Covid 19:  Brusselse Christenen, Joden en Moslims betogen samen voor versoepeling bij erediensten

Zondag betoogden een honderdtal Christelijke, Joodse en Islamitische gelovigen samen voor het Centraal Station te Brussel om een versoepeling te eisen van de Covid 19-restricties bij erediensten. Momenteel mogen er bij religieuze vieringen maar een maximum van 15 personen aanwezig zijn. Ongehoord, vonden de betogers, die benadrukten dat godsdienstvrijheid een grondrecht is. ”We vragen dat het aantal bezoekers wordt aangepast aan de oppervlakte van onze gebedshuizen. Net zoals er grote musea zijn waar heel wat mensen binnen mogen, moet dit ook kunnen in de grote gebedsruimtes”, verklaarde een christelijke woordvoerder, Julien Sébert, aan bruzz.be. Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenschappen benadrukten, dat erediensten een paar maanden geleden met grotere groepen wel nog toegestaan waren, ondanks een vergelijkbare besmettingsgraad.  Het geloof is essentieel als geestelijk voedsel, aldus de betogers. Ze vonden het daarom logisch dat de regering, waar mogelijk, een maximale toegang tot de eredienst zou verlenen, ook in deze Covid 19-tijd. 

Opnieuw zijn het vooral leken, die in het openbaar hun recht op de eredienst, een essentieel bestanddeel van onze godsdienstvrijheid, opeisen. Religieuze leiders, zoals onze Belgische bisschoppen, blijven uitblinken in hun apathie. Na de Covid 19-crisis zullen zware besparingsronden onvermijdelijk zijn. Waarom dan niet beginnen met de salarissen van onze bisschoppen, die duidelijk al lang hun mijter aan de haak hebben gehangen?

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

32 commentaren op “Covid 19:  Brusselse Christenen, Joden en Moslims betogen samen voor versoepeling bij erediensten

 1. Onze clerus gelooft meer in de kwaadaardigheid van een virus waar 99,77% van de mensen nauwelijks last van heeft dan in de noodzaak van de sacramenten, de eucharistie voorop. Anders zouden ze met wat creativiteit heel wat communies kunnen uitdelen, na een livestream mis bijvoorbeeld.

  1. De boycot van erediensten is vooral gericht tegen de christenen, en is een echte vervolging in het ons eens zo katholieke Vlaanderen. Moslims en Joden vegen daar hun voeten aan. Enkel eenmaal is tegen overtredingen opgetreden om de schijn te redden. Spijtig dat onze bisschoppen zich niet laten horen door de meest efficiënte remedie tegen het virus, namelijk het gezamenlijk gebed. En om dat gezamenlijk te kunnen doen is het verbod om maar 15 mensen toe te laten in onze grote kerken een zeer slechte maatregel waar ze al lang hadden moeten tegen reageren met alle macht die ze nog bezitten.

 2. En dan nu het vaccin dat ons het leven belooft, als anti-eucharistie, gepromoot door de heersers van deze wereld en gevolgd door een blinde clerus. Is dit niet een/de antichrist? De Eucharistie immers schenkt ons het ware leven, waar het vaccin ons slechts een belofte van het tijdelijke leven voorspiegelt.

  1. Ik neem aan dat u uw leven in de handen van de Heer legt en alle medische hulp en medicijn weigert. Anders zou u niet trouw zijn aan uw eigen woord.

 3. Nu wil de bisschop van ’s Hertogenbosh de kerken laten gebruiken als vaccinatiecentra. Hij laat dus de “heelmeester” van deze wereld toe in het heiligdom en zet de ware Heelmeester, Jezus Eucharistie, buiten spel want de deur is dicht voor de mis. Zie “fortesinfide” van pr. Cor Mennen

  1. Bart, ik moet hierbij denken aan volgende uitspraak, van Christus…

   “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is (Daniël 9:27), op de heilige plaats ziet staan – wie het leest geeft er acht op – laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen.” (Mattheüs 24:15)

 4. Ik hoop Kurt, dat de tijd zeer nabij is. Omwille van zovelen, vooral kleinen, die zo erg lijden. Ik ben niet zonder lijden maar het stelt zo weinig voor in vergelijking met zoveel anderen.
  Kom Heer Jezus!

 5. Vele werknemers werden technisch werkloos gesteld omdat ze niet konden gaan werken. Terwijl priesters en bisschoppen gewoon doorbetaald werden zonder iets te doen. Van mij mochten ze hun salarissen ook non-stop zetten of minstens halveren. Het wordt tijd dat deze wereldse bisschoppen en priesters van hun troon gegooid worden want er is niets van de navolging van Christus bij hun te bespeuren. Het zijn alleen maar judassen. Heel wat parochianen bleven werken en de zwakke en zieke bij staan, met kans op besmetting. Een tijd waar sacramenten voor katholieken zorgverleners van cruciaal belang was om het vol te houden, daar laten de herders hun in de steek. Ik begin te geloven dat de kerk vol zit met roepingen van de duivel en niet van God. En dat de roepingen van God verloren gaan omdat er niets meer zuiver of heilig te vinden is in de kerken.

  1. Onze jonge parochiepriester (35 jaar) blijft actief en houdt zich aan de geldende coronaregels.
   Hij organiseert waar mogelijk bijeenkomsten voor de communicanten en richt uiteraard verschillende eucharistievieringen in.
   Hij blijft actief op de sociale media en engageert zich als vrijwilliger binnen een zorginstelling.
   Wij zijn er hem dankbaar voor.

 6. Aan de moderator: met vriendelijk verzoek mijn achternaam te verwijderen en te veranderen in : Rafaël
  ivm vorig bericht, met vriendelijke dank.

 7. @Juul. Het enige dat ik in deze moet weigeren is hetgeen ons voorgespiegeld wordt als enig medicijn tegen een zogenaamd killervirus. Daarin blijf ik dus trouw aan mijn woord. Als ik ergens anders aan lijd aanvaard ik iets anders, als het tenminste moreel aanvaardbaar is.

 8. Lotje, je bazelt maar wat. In deze corona-tijd verrichten priesters heel wat werk. Het is niet omdat Missen beperkt zijn tot 15 personen dat priesters niets doen . Een priester heeft trouwens nog andere taken dan Mis lezen. Dat is niet altijd zichtbaar.

  1. Lotje bazelt helemaal niks. Er zijn idd priesters die nog hun nek uitsteken en die Missen doen, biecht horen, zieken bezoeken etc… Maar er zijn er echter ook een hele hoop die idd helemaal niks nada noppes doen. In onze eigen parochie nota bene. Want meneer (een kwieke veertiger) heeft toch zo’n schrik… Geen ziekenbezoeken, geen biecht horen, geen H. Missen… Zelfs mails blijven gewoon onbeantwoord… En hij is zeker geen unicum. Teveel pastoors verdienen nog te gemakkelijk hun preeke, hun bezieling en hun geloof stelt geen snars meer voor. Door de coronacrisis wordt het allemaal nog duidelijker welke pastoors nog écht bekommerd zijn om het zielenheil van hun parochianen en welke niet.

   1. Een serieuze bisschop zou geen millimeter toegeven aan de eisen van de coronistische tirannie, maar wel, in het geval van vervolging, regelingen bepalen om ondergrondse missen (alleen volgens de katholieke ritus, niet volgens de novus ordo) mogelijk te maken zoals eertijds de voorvaderen in het geloof het Vlekkeloos Offer, opgedragen op de graftombes der martelaren, aanbaden in de catacomben van Rome.

    De heilige Kerk heeft drie eeuwen lang in grafkelders vertoefd in strijd tegen de heidense caesars en de duistere geesten die zij dienden; op de Derde Dag van die drie eeuwen rees zij op uit die ondergrondse infrastructuur, toen Constantijn het Teken van het Kruis aan de hemel zag, zoals Christus op de Derde Dag opstond uit het Heilig Graf. Zij heeft zich getooid met het keizerlijk purper van de troon wier caesars haar eertijds betrachtten uit te roeien.

    Nu zit de kerkelijke hiërarchie vol met heterodoxe bisschoppen die gewillig meelopen met verwijfde loopjongens van de Jiddische geldmacht zoals De Croo die de bevolking pesten met bizarre, absurde “regels” om de mensen zot te maken opdat zij als dociele gedachteslaven de wereldtirannie zouden aanvaarden die men probeert op te bouwen.

    Voor mij is het gedrag van die bisschoppen echter geen verrassing; we wisten al langer wat voor mensen zij zijn. Het novus-ordo-milieu moet verdwijnen; het vernietigt zichzelf en uiteindelijk zullen de serieuze mensen in de clerus het bestuur overnemen en de orde herstellen binnen de Kerk. Hoe minder seminaristen novus-ordo-seminaries hebben, hoe beter.

  2. Irma hoe weet jij nu dat ik bazel? Ik heb meerdere keren om een gesprek of biecht gevraagd en ik heb telkens moeten horen dat het na de corona zal zijn. Ik vind je veroordelen pas beneden peil, want je kent me niet ineens. Ik spreek uit ervaring want wat ik schrijf is spijtig genoeg realiteit. Vele parochies en priesters hebben zelf geweigerd om een Heilige Eucharistie te geven, want voor 15 personen? Terwijl Jezus zou zeggen, al is het maar voor één persoon dat ik gestorven ben aan het kruis, dan nog is mijn offer niet verloren, En priesters hebben nog andere taken? Als ze nog niet in de kerk durven komen voor het allerheiligste onder de mensen te brengen, dan gaan ze al zeker niet huisbezoeken of ziekenhuisbezoeken doen. Het enigste dat ze gedaan hebben is waarschijnlijk achter computerscherm zitten en melige preken schrijven en publiceren om ons nog eens terecht te wijzen dat we naar de politiek moeten luisteren, terwijl ik er in moest werken!!!

   Denk je nu echt dat ik het een pretje vind om zulke berichten te schrijven? Terwijl mijn hart huilt en bid voor priesters en de kerk! De kerk staat in brand ook al vind je het niet leuk om te lezen. Ik heb me als zorgverlener vreselijk in de steek gevoeld door de kerk en nu nog steeds en jij zegt dat ik bazel? Schaam je!!!! Ga maar biechten, want God kent ieder haar van me, en die weet ook wat ik tijdens de corona gedaan heb en nog steeds doe voor de zwakste onder ons. Ik laat de kinderen Gods die op mijn weg komen niet in de steek ook tijdens corona niet terwijl ik zelf kans had om besmet te geraken. Dat is wat Jezus ook zou gedaan hebben!!

   1. Onze pastoor vermeldt in het parochieblad dat hij wel de biecht houdt en dat doet hij ook. Voor of na de H. Mis hebben we een uur Aanbidding van het Heilig Sacrament. In het weekend draagt hij op zaterdag twee missen op. Op zondag idem.
    Vandaag had hij dan nog twee begrafenismissen. In de week houdt hij telkens in een andere kerk ook een Eucharistieviering met Aanbidding. Vanaf volgende week worden er weer misintenties aangeboden.
    Als hij een misintentie krijgt, dan krijgt hij daar slechts 7 € voor, ook al werden er 6 misintenties geschreven. We kunnen de H. Mis bijwonen na inschrijving. We zijn erg blij met onze pastoor.

    1. Marie-Elisabeth: Fijn voor jouw dat je nu bij je priester terecht kan, Maar, kon je er terecht bij de 1ste golf? Ik ben zeker dat je nee gaat zeggen. Je kon pas bij enkele priesters terecht als de politiek de 15 parochianen hebben toegekend, daarvoor was niemand van de NOM kerk bereikbaar. Volgens mij ook niet je priester. Ik ben naar de traditionele priesters gegaan in de 1ste golf, daar kon ik alleen nog maar terecht om te gaan biechten. Die waren niet bang. Paus Franciscus kan dan wel tegen de Tridentijnse en Latijnse mis zijn, maar het waren wel de enigste priesters in mijn buurt die hun schapen niet in de steek hebben gelaten. Die riepen niet dat ze eerst een vaccin moesten hebben voor ze terug aan het werk konden, voor ze m.a.w. terug herder konden zijn van hun schapen. Die begrijpen dat geloof zonder Kruis geen geloof is. Ik ben God heel dankbaar dat hij me de weg naar daar heeft gewezen, zodat ik toch de kracht bleef hebben om te volharden, zodat ik de liefde en licht van Christus kon blijven verspreiden over mijn patiënten. Zonder die traditionele priesters had ik het niet gered in de 1ste golf, daar ben ik te zwak voor.

     1. @ Lotje
      Inderdaad, ik moet ook toegeven dat we tijdens de eerste lock down onze pastoor niet konden bereiken. Van de 5 parochiekerken was er maar eentje open.
      Dat was 15 km van thuis. Dus ik bleef thuis bidden. Ik had verschillende keren gevraagd om thuis eens te komen babbelen. Hij moest toen ook burgerlijk aan zijn verplichtingen voldoen. Dat was toen een niet essentiële verplaatsing.
      Ik kon wel per mail of per telefoon met hem contact opnemen.
      Hij is ook erg gekant tegen de gestreamde missen. Dat is enkel goed voor zwaar zieke mensen of mensen die niet meer mobiel zijn, zei hij. Hij kijkt nooit naar een gestreamde mis, want die heeft maar halfwaarde. Als hij eens toevallig kijkt, dan zet hij de tv of internet af vanaf de voorbereiding van de consecratie.
      In de eerste golf werden we gedwongen om naar een gestreamde mis te kijken. Ik werd daardoor een lauwe gelovige. Nu sta ik terug op mijn normaal niveau.
      Dat God deze pastoor mag zegenen!
      In de tweede lock down zei hij van uit zijn hart dat hij zich tijdens de eerste lock down zich geestelijk slecht voelde. Hij begreep de parochianen en hij wou absoluut vermijden dat de gelovigen dat nog een tweede keer overkwam.
      Zowel de pastoor als de kerkgangers voelden zich toen slecht.
      Dit is wel de beste pastoor, die we ooit hebben gehad. Toen we met 4 personen naar de kerk mochten gaan, hield hij Aanbidding. Dit was op basis van vooraf inschrijven. Achter het Heilig Sacrament op het altaar verstopte hij de kelk met de hosties. We kregen de communie op de tong. Dit is hij blijven doen, ook toen we tijdens de 2de lock down met 15 gelovigen naar de H. Mis mochten gaan. Op een gegeven moment werd hij verklikt. Hij zei toen beter de H. Communie te geven in de hand of hostiedoosje dan helemaal geen H. Hostie te ontvangen.

      1. Marie-Elisabeth: Zowel de pastoor als de kerkgangers voelden zich toen slecht.

       Gelukkig is er besef dat de levende tegenwoordigheid en offer van Jezus tijdens de Heilige Eucharistie nog steeds een noodzaak is voor onze ziel en dat dit niet kan vervangen worden door livestreams op afstand.

       De communie op de tong is veiliger dan een brood te gaan halen in de bakker. De hostie gaat maar via één hand naar de mond, het brood gaat door vele handen voor het in de winkel ligt. En brood in de bakker is dan nog niet Heilig, de Hostie is het Allerheiligste dat een mens kan voeden, dat harten en zielen geneest.. Het gezond verstand en het geloof is in de kerken toch ver weg.

       Aan zo’n geklik en toestanden zie je dat de kerk dor en leeg is geworden en vele niet meer begrijpen hoe wij gezegend worden in de Heilige Eucharistie.

 9. “”…………….Terwijl mijn hart huilt en bidt voor priesters en de Kerk ! “”
  Dat is vergeefse moeite, beste Lotje. Tranen voor “het stel ongeregeld” dat de NOM kerk “bestuurt”, zijn vergeefse moeite. Het huidige NOM priesterdom en de NOM kerk zijn niet te verbeteren, noch te bekeren. Ketters en een ketterse instelling zijn te bestrijden, die zijn uit faserend te verwijderen, op de lege plekken waarvan de ware Kerk van Christus, de Kerk van altijd, weer gestalte kan krijgen en de Kerk van altijd, weer de ambitie gegeven kan worden te streven naar Christus Koningschap in een vijandige, heidense wereld. Dat proces kunt U bespoedigen, door de NOM geestelijkheid en de NOM kerk gebouwen volledig links te laten liggen. Hoe sneller die de poorten sluiten, des te beter. Geen man en geen cent.
  Wij moeten bidden voor het herstel van de Traditie. Herstel is enkel mogelijk als de Traditie van de Kerk van altijd, weer de overhand heeft en terug in het zadel gezet kan worden, wereldwijd. U kunt ook niet bidden voor de bekering van de wereld. Die zal altijd het terrein blijven van de duivel. Ons lot is strijd, want de duivel heeft de wereld in bezit genomen, in Europa, sinds het aantreden van Luther begin 16de eeuw. Luther, die zichzelf in 1546 verhing aan zijn hemelbed, creëerde een waterscheiding van, vòòr en na de “Reformatie”. Sindsdien is het alleen maar bergafwaarts gegaan voor de Christenheid. Het sluitstuk van 4 eeuwen revolutie was dat vervloekte Vaticaan 2 concilie (1965). Die heeft de Kerk van altijd op de knieën gebracht. Tot die tijd hield de Kerk stand, tegen de vele aanvallen van buiten en van binnen uit, op haar door God gegeven heilige karakter, bedoeld voor de eeuwigheid, en rechtstreeks terug te herleiden op haar Stichter, onze Heer Jezus Christus. Hij gaf de sleutels gaf aan St. Petrus, de eerste Paus. Het ware beter te bidden voor een eind aan de halve eeuw crisis, en voor herstel van de Kerk van altijd, en voor een versnelling van de vorming en zending van traditionele priesters. Het huidige bestand aan NOM bisschoppen, NOM priesters en NOM gelovigen, dienen uit te faseren. Zij hebben nauwelijks opvolging. De getalsmatige gaten die zullen ontstaan worden als vanzelf gevuld door de Traditie, geestelijkheid en gelovigen. Het voordeel van de huidige, gecreëerde griep “crisis” is de sluiting der kerk gebouwen door eigen toedoen van de NOM bisschoppen. Zij bespoedigen hun eigen ondergang. Bravo. In de Traditionele parochies ziet men gelijk het effect. Al die parochies zien een toevloed van NOM katholieken die overstappen op de Traditie. In Amsterdam is het Traditionele kerkbezoek met ongeveer 300% gestegen in korte tijd. In Leiden zien we ongeveer een verdubbeling. Elders zal het niet anders zijn.

  1. Jules bidden met tranen is niet vergeefse moeite. Dat hebben vele Heiligen ons voorgedaan met vele bekeringen als gevolg. Denk maar aan de Heilige Augustinus. Ik geloof dat gebed de grootste zondaar kan laten bekeren. Dus: ook de bisschoppen en priesters die de weg zijn kwijt geraakt en nu nog steeds vele zielen mee trekken naar de hel. Bidden voor eerherstel is inderdaad uitermate belangrijk. En dat de corona de sluiting van de moderne Nom kerken heeft laten versnellen is waar wat je zegt. Het is heel duidelijk omdat de Traditionele parochies in de coronatijd juist heel erg gegroeid zijn. Hun trouw herderschap in tijden van nood en crisis zal nog veel goede vruchten afwerpen na de corona. Ik zie het priesterschap en het religieus leven daar zeker nog groeien. Bij de moderne Nom. kerk zal het alleen meer afnemen en verder wegzinken tot het uiteindelijk een holle lege kerk is waar geen Heiligheid en Zuiverheid meer te vinden is.

   1. Ik laat elke week een misintentie opdragen voor de berkering van de zondaars, voor de heiliging van onze priesters, en dan nog een bijzondere intentie.

 10. @..@..@..@,

  De volgende profetie geeft aan dat ik het bij het juiste eind had… namelijk dat de 3 duistere dagen het openen van het 6e zegel is (Openb.6:12-17..de Dag des Heren in 2Thess.2:2)..en de Waarschuwing o.a. het reinigingsoordeel in het 6e zegel is en met daar ingesloten Zijn 2e komst die niet ZIJN WEDER-komst is.. https://youtu.be/Jrx8IEggGAo ..die pas bij het laatste oordeel zal plaatsvinden.

 11. Aan @ “Theudmer” ? ..en Jules van Rooyen.

  Naar aanleiding van wat jullie twee hierboven schreven wil ik jullie toch nog eens wijzen op de volgende toespraak van een evangelisch predikant in de volgende video .. over de scheiding en tweespalt https://youtu.be/x6Px8QkHPew ..wij zijn in het nadeel omdat zij -de Illuminati-vrijmetselarij- ..alles weten van hun eigen leugens en bedrog.!!!

 12. Aan @ Theudmer..en Jules van Rooyen..

  De volgende link: https://youtu.be/plpxMWI5DHE ..toont ons in zijn informatie een mogelijk hulpmiddel ter onderscheiding, namelijk: ..dat ze verschillende types van vaccinaties gebruiken en gáán gebruiken ..en dat maakt dat gebeurtenissen in verband met die vaccinaties moeilijker en ingewikkel-der te duiden zal worden, ik meen dat martinvrijland.nl ook al op die verschillende typen vaccinaties heeft gewezen.

  Met betreffende profetieën wordt ons een hulp aangeboden om van onze kant te trachten hun plannen te doorzien.. nemen we in deze de houding aan van P.Derks dan missen we kansen.. en zijn we een beetje dom.. zou Maxima zeggen.🤭 ..want Derks heeft moeite met profetieën.. door gebrek om de profetische samenhangen te zien met hetgeen de bijbel leert.. inzake. 😱

 13. Pas op, beste Jo, selecteer de juiste bronnen !
  In het Epistel van Quatertemperzaterdag (27/02), Thess. 5 : 14-23, lezen we, “”……………..bidt zonder ophouden ; zegt dank in alle omstandigheden ; want dat is ten opzichte van U allen de wil van God in Christus Jezus. Gij moet de Geest niet uitblussen, de gave der profetie niet versmaden ; maar onderzoekt alles, en behoudt het goede. Gij moet U van alle soort van kwaad onthouden……..””
  Mij lijkt, beste Jo, dat U uw gaven ongericht inzet. Uw bronnen zijn niet katholiek : “Buiten de Kerk, geen heil”, de uitspraak van Paus Eugenius (1438-1444), en het Evangelie, Handelingen, 4 : 8-12.
  Wij dienen ons te houden aan enkel door de katholieke Kerk van altijd, erkende Maria verschijningen ! Dus ga niet af op “privé” verschijningen van Maria. Die zijn niet erkend. Voorts het tweede filmpje betreft een prediker van een protestante kerk in Zürich, Zwitserland. Waarom zoekt U uw heil buiten de Kerk van altijd ? Daar is niet de inspiratie van de Heilige Geest te vinden. Waarom pluist U niet in de Psalmen van het Oude Testament ? Uit uw werkwijze blijkt, helaas, ook dat U niet bidt voor inspiratie, zonder welke, wij niks kunnen presteren. Vergeet niet dat de allergrootste kunstenaars, hun creaties en composities presteerden, veelal met de Rozenkrans in de hand. Dat verklaart ook waarom de grootsten onder hen, voornamelijk in katholieke landen te vinden zijn. Grote uitzonderingen zijn Bach en Rembrandt van Rijn ; zij zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. Door het protestante karakter en volksaard, is ook de Anglo-Amerikaanse wereld, op het gebied van de kunst, steriel gebleven en heeft Frankrijk na de satanische Revolutie van 1789, op kunst gebied, nauwelijks meer iets te bieden gehad. Alle groten in de kunst, uit de NL Gouden eeuw, (de 17de), waren katholieken, in een joods/reformatorisch/liberaal politiek, aangedreven burgerlijke regenten republiek. Toen, eind 17de eeuw, het joodse geld met de families, naar Londen verdwenen, zakte alles in elkaar. Het werd nooit meer wat. Ook hier weer de uitzondering, de katholieke Beethoven was de zoon van een Vlaamse familie uit Mechelen, in 1770 geboren in Deventer, op doorreis, vestigde de familie zich wat later in Bonn, in het Duitse Rijnland. (+1827)

  1. Jules, u drukt u – wat het eindeloos uitpluizen van al dan niet malafide profetieën betreft – nog erg diplomatisch uit. Ook al leven we onmiskenbaar in de eindtijd, ‘van die dag of dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen.’ (Mc 13,32) Dus ook niet Jo.
   Waar het om gaat is om waakzaam te blijven en dat is méér dan (werk) genoeg.

   https://katholisches.info/2021/02/26/echt-oder-unecht-unterscheidungskriterien-bei-privatoffenbarungen/

 14. Aan Jules van Rooyen en Paul..

  In principe moet ik jullie natuurlijk gelijk geven in wat jullie zeggen over o.a. de katholieke kerk en haar leergezag… maar over kunst gesproken: ..misschien ben ik dan wel een nieuw “soort” 😁kunstenaar en hangt over “mijn” kunstwerk nog een laken ter afdekking.. tot de dag van de onthulling ..en waar de contouren van het werk al te zien zijn in het volgende: https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 🤭..🤔

  Mijn visie over deze zaken heb ik al gegeven ..het [blijkt] zinloos te zijn ze nog meer en verder toe te lichten.. en vergaat mij de zin daartoe ook steeds meer, (Jesaja 49:4) ..in iedergeval “is” de dag van de onthulling te vinden in vers 8 ..🤭..🤷‍♂️

 15. “Niet covid sloeg de economie, de overheid sloeg de economie.”
  — Kristi Noem, gouverneur van de staat South Dakota.

  JUST IN: Kristi Noem rips Joe Biden in CPAC 2021 speech
  [https://www.youtube.com/watch?v=lep70dcxrYA]
  ( 1.760.459 kijkers op Maart 01 sedert Feb 28, 2021 )

  – Korte samenvatting:
  South Dakota is de enige staat in America dat nooit beval een bedrijf of een kerk te sluiten, niemand moest worden opgesloten, niemand ooit een masker dragen. We bepaalden nooit welk bedrijf essentieel is en men moet betwijfelen of de autoriteiten kunnen bepalen welk bedrijf essentieel is. Scholen bleven open en iedereen was er mee akkoord. De (beruchte) dokter Fauci zei dat men in South Dakota op de slechtste dag zeker 10.000 patiënten zou krijgen maar op de slechtste dag waren er slechts 600 patiënten. Blijkt weer eens dat Dr. Fauci dikwijls fout is. Veel van hetgeen heden gebeurt heeft geen wetenschappelijke grond.
  De mensen zijn zelf in de eerste plaats verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en hun welzijn. De vrije wil om het recht uit te oefenen te werken en te bidden. Geen overheid kan ooit bepalen welke activiteit wel of niet mag. Geen gouverneur kan ooit mensen beboeten voor het uitoefenen van hun vrije rechten. Blijkbaar begrijpen alleen conservatieven dit.

 16. Ik wist echt niet dat er ZO VEEL onzin en zever bij elkaar kon geschreven worden…

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht