Parijs: processie voor martelaren van de Commune aangevallen door Antifa

Een processie te Parijs ter herdenking van Katholieke martelaren, geëxecuteerd ten tijde van de Commune in 1871 werd brutaal verstoord door extreemlinkse betogers, waaronder gemaskerde leden van Antifa. Eén persoon moest hierbij opgenomen worden in het ziekenhuis. De processie bestond uit leden van 5 parochies uit het oostelijke gedeelte van Parijs. Deze laatsten wilden een route van 4 km volgen van de Square de la Rocquette, plaats van de executie in 1871 van Aartsbisschop Georges Darboy van Parijs, tot Notre Dame des Otages, de plaats waar 49 andere martelaren werden geëxecuteerd. Volgens Mgr. Denis Jachiet, hulpbisschop van Parijs, was de doelstelling van de processie puur religieus en bestond de optocht voornamelijk uit ouderen en gezinnen. De mars verliep in het begin vrij rustig, maar werd al snel verstoord door linkse betogers met rode vlaggen, die “mort aux fachos” (dood aan de fascisten) riepen. De processie bleef verder lopen, maar werd even later aangevallen door jongeren met zwarte bivakmutsen. Vlaggen en vaandels werden uit de handen van parochianen gerukt en door de extreemlinkse activisten vertrappeld. Er werd met vuilnisbakken, glazen flessen en zelfs afspanningen gegooid. Sommige processiegangers kregen ook vuistslagen. Twee 60 plussers eindigden op de grond en een andere werd met een ernstige hoofdverwonding naar het ziekenhuis gebracht. Karine Dalle, verantwoordelijke communicatie van het bisdom van Parijs, erkende dat het thema van de Parijse Commune gevoelig ligt, maar voegde hieraan toe dat het bisdom zich niet had verwacht aan een extreme reactie op een puur religieus evenement. Ook de Franse Minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin (République en Marche) reageerde op Twitter tegen hen die partij kiezen voor “gewelddadige individuen”. “De godsdienstvrijheid moet op een serene wijze uitgeoefend kunnen worden,” benadrukte hij.

Wat gebeurde er tijdens de Parijse Commune?

De Parijse Commune was een kort revolutionair bewind, dat in 1871 ontstond na de capitulatie van Frankrijk op het einde van de Frans-Duitse oorlog (1870-71). Na een lange belegering van Parijs, met hongersnood tot gevolg, besliste Otto von Bismarck, dat Frankrijk zo snel mogelijk een legitieme regering moest verkiezen. Deze ging zetelen in Versailles. De anarchistische leiders van de Commune erkenden deze nieuwe regering echter niet en grepen in Parijs de macht van maart tot mei 1871. Daar installeerden ze een collectivistisch regime. Er ontstond tijdens deze periode ook een haatcampagne tegen het Katholicisme en haar clerus, die werden voorgesteld als vijanden van het volk. De Parijse “Communards” schortten het concordaat met Rome unilateraal op en schaften alle Kerkelijke subsidies af. Katholieke scholen en instellingen werden gesloten, zusters vervangen door geïmproviseerde lekenonderwijzeressen. Kerkdiensten mochten enkel op bepaalde uren plaatsvinden, zodat er ook tijd was voor revolutionaire tribunes.  Kerken werden geplunderd; vooral kostbare religieuze voorwerpen moesten het ontgelden. Voor priesters en zusters was het onveilig om op straat te komen. Velen kozen daarom voor burgerkledij.

Uiteindelijk vond er een “soutane-razzia” plaats, waarbij Aartsbisschop Georges Darboy, samen met 300 andere priesters, religieuzen en seminaristen, werd gearresteerd als “collaborateur” van de regering van Versailles. De bedoeling was de clerici en religieuzen als gijzelaars uit te wisselen tegen de gevangen revolutionaire leider Blanqui, maar de al even antiklerikale regering van Versailles weigerde om hierop in te gaan. Daarna escaleerde de haatcampagne verder en werden priesters beschuldigd van het opsluiten, uithongeren, folteren en seksueel uitbuiten van jonge meisjes in ondergrondse crypten. Een overleden priester werd door de revolutionairen uit het graf genomen, door de stad gedragen en op een vuilnisbelt gegooid. Hoewel de gegijzelde zusters uiteindelijk werden vrijgelaten, liet de executie van de mannelijke clerici niet lang op zich wachten.  Aartsbisschop Darboy had een gruwelijk einde, dat trouwens voorspeld werd door O.L Vrouw in een visioen van de Heilige Katharina Labouré van de Rue du Bac. Darboy werd samen met andere gevangen clerici gefusilleerd, maar overleefde het eerste salvo.  Uiteindelijk werd hij afgemaakt met een pistoolschot door de extremistische “Capitaine Pigère” (née Louise-Félicie Gimet), een hysterische dame, die al de dood van verschillende priesters op haar geweten had staan. De Commune eindigde met een bloederige week op het einde van mei 1871, toen het reguliere Franse leger de hoofdstad opnieuw heroverde. 20 tot 30,000 revolutionairen verloren hierbij het leven, versus minder dan 1000 reguliere soldaten. Daarna werden er 38,000 Parijzenaren gearresteerd en 7000 gedeporteerd.

Bron: Le Figaro, Aleteia

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

25 commentaren op “Parijs: processie voor martelaren van de Commune aangevallen door Antifa

 1. Théodore Botre schreef een lied over de Bretoense katholieken tegen de blauwe Terreur:

  “1. Nous sommes gars de Bretagne,
  Fidèles au Roi, (Au Roi!)
  Nos aïeux ont fait campagne,
  Pour venger le Roi. (Le Roi!)
  Et la lande armoricaine
  En est rouge encor; dondaine.
  Ah, ah, ah! Debout les gars, vive le Roi!
  (Ah, ah, ah! Debout les gars, vive le Roi!)

  2. Nos pêcheurs quittaient leurs roches,
  Pour venger le Roi. (Le Roi!)
  Nos fermiers leurs moissons proches,
  Pour venger le Roi (Le Roi!)
  Nos Messieurs les biaux domaines
  Criant en chemin; dondaine.
  Ah, ah, ah! Debout les gars, vive le Roi!
  (Ah, ah, ah! Debout les gars, vive le Roi!)

  3. Nos gars avaient à leur tête,
  Pour venger le Roi. (Le Roi!)
  Bonchamp, Stofflet ou Charette,
  Ces vengeurs du Roi. (Du Roi!)
  Fronts de granit, cœurs de chêne,
  Tombaient en criant; dondaine.
  Ah, ah, ah! Debout les gars, vive le Roi!
  (Ah, ah, ah! Debout les gars, vive le Roi!)

  4. Nos gars n’ayant point d’épées,
  Pour venger le Roi (Le Roi!)
  Leurs faulx, dans le sang trempées,
  Pour venger le Roi. (Le Roi!)
  Couchaient les Bleus par centaines,
  Comme le blé noir; dondaine.
  Ah, ah, ah! Debout les gars, vive le Roi!
  (Ah, ah, ah! Debout les gars, vive le Roi!)

  5. Ce fut une rude guerre,
  La guerre du Roi, (Du Roi!)
  De nos gars n’en revint guère,
  Sont morts pour le Roi. (Le Roi!)
  Mais de la Vendée au Maine
  Nous l’aimons toujours; dondaine.
  Ah, ah, ah! Debout les gars, vive le Roi!
  (Ah, ah, ah! Debout les gars, vive le Roi!)

  6. Si la nation française
  Réclame son Roi (Son Roi!),
  Tout comme en quatre-vingt-treize,
  Luttons pour le Roi. (Le Roi!)
  S’il le faut, l’âme sereine,
  Marchons à la mort; dondaine.
  Ah, ah, ah! Debout les gars, vive le Roi!
  (Ah, ah, ah! Debout les gars, vive le Roi!)”

 2. Théodore Botre schreef een lied over de Bretoense katholieken tegen de blauwe Terreur:

  “1. Wij zijn jongens uit Bretagne, 🤭
  trouw aan de koning, (aan de koning!)
  Onze voorouders voerden campagne
  om de koning te wreken. (The King!)
  En de Armoricaanse heide
  In is nog steeds rood; doe.
  Ach, ach, ach! Sta op jongens, leve de koning!
  (Ah, ah, ah! Sta op jongens, lang leve de koning!)

  2. Onze vissers lieten hun rotsen achter,
  om de koning te wreken. (The King!)
  Onze boeren hun oogsten sluiten,
  Om de koning te wreken (The King!)
  Onze heren de biaux landgoederen
  Schreeuwend op de weg; doe.
  Ach, ach, ach! Sta op jongens, leve de koning!
  (Ah, ah, ah! Sta op jongens, lang leve de koning!)

  3. Onze jongens hadden als hoofddoel,
  de koning te wreken. (De koning!)
  Bonchamp, Stofflet of Charette,
  deze wrekers van de koning. (Van de koning!)
  Fronten van graniet, harten van eikenhout,
  Vallend schreeuwend; doe.
  Ach, ach, ach! Sta op jongens, leve de koning!
  (Ah, ah, ah! Sta op jongens, lang leve de koning!)

  4. Onze makkers hebben geen zwaarden,
  om de koning te wreken (de koning!)
  Hun schuld, gedrenkt in bloed,
  om de koning te wreken. (The King!)
  De Blues gingen bij honderden liggen,
  zoals boekweit ; doe.
  Ach, ach, ach! Sta op jongens, leve de koning!
  (Ah, ah, ah! Sta op jongens, lang leve de koning!)

  5. Het was een bittere oorlog,
  de oorlog van de koning, (van de koning!)
  Van onze jongens
  stierven ze voor de koning. (The King!)
  Maar van La Vendée tot Maine
  We houden nog steeds van hem; doe.
  Ach, ach, ach! Sta op jongens, leve de koning!
  (Ah, ah, ah! Sta op jongens, lang leve de koning!)

  6. Als de Franse natie
  zijn koning opeist (zijn koning!)
  ,
  laten we , net als in drieënnegentig, vechten voor de koning. (De koning!)
  Indien nodig, met een kalme ziel,
  Laten we marcheren naar de dood; doe.
  Ach, ach, ach! Sta op jongens, leve de koning!
  (Ah, ah, ah! Sta op jongens, lang leve de koning!)..🤴 …🤭

 3. De communisten en socialisten hebben in Frankrijk de macht verloren en nu moet er afgerekend worden met De Rooms-Katholieken die zich niet voor de politieke karretjes van de communisten en socialisten hebben laten spannen.

 4. Aan @Theudmer..

  Ja inderdaad …ik kwam er ook al niet wijs uit ….en vroeg me af of ze mij soms wilde wreken..wat ik echt niet nodig vond. 🤭

 5. Zijn wij nog Vlamingen ?
  Nog getrouw aan de Ware Koning Christus ?
  Voor wie vochten onz’ouderen ?
  Om onze zielen te bevrijden ?
  En is de Belse Brabander er nog ?
  Werd hij niet gekend bij Caesar en wereldwijd ?

  Onze landbouwers verlieten hun allerbeste paarden
  Om de bankiers te spijzen en het volk te vergiftigen
  Verlieten hun Doopsel van de Ware Koning Christus
  Om hun ziel te verruilen voor des vreemden interesten.
  Eindeloos zich vermeend vernieuwend, doch slaven van goddeloze heersers
  Vernielen het land met helse machines op tonen van duivelse muziek.

  Onze guys kregen in hun hoofd het gejoel van beatles en geraas van horzels
  en hun kinderen na 1954 werd alle Geestelijke Kennis en Ware Wetenschap ontnomen
  Rock festivals, Jazz emoties, hoogroemzuchtige spelen, feesten.
  Deze wrekers van hun eigen kinderen in steeds weer vernieuwde duisternis
  Aangemoedigd door vreemde priesters, horens op hun kop en lege harten,
  Vielen zonder schreeuwen onder Baals ontheiligend Vergift.

  Weldra keert Mozes weer van de Hoge Berg Sinai
  En zal in Goddelijke opdracht oordelen en zal dat uitvoeren.
  Geen ontkomen meer aan.
  Het word een bittere strijd en onbegrepen
  voor onze jongens die niet meer weten
  wat goed is en wat kwaad.

 6. Het laatste nieuws van Gloria TV.
  After 23 Years: French Archbishop Expels Fraternity of Saint Peter
  Months before his mandatory retirement, Dijon Archbishop Roland Minnerath, 74, France, is expelling the Fraternity of St Peter (FSSP) from his archdiocese.

  The two priests have to leave by September. Riposte-catholique.fr has obtained a June 3 letter of Father Roch Perrel, the superior in Dijon, to the about 300 faithful, likely the most frequented parish in town.

  The FSSP has celebrated daily Mass in Dijon for the past 23 years, including catechism classes and all other parish activities, “All this could disappear with a stroke of the pen? Without any consultation?”, the letter asks. The Fraternity is celebrating Mass at the splendid Saint Bernard’s Convent and Basilica in Fontaine-lès-Dijon which was built at the birthplace of Saint Bernard of Clairvaux (+1153) and overlooks Dijon.

  The French District Superior Father Benoît Paul-Joseph has asked Archbishop Minnerath for a meeting writing that his decision “seems” profoundly unjust. So far his request was not granted. In Dijon, there is also a PiusX priory which runs a school but owns no proper church. Further, two diocesan priests are [still] celebrating occasionally the Roman Mass.

  Archbishop Minnerath hails from a German speaking part of France. He has served as a Vatican diplomat and at the Secretary of State from 1980 to 1988. After that he was Professor for Church History in Strasbourg. He belonged to the neo-conservative circles around John Paul II and Cardinal Ratzinger.

  #newsIocrrrloid

 7. Betreffende Mozes in minuut 16.40 uur in de volgende link: https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 en in minuut 4.49 het [vóórteken] aangekondigd door Vassula in de boodschap 1995-28 april…en door mezelf zoals in min.4.49 ook alhier aangegeven..en alweer een tijd geleden.

  De hoge berg Psalm 48:3-4 al dat heb ik vooruit en vooraf begrepen ..zoals ook in Ezechiël 17:22 en
  Hebreeën 12:22.

  1. @ Jo. Ter informatie en of herinnering: je bezigheden en getuigenissen zijn in strijd met hetgeen het R.-K. Leergezag leert. Zie o.a. het volgende uit de

   “Katechismus van de Katholieke Kerk (uitgave Ned. vertaling door Licap, Brussel en Secr. R.-K. Kerkgenootschap te Utrecht,”d.d. 1995)

   2113 ‘( ) Afgoderij blijft een bestendige bekoring tegen het geloof. Zij bestaat erin te vergoddelijken wat geen God is. Er is sprake van afgodendienst, zodra de mens een schepsel vereert in plaats van God; het kunnen goden zijn of demonen ( ) of macht, genot, ras, voorouders, de staat, het geld, enz.’.

   2115 ‘God kan de toekomst aan zijn profeten of aan andere heiligen openbaren. De juiste christelijke houding tegenover de toekomst houdt niettemin in dat men volledig vertrouwt op de goddelijke voorzienigheid en elke ongezonde nieuwsgierigheid laat varen. Onvoorzichtigheid kan in dit opzicht een gebrek aan verantwoordelijkheidszin betekenen.’

   2116 ‘Men moet alle vormen van waarzeggerij verwerpen: een beroep doen op de Satan of op demonen, het oproepen van geesten van overledenen of andere, waarvan ten onrechte wordt aangenomen dat zij de toekomst “ontsluieren”. (Vgl. Deut. 18, 10 en Jer. 29, 80) Het raadplegen van horoscopen, de astrologie, het handlezen, het verklaren van voortekens en van aanwijzingen van het lot, de fenomenen van helderziendheid, het gebruiken van mediums verraden alle het verlangen, macht te krijgen over de tijd, de geschiedenis en uiteindelijk over de mensen en eveneens een verlangen verborgen machten voor zich te winnen. Dit alles is in strijd met de eerbied en het respect, vermengd met liefdevolle vrees, die wij aan God alleen verschuldigd zijn.’

   2117 ‘Alle praktijken van magie of toverij, waardoor men ernaar streeft de occulte krachten te beheersen om ze aan zich dienstbaar te maken en een bovennatuurlijke macht te verkrijgen over zijn naaste – zelfs al was het om diens gezondheid te redden – zijn ernstig in strijd met de deugd van godsvrucht. ( ) Ook het dragen van amuletten is af te keuren. ( ) Daarom waarschuwt de kerk de gelovigen om zich ervan te onthouden. ( ) Het gebruik van zogenaamde traditionele medicijnen wettigt noch het aanroepen van boze geesten noch het misbruiken van de lichtgelovigheid van sommige mensen.’

 8. De zorg voor kinderen hebben onder de katholieke vlag die eindigd in een massagraf!

 9. Aan Basilius minor

  Dat was niet slim om zo te reageren want de volgende profetie: https://youtu.be/7kWMaA_RtlY zegt iets over zielen die Gods waarschuwingen niet kunnen appreciëren, zoals ook een zekere P.Derks.
  Want die profetieën worden juist gegeven opdat de mens er inzicht in krijgt en ze inder-daad ter harte neemt.. een reactie inzake van Jezus Christus bij Vassula is dan ook treffend.

  In een eerdere reactie had je het over:: onderzoek alles en behoudt het goed, 1Thess.5:21 en had met de gaven van de Heilige Geest te maken; vers 19: ..Blust de Geest niet uit.. vers 20: [versmaad de profetieën] niet. ..het onderzoeken betreft de verschillende genadegaven, ook in zijn samenhang, zoals de voetnoot ook aangeeft.. het onderzoek alles en behoudt het goede heeft alleen die context en niet in zijn allegemeenheid.. ofschoon de waarheid “ergens” inzoeken de normale zaak zou moeten zijn.

  Je reactie betreft dan ook een oneigenlijke verwijzing.
  De beste stuurlui staan aan wal. 😱

 10. Aan Basilius minor ..

  Hoe kan men de volgende profetie https://youtu.be/96cfD4_Bq8k ..niet in Matt.24:30 herkennen.
  Een kind kan de was doen (zeker met de huidige wasmachines 🤭).
  In mijn werkzaam leven ben ik niet verder gekomen als hulparbeider bij metselaars ..en toch zelfs ik begrijp het ..en dan kan het dus iedereen begrijpen.

  Maar als men zich niet wil [verdiepen] in het goed van God ..dan krijgt men straks een groot probleem.. zoals de mensen die zich niet willen verdiepen in het gevaar van de vaccinaties en als makke en domme schapen zich laten bedriegen door de overheden.
  Dus @Basilius minor ..@ juuls en nog enkele andere reageerders.. ben je, zijn jullie soms ook zo’n domme schapen?!
  Maar ik sluit niet uit dat @Basilius minor een wolf 😱 in schaapskleren 🤭 is.. hopelijk vergis ik mij
  en is hij alleenmaar ..een beetje dom.. 🤭 ..zoals Maxima over de prins sprak.

 11. @Jo,
  U weet het blijkbaar nog niet, maar ik was waarschijnlijk de gangmaker dat die covid ’n griépsoort was.
  Men omschreef – zeer ongewoon – vanaf het begin steeds op een moeilijke wijze de griep.
  Ik meen op de 2e dag dat erover geschreven werd, heb ik op internet geschreven, dat het géén onbekende en wereldbedreigende ziekte betrof, maar ’n griepsoort was.

  Wat betreft de ‘vaccins’: daar kan ik zeer kort over zijn: in potentie wereldbedreigend experiment,
  Wereldbedreigend, omdat dit de mensheid (want DNA) zal veranderen.
  Alle ‘vaccins’ verspreiden spike-proteinen.
  Spike = wild om zich heen springend, dus tot nu toe oncontroleerbaar.

  1. Weer een hoop leugens bij elkaar. Het virus wat griep veroorzaakt is het influenzavirus en dat is een volstrekt ander virus dan het Sars2 virus. Dat is algemeen erkend en onomstotelijk. Het is geen groep soort.

   Geen enkel vaccin wijzigt het DNA van de ontvanger. Punt…

 12. Inzake de griep: geleerden zijn het er nog steeds niet over eens, of de vroegere vaccins wel of niet geholpen hebben.
  Zo weet ik, dat mijn verzwakte moeder na een griepspuit zwaar achteruit ging (allerlei vitale lichaamsfuncties vielen uit) en tenslotte pakweg ’n maand later overleed .

 13. Juils : Heel juist een griepvirus heeft niets vandoen met het gevaarlijke Covid dat geen gewone griep is.

 14. @ Jo,
  U verschuilen achter zogenaamde profetieën is wel het gemakkelijkste wat u kunt doen om uzelf onaantastbaar te wanen en naar buiten ook te lijken voor de bange, makkelijk beïnvloedbare onwetende toeschouwer. U wordt als machtbeluste figuur echter doorzien door uw kerk! (zie de KKK) En daar heeft u eenvoudig niet van terug. Geen wonder dat u ‘mijn’ KKK-citaten afwijst. Bekennen dat u ernaast zit is eenvoudig te pijnlijk om onder ogen te zien, want dan is en blijkt uw mediale project en optreden feitelijk mislukt. Zielig, toch!

  Ik hoop dat u alsnog tot bezinning komt en uw arrogantie plus harnas aflegt en de muur rondom u afbreekt zodat ook u kwetsbaar / aanraakbaar wordt voor het goddelijke. De probate weg daarheen is nog altijd bidden, mediteren en inzicht verwerven in logica, de menselijke geest met haar ontwikkeling en het in overeenstemming daarmee verstaan van de H. Schrift, m.n. het Nieuwe Testament.
  U zult dan ontdekken wanneer u uw ego loslaat en ultiem nederig wordt (al is het maar voor even), dat het in wezen niet om zomaar een ratio of geest of zelfs de veronderstelde/louter geloofde H. Geest als losse entiteit gaat, maar om de LIEFDE die ook jouw geest, hoofd en handen zou moeten doorademen om het ware geluk te proeven en uw eeuwige bestemming te bereiken.

  Ik weet, u heeft daar nu nog geen flauw benul van, maar wat niet is kan nog komen. U heeft dan al uw gemanipuleer en intimideren met behulp van z.g. obligate profetieën helemaal niet meer nodig, want u hebt genoeg aan het verwijlen in eenheid met de drie-ene God.

  ‘Zie ook Matteüs 6, 22-34, waarvan ik hier het belangrijkste voor u zal overnemen: ‘De lamp van het lichaam is het oog. Wanner dus uw oog helder is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Is echter uw oog slecht, dan is heel uw lichaam duister. Indien dus zelfs uw innerlijk licht duister is (door o.a. teveel ego en zijn projecties, of een gebrek aan ontwikkeling/intelligentie BM) hoe erg zal dan de duisternis zijn! Niemand kan twee heren dienen (bijv. zijn ego-behoeften en God BM) ( ) Gij kunt niet God dienen én de mammon (of andere demonen; zie KKK 2113). Daarom zeg IK u: Wees niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten of wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar de hemelse Vader voedt ze. ( ) Kijkt naar de leliën in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen. Toch zeg Ik u: zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. ( ) Maakt u dus geen zorgen (over aardse zaken BM) Want dat alles jagen de heidenen na. ( ) Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid (de juiste mentale, geestelijke/spirituele gesteldheid van Christus Jezus, d.w.z. die van de Liefde die alles in u doordringt BM) dan zal alles (wat u op aarde nodig hebt BM) u erbij gegeven worden.’

  U en ik hebben dus al die angstaanjagende schijnprofeten en het complotdenken helemaal niet nodig. Wij moeten “in de Heer zijn”, d.w.z. Hem liefhebben met heel ons wezen en zijn Woord en wijze van in de wereld staan ons eigen maken en naleven. (Barmhartig, behulpzaam, vergevingsgezind enz.) Als daarbij een offer gevraagd wordt, zullen ook wij daarbij Jezus volgen en niet verzaken aan de Geest Liefde die uiteindelijk uit God is.

  U begrijpt bovenstaande nu wellicht niet meteen, maar dat komt nog wel (zie Lucas 10, 21-23) als de Heer (en niet u of ik!) de tijd gekomen acht dat u er rijp voor bent. (Denk aan de ervaringen van Thomas van Aquino en bijv. die van Teresa van Lisieux!) Intussen heft u genoeg te doen, zoals ik hierboven reeds gemeld heb: met kennis en inzicht verwerven (over uzelf, over de ander, over de Schrift en de werkelijkheid) en leren los te laten wat niet van waarde of belang is daarbij. Al uw ideeën zult u uiteindelijk evenwel weer moeten loslaten (in ultieme onthechting) zodat de Liefde u geheel kan vervullen tijdens de vereniging met God. U verkrijgt dat evenwel niet gratis, maar pas als van alle ego-strevingen bevrijde geliefde, ja als geliefd kind van de Heer.
  Doe uw best, want het zal uiteindelijk ook voor u de moeite alleszins waard blijken te zijn. Moge Gods zegen op u en uw werk rusten.
  Met vriendelijke groet.

 15. @Juuls en @Willy,
  Ik beweer dus, dat het huidige ‘virus’ ’n griepsoort is. Er zijn werkelijk duizenden soorten griep.
  Vindt u beiden het volgende óók frappant: De griep is werkelijk van de aardbodem verdwenen: compleet weg.
  De reden kan ik U als leek wel vertellen: het huidige virus is ’n griepsoort.

  Er is één verschil: álle(!) voorbije jaren ging men dood aan de griep; nu gaat men dood aan covid (of moet ik zeggen: corona).

 16. @Juuls en @Willy,

  Er zijn grofweg 2 soorten vaccins: “Er zijn vaccins die het spike-eiwit van het SARS coronavirus 2 bevatten, dit is een eiwit op het oppervlak van de virusdeeltjes. Daarnaast heb je vaccins die niet het spike-eiwit zelf bevatten maar de instructie, de genetische code, om dit te maken.

  Alle ‘vaccins’ verspreiden spike-proteinen. En die proteinen (= eiwitten) blijven niet in Uw armspier: ze verspreiden zich door het gehele lichaam (dus dringen ook door in de hersenen).

 17. @Juuls en @Willy,

  zoek eens op in ’n willekeurig Engels – Nederlands woordenboek:
  spike.

  En nógmaals: Alle ‘vaccins’ verspreiden spike-proteinen oftewel spike – eiwitten.
  Spike = wild om zich heen springend, dus tot nu toe oncontroleerbaar.

 18. @:Basilius minor: 8 juni 2021 om 16:22

  Met de afkorting KKK bedoelde je natuurlijk de Ku Klux Klan.
  Dus is de usurpator “paus” jouw leider.. in de drie K’s ..in het duister achter de gordijnen.
  Op de site restkerk.net. zie je al enkele bekenden in de geestelijkheid die de usurpator antipaus goed gehoorzaamd hebben en waarschijnlijk zich hebben laten vergiftigen met de nano-spuit..

  Heb je ook al een nano.tje gehaald ?!

 19. @P. Derks : Ik ben ook blij dat je blij bent dat wij binnen twee jaar nog leven. Ik ge er vanuit dat je om allerlei redenen geen prik laat zetten en dat is je recht. Ik hoop ook van harte dat je binnen twee jaar ook nog leeft op deze aardbol. Want onze toekomst is veel interessanter, het ga je goed.

 20. willy…

  Zo jij ook 2 nano.tjes geconsumeerd hebt dan ben je als christen aardig lichtzinnig bezig..en zeer roekeloos ook nog eens.
  Een beetje (veel) dom ..om met de woorden van Maxima te spreken.
  Hopelijk heb ik de verkeerde indruk.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht