Homoseksueel offensief: jonge Italiaanse priester roept op tot verzet

De omkering van alle waarden is in de Europese gemeenschap werkelijkheid geworden. Het recht op leven van een kind, wordt het recht om een kind te doden( het Matic voorstel), het recht op leven van een persoon , die lichamelijk of  psychisch lijdt, wordt het recht op begeleide zelfmoord, het recht om kinderen te beschermen tegen homoseksuele propaganda en gender-hysterie, wordt een aanslag op de rechten van minderheden…dagelijks wordt deze fanatieke propaganda ons via de gesubsidieerde media-kanalen opgedrongen. De staatsomroep VRT is daarbij de onbetwiste koploper.

Kenmerkend en eigenlijk karikaturaal en belachelijk, een bijna hysterische Belgische Eerste minister, die volledig ten onrechte, en zonder enige nuance een soeverein land, Hongarije, haar democratisch verkozen Eerste minister en de door haar parlement gestemde wet veroordeelt, omdat zij in strijd zou zijn met de Europese ” waarden”…Anale seks is dus de kernwaarde geworden van Europa! De etterbuil van de omgekeerde waarden en de daartoe horende nieuwe taal en woordenschat is opengebarsten.

Een jonge Italiaanse priester, Giovane Prete, kon het niet langer aanzien en schreef er een pittige open brief over, waarvan ik enkele uittreksels overneem.

” Ik ben mijn ouders goeiedag gaan zeggen en ik heb de T.V aangezet. Ik heb gekozen om er in de pastorie geen te hebben en sinds maanden heb ik er dus niet naar gekeken. Ik werd getroffen door de overweldigende kracht van de homoseksuele propaganda. Ik had de indruk in oorlog te zijn: in elk programma, verwijzingen naar deze groep, met name in de sportstudio’s, ter gelegenheid van het Europese kampioenschap voetbal.”

” Het is duidelijk dat wij worden geconfronteerd met iets dat niet normaal is, maar pathologisch: de LGBT propaganda, nu LGBTQ geworden is werkelijk naar het beeld en de gelijkenis van de zonde, waar deze mensen zo trots op zijn: steeds terugkerend, onbeperkt en geneigd om alle beschikbare ruimtes te bezetten.”

“Wij worden geconfronteerd met een vorm van dwangmatige hysterie, die noodzakelijkerwijs alles wil en daarom de neiging heeft alomtegenwoordig en alwetend te zijn. Er kan geen ruimte meer zijn voor anderen: sport, bioscoop, school, speelgoed, politieke instellingen, bedrijfsleven, restaurants met homovriendelijke badges, zelfs inclusieve stranden, alles wordt ingenomen en elke  kritische stem wordt genadeloos vervolgd, tot zij zwijgt onder de druk van lasterlijke beschuldigingen.”

Zelfs een blinde en een doofstomme begrijpt dat het niet langer gaat om de bescherming van mensen met homoseksueel gedrag tegen mogelijke agressie, Wij worden geconfronteerd met een echte ideologische kolonisatie, die door middel van een universele propaganda, het denken van iedereen wil beïnvloeden, vooral van de jongsten, die niet over de middelen beschikken om zichzelf te verdedigen.”

” Daarom denk ik dat de wet , die massaal door het Hongaarse parlement gestemd is, de enige wet is, die onze beschaving verdedigt.”

Persoonlijk zou ik zeggen, dat dit een wet is van het gezond verstand, die door De Croo en Rutte en door de gesubsidieerde media-volgers( die ze niet gelezen hebben), wordt voorgesteld als een soort nazi-wet..Ik zou eerder geneigd zijn het Matic verslag, met zijn ‘recht’ op het doden van het ongeboren kind en de afschaffing van  het gewetensbezwaar ertegen hiermee te vergelijken…

Wat zegt de Hongaarse wet ? “Om de bescherming van de rechten van het kind te waarborgen, mogen pornografische beelden, waarin  de seksualiteit als een doel op zichzelf wordt voorgesteld of die afwijkende seksuele gedragingen, de verandering van geslacht en de homoseksualiteit promoten, niet ter beschikking gesteld worden van personen onder de achttien jaar. Lessen in seksuele voorlichting mogen niet gericht zijn op het bevorderen van gendersegregatie, geslachtsveranderig of homoseksualiteit.”

“Voor mij lijkt dit sterk op het abc van een beschaving”, stelt de priester. “Vanuit een groot deel van de EU stegen echter kreten van razernij op. Een fanatiek  politicus ging zelfs zover, dat hij een ultimatum stelde :< Of u verandert de wet, of wij zetten u buiten! Dit druist in tegen de waarden van Europa>.”

“Om duidelijk te maken, welke die glorieuze Europese waarden zijn, zal ik even de tekst van de Hongaarse wet omdraaien.

“Teneinde de bescherming van de rechten van het kind te waarborgen, moeten pornografie en programma’s, waarin seksualiteit als doel op zich wordt voorgesteld of de afwijking van de seksuele identiteit, geslachtsverandering en homoseksualiteit bevorderd worden, beschikbaar gesteld worden aan personen onder achttien jaar. Lessen in seksuele voorlichting moeten gericht zijn op het bevorderen van gendersegregatie, geslachtsverandering of homoseksualiteit.”

Dat is het ware gelaat van de Europese Unie. Dat is ook wat in vele Vlaamse scholen aan de leerlingen wordt opgedrongen, behalve in die scholen, waar deze ideologie, uit angst voor de reactie van een grote groep leerlingen, stilletjes in de vuilbak wordt gekieperd, de enige plaats trouwens waar zij thuishoort .

“Dat is de situatie waarin wij beland zijn. Hoe diep kan een Staat zakken, dat hij een platform wordt in handen van de homoseksuele ideologie? Zijn wij blind, dat wij niet merken hoe het gif van de tweedracht wordt ingespoten overal waar de LGBT wereld zich opdringt? Merken wij niet hoe groot de schade is, die deze theorieën aanrichten bij de meest kwetsbaren, de jongeren, die dikwijls herkenningspatronen missen, geen voorbeelden meer hebben, opgesloten zitten in hun wereld, die zich beperkt tot hun smartphone. Een christen mag zich gerust de vraag stellen of achter dit alles niet de vader van de leugen schuilgaat?”

” Het is voortaan zelfs niet meer mogelijk om rustig een biertje te drinken bij het beklijken van  een voetbalmatch, zonder overspoeld te worden  door ideologische propaganda ( juist zoals in een ander land, in andere tijden…); een stadium verlicht in de regenboogkleuren, spelers die knielen uit solidariteit met de zwarte racisten van Black lives Matters, commentaren van sport”journalisten” die de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije afdoen als een confrontatie tussen de EG en het nazisme…”

De priester eindigt met een diagnose en een oproep, waarbij ik mij graag aansluit.

“Wij moeten onszelf niet voor de gek houden: dit is Europa, een  op drift geslagen continent, zonder enige verwijzing naar wat goed en schoon is, een militant antichristelijk Europa, dat steeds meer wetten uitvaardigt, die het christendom definitief het zwijgen willen opleggen.”

“Wordt het niet tijd om te reageren? Tegenover de vijandschap van de wereld getuigen dat alleen het woord van Christus de volheid van het bestaan aan de mens openbaart en hem zijn hoogste roeping laat kennen.”

Wat kunnen wij concreet doen?

1° Een brief of een kort schrijven richten tot de Hongaarse ambassadeur in België, om onze solidariteit met het Hongaarse volk te betuigen. De meeste Vlamingen delen het schaamteloze optreden van politici en aanverwante pers zeker niet. Weten de Hongaren dat het Belgische systeem steeds meer de vrijheden inperkt, door een groeiende verwikkeling van  politiek, justitie en media?

2°De petities ondertekenen, die de stemming van christen-vijandige Europese wetten aanvechten.

3°Schrijven of mailen naar Vlaamse politici met Europese ambities(er zijn er veel) om te benadrukken dat wij, christenen, bestaan en wel eens onze stem kunnen verheffen.

4°Onze krachten bundelen. samen opkomen voor onze echte, christelijke Europese waarden, ook al laat de katholieke Kerk ons soms in de steek.

Auteur:Veroon ter Zee

79 commentaren op “Homoseksueel offensief: jonge Italiaanse priester roept op tot verzet

 1. @@@

  En daarom moet Elia komen, zoals in Mattheüs 17:11 geschreven staat.. maar dan in de persoon van de Maleachi 3:1 bode ..die VUUR van de Heilige Geest aankondigt in het 6e zegel reinigingsoordeel en waarin God de Vader en Zijn Zoon zich zullen manifesteren..zoals ook beschreven in Jesaja 66:14-17+.

  De Maleachi 3:1 bode.. dus komende in de geest van Elia, https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 ..de persoon in 2Thess.2:7 die [het] tegenhoudt.. en ook de {dorre boom} is..die in Ezechiël 17:22-[24] op een hoge berg en verheven berg, –Psalm 48 :3 & Hebreeën 12:22– zal ♡geplant♡ worden.

 2. @: P.Derks..

  Juist P.Derks.. Maleachi 3 als het 6e zegel betreft de 2e komst van Jezus Christus.. [in het voorbijgaan] zoals in de geschriften van Vassula Ryden te lezen is.. het laatste oordeel betreft dan de 3e komst, de [feitelijke] Wederkomst op de Jongste Dag.. en daaraan vooraf komen Elia en Henoch als de 2 getuigen.
  De evangelische christenen veronderstellen dat Jezus Christus in zijn lichaam in Jerusalem op de troon van David zal heersen.. hetgeen een bizarre conclusie is als gevolg van hun andere dwalingen.

  Het is vandaar dat de eindtijd profetie in Zach.6:11-15..de voorafbeelding in Zacharia 3:8 impliceert. En verwijst de hogepriester in Zach.6:11 naar de (Franse)hogepriester Paus in de eindtijd.. en de koning in vers 12 naar de eindtijd grootvorst (en de 12 koningen in Jesaja 32 zoals ook de katholieke profetieën zeggen).

  Zoals Johannes de Doper voorafging aan Zijn éérste komst zo gaat de de Maleachi 3:1 bode vooraf aan de 2e komst en Elia vooraf gaat aan de 3e feitelijke Wederkomst op de Jongste Dag.

 3. @ P.Derks..

  En wat ik vergeten ben te benadrukken in Matt.17:11 is, dat dus de Maleachi 3:1 bode komt in de geest van Elia ..maar dus niet Elia zelf is ..de Maleachi bode is het dus die volgens Mattheüs 17:11 alles zal herstellen voor het 6e zegel.. maar wel te begrijpen is als dat dat een werking is die uitgaat van de Drie-Ene God..hetgeen van zelfsprekend is.. geen een mens is niets zonder Gods genadewerking.

  In het volgende https://www.ensie.nl/katholicisme-encyclopedie/banez kies ik voor de visie van Dante Alighieri.

 4. Wie is Vassula Ryden? Wéér ’n niet erkende ‘profeet’ en van welk geloof?

  Vassula Ryden:
  zie de site https://trouwkatholiek.com/2019/03/04/vassula-ryden-kunt-u-beter-mijden/

  Op die site staat onder andere geschreven:
  De Congregatie voor de Geloofsleer heeft gewaarschuwd voor de praktijken van het Zwitsers medium Vassula Ryden.
  Tot drie maal toe (in 1995, 1996 en in 2007) werd Vassula veroordeeld door de R.K. Kerk en op 16 maart 2011 nota bene door de patriarch van haar eigen kerk, de Grieks-orthodoxe kerk. En nog pas in januari 2012 werd zij opnieuw veroordeeld, ditmaal door de Church of Cyprus.

 5. @Jo
  Geen enkel mens zal vabuit de hemel voor de 2e keer op aarde komen. Dus ook Elia niet.
  Dat moéten de schrijvers van Maleachi óók geweten hebben. Dat Elia terug zou komen, moét dus cryptisch (= mystiek) bedoeld zijn.

 6. correctie:
  @Jo,
  Geen enkel mens zal vanuit de hemel voor de 2e keer op aarde komen. Dus ook Elia niet.

  Dat moéten de schrijvers van Maleachi óók geweten hebben en moét dus cryptisch (= mystiek) bedoeld zijn.

 7. @: P.Derks..

  Geef jij meer details P.Derks.. en ik zal ze een voor een verder weerleggen.

  Ikzelf geeft een schot voor de boeg met hun volgende onkundige conclusie::

  ▪︎..veroordeelt de notificatie Rydens “millennaristische visie”, die er van uitgaat dat er een goddelijk ingrijpen op komst is met de bedoeling om op aarde, “[nog voor] de definitieve komst van Christus, een tijdperk van vrede en universeel welzijn in te stellen.▪︎

  Hetgeen Jezus Christus doorheen Vassula verkondigd wordt door tientallen..of meer begenadigde personen over de gehele óók verkondigd en met de passende ‘context’ in de bijbel.. zoals ik al steeds zelf al betoog.

 8. @Jo,
  De inmiddels gefuseerde afdeling van het Vaticaan weten dus niet -volgens U – waarover zij het hebben.
  Datzelfde geldt ook voor beide ándere kerken.

  @Jo,
  Hou a.u.b. op met die onzin. U heeft voor Uzelf ’n apart ‘geloof’ ontwikkelt.
  Ik schaar Uw geloof onder de noemer: bijgeloof.

 9. P.Derks..

  Wat zei Maxima ook weer over de prins.. “dat was een ‘beetje’ dom”.
  Elia en Henoch zijn niet in de hemel maar met ziel en lichaam in het paradijs om ten tijde van de antichrist terug te komen..omdat je het niet nodig vindt (vanuit je IQ van 155) je te informeren over hemelse boodschappen kun je dat ook niet weten.. maar dat ze niet in de hemel zijn is, omdat ze opgenomen zijn in het aardsparadijs..dus voor het verlossingswerk van Jezus Christus.. logisch toch 🤣

  Denk wel door voordat je weer tot mislukte conclusies komt ..jammer van al dat papier 🤭

 10. @Jo,
  Nogmaalls: U heeft ’n bijzonder rijke fantasie (= U verzint steeds méér); U zou een goede kinderverteller kunnen zijn.

  Il heb U nógmaals ’n keer de gelegenheid gegeven om U van Uw waandenkbeelden af te brengen.
  Echter, dat heeft totaal geen zin. Ik wens Uw gezin/Uw familie veel sterkte.

 11. @: P.Derks..🙉

  ▪︎Citaat::
  De inmiddels gefuseerde afdeling van het Vaticaan weten [[dus niet]] -volgens U – waarover zij het hebben.
  Datzelfde geldt ook voor beide ándere kerken▪︎

  Inderdaad al die drie kerken menen met hun vooroordelend verstand de werken van de Heilige Geest te kunnen weerleggen..de vraag is hoeveel Illuminati-vrijmetselaars in die rangen zitten.. en of types naar Kardinaal Alfrink ..die de Kerk afbreken.

 12. Een groot applaus verdient deze priester voor het neerschrijven van dit betoog.

  Ik stel me de vraag waarom er altijd naar de bijbel wordt verwezen.

  In onderstaande link vinden jullie voldoende informatie over dat homofobe gedoe.

  https://www.markmallett.com/blog/human-sexuality-and-freedom-part-i/?fbclid=IwAR1X72nVvIvuRpXr_MA0_HCxtgPteoPSZF11crIUp1DJBtUv-9pTktHrv4A

  Misschien is deze site al vertaald naar het NL. Indien dit niet zo is, dan geeft Windows de mogelijkheid om alles te vertalen naar de moedertaal, dus NL. Je moet het zoeken in de rechtbbovenhoek.

 13. Als er nog één afdeling was, die recht in de R,K. Leer stond, dan was het: De Congregatie voor de Geloofsleer.
  Maar ja, juist dáárom moest die afdeling natuurlijk fuseren (het was echt moéten; zij waren gedwóngen) van dhr. Bergoglio.

 14. @Jo : Met Bijbelteksten kan je alles bewijzen, reageer eerder serieus op dit artikel, en niet met het afschieten van Bijbelteksten. De morele waarden in Europa zijn totaal niet meer de waarden die we lezen in de Bijbel, of bij Jezus, of bij de apostelen. Alles is goed, wil je in de wereld succes hebben, dan moet je leven volgens de normen en waarden van deze wereld. En die waarden zijn in feite op niets gebaseerd.

 15. Beminde gelovigen.
  Er zijn drie belangrijke punten met betrekking tot LGBTQ:
  1. Paus Franciscus van de moderne protestantse Rooms Katholieke Kerk staat achter de woorden van de Europese Leiders die Hongarije veroordelen. Blijkbaar is de Rooms Katholieke Pius X kerk de enige ware Rooms Katholieke kerk.
  2. De Europese politici die Hongarije veroordelen, maar pedofilie propaganderen, wat is hun morele geaardheid?
  3. De opvoeding van onze lieve kinderen bestaat uit opvoeden, vormen en scholen. Maar stapje voor stapje heeft de overheid deze taken overgenomen. De overheid is een afspiegeling van de maatschappij. Met als gevolg dat kinderen een andere voorlichting krijgen dan thuis. Terwijl ouders het recht hebben hun kinderen te mogen opvoeden zoals de ouders denken dat dit het beste is voor hun kinderen. De kleine private Tridentijnse Rooms Katholieke school is hiervoor een goede oplossing. Tridentijns Rooms Katholiek thuisonderwijs, zowel individueel als collectief is ook een prima oplossing.

 16. @ willy…

  Het gaat er niet om om wat losse bijbelteksten te ‘sentimentaliseren’ zoals vaak bij veel protestantse leken op protestantse sites te constateren is.. maar het gaat om verbanden te zien.. en daar conclusies uit trekken.. die te verantwoorden zijn tegenover de overgeleverde traditie.
  Als leek heb je vaak te weinig achtergrond informatie vanuit die traditie doorheen de eeuwen en daarom moet je goed lezen en kijken wat de tekst “taalkundig” leert.

  Als voorbeeld 2Thess.2:1-8 waar het in vers 3 en 4 om de valse profeet gaat en niet om de antichrist in vers 8, die tekst las ik voor het “[éérst] zo’n 50 jaar geleden en de Heilige Geest las in mijn Geest mee, Hij las mee zonder commentaar..commentaar was niet nodig omdat ik de tekst op de juiste manier las.
  Het is heel simpel ..in de Petr.Can.vertaling staat op het einde van vers 4 in schuine letters, dus als toegevoegde leeshulp: .. “komt de Dag des Heren niet.

  Hetgeen impliceert dat op het einde van vers 4 en met vers 5 een toelichting volgt.
  Dat betekent.. dat wat op het einde van die toelichting volgt het verloop op vers 4 moet oppakken,
  de vraag is dan: waar wordt het verloop op vers 4 verder gezet.. en dat is dus in vers 7 met:: “Eerst als deze ((dus de persoon in vers 3 & 4))..verdwenen zal zijn ((zie Dan.7:11 en Jes.11:4 en 66:17))..dan zal de goddeloze verschijnen en dat is [wél] de antichrist.

  Voor mij is het werkelijk niet te begrijpen dat ze in 20 eeuwen niet de oplossing hadden gezocht in hetgeen er gewoon te lezen staat.
  Toendertijd had een “klooster” mij doorgestuurd naar een bijbelgeleerde.. maar helaas die geleerde man had ik helemaal in de war gebracht ..hij begreep niets van wat ik hem vertelde.. vandaar dat ik niet wist hoe snel ik er vandoor kon gaan. 🙉
  Dus soms kun je om -doorlopende traditie- en doctrine heen tot een goede en juiste conclusie komen van doorslaggevende betekenis en uitkomst.

  Deze link: https://report24.news/deutsche-unterrichtsbroschuere-empfiehlt-elektroschocks-gegen-heterosexualitaet/ is een 😱 dramatische aanvulling 😤 op het bovenstaande artikel.

 17. Trump was de anti christ, verschrikkelijk narcistis, wereld oorlogen gingen uitbreken onder die gek, he would destroy us all, help !
  De waarheid: nu zijn we pas écht gejost met een randdebiel als Biden die CRT en BLM promoot, en oproept om ‘extremistische amerikanen’ aan te geven.
  Dank aan alle schapen , antifafufockers , links crapuel en vooral msm om dit allemaal waar te maken.
  Giet er nog een saus covid over en het terreur narratief, klimaathisterie van Franske de knalrode groene en waar staan we ? Als een kudde schapen aan de rand verzameld van een berg, wie duwt eerst ?

 18. @Jo,
  U bijt zich vast in profetie (dus wat er in de toekomst moét en zál gebeuren).
  Daar wordt U innerlijk onrustig van. Die onrust strooit U ook uit.
  Voor Uw eigen gemoedsrust:
  1.
  Accepteer Wie Jezus IS (= Jezus is de Zoon van God) én accepteer wat Jezus ons gezegd heeft volgens de overlevering van de apostelen (= volgens de evangeliën van: Mt + Mc + Lc + Joh).
  2.
  Ga regelmatig ter kerke (= woon regelmatig de H. Mis bij) en als U gedoopt bent, ga dan te communie.

  Als U dat alles doet, zult U merken, dat U innerlijk rustig wordt.

 19. @Jo : Daar heb je natuurlijk een punt. Geen Bijbelteksten kriskras door elkaar gebruiken. Maar teveel met allerlei profetieën gebruiken vanaf een Bijbels standpunt geraak je ook mee in te war. Je moet de tijden verstaan zei Jezus tegen de geestelijke leiders van zijn tijd. maar deze deden ook mee aan de morele verrotting. Dus we moeten steeds waakzaam blijven, onze lampen gevuld houden, en Jezus omarmen.

 20. Ik weet niet of gewezen president Trump een antichrist was. Weet je wel wat een antichrist is? Hij die niet geloofd in het verlossingswerk van Jezus aan het kruis. Dus in wezen is iedere niet gelovige een antichrist. En wat Trump betreft volgens mij was hij een gelovige. Maar wel een narcist, dat is juist.

 21. @: willy,

  Trump is een Illuminati-vrijmetselaar..daar is genoeg informatie over.. volgens mij gebruikt Trump de evangelische christenen voor zijn doel en die christenen andersom Trump.. is ook informatie over.
  In de volgende link https://youtu.be/HUY2Sc2J38I wordt hij volgens sommige evangelische begenadigde ?!! personen ondanks alles door God “gebruikt” ten voordele.. klik op abonneren en waar niets gebeurt ..om de andere video’s te horen.

  De valse profeet is bekend en zijn ‘naam’ is maitreya de persoon in 2Thess.2:3-4..De ROOF-vogel uit het Oosten.. Jesaja 46:11 ‼️ 1e versregel !!!
  Wie de antichrist is zien we later wel op het einde van het messiaans tijdperk van vrede.. het symbolische “1000”jarig rijk ..het betreffende koninkrijk in het onze Vader.

 22. @Jo,
  Nógmaals het O.T. is zoals het woord al zegt: oud, dus verleden tijd.
  Uzélf ben degene die hier legio valse profeten naar voren tovert,
  En U blijft maar doorgaan, zonder eind.

 23. @Jo,
  Het idee van een antichrist als wereldleider komt NÉRGENS in de Bijbel voor.
  Het woord ‘antichrist’ komt slechts op een enkele plaats voor in de hele Bijbel, namelijk in de brieven van Johannes, die bijvoorbeeld het volgende schrijft:

  ‘Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. … Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. (1 Johannes 2:18-23)

  Johannes schrijft niet over een wereldleider die in een zeer verre toekomst ooit zou opstaan. Hij spreekt over meerdere mensen die in zijn tijd leefden.

 24. Inzake de antichrist:

  Dat heeft NIÉTS te maken met een toekomstige wereldheerser, die satan naar het hoogtepunt van zijn macht zal voeren.
  DAT IS EEN WAANBEELD, ontstaan door verkeerde vertalingen, slordig bijbelgebruik en klakkeloos napraten van anderen.

 25. @: P.Derks…

  Je roept iets ..en dan ook nog zonder toelichting ..dit ruikt naar een zekere intellectuele arrogantie.
  En daarom zal ik het maar doen 🥱 je hebt een beest-systeem wat in onze tijd gemakkelijk te ontwaren is en je hebt de 2 beesten in Openb.19:20 ..Openb.13 ..heb je soms weer last van je 1Q 155 ?!. man.. man.. man.. ja sorry..een beetje irritant gezegd.

 26. @Jo,
  Het beest (oftewel de duivel) is al bezig vóór de Schepping. Sindsdien heeft de duivel vele volgers. Dit is logisch, want de mens is 100% vrij. Wat die vrijheid betreft, lijken wij op God.
  Dat die vrijheid uiteindelijk leidt tot de ondergang van de mensheid en zelfs van de Schepping, is 100% logisch. Dit is ook zónder geloof volledig te beredeneren.

  In de tussentijd dienen wij waakzaam te blijven. Ook dát is zonder geloof volledig te beredeneren.

  U heeft ooit de apocalyps gelezen. Daar werd Uw geest zó door getriggerd, dat het U volledig in beslag heeft genomen.
  De apocalyps betreft ‘slechts’ dromen (=visioenen) van de áltijd nadenkende apostel Johannes.
  Die dromen hebben Uw dagelijks leven in beslag genomen. Anders gezegd: U bent zelfs overdag aan ’t dromen.

  Wij moeten echter niét dromen, maar léven. Wij dienen (= wij horen) te leven zoals Jezus Christus ons geleerd heeft.
  En Jezus heeft het doel van ons leven overgeleverd (dus ter verspreiding) aan de apostelen middels de vier evangeliën.

  U heeft daar echter vijf evangeliën van gemaakt en bovendien dat vijfde ‘evangelie’ belangrijker gemaakt dan de vier evangeliën. Het is nóg erger: dat vijfde ‘evangelie’ is Uw leven compleet gaan beheersen. Anders gezegd: U bent dus zelfs overdag aan ’t dromen.

 27. @Jo,
  Mijn advies aan U: Laat de toekomst aan God over. Wij hebben een liéve, waakzame en álmachtige God.
  Anders gezegd: wij mensen hebben ’n zeer verantwoordingsvolle Vader in de hemel.
  Laat het vaderschap in 100% vertrouwen aan God over en leef intussen Uw leven.

 28. @: P.Derks..

  Het [vijfde] evangelie is het eeuwig evangelie in Openb.14:6-7 ..🤭..🤣..🤫

 29. @Jo,
  U kent de apocalyps griezelig precies: Openbaring 14,6-7 klopt precies.
  Dat neemt echter niet weg, dat de apocalyps dromen (=visioenen) betreffen van de áltijd nadenkende apostel Johannes.

  Daarom nógmaals: Hou op met dagdromen en leef Uw leven zoals Jezus Christus ons geleerd en overgeleverd heeft aan de apostelen in de vier evangeliën.

 30. @@@

  Het eeuwig “5e” evangelie gaat in door de Waarschuwing..het 6e zegeloordeel..de Dag des Heren in 2Thess.2:2..
  Op de nieuwe hemel en Nieuwe aarde in zijn [eerste] fase (Jesaja 65:20)..gaat de mens in en door zijn gezuiverde en gelouterde geestelijke vermogens van de ziel, doorheen de hemelsferen schouwen ..het evangelie in zijn eeuwigheid..

  P.Derks blijft dan waarschijnlijk steken in de [1e] hemelsfeer..want denkt dat hij droomt ..door zijn niet zo’n waakzaam dagelijkse droomdenken hier op de oude aarde, want op aarde wilde hij dat eeuwige evangelie niet overdenken..de hemelse boodschappen die de begenadigde personen ons aanreikten. ..om uit die verstarde droom te komen wil ik hem doorverwijzen naar Dante Alighieri en zijn betreffende uitleg over de sferen..om verder door de sferen te kunnen schouwen.. dan die [1e] .. 🙉..🤔..🤭

 31. @Jo,
  Dus U vindt de apocalyps (= dromen) belangrijker dan wat Jezus-Zelf ons vertelt!!!

  Nóg anders gezegd: U vindt de dromen van Johannes zó belangrijk, dat U bijna geen acht slaat op datgene wat Jezus ons te vertellen heeft.

  Nóg anders gezegd: U volgt de dromen van Johannes in het écht en dróómt hooguit over wat Jezus ons gezegd heeft.

  Nóg anders gezegd: U draait de bijbel om!!!

 32. @Jo,
  lees Mt 9,13-14:
  Jezus heeft ons barmhartigheid geleerd jegens andere mensen.
  Gaat heen en leert wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

  @Jo, U voelt zich niét daartoe geroepen, want U voelt zich hooguit zwak, maar U voelt zich geen zondaar.
  U acht de boodschap van Johannes véél belangrijker dan de originele boodschapper Jezus Christus.
  De reden daarvan is, dat U zich een belangrijke rol toebedacht heeft in de dromen van Johannes.

 33. @Jo,
  Apostel Johannes mijmerde over zijn dromen.
  Die mijmeringen (= in gedachten verzonken) heeft hij neergeschreven.
  Dus U leeft in het écht, waarover Johannes slechts mijmerde na gedroomd te hebben.

  @Jo
  Dromen zijn bedróg! Ieder mens droomt in z’n slaap. Johannes was zó serieus, dat hij zelfs zijn dromen voor waar aannam.

 34. @Jo,
  Ik zal het nóg anders proberen:
  Jezus praatte over het ECHTE leven.
  Johannes spreekt in de apocalyps over zijn DROMEN.
  @Jo, U jaagt dus drómen achterna. Ben daar a.u.b. bewust van en ga eindelijk ‘ns léven.

 35. De katholieken hoeven helemaal niets te doen dan aardig zijn voor elkaar. De liefde voor elkaar, daar gaat het om. En die liefde heb je niet van jezelf. Van jezelf ben je een egoïst. Neem je nu Jezus als je Verlosser, dan ben je in staat een goed mens te zijn. Als je tenminste in het licht wandelt. Dat zegt de Bijbel.
  De mensen die in Jezus geloven kunnen verlicht zijn. Met het licht van de liefde.

  De priester neemt anti-christelijk gedrag waar. De anti-christelijke mensen geloven niet dat Jezus geleefd heeft. Dat is precies wat Johannes waarnam; sommigen geloven het niet. Er is weinig nieuws onder de zon; toen had je mensen die het niet geloofden en nu ook. En geloof in de mens leidt tot tirannie en geloof in God tot vrijheid, las ik ergens.

  De techniek maakt de macht van de antichristen (onwetende egoïsten) sterker. Dat is het probleem nu. Met computers, wapens, geld enzovoorts is de mens te sterk geworden vergeleken met zijn natuurlijke staat. Dus kan hij macht uitoefenen over anderen, ook al is hij heen Koning of familiehoofd.

  En vogel is egoïstisch, een vos en een slang ook. Zo is de natuur. Nu zijn wij ook een diersoort. Maar één met verstand, en daardoor instaat om onszelf 1000x krachtiger te maken dan wij volgens onze natuurlijke staat zijn.
  Een mens is van nature ook een egoïst. Maar als die egoïst dus 1000x sterker is dan vroeger, dan zijn de gevolgen van zijn misdaden dus ook 1000x sterker. Dan kan één mens, als hij geluk heeft en samenspant met zijn broeders in het kwaad, de hele wereld kopen. En zo kan hij vervolgens zijn wil aan alle mensen op de wereld opleggen.

  Het kwaad in de wereld is naar mijn schatting 1.000.000 maal krachtiger geworden wegens al die technieken en wetenschap.
  Als de geest nu niet mee-evolueert met de techniek en wetenschap dan gebeuren er ongelukken, zoals nu. De domste slechtste mensen kunnen zo de grootste mond krijgen. De meest immorele kan via zijn media zijn fantasieën botvieren.

  Juist in deze tijd zouden de herders hun schapen moeten beschermen tegen het grote kwaad in de wereld. Men kan moeilijk van elk simpel mens een intellectueel maken. Of zakenman, of politicus. Of een Herder.
  Een gewoon mens moet gewoon gelukkig leven. Die problemen horen de herders op te lossen. Die zou in de verdediging moeten gaan tegen vijanden.

  Dus ik zou juist zeggen dat Christenen helemaal niets moeten doen dan wat ze altijd al deden; elkaar liefhebben. Christenen zijn met verlichting van de ziel bezig en niet met de wereldse zaken. Dat gaat niet samen, denk ik.

  Dus, laten we meer licht uitstralen. Gezeur en gedoe schieten we toch niets mee op. Dat is ook een vorm van egoïsme, dat gezeur over de wereld. Probeer een verlichtere insteek te nemen. Lees de brief van (1)Johannes maar eens na.

 36. @: Raphaël ..nav. (4 juli 2021 om 13:02),

  Je schreef: “Probeer een verlichtere insteek te nemen.” Misschien dan ook het volgende getuigenis
  https://www.google.com/search?q=boek+Vanya%2C+van+Myrna+Grant.+&client=ms-android-samsung-ga-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 ..Informatie naar aanleiding van dat boek:

  ▪︎het Nieuwe Jeruzalem werd deze Vanya getoont in zijn fysieke lichaam ..en “meegenomen” door een engel, en dus indirect mocht zien; [indirect] omdat het fysieke lichaam {dat licht niet dragen kan} en was dus een privé openbaring.▪︎

  “Dat Licht niet dragen kan” kun je ook feitelijk toepassen op de Moeder van de Heer Jezus omdat Zij het Licht zelf, de Zoon van God, niet dragen kon als Zij niet buiten de erfzonde stond en staat.
  Daarom kon de Moeder van de Heer namens de gehele mensheid on-beperkt de Dienst-maagd des Heren zijn.. Het Dogma van Rkk over Haar zonder erfzonde ontvangenis is niet geheel 100 % maar desondanks toch geldig.

  De Rkk stelt (zo ongeveer) ..dat Maria door de [genade en verdiensten] van het kruisoffer op Haar –vooraf– werden toegepast zodat ook Zij dus feitelijk in de kern even goed een verloste is ..en dat is dus onjuist, deze mis-vatting is dus, in zijn exegese op de achtergrond, een -klein te kort– aan dat dogma omdat het bovengenoemde feitelijk op haar ouders is toegepast..zodat Maria op natuurlijke wijze geboren kon worden zonder erfzonde.. opdat Zij dan op natuurlijke wijze het Licht dat Jezus Christus zelf is, zonder weer-stand !!! door de gevolgen van de erfzonde, [wel] kon ontvangen.

  Zoals ook P.Derks schreef “het oude testament is een voorbereiding op het N.T.
  Volgens de Rkk wordt het kruis[offer] ..{herdacht}.. in het H.Mis[offer].. een Offer als altaarsacrament .. de voorzegde nieuwe joods oudtestamentische offerdienst in Jeremia 33:18 en Mal.3:4)..is dan ook voor na de reiniging van de mensheid in de Waarschuwing, een aspect in het 6e zegeloordeel.. maar het [herstel] van de oudtestamentische offerdienst bij het herstel van Israël en door de Waarschuwing is dus uit den boze. ..Met en door het 6e zegeloordeel zullen de Joden het sacramentele H.Misoffer aanvaarden omdat ze de uitwerking in het bovennatuurlijke zullen schouwen door de reiniging van hun geest..en zullen het nieuwe verbond in Zijn bloed erkennen..Maleachi 1:11..1Kor.11:25-29.
  Het herstel van de oudtestamentische offerdienst is onbijbels en dan blijft maar één offerdienst over en dat is dus een sacramentele offerdienst ter gedachte aan Zijn éénmalig kruisoffer.

  Ook de sola Scriptura christenen zullen door 6e zegeloordeel, net als de Joden de boven-natuurlijke realiteit aanschouwen in de voltrekking van het offeren in de katholieke offerdienst als van hetgeen In Maleachi 1:11 staat.
  Ook voor de sola Scriptura christenen zal de Waarschuwing in het 6e zegeloordeel uitkomst brengen.. onthulling aan Hille Kok uit Volendam

 37. Jo,

  Wat je allemaal aanhaalt kan ik niet zo goed volgen.
  Wat ik wel kan volgen zijn de aanmoedigingen van Johannes om toch vooral in de naastenliefde te blijven. Zo’n eenvoudige gedachte spreekt mij aan.

  Omdat God de mens liefheeft heeft Hij zijn Zoon als Vergeving voor ons gegeven.
  1 Johannes 1:
  5 God is licht en geen spoor van duisternis is in Hem.
  1 Johannes 3
  11 Want dit is de verkondiging die gij van den aanvang af gehoord hebt, dat wij elkander moeten liefhebben.
  13 Weest er niet Verwonderd over, broeders, dat de wereld u haat.
  16 Hierin hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij Zijn leven voor ons heeft prijsgegeven. Zo zijn ook wij verplicht voor onze broeders ons leven prijs te geven.
  (Let op, met ‘ons leven’ wordt hier ons egoïsme bedoeld, denk ik.) Want,
  17 Wie werelds goed bezit, en terwijl hij ziet dat zijn broeder gebrek lijdt, zijn hart voor hem sluit, hoe zou in hem dan de liefde voor God duurzaam zijn?
  18 Kinderen, laat ons niet liefhebben met woord of tong, maar met de daad en in waarheid.
  21 Geliefden als ons hart ons niet aanklaagt, hebben wij vrijmoedigheid voor God
  22 en ontvangen van Hem alwat wij vragen; omdat wij zijn geboden onderhouden en doen wat Hem welgevallig is.
  23 En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den naam van Zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, zoals Hij ons bevolen heeft.
  24 Wie Zijn geboden onderhoudt, blijft in Hem, en Hij in hem. En hieruit weten wij dat Hij in ons blijft, uit den geest dien Hij ons gegeven heeft.

  Dus, wanneer wij elkaar met liefde bejegenen zodat wij de liefde zelf vertegenwoordigen, als God, die liefde is, dan maken wij deel uit van Hem.

  Dus, Jo, de Bijbel zélf is voor mij wellicht al genoeg om als moreel kompas te dienen.
  Want een moreel kompas, leidt ons door de duisternis.

  Vrede in het Hart gewenst.

 38. God heeft immers voorbeschikt dat de endeldarm onderdeel is van het spijsverteringsstelsel en niet van het voortplantingssysteem. ELKE bioloog kan dat empirisch aantonen. De Waarheid heeft haar Rechten, tot spijt van elke politiek-correct gehersenspoelde die het benijdt.

  1. haha leuk. Niet God heeft dat voorbeschikt. Maar dat is de interpretatie van de mens. De penis is net zo goed onderdeel van het spijsverteringsstelsel. Over gehersenspoeld gesproken. Maar dat terzijde het stuk gaat geeneens over homoseksualiteit als in liefdevolle gevoelens voor iemand van hetzelfde geslacht. Dat men van iemand houdt en dat seksualiteit daarin maar een onderdeel is. Maar de schrijver brengt het terug tot iets wat nergens op slaat. Hij heeft het over zaken die niks met liefde en gevoelens voor een andere persoon te maken hebben. En daarin zit nu net de kern van het probleem van de Katholieke Kerk en veel reageerders hier.

   1. @Juuls,
    Uw redenering volgend, is ook ’n haartje onderdeel van het spijsverteringsstelsel.

    1. @Juuls,
     Anders gezegd: U klampt zich krampachtig vast aan létterlijk(!!!) ’n haartje om homofilie aan te prijzen als gelijkwaardig aan hetero-liefde.
     Uw zogenaamde redenering is werkelijk lachwekkend.

     1. Zoals gebruikelijk langs de kern van het probleem. De gevoelens van twee mensen voor elkaar is het belangrijkste en dat zij daarin gelijk en gelukkig zijn. Punt

      1. @juuls,
       U bedoelt: punt komma?
       De liefde is gelijk.
       Echter, kinderen van elkaar mogen/kunnen ontvangen, is een hoofdstuk apart.
       Dat is elkaar iemand schenken, wat écht deel uitmaakt van jezelf, van je ik.

       Dat is iets wat geliefden van hetzelfde geslacht elkaar NIMMER kunnen geven.
       Men kan eventueel chirurgisch het geslacht ooit veranderen, maar het DNA blijft hetzelfde. Dus innerlijk ben en BLIJF je van hetzelfde geslacht als bij je geboorte.
       En dát is een werkelijk zwaar offer. Daar dient men eerlijk in te zijn; anders heb je namaakliefde.
       En geloof mij, een vagina is eçht wat anders dan ’n endeldarm (@Kato Lieke, bedankt; ik hoop de endeldarm te onthouden).
       Stront moét je afvegen, omdat je anders letterlijk niet alleen je eigen lichaam vervuilt, maar vanwege de stront ook ándere dingen.

       1. @juuls,
        Ikzelf ben óók kind geweest en toen heb ik natuurlijk(?) met stront gespeeld,
        Stront voelt net zo zacht als een vagina, echter: als je in iemands stront roert, dan voelt je partner niéts ervan . Ook is het ontvangen van nageslacht daarvan niet mogelijk (tenzij chirurgisch, dus met de hulp van een derde).

        1. Je bent ziek Derks. Ik ben klaar over dit onderwerp. Je bent totaal geobserdeerd door anale seks. En je weet geeneens wat het inhoud. We hebben het daar al eens eerder over gehad.
         Als je in het geheel niet inziet of in wil zien dat liefde niet gaat over gender maar over gevoelens van twee mensen tov elkaar. Wat zoveel meer inhoudt dan de wijze van seks bedrijven.

         1. @juuls,
          U draait alwéér (zoals U normaliter doet) alwéér de boel om.
          Stront is een dood iets. Daar kunt zelfs Ú niets aan veranderen.
          Als iemand middels stront de liefde wil betonen aan een ander, dan is dat ZIJN/HAAR zaak. Maar ga dat niet verkopen als het vertonen van liefde.
          Uzélf blijkt ziek te zijn.
          Échte liefde beschermt niet voor elkaar, maar neemt de gevólgen van de liefde (waaronder eventuele kinderen) serieus.

          1. @juuls,
           Ik lees Uw reactie en ik lees herlees Uw reactie.

           Bij het her-her en herlezen, bemerk ik, dat U boos reageert.
           Maar ik kán niet anders reageren: stront BLIJFT stront.
           Als iemand er plezier in heeft om zich létterlijk in de stront van ’n ánder te wentelen, dan moét betreffende ’n ziekelijke afwijking hebben (sorry, maar ik kán geen andere conclusie trekken).
           Maar hoe dan ook, als iemandmiddels stront de liefde wil betonen aan een ander, dan is dat ZIJN/HAAR zaak. Maar ga dat niet verkopen als het vertonen van liefde.

           En geloof mij a.u.b. toch: een vagina is écht wat anders dan ‘n voor afval bedoelde endeldarm.
           Ik zou bijna tegen U willen zeggen: probéér het eens, (maar dan dien je volgens mij van betreffende te hoúden).

           Ik praat écht uit ervaring: ik ben nu al langer gescheiden van mijn ex, dan ik met haar getrouwd was.
           Hoewel het af en toe eens botst, heb ik met mijn twee overgebleven kinderen nog steeds wekelijks contact met hen.
           (Zoals U weet, heb ik het ‘gevecht’ met mijn homofiele(?) zoon verloren.)
           En zoals U weet + beseft: Ik praat uit ervaring; ik praat dus niet vanuit van buiten geleerde boeken.

 39. @Kato Lieke
  Prachtig gevonden naam.
  Prima en zeer kort – en – krachtig commentaar inzake het hoofddoel van dit artikel: ‘Homoseksueel offensief: jonge Italiaanse priester roept op tot verzet’.

 40. @Kato Lieke
  U zegt het trouwens zéér netjes.
  Directer gezegd: de endeldarm = opslagruimte voordat de ontlasting (= de poep) ons lichaam verlaat.
  De endeldarm wordt afgesloten door een kringspier, de anus.

 41. De liefde die LBGHI gemeenschappen zo graag willen verkondigen is geen liefde. Dat is een onvolwassen liefde, ze zijn in hun puberjaren blijven hangen, ze zijn m.a.w. nog niet volwassen.

  Kijk maar eens goed naar de gaypride-parade, een grote speeltuin van puberaal gedrag. Volwassen mensen gedragen zich zo niet , hun gezond geweten en respect naar zichzelf en hun medemensen laten zo’n uitbundige seksuele uitspattingen, bloot, lust, rijen met je geslachtdeel tegen een paal, elkaar overal likken op praalwagens enz.. niet toe.

  Maar ja, heteroseksuele mannen en vrouwen van de moderne tijd die zich zo gedragen zijn geen haar beter dan de LBGHI beweging, ze gedragen zich als duivelse kinderen, die om wat aandacht roepen. Triestig met onze wereld gesteld.

  Ze zouden beter een voorbeeld nemen aan Hongarije, want die zijn wakker geworden. Wij slapen nog en worden geïndoctrineerd in het Links extremisme, al wie anders denkt ( met anders volwassen is) moet monddood gemaakt worden. Liefde noemen ze dat? Geen enkele gezonde volwassen man/vrouw trapt in die linkse onzin.

 42. @ Juuls,
  ik kan begrijpen wat je bedoelt met liefde onder mannen of onder vrouwen.

  Liefde bestaat in verschillende soorten.
  Maar:
  Liefde bestaat vooral in graden van geestelijke diepte !

  Denk aan Jezus toen Hij nog een jongeling was, vergezeld van Zijn neef Johannes die “de Doper” zou worden en de dorpsgenoot Johannes die Apostel zou worden.
  Probeer u voor te stellen dat zij samen aanwezig zijn in dat huisje in Nazareth bij Moeder Maria en Jozef.

  Dat is een van de heerlijkste taferelen die op aarde mogelijk zijn.

  Waarover spraken zij dan ?
  Zeer zeker niet over wereldse dingen.
  We mogen gerust aannemen dat Jezus de leiding had.

  Johannes de Doper was immers geroepen om martelaar te worden en Johannes de toekomstige Apostel was gevoelig van hart zodat hij de juiste persoon was om later Maria bij te staan.

  En hoe Jezus zelf dan te zien ?
  Hij moet wel zeker de mooiste jongeling geweest zijn die ooit op aarde wandelde. Bovendien had Hij het grootste Hart voor iedereen. Ook beschikte Hij over de grootste Geest en leefde Hij in volkomen gehoorzaamheid aan de Vader.
  Als je dan ziet dat Hij louter kwam on zich te offeren, zich aan te bieden als een te slachten Lammetje, Zijn Bloed te schenken aan de velen die Hem begrijpen, wel, dan moet er diep binnen in je toch iets hevig beginnen trillen, rillen, beven totdat je eigen hartje het nauwelijks nog kan verdragen.

  Kan men zich een meer ideale jongeling voorstellen ?
  Dat kan men niet.

  Plaats dus Jezus tegenover eender welke menselijke liefde.
  Dan kun je niet ontkomen aan de triestigheid van dat beeld van mannen of vrouwen die erg versneden en vermengde gevoelens van duidelijk lichamelijke verlangens en onbegrepen geestelijke verlangens door elkaar haspelen tot een walgelijke soep dat men dan toch nog liefde durft te noemen.
  Dat de duivel daar vrij spel heeft toont zich in de louter lichamelijke uiting van hetgeen men niet anders dan dierlijk kan noemen.
  Uiteindelijk blijft er slechts de uiting van dierlijkheid. Wat blijft er dan nog over van het vage geestelijke verlangen dat men voor iemand voelt? Want dat zuivere is wel degelijk aanwezig, maar men onderkent het niet in zijn werkelijke waarde en daardoor offert men niet alleen lichamelijke levenskracht op maar ook levenskracht van de ziel. Daarin ligt het zwaartepunt van de zonde, van de belediging aan God.

  Homofilie m/v is een van de ergste vormen van verraad aan de Ware en Zuivere Geestelijke Liefde.

 43. eric-b-l,
  Ondanks de pijn die ik vanwege mijn overleden zoon voel: “Bedankt voor Uw nodige aanvulling.”

 44. @eric-b-l,
  Ik zou bijna Ú vergeten: Ondanks de pijn die ik vanwege mijn overleden zoon voel: Ook Ú natuurlijk hartelijk bedankt voor Uw bijdrage.

 45. Oeps:
  @Lotje, Mijn laatste reactie was voor Ú bedoelt:
  Ik zou bijna Ú vergeten: Ondanks de pijn die ik vanwege mijn overleden zoon voel: Ook Ú natuurlijk hartelijk bedankt voor Uw bijdrage.

  1. P.Derks, ik bid mee voor je overleden zoon!

   Maar, ga zeker naar de Heilige mis of naar de Aanbidding en laat je onderdompelen in Zijn Goddelijke liefde, smeek, bid en roep om hulp, God laat zijn kinderen nooit alleen in hun pijn en verdriet. En bid de rozenkrans, Moeder Maria zal je maar al te graag je met moederlijke zorg willen bijstaan. Doe het niet alleen, doe het samen met het Jezus en Zijn moeder Maria, Zijn moeder Maria die Jezus ons allen gegeven heeft aan het Kruis. Veel sterkte!

   Veel sterkte.

   1. @lotje,
    Mijn zoon kán U niet meer hoor – en zichtbaar bedanken.
    Daarom in ZIJN plaats: werkelijk hartelijk bedankt voor Uw gebed.

 46. @Lotje en eric-b-l,
  Jullie zijn écht de enigen aan wie ik het durf te vragen: Bid a.u.b. voor mijn overleden zoon (overleden na zelfmoord).
  MIJN gebed wordt door de hemel eventueel gezien als “zelfbeklag”.
  Úw eventueel gebed heeft een grotere kans van slagen.
  Bij voorbaat, namens mijn overleden zoon: Hartelijk bedankt voor Uw gebed.

 47. Beste P. Derks,
  het spijt me dat u zulk verdriet moet dragen.
  Misschien kan u troost vinden in het bijbelboek over Job die al zijn kinderen moest zien sterven omdat God toeliet dat de duivel hem zwaar zou beproeven.
  Adam en Eva werden ook beproefd i.v.m. hun kinderen en dat gaat zo verder.
  Zoals Job is het ook u toegestaan een beetje te klagen, zolang u God niet aanklaagt uiteraard, en u mag ook om inzicht vragen over hetgeen gebeurde.

  Ook kan het soms tot verheldering leiden wanneer u af en toe innerlijk een zacht gesprek houdt met uw zoon, op heel gewone dagdagelijkse wijze zonder verwijten of beschuldigingen en zonder beklag. Dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat uw engelbewaarder u in een helder moment (een klein visioen) of in een heldere droom u bijzondere troost kan schenken. Wij worden immers nooit alleen gelaten, iedereen wordt levendig opgevolgd in alle doen en laten.

  Goede gebeden gaan nooit verloren. Strekken ze misschien niet tot heil van de beoogde persoon dan wel voor anderen.

  1. @ P. Derks,
   U verwijst naar de moderne mis. Vandaag was het de 7de zondag na Pinksteren en de lezingen van de modernen stemmen niet overeen met de Tridentijnse Heilige Mis die nog steeds het Romaans Missaal volgt.
   Indien u nog een oud missaal bezit ofwel het missaal van 1962 in pdf-formaat dan kunt u zich oriënteren via: __https://tridentijnsemis.blogspot.com/__ en __https://www.agneskerk.org__

   Als katholieken zijn wij verbonden met Christus en dus ook met ouders en verwanten overleden in Christus en dat geldt dus ook voor de gelovigen in het vagevuur.
   Wij kunnen niet weten in welke geestesgesteldheid uw zoon stierf dus is het niet onmogelijk dat hij in het vagevuur vertoeft.

   Wanneer ik me tracht voor te stellen dat ik met mijn vader over geestelijke dingen zou spreken dan blijkt zulk gesprek zeer moeilijk. Omdat ik tracht te begrijpen waarom dat niet kan lukken moet ik me wel op hem concentreren. Zo ontdek ik met kleine stapjes waarom mijn vader zo werelds was.
   Mijn moeder daarentegen was altijd aan het bidden en dus hoef ik me over haar geen zorgen te maken. Ik weet dat een gesprek over geestelijke dingen haar altijd zou verheugen.

   Zich voorstellen dat men een overledene zou willen aanspreken over geestelijke dingen zal u uiteraard geen gesprek opleveren maar wel meer inzicht in diens innerlijke gesteldheid. Dat is gewoon praktische empathie. Indien u niet gesteld bent op empathisch contact dan is dat zeer spijtig want dat betekent dat u met uw zoon nooit werkelijk contact had.

   We mogen wel hopen dat hij in het vagevuur terecht kon.

   1. Mijn zoon was 12 jaar toen hij met mama meeging.
    Vervolgens volgde hij mama met papa treiteren en pijn doen.
    Toen hij ten einde raad was (door dommigheid en eigenwijsheid), zocht hij contact met mij.
    Hij was echter té ver weg om hem nog te kunnen helpen.
    Mijn laatste handeling met hem: zonder woorden: een kruisje op het voorhoofd.
    Ik herinner mij nog, dat hij mij blij verrast aankeek.
    Daarna was er geen contact meer,
    Ik denk dat hij spijt had van zijn verleden, maar niet wist hoe hij dat verleden zou kunnen overbruggen. Ja, hij had het zichzelf zéér moeilijk gemaakt. Een normaal contact zou vele en pijnlijke jaren hebben gekost, Maar het belangrijkste had hij al achter de rug: hij was bij mama weg en woonde op kamers.

    Ik weet nog via via, dat hij wél geloofde … Ik denk: ergens ver weg: ja, hij geloofde … maar niet genoeg om het grote ontstane leed te overbruggen. Hij overleed zes jaar geleden in jaar 2015 op 28-jarige leeftijd (preciese datum onbekend).

    Overigens: ik dúrf geen bidcontact met die zoon te leggen: Hij had zóveel leed veroorzaakt bij diverse mensen + bij zijn twee broers + bij mij.

    Trouwens: bedankt voor beide internetadressen om ’n latijnse bijbel aan te schaffen.
    Het kan zijn, dat ik daar over enige tijd nog eens bij U navraag naar doe.
    Maar voor nú moet ik écht even wat rust nemen. Alvast bedankt.

 48. @eric-b-l
  Oh ja, ik was vergeten te melden, dat mijn laatste reactie vooral voor Ú bedoeld was.

 49. ‘Nabrander en uitbrander!

  ‘Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht.’

  Voor de goede orde moet hier vermeldt worden dat P. Derks maar de helft van het verhaal opdist: hij als slachtoffer.

  De andere kant: P. Derks (en de waarschijnlijk ook de door hem zwaar beïnvloede kinderen) als dader(s), komt hier totaal niet aan bod.

  Dat is onevenwichtig en dus onrechtvaardig, zowel naar de doden als naar de levenden toe.

  P. Derks heeft immers een grote rol in het geloofs- en huwelijksdrama gehad binnen zijn gezin. Daarvoor krijgt hij – zoals ieder ander – zijn trekken thuis, namelijk moeilijkheden die hij zal moeten uitzitten, want eenieder zal (maatschappelijk en spiritueel) ge- c.q. veroordeeld worden voor zijn eigen daden, en niet voor die van anderen! (Zie: Deut. 24, 16; 2Kon. 14, 6 en Ezechiël 18, 20) Maar, voor de getroffenen is er hoop! Deemoedig je kruis (hoon, uitsluiting enz.) opnemen en dragen, zaken niet verergeren, dát is nog steeds de boodschap van Christus. Wanneer hoort P. Derks dat nu eens en gaat hij dat beamen/leven?

  We horen hier dus niet wat hij zijn ex en kinderen aangedaan heeft en wellicht nog steeds doet door zijn narcistische en autoritaire, slechts tweedimensionale, wettische en bekrompen zicht op de werkelijkheid, m.n. inzake Jezus Christus en Zijn Blijde Boodschap, alsook t.a.v. bijvoorbeeld homoseksualiteit. (Dat er ook nog zoiets als genetische aanleg kan en zal meespelen voor het anders dan heteroseksueel geaard-zijn – en ook dát is door onze Schepper in de natuur ingebouwd! – dat gaat er bij meneer ten enen male niet in, helaas. ’s Mans botte afwijzing van alles dat van zijn ‘superieure’ maar kortzichtige inzichten afwijkt, maakt samen-leven met hem wel erg moeilijk. Dat mensen op hem afknappen is daarom goed voorstelbaar.) Zijn dierbaren zullen het dus emotioneel koud gehad hebben bij hem, omdat deze autistisch overkomende meneer geen meegevoel of empathie kent, zich niet kan en niet wil verplaatsen in anderen, en overal met gestrekt been tegen ingaat als het te berde gebrachte niet past in zijn ideologie. Van voortschrijdend inzicht heeft hij ook nog nooit gehoord; na het concilie van Trente (1545-1563) heeft alle waarnemen en overwegen immers stilgestaan, in P. Derks’ perceptie van de werkelijkheid althans. En zo kan hij met gemak elk gesprek en discussie domineren én kapotslaan.

  Om daar wat aan te doen én een aangenamer mens te worden, zou hij bijvoorbeeld eens het recente boek van Frénk van der Linden “En altijd maar verlangen – De liefdesoorlog van mijn ouders” (A’dam, 2021) kunnen lezen
  of een roman waarin de kwaadaardigheid van een narcist een grote rol speelt, zoals in het eveneens recente boek “Schaduwleven” van Kim Moelands (A’dam, 2021). Ik vrees echter dat ook dit aan dovemansoren is gezegd. Sommige mensen zijn blijkbaar onverbeterlijk in hun hardnekkige kwaadaardigheid, en er is niemand die daar iets aan wil of kan doen. Het is een gotspe! (onbeschaamde brutaliteit) Hij moet van katoen krijgen, van links en rechts, anders leert hij het nooit om waarlijk mens te zijn!

  1. het is te hopen voor u dat uw laaghartig commentaar spoedig wordt verwijderd want anders zult u er nog lang beschaamd om moeten zijn.

 50. @Basilius minor,
  Zo te lezen, was U getuige van mijn huwelijksdrama.
  NEEN dus. Als een volkómen(!) vreemde durft U een oordeel over mij te vellen.

  U meent zoveel te weten.
  Kunt U mij – ook weer als volkomen vreemde – uitleggen, waarom de twee nog levende kinderen wel wekelijks nog contact met mij hebben, terwijl zij élk contact met moeder weigeren (ondanks mijn aandringen)?

  Of heb ik U nu overvraagt? Tja, dat krijg je als je ’n (té) grote mond opentrekt tegen ’n volkomen vreemde.

 51. @Basilius minor, inzake Uw reactie van 12 juli 2021 om 13:59 uur:

  Uw gehele(!) verhaal kan ik niet plaatsen.
  U doet alsof U persoonlijk getuige bent geweest van mijn persoonlijk drama.
  Mijn antwoord = Neen, U was géén getuige (zelfs geen veraf staande getuige)

  Zoals ik jammer genoeg van U gewend ben, bent U zeer goed in het verzinnen van negatieve verhaaltjes.

  Tip:
  De leiding van deze site kan óók lezen. Als ik U was, zou ik voorzichtiger zijn.
  Extra tip voor U:
  Als U Uw verhaaltjes een pósitieve draai kunt geven, zouden Uw verhaaltjes goed kunnen verkopen (negatieve verhaaltjes verkopen slecht).
  Mocht U daartoe in staat zijn, dan zou ik zeggen: probeer ‘ns ’n boek te schrijven.

 52. @P. Derks.
  Het passende spreekwoord hier luidt: ‘waar twee vechten hebben twee schuld!’ Nooit van gehoord? Dan heeft U toch wat gemist in uw opvoeding en vorming.

  Uw enige argumenten contra mijn betoog zijn: U bent er niet bij geweest, en twee van mijn kinderen komen nog bij mij. Levert het in de spiegel kijken, uw zelfreflectie, echt niet méér op? Het is dan wel een erg armzalige bedoening in uw cerebrale bovenkamer, moet ik concluderen.

  Uw eerste argument doet immers volstrekt niet ter zake. Ik hoef er ook helemaal niet bij geweest te zijn. Feit in uw zaak en in die van alle andere mensen ter wereld! is, dat U en ik altijd IN RELATIE tot andere mensen staan/leven, en dat de een dus ALTIJD automatisch positief en/of negatief op de ander reageert, én direct en indirect, op verbaal en emotioneel niveau invloed uitoefent. Woorden, toon, gebaren enz. doen er dus ALTIJD toe!

  Dat twee van uw kinderen U nog altijd bezoeken, zegt ook niets voor de waarde van uw betoog. Kinderen zijn én blijven voor hun psychisch welbevinden én voortbestaan immers ALTIJD tot op zekere hoogte afhankelijk van U als ouder. Hun blijvende loyaliteit heeft niets met redelijkheid te maken, maar alles met hun geestelijk en fysiek overleven. Zij zijn en blijven emotioneel van U afhankelijk en dus aanhankelijk. In de rechtszaal zullen zij ook nooit als getuigen à decharge voor een juist en rechtvaardig oordeel van doorslaggevende betekenis zijn.

  U speelt hierboven dus de vermoorde onschuld, maar U heeft ALTIJD invloed (gehad) op uw gezinsleden! Dat zelfs apodictisch ontkennen is daarom zinloos, want buiten de waarheid.

  (Lees tip: “Mens erger je niet – De psychologie van de intermenselijke verhoudingen” door dr. Eric Berne, Den Haag 1967, en “Ik ben o.k. – Jij bent o.k.” van Thomas A. Harris, Baarn 1967. Beide boeken zijn vast nog in de Openbare Bibliotheek bij U in de buurt te leen.)

  U bent voor de werkelijkheid waarin U functioneert tot op heden blijkbaar blind. U wijst met uw wijsvinger naar anderen, maar vergeet dat dan nog altijd méér vingers van uw hand naar uzelf wijzen. Het zou U dus sieren om minstens in uw binnenkamer in de spiegel te kijken, uw pedanterie af te leggen, het boetekleed aan te doen, en naar buiten vervolgens wat bescheidener want realistischer op te treden. Ga eens naar een mediator, psycholoog of psychiater. Hij/zij zal U dit ook wel aan het verstand trachten te peuteren, al vrees ik dat U weggestuurd wordt, omdat U ziende blind en horende doof bent c.q. niet behandelbaar, want niet voor rede vatbaar. Dat is een serieuze ziekte heer Derks – net zoiets als Korsakov – die elke bemiddeling en therapie frustreert zo niet feitelijk onmogelijk maakt, namelijk: de afwezigheid van voldoende zelfreflectie, zelfkennis en ziekte-inzicht!
  Uw oordeel over Uzelf, uw naasten en anderen is en blijft dus maar de halve waarheid zolang er bij U geen enkele realiteitszin te bemerken valt ten aanzien van uw eigen inbreng in én schuld aan hetgeen bij U thuis gebeurde en gebeurt, maar ook daarbuiten. U weet dat best (U erkent soms zelfs het effect van uw eigen woorden op dit forum!) maar doet selectief alsof uw neus bloedt wanneer U op uw schuld wordt aangesproken. Wij hebben U door, niet?! U bent geen heilige, net zo min als wij dat zijn.

  U blijft helaas, als alles bij het oude blijft, onnodig een draak voor uw omgeving, en daar zou U iets aan behoren te doen indien U in een mensenwereld goed, d.w.z. vruchtbaar en liefdevol wil functioneren. Denk daar maar eens over na, beste man!

  1. @Basilius minor,
   U spreekt duidelijk vóór Uw beurt: ik heb nog twee zoons.
   Beide zoons wensen geen contact met moeder. ondanks mijn verzoek daartoe.
   Beide zoons zijn allang volwassen en laten zich niets opleggen.

   U doet alsof U álles weet van ons gezin,
   U roept en schreeuwt in het rond terwijl U in werkelijkheid NIÉTS (= nul, nada) weet.
   Heeft U last van Uw eigen geweten?

   Om indruk te maken, spreekt U ineens van ‘wij’.
   Sinds wanner spreekt U in majesteitsmeervoud?
   U heeft enorme last van eigenwaan (werkelijk waanzinnig) + meent ongevraagd namens ánderen te spreken.
   Mijn advies aan U: Zoek eens ’n psycholoog op.

 53. Aan @: Basilius minor ..

  Als kind van 18 (achttien) maanden beschouwde ik het bestaan van de kerk als onafhankelijk van mijn geloof.. ook erkende ik de werking van de kerk naar mij toe tot heil (genade) voor mijn ziel..met andere woorden ik er-kende dat wat de kerk in zijn werk-elijkheid is.
  Dus een (ver)houding die ook wetenschappers aannemen in hun bestudering van de zichtbare werkelijkheid.

  Je schreef: ••(Lees tip: “Mens erger je niet – De psychologie van de [inter]menselijke verhoudingen)•• ..zo een overeenkomstige verhouding van de gelovige tot de kerk als vergelijking betreft het volgende::

  Als “ik” als gelovige dus niet kan voldoen aan de objectieve leer van de kerk ga ik niet de leer van 20 eeuwen veranderen, maar erken ik dat er iets mis is met mijzelf in verhouding tot de kerk.
  De huidige afvallige zwak gelovige mens wil de kerk naar haar hand zetten.. en maakt zichzelf tot norm en ijkmodel.
  Die usurpator valse antipaus ..ketter Bergoglio vertikt het om voor het Altaarsacrament te knielen .. en het is dan ook zijn luciferische hoogmoed die de werk-elijkheid van de Kerk wil omvormen tot een wanstaltig gedrocht.. naar zijn eigen verraderlijke innerlijke zielegesteltenis.. en van die van de Illuminati-vrijmetselarij..de synagoge van satan.

  Zelfs via P.Derks.. dus indirect, heb je nog op een andere sluwe manier een gelegenheid gevonden om de kerk te besmeuren.. want je -zet- de [eventuele] persoonlijke innerlijke on-vermogens van P.Derks af tegen zijn erkenning van de objectieve oorspronkelijke leeropvattingen van de kerk.. dus een andere sluwe wijze om de kerk van Christus te bestrijden en uiteindelijk Christus zelf.. ten voordele van de ketter en Judas Bergoglio.
  Met andere woorden je bent een mede-verantwoordelijke verrader.

 54. @Jo,
  @: Basilius minor probeert via mij de kerk te raken.
  Daar vergist hij zich.
  God = alles in allen; Hém kun je letterlijk niéts wijsmaken.
  @Basilius minor is ’n verloren ziel en hij probeert zoveel als mogelijk arme zielen met zich mee te slepen.
  Hij meende in mij een gemakkelijk slachtoffer te zien voor zijn opzichtig (= in het oog springend, dus voor iedereen duidelijk zichtbaar) verloren ziel.

  @: Basilius minor is dus overduidelijk bang voor het leven ná de dood.
  Feitelijk is hij dus iemand om medelijden mee te hebben:
  Hij voelt zich nu alleen, maar hij is nóg banger voor wat hem onherroepelijk te wachten staat.

 55. @Jo,
  Dus in het kort, ik ben het eens met vooral de laatste alinea van U (Uw reactie van 14 juli 2021 om 21:26 uur):
  Op grond van mogelijke tekortkomingen mijnerzijds, probeert @ Basilius minor de kerk te beschadigen.

  Ook ben ik het 100% eens met U inzake het niet – knielen van dhr. Bergoglio voor het Altaarsacrament.
  Dat laatste doet dhr. Bergoglio welbewust, daar hij wél steedsuitvoerig!) kon knielen om gedetineerde moslims in de H. Mis voor Witte Donderdag in een jeugdgevangenis de voeten te wassen.

  Dus @Jo, hoewel het niet Uw bedoeling was – én ondanks onze grote geschillen – bedankt voor Uw reactie van 14 juli 2021 om 21:26 uur.

 56. Jezus zei (Matteüs 11,28-30):
  Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

 57. Wat afschuwelijk om te lezen hoe mensen hier op deze site met elkaar omgaan.
  Waarom grijpt de leiding van deze site niet in ? Heel jammer !!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht