Neen, De Kesel en Lobet, uw katholicisme is het onze niet!

De drieënzeventigjarige kardinaal Jozef De Kesel heeft een boek gepubliceerd over de plaats van het christendom in Europa: “Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving”. Hij geeft daarin zijn visie weer over de toekomst van de katholieke Kerk , een visie die, zoals verwacht, uiterst progressief is, linkser nog dan die van paus Franciscus.

De mainstream-media, die er aandacht aan besteden, zijn lovend over het boek. De visie van de kardinaal past uitstekend in hun kraam. In een intervieuw met de Franse (extreem)-linkse krant Libération, schetst de nog niet zolang aangestelde deken van de Brusselse Sint-Michielskathedraal  en vertrouweling van De Kesel, Benoît Lobet, het beeld van de nieuwe Belgische Kerk, zoals die er volgens De Kesel zou moeten uitzien.

Wie is eigenlijk Benoît Lobet?  Lobet is de”poulain” van De Kesel. Intellectueel begaafd, werd hij bekend als theoloog en gaf hij o.m onderricht aan het Cardijn- instituut van Louvain-la Neuve. Hij was graag bisschop van Doornik geworden, maar Harpigny was hem voor. Hij werd dan maar, zeer tegen zijn zin,  deken van het Henegouwse stadje Edingen, waar hij bleef tot begin 2020. De benoeming van Mgr Leonard was voor hem  het ergste wat de Belgische Kerk kon overkomen en hij stak dit niet onder stoelen of banken, wat hem natuurlijk geliefd maakt bij  diens opvolger, De Kesel, die nooit heeft kunnen verkroppen dat niet hij, maar wel André-Mutien  Leonard, die op vlak van geloof en intelligentie torenhoog boven hem uitblonk, door Benedictus als aartsbisschop werd verkozen. Vandaar die regelrechte haat tegenover Léonard! In 2020 werd Lobet dan benoemd tot pastoor-deken van de Sint-Michiels kathedraal van Brussel , een functie die hij uitoefent sinds september 2020. Dat is enigszins verwonderlijk, omdat hij eigenlijk  afhangt van het bisdom Doornik. De bewezen diensten en de geestverwantschap met de kardinaal en diens modernistische visie op de Kerk, kunnen echter vele deuren openen en de huidige benoeming zou wel eens de stap kunnen zijn naar die van aartsbisschop, vermits de opvolger van De Kesel een franstalige moet zijn. Lobet beantwoordt dus aan het profiel. Daarenboven is hij vlot tweetalig en verdedigt hij zonder nuances de politieke lijn van Franciscus…

In tegenstelling tot Frankrijk, waar steeds meer jonge katholieken openlijk van hun identiteit als katholiek getuigen en waar de Franse Kerk wel de confrontatie aangegaan is met de politieke overheid, om tijdens de corona-epidemie de vrijheid van eredienst te eisen , moet volgens De Kesel de Kerk zich volledig onderwerpen aan de overheid en aan de nieuwe stromingen in de maatschappij, al staan die vijandig tegen de leer van de Kerk. De laffe houding van het Belgisch episcopaat tegenover de oekases van de vrijzinnige overheid en de  ja-knikkerij  van de Belgische bisschoppen tegenover de hold-up op de vrijheid van eredienst, onder het voorwendsel van ” het algemeen belang”, spreekt trouwens boekdelen.

De moedige en vastberaden houding van de Franse katholieken zint de Belgische progressieve Kerk duidelijk niet.  Benoît Lobet windt er dan ook geen doekjes om:  “De Kesel belichaamt het Belgische katholicisme. In België zijn dergelijke uitingen van katholieke identiteit ondenkbaar”. Een pertinente leugen  en een doelbewuste verdraaing van de realiteit ! Ook in België kwamen groepen jonge katholieken op straat om te  protesteren.  Alleen werden zij door de katholieke gezagsdragers uitgelachen en verraden!

Daarmee is alles gezegd.  De linkse Franse krant besluit uit het gesprek met Lobet dat < de benoeming van De Kesel in 2015 een einde gemaakt heeft aan de restauratiepoging van zijn voorganger, André Léonard, in 2010 gekozen door de uiterst -conservatieve Benedictus XVI. Die episode was gelukkig snel afgesloten>.

Zoals de Duitse kardinaal Reinhard Marx, staat De Kesel links van paus Franciscus. Hij is de man van de consensus, volledig onderworpen aan de dogma’s van de tijd: secularisatie en pluralisme, open voor alle nieuwe evoluties, zoals de erkenning en inzegening van homoseksuele paren, de stilzwijgende goedkeuring van abortus, de wijding van getrouwde mannen (en openstaand voor die van priesteressen…), het goedpraten en begeleiden van euthanasie, enz., alle nieuwe dogma’s van de nieuwe ‘breukkerk’.

Is dit de Kerk die wij willen? Is dit onze Kerk? De vraag stellen, is ze beantwoorden!

Als De Kesel het Belgische katholicisme belichaamt, zoals Lobet dit claimt, dan is zijn katholieke Kerk een dood lichaam , die haar eigen leer verloochend heeft! Deze mensen mogen dan wel nog spreken over  “zijn” of “hun” katholicisme, het is zeker niet meer het ONZE!

Auteur:Veroon ter Zee

8 commentaren op “Neen, De Kesel en Lobet, uw katholicisme is het onze niet!

 1. De kerk in Vlaanderen is haar identiteit kwijt. De leiders van die kerk zijn blinden die blinden leiden. Duidelijk heeft deze kardinaal nooit gehoord over Medjugorje en de vele waarschuwingen die de Maagd Maria daar spreekt tegen enkele zieners tot op vandaag. Als deze kardinaal nog linkser is dan de huidige paus, dan wil dat al wat zeggen.

 2. Spreken, zoals Lobet doet, over een Belgisch katholicisme in contradistinctie met een Frans katholicisme is absurd. Er is één katholiciteit, en wat daarvan afwijkt, waaronder het pseudo-katholicisme van De Kesel en het syncretisch deïsme van de CDenV, is onchristelijk en niet katholiek.

  Credo van Nicea: “Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam”.

  Katholieken geloven dus één, heilige, katholieke en apostolische Kerk en belijden één geloof, heilig, katholiek en apostolisch.

  Dat de knechten van De Croo en compagnie kwaad zijn omdat er aanhangers van de katholieke godsdienst in Frankrijk zijn moet Vlaamse katholieken aansporen om zelf ook militanter te worden. Indien dat zou gebeuren zou bij de ketterse clerici in de Rothschildstaat België het angstzweet uitbreken, want zoals in Frankrijk het geval is zouden ze het niet kunnen tegenhouden. Hun novusordoïde kamp sterft immers uit; bijna niemand wil nog priester worden om de donkere erfenis van Suenens en Danneels hier verder te zetten.

  In Vlaanderen is er veel weerstand tegen het bewind De Croo, maar er ontbreekt hier in het etno-politiek verzet de wil naar aansluiting met God om onder Zijn gezegende banier te strijden die in Frankrijk wel meer aanwezig is. Stompzinnig secularisme zal echter de strijd om het behoud van het Vlaams volk niet ondersteunen, want zonder de religie is er geen stabiliteit, geen bestendigheid.

 3. De overvolle bijeenkomst met kardinaal Sarah in Brussel getuigde in 2018 in zekere zin reeds van een nieuw elan en van de pertinente juistheid van de titel van dit stuk (uw katholicisme is het onze niet).
  “Tout ou rien” staat volkomen haaks op het conformisme en de kniebuiging voor de seculiere samenleving, waarmee de Kerk in België de ziel van haar gelovigen uitholt en daarmee zichzelf de facto aan het opheffen is.

  De bezielende redevoering van de diep eenvoudige kardinaal Sarah is nog altijd zeer de moeite van het beluisteren waard (in het Frans): https://www.youtube.com/watch?v=lyWZUMS8WFE

 4. Beminde gelovigen,
  Nee het katholicisme van paus Franciscus veel Kardinalen en heel veel Bisschoppen is niet ons katholicisme. Volgens mijn grootouders zijn de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw, de jaren direct na het Tweede Vaticaanse Concilie, weer terug. Er werden ook toen vernieuwingen doorgevoerd, zoals de handcommunie, de afschaffing van de Transsubstantiatie, het geven van de communie aan de Protestanten enz en waar geen enkele Paus, bijna geen enkele Kardinaal en bijna geen enkele Bisschop zijn mond over opendeed en de vernieuwingen werden nooit weer zijn teruggedraaid. Ook nu zien wij deze ontwikkeling, alleen nog een graatje erger. Van de moraliteit van de Rooms-Katholieke kerk is helaas niets meer over. Terwijl wij om onze jonge kinderen te kunnen opvoeden juist behoefte hebben aan de zuivere moraliteit van voor het Tweede Vaticaanse Concilie. Ik doe daarom een dringende oproep aan alle Priesters, Bischoppen en Kardinalen die hun Universele Rooms Katholiek geloof trouw willen blijven om voor de opvoeding van onze kinderen een nieuwe Rooms-Katholieke kerk te stichten.
  SOS help help.

  1. Aub schep voor u zelf een nieuwe Roomse Kerk. Dat we eindelijk van dit gezever af zijn.

   1. U wilt dat men een schismatieke kerk gaat oprichten, maar u en uw meesters zullen er nooit in slagen om het katholiek geloof uit de Kerk te verwijderen. Dat werd gedurende veel eeuwen geprobeerd, maar geen enkele tiran noch complotteur is daar ooit in geslaagd, en ook nu zal men daar niet in slagen.

    Bent u trouwens degene die hier vroeger onder de naam “Erik” aan het janken was omdat zijn ouders hem hadden laten dopen als kind? Het is maar een vraag.

    Onder het artikel van Veroon ter Zee van 13 april 2021, “Frankrijk verwerpt euthanasie-voorstel”, schreef u eerst onder de naam “janne” ter verdediging van geassisteerde zelfmoord; daarna schreef u onder de naam “juuls” over “janne” alsof het om een andere persoon dan uzelf ging. Dat u tegelijkertijd die “juuls” en die “janne” was toont zeer duidelijk het feit aan dat hetzelfde icoon bij de twee namen stond, wat betekent dat bij beide schermnamen hetzelfde e-mailadres gebruikt werd.

    U doet mij denken aan die eerder vernoemde “Erik”, en gezien u reeds, zoals zonet aangetoond, een geschiedenis heeft van onder verschillende namen te schrijven vraag ik mij af of u die “Erik” bent.

 5. Veroon ter Zee, gelukkig is Uw katholicisme niet dat van kardinaal Jozef de Kesel en van Benoit Lobet.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht