Eenzaam tijdens Corona? Laat je niet verleiden tot ongehuwd samenwonen

Corona-maatregelen leiden tot veel eenzaamheid, vooral bij alleenstaanden. Snel bij elkaar gaan wonen, brengt voor sommigen soelaas. Maar is dit op termijn wel een goede keuze? Ongehuwd samenwonen is in onze Westerse maatschappij sinds einde vorige eeuw een aanvaarde levensstijl geworden. Zelfs Paus Franciscus durft in zijn postsynodale exhortatie Amoris Laetitia wel eens een oogje dichtknijpen naar deze maatschappelijke realiteit. Er zit “iets goeds” in elke relatie, niet waar? Toch moet men volgens Suzanne Venker, auteur en relatiecoach, heel erg oppassen voor de nadelen van ongehuwd samenwonen. “Ongehuwd samenwonen is een engagement met een achterpoortje. Of beter gezegd: helemaal geen engagement”, stelt ze in een video.

Venker krijgt als relatiecoach vaak de vraag van vrouwen, hoe ze hun bindingsangstige levenspartner ervan kunnen overtuigen om alsnog te trouwen. Toch moet ze deze mensen ontgoochelen en hun neus drukken op de trieste realiteit van ongehuwd samenwonen: vaak gaat het om een lange, pijnlijke en vooral doodlopende straat.  Ik som haar argumenten even voor u op:

Mythe 1: voorhuwelijks samenwonen leidt tot sterkere huwelijken achteraf

Hedendaagse jonge volwassenen, die vaak opgroeiden in gebroken gezinnen, hebben de illusie dat relaties getest moeten worden door een aantal jaren ongehuwd onder één dak te wonen. Toch is er geen enkele aanwijzing dat samenwonen later tot een stabieler huwelijk leidt. Integendeel, onderzoek heeft aangetoond dat zulke relaties nog sneller op de klippen lopen. Waarom? Omdat vrouwen samenwonen nog altijd zien als een eerste stap naar een huwelijk, terwijl mannen samenwonen eerder beschouwen als een relatietest en mogelijkheid om een definitief engagement uit te stellen. Deze tegenstrijdige doelstellingen leiden onvermijdelijk tot spanningen en een zwakkere relatie. Mensen die samenwonen hebben bovendien de tendens om richting huwelijk te “glijden”, omdat ze onvoldoende afstand kunnen nemen voor een bewust engagement. 

Mythe 2: samenwonen maakt scheiden minder pijnlijk

Heel wat koppels beslissen om ongehuwd samen te wonen, omdat ze denken dat een eventuele scheiding dan minder problematisch zal zijn. Niets is minder waar. Of er nu een “stukje papier” aan vast hangt of niet, scheiden doet altijd lijden. De emotionele bagage, die een mens na een scheiding moet dragen, is aanzienlijk. Deze bagage wordt groter naar gelang het aantal personen, waarmee men samengewoond heeft. Uiteindelijk wordt het moeilijk, zoniet onmogelijk, om nog iemand te vertrouwen.

Mythe 3: er is een zee van tijd om zich te engageren

Ondanks de sociale druk om ongehuwd samenwonen aanvaardbaar te vinden, hebben vooral vrouwen een behoefte aan relationeel perspectief. Dit heeft te maken met hun biologische klok, waardoor ze zich niet kunnen veroorloven om voor eeuwig te blijven twijfelen, of iemand nu de ware is of niet. Een vrouw die samenwoont, kan bovendien minder makkelijk andere mannen daten, die misschien wel op korte termijn een gezin met haar willen stichten. In deze context vormt ongehuwd samenwonen, en de daarmee gepaard gaande relationele onzekerheid, een val die een rem kan worden voor het moederschap.

Mythe 4: een uitnodiging om samen te wonen is een bewijs van echte liefde

Hoe “normaal” het vandaag ook is: in tegenstelling tot een huwelijksaanzoek, is een verzoek tot samenwonen geen bewijs van echte liefde. Het feit dat hij/zij niet klaar is om te trouwen, of tenminste niet met jou, zal niet veranderen indien er wordt samengehokt. Jarenlang wachten en uiteindelijk zeuren om een huwelijk is pijnlijk en zinloos. Bij echte liefde is er geen aarzeling om zich te engageren.

Conclusie: vermijd samenwonen

Samenwonen zonder huwelijksengagement is een ersatz-relatie, die niemand ten goede komt: noch het individu, noch de maatschappij. Zonder engagement, kan er geen sprake zijn van echte liefde of relationeel perspectief. Ongehuwd samenwonen verhoogt de kans op scheiding en emotionele schade. Bovendien is het eeuwige wachten op een engagement niet compatibel met de biologische klok van vrouwen. Laat je dus niet beetnemen. Wil je partner niet trouwen, of vindt hij/zij het huwelijk maar een “vodje papier”? Loop, of beter nog, sprint dan zo snel mogelijk weg. 

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

48 commentaren op “Eenzaam tijdens Corona? Laat je niet verleiden tot ongehuwd samenwonen

 1. Dit heikele onderwerp werd al actueel eind jaren 1980. Vervolgens in de jaren erna zette de trend door, ondanks het verzet van het leger van Christelijke ouders dat de nieuwe samenlevingsformule niet zag zitten. Zij werden gesteund door de slechte houdbaarheidscijfers die bekend werden. Het traditionele huwelijk bleek vele malen bestendiger tegen de tijd, met een verhouding van ongeveer 1 : 6. Dus 6 keer zoveel kans op echtscheiding in een huwelijk, dat startte met samenwonen. En in die tijd was het huwelijk nog standaard, dwz. “hokken” was een aanloop, een tussenstap. Nu 20 à 30 jaren later is dat laatste element nagenoeg verdwenen en dreigt het huwelijk eerder uitzondering te zijn dan regel. Het resultaat is de vele één ouder gezinnen, waar mamma de kost moet verdienen voor 1 of 2 kinderen. Abortus praktijken en de pil vervolmaakten de neergang die zelfs het gezinsdenken hebben vernietigd. De onvolledige gezinnen en de veel te kleine gezinnen leiden onherroepelijk naar de neergang van onze cultuur en beschaving. Waar in de jaren 1950, de gezinnen gemiddeld 4 kinderen telde, is dat nu minder dan 2. De vergrijzing van de volken in de westelijke wereld is al decennia lang een feit. Wat er zal gaan gebeuren kunnen napluizen in de geschiedenis van de ondergang van Rome en het Romeinse keizerrijk. Barbaren nemen de macht over. Toen waren dat de (noordelijke) volken en stammen van buiten de Limes, de grenzen van het keizerrijk (Rijn en Donau). De barbaren van nu zijn vooral niet Europese Afrikaanse volken, islamieten en zwarten, die onze landen willen “overnemen” en ons haten en van de troon willen stoten, geholpen door liberaal-links-groene collaboratie in de politiek. Vooral in FR smeult het vuur van revolutie en burgeroorlog. Hoge militairen waarschuwen de regering dat er een grens is aan assimilatie, en dat zij niet stil willen blijven zitten. De helft van de bevolking geeft hen steun. De culturele en fysieke vernietiging van de Europese volken door de ondergraving van huwelijk en gezin, met de vanuit de VS overgewaaide judeo-vrijmetselaar cultuur van New Age, startte direct na de oorlog met de Amerikaanse troepen bezetting van vele West-Europa landen. Prioriteit van die troepen is de standaard oprichting van vrijmetselaar loges, overal waar die kans hebben wortel te kunnen schieten, voorts het financieren van de liberale MSM media, en de vestiging van de Amerikaans joodse dominantie der reclame bureau’s, en tenslotte, het propageren van de CocaCola en MacDo cultuur. Die propaganda begon, eind jaren 1940, met het uitdelen van kauwgom en foto plaatjes van filmsterren, als ondersteuning van Amerikaanse offensief van films in de bioscopen, toen een nieuwigheid. Dat waren onder meer, de voorwaarden voor het verkrijgen van de financiële Marshall hulp, voor de wederopbouw in die tijd.
  Op het maatschappelijke vlak leidde de joods-maçonnieke New Age deconstructie tot “politiek omwille van de politiek”. Daardoor kregen ideologieën vrij spel, zodat doel, zingeving en welzijn voor allen uit het volk, uit het zicht verdween. Speerpunt was de teloorgang van de intimiteit door “sexualiteit omwille van de sexualiteit”. Deze verjaagt de liefde tussen man en vrouw, voorts het gezinsdenken, het verantwoordelijkheidsbesef van de man, en het doel van de voortplanting. Zij reduceert het huwelijk tot een verband van twee wezens, “genders”, gelijke partners ongeacht het fysieke en psychische onderscheid. Met het joods aangedreven feminisme, verandert zij vrouwen in mannen, wordt het gezin vernietigd en de cultuur van de dood geïntroduceerd. De na de oorlog (1945), binnen gekomen New Age regressie, laat nu vele mensen eenzaam en kwetsbaar achter in een vervallen samenleving. Verder terug in de geschiedenis, was Luther’s ontkenning van de objectieve waarheid en het “sola fides”, (het ontbreken van de noodzaak van goede werken), de aanloop naar een amorele wereld. Deze zelfmoordenaar (+1546) delfde het graf van het zonde besef. De leus, “alles is een keus, alles moet kunnen”, leidde naar het doolhof van de “psychologie”, en het verdreef de mens uit het centrum van maatschappelijke en politieke aandacht. Uiteindelijk werd hij gedegradeerd tot een last voor Moeder Aarde, Gaia.
  New Age denken draait om sexualiteit, door de ontkenning van het sexuele onderscheid tussen mannen en vrouwen, door sexualiteit te degraderen tot een keus en door tegennatuurlijke perversies als normaal op te leggen. Daarmee ontspoort de richtinggevende doelmatigheid. Een maatschappelijk, God gegeven instelling als het huwelijk, de bakermat voor het krijgen van kinderen, wordt ondergraven met het open te stellen voor homosexuelen. De ontkoppeling van sexualiteit en voortplanting heeft enkele decennia geduurd. En deze geestelijke ontwrichting ontneemt ieder zicht op orde en zin van het menselijk bestaan. Het gezinsdenken bij ouders en jongeren is verdwenen of krijgt minimale prioriteit. De eerste baby komt gemiddeld, pas na het passeren de 30 jarige leeftijd, aan bod. Dan dringt de tijd. Moeders nemen een baan buitenshuis en dumpen kinderen in de crêche. Economische belangen overwoekeren die van kinderen. Vele studies uit Zweden, de VS en NL (Radboud Univ.), wijzen op de negatieve gevolgen van uithuizige moeders en niet bekommerde vaders. Anglo-Amerikaanse judeo New Agers gaan ervan uit dat nieuwe generaties als vanzelf de Christelijke cultuur en beschaving zullen vernietigen. Zij rekenen op de mondialisatie van de nationale economieën, de economisering van het anti-gezinsdenken, de bevordering van abortus en euthanasie, kunstmatige inseminatie, gezinsplanning, genetische manipulatie en het gebruik van drugs. Daarbij is de sturing en beheersing van de publieke opinie via de TV en de MSM media, de hoogste prioriteit. In NL is die vast in handen van joodse NLers, (Gelauff en Ryxman) uit de hoek der vrijmetselarij. Buitenstaanders komen er niet tussen. Tegenstanders worden de mond gesnoerd of gediaboliseerd.

 2. Samenwonen is niet iets wat we christelijk kunnen noemen, ongehuwd wel, Jezus was niet gehuwd en de grote apostel Paulus ook niet hij noemde het een charisma. god heeft het huwelijk ingesteld, hij schiep de mens als man en vrouw. God vond het voor de mens niet fijn dat hij alleen bleef. De mens is een sociaal wezen, hij kan en mag niet alleen leven. Huwelijk is heilig geen mens mag er aan raken. Daarom samenwonen is in feite tegen Gods plannen zijn voor deze wereld. Maar ik wil er wel een kanttekening bij maken, De mens is niet gemaakt om alleen te zijn, en ik wil verder niet oordelen over het samenzijn van twee mensen, dat zal God wel doen.

 3. Nabrander.
  Medio 19de eeuw was er de bekende Franse kardinaal Pie (+1888), die onze tijd voorzag door zijn kennis van de Franse revolutie (1789) en de toen gelegde kiemen van het (cultuur)marxisme. Na Robespierre (de joodse Hohefelz), was Babeuf, de eerste communist. Hij was medio jaren 1790, één van de meest radicale leden van het revolutionaire Directoraat. Geobsedeerd door de radicale gelijkheidsgedachte, smeedde hij complotten om de revolutie van de terreur (1792-1794) door te kunnen zetten, ook al zou daarvoor de helft van de FR bevolking moeten worden afgeslacht. Zover is hij niet gekomen. In 1797, viel zijn hoofd onder de guillotine, evenals dat van Robespierre (1793).
  De bekende voorvechter van Christus Koninkrijk op aarde, de diep gelovige kardinaal Pie, kende de radicale aard–, en de echte geschiedenis van de FR revolutie. Hij heeft ongetwijfeld het verslag gelezen van abbé Augustin Barruel SJ, over het satanische karakter (Mémoire pour servir à l’histoire du Jacobinisme, 1797) van de revolutionaire ideologie, tegen altaar en troon, en tegen de beschaving. Hij voorzag de gevolgen voor de lange termijn, zoals een andere getuige van de FR revolutie, Joseph de Maïstre (De Satanische Revolutie, 1834, herdruk 2003) de nasleep inschatte op 2 eeuwen. De kardinaal Pie, bisschop van Poitiers, voorzag wat er op het spel stond : ” Buiten de Christelijke traditie, resteert er voor de menselijke samenleving geen duidelijke doctrine, geen gedefinieerde moraliteit, geen vastgelegde doelstelling. De taal zelf is vol verwarring, en de woorden verschillen in betekenis al naar gelang de aard van de diverse gebruikers. Maar men verandert niet de essentie. Jezus Christus is de hoeksteen van het gehele sociale bouwwerk. Zonder Hem, stort alles in, valt alles in stukken, alles rot verder.” Zover, beste lezer, is het nu gekomen. De moderne mens gelooft niet meer in God, maar wel in van alles en nog wat, wat de staat hem wil aansmeren. Na het marxisme, het communisme, het socialisme, het militarisme, het nazisme, het kapitalisme en het liberalisme, leven we nu in de waan van de groene Khmer, verborgen onder de saus van een griep tirannie.

 4. Nabrander II.
  Kardinaal Pie, was niet de enige klokkenluider in zijn tijd. Naast de toenmalige pausen, Pius IX, Leo XIII en Pius X (+1914), kreeg ik van een lezer ook de volgende kardinalen uit die tijd aangereikt, Newman, Manning, Merry del Val en de Spaanse schrijver Dones Cortès. Ook zij voorzagen de lange adem van de revolutie tegen de Christelijke beschaving en de Natuurlijke Orde (Decaloog), dwz. de vernietiging van de katholieke Kerk, het huwelijk en gezin, volk en natie, het eigendom, iedere autoriteit, cultuur, kunst en wetenschap. De grote Wereldoorlogen I (1914) en II (1940), plus de Russische revolutie (1917), waren daar onderdeel van. Zij waren de “Great Reset”, “avant la lettre”, van de financiële, joodse-vrijmetselaar elites uit de eerste helft van de vorige eeuw. De toppen van de huidige elites zijn van hetzelfde slag, kortom hun navolgers. De regeringen van alle grote landen in de westelijke wereld, hebben daar toen in ’14, ’17 en ’40, de aanzetten gegeven. Vooral de joodse vrijmetselaars Churchill, Roosevelt en het trio, Lenin/Trotsky/Stalin, hebben die tijd getekend. Onze tijd is de weerslag van hun inspanningen. Om met de meest precaire revolutionaire doelstelling te beginnen : ‘de wetenschap’, was het terrein van de Trotskistische denktank de ‘Frankfurter Schule’. Opgericht begin jaren 1920, door Stalin, is door hun subversieve inspanningen het onderwijs in bijna alle landen, een bijna staats aangelegenheid geworden. De Universiteit van Chicago heeft onder leiding van de revolutionair John Dewey, en met hulp van de Frankfurter Schule in Duitsland, in die tijd, het Amerikaanse onderwijs gezuiverd op alle Europese wortels. De historische band met de Europese cultuur werd doorgesneden. De school werd een experimenteel laboratorium voor de freudiaans-marxistische revolutie. Zij lanceerden het plan om het onderwijs in psychologisch vaarwater te brengen. De school was niet meer het centrum van kennisoverdracht, maar de kweekbak voor de nieuwe mens, de New Age mens. De bekende Engelse schrijver en vrijmetselaar Bertrand Russel, voorzag de toekomst in kennis van de psychologie van de massa. Grote aantallen schoolkinderen moesten door psychologen worden gemanipuleerd, om hen van alles wijs te kunnen maken. De nieuwe New Age mens moest van alles kunnen geloven en leugens voor waar kunnen aannemen. Bij wijze van spreken, moest hij kunnen leren dat sneeuw zwart zou zijn, of wat actueler, dat CO2 in de lucht, een gifgas is en dat menselijk gedrag het klimaat beïnvloedt, en niet de zonneactiviteit. De psychologen ontdekten echter dat die taak niet eenvoudig is, door de beslissende invloed van het gezin. Bovendien lukt dat enkel bij kinderen onder de 10 jaar. Maar als de manipulatie eenmaal een hele generatie bereikt, dan kunnen de regeringen de burger massa’s, naar wens manipuleren. Zonder politie of leger, zouden de regeringen hen van alles kunnen voorspiegelen. In die fase, beste lezer, lijkt de westelijke wereld nu te zijn aanbeland. En de griep hysterie is nog een slag verder, de massa verweert zich niet, maar roept, “graag”, en “nog meer”.

  1. Jules van Rooyen,

   Mooie analyse, Jules. (Behalve de mening over Luther, maar dat heb ik je al gemeld. Man, wat maakt het nu uit hoe die overleden is? Dat snap ik niet. Want als jij hierover de onwaarheid spreekt, dan maakt dat álles van je (dus) ongeloofwaardig, beste Jules. En dat is zonde. Heel erg zonde, want ik geloof je schrijfsels wel. Ze zijn doorwrocht en gedocumenteerd. Ook al ben je waarschijnlijk of misschien niet diep genoeg bezig. Want we kunnen nu eenmaal niet alles weten, is het niet? Ik bedoel dit NIET als boze kritiek, hoor. Enkel een opmerking.)

   1. Wellicht bij U een kwestie van onkennis, beste Raphaël, maar de zelfmoord van Luther is te belangrijk, om uw bemerking te laten liggen. Daarom herhaal ik dat telkens als L. ter sprake komt. Ik heb de refertes aangegeven, waarvan de belangrijkste zijn, (naast die van andere historici), die van 3 geestelijken, Dr. Majunke (eind 19de eeuw), Mgr. Delassus (begin 20ste eeuw) en de pater Franciscaan Henri Sedulius (begin 17de eeuw). De tekst van de getuige verklaring van Luther’s knecht Ambroise Rudtfeld, in te zien bij het gemeentearchief in Freiburg, heb ik hier letterlijk onder ogen. (blz. 360, “Les pourquoi de la Guerre Mondiale”, dl. 2, Mgr. Delassus)
    De meesten, weten dat echter niet. Met reden is dat weggedrukt in de officiële geschiedenis, zoals vele heikele kwesties verduisterd blijven. Maar kennis van de zelfmoord werpt een totaal ander licht op deze historische figuur. Zijn fatale daad van ophanging aan zijn hemelbed, op 18 Februari 1546, plaatst hem in de juiste context van het noodzakelijke historische perspectief. Denkt U, beste Raphaël, dat de Allerhoogste met zich laat spotten ? Denk U dat Hij die grote historische sleutelfiguren zonder meer laat wegkomen, zonder tegenactie Zijnerzijds ? Denkt U dat een man als Luther, ongestraft, de Natuurlijke Orde en de werking van de Heilige Geest, kan dwarsbomen, en de wereld 5 eeuwen lang in brand kan zetten ? Denk U dat hij zonder hemelse toorn, er mee weg kan komen, als zovele zielen extra, door zijn toedoen, in het verderf gestort gaan worden ? De echte geschiedenis levert talloze voorbeelden van straf en hemelse toorn.
    Koning Herodes, is na de moord op de onschuldige kinderen van Bethlehem, nagenoeg direct erna dood gevallen, door het opvreten van zijn ingewanden door wormen en slangen, van binnen uit. Ook het Oude Testament kent voorbeelden van hemelse wraak. In het Nieuwe Testament zijn de belangrijkste leden van het Sanhedrin, dat Christus ter dood veroordeelde, kort daarna, door geweld om het leven gekomen. Kort daarna, in het jaar 70, werd Jeruzalem door de Romeinen vernietigd, meet een miljoen slachtoffers. Dat trof ook Pontius Pilatus, medio jaren 30, door de Rom. keizer gevangen gezet, nabij Lyon, waar hij zelfmoord pleegde.
    Maar dichter bij onze tijd, zien we bijna alle coryfeeën van de Franse revolutie (1789), sterven door het geweld van de guillotine. Napoleon werd in gevangenschap vergiftigd, in 1821. Revoluties verslinden hun eigen kinderen, is een bekende uitdrukking, beste Raphael.
    In de 20ste eeuw, betroffen dat alle sleutelfiguren van de Russische revolutie (1917) en daarna, WO II en de jaren tot aan 1989, het eind van de Sovjet Unie. Lenin werd vermoord door Stalin, in 1922. Trotsky werd door Stalin vermoord in Mexico, in 1940. Stalin werd vermoord door zijn artsen in 1952. De chef van de geheime politie, Beria, werd gewurgd door zijn medeleden van het Sovjet directoraat, medio jaren 1950. De Hongaarse massa moordenaar en top communist Bela Kun, vermoord in 1938, in Moskou. Aanzetter van WO II, de Amerikaanse bankier en president Roosevelt pleegde zelfmoord in April 1945. Churchill (+1964), de hoofd architect en starter van WO I en WO II, plus de top communisten, Kaganovitch (+1992) en Kroetchev (+ ??), waren de enigen mij bekende massa moordenaars (de laatste twee, de uithongering in Oekraïne) uit die periode, die in hun bed overleden. Maar alle drie waren atheïst, de hemelse afrekening is wat later gekomen.
    Tenslotte, Montini (*), de revolutionaire Vaticaan II paus, de afschaffer van het Heilig Misoffer van altijd, de architect van het vervloekte V2 concilie, alias Paulus VI (+1978), werd hoogst waarschijnlijk vergiftigd, vermoord, evenals zijn officiële dubbelganger, hoogst waarschijnlijk tezelfdertijd. Alle hierboven vermelde namen uit de 20ste eeuw, zijn van joodse origine.
    De kardinaal Villot, één van de moordenaars van paus JP I, (+1978), de 33 dagen paus, overleed bijna een jaar later door een auto ongeluk, nabij Nice.

    (*) In 1975, tijdens de militaire bedevaart, kreeg ik het voorrecht, op het St. Pietersplein, de H. Communie van de paus te mogen ontvangen. Van dichtbij heb ik hem goed kunnen observeren. De paus zag er niet uit. Hij moet zwaar ziek zijn geweest, sterk vermagerd, kon hij nauwelijks lopen en staan. Ook had hij opvallend sterk uitpuilende, dode ogen, oneerbiedig gezegd, zoals van een kabeljauw op de toonbank bij de visboer. In niets geleek hij op de TV beelden van de vrolijk zwaaiende paus, op bezoek bij de VN. Het was voor mij een grote schok, op het St. Pietersplein te staan voor een totaal andere paus, dan dat ik mij had voorgesteld. Naïef en vetrouwend op de realiteit van de voorgestelde werkelijkheid, wist ik verder van niets. Die schok, dat de werkelijkheid, de echte realiteit, voor de meesten onder ons totaal vals is, kwam pas later, in 1997. Maar dat is een ander verhaal.

    1. Nog een nabrander.
     Dichter bij huis, kennen we de moord op Dr. Els Borst, ex-minister van Volksgezondheid voor D666, en architect van de Wet op Euthanasie. ‘S middags op Goede Vrijdag 12 April 2001, werd de wet aangenomen in het parlement. Zij sprak toen de gedenkwaardige woorden, “Het is volbracht”. De link met Goede Vrijdag was overduidelijk, voor een partij lid van D666. Haar schokkende opmerking wekte veel verontwaardiging. De gevolgen bleven niet uit. Op 10 Februari 2014, werd zij met tientallen steekwonden vermoord in haar garage in Bilthoven. Eén dominee verwees naar een hemels gericht.

    2. Dat Martin Luther zelfmoord zou hebben gepleegd, blijft hier maar rondzweven. Voor wie geïnteresseerd is in onderzoek naar de waarheid in de mythe over genoemde doodsoorzaak mag ik misschien verwijzen naar een uitstekende studie met bronvermeldingen, te weten “Luther’s Zelfmoord – onderzoek naar de oorzaak ( ) volgens roomsche en protestantse bronnen” geschreven door Ds. M.H.A. van der Valk (calvinist), uitgegeven in 1917 door Bureau maandblad “De Hoop”, te Hillegersberg. Dit boekwerkje telt slechts 32 pagina’s en is in zijn geheel te vinden en te lezen via Internet en http://www.delpher.nl.

     Enkele saillante bevindingen:
     – Van der Valk schrijft o.a.:”Terecht spreekt dan ook Dr. Paulus van ,,de legende van Luther’s zelfmoord”; en beweert, dat de getuigenissen ( ) voor de rechtbank der critiek niet kunnen bestaan; doch dat daarentegen de getuigenissen, zoowel van Roomsche als Protestantsche zijde te berde gebracht, het verhaal van dien zelfmoord als ,,onhistorisch”afwijzen.
     En in noot 1 op dezelfde pagina lezen we:”Dr. Paulus heeft in ‘Janssens Geschichte’ p.1-55 een groot aantal doodsberichten gecontroleerd, gelijk die over en weer voor Protestanten en Roomschen aan elkander verbreid werden. Hij concludeert, dat het bij name van de 16e eeuw eene algemeene gewoonte was om van elkander de ongerijmdste dingen te vertellen, die bij den dood van andersdenkenden plaats zouden gegrepen hebben. In het bijzonder, wanneer iemand plotseling stierf, vooral tengevolge van beroerte of hartverlamming, zag men daarin een Godsoordeel (ordalie).” (p.26)
     – De oudst bekende bron voor de idee van Luther’s zelfmoord is een dienaar van Luther die zich tot het katholicisme bekeerde en priester werd van het Oratorium. (p.6)
     – De zelfmoordmythe is in 1890 op basis van onbetrouwbare bronnen (o.a. ‘gehoord van’, ‘gehoord van’ enz. door de franciscaan Heinrich Sedulius d.d. 1606; een misinterpretatie n.a.v. een uitspraak van een knecht van Luther; hij zou hebben horen spreken van een “verschrikkelijke cathar” [betekenis ongeveer: verstikking door overeten en geweldige gasvorming in de buik, darmen enz.]) opgerakeld door de fanatieke, roomse priester Paul Majunke uit Silezië. De priester-historicus dr. Nic. Paulus OP heeft diens bewering als leugen ontmaskerd in zijn boek ‘Luther’s Lebensende’ p. 58 (1897)

     Kortom: men kan blijven speculeren over Luther’s doodsoorzaak, maar bijna 500 jaar later is de waarheid nooit meer achterhaalbaar. En dan gaan de behoeften/belangen en persoonlijke voorkeuren van de lezer/spreker het oordeel natuurlijk gemakkelijk inkleuren. Een complottheorie is dan snel geboren. Men kan zich daar wijselijk beter niet mee bezighouden.

     1. Ja, natuurlijk, beste Basilius, uw proza hierboven is koren op de molen, nietwaar ! Als protestante katholiek, benadrukkend geen vrijmetselaar te zijn, is Luther’s ongetwijfelde zelfmoord, de dood in de pot van de protestante wereld. Daarom zullen protestanten er alles aan doen om de “killing” schande te verbergen. De 19de eeuwse Franse politieke elites hebben ook de geschiedenis van de satanische FR revolutie (1789), naar hun hand gezet (middels de vrijmetselaar/historicus Michelet) en de misdaden verzwegen. Pas nu, in de laatste jaren, is de oorlog en genocide in de Vendée, publiekelijk bekend geraakt. Wat dacht U, beste Basilius, protestante dominees doen precies hetzelfde. Luther’s zelfmoord haalt onderuit, iedere geloofwaardigheid van het protestante geloofsbouwwerk.
      Maar zelfs ondanks de gehele context van het lot en de wrake Gods, aller revolutionairen, van het niveau Luther, blijft U blind voor de feitelijkheid, En niet alleen dat, maar U verdraait die ook. Want de pater Overste Franciscaan Henri Sedulius (begin 17de eeuw), heeft niet enkel “horen spreken van” (uw woorden), maar is zelf in Freibourg geweest, en heeft daar in het stadsarchief kunnen lezen en kopiëren, de getuige verklaring van Luther’s knecht, Ambroise Rudtfeld. Zijn verklaring was de vrucht van jaren wroeging en strijd, en vòòr hij ging hemelen eind 16de eeuw, heeft hij zich RK bekeerd en zijn verklaring bij de autoriteiten in Freibourg gedeponeerd. Die verklaring citeert Mgr. Delassus, op de hierboven aangegeven pagina. De tekst kan ik hier reproduceren.
      Tenslotte, ook laat U na, beste Basilius, dat het onderzoek van de hierboven vermelde geestelijken, mede gebaseerd zijn op de getuige verklaringen van omstanders, die het lijk van Luther hebben gezien, voordat het in aller ijl begraven werd.
      Vooral de Eerwaarde Dr. Majunke, een Duits priester, is in Duitsland uitermate grondig te werk gegaan, en heeft in zijn boek “La fin de Luther (1893) dat ik gelezen heb, vele andere historici en getuigenissen geraadpleegd en vermeld. U doet deze grote priester echter af als onbeduidend, zoals de meeste Sint Google artiesten. Maar hij ondersteund Mgr. Delassus (begin 19de eeuw) in alle opzichten. Vergeet niet, beste Basilius, katholieke geestelijken liegen niet, dat is hun natuur en essentie van bestaan. Daarom zijn zij de beste historici. Daarentegen, protestanten leven van illusies en dominees van leugens.
      Het betrokken personeel in de herberg indertijd, werd door Luther’s hooggeplaatste ‘vrinden’ (waaronder graaf Mansfeld) tijdens de orgie/bachanaal, de avond ervòòr (17/02), in de ochtend van 18/02, het absolute zwijgen opgelegd, op straffe van zware sancties. In die tijd betekende dat moord. Desondanks, zijn bekend geworden de getuigenverklaringen van vele omstanders, bij het vervoer van Luther’s lijk, “een afschuwelijk gewurgde, met zwart/rood aangelopen hoofd (noirci), met wijd geopende mond, en een lang uitgerekte, uitstekende tong.”

      1. Beste Jules van R. Ik betrok en betrek geen stelling t.o. het zelfmoordverhaal anders dan dat ‘zijnswijze de zienswijze bepaalt van de beschouwer’. Trouwens, wat schieten wij mensen ermee op om te weten welke versie van Luther’s dood de ultieme waarheid is? Niets! U kiest uw bronnen; een ander mens kiest andere bronnen. En ieder daarvan heeft destijds én nu emotioneel en politiek belang bij die selectieve keuze. Maar om dan meteen weer te gaan schelden, zoals U doet omdat mijn mening U tegenstaat, dat gaat mij te ver. U heeft recht op uw mening, maar het is intellectueel onzuiver indien men geen enkele twijfel aan zijn eigen mening meer kan accepteren ook al (b)lijken uw bronnen even onbetrouwbaar als die van uw opponenten. (Leg voor uzelf uw vermeende feiten maar eens langs de vermeende feiten die ds. M. van der Valk in zijn onderzoek naar Luther’s zelfmoord presenteert; zonder willekeurige selectie kunt U er ook geen chocola meer van maken dat stand houdt voor een rechter c.q. tribunaal van wetenschappelijk gevormde historici.)

       En voor de goede orde: ik ben geen protestant, lutheraan, evangelicaal of vrijmetselaar, noch communist enz. Ik probeer eenvoudig een goed christen te zijn, en daar heb ik mijn handen al vol genoeg aan omdat er zoveel tegenstrijdige c.q. waandenkbeelden omtrent Christus en de essentie van zijn Blijde Boodschap rondgaan. Ik wens me daarom te beperken tot het voornaamste en niet mee te gaan met welke complottheorie of -geloof ook. Als die zaken dan toch voorbij komen denk ik vaak aan Jezus’ woorden op het kruis:”Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen” en aanrichten. (Onnodige polarisatie, verwardheid, afkeer enz.)

       Laten we dus Luther’s zelfgekozen of zelfbewerkte dood voor wat het is: mythe dan wel wat anders. Het doet er eenvoudig niet meer toe. Onze blik moet liefdevol gericht zijn op Jezus Christus en zijn Woorden, en die in praktijk brengen. Vrede en vergeving moet dan centraal staan, óók richting (vermeende) zelfmoordenaars. Als er al geoordeeld zal worden, dan is dat niet aan ons maar aan de Heer c.s. die alle ins en outs kennen die verborgen zijn en blijven voor onze immer beperkte zintuigen.

       Met vriendelijk groet.

 5. Jules van Rooyen, of een ander die kan nadenken en informatie heeft en van goede wil is:

  Ik zit nu een film over vrijmetselaars te kijken. Zie https://www.youtube.com/watch?v=Y7G5CKX0je0

  Mijn vraag zou zijn: zijn die mensen nu werkelijk slecht? Ik bedoel, komt de slechtheid in de wereld (moord, doodslag, oorlog, milieuvervuiling, pedo-gedoe, virusmisleiding, klimaatmisleiding, maanlandingsmisleiding, medische wetenschap-misleiding, wetenschapmisleiding enzovoorts) allemaal voort uit die verborgen ‘in plane sight’ sekte? Snap je? Is hun geloof écht zo dat ze in wezen het slechte doen? Ergo, zijn ze bezeten door de anti-mens? Ik kan er met de pet niet bij, maar de wereld wordt express naar de sodemieter geholpen lijkt het wel. Iemand wíl het goede gewoonweg niet.
  Kijk sommige dingen zijn gewoon absurd slecht. Ik noem oorlog. Wie daar van houdt is een anti-mens,vind ik. Of ziet iemand dat anders?
  Hoe zie jij dat? Ik bedoel dus die bewuste rot-mentaliteit. Slopen en kapot maken, behalve wat ze zelf aanbidden.
  Wat ik waarneem op de aarde is dat de slechtheid blijkbaar gewild is op een of andere rare manier. Wat zouden ze dan willen, vraag ik me af?
  Kijk, een mens is redelijk eenvoudig te hersenspoelen. Maar het doel ervan? Welke mensen denken nu dat de ellende van de ander goed zou zijn? Ik kan er met de pet niet bij. Zien ze soms dat kwaad niet? Hoe kunnen we (of ik) dat duiden? Niet vanuit de Schrift, maar vanuit de logica. Geloven ze dan in geesten? Of zijn ze bezeten, of verleid met domme woorden? Ik verdom het om te geloven in de boze. Dat past niet in mijn wereldbeeld. Dat maakt alle stuk, dat beeld. Dat is geen leven, dat is de hel.
  Iemand?

  Trouwens, misschien is het antwoord wel niet eens nodig. Het kwaad zou geen aandacht moeten krijgen, maar dat is misschien nu nét waar ze wél bij varen; onbekendheid met deze materie. Nieuwsgierigheid is soms ongepast.

  1. Het kwaad in de wereld zal nooit uit te roeien zijn, best Raphael. Vele teksten in de Openbaring wijzen daarop. Lees het NT, van kaft tot kaft, en vooral de tekst (nr. niet bij de hand) waar de duivel Christus tracht te verleiden, Hem boven op het dak van de Tempel voert en vervolgens boven op de berg, Hem de wereld toont, en Hem dit aanbiedt, mits Hij de duivel aanbidt. Zie verder de Openbaring, hfdst. 20. Duidelijker kan ik het niet verwoorden, hoezeer de wereld het terrein van de duivel is. “Hebt de wereld niet lief, ……………….”, zie, 1 Joh. 2 : 15-17.
   Voor uw tweede punt, beste Raphaël, betreffende het intrinsiek subversieve karakter van de sekte der vrijmetselarij, de slag arm van de “Synagoge van satan”, (Ap. 2:9, en 3:9), lees mijn boek “Sluiproutes van de macht”. Stuur mij uw adres, en ik bezorg U een exemplaar.

 6. @ jules : Je komt weer met een rare opmerking, volgens jou mening zou Napoleon in de gevangenis vergiftigd zijn, waar haal je dat weer?

  1. Dit is nou eens geen rare opmerking van Jules, Willy. Jules schrijft ook niet dat Napoleon in de gevangenis, maar in “gevangenschap” zou zijn vergiftigd. Napoleon overleed in ballingschap op St. Helena. Dat hij daar vermoord zou zijn, is vaak geopperd. Het perfide Albion was daartoe wel in staat. Er is een hoog gehalte aan arsensenicum in Napoleons haar aangetroffen, maar er is inmiddels gebleken dat dit in die tijd niet uitzonderlijk was. Het algemeen oordeel is dat Napoleon aan maagkanker is overleden. De Tweede Wereldoorlog begon uiteraard in 1939 en niet in 1940 zoals Jules schrijft. Zelfs Jules is niet onfeilbaar.

 7. @rinze : inderdaad ik ben al blij dat de Jules niet onfeilbaar is, ook hij kan zich vergissen gelukkig maar.

 8. @Basilius minor,
  Het is werkelijk van belang of de zelfmoord van Luther wel of niet ’n fabel (mythe) is:

  De weg naar de hemel is smal: alleen via Jezus kan de hemel bereikt worden.
  Als daarvan ook nog de hostie (ons innerlijk voedsel) wordt afgenomen, dan wordt de weg nóg smaller.
  Voor de kerk en voor haar gelovigen is de te volgen weg (via R.K. geloof of via Luther) dus van groot belang.

  1. U vergist U, beste P. Het Rijk Gods is niet louter bereikbaar via Jezus, de hostie of een kerkelijk ritueel. Het gaat om liefde en overgave, liefdevolle overgave m.n. ook om daden van liefde. De rest is humbug c.q. bijzaak die mensen onnodig verdeelt en het leven moeilijk maakt.
   Bovendien, wij moeten niet op Gods plaats (God is Liefde!) gaan zitten om mensen te gaan oordelen terwijl we de ins en outs van zijn/haar ellendige situatie nauwelijks kunnen kennen. Gods Barmhartigheid en mededogen is namelijk oneindig veel groter dan wij ons kunnen voorstellen met ons kleine verstand en vaak bekrompen visie. We moeten onszelf en anderen ook niet bang maken. Wie liefheeft, vreest niet! Wie de glimlach op zijn gezicht en in zijn hart bewaart, die kan niet tegelijk kwade of angstige gedachten koesteren!
   Mag ik U verwijzen naar 1 Kor. 13, het Hooglied van de liefde zoals opgetekend door de apostel Paulus van Tarsus. Wat daar staat geldt niet alleen voor mensen onderling, maar bovenal tussen God en mensen. Wie God vreest en het goede doet, die is welkom, bij God. Wie zijn wij als we dat in de wind slaan?! Dus: Wees niet bang, en oordeel niet hard over anderen. Wees goed voor iedereen.
   Met vriendelijke groet.

 9. “Zum kotzen” uw standaard hypocritische reacties, beste Basilius. Dat modernistische gewemel uwerzijds van een ex-monnik, heeft onze jongere jaren in katholieke kringen belasterd en belazerd. Ik hoor nog zo’n collega van U, op de kansel roeptoeterend, de militairen in die tijd van de Koude Oorlog, wegzetten in de hoek. Enkele jaren later was er ook zo’n “Zum kotzen” geestelijke, die in de Marlot kerk in Den Haag, (de wijk Marlot), voor de Franse parochie gemeenschap, in de kerk, de islam aanprees als een godsdienst van de vrede en tolerantie. Franstalige gelovigen met een kleurtje, uit FR talige islam streken in Afrika, reageerden minzaam maar waren innerlijk furieus. Ja, dat was in de tijd van paus JP II, die Allah met God vereen zelfde, terwijl de Waarheid voortkomt uit de Goddelijke Triniteit, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Terwijl Allah een verderfelijke afgod is die de wereld wil veroveren en daarvoor de verschroeide aarde niet schuwt. Verdwijn van dit voortreffelijke katholieke Forum, Basilius. Uw soort ex-geestelijkheid, die niets op heeft met de Waarheid, die niet het geloof in Christus en het Woord van Christus, centraal stelt, maar die ieder onderscheid versuikert met radicaal oecumenisme en slijmerij, heeft hier niks te zoeken. Uw soort ex-geestelijkheid heeft niets anders dan chaos voortgebracht, in plaats van Christus waarheid, dwz. de Openbaring. En zonder die Waarheid is de wereld niet te redden, maar gaat zij ten onder.
  Elders op dit Forum beweren sommigen zelfs dat het gaat om “vrijheid, liefde en gerechtigheid”, zonder zich ook maar één moment te realiseren dat Vrijheid, Gerechtigheid, onverbrekelijk gebonden zijn aan Waarheid. Die kunnen nergens ontkoppeld worden, niet nu, en nooit niet. Maar dat vervloekte Vaticaan II concilie heeft dat besef vernietigd, de kern en het monopolie van de katholieke Kerk van altijd. Dat vervloekte concilie is de bron geweest van alle maatschappelijke crises, sindsdien. Zij heeft de mensen van God en de Waarheid afgebracht, en nu gelooft de mensheid in alles en nog wat, dat de staat hen wil aansmeren. Daar bent U, beste Basilius, mede debet aan. (zie verder hierboven)

  1. Gelukkig is het onzin gezever van Jules zo doorzichtig. Iemand die de maanlanding afdoet als in scene gezet verliest voor mij sowieso alle geloofwaardigheid. We horen niks anders dan grootse verhalen over samenzweringen door en met vrijmetselaars. Zoals altijd historische feiten doorspekt met eigen conclusies en gevolg trekkingen. Hij doet alsof het een feit is dat Luther zelfmoord heeft gepleegd. Het is allerminst een feit. Jules vindt dat de verklaring van een enkel persoon voldoende bewijs en houvast geeft voor die conclusie. En omdat hij een goed katholiek is is het verhaal waar.
   Gijssen was ook een een ‘goed’ katholiek! Zo zijn er nog meer ‘goede’ katholieken.
   U bent echt van de oude stempel zoals ik vroeger de pastoors kenden. Dulden geen weerwoord en de gelovigen moeten aannemen en volgen en vooral niet kritisch zijn. Dan zijn het modernisten…

   Nog erger dat u andere geluiden wil weren van dit forum…….Het geeft maar de mens aan die u bent.. En ik vind u “zum kotzen”

 10. Als ik u goed begrijp Basilius, dan is (ook) Jezus humbug. Als je maar lief bent, dan kom je er wel.

  Leuk bedacht, maar lijkt me stug.

  1. Inderdaad, ik had hier duidelijker moeten zijn: het gaat om aan Ego onthechte liefde en dankbaarheid voor, vertrouwen op, en over- ja zelfgave aan de Heer Jezus Christus en niet om Zijn eventuele ingrijpen nu of later enz. c.q. om rituelen, hoe mooi en goed die ook kunnen zijn. Omdat ik christocentrisch denk vergeet ik helaas wel eens om dat centrale punt van gerichtheid op Jezus Christus te vermelden, in de foute veronderstelling dat mijn lezer of toehoorder dat wel zal weten te herinneren en in zijn/haar oordeel betrekt. Goed dat U me hierop attent maakt. Met dank.

 11. @Basilius minor:
  @Paul. U haalt letterlijk(!) mijn woorden uit mijn mond:

  De duivel waart op aarde rond in vele gedaantes.
  Zo kan je ook lief en vriendelijk voor de dúivel zijn.
  @Basilius, Als U meent op die manier een plaatsje in de hemel te verdienen, dan heeft U het op een vreselijke manier mis.
  @Basilius minor, volgens mij bent U kinds (= dement) geworden.
  U kunt Uw lief verhaaltje afsteken bij zeer jonge kinderen, maar niet bij volwassenen.

  Onze Heer Jezus Christus heeft echte kérels nodig (mannen of vrouwen is niet belangrijk), dus mensen die voor Hem willen véchten. Jezus heeft geen doetjes nodig (= mensen met een slap karakter, of erger: mensen zónder karakter).

 12. @Basilius minor,
  Ik garandeer U, dat mijn kinderen U in Uw gezicht zouden uitlachen met Uw verhaaltje.

  1. De depreciatie van (de) Liefde die op deze site voortdurend opduikt uit de pc van mensen die Liefde verdacht maken, is dwaas. Het is iets dat alleen opkomt bij mensen die werelds zijn ingesteld, maar één uitleg/betekenis van liefde wensen te onderscheiden en dan ook voortdurend louter “in hun hoofd zitten”, en blijkbaar alleen vanuit een afweerhouding kunnen denken en redeneren (voor zover ze dat laatste al kunnen omdat ze meestal de spirituele dimensie van de werkelijkheid reduceren tot wat zij slechts WILLEN zien). Dat laatste is niet erg. Maar er is meer te zeggen. Godsopenbaringen zijn zaken die van God uitgaan (Mt. 11, 25 en 27), en alleen opgepikt kunnen worden als mensen er individueel (door emotionele en geestelijk-intellectuele groei/ontwikkeling/rijping) aan toe zijn! We willen hier dus mild zijn én tevens vasthoudend; inzicht komt ons niet aanwaaien, maar onder zuchten, strijd met onszelf én hardnekkige tegenstanders, en ten koste van vaak veel pijn en innerlijk lijden. Mensen zetten in een deel van hun leven immers met graagte hun overweldigende gevoel(ens) op sterk water, bang als ze zijn bijv. dat zoals in onze tijd met liefde voornamelijk verwerpelijke exhibitionistische promiscue seks bedoeld wordt. Ze miskennen zo gemakkelijk impliciet de helende, sterkende, opbeurende, vernieuwende kracht en dus de ware betekenis van gezonde Liefde zoals die tussen vrienden bestaat, tussen broers en zussen, en vooral tussen kind en ouder.

   Dit gezegd hebbend vraag ik me af of de mensen die hier zo negatief over mijn gebruik van het woord liefde doen, zelf wel voldoende de Schrift, m.n. het NT lezen en overwegen. Lezen zij eigenlijk nog wel proza, zijn zij wel bekwaam in het lezen en begrijpen van poëzie? Hebben zij bijv. alle 150 Psalmen wel eens ernstig bestudeerd?

   De laatste weken gaat het in de rk liturgie en het getijdengebed vaak over het Evangelie volgens Johannes en over de eerste brief van Johannes. Hebben mijn opponenten zich daar wel eens intensief mee bezig gehouden, of menen zij zichzelf reeds zo deskundig en volmaakt dat zij geen nadere studie en meditatie van de Schrift meer nodig hebben?

   Wie o.a de volgende passage tot zich laat doordringen, kan niet anders dan concluderen dat liefde in de betekenis die Jezus, de apostelen en de evangelisten hanteren véél meer is dan sentimentaliteit, begeerte en platte seks o.i.d. Zie hier een citaat (KBS Bijbelvertaling van 1975) uit 1 Johannes 4 en 5. Laat het op U inwerken. Wat staat daar in detail, maar oordeel niet te snel.

   ‘Vrienden, laten we elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is een kind van God, en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God IS liefde. ( ) Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde volmaakt geworden. Dit is het bewijs dat wij in Hem blijven (zoals Hij verblijft in ons), dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest.
   En wij, wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de Heiland van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, Woont God in hem, en woont hij in God. Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij gelóven in haar. God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem.
   Onze liefde is volmaakt, als wij vertrouwvol uitzien naar de dag van het oordeel, omdart wij in deze wereld leven volgens het voorbeeld van Christus. Liefde laat geen ruimte voor vrees. De volmaakte liefde drijft de vrees uit, want vrees duidt op straf en wie vreest is niet volgroeid in de liefde.’

   Voor wie zich nader wil toeleggen op goed begrip van de Psalmen en hun betekenis kan ik van harte de relatie oude (jaren 60 en later) series “Psalmschrift” en “Psalmen – verklaring van een Bijbelgedeelte”, door dr. Kees Waaijman o.carm., e.a., uitgaven van Kok te Kampen, zeer aanbevelen. Of het meer recente: “Ïn de school van de psalmen | bidden met woorden en voorbij alle woorden” z.j. (uitg. Carmelitana te Gent) als inleiding en daarna van dezelfde auteur de bespreking per psalm in de drie delen “Leven met de psalmen” door de Vlaamse monnik P. Benoît Standaert osb, uitg. Lannoo te Tielt.

   Aan het werk dus, en niet meer voortijdig misprijzen en of uitlachen wat ge niet of nauwelijks kent! Moge de H. Geest met U zijn.

   1. Correctie: in de 8e regel van onder moet het woordje ‘relatie’ verdwijnen.
    Excuses!

 13. Door de corona pandemie wil ik toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van mijn RK religie en zo ben ik op deze site terecht gekomen. Ik heb wel meer gereageerd op een stelling met de beste bedoelingen. Men hoeft het dan niet met mij eens te zijn en andersom kan ik er zeker wat van opsteken maar dan krijg je antwoorden op een toon die je niet van een rechtgeaard katholiek zou verwachten. Men gaat niet in discussie maar is overtuigd van het eigen gelijk en dan ook nog in bewoordingen vol met hatelijkheden. Zo zou ik een homo zijn en een vrijmetselaar … Kortom antwoorden die nergens op sloegen. Nu lees ik een bijdrage van Basilius Minor waar ik het volledig mee eens ben en ook mijn mening uitstekend in is verwoord. Maar daar kan men het mee oneens zijn doch dan lees ik opmerkingen als “zum kotsen” en dat er getwijfeld wordt of hij later wel in de hemel kan komen etc. Het lijkt wel of men met het grootste gemak op de stoel van God gaat zitten en misschien moet God hen ook wel vragen hoe Hij voortaan moet handelen. Nogmaals ik sta open voor kritiek maar dan wel op een inhoudelijke en op zijn minst fatsoenlijke manier. Ik ben bang dat men gefrustreerd is door de helaas toenemende secularisatie maar op die manier werkt men dat helaas juist in de hand. Er zullen wel weer negatieve reacties op komen maar dan doe ik net als Paulus: ik schud het als stof van mijn voeten en blijf RK op mijn manier. . Ik wens iedereen veel steun op deze site maar dan wel met respect voor elkaar want dat is toch wel het minste wat je van katholieken mag verwachten.

 14. Aan J.A.W. van Ettinger ..(12 mei 2021 om 13:36)..

  Citaat::
  ••Nu lees ik een bijdrage van Basilius Minor waar [ik het volledig mee eens ben] 👹.. 😱 ..🙉 en ook mijn [mening] uitstekend in is verwoord.••

  Kardinaal Danneels had het over hun maffiabende en daar was Bergoglio dus ook bij..de huidige bisschop van Rome.. alleen bisschop want hij draagt ook niet de Petrusring, dus hij erkent daarmee zelf dat hij geen paus is maar usurpator antipaus..maar na hem komt nog een veel ergere die zelfs de katholieken laat vervolgen.. en nog meer dan dat.

  En welnu .. jij deelt deze maffia-geestgesteltenis van deze personen..die massa’s zielen hebben vergiftigd met hun valse humaniteit ..zielen gestolen van Jezus Christus.
  Jezus sloeg de geldwisselaars de tempel uit….maar jullie hebben zelf de kerk letterlijk in de uitverkoop gedaan.. dus jij en vele andere ziele-ROVERS zouden dan ook overeenkomstig toebedeeld moeten krijgen..maar de feitelijke afrekening komt in het 6e zegeloordeel ..geopend met de bekende drie Dagen duisternis en met het verder verloop in de bekende doorgang in de eeuwigheid.

  Dat “Zum kotzen” is dus véél te mild uitgedrukt..daar moet ik Jules van Rooyen toch echt een nabrander 🤔..🤭 over geven.
  Ook wat Luther betreft .. die zo begaan was met de misdaden van de geestelijkheid, maar waarom moest hij dan inhoudelijke geloofspunten, (zoals o.a. het H.Misoffer)..van 15 eeuwen veranderen ..je moet maar durven om Jezus Christus te willen verbeteren, ik geloof dan ook dat Luther niet zo genadig er van afgekomen is ..maar hopelijk voor hem vergis ik mij.

  En wat die Illuminati-vrijmetselarij betreft waar @ juuls het over heeft en die ook een fan is van die Danneels en die Bergoglio en wiens maffia-geestgesteltenis hij bezit, vergeet dat deze Illuminati-vrijmetselaars zelf verklaren hoe smerig en monsterlijk ze zijn…
  …….
  Hier even wat opfrissertjes https://www.xandernieuws.net/
  https://www.henrymakow.com/… …niburu.co…

  1. Je hebt gelijk, beste Jo, “te mild uitgedrukt”, maar ik kan met enkele verwijzingen, mede ten behoeve van dhr. Ettinger, de realistische taal uit de Openbaring (het NT) beter zelf naar voren halen. Vooral NOM katholieken blijven door onwetendheid, in naïeve veronderstellingen hangen, omdat het NOM missaal met de vele lezingen, zorgvuldig is gecensureerd op alles wat dan ook maar enigszins zweemt en verwijst naar de Farizeese, joodse verantwoordelijkheid voor Christus ter dood veroordeling en voor Golgotha, en de moord op Christus. Dat moest ontkend worden, en verborgen blijven, omdat geen mens dat meer mag weten. Dit was één van de belangrijkste doelstellingen van dat vervloekte Vaticaan II concilie en de revolutionaire hervorming van de liturgie met een “tafeldienst”, in de plaats van het Heilig Misoffer van altijd, het overdoen van het Kruisoffer op Golgotha, telkens weer.
   Binnen dat kader, waarschuwt de NOM kerk niet meer voor de, “vijand van alle mensen” (Paul. I Tess. 2 : 15), noch voor het feit dat St. Petrus, zich richtend tot het joodse volk, hen verwijt, “de Leidsman ten leven hebt gij gedood. Maar God heeft Hem opgewekt uit de doden ; daarvan zijn wij de getuigen.” (Hand. 3 : 15), voorts, de bekende strafrede van Christus tegen de Farizeeën, verwoord in Mt. 23 : “…..gij huichelaars……, gij blinde leiders,………..witgepleisterde graven, van buiten mooi, maar van binnen vol doodsbeenderen en vuil, …….van binnen zijt gij vol huichelarij en ongerechtigheid……..”. En tenslotte, Christus strafrede tegen de Farizeeën bij Johannes 8 : 44, “Gij hebt de duivel tot vader, en de zin van uw vader wenst gij te doen. Hij was een moordenaar van de beginne ; ook hield hij zich niet met de waarheid op, omdat er in hem geen waarheid is. Wanneer hij leugen spreekt, spreekt hij naar eigen aard ; want hij is een leugenaar en de vader daarvan.”
   Het NT spreekt op vele plaatsen met realistische gestrengheid, en de NOM gelovigen slikken die omissies in de teksten of in de preken vanaf de kansel, voor zoete koek.
   Dat geldt niet enkel voor de joodse kwestie, maar ook voor de niet te stuiten trend van LGTB en homofilie, lees daarover, Paulus’ Romeinen brief, 1 : 24-32, “…………32 En terwijl ze weten, dat God heeft verordend, dat wie dergelijke dingen doet, de dood verdient, bedrijven zij ze niet alleen, maar schenken hun bijval aan hen, die ze doen.”
   Ik heb me altijd afgevraagd, de jaren doorheen, waar zijn de Farizeeën gebleven in het grote verhaal van de Kerk. Zij zijn nooit verdwenen geweest in de geest. Op vragen aan geestelijken kwam geen antwoord. Eén pater SJ meegemaakt die zei, dat er “geen waarheid” meer was.
   Pas later werd het gigantische V2 bedrog ontdekt.
   Laten we hopen, beste Jo, dat het voor NOM lezers als dhr. Ettinger, niet te laat is om de klok weer bij de tijd te zetten.
   De NOM kerk heeft door dat gigantische zelfbedrog, door hoogverraad in eigen, hoogste kring (Roncalli, Montini, Bea, Willebrands, Alfrink, Spellman, Suenens, Liénart en vele anderen), alle weerbaarheid verloren, veerkracht, vitaliteit, zelfvertrouwen en het geloof in zichzelf. Als protestante kerken, zal de NOM kerk uitfaseren, als “een detail”, in de Europese — en wereld geschiedenis.
   (zie verder hierboven)

   1. Een verlate nabrander, beste lezers, n.a.v. de hier besproken zelfmoord van Luther (+18-2-1546).
    Zoals hierboven vermeld is, past dit in de context van geweld, dat alle grote revolutionairen en God’s schenners, treft. Dus laat niemand zich vangen door wat voor illusie dan ook. Luther kon niet aan zijn tragisch lot ontsnappen, zoals hierboven weergegeven, evenals Robespierre, Napoleon, Roosevelt, mevr. Borst, kard. Villot of Montini, alias Paulus VI, en vele anderen.
    Maar de referte uit de Openbaring ontbrak, tot nu toe.
    Toevalligerwijs heb ik die gevonden, m.b.v. de laatste conferentie/interview van de Aartsbisschop, Mgr. Vigano. St. Paulus zegt in, Galaten 6 : 7 ; “Bedriegt U niet : God laat niet met zich spotten. Wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. ; ……………”
    De redactie zou misschien meer aandacht kunnen hebben voor de regelmatige conferenties van Mgr. Vigano. Laten we hopen en bidden voor zijn uitverkiezing, bij het komende Conclaaf.

    Tenslotte nog een treffend voorbeeld van de ruïneuze invloed der modernisten, tot zelfs het plegen van geschied vervalsing, tot in geklasseerde monumenten. De Communisten revolutionairen (1917) en de Franse revolutionairen (1789), vervalsten ook de geschiedenis. Zij wisten maar al te goed dat, diegene die de geschiedenis bepaalt, heerst over het heden, en bepaalt de toekomst.
    Dat geldt voor de profane wereld, maar ook voor de revolutionaire geestelijkheid van eind jaren 1960.
    In de Zuid-Franse kust plaats Six-Fours, staat boven op een heuvel, vlak bij de Midd. Zee kust, de bekende gerestaureerde Kapel, Notre-Dame de Pépiole, uit de Vde eeuw. Een pracht van een kapel, indertijd ook dienend als schuilplaats voor de lokale bevolking tegen de Barbarijse zeerovers, moordenaars en slaven jagers, die de Franse kust af stroopten op vrouwen en kinderen voor de slavenmarkt in Tunis. De kapel is prachtig van buiten, maar zodra men binnen komt is alles kaal. Behalve de muren en het plafond, dateert niets meer uit het verleden. Schilderingen, beelden, de Kruisweg staties, ex-voto, memoralia, historische geschilderde of getekende dankbetuigingen van generaties her, alles was verdwenen. Zelfs het oorspronkelijke altaar met tabernakel was weg en vervangen door een kale stenen tafel, geplaatst een halve meter van de muur, zodat de priester erachter kon staan, voor het gezicht naar de gelovigen. Het tabernakel ontbrak, evenals de communie bank. Naast de kapel, buiten in de tuin, bevond zich een grote grafsteen, van een Vlaamse pater Dominicaan, actief geweest tijdens het Concilie van 1965. Hij had zich in Pépiole teruggetrokken na het Concilie, om de kapel te “restaureren”, op zijn manier, om de geschiedenis te vervalsen.
    De Belgische priester beheerder die ter plekke woont, aangesteld door de bisschop, gaf een toelichting. Ik vroeg hem waar alle oorspronkelijke interieur gebleven was. Waarom het altaar een nieuwe stenen tafel was, op afstand van de muur. Daar kwam geen antwoord op. Maar ik vroeg door naar de waarheid over het gebeurde. Zei hem dat het oorspronkelijke altaar tegen de muur gestaan moet hebben. Ook de communie bank was verdwenen. Maar het enige dat hij te berde kon brengen, waren woorden over barmhartigheid, tolerantie, oecumene, liefde en nog veel meer? Kortom het gebruikelijke V2 gezever. Uit niets bleek in het interieur, de echte geschiedenis van die prachtige kapel uit de vroege Middeleeuwen. De Belgische priester bleek Oost-Indisch doof. Kennelijk levend met de ketterse V2 illusies van het scheppen van een perceptie van de nieuwe “realiteit”, kwam het begrip waarheid, niet voor in zijn woordenboek. Zelfs de vraag waar het oude interieur gebleven was, bleef onbeantwoord. De idee werd verkocht dat het altaar er altijd zo gestaan moet hebben, en dat er geen kruisweg statie is, of dat de communie bank ontbreekt, teneinde argeloze bezoekers te misleiden over de eeuwen, vóór 1960.
    Misschien hebben de muren nog Clovis gezien, of zijn lieve vrouw, de Heilige Clothilde, die onvoorstelbaar familie leed heeft doorgemaakt, haar aangedaan door haar wreedaardige zoons. Een aanrader voor iedereen die daar in de buurt komt, om de kapel Notre-Dame de Pépiole te bezoeken.

    1. Correctie, lees de naam van de kapel, nabij Six-Fours : “Notre-Dame de la Pépiole” !

 15. Bedankt Jo dat je de moeite hebt genomen om op mijn bijdrage te reageren. Maar hoewel ik weinig respect ervaar in uw antwoord zal ik het zeker bestuderen. Het moge u allemaal goed gaan!

 16. Aan Jules van Rooyen,

  In de onderstaande videolink verwijst een protest-ant naar Daniël wat betreft de komende wereldregering en heeft hij het over Klaus Schwab en het WEF.. iemand merkte trouwens op dat de er een lijn getrokken was door de 3 O..’s dus 666.
  CITAAT:: we zouden niets meer bezitten maar wel gelukkig zijn 👹 ..dus alles zou dan in hun bezit komen 😱

  ..Stalin kon zijn geluk niet op.
  De 10 koninkrijken zouden dan machtscentra zijn..wat ook zou kunnen..maar de dochter van Babel (Zacharia 2:11,(7)) is Brussel, de EU..dus Europa….De dochter van Sion in vers 14(10) is Nederland, Zebulon-Nederland.
  https://ontzagwekkendnieuws.nl/ontdek-meer-videos-en-series/onthullende-videos-en-series/op-weg-naar-de-nieuwe-wereldregeringen-in-de-dagen-van-die-koningen-johan-gankema/
  Op de site niburu staat het volgende treffend verwoord::

  ••Ze willen ons niet alleen bezitten als slaven, ze willen ons meenemen naar hun hel. Zij willen dat wij [het kwaad omarmen] zoals zij dat doen•• ….en dan dus hun koning antichrist aannemende.

 17. Aan Jules van Rooyen en aan Jo en andere leden: Ik ben 81 jaar oud en heb de tijd van het zogenaamde Rijke Roomse leven volop meegemaakt met inderdaad bijzonder mooie Latijnse vieringen want was al vroeg (zeven jaar oud) misdienaar en later acoliet en collectant. Maar die tijd had ook zijn nadelen die een zware wissel op mij trokken. Al vroeg werd mij een schuldgevoel aangepraat op een RK school geleid door nonnen, Ik zou medeschuldig zijn aan het vreselijke lijden van Jezus en ook al zou je nog zo goed proberen te leven: je bleef een zondaar! Later las ik het boek ‘Heeft het RK geloof nog toekomst’ van Eugen Drewermann, een leeftijdgenoot, en die vroeg zich af of men dat een kind mag aandoen … Mijn geloof was niet alleen gebaseerd op liefde en respect voor God maar ook op angst. Om de drie weken bijvoorbeeld biechten met de klas en het werd sterk aanbevolen dat altijd zo te blijven doen. Daar maakte het door u vervloekte Vaticaans Concilie een einde aan. Maar voor mij een meer “vermenselijking”van het RK geloof. Er kwam meer rust bij mij en de vraag of ik er minder RK door werd kan ik beantwoorden met: het tegendeel was eerder waar! Dat er veel verloren is gegaan is ook waar maar dat weegt niet op tegen het feit hoe veel meer positief ik mijn geloof kon gaan beleven. Ik heb niets tegen de Tridentijnse Mis maar u weet ongetwijfeld ook dat zich daarbij alles op het altaar afspeelt en de gelovigen meer toeschouwers zijn. Ik heb nog kerkboeken uit die tijd met links de tekst in het Latijn en rechts in het Nederlands. De bedoeling van het Tweede Vaticaans concilie was, om de gelovigen meer bij de viering te betrekken! U past mij graag in een vakje en noemt mij een NOM katholiek (van Novus Ordo Missae) en u bent dan dus een TR katholiek van de Tridentijnse Ritus. Voor sommigen werd de oude ritus (TR) wel het symbool van de vroegere traditie en de nieuwe ritus (NOM) voor alle verwerpelijke vernieuwingen, waarmee dan ook alle verworvenheden van Vaticaan II maar werden veroordeeld. Ik neem bijvoorbeeld de boeteviering waarbij je niet alleen aan God maar ook aan je medemens naast je, vergiffenis van zonden vraagt. Dat vind ik een grote verworvenheid. Ik werkte al vroeg in vol continu dienst op een scheepvaartkantoor en zei tegen de toenmalige pastoor dat ik niet elke zondag meer beschikbaar kon zijn als acoliet. “Dan kunnen we je niet meer gebruiken” was het antwoord en jaren van inzet werden zo weggevaagd zonder een bedankje. Uit de nachtdienst komend op zondag durfde ik niet thuis te blijven en zat half slapend in de Mis. Aan al die toestanden heeft Vaticaan II een einde aan gemaakt. En over misdienaars gesproken: ik heb twee dochters die werden gepaaid met appels etc. om maar misdinette te willen worden en hebben dat dan ook jarenlang gedaan. Wat een verschil met hoe ik werd behandeld! Maar ook toen waren er TR mensen die vonden dat vrouwen niet op het altaar thuis hoorden. Kortom ik heb echt respect voor mensen als u die de TR traditie aanhouden maar waarom nemen mensen op deze site zich het recht in handen om mij dan dikwijls met grove taal te veroordelen of te schrijven dat ik misleid ben etc. Oordeel niet opdat gij niet geoordeeld wordt, zei Jezus. Lasten we hopen meer open te staan voor elkaar en daarvoor zal ik bidden om eenheid in de kerk te laten blijven die het toch al zo moeilijk heeft. Met dank voor uw aller aandacht wens ik iedereen op deze site van harte veel godsvrucht en het allerbeste toe maar ik denk dat het voor mij beter is van deze site even afstand te nemen.

  1. Geachte heer Van Ettinger,

   ‘k Weet niet of dit nog leest, maar met u ben ik het eens dat op dit forum teveel op de man in plaats van op de bal gespeeld wordt, soms op het onbeschofte af. Anderzijds bekruipt (ook) mij wel eens de indruk dat deze of gene op dit forum rondwaart, enkel om – schuilgaand achter verschillende namen – zijn/haar anti-RK gal te komen spuien. Da’s ook niet baie Christelijk.

   Uw bijdrage doet mij denken aan mijn moeder die vertelde hoe zij vroeger ‘aan het eind van haar latijn’ soms maar iets bedacht om op te biechten, wanneer zij voor de zoveelste keer met haar leeftijds- c.q. klasgenootjes verplicht naar de biechtstoel trok. Ik heb de ballast en het misplaatst autoritair gedoe dat u beschrijft Goddank niet meegemaakt. Wat ik wel gezien heb is hoe de Kerk zichzelf de afgelopen decennia ‘ontgoddelijkt’ heeft en in nogal wat plaatsen inmiddels meer weg heeft van een sociaal instituut dan dat er sprake is van een theocentrisch gebeuren. Het Misoffer is tot samen breken en delen verworden; ’t is nog nét dat O.L. Heer ergens op het achterste bankje gedwee mag meedoen. Als meneer pastoor (met Kerst) vertelt dat het er niet toe doet of iedereen gelooft en dat het er vooral om gaat dat iedereen aanwezig is en meedoet of – zoals laatst gebeurde – hij de goegemeente voorhoudt dat Jezus ons uitnodigt om van de mensheid (l’humanité) te houden, dan zakt mij eerlijk gezegd de broek af. Dat is een Umwertung aller Werten, daarvoor is Hij niet gekomen. Voor mij vormen de geschriften van een uit de Kerk getreden Eugen Drewermann dan ook zeker geen juiste richtingswijzer.

   Blij ben ik daarentegen met het missaal dat u beschrijft, dat ik laatst aantrof en dat in mijn handen een tweede leven gevonden heeft, alleen al vanwege de mooie gebeden die erin staan. Alleen een Kerk die weer weet te knielen, die Jezus zijn godheid teruggeeft en Hem terug in het middelpunt plaatst zal deze crisis weten te overleven. Spontaan moet ik denken aan de Armeense genocide. Hoeveel zullen er deze geestelijke (eind)strijd overleven? “Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?”

   Que Dieu vous bénisse.

 18. Geachte Paul, Dank voor uw antwoord. Ik wilde toch even kijken of iemand op mijn bijdrage had willen antwoorden zodat ik daarvoor op zijn minst zou kunnen bedanken. Biechten waar u over schrijft, heeft mij lang achtervolgd. Niet alleen dat je moest biechten, dat vond ik niet zo erg, maar ook of je het wel goed gedaan had. Of je het wel goed gezegd had of dat je niet iets was vergeten door de spanning en dat moest je dan weer onthouden voor een volgende keer. En dat alles gebaseerd op een sacrament in een vorm die pas later in de geschiedenis van de Kerk werd bedacht. De privébiecht, zoals we die kennen, is ontstaan vanuit het Ierse christendom. Onder paus Innocentius III werd pas in 1215 het biechten tot een verplicht sacrament (minstens 1x per jaar) verklaard op het Vierde Lateraans Concilie. Dus de boeteviering was voor mij een uitkomst. Niet alleen omdat het gemakkelijker zou zijn, wat tegenstanders gauw zeiden, maar het gaf echt het idee om daarna ‘samen’ weer opnieuw te kunnen beginnen. Ik geef overigens toe dat het wel even duurde voordat ik het zo kon beleven. Daarom zei ik (begin jaren zeventig) tegen onze pastoor dat ik toch een keer persoonlijk wilde biechten maar hij zei: je weet toch dat er nu schoonmaakspullen staan in de biechtstoel? Nu kende hij mij wel en ik was ook wellicht te precies maar toch … Toen ik er vrede mee had kwam paus JP-II weer met de nadruk op de persoonlijke biecht en onze kardinaal Simonis ging daar weer direct in mee. De boeteviering was wel mooi maar het ging weer om de persoonlijke biecht! De twijfel kwam weer terug. Zo ga je, dacht ik, niet met mensen om. Zo dekt de Kerk zich toch gauw in. We gaan bijvoorbeeld niet meer elke zondag als een verplichting naar de kerk maar die zondagsplicht is nooit officieel afgeschaft. Ik las toen ook over iemand die aan Simonis het volgende had willen vragen: stel dat een man vreemd is gegaan en dat gaat biechten. Kan God daar dan wat mee en hem vergeven of zou die man niet moeten gaan biechten bij zijn vrouw en de eventuele gevolgen daarvan op zich moeten nemen? Dorothee Solle schreef; wanneer een oorlogsmisdadiger op zijn sterfbed zijn zonden belijdt, kan God hem dan vergeven achter de ruggen van zijn slachtoffers om? U schrijft ook dat er veel ‘ontgoddelijkt’ is en daar heeft u een punt. Mijn vrouw en ik gaan nog elke zondag naar de kerk (nu even niet i.v.m. de corona pandemie) maar er komen helaas voornamelijk ouderen en ik heb de indruk vooral ook voor het koffie drinken er na. Natuurlijk is dat belangrijk en vroeger had je dat niet maar nu slaan we wellicht weer te ver door naar alleen die sociale kant en God mag meedoen. Toch is dat wellicht beter dan vroeger toen het geloof ons zo in beslag nam dat er minder ruimte was voor de naasten. Wat Eugen Drewermann betreft, Ik heb hem ontmoet op een symposium in Rotterdam. Een bijzonder sympathieke man en het uittreden uit de Kerk zal pas gebeurd zijn na een lange strijd, neem ik aan. Kortom we moeten proberen te leven in eerbied tot God en in dienstbaarheid tot de naasten. Daar moeten we elkaar in steunen i.p.v. elkaar verketteren. Nogmaals dank voor uw antwoord.

  1. Het Sacrament van de Biecht was altijd verplicht om van doodzonden geabsolveerd te worden en werd zo ingesteld door Christus. Het gebruik van de private biecht is een latere kerkelijke instelling, maar het Sacrament zelf niet. Voor de instelling van de private biecht moest men begane doodzonden publiekelijk belijden (volgens soort en aantallen zoals in de private biecht) in de aanwezigheid van clerus en gelovigen. Het gebruik van biechten zonder andere aanwezigen dan de biechthorende priester werd geïntroduceerd om te voorkomen dat sommigen uit schaamte voor hun daden zouden weigeren om te biechten en zo in onboetvaardigheid zouden sterven.

  2. @J.A.W. van Ettinger
   Het sacrament van boete en verzoening, de biecht. Het heeft naar mijn idee en ervaring weinig tot niets van doen met de boetevieringen waar Jan en alleman al geeuwend en bijna schouderophalend de generale absolutie gaan halen. ‘Losgesprochen werden von deinen Sünden’, dat kun je onmogelijk zelf, dat kun je jezelf niet aanpraten en kun je evenmin afdwingen, daar heb je de Ander voor nodig. Bijna 18 was ik, toen ik voor het eerst ‘leerde’ biechten. Mijn ouders hebben dit sacrament jaren geleden vol ontroering en met grote dankbaarheid in Medjugorje herondekt.

   Hoe intens bevrijdend en zalvend is het om die vergeving juist persoonlijk en met zoveel woorden uit Christus’ naam te mogen ontvangen. Dat werkt gewoon niet vanaf de kansel. Ik heb ooit eens gelezen hoezeer een dominee juist het ontbreken van dít sacrament in zijn kerk en dienstwerk betreurde, omdat het zo heilzaam is. Ik ben er dan ook van overtuigd dat in de ‘biechtstoel’ meer wonden worden genezen dan een psycholoog überhaupt aankan.

   Aan de Duitse evenknie van Catharina Halkes (de marxistisch geïnspireerde D. Sölle) zou ik naar aanleiding van hetgeen u aanhaalt, willen zeggen: “Ja dat kan Hij! God is groter dan uw ongeloof en onze kleinmenselijkheid.” Maar misschien vind u dat ik dan weer al te gemakkelijk oordeel 😉

 19. De apostolische Kerk bevindt zich in het Westen in een situatie waar bijna overal waar katholieken gaan de stemmen van ketters hen achtervolgen met een eisenpakket volgens hetwelk zij de Kerk van Christus willen altereren. De werkelijkheid is dat dergelijke stemmen geen podium mogen krijgen binnen de Kerk en dat het excommuniceren van subversieve ketters door de bisschoppen voor serieuze luchtverversing zou zorgen voor de katholieken die wel orthodox in de leer willen blijven.

  Ketters die rondwaren binnen de kerkmuren moeten, om het met Vlaamse eloquentie uit te drukken, hun bakkes houden en serieuze mensen gerust laten. De katholieke Kerk is het Rijk van Christus op aarde; de dienaren van de satan hebben het recht niet om dat Rijk herin te richten volgens hun denkbeelden.

  Zoals de antiracisten, sodomie-activisten etc. in de linkse metapolitiek willen de liberaalkatholieken de werken van God herscheppen volgens de denkprocessen van hun kleine personen; het is luciferiaans omdat een dergelijke mens in zijn waanzin boven het Goddelijk Wezen wil opklimmen en het vloeit voort uit de monsterlijke notie van absolute menselijke autonomie. Een walgelijk narcisme beweegt de liberaalkatholiek ertoe om naar zichzelf te verwijzen als ultieme maatstaf voor goed en kwaad. Daarom haat hij het Romeins Pausdom, want hij wordt razend bij de gedachte van onderworpen te zijn aan een leerstellig gezag. Daarom, ook, weigert hij te knielen voor het Goddelijk Altaarsacrament en heeft hij die weigering geïncorporeerd in zijn picknick-tafelcultus waarmee hij de ritus van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus vervangen heeft; hij acht zich absoluut autonoom en erkent zijn subordinatie aan de Goddelijke Monarch niet. Hij zegt “Ik ben geen kind! Ik ben geen slaaf! Ik ben een volwassen mens die voor zichzelf kan denken en hoef dus voor niets of niemand mijn knie te buigen!” en ziet niet de duisternis waarin zijn rebellie tegen de Auteur van het leven hem wikkelt.

  Een zoon van Adam wordt geboren binnen een scheppingsorde, geregeerd door goddelijke wetten en hiërarchisch ingericht. Zowel de aardgeborenen (mensen) als degenen die in de hemelen ontwaakten (engelen) staan in hiërarchische rangen, en aan de top van de hiërarchieën staat God, de Opperste Soeverein. Lucifer wilde losbreken uit zijn rang en een absolute autonomie voor zichzelf construeren; de liberalist wil hetzelfde, en zo is zichtbaar wie hij dient; niet de Vader van het waarachtig Licht Die troont boven de sterren, maar de donkere heerser in het zwart, duister diep waarin hij gestort werd om zijn duivelse opstand.

  1. “De apostolische Kerk bevindt zich in het Westen in een situatie waar bijna overal waar katholieken gaan de stemmen van ketters hen achtervolgen met een eisenpakket volgens hetwelk zij de Kerk van Christus willen altereren.”

   Over het geciteerde uit mijn bovenstaand schrijven nog het volgende:

   De gevallen engelen sturen hun knechten overal uit, naar elke hoek waar katholieken nog katholieke dingen zeggen, om te betrachten elke heropflakkering van het apostolisch geloof doorheen de westerse landen te verhinderen. En zo vindt men hen ook hier op dit forum; voortdurend duiken hier figuren op die iedere bijdrage tot opbouw van een katholieke weerstand proberen te overspoelen met hun incoherente, chaotische schrijfsels.

   Zij moeten echter weten dat God de boosdoeners verantwoordelijk zal houden voor Zijn Rechtertroon voor iedere ziel die door toedoen van hun giftige tongen in de verdoemenis gestort zal zijn. Heretiekers die actief en onophoudelijk anderen proberen mee te trekken in hun dwaalgeesterij zullen zwaarder gestraft worden door de Heer van de machten dan heretiekers die hun afdwalingen van de rechte weg meer voor zich houden en erover zwijgen. En schrikwekkend zal het oordeel zijn over bisschoppen die, de pontificalia dragend, de valse doctrine van de satan verspreiden in plaats van de Goede Tijding van Christus Koning en in die zielestaat onboetvaardig sterven.

   Het is aan de kerkvorst om de giftige planten in zijnen hof uit te trekken en over de muur te smijten; een herder verdedigt zijn schapen en lammeren tegen de roofzuchtige wolven.

 20. Beste heer J.A.W. van Ettinger,

  het is goed dat u wat meer over uw persoon schreef want we kunnen elkaar alleen via deze beperkte commentaartjes bereiken.

  Het modernisme had ook mij sedert 1963 volledig uit de ware Kerk weggeleid. Zodanig dat ik uiteindelijk dacht dat de RKK niet meer bestond. Vervolgens begon ik Jakob Lorber, Jozef Rulof, Emanuel Swedenborg en nog vele anderen te lezen.

  Die bagage, daar zit ik nu eenmaal mee opgescheept en ik kan het slechts met stapjes ontkrachten naargelang ik meer inzicht krijg in de oorspronkelijke RKK van 20 eeuwen geestelijke strijd.

  Als door een wonder vertelde in 2012 een vriend me over Medjugorje waarvan ik dacht dat die (al of niet vermeende) verschijningen enkel in 1981 plaatsvonden. Daarop kwam ik terecht op __bloggen.be/Medjugorje__ en dat was als een donderslag bij heldere hemel.

  Ik begrijp dus volkomen dat u zich gekwetst voelt wanneer u de indruk krijgt dat Traditie getrouwe Katholieken u als een vijand menen te moeten zien.

  Ik ben er van overtuigd dat u bereid bent rustig te overdenken wat de betekenis is van “de heilige Traditie”, namelijk de onaantastbare Waarheid van God die onder geen voorwaarde ooit aan veranderingen onderhevig kan zijn omdat God in alle tijden altijd dezelfde is en blijft en Zijn Wijze Raadsbesluiten eeuwig stabiel blijven.

  Vanaf nu beschouw ik u niet meer als een vijand die de Waarheid van God wil relativeren, maar integendeel een ware christen die bereid is de recente geschiedenis recht in de ogen te kijken.

  1. Eric-b-l schreef: “Die bagage, daar zit ik nu eenmaal mee opgescheept en ik kan het slechts met stapjes ontkrachten naargelang ik meer inzicht krijg in de oorspronkelijke RKK van 20 eeuwen geestelijke strijd.”

   Die drie mannen die u noemt waren in de greep van het kwaad, van het listig bedrog van gevallen engelen. Jozef Rulof stond onder directe sturing van twee gevallen engelen, en Swedenborg wordt voortdurend genoemd in het milieu van het occult esoterisme. Beruchte occultisten stonden doorheen de geschiedenis dikwijls in contact met gevallen engelen, zoals bijvoorbeeld John Dee, de hermetisch-occulte hoftovenaar van de protestantse Elizabeth I die onderdeel was van de aanvang der sciëntistische revolutie en aan de grondslag stond van het politiek plan tot opbouw van het Brits rijk, de grote vijand van de katholieke mogendheden eertijds. Door zijn occulte rituelen kwam hij in contact met gevallen engelen.

   Onlangs schreef u op dit forum over de esoterische leer van reïncarnatie. U zei dat u een herinnering uit het verleden leek gezien te hebben en u vroeg zich af of die uit een vorig leven van u kwam. Het zou kunnen dat dergelijke dromen werkelijk herinneringen uit het verleden bevatten, maar het is onmogelijk dat die uit “vorige levens” komen, want er bestaat geen reïncarnatie; de ziel wordt voor één stoffelijk lichaam geschapen, en wordt niet “gerecycleerd” in opeenvolgende lichamen. Bij de verrijzenis zullen de doden immers opstaan in dezelfde lichamen die zij eertijds hadden en die afgestorven waren.

   Het zou echter kunnen dat u in uw droom een herinnering gezien heeft van één van uw voorouders, en dat uw engelbewaarder u die voorvaderlijke herinnering heeft ingegeven. Afstamming is immers een verheven iets, en heiligen bidden voor de Troon van God voor hun afstammelingen die heden op aarde leven. Bid voor voorouders die misschien nog in het Vagevuur zijn.

   Het is belangrijk om te weten, Eric, dat de vijand reeds in de dagen van de heilige apostelen geprobeerd heeft gnostici te infiltreren in de rangen van de heilige Kerk, en in dat kader staat het complot van de “Nieuwe Wereldorde” om het rijk van Antichrist te installeren in Jerusalem. Blijf ver weg van esoterische schrijvers, voor de eer van God en het heil van uw ziel.

 21. Geachte Eric B. Het modernisme uit rond 1963 heeft mij juist niet uit de kerk weggeleid maar maakte mij juiste enthousiaster voor mijn RK religie! Zonder dat modernisme zoals u het noemt zou dat voor mij juist moeilijker geweest zijn. Verder heb ik mij verdiept in de geschiedenis van het vroege christendom en kreeg belangstelling voor de gnostiek door boeken van o.a. Roelof van den Broek, Jacob Slavenburg en ook prof. Gilles Quispel. Ik denk dan bijvoorbeeld aan boeken over Hermes Trismegistus met prachtige gebeden. Daarbij ben ik liever een christen die weet waarvoor hij staat dan dat ik klakkeloos als een kuddedier de van boven opgelegde dogma’s en voorschriften, opvolg. Ik denk dat dit ook een geschenk is van God dat ik zelf na mag en kan denken. Er is veel tegenstand tegen de gnostiek, ik weet het. Ook paus Franciscus meende daar enkele jaren terug voor te waarschuwen. Maar het is zo dat het Vaticaan zich nog steeds beroept op de kritiek die vroegere kerkvaders zoals Irenaeus op gnostici hadden. Omdat die ook op schreven wat gnostiek in hun ogen inhield, ontstond een vertekend en ook negatief gekleurd beeld. In Egypte in het et plaatsje Nag Hammadi zijn na WO2 echter originele en gedeeltelijk gnostische geschriften gevonden waaronder het evangelie van Thomas en bleek er bijvoorbeeld voor orgieën die bij gnostici voor zouden komen omdat zij het lichaam toch niet belangrijk vonden volgens de kerkvaders, niets te vinden te zijn. Verder heb ik een oud collega die zo onder de indruk is van de verschijningen in Mejugorje dat hij daar enkele keren naar toe is geweest en zo probeert iedereen toch volgens zijn overtuiging het beste te doen. Verder ben ik niet gekwetst door het feit dat traditionele katholieken mij als een vijand menen te moeten zien. Ik vind het jammer dat ze zo menen op te moeten treden en heb ook medelijden met hen want ze missen ook erg veel. God blijft uiteraard altijd dezelfde maar wij mogen ons toch wel proberen te ontwikkelen om een steeds beter beeld van Hem proberen te krijgen maar of wij daarin zullen slagen … wellicht dat het ons later allemaal duidelijk wordt maar hier zijn wij daar te klein voor. Met dank voor uw antwoord en iedereen van harte de vrede van God toegewenst!

  1. Beste heer J.A.W. van Ettinger,
   ondanks dat ik ‘slechts’ 71 ben, zowat tien jaar jonger dan u, vind ik het toch beangstigend dat u zo vlot met de moderniseringen meeging.

   Kunt u zich voorstellen dat ik na een jaar seminarie in St.Truiden 1962 en wegens het internaat zonder het strenge toezicht van mijn ouders niet studeerde dan terug naar Bilzen moest waar de priester-directeur van het college trots kwam melden dat hij als eerste in Limburg de moderne mis zou ‘vieren’. Ik had als enige van de hele school nog het missaal bij en die priester-directeur kwam me persoonlijk zeggen dat ik het wel mocht proberen maar dat het missaal onbruikbaar was in de moderne mis.

   Een echt pijnlijke ervaring die ik nooit vergeet en die me jaren lang als een vreemde waanzinnige herinnering achtervolgde.
   Hoe kon zulke plotse totale verandering mogelijk worden ?

   Heden weten we hoe het allemaal in zijn werk ging en wie de duistere personen waren die zulke verschrikkelijke ingreep tot uitvoering konden brengen.

   Beste heer, met respect voor uw hoge leeftijd, hoe kunt u het verklaren dat u plots van de ene dag op de andere dat heerlijke missaal moest ruilen voor dat onbenullige rode boekje dat wij toen smalend het “Mao-boekje” noemden ?

   Ik doe mijn uiterste best u daar in te begrijpen, maar wel met een pijnlijk hart.

 22. Geachte Theudmer en Eric B. Allereerst ben ik mij er van bewust dat mijn mening persoonlijk is maar dat ik die ook graag wil delen met anderen. Te enthousiast wellicht maar waar het hart vol van is daar loopt het hart van over. Maar wees er van overtuigd dat ik niemand mijn mening wil opdringen. Geachte Theudmer zou het echt zo zijn dat mensen die op hun manier op zoek zijn naar de goddelijke wereld en naar God maar dat niet direct in overeenstemming doen met de leer van de Kerk, dat bewust doen in dienst van Satan? Komt het niet eerder door het feit dat de Kerk meer op het uiterlijk (exoterisch) is ingesteld op dogma’s en voorschriften en het letterlijk nemen van de verhalen uit de Bijbel en dat anderen het meer innerlijk (esoterisch) en symbolisch zoeken? Beiden met de beste bedoelingen en dat dit in ieder geval veel beter is dan het toenemende aantal mensen die de zondag gebruiken om uit te slapen en voor de sport gebruiken en daarbij amper of niet aan God denken? Die onverschilligheid lijkt mij is een veel groter kwaad. U schrijft over reïncarnatie maar in de vroege kerk was het geloof daarin niet verboden. En zelf denk ik dat ik na mijn dood mijn oorspronkelijke kleding uit de goddelijke wereld weer terug krijg nadat ik mijn versleten aardse kleding – die zijn leertaak hier heeft volbracht – weer mag afleggen. U kent ongetwijfeld het gnostische “Lied vd Parel” waarin dat heel mooi wordt beschreven. Maar als u zegt dat dit niet waar is, is dat uw mening, ik houd het bij mijn mening en even goede vrienden. Ik hoop ook dat mensen die slecht geleefd hebben een nieuwe kans krijgen in een volgend leven. De Joden geloofden daar meen ik ook in want als iemand met een handicap werd geboren zou dat wel eens de straf van hemzelf of een van zijn voorouders hebben kunnen zijn. Maar daar mag je uiteraard nooit iemand op aankijken. En geachte Eric B. ik vind het heel erg en naar voor u dat het zogenaamde modernisme u zo geschokt heeft. Hebt u dan nooit de indruk gehad dat de structuur van de kerk uit de jaren vijftig ook veelal op angst voor zonde was gebaseerd?
  Mijn vrouw is tien jaar jonger dus van uw leeftijd en heeft dat nooit zo ervaren dus u ook hopelijk ook niet. Voor mij was Vaticanum II daarom een bevrijding zonder dat ik minder RK werd. Ik heb mijn missaal uit die tijd zuinig bewaard maar vind de Mis in de landstaal mooier. Ik vind het echt jammer dat het uw hart pijn doet. Dat was echt niet mijn bedoeling. Verder kreeg ik vandaag een soort van oorkonde van onze parochie voor mijn jarenlange inzet als vrijwilliger in diverse taken. Van kerk schoonmaken t/m het in elkaar zetten van het parochieblad en lopen voor de actie Kerkbalans etc. etc. Eigenlijk mag ik dat niet mailen want dat hoeft niemand te weten maar dat doe ik dus ook.

  1. Van Ettinger schreef: “Geachte Theudmer zou het echt zo zijn dat mensen die op hun manier op zoek zijn naar de goddelijke wereld en naar God maar dat niet direct in overeenstemming doen met de leer van de Kerk, dat bewust doen in dienst van Satan?”

   Mensen die bewust en hardnekkig afdwalen van de door God geopenbaarde katholieke geloofswaarheden zijn dienaren van de satan, en de leiders van gnostische sekten stonden doorheen de eeuwen in direct contact met gevallen engelen van wie zij bevelen ontvingen in hun ondermijnende strijd tegen de katholieke Kerk. Ook de katharen in de middeleeuwen werden bestuurd aan de top door expliciete luciferianen, en ook de middeleeuwse luciferianen stonden in contact met duivelse geesten die aan hen verschenen. In het document “Vox in Rama” werd een luciferiaans ritueel beschreven en de demonische verschijning die het teweegbracht. In recentere tijd heeft Jules Doinel de kathaarse riten uit de middeleeuwen gereconstrueerd met behulp van de geesten van middeleeuwse katharen uit de onderwereld die verschenen. De Waalse gnostische sekte die door de politie onderzocht werd in het kader van het dossier Dutroux en de hogepriester “Anubis” voor wie de Jood Bernard Weinstein werkte was een product van de “gnostische vernieuwing” die door Doinel gelanceerd werd.

   De valse gnosis waar u aanhanger van bent is onderdeel van de grondslag van de vrijmetselarij die wereldwijd de landen in de greep van de joods-kabbalisten houdt, en in het kabbalisme van die laatsten is dat gnosticisme gesynthetiseerd met allerlei esoterische tradities in een Hebreeuwse verpakking.

   U gebruikt de woorden “goddelijke wereld” die het pantheïsme in uw denkprocessen aantonen dat onderdeel is van het gnostisch wereldbeeld. Christenen aanbidden echter de H. Drievuldigheid Die boven de natuur staat. Pantheïsten beweren dat er een gedeelde godheid zit in de gehele stoffelijke wereld met alle stoffelijke wezens erin, een onpersoonlijke godheid die latent sluimert in alle materie en die volgens esoteristen bereikt kan worden om zelfvergoddelijking te verwezenlijken. Pantheïsten, en dus gnostici, zijn dus in tegenstrijd met het de christelijke godsdienst. Christenen aanbidden uw onpersoonlijk “pleroom” niet, maar de Drie-Persoonlijke Ene God, Schepper van de hemelen en van de aarde. Het gnosticisme is de valse leer van de oude slang die aan de proto-ouders de valse belofte van vergoddelijking maakte voor het eten van de verboden vrucht.

   Van Ettinger schreef: “U schrijft over reïncarnatie maar in de vroege kerk was het geloof daarin niet verboden.”

   De valse leer van reïncarnatie was altijd verboden in de apostolische Kerk, ook in de vroege eeuwen na de Hemelvaart. De doctrine van de apostelen hield in het geloof dat de doden zullen verrijzen in hun eigen lichamen, de rechtvaardigen tot verheerlijking en de bozen tot eeuwige schande en bestraffing.

   Geesteskinderen van Simon Magus en de Nikolaïeten zijn niet getrouw aan het Christendom maar dienen de synagoge van de satan.

 23. Beste heer J.A.W. van Ettinger, wie de moderne kerk enkel volgt om de sociale plicht indoctrinatie — want socialisme is het werk van de vrijmetselarij — en zelfs wie de Tien Geboden enkel zou volgen vanuit een ’technische’ plicht bezit niet de vrije ware liefde van het hart en ontkent bovendien de ware diepe geestelijke liefde zoals Jezus en Maria dat veelvuldig kenbaar maken aan ons Traditie-minnenden via het Woord van God in de Heilige Schrift en ook talrijke zieners en profeten, zoals men dat ook in het Oude Testament kan herkennen indien men van goede wille is. U kent ongetwijfeld “The Messiah” op klassieke muziek van Haendel met talrijke verzen uit de bijbel zoals die iedere christen zouden moeten bekend zijn. Daarom kan men niet anders dan trachten te handelen vanuit zuivere liefde zodat de Geboden a.h.w. worden overtroffen (Nieuwe Testament).

  Juist daarom behoort het tot de ambtelijke plicht van de RKK om de doctrine’s niet slechts te koesteren omdat zij daarmede tevens de zielen koesteren omwille van hun opgang naar het Geestelijke Rijk van God, maar dat zij dit doen met de hoogst mogelijke aandacht en waakzaamheid zoals het iedere ernstige herder en werker in God’s tuin vol schaapjes betaamt.

  Buiten de doctrine’s vervalt men onherroepelijk tot willekeur !

  Het Tweede Vat. Concilie heeft er toe geleid dat deze geestelijke kennis grondig werd afgebouwd en heden is men bezig het tijdeloze fundament trachten uit te graven. Dit laatste deel van het inderdaad zeer duivelse werk zal nooit tot voltooiing komen vermits men daardoor de Persoon van Jezus zelf raakt !

  Wil a.u.b. zo goed zijn dit verschrikkelijke feit ernstig te overdenken !

  Vandaar dat ik mijn hartpijn jarenlang onbegrepen onderging en nu niet minder naargelang blijkt hoe ontzettend diep men de zielen verdoofde met loze kreten als “vernieuwing”, “met de tijd meegaan”, extreme socialisering en zelfs aandringen tot onderwerping aan de meest duivelse industrie van zogenaamde farmaceutische ‘wetenschappen’ die geen enkele band meer bezitten met oorspronkelijke natuurlijke Geestelijke Wetenschap van God de Schepper van hemel en aarde.

  Met respect voor uw actieve inzet voor pragmatische zorgen, helaas dit is slechts socialisme en dat raakt geen enkele ziel. Gelieve een meer geestelijk werk aan te vatten. A.u.b., ik smeek u om het ware geestelijk werk niet te bedelven onder wereldse acties die de zielen geen enkele baat bij brengen. In Vlaanderen wordt het parochieblad in elkaar gezet door een grote vrijmetselaar van de CD&V — christen democraten voor Vals Vlaamse Verduistering van de zielen.

 24. Ik bedank Theudmer en Eric-B-1 dat ze op mijn bijdragen hebben gereageerd en zal hun conclusies tot mij nemen. In tegenstelling met wat ik eerst van plan was, zal ik de bijdragen op deze site blijven volgen. Met vriendelijke groet!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht