Over de Great Reset, Star Trek en andere globalistische utopieën

Deze week bekeek ik op Youtube een video van Devon Stack, auteur van o.a. de dystopische roman “Day of the Rope”. Daarin maakte hij een vergelijking tussen de toekomstplannen van bepaalde internationale instellingen en de bekende science fiction TV-serie “Star Trek”. Er zijn inderdaad parallellen tussen de doelstellingen van de “Great Reset” van het Wereld Economisch Forum (uitbouw supranationale structuren, deels geleid kapitalisme,  geen privé-bezit, duurzame ontwikkeling,  technologische revolutie, inclusiviteit, diversiteit,etc)  en de fictieve wereld van Star Trek. De personages van Star Trek maken deel uit van een interplanetaire, multiculturele maatschappij met een supranationale overheid die meerdere melkwegstelsels overkoepelt. Iedereen leeft er in vrede en gelijkheid. Er is geen monetair systeem meer, voeding komt gratis uit een machine en niemand wordt er ziek of obees van. Mensen of andere humanoïde wezens werken wanneer ze er zin in hebben en kunnen van hun wildste fantasieën genieten in een virtuele realiteit (holodeck). Bij Starfleet, de wetenschappelijk/militaire arm van de Star Trek-maatschappij, wordt er samengewerkt in een sfeer van afgevlakte diversiteit, waar iedereen zich vlot aanpast aan een Amerikaans geïnspireerde werkethiek. 

Toch is er volgens Devon Stack een belangrijk verschil tussen de visie van de globalistische elite en de scenaristen van Star Trek. Deze ligt namelijk in de “Prime Directive” (Opperste Richtlijn) van de Star Trek maatschappij: het is er streng verboden om zich in te mengen in de zaken van technologisch minder ontwikkelde culturen, zelfs wanneer dit met de beste bedoelingen gebeurt (levens redden, onrechtvaardigheden bestrijden etc). Dit zou de geschiedenis van deze rassen en culturen namelijk negatief en zelfs catastrofaal kunnen beïnvloeden. En daar nijpt het schoentje net in onze realiteit. Tijdens de laatste eeuwen, hebben Westerse belangengroepen zich voortdurend gemengd in de evolutie van andere volkeren, soms voor hun eigen gewin, en op andere momenten om ogenschijnlijk humanere redenen. Zij gingen ervan uit, dat het Westerse systeem zonder moeite naar andere culturen overgedragen kon worden. Toen dit niet lukte en vaak tot nog brutalere dictaturen en bloederige oorlogen leidde, werden diezelfde volkeren dan maar naar Europa overgeplaatst. Binnen de juiste omgeving zouden ze ongetwijfeld met veel enthousiasme de juiste mentaliteit overnemen en hun nut bewijzen? Dat deze arrogante redenering van de hedendaagse Westerse elite – ontstaan vanuit haar sterk verloochende, maar niet minder reële blanke superioriteitsgevoel – gedoemd is op falen, zien we nu al. In plaats van geprezen, wordt onze Westerse cultuur overal gehaat, zelfs door de Westerlingen zelf. 

We kunnen dus in de nabije toekomst geen harmonieuze, multiculturele Star Trek-achtige maatschappij verwachten. In plaats van integratie, welvaart en comfort, zien we een groeiende polarisering, armoede en egoïsme. Ons monetair systeem is ziek en we beseffen steeds meer dat mensen niet zomaar uitwisselbaar, transplanteerbaar of maakbaar zijn. Maatschappelijke evolutie kan namelijk niet verwezenlijkt worden aan de hand van social engineering, een verandering van omgeving of materialistische motieven, maar persoonlijk engagement: wat wij christenen bekering noemen. Misschien verklaart dit waarom Jezus weinig geïnteresseerd was in de politieke en sociale verhoudingen van Zijn tijd, ook al waren ze vaak onrechtvaardig. In plaats van een vrijheidsstrijder te worden, moedigde Hij verandering aan op individueel niveau. De mens moest aan zichzelf werken, om een goede arbeider te zijn in Gods wijngaard. Het goed functioneren van een maatschappij hangt namelijk vooral af van de morele ontwikkeling  en mentaliteit van haar leden. Dit kan je niet zomaar improviseren of van buitenaf afdwingen, maar is een werk van lange adem.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

7 commentaren op “Over de Great Reset, Star Trek en andere globalistische utopieën

 1. In politieke worstelingen zoals die van de Zeloten versus de Romeinen etc. kwam de Heer Jezus Christus niet tussen, maar Zijn werk was wel gericht op maatschappelijke bekering en niet louter op bekering op persoonlijke basis. De politieke theologie van Christus houdt dus in de kern in een integratie van de samenleving, met vorst en volk, in de christelijke Kerk, en het politiek beleid van een temporale overheid moet dus in overeenstemming zijn met de christelijke doctrine zoals ook iemands persoonlijk leven dat moet zijn. Het liberalistisch religieus individualisme, in de vorm van protestantisme losgebarsten op het kerkelijk niveau in de zestiende eeuw en in de vorm van de Franse Revolutie losgebarsten op het temporaal niveau in de achttiende, is één van de meest diepgewortelde dwalingen van deze moderne tijd, terecht veroordeeld door de katholieke Kerk.

  Toen de heiligen onze westerse contreien aan het kerstenen waren gingen zij naar de koningen om hen proberen te bekeren. Als een vorst zich bekeerde, dan ging die vorst in zijn domein een katholieke temporale orde vestigen; daarom dus die speciale aandacht voor de bekering van vorsten. De Kerk heeft koninklijke kronings-en-zalvingsriten omdat ook politiek geïntegreerd moet worden in het Christendom.

  Wat “futuristische” cinematografie betreft: Maaksels zoals “Star Trek”, “Star Wars” etc. werden ongetwijfeld zwaar gepopulariseerd om de menselijke geesten voor te bereiden en te conditioneren om de technologistische wereldstructuur te aanvaarden die figuren zoals Klaus Schwab gevestigd willen zien. Let ook op hoe het wereldbeeld van de “Star Wars”-fictie overduidelijk gnostisch van aard was; de fictie poneerde een eeuwige balans tussen “licht” en “duisternis” binnen een pantheïstisch “pleroom” dat dan “the Force” genoemd werd. Dat is allemaal geen toeval; het sciëntisme van de oligarchen is gnostisch nu zoals in de dagen van Copernicus.

  En ik blijf erbij dat de kennis om elektriciteit te hanteren en er technologische nieuwigheden mee te maken niet door menselijke “wetenschappers” zelf gevonden werd maar dat die aan hen gegeven werd door donkere engelen. Aan hoe occultisten, die via hun rituelen in contact komen met die wezens, praten over elektriciteit is het duidelijk dat elektriciteit onderdeel is van het plan der gevallenen ter opbouw van een wereldheerschappij hunner duistere prins, Lucifer. Daarom ook de obsessie van occulte new-age-organisaties zoals “Lucis Trust” met de “elektrisch universum-theorie”. Die organisatie heeft, nota bene, een adviseursstatus bij de VN en wil een heerschappij op de aarde vestigen van wezens die op de website ervan “de hiërarchie” genoemd worden. De VN zelf is door en door occult; daar getuigt het occult altaar van dat de occultist Dag Hammarskjöld liet construeren in het VN-hoofdkwartier in New York.

  Dat het sciëntisme door en door occult is, daarvan getuigt ook het “shiva”-beeld dat aanbeden wordt in het CERN in Zwitserland. Enkele jaren geleden circuleerden er videobeelden van een satanisch ritueel dat daar op de grond van het CERN voor dat beeld uitgevoerd werd; er werd toen een persoon geofferd aan dat beeld. De videobeelden werden gemaakt met een telefoon door iemand die verscholen zat.

  Het “Wereldeconomisch Forum” heeft momenteel een project genaamd “Cyber Polygon” om de hersenen van de bevolking vol te pompen met jargon zoals “cyber security”. De hacks op de Belgische staatsinfrastructuur en het geval met “Colonial Pipeline” in de VS recentelijk werden ongetwijfeld georkestreerd door de cryptocratie in connectie met dat “Cyber Polygon”-project van het WEF, en het zou dus kunnen dat, zoals “Event 201” een inleiding was op de wereldwijde psychologische operatie van het coronisme, de cryptocraten zullen proberen om binnenkort wereldwijd een psychologische operatie uit te voeren waarbij doorheen de wereld stroomuitvallen en massaal bedrijfshacks georkestreerd zullen worden. De leuze van de maçonnerie is “orde uit chaos”; zij creëren dus de “chaos” om vervolgens op de puinen en brokstukken hun gewilde “orde” te bouwen.

 2. Wat de schrijfster in haar artikel schrijft is natuurlijk een utopie die misschien ooit werkelijkheid gaat worden, tenminste de ruimtevaarttechnologie is reeds ver gevorderd. Deze organisatie wil van de mens half robot half mens maken. en de digitalisering zal dat nog meer verwezenlijken. Maar de technologie heeft één groot probleem de mens! Die wil geen vrede en gelijkheid. die wil geen betutteling meer. Daarom gaat de mens op avontuur in de ruimte, hij wil nieuwe werelden veroveren en koloniseren. en daarvoor zijn nieuwe technieken nodig en daar is m’n volop mee bezig. Dus ja, de wereld van de toekomst zal er heel anders uitzien dan de wereld van 2021.

 3. @Theudmer. Dat ritueel bij CERN heb ik gezien. Het is duidelijk een grap en de filmer speelt het spel mee.

  1. Dat het een “grap” zou geweest zijn werd beweerd nadat de beelden op het internet verspreid werden, wat zeer voorspelbaar is. Dat is wat daders dikwijls doen wanneer zij betrapt worden.

   Het is een gedocumenteerd feit dat de machthebbers participeren in occulte rituelen; zie bijvoorbeeld de Bohemian Grove en de tempel die op het eiland van Jeffrey Epstein stond. Dat er door occulte machthebbers mensen ritueel vermoord worden tonen dossiers zoals dat van Dutroux aan. Ook in de vernoemde Bohemian Grove, waar een uilvormig “minerva”-beeld aanbeden wordt, worden mensen vermoord zoals de senator John DeCamp aangetoond heeft.

   1. Nog voeg ik het volgende toe, Bart:

    Op 16 januari 2019 postte Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO op Twitter een foto van een ontmoeting tussen de WHO en Chinezen. In het uiteinde van de kamer is ook weer een “shiva”-beeld te zien. De goden der heidenen zijn duivels, en occultisten incorporeren dus heidense afgoden in hun riten. Het is duidelijk dat de demoon Shiva specifieke aandacht krijgt van de Babylonische priesters van het sciëntisme, want het CERN en de WHO aanbidden hem. De theosofen van Helena Blavatsky hebben veel tijd gestoken in het importeren van oosterse esoterische tradities naar het westers occult milieu, en ook de VN-arm “Lucis Trust” vernoemt Blavatsky op zijn website. Het is dan ook geen toeval dat een hindoeïstische afgod aanbeden wordt in beruchte organisaties van de Nieuwe Wereldorde.

    En, let op, Bart; de hindoeïsten noemen de demoon Shiva “de verwoester”.

 4. @ willy..

  De toekomst zal geheel anders uitzien wat betreft de occulte technologie van de satanisten namelijk: dat de asteroïden in de ruimte de satellieten zullen treffen en hun technologie aan banden zal leggen.. hetgeen gebeurt vóór de Grote Waarschuwing van God in het 6e zegel reinigingsoordeel.

  De nieuwe Hemel en Nieuwe aarde zal door de Waarschuwing de toekomst zijn voor ongeveer 40 jaar volgens een profetie uit Fatima en op het einde, (Openb.20:7) ..komt dan de antichrist Dan.7:12.. als de Illuminati-vrijmetselarij zich opnieuw herstellen.

  Openb.20:4 betreft het 6e zegeloordeel, zoals ook aangegeven in Daniël 7:9-10 en in vers 11 wordt dan ook [niet] de antichrist gedood maar de valse profeet (maitreya).. die dus VOOR het 6e zegel reinigingsoordeel zal optreden.. https://youtu.be/S3hzvClKJPo
  Alleen ik begrijp het geheimenis van de valse profeet maitreya .. de ROOF-vogel uit het occulte Oosten Jesaja 46:11 [éérste] ‼️ versregel.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht