Russische geheime dienst formeel: Westen verzinkt in totalitarisme

Het moderne Amerika en haar Europese bondgenoten zijn op snelle wijze aan het evolueren naar een “liberaal-totalitaire” staatsvorm. Dit was de conclusie van Sergey Naryshkin, hoofd van de Russische geheime dienst, tijdens een conferentie over internationale veiligheid in Moskou op 24 juni. Naryshkin baseerde zich hierbij op verschillende criteria, zoals het bestaan van mediamonopolies, de groei van de politiestaat en de onmogelijkheid om bepaalde oligarchische elites uit regeringen weg te stemmen. Ook vond hij het “verrassend om te zien, hoe het Westen op artificiële wijze aan het proberen is om een heel diverse wereld te verdelen in twee kampen: een zelfverklaard democratisch kamp en een zogezegd autoritair kamp”. Volgens Naryshkin, worden naast de “usual suspects”: Rusland, China en Iran, ook sommige Centraal-Europese EU lidstaten door Westerse regeringen in het “autoritaire” kamp ingedeeld. Dit is inderdaad al langer het geval bij landen als Hongarije, Polen of Slowakije, die de migratie- en holebi-politiek van het Westen maar niet kunnen smaken.

Naryshkin vond het ironisch, dat het nieuwe, totalitaire Westen, net zoals de voormalige Sovjet-Unie, niet eens in haar eigen waarden gelooft. Ook daar moet men de man gelijk geven. Het is bijvoorbeeld interessant, dat het Westen zich enerzijds ostentatief opwerpt als de beschermer van mensenrechten, maar daarnaast ook haar deuren opent en zelfs sleutelposities geeft aan vertegenwoordigers van religies en culturen met een heel andere visie op deze rechten en vrijheden. Hoe kunnen Westerse regeringen bijvoorbeeld iemand als de Hongaarse Premier Viktor Orban voor zijn conservatieve moraal demoniseren, terwijl men op hetzelfde moment in ons eigen land een hoofddoekdraagster en militante Moslima als Ihsane Haouach aanstelt als regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen? Dit is enkel mogelijk in een democratie waarvan de waarden een lege huls geworden zijn. We leven in een fictieve werkelijkheid; enkel naïeve Gutmenschen beseffen dit nog niet.

Bron: RT

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

12 commentaren op “Russische geheime dienst formeel: Westen verzinkt in totalitarisme

 1. Tot de vrijzinnigen die nu jammeren en weeklagen over de overname van het bestuurlijk niveau van Belgistan door de geïmporteerde islam zeg ik: Eigen schuld, dikke bult.

  Sinds de stichting van Belgistan hebben de vrijzinnigen gestreden om de macht van de christelijke Kerk te breken. Het was de katholieke godsdienst die eeuwenlang onze voorvaderen dreef om de valse god van Mekka hier buiten te houden. De vrijzinnigen hebben, gestuurd door occult Juda, deze sociale verdedigingskracht afgebroken, en nu steekt datzelfde occult Juda financiering in de import-islam die hier het terrein komt innemen, en de “nuttige idioten” staan daar nu met hun mond vol tanden op te kijken.

  Zo ziet u, vrijzinnigen; wie de duivel dient wordt door hem bedrogen.

  Ons Vlaams volk moet zich bekeren en zich scharen onder de banier van de katholieke theocratie; daar ligt het heil.

 2. Aan @ Theudmer

  De vrijzinnigen zullen in hun bedrogenheid en in hun veront[waardig]ing uiteindelijk geweld gaan gebruiken en [mede] veroorzakers zijn van de burgeroorlogen in Europa.
  Gewone mensen zonder al deze achtergrondinformatie wisten mij te vertellen dat ze veronderstelde dat er overal in Europa burgeroorlogen zouden gaan uitbreken.

  Maar wat is de macht van de koningen ..niet alleen de Nederlandse minister-president maar alle premier in alle landen lijken meer macht te hebben dan de koningen.
  Van koning Lodewijk XVI heb ik gelezen dat het voorkwam dat als hij een goede minister aanstelde hij soms gemanipuleerd werd vanuit de achtergrond om die toch te ontslaan.
  Die achtergrond betrof natuurlijk de Illuminati-vrijmetselarij.

  En wat kan de Spaanse koning doen aan het volgende: https://www.xandernieuws.net/ er is een onvoorstelbaar drama zich aan het ontvouwen.. van de Spaanse koning is een leeuw zonder tanden gemaakt.
  Maar ondanks dat alles heeft mijn moeder mij vaker vertelt dat koning Lodewijk XVI een goede koning was.. zij komt zelf uit die richting en zal die informatie dan wellicht daardoor doorgegeven gekregen hebben.. ook heb ik een profetie gelezen over de goede koning Lodewijk ..ik denk dan ook dat er nogal wat Fransen gevlucht zijn voor lijfsbehoud.. ten tijde van zijn gevangenneming.

  1. Lodewijk XVI heeft eerst de maçonnieke kankertumor laten groeien in zijn rijk, maar daar heeft hij achteraf spijt van gehad toen hij zag wat de gevolgen waren van tolerantie voor sektarische revolutionairen. In de tijd die de Franse Revolutie voorafging waren koningshoven, inclusief dat van Frankrijk, geïnfiltreerd door de maçonnieke loges, en dezen trokken veel leden van de adelstand tot zich. Er werd in de koningshoven voortdurend gespot met de katholieke godsdienst, verblind als men was door de leugens van het rationalisme, zwaar gepropageerd door Voltaire en zijn trawanten.

   Lodewijk XVI heeft ingezien wat voor monster zijn koningshuis geherbergd heeft in eigen boezem en in zijn gevangenschap heeft hij zich toegewijd aan het Heilig Hart van de Heer Jezus; een eeuw daarvoor had Christus Zijn wil uitgedrukt dat de Koning van Frankrijk dit zou doen, maar de koningen hebben het niet gedaan. Hadden zij dat wel gedaan, dan zou de Revolutie tegengehouden geweest zijn. Nu zitten we in een gelijkaardige situatie met de toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria en de pausen die decennialang geweigerd hebben om dat op de correcte manier te doen.

   Voor zijn onthoofding heeft Lodewijk XVI vergiffenis geschonken aan zijn beulen, en hij wordt terecht koning-martelaar genoemd.

 3. Dit worden weer door de Russen verteld en dit terwijl in Rusland geen vrijheid van meningsuiting is. Het communisme is daar ook nog niet helemaal verdwenen. en je kan toch niet zeggen dat Poetin de democratie omarmd. Poetin haat democratie, hij wil geen oppositie in zijn leven. Wat moesten de zieners van Fatima doen? Bidden voor Rusland! Maar Rusland is nog helemaal niet bekeerd, hoe naïef kan m’n zijn. Rusland brengt door cyberaanvallen ook de veiligheid van landen in gevaar. Neen, Rusland is nog steeds onbetrouwbaar.

 4. Aan Theudmer..

  Wat je zoal goed in het kort beschrijft in je reactie.. had ik ook al her en der enigzins gelezen.
  Hetgeen je beschrijft is me pijnlijk, tegelijkertijd is het een verwijt en vermaning aan ons allemaal.
  Ook enkele profetieën op YouTube verwijten ons dat wij de regeerders hun gang hebben laten gaan.. Thierry Baudet had het over de gang door de instituties door de linkse kerk.. wat anderen ook al beschreven.
  Zoals in het O.T werden koning..en volk gestraft voor hun afval.
  Zo zal het ook nu weer gebeuren.

  Volgens een van die profetieën zal binnenkort een leider sterven van een grote natie.
  Ik dacht aan Putin.. ook wordt er gezegd dat Rusland en China met hun veroveringen opnieuw met harde hand het communisme zullen opleggen.

 5. @: willy..

  Putin waarschuwt herhaaldelijk voor de val van het Westen in de decadentie.
  Putin schijnt een van de rijkste mensen op aarde te zijn en zal dan ook wel niet de braafste uit de klas te zijn.
  Had Putin de “democratie” van het Westen omarmd dan lag Rusland allang op z’n gat.
  En cyberaanvallen doen alle grote landen ..meen ik ergens gelezen te hebben.

 6. @ Jo Je moet Poetin niet onderschatten hij is een voormalig KGB agent van de toen nog communistische regime. Deze man kent het klappen van de zweep, een voorbeeld, de ontmoeting tussen Poetin en de Amerikaanse president Biden had deze laatste het over de mensenrechten, Poetin antwoordde op zijn manier dat in Amerika de misdadigers nog steeds de doodstraf krijgen. Poetin weet heel goed dat een president in Amerika daar niet kan over beslissen dat doen de staten zelf. Dus zo leep speelt Poetin het wereldtoneel, een zeer gevaarlijk man.

 7. @: willy..

  Usurpator Biden is een verrader van het Amerikaanse volk, ofschoon er dus afzonderlijke Staten
  zijn die nog de doodstraf hebben had Poetin het dus over Amerika..en hoe dan ook wat betreft die Staten..het is Amerika en daar had Poetin het over.. Poetin is waarschijnlijk ook een Illuminati-vrijmetselaar..maar als hij het is die sterven zal is hij misschien toch gelovig..en een bedreiging voor communistische kwaadwilligen op de achtergrond van zijn regering ..de toekomst zal het uitwijzen.

  Maar laat ik -bij deze- dan ook nogeens op een andere sluwe partij wijzen in onze eigen omgeving en ik sluit niet uit dat het in België niet anders zal zijn.. ik heb het dan over de partij van Thierry Baudet, forum voor democratie.. martinvrijland heeft al eerder gewezen op hun sluwe dubbele rol om het volk te misleiden.. te weten waarheid gemengd met dwaalwegen.. de site niburu had al eerder iets opgemerkt wat onjuist was, zie:: https://niburu.co/binnenland/16461-met-dank-aan-fvd-krijgt-corona-nu-a-status-in-de-wet ..ze zorgen ervoor dat mazen in de WET alsnog snel gedicht kunnen worden zoals eerder bij de actiegroep Viruswaarheid.. in een andere rechtzaak.

 8. Aan @: Theudmer ..P.Derks ..Jules van Rooyen,

  Jullie wil ik wijzen op de elf delen over de [opname] van de ‘protestant’ Jaap Dieleman (zonder cookies) https://www.youtube.com/playlist?list=PLnzfG1cC6aT_973hNVfOzxRHrbDanE6Qb ..in vergelijking met de “opname” in de hedendaagse katholieke profetieën op YouTube.

  In deel 8 o.a. verwijst hij naar het voorafbeeldende in het oudtestament.. het oude testament als de ge-schied-enis van het NT.. de islam heeft géén geschiedenis..dit onderscheid is een sterk punt.. om mee te evangeliseren ..dit heb ik jaren geleden al begrepen namelijk de eenheid van het
  O.t en het N.T.

  Ik weet nu ook waar Jaap Dieleman bijbels de fout in gaat ..maar ik ga er eerst nog wat verder op broeden ..wellicht ga ik hem aanschrijven.

 9. De Nagel op de kop. En ´t is een verdomd dikke nagel. Toch erg wanneer zelfs de russische geheime dienst merkt dat de westerse wereld afglijdt naar een dictatuur. En ondertussen blijven onze corrupte politici anderen de les spellen over democratie.

 10. JUIST, ten bewijze ; wat rest er nog in onze tricolore farce Belzeike van wat eens onze “Vrijheid van Meningsuiting” was ? Gewurgd door het PoCo-Loge Repressieapparaat en Links-Liberale Q, momenteel nog….”Minister van Censuur” !

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht