Over progressieve bisschoppen, “plaatsvervangende schaamte” en uit de kast gekomen ex-homo’s

Bisschop Johan Bonny van Antwerpen toonde zich weer van zijn meest “woke” kant, toen hij in een bui van morele verontwaardiging “plaatsvervangende schaamte” uitte na een advies door de Congregatie voor de Geloofsleer tegen het zegenen van homo-relaties door priesters. Ook met de link tussen homoseksualiteit en “zonde”, die nog eens door het Vaticaan werd benadrukt, had Bonny een groot probleem. “ ‘Zonde’ is één van de moeilijkste theologische en morele categorieën om te definiëren, en dus één van de laatste om te kleven op personen en op hun manier van samenleven,“ schreef hij in de Standaard. Bonny vond dat het Vaticaan maar weinig respect toonde voor  geëngageerde homo’s, die met partner en kinderen een actieve rol spelen in de kerkgemeenschap, waar ze soms zelfs de rol opnemen van pastoraal assistent. 

Zondigheid enkel mogelijk tegen progressieve heilige huisjes?

Indien je Katholieken à la Bonny moet geloven, lijkt niets “zondiger” dan de invraagstelling van de progressieve dogma’s, zoals het “recht” op een homoseksueel huwelijk. Desnoods geeft men homo’s een postje als pastoraal assistent, en voilà, nu is hun levensstijl volledig gelegitimeerd en respectabel. Maar pas op: vormen van onrecht, die niet erkend zijn door de progressieven, zijn bijna nooit “zondig”. Bijvoorbeeld, men hoort Bonny en co nauwelijks kritiek uiten op abortus en euthanasie of op de desastreuze gevolgen van de draconische Covid-maatregelen voor het sociaal-economisch welzijn van onze bevolking. En men hoort ze al zeker niet opkomen voor een uitbreiding van het recht op de openbare eredienst, dat tegenwoordig op buitenproportionele wijze door de Vivaldi-regering wordt beperkt. Het Vaticaan moet echter maar één woord laten vallen tegen de sacrosancte homorechten, en Bonny is er als de kippen bij om zijn “plaatsvervangende schaamte” in de krant uit te smeren. Men zou bijna geloven, dat zijn hoofdjob als bisschop zo oninteressant geworden is, dat hij dan maar homo-lobbyist in bijberoep geworden is.

Uit de kast als ex-homo

Gelukkig is de wereld groter dan dat kwakkelend instituut, dat zich in Vlaanderen “Katholieke Kerk” laat noemen. Deze week las ik o.a. dat de bekende Britse conservatieve opiniemaker, ondernemer en journalist,  Milo Yiannopoulos, uit de kast is gekomen als ex-gay. Yiannopoulos, die met zijn extravagante kledingstijl en maniertjes aan heel wat homoseksuele clichés beantwoordt, heeft zich onlangs bekeerd tot het Katholicisme en besloten een celibatair leven te leiden. Zijn vroegere levenspartner is nu een gewone huisgenoot geworden, wat “geen gemakkelijke beslissing was.” Aan Lifesitenews verklaarde Yiannopoulos dat homoseksualiteit een soort verslaving is (“Je blijft voor altijd alcoholist”),  waarvan enkel een sterk geloof je kan bevrijden. “Seculiere pogingen om van zonde te genezen hebben ofwel een tijdelijk resultaat, of zijn totaal ondoeltreffend. Je kan enkel gered worden door toewijding aan Christus en de werken van de Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk.” Yiannopoulos vermeldde daarbij de steun, die hij uit zijn toewijding aan St. Jozef had geput. Zijn keuze voor een celibatair leven heeft Yiannopoulos aangezet om op andere manieren aan een gezondere levensstijl te werken. Enkel  zijn verslaving aan designerschoenen en -handtassen bleek moeilijk te bestrijden, voegde hij er met humor aan toe. Toch wil hij werken aan een meer “hetero” uitstraling. Ten slotte, speelt Yiannopoulos, die de controverse nooit heeft geschuwd, met de gedachte om een conversietherapie te volgen. Deze therapie, die door allerlei holebi- en mensenrechtenorganisaties wordt veroordeeld, heeft de bedoeling om homoseksuelen aan de hand van psychotherapie heteroseksueel te maken.  Hoewel Yiannopulos beseft dat conversietherapie niet altijd werkt, wil hij toch bijdragen aan een eerherstel hiervan. Ook een belangrijkere bijdrage aan de pro-life beweging hoort bij zijn toekomstplannen. “Ik heb abortus altijd beschouwd als de morele gruwel bij uitstek van de menselijke geschiedenis. Ik zal het blijven uitroepen – nog luider dan voorheen.”

Alternatieven op de “woke” ideologie? Ze bestaan…

Bestaat er dus een alternatief op de progressieve Kerk en de “woke” ideologie? Jazeker. Deze alternatieven worden echter door onze intellectuele elite om ideologische redenen in alle talen verzwegen. Gelukkig komt hier een einde aan, dankzij de moedige getuigenissen van heel wat Internet persoonlijkheden uit de blogosfeer. Het is voor deze mensen zeker niet vanzelfsprekend om uit de kast te komen als ex-progressief, ex-homo, ex-transseksueel, ex-feministe, maar het is alvast belangrijk om naar hen te luisteren voordat de bazen van Facebook, Twitter en Youtube ze definitief de mond snoeren. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

75 commentaren op “Over progressieve bisschoppen, “plaatsvervangende schaamte” en uit de kast gekomen ex-homo’s

 1. Homoseksualiteit is geen ziekte en moet niet genezen worden. Van een homo kan men geen hetero maken. Het enige dat telt is dat beiden gelukkig zijn.

  1. “Jerome” (of moet ik “Irma”, “Firmin” of “Bavo” zeggen?),

   U beweert met uw voortdurend geschrijvel op dit forum impliciet dat het moreel goed zou zijn om inbreuk te plegen op de goddelijke wet. Tegelijkertijd betracht u het als een moreel kwaad af te schilderen de christelijke religie te belijden en te praktiseren. U zegt dus dat u het goed acht om moreel kwaad te bedrijven en het boosaardig acht om het goede te doen, maar u bent te slinks om dat met die woorden te doen.

   Degenen die “alles kan en alles mag” roepen zouden echter consequent zijn met hun monstrueuze opinie indien zij “kan” en “mag” ook zouden uitspreken betreffend degenen die ervoor kiezen om het kwaad wel te veroordelen en het goede als imperatief te verdedigen.

   Maar, ik weet het, de cultuur-marxisten weten dat zijzelf hypocriet zijn, en zij lachen met degenen die op deze hypocrisie wijzen. Cultuur-marxisten spelen om te winnen, en zij schuwen geen leugens en huichelarij om te verkrijgen wat zij willen, en wat zij willen is maximale maatschappelijke ontwrichting en destructie.

 2. Bisschop Hoogmartens biedt excuses aan voor uitspraken van het Vatikaan over holebi’s

  Bisschop Patrick Hoogmartens biedt zijn excuses aan voor de uitspraken van het Vaticaan over holebi’s. De kerk in Rome ziet homoseksualiteit als een zonde. De Belgische bisschoppen distantiëren zich van dit standpunt in een opiniestuk in De Standaard. Vooral het begrip ‘zonde’ valt zwaar,.

 3. Bonny is van het padje af en niet zo’n beetje ook. Wat een zielige vertoning! In zijn arrogantie meent hij de Kerk vanuit zijn zelfgemaakte toren van Babel de les te moeten lezen. Dat krijg je als de Zeitgeist het van de eeuwigheid gewonnen heeft. Als hij met de bestendige leer van de RK Kerk niet overweg kan, laat hem vooral een eigen LGBTQQIP2SAA-club beginnen.

  We hebben trouwe herders nodig, nederig en begaan met het zielenheil van de hun toevertrouwde kudde, geen aan zelfoverschatting lijdende hotemetoten die hun schapen naar de vernieling helpen.

  1. Kato Lieke die moet inderdaad uit zijn ambt gezet worden, het wordt tijd dat Jezus terug zielen mag redden en dat bekeerlingen na vele jaren van tirannie door de Belgische kerk uit de kast kunnen komen en eindelijk mogen gaan verkondigen dat ze geen fotokopie meer zijn van hun omgeving, maar authentiek geliefde personen zijn door de ogen van God.

   Vele weten niet meer wie ze zijn, de Zalige Carlo had dit op zijn 15 jaar al begrepen!

   1. 1 positieve noot , deze nep bischoppen en priesters en gevolg geven zich zo meer en meer bloot, de scheidslijn tussen ware gelovige geestelijken en zij die aan de duistere kant staan wordt voor ons nu meer en meer duidelijk. Bonny heb ik alvast van mijn lijst geschrapt ! stel u voor dat je bij zo iemand gaat biechten ???

    1. Sergeant Yves: Misschien nog één positieve noot: Het laatste geheim van Fatima is misschien nu door Paus Franciscus afgewend in Rome, Rome zal het geloof niet verliezen, maar het zullen de kerken in Europa zijn waar op het moment, België, Duitsland aan de top lopen.. Ik vraag me af wie zal volgen in Europa, misschien zijn het er al veel meer dan ik denk.

     En Bonny heb ik al van je lijst geschrapt! ik denk dat je er nog van je lijst moet schrappen in België. Kijk maar eens goed op Facebook wie al die berichten like’s. En vergeet niet al die anderen bisschoppen hebben Bonny gesteund. De Belgische kerk is rot tot op het bot!

 4. Ex-gay bestaan ook in België en Nederland, maar die zitten in de kast. Die durven door de bisschoppen en priesters hun bekeringsverhaal niet meer vertellen. Ik ken iemand persoonlijk die zowel aan bisschop Johan Bonny als aan de kardinaal De Kesel zijn bekeringsverhaal heeft verteld en niemand heeft gereageerd!

  Hij en vele anderen zijn verborgen zielen/bekeerlingen binnen de kerk die al jaren een mondmasker dragen uit angst voor psychisch geweld op hun persoon door clericus en werkmensen binnen de kerk.

  Wat vele niet weten binnen de kerk is dat er veel verborgen verdriet vooral van bekeerlingen aanwezig is. Want, die dragen al jaren een mondmasker in de kerk en ik heb het nu niet alleen over ex-homo’s. Ook anderen bekeerlingen die de doodzonde zoals o.a. verslavingen, ontrouw verlaten hebben, worden met een vuile vinger aangekeken. Want volgens de Belgische kerk red God niet meer en kunnen er geen wonderen geschieden.

  Arm België.

 5. Homoseksualiteit is inderdaad geen ziekte maar een keuze. Maar wel een keuze die ingaat tegen de wetten die God heeft gesteld. Daarom zijn de meeste homo’s ook niet echt gelukkig. en sommigen verharden in de boosheid en zeggen: ik ben daar mee geboren. Elke mens moet in zijn leven keuzes maken, soms moeilijke. En we mogen hierin niet oordelen of met het vingerke klaarstaan. Maar de waarheid heeft ook zijn rechten.

  1. Wat je er ook verder van vindt.. Het is geen keuze. De sexuele voorkeur zit in de mens. Je kan enkel trachten de voorkeur te beteugelen. Wat een conversietherapie doet. Het is als stoppen met roken.
   De mensen die beweren volledig bekeerd te zijn zijn allen in basis biseksueel.

 6. Wie niet akkoord is met de regels van de heilige Katholieke Kerk, is niet verplicht om katholiek te blijven. Er zijn genoeg niet-katholieke instanties die hen met open armen zullen ontvangen.
  Sinds wanneer moet de heilige Katholieke Kerk zich aanpassen aan diegenen die zich katholiek (durven te) noemen of meegaan met de postmodernistische waan van de dag?
  Veroordeel de zondaar niet maar wijs hem op zijn zonde. Wie vindt dat zonde niet meer van deze tijd is, kan geen oprecht katholiek zijn. We zijn allemaal onderhevig aan de erfzonde, ongeacht het feit of we dat erkennen.

 7. @Jerome, plus +++
  Wie oordeelt hier, beste Jerome, als u niet kiest voor de wil van de Schepper, maar wel voor de “onterende driften”, die van de “tegennatuur”, die van de “de lust van mannen voor de omgang met mannen”, of “vrouwen met vrouwen”, die van de “smadelijke instinkten”, of de zonden van, “ongerechtigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, afgunst, moordlust, twist, bedrog, gemeenheid, lasteren, kwaadspreken, godvergeten onbeschaamd, verwaand, grootspreken, zinnend op kwaad, ongehoorzaamheid aan ouders, onbezonnenheid, onbetrouwbaar, harteloosheid en onmeedogend. En terwijl ze weten dat God heeft verordend, dat wie dergelijke dingen doet, de dood verdient, bedrijven zij ze niet alleen, maar schenken hun bijval aan hen, die ze doen.” (bewerkt, Rom. 1 : 24-32) Deze laatste zin, beste Jerome, dreigt voor alle progressieven de deur dicht te doen, dwz. dreigt voor alle progressieven te slaan op hun betrokkenheid en veroordeling. Doe daar niet aan mee, beste Jerome, maar houdt vast aan de eeuwige Leer der Openbaring en die van de Kerk van altijd. Als bisschop Bonny, in zijn positie als gemijterde Leraar, zijn eigen leer opbouwt tegenover die van de Kerk van altijd, loopt hij het risico de zonde tegen de Geest te begaan? Deze wordt niet vergeven (Mt. 12: 31). Dat kan ook U treffen, beste Jerome.
  Om enig breder perspectief te schetsen, in Canada mogen citaten uit de Heilige Schrift niet in het openbaar gebruikt worden, van staatswege ! Dus ook niet in de Kerk.
  In de VS, is een wet in ontwikkeling in het parlement, die alle consequenties van de gender ideologie wil door voeren als gelijkgesteld aan die van de Natuurlijke Orde (Decaloog). Dus ieder eigen oordeel, iedere persoonlijke afwijzing, iedere weigering mee te werken aan de acceptatie van homo sexualiteit, gender ombouw, gender gelijkheid, of kwesties als het homohuwelijk, is strafbaar. Ook moeten die perversies wettelijk worden opgenomen in de lijst “Mensen rechten”, en als zodanig een statuut krijgen in het gehele bouwwerk van nationale wetgeving. Dus een bakker, een restaurant houder, of geestelijke verzorger, die bv. niet wil meewerken aan het homohuwelijk, stelt zich bloot aan straf rechtelijke vervolging. Het gaat dus om veel meer beste Jerome, de piep kleine minderheid van 1% “tegennatuurlijken” tegenover de 99% normale hetero sexuelen van de bevolking, willen niet alleen tolerantie voor hun schandelijke praktijken, maar eisen wettelijke gelijkstelling in alle opzichten, en vervolging van “discriminatie”. Paulus voorzag in zijn tijd, in het heidense Rome en daarbuiten in het Imperium, al de consequenties die wij nu herontdekken in onze de-Christianiserende samenleving.

  1. En dan te beseffen, beste Jo, dat de grootste criminele regeringsleiders die van onze landen psychiatrische open inrichtingen hebben gemaakt, die gezonde volken opsluiten, allen homosexuelen zijn : Macron, Merkel, Rutte plus nog een enkele vrouwelijke minister, en voorts nog anderen. Zij denken niet aan een toekomst omdat er geen kinderen zijn ; evenals de hoogste vrijmetselaar graden kinderloosheid vergen.

 8. @Jerome,
  Al bij een vorig onderwerp van deze site gemeld:

  De homo-ideologie propageert verschillende justificaties (rechtvaardigingen), die allemaal vals zijn. Hij gedijt op de twee dogma’s van biologische veroorzaking ofwel van “zo-geboren-zijn” (born-that way) en van de onveranderlijkheid van de stoornis. In feite is de biologische theorie nooit bewezen.

  Deze biologische mythe is doorgeprikt. Homoseksuelen hebben normale hormonen, genen en hersenen. Zelfs het pro-gay Britse Royal College of Psychiatrists (het Britse professionele orgaan dat verantwoordelijk is voor onderwijs en opleiding en het stellen en verhogen van normen in de psychiatrie) verklaarde in 2014 dat homoseksualiteit geen aangeboren variant van seksualiteit is.

 9. “Deur Kerk staat open voor homoseksuelen” (Curiekardinaal)

  “De kerkdeuren blijven wijd openstaan voor alle mensen ongeacht hun seksuele geaardheid”: dat verklaarde kardinaal Kevin Farrell, prefect van het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven, meldde KerkNet Vlaanderen vrijdag onder aanhaling van Kathpress. De prefect van één van de grootste dicasteries zei ook dat de Kerk in de toekomst blijft samenwerken met en gastvrij voor homoparen
  Volgens de curiekardinaal heeft de Congregatie voor de Geloofsleer eerder van de week vooral willen benadrukken dat er geen verwarring mag bestaan tussen het kerkelijke sacramentele huwelijk en de inzegening van homorelaties.

 10. Ouders moeten hun kinderen afschermen tegen uitspraken van Vlaamse bisschoppen; de gedachte dat een kind de obscene praat van perverten zoals Johan Bonny zou horen is gruwelijk.

 11. @Theudmer,
  Uw uitspraak doet mij voor de volle 100% denken aan mijn moeder in de jaren ’60 (Vat II):
  Toen zei mijn moeder, dat zij en m’n vader oppasten voor priesters, broeders en zusters.
  En vreemd, dat gaat allemaal – zeer gewoon – samen met ’n regelmatige kerkgang en diepgaand geloof.
  Dat moét volgens mij de werking zijn van de Heilige Geest.

 12. Aan Jules van Rooyen..

  Citaat: ..”evenals de hoogste vrijmetselaar graden kinderloosheid [vergen].”
  Dat is toch goed nieuws: ..dan sterven ze toch vroeg of laat uit.. 👏 dat “moet” je me toch even toelichten ..maar alvast lach ik in mijn 🤭
  Trouwens: ik heb ooit eens een foto gezien van de nieuwe kerk van Pater Pio wat een vrijmetselaars product zou zijn en het leek mij toe dat op de achtergrond dat symbool aldaar al aanwezig was.. paus Benedictus XVI stond nog bij dat tafelaltaar.

 13. Aangezien alle bischoppen in België Bonny steunen en dus volledig in ongehoorzaamheid en ketterij vertoeven bestaat de Roomse kerk hier niet meer en dienen wij dus ons heil ergens anders te zoeken.

  1. De Kerk is nog altijd de Kerk, maar zij is geïnfiltreerd door haar vijanden. Beschouw haar als een moeder die gefolterd en gekweld wordt door haar weerspannige zonen. Buiten de Kerk is geen heil te vinden; men moet aan de voet van het Kruis blijven en Rooms blijven. Wel moet men de ritus van Bugnini mijden en zichzelf zowel als het nageslacht beschermen tegen de perversiteiten van de degeneraten in het episcopaat.

   Het is trouwens noodzakelijk dat ouders hun kinderen weghouden van scholen, ook diegenen die katholiek genoemd worden, want daar wordt het ongerept katholiek geloof niet onderricht en kinderen worden er genadeloos gecorrumpeerd. Men moet zich richten op vormen van thuisonderwijs; het gezin is patriarchaal van aard en de vader is volgens het natuurrecht de eerste onderwijzer van zijn kinderen. Abraham, Isaäk en Jakob hebben hun kinderen niet naar scholen gestuurd maar hebben hen zelf onderricht, en in het merendeel van de geschiedenis is het zo geweest voor de meeste kinderen.

   Het is werkelijk noodzakelijk dat mannen hun vrouwen en kinderen onttrekken van de duivelse invloeden van de wereld.

   1. Monseigneur Bonny is boos, verontwaardigd en ontgoocheld over de bevestiging van een aloud standpunt van de katholieke kerk betreffende homoseksualiteit. Het is moedig van de prelaat om namens de Belgische bisschoppen daar officieel een ander standpunt in te nemen dan de paus in Rome. De LGBTQ is de bisschop dankbaar voor deze gedurfde stellingname. Toch is deze menselijke verontwaardiging vreemd. Bisschop Bonny heeft bij zijn benoeming tot bisschop van Antwerpen trouw gezworen aan de Heilige Stoel vertegenwoordigd door de paus. Zoals leenmannen in de middeleeuwen trouw zwoeren aan de leenheren in ruil voor bescherming, zo ook zijn bisschoppen door hun aanstelling trouw en loyauteit verschuldigd aan de opvolger van Petrus. Iedere bisschop, Bonny incluis, weet heel goed dat in de Catechismus van de Katholieke Kerk, alinea 2357 geschreven staat homoseksuele betrekkingen een ernstige ontaarding zijn, in strijd met de natuurwet en dat dergelijke handelingen intrinsiek ongeordend zijn, wat dat dan ook moge betekenen. Nooit zal de Katholieke Kerk daaraan toegeven want in de leer van de kerk dient seksualiteit enkel en alleen om de procreatie te voltooien. Elke vorm van seksueel genot buiten de voortplanting is uit den boze. En dat weten onze Belgische bisschoppen maar al te goed. Uiteraard is dit een hypocriete houding van het Vatikaan die in eigen rangen maar beter deze basisregel nog eens duidelijk uitlegt en op die manier veel leed en misbruik bij hun parochianen zou kunnen verhinderen. You join the club or you leave the club . Als je dan echt niet meer achter de regels van de manager staat, dan verlaat je de onderneming. Je kunt zo maar niet een beetje bisschop zijn. Toch krijgt monseigneur Bonny van de gay-community de zegen.

    ” U mag niet slapen bij een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dit is een gruwel “. Leviticus 18:20. Het woordje ´homoseksualiteit bestond idd niet. Maar deze tekst lijkt duidelijk…!

    1. Waarom het wiel van de tijd achteruit zetten, beste Marie-Elizabeth, met zo’n prachtige naam gesierd, zou U toch niet hoeven terug te vallen op een citaat uit het Oude Testament (OT). Dit afgesloten boek is niet richtinggevend (Gal. 2 : 11-21) (Hebr. 4 : 14-16). Het gaat hier om een te belangrijke kwestie, en uitermate actueel door de frontale aanval van de gevestigde .:. maçonnieke orde en alles wat vast zit aan de tentakels van de New Age inktvis. Hierboven leest U een bewerking van de Romeinen brief, van St. Paulus, Rom. 1 : 24 – 32. Die tekst, uit de Openbaring, is afdoende. Ieder idee over homo sexualiteit, bestialiteit, geslacht “keuzes”, geslacht ombouw, gelijkheid tussen geslachten, “discriminatie”, homo-huwelijk en de verdwijning van de ieder onderscheid tussen mannen en vrouwen, past in de New Age filosofie. Deze is op alle punten in strijd is met de Natuurlijke Orde (de Decaloog), de God gegeven wettelijke instructie aan Mozes, ongeveer 4500 jr. terug, op de berg Sinaï. In de tijd St. Paulus, de tijd van heidendom alom, wist hij waarover hij sprak. Een tijd van terreur, de grootste wreedheden en de afschuwelijkste perversies. Maar ook een tijd van diepe gelovigheid en uiterst Martelaren heldendom.
     St. Paulus, tekent de gevolgen van de ontaarding, duidelijker dan wie dan ook. Hij voorzag de sociale gevolgen die wij in onze de-Christianiserende wereld nu mee maken : een herleving van de wreedheden, de perversies en de bestialiteiten van het oude Rome en het toenmalige Imperium. Politie geweld tegen vreedzame burgers, is het sluitstuk van een opkomende staatsterreur, onder het masker van een “griep” hysterie, ter bescherming en als weldaad voor de volks gezondheid.

 14. @ Jules Van Rooyen: Wat een hoogmoed. Waar denkt je dat Paulus zijn Evangelie vandaan haalde? Uit de Tenach natuurlijk, er was toen niets anders. Trouwens het Nieuw Verbond is gewoon : God zal zijn wetten in ons hart schrijven! Welke wetten? Die hij heeft geopenbaard aan Mozes!! Wat i er dan anders!! Niet veel !!!

  1. @ Willy
   Gelijkaardige woorden hoorde ik in de preek van mijnheer pastoor vandaag.

 15. De Bisschop kwam op tv

  Niet om god’s woord te verkondigen,

  Niet om de corona regels in vraag te stellen waarom in er maar 15 man in de kerk mag terwijl je in de grote kerken gemakkelijk 50 man kan plaatsen op grote afstand van elkaar !
  Niet om de wijd verspreide pornografie aan te klagen,
  Niet om te waarschuwen tegen de Goddeloosheid,
  Niet om op te roepen tot een algemene bekering,
  Niet om op te roepen tot gebed om de corona in te dijken,
  Niet om te waarschuwen dat talloze zielen nu verloren gaan en in de hel terechtkomen,
  Niet om de talloze waarschuwingen van de hemel en de maagd Maria overal ter wereld wat ons te wachten staat indien de mens niet radicaal tot inkeer komt.
  Nee, hij kwam om te vertellen dat hij verontwaardigd was dat het Vaticaan de zonde nog steeds een zonde noemt.
  Hij kwam vertellen dat hij beschaamd was omdat de waarheid eindelijk verteld was.
  Hij kwam vertellen dat God ouderwets is en nu zich eindelijk eens moet aanpassen aan de wil van de mens.
  Hij kwam vertellen dat de Bisschoppen besloten hebben dat dit land lustig zijn immorele praktijken kan en moet voortzetten en er geen vuiltje aan de lucht is,
  Hij kwam eigenlijk vertellen dat dit land tot de ondergang gedoemd is tot meerdere eer en glorie van Satan,
  Hij kwam vertellen dat de ware Roomse kerk in België niet meer bestaat,

 16. We zouden bisschoppen moeten hebben van het kaliber van Bishop Bernardo Bastres (Chili) :
  ___https://gloria.tv/post/Ajmwd2bnMkRz4sQGDvFaWVSc9___

  Mis verbod: een bisschop spreekt zich uit

  Wanneer een wet onrechtvaardig is, kan men er ongehoorzaam aan zijn, zei bisschop Bernardo Bastres, van Punta Arenas in Chili, in zijn zondagse preek van 14 maart over een verbod van de mis tijdens Covid.

  Eveneens op 14 maart publiceerde de Chileense bisschoppenconferentie een verklaring tegen de ‘discriminerende maatregel die de godsdienstvrijheid schendt’.

  Dezelfde zondag trok de regering zich terug door af te zien van een eerdere beslissing om alle openbare erediensten te verbieden. Ze lieten missen toe met 10 gelovigen in de kerk en 20 daarbuiten.

  Alle bisschoppen accepteerden deze nieuwe maatregel, behalve Bastres die in een verklaring van 15 maart zei dat de lokale gezondheidssituatie niet zo slecht is: “We zien de beperkingen die door de nationale regering worden opgelegd als een aanval op de godsdienstvrijheid, die is vastgelegd in onze politieke grondwet.”

 17. Bisschop Bonny dient consequent door de Paus geëxcommuniceerd te worden wegens “ketters” betoog.

 18. Het recente responsum van de Congregatie voor de Geloofsleer over de inzegening van homokoppels is ook in de kringen van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), het overleg- en adviesorgaan van de katholieke Kerk in Vlaanderen aangevoeld als een kaakslag voor wie zich aan de basis dagdagelijks inzet voor inclusieve kerkopbouw. De weigering roept niet alleen ernstige ethische vragen op, de starre theologie en taal getuigen bovendien van een gebrek aan betrokkenheid op de concrete pastorale realiteit van vele kerkgemeenschappen, zegt Christa Damen, voorzitter van het IPB. Alleen een ethiek die luistert naar de concrete praktijk vooraleer ze zich aan theorie waagt, leidt weg uit de impasse van het natuurwetsdenken.

  De stortvloed aan positieve en negatieve reacties uit de lgbtqia+-gemeenschap maakt bovendien pijnlijk duidelijk hoezeer discriminatie en homonegativiteit niet alleen in de Kerk, maar ook in de bredere maatschappij blijven woeden.

  Christenen zijn op grond van het Evangelie geroepen om zich kritisch op te stellen tegen elk mechanisme van uitsluiting, zowel binnen als buiten de Kerk. Christa Damen

  In de bemoedigende opiniebijdrage van bisschop Johan Bonny in De Standaard van woensdag 17 maart 2021) herkent het IPB zijn eigen pleidooi voor een luisterende Kerk, die moedig de kritische resultaten van een gezamenlijk synodaal overleg blijft verdedigen. Net zoals de deelnemers aan de Synodale Weg in Duitsland, onderstreept het IPB het belang van reflectie over hoe de Kerk in al haar verscheidenheid een geloofwaardig antwoord kan bieden op de uitdagingen van de huidige diverse samenleving. (bron:KerkNet)

  1. “Robbe” (of moet ik “Irma”, “Jerome”, “Firmin” zeggen?),

   De antinomistische obscene praat van de pervert Bonny en consoorten heeft geen plaats in de christelijke Kerk. Het authentiek kerkrecht plaatst de kerkelijke straf van excommunicatie op het ontkennen van de Natuurwet.

  2. Lees uw Bijbel ter zake ; het is “God’s Woord” door de Heilige Geest toegefluisterd ter inspiratie. Of….richt uw eigen Roze Holebi Kerk op met een drastisch “woke” gecensureerde Bijbel. Duidelijk is niet alleen “Leviticus 18 : 22” maar nog enkele andere Bijbel verzen. Ik vond
   een objectief-correct artikel ter zake zonder Bonny-aanse “woke” ketterij in een Engelstalig
   artikel : https://www.livingout.org/resources/articles/18/what-does-the-bible-say-about-homosexuality met enkele ondubbelzinng interpreteerbare, ter zake strekkende Bijbel teksten zonder enig greintje “woke” interpretatie, “recht door zee” , zonder acht te slaan op ketterse, schismatieke Bonny-aanse golven.

 19. Beste forumgenoten. Er is recentelijk nog een andere Bart dus in het vervolg noem ik me BartB.
  @Sergeant Yves. U hebt dit bewonderingswaardig goed verwoord. Msgr.Bonny geeft hier grote ergernis. Het is zowel verontrustend als heel verdrietig.

 20. Op dit ‘Katholiek Forum’ wordt bewust agressieve en extreem beledigende taal gebruikt, in het artikel van Katharina Gabriëls, maar vooral in de reacties. De auteur heeft het neerbuigend over ‘katholieken à la Bonny’ en noemt de bisschop ‘homo-lobbyist in bijberoep’. Bovendien dreigt zij door het erbij sleuren van de ‘woke-ideologie’ en haar aanval op de ‘intellectuele elite’ , in de ideologische fuik van politiek extreem-rechts te geraken, als ze er al niet in zit. Maar vooral sommige reacties zijn onvoorstelbaar grof en kwetsend. Bisschop Bonny wordt ‘arrogantie’ verweten. Hij leeft in een ‘zelfgemaakte toren van Babel’ en is een ‘aan zelfoverschatting lijdende hotemetoot’. Hij is een ‘ketter die geëxcommuniceerd, uit zijn ambt gezet moet worden’. Bisschop Bonny is een ‘pervert, een nepbisschop die obscene praat verkoopt’. Dit alles kan bezwaarlijk ‘christelijk’ genoemd worden. En probeer u eens voor te stellen wat niet-gelovigen of niet-katholieke christenen hierover denken. Bovendien zijn deze reacties flagrant in tegenstelling tot de ‘Regels voor reacties’ van Katholiek Forum zelf.

  1. De authentieke christelijke religie aanvaardt geen ontkenning van de Natuurwet; het ontkennen van de Natuurwet is per definitie heretisch, en op het delict van heresie plaatste niet alleen de oude codex van kerkrecht van 1917 de straf van excommunicatie, maar ook nu nog de codex van Johannes Paulus II die nu toegepast wordt. De vijanden van Christus hebben een vrijzinnig pseudo-christianisme geconstrueerd met de bedoeling de echte christelijke religie te eclipseren in de geesten van de bevolking en om christenen via die listigheid naar de cultuur-marxistische realiteitsinversie over te brengen, bewerend alsof dergelijke helse lering christelijk zou zijn terwijl zij diametraal in tegenstrijd met de christelijke doctrine is.

   Antinomisme is in tegenstrijd met de christelijke godsdienst die anti-liberalistisch is en van aard uitsluitend is. De katholieke Kerk erkent de goddelijke wetten die kenbaar zijn via de actieve openbaring en degenen die kenbaar zijn via het natuurlijk licht des verstands.

   Johan Bonny steekt zijn haat jegens de christelijke godsdienst niet weg, en dat is niets nieuws. Hij zou een wens tot aftreden als Bisschop van Antwerpen kunnen indienen bij de Paus van Rome, maar hij wil de katholieke gelovigen niet gerust laten; hij wil elkeen tot de laatste man, zelfs kinderen, verontreinigen met zijn obscene uitlatingen. Een diocesane bisschop, een opvolger van de apostelen, moet niet spreken alsof hij de uitgever van één of ander vuil boekske is dat niet aan minderjarigen verkocht wordt.

   De katholieke gelovigen hebben het recht om uit de monden van hun bisschoppen de onvervalste doctrine van Christus te horen, te eisen dat zij het goede prijzen en het kwaad veroordelen.

  2. Een prelaat die de Congregatie voor de Geloofsleer de maat neemt en die de constante leer van de Kerk (en de bijbel) meent te moeten schofferen, vind ik inderdaad zeer aanmatigend en arrogant. Zijn retorische acrobatie over het zondebegrip maakt het enkel nog erger. De gewraakte verklaring uit Rome is bovendien volkomen in overeenstemming met wat de Kerk reeds 2000 jaar leert. Mijn vergelijking met de toren van Babel acht ik daarom inderdaad op zijn plaats.

   Verder voel ík plaatsvervangende schaamte en boosheid wegens het gebrek aan respect en empathie voor homo’s of wie tegen wil en dank gescheiden zijn en zich WEL inspannen om kuis volgens Gods geboden te leven.

   Ik kan slechts hopen dat Mgr. Bonny net zo begaan is met het zielenheil van de LGTB’ers als met het accorderen van hun levenswijze.

   “In the long run, the most unpleasant truth is a safer companion than a pleasant falsehood.” (Theodore Roosevelt)

  3. @Robbe Jezus noemde de farizeeën adderengebroed en was in het algemeen niet allergisch voor kleurrijke taal. De gevoelens van de goegemeente lieten Hem duidelijk onverschillig. Was Jezus dan ook extreem-rechts? In dat geval zitten wij in goed gezelschap. 🙂

 21. ‘Hebt u niet gelezen dat de Schepper vanaf het begin de mens mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn’ (Mattheüs 19, 4 en 5)
  Of is de bisschop van Antwerpen zoals de Sadduceeën waartegen Jezus zei: ‘U dwaalt, blijkbaar kent u de Schriften niet, en de macht van God evenmin!’ (Mattheüs 22,29). Van een bisschop zouden we toch het tegendeel mogen verwachten?

  In YOUCAT (jongerencatechismus van de katholieke kerk) staat bij nr. 415 het volgende:
  God heeft de mens als man en vrouw geschapen en ook lichamelijk voor elkaar bestemd. De kerk neemt mensen die homoseksuele gevoelens hebben zonder voorbehoud op. Ze mogen daarom niet gediscrimineerd worden. Tegelijkertijd zegt de kerk van alle vormen van gelijkgeslachtelijk seksueel contact dat ze niet overeenstemmen met de scheppingsorde.
  Bisschop Hoogmartens schrijft, als referent voor catechese in de Vlaamse bisdommen, in het begin van YOUCAT; Wanneer je deze YOUCAT met geloof leest en overweegt, kan hij je leven veranderen. Wanneer je vanuit deze YOUCAT met anderen je geloof deelt, kan hij ons samenleven veranderen

 22. @Willy
  Eindelijk komt de aap uit de mouw, beste Willy ! Uw regelmatig opvallende knorrigheid kon geen plaats gegeven worden. Waar kwam die vandaan, op dit voortreffelijke, traditioneel katholieke Forum. Maar nu is het duidelijk. U lijdt aan een onmiskenbare invloed van de NOM sekte die de gebouwen en functies van de Kerk van altijd, hebben gekaapt en bezet houden, (sinds dat vervloekte Vaticaan II concilie (V2) (1968)), maar het geloof missen. Zij zijn lege hulzen, zonder vuurkracht van het katholieke geloof van altijd. Daarom wijdt U nooit uit, beste Willy, en blijft het altijd bij het korte lontje van enkele regels knorrigheid. Dat is uw probleem. Met uw regelmatige reacties wist U tot nu toe te verbergen uw protestante geloofs attitude ten aanzien van het Nieuwe Testament (NT), de Openbaring, tegenover het afgesloten boek van het Oude Testament (OT). Het scheuren van de Voorhang in de Tempel, toen Christus stierf aan het kruis op Golgotha, was de afsluiting van het Oude Verbond, ons OT.
  Maar uw reactie hierboven, beste Willy, gaat daar aan voorbij. U toont een protestante insteek, weg van het NT, terug naar het OT. Dat is het degeneratieve gevolg van het V2 NOM denken. Protestanten, en dan met name de gereformeerden, de volgelingen van de joods-Franse ketter Calvin (een verbastering van Cohen), vallen bij voorkeur terug op het Oude Testament. Zo kunnen ze er uit pikken wat welgevallig is en het Nieuwe Testament terzijde laten liggen. Dit puilt uit van teksten die protestanten niet willen en die hen te zwaar vallen. Zij zijn opstandig tegenover Gods Zoon. Zij gruwen van Christus concreetheid. Zijn last is te zwaar. Zij erkennen geen waarheid, noch kerkelijk leergezag, zij willen zelf OT bijbelse teksten “interpreteren” en hun eigen waarheid formuleren. De protestantiserende NOM geestelijkheid wil dat ook. In het OT krijgt de liberale inslag van protestanten de ruimte, zoals dat met de joden was en is. In het OT kunnen ze hun eigen gewilde weg uitzoeken, niet in het NT. Dit biedt te weinig ruimte. Protestanten willen niet de concreetheid van Christus. Dat laat hen geen ruimte. Daarom zoeken ze hun rechtvaardiging bij de, vaag en ver weg, Aartsvaders en de Profeten. Die protestanten hebben ook een voorkeur voor OT bijbelse voornamen, zoals Abraham, Sara, Jacob e.a.. In de VS leeft zo een bekende sekte van Quakers, strenge protestanten in eigen beslotenheid, van de landbouw. Zij praten nog plat Duits onder elkaar. De grote Abraham Kuyper, eind 19de eeuw, was de gereformeerde voorman der protestanten in de Haagse politiek in die tijd.
  St. Paulus kende uiteraard de Joodse geschiedenis, de Decaloog en de honderden wetten (600) van St. Mozes. Hij was een geleerd man met een rabbijnen opleiding. Dus kende hij al die wetten waarschijnlijk uit zijn hoofd. Bovendien kwam hij uit de Griekse culturele wereld, en kon hij redeneren, een gave die de Joodse Schriftgeleerden in die tijd niet hadden. Hij beperkt zich niet tot een enkele zinsnede zoals Leviticus, maar redeneert naar de realiteit die hij voor zich ziet, en werkt dat uit. Zoals ook die lange passage in zijn brief aan de Romeinen, over de verderfelijkheid van de tegennatuurlijke homosexualiteit. Hij plaatst dat dicht bij, en werkt dat concreet uit, in onze tijd en in alle tijden van de eeuwigheid. Zoals U zelf hier ook laat zien, waren Schriftgeleerden schriftpluizers, zoals Christus hen ook verwijt, hypocriete “witgepleisterde graven”. Die stoppen bij de punt, aan het eind van de zin. En dan stopt het verdere denken ook. St. Paulus was echter de man die uit dode teksten leven gaf, begenadigd als hij was door de Heilige Geest. Hij was geniaal en is de maker van de katholieke geloofsleer. De apostelen hadden het heilige vuur en de moed om tot het uiterste te gaan. Maar St. Paulus, bij katholieken zeer geliefd, is de stichter van de Kerk en het Christendom rond de Middellandse zee, voordat Jeruzalem vernietigd werd in het jaar 67, na een joodse opstand tegen de Romeinen. Daarbij werd de Tempel vernietigd en ongeveer een miljoen joodse bewoners afgeslacht door generaal Titus. Aan de enorme reizen van St. Paulus hebben we de talloze brieven te danken, de enorme hoeksteen waarmee het katholieke geloof in zijn totaliteit vorm gekregen heeft. Hij was de grootste onder de apostelen.

 23. Mooi verhaal van die man. Goed hoor. Al heb ik mijn twijfels over conversietherapie. Als het niet lukt is er meer frustratie. Beter is dat hij leert omgaan met zijn geaardheid, zoals hij nu doet. Proberen het als een uitdaging te zien om meer “hetero”manieren i.p.v. het verwijfde mee te experimenteren. Homosexualiteit ontstaat door een afwijkende of gestoorde psycho-sexuele ontwikkeling. Waar een minderwaardigheidscomplex meester bij het individu wordt. Lees het boek van Gerard van der Aardweg, RK psycholoog en -analyticus maar daarover. Het is geen keuze. Het is een geaardheid. Anders zou het makkelijk zijn om van homo naar hetero te gaan. Significant is er onder homo’s promiscuïteit meer voorkomend dan bij hetero’s. Bij beiden is overspel, promiscuïteit zondig. Homohuwelijk is onzinnig. Een Amerikaans onderzoek onder homo’s die een zgn huwelijk hebben gesloten zijn onder die homomannen 3-5% die meer vreemd gaan dan de vreemdgaande heteromannen. Onder lesbo’s/vrouwen zijn 5-7% van hen meer overspelig dan bij de overspelige heterovrouwen. Bovendien is homosexualiteit tegennatuurlijk, is er geen voortplanting en anaal, (wat walgelijk is), daar niet voor bedoeld. Kwetsbaar weefsel, vatbaar voor virussen en bacteriën. Wat al laat zien dat het onnatuurlijk en van God los is. Niet te min dienen we wel over hen te ontfermen. “Niet een gezonde heeft een dokter nodig”, staat in het Lucas evangelie. Met name de zonde dienen we te veroordelen. We dienen hen niet te verketteren. Maar wanneer twee mensen van het zelfde geslacht samenwonen is het m.i. hun verantwoording. Het oordeel is aan de Heer. De bisschop is meer de Wereldse dan de Geestelijke weg (de weg van de Heer) aan het bewandelen. Waarbij het eerste vroeg of laat een doodlopende weg blijkt. Maar de Geestelijke(De weg van de Heer) een doorlopende weg is.

 24. Beste Jules, ik ben geen protestant en ik behoor ook niet tot één of andere protestantse sekte. En ik ben ook geen knorrige gelovigen, je had echt komiek moeten worden, ik heb me een kriek gelachen van uw opmerkingen over mij. Je was ook de man die schreef dat Luther zelfmoord had gepleegd. Ik heb daar echt geen bewijzen over gelezen. Ik citeerde gewoon de grote apostel Paulus die in zijn tweede brief aan de kerk van Korinthe schreef over het wezen van het Nieuw Verbond, dat nu in onze harten is geschreven. Sorry dat ik niet zo uitgebreid schrijf over alles, ik houdt het liever kort en bondig, anders wordt het schrijven te slaperig en onbeduidend. Ik blijf liever bij het thema. Beste Jules je bent een toffe mijnheer en hopelijk ontmoeten we elkaar is, wie weet.

  1. Prima gezegd, beste Willy, maar uw bagatellisering van de zelfmoord van Luther, op 18 Februari 1546, laat ik niet zonder meer passeren. Die zelfmoord is te belangrijk om te weten, en voor de nieuwkomers op dit voortreffelijke katholieke Forum geef ik nog de refertes ter onderbouwing. Enkele jaren terug is dit punt van Luther’s zelfmoord, hier uitgebreid ter sprake gekomen, in een lange discussie met een onderlegde tegenspreker, zelf een latere bekeerling, zoals Luther’s huis knecht Rudtfelt.
   Uw mislukte poging ter achterhaling, beste Willy, is nog geen aanwijzing over het ontbreken van de feitelijke gegevens mbt. Luther’s zelfmoord. Die gegevens zijn enkel te vinden in katholieke bronnen. Het stad archief van Freibourg heb ik niet geraadpleegd. Pt. (4) en (5), acht ik voldoende grondig als bevestiging. Mijn gegevens zijn niet uitputtend, er zijn er nog veel meer, in Parijs, Antwerpen, Genève.
   Hier zijn die te vinden :
   (1) “Martin Luther”, Ivan Gobry ;
   (2) “Luther”, Jean Sevilla, Hfd.red. LeFigaro ;
   (3) “La Fin de Luther”, Dr. Majunke, ed. Walzer, Paris, 1893 ;
   (4) “Praescriptiones adversus haereses”, Henri Sidelius (Overste Franciscaan), Antwerpiae, 1606,
   geciteerd door Mgr. Henri Delassus, in “Les pourquoi de la Guerre Mondiale”, Tome II, Nihil
   Obstat 1920, ed. Desclée, de Brouwer, Paris, 1920 ;
   (5) De testamentaire verklaring van Luther’s huis knecht, over Luther’s zelf ophanging aan zijn
   hemelbed, is gedeponeerd in het stad archief van de stad Freiburg ; deze is in Freibourg in
   ingezien en gelezen door Henri Sidelius.

   1. Correctie hierboven,
    lees laatste regel ; “………ingezien en gekopieerd door Henri Sidelius.”

 25. Al degenen die beweren dat homo’s zo geboren zijn:
  Waarin verschillen ze van de hetero’s?
  Dus waar zit het verschil: in hormonen, genen en/of hersenen?

 26. Als er geen enkel verschil zit in hormonen, genen en/of hersenen, dan blijft over:
  opvoeding, ervaring en. ziekte (volgens mij heb ik alle mogelijkheden gehad).

  1. ALs je uit gaat van dat jij gelijk hebt Derks…. Waar is het dan bij jou mis gegaan?

 27. @juuls i.v.m. Uw reactie van 23 maart 2021 om 09:11, inhoudende:
  Als je uit gaat van dat jij gelijk hebt Derks…. Waar is het dan bij jou mis gegaan?

  Mijn reactie:
  Zoals U weet, ben ik gescheiden. Ik WEET, wat de oorzaak is, omdat ik daar met hem over gesproken heb; ook mijn zoon wist de oorzaak en hij probeerde om van die – volgens hem – gevaarlijke homo-kliek af te komen.

 28. @juuls,
  Door de echtscheiding had ik vijftien jaar nul contact met die zoon.

  Trouwens mijn zoon had gelijk: die kliek was écht gevaarlijk. Zij hebben mij óók bedreigd en enorm lastig gevallen.
  Één bedreiger is door de politie opgepakt voor langere tijd ingesloten.

  @juuls, U begint steeds grover te worden; weet U nú genoeg?

  1. Op het internet gaan lelijke forumtrollen rond die er plezier in scheppen om kwade reacties van anderen uit te lokken.

   Met die kennis, laat u niet ophitsen door de propagandist van Sodom op dit forum.

 29. @juuls,
  U beweert – vanwege duistere (want: niet door U kenbaar gemaakte) redenen, dat hom – zijn geen keuze zou zijn; de sexuele voorkeur zou volgens U in de mens zitten.

  Op deze site – bij het artikel site: Over homofobie, politieke correctheid en “anders zijn”) had ik zeer recent al kenbaar gemaakt, dat het het discussiëren over homofilie waarlijk ‘n zwaar offer is voor mij.

  Desondanks meent U mij ter verantwoording te moeten roepen. U bent ongewoon onbeschoft.

 30. correctie:
  @juuls,
  U beweert – vanwege duistere (want: niet door U kenbaar gemaakte) redenen, dat homo – zijn geen keuze zou zijn; de sexuele voorkeur zou volgens U in de mens zitten.

  Op deze site – bij het artikel site: Over homofobie, politieke correctheid en “anders zijn”) had ik zeer recent al kenbaar gemaakt, dat het het discussiëren over homofilie waarlijk ‘n zwaar offer is voor mij.

  Desondanks meent U mij ter verantwoording te moeten roepen. U bent ongewoon onbeschoft.

 31. @juuls,
  Na middels mijn bovenstaande reacties mijn gal te hebben gespuid, is het tijd om dat onderwerp wetenschappelijker te bekijken:
  homo’s tonen geen enkel verschil in hormonen, genen en/of hersenen van hetero’s.
  Dan blijft over:
  opvoeding, ervaring en ziekte (volgens mij heb ik alle mogelijkheden gehad).

 32. @juuls,
  Dit móet mij van ’t hart:
  U bent net zo onbeschoft als die kliek homo’s van mijn zoon. Dat kan geen toeval zijn.
  Volgens mij bent Uzélf homoseksueel (dus op seksueel gebied actief als homo).
  U bent zélf zeer persoonlijk naar mij toe geweest. Dat geeft mij het recht om persoonlijk naar Ú te worden: Waarom bent U homo geworden? Dat kan volgens mijn overtuiging alleen via opvoeding, ervaring of geestelijke ziekte.

  1. Homo’s en lesbiennes kunnen gered worden door het exorcisme van een goede priester, die er ook in gelooft, anders maakt hij er niets van te bakken.
   Bovendien kan er enkel een exorcisme uitgesproken worden als de homo of lesbienne dat uit een vrije wil vraagt.

 33. @ Jules Van Rooyen: Bedankt voor je informatie. Als een goede speurder ga ik nu alles onderzoeken over de gegevens die je hebt gegeven. Ik ga ook eens met enkele theologen praten hierover. Zowel in de katholieke kerkgeschiedenis staat er niets over vermeld. Maar het kan. Moest mijn onderzoek niets opleveren dan zal deze zaak worden geclassificeerd als een groot mysterie zoals de ufo’s boven het Amerikaanse Roswell. Bedankt Jules, ik ga aan de slag, je hoort nog van mij.

 34. @ Jules Van Rooyen,
  Ook ik bedank U voor de info inzake de zelfmoord van Luther. Volgens mij weten vele protestanten daar niets van af.

 35. Luther heeft helemaal geen zelfmoord gepleegd. Zulke verhalen passen uitstekend binnen het kader van de diepe haat die Rome tegen de reformator koesterde.

  1. De rozenkruiser Luther was geen reformator, maar een deformator, uitgestuurd door de synagoge van de satan en hun hermetische netwerken om de Latijnse Kerk te destabiliseren.

   1. @Theudmer,
    Afgezien van door wie Luther uitgestuurd was, Luther heeft géén zelfmoord gepleegd.
    Als R.K. gelovige moét ik zeggen: Die zogenaamde ‘zelfmoord’ van Luther past uitstekend binnen het kader van de diepe haat die Rome tegen de reformator koesterde (Bedankt @Isabelle).

  2. @Isabelle,
   Datzelfde schreef ik ook in mijn reactie van 24 maart 2021 om 14:58 uur.

 36. Ik heb één artikel gevonden inzake de dood van Luther:
  digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20051027:newsml_a2c244c5ce07412da1437df9c1de46b6

 37. Grappig, ik voorspelde al dat dit forum zich geroepen voelt in de pen te kruipen…, door een wat meer progressief geluid…. wat men er tracht mee te bereiken puzzelt me… Ieder zijn hobby’s blijkbaar zeker?

 38. Gelukkig zijn er nog goeie bisschoppen die sterk in de Rooms-Katholieke leer staan. Respect voor alle leven. Geboren en ongeboren.
  Daar zouden onze Vlaamse woke progressieve (post)modernistische gemijterden eens dringend een voorbeeld aan mogen (moeten) nemen!

  Katholiek Inside – ND
  Aartsbisschop Salvatore Cordileone wil politici die legale abortus steunen weren van de communie. Hij is aartsbisschop van San Francisco, het bisdom waar ook Nancy Pelosi, de democratische en katholieke voorzitter van het Huis van Afgevaardigden woont.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht