Hongarije verbiedt homo en trans materiaal voor minderjarigen

Het Hongaarse parlement heeft dinsdag een nieuwe wet goedgekeurd, die het verspreiden van holebi materiaal onder minderjarigen verbiedt. Dit voornamelijk conservatieve initiatief werd door de linkse minderheid geboycot. Volgens een persbericht van de meerderheidspartij Fidesz van Viktor Orbán, zal de wet ervoor zorgen dat holebi en trans inhoud uit bijvoorbeeld tv-programma’s of reclame voor de jeugd verdwijnt. Ook de bestaande lessen seksuele opvoeding in Hongaarse scholen worden geschrapt. In de plaats komt er een aangepaste cursus, gegeven door een beperkte lijst van erkende organisaties. De bedoeling is minderjarigen te “beschermen tegen boodschappen, die seks als een doel op zich voorstellen of die een verandering van genderidentiteit bevorderen.”

Het is niet de eerste keer, dat Hongarije maatregelen neemt tegen de maatschappelijke effecten van de gender ideologie, een denkwijze die de biologische sekse loskoppelt van de subjectief ervaren “gender identiteit”. Sinds 2018 heeft Hongarije, onder leiding van premier Viktor Orbán, leerstoelen “genderstudies” aan universiteiten afgeschaft, adopties door holebi koppels verboden, disclaimers vereist op jeugdboeken met een holebi inhoud, en het hetero gezin als norm opgenomen in de nationale grondwet. Naast de wet tegen holebi materiaal voor minderjarigen, komen er sinds deze week in Hongarije ook meer beschermende maatregelen tegen pedofilie: bv de invoering van een register voor seksuele misdadigers en extra middelen voor de bestrijding van kinderporno.

Bron: lifesitenews

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

18 commentaren op “Hongarije verbiedt homo en trans materiaal voor minderjarigen

 1. De genderideologie is totaal in strijd met het plan van God met gezin en samenleving. Genderideologie wil baas zijn over eigen lichaam en gaat in tegen alle natuurwetten die God heeft ingesteld. Sommige theologen beweren dat Jezus het gender zijn niet heeft veroordeeld. Maar deze gaan voorbij aan Jezus woorden zelf: daarom zal een man zijn ouders verlaten en een vrouw aanhangen. Genderideologie is de mens speelt zelf voor god, en hij of zij zal bepalen welk geslacht m’n wil. En deze evolutie is volgens mij niet meer te stoppen.

  1. Als er een God bestaat dan is dit een God voor alle mensen.
   Ik betwijfel echter dat u als gelovige welkom bent in de hemel vermits u andersdenkenden veroordeelt.
   Wie denkt u wel dat u bent om anderen te beoordelen ?
   Vriendelijke groeten,
   Luc

  2. Als voorbeeldige katholiek hoor je ook de mening van andersdenkenden te respecteren.

 2. Hongarije en Polen, zijn verwikkelt in een openlijke strijd tegen het joods maçonnieke mondialisme van de Nieuwe Wereldorde (NWO) en de wereldgodsdienst.
  Enkele decennia terug wees de Belgische pater Michel Schooyans (1930), SJ., professor in Leuven en lid van de Pauselijke Academie voor sociale wetenschappen, in zijn vele boeken al op de strijd tegen het New Age kabbalisme van de VN.
  In zijn boek, “L’Evangile face au désordre mondial”, wees hij op de vrijmetselarij als het belangrijkste netwerk ter wereld, om het New Age gedachtengoed door te drukken.
  De grote media, de grote internationale organisaties, de VN, en alle politieke, wetenschappelijke, en internationale fora (Bilderberg, Davos, Trilaterale, Fabians, Rozekruisers, Theosofen, Trotskisten, Martinisten, Pilgrims, LeSiècle gangers, feministen, LHBT radicalen, vakbond leiders en nog vele anderen), maken daarvan deel uit. Zij vormen de tentakels van de vrijmetselarij, nationaal en internationaal, om het gedachte goed van de progressieven aan de man te brengen. De groene leugens, de griep hysterie en de –tirannie, vormen slechts de preludes van wat ons nog te wachten staat. Het mondialisme, de massa immigratie (zie het voorgaande artikel over “Brussel….”), de islam import, de abortus praktijken, en alle pogingen tot afbraak van de Natuurlijke Orde (de Deacaloog), voorts, de religieuze en culturele eigenheden, en last but not least, het raciale anti-blank offensief, vinden hun oorsprong in de top van de top der vrijmetselarij, de Illuminaten club van Adam Weishaupt (1776), die in 1782, tijdens de eerste grote maçonnieke wereld vergadering, de vrijmetselarij kon infiltreren, op het kasteel van Rothschild, nabij Frankfurt.

  De huidige wereld elites, regeringen, politici en bourgeoisie, al of niet aangeslotenen, zijn hun slippendragers. Alle internationale organisaties en met name de Europese Commissie, zijn in hun handen. Carrière politici van enige importantie hebben hun groene licht nodig. De grote media creëren de gewenste perceptie, dwz. zij framen de “publieke opinie”, op wat voor terrein dan ook.
  De wereld elites ontmantelen de landen stap voor stap, zij onderwerpen de volken en beroven hen van hun zelfstandigheid, hun banken en bedrijven, en tenslotte, zij vernietigen de kleine zelfstandigen, middenstanders, boeren, tuinders en vissers. Zij willen het mensdom alles ontnemen, haar eigenheid, vrijheid en bezit, op weg naar het “paradijs” van de NWO, de hel op aarde, die van satan Lucifer.

  Het joodse kabbalisme is inmiddels, uit het duister in de openbaarheid getreden. Zichtbaar voor het publiek etaleert het zich als de ultieme vijand van de Christelijke volken en de beschaving. Meer dan twee eeuwen terug, startte de omkering van de traditionele Christelijke wereld en haar normen en waarden. De groenen en ecologen, veelal oud communisten, vinden bescherming en financiering op de hoogste niveaus in alle westerse landen. De aanhang bestaat veelal uit naïeve idealisten, de nuttige idioten van Lenin, aangevoerd door een radicale top. Zij worden gebruikt als koevoet om de Christelijke beschaving af te breken en Lucifer op de troon te zetten. De mens is ondergeschikt aan de natuur en de aarde. De aardse draagkracht moet het nieuwe paradigma worden om de mensen massa’s wereldwijd te kunnen domineren vanuit één centraal punt, de VN, in het joodse, financiële bolwerk, New York.
  De strijd lijkt op een slotoffensief, beste lezers, maar het wordt een joods-maçonnieke zwanenzang omdat het element van verrassing ontbreekt en in de meeste landen de oppositie waakzaam blijft.
  Zij weet wat er speelt, ook in de Kerk, dankzij Mgr. Vigano. Het publiek is gewaarschuwd.
  Dankzij de sociale media, is verrassing een gepasseerd station.
  De vijand heeft een naam. Iedere regering in de westelijke wereld is niet enkel collaborateur, maar ook daarop aanspreekbaar.

  1. Nabrander ;
   lees, de 7de regel van onderen : “………. zwanenzang omdat zij getalsmatig een te verwaarlozen factor zijn, en omdat het element van verrassing ontbreekt………….”.

   (opm. : “kabbalisme” = farizeese tradities, gebruiken, gewoontes en denkwijzen ontwikkeld in de eerste eeuwen na Chr., en verwoord in de Talmud)

 3. @Jules van Rooyen,
  U gebruikt moeilijke woorden, die nog door weinigen gebruikt worden.

  Als ik het goed heb bedoelt U met kabbala:
  kabbala (klemtoon op de laatste ‘a’) = modieus geflirt met occulte praktijken als tarotkaarten, numerologie en magie (waar elk weldenkend mens zich verre van houdt)

  (kabbalisme lijkt veel op kannibalisme; die woorden lijken elkaar aan te vullen en lijken niet voor niéts zo op elkaar)

 4. @Jules van Rooyen,
  Ik leefde niet in de 1e eeuwen na Christus.
  Kunt en wilt U mij wat méér vertellen. Toentertijd heb ik geen geschiedenis geleerd omdat ik geen zin had in verleden tijd, Hoewel ik ’n vermoeden heb, mis ik nu elke achtergrond.

  Mijn vermoeden = als achtergrond: afkomstig van de duivel; het afstand nemen van Jezus Christus, welke tenslotte resulteert in occultisme.

  1. P. Derks,

   Het joods kabbalisme is joods occultisme; het is een synthese van de gnostiek en verschillende heidense tradities, gehuld in een Hebreeuwse verpakking. De kabbalisten menen magische kracht toe te moeten schrijven aan het Hebreeuws alfabet en menen een soort van pantheïstische scheppingskracht te kunnen hanteren via dat alfabet om de wereld te transformeren volgens hun denkbeelden. Het subjectivisme van Kant komt voort uit het joods kabbalisme.

   De internationale machthebbers zijn kabbalisten, meer specifiek volgelingen van Jacob Frank die zijn aanhangers aanspoorde om alle morele wetten te overtreden (antinomisme). In de kern zijn kabbalisten gnostici die beweren dat de God van Mozes een “demiurg” was en dat Zijn tegenstander, Lucifer, die wij de prins der duisternis noemen, een “goede god” zou zijn die “licht” zou brengen. Vanuit die zieke geest noemen de satanisten de Verduistering “de Verlichting” en het Christendom “obscurantisme” (zij noemen de christelijke religie een duisternis van onwetendheid); het is een duivelse inversie van de taal. De H. Schrift waarschuwt de mensen dat de duivel zich vermomt als een engel van licht (zijn “licht” is in werkelijkheid duisternis) en de Schrift veroordeelt diegenen die licht duisternis noemen en duisternis licht.

   1. De huidige regeringspraktijk in het Westen is een duidelijk voorbeeld van kabbalistisch subjectivisme; de regering creëert een narratief volgens hetwelk het geslacht “fluïde” en “veranderlijk” is, en, hoezeer een dergelijk concept ook afwijkt van de objectieve werkelijkheid, de regering pretendeert dat het waar is omdat de regering het zegt. De regering pretendeert dus dat iets waar wordt door het feit alleen dat de regering het uitspreekt. De kabbalist meent immers dat spraak magische scheppingskracht heeft, en dat werkelijkheid een product is van de subjectieve denkprocessen van de mens in plaats van iets dat staat als objectief feit zoals de aristoteliaanse realiteitszin van Sint Thomas van Aquino zegt.

    Volgens de kabbalistische wereldleiders is het dus de taak van de media om de boodschap van de maçonnieke regering tot werkelijkheid en waarheid te maken door het tot gevestigd narratief te maken en niet om de werkelijkheid en de waarheid zoals ze zijn uit te leggen aan de toehoorders. Het joods kabbalisme is de bron van het transhumanisme van figuren zoals Klaus Schwab van het WEF.

    Mensen hebben vorig jaar in panische angst geleefd, niet omdat er werkelijk een gevaarlijke “covid”-ziekte zou bestaan, maar omdat de televisie hen gezegd heeft dat dat bestaat. Typisch voorbeeld van de kabbalistische magiër die zijn toehoorder bespeelt.

   2. @Theudmer,
    Bedankt voor Uw uitleg. Het heeft dus inderdaad met occultisme te maken.
    Eigen ervaring: iemand daarmee te maken heeft, dan is gebed noodzakelijk (omdat alléén gebed helpt). Bid dan, voor de dader(s) en slachtoffer(s). Of mijn ervaring met kabbalisme te maken had, is niet van belang.

    1. correctie (het woord ‘als’ is vergeten):
     ‘Eigen ervaring: iemand’
     dat moet: ‘Eigen ervaring: als’

 5. Aan Jules van Rooyen ..en anderen,

  Misschien of wellicht ben je op de hoogte van de volgende video https://youtu.be/93ob7MyZrRo .. uitgaande van het forum voor Democratie van Thierry Baudet.. het is alleen jammer dat hij snel spreekt. Deze persoon geeft een goede samenvatting van waar de kabbalisten naartoe willen

 6. Goed dat Hongarije c.s. weerstand bieden tegen de opkomende Great Reset. Waar enkele steenrijke oliegarden, zoals Gates, Soros enz de wereld een willen maken. Globalisme. In eerste instantie denk je; goede zaken, zoals goed onderwijs aan jongens en meisjes, armoedebestrijding, Maar het is verpakt in marxisme. Totalitaire ideologie. Waar het niet zo zeer om doelen gaat maar het invoeren van marxisme. Waar een ieder geacht hoort te denken en spreken zoals zij dat ons willen voorhouden. Tegen geluiden, vaak conservatieve reacties worden nu al door de Big-Tech bedrijven gecensureerd. Bevordering van genderideologiewaanzin. Homo propaganda te beginnen op kleuterleeftijden. Lbti en andere letters uit het alfabet, agressief, dominant promoten zijnde gelijkwaardig, eerder “normaler” dan hetero-sexualiteit relaties/huwelijk. Aanval op het traditionele huwelijk. Terugdringen van het christendom. Klimaathype waar het niet om God gaat maar om Aarde die met een hoofdletter wordt geschreven het middelpunt moet worden. Hysterie en doemdenken. Waar zelfs een stijging van zelfdoding onder kinderen, jongeren, laat zien, die bang zijn dat de aarde verdwijnt. Alsof de mens de opwarming kan stoppen. Engeland stijging van minderjarigen die een geslacht veranderde operatie willen. Hoe kun je doorslaan. Zo dus. Het wordt gekker. Alles wordt dan hoe ongeloofwaardig het zal klinken te horen zijn en worden. De linkse media en politici doen daar aan mee. Tegengeluiden worden niet geduld op straffe van demoniseren en dictatoriale maatregelen. De kerk heeft daar een taak in. Namelijk meer op God te vertrouwen en hopen. Nederig Hem boven alles stellen. Zijn Weg volgen i.p.v. het Wereldse wat vroeg of laat een doodlopende weg is. Maar Zijn Weg, de Geestelijke weg, is een doorlopende weg. Goed dat Hongarije een halt aan de massa hysterie geeft. Dat het eens de hele wereld het gaat inzien en een omekeer maken. Gezond verstand en vooral God als Leidsman gaan volgen.

 7. @Gert,
  Er IS helemaal geen opwarming van de aarde.
  Het is pure hoogmoed van de mensen, dat zij invloed menen te hebben op de temperatuur.
  Bijvoorbeeld:
  Één vulkaanuitbarsting heeft al meer invloed dan de mens.
  Één zonnevlam heeft meer invloed dan de mens.

 8. Orban is geniaal want wil zijn Natiestaat kost wat kost ethisch conservatief behouden en hij kan dit omdat Hongarije een soevereine staat is met eigen wetgeving, ook met democratische meerderheid gestemd, die grondig kan en mag verschillen van die in onze politiek-correcte dictatuur Belzjikistan. Dat heet immers “Parlementaire Democratie”. De Oost-Europese Viségrad Staten zetten zich af tegen de politiek-correct degenereerde West Europese, het adagium “het daghet in den Oosten” herleeft tot spijt van elke politiek-correct geïndoctrineerde fanaticus die het benijdt.

 9. @Kato Lieke,
  U schrijft: Natiestaat.
  U bedoelt waarschijnlijk: nazistaat (= nationaalsocialisten, kortweg nazi’s).

  De nazi’s hebben in WOII miljoenen kinderen vrouwen en ouderen vermoord.
  Orban wil juist NIÉT vermoorden.

  U wilt waarschijnlijk Uw boosheid uiten en gebruikt daarvoor de ergste benaming die U kent.
  U gebruikt echter de verkeerde woorden daarvoor.

  Uw woordkeus is tegengesteld aan wat U zeggen wil, Dat komt zeer kinderachtig over.
  Mijn advies aan U: leer eerst fatsoenlijk Nederlands alvorens U de publiciteit zoekt.

  1. Hij bedoelt “natiestaat”, P. Derks, niet “nazistaat”. Dat woord wordt gebruikt in het Nederlands.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht