Dr. Mike Yeadon (ex-Pfizer): “Moge God ons redden”. Voorbij de goede redenen.

Dr. Yeadon studeerde biochemie met nadruk op de ademhalingsorganen. Hij werkte 35 jaar in Big Pharma en leidde dan een eigen biotechbedrijf dat hij onlangs verkocht heeft. Hij is directeur research bij Pfizer geweest. 60 nageziene wetenschappelijke papers (peer reviewed). Hij is geen anti-vaxxer en heeft aan vele experimentele medicamenten meegewerkt. Hij raadt u trouwens aan u te vaccineren als u bv. 65+ bent en ernstige gezondheidsproblemen hebt die zouden maken dat een Covid-infectie fataal zou zijn. Dat neemt niet weg dat hij massavaccinatie van hele bevolkingen, gezonden, jongeren en zelfs kleine kinderen inbegrepen zinloos en zelfs gevaarlijk vindt.

Een gezaghebbende stem in het wetenschappelijke debat! Maar er is geen debat meer. U hoort hem enkel nog op niet mainstream websites, bv. Lifesitenews. Zie dit interview van begin april: http://EXCLUSIVE – Former Pfizer VP: ‘Your government is lying to you in a way that could lead to your death.’ | News | LifeSite (lifesitenews.com)

Hij tekent nu zijn mails met “Moge God ons redden”.

 

Hoe is het mogelijk dat er geen wetenschappelijke discussie meer is over maskers, lockdowns, vaccinaties en updates en je enkel nog op een “pro life” site een afwijkende mening leest? Zijn we teruggekeerd naar de duistere tijden? Is wetenschap vervangen door een religie zonder God met pseudo-wetenschappelijke dogma’s, massa’s geboden en verboden, hogepriesters (“experts”) die de orakels van de goden interpreteren en de te maken offers afkondigen?

10 leugens

Dr. Yeadon brengt 10 leugens aan bod. Onderaan vindt u bronnen waar u zelf verder kunt zoeken.

1. De maskerplicht als beveiliging. Eerst voor particulieren als nutteloos beschouwd en enkele maanden later verplicht. Dr. Yeadon haalt het enige grootschalige onderzoek aan, een maanden lang experiment in Vietnam in 2015. 500 gezondheidswerkers in regionale ziekenhuizen droegen de hele tijd een echt chirurgisch masker. 500 het gewone masker zoals wij hier dragen (textiel of synthetisch wegwerpmasker). 500 droegen niks. We laten de operaties buiten beschouwing waar er uiteraard gezichtsbedekking vereist is. Wat bleek? Die met chirurigsch masker en die zonder masker gaven ongeveer even veel besmetting (bv. griep) aan mekaar door. Die met de gewone maskers veel meer! Het ging uiteraard niet over Covid want het is een onderzoek van 2015.

Hoe komen we erbij om maskers op te leggen aan kinderen van 8, van 5 in sommige landen ook tijdens hun lessen L.O.? Om vrouwen te laten bevallen met een masker?

2. Bescherming door lockdowns van hele landen. De lockdowns in China maar ook Zuid-Korea waren zeer krachtdadig maar beperkt in tijd en plaats. Er zijn daar nooit maandenlange lockdowns van iedereen geweest en een langdurige sluiting van de economie en de horeca in het hele land (zoals bv. In Spanje).

3. Isolering van hele bevolkingen voor hun welzijn. Het Oosten heeft de besmettingshaarden effectief geïsoleerd. Ze beschikten daartoe over alle contactgegevens (in China de overheid en in Korea de Telecom). Korea is niet communistisch maar heeft de grootste dichtheid van 5G-celtorens.  De Telecom stelde alle gegevens meteen ter beschikking.

In het Westen is in de meeste landen de hele bevolking geïsoleerd, gezonden inbegrepen. Dat liep in sommige gevallen maanden door ook al was de besmetting voorbij (bv. april 2020 in Londen).

4. De angstaanjagende varianten. Dr. Yeadon is daarover duidelijk. Die verschillen maar 0,3% en het is echt onmogelijk dat ze aan een voor Covid opgebouwde immuniteit aangevuld met de natuurlijke weerstand tegen de al lang bestaande Corona-aandoeningen (bv. verkoudheid, griep..) ontsnappen. Hij haalt een bloedtest aan die in de lente van 2020 afgenomen is bij mensen die in 2003 SARS hadden. SARS 2003 is 80% identiek. Die test wees uit dat de bloedstalen van die mensen direct antilichamen tegen Covid 19 aanmaakten. Dat was bij een verschil van 20% en niet 0,3%.

Waarom altijd maar doorbomen over “varianten”? Dr. Yeadon noemt ze “scariants”, een samentrekking van “variant” en “scare”, dus schrik aanjagen.

5. Er is in het Westen nauwelijks een initiële behandeling aangeboden. Dat was blijkbaar niet nodig. Het was van: “Blijf thuis, kom niet buiten, neem Afebril en kom over twee weken eens langs. Is het dan niet over? OK, dan leggen we je aan de machine.”  Zo was het de eerste maanden. Hoeveel extra doden heeft dat niet veroorzaakt? Later hebben ze machinegebruik beperkt.

Er zijn nochtans bruikbare middelen in de beginfase: Hydrochloroquine gecombineerd met AZL. Daar zijn vele studies over geweest (Korea, India, Senegal). Een Japanse Nobelprijswinnaar pleit voor combinaties met Ivermectine, een antiparasietmiddel. Nadeel is dat het goedkope middelen zijn die niet meer onder patent vallen. Daar is voor Big Pharma niks aan te verdienen.

In de Angelsaksische landen zijn patiënten wel onder druk gezet om het experimentele Remdesivir toe te staan. Dat is na een paar maand roemloos afgevoerd. Volgens prof. Raoult van Marseille is Remdesivir met zijn gekende nevenwerkingen deels verantwoordelijk voor het ontstaan van de Britse variant.

Het Oosten heeft die eenvoudige middelen wel gebruikt, Korea even zeer als China. Niks met “communisme” te maken maar met hun antropologie (de groep eerst en niet het individu). Zij hebben hun patiënten humaner behandeld dan wij. Ze hebben ook nooit massaal gebruik gemaakt van beademingstoestellen.

6. Het massaal pushen van de PCR-tests. In de zomer van 2020 zijn ze op massa-industriële schaal geproduceerd. Ze leveren nochtans veel valse positieven op (30-40% volgens officiële schattingen). Dat heeft te maken met het aantal cycli (voor amplificatie) dat de stalen gedraaid hebben. Hoe meer cycli (drempel is 30+) hoe meer valse positieven.  Daardoor kregen we het gevoel dat er een tweede golf in september-oktober 2020 op komst was.

De naam van professor Drosten (Berlijn, “Charité”) is onlosmakelijk verbonden met deze tests. Hij is een man met faam, de tweede meest geciteerde immunoloog ter wereld. Eerste is Stefanopoulos van de VS, derde Raoult van Frankrijk (Marseille).

Prof. Drosten ontwikkelde in een handomdraai de test

Een van de grootste Covid-mysteries. Helderziendheid, je kunt het niet anders noemen. Prof. Drosten had het PCR-testprotocol al uit zijn computer gerold enkele dagen voordat China de sequentie van het virus publiceerde. Dat was midden januari 2020. In de volgende maanden is dat protocol uitgevoerd en massa-geproduceerd, tientallen miljoenen testkits.

Hoe meer je dus test, hoe meer je valse positieven verkrijgt. Dat is pure wiskunde. Dr. Yeadon analyseert het zo: “De test toont vaak oude sporen van besmetting (eerdere Covid waartegen je organisme zich goed verdedigd heeft, griep, verkoudheid..).” Dat wordt als “Covid-positief” gelezen.

Propaganda

7. De media zijn louter propagandakanalen geworden, de “sociale media” censuurmastodonten. De index van de Katholieke Kerk motiveerde in de tijd uitgebreid waarom een heel beperkt aantal boeken erop gezet werden. Nu is er een kwantitatief oneindig veel uitgebreidere censuur. Nu volstaan algoritmen (frequentie van trefwoorden) met een automatisch antwoord (“‘community guidelines” overtreden).

Onderaan vindt u de “guidelines” van de officiële Britse media-waakhond OFCOM. Puur totalitair. Volgt u als journalist de officiële lijn niet, dan kunt u een boete krijgen en uw licentie kwijtspelen. In de universiteiten is het niet anders. Je wijkt niet af van de officiële “Covid-adviesorganen” of je publiceert niet meer. De universiteit is het tegenovergestelde geworden van wat de oprichters in de Middeleeuwen ermee voor ogen hadden (“Universitas“), nl. de heerschappij van de bekrompen politiek correcte kliekjes.

8. De angstpropaganda over de asymptomatici. Volgens Dr. Yeadon is dit een verzinsel. In de medische literatuur van voor Covid 19 is nooit sprake geweest van gezonde asymptomatische dragers die overbrengen. Je moet werkelijk vol van virus zijn om over te brengen.  Overbrenging gebeurde volgens hem vooral waar zieke mensen samen zijn, rvt’s, ziekenhuizen, families waar verschillende generaties op kleine oppervlakte maanden opgesloten worden… De asymptomatici is een angsttactiek.

9. Vaccins in een handomdraai gevonden voor een nog niet volledig bepaald virus. Het Covid-virus is erg omvangrijk (staafjes van 10000 aminozuren). De Fact-checkers zeggen u, het virus is bepaald. Zij denken in zwart of wit. De waarheid is in het midden, het virus is bepaalbaar maar nog altijd niet duidelijk genoeg bepaald. Dat ligt zeker niet aan gebrek aan inzet van onderzoekende universiteiten!

In de noten vindt u een Italiaans werk, een verzameling artikels van journalisten, psychologen maar ook biochemici. Er zijn foto’s bij genomen door de electronenmicroscoop. Daar ziet u dat het beeld veel vager is dan de foto van Sars 2003. Sars 2003 is veel duidelijker bepaald en nochtans hebben ze nog geen vaccin daartegen kunnen ontwikkelen.

Bij Covid rollen er in een paar maanden vier tot vijf “vaccins” van de band. Normaal wordt een vaccin afgeleid van dode virussen van de infectie maar dat is hier dus niet mogelijk wegens de onvoldoende bepaaldheid. Pfizer en Moderna zijn eigenlijk geen vaccins maar genetische medicamenten. Zulke medicamenten zijn al gebruikt bij kankerbehandelingen in de late fase maar als experiment, d.w.z. met instemming van de patiënt. In die fase hebben de patiënten niet zo veel meer te verliezen.

Als Pfizer en Moderna vaccin heten, dan is dat alleen omdat er minder veiligheidsvoorschriften gevolgd moeten worden dan bij experimentele medicamenten en spoed ingeroepen kan worden. Een andere reden is er niet. Pfizer en Moderna werken via MRNA, Astra Zeneca en Jansen en Jansen via DNA. Die laatsten krijgen minder gunstige pers wegens bloedklonters in een statistisch zeer beperkt aantal gevallen. Dat treedt echter ook op bij Pfizer en Moderna. Het is duidelijk dat die twee andere als zondenbok functioneren. De overheid wil duidelijk de “revolutionaire” MRNA-therapie van Pfizer pushen.

Koehandel met de hele EU-bevolking als inzet

Op 14 april 2021 sloot de EU-president, Charles Michel, een contract met Pfizer af voor de levering van 1,8 miljard bijkomende vaccins in de volgende twee jaar.  Het plaatje is duidelijk. 1,8 miljard is vier spuiten voor elke EU-onderdaan. Dat maakt voor elk van u 2 bijkomende updates per jaar in de volgende twee jaar. Daar draait het volledig om volgens Dr. Yeadon. Door het hypen van varianten wordt de bevolking murw gemaakt om telkens opnieuw te prikken. Pfizer en Moderna hebben de sequenties op hun schermen, ze kiezen nu eens die dan weer die, printen en alles gaat naar de productielijn.

Het Europese Gezondheidsagentschap (EMA in Amsterdam) heeft al samen met de Amerikaanse CDC afgesproken dat updates niet de veiligheidsvoorschriften moeten volgen, ze zijn immers gewoon bijvoegsels van wat al goedgekeurd is. De EMA heeft aan de andere kant absoluut geen haast als het over een klassiek vaccin als Sputnik gaat. Dat haalt 91% in onafhankelijke tests. Niettemin ligt het dossier al twee maanden in Amsterdam. Wellicht wordt het ooit goedgekeurd als er geen oorlog in Oekraïne komt maar de EMA heeft al duidelijk gemaakt dat ze niet met Rusland zal onderhandelen. De landen moeten dat doen. Johnson en Johnson haalt 60-70%, dat keurde de EMA in een paar weken goed.

Foto met dank aan de biljartvereniging Jansen en Jansens

Een intermezzo… De mediaberichtgeving is in deze sombere tijden soms pure kolder geworden. Verleden week ging een Tsjechische minister naar Moskou om te onderhandelen over levering van vaccins. Twee dagen ervoor lekt de geheime dienst dat er een doorbraak is in een onderzoek naar een ontploffing in een Tsjechisch munitiedepot 7 jaar geleden. Die fabriek werd toen verkocht. Franse, Amerikaanse, Russische.. kandidaat-kopers. Russen uitgerangeerd. Dan een ontploffing in een hangar. Eerst na twijfel als een ongeval geklasseerd. 7 jaar later plots weer de these aanslag. De schuldigen hebben ze nu plots gevonden en dat zijn 2 Russen. Blijken dat dezelfde te zijn die ook de Skripals vergiftigd zouden hebben in Salisbury in maart 2016. Het duo Jansen en Jansens. Gevolg is dat de Tsjechische aankoop van Sputnik op losse schroeven staat en ook een contract met de Russen om een kerncentrale daar te moderniseren. 

Hierbij de twee Russen (camerabeelden uit een Londense straat uit 2016):

Conclusie

10. De conclusie is volgens Dr. Yeadon onontkoombaar. Deze “totale biopolitieke inkadering” leidt tot een totalitaire controlemaatschappij. Updates van vaccins kunnen gemerkt worden met gel en zo met infrarood gevoelige smart phones gelezen worden door ambtenaren, agenten, tolbeambten, winkelsecurity. Charles Michel verbindt ons lot met Pfizer. Vergeet niet dat Pfizer sterke banden heeft met het militair-industriële complex en de diepe staat van de VS. De dienst voor projectontwikkeling DARPA (Defence Advanced Research project Agency) heeft al veel uitvindingen doorgespeeld (bv. in de nabije toekomst traceerbare gels in vaccinaties). Pfizer is ook nauw verbonden met met anglo-zionistische establishment in de VS. De CEO van Pfizer noemt Israël, het voorbeeldland van vaccinatie ook voor de EU, onomwonden het “labo” van de wereld.  In het Westen worden we allemaal Israël in de mate dat we massa-vaccineren en -updaten.

Uiteraard zal dat vaccinatiepaspoort (plastic kaart, smart phone code of/ en onderhuidse gel) uiteindelijk gekoppeld worden aan uw electronische geld. Die kraan kan dan naar believen worden dichtgedraaid. “Mevr. K, u hebt uw update nog niet gehaald, uw toegangscode vervalt over twee weken...”

De totale wereldcontrole door één groep komt er wellicht niet. Het Oosten (Rusland, China..) zal zich niet koppelen. Dat is een lichtpunt. Ze hebben eigen systemen ontwikkeld, die niet altijd minder menselijk zijn. Maar wij in de EU zitten niet aan de goede kant. De EU met Michel op kop heeft ons zonder slag of stoot uitgeleverd. Onze bisschoppen zullen het niet vertellen, de meeste zeggen dat we gewoon onze burgerplicht moeten doen.

De diepere redenen? Dit kan moeilijk anders zijn dan het reduceren van de wereldbevolking en totalitaire controle invoeren van de bevolkingen zoniet van de wereld dan toch van hele gebieden. De malthusianen van de negentiende eeuw, eugenetici van de twintigste eeuw, de radicale ecologisten, radicale klimaatactivisten en biopolitieke planners en “experts” (EMA, WHO, nationale adviesraden) zijn allemaal koek van één deeg.

Ziet u als lezer eerder goede dan kwaardaardige redenen voor dit alles? We zouden ze graag vernemen.

Dr. Yeadon tekent nu zijn mails met “Moge God ons redden“.

 

Enkele bronnen:

-Interviews met Dr. Yeadon o.a. op Delingpole podcasts en op de onafhankelijke site “odyssee.com”.

-Hierbij de “richtlijnen” van de officiële Britse mediawaakhond Ofcom om de media te stroomlijnen: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0025/193075/Note-to-broadcasters-Coronavirus.pdf

-BIZZI N. en MARTINI M., Operazione Corona Colpo di Stato Globale, Kindle, 2020

Dit bevat bijlagen van journalisten, psychologen maar ook van biochemici (met foto’s van virussen).

-VON ROSSUM W., Meine Pandemie mit Professor Drosten. Vom Tod der Aufklärung unter Laborbedingungen, Kindle, 2020

De titel zinspeelt op de doorbraak van de pseudowetenschap (einde van de “Verlichting”). Het boek focust sterk op prof. Drosten, de centrale figuur in het Duitse Corona-beleid, de man die de PCR-test in een handomdraai heeft ontwikkeld en wereldwijd gepusht. 

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

49 commentaren op “Dr. Mike Yeadon (ex-Pfizer): “Moge God ons redden”. Voorbij de goede redenen.

 1. @juuls,
  Lees het volgende ‘ns goed:
  Onder punt 7 van dit artikel staat het volgende:

  Onderaan vindt u de “guidelines” van de officiële Britse media-waakhond OFCOM. Puur totalitair. Volgt u als JOURNALIST de officiële lijn niet, dan kunt u een boete krijgen + uw licentie kwijtspelen. In de universiteiten is het niet anders. Je wijkt niet af van de officiële “Covid-adviesorganen” of je publiceert niet meer. De universiteit is het tegenovergestelde geworden van wat de oprichters in de Middeleeuwen ermee voor ogen hadden (“Universitas“), nl. de heerschappij van de bekrompen politiek correcte kliekjes.

  Bovenstaande is de reden van verwijdering van het You Tube filmpje van mgr. Schneider.

  1. Allereerst dit zijn geen feiten maar conclusies beste Derks. Lees de guidelines nog maar eens goed door op de site van OFCOM. Dan praten we verder. Ik heb

   Geef me maar eens direct aan dat de verwijdering onder verwijzing van deze specifieke guideline is gebeurd.

   1. Goed geschreven artikel, interessant studiemateriaal, pijnlijke feiten.
    @juuls De verwijdering van het You Tube filmpje van mgr. Schneider is een feit. Draai of keer het zoals u wilt, dit ruikt naar censuur.
    @P.Derks Ik ben volledig mee met de redenering die u opbouwt. De mainstream media berichtgeving van CoViD-19 maakt gebruik van communistische praktijken – die horen niet thuis in een democratie.

    1. @Bart lees eerst maar eens goed wat ik schrijf. Dat is al wat teveel gevraagd.

     Bijzonder dat u zonder onderzoek dit artikel wel goedkeurt en mainstream media beticht van communistische praktijken. Gelukkig zijn er heel veel meer mensen die wel weten wat democratie inhoudt. U in elk geval niet.

     1. @juuls De Ofcom guidelines zijn op zijn minst dictatoriaal te noemen. Of lees ik dat verkeerd? Maakt persvrijheid in uw mening geen deel uit van de democratie?

  2. Nog een opmerking de bronvermelding heb ik gekeken daar komt het woord journalist niet eens in voor het gaat over de mediaconcern die zich niet houden aan de guidelines. Waar het niet gaat over welke informatie men uitzendt. Maar dat men alleen dat uitzendt wat waar is en gestaaft kan worden door bewijzen. En dat schadelijke content vermeden moet worden. Schadelijke content in de zin van medische bewering die onwaar zijn. Zoals het gebruikt van bepaalde medicijn waarvan geen wetenschappelijke onderbouwing bekend is. En gaat zo maar verder. Dikke duim..

 2. Het is een feit dat de media en de sociale media een wat duistere rol spelen in de vaccinaties campagnes wie spreekt de waarheid? Het is voor je veiligheid, en voor je medemens. Je bent dan terug vrij, je kan gaan en staan waar je wil. Maar is dat zo? En nu iets voor Jules Van Rooyen, mijn onderzoek naar de zelfmoord van de hervormer Luther is afgerond. Ik heb geen enkel bewijs gevonden voor zijn zelfmoord. Luther is een natuurlijke dood overleden. Ik heb met een aantal mensen gesproken( met mondmasker) maar ook die wisten er niets van. Ik ga deze zaak dan maar classificeren als in wezen een opgeloste zaak . Sorry.

 3. juuls ivm Uw reactie van 21 april 2021 om 09:38:
  Net zoals U niet correct kunt redeneren, kunt U blijkbaar (= feit en dus niét schijnbaar) ook niet lezen.

 4. @juuls ivm Uw reactie van 21 april 2021 om 09:38:
  Inzake Luther: Uw reactie had ik pakweg één uur na reactie van Jules Van Rooyen al gegeven.
  Dus: u haalt ’n oude koe van stal.
  Dus: opnieuw adviseer ik U om te leren lezen conform basisschool.

 5. @juuls ivm Uw reactie van 21 april 2021 om 09:26:
  U kunt bovendien niet correct denken:
  Conclusies trekken mensen vanwege feiten (feit = daadwerkelijke gebeurtenis).
  Dus; eerst komen de feiten en dan pas trekt men daaruit conclusies.

  Een en ander houdt in, dat met U discussiëren,geen enkel nut heeft:
  U vindt Uzelf slim, edoch U kunt niet lezen + U kunt niet redeneren.

  O ja, met Luther heeft U gelijk (U kunt dus tóch ietwat lezen): @willy gaf daar ’n reactie over.

  1. Ik ben blij dat u zelf feitelijk vaststelt zelf niet goed gelezen te hebben. En toch probeert u dat in mijn schoenen te schuiven.

   Conclusies trekken mensen op basis van informatie. Dat kunnen feiten zijn. Maar kan ook een valse conclusie zijn. Van Rooyen alhier verteld dat iemand vrij metselaar is.. (een feit) maar concludeert daaruit dat hij dus wel onderdeel moet zijn van groot complot. En dat is geen feit!
   Ik vind mezelf allerminst slim. En verwijten over lezen lijken met meer bij u op zijn plaats.
   Ik vraag slechts om feitelijke bewijzen. En krijg vervolgens een slap verhaal van u terug. Ik trek een alinea van dit artikel in twijfel. Omdat het heeeeeeeeeeeeeeeel klein stukje van hetgeen op die site staat. Slimmigheid van de schrijver. Oh en hij was oud directeur van Pfizer…. Je wordt als lezer al meteen bewerkt…. Maar ja even deze man googlen en je weet wat voor vlees je in kuip hebt. Volgende graag…

   1. @juuls Google, de digitale maatstaf van vandaag, is net zo goed als de doorsnee mainstream media.

 6. Sorry voor het misverstand. Maar ik had aan Jules van Rooyen geschreven dat ik dat zou onderzoeken. En dat schrijven was daar een reactie op. Ik heb totaal niets gevonden wat de theorie van de Jules zou kunnen ondersteunen.

 7. Men kan er niet omheen dat Luther geestelijke zelfmoord pleegde en vele zielen met zich meetrok.
  Dat hij zich aan zijn hemelbed ophing is zinnebeeldig waar en hoeft niet letterlijk bewezen.
  Veel interessanter is overdenken waarom een anderssoortige schaapstal moest ontstaan want blijkbaar liet God dat toe. Ook waarom de moslimwereld nodig was, en misschien nog steeds is ?
  Waarom er zoveel afwijkende godsdiensten moeten bestaan ?
  En overal vindt men mensen die enkel de buitenkant en de gekuntstelde vorm zien, zelfs bij de traditionelen, en daar een onnatuurlijke beleving in ondergaan — ook in de betekenis van ten onder gaan in tegennatuurlijkheid.
  Vandaag viert de antinatuurlijkheid zijn hoogste triomfen in opgeklopte virussen en zogenaamde vaccins als een wellicht allerlaatste middel (of wordt het nog vele malen erger ?) om de getrouwen van God tot het uiterste op de proef te stellen — en spoedig daarna de Nieuwe Aarde, met de hulp van God.

  1. Wat een slap lul excuus…..Nu is het zinnebeeldig… Alsook we het scheppingsverhaal zinnebeeldig is….Nadat het archeolisch ontkracht was….Dit is van het zelfde laken en pak…

   1. @juuls,
    U heeft blijkbaar geen enkele last van hoogmoed: U wil zelfs Gód voorschrijven hoe Hij het heelal (= werkelijk álles) schept.
    Mij interesseert dat werkelijk niet: Het belangrijkste is, dat het heelal er IS (geschapen uit het NIÉTS). Heeft Darwin ook verklaard, hoe bijvoorbeeld het oog per ongeluk ontstaan is en hoe dat per ongeluk met onze hersenen per ongeluk ontstaan is (en dan heb ik het niet eens over onze hersenen en onze spieren. Dat zou allemaal per ongeluk ontstaan zijn?
    Darwin had óók last van ontzettende hoogmoed.

 8. eric-b-l, i.v.m. Uw reactie van 21 april 2021 om 20:53 uur:
  U blijft mij steeds weer positief verassen. Waar heeft U die wijsheid vandaan?

 9. Van het eerste boek van Birgitta van Zweden ben ik nu voor de vierde maal aan het smullen, het is een hoofdschotel als uit het meest verfijnde Restaurant van de RKK. Voor iedereen sterk aan te raden.
  Jezus bouwde een kasteel voor zijn vrienden maar het werd ondergraven en bezet door dieven en goddeloze vreemdelingen. De vrienden van Jezus leden honger en hun zielen werden uitgeperst, de monden met stenen beladen. Zinnebeeldig en waarachig ! Nu komt de gerechtigheid en de schuldigen zullen beboet worden op advies van engelen en heiligen. De veertiende eeuw verschilde niet van onze tijd met twee pausen.

  1. Ook Catharina van Siena was bezig met de twee-pausen kwestie. Ook van haar geschriften kan men geestelijk enorm genieten.

 10. @juuls,
  Het belangrijkste van God Schepping is de mens; dat was het doel van Zijn Schepping (= dát was de Kroon van Zijn Werk)

  @juuls, wat is Uw grote fout? U ziet God grootse werk. U maakt van Zijn werk-zélf Uw God.

  1. @juuls,
   U doet dus hetzelfde als de joden en tijde van Mozes:
   Ze maakten ’n beeld (het bekende gouden kalf) en vervolgens aanbaden zij datzelfde beeld.

 11. @eric-b-l,
  Ikzelf heb die boeken niet gelezen, maar heb gedurende de jaren werkelijk uitstekende referenties daarvan ontvangen. Bedankt.

 12. ..@..@

  Hebreeën 11:3 ..Dat het zichtbare uit het ON-zichtbare is ontstaan ‼️..dat betekent dat Adam en Eva dus ook niet in het zichtbare zijn geschapen, dus zijn Adam en Eva ook niet in het vlees geschapen. Het scheppingsverhaal is er dan ook voor het begrip van de mens ná de zondeval.

  Ezechiël 28:13 is een toelichting op het scheppingsverhaal..door de zondeval ontstond er een verdichting in de vorm.. alle organen, ledematen waren vóór de zondeval dus geschapen in een verheven staat van -zijn-.
  In de wetenschap zeggen ze dat materie gestolde energie is.

  Met het ziele-lichaam in 1KOR.15:44 wordt niet ons lichaam bedoeld maar het fijnstoffelijk ONzichtbaar voertuig van de ziel.
  De celdeling in het begin van de bevruchting ontstaat dan ook niet zonder dat ziele-lichaam.
  De ziel bouwt zelf het lichaam en daarom is abortus moord..dus ook andere middelen met de zelfde uitwerking.

  Zoals de overheden ook de ongeborenen opeisen door abortus te sanctioneren..zo ook via de dodelijke en ziek makende vaccinaties.. zij bepalen dus dat er te veel mensen op aarde zijn ..en ook natuurijk zijn oorlogen hun een grote hulp ..en met het vergif in de voedselindustrie en misbruik in de natuur..
  Met de buitenaardsen..de gevallen engelen spelen ze God over de schepping.

  Om de gehele schepping te reinigen komt God dus met het 6e zegel reinigingsoordeel; Jes.66:14-17 .. maar dan moet toch éérst, dat wat irritante 🤭..😁 personage komen, geheten de Maleachi 3:1 bode, de Vreugdebode in Jes.52:7-12 .. 🤫..komende in de geest van Elia.

 13. Jo (22 april 2021 om 20:40),
  enkele kleine correcties:

  Hetgeen ‘de wetenschap zegt’ is een irritante uitdrukking voor on-wetenschap want alleen de kennis aangaande het geestelijk leven in God, in Jezus, is ware wetenschap.

  Materie is dus geen “gestolde energie”, dit is weer eens een misleiding om mensen van God weg te leiden. Materie is slechts een suggestie, een onderdompeling in Tijd, een diepe vernedering en vertraging van het bewustzijn, een verachterlijking, bij de ene wat meer en bij de andere wat minder.
  De energie die materie suggereert is iets dat men de adem van de Vader zou kunnen noemen, het is boordevol leven en niet te analyzeren door mensen of verduisterde wereldse ‘wetenschappers’ ondanks hun mateloos hoogmoedige CERN-circus-spektakels, de trotse volgelingen van Pythagoras.

  De verzen door u aangehaald duiden op de komst van Jezus, niet slechts in de wereld maar vooral in de ziel. De heilsgeschiedenis kan men niet zomaar als louter werelds beschouwen want boven de Tijd verheven.

  Geen ziel kan zelf haar lichaam bouwen en ik denk dat zelfs Jezus dat enkel deed in innige samenwerking met de Vader.

  De bouw van het lichaam voor een ziel veronderstelt een soort raad van verheven wijzen, engelen en heiligen. Enkel maar dit te overzien is voor een mens slechts ten zeer kleine dele mogelijk.
  Daarom is de moord op een baby in de moederschoot een bijzonder zware belediging tegen de hemelse machten en uiteraard tegen God Zelf.

  Anderzijds mag men niet vergeten dat God Zijn vijanden manipuleert vermits hun bewustzijn, alleen al door hun overmoedige trots, erg duister is en zij voeren in werkelijkheid slechts de wil van God uit terwijl dit complexe geheel deel uitmaakt van de vorming van alle zielen op aarde. De weg naar zuivere oprechte geestelijke liefde is lang en zwaar voor velen, minder zwaar voor de uitverkorenen.

 14. Aan eric-b-l..

  Citaat:: ••Geen ziel kan zelf haar lichaam bouwen en ik denk dat zelfs Jezus dat enkel deed in innige samenwerking met de Vader.••

  Eric: Je denkt nog volgens het versleten materialistisch “model”..dat de ziel in het lichaam gestort wordt ..zoals -eventueel- als een moter in een auto.. Wel is het zo dat de ziel een zekere korte tijd buiten het lichaam vertoeft maar tegelijkertijd met haar fijnstoffelijk ziele-lichaam uitwerkende is in het zichtbare, dus een tweeledig proces op 2 niveau’s.. dus opbouwende haar lichaam.
  En na een korte tijd treedt de ziel dan dus wel in het lichaam en werkt verder..opbouwende haar lichaam.. en dat is toch wat anders wat algemeen wordt aangenomen.

  Vandaar dat ik ook bij mijn eerder betoog blijf nl. •• De celdeling in het begin van de bevruchting ontstaat dan ook niet zonder dat ziele-lichaam•• .. die werking vindt op het niveau van de materie plaats en tegelijkertijd, om het zo te zeggen, in het onzichtbare middels dat bouwend onzichtbaar ziele-lichaam van de ziel, en dat in verbinding staat met de boven-natuurlijke sferen.

  Wat 1KOR.15:40 betreft en het daar genoemde ziele-lichaam is te zeggen dat dat ziele-lichaam voor de zondeval niet bestond ..want door de zondeval is dat ontstaan toen die verdichting optrad afdalende uit die hogere -zijns- toestand.
  Lees Anna Katherine Emmerick maar eens goed in ▪︎de geheimen van het oud verbond▪︎

  Als de ziel geschapen is heeft de ziel dus middels haar ziele-lichaam (fijnstoffelijk) ..een eigen werking..maar dan wel natuurlijk ingebed in de bovenzinnelijke geestelijke sferen die weer in relatie staan tot de 3 hemelen elk ingedeeld in 3 sferen dus gezamenlijk 9 hemelsferen.

  Vandaar dat in de Waarschuwing de 9 planeten op een lijn staan ten opzichte van de zon ..en in optimale samenstand met de 9 hemelsferen en treedt het hemelse Licht middels de 9 planeten in het aardrijk ..een uitgaande kracht vanuit de zon met de 6 andere planeten als “trekkracht”.. en richt de aarde zich op van zijn as.. althans zo begrijp ik het op een simpele primitieve wijze ..omdat het natuurlijk veel ingewikkelder is in al zijn verbanden.

  Ik meen dat de volgende week dinsdag op rtl-7 om 20.30 uur een Illuminati-vrijmetselaars film komt die in scene gezet is vanuit een fantasie verhaal en dat dat thema daarin tersprake komt en wat betekent dat ze dus een zeker inzicht hebben.. en zeggen in dat fragment dan dat verleden en heden dan samenvallen, wat dus precies in de Waarschuwing gebeurd.
  En dat geheimenis van de consistentie zoeken ze ook in de deeltjesversneller in het Cern.

  1. Is het niet zo dat de ziel tot volwassenheid moet groeien, tot volledige gehoorzaamheid aan God uit eigen liefdevolle vrije wil, en dat de ziel dan oplost in de geest van de mens ?

   Want zielen vindt men op aarde, in vagevuur en hel, en in de hemel enkel in de lagere sferen (daar wordt nauwelijks ooit over gesproken) vermits de ware hemelbewoners zuivere geesten zijn, dus ontgroeid aan het tijdelijke zielebestaan.

   Daarom kan de ziel niet zelfstandig haar aards lichaam (helpen) bouwen (al meen ik ergens gelezen te hebben dat er wel een dialoog met hogere geesten en Jezus zelf mogelijk is daaromtrent), te meer daar wijze geesten beslissingen maken over de aard van de te ondergane louteringen van deze mens op aarde.

 15. @ eric-b-l

  Om te begrijpen dat de ziel haar eigen lichaam bouwt heb je andere informatie nodig ..maar die informatie ga ik je niet geven omdat je die info moet verwerken.. in moet groeien..en daar is tijd meegemoeit.. je overwegingen lopen volgens bepaalde denkprocessen en als je niet bereid bent die bij te stellen kan ik niet [inhaken] met die informatie, nu besef ik dan ook pas door jouw reactie dat ik zo’n informatie dan beter voor mezelf kan houden.. en niet dus dat ik het-perse- voor me zelf wil houden.. Ook is het zo dat ik dan allerlei andere informatie er moet betrekken en wordt het er niet gemakkelijker op ..dus 🤫 ..Trouwens de vinger op de mond schijnt ook een van de vele vrijmetselaars tekens te zijn ..een tijd geleden zag ik het vaker op YouTube bij voetballers.

  Ik heb bv. geen verstand van auto’s en dan heeft het ook geen zin als zo’n automonteur mij zomaar opeens allerlei technische details zou uitleggen.. ik zou hem dan ook snel duidelijk maken dat dat geen zin heeft. …….

  1. @ Jo-met-de-vinger-op-de-mond. Er zijn tal van versies mogelijk, met een of meer al dan niet bewegende vingers, zelfs vuisten of een arm. Hoef je niet direct een vrijmetselaar voor te zijn.
   Jij bent echt wel een grappige katholiek, spijtig dat je niet in mijn de buurt woont 🙂

   Indien de ziel door God geschapen wordt en indien dit altijd een nieuwe ziel is dan kan je nooit beweren dat deze ziel haar eigen lichaam bouwt.

   Dus toon je al bij voorbaat waarover je speculeert.

   Speculeren mag dan leuk zijn, zelfs zonder geld 🙂 , ik kan me best voorstellen dat mensen zo graag hun toekomst willen kneden naar eigen believen. Men zou dan moeten kunnen genieten van de zekerheid dat dergelijke speculatie deel uitmaakt van de scheppingsactiviteiten van God de Almachtige Vader.

   Ik denk dat we omwille van de broodnoodzakelijke nederigheid daaromtrent geen zekerheid kunnen genieten, ooit.
   Nooit dus.
   Na het bekijken van ontelbare films en veel lezen denk ik dat diverse vrijmetselaars en ook archeologen erg leuke filosofietjes koesteren.
   Maar, afgezien van je niet te verbergen verlangens, jij denkt of hoopt van wel ?

   In afwachting van een Nieuwe Openbaring die zwart-op-wit totale zekerheid verschaft ga ik nederig nog wat groenten planten en zaaien en nog wat vrijzinnige machtige-bomen-wurgende-klimop wegsnoeien. Tot straks. Groet. Eric

 16. @ ERIC-B-L

  Citaat•• Indien de ziel door God geschapen wordt en indien dit altijd een nieuwe ziel is dan kan je nooit beweren dat deze ziel haar eigen lichaam bouwt.••

  Ook dit citaat toont aan dat je gebrek hebt aan mijn verdere informatie ..het is vaak zo dat men het niet begrijpen kan omdat men niet intelligent genoeg zou zijn..maar hoe dus de informatie inhaken kan in het al aanwezige eigen besef van bepaalde zaken.. maar dat afstemmen op elkaar is de moeilijkheid.

  Trouwens ik woon niet veraf van de Belgische grens 🤭 ..maar met Nederland is die grens lang genoeg om niet te weten waren ik zou kunnen wonen 😁..💆‍♂️..en daarom hier een hint van Nostradamus•• …op herhaling.
  ..Aan het einde van de Var verandert de Almachtige.
  ..{{Dichtbij de oever}} ..worden drie schone kinderen geboren –>> 🕍❓🤭 en later een 4e
  ..Ineenstorting van het volk door bevoegde leeftijd.
  ..De regering in het land ‼️verandert‼️ en groeien zal een oprechter iemand.

  Die groeien zal is de -dorre- …(bekering)… boom in Ezechiël 17:24.

  Die 4e opgeleid zoals eens Bernadette..door Maria zelf ..om te zijn als in Psalm 45.

  1. @ JO,
   de boom van Ezechiël 17:24 en Psalm 45 gaan over Jezus op de typische wijze waarop heel het Oude Testament zucht van verlangen naar de Messias.
   Maar over Bernadette, opgeleid door Maria zelf, daar zie ik geen verband met de Messias. Maar je neemt Bernadette als voorbeeld voor iemand anders ? Wie dan wel ?
   Bernadette had een sterk verlangen naar persoonlijke erkenning dat zij verlangde te krijgen van iedereen en daar moest zij tegen beschermd worden door in een klooster zware vernedering te ondergaan hetgeen blijkbaar speciaal voor haar werd uitgemeten. Wel een mooi voorbeeld hoe God tot in de kleinste detailtjes voor ons zieleheil zorgt. Dat klooster kon daardoor wel roem verwerven, althans voor wie daar belang aan hechten mocht.

   Wat je bedoelt kan ik niet zien want ik ben altijd heel erg traag geweest wegens gesuikerde melk vanaf mijn geboorte omdat moeder me werkelijk niets anders kon bieden dat ik lustte. Waarom schept God zulke dwaze baby’s die koppig verzot zijn op zoetigheid ? En daarom zoek ik wat daar achter verborgen zou kunnen zijn. Lijkt me wel redelijk, niet ? Ik had als kind een pakkende heldere droom die zou kunnen wijzen op reincarnatie alsof ik in een vorig leven kloosterling was, als monnik te ‘lekkerbekkig’ leefde en daar nu in dit leven de gevolgen van moet ondergaan. Wat heb ik aan zulke droom ? Niets !
   Van jou word ik dus niets wijzer maar dat zou dan mijn eigen schuld zijn, misschien een schuld over meerdere levens heen waardoor het lijkt dat de ziel het eigen lichaam bouwt. Dat kan je niet bewijzen.
   Het zij zo. Amen.

   1. Eric,
    “Waarom schept God zulke dwaze baby’s die koppig verzot zijn op zoetigheid?”, schrijf je.
    Ik denk dat ik er een klein beetje vanaf weet.
    Álle baby’s schijnen verzot te zijn op moedermelk, juist ook omdat het zo lekker zoet smaakt. Daarom onder andere vinden de baby’s moedermelk dus lekker. De natuur heeft dat dus zo beschikt.
    En dan je vraag.
    Waarschijnlijk had jouw moeder zelf te weinig melk? Dat komt voor, Vroeger waren daar de minnen voor. Tegenwoordig geven sommigen ‘melk’ uit poeder als ze dat nodig vinden.
    Tot 2 jaar schijnen de baby’s de moedermelk wel te lusten. Maar als een vrouw die melk soms te weinig heeft, geeft ze ook wel koemelk, maar omdat die melk niet zo zoet is, deed je moeder er suiker bij, denk ik. Wellicht was je moeder te scheutig met de suiker?
    Ik zou me er dus niet te veel zorgen om maken. Suiker is wellicht niet zo heel erg slecht, maar het schijnt dat grote suikereters ook wel extra vitaminen nodig hebben, dacht ik.

    Er zit dus niets achter, lijkt mij.

    1. Raphaël,
     de bevalling gebeurde in het ziekenhuis en ook mijn twee broertjes en mijn zusje weigerden borstvoeding. Het valt wel op dat zij alle drie bier lusten en ik heb een afkeer van bier.
     Suiker en honing zijn wel degelijk erg gevaarlijk voor de gezondheid. Dat wordt algemeen sterk onderschat ! Een vers in het boek Spreuken vermeld dat, ik kan het helaas niet meer vinden.

 17. @eric-b-l,
  Één aards leven is mij werkelijk genoeg. Ik ben zelfs geneigd om te zeggen: méér dan genoeg.
  Echter, eenmaal op aarde (of elders in het heelal) leven, is een voorwaarde om het eeuwig leven bij God te verdienen.
  Wij moeten het wel verdiénen, want zonder moeite onzerzijds komt niémand in de hemel.
  Dus, God beproef ons a.u.b. voor zover als nodig, maar sta niet toe dat wij ons laten bekoren.
  Bekoringen zijn er vele en zijn soms heftig, dus wij mensen hebben wel ’n goede biechtvader nodig, waardoor wij na te zondigen (wat zijn wij toch zwak) contact met God blijven houden.

 18. @ eric-b-l..

  Als je [taalkundig] niet begrijpt dat de koning in Jeremia 23:5-6 en 33:15-16.. NIET Jezus Christus kan zijn, ondanks dat de kerk dat verondersteld ..dan had ik ook over de rest moeten zwijgen.
  Tijd voor 🤐 ..en doekje voor het bloeden 😷..

  1. Jo,
   Toen ik voor het eerst de bijbel begon te lezen werd ik vooral getroffen door de geestelijke diepte, veel meer en dieper dan in wereldse gedichten.
   Dan ontstond tijdelijk ook nog die gekende verwarring omtrent “De Heer zei aan mijn Heer” e.d.m. eenvoudig betekenende “God zei aan Jezus”.
   Maar nu plaats jij nog een derde heer op het geestelijk podium.
   Moet deze eveneens met hoofdletter ?

   Ik ben erg gevoelig voor dat soort dingen, door welke geest word jij eigenlijk geleid ?
   Ben je een helderziende die spelletjes speelt ? Je bent niet de eerste, het raakt me veel te diep.
   Ik moet ontzettend opletten voor een bepaald soort vrouwen met bijzondere talenten, altijd waakzaam zijn, en dan nog word ik plots overvallen door een dame in een zeer christelijke omgeving waar men zulke duivelse streken niet verwacht. Durf paard, vrouw en ‘kar’ niet benoemen, veel te gevaarlijk. Over eieren lopen.

 19. @: eric-b-l…

  Toen ik als het ware voor het éérst in de bijbel las, was dat de passage 2Thess.2:8 ..en was ik ongeveer 20 jaar ..ik begreep toen direct dat ik de persoon was in vers 7.. die HET tegenhoudt..dus het voortwoekerde kwaad..en dat ik een tegenstander had en dat was de persoon in vers 3-4 ..en een zekere tijd erna begreep ik dat die tegenstander maitreya de valse profeet was..en waarover in de profetieën op YouTube herhaaldelijk gesproken wordt.

  Laat ik het dan anders zeggen ..in de tijd van het oud testament zei de vrouw: –heer–…tegen haar man.. althans als ik het goed begrepen heb.
  Die persoon is in zijn uit-werking ..de gerechtigheid van Jahweh.
  Over het een en ander heb ik al eerder geschreven.

 20. @Jo,
  Voor de zóveelste keer: hoogmoed, zeer zeker uitzonderlijke hoogmoed, komt ten val.

 21. etymologisch woordenboek verklaart oorsprong van Nederlandse woorden:
  mijn heer = meneer = mijn baas, mijn heerser
  mijn vrouw = mevrouw= mijn heerseres

 22. @: P.Derks…

  Voor de zóveelste keer …het was echt verstandiger geweest als je om een toelichting had gevraagd, Jesaja 11:3 ..En de vrees voor Jahweh zal hem vervullen.. ((moet Jezus Christus vrees hebben voor zijn Vader)).. het volgde moet jij nog leren‼️..Niet Naar Uiterlijke Schijn Zal hij Richten, Geen Vonnis Vellen Op HOREN-ZEGGEN Alleen.. hetgeen voor ieder mens telt ..dus ook voor P.Derks.

  Trouwens… Jezus Christus is NIET de twijg uit Isaï-(Jesse).. de vader van David.
  De koninklijke stamboom van Jezus Christus is gegrondvest op de zalving van David en wat dan ook het begin was van die nieuwe koninklijke stamboom..ik stam dus af van een broer van David en een Nakomeling van David langs de vrouwelijke in-directe lijn.
  Daarom staat er in Jeremia 33:15-16.. in een andere vertaling –aan– David en niet –uit– David want de afstammeling in rechte lijn is Lodewijk XVI wiens zijprofiel van zijn gezicht, c.q. hoofd8n de hart-wonde op de lijkwade van Turijn staat.

  Dat er 2 koningen moeten komen is die koppige Fransen dan ook niet bij te brengen.. ondanks dat het in de profetieën aangegeven is.
  De Nakomeling van Lodewijk XVII is de koning die vlak voor het laatste oordeel de kroon op het kruis hangt te Jerusalem..zoals de profetieën aangeven.. dus de laatste van die twee ..en dus komende op het einde van het tijdperk van Vrede zijn voorganger opvolgende.. hem als het ware overlappende tot voltooiing en afronding.. om het zo op een primitieve wijze te zeggen.

  Als er dus geroemd kan worden is het op Gods genaden en niet op de natuur van de mens, maar de mens moet dan wel mede-werken met de genade..en dat dan tot verdienste wordt.

  Citaat van eric-b-l:: ▪︎Bernadette had een sterk verlangen naar [persoonlijke erkenning] dat zij verlangde te krijgen [van iedereen] en daar moest zij tegen beschermd worden door in een klooster zware vernedering te ondergaan hetgeen blijkbaar speciaal voor haar werd uitgemeten.▪︎▪︎

  Als het waar is dat Bernadette {sterk verlangde erkent te worden} dan wilde dat volgens mij zeggen dat men die erkenning niet los moest zien van de erkenning dat Maria WAARACHTIG aan haar verschenen was.. en daar is dan ook niks mis mee en is dan ook feitelijk in die zin een welbewust getuigenis. ..Dat ze eventueel verder vernederd is kan men dan een bijkomende zaak noemen.. eerder misschien een tekort van haar omgeving.
  Het wezen van de mens is zodanig dat hij zichzelf naar buiten toe wil uitdrukken ..zich geven in wat hem gegeven is ..dat geven is dan altijd relationeel.. en als zodanig in wederkerigheid.

  En zo getuig ook ik van wat mij gegeven is tot mijn eeuwige behoudenis ..en met dat getuigenis is niets mis mee maar is tot eer van God.. de evangelische christenen spreken dan van God groot maken.. of om te zeggen Hem te doen kennen in zijn genade schekking.
  Iedereen is geroepen tot heiligheid en dat gaat te werk met (Zijn) werking van genaden.
  Dat gekwezel om begenadigde personen heen is een taboe dat doorbroken dient te worden.. in alle nuchterheid.. en kalmte ..en wat al niet meer..
  Dus P.Derks houdt op met dat gekwezel.

 23. @ Jo,
  het is altijd wijs meerdere vertalingen naast elkaar te leggen.

  https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/jesaja/11

  3- hij ademt ontzag voor Jahwe. Niet naar uiterlijke schijn spreekt hij recht en hij doet geen uitspraak op grond van loze geruchten;
  4 hij geeft de geringen hun recht en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis. Hij kastijdt de verdrukkers met de roede van zijn mond en de bozen doodt hij met de adem van zijn lippen.
  5 Gerechtigheid draagt hij als een gordel om zijn lenden, en trouw als een gordel om zijn heupen.

  https://bible.hispage.nl NBG

  3 Ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen;
  4 Want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden.
  5 Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen.

  Jo !
  Hoe kom je er toe te beweren dat Jezus niet zou vervuld zijn van de vrees voor Jahweh ?
  Dat is wel een van de meest schokkende beweringen vanwege jou.
  Jezus moest als mens op aarde geboren worden. Wil van de Vader. Tot in de kleinste detailtjes kunnen en moeten we Jezus volgen. Dat is de bedoeling. Onze eigengereidheid overwinnen is een levenstaak.

  Ook i.v.m. Bernadette sla je de bal volledig fout, je staat met de rug naar het doel. Je spreekt als een moderne priester. Zulke lichtzinnige woorden hoef ik niet van jou te aanvaarden.
  Kijk eens naar een erkenning verlangende mens als Elvis Presley die zijn muzikaal talent hartsgrondig uitbuitte enkel en alleen om op een podium te kunnen staan en applaus te krijgen. Dat was zijn enige doel in het leven en door enkel daar naar te streven heeft hij niet slechts zijn eigen ziel gedood, maar ook velen misleid en meegesleurd in de geestelijke dood.

  Je kunt blijkbaar niet inschatten wat er gebeurd zou zijn met Bernadette indien zij het bevel van Maria om kloosterling te worden had genegeerd.

  Jo, en jij ?
  Welke vreselijke vernederingen zul je ondergaan indien je op deze lichtzinnige weg verder dwaalt ?
  Want het is nu wel helemaal duidelijk dat je aan het dwalen bent.

  Wat ga je nu zeggen ? Wij zijn te min voor jou groot intellect ?
  Ik hou mijn hart vast !

 24. @ Jo,
  het is altijd wijs meerdere vertalingen naast elkaar te leggen.

  [https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/jesaja/11]

  3- hij ademt ontzag voor Jahwe. Niet naar uiterlijke schijn spreekt hij recht en hij doet geen uitspraak op grond van loze geruchten;
  4 hij geeft de geringen hun recht en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis. Hij kastijdt de verdrukkers met de roede van zijn mond en de bozen doodt hij met de adem van zijn lippen.
  5 Gerechtigheid draagt hij als een gordel om zijn lenden, en trouw als een gordel om zijn heupen.

  [https://bible.hispage.nl] NBG

  3 Ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen;
  4 Want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden.
  5 Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen.

  Jo !
  Hoe kom je er toe te beweren dat Jezus niet zou vervuld zijn van de vrees voor Jahweh ?
  Dat is wel een van de meest schokkende beweringen vanwege jou.
  Jezus moest als mens op aarde geboren worden. Wil van de Vader. Tot in de kleinste detailtjes kunnen en moeten we Jezus volgen. Dat is de bedoeling. Onze eigengereidheid overwinnen is een levenstaak.

  Ook i.v.m. Bernadette sla je de bal volledig fout, je staat met de rug naar het doel. Je spreekt als een moderne priester. Zulke lichtzinnige woorden hoef ik niet van jou te aanvaarden.
  Kijk eens naar een erkenning verlangende mens als Elvis Presley die zijn muzikaal talent hartsgrondig uitbuitte enkel en alleen om op een podium te kunnen staan en applaus te krijgen. Dat was zijn enige doel in het leven en door enkel daar naar te streven heeft hij niet slechts zijn eigen ziel gedood, maar ook velen misleid en meegesleurd in de geestelijke dood.

  Je kunt blijkbaar niet inschatten wat er gebeurd zou zijn met Bernadette indien zij het bevel van Maria om kloosterling te worden had genegeerd.

  Jo, en jij ?
  Welke vreselijke vernederingen zul je ondergaan indien je op deze lichtzinnige weg verder dwaalt ?
  Want het is nu wel helemaal duidelijk dat je aan het dwalen bent.

  Wat ga je nu zeggen ? Wij zijn te min voor jou groot intellect ?
  Ik hou mijn hart vast !

 25. @: eric-b-l,

  Eric..Ik ben niet onnozel dat ik niet weet dat een Leek zoals ik meerdere vertalingen naast elkaar “moet” gebruiken.

  Net als P.Derks vraag jij niet om VERDERE toelichting van het een en ander.. en hetgeen tot vooringenomenheid en vooroordelen leidt, zoals ik al meerdere keren heb moeten constateren.. tot je eigen schade.
  En in die vooringenomenheid en vooroordelen kom je tot allerlei domme conclusies want het blijkt ook nogeens dat begrijpend lezen en vermogen tot inleving niet je sterkste kanten zijn.
  Het zou dan ook dom van mij zijn om nog verder op je bekrompen conclusies te reageren.
  Steeds maar weer is er sprake van Jesaja 49:4, zoals met zo’n reacties als die van jouw ..maar blijf ik wijzen op vers 8.. 🤗 ..🤔 …en dit 💆‍♂️💆‍♂️💆‍♂️x💆‍♂️💆‍♂️💆‍♂️X .. heb je heel veel nodig.😉

  1. Joke, Joke, Joke!
   Jij hebt nog nooit in je leven om jezelf kunnen lachen.
   Je neemt jezelf verschrikkelijk ernstig.

   Je wil jezelf altijd en overal ononderbroken zien als de grote held die alles beter weet EN WAAR IEDEREEN VOOR MOET BUIGEN EN JE VERHEERLIJKEN.

   Je bent als een grijsgrauwe grote rotsblok in het gebergte, zoals er daar miljarden liggen steenhard koppig en onbeweeglijk.

   — je leest de bijbel als een boek dat jou persoonlijke grootheid moet bewijzen —
   Ga voor de spiegel staan en zeg nadrukkelijk tegen jezelf :
   — “IK BEN GOD, NIEMAND IS ALS IK” —

   Ik wil de grootste zijn (1991 Remastered Version)
   [https://www.youtube.com/watch?v=E15iCsWLy5c]
   Raymond Van Het Groenewoud

   Jij bent niet katholiek, tenzij de duivel zelf katholiek zou kunnen zijn of worden.

   Jij zult NOOOOOOIT toegeven !

   Het heeft geen zin je IETS te zeggen,
   want NIETS dringt tot je door.

   Doe en zeg wat je wil, EENDER WAT, ik hoor of bekijk je niet meer.

   EENDER WAT. anything whatever. n’importe quoi. no importa. so ein quatsch. всякий.

 26. @Jo,
  Zoals ik al in het prille begin van Uw verschijnen op deze site meldde:
  U dient tegen zichzelf verschermd te worden.

 27. @Jo,
  correctie:
  Zoals ik al in het prille begin van Uw verschijnen op deze site meldde:
  U dient tegen Uzelf beschermd te worden.

  1. Beste P. Derks,

   __https://www.exitnarcist.nl/kan-een-narcist-veranderen/__

   ” Narcisme is een stoornis, geen ziekte.

   Kan een narcist veranderen?

   Besef dat het gedrag van een narcist vrijwel niet te veranderen is. Besef dat een narcist overtuigd is dat hij o.k. is en de rest van de wereld, incluis jijzelf, niet o.k. is. Besef dat het om een stoornis gaat, besef dat de narcist hemzelf, anderen en de wereld niet op een realistisch manier KAN zien. Besef dat je geen enkel gevoel van liefde, begrip, waardering of empathie van je narcist hoeft te verwachten. Als de narcist je plotseling wel aandacht geeft, is het helaas maar al te vaak nep: hij wil wat van je, iets wat je niet wil geven en gaat je misbruiken d.m.v. manipulatietechnieken.

   Een narcist zoekt de fout nooit bij zichzelf, terwijl 999% van de 1000 gevallen de fout veroorzaakt is door de narcist. Jij krijgt de schuld. Altijd. Het heeft geen enkele zin om hier tegenin te gaan, de narcist ziet ECHT NIET dat het zijn eigen domme schuld is en dat hij degene is die de fout gemaakt heeft. Narcisme is een stoornis en dat komt duidelijk in het gedrag van de narcist naar boven drijven als er fouten gemaakt worden door de narcist en de narcist de fout bij anderen legt. “

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht