Over vrijheid, empathie en opgedrongen tolerantie

In deze Covid-tijd beseffen we maar al te goed, dat vrijheid een kwetsbaar begrip is. Er bestaat rond dit thema trouwens een groeiende polarisering. Terwijl sommigen zich zorgen maken over de beperking van hun grondrechten door de Covid-maatregelen, komt voor anderen de bedreiging uit een heel andere hoek. Dit zagen we onder meer in een recent opiniestuk door Bart Somers (Open Vld), Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van o.a. Inburgering en Gelijke Kansen, gepubliceerd in de Standaard. Indien we Somers moeten geloven, worden onze vrijheden in de eerste plaats bedreigd door “extreem rechts of fanatiek religieuze groepen”, die het moeilijk hebben met de progressieve eenheidsgedachte. M.a.w. Somers voelt zich bedreigd door mensen die “niet alleen de vrijheid willen om zelf hun leven in te richten, maar zichzelf tegelijk ook willen herkennen in alle keuzes die hun medeburgers maken. Al de rest zien ze als abnormaal en als een gevaar voor ‘onze manier van leven’.” 

Ironisch genoeg ziet Somers niet in, dat hij zich met deze redenering zelf in de voet schiet. Tolereert hij zelf wel de keuzes van anderen, zonder deze te zien als een “gevaar voor zijn manier van leven”? Somers’ betoog voor “tolerantie” klinkt eerlijk gezegd helemaal niet tolerant of zelfs vrijblijvend. In Somers’ eigen woorden: “je kunt niet ongelimiteerd tolerant zijn voor de intoleranten, omdat de tolerantie zelf anders ten onder gaat. De boodschap is duidelijk: het is aan de verdedigers van de vrije samenleving om recht te staan en haar te beschermen tegen deze aanvallen.” Allemaal goed en wel, maar hoe ga je “intolerantie” dan definiëren? Uiteraard kan men als maatschappij niet toestaan, dat mensen omwille van hun overtuiging, ras, geslacht of geaardheid met de dood worden bedreigd.  Maar zal de maatschappelijke veroordeling van intolerantie zich beperken tot deze extreme gevallen? Dit laatste lijkt onwaarschijnlijk.  Nu al wordt “hate speech” (haatspraak) zeer breed geïnterpreteerd en kan de strijd tegen “intolerantie” al snel uitmonden tot de censuur van alle maatschappelijk conservatieve meningen. 

Vrijheid en empathie niet altijd compatibel

Ook Somers’ standpunt dat de individuele vrijheid stopt waar de vrijheid van anderen begint, is nog maar moeilijk toe te passen in een postmoderne maatschappij, waar emoties koning zijn en “kwetsende” taal wordt gecriminaliseerd. De draconische Covid-maatregelen passen in deze context van extreme emotie en worden daarom als onderdrukkend ervaren door hen, die deze emotie niet delen.  Somers oppert dat empathie voor de emoties van anderen een belangrijk instrument vormt in het promoten van tolerantie. Hij citeert zelfs Bisschop Johan Bonny en zijn recente uitlatingen inzake homoseksualiteit als een positief voorbeeld. Toch kan men stellen, dat er nog maar weinig overblijft van onze vrijheid,  wanneer empathie een synoniem wordt van verplichte tolerantie, opgedrongen door de krokodillentranen van de progressieve “snowflake”. Vrijheid en eindeloze empathie zijn niet altijd compatibel met elkaar. Soms impliceert vrijheid ook het negeren van de emoties van anderen of de mogelijkheid tot het voeren van onaangename, confronterende communicatie.  Ik citeer hierbij graag Salman Rushdie, zelf een slachtoffer van intolerantie: “Wat is vrijheid van meningsuiting? Zonder de vrijheid om te beledigen, houdt het op te bestaan.”

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

36 commentaren op “Over vrijheid, empathie en opgedrongen tolerantie

 1. We kennen het misbaksel van de zogenaamde minister Somers goed genoeg. Je moet maar eens door zijn stad wandelen dan weet je genoeg. wat bedoeld hij met ” onze manier van leven” , het zijn juist de islamitische fanatici die daar problemen mee hebben. En wat is ” vrijheid” , vrij zijn om alles te doen wat je wilt? Als je dat doet dan ben je weer de slaaf van de consumptie maatschappij. We leven al een jaar in een openluchtgevangenis, waar we alleen buiten mogen voor het essentiële zaken. Wetten worden gegoten en gefabriceerd op ideeën die in strijd zijn met de grondwet. En dit in naam van een zeer gevaarlijk virus. In naam van de volksgezondheid, precies of deze regering zou interesse hebben in de gewone burger. Het gaat gewoon om hun eigenbelang.

 2. Veel van de mensen hier horen ook bij de fanatieke relegieuze groepen. Ook hier is geen sprake van vrijheid!

  1. Beste Juuls, is men fanatiek religieus omdat men het niet eens ben met uw mening? Het feit dat uw woorden verschenen op dit forum, zijn een teken en zelfs een bewijs van vrijheid. Dit forum biedt de kans om uw opinie te formuleren. Zelfs als die in lijn ligt met de mainstream media. Het is ieders recht om zijn of haar mening te hebben. Dat is vrijheid.
   Als een mening niet in lijn ligt met wat de mainstream media verkondigen, dan wordt die afgedaan als complotdenkerij. Is dat vrijheid? Of is dat dan een inperking van de persvrijheid waar we ooit zo fier op mochten zijn?

  2. @juuls,
   U kraait er op los, terwijl U de betekenis van diverse woorden niet kent (tekort aan scholing?):

   Liegen = zeer welbewust niet de waarheid verkondigen.

   Tolerantie betekent dat je praktijken die je afwijst, toch accepteert en niet probeert uit te bannen.

  3. @juuls,
   Zo weet ik van mijzelf, dat ik niet tolerant ben als iemand liegt.
   Zo ben ik ook niet tolerant, als iemand die beseft dat ie iets verkeerds gedaan heeft en desondanks ÓF doorgaat met wat ie deed ÓF geen excuses aanbiedt.

 3. @juuls,
  Ik wacht nog steeds op Uw antwoord inzake Úw zogenaamde(!) tolerantie inzake:
  Dit móet mij van ‘t hart:
  U bent net zo onbeschoft als die kliek homo’s van mijn zoon. Dat kan geen toeval zijn.
  Volgens mij bent Uzélf homoseksueel (dus op seksueel gebied actief als homo).
  U bent zélf zeer persoonlijk naar mij toe geweest. Dat geeft mij het recht om persoonlijk naar Ú te worden: Waarom bent U homo geworden? Dat kan volgens mijn overtuiging alleen via opvoeding, ervaring of geestelijke ziekte.

  1. Het is allemaal begonnen met een zweertje op zijn billen, naar verluidt

 4. @juuls,
  Ik BLIJF U hiermee achtervolgen totdat U mij antwoord gegeven hebt.

   1. Verscholen grappen (zoals @juuls en U @Champetter) maken over mijn gestorven zoon is onacceptabel.

 5. Het is moeilijk lezen door de wartaal van contradicties en tegenstellingen, van een publiek figuur als Somers in het Vlaamse land. In NL is het niet anders, de deun, “het is voor de zorg, het is voor de anderen”, heeft intussen nationale bekendheid gekregen om de griep tirannie te kunnen ontmaskeren, en de huichelarij bloot te leggen. Het macht misbruik van de ingegoten, gecreëerde angst bij vele naïeven in de bevolking, door de overheid, de media en de gewelddadige “robocops” van de politie, vergt een direct, duidelijk woordgebruik.
  Echter, de oplossing is hemels, onder voorwaarde dat niemand zich laat opsluiten in angstdenken en het politiek correcte jargon. Breekt daar uit, beste lezers.
  Mgr Vigano verwoordt het als volgt in een boodschap aan het Duitse volk :
  “” Wenn diese Pseudo-Pandemie ein Geiszel ist, ist es nicht schwer zu verstehen, was die Sünden sind, für die der Himmel uns bestraft : Verbrechen, Abtreibungen, Morde, Tötungsdelikte, Scheidungen, Gewalt, Perversionen, Laster, Diebstähle, Täuschungen, Verrat, Lügen, Entweihungen und Grausamkeiten. Die Sünden der Feinde Gottes, ebenso wie Sünden seiner Freunde. Die Sünde der Laien und die Sünden des Klerus, der Geringen ebenso wie der Führenden, der Regierten ebenso wie der Regierenden, der Jungen ebenso wie der Alten, der Männer ebenso wie der Frauen. ………
  Wenn wir wirklich wollen, dass die sogenannte Pandemie wie ein Kartenhaus zusammenfällt – wie es bei weitaus schlimmeren Geiszelen immer geschah, wenn der Herr ihr Ende verfügte –, dann lasst uns daran denken, Ihm und Ihm allein die universelle Herrschaft anzuerkennen, die wir jedes mal an uns reiszen, wenn wir sündigen, indem wir uns weigeren, seinem heiligen Gesetz zu gehorchen und uns so zu Sklaven Satans machen. Wenn wir den Frieden Christi wünschen, ist es Christus, der herrschen muss, und es ist sein Reich, dasz wir wünschen müssen, angefangen bei uns selbst, unserer Familie, unserem Freundes– und Bekanntenkreis, unserer religiösen Gemeinschaft. ‘Adveniat regnum tuum’. Wenn wir stattdessen zulassen, dass die hasserfüllte Tyrannei der Sünde und die Rebellion gegen Christus sich durchsetzt, wird die Torheit der Covid nur der Anfang der Hölle auf Erde sein. …….. ; Nichts wird mehr so sein wie vorher. “”

  Doorzie, beste lezer, de jaren lange voorbereide plannen van het joods aangestuurde NWO concept van Bill Gates en zijn immens rijke Kazaren sekte genoten. Onze kracht ligt een persoonlijke bekering zoals Mgr Vigano aangeeft. Gaat terug naar de Traditie, beste lezers, gaat terug naar de Kerk van altijd en weg van de liberale NOM V2 kerk die alle heiliging heeft laten versloffen en zelfs deuren sluit voor gelovigen of hun aantal beperkt in de kerk. Hervindt uw innerlijke kracht en verzet U zich tegen alle overheid leugens, en weiger uw medewerking aan de tirannieke overheid, inzake de “griep hysterie”. Verzet U, neemt deel aan demonstraties.
  Maakt uzelf geen slachtoffer van de Talmud joodse opzet in het verdienmodel der farmaceuten ondersteund door WHO marketing. De WHO wordt betaald door Bill Gates, zogenaamd de rijkste man op aarde. Het gaat om een joods verdienmodel, zijn verdienmodel. Volgens de Talmud regels beschouwen zij de wereld bevolking als “dieren” en niet-joodse vrouwen als “prostituees”. (Maurice Pinay, 2000 ans de complot contre l’Eglise, p. 140,141). In Talmud ogen is de wereldbevolking een veestapel, waarover zij naar believen kunnen beschikken, inclusief het doden. (o.a. Zohar I, 219b, “Tous les Chrétiens doivent être tués sans en exepter les meilleurs.”) Dus laten we ons niets aanpraten, het is erop of eronder, onttrekt U, beste lezers, aan alle media propaganda, zie geen TV praat programma’s, en geloof niks van hetgeen de regeringen U voorliegen en wijs willen maken. Verzet is geboden, weiger uw medewerking waar mogelijk. De westerse regeringen zijn allen bemand door psychopaten en worden geadviseerd door psychopaten.

 6. Wanneer het woord “vrijheid” in de mond genomen wordt moet er altijd onderscheid gemaakt worden tussen liberalistische valse vrijheid (dwaling en immoraliteit hebben geen rechten) en legitieme vrijheden die door God aan de mensheid gegeven zijn; die laatste worden zeer duidelijk belaagd door het internationaal schaduwbewind via hun handlangers in de landelijke regeringsposten ter lancering van de “vierde industriële revolutie” via de “Great Reset”.

  In de huidige federale regering hebben de blauwe sansculotten van de VLD duidelijk de prominente rol gekregen; Somers is ook bij die VLD, een historische logepartij, en zijn strijd tegen het gezond verstand is bedoeld om de Vlamingen als volk mentaal te ontwrichten en raciaal te verwoesten.

  Vergeet niet dat de blauwen enkele eeuwen geleden ons land in bloed gedrenkt en onze traditionele maatschappij verwoest hebben; zoals zij toen een diabolische oorlog voerden tegen de Heilige Liturgie (de Beloken Tijd), zo hernieuwen zij in deze tijd die infernale strijd weer door katholieken te verhinderen de Romeinse Liturgie bij te wonen, en zij doen dat in naam van een bestrijding van een onbestaande ziekte. Onlangs riep een jongerenafdeling van de blauwe sansculotten, in Gent, bij monde van één of andere Hannes Van Parijs Vlamingen op om zich te laten “ontdopen”; naast het feit dat die jonge sansculotten zo debiel lijken te zijn dat zij niet weten dat men zich niet kan laten “ontdopen” (het doopsel brengt een eeuwig, onuitwisbaar merkteken aan op de ziel) toont die actie aan dat zij de blauwe traditie van actieve militantie tegen God nog niet vergeten zijn.

  Zelf weten de politiekers dat meer en meer mensen door beginnen te hebben dat er bedrog gaande is, want zij zeggen openlijk dat “het draagvlak” onder de bevolking vermindert voor “De Maatregelen”. De tijd voor weerstand is nu; Solzjenitsyn beklaagde zich erover dat, tijdens de opbouw van de judeo-communistische tirannie in Rusland, velen het nagelaten hebben om gezamenlijk te weerstaan aan de tirannie. Toen de mensen in de goelag aan het wegkwijnen waren hadden zij daar spijt van.

  1. Beste Theudmer, ik weet niet bij welke sekte je tegenwoordig hoort, maar de Christelijke God heeft ons niet als robots geschapen, maar als mensen met een vrije wil. Zonder keuzevrijheid zouden we God en onze naaste niet kunnen liefhebben. En tot deze vrijheid hoort ook deze om te zondigen. Zonder de mogelijkheid tot zonde is er geen verdienste aan deugdelijkheid.

   1. Op uw eerste uitlating is mijn antwoord dat ik lid ben van de katholieke Kerk, een Kerk die het liberalisme veroordeelt dat u aanhangt.

    Op het overige van uw reactie antwoord ik dat de vrije wil waarmee de mens geschapen is de macht is om voor het goede of voor het kwade te kiezen; het houdt geen recht in om voor het kwade te kiezen. De macht om te kiezen kan niet losgemaakt worden van de plicht om voor het goede te kiezen. U heeft niet het recht van Godswege om een oud madammeke op straat te overvallen en te doden om haar geld weg te roven. Zo heeft u ook niet het recht om ketterse uitspraken te verspreiden die het eeuwig geestelijk heil van mensenzielen in gevaar brengen.

    De macht om te zondigen is geen recht om te zondigen.

    De betekenis die u toe meent te moeten schrijven aan de menselijke vrije wil wijkt af van de leer van de heilige apostelen, kerkvaders en pausen doorheen de geschiedenis. Dat enkele recente pausen vrijgeesterij verdedigd hebben kan niet de katholiciteit van de oude leer vernietigen.

    Uw reactie toont aan hoe belangrijk het is voor de christelijke regeneratie van de samenleving om de huidige twintigers voor de zaak van Christus te winnen. De oudere mensen zijn zeer moeilijk te deprogrammeren betreffend de afgoden van het filosofisch liberalisme waarop de moderne samenleving gebouwd staat, terwijl bij de generatie van de huidige twintigers een sterkere tendens te zien is tot radicalisering. Die generatie moet een duw in de rug krijgen tot het betreden van het volgens de moderne wereld “verboden terrein” van doctrinaire strijd tegen de beginselen van de Verduistering.

    1. Ik ga met jou akkoord dat wij als christenen de plicht hebben om voor het goede te kiezen, maar dit is enkel mogelijk indien er überhaupt een keuze bestaat. Ook Maria en de apostelen hebben ooit hun keuze gemaakt.

     Wat betreft het liberalisme, denk ik dat ik me hiertegen zeer kritisch heb opgesteld. Alleen vind ik dat men niet zomaar kan cherry picken. Het is niet aan mij om een periode uit de kerkgeschiedenis te kiezen en die als “het ware geloof” op te hemelen. Dan creëert men een sekte. Ik citeer hierbij Vigano: het is niet aan het schaap om zijn schaapskooi te kiezen.

     Ik vind het fijn dat er jongeren zijn die niet met de woke meute meelopen, maar dit mag geen Bokrijk worden. We moeten de cultuur terug opbouwen, maar is het hierbij nodig om te verzakken in obscurantisme?

     1. Katharina Gabriels schreef: “Ik ga met jou akkoord dat wij als christenen de plicht hebben om voor het goede te kiezen, maar dit is enkel mogelijk indien er überhaupt een keuze bestaat. Ook Maria en de apostelen hebben ooit hun keuze gemaakt.”

      Zoals de persoon-onderdaan in een staat de plicht heeft om voor het goede te kiezen, zo heeft ook de persoon-regerend de plicht om voor het goede te kiezen, en dat goede houdt in het terrein van zijn rechtsmacht beschermen tegen het kwaad. U pretendeert dat de regerende persoon het kwaad moet laten voortwoekeren binnen zijn rechtsgebied, wat indruist tegen de plicht tot de keuze voor het goede.

      Niets op aarde ontsnapt aan de plicht tot gehoorzaamheid aan de Rechten van God. De liberalistische “cultus van de mens” is daar tegenstrijdig mee.

      Katharina Gabriels schreef: “Wat betreft het liberalisme, denk ik dat ik me hiertegen zeer kritisch heb opgesteld.”

      Het tegendeel is waar; u strijdt fanatiek onder de banier van het filosofisch liberalisme, ook al bekritiseert u bepaalde ontwikkelingen ervan.

      Katharina Gabriels schreef: “Alleen vind ik dat men niet zomaar kan cherry picken. Het is niet aan mij om een periode uit de kerkgeschiedenis te kiezen en die als “het ware geloof” op te hemelen.”

      U leest niet goed. Het katholiek anti-liberalisme is niet gebonden aan de tijdsgeest van die of die eeuw; alle kerkvaders waren tegen absurde noties zoals een gepretendeerd maatschappelijk recht om kwaad te bedrijven, en na het tijdperk van de kerkvaders zijn in de meeste tijdperioden alle diocesane bisschoppen tegen die notie geweest. Wanneer alle tegelijkertijd levende diocesane bisschoppen iets als christelijke doctrine vasthouden, dan spreken we over de kerkelijke onfeilbaarheid; die doctrine heeft katholiciteit en kan dus niet veranderd worden door latere kerkvorsten.

      Katharina Gabriels schreef: “Dan creëert men een sekte. Ik citeer hierbij Vigano: het is niet aan het schaap om zijn schaapskooi te kiezen.”

      Door de katholieke doctrine te verdedigen creëert men geen sekte. Uw beschuldiging is vals en nergens op gegrond. U heeft, verder, zelf reeds herhaaldelijk kerkvorsten bekritiseerd, dus volgens uw betoog hier heeft u zelf voor een andere schaapskooi gekozen dan de katholieke. Het is absurd om, zoals u doet, te pretenderen de katholieke doctrine in vijandschap op te kunnen stellen tegenover de katholieke Kerk, alsof de twee tegenstrijdig met elkaar zouden zijn.

      Katharina Gabriels schreef: “Ik vind het fijn dat er jongeren zijn die niet met de woke meute meelopen, maar dit mag geen Bokrijk worden.”

      Het gaat hier niet alleen over de zogenaamde “woke”-ideologie, maar over het geheel denksysteem van het filosofisch liberalisme waarvan de genoemde ideologie slechts een hedendaagse ontwikkeling is. Niet alleen de cultuur-marxistische socialist die een trui draagt met een beeltenis van Lenin erop is gedrogeerd met het gif van het liberalisme, maar ook de “conservatieve” leeuw zonder tanden, in het kamp waarvan u zich bevindt.

      Wat “Bokrijk” betreft wilt u de huidige jaardatum hanteren alsof het een argument zou zijn tegen de goede beginselen, wat op zich al onzinnig is. Maar beseft u wel dat uw denksysteem geconstrueerd werd in de achttiende eeuw? Ondertussen worden jonge mensen in Frankrijk lid bij Action Française omdat zij een monarchie willen geïnstalleerd zien in hun land en bij Civitas van Alain Escada (sinds kort ook terug actief in België) omdat zij de status quo van de seculiere staat willen doen verdwijnen. Ik ben tegen het orleanisme van de AF en tegen de autocefalistische FSSPX waarmee Civitas geallieerd is, maar dat u de anti-liberalistische principes van jonge militanten weg meent te mogen lachen door te poneren dat jongere mensen met “de tijd” moeten meegaan bewijst mijn punt dat mensen van de jongere generaties gemakkelijker voor de zaak van Christus te winnen zijn dan mensen van de oudere generaties, vastgeroest in hun horizontalistische denksystemen. Met welke “tijd” moeten jongere mensen volgens u meegaan? Met die van de jaren zestig van de vorige eeuw? Met die van de achttiende eeuw?

      De christelijke waarheden zijn niet gebonden aan nefaste tijdsgeesten, maar blijven bindend in alle tijden.

      Katharina Gabriels schreef: “We moeten de cultuur terug opbouwen, maar is het hierbij nodig om te verzakken in obscurantisme?”

      Het daadwerkelijk obscurantisme is de achttiende-eeuwse Verduistering van de voltairiaanse filosofen. Het katholiek Christendom is niet obscurant, maar heeft gedurende eeuwen de Europese mens geestelijk verlicht met het heilzaam Licht dat Christus is, de mensgeworden Goddelijke Logos.

      Door de christelijke godsdienst obscurantistisch te noemen neemt u de taal over van de meest verbeten vijanden van Christus uit de tijd waarin uw liberalistisch denksysteem uitgebouwd werd in Europa.

      Wat is het volgende dat u gaat zeggen? Dat wij allemaal de frygische mutsen van de jakobijnen moeten gaan dragen om authentiek christelijk te zijn? U kunt niet de Franse Revolutie dienen en tegelijkertijd Christus.

      1. Het Katholicisme is inderdaad niet obscurantistisch. Ik kan echter niet hetzelfde zeggen over jouw religieuze overtuiging. Als je geen enkele actuele Kerkleiding erkent, waarop baseer je dan je standpunten? Het individueel interpreteren van de kerkvaders en andere religieuze geschriften, zonder de steun en traditie van onze Moeder de Kerk, is al even gevaarlijk als de letterlijke Bijbelinterpretaties van je lokale pinkstergemeenschap. De jongeren van vandaag zijn misschien van goede wil, maar ze zijn schapen zonder herder. Daarom is beter om trouw te blijven aan de RK Kerk, ook al is ze onvolmaakt. Ik geef toe dat het niet makkelijk is.

       1. Katharina Gabriels schreef: “Als je geen enkele actuele Kerkleiding erkent, waarop baseer je dan je standpunten?”

        Ik erken het gezag van de Paus van Rome en de bisschoppen; u gebruikt stromanredeneringen. Mijn standpunten baseer ik op het onfeilbaar niveau in de Kerk dat door strikte grenspalen afgebakend is door God, de Stichter van de Kerk.

        Dat er een document gepubliceerd wordt in Rome betekent nog niet dat het om een onfeilbare uitspraak gaat; een dergelijk bureaucratisme is vreemd aan de authentieke katholieke ecclesiologie.

        Katharina Gabriels schreef: “Het individueel interpreteren van de kerkvaders en andere religieuze geschriften, zonder de steun en traditie van onze Moeder de Kerk, is al even gevaarlijk als de letterlijke Bijbelinterpretaties van je lokale pinkstergemeenschap.”

        Het gaat hier niet over individuele interpretaties, maar over een doctrine die de status van katholiciteit heeft in de heilige Kerk. U kent te weinig van de katholieke ecclesiologie, van de goddelijke inrichting van de Kerk. Wanneer iedere tegelijkertijd levende diocesane bisschop een doctrine voorhoudt als zijnde apostolisch, dan is dat onfeilbaar zo omdat niet de gehele Lerarende Kerk in theologische dwaling kan vallen; het katholiek anti-liberalisme had in het verleden die universaliteit binnen de Lerarende Kerk (Ecclesia docens). Die leer is dus onfeilbaar waar en kan niet veranderd worden door latere pausen. We spreken hier van de onfeilbaarheid van het magisterium ordinarium. Zelfs verdedigers van gallicanistische leringen, eertijds, zoals Bossuet, die de persoonlijke onfeilbaarheid van de Paus ontkenden, erkenden nog steeds dit principe van kerkelijke onfeilbaarheid.

        Katharina Gabriels schreef: “De jongeren van vandaag zijn misschien van goede wil, maar ze zijn schapen zonder herder.”

        Het is de taak van de bisschoppen om de jongeren te rekruteren voor de zaak van Christus die inherent anti-liberalistisch is. Wie zegt dat hij voor Zijn zaak strijdt maar niet wil dat Hij regeert in de samenleving, zo iemand is een leugenaar. De zogenaamde “liberaalkatholiek” beantwoordt het soeverein recht van Christus Koning met het “non serviam” van de gevallen engelen, en de vrucht van die rebellie is de dood.

        Katharina Gabriels schreef: “Daarom is beter om trouw te blijven aan de RK Kerk, ook al is ze onvolmaakt.”

        Ik ben in mijn principes trouw aan de Roomse Kerk; u niet. U inverteert de realiteit, wat een slechte gewoonte is van de moderne mens. U heeft de pretentie de term “katholiek” volgens uw eigen ongeordende wil te kunnen invullen, maar zo werkt de godsdienstigheid niet.

        De katholieke Kerk, verder, is volmaakt in haar goddelijke inrichting. Er bevinden zich zondige mensen binnen haar rangen, maar zijzelf is een vlekkeloze maagd, de leermeesteres der volkeren en niet van menselijke institutie.

        Wat de bewoording “Rooms-Katholiek” betreft; die term werd ingevoerd door anglicanen die de Roomse gelovigen niet als de unieke katholieken wilden erkennen maar die beweerden dat Roomsen, anglicanen en Griekse schismatiekers drie aftakkingen waren van een gezamenlijke katholiciteit, wat tegenstrijdig is met de dogmatische leer van Rome die alleen de Roomse gelovigen katholieken noemt. Daarom zeg ik “katholiek” in plaats van “Rooms-Katholiek”.

        1. Nog wil ik hier aan toevoegen dat de absurditeit van het liberalisme ook met het natuurlijk licht van het verstand alleen kan gekend worden. Er staat een wet geschreven in de natuur van de mens, en die wet schrijft geen rechten toe aan het kwaad.

         Door een vrije loop van kwade opinies en sekten werkt men de ontbinding van een maatschappij in de hand. Het liberalisme werd gelanceerd als instrument ter destabilisering van Europese landen; het broedt zwakkelingen die parasiteren in immoraliteit en goddeloosheid, en zo wordt een volk ten gronde gericht.

        2. @ Theudmer. Al die legalistische trucjes, om toch maar te kunnen cherry picken, zijn nog geen teken van trouw aan het geloof, de Katholieke Kerk en erkenning van haar hiërarchie. Persoonlijk zou ik me niet in dit soort kronkelige avonturen willen storten en dan nog beweren dat ik het “authentieke” geloof vertegenwoordig, maar is het is jouw leven…. Je bent nog jong en ik ben ervan overtuigd dat je standpunten nog zullen evolueren. Uiteindelijk is het tussen God en jou…

         1. De kerkelijke onfeilbaarheid is geen “trucje”, maar een katholiek dogma. Dat betekent dat de ontkenner ervan zich schuldig maakt aan het delict van ketterij. U probeert met uw arrogante toon uw theologische onwetendheid te maskeren, maar dat lukt niet.

          1. Trouwens, indien u uw fideïstische kijk op bisschoppelijk gezag in de praktijk zou brengen, dan zou u de demoon “Pachamama” gaan aanbidden, want het is met dat soort dingen dat Franciscus van Rome recentelijk bezig geweest is.

           “Ik doe niet aan cherry picking!” zou u in het Nederengels roepen terwijl u de knieën zou buigen met de armen uitgestrekt naar het afgodsbeeld.

           Geen “Pachamama”-cultus voor mij; ik blijf bij het Rooms geloof.

          2. Na het lezen van deze hele keten moet ik bevestigen dat u beter maar nog onvolledig ingelicht bent in vergelijking met Mevr. Gabriëls die, met absoluut alle respect en zonder kwade wil mijnerzijds, een aantal modernistische gemeenplaatsen vertelt, typisch voor de eigenzinnige Belgische kerkcultuur die al sinds voor Vaticanum II gekend was voor dwaling en misbruik. Bijvoorbeeld één element dat u verzwijgt of niet kent dat hier relevant is: wanneer iemand zich schuldig maakt aan ketterij of apostaat wordt, dan verbreekt deze persoon automatisch zijn communie met de Katholieke Kerk en deze verliest onmiddellijk alle pastorale autoriteit indien hij een klerikaal ambt bekleedt. In communie zijn met een ketter biedt geen heil. Dit heeft zeer grote gevolgen voor de legitimiteit van de ketters en apostaten die u nog steeds erkent als herders, en hun afwijkingen van de leer van Christus, ja zelfs van het geloof in de enige, drie-ene God, zijn manifest. Ik begrijp dat dit feit omzetten in een concrete oplossing zeer moeilijk is en we leven in werkelijk “historische” tijden in negatieve zin. Ter info, ik zie zelf de positie van de FSSPX niet als oplossing. Maar uw eigen filteren van de orthodoxe uitspraken en handelingen van de onorthodoxe sluit nochtans zeer nauw aan bij de FSSPX (autocefaal in werkelijke zin klopt overigens niet), en alle tradi’s die zich begrijpelijk aan Vaticanum II (en zeker Franciscus’ verschrikkelijke, overvloedige en obscure schrijfsels die meer aan marxisme ontlenen dan OLH vermelden) proberen te onttrekken als slechts pastoraal en niet doctrinair. En hier heeft Mevr. Gabriëls wél een punt. Ik vermoed dat u teruggaat op het onderscheid tussen het Ordinaire en Extraordinaire Magisterium, en verschillen in het uitoefenen van autoriteit in verschillende types van Pauselijke documenten, maar dat heeft nog niks te maken met het feit dat, als u Jorge Bergoglio als Paus Franciscus erkent, de Paus (en zijn bisschoppen) altijd een onderwijzende capaciteit bezit en dat waar hij (of de lokale bisschop) u voorgaat in geloof, het niet aan u is om te bepalen of u het moet volgen of niet moet volgen. In communie zijn vereist meer dan u doet uitschijnen. Liever trouw aan de Paus in abstractie dan trouw aan diens concrete onderwijzende autoriteit is geen correcte leuze. Hij hoeft niet Ex Cathedra te spreken om onfeilbaar te zijn. Toetst hem eens aan Pastor Aeternus. Meerdere encyclieken sporen de gelovigen aan om de Paus nauwgezetter te volgen. Paus Franciscus heeft helaas aangetoond, als Paus die de orthodoxie van de leer waarborgt, dat afgoden aanbidden kán binnen wat doorgaat als de Katholieke Kerk (neen, dat is niet het geval, maar dat is het geval als men Franciscus erkent) en hier beginnen nog maar de absurditeiten van het hedendaagse Vaticaan. Men neme het geval van Bonny: hij is ontrouw (schismatisch) tegenover de persoon in de Stoel van Petrus die apostaat is en de gelovigen die zich verzetten wegens trouw aan de leer, verzetten zich dus ook tegen communie met deze bisschop. Het is absurd. En men moet altijd beseffen dat de Kerk geen zuiver menselijk instituut is, maar de Kerk van Christus, en een product van de Heilige geest. Apostasie en ketterij zijn echt niet toe te schrijven aan de Heilige Geest of het Vicariaat van Christus. Dat bedroeft mij werkelijk enorm. Ik hoop dat ik dit met de benodigde liefde op virtueel papier overgebracht heb, aangezien het niet mijn bedoeling is om eender welke oprechte gelovige tegen mij in het harnas te jagen.

          3. “Servus Christi”,

           Ik heb uw reactie pas vandaag gezien. Hier volgt mijn antwoord:

           Ik ben op de hoogte van de standpunten van het sedevacantisme, maar ik verwerp dat denksysteem als heretiek omdat het de voortdurendheid van de formele apostolische successie ontkent die bestaat in levende, zittende diocesane bisschoppen. Ook is de geldigheid van een pontificaat erkend door alle zittende diocesane bisschoppen een dogmatisch feit. Dit betreft de indefectibiliteit van de Kerk.

           Ik ben het trouwens niet eens met de canonistische notie dat de daad van ketterij onmiddellijk verlies van kerkelijk lidmaatschap als gevolg heeft. Door de misdaad van ketterij loopt men automatisch excommunicatie op in het intern forum, maar het automatisch verlies van kerkelijk lidmaatschap geschiedt pas wanneer de ordinarius de persoon als ketter afkondigt in het extern forum (waardoor de latae sententiae-excommunicatie dus naar het extern forum overgebracht wordt). Dat komt omdat kerkelijk lidmaatschap zich situeert in het extern forum. In de christelijke oudheid bestond er trouwens geen canon van automatisch ambtsverlies voor ketters; men kwam buiten de Kerk te staan wanneer men bij naam geëxcommuniceerd werd door de bisschop of door een concilie, en men verloor een kerkelijk ambt pas wanneer men daar uitgezet werd door de bisschop of door een concilie. De canonieke regeling van automatische excommunicatie en automatisch ambtsverlies voor ketters is pas ontstaan in de middeleeuwen; in de christelijke oudheid wordt dat niet teruggevonden. Arius kwam pas buiten de Kerk te staan wanneer hij door zijn ordinarius geëxcommuniceerd werd en was pas buitengesloten uit de klerikale stand toen hij door hem er uitgezet was. De Constantinopolitaanse heresiarch Nestorius werd door Sint Cyrillus aangesproken als een bisschop totdat hij uit zijn ambt gezet werd in concilie. Wat ik hiermee wil zeggen is dat automatische excommunicatie en automatisch verlies van ambt voor de misdaad van ketterij geen goddelijke wetten zijn, maar menselijke kerkelijke wetten, en, zoals gezegd, dat verlies geschiedt pas wanneer de excommunicatie naar het extern forum gebracht wordt door de competente rechter. Dat is ook nodig voor de goede orde, want een situatie van leken die, ieder voor zichzelf, gaan beslissen welke personen zij als wettige hiërarchen beschouwen en welke niet leidt naar kerkelijke chaos.

           Bellarminus was het trouwens niet eens met wat de sedevacantisten heden zeggen; hij meende dat een paus-ketter zijn ambt rechtstreeks van Godswege zou verliezen na publieke vermaningen vanuit de clerus. Dat gezegd hebbend, ik ben het niet eens met Bellarminus; ik geloof niet dat een wettige paus zijn ambt kan verliezen door ketterij. De notie dat dit wel het geval zou zijn is ontstaan in de middeleeuwen. Het kan gebeuren dat God een ketterse paus van de Troon van Petrus haalt door hem te doden, maar zolang de Paus van Rome in leven blijft en niet aftreedt blijft hij van Godswege bekleed met het Petrijns gezag.

           Ik schrijf geen dwalingen toe aan de Heilige Geest, maar het Petrijns charisma van persoonlijke onfeilbaarheid werkt alleen bij exkathedrale uitspraken. De onfeilbaarheid van het magisterium ordinarium berust niet in de persoon van de paus alleen, maar in de overeenstemming van de volledige ecclesia docens (alle zittende diocesane bisschoppen). In recente eeuwen zijn theologen de persoonlijke onfeilbaarheid van de Paus gaan uitstrekken voorbij de grenspalen die God geplaatst had, en in de “conservatieve” afdeling van het nieuw-ritueel milieu zitten die overdrijvingen diep ingeplant; sedevacantisten hebben die foutieve noties overgenomen en daarom bent u het eens met Katharina Gabriels.

           Ik heb als mens van God het natuurlijk licht des verstands gekregen, en ik kan het met absolute zekerheid zien wanneer een uitspraak van de zittende paus in tegenstrijd is met de dogmatische leer van de katholieke Kerk. De katholieke begrippen van kerkelijk gezag schakelen het natuurlijk menselijk verstand niet uit. Er is geen rationele noodzaak tot het beschouwen van ketterssprekende kerkvorsten als niet-bisschoppen omdat de ecclesiologie van het sedevacantisme eenvoudigweg niet correct is.

           Ik noem de FSSPX autocefalistisch omdat de leiders daarvan een eigen sacramentele administratie uitgebouwd hebben, met priesterwijdingen en bisschopswijdingen op eigen beslissing, en waarin degene die zichzelf “generaal-overste” laat noemen die groep de facto onafhankelijk bestuurt. Ik wil daarmee niets te maken hebben en wil alleen missen bijwonen die door canoniek fungerende clerici gelezen worden. Het is noodzakelijk voor mijn heil om ketterse uitspraken van mijn lokale bisschop af te wijzen, maar het is niet noodzakelijk voor mijn heil om sacramentele administratie te vragen bij wildgewijde bisschoppen en priesters. Geen toegang tot de Mis volgens de Oude Ritus beantwoord ik met thuisblijven op zondag, want de obligatie om de Mis bij te wonen betreft alleen katholieke riten en niet de bugniniaanse ritus.

           De FSSPX lijkt, nota bene, een façadestructuur te zijn voor een besloten gnostische ridderorde die zich “Ordre de Notre Dame de Sion” noemt en zich als een voortzetting van de tempeliers beschouwt. De website van die gnostische sekte (“Catholicanswer”) staat gearchiveerd op het internet en kan bekeken worden met de “Wayback Machine” van “Internet Archive”.

           Ik sluit af met op te merken dat ik theologische debatten zoals dit liever meer aan clerici overlaat en dat ik mij liever concentreer op de katholieke strijd op het temporaal domein, voor de opbouw van een katholieke polis op Vlaamse bodem.

 7. Vrijheid is het hoogste goed. Iedereen heeft het recht om katholiek te zijn en iedereen het recht om dat niet te zijn. Wij katholieken moeten beseffen dat we niet beter zijn dan de anderen. Wat is katholiek? Zeker geen aanhangers zijn van een afgesloten waarheid maar van een evoluerende waarheid en oog hebben voor de tekenen van deze tijd. God openbaart zich nog steeds: de openbaring is geen afgesloten hoofdstuk.

 8. @: Theudmer..

  Theudmer schreef: ••Ondertussen worden jonge mensen in Frankrijk lid bij Action Française omdat zij een [[monarchie willen geïnstalleerd zien in hun land]] en bij Civitas van Alain Escada (sinds kort ook terug actief in België) omdat zij de status quo van de seculiere staat willen doen verdwijnen••

  Helaas @ Theudmer ben ik afhankelijk van de volgende 3 schone dames (en dat op mijn leeftijd 🤭)
  Ik herhaal Nostradamus.. misschien ga je al wat meer de betreffende verbanden begrijpen …
  .. Aan het einde van de Var verandert de Almachtige
  ..Dichtbij de oever worden {{drie schone kinderen “””geboren”””}}
  ..Ineenstorting van het volk door bevoegde leeftijd
  ..De regering in het land verandert en groeien zal een oprechter iemand…

  Geef het maar toe: ..wat ben je voor een koning als je afhankelijk van een vrouw bent ..zoals van Jeanne d’Arc …maar van 3 vrouwen afhankelijk zijn ..dan ben je toch echt een onvoorstelbare mislukkeling.
  Zelfs de Belgische koning schat ik hoger in 🤔 👏 …….positief bedoeld.

  Vroeger waren de vrouwen afhankelijk van de mannen ..maar nu hebben ze de mannen ingehaald.
  Daarom gaan de mannen op hun knie om hun ten huwelijk te vragen ..alsof ze godinnen zijn.
  Terwijl men normaal alleen voor de Drie-Ene Gods op de knieën gaat.. en voor de Moeder Gods.
  Het zijn dus niet meer de mannen van vroeger.. maar pantoffelhelden 🙉.

  Men kan dan toch maar beter uitzien naar de Nakomeling van Lodewijk XVII ..later.. 🤔..🤭

 9. Aan @: Theudmer..

  En daarom Theudmer..geef het maar toe ..moeten de vrouwen weer een paar toontjes lager gaan zingen ……als hun man-nen …want anders kan een man zich overbodig voelen …want als ze alles kunnen wat de mannen kunnen dan kunnen ze één ding meer dan de man en hebben ze een voorsprong…..ze kunnen namelijk baren wat mannen dus niet kunnen ..en daarom zijn misschien wat meer mens ..of moet ik zeggen:: ..zijn ze wat meer mans.😂..🤣 …….”😤”

  Maar Nostradamus geeft alweer 😁 uitkomst..
  ..Dan zal er komen uit verre landen …. De Himalaya..op bezoek geweest bij maitreya …de looser
  ..Een Germaanse vorst op de gouden kroon…..in Keulen
  ..Gevonden in de slavernij en in de ((bovenzinnelijke)) ..wateren
  ..De vrouw wordt slavin; !!!! ..haar tijd wordt niet meer aanbeden.

  Dus Theudmer @ er is hoop ..wij hoeven dan gelukkig niet meer onderdanig op de knieën.
  …Zijn dat geen goede vooruitzichten.. de vrouw weer aan het aanrecht en een, het loon van de man is weer toereikend.. en baas weer in huis.. en zullen we de appel van Eva afwijzen.. zoals het oorspronkelijk de bedoeling was…
  ……..

 10. Helaas, beste Katharina, U zegt weliswaar rake punten, maar bij U ontbreekt de radicale wil om te breken met het modernisme, dat de mens centraal stelt, en niet Gods wil. Vooral moderne vrouwen zijn daardoor geraakt. Zij verlogenen hun vrouw zijn. Zij denken met mannen te moeten concurreren. Zij willen hem ontnemen, zijn natuurlijke, ingeboren overwicht en autoriteit, beschermer en steunpunt, afgeruild tegen liefdevolle geborgenheid en het op handen dragen van hun vrouw. Het ontnemen van hun rol verdragen mannen niet, al of niet bewust. Dit ontmoedigt vele jonge mannen, tot droevens toe, om een gezin te kunnen starten.
  De links liberale judeo maçonnecratie trof doel, indertijd, met het opjagen van vrouwen op de arbeidsmarkt, met het feminisme en met de slogan, “balance ton porc”, ofwel, “een slimme meid, is op haar toekomst voorbereid”. De burgerlijke wetgeving die vrouwen van alle kanten bescherming bood, werd afgeschaft.
  Velen van “het zwakke geslacht”, mankeren nog steeds de zucht naar heiliging binnen de Traditie, naar hemelse wil, naar, “Uw rijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel”, zoals we dat bidden in het Onze Vader, en zoals de Heilige Maagd de Engel Gabriël antwoordde, tijdens zijn bezoek, “Zie de dienstmaagd des Heren ; mij geschiede naar uw woord.” (Feest, Maria Boodschap, 25/03)
  Benjamin heeft gelijk, beste Katharina, de twintigers breken met het cultuur marxisme. Maar U blijft hangen in het jaren 1960/1970 liberalisme met een traditioneel sausje, gelijkend op de Latijnse NOM Mis, de protestantiserende tafeldienst in het Latijn.
  Kan me nog goed herinneren dat in de chique diplomaten parochie St. Jacobus, in Den Haag, over het algemeen de vrouwen zich verzetten tegen de vervanging van de Latijnse NOM Mis, door het Heilig Misoffer van altijd, in 2007, met de Restauratie van de Tridentijnse Liturgie, door paus B XVI. Het was niet alleen hakken in het zand van de clerus, de modernistische pastoor Van der Helm indertijd, maar spijtig genoeg ook vele vrouwen. Wellicht past U dat ook, en bent U vermoedelijk nog steeds een NOM aanhanger. Uw energie en motivatie zouden echter veel meer effect hebben en bloei, na een persoonlijke hervatting, een herstart binnen de Traditie van de Kerk van altijd.

  1. Beste Jules,

   Ik ga met u akkoord, dat het feminisme tot allerlei problemen heeft geleid. De ultieme emancipatie van de vrouw is misschien haar emancipatie van het feminisme en andere destructieve ideologieën? Concurreren tegen mannen is zinloos, gezien de verschillen tussen de geslachten. Liever verkies ik de vriendschap en de samenwerking. Een goed huwelijk is trouwens essentieel in het opbouwen van een gelukkig leven..

   Persoonlijk heb ik geen probleem met de Tridentijnse Mis. Indien mijn parochiepriester hier volgende zondag mee zou beginnen, zou hij van mij alvast geen tegenstand krijgen. Voor mij is het vooral belangrijk dat de liturgie conform, verzorgd en respectvol is. Ik vind het wel belangrijk om actief te blijven in de lokale parochie en geen “zoekende” nomade te worden, die van de ene gemeenschap naar de andere hopt. Met gezin kan dit zelf destructief zijn voor het geloof van bepaalde leden. Liever verkies ik voor regelmaat met een kritische, doch genuanceerdere houding.

 11. @ Jo,
  bekijk het probleem eerst eens in zijn eenvoudigste vorm:
  Adam en Eva bevonden zich plots in een vijandige wereld.
  Was en is dat niet de wil van God?
  Daar is de vrouw al bij voorbaat lichamelijk in het nadeel.

  De Industriële dictatuur heeft alle mogelijkheden tot natuurlijk leven vernietigd.
  Dit betekent dat vooral Eva zich weer het gemakkelijkst laat verleiden want de nadelen van de harde natuur worden volledig weggevaagd door gekunstelde onnatuurlijkheid.

  De man is buigzamer dan de vrouw en kan zich beter handhaven in een ruwe omgeving. Vandaag speelt de vrouw dictator zonder te beseffen dat zij zich bevindt op een boven de natuur zwevend platform dat enkel bestaat uit verlangens die voortkomen uit wilde en ongeregelde emoties. Kijk naar New York, Shanghai en soortgelijken.
  En kijk dan bijvoorbeeld naar Syria en de Amerikaanse stad Seattle waar niemand meer veilig is.
  Ook de Amerikaanse ‘democraten’ zijn hoofdzakelijk een vrouwenzaak en de lagere vormen van hetgeen zij vandaag nog ‘liefde’ durven noemen beloven een verschrikkelijke ondergang van de hele samenleving.

  Daarom zal God Zijn volk eerst weer eens grondig moeten louteren waarna slechts een kleine overlevende minderheid weer meest natuurlijk en God gedienstig zal kunnen gedijen. Zoals God’s glorie was, is en zal zijn … in alle eeuwen.

 12. Beminde gelovigen,
  Bovenstaande discussies worden veel te politiek.
  Ons mooie Rooms Katholieke vertelt ons haarfijn hoe we moeten leven, daar hebben wij de politiek niet voor nodig. Politiek is vies smerig en ransig. Politiek staat haaks op ons mooie Rooms katholieke geloof. Ik belijd het universele Tridentijnse Rooms Katholieke geloof en heb totaal niets met en links rechts of het midden. Politiek is de grootste poppenkast die je je maar kunt bedenken,. De politiek vernielt de kwaliteit van je mooie Rooms Katholieke geloof. Mijn Rooms Katholieke geloof verhoogt mijn kwaliteit van leven, ik voel mij daarom bevoorrecht en uitverkoren.
  Een Zalige Palmpasen gewenst.

 13. @: Jules van Rooyen ….{27 maart 2021 om 09:51}..

  CITAAT:
  ••Zij verloochenen hun vrouw zijn. Zij denken met mannen te moeten concurreren. Zij willen hem ontnemen, zijn natuurlijke, ingeboren overwicht en autoriteit, beschermer en steunpunt, afgeruild tegen liefdevolle geborgenheid en het op handen dragen van hun vrouw. Het ontnemen van hun rol verdragen mannen niet, al of niet bewust. Dit ontmoedigt vele jonge mannen, tot droevens toe, om een gezin te kunnen starten••

  Jeremia 31:22 …hoe lang zult ge talmen, ontrouwe dochter (Israël)
  Waarachtig een nieuw geslacht schept Jahweh op aarde.
  De vrouw keert terug tot haar man…. aldus de Petrus Canisius vertaling.

  In de voetnoot staat:: Zeer onzekere vertaling van een bedorven tekst.
  De Latijnse vertaling leest:: .. De vrouw zal de man omgeven…
  -Omhullen- kunnen we ook zeggen.
  Die bijbelpassage betreft onze tijd ..de tijd kort vóór het reinigingsoordeel van het 6e zegel.. en erna..als iedereen zichzelf zal leren kennen in de ogen van God. (DE Waarschuwing).

  In het verleden zijn veel vrouwen onderdrukt in het huwelijk ..ten nadelen van hun eigen innerlijke psychische groei ..de man wil wel deel hebben aan de vrouw maar “sommige” mannen bezaten vaak niet de kunst van overgave aan hun vrouw ..want de vrouw heeft een eigen dynamiek toe naar haar man en het beste is dat beider dynamiek in even-wicht is met elkaar.

  De man die die kunst van overgave maar matig of zeer matig bezit zal de vrouw vaak op een of andere wijze onderdrukken wat de vrouw ook weer in onbalans brengt en op vrouwelijke wijze antwoordt.. met de nodige gevolgen als een kettingreactie.. bewijzen te over …

  …zo was er een oude vrouw die me vertrouwelijk vertelde, een jaar of wat voor haar overlijden dat haar man haar jeugd had gestolen ..dat wil zeggen dat ze constant door haar man gehinderd en gefrustreerd werd, ook met geweld .. gehinderd in haar spontane natuurlijke ontwikkeling ((ze was jong getrouwd en als ze nog zou leven was ze nu over de 100 jaar))..en had ze in onze tijd geleefd zou ze gescheiden zijn.

  Daarbij dit alles doen zo’n mannen in hun stomheid 🙈 en domheid 🙉 zichzelf zeer te kort, want de vrouw zal hem nooit de vrouwelijke-liefde kunnen geven die anders wel mogelijk geweest zou zijn.. geweest.
  Twee ongelukkige en onte-vreden- mensen dus.. de een de ander de schuld gevend. 😱

  De vrouw om-huld haar man met haar liefde en tederheid die de man ook o.a. doet groeien in zijn kracht, en als zodanig is dat haar be-scherm-ing naar haar man toe.. en daarom nogeens als voorbeeld de volgende profetie op herhaling in een andere context….

  ♤De dag der gerechtigheid is aangebroken. ((Voor het volgende personage)).
  Ik zie, in het [aanschijn] van degene die door iedereen werd ontkend, de wereld bezwijken en instorten. ..Een vrouw ♡♡heeft hem gered een vrouw volgt hem🤗♡♡ ..Een dienaar van de Allerhoogste ondersteunt hem. Deze (1e) dienaar werd onlangs met de heilige olie gezalfd 🤴. God is met hen.
  ZIE HIER UW KONING. Hij verschijnt temidden van de verwarring van het onweer. Wat een afschuwelijk moment !!! ..De goeden, ..de slechten vallen. BABYLON wordt in de as gelegd.
  Wee u, vervloekte stad.

 14. Allochtonofiel Kalief Bart Somers van Meccalen-aan-de-Dijle huldigt de principers der Oikofobie. Daartoe verkleedt hij intentioneel ter misleiding permissiviteit als vermeende………. “tolerantie”, dat is kennelijk zo conform der instructies van de Inquisiteurs der tricolore PoCo-Loge-Dictatuur.

 15. Kalief Bart Somers uit Meccalen-aan-de-Dijle heult mee met muzelmannen tegen al wat maar enigszins de conservatieve Europese Christelijk waarden wil fnuiken, kennelijk conform de instructies der antiklerikale christofobe inquisiteurs der tricolore PoCo-Loge Dictatuur. Dat Christofobie niet au sérieux wordt genomen blijkt uit de webstek van UNIA. Als u er onder ZOEKEN invult ; “antisemitisme” of “islamofobie” krijgt u een tsunami diarree aan vermeldingen maar als u “christofobie”, “antiklerikalisme” ,”autochtonofoob racisme” of “autochtonofobe discriminatie” invoert ; ZERO vermelding ! Wat overduidelijk de tweezakkerij van die christofobe PoCo-Loge Dictatuur aantoont.

 16. Gisteren Kerk & leven doorbladerd (Belgisch “parochieblad”). Een hele bladzijde aan lezersbrieven over de holebipolemiek en daarna nog wat meer aandacht voor de Ramadan. Van door onze strot geramde tolerantie gesproken! Ik heb er geen probleem mee dat anderen ervoor kiezen om in zonde (ja, dat leest u goed) te leven, maar vrolijk word ik er niet van. Ik heb geen probleem met andersgelovigen maar het wordt ons van alle kanten opgedrongen (lees: door de strot geramd).
  Christenen worden buitengepest uit het Midden-Oosten en bepaalde Afrikaanse landen (en als dat niet rap genoeg gaat, worden ze gewoon vermoord door de “gastvrije” meerderheid), daar wordt met bijna geen woord over gerept.
  In Zuid-Oost-Vlaanderen is er bijna geen kerk meer te vinden waar de Heilige Mis wordt opgedragen.
  Wat is het nut van Kerk & leven in een Kerk zonder leven?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht