Mystieke ervaring van Colombiaanse priester

Een Colombiaanse priester, Fredy Leonardo Herrera Fuentes heeft een mystieke ervaring gehad toen hij op 22 februari jl. de heilige mis opdroeg in zijn parochie van het Onbevlekt Hart van Maria in het Claret-district van Bogota. In een visioen zag hij hoe Christus tijdens de communie, bij het uitdelen van de hostie op de hand, vertrappeld werd door de gelovigen.

Priester Herrera keerde zich plotseling naar het tabernakel en maakte al snikkend gedurende 20 lange seconden  een diepe buiging, zonder dat zijn confrater en de gelovigen  begrepen waarom! Met ontroerde stem legde hij daarna uit, niet wat hem was overkomen, maar de conclusie die hij eruit trok: nooit zou hij nog de communie op de hand geven.

Met gebroken stem zei hij het volgende:

“Bedankt voor uw deelname aan de H.Mis. Laten wij verdergaan, verenigd in gebed…Er zijn soms dingen die niet verklaard kunnen worden, of  eigenlijk, toch wel. Wat ik met zekerheid kan zeggen, is dat het heel veel pijn doet, wanneer de Heer  ons de gunst verleent om bepaalde dingen te zien en dit met hem te delen…Vanaf nu, vanaf dit ogenblik, zullen wij in onze parochie alleen nog maar de communie mogen ontvangen op de tong en geknield. Op geen enkele andere manier. Christus leeft. Hij is midden onder ons en het doet Hem verschrikkelijk pijn, niet alleen wanneer wij de communie niet ontvangen, omdat dit voor Hem een grote smart betekent, maar ook wanneer wij de communie ontvangen zonder ons zelfs maar bewust te zijn van Degene die wij  ontvangen. Alsof het om gewone voeding gaat. Alsof wij niet in zijn aanwezigheid geloofden. Hij is werkelijk aanwezig. Hij leeft !”

” Ik heb u gezegd, dat u Hem op deze manier moet ontvangen. Wees heel voorzichtig. Zelfs in het kleinste deeltje is Hij ten volle aanwezig . Daarom moet u steeds met de grootste eerbied de communie ontvangen”.

Een video opname van deze mis werd op de facebook pagina van de parochie rechtstreeks uitgezonden en werd reeds twee miljoen keer bekeken overal ter wereld.

Auteur:Veroon ter Zee

15 commentaren op “Mystieke ervaring van Colombiaanse priester

 1. Prachtige Mystieke ervaring met een sterke aanwijzing voor de Rooms Katholieke kerk waar de hand communie heel normaal is. De Tridentijnse Katholieken en Tridentijnse Rooms Katholieken die het universele Tridentijnse Rooms Katholieke geloof van voor het Tweede Vaticaanse concilie belijden zijn allang overtuigd van de tongcommunie.

 2. Een schone mystieke ervaring inderdaad. Kunnen we daaruit besluiten dat Jezus zijn offer als het ware vertrappeld zal worden door de gelovigen? Is er zo weinig eerbied voor het ontvangen van de hostie? Of heeft het toch met de tongcommunie te maken. Zijn we misschien te onrein om Jezus met onze vuile handen te ontvangen???

 3. @Willy,
  Wij mogen dankbaar zijn, dat wij Jezus mógen ontvangen; Jezus wil zelfs IN ons wonen. Om dat mogelijk te maken, wordt ons de hostie aangereikt (door Jezus =Zelf in de persoon van ’n priester).
  Vele mensen vinden het niet genoeg, dat die hostie ons wordt aangereikt: zij willen de hostie zélf kunnen pakken. Daarmee geven die mensen aan, dat zij vinden, dat zij récht hebben op die hostie.

  De hostie ontvangen is echter geen récht van ons, het is een gúnst die Jezus ons schenkt.
  Wij horen dus Jezus heel nederig en dankbaar te ontvangen. Die nederigheid en dankbaarheid komt het duidelijkst tot uitdrukking door te knielen en dan door de priester de H. Communie op de tong gelegd te krijgen. Het moet dus Jezus – Zélf zijn (in de persoon van de priester) die ons de H. Hostie schénkt, zodat wij alleen maar hoeven te slikken om Jezus letterlijk in ons te laten wonen.

 4. “Neem en eet” leert de Bijbel. Nemen doet men met de hand en brengt dan het genomen brood naar de mond. Zouden tijdens “het Laatste Avondmaal” de aangezetenen het door Christus aangereikte levensbrood
  rechtstreeks in de mond toegediend gekregen hebben ? Dit is toch uitermate weinig waarschijnlijk.

 5. Citaat uit de Passie zoals doorgegeven door Jezus aan Catalina Rivas, ook in Colombia, dus hier wederom een bevestiging, Alleluia

  Quote
  De beulen die mijn Lichaam vernielen zijn niet met tien of met twintig. De handen die mijn Lichaam verwonden zijn talrijk, als ze de communie ontvangen in de hand – het heiligschennend werk van Satan.
  unquote

 6. Er is een oude tekst van bisschop Cyrillus van Jeruzalem († 387) over het ter communie gaan, een tekst die wellicht een rol heeft gespeeld bij de overgang van de tongcommunie naar de handcommunie in de jaren zestig: “Maak van uw linkerhand een troon voor uw rechterhand, die de Koning gaat ontvangen. Ontvang dan het Lichaam van Christus in de holte van uw rechterhand en zeg daarbij ‘Amen’. Wanneer ge uw ogen geheiligd hebt door het contact met dit heilige lichaam, nuttig het dan voorzichtig en pas op, dat u er niets van verliest.”

  De tekst is uitgebreider dan hier geciteerd, maar ik wil me even tot de kern van de handeling beperken, want daar gaat het in deze column om.

  Er zijn twee manieren om de heilige Communie te ontvangen: op de hand en op de tong. Deze laatste mogelijkheid komt de laatste jaren weer langzaam op. Dat komt vanwege de nieuwe gelovigen uit landen waar de tongcommunie nog heel normaal is. En er is daarnaast ook een hernieuwd besef van de heiligheid van de Communie aan het groeien. Handcommunie en tongcommunie zijn beide goed. Als het maar eerbiedig gebeurt.

  Ik denk dat de ouderen onder ons in de jaren zestig bij de overgang van de tongcommunie naar de handcommunie, het als volgt hebben geleerd: de communicant – dat is iedereen die de H. Communie wil ontvangen, en niet alleen het jongetje of meisje van groep 4 – legt de handen open op elkaar; de rechterhand onder. De bedienaar van de H. Communie toont de Hostie en zegt daarbij: ‘Lichaam van Christus’. De communicant antwoordt met een duidelijk ‘Amen’. Dat antwoord hoeft niet overdreven te zijn, maar mag best gehoord worden. Vervolgens legt de bedienaar de Hostie op de linkerhand van de communicant en deze nuttigt direct met de rechterhand de H. Communie en vouwt de handen weer. Je neemt de H. Communie niet mee de bank in. Dat is niet eerbiedig.

 7. In de bijbel staat er dat een profetie of openbaring of visioen maar waar is als het gestaafd worden door ten minste 2 getuigen. In dit geval kan men sterk twijfelen aan de geloofwaardigheid van het gebeurde…
  Ik kan mij niet voorstellen dat op het laatste avondmaal Jezus zou gaan wenen als hij hen brood aanreikte en hen zou gevraagd hebben hun mond te openen in de plaats. Wat een belachelijke zaak, alsof de tong reiner is dan de handen??? Ik als evangelisch christen kan dagelijks het avondmaal vieren en daarvoor heb ik enkel brood en wijn nodig en als wij dat samen doen dan gebeuren er vaak wonderen van genezing en voelen wij de aanwezigheid van Gods Geest werken onder ons. Jezus is dus niet enkel voor de katholieken gekomen en Hij heeft ook Petrus niet aangesteld als vertegenwoordiger van Hem…” want er is slechts een middelaar onder de mensen het is Jezus Christus de zoon van God, “deze openbaring die voorafgaat aan de aanstelling is “De Rots ” waarop Jezus zijn kerk wil bouwen, en niet Petrus, Petrus is vertaald als dat steentje (deeltje van de Rots in het Hebreeuws) die de schapen zal ‘weiden’ of voelsel geven, niet “leiden”. Hoe komt het dat de K.Kerk nog steeds geen juiste vertaling van de vele woorden kent in het Hebreeuws die verwant zijn met Steen !!! na 2000 jaar vertaalwerk !!! Je denkt toch niet dat Jezus zijn kerk zal bouwen op zondige mensen… op de pausen van Avignon en al de Pausen die in de middeleeuwen kruidengenezers verbrand hebben en meededen met de Jodenvervolging….en samen met de elite , arme mensen hun voedsel ontnomen… zijn dat de vertegenwoordigers van Christus… nee, dat zijn kleine steentjes, maar de openbaring dat Jezus de Christus is , de zoon van God, zoals Petrus dat doorkreeg, dat is de Rots !!!

  1. Helaas, beste Mia S., Uw beweringen betreffende Petrus en nog andere kwesties, zijn niet nieuw. Velen vòòr U, hebben dat ook al geprobeerd. Uw probleem is dat ondanks alle aanvallen, in 2000 jr., op de Heilige Leer van de katholieke Kerk van altijd, in handen gelegd van St. Petrus, de eerste Paus, de Kerk nooit aan het wankelen is gebracht. Bloei tijden werden afgewisseld met decadente tijden. Maar telkens richtte zij zich weer op. Haar genie is vervat in het monopolie op de Waarheid, en niks anders. Deze komt uiteindelijk, altijd boven drijven.

   Soms kan dit lang duren, maar vroeg of laat breekt zij door. Dat was in de tijden van het Arianisme, 1500 geleden, en 1000 jr. later, die van het protestantisme van Luther (+1546). Vervolgens kwam de grote periode van de Verduistering in de 18de eeuw, met Voltaire, Diderot en d’Alembert. Ook zij hield geen stand. Maar de satanische Franse revolutie (1789), van vrijmetselaars was wel hun misgeboorte, en werd gefinancierd door joodse bankiers uit Londen en Amsterdam. Zij was de oorlog bij uitstek tegen “altaar en troon”. Zij stond model voor de joodse Bolsjewieken revolutie in 1917, in Rusland, van de joodse Lenin.
   Hij vond dat de Tsaar familie van de aardbodem moest verdwijnen. De Colt, model 1911, lag vast in de hand van de joodse Jankel Jourovski, in opdracht van de joodse top leider Sverdlov. Joodse bankiers van de City en Wallstreet waren de financiers van het bloedige regiem, tevens een economische ramp, tot aan het einde in 1989, toen de Muur viel.

   In 1936, probeerden dezelfde vijanden van de Kerk en de Christelijke beschaving de revolutie naar Spanje te brengen, maar ook daar beten ze uiteindelijk in 1939, in het zand. De WO I en WO II, waren evenzo vruchten van een joods maçonniek complot van Churchill (+1964), Roosevelt (+1945) en Stalin (+1952).

   Wellicht, beste Mia, U zet maar kleine stapjes, maar laat niet die grote stappen van onheil, U tot voorbeeld zijn. Iedere afwijzing van de Leer van de Kerk van altijd, leidt tot de vreselijkste rampen. Als de Kerk niest, krijgt de wereld zware griep.
   De katholieke Kerk, is de rots, waarvan Christus sprak en iedere Paus, is de opvolger in één lijn, van Petrus, zelfs een kwalijke nep paus als Bergoglio.
   De Kerk van altijd is in onze tijd verwikkeld in een worsteling met de sekte van de “conciliaire kerk”, de “slechte vrucht van de slechte boom” (Mt. 7, 16) van het judeo-maçonnieke Vat. 2 concilie, 1965, van het maçonnieke koppel Roncalli (J XXIII) en de joodse Montini (P VI).

   Maar let op, beste Mia, uw kleine stap van ontkenning en verzet, is de “eerste stap op weg naar de hel”. Nagenoeg alle bovengenoemde betrokkenen van de grote revoluties, is het slecht afgelopen. Luther pleegde zelfmoord, en daarna zijn alle betrokkenen ofwel vermoord, ofwel op een vreselijke, ellendige manier aan hun eind gekomen, inclusief Montini, alias P VI.
   Zelfs de NL minister mevrouw Borst (D666), die publiekelijk de spot dreef met Christus aan het kruis, is enkele jaren terug, vermoord, achter in haar garage.
   God laat niet met zich spotten. (Gal. 6, 7)

  2. De rots waarop de Kerk gebouwd is wel degelijk de apostel Petrus, althans als men gewoon leest wat er staat. Menig protestants bijbelgeleerde is inmiddels eveneens tot deze conclusie gekomen. Men kan wel gaan goochelen met de woorden “Petrus” en “petra”, maar dat overtuigt alleen mensen die geen Grieks kunnen lezen. Kunt u dat dan wel? Zo niet, waar is uw kritiek op “tweeduizend jaar vertaalwerk” dan op gebaseerd? Op napraterij?

 8. @ Mia Saelens,
  Niet de moderne kerk maar de Traditionele RKK heeft lang geleden besloten het brood of de hostie niet meer in de hand te geven omwille van de talrijke misbruiken, zoals bijvoorbeeld satanisten die de hostie moedwillig ontwijden in duivelse ceremonies.

  Kunt u die wonderen van genezing bewijzen zoals dat herhaaldelijk gebeurt in talrijke onderzoeken door wetenschappers (ook goddeloze) van wonderen in de RKK?
  __https://cruxavespesunica.org/__

  U spreekt van een “viering”, de Traditionele katholieken doen hun uiterste best deelachtig te worden aan het lijden van Jezus en Maria, dat is geen viering maar een sterk verlangde inleving.

  Petrus, rots:
  Staten Vertaling: 18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen
  Lutherse Vertaling: 18 En nu zeg ik u: Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijne gemeente bouwen
  Leidse Vertaling: 18 En ik zeg u: Gij zijt Rotsman (Petrus), en op deze rots zal ik mijn Gemeente bouwen
  NBG: 18 En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen

  Er is werkelijk geen autoriteit op aarde buiten de Traditiegetrouwe K.Kerk die zulke leiding en weiding en voeding kan schenken, vanwege de apostolische opvolging.
  De Geestelijke Kerk, de Bruid van Christus, het Geestelijke Lichaam van Jezus Christus, behoeft ook een grote wereldse herder, ook al is hij slechts een klein steentje, die de Geestelijke kennis onderricht en beschermt voor misleiding en vervalsing door Luther en zovele modernen zoals voortdurend overal voorkomt.

 9. @Mia Saelens,
  Zonder dat U zich kenbaar heeft gemaakt, moét U ’n opstandige Jehova’s getuige zijn.
  Wat is je taak als schapenhoeder?
  Zorgen dat de schapen op goede (de beste) weidegronden kunnen grazen.
  Dat ’n mens – in vergelijking met Jezus (de Zoon van God) -slechts ’n klein kiezelsteentje kan zijn, verandert niets aan de zaak, dat Jezus Zijn apostel Petrus heeft aangesteld tot leider.
  Dit betekend slechts, dat ieder ander in Gods ogen stukken kleiner is dan ’n kiezelsteentje + niémand is dus God dus tot last.

  Het is dé taak van ecn schaapherder om de schapen veilig te leiden naar goede weidegronden te brengen. Anders gezegd:
  Jezus heeft Petrus wel degelijk tot leider van de apostelen gemaakt. Dat feit is niet te loochenen.

  @Mia Saelens, de Jehova’s getuigen worden door hun eigen leiders willens en wetens bedrogen.
  (Ook al is dat in mensenogen lang geleden: Dát bedrog (en niéts anders) is de reden waarom jullie leiders in New York meerdere(!) malen via rechtszaken zijn veroordeeld door diverse rechters.

  1. Mia Saelens presenteert zich als “evangelisch christen”, en is dus duidelijk geen Jehovah’s Getuige. JG zijn een sektarische club afkomstig uit de adventistisch beweging van William Miller, waar onder meer ook de Zevendedagsadventisten uit afkomstig zijn. De club zelf is weer een afscheidng van de club van de oorspronkelijke oprichter Charles Taze Russell. Beide heren waren ijverige rekenaars, die regelmatig data vaststelden waarop Christus zou terugkomen. Na vele miskleunen besloot men dat Christus onzichtbaar is weergekomen, en wel in 1914.

   Bent u niet degene die hieronlangs de vreemde bewering deed dat er in Katholieke kerken gebruik zou worden gemaakt van de Nieuwe Wereldvertaling? Katholieke kerken waarin Joh. 1,1 dan zou worden gelezen (men lette op het onbepaald lidwoord): “In [het] begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was een god.” Volstrekt onmogelijk dus.

   1. @Rinze,
    Uw laatste alinea is mij volledig onbekend.
    Ik gebruik twee bijbels: Willibrord vertalling + Petrus Canisius).
    Beide bijbels melden: In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. (Let op het lidwoord: er staat niét: was ’n God, doch er staat geschreven: was God.)

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht