Aartsbisschop Viganò over gezondheidsconferentie: Vaticaan dient nu Nieuwe Wereldorde

In een artikel voor lifesitenews, toonde Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, voormalige apostolische nuntius van Washington DC,  zich uiterst kritisch over een in mei geplande online gezondheidsconferentie, georganiseerd door de Pauselijke Raad voor de Cultuur, de Cura Foundation, de Science and Faith Foundation en Stem for Life. Deze internationale conferentie (6-8 mei, 2021), met als ronkende titel “Exploring the Mind, Body & Soul. Unite to Prevent & Unite to Cure. A Global Health Care Initiative. How Innovation and Novel Delivery Systems Improve Human Health”, zal nieuwe medische technologieën exploreren, alsook de raakvlakken tussen spiritualiteit en wetenschap. Als deelnemers worden vooral artsen, wetenschappers, religieuze leiders, filantropen, opinieleiders en beleidsmakers verwacht. Toch maakte Viganò  zich zorgen over het opmerkelijk profiel van een aantal gasten: zoals Anthony Fauci (de Amerikaanse Marc Van Ranst), Chelsea Clinton (dochter van ex-President Clinton en oa bekend om haar sterke pro-abortus meningen), de New Age guru Deepak Chopra (hoewel de New Age niet meteen compatibel is met het Katholieke geloof), de CEOs van farmabedrijven Pfizer en Moderna, vertegenwoordigers van Big Tech bedrijven, en allerlei  prominente voorstanders van abortus, geboortebeperking en globalisme.

Volgens Aartsbisschop Viganò vormen deze en andere door het Vaticaan georganiseerde internationale conferenties het bewijs dat Paus Franciscus en zijn medestanders binnen de Romeinse curie “dienaars zijn geworden van de Nieuwe Wereldorde en het vrijmetselaarsglobalisme in een antichristisch tegenmagisterium.” De grafische vormgeving van de website van de in mei geplande “Mind, Body & Soul”conferentie is aldus Viganò een sprekend symbool van deze evolutie. De handen van God en Adam uit het bekende werk van Michelangelo (Sixtijnse kapel) werden er voorgesteld met chirurgische handschoenen. Christelijke symbolen worden hier, volgens Viganò, op heiligschennende wijze geparodieerd, en vervangen door het geloof in een Covid-religie en haar “bevrijdende” vaccins.  Over de ethische problemen rond de vaccins wordt er door het Vaticaan in alle talen gezwegen. Deze en vele andere toegevingen aan de globalistische éénheidsgedachte zag Viganò als een aanwijzing, dat de tijd van de apostasie van de Katholieke Kerk, waarvoor Onze Lieve Vrouw van La Salette ons verwittigd heeft, nu aangebroken is.  Hij riep priesters, religieuzen en gelovigen, die zich door het Vaticaan verraden voelen, op, om hun trouw aan het ware geloof nog luider uit te roepen en te bidden voor een Goddelijke interventie.   

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

23 commentaren op “Aartsbisschop Viganò over gezondheidsconferentie: Vaticaan dient nu Nieuwe Wereldorde

 1. Het is duidelijk dat de waarschuwing van Onze Lieve Vrouw van Salette in vervulling is gegaan. Modernistisch bisschoppen zoals die van België, Duitsland, Oosterrijk worden niet geëxcommuniceerd, blijven in hun functie en vernietigen met een glimlach verder het rijke katholiek geloof en de kerk!

  Ik weet niet hoelang het nog zal duren, maar ooit zullen deze bisschoppen en priesters hun leugens moeten aanschouwen door Godsogen. Ik zou niet in hun plaats willen zijn, want door Godsogen kijken naar de doodzonde die ze goedgekeurd hebben is een gruwel en daarbij zien hoeveel mensenlevens ze innerlijk gedood hebben door Godswaarheid en de 10 geboden niet te verkondigen en daarbij ook nog eens door de ogen van God zien dat ze geen Liefde hebben verkondigd maar het dode woord i.p.v. het levende woord dat moet de hel zijn. Ik denk dat iedere bekeerling die in doodzonde heeft geleefd weet hoe pijnlijk het berouw is als God laat zien wat doodzonde veroorzaakt heeft bij jezelf en de anderen.

  Ooit zullen ze hier zwaar voor boete, ook al denken ze nu van niet.

  1. U laat het oordeel niet aan de Allerhoogste! Het ware beter u zou zeggen ik laat God oordelen want alleen hij zal rechtschapen en oprecht zijn. Voor de rest op aarde is dat niemand…

 2. ik denk persoonlijk ook dat Rome zal vervallen in wat we noemen ‘ heidendom’. En natuurlijk zal God hierover oordelen, het is niet aan ons om dit te doen, maar ieder mag zijn of haar mening schrijven. Trouwens we leven al een tijdje in een postchristelijke tijd. En daar moeten we ons geen illusies meer maken, Jezus zei: dat de tijden zwaar zouden worden, volgens mij zitten we daar volop in.

  1. Een mening is prima. Maar hier is de mening wat God zal gaan oordelen. En dat is geen mening maar een hoop. De zin… God zal oordelen… is genoeg… Niet … God zal oordelen dat dit gedrag niet kan…. Dan ga je op de plaats van de Allerhoogste zitten.

   Je kan een mening hebben en een verwachting dat iets in de ogen van God fout of goed zal zijn…

 3. Wie tot twee kan tellen, kan met een gerust hart stellen dat O.L. Heer allerminst blij zal zijn met het goddeloos allegaartje dat zich begin mei in het Vaticaan verzamelt.

   1. “Je kan nog niet eens tot twee tellen”
    .. zegt de veelschrijver die het oordeel aan God wil overlaten, terwijl hij anderen op dit forum de maat komt nemen. Grapjas, ik heb u nog nooit op een katholieke meningsuiting kunnen betrappen.
    Het 2+2=5 gehalte van uw bijdragen spreekt voor zich.

 4. Vigano heeft er een handje van weg om de dingen anders voor te stellen dan ze zijn. Daarmee is alles gezegd.

  1. “nieuwe medische technologieën exploreren, alsook de raakvlakken tussen spiritualiteit en wetenschap” !!! dat is dikke zever in pakskes zoals de volksmond dat vroeger pleegde uit te drukken, zij het dat het volk heden zwaar bedrogen wordt en zich blijkbaar met overgave laat bedriegen.

   Wat men heden ‘wetenschap’ noemt vertoont geen enkele band meer met de ware en oorspronkelijke Wetenschap, namelijk de Wetenschap over het Geestelijk Leven zoals God het bedoelt.

   Men stelt vandaag alles ten dienste van de vernietiging van de zielen.

   Goddank bestaan er nog goede God-getrouwe mensen zoals Aartsbisschop Carlo Maria Viganò.

  2. Ik was zeer onder de indruk van zijn brief…. en welke dingen worden anders voorgesteld dan dat ze zijn? De groep die de paus gaat verzamelen rond deze conferentie is tegengesteld aan het katholicisme… Wie kan dat niet voor zichzelf zien? Ik luisterde naar dr Taylor Marshall over deze brief en doet u dat ook eens…

   1. De meeste reageerders hier zouden het liefst types als Vigano en Schneider zien. En dan betichten ze de paus van eenzijdigheid…Als er sprake is van eenzijdigheid zit hij wel aan de traditionele kant van de gelovigen. De pre VAII’ers…Het is een beetje het adagium van deze tijd. De wappies roepen dat hun vrijheid van meningsuiting in het geding is of zelfs helemaal weg is. Maar waarschuwen ze als wij straks aan de macht zijn zullen we links de mond snoeren……..

    1. ‘paus’ Franciscus moet zoals iedere christen in de eerste plaats God respecteren en naar Hem luisteren zoals het Eerste Gebod aangeeft en onder geen voorwaarde buigen voor de nieuwe wereldorde die slechts chaos voortbrengt en de zielen moedwillig verduistert.

 5. Vigano pakt uit met allerhande complottheoriën zonder controleerbare feiten of harde bewijzen gecombineerd met platte rechts-populistische retoriek. Hij zingt steeds hetzelfde liedje.

  1. @René Ziehier de officiële website:
   ___https://vaticanconference2021.org/___
   Als u er geen graten in ziet dat er abortusvoorstanders, milieu-activisten, New Age goeroes en de directeur van een Imam school samenkomen met afgevaardigden van Big Tech, Big Pharma en Big Finance en dit met verslaggeving door linksgeöriënteerde media, dan is dat uw volste recht.
   Als u diegenen die er anders over denken, wegzet als complotdenkers, dan is dat uw probleem.

   1. De transhumanist Steve Hoffman is een voorbeeld van de krankzinnigheid die in de hoofden van machtige oligarchen spookt. Die man wil een internet gecreëerd zien bestaand uit menselijke hersenen via “gecontroleerde hallucinaties” en beweert dat dit kan door technologische ontwikkeling. De luciferianen willen gnostische zelfvergoddelijking via technologie; dat is wat er achter de samenwerking zit tussen “Big Tech” en “New Age”-adepten. “New Age”-occultisten geven aan elektriciteit een centrale plaats in hun pantheïstisch wereldbeeld; zij doen dat omdat de demonen die zij dienen een heerschappij willen opbouwen via elektriciteit, via technologie dus.

    Men kan zich afvragen wat voor geavanceerde technologie de nefilim op den duur op aarde gevestigd hadden toen zij in ante-diluviaanse tijden op de aarde rondliepen. Volgens het “Boek van Henoch” leerde Azazel, één van de waker-engelen die de nefilim voortbrachten, het maken van allerlei dingen aan de kinderen van Kaïn. Ik geloof dan ook niet dat menselijke “wetenschappers” de huidige moderne technologieën zelf “uitgevonden” hebben; zij hebben de kennis tot het bouwen daarvan ontvangen van andere wezens.

    Degene die zoiets zegt wordt een “complotzot” genoemd, maar ik zie de laatste tijd meer en meer mensen toegeven dat de “complotzotten” gelijk hadden.

    Weten dat “Lucis Trust” een “Consultative Status” heeft bij de “Verenigde Naties” is beseffen dat “New Age”-occultisme onderdeel is van de kern van het wereldbeeld der oligarchen die de wereld willen ombouwen tot een technocratische, jakobijns-centralistische wereldstaat. “New Age” is luciferiaans, en de hogepriesters ervan roepen gevallen engelen op via occulte rituelen en ontvangen bevelen van hen. Reeds in de negentiende eeuw probeerde Jules Doinel de mensheid te waarschuwen; Doinel was, als onderdeel van de “spiritualistische beweging” van Gérard Encausse, de hoofdman van het neo-katharisme, in de geest waarvan gnostische kerken ontstaan zijn zoals er momenteel veel zijn in het Westen. In de reconstructie van de kathaarse rituelen als ritus van zijn gnostische kerk werd hij bijgestaan door geesten van dode middeleeuwse katharen uit de onderwereld. Jules Doinel heeft zich later echter bekeerd tot de apostolische Kerk en heeft door zijn schrijven geprobeerd de Fransen te waarschuwen voor hoe Lucifer, de prins der duisternis, de maçonnieke wereld bestuurt.

    1. ” “New Age”-occultisten geven aan elektriciteit een centrale plaats in hun pantheïstisch wereldbeeld; zij doen dat omdat de demonen die zij dienen een heerschappij willen opbouwen via elektriciteit, via technologie dus.”, schrijf je.
     Dat doet me denken aan dokter Cowan, die man die inziet dat de EM-golven, oftewel electrische-magnetische golven, wellicht de bron van vele ernstige ziektes zouden kunnen zijn. Zie: transitieweb.nl/achtergrond-longreads/de-besmettingsmythe-een-nederlandstalige-samenvatting-van-the-contagion-myth/
     en
     niburu.co/buitenland/16233-er-is-iets-bijzonders-aan-de-hand-met-corona-in-india
     Immers, wij mensen, maar in wezen alle levende wezens zijn voorzien van ontelbare cellen die allen via piepkleine elektrische signalen communiceren met elkaar en de omgeving. Een zeer mooi, maar bijna fragiel te noemen biologisch fenomeen. Wij zijn echter nog nooit in onze geschiedenis zover ik weet, vreselijk in gevaar gebracht door diezelfde, maar dan van perverse vormen van elektriciteit.

     En inderdaad. Zónder verregaande elektrificatie van de wereld zou er geen macht met zoveel kracht mogelijk zijn zoals die nu op aarde is. Want mede dankzij computers, televisie en massa-media is ‘de macht’ meer dan 1000 maal sterker geworden dan ze al was, schat ik. En alles wordt mogelijk gemaakt door (o.a.!) de elektriciteit.

     De elektriciteit en de computer, maar ook bijvoorbeeld de televisie of de mobieltjes, de films e.d., geven de heersende klasse en diverse aanhangselen daarvan, onvoorstelbaar veel macht en bijna oneindig veel mogelijkheden de onderklassen te beheersen zoals hen goeddunkt.

     Alleen al de elektriciteitsvoorziening op zich, slurpt gigantisch veel energie op. Honderden kerncentrales, duizenden kolencentrales, gasturbines, watercentrales staan daarvoor dag in dag uit te werken.

     En de ziektes en het onmenselijke verdriet die het mede-veroorzaakt door de met elektrosmog vervuilde eather is onmetelijk groot. Om nog maar te zwijgen over de ziekmakende lelijke afvalstoffen, die vreselijke vervuiling van de aarde met vergiften, met radioactiviteit, met boskap, met ontginning, smog en rook herrie en nog meer smerigheid.

     Veel geleerden houden zich stilletjes in het hoekje en wellicht zelfs onnozel voor wat betreft deze onderwerpen.
     Veel mensen houden zich ook onwetend en dom voor het onvoorstelbaar gemeen geweld en het misdadig bedrog dat op de beeldbuis (of nu flatscreen) te zien is. Om van de diepe vunzige perverterende hersenspoeling nog maar te zwijgen.

     En dat alles dankzij: de elektrische energie. Hiervoor moet dan ook alles wijken: gigantische windmolens, honderden zo niet duizenden zo groot soms als de Eiffeltoren of de Domtoren worden er geplaatst, onvoorstelbaar veel zonnepanelen komen er op de weilanden, de daken, op de meren en andere plaatsen. En dit is nog maar het begin. Huizen worden voorzien van altoos draaiende en zoemende warmtepompen, steden moeten elektrisch bestuurd worden, (smartcity’s) waar de bewoners met elektronica gekoppeld worden aan de computers en mobieltjes waarin ook hun prive-leven zit, het geld, de status van de mens.

     Men wil robotten gaan inzetten, camera’s, satellieten, zelf-rijdende auto’s enzovoorts enzovoorts. De mens zal in een elektronische wereld/hel geduwd worden door de eeuwige betweters en de baasjes met hun ontelbare helpers en onwetende meelopers.

     Inderdaad. Het lijkt wel of de elektriciteit zélf het kreng is, of in ieder geval wordt het het verdraaide kwaad wel erg gemakkelijk gemaakt om verderf te zaaien.

     Elektriciteit; de onzichtbare occulte verdriet brengende zonde van de wereld. Het leek een zegen, maar in de verkeerde handen is het een vloek.

     1. “Volgens het “Boek van Henoch” leerde Azazel, één van de waker-engelen die de nefilim voortbrachten, het maken van allerlei dingen aan de kinderen van Kaïn. Ik geloof dan ook niet dat menselijke “wetenschappers” de huidige moderne technologieën zelf “uitgevonden” hebben; zij hebben de kennis tot het bouwen daarvan ontvangen van andere wezens.”, schrijf je.

      Opmerking:
      Zou het niet zo kunnen zijn dat de menselijke wezens al veel langer bestaan dan een paar duizend of een paar miljoen jaar? Wellicht bestaan we al miljarden jaren, wie zal het zeggen? Het is m.i. mogelijk dat de mensen heel vroeger ook al vele technische mogelijkheden ontdekt en uitgewerkt kunnen hebben. Misschien op een andere manier dan wij nu, maar men zou ook ver ontwikkeld kunnen zijn geweest. Dat zulke zichzelf machtig gemaakte wezens dan werden aangezien voor engelen, is dus wel invoelbaar. Ergo, als er in Heilige boeken gewaarschuwd wordt voor tovenaars en zulke mensen, lijkt mij dat terecht. En daar zouden we wellicht van kunnen leren.
      Als de Prediker zegt dat er niets nieuws is onder de zon, dan spreekt mij dat dus wel aan. Tijden veranderen, maar de mens niet; die behoudt zijn streken.

      “Degene die zoiets zegt wordt een “complotzot” genoemd, maar ik zie de laatste tijd meer en meer mensen toegeven dat de “complotzotten” gelijk hadden.”, schrijf je.
      Opmerking:
      Het labelen van mensen is psychologisch gezien een onder-de-gordel-spelletje, dat gespeeld wordt door belanghebbenden, meen ik. Het woord is waarschijnlijk dus verzonnen door die belanghebbenden. Ik lees tamelijk wat geschiedenisboeken. Zeer interessant en leuk om te doen. In zulke boeken zijn complotten en opzetten vaak goed beschreven, want ze komen regelmatig voor. Men belegde bijvoorbeeld geheime vergaderingen met elkaar, waarin men afspraken maakte, geheime overeenkomsten sloot, clubjes formeerde, enzovoorts. Ergo, wie de geschiedenis beziet, die ziet deze zaken er nu eenmaal in terug. Dus het label heeft weinig grond tot negatieve labeling, ook al wordt dit zo gebruikt. We zien er wel een vorm van ‘Newspeak’ in; de taal zelf kan als machtsmiddel ingezet worden. Dat is jammer en spijtig, maar men maakt er gebruik van en er is bijna niets tegen of aan te doen.

      En natuurlijk, de mensen die wat dieper nadenken, komen soms tot bepaalde bevindingen en soms, heel soms, krijgen die dan ook een beetje gelijk. Maar dan is het wel vaak te laat misschien.
      Echter, het gaat niet om gelijk krijgen, maar of er iets verbeterd op de aarde. Het doel zou geluk moeten zijn. Maakt iets gelukkig? Dan is het goed.
      Doe een ander niet dat gij niet wilt dat u geschiedt. Dat is de regel van de beschaving. Geluk.

  2. René,

   Mag ik er vanuit gaan dat u hier ook onder de namen “Firmin”, “Jerome”, “Irma” en “Robbe” geschreven heeft?

   Indien dat zo is, doet u dat in opdracht van anderen of op eigen initiatief?

   Indien het eerste, wie?

 6. En waarom zou de Mgr. dat doen, beste René, “dat zelfde liedje”, uw woorden ? Omdat hij niet na laat om een, voor velen, nog steeds verborgen realiteit, te ontmaskeren. Hij heeft jaren in het centrum van de wereld macht gewerkt en gewoond, Washington. Daar heeft hij ongetwijfeld het bedrog van het NWO theater van nabij meegemaakt, het bedrog ontdekt, en zijn conclusies getrokken. De Mgr. heeft het toegegeven, hij is ook een tijd lang misleid geweest, maar sinds de laatste pausen, is hij tot de conclusie gekomen dat het Vaticaan een verlengstuk geworden is van de wereldwijde vrijmetselaar maffia en de Nieuwe Wereldorde van de Synagoge van satan (Ap. 2:9,3:9) die de macht heeft in alle hoofdsteden. Ik hoop voor U, beste René, dat U niet ook zo’n “hoog opgeleide” robot bent, gehersenspoeld en afgetrained in de voorgeschreven antwoorden met respect voor de “autoriteit”, van leugens, omissies en valse pretenties, en niet geleerd heeft zelf op onderzoek uit te gaan en iedere “autoriteit”, kritisch te wantrouwen, met name de staat en iedere regering. Zij zijn de vijanden van het volk. Verkiezingen zijn theater stukken. Waarom zijn in de beter gesitueerden wijken van de grote steden, de meeste bekluier dragers te vinden, zelfs op straat ? Waarom is de test en vaccinatie bereidheid in die wijken het grootst. Als U een Belg bent, beste René, dan is het nog dramatischer, en is alle hoop vervlogen op inzicht en onderscheidingsvermogen, enkele uitzonderingen daar gelaten. OSM (*) mensen zijn de goed betaalde slaven van het systeem. En Mgr. Vigano heeft daarmee definitief gebroken, “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”. Vrezend voor zijn leven, moet hij zelfs onderduiken. In deze crisis tijd wordt het kaf van het koren gescheiden. Sta aan de goede kant der winnaars. Dus, neem, beste René, een voorbeeld aan zijn moed en prijs hem. En als U nog een keer iets plaatst op dit voortreffelijke katholieke Forum van de Traditie, onderbouw dan hetgeen U schrijft, maar vervuil niet de ruimte met loze meningen, zonder argumentatie, zoals enkele anderen dat frequent doen, helaas.
  (*) Ons Soort Mensen

 7. “gecontroleerde hallucinaties”, ( zie Theudmer 26 april 2021 om 17:25 )

  Gecontroleerde opwekking van hersengolven zijn inderdaad mogelijk en dat al sedert tenminste 1987 toen ik een dergelijk brainwave-apparaatje een week lang kon huren in Gent.
  Met de huidige combinatie van internet en draagbare computers en tablets is het technisch mogelijk om de brainwave-controle via wifi te laten uitvoeren door anderen. Of men dit reeds doet weet ik niet maar het kan zonder meer. Men heeft er wel een speciale electronische bril bij nodig met ingebouwde lampjes waarvan men de intensiteit MOET kunnen regelen.

  In 1974 deed ik zelf drie experimenten om de aanwezigheid van geesten aan te tonen met behulp van eenvoudige electronische apparatuur. Ook dat is zonder meer mogelijk maar vanwege de uiterst laaghartige uitingen van rondom aanwezige geesten heb ik het nooit meer aangedurfd. Men hoort gestommel, ijzingwekkend geschreeuw, vloeken en getier van verschillende stemmen.

  Wanneer men de beruchte chip-inplant in het lichaam laat plaatsen is men volledig overgeleverd aan de “goede zorgen” van vreemden want volgens mij beschikt men zelf niet over de hoofdcontrole op de werking van die chip. Het lijkt me echter vanzelfsprekend dat men ongevraagd porties hersengolven (brainwaves) zal toegediend krijgen via het zenuwstelsel.

 8. Op “PAL NWS” staat vandaag een artikel (28 april 2021, door Kristof Luypaert) met de titel: “Duitse inlichtingendienst gaat “anti-lockdown dwarsdenkers” observeren”.

  Ze willen alles paraat hebben om jacht te maken op de “complotzotten”. De ironie is dat de “complotzotten” de enigen waren die zoiets al langer zagen aankomen en daarom voor “zotten” gehouden werden door de “Brave Burger” die hen afsnauwde in de aard van: “Da kan hier nie, want het is hier Democrassie!”

  Psychologische oorlogvoering; dit is een voorbeeld ervan.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht