‘God kan en zal zonde niet zegenen.’

De progressieve Vlaamse media( vrijwel allemaal) kunnen het maar niet verkroppen. Ze zijn geschokt!  Ondanks al hun propaganda, bewust verdraaide informatie en indoctrinatie, blijft de katholieke Kerk bij haar standpunt: homoseksualiteit is ‘ een keuze’ en tevens ‘ een zonde’, die niet gezegend kan worden. Dat heeft de Congregatie van de Geloofsleer maandag bekendgemaakt.

Verwacht u dan ook  komende dagen en weken aan stapels eensluidende artikelen, die allen in dezelfde richting met een beschuldigende vinger wijzen: de katholieke Kerk is homofoob! De kersverse ondervoorzitter van de Vlaams-nationale partij NVA, zelf een militante homo, is zo verontwaardigd, dat hij al direct de vertegenwoordigers van alle religies en geloofsgemeenschappen wil bijeenroepen voor ” een dialoog over homoseksualiteit en de rol van religie”. In een tweet uit hij zijn woede:  ” Dat het Vaticaan op die lijn blijft staan, is voor sommigen niet of moeilijk verteerbaar. OK. Wij moeten het dus over religie hebben. Niet enkele islam of joodse godsdienst.Maar ook over dit”. Het zegt genoeg. De beslissing van deze partij om mee te heulen met de politiek correcte  wolven, zal haar nog duur te staan komen.

In feite verandert er niets aan het standpunt van de katholieke Kerk, zoals dat gepredikt wordt sinds haar stichting door Jezus Christus. Dat kan ook niet anders. In een artikel van een van onze auteurs werd dit thema onlangs op vakkundige wijze belicht.

Het Vaticaan beklemtoont in zijn mededeling dat “de katholieke kerk geen verbintenissen tussen partners van hetzelfde geslacht zal zegenen”. Paus Franciscus zelf heeft de nota goedgekeurd, aldus CNN.

De Kerk gaat in de nota uitgebreid in op deze beslissing. Homoseksualiteit is een keuze en wordt beschouwd als zonde. De zegening van homoseksuele verbintenissen kan niet als wettig beschouwd worden, staat in de tekst. ‘God kan en zal zonde niet zegenen.’ 

‘ Daarom is het niet geoorloofd de zegen te geven aan relaties die gepaard gaan met seksuele praktijken buiten het huwelijk(d.w.z.buiten de onverbrekelijke verbintenis van een man en een vrouw, die op zichzelf openstaat voor de overdracht van het leven), aldus de congregatie. Zij herhaalt dat “God nooit stopt met het zegenen van zijn zonen, maar dat hij de zonde niet zegent en dit ook niet kan zegenen. Om die redenen beschikt de Kerk niet- en kan zij ook niet beschikken – over de bevoegdheid om verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht in te zegenen”.

Duidelijker kan het niet. Wie dit op een of ander slinkse manier wil aanvechten, zal het moeilijk hebben.

De Congregatie onderstreept ook nog dat paus Franciscus zijn goedkeuring heeft gegeven aan de tekst. Toch nog een goed punt dus! Zijn progresieve vrienden zullen het hem niet in dank afnemen.

In de kontekst van al de heisa rond uitspraken over homoseksualiteit, vermeende homofobie en ‘haatspraak’ ( woorden als wapens van de Poco totalitairen, die vermomd als minister een heksenjacht willen ontketenen op iedereen, die maar even afwijkt van de nieuwe doxa…), wil ik nog even ingaan op ‘ het geval Jef Elbers’ . Deze opgeklopte lynchpartij van een begaafd scenarist en protestzanger is tekenend voor de manier waarop iemand met dissidente meningen aangepakt wordt door het regime. Het toont ook aan hoe nauw politiek en media ( in dit geval de bij uitstek militante Poco krant De Standaard) samenwerken.

Elbers heeft gewoon gezegd dat hij de zogenaamde ‘gay prides’ vies vind en dat in zijn ogen alleen een man en een vrouw een natuurlijk gezin kunnen vormen. Dat is zijn mening en het is zijn vrijheid dit te denken en te zeggen.  Over het laatste is  het antwoord hierboven al gegeven. Het kan niet duidelijker! Over het eerste vind ik dat men in alle vrijheid moet kunnen zeggen dat deze met veel geld georganisserde optochten vies zijn . Vele homoseksuelen vinden dit trouwens ook. Zij zijn woedend dat hun geaardheid misbruikt wordt om fanatieke lobby’s te promoten. Het woord vies is zelfs nog mild te noemen. Zou het niet beter zijn deze vertoningen te bestempelen als vulgair, exhibitionistisch, aanstootgevend, schunnig, onesthetisch, schandalig, decadent, zondig..? Woorden genoeg in onze nederlandse taal. Dit slaat trouwens ook op bepaalde als “theaterstukken” bestempelde uitingen van hetzelfde vulgaire  exhibitionisme, maar dan met heteroseksuelen. De partij, die Elbers voorgedragen had om te zetelen in het Vlaams Audiovisueel Fonds, een overheidscommissie die moet waken over de miljoenen euros die als subsidie over deze sector worden uitgestrooid, is gezwicht voor de aanzwellende media-hetze, uit angst om zelf als ‘homofoob’ bestempeld te worden en zo op de brandstapel te geraken. Elbers werd dus maar gedropt. De hele zaak was immers slechts de aanzet tot  een ‘operatie beschadiging’. De lont is tijdig geblust. Politiek gezien was dit een goede zet en dus begrijpelijk. Maar is het dit ook op ethisch en menselijk vlak? Toch een beetje laf, vind ik…

Twee aparte invalshoeken, maar eenzelfde materie. De katholieke Kerk heeft op dit punt de moed om haar leer niet te verloochenen. Het is ontegensprekelijk een steun voor degenen die moeten optornen tegen de ideologische dictatuur , die onze vrijheid dag na dag, geniepig  maar zeer reëel , aan het inperken is. Het is de strijd van deze tijd, die wij moeten opnemen met ongelijke wapens, tegen een vijand die politiek, justitie media, en nu ook een deel van de bedrijfswereld  in haar macht heeft. Het is oorlog! Het gaat om  om het overleven van de vrijheid van denken en spreken, om de vrijheid van het enige echte gezin, dat gevormd is uit de eenheid van man en vrouw, om de vrijheid  het geloof te verkondigen, ook in een maatschappelijke kontekst die er vijandig tegenover staat. Door dit te  beseffen en er voor te bidden en te ageren, is de halve strijd al gewonnen.

.

Auteur:Veroon ter Zee

10 commentaren op “‘God kan en zal zonde niet zegenen.’

 1. Wat een kleingeestig artikel!!!! Mag die Jef Elbers dan zomaar wat zeggen dat vrij beledigend is voor andere mensen. Jezus zei, je mag niet oordelen. Mijn vorige schrijven hebben jullie ook niet gepubliceerd was ik de kritisch? je mag conservatief zijn zoveel je wil, maar de vrije meningsuiting heeft ook grenzen zeker als je op de man speelt. Er bestaat een zonde schreef de apostel Johannes in één van zijn briefjes die leidt tot de dood. Zelfs Paulus waarschuwde de gelovigen van de kerk van Korinthe om niet in de zonde te blijven. Want het loon van de zonde is de dood.

  1. hln.be schreef er ook een artikel over:

   https://www.hln.be/buitenland/vaticaan-herhaalt-dat-homoseksualiteit-een-zonde-is-en-dat-priesters-geen-homohuwelijken-mogen-zegenen~aae263da/

   Vaticaan herhaalt dat homoseksualiteit een “zonde” is en dat priesters geen homohuwelijken mogen zegenen

   Het Vaticaan heeft maandag opnieuw de leer van de katholieke kerk bevestigd die stelt dat homoseksualiteit een “zonde” is. Daarmee heeft de leiding van de katholieke kerk opnieuw bevestigd dat paren van hetzelfde geslacht de sacramenten van het huwelijk niet kunnen ontvangen, aangezien “die zijn voorbehouden aan de onverbrekelijke verbintenis tussen een man en een vrouw”.
   De Vaticaanse instelling die belast is met het uitspreken en handhaven van de katholieke dogma’s, de Congregatie voor de Geloofsleer, heeft een antwoord geformuleerd op de vraag: “Heeft de kerk de bevoegdheid om verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht in te zegenen?”

   “Nee”, oordeelde de congregatie in een document ondertekend door kardinaal Luis Ladaria, prefect van de Congregatie. “In sommige kerkelijke kringen circuleren tegenwoordig projecten en voorstellen voor zegeningen voor verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht,” schreef de congregatie in de preambule van de tekst, bedoeld om het officiële standpunt van het Vaticaan te verduidelijken. “Wanneer een zegen wordt ingeroepen over bepaalde menselijke verhoudingen, is het noodzakelijk (…) dat wat gezegend wordt objectief en positief gerechtvaardigd is om genade te ontvangen en tot uitdrukking te brengen, volgens Gods scheppingen (…). Alleen die realiteiten die op zichzelf in staat zijn om deze plannen te dienen, zijn dus verenigbaar met het wezen van de zegen die door de Kerk wordt gegeven”, zo vervolgt de congregatie.
   “Om deze reden is het niet geoorloofd een zegen te geven aan relaties of partnerschappen, zelfs stabiele, die gepaard gaan met seksuele praktijken buiten het huwelijk (d.w.z. buiten de onverbrekelijke verbintenis van een man en een vrouw, die op zichzelf openstaat voor de overdracht van het leven)”, aldus de congregatie.
   “Hij zegent de zonde niet”
   De doctrine herinnert aan het klassieke standpunt van de Kerk. “God houdt nooit op elk van zijn kinderen te zegenen (…). Maar hij zegent de zonde niet en kan die ook niet zegenen”, zegt de congregatie met nadruk. “Om bovengenoemde redenen heeft de Kerk niet de bevoegdheid, en kan zij die ook niet hebben, om in bovengenoemde zin verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht in te zegenen”, besluit de congregatie, waarbij wordt opgemerkt dat paus Franciscus de tekst heeft gelezen en goedgekeurd.
   Volgens de congregatie is deze doctrine geen uiting van “een vorm van onjuiste discriminatie”, maar “eerder een herinnering aan de waarheid van de liturgie”.
   Een aantal maanden geleden zorgde de paus voor controverse nadat hij had gezegd dat “homoseksuelen het recht hebben om een gezin te vormen” en dat zij “het recht hebben om een samenlevingscontract af te sluiten”. Het Vaticaan haastte zich toen om te verduidelijken dat Franciscus op geen enkele manier het dogma van het huwelijk tussen een man en een vrouw op deze manier in twijfel had getrokken.

   https://www.hln.be/buitenland/paus-drukt-voor-allereerste-keer-steun-uit-voor-samenlevingscontracten-tussen-holebi-s~acfe56b3/

   Paus drukt voor allereerste keer steun uit voor samenlevingscontracten tussen holebi’s
   Paus Franciscus heeft in een nieuwe documentaire gezegd dat hij achter geregistreerde partnerschappen voor holebi’s staat. “Homoseksuele mensen hebben het recht om een gezin te vormen. Ze zijn kinderen van God”, vertelde hij. “Ze moeten bij wet een samenlevingscontract kunnen afsluiten, zodat ze wettelijk beschermd zijn.”
   Het was de eerste keer dat Franciscus een dergelijke uitspraak deed als paus. Hij neemt daarbij een positie in die afwijkt van de traditionele opvattingen van de katholieke kerk. De documentaire ‘Francesco’ gaat woensdag in première op het Filmfestival van Rome en laat enkele onderwerpen aan bod komen die de paus nauw aan het hart liggen, zoals armoede, ongelijkheid en het milieu.
   Ook holebi’s kwamen dus ter sprake. “Homoseksuele mensen hebben het recht om een gezin te vormen. Ze zijn kinderen van God”, vertelde hij. “Ze moeten bij wet een samenlevingscontract kunnen afsluiten, zodat ze wettelijk beschermd zijn.”
   Toen hij nog aartsbisschop van Buenos Aires in Argentinië was, steunde Franciscus ook openlijk deze vorm van burgerlijke verbintenis als alternatief voor het homohuwelijk. Al sinds het begin van zijn pontificaat stelt de paus zich toleranter op ten opzichte van holebi’s dan zijn voorgangers.
   “Afwijking”
   De Kerk ziet homoseksualiteit traditioneel als “een afwijking” en is tegen het homohuwelijk. De voorgangers van paus Franciscus maakten dat nog duidelijk in 2003, onder het pontificaat van paus Johannes Paulus II. “De Kerk vindt dat respect voor holebi’s op geen enkele manier kan leiden tot het goedkeuren van homoseksueel gedrag of het wettelijk erkennen van homoseksuele verbintenissen”, stelde de Congregatie voor de Geloofsleer toen. De congregatie werd toen geleid door kardinaal Ratzinger, die later paus Benedictus XVI zou worden.

 2. @willy,
  De auteur van dit schrijven geeft eerlijk weer wat de stelling van het Vaticaan is.
  Als beloning noemt U het werk van de auteur: kleingeestig.
  Dat is de wereld op z’n kop.

  Verder staat Uw reactie bol van insinuaties, die alle maar één doel hebben: het kleineren van andersdenkenden (in dit geval: het kleineren van het R.K. geloof).

 3. @willy,
  In feite vertelt U over zichzélf:
  U noemt (zeer hoogmoedig) zichzelf:
  1. grootgeestig (= groot van geest)
  2. niemand beledigend (hoe durft U: Uw reactie staat vól van beledigingen)
  3. niet veroordelend (hoe durft U: Uw reactie staat vól van veroordelingen)
  4. progressief
  5. niet op de man spelend (hoe durft U: Uw reactie is een en al op de man spelend)

  Uw vorige schrijvens zouden niet zijn gepubliceerd (dat was metéén door andere lezers gecorrigeerd:
  Uw reacties waren slechts later gepubliceerd wegens Uw vele http – verwijzingen)

  Wat U met Uw laatste paar zinnen insinueert, is mij niet duidelijk. Insinueert U onze God ons op het eindoordeel ter zal veroordelen tot de dood? (waardoor U insinueert zelf niét R.K. gelovig te zijn)

 4. Bisschop Johan Bonny voelt plaatsvervangende schaamte omdat dit document door het Vaticaan is goedgekeurd. (Te lezen in de standaard). Ook Kris Somers en Emmanuel Mta Van Lierde en waarschijnlijk ook alle priesters in het Bisdom Antwerpen vinden dat Homokoppels moeten gezegend worden.

  Willy je hebt niet te klagen.
  De kerk is van jullie geworden!

 5. Er is nog een Bart die soms reageert dus voortaan heet d’n deze BartB.
  Bonny en consorten kennen hun geloof niet meer. Ze weten niet meer waaruit de zonde bestaat (Dit geldt dus voor iedereen, ongeacht intieme voorkeuren). Zo laten ze mensen in hun zonde en bevestigen ze hen er zelfs mee. Dit is zo erg. Zij bewerken mensen hun ondergang en zeker de hunne. O, God, wees ons zondaars genadig.

 6. Ketterse Bisschop Bonny dient geëxcommuniceerd want de Schepper heeft het zo voorbeschikt dat de endeldarm onderdeel is van het spijsverteringskanaal en niet van het voortplantingsstelsel, dat valt eenvoudig empirisch te bewijzen. Indien zijn in politiek-correcte permissiviteit gelooide paardenbril belet objectief-correct de Bijbelverzen terzake te lezen, hoort hij zijn eigen Holebi Kerk op te richten en zijn
  eigen mismeesterde versie van de bijbel te schrijven ! Schande dat een zo’n Bisschop kan aanblijven. Bijbelteksten blijven “semper idem” al millennia tijdens deze ethisch ontaarde, zwalpende tijdsgeest.

 7. Communiqué van de Bisschoppenconferentie

  De Belgische bisschoppen hebben kennisgenomen van het ‘responsum’ van 15 maart 2021 waarmee de Congregatie voor de Geloofsleer herhaalt dat de zegening van de leefgemeenschap van ‘personen van hetzelfde geslacht’ niet mogelijk is. Zij beseffen dat dit bij veel homoseksuele gelovigen hun ouders en grootouders, hun familie en vrienden bijzonder pijnlijk overkomt. Sinds jaren werkt de katholieke kerkgemeenschap van ons land in al haar geledingen (bisschoppen, priesters en pastorale medewerkers, theologen, wetenschappers, politici en maatschappelijke werkers), samen met andere maatschappelijke actoren, aan een klimaat van respect, erkenning en integratie. Velen van hen zijn bovendien geëngageerd in een kerkelijk verband of een christelijke instelling. De bisschoppen moedigen hun medewerkers aan om deze weg te blijven volgen. Ze voelen zich daarbij gesteund door de exhortatie Amoris laetitia, De vreugde van de liefde, die paus Franciscus schreef na de bisschoppensynode van 2015: onderscheiden, begeleiden en integreren; dat blijven voor de bisschoppen de belangrijkste sleutelwoorden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht