Canada: kerken afgebrand na ontdekking kindergraven naast katholiek internaat voor inheemse jeugd

In Canada werden er deze maand twee Katholieke Kerken in Indianenreservaten uit British Columbia in brand gestoken. Volgens politie gaat het mogelijk om wraakacties na de recente ontdekking van 215 kindergraven in de buurt van de Kamloops Indian Residential School, een Katholiek internaat, waar inheemse kinderen door de Canadese staat werden geplaatst in het kader van een cultureel assimilatieprogramma.  Sommige slachtoffertjes waren niet ouder dan 3 jaar. 

Van de 19de eeuw tot en met de jaren ’70 van vorige eeuw werden kinderen van inheemse stammen verplicht bij hun ouders weggehaald, om ze naar voornamelijk Christelijke internaten over te brengen. De bedoeling was ze daar te “Europeaniseren”, zodat ze gemakkelijker geassimileerd konden worden door de blanke Canadese maatschappij. Het tegendeel werd bereikt, aangezien vele van deze kinderen opgroeiden tot getraumatiseerde volwassenen, die noch in de Canadese, noch in de inheemse maatschappij thuishoorden.  

De omstandigheden in de internaten waren bijzonder hard. Kinderen moesten niet alleen de verplichte breuk met hun familie verwerken. Ze werden er vaak seksueel misbruikt of geslagen, wanneer ze bijvoorbeeld betrapt werden op het spreken van hun moedertaal. De bedoeling was hun inheemse cultuur en identiteit volledig uit te wissen. Vanaf de jaren ’70 werden de meeste scholen overgenomen door de Canadese overheid waarna ze na enkele jaren werden gesloten. In 2008 werd er een waarheidscommissie opgericht, om het volledige verhaal van deze internaten aan het licht te brengen. 

Hoewel de administratieve opvolging van de betrokken scholen vaak slordig was, wordt ervan uit gegaan dat meer dan 150,000 kinderen en jongeren tot het einde van de jaren ’70 geïnstitutionaliseerd werden. Dit zou in hun latere volwassen leven geleid hebben tot een hoge incidentie van posttraumatisch stresssyndroom, verslavingsziekten en zelfmoord. Net zoals bij de andere misbruikschandalen uit het verleden, hebben kerkleiders het moeilijk om op de mishandeling van deze inheemse Canadese kinderen een gepast antwoord te formuleren. Tot op heden, heeft de Katholieke Kerk in Canada zich nog niet formeel verontschuldigd voor het onnoemelijk leed dat deze kinderen werd aangedaan.

Bron: Crux

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

94 commentaren op “Canada: kerken afgebrand na ontdekking kindergraven naast katholiek internaat voor inheemse jeugd

 1. Wanneer er een geval is van folterpraktijken zoals vernoemd in het artikel op een georganiseerde manier, dan gaat het over een duidelijk geval van gnostische infiltratie, een onderwerp waarover ik al dikwijls geschreven heb hier omdat er nog steeds te weinig zijn die dat doen. Godfried Danneels lijkt ook een infiltrerende initiaat van de gnostische sekten te zijn geweest, gezien het getuigenis van Albert Mahieu. De gnostische sekten hebben de Kerk geïnfiltreerd om van binnenuit verwoesting te zaaien en zielen in het verderf te storten, en dezelfde sekten beheersen de internationale politiek, de financiële wereld en de oligarchische media. Ook ons land is in de greep van die sekten, zoals de tot op heden gedoofpotte zaak Dutroux met veel vermoorde getuigen aantoont, en de Belgische staat werd gecreëerd door de gnostisch-judaïsche familie Rothschild. Niet zolang geleden kwam de zaak Jeffrey Epstein nog ter sprake bij de nieuwsmedia; Epstein was de eigenaar van een gnostisch-occult slavinneneiland in de Caraïben met een occulte tempel. De zaak Epstein hangt samen met die van Dutroux en betreft de internationale gnostische netwerken die de wereldpolitiek besturen.

  Dat occulte seksrituelen steeds onderdeel geweest zijn van de gnostische sekten toont het kerkdocument “Vox in Rama” van Gregorius IX aan. Dat die heden nog steeds onderdeel zijn van de gnostische sekten toont de “Ordo Templi Orientis”-sekte van Aleister Crowley aan.

  Voor mensen die zich schuldig maken aan kinderschenderij is er de doodstraf; zo simpel is het. In het geval van clerici: Eerst laïcisering en daarna de doodstraf door de wereldlijke arm.

  Wat de Indianen betreft: Die stammen hadden moeten opgebouwd worden tot sterke christelijke rijken van duidelijke Indiaanse etnie. In Noord-Amerika hebben de Jezuïeten eertijds dat betracht, maar hun werk werd verwoest door de judeo-angelsaksische macht. Een onrecht; en, neen, ik maak mij geen illusies over de heidense Indiaanse stammen. Dat waren barbaren die elkaar voortdurend beoorloogden en bij wie gruwelijke praktijken plaatsvonden (mensenoffers, kannibalisme), maar men had daar katholieke volkeren van moeten maken waarbij een gekerstende etnisch-Indiaanse cultuur zich organisch kon ontwikkelen en opbouwen.

  1. Dat de zaak omtrent het Canadees schoolsysteem de maçonnieke netwerken betreft toont het feit aan dat de huidige protestantse koningin Elizabeth als betrokkene genoemd wordt. Zoals de zaak Epstein en de zaak Jimmy Savile aantonen is dat protestants koningshuis geconnecteerd met de Mossad en betrokken bij de occult-rituele kinderschenderijen van de gnostische sekten; ook de rituele moord op prinses Diana toont de nauwe verwevenheid van die familie met de Nieuwe Wereldorde aan.

   De gnostische sektenetwerken zijn de duistere kern van het georganiseerd kwaad in de wereld en moeten uit de schaduw getrokken worden waar zij hun gruwelpraktijken uitvoeren.

  2. In de huidige toestand waarin de verborgen hand van de occulte sekten de staatsinstellingen in de greep heeft en zelfs de rangen van de kerkelijke clerus geïnfiltreerd heeft ben ik voor een afschaffing van scholen voor minderjarigen en opvoeding van kinderen door hun eigen vaders. De huisvader is immers volgens het natuurrecht de primaire voogd en opvoeder zijner kinderen, en wanneer hij zijn kinderen naar een school stuurt delegeert hij slechts zijn gezag naar de leraren aldaar. Het is dus niet een soort van plicht van beschaving om scholen voor kinderen te hebben; laat de huisvader, de patriarch van zijn gezin, zijn eigen kinderen opvoeden. In deze tijd van maçonnieke wereldheerschappij is het te gevaarlijk om hen aan schoolmeesters toe te vertrouwen.

   1. Als we trouwens zien wat het modern educatief systeem teweeggebracht heeft, dan zien we dat het geen generaties van scherpzinnige denkers geproduceerd heeft maar een schare van semi-onderrichte mensen die genoeg weten om opgeblazen te zijn van arrogantie maar te weinig om intellectueel volwassen en geleerd te kunnen genoemd worden. Bezie maar eens de miserabele creaturen die door de universitaire marxistenfabrieken uitgepompt worden.

    Het is niet nodig om advocaat, boekhouder of iets soortgelijks uit de petit-bourgeoiswereld te worden om een waardige mens te zijn, maar toch oefent de moderne maatschappij druk uit op kinderen om naar dergelijke zaken te mikken, en dat wordt gedaan omdat de petit-bourgeois de kneedbare revolutionair is die gewild wordt door de maçonnieke regeringen. De boer heeft gezond verstand en de geboren leider, edeling van de natuuraristocratie, heeft een verheven verstand dat zaken filosofisch doorgrondt, maar de revolutionaire petit-bourgeois heeft geen van beiden en houdt van een gemakkelijke geldvergaring waarvoor hij graag als regimeknecht schimmige zaken verricht.

 2. NieuwsCanada
  Opnieuw schokkende vondst in Canada: ‘Honderden lichamen’ gevonden nabij voormalig internaat
  Een achtergelaten knuffelbeertje bij het oude internaat van Kamloops, waar enkele weken geleden de stoffelijke resten van 215 jongeren en kinderen werden ontdekt. Beeld AFP
  Een achtergelaten knuffelbeertje bij het oude internaat van Kamloops, waar enkele weken geleden de stoffelijke resten van 215 jongeren en kinderen werden ontdekt.Beeld AFP

  Een inheemse groepering in Canada heeft honderden anonieme graven ontdekt in de buurt van een voormalig internaat in de Canadese regio Saskatchewan. De groepering maakt niet bekend hoeveel overblijfselen er gevonden zijn, maar het zou gaan om de ‘meest significante vondst tot nu toe’ en meer dan 300 graven bevatten. Donderdagochtend lokale tijd volgt een persconferentie over de ‘afschuwelijke en schokkende vondst’.
  IB24 juni 2021, 7:16

  Als abonnee heeft u altijd toegang tot alle artikels op demorgen.be en in de app

  De Marieval Indian Residential School, waar de graven na radaronderzoek zouden zijn ontdekt, ligt op ruim 24 kilometer afstand van de plaats Broadview. Volgens lokale media opende het internaat in 1899 en sloot het de deuren in 1997.

  Lees ook: De anonieme massagraven van inheemse kinderen in Canada

  Van 1831 tot 1996 scheidde het Canadese residentiële schoolsysteem meer dan 150.000 inheemse kinderen van hun families, als deel van het assimilatieprogramma. Doel van de veelal door de katholieke kerk bestuurde internaten was de kinderen zich te laten aanpassen aan de cultuur van de witte bewoners van Canada. In de scholen werden de kinderen echter vaak misbruikt, mishandeld en uitgehongerd. Ook werden de kinderen gedwongen om zich te bekeren tot het christendom en mochten ze hun moedertaal niet langer spreken. Een nationale onderzoekscommissie noemde het systeem in 2015 “culturele genocide”.
  ADVERTENTIE
  Kamloops

  Enkele weken geleden werden er bij een internaat in Kamloops in British Columbia, waar tussen 1890 en 1969 inheemse kinderen werden ondergebracht, de stoffelijke resten ontdekt van 215 jongeren. Die vondst schokte de Canadezen, die paus Franciscus opriepen zich te verontschuldigen voor het misbruik op de internaten die door de kerk werden gerund voor de federale overheid. Zich verontschuldigen heeft de paus tot nu toe nagelaten, al heeft hij wel zijn afschuw uitgesproken. Premier Justin Trudeau zei na de vondst in Kamloops dat het nieuws zijn hart heeft gebroken.
  Mensen laten bloemen, boodschappen en knuffels achter bij de oude school in Kamloops. Beeld AP
  Mensen laten bloemen, boodschappen en knuffels achter bij de oude school in Kamloops.Beeld AP

  De Canadese Truth and Reconciliation Commission (TRC), de Canadese Waarheids- en Verzoeningscommissie, stelt in een rapport uit 2015 dat zeker 3.200 kinderen overleden zijn terwijl zij op een residentiële school zaten. De algemene praktijk was volgens de commissie om de lichamen van de leerlingen die op de scholen stierven niet naar hun families en gemeenschappen terug te sturen.

  “Vele leerlingen die naar de internaten gingen, kwamen nooit meer terug. Hun familie was hen kwijt. Ze stierven in veel grotere getalen dan de rest van de schoolgaande bevolking. Hun ouders werden vaak niet geïnformeerd over hun ziekte en overlijden. Ze werden ver van hun families vandaan begraven in lang verwaarloosde graven”, klinkt het in het rapport.

 3. Wat op dat internaat in Canada is gebeurd kan m’n niet goedpraten. Kinderen zich laten bekeren tot het christendom is totaal ongepast. Kinderen mogen nooit gedwongen worden tot bekering tot welke Godsdienst ook. Het blijft een vrije keuze. Wat in Canada zich heeft voorgedaan komt nog uit een tijd van een soort kolonisatie, kinderen bekeren tot een Godsdienst. Ouders hebben hun lieve kinderen zelfs nooit meer weergezien, hoe hartverscheurend moet dit niet geweest zijn. Wat zich daar heeft voorgedaan is een donkere bladzijde van het katholieke indoctrinatie systeem. En weet je wat? Deze paus heeft zelfs zijn verontschuldigingen niet aangeboden in naam van de kerk, neen, hij deed niets, zelfs nog geen spijtbetuiging.

 4. Wat wilt U nu zeggen, beste WW, uw berichtgeving is niet nieuw, dat was al langer bekend, en ook de misselijk makende suggestieve, anti-katholieke insteek.
  Of bent U een loge man, een vrijmetselaar, een verwerpelijke infiltrant van een duivelse, subversieve sekte, die ons hier op dit voortreffelijke katholieke Forum, een schuldcomplex wilt aanpraten ?
  We zijn erop voorbereid, we kennen de joods-maçonnieke truc, ‘beschuldig de tegenstander van de eigen misdaden’.
  U verwoordt de tekst uit de Telegraaf, de grootste, onbetrouwbare krant, fervent brenger van “kojona” nepnieuws, medeplichtig aan de staats misdaad van misleiding en versnelde levensbeëindiging op de eigen bevolking, door gifspuiten. Deze krant is deel van een Belgische koepel, en onderdeel van de georganiseerde, Europese “Lügenpresse”, samen goed voor ongeveer 600 betaalde CIA medewerkers in vaste dienst, volgens de Duitse ex-redacteur van de Frankfurter Zeitung, de boekenschrijver Udo Ulfkotte !! (50jr., en inmiddels overleden) Vindt U het niet “toevallig”, beste WW, dat dit Canadees “nieuws” tegelijkertijd, in 2 landen, volop gebracht wordt ??
  Het Canadese systeem van “assimilatie” was en is geen katholiek systeem, want nergens elders hebben katholieke missionarissen dergelijke wantoestanden georganiseerd. De Missie deed aan inculturatie, een katholieke traditie vanaf de Romanitas en wat later de bekering van de Franken, onder Koning Clovis (5de eeuw), door St. Remi, de beroemde bisschop van Reims. De Kerk van altijd, liet culturen, eigenheden en beschaving, zoveel mogelijk in stand, maar bestreed wantoestanden en misdaden, die niet in overeenstemming waren te brengen met de Christelijke Leer. (moord, kannibalisme, koppensnellen, naakt lopers, veel wijverij, verstoting/echtscheiding, enz.) Zij bracht een Christelijke, apostolische, universele beschaving teweeg, uniek in de wereld, zoals dat Europa vorm heeft kunnen geven in 2000 jr. tijd. Europa is en blijft daarmee het centrum, de bakermat van de Christelijke cultuur en beschaving in de wereld.
  Dat verwerpelijke Canadese systeem heeft daar niets mee te maken, Dat heeft niets katholiek, maar is wel terug te voeren op de Talmoed insteek, dat niet-joden, “niets meer zijn dan dieren”. Dat systeem was bedacht door Canadese regeringen, ongetwijfeld vrijmetselaar regeringen zoals in alle Britse koloniën, en de regelgeving was ook van de Canadese regering. De katholieke instellingen waren slechts de uitvoerders van een regelgeving van de regering, en zij hebben dat ongetwijfeld zo goed als mogelijk gedaan. Afgaand op de vermelde cijfers, gaat het om ongeveer 2% vroegtijdig overleden kinderen.
  Mijn laatste punt betreft dit cijfer.
  De kindersterfte in de beschreven periode, eind 19de eeuw, eerste helft 20ste eeuw, was volgens de huidige maatstaven, buiten Europa, enorm.
  De hygiëne maatregelen van Pasteur, waren nog niet overal bekend, of hadden nog niet overal ingang gevonden, en zeker niet in achtergebleven gebieden van de koloniën, waar Canada een onderdeel van was. Dus stop het het uitvergroten van slachtoffers. Hoge kindersterfte in die tijd, overal ter wereld, was niet abnormaal, maar wel enorm.
  Tenslotte nog dit ; natuurlijk werden die kinderen bij het instituut begraven. Canada is een zeer groot land. Dorpen, kloosters, kazernes en andere geïsoleerde instellingen in die tijd, begroeven hun doden altijd ter plekke, op het lokale –, of op het eigen kerkhof. Bij al die instellingen in de grote landen vindt U begraafplaatsen. Transport was niet mogelijk. Ik heb ook op een kloosterschool gezeten, waar het klooster een eigen kerkhof had. Op marine– en koopvaardij schepen werden overledenen, ook direct in zee begraven, een “zeemansgraf”, met een eigen ritueel, dat ook katholiek kon zijn. En dat gebeurt nog steeds, voor zover er geen vriescel of anderszins, beschikbaar is.
  Tot begin 20ste eeuw, kende de stad Amsterdam open riolen. Dat waren de grachten. Pas met de opening van het Noordzee kanaal bij IJmuiden, werd het water langzaam aan, zouter en ook schoner. Maar in die open riolen dreven ook lijken rond, ook van babies en kinderen. De stank en de overlast van vliegen en muggen, moet vreselijk geweest zijn. Maar niemand maakte zich daar druk om. Vandaar dat rijke mensen in die tijd, over “buitenplaatsen” beschikten, waar ze in de zomer naar toe gingen, met de gehele huishouding. Ze gingen dan voor maanden, naar het Gooi, de duinstreek Bloemendaal, de Vecht rivier, of meer naar het Oosten van het land.

  1. De kerngedachte in het artikel, is niet of de uitvoerders Katholiek waren of niet. Het weghalen van kinderen bij minderheden, politieke dissidenten of zelfs de eigen adepten, is een aloud recept, dat in de menselijke geschiedenis al meermaals door totalitaire regimes werd uitgevoerd. De bedoeling is om de mens te modelleren volgens de heersende ideologie, ver van de invloed van het gezin, dat als vijand van verandering wordt gezien. In de meeste gevallen hebben zulke experimenten rampzalige gevolgen voor de psychologische ontwikkeling van de betrokken kinderen. Een instelling kan een gezin namelijk niet vervangen.

   Waar de Kerk in de fout is gegaan, is haar collaboratie met de Canadese overheid in dit ethisch verwerpelijke experiment, alsook haar onverschilligheid inzake het (seksueel) misbruik dat blijkbaar vaak voorkwam in zulke instellingen. Dit vereist minstens excuses en een diep gewetensonderzoek.

   1. Betreffende uw tweede alinea, beste Katharina, het eerste punt is uw inschatting, wellicht te kort door de bocht. U verplaatst zich niet in die tijd.
    Ik kan me voorstellen dat daar indertijd anders over gedacht werd, en dat de opvang van die kinderen niet als collaboratie werd gezien, maar als een opgave binnen de denkwereld van toen. Daar kunnen we nu anders over denken, maar de kerkleiding van toen heeft ongetwijfeld goed nagedacht alvorens met de regering in zee te gaan, om er het beste van te maken, en hulp voor die kinderen te bieden. Het initiatief lag bij de regering, niet bij de Kerkleiding.
    Het tweede punt, uw bemerking van “sexueel misbruik”, is uw tweede inschatting, “dat blijkbaar veel voor kwam”. Hoezo “blijkbaar” ?
    De vraag is of dat structureel was, of dat dat incidenteel gebeurde in die scholen, of helemaal niet ? Dat kunnen individuele gevallen betreffen, maar daar kunt U niet de Kerk als zodanig op afrekenen.
    Dit laatste punt tekent vooral onze tijd, en commentaar in onze tijd. De tijd getekend door dat rampenconcilie van begin jaren 1960.
    De misbruik gevallen betreffen vooral de jaren erna, met zwaartepunt in de jaren 1970. En dan nog, ver onder de misbruik gevallen in vergelijkbare omstandigheden, de sportwereld, de militaire wereld, de onderwijs wereld, de dominee wereld, de rabbijnen wereld, en ga zo maar door. Daar is inmiddels veel over geschreven, en ieder geval is teveel, maar vòòr die tijd van dat concilie, waren die sporadisch.

 5. De tijd van vóór het rampenconcilie komt niet en nooit meer terug, daarop hopen is utopisch denken, het komt overeen met aannemen dat het toen veel beter was, een doekje voor het bloeden kan dus te vinden zijn in de actuele psalm 74 laat dit een positief doel zijn voor uw anders verspilde energie

 6. Dames/Heren,
  waarover wordt hier gepraat?: het betreft gebeurtenissen hier ver vandaan én van vijf generaties geleden én waarover nog nimmer erkende studies over zijn geweest en dus nul(!!!) kennis over is.

 7. Het enige wat wij weten, is dat er kinderlijkjes + ’n knuffelbeer gevonden is.
  Onbekend is: hoe de kinderen leefden vóórdat zij naar dat internaat gingen +
  onbekend is, waarom de onbekende ouders hun kinderen weg lieten gaan +
  onbekend is, hoe de kinderen op dat internaat leefden +
  onbekend is waaraan de kinderen gestorven zijn (onderlinge ruzies, mishandeling, ziektes enz.?)

  1. Zo simpel is het dus duidelijk niet. Net als in Australië tot enkele decennia geleden gebruikelijk was, werden inheemse kinderen van hun familie en leefomgeving doelbewust geïsoleerd om ze aan de Westerse blanke maatschappij aan te passen.

   Het heilig huisgezin is echter niet enkel voor katholieken bedoeld. Dus, ongeacht of die ontheemding met de “beste” bedoelingen is gebeurd: doe een ander – ongeacht je geloofsovertuiging – niet aan wat je je eigen kinderen niet toewenst. Dat zou hetzelfde zijn als kinderen uit de derde wereld ophalen en hier in weeshuizen droppen.

   Kansarme gezinnen help je niet door hun kinderen af te pakken. Zo werkt ook evangelisatie niet trouwens, maar dat heeft Teudmer hiervoor al aangegeven.

 8. Waarom zouden we dit verhaal geloven? Men schrijft iets in de media en dan is het de absolute waarheid?

  Al minstens 200 jaar worden wij belogen en bedrogen door TPTB en hun media. Diverse evenementen zijn ofwel in scene gezet of soms zelfs helemaal niet gebeurd. We worden gebrainwashed met de ene hoax na de andere. In de US had je de West Boro Babtist church hoax. Een media psyop om Christelijken als gekken weg te zetten. Er is echt niks veranderd. Kijk naar de video’s van Bishop williamson op YT.

  Bishop Richard Williamson : Session 5 1996 Doctrinal Sessions, Influence of Freemasonry

  En bekijk het werk van John le Bon

 9. @Paul,
  U probeert om de boel als nog op te naaien. Dat doen pubers.
  Ik heb een persoon gekend die missionaris was in de Congo.
  Hij begon zijn werk als volgt:
  In Congo aangekomen, ging hij in de buurt van ’n stam gewoon in het bos wonen.
  Op een bepaald moment waren de inwoners nieuwsgierig wat die vreemde gast daar deed.
  Zo kwam hij in contact met hen.
  Als ‘dank’ werd hij de de jaren ’60 door bewoners opgegeten. (Dat gebeurde toentertijd regelmatig.)

 10. @Paul,
  zoek op: kanibalisme Congo.
  Zelfs ’n president daar (ik meen Mobutu) was kanibaal en verkreeg asiel in Frankrijk.

  Overigens: inzake die goede kennis: hij woonde bij mij in de straat en heeft pakweg 10 – 15 jaar als missionaris gewerkt. Hij was goed voorbereid: hij had geleerd om te kunnen overleven in de bushbush en hij had plaatselijke talen geleerd alvorens daarheen te gaan.
  Ik ken nog zijn achternaam: Franken (voornaam ben ik vergeten).

 11. @paul,
  Verder herinner ik mij nog, dat betreffende president in ballingschap in grote luxe leefde met zijn grote gevolg in de buurt van Parijs. (Frankrijk was het énige land dat hem wilde opnemen.)

 12. Opvallend is dat de twee kerken in Canada verbrand werden op 21 juni, op zomerzonnewende dus. Ten tijde van zomerzonnewende brengen satanisten offers aan de gevallen engelen en de geesten van de nefilim; het lijkt er dus op dat de brand van de twee kerken bedoeld was als satanisch ritueel offer. De satanisten die dergelijke offers brengen zijn, nota bene, dezelfde figuren die de katholieke clerus geïnfiltreerd hebben en die de drijvende hand zijn achter de verwoestingen van kinderlevens, onder andere in diezelfde context van zomerzonnewende-offers.

  Het was trouwens op winterzonnewende dat de politie binnenviel bij de gnostische sekte van Francis Desmedt en Dominique Kindermans in het kader van het Dutroux-onderzoek, met de bedoeling de satanisten te betrappen op zonnewende-mensenoffers indien die in het gebouw zouden plaatsvinden.

 13. @Theudmer,
  U weet verdacht veel van het gedachtengoed van satanisten.
  Laat ik het er op houden, dat ik het ongezond vind om daar zóveel van te weten.

  1. Ik probeer dingen te weten over de satanistische smeerlapperij omdat de satanisten de aartsvijanden van het Christendom zijn, de wereldheerschappij hebben en de katholieke Kerk geïnfiltreerd hebben. Het is ongetwijfeld geestelijk gevaarlijk om er veel over te lezen, maar tegelijkertijd moet de vijand aangeduid worden voor de ogen van het publiek; dat is wat prelaten zoals Monseigneur Ernest Jouin ook deden.

   Paus Leo XIII riep de bisschoppen op om de vrijmetselarij publiekelijk te ontmaskeren in de encycliek “Humanum Genus”.

  2. Jesaja toont aan dat God altijd beschikt over eender welke vijanden om op gepaste tijden het hele Godsvolk of een deel van het Godsvolk te louteren of te straffen of weg te vagen. Meestal wordt daarna ook de gebruikte vijand zwaar vernederd of weggevaagd. Het is echt wel een vast patroon dat telkens het volk van God tot wereldse welvaart komt zij dan zeer hoogmoedig worden en vijandig tegenover God die hen nochtans als Zijn volk uitkoos.

   Ook onder ernstige christenen heerst er veel duisternis en gebrek aan kennis.
   Het helpt niemand de vijanden te kennen en te onderzoeken indien men niet eerst God wil kennen en onderzoeken, want dan beseft men dat men God kan vertrouwen en de vijand niet hoeft te vrezen, zelfs indien men met andere verbannen gelovigen mee moet gaan en hun lijden moet aanzien want men kan dan enkelen tot steun zijn.

   Vandaag zitten alle aardbewoners gevangen in wereldcommunisme en de meesten schijnen dat helemaal niet te begrijpen, integendeel men verwacht een utopische nieuwe wereld.
   Vermits bijzondere karakters als Biden, Kamala, Bergoglio en zelfs Fauci nog steeds erkenning genieten weten we met zekerheid dat de allerergst denkbare beproevingen en bestraffingen zullen komen over de onwetenden en vooral over degenen die om vele duistere redenen niet willen weten.

 14. De Britse kroon gaat hierin ook niet helemaal vrijuit. Zij zijn het immers die de internaten verplichtten om kinderen op te vangen en “om te scholen”.
  De katholieke Kerk heeft zich hierin serieus vergaloppeerd door dit te aanvaarden, bovendien ZONDER SUBSIDIËRING. Wat daarna gebeurd is, is zowel persoonlijke verantwoordelijkheid van de misdrijfplegers (mij zouden ze bv niet zo ver krijgen) en eens te meer struisvogelpolitiek van de kerkelijke hiërarchie.
  Stel je voor: ze waren Groot-Brittannië al kwijt aan de protestanten omdat Rome de echtscheiding Hendrik VIII niet kerkelijk wou aanvaarden.
  Weet dat tot op vandaag een Brits staatshoofd niet katholiek mag zijn. Wanneer een regerend Brits staatshoofd zich vandaag bekeert tot het katholicisme, staat dit gelijk met troonsafstand.
  Toch is er inderdaad nog quasi geen objectief onderzoek gevoerd naar de feiten.

  Het lijkt me wat kort door de bocht om de vinger ENKEL in de gebruikelijke richting (Kerk) te wijzen.

  @Theudmer:
  Je vergeet een belangrijke occulte sekte in België: de illuminatie.

 15. @Wellens Willy,
  Ik weet niet of De Standaard ’n degelijke bron is, maar het artikel – zélf is absoluut géén dégelijk artikel.
  Reden: er heeft geen enkel onderzoek plaatsgevonden, maar alleen de voor iedereen aldaar zichtbare feiten gemeld. Het is dus gewoon ’n algemeen journalistiek artikel.
  Daar is op zich niets mis mee, maar het is geen DEGELIJK artikel.

 16. @Wellens Willy,
  Dat het artikel niet degelijk is, wordt pas duidelijk als mensen zich er bewust van worden dat daders + motief (motieven) niét weergegeven worden.

 17. Zie hierboven beste lezers, de commentaren ter verdediging van de Kerk van altijd, die juist blijken te zijn. Die zogenaamde Onderzoek Commissie heeft opgenomen, 7000 getuigenissen met klachten en 7000 getuigenissen met lof prijzingen. Bijvoorbeeld, op die scholen leden de kinderen geen honger, en werden ze verzorgd, in die barre tijden van “ieder voor zich en God voor ons allen” !!
  Bij de klachten zijn ook omkopingen of anderszins dwang, voor gekomen. Maar de tweede, goede kant van de medaille wordt nergens vermeld, ook niet op dit voortreffelijke katholieke Forum. Het inleidende artikel, mist evenwicht.
  Alles is er door de Canadese overheid aan gedaan om de Kerk zwart af te schilderen. Ieder misbruik of anderszins foute boel, is te veel. Laat dat duidelijk zijn. Maar de Canadese vrijmetselaar regeringen grepen de kans om de kwestie zwart af te schilderen, en weer op te rakelen. Ook hebben de geheime diensten kennelijk zelf de brand gesticht in de twee kerken, die tot de grond zijn afgebrand. Dat komt niet van oud-leerlingen. De brand wijst op militaire middelen, waarschijnlijk dezelfde die gebruikt zijn bij de brand in de Notre Dame in Parijs, enkele jaren terug. Vergeet nooit beste lezers, de les sinds de Franse revolutie (1789), de staat is altijd uw vijand. Houdt de staat onder contrôle en in bedwang.
  Leest zelf het verslag op :
  http://www.lifesitenews.com/news/rescued-from-the-memory-hole-some-first-nations-people-loved-their-residential-school

 18. @Jules van Rooyen,
  Klikkend op de door U aangegeven site, krijg ik via google de mededeling: page not found.

 19. Aan Jules van Rooyen..

  En daarom Jules hebben we weer koningen nodig ..12 koningen over de 12 stammen van Israël..en een grootvorst zoals in Jesaja 32. ..en daarom hieronder een poging tot een vereenvoudigde uitleg over Jesaja 11:1.. volgens een profetie op YouTube zouden alle continenten ten tijde van het 6e zegel weer bij elkaar komen en alles verdeeldheid worden over de 12 stammen van Israël.

  De tronk, of stronk van Jesse in Jesaja 11:1 ..een stronk geworden omdat de gewone stamboom van vader Isaï/ Jesse buiten de Nieuwe koninklijke stamboom van Koning David bleef en daarom viel dat rijsje of scheut in Jesaja 11:1 ook buiten de koninklijke stamboom van Koning David.

  Dat rijsje als scheut of twijg uit de wortelen van Isaï behoort dus niet uit tot de koninklijke stamboom van David en kan dus alleenmaar een afstammeling zijn van een broer van koning David en dus kan die scheut dan ook [niet] Jezus Christus zijn want Die is juist [wel] een afstammeling van koning David.
  Die scheut of twijg kan dan alleen ‘verderop’ langs de vrouwelijke lijn geënt worden in de koninklijke stamboom van David.

  Daarom staat er in Jeremia 33:15: “In die !!! Dagen en te dien tijde zal ik [aan] David een spruit der gerechtigheid doen ont-spruiten..en in Jer.23:5 staat er ook: …”[aan] David een rechtvaardige spruit zal [verwekken] ..dus doen geboren worden.

  Die koning is dus niet [uit] David in rechte lijn.. die koning is in onze tijd geboren en kan dus [niet] Jezus Christus zijn ..ofschoon de gehele Christenheid dat wel verondersteld heeft.. tot nu aan toe.
  Koning Lodewijk XVI en zijn troonopvolger Lodewijk XVII zijn wel uit de rechte lijn van koning David.
  Die Franse koningen zijn dan ook gezalfd, de Nederlandse koningen en hun afstammelingen zijn niet gezalfd.. De grootvorst in Jesaja 32 is dus ook niet Jezus Christus, die andere vorsten impliceren koningen over elke stam van Israël.. zoals katholieke profetieën aangeven.

  Dit staat te gebeuren bij het geestelijk herstel van Israël zoals in Jeremia 23 en 33 aangegeven is.
  Israël zal hersteld worden door het 6e zegel reinigingsoordeel en wraakgericht Jes.66:14 o.a.

 20. @Jo,
  Nógmaals: Jezus Christus heeft het O.T. volledig vervul (Jezus zei aan het Kruis: “Het is volbracht.”).
  Dus het O.T. is volledig!!!) verleden tijd.
  Uw verhaaltje is dus compleet uit Uw duim gezogen (= verzonnen).

 21. correctie:
  @Jo,
  Nógmaals: Jezus Christus heeft het O.T. volledig vervuld (Jezus zei aan het Kruis: “Het is volbracht.”).
  Dus het O.T. is volledig!!!) verleden tijd.
  Uw verhaaltje is dus compleet uit Uw duim gezogen (= verzonnen).

 22. Het O.T. is uitdrukkelijk geen geschiedenisboek, ook is het O.T.geen voorspellingsboek inzake de toekomst.
  De gehele bijbel (dus zowel het O.T. als het N.T.) is uitsluitend en alleen ’n gelóófsboek, dus om mensen aan te zetten tot geloof in God.

  Het O.T. is de voorbereiding op het N.T.
  Het O.T. meldt: God zal ons ’n verlosser sturen.
  N.T. = Jezus Christus (= de met de H. Geest Gezalfde Redder Gods) heeft ons verlost.

 23. En waarvan heeft Jezus ons verlost (= bevrijd)?
  Jezus heeft ons verlost van de zonden.

  In het O.T. waren de mensen vergeten wat God zondig vindt + misten de mensen de krácht om niet te zondigen.
  Jezus heeft ons niet alleen vertéld welk gedrag God zondig vindt; Jezus geeft ons ook de benodigde kracht om niet meer te zondigen. Dit gebeurt niet vanzélf, Daarom heeft Jezus ons ook de H. Mis nagelaten. Zondeloos leven gebeurt dus niet bij wijze van ’n toverspreukje, Tijdens élke H. Mis worden wij eraan herinnerd wat God van ons wenst en welk enorm offer Jezus daarvoor gebracht heeft.

  1. @ P. Derks, 29 juni om 19:06.

   Citaat: ,,Jezus heeft ons verlost van de zonden”.

   Gelooft U dat nu echt, beste P.? Klopt de suggestie die ervan uitgaat wel dat zij die geloven, gedoopt kerklid-zijn automatisch vrij van zonden, fouten, tekorten, verkeerde beslissingen en daden zijn? Praat U niet gewoon een bepaalde, ongeloofwaardig geworden kerkelijke theologie na? Als dat niet zo is, waarom dan niet alle aplomb vermeden en enige reserve getoond?

   Kijk immers om U heen, kijk naar Uzelf in een niet beslagen spiegel: de zonde is dáár én blijft in de wereld en onder gedoopten/christenen omdat de mens vanaf zijn geboorte moet leren, zich ontwikkelen, zich een taal moet eigen maken, moet leren onderscheiden – by trial and error – wat goed en kwaad is, zijn wil moet sterken en leren op het juiste moment te kiezen voor het ware goede en schone i.p.v. voor het eigen gemak, eigen voordeel enz.

   Dus …. we mogen en kunnen – in alle redelijkheid – er nooit van uitgaan dat we zonder eigen inspanning op enig moment in dit aardse bestaan geheel en al reeds vrij zullen zijn van zonden omdat Jezus er ons definitief van verlost zou hebben.

   Er is slechts één uitzondering: als we onthecht aan ons ego, belangen en eigen behoeften liefhebben. Paulus noemt die voorwaarde: als we IN Christus, IN de Heer zijn. (Zie o.a. 2Kor. 5,17: ‘Zo is dus wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen.’ Voor wie niet ultiem en aanhoudend onthecht liefhebben geldt die nieuwe schepping, die zondevrijheid dus niet!)

   Wat betekent dat: ‘in Christus’, ‘in de Heer’ zijn? M.i. gaat het hierom: in heel je doen en laten Jezus, en daarmee God en de H. Geest geheel vrij en onthecht liefhebben, vertrouwen, dankbaar zijn, en zijn Woord opvolgen met heel je hoofd, hart en hand.

   Ga daar maar aan staan; het lukt U noch mij voor geen meter in deze wereld.

   Paulus veronderstelde dan ook dat dit liefhebben, de agape (vlg. Wikipedia: “Met a’ga•pe wordt een door beginselen geleide of beheerste liefde bedoeld. Ze kan al dan niet genegenheid en warme gevoelens inhouden. Deze liefde richt zich op de behoeften van de ander, zoekt wat het beste voor de ander is en laat de ander de vrije keus om die liefde te beantwoorden of niet”), het beste plaats kon vinden als men leeft in de geloofsgemeenschap van gelijkgestemde volgelingen van Jezus Christus. Maar die geloofsgemeenschap staat feitelijk ALTIJD in verbinding/contact met de wereld, temidden van mensen in een verschillend stadium van psychische/geestelijke/spirituele en economische ontwikkeling, en waarbinnen geheel andere belangen, behoeften en begeerten kunnen en zullen leven en streven naar macht enz. dan binnen de beslotenheid van de eigen geloofsgemeenschap!

   We zijn dus nooit definitief c.q. automatisch en vanzelfsprekend vrij van fouten en tekorten c.q. zonden. We kunnen en mogen er dus ook niet van uitgaan dat het ooit anders is. M.a.w. er zal immer (innerlijke) strijd zijn in dit ondermaanse om weg te blijven van het kwaad, en dus zullen we ook altijd enig lijden om onze onvermijdbare fouten en hun gevolgen moeten incalculeren.

   Er is echter één troost: we mogen en kunnen elke dag weer met nieuwe hoop en moed beginnen aan het verbeteren van ons voelen, denken en gedragen. We moeten anderen ook die mogelijkheid tot veranderen/verbeteren gunnen, en dus vergevingsgezindheid in praktijk brengen. (“70 maal 7 maal” zegt Jezus in Mat. 18, 22) Daarop mogen we dan voor onszelf wellicht ook hopen, al kunnen en mogen we het nooit succesvol afdwingen.

   Jezus heeft ons dus niet verlost van de zonden, maar heeft ons DE weg gewezen naar het volmaakte leven: Hem liefhebben, medemensen liefhebben dát is de ultieme Weg naar geluk en eeuwig leven. Dat is de Wet en de Profeten ten voeten uit, c.q. het Eerste en Tweede Gebod tezamen zoals reeds aan Mozes gegeven.

   We moeten echter vermijden om onze werkelijkheid voor te stellen als zouden we nu reeds volmaakt zondevrij (kunnen) zijn als katholiek of christen. Uw woorden suggereren dat dit anders is, en dat staat op gespannen voet met de realiteit zoals hierboven aangegeven. We zijn zondaars en blijven dat. Het is goed om dat ook altijd voor ogen te houden! Overmoed en hoogmoed behoren we immers te vermijden, toch?!

 24. En natuurlijk ben ik het belangrijkste vergeten te melden van de H. Mis : Wij ontvangen Jezus letterijk IN ons.
  Hierdoor zijn wij niet alleen Jantje of Marieke, maar Jantje + Jezus Christus en Marieke + Jezus Christus.
  Anders gezegd: door de H. Mis (beter: door de H. Communie) wordt elke deelnemer ’n twee-eenheid.

 25. correctie:
  En natuurlijk ben ik het belangrijkste vergeten te melden van de H. Mis : Wij ontvangen Jezus letterlijk IN ons.
  Hierdoor zijn wij niet alleen Jantje of Marieke, maar Jantje + Jezus Christus en Marieke + Jezus Christus.
  Anders gezegd: door de H. Mis (beter: door de H. Communie) wordt élke deelnemer ‘n twee-eenheid met Jezus Christus..

 26. Door het doopsel begint men een Nieuw Leven, anders dan heidenen, en door oprechte spijt over zonden kan men weer vergiffenis krijgen en zich beetje bij beetje beteren, hetgeen ook tot meer verlossing van de zondigheid leidt. Naargelang men Jezus intenser nadert krijgt men ruimere geestelijke vrijheid en kan men ook anderen beginnen inspireren. De ware verlossing begint wanneer Jezus uw zieltje binnenkomt. Heiliging begint daar waar de band met Jezus echt levendig wordt. Het tegenovergestelde is wanneer de band met de duistere geesten sterker wordt en de verlossing uiteindelijk uit beeld verdwijnt.

  Modernisten relativeren hun verlossing door nog steeds vertrouwen te schenken aan verduisterde bisschoppen zoals nu blijkt in hun overgave aan vaccinatie en niet aan Jezus, en dat zelfs na zovele waarschuwingen van Katholieke profeten die toch door God opgewekt zijn.
  Het is alsof de bisschoppen je zeggen: zie daar bevindt zich de folterkameer, begin alvast jezelf te folteren met gif.

  Blijkbaar vertrouwt men de media eerder dan Jezus en hoe kan er dan nog verlossing zijn !?!

  1. @Eric. Aan uw als belediging en negatieve framing bedoelde opmerkingen over relativerende modernisten, verduisterde bisschoppen en vaccinatie als folterinstrument ga ik maar hoofdschuddend voorbij; die dingen schijnen erbij te horen op deze site. Soort zoekt soort immers, en het enigste wat hier samenbindt is blijkbaar de negatieve houding (uit onwil, onwetendheid/onbegrip en of overtuiging?) tegenover het gros van de katholieke bisschoppen, zeker in België, en anders dan U denkende katholieken. Ik ga daarin niet met U mee!

   Uw verdere betoog is daarenboven volstrekt onlogisch. U kent blijkbaar geen enkel verschil tussen de betekenis van ZIJN en WORDEN. Door alles op een hoop te gooien denkt U blijkbaar steekhoudend iets recht te kunnen praten dat in wezen krom is. Dat is en blijft volstrekt ongeloofwaardig. Uw betoog is dus eigenlijk geen geloof en reactie waard!

   Uw gesprekken zullen m.i. ook elders meestal zeer onbevredigend blijven verlopen als U zich niet eerst beter verdiept en bekwaamt in de Nederlandse taal.

   Slecht schrijven is immers het gevolg van slecht denken, altijd. Ga daarom begrijpend lezen, lezen en nog eens lezen (romans enz. zijn er in overvloed); volg een basiscursus wiskunde voor de logica die men daar opdoet, anders leert U het nooit om zindelijk en logisch te denken plus een geloofwaardig betoog op te bouwen! Succes.

   1. Weliswaar bezit ik geen diploma’s want verliet de school te vroeg maar als amateur computerprogrammeur sedert 1981 kan ik u verzekeren dat het niet om wiskunde draait in het leven maar om het begrijpen van concepten. Sedert 1973 geen romans meer, wel films die ik soms tientallen keren bekeek om ze tot op het bot te analyseren en daarbij uitstekend ondersteund door geestelijke literatuur.

    Het oorspronkelijke Levens-concept vindt men bij Jezus en Maria door zich persoonlijk en liefst intens op Hen te concentreren en vooral nooit het Grootse Concept van het Allerheiligste Sacrament uit het oog te verliezen, zoals het betaamt aan allen die minnaars willen zijn van de Altijd Traditionele Waarheid van God’s Woord.

    De koppigen onder de modernisten zullen weldra ter verantwoording worden geroepen zoals bijvoorbeeld de nu plots onvindbaar geworden Dr. Fauci die geen gehoor gaf aan een oproep ter verantwoording van zijn zwaarwegende opwekking van onterechte wereldwijde paniek.

 27. Aan @: Basilius minor,

  Basilius minor says,
  @ P. Derks, 29 juni om 19:06.
  Citaat: ,,Jezus heeft ons verlost van de zonden”.
  Gelooft U dat nu echt, beste P.? ..etc.

  Je masker is inder-daad gevallen..ook in je reactie aan {eric-b-l 30 juni 2021 om 21:46}.

  [Soort zoekt soort] schreef je als verwijt aan @: eric-b-l .. aan die reactie was niets mis mee en inderdaad je hebt hier niets te zoeken want zo’n internet-trol is hier niet te pruimen.. en misbruiker van Gods Woord.. je behoort bij het volgende soort maffiabende…
  Te weten dat smeerlappen-soort van ene Mark Rutte en Hugo de Jonge in Nederland en die ranzige van Ranst in België.. die hun eeuwig verderf steeds meer verzwaren van wat ze andere mede-mensen aandoen met dood lijden.. WEF en nazi medewerkers van die ranzige Klaus Schwab ..zijnde collaborateurs niet alleen van hun eigen volk maar impliciet van alle volkeren
  Bij geen berouw ook geen vergiffenis.. de nazi’s zonder berouw ontvingen na hun dood hun bijpassende loon 😱 🙉.

 28. Er is niks mis met uw bovenstaande reactie, beste Eric, integendeel ! Uit de eerste alinea blijkt dat U het verschil ontdekt heeft tussen, leven “met”, en “in”, de navolging van Christus. Weinigen delen dat, of kunnen dat onder woorden brengen, modernisten allerminst.
  De chauffeur van de eerbiedwaardige Mgr. Lefèbvre getuigt dat de Mgr. tijdens verplaatsingen in de auto, altijd geluidloos met zijn lippen sprak en bezig was, verzonken in gebed. Die leefde echt “in”, zoals wij ons dat in de hemel kunnen voorstellen. Hij was ook buitengewoon minzaam, en geduldig. Hij was een typische representant van de allereerste missionarissen, Heilige geestelijken, zoals St. Remi, St. Germain, Ste Clothilde, Ste Véronique, of St. Martin. In de vroegste eeuwen, Evangeliseerden zij, of vielen als martelaar, te midden van de barbaren volken die Europa bevolkten. Zij waren vol van oneindig geduld, deden wonderen met oneindig Godsvertrouwen, maar waren tevens ijzersterk, tegen maatschappelijke of vijandige druk. Volhardend in bekering “van binnen uit”, ploegden zij voort, jarenlang, voor de zielen die hen waren toevertrouwd. Zij hadden zich eigen gemaakt het genie van de ‘Romanitas’, de assimilering en inculturatie van de barbaren volken binnen het Romeinse Keizerrijk.
  De katholieke ‘Romanitas’ uit de allereerste tijden, staat in schril contrast met de agitatie en manipulatie van de vele Arianisten, geziene en vooral gewillige gasten van vele barbarenkoningen. Bijna de gehele Kerk van toen, viel in hun handen, zoals de modernisten van nu, de gebouwen en instituties bezetten, maar het geloof missen.
  De Arianisten wezen de Godheid van Christus af, en verkregen daardoor veel politieke macht, binnen het Keizerrijk.
  Op dit vlak zijn, in onze tijd, de paralellen te trekken tussen de huidige modernisten van de ‘conciliaire kerk’ en de traditionelen, die de Kerk van altijd doen herleven.
  De eersten, de “conciliairen” buigen voor de wereldse macht, doen zelfs gewillig meer dan vereist is. Daar tegenover trekken de traditionelen hun eigen plan en wijken in niets af van de gangbare liturgische zaken en opzet. Geen kerksluitingen, geen quota’s kerkgangers, geen bekluiers, geen pincetten aan de communiebank, enz. enz.. Integendeel, in preken werd en wordt het enorme staats bedrog ontmaskerd. Daar tegenover, geen woord van verzet kwam uit de koker van één van de bisschoppen. Zelfs kardinaal van Utrecht, zelf arts, hield zich stil, in plaats van leer te trekken tegen het staats bedrog en geweld.
  De griep hysterie en de staatstirannie heeft één groot voordeel gehad. Ongevraagd vielen de maskers af van de conciliaire sekte. Vele katholieken gingen de ogen open.
  Wereldwijd zijn de traditionele parochies verdubbeld of zelfs verdrievoudigd, zoals in Amsterdam en Leiden, tot en met zelfs in Dijon. In deze stad in de Bourgogne, gaat Aartsbisschop Minnerath zover, om de twee paters van de FSSP, te vervolgen en weg te jagen, omdat ze teveel succes hebben in zijn diocees Dijon.
  Hun parochie groeit als vanzelf vanuit het niets, 20 jr. terug, tot een bloeiende parochie van ongeveer 400 parochianen, jonge families, jongeren en adolescenten. Daar zijn geen “donder preken” aan te pas gekomen, maar stap voor stap, levert het Heilig Misoffer van altijd, de genadevolle motorriek. Ondanks de vele protest demonstraties voor de kerk in Dijon, wil deze verduisterde Vaticaan 2, Aartsbisschop niet wijken. Hij gaat over enkele weken of maanden, met pensioen, maar, verblindt en rancuneus, eist hij de Lutherse tafeldienst. Dat weigeren de jonge paters. Ondanks het feit dat vele gelovigen die daar niets meer mee te maken willen hebben, zet hij door. Die dwang en manipulatie herinner ik me nog. Eind jaren 1960 en in de jaren 1970, werd de V2 revolutie over ons uitgestort. Door gebrek aan zin voor de waarheid trachtten de V2 bisschoppen van toen, met dwang, chantage, en uitzetting, de V2 revolutie van de ‘conciliaire kerk’, op te leggen, en af te dwingen. Van inculturatie was geen sprake. Het was meedoen of wegwezen. Maar die tijd is voorbij. De klok van de Traditie tikt langzaam, maar is niet meer terug te draaien.

 29. Aan Jules van Rooyen…

  Mijn vraag aan jou is hoe het onderstaande mogelijk was dat de overheid hun niet heeft kunnen verdrukken ..want het onderstaande is toch een belangrijke getuigenis tegenover God en andere katholieken..die wel inbonden en zich lieten verslaven.. graag wat meer details.

  Ik zag op YouTube dat zelfs de politie de microfoon in een kerk overnam en de mensen naar huis stuurden ..en in Amerika of Canada waar een dominee midden op straat op de knieën moest zoals hij ook de politie uit zijn kerk wegzond.. zelf heb ik de tv niet aangesloten en luister ook niet meer naar de radio ..de ergernis is te groot over hun leugens.. de maat was voor mij vol toen ik op de radio hoorde dat ze over enkele tientallen duizenden betogers in Berlijn hadden terwijl een man die in Berlijn was gaan demonstreren sprak over meer dan 1 miljoen betogers.

  ▪︎Je schreef::
  Geen kerksluitingen, geen quota’s kerkgangers, geen bekluiers, geen pincetten aan de communiebank, enz. enz.. Integendeel, in preken werd en wordt het enorme staats bedrog ontmaskerd…en verder: Geen kerksluitingen, geen quota’s kerkgangers, geen bekluiers, geen pincetten aan de communiebank, enz. enz.. Integendeel, in preken werd en wordt het enorme staats bedrog ontmaskerd▪︎

  1. In het kort gezegd, beste Jo, in NL mag de politie niet de kerk inkomen. De staat heeft daar niks te zoeken. Dat is een traditioneel grondrecht, dat niet door de regering kon en kan worden doorbroken. Dat geldt voor katholieke en protestante kerken. Daarom is de schande van de zich “aanpassende” geestelijkheid des te groter, met de griep hysterie en de staats tirannie.
   Elders is dat niet het geval, bv. in FR en Canada, waarnaar U verwijst, bestaat dat recht kennelijk niet want de politie loopt naar binnen, en bemoeit zich met interne kerkelijk zaken, en zoals we daar gezien hebben. In Canada is de kerk van de bekende Poolse dominee in verzet, door de politie gesloten. In FR zijn de oudere kerken zelfs van de staat, een regeling uit 1905, de scheiding van kerk en staat.
   Weet niet hoe dat in België geregeld is. De tirannie was daar hemeltergend. Daar hoef ik niks aan toe te voegen over de slaafse volgzaamheid van het volk. In NL was het ieder weekend raak, met demonstraties en betogingen, tegen grof politie geweld.
   Tenslotte, in NL is de anekdote bekend van de pers ratten die zich opmaakten om een rel te creëeren bij een Gereformeerde kerk in de “bible belt”.
   De TV was ter plekke. Afgesproken werk dus. De kerk liep Zondags vol met ongeveer 600 gelovigen, zoals iedere Zondag. Op vragen hoe dat “te verantwoorden” is met de griep hysterie, kwam een oudere man met wandelstok, naar de camera. Keek recht de camera in, en zei tegen het journaille, “in de kerk regeert God, en niet de regering”. Menig katholiek geestelijke kan een voorbeeld nemen aan deze moedige man en aan zijn dominee. Zij trokken zich niets aan van de hysterie en de staats tirannie. Een weekend later, ’s avonds, deden jongeren het nog dunnetjes over. Het postende journaille werd hardhandig aangepakt. Eén ander kwam zelfs met een tractor, en schoof een auto met twee pers ratten, de sloot in.
   Maar de grote les is, beste Jo, dat de geestelijkheid, hoog en laag, die los is komen te staan van de Traditie en van het Heilig Misoffer van altijd, de moed en weerbaarheid mist om de vijand van altijd, de staat, te weerstaan. Daar tegenover is de Traditionele geestelijkheid gestaald gebleven, en heeft zij haar instinkt tot overleven, niet verloren.
   Sinds 1789, is de staat de vijand is van de beschaving, de vijand van de Kerk en de vijand van iedere burger.
   Dat gebrek aan weerbaarheid slaat ook op de Arianisten uit vroeger tijden, en nu, in onze landen, op de Vaticaan 2 modernisten, binnen de katholieke Kerk. De Orthodoxen in het Oosten, zijn altijd al onderhorig geweest aan de staat, vanaf het begin, nu ongeveer 1000 jr. terug. (zie verder hierboven)

 30. @Basilius minor,
  Jezus heeft ons bevrijd van onze zonden.
  U maakt daarvan – zeer ‘modern’: Door zijn offer krijgen wij allemaal de kans om eeuwige vrede en vreugde te vinden.
  Anders gezegd:
  U maakt daarvan: Jezus heeft ons bevrijd van onze zondenLAST (dus van de gevólgen van onze zonden).

  Echter, de christelijke (= protestante + katholieke) versie = Jezus heeft ons bevrijd van onze zonden.

  @Basilius minor, U bent dus compleet van Uw geloof afgevallen; U bent zelfs niet meer christelijk,
  Welk geloof hangt U tegenwoordig aan?

 31. @Basilius minor,
  Of de wéreld verlost is. is een geheel ándere kwestie; gelovigen echter zijn écht verlost.

  Tevens zijn gelovigen verlost van de gevólgen van het kwaad. Anders gezegd:
  De hemel was voor ons mensen gesloten, maar door het ónmenselijk zware offer van Jezus (Hij nam écht al onze zonden op zich) is de hemel weer open voor zijn volgelingen.

  Daarom ook, dat priesters (in de naam van Jezus) steeds weer onze zonden vergeven.

  Afgezien van de lopende vergiffenis, weten de volgelingen van Jezus wat God ‘zonde’ vindt + hebben wij ook de krácht om zonder zonden te leven.

  Het is moeilijk zonder zonde te leven. Daarom zei ik ook bij kindernevendiensten: Jezus heeft echt kérels (man of vrouw is totaal onbelangrijk) nodig om Hem te volgen.

  Maar blijkbaar bent U geen ‘kerel” (= iemand waar men op kan bouwen).

  1. @ P. Derks
   Dank U voor uw ad hominem scherpzinnige reacties.
   We weten nu definitief waar we aan toe zijn; we vertrekken op aanraden van Mat. 10, 14.
   Het ga U goed..

   1. @Basilius minor,
    Prima, als U maar niet bij MIJ aan de deur komt. U bent bij mij niet welkom.

    Verder ben ik niet gecharmeerd van verduisterde zogenaamde complimenten. Die zijn precies zoals Ú in het leven staat: verduisterd.

    Maar, blijkbaar heb ik U tóch getriggerd, waardoor U ietwat bent gaan nadenken vanuit Uw donkere hol.

 32. @Basilius minor,
  Ik zal U een voorbeeld geven van een ware gebeurtenis, toen ik ’n tiental jaren ‘zoekende’ was:
  De werkgever kon enige honderdduizenden guldens (was ruim voor het tijdperk van de euro) verdienen door geld bij de toen noodlijdende Westland Utrechtbank te lenen en bij diezelfde bank weer te beleggen.

  Mijn protestante werkgever (bestond uit een collectief van protestanten) maakte metéén een einde aan dat voornemen van mij. Zij waren kort en bondig in hun reactie: “DÁT is niet de bedoeling van die bank.”

 33. Aan Jules van Rooyen

  Bedankt voor die informatie..goed om te weten.

 34. Er werd eerder al gesproken op dit forum over een aanval die in het Vaticaan voorbereid wordt tegen de katholieke Mis in de vorm van een nieuw document. Volgens de website Paix Liturgique heeft de bilderberger en satanist, Kardinaal Parolin, het volgende gezegd tot een groep van kardinalen:

  “Wij moeten een einde maken aan deze mis voor altijd!”

  Arthur Roche, opvolger van Kardinaal Sarah als liturgie-prefect, heeft volgens Paix Liturgique lachend tot verantwoordelijken voor Romeinse seminaries en leden van de Curia het volgende gezegd:

  “Summorum Pontificum is praktisch dood! We gaan de macht teruggeven aan de bisschoppen op dit punt, maar vooral niet aan de conservatieve bisschoppen.”

  Veel katholieken hebben tot nu toe zich stilgehouden met de gedachte dat zij best gewoon naar de katholieke Mis zouden gaan, de krankzinnigheden negeren die uit het Vaticaan en van ketterse bisschoppen komen en zich stilhouden. De gnostische pedosatanisten in het Vaticaan willen echter het toevluchtsoord van de traditionele liturgie afpakken van katholieken, en iedereen had kunnen weten dat vroeg of laat de huidige pogingen gingen komen. De priesters die zich tot op heden probeerden stil te houden behoren dus de strijdbijl op te nemen, want zich stilhouden zal hun vijanden niet verhinderen te proberen om alles van hen af te pakken.

  Nog even het volgende: Het was Pietro Parolin die eerder, zoals Edward Pentin toen op Twitter liet zien, een geschenk ontving met daarop de maçonnieke symboliek van piramide met oog, en het was Parolin die in 2018 de Bilderbergvergadering bijwoonde. Deze luciferianen wisten en weten dat de katholieke godsdienst, uitgedrukt in de liturgische cultus van de Kerk, de dam was die de vuile doorstroom van hun verderfelijke plannen tegenhield, en zij proberen al hun krachten in te spannen om te verhinderen dat de katholieke religie wederom in aanhang zou groeien. De huidige poging tegen de Mis van de HH. Apostelen Petrus en Paulus is daar het zoveelste bewijs van.

 35. aanvulling:
  zoek dan onder: onze laatste brieven
  DE VIJANDEN VAN SUMMORUM PONTIFICUM WILLEN OORLOG

 36. Het zal binnenkort voor vele katholieken onmogelijk worden nog een katholieke Mis bij te wonen in een kerk of kapel. Daarentegen, wanneer een priester bij een gezin kan inwonen kunnen zij dagelijks een Mis beleven en kunnen sommigen van uit andere plaatsen af en toe ook daarheen gaan. Die priester kan dan wekelijks of maandelijks van adres veranderen. Wanneer men jacht zou maken op priesters zullen zij zich onopvallend moeten kleden zoals ten tijde van de Franse revolutie en voortdurend van adres veranderen, maar ik denk dat het in onze tijd verstandiger is langere tijd bij een gezin te verblijven en dan weer langere tijd bij een ander gezin. Voor communicatie moet men het gebruik van telefoons, computers en voertuigen en zelfs gewone post zoveel mogelijk vermijden vermits al deze instrumenten alles verraden.

  1. In Frankrijk doet de vrijmetselaarsrepubliek Johan Livernette wegkwijnen in de gevangenis met achteruitgaande gezondheid omdat de krombank hem als een gevaar beschouwt voor de Republiek; hij probeerde immers mensen alert te maken omtrent de judeo-maçonnieke hand achter die Republiek.

   Ik ben het niet eens met zijn sedevacantisme, maar hij is een schildbroeder tegen de republikeinse logekrachten in Europa, en ik vraag hier dus om te bidden voor hem.

   Wat de donkere krachten in het Westen met Johan Livernette gedaan hebben willen zij trouwens doen met alle katholieken die op variërende niveaus resistent zijn tegen de Nieuwe Wereldorde. Verzet moet opgebouwd worden.

 37. De clou van het artikel van Paix Liturgique =

  Het offensief werd geleid door een pressiegroep in de Curie en onder de Italiaanse bisschoppen die zich inspanden om de Romeinse besluitvormers duidelijk te maken dat de twee aanwezige missen, de traditionele mis en de nieuwe mis, twee ÓNVERENIGBARE leerstellige staten vertegenwoordigden: die van Vaticanum II en dat vóór Vaticanum II

  De uitroeiing is beloofd aan katholieken die bij de traditionele mis zijn aangesloten: � We moeten deze mis voor altijd beëindigen! (Kardinaal Parolin)

  De traditionele mis zou bijvoorbeeld erg duur gemaakt kunnen worden als de toestemming om in buitengewone vorm te vieren afhankelijk zou worden gesteld van deelname met regelmatige tussenpozen aan de nieuwe liturgie, of het gebruik van de kalender in de gewone vorm, of het nieuwe lectionarium.

 38. In gewone woorden meldt het artikel:
  Bergoglio – alias paus Franciscus – verandert het R.K. geloof.
  Dus: mensen die hetzelfde geloven als vóór VII, dienen volgens Bergoglio de R.K. kerk te verlaten.

  Accepteer de handcommunie, accepteer het homo-huwelijk, accepteer dat ieder het recht heeft te scheiden OF wij (= Bergoglio – alias paus Franciscus – met bijbehorende kardinalen) maken jullie het R.K. geloof onmogelijk.

 39. Wij hebben één troost: dhr. Bergoglio is momenteel 84 jaar (geboren in de hoofdstad van Argentinië, Buenos Aires, op17 december 1936).
  Hij staat dus al met één been in zijn graf.

 40. Eender welk verzet tegen de nieuwe wereldorde kan niet door mensen uit eigen initiatief worden opgezet, het zal in ieder geval het werk van God Zelf zijn zoals men uitvoerig kan lezen in Jesaja, vermits God alle volksgroepen volledig in Zijn macht heeft, ook de meest duivelse.

  Ondertussen gebeuren er tal van kleine wondertjes die weliswaar door weinigen worden opgemerkt maar dat is telkens een aangename aanmoediging. Zoals bijvoorbeeld het toch opvallende feit dat nu sedert enkele maanden het telkens mooi weer was voor de tijd die men nodig had om de Latijnse Mis te kunnen bijwonen, ook vandaag in Niel bij As, ik heb er speciaal op gelet. Ook andere dingen die ik later hoop te kunnen melden omdat ze me nu nog als te fantastisch voorkomen. Kleine geheel natuurlijke dingen maar op fantastische wijze. Ik weet niet hoe God daarvoor te danken.

  1. “En nom Dieu, les hommes d’armes combattront et Dieu donnera la victoire.” – Sinte Jehanne d’Arc, Schildmaagd van Christus Koning.

   (“In Naam van God, de krijgsmannen zullen vechten en God zal de overwinning schenken.”)

 41. Aan @: Theudmer en Jules van Rooyen,

  Misschien zijn jullie al op de hoogte van de volgende video https://youtu.be/2sefy6X6kjI ..ik heb het al vaker gezien ..mijn schoolengels ben ik ook zo goed als vergeten.. een enkel woord is me bekend.
  Maar ik vraag me af of de vertaling in het Engels ook wel juist is..de protestanten maken gretig gebruik van dit filmpje om van hun afkeer te getuigen van de Rkk.

  1. Ik heb de video niet bekeken omdat ik een hekel heb aan koekskesmuren die mensen proberen te dwingen om akkoord te gaan met een koekenbeleid, maar als u in het kort zegt waarop u concreet graag een commentaar wilt van mijnentwege, dan zal ik daarop antwoorden.

  2. Het filmpje, beste Jo, kan gemanipuleerd zijn door de uitgesproken teksten in foute zin te vertalen in het onderschrift en het gesprokene voor het gehoor. Contrôle is enkel mogelijk met liplezen.
   Maar op de vraag naar satanische missen in het Vaticaan, heeft de Ierse pater Malachi Martin (SJ) (1921-1999), in bevestigende zin, in vele boeken beschreven, te beginnen met “Windswept House”. Hij was de secretaris van de joodse vrijmetselaar kardinaal Bea (Behar), begin jaren 1960. Hij ontdekte het judeo-vrijmetselaar complot door de top van de Kerk en het Vaticaan 2 concilie (1962-1965). Zijn baas, kardinaal Bea, heeft in New York, na het V2 concilie, in New York, het kruis van verdienste ontvangen, van de joodse vrijmetselarij B’nai B’rith,
   Pater Malachi Martin heeft op zijn verzoek, door paus Paulu VI, ontheffing gekregen van zijn plichten als pater Jezuït. Hij kon dus uittreden en als priester-schrijver, in New York doorgaan. Hij was een oog getuige van de corruptie in de kerkelijke top en de V2 kerk revolutie, zoals pater Augustin Barruel (SJ) dat was van de Franse revolutie (1789) en zijn getuigenis heeft neergelegd in, “Mémoire pour servir à l’histoire du Jacobinisme”, (I en II), (Ed. de Chiré, 1797, herdruk, 2005).
   In zijn boek “Windswept House”, start pater Martin op de eerste pagina’s met satanische missen in het Vaticaan. Als onbevangen leek raak je van slag.
   Maar zo was het, en pater Martin ontdekte dat de vrijmetselarij al decennia lang het Vaticaan geïnfiltreerd had. Hij had het voornemen om een vervolg te schrijven, op zijn eerdere boeken en uit de doeken te doen, de macht overname door, naar bekend, 4 vrijmetselaar loges in de top van de Kerk. Maar in 1999, werd hij hoogst waarschijnlijk vermoord, in zijn huis, “van de trap gevallen” !
   De meest beruchte loge was die van P2, van Luigi Gelli. Door de banden met de mafia, werd deze loge opgeheven in 1981, en L. Gelli werd tot 17 jr. gevangenis veroordeeld. Lid waren 67 bisschoppen en kardinalen, waarvan de meest bekende, Bea (Behar), Baggio, Bugnini, Casaroli, Villot, Liénart, Suenens.
   Maar in breder verband, het V2 concilie werd gedomineerd door 2 vrijmetselaar pausen, Roncalli (JXXIII) en de joodse Montini (PVI), plus daarnaast nog vele prelaten marxisten, — vrijmetselaars, — philosemieten als Tisserant, Karol Wojtyla, Alfrink, König, Lercaro, Spellman, Daniélou, Baum, Österreicher, en nog vele anderen. Ook de huidige paus staat als zodanig te boek, lid van een Argentijnse loge.
   Maar, beste Jo, we lijken op een éclips af te stevenen. De strijd is verlegd, van het onvermogende menselijke vlak in de politiek, juridisch of kerkelijk, naar dat van Gods ingrijpen.
   Enkel de nieuwe komende paus-Monarch, kan de laatste stuiptrekking van satan en zijn New World Order vernietigen.
   Enkel het Nieuwe Jeruzalem, ons Rome, onze Eeuwige Stad, kan het laatste offensief van satan, keren. Laten we onze hoop en ons Gods vertrouwen in Zijn hand leggen, maar de komende maanden zullen extreme spanning brengen.

   1. Jules van Rooyen: “Enkel de nieuwe komende paus-Monarch, kan de laatste stuiptrekking van satan en zijn New World Order vernietigen.”

    Volgens katholieke profetieën zal de samenwerking van een paus en een vorst de macht van de Nieuwe Wereldorde breken en omverwerpen. Ondertussen moeten resistente katholieken standhouden en strijd voeren tegen het revolutionair proces met de bijstand van God. In de negentiende eeuw wilde God Hendrik van Chambord als contra-revolutionaire monarch geven aan Europa op voorwaarde dat men zich waardig zou tonen om dat katholiek herstel te ontvangen, maar helaas werd het herstel van de christelijke orde nog langer uitgesteld, en heden bevinden we ons bij een historisch scharniermoment waarop de oudsten van Juda een eindstrijd ontketend hebben met de bedoeling hun plannen volledig tot vervulling te brengen.

    Ik ben ervan overtuigd dat Chambord degene was over wie Sint Franciscus a Paulo sprak in zijn profetische brieven aan Simeon de Limena, Heer van Montalto. Bijna had hij de troon van zijn voorvaderen kunnen bestijgen, maar om dat te verhinderen hebben de logemannen van de Republiek geëist dat hij koning van de Franse Revolutie zou zijn zoals Lodewijk Filips, en niet de luitenant van Christus; Chambord heeft terecht geweigerd om daarmee akkoord te gaan. Het herstel van de katholieke monarchie in Europa moet echter plaatsvinden omdat die Kerkrust de strijd tegen de persoonlijke Antichrist, het beest, moet voorafgaan. Via de stigmatiste Marie-Julie Jahenny heeft God duidelijk gemaakt dat Zijn bedoeling om de katholieke monarchie te herstellen niet beëindigd werd met de dood van de Graaf van Chambord.

    Wat de situatie in de clerus betreft: Het is nodig dat een paus van aan de top de wantoestanden uitroeit. De Paus van Rome is de kerkvorst die universeel gezag heeft om bisschoppen aan te stellen en af te zetten binnen de Kerk; om verlost te worden van ketterse bisschoppen is er dus een paus nodig die aan de kant van de Roomse orthodoxie staat en die ketters hun gezag afneemt. Van zodra er zo een paus opstaat in het Vaticaan zullen de donkere krachten internationaal tumult tegen hem doen ontketenen, en katholieken zullen dus ter zijner verdediging moeten komen.

    1. U zegt het zelf, beste Benjamin, “……….God duidelijk gemaakt dat Zijn bedoeling om de katholieke monarchie te herstellen…………” !! Hoe kan Hij dat anders doen dan via Christus plaatsvervanger in het eeuwige Rome, het nieuwe Jeruzalem.
     Dat betekent dat de nieuwe paus-Monarch het heft in handen zal moeten nemen, en ‘man en paard’ van de duivel benoemen, zoals de Aartsbisschop, Mgr. Vigano dat nu al doet. Geen politieke of juridische macht is daartoe nog in staat. Een contrarevolutionair offensief gericht tegen het satanische wereldsysteem van de NWO, kan enkel uit Rome komen. Onze laatste kans. Wat er daarna kan gebeuren is vooralsnog koffie dik kijken !

     Maar om bij uw planning aan te haken, beste Benjamin, de bisschoppen indertijd, in de barbaren tijd, namen ook het initiatief bij de instelling van de eerste katholieke monarchie in Frankrijk (en Europa), eind 5de eeuw, met de kroning zalving van de bekeerde koning Clovis, door Mgr. Remi bisschop van Reims. Gezien de huidige onmacht op het politieke, en het juridische vlak plus de sociale chaos, kan zo’n initiatief ook enkel starten vanuit het eeuwige Rome.

     1. Ik ben ervan overtuigd dat de golf van herstel zal uitgaan van Rome met een rechtgelovige paus, zoals eertijds Sint Gregorius VII de strijd aanging met het caesaropapisme dat de rechten van de Kerk probeerde te usurperen. Die paus zal echter veel tegenstand te verduren hebben, zoals de vernoemde Gregorius VII die om zijn liefde voor de Rechten van God stierf in ballingschap.

      De Eerbiedwaardige Bartholomeus Holzhauser zei dat de Paus van Rome de aangekondigde vorst zal uitzenden om oorlog te voeren tegen de vijanden van God; in die tijd zal er een vlaag van bloedvergieten doorheen Europa woeden, en de katholieke vorst wordt uitgezonden om die vlaag te beëindigen door met Gods bijstand te overwinnen. In samenwerking met de Paus van Rome zal die vorst een katholieke orde vestigen op de puinen van de secularistische republieken.

      Momenteel moeten serieuze katholieken echter standhouden, terwijl de duisternis rondom hen steeds dikker wordt, totdat zij het licht van het kerend tij erdoor zullen zien snijden en de schaduw op de vlucht zullen zien jagen.

      U vernoemt de koningszalving van Hlodowig door Sint Remigius die de zalving van David door Samuël weerspiegelde; dat was een historische gebeurtenis van het hoogste belang, en aan Marie-Julie Jahenny werd duidelijk gemaakt dat ook de aangekondigde vorst gezalfd zal worden in Reims. Als katholieke godsrecht-monarchist schrijf ik geen legitiem gezag toe aan de huidig staande secularistische regimes, waarvan de leiders niet gekroond worden door de Kerk. Alleen een temporale leider die ofwel door de Kerk gezalfd en/of gekroond wordt, ofwel rechtstreeks door God aangesteld wordt (wat we dan herkennen aan zichtbare miraculeuze tekenen), beschouw ik als bekleed met legitiem temporaal gezag om te regeren. De komst van de aangekondigde monarch is het herstel van de harmonie tussen Altaar en Troon, het herstel van de Christenheid, van de juiste, door God gewilde sociale orde die de inwoner van een land een duw in de rug geeft om heilig te worden in plaats van, zoals in de huidige wereldorde, een duw in de rug om goddeloos en ontaard door het leven te gaan, als een wandelende dode.

      1. Vrees toch, beste Benjamin, dat uw insteek te romantisch is en te kort van bestek. We bestrijken een lange periode van twee eeuwen kerkvervolging inclusief twee wereldoorlogen en communistische revoluties, vanaf 1789, verdeeld in verschillende etappes. De Christenheid heeft lang stand kunnen houden op verschillende fronten, in verschillende landen, maar nu lijken die allen tezamen, in elkaar te zakken, onder een sanitaire dictatuur. Ook het Vaticaan is gevallen sinds een halve eeuw, sinds dat vervloekte Vat 2 concilie. Toen werd de waarheid afgeschaft, door twee vrijmetselaar pausen, de communist Roncalli, alias JXXIII en de joodse Montini, alias PVI.
       Het afschaffen van de waarheid heeft uiteindelijk geleid naar nieuwe generaties die de natie’s ontmanden, die de overheersing bewerkstelligden door judeo-maçonnieke koepels als de EUSSR, de VN, de Navo, de BIS, het WEF, WTO wereldhandels organisatie, enz..! Satan werkte op volle kracht achter de schermen.
       Satan’s offensief is nu op alle fronten doorgebroken, met een verpakte angst pandemie van de jaarlijkse griep golf. Massa’s zitten gevangen in angst, zoals konijnen in de koplampen van stropers auto’s, ’s nachts, het schot afwachten. Een sanitaire vrijmetselaar dictatuur regelt het dagelijks leven.
       Bisschoppen sluiten kerkdeuren, clerus en de gelovigen verlenen alle medewerking aan duivels geïnspireerde regeringen, wereldwijd. Verkiezingen noch mensenhanden kunnen de sanitaire dictatuur als speerpunt van het grote duivels offensief, tegen de gehele Schepping, op vele onderdelen (abortus, euthanasie, man/vrouw, gender ombouw, CO2 leugens, windmolens, Moeder Gaia aarde draagkracht, “overbevolking”, enz. enz.), niet meer met een tegenoffensief afstoppen. De strijd is, te alomvattend, te universeel, en is verlegd naar het plan God’s.
       Een grote monarch heeft daarbinnen nauwelijks plaats. Het is in eerste instantie een geestelijke strijd. Wereldse verhoudingen met grote mannen zijn achterhaald. Daarom is een spoedig herstel van de Stoel van Petrus te voorzien, zoals Christus ons beloofd heeft. “De poort van de hel zal haar niet overweldigen”. Dit is de enige zekerheid die wij kennen. De rest zakt in elkaar. Wat er daarna gebeurt is niet te voorspellen.
       Enkel de ontmaskering van het systeem, door een moedige paus, is voldoende en toereikend. Want het systeem ontbeert mankracht. Het gaat om een klein groepje op sleutelposities, allen kinderen van de Synagoge van Satan (Ap.2:9,3:9).
       Zij doen in hun broek, want zij heersen over een kaartenhuis. Op soldaten, legers en gendarmes kan het niet rekenen. Hun angst is de waarheid. Als die doorbreekt is het gedaan.
       Maar wat wij wel zien gebeuren onder onze ogen, is de uitzuivering, op allerlei maatschappelijke vlakken, die de sterken naar voren brengt.
       De sterken, de realisten, de zin zoekers, de waarheid liefhebbers, dragen de toekomst, ook onder de geestelijkheid. En al degenen die dolerend vallen voor en door de sanitaire maatregelen, verdienen niet beter, want hen ontbreekt de zin voor de waarheid. Zij missen die Evangelische opdracht. (Mat. 7, 7-8)
       De liefde voor de waarheid is hun vreemd. Zelf kritisch nadenken een aberratie. Meefietsen was de gewoonte, van jongs af aangeleerd, en gestimuleerd door het onderwijs en vooral het vangnet van het hoger onderwijs.
       Mgr. Williamson zegt het duidelijk, zij hebben de waarheid niet gezocht. De zin voor de waarheid had levens kunnen sparen. Daarom heeft God hen gezonden de geest van de “Goddeloze, die de Heer Jezus zal vernietigen, door de adem van zijn mond en verlammen door de glans van zijn komst ; zijn verschijning zal geschieden als een werk van Satan, met allerlei valse kracht, tekenen en wonderen, en met allerlei misdadige misleiding voor hen die ten verderve gaan, omdat ze de liefde niet hebben aangekweekt tot hun redding.” (2 Tess. 2 : 8-10)

       1. Correctie,
        lees de laatste regel : ………omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben aangekweekt tot hun redding.” (2 Tess. 2 : 8-10)

       2. De huidige maatschappelijke situatie is uiterst slecht, maar de profetieën zijn er duidelijk over dat de Grote Monarch in de kracht van goddelijke mirakelen zal optreden; God zal hem op een buitengewone manier bijstaan, en in het begin zal hij slechts een klein aantal aanhangers hebben. Men mag zich niet laten beïnvloeden door democratie; God heeft geen grote aantallen nodig om redding te brengen. De kering van het tij zal een miraculeuze gebeurtenis zijn waarin allen, vrienden en vijanden, de vinger Gods zullen aanschouwen.

        Frankrijk ten tijde van Sinte Jehanne d’Arc werd door velen als verloren beschouwd, maar het is op die momenten dat God ingrijpt, en Hij doet dat dikwijls via mensen. Ook de genoemde heilige werd trouwens vooraf aangekondigd door de geest van profetie. Sint Thomas van Aquino zei dat God nog steeds blijft spreken tot de mensen, niet om nieuwe godsdienstige dogmata te openbaren, maar om het handelen van de mensen te sturen. De geschapen wereld wordt bestuurd door de Goddelijke Voorzienigheid, en oordeel zal gebracht worden over de goddeloze machine die een satanische oorlog voert tegen de realiteit via psychologisch terrorisme.

       3. Beste Jules, ” de poorten der hel”, die zullen het zeker niet winnen. Maar, ze kunnen natuurlijk niet Satans offensief zijn, poorten zijn er toch om iets af te grendelen, zijn defensief. In het Grieks staat er dan ook “hades” voor de vertaling “hel”.

        Lezen we nu het volgende:
        Apocalyps: 14 Dood en Onderwereld werden in de vuurpoel geworpen; de vuurpoel is de tweede dood. 15 En wie niet geschreven stond in het Boek des Levens, ook hij werd in de vuurpoel geworpen.”

        In het Grieks staat voor “Dood en Onderwereld” “thanatos kai ho hades”. (Vulgaat: et inferus et mors). Het vuur wordt aangeduid met “puros”, poel met “limne” (Vulgaat: stagnum ignis).
        De vuurpoel, de hel waar Satan verblijft. is dus niet hetzelfde als de hel (Onderwereld) die met “hades” wordt aangeduid.
        Als Jezus zegt dat de poorten der hel (“hades”) de Kerk niet zullen overweldigen, betekent dat dus niets anders dan dat de dood tegen de Kerk niets vermag, want het dodenrijk zal zijn doden teruggeven. (Apocalyps: 20,13). De triomferende Kerk leeft eeuwig. Of de strijdende Kerk blijft, is weer een ander verhaal. Jezus vroeg zich zelfs af of hij bij zijn wederkomst nog geloof zou vinden (Lc 18,8). En bedenk dat in de parabel van de dwaze en de wijze maagden ALLEN in slaap vielen. (Als Jezus na zijn dood ter helle vaart, daalt hij af in het dodenrijk, niet in de vuurpoel. De dood kon Hem niet vasthouden, en hij is pas de eerste verrezene)
        Dus je opmerking “Dit is de enige zekerheid die wij kennen,” is onjuist.

        1. Rinze,

         De onverwoestbaarheid van de Kerk is een dogma van het katholiek geloof; zij moet in ongebroken apostolische successie blijven bestaan op aarde. Onwankelbaar is zij omdat Christus onwankelbaar is en zij de extensie is van Zijn Incarnatie.

        2. Nou, beste Rinze, U lijkt nu toch wel uit de bocht te vliegen !!
         Letterlijk, het hier bovenstaande citaat van Christus overnemend, lezen we, dat de poorten van de hel, de Kerk van Rome nooit zullen kunnen overweldigen en opsluiten. Poorten zijn er niet enkel als muur ter afsluiting, voor de verdediging, maar ook als opsluiting, ter gevangenneming. Dus wel degelijk ook in offensieve zin. Bovendien, wie zijn wij om de betekenis van dat bekende citaat, dat al meer dan 2000 jr. de realiteit blijkt te zijn geweest, om daar plots een andere wending aan te geven.
         Onder de 265 pausen, Christus persoonlijke poortwachters vanaf St. Petrus, tellen we goede pausen, zelfs heilige pausen, maar ook slechte pausen. Ondanks het wel en wee van de Kerk, de geschiedenis doorheen, staat de zij nog steeds recht overeind, terwijl alle menselijke instituties en ondernemingen, republieken, koninkrijken, keizerrijken, kerken, geloven, mythes, ideologieën, volken, landen en naties, uit die lange periode, de één na de ander verdwenen zijn. Van het oorspronkelijke joodse Mozes volk is geen spoor meer over. De Palestijnen blijken nog het meest op dat grote historische volk te lijken.
         Geen menselijke creatie heeft 2000 jr. overleefd. Dat blijkt al uit de neergang van de protestante kerken. Zij houden het niet lang meer vol, gezien de gestage getalsmatige neergang van protestanten wereldwijd. Zelfs de Koran aanhang, misleidt door de duivel, neemt na 14 eeuwen bloedige en onbloedige veroveringen, getalsmatig af.
         Daartegenover, is de Kerk van Rome bestand tegen de roest van de tijd, als gevolg van Christus belofte. Haar toekomst ligt open als een boulevard van hemelse belofte en bescherming. Bij gebrek aan alternatieven, is zij de speerpunt die de NWO zal neerslaan, zoals het communisme in elkaar is gezakt, zonder een schot te lossen, door toedoen van de Poolse paus JP II.

         1. Ik beweerde niet dat de Kerk op aarde niet zou blijven bestaan. Maar dat het “dogma “zou zijn dat de Kerk niet kan ophouden te bestaan, zoals Theudmer beweert, is mij onbekend. Misschien kun jij dat releveren, Theudmer?

          Ik vlieg geloof ik niet uit de bocht, beste Jules, in mijn lezing van de tekst. “Hades”, de hel als Onderwereld, is ongetwijfeld de Griekse vertaling van het Hebreeuwse “Sheool”. Sheool staat in het OT voor het dodenrijk. De vuurpoel (de plaats der verdoemden, moet wel komen van “gehenna”, dat een afleiding is van het dal van Hinnom, waar de eindstrijd zich af zal spelen. In de Apocalyps lezen we, zoals ik hierboven schreef, dat Hades in dit ‘gehenna” zal worden geworpen.

          Jezus gebruikt hier in het Grieks de term Hades en niet gehenna. Jezus gebruikt dat woord wel op tal van andere plaatsen.

          Ik geef twee voorbeelden van uitspraken van Jezus, die, dat zal je plezier doen, tegen de Farizeeën gericht zijn.

          Matteus 23,15: Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij
          huichelaars, die land en zee doorkruist, om één enkelen bekeerling te maken; maar als
          hij het geworden is, maakt gij hem tot een kind der hel (gehenna), tweemaal erger dan gijzelf.

          Matteus 23,33: 3 Slangen, adderenbroed, hoe zult gij de helse (gehenna) verdoemenis
          ontkomen?

          De rijke man in de parabel bevindt zich in het schimmige dodenrijk (sjeool) en dus níet in de vuurpoel, terwijl Lazerus, ook in dat sjeool is, maar dan wel in Abrahams schoot!

          Die poorten van hades, die van het sjeool, komen we al in het OT tegen, bijv:

          Job 17,16 Zullen ze met mij in het dodenrijk dalen, Zinken wij samen neer in het stof?
          Job 38, 17 7 Zijn u de poorten des doods getoond(?)
          Jesaja 38,10: Ik had al gezegd: In de bloei van mijn leven ga ik heen, binnen de poorten van het rijk der doden ontboden voor de rest van mijn jaren.

          De conclusie kan dus niet anders zijn dat de “poorten der hel” waarvan Jezus in Mattheus 16,18 spreekt (slechts) gaan over de dood, die geen macht meer heeft. Dat de tekst vaak anders wordt uitgelegd, heeft geen basis in de grondtekst.

          1. Rinze,

           De Kerk op aarde moet blijven voortbestaan omdat zij de Bruid van Christus is; zij is de maatschappelijke extensie van Zijn Incarnatie en heeft dus een goddelijke bescherming die organisaties van louter menselijke institutie niet hebben. Het Verbond in het Bloed van Christus is een eeuwig Verbond, een onverwoestbaar Verbond; met de Incarnatie, Dood en Verrijzenis van Christus is het Tijdperk van Gratie begonnen, en de zonen van Adam hebben dus toegang tot de vruchten van het Verlossingswerk. Zij hebben die toegang via de Kerk, en dat moet voortduren.

           In het Boek van Daniël wordt het Rijk Gods, de Kerk, beschreven als een eeuwig Rijk dat sterker is dan de aardse rijken en niet omvergeworpen kan worden.

           Daniël 2, 44-45: “In diebus autem regnorum illorum suscitabit Deus cæli regnum, quod in æternum non dissipabitur, et regnum ejus alteri populo non tradetur : comminuet autem, et consumet universa regna hæc, et ipsum stabit in æternum. Secundum quod vidisti, quod de monte abscissus est lapis sine manibus, et comminuit testam, et ferrum, et æs, et argentum, et aurum, Deus magnus ostendit regi quæ ventura sunt postea : et verum est somnium, et fidelis interpretatio ejus.”

           Dat de Kerk van Christus beschreven wordt als een steen die een grote berg wordt die de gehele aardwereld vult betekent de katholiciteit, zichtbaarheid en tastbaarheid van de Kerk, en de hardheid van steen verwijst naar de onverwoestbaarheid van de Kerk.

           Over de ongebroken voortdurendheid van de Kerk op aarde schreef Leo XIII in zijn encycliek Satis Cognitum, en Pius IX veroordeelde in zijn encycliek Etsi Multa Luctuosa de bewering van de “oud-katholieken” dat de Kerk van Christus ten tijde van het Eerste Vaticaans Concilie op aarde verdween.

           Tijdens het Eerste Vaticaans Concilie werd dogmatisch gedefinieerd dat Petrus perpetuele opvolgers heeft; die successie kan dus niet gebroken worden.

           Wat Sjeool betreft: De Grieken noemden die onderwereld Hades, en de Germanen Helleheem. In Sjeool bevinden zich gevallen engelen en de zielen van de verdoemden in afwachting van het Laatste Oordeel, waarna zij in de poel van vuur geworpen worden die vernoemd wordt in de Apocalyps van St. Johannes. In die Sjeool is ook een plaats waar voor het Verlossingswerk van Christus de zielen van de rechtvaardigen wachtten op de Messias, samen met de proto-ouders Adam en Eva; dat is waar ook Lazarus van de parabel zich bevond. Toen Christus aan het Kruis gestorven was is Zijn ziel neergedaald in Sjeool om de zielen van de rechtvaardigen te ontmoeten en mee te nemen wanneer Hij verrees. Toen Hij ten Hemel gevaren is heeft Hij die zielen meegenomen, en wanneer men heden in staat van gratie sterft gaat men niet naar de wachtplaats van de rechtvaardigen in Sjeool, maar naar de etherische hemel waar de rechtvaardige zielen God zien.

           De poel van vuur vernoemd in de Apocalyps, waar de verdoemden ingeworpen zullen worden na hun opstanding in de toekomst, wordt ook vernoemd in het niet-canoniek Boek van Henoch.

           De gevallen engelen die zich in Sjeool bevinden voeren voortdurend oorlog tegen de Kerk van Christus op aarde; de poorten van Sjeool verwijzen dus naar het georganiseerd rijk van de prins der duisternis die strijd voert tegen het georganiseerd Rijk van God. De geesten van de nefilim waren rond op aarde en staan onder het bevel van de donkere engelen in Sjeool, en zij willen terrein heroveren dat zij vroeger kwijtgeraakt zijn door de predicatie van de apostelen en hun opvolgers. De uitspraak van Christus dat de poorten van de hel de Kerk niet zullen overweldigen betreft welzeker de indefectibiliteit van de Kerk; dat is de duidelijke, natuurlijke zin en context van de uitspraak die meteen begrepen wordt door de geest van de lezer.

           De kerkvaders noemden de poorten der hel ook de tongen der ketters; dat neemt echter niet weg dat Sjeool een concrete fysieke plaats is van waaruit de georganiseerde strijd van het rijk der duisternis tegen het Rijk van God gecoördineerd wordt.

 42. Aan @: Theudmer..

  Inderdaad ik had om een algemene beoordeling moeten vragen..bij deze dan.
  Maar als je daar geen zin in hebt moet je het niet doen.. zo simpel is het.. want een algemene beoordeling is wat anders als te antwoorden op een concrete vraag.
  Het lijkt me van wezenlijk belang om de gehele video te zien.. en wat dus tijd en mentale energie kost. ..De tekens in de bouw van de Sint Pieter en het vaticaan lijken..of beter: ze zijn occult geïnfiltreerd en geïnspireerd, misschien is het ook interessant om eens op de site van henrymakow.com.. met een artikel van vandaag..

 43. @eric-b-l,
  Die ‘kleine wonderen’ waren mij óók al opgevallen. Als ’t regent, kan ik niet op mijn scootmobiel (onbeschermd voor regen) ter kerke.

  Dat was mij een tiental jaren geleden óók al opgevallen bij het organiseren van jongeren-bedevaarten.

 44. @eric-b-l,
  Er zijn mij méér wonderen opgevallen sinds het jaar 1987.
  Daarover wens ik echter niet te schrijven; God wéét wat Hij doet.

  Maar U zei iets belangrijks hier:
  Eender welk verzet tegen de nieuwe wereldorde kan niet door mensen uit eigen initiatief worden opgezet,
  Ik zou dit ietwat willen veranderen:
  opstand tegen de nieuwe wereldorde/kerkleiding mág niet door mensen opgezet, Laat dat aan God over.

 45. @eric-b-l,
  Wij mogen slechts ons geloof belijden. Dat houdt in, dat wij ook de Latijnse/Tridentijnse H. Mis mogen vieren.
  Echter, wij moeten het aan God-Zélf overlaten ÓF en zo ja, HOÉ God ingrijpt.

 46. De H. Mis = het ‘Kindje’ van God-Zelf.
  HIJ heeft ons de H. Mis nagelaten.
  Als er iets met dat ‘Kindje’ gebeuren moet, dan dienen wij dat ook aan Gód-Zelf over te laten. Mijns inziens mógen wij ons zelfs daar niet mee bemoeien.

 47. @ P.Derks,
  inderdaad, op eigen kracht tegen de duivel strijden is gevaarlijk omdat de duistere geesten een grote hang hebben naar haat en niets liever doen dan je met gruwelijke haat bespuwen zoals een draak vuur spuwt. Daar is niemand tegen bestand en het enige dat je kan doen is onmiddellijk aan verheven Personen denken. Het schietgebedje “Jezus, (pauze), Maria, (pauze), Jozef” kan wonderen teweegbrengen en je snel tot diepe vrede en innerlijke rust terugbrengen.

  Het geheim van een schijnbaar kort schietgebedje zit in de innerlijke beleving die je zelf wil opbouwen in verband met de hoogst Verheven Personen. Bijvoorbeeld alleen al het verlangen bij de heilige Familie van Nazareth eens te mogen aanwezig zijn als nederige toeschouwer in een hoekje van de kamer zonder iemand te storen bezorgt je een soort verheerlijkte film over de allerfijnste ingesteldheid van die fijnste mensen die ooit op aarde waren.
  Daar kan geen duivel tegenop!

 48. Aan @: P. Derks ..nav. (4 juli 2021 om 23:36)

  Je hebt dan wel gelijk in die betreffende reactie ..maar niet geheel en al.. want in de huidige manifestaties van Jezus Christus aan begenadigde zielen roept Jezus wel degelijk op om zich te weren in wat de overheden trachten op te leggen ..maar natuurlijk [geen] weren met geweld.

  Maar ja, die hemelse onthullingen bv. op YouTube zijn niet aan jouw besteed.
  Veel van die, die in Nederland op de VVD stemmen.. stemmen voor hun beurs, maar komen uiteindelijk bedrogen uit met hun Markske Rutte..leerling van Klaus Schwab.. een ander soort dromer ..over een 4e Rijk 😤 hun gouden-> 🤣 new-age tijdperk..de tegenhanger van Gods Nw.hemel en Nw Aarde..Gods koninkrijk in het onze Vader

  En wat de Maleachibode betreft.. de leider van Gods leger ..hij is een werkstuk van Jezus Christus zelf ..dus die kan zich ook al niet roemen op zijn eigen kracht ..weet jij soms wie die Maleachibode is ?! .. die volgens het N.T komen moet voor Zijn 2e Komst in het 6e zegeloordeel als vóórlaatste oordeel…in Jesaja 51:7–12 is hij de Vreugdebode en de eindtijd Cyrus 🤺..maar is dat 6e zegeloordeel niet een droom?! zoals jij veronderstelt, gedroomd door Johannes?! ..en zijn dromen niet bedrog zoals de volksmond zegt ?!

  Je hebt ook zoal je connecties..begrijp ik hier te gelezen.. vooral onder Gijzen aanhangers.. misschien weten die raad 🙉 ..🤭

  1. @Jo,
   Ik heb inderdaad wat connecties onder de aanhangers van mgr. Gijsen. Maar die staan allen stevig met twee benen op de grond. Zij houden zich absoluut niet bezig met voorspellingen.

 49. Aan Jules van Rooyen..

  Bedankt voor de informatie ..voor de moeite en tijd

 50. @: P.Derks..

  Iemand die een beetje wegwijs in de h.Schrift is, zal ontdekken dat betreffende profetieën woorden van leven hebben.
  Doe maar wat je niet laten kunt en blijf maar rotonneren 🤣

 51. Jo,
  Schrijf a.u.b. normaal.
  U schrijft: rotonneren (dat woord bestaat niet).
  U bedoelt waarschijnlijk: rotonderen (datwoord bestaat óók niet), maar maakt duidelijk dat iemand op het eind van de rit weer bij het begin aankomt.

 52. @: P.Derks..

  Natuurlijk bestaat dat woord rotonneren niet.. had het voor de zekerheid ook gegoogled ..ik veronderstelde dat je wel begreep wat ik bedoelde en dacht gewoon niet door.. die reactie was een snel tussendoortje.
  Daarbij is rotonderen toch wel te googlen.. rotonde “verlengen” tot rotonderen is aannemelijker.

  Ook vind ik mensen zoals jij, die zich niet willen informeren over hedendaagse zeer urgente boodschappen uit de hemel on-redelijke mensen.. het loopt parallel aan mensen die zich niet verder willen laten informeren over het gevaar van vaccineren..ze zijn zelfs niet rechtvaardig jegens zichzelf.. want een normaal mens zal door willen vragen over het aangezegde gevaar dat hem bedreigen kan.

  Maar in de toename van de huidige verdrukking zal men met de neus op de feiten gedrukt worden ..en zijn velen mentaal en spiritueel niet of niet goed genoeg voorbereid.. helaas.
  En wat ik schreef: ••die een beetje wegwijs in de h.Schrift is, zal ontdekken dat betreffende profetieën woorden van leven hebben•• is dan ook voor de goede verstaander.

 53. @Jo,
  Wat dat informeren betreft:
  Dit heb ik al eerder gemeld: Ik was de allereerste die op internet meldde dat covid (of moet ik corona zeggen?) niets anders is dan de jaarlijkse griep (ik was waarschijnlijk de gangmaker).

  Zoals Uzelf kunt zien: zelfs Gijsen-aanhangers hebben hun ogen niet in hun zakken verborgen.
  Die ogen staan zefs wijd open.

 54. @: P.Derks..

  Het ging om de parallellie van de mentale instelling.

 55. Theudmer,

  Bedankt voor je uitgebreide en verhelderende reactie! Je hebt gelukkig alles wat ik schreef in je betoog meegenomen. Ik reageer maar hier, want onder je schrijven zag ik geen antwoordmogelijkheid. De dogmatische uitspraak van Vaticanum I is helder. Dat de rijke man en de arme Lazerus in de parabel zich beiden in het sjeool bevinden, was me al duidelijk. Communicatie van de hel naar de hemel is immers onmogelijk. Inderdaad daalt Jezus bij zijn dood in dit sjeool af. Jammer dat het woord “hel” zo voor verwarring zorgt, want er worden dus verschillende zaken mee aangeduid.
  Je opmerkingen over de “poorten der hel” zijn ook overtuigend, ook al blijf ik de metafoor merkwaardig vinden voor iets offensiefs.. Er zijn trouwens verschillende fysieke plaatsen op aarde die “poorten der hel” of “poorten des doods” worden genoemd. Of die er ook waren/zijn in Israel, weet ik niet.

  1. Wat de bewoording “hel” betreft: Volkeren waren geneigd om hun eigen benamingen te behouden voor de locaties van de drieledige wereld (hemel, aarde, onderwereld) van de Hebreeuwse overleveringen. Radboud van de Friezen, twijfelend of hij zich zou laten dopen, vroeg zich af of zijn ongedoopte voorvaderen in het “walhalla” van de christenen waren. Hij heeft zich toen helaas niet laten dopen en is door het leven gegaan als beruchte vijand van de christelijke God. Ik herinner mij in hagiografie gelezen te hebben dat een kerkvervolger een boodschap uit de Hemel kreeg die hem bedreigde met de tartarus; God weigert dus niet om een dergelijk woord te gebruiken.

   De bewoording van “poorten der hel” in de context van een offensief beschouw ik niet als iets vreemds; wanneer vroeger een vorst tegen een andere oorlog ging voeren trokken zijn krijgsmannen op door de stadspoorten richting de vijandige vesting. Langs poorten gaan niet enkel dingen naar binnen maar ook naar buiten.

   Ik geloof trouwens dat er letterlijk fysieke poorten van Sjeool bestaan. De Gelukzalige Zuster Emmerick werd door haar Engelbewaarder naar Sjeool gebracht opdat zij de bestraffing der boosdoeners kon zien, en zij werd daar gebracht via een ingang die zich ergens op aarde bevond.

  2. De tekst van Mt. 16, 18, “……………de poorten van de hel…….”, luiden in het Frans als volgt : “………….et les Portes de l’Hadès ne tiendront pas contre elle.” Hier wordt dus de Hellehond (=Hades) ingezet, dus de poortwachter van de hel, in de volkstaal. Ik vrees beste Rinze, dat er ergens spijkers op laag water worden gezocht. De “portée” ontgaat mij.
   U spreekt over Lazarus sterven, en na 4 dagen zijn opstanding uit de dood door Christus. Zijn 2 zusters Martha en Marie-Magdalena, hebben geen moment twijfel gehad, dat dat zou gaan gebeuren. Maar waar hij in die tussentijd van 4 dagen geweest is, weten we niet, zeker niet in de hel. Dus wellicht zoals in volkse termen gebruikelijk is, in het voorgeborchte, waar o.a. de ongedoopte, overleden, kleine kinderen ook terecht kunnen komen.
   Het zijn zaken waarover wij kunnen speculeren.
   De hel zelf hebben de Fatima kinderen met een blik van enkele seconden kunnen aanschouwen, door toedoen van de Heilige Maagd. Een langere observatie hadden zij niet kunnen verdragen. Maar de Heilige Maagd heeft aan willen geven dat de hel bestaat, en dat de hel een afschuwelijk oord is, en voor ons stervelingen, nauwelijks voorstelbaar.
   Tenslotte, St. Lazarus is de eerste bisschop geweest van Marseille ; Ste. Martha heeft gemissioneerd in de omgeving van Narbonne en Arles ; en tenslotte, Ste. Marie Magdalena is vanaf Marseille iets Oostwaarts getrokken. Christus was haar grote liefde. Zij stond samen met de Heilige Maagd Maria en St. Johannes, onder aan het kruis. Zij heeft haar laatste levensjaren in een grot, 1000m. hoog op een berg, in Ste. Baume, aan de Franse Zuidkust, vlakbij Bandol, doorgebracht. Ze werd gevoed door engelen. Vandaar is zij gaan hemelen.

   1. Beste Jules,

    De hellehond heet in de Griekse mythologie geen Hades,maar Kerberos (gelatiniseed beter bekend als Cerberus), een meerkoppige hond. In de Schrift is het Griekse woord “Hades” een metonymia voor de verblijfplaats zelf. Dat de poorten op Cerberus zouden wijzen, is aardig gevonden, maar an niet juist zijn. De Poorten van het dodenrijk waren/zijn immers fysieke plaatsen. Bedankt voor de Franse vertaling van de tekst, want die is inderdaad specifieker dan de Nederlandse.

    Wat betreft Lazerus, verwar je twee “personen”. Theudmer en ik hebben het uiteraard niet over de Lazarus uit het Johannes-evangelie, die inderdaad de broer was van Maria en Martha. Wij hebben het over een andere, “fictieve” Lazarus, namelijk die uit de parabel in het Lucas-evangelie (16,19-31). Lazarus en de Rijke Man bevinden zich beiden in het dodenrijk (sjeool), maar wel aan verschillende kanten ervan. De Rijke Man verzoekt Lazarus om zijn vijf broers te waarschuwen. In het dodenrijk hebben ze dus contact. Deze Lazarus is het die we ook tegenkomen in het “In Paradisum”.

 56. @: Theudmer..nav. {6 juli 2021 om 12:22}

  In precies de 5e min van de volgende video:: https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 ..wordt gezegd dat de “engel” des Vredes, de latere Monarch, het geheimenis van de koning in zich draagt, en dat hij daarover zou spreken.. maar er is ook een profetie die zegt dat niemand dat zou geloven.. en dat komt feitelijk doordat hij eerst de dorre boom 🤭 in Ezechiël 17:22 is ..de latere Maleachi 3:1 bode, de Vreugdebode in Jesaja 52:7–>12 ..de eindtijd Cyrus in 46:11 [2e] versregel want de [1e] versregel betreft de valse profeet maitreya.. de occulte ROOFvogel uit het Oosten.. zijn tegenstander..

  Het geheimenis van die koning heb ik jullie allang uitgelegd ..volgens een link op jullie bekende Franse site komt hij eerst op het web ..dus het internet 🤫 ..😭.

  Ja ..en inderdaad de prins zal goed luisteren naar de kandidaat (Franse) Paus, staat zelfs in de bijbel.. ook lees ik dat Jules van Rooyen aangaande de Monarch, zich op een dwaalweg bevindt.. dus ontrouw wordt..🤭..hij begint dus te verslappen in de 🤺 strijd.
  Dan moet ik maar eens gaan kijken hoe het met die andere onderdanige 🤫 onderdaan is ..die eric-b-l..die heeft ook geen vertrouwen in die dorre boom.
  Wie wil nu koning worden over zo’n ’n pantoffelhelden.😤

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht