Wij zijn woedend!

Ja, wij  Rooms-katholieken zijn woedend over het verraad van ” bisschop” Bonny.

Mijnheer Bonny spuwt in de media zijn gal uit over de nota van de Congregatie van de Geloofsleer,  goedgekeurd door paus Franciscus, die gewoon herhaalt en verduidelijkt  wat de katholieke Kerk sinds tweeduizend jaar zegt over homoseksuele betrekkingen: homoseksualiteit is een zonde en er kan dus geen sprake van zijn dat homoseksuele verhoudingen gezegend worden. Bonny is beschaamd en zelfs ‘woedend’ over de nota, en de andere Belgische bisschoppen samen met hem. Wel, mijnheer Bonny, wij vinden uw uitspraken schandalig en wij zijn er woedend over!

De nota stigmatiseert geenszins de homoseksuele medemens, integendeel. Ook hij is geroepen tot heiligheid. De nota benadrukt alleen maar dat een zegen een liturgische daad is, die  alleen door God kan gegeven worden aan wat strookt met de Goddelijke waarheid, zoals door de Kerk geopenbaard . Vermits homoseksualiteit door God(en dus door de Kerk )niet als ‘goed’ ervaren wordt, kunnen de daden die er de uiting van zijn dus ook niet gezegend worden. Om dat uit te leggen ontbreekt het mijnheer Bonny waarschijnlijk aan wat grijze cellen. Zijn uitspraken staan zelfs niet op het peil van het zesde leerjaar van de lagere school!

Ik voorspelde  reeds dat de politieke wereld en het aanverwante mediacircus deze voor de Kerk heel normale uitspraken zouden aangrijpen om de zoveelste “anti-Kerk” storm te ontketenen en nu zij zelfs een bisschop voor hun kar kunnen spannen, kan de vreugde niet op. Een bisschop die zegt dat homoseksuele verhoudingen niet zondig zijn en  vindt dat de inzegening van een huwelijk tussen homoseksuelen heel normaal is, wat wil je meer …En schijnbaar vinden vele van de weinig nog resterende priesters in het Antwerpese bisdom dat ook! De VRT liet trouwens direct een homo-priester en een pastoraal werker met dezelfde geaardheid aan het woord . Zij vonden het een hele doorbraak. Er zullen nog veel van die scheefgetrokken reportages volgen. Een priester echter die de nota van het Vaticaan een terechte en welgekomen verduidelijking vindt( en zo zijn er vele, vooral jonge priesters), zal u zeker niet horen. Zo werkt het systeem nu eenmaal…

Eigenlijk verbaast de reactie van Bonny mij niet. Al jaren wordt de Vlaamse maatschappij gehersenpoeld. Wat goed is, wordt kwaad en wat normaal is, wordt abnormaal. Mensen voelen wel aan dat er iets niet klopt, maar degenen die dit aanklagen worden als ultra-conservatief gebrandmerkt en als dusdanig “kaltgestellt”. Bonny is allang met zijn mollenwerk bezig. In 2012 werd in Antwerpen het als godslasterlijk ervaren  toneelstuk van Castelucci ” On the concept of the face, regarding the Son of God” voorgesteld . Op het einde van de vertoning worden uitwerpselen naar een groot portret van Jezus geworpen. De toenmalige voorzitter van het ” Katholiek Forum” en enkele leden stapten mee  in een protestbetoging en vroegen aan Bonny om het stuk af te keuren, wat hij onmiddellijk weigerde. Hij vond zich door het spektakel immers ” aangesproken”! En zo zijn er nog verschillende protestbetogingen geweest, steeds door hem weggewuifd en als ‘conservatief’ bestempeld. Bonny wil de evenknie zijn van de Franse voormalige bisschop Gaillot, die twintig jaar geleden de grote’chouchou’ was van alle progressieven en ook inging tegen de officiële leer van de Kerk. Hij is allang vergeten!

Kunnen wij ‘mijnheer’ Bonny en konsoorten nog als bisschop van de katholieke Kerk erkennen, nu zij de leer van de Kerk en van de Paus in het openbaar verwerpen en de gelovigen in de grootste verwarring brengen? Ik denk dat er daarop een duidelijk antwoord moet komen!

 

Auteur:Veroon ter Zee

84 commentaren op “Wij zijn woedend!

 1. De Congrehgatie voor de geloofsleer heeft met haar verklaring een pad in de korf gezet van Paus Franciscus. De Congregatie staat bekend als een oerconservatief bolwerk. Gelukkig zegent onze pastoor homohuwelijken in en de betrokken congregatie zal hem niet tegen houden.

  1. @René
   De congregatie is overduidelijk. Een ‘gezegend’ homo’huwelijk’ is NIÉT geldig. Zo’n ‘huwelijk’ is zelfs niet geldig als zouden 100 bisschoppen zo’n ‘huwelijk’ inzegenen.
   Dit is zeer logisch: God laat Zich niet dwingen.

   1. @René,
    Als U desondanks ’n homo’huwelijk’ wil laten inzegenen, dan rest de volgende vraag:
    wie is die god van U: satan of God? Een andere keus hebben wij mensen niet.

   1. ja, ze zeggen dat nu de kerken leeglopen. Maar ze zijn al jaren leeg! Maar wat nu? De interne verdeeldheid is nog groter geworden en Rome is de kluts kwijt. Blijkbaar is het besef nog niet gekomen bij die oerconservatieve katholieken dat ze door de maatschappij zelf zijn ingehaald. Voor mij geldt, als er een god is die de (naasten)liefde voorstaat, dan geldt dat ook voor homo’s. Maar als Bonny zich zo sterk uit tegen de fossielen van de Congregatie en zo regelrecht zijn eigen instituut aanvalt, kan hij beter zijn kap over de haag gooien. Dat is consequent. De RKK van binnenuit hervormen is al decennia een utopie gebleken.

    1. Liever een leeg kerkgebouw dan een kerkgebouw vol sodomitische ketters. Het feit is echter dat het katholicisme meer en meer ingang vindt bij mensen van de jongere generaties die het trauma gekend hebben van opgevoed geweest te zijn door degeneraten zoals u, maar verbitterde oude acht-en-zestigaards zoals u willen daar niets van weten.

     “Knight_atlantic” op Twitter, zelf een jonge kerel van negentien of twintig jaar, zei het volgende:

     “The rabidly savage hammer and sickle groups of blue haired nose pierced women and anorexic men are a breed on the way to extinction.”

     Kijk, Schepens, het is simpel: In de katholieke Kerk moet de katholieke doctrine onderricht worden. De verwijfde Johan Bonny is Bisschop van Antwerpen; als bisschop van de katholieke Kerk heeft hij de plicht om het katholicisme te onderrichten. Zijn walgelijke perversiteiten hebben geen plaats in de Kerk.

     Ik zou graag duistere wezens zoals Bonny met de kerkban zien geslagen worden, maar dat zal helaas pas gebeuren tijdens de regering van een andere paus dan degene die nu zittend is in Rome.

     1. Aan mijn reactie wil ik dit nog toevoegen:

      De christelijke naastenliefde heeft niets te maken met het “zegenen” van gruwelijke zonden zoals sodomie. Het is christelijke naastenliefde om plegers van dergelijke zonden tot berouw te brengen opdat zij gered worden van de eeuwige verdoemenis. Mensen aanzetten om de weg van het kwaad verder te bewandelen, zoals u wilt dat er gedaan wordt, is een daad tegen de christelijke naastenliefde.

      1. Theudmer.
       Laat u toch niet zo kennen en gaan, man. En een kind van 19 mag je niet te serieus nemen, meen ik te weten.

       U laat zich gewoon bespelen. Er niets aan de hand. Een Bisschop vertoond bepaald gedrag en dat is zaak van zijn overste.

       Dat de ‘media’ dit uitvergroten vind ik vervelend. Men zou de media moeten mijden als ware het een ziekte.
       Dan is het probleem wellicht weg. Stelt u zich maar voor. Geen enkele katholiek verneemt dan meer iets van de media: kranten, televisie, radio, bladen, films, internet, boeken, iphones, reclame en nog die ik vergeet. Wég conditionering, hersenspoeling, beïnvloeding, betovering, valse informatie, verborgen informatie, magie en dergelijke. Dát zou wat betekenen aan geestelijke rust en wel meer onverstoorbaarheid teweegbrengen.
       Wanneer alle katholieken de media dus zoveel als mogelijk zouden negeren, dan is hun macht over cliënten van hen waarschijnlijk nihil.

       Dus, gewoon geen aandacht meer aan geven? Dan kan die Bisschop ook geen verwarring onder katholieken teweegbrengen.

       Daar zijn dus geen krachttermen voor nodig, beste Theudmer, lijkt mij. Soms zijn oplossingen eenvoudiger dan het lijkt.

       Dus ook hier, redactie: wellicht zou u negatief nieuws willen negeren? Het is ook zo naar hè?

       Ik kan natuurlijk ook fout zijn, maar dan lees ik dat wel.

       1. Herstel: Ik kan ook fout zitten, bedoelde ik.

        En: Ik ben helemaal niet woedend. Waarom zou ik? Als de man zich niet aan regels houdt is dat zaak voor de kerk. Het venijn zit hem in de berichters. Die geven hem een platform. En de lezers maken zich wellicht ‘medeschuldig’ door het te lezen. De geest moet zo rein als mogelijk zijn. Niet vervuild door media. Ook niet door mensen van het internet. Dat is toch te begrijpen.
        Hoe vaak heeft Jezus niet gewaarschuwd voor onzin praters? Laten zien wat de tactieken waren? Dat heet Hij ter lering, meen ik.
        Dat lijkt me duidelijk? Beheers uw eigen geest. En dat houdt dus ook in dat u geen verkeerde dingen leest of ziet. Ook Paulus hamerde daar op, toch?

        Vrede op aarde.

     2. Juist de jonge streng in de leer zijnde priesters zijn totaal verwijfde mannen. Als ik de 30minners bekijk die in onze regio rondlopen kan ik ze stuk voor stuk aanwijzen als verwijfde mannen. Deze zijn ergens in hun leven iets tekort gekomen (triest genoeg) en voelen dan een roeping….

      1. @ Juuls,
       hetgeen gij hier moedwillig met kwaadwilligheid als slecht wil voorstellen is zeer goed gekend en meestal te vinden bij jonge leraars en leraressen maar ook bij jonge priesters en novicen in kloosters. Het gaat om een zuiverheid van gemoed, een zeer positieve ingesteldheid en een grote voorzichtigheid in handelingen en woorden. En inderdaad is daar innerlijke gestrengheid bij nodig om niet door de duivel te worden overvallen door lichtzinnigheid in woorden en handelingen.

       Een roeping is niet een willekeurig gevoel of een emotie.
       Het minste dat ik er kan over zeggen is dat de engelbewaarder al bij jeugdige leeftijd begon met nadrukkelijk te verwijzen naar zuiver geestelijk leven en het verlangen dat uit te dragen naar anderen. Het werd niet alleen door VaticaanII bij zeer velen in de kiem gesmoord, maar er was ook het groeiend materialisme en de alles vernietigende relativering van het socialisme.

       Gij, Juuls, bent net als antibisschop Bonny ver van de Waarheid en de zuivere geestelijke Liefde verwijderd geworden. Waarom komt gij nooit tot zelfonderzoek? Is het voor antichristenen misschien niet meer nodig zichzelf voortdurend te onderzoeken? Laat gij u zomaar de wil van de duivel opleggen? Want al uw uitspraken komen voort uit innerlijke duisternis. Een blinde kan het bemerken.

       Zoek a.u.b. naar innerlijke zuiverheid door oprecht gebed en wereldse vernedering want als gij niet bereid zijt uw duister zieltje met gestrengheid grondig te onderzoeken plaatst gij u zelf voor de Gerechtigheid van Jezus en geen Barmhartigheid kan u dan nog toekomen.

      2. juuls,
       Hoe durft U nog iets te zeggen over ánderen. U bent zelf te laf om zich te verantwoorden voor U reacties. Zo wacht ik nog stééds op Uw antwoord inzake Uw wel zéér grove reactie.

      3. Oeps, nu op de correcte plaats:
       juuls,
       Hoe durft U nog iets te zeggen over ánderen. U bent zelf te laf om zich te verantwoorden voor U reacties. Zo wacht ik nog stééds op Uw antwoord inzake Uw wel zéér grove reactie.

    2. De Bijbel laat voor Christenen en Joden aan duidelijkheid niets te wensen over qua sodomie. Bovendien is reeds millenia lang, sinds Adam & Eva de endeldarm een onderdeel van het spijsverteringsstelsel en niet van het voortplantingssysteem. Gelukkig maar, want anders waren wij nooit kunnen geboren worden !

    3. Wij zijn helemaal NIET door de maatschappij ingehaald, waar haalt u het ! Want die is in de andere richting bergaf gelopen, met Bonny in de rol van “Rattenvanger van Hameln” . Ten bewijze ; tal van gebroken huwelijken met de kinderen als grootste slachtoffers, HIV-Aids, beschavingsziekten ; depressie & burn out etc…wegens de ontkerstening. Zo ontstond een spiritueel vacuum dat zelfs niet werd opgevuld met één of andere vorm van uit de duim gezogen, ersats, één of andere vermeende…. “spiritualiteit” (sic)

 2. Moedig standpunt van Belgische bisschoppen

  De Belgische bisschoppen hebben kennisgenomen van het ‘responsum’ van 15 maart 2021 waarmee de Congregatie voor de Geloofsleer herhaalt dat de zegening van de leefgemeenschap van ‘personen van hetzelfde geslacht’ niet mogelijk is. Zij beseffen dat dit bij veel homoseksuele gelovigen hun ouders en grootouders, hun familie en vrienden bijzonder pijnlijk overkomt. Sinds jaren werkt de katholieke kerkgemeenschap van ons land in al haar geledingen (bisschoppen, priesters en pastorale medewerkers, theologen, wetenschappers, politici en maatschappelijke werkers), samen met andere maatschappelijke actoren, aan een klimaat van respect, erkenning en integratie. Velen van hen zijn bovendien geëngageerd in een kerkelijk verband of een christelijke instelling. De bisschoppen moedigen hun medewerkers aan om deze weg te blijven volgen. Ze voelen zich daarbij gesteund door de exhortatie Amoris laetitia, De vreugde van de liefde, die paus Franciscus schreef na de bisschoppensynode van 2015: onderscheiden, begeleiden en integreren; dat blijven voor de bisschoppen de belangrijkste sleutelwoorden.

  1. Wij zijn verbolgen wegens Bonny’s intentie tot promotie van holebi-betrekkingen

 3. God heeft man en vrouw geschapen. Jezus was voor het huwelijk tussen man en vrouw. Daarom zei Jezus zal een man zijn ouders verlaten en een vrouw aanhangen. Duidelijker kon Jezus het niet stellen. God wil dus het gezin zegenen. En natuurlijk is de bisschop van Antwerpen woedend, hij zag in deze paus zijn vriend voor een progressieve beleid. Maar van deze paus was al langer bekend dat hij tegen het homohuwelijk was en is. Hij heeft het dan ook ondertekend. Deze bisschop kan beter een stap terug zetten. Heeft m’n nu nog niet begrepen waarom de kerken leeglopen? In de congregatie van geloofsleer zitten allerlei mensen met verschillende visies en het is zeker niet oerconservatief, ze waken over de katholieke leer wat hun plicht is.

  1. Als uw God alles geschapen heeft, Willy, dan heeft hij ook de tussenvormen, de transgenders enz. geschapen. Ook als de tekstschrijvers van een paar duizend jaar geleden nog niet konden beschikken over de wetenschappelijke inzichten van nu. Toch?

   1. God heeft niet de transgenders geschapen, Hij heeft man en vrouw geschapen, lgtb is een bewuste gedragskeuze van de mens met een vrije wil, die zich net zo goed kan overgeven aan moord of diefstal. Of heeft God misschien ook moordenaars en dieven geschapen, en moeten we dat dan ook maar goedkeuren en aanvaarden ? Uw dwaalredenering is ronduit sofistisch en misleidend.

   2. Ik dacht dat de heren professoren in de universiteitskliniek in Gent transgenders “scheppen”?

 4. De reactie van het gedrocht Bonny is helaas, komende van hem, geen verrassing. Hij is al lang bezig geweest met het zich profileren als militant voor sodomie. Verrast zou ik zijn wanneer ik van hem een katholieke uitspraak zou horen.

  Wat er moet bereikt worden in het bisdom Antwerpen is de opbouw van centra waar de traditionele Mis canoniek opgedragen wordt door waardige priesters, waarrond er zich kernen van theologische orthodoxie kunnen vormen terwijl de novus-ordo-machine binnen de bisschoppelijke hiërarchie verder sterft door verminderende kerkelijke demografie.

  Johan Bonny blijft de canonieke Bisschop van Antwerpen totdat hij door een competente kerkelijke rechter als heretisch gemarkeerd wordt, maar helaas gebeurt dat in deze tijd niet snel tegen cultuur-marxistische clerici. Maar, voor alle duidelijkheid jegens de aanhangers van tegennatuurlijke zonde op dit forum: Beweren dat sodomie moreel acceptabel zou zijn is zeker een delict van heresie, en daar staat excommunicatie op als kerkelijke straf.

  Het gebrek aan het toepassen van kerkelijke straffen tegen de cultuur-marxisten binnen de heilige Kerk is een niet te onderschatten onderdeel van de lamentabele situatie in de Kerk vandaag. Bisschoppen kunnen binnen hun diocesen zeggen wat goed is en wat kwaad, maar wanneer zij de banhamer niet hanteren tegen de delinquenten binnen hun terreinen van rechtsmacht, dan kan dier aanhang aandikken binnen de Kerk, opklimmen op de ladder van gezag en uiteindelijk plaatsnemen op de bisschoppelijke tronen van diegenen die eerder nagelaten hebben de nodige kerkelijke straffen toe te passen.

  1. Is dat niet lastig, Theudmer, om zoveel eeuwen te laat geboren te zijn?

   1. Ha, ziedaar, ene van Mei ’68, in wiens hoofd het immer 1968 is. Hoe bent u uit het museum ontsnapt?

    1. Persoonlijk inderdaad door ‘mei 68’. Ik ben dan in Leuven gaan studeren, na een jaar te hebben doorgebracht aan het Groot Seminarie in Brugge. De bevrijding uit dat beklemmende roomse leven kon beginnen en is het beste wat mij ooit is overkomen. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat jij ooit ook de sleutel mag vinden om uit dat museum te ontsnappen. Want met zovelen zijn jullie daar nu ook niet meer, toch.

     1. Vooral bij de twintigers is er een terugkeer naar de katholieke doctrine bezig, hier in Vlaanderen nog bijna niet, maar wel in bredere omvang in landen zoals Frankrijk en de VS; nog altijd een minderheid, maar ge ziet meer en meer katholieke monarchisten verschijnen in het publiek discours op het internet. Het doctrinair landschap bij de jongere generaties is anders dan twintig jaren geleden. Maar u weet waarschijnlijk de discussies die dat aantonen zelfs niet te vinden, wat typerend is voor mensen die “Het Laatste Nieuws” lezen en vervolgens denken dat ze weten wat er gebeurt in het aardrijk.

      Het apostolisch en katholiek geloof heeft geen vervaldatum, want het zit niet in de perverse tijdsgeest van één of ander decennium gevangen zoals u in de jaren zestig van vorige eeuw, maar het is voor alle tijden, het lichtbaken tijdens het eb en vloed van alle volkeren, voor alle seizoenen. God is eeuwig Dezelfde en verandert niet; Zijn roepstem tot de naties is universeel en blijft bindend te midden van de woeste omwentelingen op aarde en het geraas van de goddelozen. “Stat Crux dum volvitur orbis” is de leuze van de Kartuizers, “Het Kruis staat wijl de wereld omgewenteld wordt”. Het is bespottelijk om de jaardatum van het moment te vernoemen alsof dat een argument zou zijn.

      De spotternij van de goddelozen zal hen niet baten wanneer zij, na gestorven te zijn zonder boetvaardigheid, geketend zullen zitten in de donkere putten van Sjeool, gefolterd door het eigen geweten en door de straffen voor hen bereid in die lagere regionen.

     2. FD schrijft: “Want met zovelen zijn jullie daar ook niet meer, toch.”

      Bwah…

      Eind 2014 waren 1,272 miljard mensen of ongeveer 17,8% van de wereldbevolking rooms-katholiek gedoopt. Het aantal katholieken is tussen 2005 en 2014 met 14% gestegen, iets meer dan de aangroei van de wereldbevolking met 11%.

      Welk ‘museum’?…

      U maakt uzelf belachelijk.

     3. Dag Frank , hoe is het daar in Bokrijk bij die Mei-68-fossielen ? Is het nog altijd zo ; “het is ten strengste verboden te verbieden dat verbieden verboden en zelfs die bewering is verboden” ????

      1. Voor mensen die hun hele leven, hun denken, hun voelen en hun intelligentie laten afhangen van een bundel sprookjes van ruim 2000 jaar geleden, is Bokrijk best wel een moderne plek om te vertoeven. Toch? Ps. Ik discussieer liever op een hoger niveau, maar dit Forum laat dat niet toe. De hardste roepers hier weten perfect ‘wat God wil’, en zijn in de verste verte niet meer in staat om in te zien dat zij hier uitsluitend hun eigen kleine meninkje verkondigen. Maar bon, iedereen zijn hobby.

       1. Ik heb u hier nog niet op een hoog niveau zien discussiëren, maar atheïsme is dan ook inherent tegenstrijdig met een hoog intellectueel niveau; atheïsten geven de voorkeur aan bizarre sciëntistische mythologieën in plaats van zich aan de realiteit te houden.

    2. Omdat Bokrijk een open-lucht museum is voor Mei-68-fossielen is ontsnappen blijkbaar wel mogelijk.

 5. Terechte woede om wat een ketterse bisschop als stelling poneert. De Paus dient hem consequent te excommuniceren. Uiteraard lopen de “woke” media hem achterna. De Congregatie bestond uit vele bischoppen uit talrijke steten uit ALLE continenten, niet alleen uit het wegkwijnende ethisch ontaarde Europees Avondland. De “woke” fanatici lijken niet te beseffen dat onze grote wijdse wereld beduidend groter is dan Europa en vitaal ethisch conservatief is gebleven. Enkel een heel kleine minderheid van staten tolereert wettelijk aberraties als holebi “huwelijk”(sic), abortus, euthanasie.

 6. Wanneer een priester sodomieten “zegent” om hun schandelijk gedrag komt er daadwerkelijk geen zegening over hen, maar een goddelijke vloek. De daad van een dergelijke priester is onbarmhartig en tegen de naastenliefde, want door een dergelijke blasfemische daad roept hij de toorn van God af, niet alleen over zichzelf, maar ook over diegenen die zich bereid tonen het wijdingssacrament te beledigen door zich zo te laten “zegenen” door de misdadige priester.

 7. Voor alle duidelijkheid: het document van de Congregatie voor de geloofsleer is NIET ondertekend door paus Franciscus.

  1. Inderdaad Robbe, het document is volgens de pers niet ondertekend door paus Franciscus, maar hij draagt wel de eindverantwoordelijkheid.

 8. Er is al enkele ,jaren een machtsspelletje aan de gang tussen de conservatieven en de eerder vooruitstrevenden. Ik zie niet in waarom de Congregatie voor de geloofsleer haar identiek standpunt moet herhalen? Om gelovigen op stang te jagen?

  1. Zij moest dat herhalen, omdat ze daarover vragen kreeg vanuit enkele bischoppenconferenties.

 9. Jammer dat alle geestelijken die zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik wetens en willens wel werden en worden gezegend.

  1. Dat geldt evenzeer voor keurige vrijgezellen of gehuwden die voor echtgenoot/echtgenote en de buitenwereld de schone schijn ophouden, maar van binnen door en door rot zijn. God kent hun hart beter dan welke justitiële of kerkrechtelijke instantie ook en dat is maar goed ook. NIEMAND, nee niemand ontspringt uiteindelijk de dans, welke zegen hij/zij gedurende het leven ook ontvangen heeft.

   Repentance and prayer. Dat is de enige uitweg, Juul. Voor pedofielen, voor homo’s en voor simpele zielen als u en ik.
   https://www.youtube.com/watch?v=8vQjI3FqbQ0

 10. Ik vind het ontroerend bijna, hoe er ook in de christelijke wereld zoveel stromingen en strominkjes zijn ontstaan, en dat die allemaal perfect en beter dan de anderen weten wat hun God wil. Een beter argument voor mijn diep ongelovig zijn kan ik nauwelijks bedenken. Voorts vraag ik mij wel af waar Veroon ‘die vele, vooral jonge priesters’ nog kan vinden.

  1. Voor atheïsten is hier geen plek, beste Frank, ga naar een webstek van vrijdenkers, gestoorden, die in alles en nog wat geloven, behalve in God, de staatsgelovigen, die de wereld al twee eeuwen lang, met tussenpozen, in brand zetten. Zij geloven in types als Marx, Babeuf, Robespierre, Lenin, Stalin, Hitler, Churchill, Roosevelt, en andere mens verachtende, psychopaten leiders. Psychopaten, bij uitstek, zijn zij degenen van de “maakbare” samenleving. Svp. donder op met uw praatjes, U heeft geen enkel recht van spreken meer, vooral niet nu we zien met de griep tirannie, waartoe een God- loze samenleving, een samenleving die God heeft dood verklaard, waartoe die in staat is !!

   1. @Frank Dierickx: Ik ben het VOLLEDIG met Jules eens. U vraagt zich af waar U die jonge priesters dan kan vinden… Ga eens luisteren bij jonge Franse Katholieken bijvoorbeeld. Daar is een ware ‘revival’ bezig van het ’traditionele’ Rooms Katholiek geloof, inclusief ’traditionele’ seminaries, waar jonge Priesters ‘afstuderen’ die dagelijks de Latijnse Mis opdragen. Niet zoals menig uitgebluste dorpspastoor (zoals Vlaanderen er heel wat telt, arm Vlaanderen…) hier bij ons die liever helemaal geen Mis meer doet. Jonge priesters die niet meer willen meedoen aan het lauwe gezever van den dorpspastoor die meer bezorgd is dat zijnen Duvel wel koud staat dan voor het zieleheil van zijn parochianen. Als U wil weten wat God wil? Lees het evangelie. De Zoon van God zelf heeft het ons allemaal duidelijk uitgelegd. Het probleem dat de meeste mensen hebben met het evangelie is dat het schuurt en wringt met hun eigen ‘modernistische’ manier van geloven. Dat is nochtans de kern van elke christen. (Van welke denominatie dan ook) Dat Jezus Christus zoon van God is, en dat we enkel door hem het eeuwig leven zullen binnengaan.

    Ach, uw praatjes klinken me zo bekend in de oren. Een ongelovige die zich komt mengen in dit soort discussies… Het is als iemand die geen snars kent van voetbal, toch commentaar gaat geven bij een match. Misschien eerst even verdiepen in de materie en de regels bestuderen (lees een keer grondig het nieuwe Testament door) vooraleer commentaar te geven. Christus is al te lang en te veel weggezet als de lamme goedzak die alles goed vindt. Leest U gerust de 4 evangelies er op na. U zal verrast zijn… En leest U daarna de handelingen van de apostelen even. En vergelijk hun vurigheid even met onze Bonny…

    1. Mijn ‘praatjes’ zijn in elk geval korter dan de jouwe, Kurt. En ik vermoed dat de verketterde mgr Bonny de bijbel nog veel beter kent dan jij, Bonny is een gediplomeerd theoloog. Misschien vandaar zijn vurigheid.

     1. Het is niet omdat iemand theoloog is dat hij ook een groot geloof heeft…

      Moest hij even vurig zijn in het verdedigen en het verspreiden van het evangelie als in het verdedigen van homorechten dan hadden we er ook écht nog iets aan.
      Maar nee hootr. Een zelfde zeikerig type van het slag de Kesel. Je denkt toch niet dat het toeval is dat deze verwijfde sujets het zo graag opnemen voor homo’s…

     2. Een ketterse, schismaticus tevens “gediplomeerde theoloog” komt in de beste families eerst voor !

   2. Vermakelijk dat u het over psychopaten heeft. Maar ja er is er een nodig om er een te herkennen zeg ik altijd maar. Uw maniacale manier van uw Geloof in te vullen met allerlei fantasieen over vrijmetselaars. Psychopatisch.. inderdaad

  2. De maandelijkse tridentijnse mis in mijn woonplaats wordt soms opgedragen door een of andere jonge priester, ze wordt georganiseerd door een kroostrijk jong gezin en het publiek bestaat voor meer dan de helft uit jonge mannen en vrouwen.

 11. Tja, praatjes vullen geen gaatjes, hè Frank? Klampt u zich maar lekker vast aan Friedrich. Wie transcendentie een vies woord vindt, kan het inderdaad beter bij Nietzsche houden. Hopelijk komt u op het eind van de rit wel in wat beter vaarwater terecht dan het strominkje waarin uw protagonist ten onder is gegaan.

  Niet te lang zo, mijn praatje?

 12. Een vraag bij: “Homoseksualiteit is gewoon een variant.” – K&l : 23 januari 2020.
  Wat doe je dan met de Bijbel?
  O.T. : – Gen. : 18 en 19 (Sodoma en Gommora)
  – Leviticus : Hfst 18:22
  Hfst 20:13
  N.T. : – Rom1 :1:27
  – I Cor : 6 : 8
  – I Thimotheus : 1 :10
  – Judas : 1 : 7

 13. Heel wat reacties op dit forum zondigen tegen de ‘Regels voor reacties’, opgesteld door Katholiek Forum zelf, in het bijzonder regel 1 en 2. Je verdient en krijgt geen respect wanneer haatreacties en scheldtirades , tegen het eigen huishoudelijk reglement in, toegelaten worden.

  1. Er is een selectief redactiebeleid. Voornamelijk gericht op het weren van andersdenkenden als de hoofdmoot op dit forum…

 14. Hieronder mijn reactie aan het bisdom:

  Geachte Monseigneur Bonny

  Ik ben heel blij met dat document van het Vaticaan over het niet zegenen van homoseksuele koppels. Er was al veel te veel bij heel wat katholieken de indruk gewekt door bepaalde uitspraken van paus Franciscus, dat hij homoseksualiteit zou goedkeuren. Dat is hiermee nu hopelijk voor altijd duidelijk gemaakt dat dat niet zo is. Ook is het van groot belang dat de kerk hierdoor een lichtbaken blijft in een door zonde overspoelde wereld, waarbij vooral de Westerse wereld inzake homoseksualiteit via de wetgeving op het homohuwelijk een zeer triest dieptepunt bereikt heeft.

  Ik heb over dit onderwerp heel veel gelezen en gedebatteerd de afgelopen twintig jaar (dit omwille van de invloed van het homohuwelijk op onze waarden en het te pas en te onpas beschuldigen van homofobie) en het is voor mij duidelijk dat onze samenleving opgesloten zit in een heel simplistisch beeld over homoseksualiteit dat sterk ideologisch gefixeerd is op het normaliseren ervan. Ik kan u honderden artikels hierover bezorgen, maar omdat u ongetwijfeld de tijd niet hebt om daar veel over te lezen zal ik mij beperken nu tot een recente studie in het Engels, waarbij de ervaringen van 78 ex-LGBT mensen duidelijk wijst op de mogelijkheid voor deze mensen om hun leven niet te laten domineren door homoseksualiteit of transgender gevoelens. Dat is mijns inziens een belangrijk element dat door u en andere verantwoordelijken in de kerk zou moeten aangehaald worden. Dit is de link naar deze studie Free-To-Change-RESEARCH-AND-REALITY.pdf
  Mensen die afstand genomen hebben van homoseksueel gedrag of teruggekeerd zijn naar hun aangeboren geslacht worden echter meestal genegeerd, geïntimideerd en/of belachelijk gemaakt. Dit zowel door media, politiek als de mainstream LGBT beweging … en door mensen in de kerk. Veel te veel mensen denken nog altijd dat je geboren wordt als homoseksueel. Van daaruit zijn er ook mensen die dan gaan geloven dat God bewust iemand zou scheppen als homoseksueel. Het idee dat een homoseksuele geaardheid al vanaf de geboorte vastligt, is een mythe die nooit bewezen is en ook wordt tegengesproken door studies en getuigenissen. Cavaria zelf schrijft trouwens al jarenlang in hun eigen online brochure over homoseksualiteit dat we eigenlijk niet weten waar homoseksualiteit vandaan komt.

  Ik probeer voorzichtig te oordelen over wat u zegt, maar ik moet toch zeggen dat ik erg aangedaan ben door uw afwijzende toon. Ik zie daarin een voortzetting van de negativiteit in de Vlaamse Kerkgemeenschap die ook al sterk aanwezig was ten opzichte van het pontificaat van Johannes-Paulus II en Benedictus XVI. Zo herinner ik mij dat de seminaristen van Antwerpen ooit een brief schreven uit protest tegen Johannes-Paulus II, toen die schreef dat vrouwen geen priester kunnen worden. Ik heb soms de indruk dat de kerk hier flirt met een schisma. Er zijn al veel afscheuringen gebeurt in het christendom en dus moet dat ook niet verbazen. Als u dan zegt: “Rome kan je relativeren, de kerk van Jezus Christus niet”, dan is ook dat de taal van het schisma. Al de christelijke kerken en gemeenschappen die Rome ‘relativeren’ denken dat ze het opnemen voor de kerk van Jezus Christus.

  Als persoon vind ik u sympathiek, maar als bisschop heb ik totaal geen steun aan u. Erger nog, ik voel mij nu uitgesloten uit de Vlaamse kerkgemeenschap omdat ik nog wél overtuigd ben dat de leer van de kerk inzake homoseksualiteit Gods plan met de mensheid weerspiegelt.

 15. Het cultuurmarxisme heeft helaas ook de (progressieve) katholieke kerk getroffen. Men denkt daarbij Werelds i.p.v. Geestelijk. Homo’s horen erbij. Maar als er sprake is van promiscuïteit wat relatief vaker bij hen voorkomt dan bij hetero’s zal het hen niet gelukkig maken. Dat bedoelt de Bijbel. Het is zondig, omdat de liefde er niet bij is als men van de een naar de ander gaat. Vele getuigenissen van losbandige personen die dat hebben ervaren en met spijt terug kijken op hun verdorven pad en nu zich beter en vreugdevoller voelen dan daarvoor. Nu ze zich hebben afgekeerd van dat pad en nu Jezus volgen.
  Maar er is nu een cultuurmarxisme in gang samen met de Great Reset. D.w.z. een aanval op het gezin dat bij hen moet worden vernietigd. Ja zelf krom, dat hetero zijn afwijkend is. Zie hier hun onlogisch, gestoorde en perverse denken. Dat gezinnen ook uit 2 mannen/vrouwen met geadopteerde kinderen kan bestaan. Uit onderzoek blijft dat er opvallend veel kinderen uit die “gezinnen” kampen met psychologische, emotionele en gedragsproblemen . Doordat 1 of beide ouders bewust of onbewust actief of militant met homosexualiteit bezig zijn. Waardoor het kind zich niet kan ontwikkelen zoals het zou willen zijn. Cultuurmarxisme waar homo-propaganda te beginnen bij de peuters willen opleggen. De strot worden doorgeduwd. Arme kinderen die ook met die genderwaanzin te maken krijgen. Waar ze voorkrijgen dat ze geen jongen of meisje meer zijn. Het biologische wordt ontkend en het kind in verwarring gebracht. Nu al bijv in de VK vele kinderen onder de 10 jr die zich willen laten ombouwen. Dat het meer een mentale kwestie is wordt verzwegen. Dat als men meer meisje voelt als jongen en omgekeerd bij een meisje dient niet te worden onderkend. Wel de gedachte dat een operatie hen zal bevrijden. Want 21% van diegene die een transgender operatie hebben ondergaan, dus na de operatie, plegen zelfmoord of doen een poging daartoe. Laten ze meer psychologisch en Bijbels onderricht worden. Waar ze leren dat ze een Gods geliefd kind zijn en vreugde in Hem ervaren, als men Hem nederig boven alles stellen, de ander lief heeft, gelijk zichzelf, geen afgoderij of afgod najagen en dienstbaar zijn. Dan dient men regelmatig te bidden, -kerkgang/eucharistie en Zijn Woord/Bijbel/evangelie met een open blik te lezen. Niet 1x maar steeds weer. Zo komen ze Hem op het spoor. Geneugten mag men van genieten. Maar als dat uitmondt in doorschieten dan wordt het werelds. Prediker zei; “geniet van het leven daar hoort eten en drinken bij”. Het Wereldse, wat leegte, nihilisme en onverschilligheid (wat het Kwaad is). Dat laatste noemen ze tolerantie. Waar je geen stap verder mee komt. Cultuurmarxisme heeft het over bevrijding maar men wordt er niet vrij door maar gebonden.

 16. Homo’s in dit land leven volgend de Kerk in zonde, dit het katholiek geloof. Homo’s in een islamland worden ofwel gedood of van een dak gegooid. Maar dat mag hier niet gezegd worden op straffe van uitgekreten te worden voor racist.

 17. Natuurlijk mogen homo’s als mens dezelfde rechten hebben als iedereen. Ik laat het oordeel over homosexualiteit in Gods handen. Wel vind ik dat het niet belangrijk is om aan Katholieken te vragen wat hun bisschop vindt of wat de paus vindt, belangrijk voor christenen is te vragen: wat vind God ervan ? dat is de belangrijkste vraag voor een christen, en dan zien we dat de bijbel dergelijk gedrag afkeurt, de geaardheid kunnen we niet veroordelen want daar kunnen die mensen weinig aan doen, wel zijn ze verantwoordelijk voor hun daden en dan in het bijzonder kan de kerk een huwelijk tussen homo’s niet zegenen omdat ten eerste God dit niet wil en ten tweede er zware gevolgen zijn voor de kinderen, die ofwel geen moeder ofwel geen echte vader hebben, die levenslang op zoek zullen gaan …. zoals ik dat in mijn soc.werk zie… die geen identificatiefiguur zullen hebben en bijna zullen verplicht zijn zelf homo te worden…. dus omwille van de kinderen die in zo’n huwelijk eigenlijk altijd geadopteerde kinderen zijn is het al niet verantwoord aan dergelijk kwaad mee te werken. Wat psychologie jaren verdedigd heeft is ineens niet meer van tel ??? ook op fysisch vlak , zeker bij mannen, is homoseksualiteit een ongezonde, zelfs vieze zaak…. die zeker niet gepromoot moet worden. Maar geef die mensen begrip en alle andere rechten zoals elke mens daar recht op een waardig bestaan.

 18. Sinds Adam & Eva is de endeldarm onderdeel van het spijsverteringsstelsel en uiteraard niet van het voortplantingssysteem want door holebi paring kan geen procreatie verwekt worden, wel door heterofiele betrekkingen. Dat zijn empirisch constateerbare feiten. Zo heeft de Schepper het voorbeschikt. Als ketter Bonny dat niet aanvaardt, dan moet de Paus hem maar consequent wegens zijn godslasterlijke schismatieke visie excommuniceren. Holebi Bisschop Bonny kan proberen zijn eigen Roze Kerk op te richten en te laten subsidiëren

  1. U vindt de p*nis geen onderdeel van het spijsverteringsstelsel? U wijst orale seks ook af?

   1. Ja ik wijs orale sex af, u eet toch ook uw boterham niet via uw aars…..Elk onderdeel van het menselijk lichaam heeft zijn specifieke functie door de Schepper zo gepland.

 19. @juuls,
  U bent een enorme onbeschofte vlegel. U heeft er plezier in om steeds de boel op te naaien.
  Ik wacht nog stééds op Uw antwoord (het leggen van verantwoording is U totaal vreemd).
  Hier is maar één antwoord op: U bent een kinderachtige PUBER.

 20. @juuls,
  De plasser heeft twee functies: afvoerkanaal voor de plas (dus een nierfunctie) + uitgang voor de sperma ten behoeve van nageslacht.
  Dat U nóg een functie toevoegt, heeft alleen met Uw eigen perversiteit te maken.
  Blijkbaar is de school óók niet aan U besteed.

  1. Beste Derks,

   Grappig… Pervers? U noem het benoemen van orale seks al pervers.. Maar dat gaat voorbij aan het feit dat 2 mensen van het gelijke geslacht gewoon een liefdesverhouding kunnen hebben. Zelfs platonisch. Het is typisch voor orthodoxe katholieke dit alleen te betrekken op het hebben van een sexuele verhouding. Terwijl het zoveel meer is dan dat. U zit werkelijk ook in het doembeeld dat homosexuele relaties alleen maar gericht zijn op het zoveel mogelijk hebben van sex. Bekrompen!

   1. Om U met Uw eigen woorden te slaan: Grappig … U denkt ook al te weten wat ik dénk en daaraan verbindt U zelfs conclusies.
    U heeft last van extreme hoogmoed.

    Maar … intussen wacht ik nog stééds op Uw antwoord.

    1. @juuls,
     Voor alle duidelijkheid:
     Bij het onderwerp ‘Over progressieve bisschoppen, “plaatsvervangende schaamte” en uit de kast gekomen ex-homo’s’ stelde U mij de extreem brutale vraag:
     Als je uit gaat van dat jij gelijk hebt Derks…. Waar is het dan bij jou mis gegaan?
     Hoewel Uw vraag extreem brutaal was, heb ik Uw vraag metéén volledig beantwoord.

     Uw vraag gaf mij het recht om net zo extreem persoonlijke en brutale wedervraag aan Ú te stellen:
     Waarom bent U homo geworden? Dat kan volgens mijn overtuiging alleen via opvoeding, ervaring of geestelijke ziekte.
     Hierop heeft U tm heden geen antwoord gegeven.

     1. De vraag van U was extreem persoonlijk, daar mijn homo-zoon intussen al lang overleden is (en dat wist U, daar ik daarover – met redenen omkleed – al vaker openlijk over geschreven heb).

      1. U maakt het zelf persoonlijk Derks en u projecteert uw eigen ervaring op de gehele wereld. U probeert een bepaald stempel op te dringen. “Waarom ben u homo geworden?” Lachwekkend en ziek… Omdat je opkomt voor een bepaalde mening hoor je er zelf maar meteen bij. Daarnaast zit er een fout in… namelijk het woord: geworden… je wordt het niet. Veel mensen ontwikkelen ooit bepaalde gevoelens voor personen van hetzelfde geslacht. Bij de een zullen die sterker zijn dan bij de ander. Uiteindelijk gaat het er om dat 2 mensen elkaar vinden in het houden van en met elkaar een leven willen delen….

       1. @juuls,
        Een grap om de zelfmoord van iemand: bah!
        Uw vraag was cynisch – grappig bedoeld zoals alléén homo’s kunnen.
        Daar zijn diverse psychologische redenen voor.

        U weigert nog stééds om Uw excuses aan te bieden.
        En excuses zijn hier écht wel op z’n plaats.

        MIJN vraag was niét grappig bedoeld, doch zeer serieus.
        Homofilie kan alleen dán ontstaan, als de persoonlijke omstandigheden daartoe uitnodigen.
        Bijvoorbeeld: opvoeding door ’n alleenstaande moeder + langjarige schoolopvoeding door vrouwelijke leraren + ’n zeer norse vader (nors , dus onvriendelijk jegens vrouw en kinderen) + tijdens pubertijd seksuele ervaring met een oudere zogenaamde vriend.

        1. @juuls,
         Ik bedank U, dat U mij tóch – met tegenzin – ’n antwoord gegeven hebt.
         Edoch, zoals ik al eerder opmerkte: Uw vraag aan mij was zowel uiterst persoonlijk en uiterst cynisch bedoeld.
         Nu beseft U waarom: mijn vraag aan U is óók uiterst persoonlijk, want het betreft wie U bent (of probeert te zijn).
         Hoe pijnlijk ook, ik verzoek U, om na te denken of ik gelijk heb/kan hebben met de laatste zinnen van mijn reactie van 6 april 2021 om 15:22.

         1. @juuls, U beweert dat homo’s zo geboren zijn.

          Als homo’s zo geboren zijn, dan moeten ze verschillende hormonen, genen of hersenen hebben.
          (dat zijn de dragers van de eigenschappen van de mens.)

          Waarin verschillen de homo’s van de hetero’s?
          Dus waar zit het verschil: in hormonen, genen en/of hersenen?

          Als de dragers van de eigenschappen hetzelfde zijn, dan blijft over: opvoeding, ervaring of geestelijke ziekte.

          1. Juuls,
           U geeft geen antwoord, omdat ik gelijk heb:
           Homo’s zijn als hetero geboren, doch zijn wegens verkeerde opvoeding en/of verkeerde seksuele ervaring en/of geestelijke ziekte homo GEWÓRDEN.

           Het is dús ’n ziekelijke afwijking!

 21. @juuls,
  Ook al gebruikt U de mond als vuilnisbak; dat verandert niet de functie van de mond.
  Dus U (en met U vele anderen) kunt misbruik van Uw eigen of andermans lichaam wat U wil: de functie van elke lichaamsdeel is en blijft hetzelfde.

 22. @juuls,
  Dus MISbruik van een of meerdere lichaamsdelen; het normale GEbruik blijft hetzelfde.

  Ik probeer mij aan Uw opleidingsniveau aan te passen. Daarom in basisschool-woorden:
  U MISbruikt Uw eigen of andermans mond en plasser. Maar dat verandert níets aan het normale GEbruik van die lichaamsdelen.

 23. @juuls,
  U probeert steeds om mensen te choqueren door grof en impertinent (= onbeschoft, schaamteloos) taalgebruik.
  Doe dit Uzelf en Uw ouders a.u.b. niet aan:
  Voor Uw eigen bestwil: stop a.u.b. met Uzelf te vernederen.

 24. rectificatie:
  @juuls,
  U probeert steeds om mensen te choqueren door grof en impertinent (= onbeschoft, schaamteloos) taalgebruik cq ongemanierdheid ten toon te spreiden.
  Doe dit Uzelf + Uw leraren + Uw ouders c,q, Uw opvoeders a.u.b. niet aan:
  Voor Uw eigen bestwil: stop a.u.b. met Uzelf te vernederen.

 25. Seksualiteit staat niet alleen in functie van procreatie. Vraag het maar aan de 99,9 procent van de katholieken die zich niets van Humanae Vitae hebben aangetrokken. De Kerk heeft geen enkele morele autoriteit meer, zelfs niet bij de meeste katholieken.

  1. @ Hubert,
   maar gelukkig vergeet u niet dat God en de Tien Geboden de eerste en onaantastbare referenties zijn.
   De Kerk is als een machtig groot schip op een woelige zee, soms glorieus hoog boven de golven, soms diep in een beangstigend dal. De samenleving is als een nooit eindigende storm, de Traditionele Rooms Katholieke Kerk deint onherroepelijk mee maar altijd verzachtend en stabiliserend, de uiteindelijke innerlijke stabiele vrede is alleen bij Jezus te vinden.

 26. Het grote verraad in het vaticaan, aangekondigd op het einde van de volgende video.. maitreya de valse profeet.. https://youtu.be/4BACB2erJaM optredende vlak voor het 6e zegel en zijn dood in aankondigd in Dan.7:11.. vers 9+10 betreffen dat 6e zegel zoals ook in [o.a] in Openb.20:4…etcetera

 27. Niet-gelovigen hebben deze site ontdekt en misgebruiken deze site om hun gal te spuien.
  Daar zij niet hebben geleerd om te luisteren (zoals wij elke H. Mis gewoon zijn), luisteren zij niet naar onze argumenten, maar willen zij alleen hun gal spuien.

  Dat is ook logisch: mensen die als een beest leven, denken ook als een dier (= denken dus niet).

  Voor gelovigen is het dus zeer moeilijk – bijna ónmogelijk – om ongelovigen te overtuigen. Temeer, omdat wij allen in meer of minder mate zondaar zijn.

 28. Hierdoor bewijst Bonny dat hij twijfelt aan de onfeilbaarheid der Paus en dient deze “holebisschop” consequent geëxcommuniceerd te worden, ook in het licht wat de Bijbel verordent over sexuele holebi-betrekkingen

 29. Lekker hypocriete kwezels sodomie is blijkbaar alleen toelaatbaar tussen priester en kind? Zeer mondig om Bonny te veroordelen maar minder wanneer er weer maar is een priester opduikt die het niet kon laten om aan de klein mannen te zitten? Hoog tijd om die Belastingsvoordelen af te schaffen en die sektes zoals de moeder van vrede efficiënt en snel op te doeken.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht