Paus Franciscus tot Franse milieu-activisten: Zet de boel op stelten!

Paus Franciscus staat bekend om zijn ongenuanceerde uitspraken als het er op aan komt conservatieve katholieken te schofferen. Hij profileert zich graag als “progressieve ” paus en schuwt het niet zich te mengen in de politiek van landen, die een koers varen, die hem niet links genoeg lijkt. “Populisten” moeten het ontgelden, ook al zijn het mensen, die christelijke waarden verdedigen, zoals de bescherming van het ongeboren Leven of de verdediging van het christelijk huwelijk tegen diegenen, tot in de katholieke Kerk toe, die het willen uithollen en vernietigen. Hij koestert de islam, uit naïviteit of uit cynisme, terwijl hij terzelfdertijd kritiek uit op degenen die de massa-migratie van moslims en dus de islamisering willen inperken.

Hij nodigt graag progressieve figuren uit voor een gesprek. Zo heeft hij op 15 maart aan een aantal jonge Franse milieu-activisten een audiëntie van veertig minuten verleend. Het linkse franse actualiteitsmagazine L’Obs heeft over deze ontmoeting de loftrompet afgestoken,  vooral omdat Bergoglio een van de toekomstige Franse presidentskandidaten rechtstreeks aanviel. U ziet al in welke richting die aanval ging…

Tijdens die ontmoeting was hij weer helemaal de Argentijnse Bergoglio, die begeesterd was door dictator Juan Peron en deze nog altijd als een politiek model ziet. Hij hanteert tijdens dit soort gesprekken dan ook dezelfde taal als zijn mentor:

” Jullie, de jeugd, jullie zijn de voortrekkers van deze omwenteling.(…) In 2013, ik was juist paus benoemd, was ik in Rio de Janeiro. Ik heb toen aan de jongeren gezegd ” zet de boel op stelten”, ” schep wanorde”. Dat is belangrijk. Het moment is gekomen om een revolutie te ontketenen. De oren van de wereld zijn dicht. De oproepen van jonge mensen worden door de regeringen niet gehoord, omdat zij een bekrompen visie hebben…”

Een van de jonge deelnemers, die waarschijnlijk, voorafgaand aan het gesprek, een goede hersenmassage gekregen had, sprak tegenover de paus zijn vrees uit voor de komende presidentsverkiezingen in 2022  < als het zo verder gaat, zullen wij Marine Le Pen als president hebben> . En wat zei Bergoglio daarop? < ik wil hier niet onaangenaam zijn of aan uw land zeggen wat het moet doen. Maar het is verontrustend. Ik ben ongerust over het groeiende populisme.> Marine Le Pen is voorzitster van het rechtse Rassemblement national, in de ogen van Franciscus natuurlijk een ‘populistische’ beweging.

De paus was van mening dat < het enige tegengif, een volksbeweging is> en dat men < moet luisteren naar die volksbeweging>. Wij moeten populisme bestrijden met ” popularisme”, zo beklemtoonde hij. Volgens hem zou de partij van Marine Le Pen ideologieën verdedigen, die ” volkeren opsluiten en hun spontane creativiteit beperken”.

Het is hier voor de zoveelste keer duidelijk geworden dat deze paus gewoon een ideoloog en een verstard politicus is, die zijn rol als paus ver te buiten gaat. Zeker wanneer wij weten, dat Frankrijk met een enorm probleem zit: de massa- immigratie en de demografie van de moslims, met de daaraan verbonden snel voortschrijdende islamisering, met hele gebieden en grote steden, die nog nauwelijks kunnen gecontroleerd worden door de centrale overheid. De groene milieu-activisten en de islamisten spannen in Frankrijk samen en vormen een gezamelijk front, om zo steeds meer macht te veroveren. Zo heeft het groen-rode stadsbestuur van Straatsburg, verkozen met de massale inbreng van moslim-stemmen, enkele dagen geleden, een subsidie van twee miljoen euro verleend voor de bouw van de grootste moskee van Europa..., een moskee die nota bene voor het grootste deel gefinancierd wordt door de Turkse president Erdogan. Over dit thema heeft hij aan de jonge milieu-activisten met geen woord gerept. Hij ligt daar blijkbaar niet van wakker…sterker nog, sommige analysten  beweren  dat hij deze gang van zaken helemaal normaal en zelfs positief vindt, omdat hij  Europa als christelijk continent toch als verloren beschouwd en het wil overlaten aan de islam…

Mevrouw Le Pen kon dit natuurlijk niet zo maar laten passeren. Haar antwoord op de sociale media was vernietigend, met o.a een citaat uit het Nieuwe Testament: <” Geef aan God wat aan God toekomt en aan Caesar wat aan Caesar toekomt.”, daaraan toevoegend: Ik ben ervan overtuigd dat vele gelovigen gelukkig zouden zijn, mocht de paus zich bezighouden met wat in de kerken gebeurt, eerder dan zich te bemoeien met hun stemgedrag. Laat iedereen gewoon doen waartoe hij geroepen is.>

Volgens ingewijden, stootte deze zoveelste uitschuiver van Bergoglio bij het staatssecretariaat van het Vatikaan op veel onbegrip, Als men weet dat bij de jongste Europese verkiezingen in 2019 niet minder dan 43% van de praktiserende katholieken gestemd hebben voor de partij van Marine Le Pen, is daar zeker reden toe.

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

20 commentaren op “Paus Franciscus tot Franse milieu-activisten: Zet de boel op stelten!

 1. Niet alles wat de paus doet of zegt is slecht. Maar deze paus is er soms wel de koning in om zaken te formuleren die de wenkbrauwen doet fronzen. Wat politiek betreft is hij meer links gericht maar dat zal door zijn afkomst zijn. Ook spreekt hij soms zichzelf tegen, maar dat zal dan meer aan te leeftijd liggen. Maar ik heb ook al ondervonden dat hij zeker geen Mariale paus is, ook hier heeft hij uitspraken gedaan, die totaal niet katholiek zijn. Hij zegt de Maagd Maria is de moeder van Jezus niets meer of minder, ook dat is voor een paus heel raar te raar!!!

 2. De paus veroordeelt terecht het populisme van Marine Le Pen en haar Rassemblement national. Populisme heeft geen morele en maatschappelijke verantwoording en richt zich niet op het verbinden van de gemeenschap. Het wil de belangen van de “eigen” groep “beschermen” tegen en “afschermen” van andere groepen. Katholieken die op zo’n partij stemmen zijn voor mij geen katholieken.

  1. “Verbinden” dient men te doen wanneer iemand zwaar gekwetst (“gebleseeerd” = hollandisme) zodat de wonde belet wordt om te blijven bloeden. Marine Le Pen verzet zich tegen islamisering om onze conservatieve Christelijke waarden te verdedigen !

  2. Allez Louis! Staat er dan niet geschreven: “Wie niet met mij is is tegen Mij”?

 3. Iedereen verwacht dat het rechts populisme vroeg of laat in Europa aan de macht komt. Als de rechts populistische politiek, net als vlak voor de Tweede wereldoorlog, de absolute macht grijpt, dan is het niet ondenkbaar dat Paus Fransiscus met de hierboven beschreven uitspraken de Rooms Katholieken de gaskamers injaagt. Een schisma wordt steeds noodzakelijker.

 4. Ik begin te begrijpen waarom Ratzinger weg moest…. Twee pausen: dat is toch ongezien? Hier gaat zulks haast onopgemerkt voorbij. Wat een wereld!

  1. @Jaak Peeters,
   Dan heeft U de véle(!) artikelen met zeer vele reacties op deze site (nog) niet gelezen.
   Dat pleit niet voor U.

 5. Waarop steunt de heer ter Zee zich om te schrijven dat 43% van de praktiserende katholieken voor de partij van Le Pen gestemd hebben? En als dat zo is, dan is het erg gesteld met de Franse katholieken. Het racisme en de hardvochtigheid ten aanzien van vluchtelingen staan haaks op de boodschap van Jezus Christus. Daar zou Het Katholiek Forum ook wel eens over mogen nadenken. Net als over de voortdurende aanvallen op paus Franciscus.

  1. Vrijzinnige ketters moeten ophouden te pretenderen dat zij de katholieke religie kunnen aanpassen volgens hun ontaarde wil. De Heer Jezus Christus eist geenszins dat katholieken hun land en hun volk naar de knoppen doen door systematische etnisch-demografische omwentelingspolitiek.

   Het katholicisme is anti-liberalistisch; vrijzinnigen spreken niet volgens de leer van de katholieke Kerk.

 6. De paus heeft het Vaticaan opgeschud. Dat was nodig. Het stond te ver af van de gelovige. Het ging bijna meer om hen zelf dan om het Woord. De paus heeft best mooie gebeden en teksten. Maar helaas is hij meer Werelds dan Zijn Weg (Christus) aan het gaan. De islamisering en het islamfascisme schijnt hij geen probleem te vinden? Hij komt niet een op voor het Joods, Christelijk erfgoed en ONZE vrijheden in Europa. Wat het continent groot heeft gemaakt. Hij wil dat vernietigen ten favoure van het verstikkende hatende, geweld-oproepende islamfascisme? Ziet hij niet wat voor kwaad en haat er in de koran staat. Die onsamenhangend is. Een belediging voor het intellect. Waar verzen zijn weggelaten, toegevoegd en gewijzigd. Door invloedrijke isl. geestelijken in vorige eeuwen. Onafhankelijk van elkaar. Niet betrouwbaar dus. Het is liefdeloos. Waar de Jood, Christen en de niet-moslim minderwaardig en onrein is, die moet worden vernederd, vervolgd en/of vermoord. Meer dan 300 miljoen christenen wereldwijd worden vervolgd in naam van de islam en het marxisme. Beide het Kwaad in de wereld. Het neemt alleen maar toe. Dat christenen tweederangsburgers zijn in islamitische landen zoals bijv. De Koptische christenen in Egypte. Mag juist wel meer aandacht naar hen komen. Zo laten we onze broeders en zusters in de kou staan. Doe als ik en word lid, bid en als het kan geef geld aan o.a. Kerk in Nood en Open Doors. Van beide ben ik lid en geef. Ik word verdrietig en voel mij machteloos als ik die verhalen lees van christenen die worden vervolgd door over de mens heersende in macht beluste moslims. Blijkbaar bekommerd hij zich niet om hen. Niet echt Christelijk. Het is wel Gods volk. Steunt seculiere groeperingen die alleen het christendom willen vernietigen? Ergerlijk. Hij dient juist te laten zien dat het Wereldse vroeg of laat een doodlopende weg is en Zijn weg een doorlopende weg. Dat is inspiratie en geeft perspectief. Als je Hem volgt en als Heer en Redder aanneemt. Ik wacht op een andere paus. Hopelijk dat we dan teruggaan naar waar het werkelijk omgaat. Zijn Woord.

 7. Aan Gust Adriaensen …{29 maart 2021 om 08:09}..

  Heel veel van die arme vluchtelingen, dus niet allemaal … zullen straks de Zuid Europeanen de strot doorsnijden en kruisigen (..zie de profetieën)..en dit is o.a mogelijk door een vals en verdorven humanisme én vooral door het verraad van de overheden.. én..tevens de sympathisanten in die ideologie.

  Vraag je dus af in hoever die verraderlijke ideologieën al in je geestelijke-vermogens van je ziel geïnfiltreerd zijn ..want dat blijkt uit je reactie ..dat je niet kunt onderscheiden hoe groot o.a. het verraad van deze usurpator antipaus is.. jegens de Drie Ene God en het hele hemelse hof.
  Bergoglio een andere judas ..die ook nog dus de gelovigen verraadt en opoffert aan de synagoge van satan en satan zelf.

  Die betreffende “arme” vluchtelingen zullen straks o.a. Parijs tot een hel maken.. middels de hulp van de linkse kerk en in de politiek.. méér !!! dan de helft van de Franse bevolking +/- 68 miljoen zal omkomen 😱 🙈 🙉 ..door de samenhang van gebeurtenissen waarvan de is-lam er een van is.
  ….en dit omdat we God niet meer nodig veronderstellen te hebben.. en onze eigen toekomst menen te kunnen fabriceren.😱

 8. “Extremistische” (lees: rechtgelovige) katholieken moeten zich organiseren tot gecoördineerd verzet tegen de beginselen van de Verduistering en om te militeren voor de reorganisatie van de samenleving volgens het maatschappelijk koningschap van Christus.

  Groeperingen die zich “rechts” laten noemen maar die secularistisch zijn zitten door dat feit alleen al in de greep van de schimmige hand achter de schermen die de verwoesting van West-Europa financiert. Militantie voor het hersacraliseren van de samenleving in het Christendom is essentieel in verzet tegen het internationaal schaduwbewind, want de demonische geestelijke krachten achter dat bewind zijn de vijanden van Christus Koning.

 9. De door God aangestelde rechter is Jezus, en niet de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer die zich veertien dagen geleden voor de zoveelste keer in de plaats stelt van God. Homoseksualiteit is een zonde, zeggen die heren, maar daar blijft het niet bij, want ze voegen eraan toe: ‘God zegent de zonde niet, en kan die ook niet zegenen.’ En dat is meteen de vreselijkste godslastering die ooit te horen is geweest. Niet God, maar die Romeinse heren bepalen dus wat zonde is en wat God kan. Zij moeten dus niet naar God luisteren, maar God moet naar hen luisteren. En niet Jezus is de door God aangestelde rechter. De rechters zijn zij, zij staan boven alles en iedereen, ook boven God, ook boven Jezus. Nog eens, dat is de vreselijkste godslastering die ooit te horen is geweest. Een Romeinse kliek die zichzelf boven God, boven Jezus plaatst … het is om te huilen.

  1. Vuige ketter. Sodomie is een buitengewoon zware zonde, één die ten Hemel roept om wraak. De Heilige Schrift, geschreven onder goddelijke inspiratie en daarom feilloos, vertelt de geschiedenis van de verwoesting van Sodom en Gomorra, waarvan de regio vervloekt werd om als woestenij te blijven liggen doorheen de eeuwen. De inwoners daar waren ook bezig met tegennatuurlijke zonde; daarom wilden zij de engelen bespringen, die in mannelijke gedaanten verschenen waren en met Lot gesproken hadden. Die inwoners dachten dat die engelen menselijke mannen waren.

   Wie de goddelijke inspiratie van de H. Schrift niet erkennen moeten hier niet komen zeggen dat zij godvrezende katholieken zijn.

   Sodomie is bijzonder repulsief aan de menselijke natuur, en daarom wordt die zonde traditioneel tegennatuurlijk genoemd in de heilige Kerk. Het is een gruwelijk kwaad dat de plegers ervan tot zwarte wanhoop aanzet om hoe lelijk zij innerlijk geworden zijn door die afschuwelijke morele degeneratie.

 10. Paus Benedictus werd bedolven onder de misbruikzaken, nu tien jaar later wordt er met geen woord meer over gesproken en er zijn bijna geen priesters veroordeeld. De kerkelijke misbruikzaken werden door de marxisten binnen de Rooms Katholieke kerk opgeblazen, met als doel paus Benedictus af te zetten en de marxistische paus Franciscus op de Troon te zetten. De gevolgen van deze samenzwering zijn voor de Rooms Katholieke kerk catastrofaal. Een enorm geloofsverval, een schisma en het uiteenvallen van de Heilige Stoel, het Vaticaan. Maar het mosterdzaadje van de nieuwe Tridentijnse Rooms Katholieke kerk is reeds gepland en zal nieuwe niet Rooms Katholiek geboren gelovigen aantrekken die met veel passie hun universele ware Tridentijnse Rooms Katholieke geloof belijden.
  Een nieuwe Rooms Katholieke kerk is geboren.

 11. @Louis,

  De Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer heeft NIETS uit haar duim gezogen.
  Zij heeft de R.K. leer rechtstreeks uit de bijbel.

  Zie op vele(!) plaatsen in de bijbel:
  God vindt homoseksuele handelingen ’n gruwel:

  Leviticus 18,1vv en Leviticus 20,13
  Gen. 19:1-29 / lev. 18,1vv / Rom. 1:24-27 / 1 Kor. 6:10 / 1 Tim. 1:10)
  Steunend op de Heilige Schrift (Vgl. Gen. 19:1-29 / Rom. 1:24-27 / 1 Kor. 6:10 / 1 Tim. 1:10), die deze betrekkingen voorstelt als een ernstige ontaarding, heeft de Overlevering steeds verklaard dat “homoseksuele daden intrinsiek (= vanuit zichzelf) ongeordend zijn”. Ze zijn in strijd met de natuurwet.

 12. @ Louis : als je dat gelooft wat je schrijft, dan moet je je Bijbel verbranden, en ook de geloofsleer van de katholieke kerk. God kan inderdaad de zonde niet zegenen, wat is daar fout aan. Je hebt natuurlijk een groot punt, er is maar één rechter die over ons en iedereen zal oordelen en dat is Jezus Christus die met zijn offer op het kruis de wereld met God verzoende.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht