Waarom de lockdown cultuur met zijn angst en regelneverij in wezen onchristelijk is

Het is nu al de tweede Pasen, die we in lockdown moeten meemaken: een levend bewijs dat we in een maatschappij leven, die nog liever haar vrijheden opgeeft,  dan het (relatief laag) risico te lopen op een dodelijke ziekte. Inderdaad, we ondergaan nu al een jaar lang het micromanagement van onze regering en haar clubje experts, die ons net als proefdieren hebben aangeleerd, om looprichtingen en andere vloermarkeringen te volgen.  Er wordt ons verteld, wie we thuis mogen ontvangen en zelfs wie er bij ons het toilet mag gebruiken. Allemaal in naam van onze veiligheid. Ook buiten de Covid 19 maatregelen, zien we een steeds grotere overbeveiliging van onze samenleving, zoals snelheidsbeperkingen van 30 km/uur op absurde plaatsen, beveiligingscamera’s op iedere straathoek, censuur van “gevaarlijke” informatie, de criminalisering van kwetsende taal, en ga zomaar door.  

Is een extreme nul risico maatschappij wel zinvol? En waar komt ze vandaan? Misschien kan men deze oorzaak gaan zoeken bij de veroudering en vervrouwelijking van de maatschappij. Ouderen en vrouwen hebben door hun biologische imperatieven een aversie tegen risico, wat perfect te begrijpen valt. Bij ouderen telt vooral voorzichtigheid voor het behoud van de gezondheid en de zelfstandigheid. Ook het vruchtbaarheidspotentieel van de vrouw laat haar niet toe om onbezonnen beslissingen te nemen. Integendeel, vrouwen hebben voorspelbare omstandigheden, planning en zelfdiscipline nodig om het moederschap tot een succesvol einde brengen. Deze kenmerken komen ook tot uiting in professionele omgevingen, waar vrouwen de meerderheid vormen. De focus op ernst en discipline is er zeer sterk, zonder de speelse vormen van stressafleiding die je vaak in mannelijke werkomgevingen ziet. Machtsverhoudingen en conflicten tussen vrouwen zijn trouwens vaak onverbiddelijk, waardoor er weinig ruimte overblijft voor het sociale risico van gedurfde humor. De focus ligt op perfectionisme, niet op risico en vernieuwing. 

Daartegenover staat de meer beweeglijke, mannelijke visie op het leven, die vaak gepaard gaat met een competitieve attitude, een liefde voor contactsporten en snelle voertuigen, een vaak roekeloze houding, enz. Mannen nemen ook meer sociale risico’s door hun vrienden op een speelse manier te beledigen, waardoor dit taalgebruik door hen ook vaak niet als schadelijk worden ingeschat. Deze kenmerken zie je tot uiting komen in mannelijke werkomgevingen, waar hard werk wordt afgewisseld met momenten van afleiding en camaraderie. Grenzen worden er voortdurend verlegd en nieuwe ideeën uitgetest. Het is deze mentaliteit, die heeft geleid tot exploratiedrang en technologische ontwikkeling. Zonder deze behoefte aan het nemen van risico’s woonde de mensheid nog steeds in grashutten en waren we nooit op de maan geraakt.

Het is daarom belangrijk om de juiste balans te vinden tussen “mannelijke” en “vrouwelijke” kenmerken, en zich niet op te sluiten in een keurslijf van overdreven perfectionisme en veiligheidsdrang. Het toegeven aan angst is trouwens in wezen onchristelijk. Het gebod “wees niet bang” komt honderden keren voor in de Bijbel en vormt daarom één van de meest voorkomende aanbevelingen in de Heilige Schrift.  Zonder de risico’s genomen door Jezus, de Moeder Gods, de apostelen en heiligen die ons voorgegaan zijn, zou het Christendom van vandaag niet bestaan. Een overdreven pessimistische visie op de toekomst wordt door Jezus trouwens meerdere malen bekritiseerd in het Evangelie. Ik denk onder meer aan de Parabel van de Talenten, waarbij Jezus de man, die zijn talent uit angst en pessimisme begraaft, sterk veroordeelt. Ook Zijn liefde voor melaatsen, zieken en verworpenen toont Jezus zonder angst. Hij raakt ze zonder aarzeling aan, wat lijnrecht tegenover de huidige lockdown-cultuur staat. Regelneverij ter preventie van “onreinheid” wordt een sterk bekritiseerd kenmerk van de farizeeën, dat Jezus systematisch in vraag zal stellen. In deze zin, is het Christendom een religie van bevrijding. Bevrijding van de verkalking die overdreven reglementering en angst met zich meebrengt. Indien we als samenleving willen overleven, zullen we dus risico’s moeten durven nemen en ons verzetten tegen de verkleuterende maatregelen die ons worden opgelegd. Deze overlevingsdrang is niet egoïstisch, maar net solidair, omdat het toekomstgericht is. Stilstand en angst zijn de doodgravers van onze samenleving. Laten we ze dus niet in onze huiskamer verwelkomen. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

24 commentaren op “Waarom de lockdown cultuur met zijn angst en regelneverij in wezen onchristelijk is

 1. Het Christendom mag dan een religie van vrijheid zijn. We leven niet meer in een christelijke maatschappij. Die is pluralisme geworden. Alles is door elkaar gegooid. We gaan de verkeerde kant op dat we denken dat het Westen nog christelijk is. Het heeft er wel zijn wortels in, maar dat is voor de moderne mens ook alles. Wat is Pasen voor de moderne mensen, Eieren rapen? Is dat de zin van Pasen? En wat is vrijheid? Vrij zijn van alles? Dat is een utopie.

 2. Wat je hier geschreven hebt, Katharina, zou op de voorpagina van elk dagblad moeten verschijnen.

 3. Stilstand en angst zijn ook de doodgravers van onze Kerk. Een Kerk die zich niet vernieuwt en niet openstaat voor de tekenen van onze tijd heeft geen toekomst meer. De mensen die naar ons toekomen in de kerk moeten we goed verzorgen maar we moeten tegelijkertijd beseffen dat dit onze palliatieve afdeling is. Hoeveel van onze kerkgangers, nu meestal zeventigers en tachtigers, zullen er over pakweg tien jaar nog zijn. Het is hoog tijd dat de Kerk nieuwe wegen zoekt om de anderen ook te bereiken.

  1. God is onveranderlijk gisteren, heden en morgen altijd Dezelfde, ook de Tien Geboden zijn onveranderlijk. De RKK steunt op het onveranderlijke Woord van God. De wijze raadsbesluiten van God zijn onaantastbaar voor de dwaze mens die geen geestelijk leven nastreeft en meent zelf alles te kunnen veranderen zonder ook maar het minste inzicht in God’s grote scheppingswerk. Het tweede Vaticaanse concilie heeft door het aan gang zetten van voortdurende veranderingen en zogenaamde ‘vernieuwingen’ het geestelijk leven bij de meeste mensen vernietigd!

 4. Een stellingname gebaseerd op grotendeels onwaarheden….Als de bron nou uit feiten zou bestaan dan zou je daaruit conclusies kunnen trekken. Maar daar gaat het al fout.

 5. @juuls,
  Spreek a.u.b. geen wartaal en spreek a.u.b. niet in algemene termen.
  Welke onwaarheden bedoelt U? +
  Op welke feiten baseert U ÚW conclusies?

  1. Ondermeer:

   Allereerst zijn de regels opgesteld om verspreiding van het virus te voorkomen en iedere burger wordt opgeroepen daarmee rekening te houden. En ieder weldenkend mens (en dat zijn er gelukkig heel veel) willen/wensen rekening te houden met die maatregelen. Het is was anders dan voorstander zijn van vele maatregelen. Lees avondklok, lockdown etc. Een blik op de bezettingsgraad van de ziekenhuizen en IC leert al snel dat de zorg bijkant omvalt van een maandenlange constante stroom aan patienten die bovenop de normale zorg komen. Heel anders dan in een griepseizoen waarin ook pieken voorkomen.
   Er is geen inperking van de geloofsbeleving. U bent nog steeds vrij om uw geloof te belijden en kerkdiensten te volgen. Alleen dan even niet in de kerkelijke lijfelijke aanwezigheid. Verder is er geen enkele beperking om die geloofsbeleving. Ook geen inperking in het uiten van uw mening. Behoudens feitelijke onjuistheden en leugens die terecht worden geweerd van diverse sociale media platforms. Nog steeds voel je de intentie van de Christenen om hun maatschappijbeeld aan anderen op te leggen. Ik als katholiek vindt dat stuitend. Dat je leefregels aan je eigen leden oplegt vind ik prima. Daarbuiten is dat problematisch

   – het niet meer mogen ontvangen van meerdere bezoekers in eigen huis. Het is een richtlijn.

   1. @juul,
    IK bepaal wie ik in huis haal en niémand anders.
    Bezoekers die bij mij komen, komen gehéél vrijwillig.
    Bovendien is het onjuist, dat er geen beperking zou zijn van de geloofsbeleving; er is zelfs een zwáre inperking van de geloofsbeleving.

   2. Geen beperking van geloofsbeleving ? Wat is de maatregel om slechts met 15 mensen een kerkdienst bij te wonen anders ? Jammer genoeg horen wij door de Bisschoppen daar geen kritiek over. Hoeveel mensen zijn ons niet ontvallen zonder dat wij hen een waardig afscheid hebben kunnen geven op hun begrafenis met slechts een beperkt aantal familieleden ? 15 mensen in een kathedraal waar plaats is voor duizend , en waar er volgens de covid-19 maatregelen er minstens een paar honderd veilig op afstand kunnen plaatsnemen en dat op HET christelijk hoogtefeest Pasen! Wraakroepend. Thuis beleven ? komt er dan een priester bij u aan huis om u de H.Communie te geven ?

    1. Inderdaad, het is wel degelijk een beperking van de geloofsbeweging! Want het aantal pastoors dat de H.Mis nog wilt of durft opdragen voor slechts 15 man, is zeer laag. Hier en daar is er een goede herder. Sommigen doen wel 3 of 4 missen, elke zondag. Eén priester had wel tot 7 palmzondagsvieringen, allemaal volzet weliswaar. Onze Vlaamse Kerk is lauw geworden. Wie de noveen van de Goddelijke Barmhartigheid kent, weet dat de lauwe zielen een enorme bitterheid waren voor de lijdende Christus. Onze bisschoppen zijn allemaal lauw, het merendeel van de modernistische priesters zijn ook lauw. Degenen die nog niet lauw zijn, liggen onder de knoet van de harteloze confederatie die op dictatoriale wijze beslist dat er geen missen mogen zijn in de confederatie. Helaas is het gros der gelovigen ook lauw. Maar in de supermarkten tegen elkaar opbotsen,, geen probleem, dat is om de economie draaiende te houden, toch? Inderdaad wraakroepend!

     1. Nee het is wel degelijk geen beperking. Ten eerste zijn de regels voor kerken anders dan voor de openbare samenleving. Dus strikt genomen is er geen beperking. Pastoors en priesters kunnen en mogen onbeperkt hun geloofsboodschap verkondingen al dan niet live aan kerkgangers danwel digitaal. Het gaat om Nederland in mijn geval. U vindt het een beperking, dat snap ik ergens wel. Dat is gelijk aan dat sommige mensen vinden dat het recht op demonstratie wordt ingeperkt etc. Omdat ze willen kunnen demonstreren waar en wanneer ze maar willen…Dat daar aan voorwaarden worden verbonden hout mi geen inperking van het demonstratierecht in. Ook het toegankelijk maken van bv pretparken onder het vertoon van een testbewijs vindt men een inperking van een grondrecht. Nu dan moet je dan het vragen van een toegangsprijs ook scharen onder die beperking?

      1. @juuls, U maakt het ónmogelijk om U serieus te nemen.
       ik hou het vriendelijk en beschaafd: U kletst maar in ’t rond.

       1. beter en duidelijker:
        @juuls,
        U maakt het ons ónmogelijk om U nog serieus te kunnen nemen.
        Ik hou het vriendelijk en beschaafd: U kletst maar wat in ‘t rond.

        1. @juuls: ik kan mij alleen maar aansluiten bij P. Derks.
         Hoe kan u nu stellen dat er nog vrijheid van eredienst is? We mogen maar met 15 samenkomen in gelijk welke kerk, hoe groot ook. Bent u ooit in de basiliek van Koekelberg geweest? Of in de Brusselse kathedraal Sint-Michiel & Sint-Goedele? Of in het Sint-Baafs in Gent? Of Sint-Pieters in Leuven? Dat zijn gigantische kerkgebouwen en daar mogen maar 15 personen binnen! Vind u dat normaal? Ik vind dat een aanval op de vrijheid van eredienst! De doorsnee kerkganger is hier zo lauw geworden dat het hun niet meer kan schelen of ze live de H.Mis meevolgen of “digitaal”.

 6. @juuls,
  Als Uw stellingname in deze kwestie net zo labiel is als Uw stelling dat homo’s als zodanig geboren zijn,,
  dan voorspelt dat niet veel goeds voor U.

 7. In de kop van dit artikel zou ik ‘in wezen’ veranderen in ’ten diepste’

 8. Met mijn groot respect voor Christelijke waarden , Symboliek en Kunst kan ik mij toch niet van de indruk ontdoen dat het de kerk zelf is die in de geschiedenis het symbool is geweest voor het uitdragen van angst en regelneverij. Mensen die in moeilijke en kwetsbare omstandigheden mensenlevens willen redden is niet onchristelijk.
  Mocht het zijn dat men maatregelen treft om een ander agenda te dienen dan dat van het bestrijden van de covid 19 dan geef ik u absoluut gelijk.

 9. Geen beperking van het geloofsleven? Beste Juul je leeft op een andere planeet. Ofwel doe je dit om de mensen op dit forum te jennen, of anders ben je echt een slecht mens.

 10. Prachtig. Goed stuk. En @Juul, ik weet nog dat ik orthopedagogiek jaren geleden studeerde en het in de jaren negentig al kritiek was op het onderwijs en de kinderopvang. Van vervrouwelijking en betutteling. Vooral naar jongens toe. Dat artikel kwam van professor Tavecchio, leerstoel kinderopvang (ja die heb je) Universiteit van Amsterdam. Ik liep stage in de kinderopvang en onderwijs en merkte wel degelijk hoe beperkend en betuttelend vrouwen reageerden op zogenaamd gevaar. Weet van een vrouw die een kind, die wat onbesuisd wilde draaien aan een stang dat ze wel eens zou kunnen vallen. Vooral naar jongens toe zijn vrouwen, die het niet begrijpen dat jongens meer willen bewegen, een jongen op een stoel aan het wiebelen was deze alleen restricties kon opleggen. Stil en niet bewegen. Niet alle vrouwen zijn gelukkig zo. Diverse vrouwen in die opvang waren het met mij eens. Dat waren ook niet beperkende vrouwen. Heerlijk. Herkenbaar schrijven. Geweldig.

 11. De lockdown, de muilkorven, de afstand ..dat alles is zeker onchristelijk. Christus zegt :”wees niet bevreesd, angst komt niet van mij.”
  Wij komen samen met velen om te bidden, en ook te zingen en niemand wordt ziek.
  Ik doe niet aan een bepaald aantal personen binnen laten, want ik kan zelf wel nadenken. en als het er 10 zijn dan is dat zo. Niemand die me tegenhoudt.
  Ik knuffel mijn kleinkinderen en ben niet ziek geworden.
  Ik draag geen muilkorf omdat ik het onnodig vind : het baat niet en het schaadt wel.
  Wij moeten ons niet laten koeieneren : als iedereen weigert om te gehoorzamen aan deze onzin is het gauw afgelopen.
  Maar misschien zijn Nederlanders wel rebelser dan de Belgen ?

  En wat vrouwen betreft: inderdaad ben ik het ook tegen gekomen dat zij veel te voorzichtig zijn.
  Ik ben daarop een uitzondering en velen met mij !

 12. Prachtig artikel. Hoop dat mensen eens ipv de totaal onbetrouwbare media (sedert wanneer zijn de media de kanalen van waarheid en wetenschappelijke perfectie,?? nog nooit geweest en zeker nu niet en toch gelooft men nu vooral de media,… Waarom leest men niet eens de artikels van:
  http://www.viruswaarheid.nl of www. zelfhulpcovid19.nl en café Weltschmerz…. dan weet men tenminste wat er echt gaande is en niet wat Marc van Ramp ons wil wijsmaken die zijn geld ontvangt van velen die belang hebben bij de coronacrisis en vooral vanwege het Bill Gates instituut en de pharma industrie….
  Is er dan geen enkele politieker mee die zelf kan nadenken en niet bang is van de media ?

  1. Dat is toch wat he.. U propageert kanalen die aan dezelfde kritische benadering onderhevig zouden moeten zijn als de ‘gewone’ media. Is het niet zo dat die kanalen meer de boodschap verkondigen die u wil horen? Zoek de waarheid (als we die al kunnen vinden) . Een simpele waarneming die je zelf kan doen is op bezoek gaan bij verschillende ziekenhuizen en vragen en kijken hoe het er voor staat.
   Ik zou zeggen gewoon doen.. Daar heb je geen media van welke zijde dan ook voor nodig!

 13. @juuls,
  U heeft werkelijk niéts van Uw opvoeding opgestoken.
  Ga toch ándere mensen vervelen, zoals Uw eventuele echtgenote en Uw eventuele kinderen, of Uw eventuele werkgever.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht