Aartsbisschop van Canterbury: “cancel cultuur” vormt bedreiging voor Anglicaanse Kerk

In een interview met de Italiaanse krant La Repubblica, noemde Aartsbisschop Julian Welby van Canterbury de cancel cultuur, waarbij “politiek incorrecte”, voornamelijk conservatieve sprekers aan bv universiteiten worden geweerd, een grote bedreiging voor de toekomst van de Anglicaanse Kerk. “Dit lijkt me zeer, zeer gevaarlijk, omdat je begint met het annuleren van sommige visies, die je minder graag hoort. Dit kan echter heel snel ontaarden tot het annuleren van iedereen waarmee je niet akkoord gaat.” Welby’s vrees is niet ongegrond, aangezien er zich onder de “geannuleerde” sprekers, waarvan de ideeën door de ultraprogressieve “woke” cultuur als storend worden ervaren, ook vele Christenen bevinden. 

Naast de cancel cultuur, uitte Welby zijn bezorgdheid over het vandaliseren of verwijderen van standbeelden van politiek incorrecte historische figuren, zoals dat van slavenhandelaar Edward Colston in Bristol vorig jaar. “Je kan de geschiedenis niet uitwissen. Dit is onmogelijk. We kunnen uit de geschiedenis leren, regelmatig berouw tonen, maar we kunnen het verleden niet uitwissen. Je kan de geschiedenis niet “cancellen”. Je kan meningsverschillen niet “cancellen”.”

De Aartsbisschop van Canterbury maakte deze opmerkingen naar aanleiding van een recente controverse rond het tonen van Mohammed cartoons in een school in Batley, West Yorkshire. Dit leidde tot woede onder de Moslimgemeenschap, waardoor de betrokken leerkracht moest onderduiken.  De aartsbisschop toonde zich dankbaar voor de oproep van sommige Moslimleiders tegen “geweld en bedreigingen.”  Vrijheid van meningsuiting houdt in, dat je ook deze van anderen tolereert, benadrukte hij.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

27 commentaren op “Aartsbisschop van Canterbury: “cancel cultuur” vormt bedreiging voor Anglicaanse Kerk

 1. Dat iemand in de geschiedenis een belangrijke rol heeft vervuld wil nog niet zeggen dat hij daarvoor een standbeeld verdient. Ook al dacht men daar in eerste instantie anders over.

 2. Elke visie moet aan bod komen, conservatief of meer progressief. Maar als m’n mensen gaat weren op alle vlakken ook op de sociale media die een afwijkende mening hebben dan pas zijn we goed fout bezig. En daar heeft de aartsbisschop een punt. het verwijderen van standbeelden is een aanslag op de vrije cultuurbeleving en het wezen van een maatschappij. maar het is niet zo dat alles een standbeeld verdiend, of zou moeten verdienen.

  1. Het is een beetje een Gijssen actie. We vergeven hem alle fouten want hij was een waar en oprecht katholiek met enorme verdiensten voor de Kerk.
   Zijn goede kanten maken de fouten goed… Precies de grote fout van de Kerk bij de misbruikschandalen. De andere kant op kijken.

 3. Mensen worden niet geweerd van sociale media om het hebben van een andere mening. Het verspreiden van leugens (doelbewust en opzettelijk) om mensen te misleiden staat naast het verkondigen van een eigen mening. Iemand een standbeeld geven is een uiting van toekennen van eer aan die persoon. Omdat slavenhandel en het gebruik van slaven destijds een ‘normaal’ iets was mag je die persoon wel eren. Ondanks het gebruik en misbruik van mensen waarvan we nu vinden dat dat echt verschrikkelijk was. Ook dat is vrije cultuurbeleving en het achteraf erkennen van fouten.

 4. Lieve mensen,
  Als je geen respect hebt voor een ander zijn mening, dan ben je geen Democraat en leg je de basis voor de volgende oorlog. De Rooms Katholieke kerk heeft tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie de politieke kant van het marxisme en communisme gekozen, met als gevolg dat de gelovigen de kerk zijn uitgejaagd. De Rooms Katholieke leer is politiek niet rechts of links, het Rooms Katholieke geloof heeft zijn eigen moraal.

  1. Het authentiek katholicisme is het echt rechts-radicalisme, het Oorspronkelijk Rechts.

   Democratie is van de satan. Gezag komt van God, en niet van de massa.

 5. Aan @ juuls.. nav..(15 april 2021 om 13:17),

  CITAAT ••Mensen worden niet 👹 geweerd van sociale media om het hebben van een andere mening.😱 Het verspreiden van leugens (doelbewust en opzettelijk) om mensen te misleiden staat naast het verkondigen van een eigen mening.•• 😱😱

  Ik wil je best mijn mening geven …jij kots de waarheid in het gezicht..je draait alles om net als de satanisten.. geïnspireerd ben je vanuit de krochten van de hel; op jouw niveau ben je gelijk de volksverraders als die smeerlap mark rutte en die de jonge in Nederland.
  kwaad is goed en waarheid is leugen..bij jou.. je bent walgelijk in je schijn menselijkheid.

  Ik wil je zeggen .. dat je weet dat je hier mensen ergert met de meest satanische verachtelijkste redeneringen.. navenant loon ontvangend.

 6. @juuls i,v,m, Uw reactie van 15 april 2021 om 13:19,
  U kunt het alwéér niet laten om mgr. Gijssen negatief in het daglicht te stellen.
  Ik heb hem persóónlijk (in diverse functies, zowel privé als werk) gedurende tig jaren meegemaakt.
  Ik heb nóóit meer zo’n heilige persoon meegemaakt. Zó’n inzet, zó vol van vertrouwen in God. Ik mis hem nog steeds élke dag.
  Dat U mgr. Gijssen opnieuw probeert aan te vallen, siert U absoluut niet en toont Uw niet nalatende ijver om de R.K. kerk zo veel als mogelijk schade toe te brengen. Mgr. Gijssen was letterlijk het tegenbeeld van U.

 7. Het komt door mgr. Gijssen, dat velen(!) overtuigd R.K. gelovig zijn en tm heden(!) regelmatig (dus minstens elke zondag) ter kerke gaan. Zijn positieve invloed is dus nog werkelijk tot op heden zichtbaar in de lieve strijdlust van vele gewone gelovigen. Jammer genoeg tonen de vele door hem opgeleide bisschoppen (nog steeds) niet diezelfde strijdlust en overtuigingskracht van mgr. Gijssen.
  Mgr. Gijssen is – voor zover ik weet – de enige kapelaan, die ineens tot bisschop gewijd is (dit is vergelijkbaar met gewone vissers die ineens apostel werden).

 8. Hij heeft volledig gelijk. Het is momenteel de opgang van het cultuurmarxisme. D.w.z. Joden, christenen framen, die mag je beledigen en bespotten. Maar het islamfascisme mag je niet bekritiseren op straffe van demoniseren. Zelfs zich christen noemende mensen, meestal links, doen daar aan mee. Omdat ze Wereldse denken en niet de Heer centraal stellen maar hun eigen, egoistische denken. terwijl ze dat als deugd zien. Ze verloochenen daarmee het christendom, waar Jezus staat voor vrede en liefde in het hart. Bovendien je moet niet maar mag Hem volgen. Dat is wat anders dan de islam. Dat wordt opgelegd, je moet daar aan onderwerpen. Ze is liefdeloos, haatzaaiend en geweldoproepend. De koran rammelt aan alle kanten. Onsamenhangend, niet chronologisch, verwaarend, steeds weer het zelfde, Belediging voor het intellect. Verzen weggelaten, toegevoegd of gewijzigd door invloedrijke islamgeestelijken in vorige eeuwen. Onafhankelijk van elkaar. Niet betrouwbaar dus. Gaat over een zeer perverse, psychopatische man die in zijn tijd al 800 Joden de dood injoeg, enkel omdat hij geen aandacht kreeg en jaloers op de handelssuccessen van de Joden. Bron: Jay Smith. De cancel cultuur is dictatoriaal een uitvloeisel van het cultuurmarxisme. De kerk zou daar veel meer laten zien dat het Wereldse als daar in door geslagen wordt, een doodlopende weg is. Maar Zijn Weg(Jezus) een doorlopende Weg. Daar gaat het over vrede, liefde, recht en gerechtigheid. Want God is liefde maar een ieder die onrecht doet, zal daarvoor moeten boeten, ongeacht des persoons. Laat de kerk zich maar horen, Orthodox, katholiek, Anglicaans en protestants als het gaat over het totalitarisme, van antichristelijk, van de onvrijheid van de Great Reset en het communisme met haar cancel en woke agenda. en zet daartegenover de vreedzame weg van de Heer tegenover.

  1. Uhmmm. Weet jij hoe de evangelien stand zijn gekomen? Zij die zonder zonde is werpe….

  2. Het lijkt mij, beste Gert, dat U vanuit een protestante hoek denkt, praat en handelt. Het probleem is dan, dat geschiedenis een onzuiver relaas wordt, met gaten van omissies. Enkel vanuit de waarheid is geschiedenis te verstaan, te begrijpen en te extrapoleren. Geschiedenis is een katholiek hoofdvak. En ga nergens anders te rade, beste Gert. “Buiten de Kerk van altijd, geen heil”. ((Paus Eugenius IV,(1431-1447) en de heilige Kerkvader St. Cyprianus (200-258))) Daarom zijn uit de katholieke geestelijkheid de beste historici voort gekomen. De nefaste islam is al meerdere keren op dit voortreffelijke katholieke Forum ter sprake gekomen. De verderfelijke islam is ontstaan door een samenspanning van enkele Farizeese Rabbijnen, die delen uit de Talmoed, en het Oude en Nieuwe Testament samenvoegden, om daarmee de ons bekende Koran samen te kunnen stellen. Daarom vindt U in die “Duivelsverzen”, elementen die ook bekend zijn binnen het Christendom en in de joodse Talmoed wereld. Voorbeelden zijn de diepe verachting van–, en dodelijke haat tegen niet islamieten (Talmoed), zending en missionering (Christelijke en joods), de kralenkrans lijkt op onze rozenkrans, de ramadam is ons vasten, de maatschappelijke achterstelling van vrouwen (Talmoed), de veelwijverij (Talmoed), en nog veel meer. Die Rabbijnen leefden in de diaspora te midden van heidense volken op het Arabische schiereiland. Teneinde te voorkomen dat die volken bekeerd zouden kunnen worden door Christenen uit die tijd, afkomstig uit het Christelijke Midden – Oosten, dachten ze hen voor te zijn met het aanbieden van de Koran als een hemels boek. De tweede reden was om een nieuwe, virulente godsdienst te stichten die het Christendom zou kunnen gaan bestrijden. De Synagoge van Satan (Ap. 2:9 ; 3:9), was beperkt in hulptroepen. Zij creëerde met de islam, een nieuwe bezem om het Christendom eeuwen lang te kunnen bestrijden, tot in onze tijd. Een duizend jaar later, in 1717, vatten twee dominees hetzelfde plan op, met joodse steun van Talmoed baronnen in de City, stichtten zij de vrijmetselarij in Londen, ter bestrijding van de katholieke Kerk, de katholieke volken en de Christelijke beschaving. De Farizeese islam stichters rabbijnen in hun tijd, begin 7de eeuw, zochten contact met de analfabetische krijgsheer en veroveraar Mohammed. Hij zag zijn kans schoon om de hem bekende Arabische stammen en volken te verenigen met eenzelfde ideologie van Allah, teneinde de wereld te kunnen veroveren.
   Zo is het gegaan, en nu zitten wij in Europa, sinds de jaren 1960 en dat vervloekte Vat. 2 concilie (1965), dat alle godsdiensten gelijk schakelde, met een ingezakte Kerk. Daardoor ontbreekt het ons aan geestelijke weerbaarheid om hen te weerstaan, de islamieten invasies en de vijanden van het moderne heidendom in eigen kring. Beiden worden gemanipuleerd en ingezet, ter vernietiging van Europa, door de allerrijkste Talmoed baronnen, vanuit de Anglo-Amerikaanse geld wereld. Vergeet nooit, beste lezers, dat het hen om Europa gaat. Want, deze ” is het kloppend hart van het Christendom, en zonder Europa houdt het Christendom op te bestaan”. Dit is de recente waarschuwing van kardinaal Sara, recent afgezet in het bestuur van de Kerk, door de vrijmetselaar paus F.

 9. Standbeelden betekenen het oekennen van ereposities, het erkennen van historische belangrijkheid. Historisch wil ook zeggen van voorbijgaande aard. De geschiedenis is niet eeuwig. Dus: vernieuwde waarden, herzien van historische gebuertenissen en figuren moet kunnen. Zet het standbeeld in een museum, waar het als herinnering thuis hoort, maar niet als openbaar erkend en bijvend sin=mbool van achterhaalde waarden. En geef aan de openbare plaatsen nieuwe simbolen, die ook vergankelijk en tijdelijk kunnen zijn.
  Wat vrije meningsuiting betreft, daar moeten ook regels op staan. Dat zien we hier in Brazilië maar al te goed met het verspreiden van fake news, het verdedigen van anti-wetenschappelijke stellingen en fascistische ideeën. Vrije meningsuiting wil niet zeggen het recht hebben om eender welk idee publiek te verkondigen. Respect voor wie nders denkt, voelt en leeft is nodig. Agressieve e niet-respecterende theorieën moeten aan banden worden gelegd.

  1. Het etaleren van linkse gedachtegangen moet streng verboden worden door de temporale bestuurders. Strijd voor de heropbouw van beschaving wordt verlamd door “conservatieven” die voor “vrije meningsuiting” vechten in plaats van voor de Rechten van God. Zij verspillen hun tijd met liberalistische, pseudo-morele “deugdensignalering”. Ondertussen lachen de cultuur-marxisten omdat de temporale bestuurders hun cultuur-marxistische censuur toepassen tegen degenen die pro-beschaving en pro-gerechtigheid zijn.

   Katholieke “extremisten” moeten zo machtig worden dat zij een plooien voor de juiste principes kunnen afdwingen bij de bestuurders. Het voortdurend gezaag van “conservatieven” over “democratie” en “vrije meningsuiting” is absurd. Het verscheuren van kinderen in de baarmoeders wordt niet onschadelijk doordat “conservatieven” “hun mening” erover kunnen zeggen. De ongebreidelde mediatieke stroom van godslasteringen en obsceniteiten wordt niet onschadelijk doordat “conservatieven” “hun mening” erover kunnen zeggen. De abortussen, de godslasteringen en de obsceniteiten moeten ophouden, en dat wordt bereikt wanneer de goeden die dingen doen ophouden door de bewegingsvrijheid van de kwaden te verhinderen.

   Een radicale afwijzing van het filosofisch liberalisme is imperatief.

  2. @Jean Marie Van Damme

   Standbeelden kunnen inderdaad niet meer relevant zijn, maar wie oordeelt daarover? Hetzelfde geldt voor “fascistische” of “onwetenschappelijke” ideeën. Wie bepaalt er, of iets aanvaardbaar is of niet? Gaan we hiervoor een politbureau oprichten? Gaan we toegeven aan de hardst roepende meute of meest extremistische strekking? Het is moeilijker dan het lijkt….

   1. Het leidsnoer voor censuur moet zijn het goddelijk recht. Dat de meeste hedendaagse christenen de vanzelfsprekendheid daarvan niet erkennen is een ziekte van deze tijd. De meesten spreken zoals de liberaalkatholiek die Louis Veuillot beschrijft in het begin van zijn werk “L’illusion libérale”. Het is ook een bijzonder Belgische ziekte, want reeds voor het Tweede Vaticaans Concilie stonden lagere clerici die voor de Roomse orthodoxie waren tegenover Belgische bisschoppen die geconnecteerd waren met de liberalistische bourgeoisie.

    Wie het Credo van Nicea reciteert belijdt daarmee dat de H. Drievuldigheid de ene ware God is. Wie de Godheid van Christus in woorden erkent maar tegelijkertijd weigert Zijn goddelijk soeverein recht te erkennen is een zot. De dawkinsiaanse atheïsten hebben een negatie van het Goddelijk Wezen aangenomen omdat zij dat soeverein recht niet willen erkennen. De liberaalkatholieken, echter, erkennen het bestaan van het Goddelijk Wezen maar betwisten Hem Zijn recht. Zij proberen een persoonlijke theïstische belijdenis samen te brengen met een maatschappelijk atheïsme. Het is krankzinnig en inconsistent.

    We zien nu in de moderne samenleving de resultaten van het liberalisme; men wandelt in een wereld totaal losgeslagen, waar bijvoorbeeld ouders bedreigd worden met het verlies van hun kinderen indien zij weigeren in te stemmen met het verminken van die kinderen. De maatschappelijke krankzinnigheid die u nu ziet is een gevolg van de maatschappelijke negatie van Gods eeuwig koningschap, maar “conservatieven” willen het nog steeds niet inzien en blijven zich stompzinnig vasthouden aan de apostatische wereldorde die deze wantoestanden gebaard heeft.

    1. Psalm 71, verzen 8 en 9, over de heerschappij van de Heer Jezus Christus:

     “Et dominabitur a mari usque ad mare,
     et a flumine usque ad terminos orbis terrarum.
     Coram illo procident Æthiopes,
     et inimici ejus terram lingent.”

     Nederlands:

     “En Hij zal heersen van zee tot zee, en van de waterstroom tot aan de uiteinden der aardwereld. Voor Hem zullen de Ethiopiërs neervallen, en Zijn vijanden zullen de aarde likken.”

 10. zijn het niet de Arabieren en Moslims de grootste slavenhandelaars en nu zelfs in verschillende moslim landen zijn er slaven

 11. Het is allemaal juist, hetgeen U schrijft, beste Benjamin hierboven, maar U hapert met de conclusie en de juiste aanpak. Het zou dit en het moet dat, is bezijden de praktijk. U schuilt voor de naakte realiteit. Het grote probleem is demografisch. Demografie is alles bepalend voor de toekomst. De blanke Europese en Noord-Amerikaanse volken vergrijzen, en dat is nog terughoudend gezegd. Zij saboteerden in de jaren 1960 en 1970, hun eigen volks opbloei, vanaf medio 19de eeuw tot medio 20ste eeuw. Deze ontstond door de sterke teruggang van de kindersterfte. De demografische ontwikkeling in dat tijdbestek gaf die Christelijke volken een geweldig overwicht op de rest van de wereld. En in eigen land waren Christenen de politiek de baas. De Christelijke cultuur en de rol van de Kerk(en), waren politiek en maatschappelijk, dominant. Daardoor waren, verhoudingsgewijs, de blanke Christelijke volken wereldwijd superieur, cultureel, wetenschappelijk, industrieel, technologisch, en militair. Daardoor konden enorme koloniale rijken ontstaan, die de wereld ontwikkeling met missie en zending verchristelijkten en geestelijk, economisch en cultureel, orde, welvaart en welzijn brachten. Die positieve up trend der blanke volken is gestopt met de invoering van de pil (eind jaren 1950) en de abortus wetten (jaren 1970), met als gevolg de veel te kleine gezinnen. Daarbovenop nog dat vervloekte Vat. 2 concilie en de 1968, cultuur marxistische revolutie. Beiden, doodden de ziel van de katholieke Kerk en daarmee, de ziel van de beschaving. Beiden stortten de Christelijke landen in een geestelijke crisis, te vergelijken met de Franse revolutie (1789). Zonder herstel van het Christelijke demografische overwicht in de Christelijke landen, blijven uw wensen dromerijen. Het moderne, cultuur marxistische heidendom roeit zichzelf uit. Verslaat dus dat heidendom met vruchtbaarheid. Mijn raad, verbeter de wereld en begin bij U zelf. Staart U niet blind op theorieën, beste Benjamin, maar streef voor uw generatie jonge mannen en vrouwen, naar het stichten van grote katholieke, traditionele gezinnen. Spoor jonge vrouwen aan de feministische verleidingen van “carrière”, in te ruilen voor het heilige moederschap en het traditionele gezinsdenken. Ga, bij premier Orban in Hongarije in de leer ! Deze heeft een uitgekiende gezins politiek ontwikkeld, die werkt.
  (zie ook hierboven)

  1. Zoals u weet, Jules van Rooyen, heb ik hier al meermaals geschreven over de nood aan meer blanke kinderen in Europa en aan strijd tegen de demografische omwenteling, maar dat alleen is niet voldoende. Een aangroei in aantallen van natuurlijke gezinnen is noodzakelijk, maar wanneer de meeste van die gezinnen liberalistisch zijn, dan is de christelijke beschaving niet heropgebouwd. Praktijk zonder principes is heilloos; ik heb u dit al eerder gezegd, maar u wilt het niet inzien.

   Nataliteit en etnische strijd, dat hoort allemaal bij de integrale katholieke militantie waarover ik het heb. Zonder een radicale afwijzing van het liberalisme is er echter geen sprake van volledige contra-revolutionaire strijd, en zoals op deze website gezien kan worden zijn in de Lage Landen ook veel oud-rituele katholieken in de greep van dat liberalisme.

   Bouwen aan een samenleving die de Rechten van God erkent is geen nutteloze dromerij.

   1. Gelukkig zijn we het dus eens, beste Benjamin, het is ‘en, en’, maar U schrijft daar nauwelijks over, noch heb ik U ooit kunnen betrappen op een pleidooi voor een gezins politiek, of wijst U onderbouwd op de hypocrisie en schadelijkheid van het feminisme, in strijd met God’s Natuurlijke Orde (Decaloog). En dan praten we nog niet eens over uw generatie genoten jonge mannen, te sloom, of te lui om zich in te spannen voor de zoektocht naar vrouwelijke levenspartners, met de ambitie een groot gezin te stichten. Wellicht te verwend, te vervrouwelijkt, als “achterbank” kinderen opgevoed, wars van strijdvaardigheid (onbekend met militaire dienstplicht), nooit echt “afgezien”, nooit een geweer vastgehouden, nooit echt mentaal “gelitten”, missen zij als “doetjes”, iedere vorm van mannelijkheid, viriliteit, verantwoordelijkheid en romantiek. Je ziet het ook in de sport terug, in de media gereduceerd tot het professionele voetbal, volgend achter de TV. De grote roeiwedstrijden van massa’s jongeren, de grote tennis tournooien, de hockey tournooien, of de schaats wedstrijden, behoren tot een ver verleden. Zelfs het grote evenement van de Tour de France wekt nog nauwelijks belangstelling. Hoe wilt U, beste Benjamin, een culturele oorlog winnen met een generatie lamzakken ?

    1. Jules van Rooyen schreef: “Gelukkig zijn we het dus eens, beste Benjamin, het is ‘en, en’, maar U schrijft daar nauwelijks over, noch heb ik U ooit kunnen betrappen op een pleidooi voor een gezins politiek, of wijst U onderbouwd op de hypocrisie en schadelijkheid van het feminisme, in strijd met God’s Natuurlijke Orde (Decaloog).”

     Laat uw geheugen u misschien in de steek, Jules van Rooyen? Ik heb dikwijls over het feminisme en blanke nataliteit geschreven. U lijkt simpelweg graag contrair te doen.

     Weet, echter, dat Europa niet geteisterd zou worden door het feminisme en een etnisch-demografische omwenteling zonder de maatschappelijke apostasie teweeggebracht door het liberalisme van de Verduistering, en daar wordt bijna niet over gepraat in de Lage Landen; daarom concentreer ik mij dikwijls op dat onderwerp. De integrale remedie van de volledige katholieke doctrine is vereist, voor de eer van God, het heil van de onsterfelijke zielen en, jazeker, ook voor het demografisch overleven van de Europese volkeren, want de katholieke doctrine houdt procreatie en de opvoeding van kinderen voor God voor als de bedoeling van het huwelijk en het is een straf van God voor de apostasie van de Europese volkeren dat Hij niet verhinderd heeft dat zij in de greep gevallen zijn van de zonen van Juda en hun gojim-knechten in de maçonnieke loges.

     De westerlingen hebben tot God geroepen: “Laat ons los!”
     God heeft hen gegeven wat zij wilden en Zijn beschermende hand onttrokken. We zien de resultaten van hun rebellie tegen Hem.

     Het liberalistisch systeem moet dus vernietigd worden en het koningschap van God erkend door de westerse volkeren. Wanneer God opnieuw in Zijn soeverein recht erkend wordt, dan houdt de demografische zelfvernietiging van deze volkeren ook op; dat gaat daarmee samen.

     Jules van Rooyen schreef: “Hoe wilt U, beste Benjamin, een culturele oorlog winnen met een generatie lamzakken ?”

     Ik ben pijnlijk op de hoogte van hoe de meesten van mijn generatie, de zogenaamde “Millennials”, het nagelaten hebben om zich te laten genezen van de morbide mentale toestand waartoe zij door deze moderne samenleving gekneed werden. Zij kregen een rotslechte opvoeding van de ontaarde oudere generaties, en hebben zelf de moeite niet gedaan om dat te corrigeren. De volgende generatie, die van de zogenaamde “Zoomers” (de benamingen zijn kinderachtig, maar ik kan er ook niet aan doen dat die nu breed in gebruik zijn), de huidige jonge twintigers, geven betere tekenen, en mannen uit die generatie moeten zich nu tot speerhoofd maken van een defensief en een tegenaanval tegen de occulte krachten die de westerse volkeren willen vernietigen. Maar die tegenaanval, en dit is het punt dat ik hier op deze website steeds duidelijk wil maken, moet geschieden met de bijstand des Hemels, dus in erkenning van het maatschappelijk koningschap van Christus en onder het zoet juk van het christelijk Evangelie, de Goede Tijding. Het katholiek Christendom is de enige legitieme weg. Het verbond tussen God en de Franken, gesloten voor het aanschijn van Sint Remigius in Reims toen de trotse Sicamber, Hlodowig, zijn nek boog om gereinigd te worden door het heilzaam, regeneratief water van het heilig doopsel, moet hernieuwd worden.

     “Democratie”, “vrije meningsuiting”, dat is allemaal holle praat, de taal van de vijand die ons wil ruïneren.

     1. Bravo, beste Benjamin, hetgeen U aangeeft klinkt als muziek in de oren ! Maar de strijd moet zich wel ondubbelzinnig richten op enkele speerpunten, het feminisme, de lamzakken mentaliteit onder jonge mannen, het cultuur marxistische relativisme, het modernisme van de Vaticaan 2 NOM Kerk. Herstel van de Kerk van altijd, en het gezinsdenken onder ouders en jeugd, hebben prioriteit.
      Zie verder hierboven.

      1. Eén van de bedoelingen van mijn recente oproep hier tot een exodus uit de oligarchisch gecontroleerde infrastructuur om zelfvoorzienende gemeenschappen op te bouwen was dat blanke katholieken de ruimte zouden hebben om gezinnen te stichten zonder verstikt te worden door de kwellingen waarmee de machthebbers de bevolking mentaal willen breken.

       De agenten van “Agenda 21” willen de mensen opsluiten in appartementsblokken in afgesloten steden en hen verbieden om in de natuur te komen en van het land te leven, met de leugenachtige klimaatpropaganda als vals voorwendsel. In plaats van de mensen aan te moedigen om wederom dichter bij de natuur te leven willen zij de mens slachtofferen op het altaar van Gaia. Zij willen de mensen doen geloven dat de mens ondergeschikt moet zijn aan de planten en de dieren, terwijl volgens de doctrine van Mozes in Genesis de mens de bekroning is van de aardse schepping, de hoogste rang van de aardse hiërarchie der schepselen, geroepen om te heersen, onder God, over de planten en de dieren.

       “Agenda 21” is in continuïteit met de jakobijnen van de Franse Revolutie, ontketend door de martinisten, toen een heidense “Cultus van de Natuur” gevestigd werd in Frankrijk, samen met de “Cultus van de Rede” in Parijse kerkgebouwen bedoeld door de jakobijnen ter vervanging van het katholiek Misoffer.

       Ook de vermindering van nataliteit is onderdeel van die “Agenda”; door de bevolking in afgesloten steden in gezamenlijke blokken te zetten willen zij totale controle uitoefenen, ook met betrekking tot geboortecijfers. Zij zouden dan bij machte zijn om met geweld abortussen uit te voeren, ouderen te doden, reeds geboren kinderen weg te nemen en te doden etc. En voor degenen die opstandig zouden zijn zouden zij de voedseltoevoer kunnen afsnijden, en die opstandigen zouden zij afstraffen indien zij zouden proberen om los te breken uit de stad als openluchtgevangenis voor de bevolking om van het land te gaan leven. Een dergelijke toestand willen zij bereiken door totale digitalisering van het maatschappelijk leven, een digitalisering tot een technocratische structuur (met overal camera’s in de openluchtgevangenis) die volledig door de cryptocraten bestuurd wordt en door duivels achter de leugenbewoording “Artificiële Intelligentie”.

       Er wordt nu gesproken over een vermeerdering van het aantal miskramen bij zwangere vrouwen sinds de uitrol van het gifspuit-programma. Dat was steeds de bedoeling van de architecten van dat programma.

       Zo ziet u hoe de verschillende maatschappelijke kwalen, waaronder het gebrek aan bestendige gezinsvorming, samenhangen in een diabolisch plan, en een integrale weerstand is dus vereist die niet alleen sommige symptomen van het dieperliggend kwaad bestrijdt, maar het donker hart van het beest, de oorzaak van alle symptomen, doorboort met de lans van de Roomse contra-revolutie.

 12. @.. Theudmer

  Theudmer schreef•• Psalm 71, verzen 8 en 9, over de heerschappij van de Heer Jezus Christus:
  “Et dominabitur a mari usque ad mare,
  et a flumine usque ad terminos orbis terrarum.
  Coram illo procident Æthiopes,
  et inimici ejus terram lingent.”

  Nederlands:

  “En Hij zal heersen van zee tot zee, en van de waterstroom tot aan de uiteinden der aardwereld. Voor Hem zullen de Ethiopiërs neervallen, en Zijn vijanden zullen de aarde likken.”▪︎

  In de Petr.Can.vertaling is dat Psalm 72.
  Vers 7 BEGINT met: “In zijn dagen” ..en komt overeen met het –In zijn dagen– in Jeremia 23:6 ..dus in die dagen geboren en kan dus NIET Jezus Christus zijn, zoals de kerk verondersteld.. helaas.. en ook staat er in Jeremia 33:15: –In die dagen en in die tijd– …hoe vaak moet ik dat nog duidelijk maken.🥱 ..😭 ..🥰..🥳

  Ik zal mild zijn ..kom bij mij langs en ik geef jullie bijles in de taal en zal maar 5 euro per uur tellen.
  dat is dus spotgoedkoop 🤣 ..🙂..😉.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht