Lied van de progressieveling

Ik ben een progressieveling en stel mezelf nooit in vraag
Mijn tegenstanders zijn bij definitie laaggeschoold, extreem-rechts of slecht geïnformeerd.
Ik zet ze graag op hun plaats en ga hierbij fors tekeer

Ik ben een progressieveling en stel mezelf nooit in vraag
Ik hou van mijn vrijheid om te beslissen wat voor een ander beter is
Een afwijkende mening leidt bij mij enkel tot ergernis

Ik ben een progressieveling en stel mezelf nooit in vraag
Ik woon samen, want trouwen is veel te ouderwets
De moraal is trouwens relatief: heb op korte tijd zoveel mogelijk mensen lief!

Ik ben een progressieveling en stel mezelf nooit in vraag
Een gender-identiteit heb ik niet, non-binair is tegenwoordig geil
Achter mijn venster hangt een regenboogvlag, zo houd ik mijn imago op peil

Ik ben een progressieveling en stel mezelf nooit in vraag
Ik hou van de natuur en stap in alle klimaatbetogingen mee
Mijn afval laat ik op straat achter, zo komt hij niet in zee

Ik ben een progressieveling, ik stel mezelf nooit in vraag
Ik ben geëmancipeerd, ongewenste kinderen laat ik aborteren
Bij mijn georchestreerde levenseinde laat ik me nog een laatste keer door familie vereren

Ik ben een progressieveling en stel mezelf nooit in vraag
Virologen zijn helden en bij Covid-sceptici is alle intelligentie zoek.
Probeer “fake news” te delen en ik blokkeer je op het smoelenboek!

Ik ben een progressieveling en stel mezelf nooit in vraag
Religie is voor mij de oorzaak van alle leed
Vooral om mijn christelijke roots geef ik geen reet

Ik ben een progressieve bisschop en stel mezelf nooit in vraag
Franciscus is mijn muze, ik geniet van zijn experimenten
Ondertussen kan ik luieren, nu de eredienst hoort bij niet-essentiële evenementen

Ik ben een progressieveling en stel mezelf nooit in vraag
Mijn denken is oneindig breed en zal je ongetwijfeld verrassen
Zij die me niet begrijpen mogen nu onmiddellijk opkrassen.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

19 commentaren op “Lied van de progressieveling

 1. Mevrouw Gabriëls is een ‘conservatieveling’, die in de huid van een ‘progressieveling’ kruipt om diens huid vol te schelden. Dit schotschrift kan moeilijk christelijk of humaan genoemd worden. Overigens kan de vraag gesteld worden of iemand die op deze manier wild naar alle kanten schopt, niet iemand is die zichzelf nooit in vraag stelt.

  1. Mijnheer Adriaensen moet mevrouw Gabriëls dan haar rechterwang aanbieden na al die dagelijkse linkse slagen ? Mag de waarheid, en niets dan de waarheid, dan niet meer gezegd worden ? Christelijk of humaan betekend niet dat je met uw voeten moet laten spelen.

 2. Klein taalfoutje kan best gecorrigeerd worden :
  Mijn afval laat ik op straat achter, zo komt HET niet in zee.,

  1. Zowel “de” als “het” zijn mogelijk volgens de Groene Woordenlijst.

 3. Beste Katharina,

  Gust Adriaensen is een persoon, die blijkbaar nooit naar de mening van een andere zal luisteren, en zeker niet wanneer die niet overeenkomt met de zijne. En de waarheid ergert hem blijkbaar mateloos. Want in je lied schrijf je enkel hetgeen de progressieveling denkt en dat horen we dagelijks doordat deze in de reguliere media voortdurend aan het woord komen. Je hebt enkel geschreven wat we voortdurend horen. Wij komen trouwens nooit of nauwelijks aan bod. En wanneer we aan bod komen mogen we hoogstens een half minuutje onze zeg doen en worden nadien zo snel mogelijk gecounterd of belachelijk gemaakt. Ik vraag me af of onze Gust al ooit de moeite gedaan heeft een discussie aan te gaan. Misschien is dit een idee voor Katholiek Forum. Misschien kan het KF digitaal of in realiteit mensen uitnodigen om thema ’s aan te reiken om deze nadien te bespreken. Ik vraag me af of er vele ‘gütmenschen’ zouden reageren.
  Me dunkt dat het in je lied niet gaat om christelijk of humaan genoemd te worden. Het gaat om de waarheid, de realiteit. En ik lees niet dat je iemand zijn huid vol scheldt ; je herhaalt gewoon wat zij doen, namelijk zoveel mogelijk onze ideeën van de sociale media bannen en het vele liefs over onze ‘smoelen’ herhalen. Wij zeggen dat niet, in je lied trek je enkel de aandacht op hun uitgesproken of geschreven werkelijkheid.
  Wat ik trouwens niet begrijp is het feit dat de christelijke waarden door deze ‘gütmenschen’ ten gevolge van bewezen historische kwaadaardige feiten zouden moeten vernietigd worden, maar dat ze niet inzien dat met die andere godsdienst het ‘Paard van Troje’ wordt binnengehaald. En ik wil ook niet teruggaan naar de tijden dat het Katholieke Geloof in onze gemeenschap alles bepaalde en dicteerde.
  (En nota. Ik weet wel dat Gust Adriaensen hier niets over geschreven heeft.)
  Dus, lieve Katharina, goed dat je dit lied geschreven hebt. Ik wou dat ik het gedaan had, maar dat zou ik niet kunnen.
  Een groet vanuit het hart,
  Guido Crommen

  1. Hartelijk dank voor je steun, Guido. Ik doe het voor mijn vele medeburgers, die vandaag door ideologen naar de marge weggepest worden. Zwijgen is hierbij geen optie, ook al betekent kritiek voor sommigen duidelijk ondraaglijk lijden :-).

   1. Een prachtig gedicht, Katharina, uw ironie versterkt de zeggingskracht en uw realisme legt de hypocrisie van de linkse kerk bloot. Châpeau ! Werkelijk, wat een onverwacht talent, om de litanie van de linkse kerk zo aansprekend op rijm te kunnen zetten. De enkele verkrampte tegen reacties zijn uw kersen op de taart. De kinderen van het duister, de filo-aanhangers van de tegennatuur, de ketters, de goddelozen, de a-morelen, haten echter de boodschap en de woorden van het Licht. In eeuwige rebellie gevangen, in haat tegen het Licht in de wereld, is hun licht, Lucifer, de god van het duister. Hun god is Lucifer, hij is hun licht. Om die reden liet de FR, WO I, oorlogsleider Clemenceau, zich, in 1929, rechtopstaand begraven, als ultieme uiting van zijn verzet tegen God, de Schepper van hemel en aarde, en zijn 10 Geboden, de Decaloog. Hij adoreerde Lucifer, zijn god van het licht. In diezelfde geestelijke waan gevangen, zet de linkse kerk, het kruis omgekeerd op tafel.
    Nu de H. Geest het afgelopen weekend, wederom is neergedaald in de hoofden en harten van de gelovigen, spreekt uw tekst hen des te meer aan. Hun ergernis gloeit. Het probleem van “linkse kerkgangers” kwam spreekwoordelijk tot uiting in het Evangelie van vanochtend : “………Het Licht is in de wereld gekomen ; maar de mensen hielden meer van de duisternis dan van het Licht ; immers hun werken waren slecht. Want iedereen die kwaad doet, heeft afkeer van het Licht, en hij treedt niet in het Licht, opdat niet blijke, dat zijn werken verkeerd zijn. Maar wie handelt naar de waarheid, treedt in het Licht, opdat moge blijken, dat zijn werken in God gedaan zijn. (St. Joh. 3 : 16-21) Deze slottekst tekent de stijfkoppige verharding in onze tijd, van de opstandigen, tegen de Natuurlijke Orde (de Decaloog). De “Sequentia” van Pinksteren daarentegen, onderhoudt onze hoop, in bange dagen van de links, judeo-maçonniek aangedreven griep tirannie.

    1. Hartelijk dank voor het compliment. Niet slecht, hé, voor een “emotionele vrouw”? 🙂

 4. Dit lied is weer een wansmakelijk gedrocht van wij-zij denken, zonder enige nuance.

 5. Lied van een traditionalist

  Ik ben een traditionalist:t: ik houd van rituelen.
  Rituelen en regels geven houvast in de tijd
  Zorgen voor orde en onderlinge verbondenheid.

  Ik ben een traditionalist: ik houd van rituelen.
  Verbeteringen wijs ik niet bij voorbaat af
  Maar alles waarvan we slechter af worden verwijs ik naar het graf.

  Ik ben een traditionalist: ik houd van rituelen.
  Trouwen en monogamie geeft rust en stabiliteit
  Veelvuldige vluchtige seksuele contacten leiden tot ontevredenheid.

  Ik ben een traditionalist: ik houd van rituelen.
  Ik ben een vrouwmens en geen land en dus niet genderneutraal
  Of wat voor moderne onzin ze tegenwoordig verzinnen allemaal.

  Ik ben een traditionalist: ik houd van rituelen
  Ik leef met een open geest en vooral met open ogen.
  Ik trek mijn eigen plan vooral als anderen mij daarom niet mogen.

  Ik ben een traditionalist: ik houd van rituelen.
  Een blind paard of schaap ben ik nog nooit geweest
  Maar eerder een pitbull die doorbijt en vasthoud en daarom wordt gevreesd.

  Ik ben een traditionalist: ik houd van rituelen
  Ook al ben ik ouderwets en vindt je me gek
  Of je het nu leuk vind of niet, ook ik verdien net als jij respect en mijn plek.
  Ik ben wie ik ben en doe wat ik doe en wat JIJ ervan vindt kan me niks schelen!

  1. Goed zo! En je hoeft je er niet voor te schamen….

 6. Misschien mag ik verwijzen naar wat de Paus zei met Pinksteren. Te vinden op het Katholiek Nieuwsblad onder: https://www.kn.nl/vaticaan/paus-met-pinksteren-zeg-nee-tegen-ideologieen/
  Dat spreekt mij meer aan dan elkaar in Wij en Zij hokjes plaatsen. De paus zei daar ondermeer het volgende:
  De troost van de Heilige Geest is bedoeld om alle mensen te verenigen, niet om partij te kiezen voor welke ideologie dan ook. Dat degenen die naar de Heilige Geest luisteren “zich niet bezig houden met conservatieven en progressieven, traditionalisten en vernieuwers, rechts en links”. De Heilige Geest “beweegt ons tot eenheid, tot harmonie, tot de harmonie van diversiteit. Hij laat ons onszelf zien als delen van hetzelfde lichaam, broeders en zusters van elkaar”, aldus de paus. “Laten we naar het geheel kijken! De Vijand wil dat diversiteit oppositie wordt en daarom maakt hij ze ideologieën. Zeg nee tegen ideologieën, ja tegen het geheel.” Het is meer de tijd om van genade te getuigen dan om regels en voorschriften in te prenten. De Heilige Geest bevestigt “het primaat van vandaag”, wat betekent “leven in het heden” en niet “verlamd worden door wrok of herinneringen aan het verleden”, noch bang zijn voor de toekomst, zei de paus.

  1. Goddank was Jezus geen idealist en vooral niet moedwillig misleidend zoals ‘paus’ Franciscus.

  2. Maar het begrip “Waarheid” komt net zo min voor in zijn woordenboek, als in dat van U en nog een enkele andere ex-monnik, op dit voortreffelijke katholieke Forum. Het kenmerk van dolerenden, zoekenden in het duister. Toch gaat het om de Waarheid van Christus, “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, en niemand komt tot de Vader, dan door Mij.” Alles draait om de Waarheid van Christus, en niets anders. Die alias Paus F., beste J.A.W. van Ettinger, leest ook het Epistel en Evangelie niet op de 2 Pinkster dagen. Als U had nagedacht alvorens het V2 citaten boek erbij te halen, had U de lezingen van Pinksteren erbij gehaald.
   En wat lezen we, niks van dat oecumenistische V2 gezever.
   Wat lezen we dan wel over St. Petrus, de eerste Paus, ” ………die immers de Heilige Geest ontvangen hebben zoals wij. En Petrus gaf bevel hen te dopen in de Naam van de Heer Jezus Christus.” (de slotzin van Hand. 10 : 42-48) Verder lezen we Christus woorden, “……de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, zal U alles leren, en u alles in herinnering brengen, wat Ik u gezegd heb. …………” (Joh. 14 : 23-31) ; en tenslotte, “………….wij horen hen in onze eigen taal verkondigen, de grote werken van God.” (Hand. 2 : 1-11)

 7. Ik vraag mij af of al dit denken , of dit nu links of rechts is, in een gedicht of niet, de mensen meer uit elkaar haalt is dat nu zo nodig? Ik ben een traditioneel, of katholiek, of protestant, of atheïst progressief of conservatief. moeten we mensen altijd indelen in vakjes? Ooit kwam er eens een persoon bij Jezus toen hij nog op deze schone planeet was en zijn vraag was, wie is nu mijn naaste? En Jezus vertelde een schone parabel over een man die overvallen was door booswichten. En hij bleef halfdood achter. Er kwam een priester voorbij en wat deed hij? Niets! Er kwam een leviet voorbij en wat deed hij? Niets! En toen kwam er een vreemdeling voorbij en wat deed hij? Alles! Hij verzorgde die man op zijn kosten ongeacht wie of wat hij was. Dat is dienen, dat is de wil van Jezus, en niet mensen in vakjes verdelen.

  1. Heel mooi verwoord Willy. Zo ervaar ik het ook. Het gaat er om dat we God boven alles stellen en de naasten met respect gelijk aan onszelf beschouwen en ons voor diegenen inzetten die onze hulp nodig hebben. Uit liefde tot God en uit liefde tot onze naasten zoals het artikel van Liefde wat we vroeger leerde. Dat is niet altijd gemakkelijk en ik moet toegeven daarin dikwijls te kort te schieten. Ik ben mij daarvan bewust maar ik probeer het wel en mijn RK geloof helpt mij daarbij maar ik wil ook open te staan voor vernieuwingen die deze tijd vraagt en ik kan daar ook blij mee zijn anders wordt ons geloof een dode letter met respect overigens voor mensen die zich bij de vroegere traditie beter thuis voelen.

   1. @ J.A.W. van Ettinger,
    –citaat: “De troost van de Heilige Geest is bedoeld om alle mensen te verenigen, niet om partij te kiezen voor welke ideologie dan ook.”
    –citaat: ” De Heilige Geest “beweegt ons tot eenheid, tot harmonie, tot de harmonie van diversiteit. Hij laat ons onszelf zien als delen van hetzelfde lichaam, broeders en zusters van elkaar”, aldus de paus. ”

    Alleen degenen die bereid zijn het Woord van God te volgen vanuit nederige gehoorzaamheid aan God alleen, maken deel uit van het heilige Lichaam van de RKK, de Bruid van Christus. Dit is geen ideologie, het is de enige Waarheid.

    De leugens van sociale diversiteits spelletjes van een valse paus vallen volledig buiten de Kerk. Hij nodigt zelfs de vrijmetselaars uit deel te nemen aan dat maatschappelijk lichaam van ongeestelijk werelds leven dat slechts tot geestelijke duisternis van zovele zielen leidt.
    De vrijmetselarij was en is de grootste vijand van de RKK. Kermis in de hel !

 8. Degene die dit een prachtig gedicht vinden, hebben ook al geen begrip van de Schone Letteren. Op een strofe na rijmt steeds de derde regel op de tweede. Eindrijm dus. De regels hebben helaas een willekeurig aantal lettergrepen, en er is geen sprake van enig metrum. Het hobbelt als een kar over kinderhoofdjes. Het gedicht blijkt dus een vorm van rijmelarij, zoals men wel met Sinterklaas pleegt te doen. Moeilijk op muziek te zetten. Ik neem aan dat Katharina dit expres heeft gedaan, zo van: de “progressieveling” rijmt er wat op los en denkt dat hij dan een gedicht heeft gemaakt, de domoor. Ik heb de ironie goed begrepen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht