Frankrijk: dramatische terugval van de priesterwijdingen, behalve…

In Frankrijk is het aantal priesterwijdingen tot een dramatisch laag peil gezakt. Slechts 91 Franse priesters werden in 2020 gewijd! Daarvan zijn 46 priesters verbonden met een diocees en 45 met kloosterorden of priesterbroederschappen. Bij die priesters moeten nog 31 buitenlandse priesters gevoegd worden, die in Frankrijk gewijd werden en er ook hun apostolaat zouden moeten uitoefenen. In totaal dus 122 priesters. Terzelfdertijd sterven er jaarlijks 800 priesters .

Ik wil er even aan herinneren dat in het jaar 1901 er niet minder dan 1733 wijdingen waren, alleen voor de diocesane clerus, en zelfs nog 646 in 1965, het jaar waarin het concilie afgesloten werd…te vergelijken met de 46 van nu! Dit is meer dan een crisis, het is een echte ineenstorting. Zo erg, dat in 2019, de seminaries van Rijsel en dat van Bordeaux gesloten werden,  bij gebrek aan kandidaten.

Dit is inderdaad dramatisch, behalve dat  men merkt dat er een belangrijke verschuiving aan de gang is naar seminaries, religieuze gemeenschappen en priesterbroederschappen, die een traditionele vorming aanbieden. Vele priesterkandidaten ontvluchten hun eigen diocees om naar een seminarie te trekken, waar opnieuw een degelijke opleiding wordt gegeven en waar bisschoppen zijn, die dit ten volle ondersteunen, zoals de bisschoppen van Toulon(Mgr Rey) en Bayonne(Mgr Aillet).

Ook in België heeft men een soortgelijke ontwikkeling gekend, toen Mgr Leonard, toen nog bisschop van Namen,  zijn seminarie, dat zoals alle andere aan progressistische postconciliaire nieuwlichterij dreigde tenonder te gaan, volledig op een stevige theologische basis hervormde en zodoende met succes vele seminaristen wist aan te trekken.

In Frankrijk komt men tot een situatie, waarin de meeste diocesane seminaries zullen verdwijnen, omdat ze blijven volharden in het aanbieden van modernistische opleidingen, terwijl de traditionele vormingen aangeboden door enkele seminaries en door nieuwe priesterbroederschappen een exponentiële groei kennen. Alleen al bij de Communauté Saint Martin   (traditionele opleiding en H.Mis zowel in de Gewone als in de Buitengewone Vorm)werden in 2020  niet minder dan 11 nieuwe Franse priesters gewijd! De wijdingen volgens de Buitengewone Vorm van  de Romeinse Ritus  omvatten reeds 20% van alle wijdingen van Franse priesters: 19 op 91 in 2020.

Voor volgend jaar worden er slechts 36 wijdingen van Franse diocesane priesters verwacht. Bij de Communauté Saint Martin zullen er echter 27 gewijd worden en bij de traditionele priesterbroederschappen (Sint Petrusbroederschap, Pius X Broederschap, Instituut Christus Koning, Instituut Bon Pasteur) ook nog een twintigtal…Als de ogen nu nog niet opengaan…!

Merken wij tenslotte nog op dat er geen enkel ” Franciscus effect” te bespeuren valt op het aantal kandidaten, dat zich in de modernistische “seminaries” aanbiedt, noch in Frankrijk, noch in België. Dat is veelzeggend.

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

38 commentaren op “Frankrijk: dramatische terugval van de priesterwijdingen, behalve…

 1. Beste lezers😉
  Dit is niet meteen een reactie op het artikel, eerder een mededeling met heel wat inhoud: een boodschap.
  Ik wil hier graag even de kern van het Christendom-probleem aanhalen. Daarom is mijn schrijven zeker toepasselijk wat betreft bovenstaand artikel. Naar de KERN gaan wordt te weinig gedaan waardoor we steeds maar in diezelfde vicieuze cirkel blijven van “oog om oog, tand om tand”
  Onlangs ben ik op een youtube-filmpje gevallen van een zekere “Morgue”(Illuminati) en ik kon nauwelijks geloven wat ik hoorde😮. Er is ÉCHT wel iets aan de hand hoor (op wereldvlak). Deze super-intelligente “jongen” heeft honderd duizenden volgelingen, en is flink op weg naar miljoenen… want elke dag komen er nieuwe bij, waaronder vele jongeren. Ook kinderen, de meest beïnvloedbaren, krijgen spontaan dergelijke filmpjes te zien.
  Heb medelijden met hem want hij is een der grootste dwalenden op Aarde. Heb vooral ook medelijden met zijn volgers want ze weten niet met wie ze te maken hebben. Met een verzameling van argumenten beweert deze jongen dat de Alwetende Liefdevolle God niet bestaat en dat Jezus een leugenaar is (sic). Hij schaamt zich niet om zich uit te drukken met 100 % zekerheden
  Indien U rustig kunt blijven, dus zonder U te ergeren, bij het bekijken van zijn toespraken, zijn er twee mogelijkheden:
  OF U bent ÉÉN VAN HEN (d.w.z geen geestesgenoot van Christus)
  OF U bent een WARE CHRISTEN (U hebt uw vijand lief en hebt medelijden)
  Graag toch even dit vooraleer U mijn schrijven wenst te lezen:
  (1) Als U zich stoort aan iets, stop dan met lezen en doe iets waarvan U denkt dat het nuttiger is. Dit is Wijsheid. Zo stopte ik ook na een drietal filmpjes (van Morgue) bekeken te hebben.
  (2) Aan diegenen die mijn schrijven gelezen hebben en me toch willen bekritiseren zeg ik: U bent zeer welkom !! Toch zult U de moeite moeten doen om minstens één van zijn filmpjes (over Jezus) te bekijken, en vooral (!) te luisteren naar zijn argumenten, zodat U “ongeveer” weet waarover het gaat. Mogelijk zijn er onder jullie die niet in staat zijn tot het bekijken van een dergelijke “onzin”, wegens walging, afkeer of haat, alleen al bij het zien van het aangezicht van deze “jongen” met “vrouwelijke” look. Maar daarop wil ik graag dit zeggen:
  Ten eerste: Als U Christus in Uw hart draagt, en dus werkelijk in Hem gelooft, waarom dan deze walging? U weet toch dat Jezus zijn vijanden liefheeft en alle berouwvollen vergeeft, zelfs de meest haatdragende mens ter Wereld.
  Ten tweede: Als het enige dat nog rest niets anders is dan “jullie zullen eindigen in de eeuwige Hel”, weet dan dat het net door deze ingesteldheid is dat jongeren zich aangetrokken voelen door deze dwalende. Deze “zieke geest” heeft als kind geleden omdat priesters niet gepredikt hebben wat ze moesten prediken. Veel van zijn aanhangers zijn mensen met een ‘’religieustraumasyndroom’’(RTS), en een Ware Christen zal dit niet negeren maar neemt dit AU SÉRIEUX.
  Vergeet vooral niet dat er gelachen wordt en gezegd: “amuseer jullie maar in jullie hemel met rijstpap en gouden lepeltjes, wij zullen onze eigen hemel wel creëren”. NATUURLIJK is dit pure ONZIN, maar heb dan toch compassie met deze onwetenden. Zij hebben zichzelf niet gemaakt en zij weten écht niet waarover het gaat. Onthou vooral dat de eeuwigheid van de Hel (= “daar waar de ziel STERFT”). op geen enkel vlak vergelijkbaar is met de énige ÉCHTE EEUWIGHEID van de Liefde, en dat is de Eeuwigheid bestemd voor élke mens die de Liefde (God) in zich heeft.
  (3) BELANGRIJK (‼️). Wat U zult lezen kan voor sommigen als zeer on-Katholiek geïnterpreteerd worden. Maar daar gaat het niet om. Het gaat hier om CHRISTELIJKE LOGICA als antwoord op de WAANZIN van deze illuminati.
  Het Christendom (voor mij) in vijf woorden = HEILIGE Moeder, WONDEREN, VERRIJZENIS, HEMELVAART en JEZUS’ uitgesproken Woorden, en dus niet wat de .’’Katholieke Kerk ‘’ervan gemaakt heeft’’
  Vooral wat betreft ‘’het huwelijk’’ hebben priesters nooit gepredikt wat ze hadden moeten prediken: Jezus heeft niet gezegd: ‘’Wil je liefde, TROUW DAN’’ Neen, Jezus zei: ‘’VOLG MIJ’’. Het Huwelijk betekent dus NIET “Weg-Waarheid-Leven”, en als we deze Woorden omdraaien, dan weten we wat het WEL is (afdwaling-bedrog-Dood). Maar dit verzwijgen priesters omdat ze zich verbonden voelen met de zondaar, eerder dan met God. Wat ze MOETEN zeggen krijgen ze niet over hun lippen, nl. dit: “jullie huwelijk is WAARDELOOS zonder Jezus in jullie hart (BEIDE harten dus !!) en zal niets anders zijn dan een ZINLOOS GEVECHT om eigen gelijk, en GEDOEMD zijn om te mislukken. Let wel, ik ben de eerste om toe te geven dat de zonde ook bij de vrouw ligt die de gebreken van haar partner helemaal niet erg vindt (maar dan moet ze ook niet komen klagen nadien). Idem voor de man die niet moet “denken” de eeuwige jeugd te zullen krijgen terwijl hij droomt van een mooie auto.
  Familiedrama’s zijn er niet zonder reden. Mijn huisarts pleegde zelfmoord op zijn 44ste. In de Kerk (op de dag van de begrafenis) werd geroepen “MOORDENARES”, woorden gericht naar de weduwe. Als een schande werd dit ervaren (zelfmoord = zonde, niet waar?). Maar ik heb deze huisarts gekend. Hij was de vriendelijkheid-zelf. Nooit zou hij “zomaar” iets voorgeschreven hebben. Hij was écht begaan met zijn patienten, helemaal empathisch. Naar mijn gevoel heeft hij alles gegeven wat hij geven kon, ook aan zijn echtgenote.
  In India plegen studenten zelfmoord omdat ze op een afschuwelijke wijze gebrainwasht worden door hun ouders (“zonder diploma ben je NIEMAND”). Voor een kind dat zichzelf niet kent is een dergelijke zelfdoding een logisch gevolg. Wie is nu de gruwel in dit gebeuren: de nog “levende” ouders, of het kind dat er “niet meer is”? ELK kind houdt van nature van zijn (haar) ouders. Punt. Maar hoe snel toch wordt ZONDE gekoppeld aan de Eeuwige Hel. De meeste priesters hebben geen ‘’levenservaring’’ en zijn zich onbewust van hun eigen zonden. De ZONDE van een student voor wie het niet meer hoeft, is dat hij nét voor zijn (spijtige) DAAD op zijn mooist was als mens. Een jongen die het beste van zichzelf gegeven heeft en geestelijk geleden heeft staat dicht bij Jezus. Zó dicht zélfs dat Jezus hem onmiddellijk in Zijn armen zal opvangen. DÁT is Liefde.
  Ik ga de Hel niet ontkennen, maar de Hel is niet wat velen ervan willen maken. Zij die niet weten wat Liefde is, weten ook niet wat Hel betekent. De Hel zal een toestand van een gruwelijke angst zijn, met uitzicht op wat niet-Liefde is: De Dood. Want de geest van ”het Kwade” is er zéker en is nog nooit zo krachtig geweest sinds het Allerbegin. Het is een “INCORRECTHEID” van de Schepper. Net zoals iemand een fout kan maken in zijn eigen schrijven, met verschrikkelijke gevolgen. Maar God weet wat Hij doet. God als énige ECHTE Geest (de HEILIGE GEEST), zal Zijn FOUT voor eeuwig en altijd doen verdwijnen. Hij kan dit omdat Hij Almachtig is. God is verbonden met Zijn Hele Schepping en KENT de mens. Hij WEET wat U denkt en voelt. Zijn Alwetendheid en Almacht horen bij elkaar. Zonder Alwetendheid is geen Almacht mogelijk. En met Zijn Almacht die zichtbaar zal zijn voor iedereen heeft Hij maar één doel: diegenen die onrechtvaardig geleden hebben de Hemel geven.
  Een ware christen is vergevingsgezind en leeft in het hier en nu. Hij zal niet in het verleden graven om anderen lastig te vallen met aangedane ellende. De correcte boodschap van Jezus prediken is natuurlijk iets anders. Vele Wijsheden wereldwijd zullen beamen dat mensen zouden moeten leven als een Rivier: Geen geklaag over het verleden maar leven van dag tot dag, steeds vooruitkijkend. Op zich is dat heel mooi. Maar tégen de stroom in zwemmen is ook een Wijsheid maar één die maar zeer, zeer weinig mensen begrijpen.
  Soms is het goed om jezelf even voor te stellen, ook al moet je daarvoor naar het verleden. Graag daarom even dit:
  Mijn naam is Jean Marie. Ik bevind mij helemaal onderaan de ladder en heb geen spaarboek. Toch kom ik niets tekort. Op school was ik allesbehalve een goede leerling. Als kleine jongen had ik problemen met ‘’begrijpend lezen’’, en werd ik helemaal alleen opzij gezet, met bijles. Maar dat diende tot niets. Op latere leeftijd werd ik vernederd door leerkrachten, o.a een priester-leraar, meerdere malen, en dit voor een hele klas. Mijn vader noemde mij een geboren dromer. Een keer zelfs een geboren mislukkeling. Mijn moeder maakte zich zorgen omtrent mijn toekomst en ze had gelijk. Mijn ‘’huwelijk’’ is na drie jaar geëindigd in pijn. Geen enkel boek heb ik (uit)gelezen in mijn leven en mijn studies stellen nauwelijks iets voor. Van het oude testament heb ik niet eens 5% gelezen, en van het Nieuwe Testament enkel hier en daar stukken.
  Dit alles om jullie te zeggen: Mijn leven bestaat uit vóór en ná. Dat was op mijn 28ste. Tranen voor God, een nacht lang. God heeft mij BEWUST gemaakt van iets: Ik ben een BEWUSTZIJN (zie verder(*)). Dat besef is het mooiste geschenk dat een mens kan krijgen. Ik ben mij bewust van de WAARDELOOSHEID van het geld. Geld =. een (valse) GOD. Het is de god van het bedrog (*). Tegenover bedrog staat WAARHEID (Christus).
  Vele Christenen zullen dit spontaan beamen. Maar… Zijn ze zich wel bewust van wat ze zeggen?
  Vóór mijn 28 leefde ik helemaal zonder God. Nu leef ik met God in mijn hart. Ook mijn ouders draag ik in mijn hart. Ze hebben een hoge leeftijd maar ze zijn er nog steeds. Zonder ouders zou geen enkel mens ter wereld bestaan. Wij moeten leven met dit besef. Vooral moeten we leven alsof elke dag de laatste kan zijn, en dat geldt voor elke leeftijd. Ik heb de wereld rondgetrokken en dat doe ik nog steeds. Daar en alleen daar komt mijn ‘’kennis’’ vandaan.
  Échte kennis = MENSENKENNIS. Over alle overige kennis was genie Einstein heel duidelijk: “Hoe meer ik leer, hoe minder Ik weet”, zei hij. Hier komt hij NEDERIG en WIJS over, maar niets is wat het lijkt, want dit heeft hij óók gezegd: “menselijke domheid is oneindig”, waarmee hij eigenlijk zegt: “JIJ, mens, bent DOM”.
  HOE kan men als onwetende “WETEN” wat domheid betekent? Over domheid moest hij zwijgen. Punt. Dit is hoogmoed.
  Wie inconsequent is bedriegt zichzelf. En wie zichzelf bedriegt, bedriegt de anderen. Einstein was dus (onbewust) een bedrieger. Maar welke mens bedriegt zichzelf niet? Het is zoiets als “bemin uw vijand” Wie kan dit? God weet dat geen enkel zondaar daarin kan slagen, noch de “vechters”, noch de “zoekenden”
  Zondaars zijn ofwel vechtend, ofwel zoekend. Ook onder de christenen.
  De “VECHTENDE” Christenen zijn de vechters voor de Waarheid. Zij vechten om hun geloof te behouden, want hun geloof is er wel DEGELIJK. Zij vechten voor Jezus. Zij geloven in de Heiligheid van de Vader en de Moeder. Zij kampen echter met het probleem van machteloosheid: Zij zijn niet in staat te beminnen. Daar zijn ze zich ook bewust van. Eigenlijk “plaagt” God hen daarmee, want ze weten maar al te goed dat alleen HIJ kan liefhebben.
  Deze ‘’VECHTERS’’ hebben een duidelijke boodschap, maar ze krijgen het niet of nauwelijks gezegd. En dit ⬇️ is hun boodschap: IN KINDERTAAL !!!
  (Waarom in kindertaal? Omdat dat meestal veel meer indruk maakt)
  ‘’Wat komen jullie zoeken, daar waar niets te zoeken valt.
  Blijf uit onze buurt en kijk eens naar de Zon,
  ZIEN jullie niet dat dit het daglicht is van de Heer,
  speciaal voor ons geschapen.
  Of kijk eens naar de Maan:
  ZIEN jullie niet dat dit het nachtlicht van de Heer.
  Of ga eens in de wind staan,
  VOELEN jullie niet dat dit Gods Adem is.
  Of ga eens naar buiten tijdens een onweer,
  en luister goed naar het Gedonder,
  HOREN jullie niet dat dit God de Almachtige is.
  Of bekijk eens goed een regenboog 🌈
  ZIEN jullie niet dat dit zoiets alleen maar van God kan komen?
  De ZOEKENDE Christenen vinden dat maar niks. De Liefde moet je gewoon ZIJN, redeneren zij. Daarom vinden zij HAAT zo verschrikkelijk. Al wat een beetje naar haat ruikt zullen zij meteen aanvallen. Zo kunnen zij zichzelf bevestigen in hun Christen-zijn: “Jij bent haatdragend, dus niet Christelijk, maar ik ben dat wel”.
  Dat klinkt redelijk en correct maar niets is wat het lijkt. Zij zijn zich niet bewust van de waardeloosheid van het EGO.
  Het EGO is de mens die men niet is. De mens die men wil zijn, maar niet kan zijn. Daarom kan het EGO niet liefhebben. Maar dat weten zij (nog) niet. Daarom mag je nooit op hen kwaad zijn.
  💀BEDROG = GELD = MAMMON = NIETS / NIEMAND = NIET EEUWIG
  Beste lezers, van deze ‘’synoniemen’’ kunnen mogelijk een aantal Katholieken schrikken. Daarom graag dit ter verduidelijking:
  Ten eerste: Ja, Jezus waarschuwde verscheidene malen voor ‘’het Eeuwige Vuur’’. Maar geen mens ter wereld kan weten wat het woord ‘’Eeuwigheid’’ werkelijk betekent, want dan zijn we God-Zelf. Toch gebruik ik het woord maar dan als synoniem voor Mysterie. (Eeuwigheid = Mysterie). Wat HEL betekent, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. De huidige wereldwijde angst zijn (zo zie ik het) de voortekenen van de Hel😷😷😷
  Ten tweede: Elk kind is heilig voor God, waar ook ter wereld, Katholiek gedoopt of niet gedoopt. Iemand die weet wat Heilige Geest betekent heeft medelijden en mededogen voor élk kind ter wereld. Punt.
  (1) GELD = NIETS: Geef het aan een aap en hij weet niet wat het is. Kleine kinderen (peuters) weten het ook niet. Kleuters weten het wel maar ze begrijpen het niet goed. Geld is niet eens een stukje papier want betalen kan ook cashloos. Natuurlijk hechten we er ongelooflijk veel waarde aan en iedereen weet wel waarom. Doch, het geld op zich is geen energie. Het is… niets !! Dat mensen het verafgoden toont alleen maar aan hoe onwetend zij zijn: Zij zijn zich niet bewust van de waardeloosheid ervan. Stel je even in de plaats van de allerrijksten. Hoe moeten zij zich voelen? Zij zien hun partner verouderen. Zij zien zichzelf verouderen. En dit terwijl zij merken dat zij helemaal niet gelukkiger zijn dan de doorsnee mens. Zij weten als geen ander dat geld niet gelukkig maakt. Moest dat wél zo te zijn, dan zouden zij hun geld (geluk) toch delen, niet? Miljoenen jaren hebben zij nodig om hun geld op een normale manier kwijt te raken. Dat delen kan dus echt geen probleem zijn. Maar blijkbaar heeft hun kapitaal iets ‘ʼheiligsʼʼ waaraan niet geraakt mag worden, tenzij… aan projecten of organisaties waarvan zij ‘ʼdenken’’ dat het nuttig en nodig is. Voor wie? Voor HENZELF? Of voor de ANDEREN? Dwalender kan een mens niet zijn. Zoals E. Musk die denkt de Mensheid te kunnen redden door andere (onleefbare) planeten te gaan bevolken. Of Bill Gates die denkt goed bezig te zijn met zijn steun aan de virologen (ZIE VERDER). Eerbiedig hen want zij zijn het LOGISCH GEVOLG van wat de doorsnee ouders willen van hun kinderen: Een plekje hoog op de maatschappelijke ladder. Een goed schoolrapport is toch beter dan een slecht, niet? Wel, daar zijn ze dan: de Elite en Machthebbers die even goed uw kinderen (hadden) kunnen zijn. Geen enkel mens wil blijkbaar zijn zoals Moeder Maria: de eenvoudige (huis)Moeder. Of zoals Jezus die bewust koos voor de Eenvoud. Kortom: Geld betekent niets en staat lijnrecht tegenover wat ‘’mooi en goed’’ is, en dat is de Eenvoud (Liefde).
  (2) MAMMON = NIETS. De Mammon (geldduivel) die zich ÉÉN voelt met het geld is nog nooit zo krachtig geweest. Hij is er dus écht wel, maar zijn ware aard betekent helemaal niets (zie verder).
  (3) GELD = NIEMAND: Geen enkel mens is gelijk aan geld. Toch zien we wereldwijd dat mensen zich ermee vereenzelvigen. Denk maar aan Amerikanen die om een of andere reden hun (financiële) rijkdom verliezen. Plots voelen ze zich ‘ʼniemandʼʼ en maken ze zich van kant.
  (4) GELD = BEDROG: Ook de rijkste mens sterft arm horen we vaak. Een mens moet door de wereld trekken en tijd doorbrengen in een rusthuis om dit door te hebben. In Afrika wordt niet minder gelachen of gezongen dan in Europa, en aan ouderen in een rusthuis kun je onmogelijk zien of ze een rijkelijk of armzalig leven hebben gehad. Eigenlijk kun je zeggen: hoe rijker hoe zieliger het wordt, want wat ze begeerd hebben moeten ze afstaan. Van mensen die de lotto winnen kan je niet ontkennen dat zij een intens ‘ʼgeluksgevoelʼʼ meemaken. Zij zien zichzelf plots met al hun geld de hemel beleven. Maar dat is slechts een illusie, en dat éne moment van ‘’geluk’’ betekent helemaal… NIETS.
  (5) GELD = NIET EEUWIG: Een tijdelijk iets. Op een dag zal er geen sprake meer zijn geld, maar de Aarde zal er nog zijn.
  (6) BEDROG = NIEMAND: Als we deze woorden omdraaien krijgen we: WAARHEID = IEMAND = JEZUS die gezegd heeft ‘’IK BEN’’
  (7) NIETS / NIEMAND = NIET EEUWIG. Draai de woorden om en wat krijgen we:
  IETS is Eeuwig = Heilige Geest. IEMAND is Eeuwig = De VADER die maar één doel heeft EENHEID met Zijn Schepping.
  (8) BEDROG = NIETS: De hele ego-wereld is BEDROG en betekent NIETS zonder de Waarheid. Draai de woorden om en wat krijgen we. IETS = WAARHEID = HEILIGE GEEST
  Jezus heeft geen vlieg kwaad gedaan. Hij was de Rechtvaardigheid-Zelf. Mensen “raken” in hun diepste-zijn is geen misdaad. Toch werd hij gekruisigd, en nóg blijven mensen het nodig vinden om Hem als misdadiger of valsaard te bestempelen (zoals Illuminati). Ze zoeken maar ze vinden niets, of toch niet helemaal… Want dáár is het dan: Hét woord dat “bewijst” dat Hij een leugenaar was: Het woord “generatie”. Jezus zou zich niet aan zijn woord gehouden hebben, want Hij is niet “meteen” teruggekomen.
  Maar de taal van de Liefde is niet de taal van de zondaar. Woorden van de zondaar zijn eigenlijk totaal waardeloos. Dat Jezus toch onze woordenschat gebruikt is omdat Hij niet anders kan, met alle gevolgen van dien… Het woord “generatie” kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, en dus ook misbruikt worden.
  De grootste verwijten naar God toe komen van de grootste onwetenden.
  Zij weten niet dat er een Hemelvaart heeft plaatsgevonden omdat ze het niet willen weten. Zij willen alleen weten wat hen aanstaat. Zo groot is hun Ego. Iemand als Morgue beschouwt zichzelf als centrum van het universum en hoe meer volgelingen, hoe meer hij zich zal bevestigd voelen in zijn eigen-gelijk. De kracht, de gedrevenheid, de zelfzekerheid, de kalmte die hij uitstraalt komt niet uit zichzelf, maar wordt gevoed door zijn volgers. Hoe meer volgers, hoe groter de kracht. Maar nogmaals, niets is wat het lijkt. Deze jongen is zoekend naar zichzelf en “denkt” zichzelf te kunnen vinden. Hij gelooft het ook. Hij gelooft in de eindtijd, waar hij zijn zelf-beeld zal tegenkomen. Een “onbeschrijflijk” mooi “iets”, een vage, maar toch prachtige verschijning, zonder ogen, waarvan je niet meteen kunt zeggen of het mannelijk of vrouwelijk is. Een onbeschrijflijke mooie ervaring moet het zijn, zegt hij.
  Maar dit zelfbeeld lijkt mij eerder monsterlijk.
  Bidt voor deze dwalende, zou ik zeggen, want hij zal niet zichzelf tegenkomen, maar wel OOG in OOG komen te staan met God-Zelf, en God zal verschijnen als Iemand met een menselijk gelaat. Een liefdevolle Vader met twee ogen.
  Echter, onze ego-wereld is er zo erg aan toe, dat we niet de illusie moeten hebben veel te zullen bereiken door te bidden. Eenmaal in de eindtijd kunnen we niet anders meer doen dan “alles” te aanvaarden zoals het komt. En de tekenen van de eindtijd zijn er zeker, maar de échte tekenen moeten nog komen. Velen kijken uit naar een toestand zoals voorheen “back to normal”. Maar “normaal” bestaat niet. De wereld is nooit “normaal” geweest. Wel dwalend, niet gelijk God.
  Maar zo ziet noch de wereld, noch de mens zichzelf. Geen enkel mens ziet zichzelf als dwalend, abnormaal of afwijkend.
  HET DIER IN DE MENS = STANDAARD, MODEL, DE NORM.
  De mens als…
  een vrije vogel,
  een fiere pauw,
  een opgegeten prooidier,
  een gevoelloos roofdier,
  een gevangen muis,
  een valse slang,
  ENZ. ENZ.
  Het is allemaal “normaal” en eigen aan de Wereld.
  Oog om oog, tand om tand, Dat is de ware aard van elke mens. Wat dieren doen met hun tanden, klauwen, hoorns, etc., dat doen mensen met WOORDEN.
  Jezus werd geboren zonder “hoorns”. Dit is (in de ogen van de Wereld) een absolute “afwijking”. Hij hoorde dus niet thuis in de (dwalende) wereld. Maar weten jullie wat dit betekent? Dat is zoals een kankercel die niet thuishoort in een lichaam. Een kankercel is een cel die NIET STERFT, de “EEUWIGE cel” (de eeuwige jeugd dus). Begrijp me niet verkeerd. Want ik voel het al afkomen… Reflexen als “Ben je GEK, wat zeg je nu?”
  Natuurlijk lijdt Christus mee met elk kind en elke ouderling die kanker heeft. Jezus kan zelfs veel meer. Hij kan kanker doen verdwijnen. Artsen kunnen dat niet. Wegsnijden of bestralen is niet genezen. Jezus geneest. Dat kon Hij met Zijn genezende kracht die liefde is. Dat liefde tot genezing kan leiden weet elke mens die liefde in zich heeft. Denk maar eens aan een eenzame ouderling die plots begint te “stralen” bij een onverwachts liefdevol bezoek. Zelfs met een eenvoudige glimlach kun je wonderen doen. Een glimlach krijgen van een doodvreemde kan iemands dag goedmaken. Of ga eens als clown naar een kinderziekenhuis, en kijk dan naar de gezichtjes. Dat zijn kleine wonderen, maar als kleine wonderen bestaan, bestaan Grote Wonderen ook. Echter, alleen voor zij die erin geloven. Het Wonderbaarlijke of de Liefde die van boven komt had Jezus in Zijn hart. Had Hij niet gekruisigd geweest, zou Hij veel meer Grote Wonderen verricht hebben. En had Hij 2000 jaar eerder geboren geweest, zonder Kruisiging, nog veel, veel meer. Maar dat is het juist. De “EEUWIGE” wordt niet aanvaard, en moet vernietigd worden.
  De wereld is als een kettingroker. Het ego-genot primeert. Tja, dan moet men niet schrikken van de gevolgen.

  1. 👤EEN ZUIVER-BEWUSTZIJN BETEKENT:

   (1) IK BEN MIJ BEWUST VAN MIJN “ZUIVERE-IK”
   De zuivere-ik is een BEWUST-ZIJN van de waardeloosheid van GELD (zie *)
   Tegenover GELD staat LIEFDE. Dit zijn twee GODEN.
   (A) GOD van het BEDROG:
   DE MAMMON is een VERZAMELNAAM VOOR ÁLLE VALSE GODEN en dat is heel eenvoudig uitgelegd:
   Moslims zien aardolie als een “geschenk van Allah”.. Vergeef hen want ze weten het écht niet. Aardolie = geld = het slijk der aarde = bedrog. Als een Schepper BEDROG geeft als geschenk, dan bedriegt hij zichzelf. Een Schepper die zichzelf bedriegt kan onmogelijk bestaan. ONZE Schepper wil Goed maken wat fout is. Onze Schepper die Liefde is, is dus onvergelijkbaar met de (valse) Schepper van de islam.
   Atheisten leven materialistisch. Daarom begeren zij het geld. Begeren is eigenlijk verafgoden. Zij hebben dus ook hun God, al is het onbewust.
   Bhoeddhisten hebben “Bhoeddha” als grote Voorbeeld, en de onthechting als streefdoel. Maar welke boeddhist slaagt daarin? De meesten onder hen leven ook heel erg materialistisch (=geld)
   Andere grote “Wijsheden” (met miljoenen aanhangers) zeggen: “JA, GOD als GEEST bestaat écht en is eeuwig zonder beginpunt, en zonder eindpunt. Als voorbeeld nemen zij een tennisbal: “Laat mij het begin en eindpunt zien” horen we dan. Goed, we begrijpen hen. Maar als zij tegelijk zeggen: “De meeste mensen zijn DOM wegens roken, teveel eten, slecht eten, onnodige medicatie, etc., dan zijn zij HOOGMOEDIG. Het probleem van deze verafgode wijzen is dat zij de woorden “goed en slecht” niet gezegd krijgen. “Goed ben je als je dood bent” zeggen zij. Dat is een heel wijze uitspraak, maar wat heeft hun god te bieden? Wat is er “goed” aan een “tennisbal”? Zij vergeten Christus die ÉÉN is met de Énige Volmaakte Heilige Geest. De geest van hun god daarentegen is betekenisloos. Daarom is hun geest bedrog. Eigenlijk leven de meesten onder hen heel materialistisch. Toch staan deze “grote wijsheden” dicht bij GOD, omdat hun inzichten helemaal logisch zijn. Maar wie Christus vergeet is onredelijk.
   (B) GOD die WAARHEID is:
   Waarheid bestaat omdat bedrog bestaat. Waarheid raakt de mens in
   zijn hart, maar waarheid is niet de “kwetsende-waarheidʼʼ die velen ervaren. Dat is een leugen. De waarheid ‘ʼraaktʼʼ de mens in zijn diepste-zijn, niet om te pijnigen maar om te helen. Liefde heeft een helende kracht.
   Het diepste-zijn is een bewustzijn van schuld.
   Daar waar het schuldbesef begint, daar wordt men door de Liefde geraakt. Zonder berouw blijft het EGO zoals het is: Het ego = de persoon die men ‘ʼwil zijnʼʼ maar niet kan zijn. Het ego is onbestaande. Het is de mens die men niet is. Het ego is hypocriet.
   Schuldbesef wordt beloond door God die vergevingsgezind is. Zelfs de MEEST haatdragende mens ter wereld wordt vergeven als hij (zij) gelooft in de Liefdevolle God. En dat is een absolute ZEKERHEID. Want Liefde kan onmogelijk Liefde zijn zonder vergevingsgezindheid.
   (2) IK BEN MIJ BEWUST VAN HET ONBEWUST-ZIJN VAN ANDEREN.
   Volwassenen zijn zich niet bewust van hun onvolwassenheid.
   Een man die streeft naar geld is zich niet bewust van de waardeloosheid
   ervan, terwijl de échte waarde (waarvan hij zich evenmin bewust is) net in
   hem zit.
   Een vrouw die droomt van een huwelijk is er zich niet bewust van dat ze alles zal krijgen behalve dátgene wat ze wil.
   Rechters zijn zich niet bewust van hun uitspraken. Zij baseren zich op feiten waarvan ze ‘ʼgelovenʼʼ dat ze correct zijn.
   Een gevoelloze kindermoordenaar is zich onbewust van zijn gruweldaden.
   MÉT bewustzijn zou hij zich immers doodschamen. ENZ, ENZ, ENZ.
   Mensen denken vaak: ‘’GEVEN = belangrijk’’. (Geven = leven). Wat geven? Er zijn mensen die werkelijk al het mogelijk gegeven hebben aan hun partner terwijl het huwelijk toch in een hel eindigt (wat nogmaals bevestigt: geld = bedrog). Wat van God komt, PUUR NATUUR, dát kunnen we geven. Maar wat is er nog zuiver? Een appel van de boom? Zelfs de lucht is niet meer zuiver. Een streling, een aanraking, een massage, een knuffel, vanuit het bewustzijn dat iemand voor ons GELEDEN heeft (Christus), dat is het énige zinvolle dat we kunnen geven aan de andere. En al de rest = bedrog.
   (3) IK BEN MIJ BEWUST VAN “HET GEVECHT” ZONDER TE WILLEN MEEDOEN.
   Net zoals de dierenwereld een gevecht is (wet van de sterkste), zo is de mensen-wereld ook een gevecht: Het gevecht voor eigen-gelijk: (Ik ben juist, jij bent fout)
   Een zuiver-bewustzijn is GEEN EGO en vecht dus niet voor “eigen-gelijk”, maar voelt zich wel geroepen om te “vechten” tegen de WAANZIN van de wereld omdat het zich verbonden voelt met de hele Schepping.
   Iemand met een zuiver-bewustzijn heeft een ONVERANDERLIJKE KIJK op de Wereld.
   “Alleen zotten veranderen nooit van gedacht” is dan het reflex van velen…
   Maar de zuiver-bewuste stoort zich daar niet aan omdat hij er zich van BEWUST is dat “gek zijn voor de Wereld” niet betekent “gek zijn voor DATGENE of DIEGENE waarin hij gelooft.
   Het hele universum, de natuur, menselijke emotionaliteit… ALLES zit logisch in mekaar. Wie zich daar bewust van is, is op de goede weg.
   Wie zijn de mensen ZONDER-EGO? Bestaan zij wel?
   Ja, zij bestaan zeker !!
   Hier zijn wat voorbeelden:
   (1) Petrus die net als Jezus in staat was wonderen te verrichten had geen ego meer. Hij onderging de kruisdood met het hoofd naar beneden, omdat hij niet op dezelfde manier als Jezus Christus om het leven wilde komen. Wat een Liefde voor de Heer !!
   (2) Zo waren ook de overige apostelen mensen zonder-ego, net zoals zovele
   anderen uit de geschiedenis die de Heilige Heer en en de Heilige Moeder in
   hun hart droegen, zonder angst voor de dood.
   (3) Een pasgeboren Kind heeft geen Ego. Is de vader liefdevol, dan is die vader
   God. En is de moeder liefdevol, dan is zij Heilig. Maar de goddelijkheid en heiligheid van de ouders zal plots veranderen in nervositeit en ongeduld. Een ego-mens bekijkt zichzelf in de spiegel. Maar kleine kinderen doen dat niet. Hun “ALLES” zijn de ouders. Daarom is kindermishandeling zo afschuwelijk.
   Het drama van de wereld is dat alles gewoon omgedraaid wordt. Baby’s als ego-monstertjes !! Vooral daarom gaan zij naar een crèche, om de ouders te ‘’ontlasten”. De taal van het kind is nochtans duidelijk: Het is de taal zonder woorden. De taal van de Liefde. Het kind dat zegt (smeekt): “Laat me niet alleen. Hou van mij. Stop toch met de WAANZIN waarmee jullie bezig zijn. Waarom houden jullie niet van de EENVOUD?”
   (4) Sommige boeddhistische monniken (zij zijn weinig in aantal) hebben nauwelijks ego. Jammer dat ze Jezus niet in het hart dragen. Maar omdat zij onthecht zijn, staan zij dicht bij God. Zij leven van de grootste eenvoud, en je krijgt hen niet kwaad. Zij zijn dankbaar en stralen rust en vriendelijkheid uit. Als de Liefde terug op Aarde is, zullen zij één van de eersten zijn die God zullen begrijpen
   (5) Een mens zonder Ego betekent niet automatisch “Heilig”. Het EGO kan VERNIETIGD worden door anderen, en dat is niet zonder gevaar. We horen het zo vaak, op het nieuws… en ELKE keer opnieuw komt diezelfe (maatschappelijke) vraag. Waarom toch? We BEGRIJPEN het niet”. De GRUWELDAAD van die vriendelijke buurman, die bezorgde huisvader, die lieve moeder… Als het EGO van iemand vernietigd wordt door een partner of wie dan ook, dan eindigt dat meestal in zelfmoord. Zelfdoding gebeurt vanuit het bewustzijn dat de Wereld in werkelijkheid PUUR BEDROG is of een HELL. Vóór sommigen is het gedacht hun kinderen te moeten achterlaten zo ondraaglijk dat zij verkiezen hen mee te nemen richting DOOD. Nog erger is het vernietigd Ego van moslims binnen de Islam: De fameuze moslim of moslima met bomgordel. Zij willen een groot deel van de waanzin vernietigd zien. En hoe groter de vernietiging, hoe liever.
   De LEVENDE JEZUS heeft NOOIT een ego GEHAD. Daarom is Hij Goddelijk (‼️).
   🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
   WAAROM IS ER NIET… “NIETS” ??
   🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
   Wat doen JIJ en IK hier ??
   Dit is de meest filosofische vraag die een mens kan stellen, maar eigenlijk vraagt het antwoord geen denkwerk: Antwoord = Omdat er IETS is dat Bestaat. De meeste mensen ‘’denken’’ van zichzelf dat ze bestaan. maar dat is slechts een illusie. In feite zijn wij niet meer waard dan eender welke ‘’levende’’ cel binnen ons eigen lichaam. Er is echter iets dat écht bestaat: Wat anders kan dit zijn dan DÁTGENE waar een christenmens naar verlangt: De Eeuwige Liefde die zich reeds bewezen heeft: het échte Leven.
   GOD = de KERN van het Universum = LIEFDE = LEVEN, waar ALLES en IEDEREEN mee VEBONDEN is.
   Ja maar… zullen velen denken, als GOD het Universum geschapen heeft, dan bevindt Hij Zich toch “buiten” het Universum, of buiten Datgene wat wij als TIJD & RUIMTE beschouwen. Anders kan Hij het toch niet geschapen hebben? De gedachte van een dergelijke “Eeuwige Alleenstaande GOD met Menselijk gelaat” als Schepper (ergens buiten het Universum), is de ergernis van vele “WIJSHEDEN” wereldwijd (met hun miljoenen volgelingen), omdat zij er met hun verstand niet bij kunnen.
   En dan kun je als christenmens maar één ding doen. Rustig blijven en begrip tonen. Hun ergernis is immers niet onlogisch: HOE kan men als Schepper zowel BINNEN als BUITEN iets zijn? Een mens die een aquarium creëert met visjes & plantjes bevindt zich BUITEN de leefwereld van de visjes. Hij zit er niet middenin. Evenmin kan Hij er middenin zitten en tegelijk er buiten. Neen, GOD kan alleen maar verbonden zijn met Zijn Schepping vanuit een Kern. De KERN als AANTREKKINGSKRACHT.
   Waarom trekt GOD aan? Omdat wij, christenmensen VERLANGEND zijn naar Hem. GOD kan niet “vanuit het niets” mensen naar zich toe halen. Neen, Hij is de LEVENDE KERN waar alles om draait.
   Waar bevindt die Levende Kern zich?
   DAAR WAAR LEVEN IS, en dat is de AARDE.
   DE AARDE ALS CENTRUM van het Universum.
   Met GOD als LEVEND HART.
   WAAR IS GOD PRECIES?
   DÁÁR waar mensen zich niet bewust van zijn: In hun diepste-zijn. Waarom? Omdat Hij met Zijn Schepping verbonden is. God zit dus ook in U en mij, of we Hem nu willen of niet willen. Dat mensen Hem niet voelen komt uiteraard door de verleiding van zo veel “moois” als alternatief, en dat geldt voor élke mens. Maar al dat moois is bedrog. Een pasgeboren kind is nog niet verleid en wil niets anders dan de Zuiverheid van GOD: Zuivere lucht, huidcontact, een zuiver bad, een zuivere lach, zuivere moedermelk. Maar het krijgt niet wat het verdient: De baby’s van tegenwoordig worden geboren met zicht op mondmaskers, krijgen een duivelse hielprik en drinken melk van een koe. Dat mensen niet goed maar slecht bezig zijn zal maar pas doordringen van zodra GOD zich zal laten voelen.
   Weldra zal GOD de mensheid opnieuw RAKEN zoals Hij gedaan heeft 2000 jaar geleden. Mensen zullen Hem VOELEN in hun diepste-zijn. Het EGO zal verzwakken, en de angst zal toenemen. GOD zal de hele Mensheid raken zoals nooit tevoren. Kinderen zullen Hem het minste voelen omdat zij het meeste op GOD gelijken. GOD moet zich nog bewijzen als ALMACHTIGE, maar als ALWETENDE WEET Hij dat Zijn PLAN zal lukken. In feite is de ALMACHT er altijd geweest. DE LIEFDE is in woorden gewoon niet uit te drukken.
   GOD is het LEVEND HART van het UNIVERSUM:
   Wat bevindt zich rondom het Het Levend Hart?
   In één woord: “Het HEILIGE Niets” (de “niet-Levenden”, Al wat niet-God is)
   Niet voor niets zei Jezus: “Laat de doden, de doden begraven” en “Ik ben het Leven”
   Het ‘’Heilige Niets’’ is eigenlijk de Ruimte van Moeder Gods, de Moeder die verbonden is met alle zondaars.
   KORTOM: GOD is het Hart van het Universum, en dat zal weldra voor elke mens VOELBAAR zijn. Alleen via Hem geraakt je tot het echte LEVEN.
   Het NIETS betekent dat wij NIETS zijn zonder Hem. Maar iemand die vurig naar de Hem verlangt, mét berouw, zal God (de Liefde) krijgen, want zo is God nu eenmaal. God wil élke mens die in Hem gelooft bij (in) Zich hebben.
   Besluit: WAAROM is er NIET NIETS?
   Omdat er IETS is dat Bestaat.
   Het is IETS… dat nog moet geschieden.
   Het is IETS… dat moet voltooid worden.
   Liefde❤️
   God is geen Eeuwige ‘’Alleenstaande Vrijgezel’’ die vanuit het ‘’niets’’ het Universum geschapen heeft. Deze gedachte is onverdraaglijk voor de overgrote meerderheid van mensen op Aarde. LOGICA, dat is wat men wil. GOD heeft als KIND gezogen aan de borst van Zijn Moeder. Dat is een FEIT, want in die periode dronken alle baby’s van de borst. God als Mensenkind was dus óók, net als ieder mens, seksueel Verlangend. Seksualiteit begint vanaf de geboorte en is blijvend. God was dus FYSIEK verlangend, zoals iedereen. Zijn GEESTELIJK verlangen was uiteraard een verlangen naar BEKERING opdat mensen Hem zouden aannemen als de Liefde-Zelf. Een aanraking kan Wonderen doen als het gebeurt met liefde. Zelfs woorden kunnen wonderen doen. Dat gebeurde toen, met heel veel getuigen. Maar kijk eens rondom U, of kijk eens naar Uzelf. Is er nog liefde? De meeste ouderen brengen hun dagen helemaal alleen door en lijken hun lot te aanvaarden. Eigenlijk zijn ze gewoon moe, heel erg moe. Het hoeft allemaal niet meer. Toch is de Liefde (God) er, maar is er iets van liefde dat nog doordringt? Hoe gevoelloos is men geworden. Hoe onverschillig zijn wij tegenover elkaar? Weten christenen van vandaag nog wie God is? GOD voorstellen als een ASEKSUEEL IEMAND heeft iets gruwelijks. Dat is GOD niet. De Heilige Drievuldigheid is moeilijk te begrijpen, maar als we rechtstreeks naar Jezus’ Woorden gaan in plaats van de Bijbel te analyseren en we doen wat moeite, dan wordt het veel eenvoudiger dan we denken.
   Jezus zei: ‘’Wie Mij ziet, ziet God’’.
   Omdat GOD Zuivere Liefde is, en omdat Zuiver Liefde wederzijds is kan dit alleen maar betekenen: ‘’Als U GOD in Mij ziet, zie ik GOD in U’’.
   Kinderen en jongeren begrijpen deze taal het beste. Een verliefd jong koppel zegt dat ook ‘’Jij bent mijn alles, en ik zal jouw alles zijn’’. Maar het EGO is niet zuiver. GOD is wél Zuiver.. Zuivere Liefde betekent eigenlijk: ‘’GOD is de Andere’’.
   In feite is GOD gelijk aan twee “getallen”:
   Het heilige getal ÉÉN. D.w.z: VADER, ZOON en HEILIGE GEEST = ÉÉN
   Het heilige getal NUL. D.w.z: “IK ben NIEMAND zonder JOU” (want de Liefde moet wederzijds zijn. God is dus niemand zonder de mens, en de mens is niemand zonder God.
   Kortom: NUL = ÉÉN. Interessant daarbij is dat vele wiskundigen de formule
   1 = 0 zullen beamen, omdat het wiskundig bewezen kan worden.
   Jezus heeft ook gezegd: ‘’Niemand is goed behalve GOD’’. Daarmee wou Hij zeggen dat alleen GOD als GEEST Volmaakt kan zijn, en dus niet GOD als ‘’LICHAAM + GEEST’’. Een lichaam kan onmogelijk Volmaakt zijn, tenzij het lichaam van de “Andere”. LIEFDE is immers allesbehalve-ego. LIEFDE zegt: ‘’JIJ (LICHAAM + GEEST) bent Volmaakt, en IK ben NIEMAND zonder JOU. (en dat moet wederzijds zijn)
   KORTOM:
   De VADER als HEILIGE GEEST = De Volmaakte EEUWIGE
   JEZUS de ZOON gehoorzaamde de VADER, en zo werd Hij ÉÉN met VADER als HEILIGE GEEST.
   De Heilige Geest is de Geest die letterlijk alles Weet, Ziet, Voelt, Hoort,… en heeft geen LICHAAM.
   Toch zal Jezus ‘’weldra’’ als Mensenzoon te zien zijn, mét Levend Lichaam.
   ‘’Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben’’. Wat we hier vooral opmerken is hoe WEINIG informatie Jezus Zijn discipelen meegaf.
   ‘’MET DE WOLKEN’’… Drie woorden. Is dat alles?
   Aan diegenen die verlangen naar het Jezus’ Lichaam van 2000 jaren geleden, graag dit: Dat lichaam is verleden tijd. Ook Zijn stem is verleden tijd. Want Jezus sprak vooral Aramees en deze taal is zo goed als uitgestorven. De Geest spreekt alle talen horen we vaak. Neen, dat is belachelijk. De taal van de zondaar is waardeloos. De Liefde heeft Zijn eigen taal, maar hoevelen zijn er die deze Taal begrijpen? Evenmin zal Jezus verschijnen om Zijn wonden of littekens te tonen. Dit is geen Liefde. En wat geen liefde is, is egoïstisch. Zoals de huidige MeToo beweging: “Kijk eens wat het monster mij aangedaan heeft”. Het “slachtoffer” als “heilig” en de dader als de SLECHTE (waarmee ik de dader niet wil goedpraten. Ook hij heeft zijn zonden, maar het is allemaal liefdeloos).De Wereld is onredelijk en onzuiver en wat komen zal is een Redder met een Zuiver Hart op de juiste plaats, DEZELFDE ‘’zichtbare’’ Goddelijke Geest (zichtbaar via Wonderen) als 2000 j. geleden. Maar God als Geest kan onmogelijk winnen. God heeft een Levend Lichaam nodig. En dat Levend Lichaam ZÁL er zijn. De Geest zullen we voelen en het Lichaam zullen we zien. Alleen zo kan God Zijn DOEL bereiken, en dat Doel is een Overwinning. Hij zal de mensen in alle landen overwinnen. Want mensen zijn zondaars en God kan de zonden van zondaars niet verdagen. Tranen, dát is wat God wil. Geen krokodillentranen maar Zuivere Tranen. Tranen van berouw. Tranen voor Hemzelf. Tranen voor de Heilige Moeder. Tranen voor de kleinsten der Aarde.
   “MET DE WOLKEN”… Over deze woorden is er heel, heel veel geschreven. Ontelbaar vele interpretaties zijn er, maar wat zijn ze waard?
   Een ware christen weet wat het betekent als de Liefde zaken verzwijgt. Zo heeft Jezus Zijn Geestelijk Lijden verzwegen om anderen niet lastig te vallen. Want de Liefde wil liefhebben. DÁT en alleen DÁT wil de Liefde. Nogmaals, dit is het omgekeerde van de ego-mens die zich als slachtoffer gedraagt en verlangt naar geld als schadevergoeding. En vandaag de dag zien we niets anders.
   De volledige WAARHEID omtrent de wederkomst weet alleen GOD want alleen God is Waarheid. Onbewust voelen vele gelovigen aan dat de Mensenzoon op heel wat manieren kan terugkomen. Niet voor niks gruwelen vele katholieken van abortus. Het zou maar eens GOD moeten zijn: die éne embryo, of dat éne kind dat mishandeld wordt. Maar God KENT de angsten van de emotionele mens en WEET wat Hij doet. Maar vooral… Hij zal Zich niet meteen laten zien.
   Het bestaan van God als Liefde is rechtstreeks zichtbaar. Men kan er eigenlijk niet naast kijken, maar de meeste mensen zijn helemaal BLIND. Heel, heel weinig mensen weten waarover het gaat. De anderen weten het… nog niet !!
   De Zon als centraal symbool, Licht, Energie, Leven (= GOD)
   De dierenwereld als een soort “spiegelbeeld” van het gedrag (van de mens). Wat dieren fysiek doen, doet de mens vooral met woorden (pijnigen, doden…)
   De ontelbaar vele “verloren” menselijke zaadcellen, terwijl slechts ÉÉN zaadcel het haalt (als teken van die Éne tegenover de Waanzin)
   Muziek (zoals Bach…) kan zo mooi klinken dat alleen God de drijfveer kan geweest zijn. ENZ, ENZ, ENZ.
   🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
   GOD IN KINDERTAAL:
   🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
   (1) De ZON en MAAN zijn de Heilige Vader en Heilige Moeder. Omdat ze exact even groot lijken zijn ze gelijk aan elkaar.
   (2) Ze hebben vele kinderen. Dat zijn de sterren (heel, heel veel zonnetjes)
   (3) Als kinderen wenen, dan weent God mee, en véél meer dan je denkt. Dat is de regen. Er is altijd een plekje op Aarde waar het regent 💦. Regen is nodig want water = leven, ENZ
   De Heilige Drievuldigheid is correct, maar de Kerk is de Moeder en de Kinderen vergeten. Daarom begrijpt geen mens wat het is.
   ☀️GOD DE VADER (*)
   🌙 MOEDER GODS
   ✨ KINDEREN = de totale overgave van mensen
   = Tranen van berouw ☀️+💦= 🌈
   Zo eenvoudig en zo MOOI is het Universum uit te leggen.
   (*) = 3 in ÉÉN
   Mensen zijn geen nummers. Toch kunnen cijfers en nummers nuttig zijn om iets uitgelegd te krijgen:
   HEILIGE MOEDER = het heilige getal NUL, verbonden met de hele Schepping.
   HELIGE VADER = het heilige getal ÉÉN (gelijk aan 0), de hele Schepping liefhebbend.
   Heilige Moeder = O
   Heilige Vader = O = 1
   O = oneindigheid
   1 = IK BEN
   1 = 0 (wiskundig bewijsbaar)

   1. HET KINDJE GEBOREN OP AARDE
    🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
    Beeld U eens in: Een ‘’droomwereld’’ voor Uzelf, maar U mag Uw eigen droomwereld niet binnen, omdat U ‘’ANDERS’’ bent. Zo moet de Aarde voor Jezus aangevoeld hebben. De zichtbaarheid van Zijn Evenbeeld (Menselijke Schoonheid) als DROOM. Maar de AFWIJZING van de zondaar, hun FYSIEKE AFTAKELING, en de GRUWELEN van de wereld als ANTWOORD.
    Voor JEZUS was de Aarde een WARE HEL (het KÁN niet anders, want een Hemel was het sowieso niet, en evenmin kan het iets geweest zijn ‘’tussen de twee’’ voor iemand die GOD is. NEEN, zowel het Kind Jezus als Zijn Moeder (wiens ouders zondaars waren) hebben GEESTELIJK GELEDEN, want zij waren de ‘’zwaksten’’.
    Wordt maar eens geboren als LAM in een beestenwereld. Maar zij waren als zwaksten uiteindelijk de sterksten en zo zullen weldra de verliezers de winnaars zijn en de winnaars de verliezers.
    WAAROM VOELT DE AARDE VOOR DE ZONDAAR NIET AAN ALS EEN HEL?
    Heltoestanden zijn er altijd geweest, voor de meeste mensen zelfs. Laat dat duidelijk zijn, maar dat zijn slechts toestanden, momenten, enz. Dus onvergelijkbaar als de Hel die Jezus moet meegemaakt hebben.
    BEDROG (Mammon) en WAARHEID (Liefde) zien wij als elkaars antoniem, dus helemaal tegengesteld van elkaar. Natuurlijk is dat zo. Toch hebben ze iets met elkaar gemeen: Met woorden kan niemand uitgelegd krijgen wat het is.
    De Mammon is een valse God, een bedrieger. Maar wat betekent bedriegen/bedrog? De ware betekenis van bedrog is dat het niet bestaat. En tóch is het er. Dat is net het vreemde. Eenvoudig uitgelegd: Bedrog is zoals bv. een fout die we niet meteen opmerken in ons eigen schrijven. Wat geschreven staat lijkt goed, maar dan komt plots het besef: ‘’Oei, die fout had er niet mogen staan’’ Dan hebben we twee mogelijkheden: (1) We laten de fout staan (2) We verwijderen de fout, en de fout is voor eeuwig en altijd weg.
    Het BEDROG voor eeuwig en altijd doen verdwijnen. Alleen dát (en niets anders) is het DOEL van de Schepper. Een Schepper die alles wil behouden zoals het is, is geen Volmaakte Schepper. En wat niet Volmaakt is = bedrog, dus onbestaande.
    De Mammon wordt verafgood, en het is nog logisch ook. Geld komt van menselijke energie. En wat menselijk is wordt als goedaardig beschouwd. Waarom zou iedereen Christus moeten verafgoden als er een mooi alternatief is. Geld staat synoniem voor “goedaardigheid, veiligheid, onmisbaar, broodnodig, comfort, liefde” wordt geredeneerd. Dus gaat men ernaar streven.
    “Ergens” zijn velen zich wel bewust van de waardeloosheid ervan, maar “we kunnen niet anders” horen we dan.
    Hoe kan men best de Mammon omschrijven? Dat kan op vele manieren:
    De Mammon als een VALSE (onwetende) GEEST. De geest is vals en krachtig, en domineert op dit moment de hele wereld. Zijn ware aard is geen heiligheid maar onbestaande.
    Men kan hem ook omschrijven als een object: Een CAMERA. Elke camera heeft een oog, en dat oog is het oog van de Mammon. Het oog dat iedereen wil zien, zoals verplegenden in een verpleeglokaal via een camera aan het plafond, om te zien of de werkenden wel werken zoals het hoort.
    De Mammon is ook de Koning der WANTROUWIGEN”, want hij gelooft niet in de Ware Liefde. Daarom zijn SLEUTELS en SLOTEN van kapitaal belang.
    Hij is ook de Koning der Ego’s, met de SPIEGEL als geliefkoosd object.
    En de AANBIDDER van het SLIJK der AARDE = geld en aardolie. Dieren voelen spontaan aan dat daar niks goed aan is. Maar de Mammon blijkbaar niet. De gevolgen zullen artsen bevestigen: Kinderen die sterven aan longkanker, als gevolg van luchtvervuiling.
    KORTOM: De meesten onder ons hebben veel meer de Mammon in zich dan ze denken. En de deze Mammon zal alles doen om ZIJN WERELD te behouden zoals ze is. Kleine kinderen lijden daaronder. Daarom zijn ze moeilijk en lastig. Maar volwassenen herkennen zich niet meer in het kind dat ze ooit geweest zijn en zijn vergeten dat het kinderprotest niets anders is dan liefde. Want deze kinderen willen het eenvoudiger, mooier. Daarom staan zij het dichtst bij God en daarom zijn zij het meest gegeerd. Hoe dichter bij het Leven, het gegeerder door de Mammon. De Mammon is goddeloos, gevoelloos, liefdeloos, zielloos en vindt al wat hij niet-is lekker. Daar smult hij van. Maar de Komst van de EEUWIGE is nabij, want MOEDER GODS verliest haar Krachten. Daarom zal HAAR KIND = de MENSENZOON spoedig komen, als een DIEF in de nacht. Want de Zoon verdraagt het lijden van Zijn Moeder niet en doet wat de Vader van Hem vraagt. LAAT ZE MAAR BIJ MIJ KOMEN, zegt GOD vanuit de Hemel, want… Genoeg = genoeg !!
    Wie de Liefdevolle niet eerbiedigt moet niet schrikken van de gevolgen.
    De Grote Waarschuwing was het KRUIS
    🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
    WIE HEEFT DE SCHEPPER GEMAAKT?
    🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
    Wat zegt het Christendom?
    (1) Niemand / Niets kan de Schepper gemaakt hebben, want… zegt het, God is de alfa en de omega.
    (2) Ook al heeft het hele Universum een beginpunt (zoals algemeen beweerd wordt). Dat beginpunt kan alleen maar van God komen. Niets is zonder reden. God is en blijft de Schepper.
    Enkele gegevens:
    (1) Tijd, Ruimte, verleden, toekomst… Het is allemaal relatief (D.W.Z. een ‘’moment’’ is gelijk aan ‘’eeuwigheid’’). Dit moeten we goed beseffen om HET GEHEEL te kunnen begrijpen. Het Rijk Gods, het uiteindelijk doel van God, kan men omschrijven als een EEUWIGDUREND aanvoelende TOESTAND van LIEFDE, zonder verleden, zonder toekomst. Een Eeuwigdurend Hier-en-Nu.
    (2) De ALFA & OMEGA van de Hel:
    ALFA = Jezus geboorte in de Hel van zondaars (de onvolmaakte aarde)
    OMEGA = Jezus heeft de Hel overwonnen (Verrijzenis)
    (3) De échte ALFA = Hemelvaart = BEGINPUNT, maar eigenlijk ook het EINDPUNT, want ALFA = OMEGA: De Hemelvaart staat voor LEVEN (het échte Leven), een TOESTAND buiten tijd & ruimte = LIEFDE = EEUWIGHEID = RIJK GODS
    (4) JEZUS = GOD DE VADER
    Omdat Vader en Zoon ÉÉN zijn heeft GOD het geestelijk en fysieke lijden van zijn Zoon HELEMAAL mee beleefd. Alle smart en ellende heeft hij mee ondergaan, van het Begin tot het Einde.
    (5) In de HEL (van de Aarde) heeft God ZICHZELF gevonden:
    ‘’Ik ben de WEG, de WAARHEID en het LEVEN”
    Iemand die ZICHZELF kan vinden = GOD
    GOD is zich bewust van Zijn bestaan,
    en zegt: “IK BEN”
    God KENT dus Zichzelf omdat Hij Zichzelf gevonden heeft in de Hel.
    De zondaar “denkt” slechts zichzelf te kennen, daarom kan hij onmogelijk weten wie de Andere is. GOD daarentegen KENT de Andere, omdat Hij Zichzelf kent.
    Deze Zelfkennis kan GOD onmogelijk gehad hebben als pasgeboren Kind (laat staan als embryo)
    NIETS is GOD met de paplepel ingegeven. Dat KÁN NIET. Jezus’ woorden “IK BEN de WEG, de WAARHEID en het LEVEN” kunnen niet van een zondaar komen. In de Bijbel komen heel wat heiligen voor, Profeten, de Drie Koningen, enz. Maar hun heiligheid is op geen enkel vlak vergelijkbaar met de HEILIGHEID VAN GOD. Als God HEILIG is, dan is elk iemand die niet-God is een ZONDAAR. Dat Jezus Zijn dierbaren als Heilig beschouwde wil (nog) niet zeggen dat we ons met Hem mogen vereenzelvigen. De Eenheid tussen Schepper en Schepping is er helemaal (nog) niet.
    Als DE LIEFDE (God) geboren wordt in de Hel van zondaars (*) , dan begrijpt Hij niet wat zich rondom Hem afspeelt (omdat Hij Anders is). God begint geestelijk te lijden, als Kind, als Jongeling,… tot op een zeker punt. Want God kent geen zelfdoding. In plaats daarvan speelt zich een totale switch af in het HOOFD:
    “Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven” en jullie, zondaars… zijn verloren zonder Mij. Vanaf dit punt begint God aan Zijn opdracht. GOD KENT ZICHZELF. Hij WEET wat lijden betekent en WEET hoe Hij met de Andere moet omgaan. Hij kent de WAARDE van het lijden en ziet in Zijn naasten Zichzelf. Zo is Hij ook in staat om Wonderen te verrichten.
    KORTOM: Als we zeggen: Niemand / Niets heeft de Schepper gemaakt,
    dan kunnen we het als volgt samenvatten:
    (1) GOD is gemaakt door NIEMAND / NIETS
    (2) Hij is gemaakt door de zondaars die NIETS / NIEMAND zijn zonder de Liefde (God) in hun hart.
    (3) GOD is dus gemaakt door de ZONDAARS.
    🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
    BESLUIT:
    GOD heeft Zijn Leven (met grote L) te danken aan de zondaars die Hem hebben doen LIJDEN. Omdat Hij Zijn Leven TE DANKEN HEEFT aan hen is Hij in staat te VERGEVEN. Zoals een pasgeboren kind spontaan de ZONDIGE OUDERS zal vergeven, zo zal de Mensenzoon alle BEROUWVOLLEN vergeven, van álle leeftijden.
    Oprecht berouw tegenover God is een TOTALE overgave aan God. GOD is ALLES en men is niet meer in staat om Gods Schepping (inclusief naaste) te bekritiseren. Geld is WAARDELOOS geworden, en men is zich bewust van de WAANZIN van de Wereld. Dit en niets anders is een totale overgave ‼️
    VANDAAG DE DAG zien we vele mensen zich vereenzelvigen met de Heer (ook vrouwen)… Echter, zonder (of met nauwelijks) berouw. Een mooi voorbeeld is Maria Divine Mercy, de schrijfster van “Het boek der Waarheid”. Zij is NIET de Heilige Moeder Gods. Laat dat vooral duidelijk zijn. Zij is iemand die op een bijzonder intellectuele wijze zich volledig kan inleven in het leven van één groep van diep gelovige Christenen.
    Met haar prachtig boek, een droomboek, is ze de ideale opvangmoeder geweest, en nog steeds, zeker voor die Christenen die helemaal in de war zijn geraakt door o.a de Huidige Paus Franciscus (die geen Katholieke Paus is maar een Wereld-Paus). Zij is dus een troost voor velen, en wie kan daar iets op zeggen? Echter, zonder een totale overgave aan God is men niet zuiver van Geest. ÉÉN klein foutje in dit boek met vele, vele details, maakt haar boek volledig waardeloos. Haar empatisch vermogen tegenover haar medegelovigen is schitterend. Maar hoe kan men zich als (zondige) vrouw compleet inleven in Diegene (de Heer) die men niet is? Geen enkel mens kan de Liefde met woorden uitgelegd krijgen. Daarom heeft Jezus weinig gezegd over zijn terugkomst. De Liefde is erg Mysterieus en heeft zijn Geheimen. Laat het Mysterie Mysterie zijn. Vanuit het bewustzijn van de waardeloosheid van het geld krijgen we wel een zekere klaarheid omtrent Jezus, een klaarheid die ik met jullie wil delen.
    Ook de Bijbel wordt gezien als het boek der Waarheid (Woord van God). Jezus laat dit toe. Hij kan niet anders. Het is Zijn Liefde naar de mens toe. Maar als wij Christus als GOD zien, dan is het ENIGE échte Waardevolle datgene wat Hij Zélf gezegd heeft. Jezus heeft nooit gezegd dat er (vlak) vóór Zijn terugkomst een Grote Waarschuwing zou komen. Hij heeft gezegd dat Hij zou komen ALS EEN DIEF IN DE NACHT, zónder waarschuwing. De Grote Waarschuwing was Zijn Kruisdood. Een Waarschuwing in de eerste plaats gericht naar de Joden. Vele Joden hebben de Waarschuwing begrepen. Toch zijn er nog steeds Joden die koppig blijven beweren dat Jezus onmogelijk de Messias kan zijn, dus een valsaard is. Zij hebben Jezus niet lief, zij haten Hem.
    “Vlak vóór” kan nog lang duren… maar geen 100 jaar. De eerste tekenen van de Hel zijn reeds zichtbaar 😷😷😷 = ANGST voor de DOOD. Dat zijn de mensen die niet in God maar slechts in zichzelf geloven.
    “De dood hoort bij het leven” hoort men vaak, en is dus niet zo erg, vooral als de leeftijd een fysieke last wordt met nauwelijks nog kwaliteit. Maar als de Ware Liefde er eenmaal is, dan wordt de Dood de ergste gruwel voor diegenen die niet in de Liefde geloven. En dat het een nachtmerrie zal zijn voor de goddelozen is een zekerheid, want de Eeuwige zal zich niet meteen laten zien.
    Het “Boek der Waarheid” van MDM heb ik niet gelezen, wel bekeken en “doorbladerd”. Zij spoort aan om te bidden. Natuurlijk is dat met de beste bedoelingen, nl. om “verloren zielen” te redden. MAAR… “een verloren ziel”, weet zij wel wat dat is ??
    Een “verloren ziel” doet aan het dierenrijk denken, meer bepaald aan zij die “denken” dat dieren geen ziel zouden hebben. Dierenmishandeling is verschrikkelijk en kent geen grenzen. Niet de dieren maar mensen zijn de “beesten op Aarde”, en dan willen wij, mensen, naar de Hemel gaan ten koste van schepselen die geleden hebben ?? Zij die denken dat dieren zullen verdwijnen “in het niets” denken helemaal verkeerd. Zonder dieren hadden wij er niet geweest. Of het nu gaat om een insect, of een bacterie… alles heeft zijn nut. En wandel eens doorheen een bos. Jullie gaan me toch niet wijsmaken dat een boom geen ziel heeft? Beste lezers, sta eens stil bij dat stukje vlees in de supermarkt dat velen onder jullie geneigd zijn te kopen. Dierenleed mag niet smaken. De dieren die onverdiend door “het beest” geleden hebben zal God op “één of andere manier” belonen. HOE weet niemand. Maar het KÁN niet anders !! GOD die Liefde is MÓET en ZÁL dat doen, anders zou de Liefde geen Liefde zijn.
    Begrijp me niet verkeerd. Ik bewonder MDM voor haar inspanningen en gedrevenheid, maar nogmaals, God heeft Zijn Grote Mysteries. Wat komen zal weet God alleen. Aan diegenen die MDM willen verdedigen tégen mij zeg ik: doe geen moeite want jullie schrijven zal verloren energie zijn. Ik heb de grootste eerbied voor de hele Schepping omdat ik de Schepper in mijn hart draag. MDM zal een van de eersten zijn die haar berouw zal tonen aan God. Zij heeft dit boek niet geschreven om zich (financieël) te verrijken. Een dergelijke vrouw doet zoiets niet. Ik ben dus allesbehalve tegen haar.
    Het Christendom spreekt vele mensen aan, maar velen zien niet dat het heel wat mysteries omvat, VEEL meer dan ze denken.
    ‘’JEZUS KOMT MET DE WOLKEN, en ELK OOG ZAL HEM ZIEN’’.
    Hoe wordt dit geinterpreteerd? Iemand die Jezus voelt in zijn hart weet heel goed DÁT Hij zal komen, maar weet ook dat de Liefde zijn Grote Geheimen heeft. Zoals wij bijna NIKS afweten over Jezus kinder- en Jeugdjaren, zo weinig weten wij als mens over zijn wederkomst. Zó GROOT is het Mysterie van GOD.
    De Wonderen, Kruisiging en Hemelvaart zijn FEITEN (vanwege getuigen…) Het verhaal van de Drie Koningen is een zoveelste MYSTERIE, want wat we hierover weten is zo goed als niks. Waarom hebben deze Wijzen geen boeken geschreven over het Goddelijk Kind Jezus?
    Het Nieuwe Testament met Christus als Waarheid is een verzameling van feiten en Mysteries, maar het geheel zit helemaal LOGISCH in mekaar. Het Christendom kan onmogelijk ontstaan zijn vanuit een totale mislukking. Neen, Christus heeft de Dood overwonnen en Leeft ÉCHT, terwijl mensen slechts “denken” te leven.
    In het “denken” kan men extreem ver gaan. Zoals Filosoof Descartes met zijn fameuze ‘’Ik denk, dus ik ben’’. Descartes zei dus ‘’IK BEN’’. Maar… dat zijn de woorden van JEZUS !!
    Of Morgue die “denkt” GOD te zijn…’’ omdat we allemaal GOD zijn’’, zegt hij. Voor de illuministen is elke ziel onsterfelijk. Als ik God NIET in mijn hart had, was ik bij deze groep aangesloten. Een ONSTERFELIJKE ziel. Dat doet denken aan “Bemin uw vijand” (want uw vijand heeft immers óók een ziel). MAAR… (‼️)ook al hebben alle Schepselen van God een ZIEL, tot en met het kleinste levende wezentje, er moet minstens ÉÉN ZIELLOZE zijn en dat is de ZIEL die TÉGEN GOD is. Een ziel die mensen verleid met hemelse woorden en om die reden ontelbaar vele volgelingen heeft. Deze “volgelingen” zijn slechts kuddedieren die men niet mag veroordelen. Zij kunnen zich immers nog altijd bekeren. Een Ware Christen veroordeelt niemand en wenst niemand de Hel toe, zélfs niet die ÉNE ZIELLOZE. Met zijn ontelbaar vele aanhangers maakt hij immers deel uit van GODS PLAN, en dan kunt U als Christen maar één ding doen: Dit aanvaarden. God weet wat Hij doet. De huidige on-Katholieke Paus is er niet zonder reden, net zoals de huidige wereldcrisis.
    Doe WEL en ZIE NIET OM. Dát is Christen-zijn, en wat komt zal komen.
    🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
    Jezus zei vooral ‘’WEES JEZELF’’ waarmee hij bedoelde: ‘’Denk niet dat U weet wie U bent’’. GOD die zich verbonden voelde met het armste kind ter Wereld werd door niemand begrepen, maar Hij Leeft. Zij die Hem ‘’voelen’’ hebben Hem in hun hart. VOELEN betekent zoveel meer dan ‘’geloven’’. Voelen is zoals warmte als warm aanvoelt, en wind als winderig: ‘’Hij IS er gewoon’’.
    Hem “voelen”… dat is het échte bidden! En dat hoeft niet in een Kerk te zijn. Bidden kan op alle plaatsen, want GOD is OVERAL. Hij is verbonden met Zijn Hele Schepping, inclusief het kleinste deeltje. Bidden kan in een bos, op een strand, op een dak, in een grot, in de zon, in de sneeuw, zingend, schrijvend, wandelend, in stilte…Moslims kunnen hun Allah niet voelen, omdat hun god niet bestaat. Daarom bidden zij met hun hoofd naar één punt: de geboortestad van hun Grote Broer Mohammed. Heb daarom medelijden met hen. Eerbiedig hen als mens, want zij weten het (nog) niet. Eerbiedig hen vooral omdat zij Jezus ‘’als mens’’ eerbiedigen. Zij weten niet wie Jezus is, maar zij hebben wel de GROOTSE EERBIED voor Hem, alsook voor Moeder Maria.
    Zo heeft elke godsdienst of levenshouding een raakpunt met het Christendom:
    Boeddhisten streven naar ONTHECHTING
    Atheïsten geloven enkel in het “HIER EN NU”
    Hindoeïsten verdragen GEEN DIERENLEED (velen zijn vegetariër/veganist)
    ENZ.
    In elke mens, elke levenshouding, elke godsdienst, zit en kern van Waarheid.
    De Katholieke Kerk heeft als KERN de de Verrijzenis en Hemelvaart. Maar in een Wereld die op het eerste zicht helemaal goddeloos lijkt is deze kern heel moeilijk te verdedigen. Doch zij die het zwaarste Kruis dragen zullen als eerste beloond worden.
    Vele Christenen verlangen ernaar om deze eindtijd ‘’bewust’’ mee te maken, omdat ze vrezen dat dit na hun dood ‘’niet-bewust’’ zal zijn.
    Nogmaals, als mens zijn wij (veel) minder bewust dan we denken.
    Verlangend, dát is de mens wel. En de hartstocht voor God is iets dat niet kan sterven. De begeerte naar geld daarentegen zal verbranden in het Eeuwige vuur. Maar wie weet exact van de andere wat hij of zij verlangt? Dat kan niemand weten, behalve God. Daarom mag je nooit iemand de Hel toewensen.
    Ten tweede: God maakt geen onderscheid tussen stervenden en reeds gestorvenen. Als God de énige Échte LEVENDE is, dan zijn wij, mensen, geen levenden maar ‘’doden’’, of in meer begrijpbare taal: ‘’stervenden’’. De Wereld doet ons sterven, en dit sterven begint al vanaf de geboorte. We komen van het Leven, en met GOD in ons hart zullen ze eindigen in het Leven, een écht Voelbaar Leven. Élke ziel die naar Hem verlangt zal Hij doen LEVEN. Of het nu gaat om een ziel van een gestorven lichaam of een stervend lichaam. Een een goddeloze (= liefdeloze) daarentegen is een zielloze. Maar hoe liefdeloos kan iemand zijn? Geen mens kan dat weten.
    🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
    HET GEZOND VERSTAND
    🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
    “GEBRUIK UW GEZOND VERSTAND, DOE EEN MONDMASKER OP’’ horen we vandaag de dag. Dit is één der grootste tekenen van de Eindtijd. Corona heeft de kloof tussen rijk en arm vergroot en doet kinderen sterven van armoede. Dot zal door God beantwoord worden.
    Ook de verschijning van Morgue (illuminati) is een teken van de Eindtijd
    WAAR IS HET GEZOND VERSTAND VAN DE WHO ??
    Als mensen hun gezond verstand kunnen verliezen te wijten aan GELD of MACHT, dan kan een organisatie dat ook, zelfs een gezondheidsorganisatie.
    Een normaal mens met gezond verstand zou moeten weten en zien wat de échte gezondheidsdramaʼs zijn van een dergelijke crisis.
    (1) De toegenomen armoede met alle gevolgen van dien.
    (2) Angst, agressies en dramaʼs op vlak van mentale gezondheid
    (3) Het drama van toegenomen werklozen en het ergste van al… de passiviteit (!!), dit betekent een toename van obesen en diabeten… Net de risicogroepen die men prioritair wil behandelen.
    Allemaal zeer ONGEZONDE situaties, en dit voor de bescherming van de fysiek allerzwaksten van wie we ons kunnen afvragen (1) in hoeverre ze zichzelf verwaarloosd hebben via roken, drugs, overvoeding, slechte voeding, slechte drank, onnodige medicatie, luie zetel, ENZ., en (2) of het wel rechtvaardig is LEED te veroorzaken om een lichaam te redden dat niet geëerbiedigd is geweest (het eigen-vel). Er is geen alternatief zegt men dan. Dat is er wel, maar het kind komt steeds op de laatste plaats. Geen enkel kind ter wereld wil een mondmasker. Dat kinderen en jongeren spontaan ‘’meedoen’’ komt uiteraard door hun liefde en medelijden naar de ouders toe. Wat zij niet of onvoldoende beseffen is dat zij een kind van God zijn, en dus niet van hun zondige ouders. Wereldleiders zijn zich onbewust van wat ze de jeugd aandoen. Zij hebben de jongeren hun vleugels afgeknipt, en het gaat van kwaad naar erger. Wat telt zijn enkel hun eigen belangen.
    Als de ogen van Machthebbers Wereldwijd (Overheden, etc.) plots gericht zijn naar virologen en een organisatie als WHO, met de vraag HELP ONS TE BEVRIJDEN van dit ‘ʼmonsterʼʼ(corona), en…A.U.B ZO VLUG MOGELIJK, dan wordt het heel moeilijk voor een organisatie als WHO om nog ‘’zichzelf’’ te blijven, zeker als ze daarbij nog gesteund worden door de ‘ʼrijksten der aardeʼʼ (Bill Gates, etc…). Hoe “gegeneerd” zou deze organisatie zich voelen met woorden als ‘ʼwij doen niet mee want de armen hebben het al moeilijk genoegʼʼ
    De pandemie (= controle) is gewenst door de machthebbers der aarde, want corona is een storend element kunnen in HUN leven. Wat telt zijn HUN belangen bóven het gezond verstand, HUN belangen bóven menselijkheid, HUN belangen bóven het belang van moeder Natuur.
    Onze EGO-Wereld wordt gedomineerd door EGO. Dit wil zeggen: Eerst IK, dan JIJ !! Niet iedereen is geneigd dit te beamen omdat ze dat zo niet aanvoelen, maar EGO betekent ook ‘’De mens die men niet wil zijn’’. Of de mens die zegt ‘’IK verwacht van jou iets, nl. dat je me maakt tot iemand die ik wil zijn’’.
    Maar dat is niet de taal van de Liefde. We hebben van elkaar niets ‘’te verwachten’’. We moeten gewoon liefhebben. Punt.
    Het verlangen van een gehuwde vrouw is ‘’een verwachting’’. Zij verwacht van haar partner de Liefde, maar zij beseft niet dat alleen GOD dat kan geven, GOD die GELEDEN heeft. Wat zij krijgt in de plaats is haar zelfbeeld: Haat tegenover haat, zichtbaar bij elke hevige ruzie of crisis. ‘’Ja maar… ‘’ik ben ‘’bedrogen’’ is dan het excuus… Maar waar begint het bedrog? Het EGO op zich IS bedrog.
    GOD als evenbeeld is slechts mogelijk via BEROUW: Een totale overgave.
    Omdat de grote meerderheid van mensen kuddedieren zijn (= mooi de Wet volgen), is het ook LOGISCH dat zij gehoorzamen. Zij blijven ‘ʼde topʼʼ respecteren, want ‘ʼdeze topʼʼ heeft toch wel iets ‘ʼheiligsʼʼ, niet waar? Hoeveel ouders pushen hun kinderen niet richting hogere studies? En hoe hoger zij geraken, hoe beter. En als Wereldleider ben je helemaal aan de Top, he?
    De wet volgen is dus HELEMAAL LOGISCH, maar het ‘ʼblindelingsʼʼ vertrouwen is slechts 50%. Waarom 50? Omdat dit het meest LOGISCHE getal is in een Universum van tegenstellingen. Niet alle mensen willen de Machthebbers als Herder omdat zij ‘ʼAANVOELENʼʼ dat er iets niet klopt. AANVOELEN is zoals warmte als warm aanvoelt. En als een vader zijn kind in bad legt, dan moet hij aanvoelen dat het badwater niet te heet mag zijn. Anders is er sprake van misdaad. Misdaden tegenover het Leven, zo is onze wereld nu eenmaal. De meesten zijn onwetend van hun slechte daden, en dit is wat we vandaag zien bij de Machthebbers (Elite, Overheden,.. ). Zij ‘’denken’’ goed bezig te zijn, maar ze zijn misdadig. Ze beseffen niet dat in elke vorm van protest een KERN van Waarheid (liefde) zit. Neen, ‘’Gebruik uw gezond verstand’’ horen we op het nieuws. Dit is het grootste BEDROG allertijden. HOE kan een mondmasker gezonder zijn dan VERSE LUCHT ??
    De Wereld wordt gedomineerd door verwende nesten. Deze “machthebbers’’ hebben geen Wijsheid in zich. Maar wees niet boos en eerbiedig hen want ze kunnen er niets aan doen. Ze zijn zoals een kind dat rotverwend wordt met speelgoed (= geld = bedrog) en zich gedraagt als de baas. Het kind staat boven de ouders en denkt de baas te mogen blijven.
    Deze top-mensen ‘’denken’’ hard gewerkt te hebben maar in feite zijn zij ‘’hun leven lang’’ gediend geweest. Zij dragen hun ouders niet in hun hart zoals het hoort, en wat ze willen is steeds meer en meer. Niet voor niets blijft het contrast tussen rijk en arm toenemen. Neen, zij zijn niet wat ze ‘’denken’’ te zijn. Harde werkers zijn SLAVEN en die zijn er altijd geweest, tot op heden.
    🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
    Als U, beste lezer, dit schrijven (van mij) waardeloos vindt, negeer het dan en vergeet het. Vindt U het waardevol, hou het dan niet voor Uzelf, want het is met een glimlach geschreven en helemaal gratis, speciaal voor U. Heb dan de moed en geef deze glimlach door aan Uw dierbaren. Gratis iets doorgeven is een Christendaad en zo kunt U uzelf bevestigen als een Kind van God. Maar als U een glimlach krijgt van iemand en U wil deze glimlach liever voor Uzelf houden eerder dan het door te geven, dan bent U geen Kind van God.
    Geef het eventueel door in “verbeterd Nederlands of in een andere taal”. We leven in zeer donkere tijden en voor de armsten onder ons zijn deze tijden ondraaglijk. Vergeet niet dat de Wereld een wereld is van onverschilligheid. Dat is erger dan haat. Onverschilligheid is de grootste kwaal der kwalen.
    Mijn verstand is klein maar niet ziek. Een klein verstand wil niet zeggen onwijs. Alles draait om Wijsheid. Mijn verstand is gezond omdat ik het zélf zo ervaar. Daar is niks mis mee. Elke mens mag eerlijk zeggen wat hij van zichzelf vindt.
    De Waarheid is Christus: Zijn Heiligheid komt uit Heiligheid = Moeder Gods. Waarheid betekent ook Eenvoud. Wat ik zélf zie, hoor en voel rondom mij is voor mij WAAR, en al het overige = geloof. Ook daar is niets mis mee. De Aarde voelt aan als vlak en stilstaand. Dat is Waarheid. Toch geloof ik dat het rond is omdat camera’s het zeggen en omdat het mij zo aangeleerd werd. Wat een ondankbaar en wantrouwig schepsel zou ik zijn moest ik dit niet te geloven. Maar dit ‘’geloof’’ is voor mij waardeloos omdat God de aarde alleen maar kan geschapen hebben OPDAT we haar als vlak zouden ervaren. Zo wil ik best wel geloven dat er mensen op de maan zijn geland, maar het is voor mij niet de Waarheid.
    Een virus kan men niet zien met het blote oog. Wat men niet kan zien is voor mij onbestaande. Maar “KIJK DAN TOCH door een microscoop, dan ZIE JE TOCH dat het bestaat” hoor ik de helft van de wereldbevolking al roepen. Waarom zou ik iets moeten doen wat voor mij waanzin is? ÉLKE arts, wereldwijd zou moeten weten dat “vernietiging” van welk deeltje van de Schepping ook, niet kan leiden tot genezing. Eigenlijk weten zij heel goed dat er iets mis is met hun woord “GENEES-HEER”. Geen enkele arts kan genezen. Alleen een gezonde immuniteit kan genezen, en daar is Liefde voor nodig. Vaccineren is onnodige stress toebrengen aan het lichaam, en zal het “algemeen” immuunsysteem niet versterken maar verzwakken. Ook de stress (angst) wereldwijd VERZWAKT het immuunsysteem. WAAR is het gezond verstand ??
    Een perfect gezonde immuniteit kan alle virussen aan. Een verzwakt immuunsysteem niet, maar die verzwakking is er niet zonder reden: Het EGO-GENOT is steeds “ten koste van” eigen immuunsysteem, dieren, natuur, etc. Met ego-genot bedoel ik genieten zonder eerbied voor het Leven: Te veel voeding, onnodige voeding, onnodige drank, onnodige medicatie, drugs, roken, de luie zetel, enz. Dit alles is “TEN KOSTE VAN”.
    Zo zijn we eigenlijk GELIJK aan “HET GETAL NUL” , omdat we steeds maar in diezelfde vicieuze cirkel blijven van “genot” en “leed”. Ook ONVERSCHILLIGHEID staat voor het getal NUL. Dit is een steeds terug komend GETAL in de toespraken van Morgue (illuminati). En daar heeft hij absoluut een punt.
    We zijn inderdaad “niemand” (nietsnutten)… maar wat hij er niet bij zegt is: “TENZIJ we ons door Christus (de Liefde) aangetrokken voelen”. Het verlangen/streven naar de Eeuwige Liefde kan niet sterven (ziel). Ook al ben je dood, de hartstocht is en blijft. Morgue daarentegen “denkt” vanuit zijn ego met rationele taal tot een soort hemel te kunnen komen, maar zijn rationaliteit is niets anders dan een ballon die geblazen wordt door zijn volgelingen. En hoe groter en indrukwekkender, hoe meer hij zich bevestigd zal voelen in zijn redelijkheid & liefde. Maar wij weten wat er gebeurt met een ballon die we blijven opblazen. De Redelijke Mens is de Liefdevolle Jezus die consequent is gebleven tot aan Zijn Kruisdood. Morgue is Jezus niet, en dat weten we met 100 % zekerheid omdat hij Jezus als leugenaar bestempelt, in het bijzijn van zijn miljoen volgelingen.
    Ook Artsen zijn veel onwetender dan de meesten denken. Hun onwetendheid zullen ze niet gauw blootgeven omdat ze “begaan” zijn met hun patienten. Weten jullie dat geen enkele arts ter wereld de “werkelijke” oorzaak kent van de Koning der Ziekten: KANKER !!? Ontelbaar vele boeken zijn hierover geschreven, maar wat je leest zijn steeds maar diezelfde terug komende “factoren” die het ontstaan van kanker kunnen beïnvloeden.
    Maar iemand met een heldere geest en die aanvoelt dat de Liefde (God) bestaat kent de oorzaak wél. Als een zwangere vrouw en haar partner hun eigen lichaam niet eerbiedigen, maar in plaats daarvan vanuit hun EGO liever genieten (roken, drugs, slechte voeding, zonnebank…), dan moeten zij niet schrikken van tumoren. Zelfs baby’s worden tegenwoordig geboren met tumoren. “WAT EEN ONRECHTVAARDIHEID” horen we dan. Neen, “LAAT HET KIND MAAR BIJ MIJ KOMEN” zegt GOD. Want God weet als geen ander dat het kind met dergelijke ouders veel meer zal lijden dan dat goed is. Een kankercel ontstaat niet “zomaar”. Het is “MOEDER NATUUR” die het opgeeft. En het is GOD die zegt: “Genoeg = genoeg”. Moeder Natuur is niet meteen een Katholiek woord. Maar de Heilige Maria, Moeder Gods is helemaal één met met AL WAT LEEFT OP AARDE, dus zijn de benamingen Moeder Aarde of Moeder Natuur helemaal correct. Deze woorden (van mij) kunnen heel wat emoties of reacties teweegbrengen. Velen zullen denken: ‘’maar IK heb gezond geleefd, en tóch heb ik kanker. NEEN, voor GOD is er ALTIJD een goede reden. KANKER is geen STRAF zoals velen denken. Kanker is GOD die de zieke naar Zich trekt, mét reden. Maar mensen willen GOD niet, of toch niet meteen. Zo goed als iedereen is BANG van Hem en hoe langer Hij wegblijft hoe beter. De wereld van vandaag is een wereld waar artsen heilig zijn en God genegeerd. GOD wordt vertrappeld. De meeste Christenen zijn geen Ware Christenen.
    Het geloof in God is heel, heel erg klein, en dat liet Jezus in zeer duidelijke taal weten met Zijn ‘’mosterdzaadje’’… Atheïsten en ‘’rationalisten’’ verwijzen steeds naar het lijden. Maar het LIJDEN op AARDE is een LOGISCH gevolg van de onverschilligheid en het gebrek aan eerbied voor het Leven. Het ego-genot doet lijden. En als je beiden optelt:
    EGOGENOT + LIJDEN, dan ook kom je uit op het getal NUL. Anders gezegd:
    Wij zijn NIETS / NIEMAND zonder GOD in het hart.
    🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
    De WIJSHEID die EENVOUD is, heeft elke mens ooit gehad als kind, maar de overgrote meerderheid onder ons heeft die wijsheid verleerd. Daarom is het belangrijk U verbonden te voelen met het kind dat U ooit geweest bent. Wijsheid komt met de jaren, zegt men vaak. Maar dat is een leugen. Oudere wijzen zijn zeer beperkt in aantal. Dat zijn de ouderen die zich kunnen inleven in kinderen, en de taal van de Eenvoud begrijpen. Niet voor niks zei Jezus: “Wie niet wordt als een Kind…”
    Dit schrijven is geschreven vanuit berouw voor God. Daarom is het waardevol, zoals een glimlach van een vreemde.
    Maar de haat en wantrouwen bij sommigen is zo diep ingeworteld dat zij niets meer geloven van wat anderen schrijven of zeggen. Met dat soort individuen moet U altijd rekening houden. Dat doe ikzelf ook. Zoals mensen die dit schrijven verdacht zouden vinden en geneigd zouden zijn te denken dat ik dit schrijf met valse bedoelingen. De mensen-wereld is een wereld waar lammetjes verpletterd worden door eigen schapen. Wat “mooi en goed” is wordt niet bemind. Bedrog daarentegen wordt wel bemind: geld en lichamen als object. De meeste ouders willen hun kinderen zo hoog mogelijk op de maatschappelijke ladder maar ze zijn er zich niet bewust van dat de rijksten der Aarde de meest dwalenden zijn.
    Aan zij die gewaardeerd worden omdat ze bekend zijn, rijk zijn, of hoog op de ladder staan: U heeft een groot ego. Verloochen Uzelf. Diegenen die naar U opkijken, U bewonderen, U dienen, Geloof hen niet !! U wordt bewonderd om wat U heeft, niet om wat U bent. Bereid U voor op het alleen zijn. Zonder God bent U helemaal verloren.
    Aan zij die zich minderwaardig voelen, zich lelijk voelen, zich dik voelen, ongelukkig zijn, depressief zijn, of met welk complex ook rondlopen: Schaam U. Want U weet niet hoeveel U waard bent. Wie zichzelf verwaarloost heeft geen eerbied, noch voor zichzelf, noch voor God, noch voor Zijn Schepselen. Verzorg uzelf zoals het hoort. Laat God toe in uw hart en verzorg uw lichaam, uw geest, uw hele zijn. Schaam U diep en toon berouw. Alleen zo kunt U een kind zijn van God zijn.
    Aan de ouderen in een Home graag dit: Het woord “Home” is een leugen. Jullie verdienen het niet daar te zitten. Ik heb jullie begeleid, in bed geholpen, uit bed geholpen…Levensmoe zijn jullie. Daarom “denken” jullie niets meer te kunnen. Het hoeft allemaal niet meer… Want de afstandelijkheid van jullie dierbaren doet pijn. Maar besef goed: Als een vader of moeder aangevallen wordt door een dodelijke slang, dan beleven de kinderen de pijn mee op afstand, want zij zijn bang van de slang. Dit is waar jullie zijn: Dicht bij de slang (De Dood). Jullie worden gediend, verzorgd, gewassen, gevoed… Geloof hen niet! Zij die voor jullie werken. Hun goedheid is niet zuiver. Heb medelijden met hen, want zij zijn de hardste werkenden van het land. Zij werken zich kapot voor jullie, terwijl zij zich onbewust zijn van de zinloosheid van hun werk. Moed en Zelfzorg, dáár gaat het om in het leven. Jullie kunnen veel, veel meer dan jullie denken. Maar jullie worden onnodig betutteld, gediend, passief gemaakt. Beschouw het hele gebeuren rondom jullie niet als vanzelfsprekend. Jullie zitten in de Wachtkamer des Doods. Geen enkel kind wil daar zitten. Sta op en DOE iets nuttigs. Doe datgene waarvan je gelooft dat je het kunt. Denk aan het Kind dat voor U geleden heeft. Draag GOD in jullie hart en bidt voor de armste kinderen ter Wereld, de vergeten kinderen.
    Vergeet nooit: ELK kind houdt VAN NATURE van zijn ouders. De liefde van hen voor jullie IS en BLIJFT.
    Aan de jeugd (algemeen). De huidige crisis heeft jullie vleugels afgeknipt. Dat is een onrecht. Hou moed.
    Aan de goddeloze jongeren. Niet voor niets zijn jullie atheist geworden. Daar zijn goede redenen voor. Jullie verdragen geen haat, want… zo redeneren jullie “we live only once”. Daar is “op zich” niets mis mee. Maar gooi het kind niet weg met het badwater. Want dat Kind is God. En zonder God zijn jullie verloren.
    🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
    Mogelijk zijn er onder jullie die zich afvragen waarom ik zélf niks onderneem als Christen. Iets concreets, zichtbaar voor jan en alleman. Zoals het opstarten van een eigen website ed., net als Morgue. Maar dat is onmogelijk. Mijn leven is pure eenvoud en dat zal zo blijven. Mijn ware aard is nog steeds dat schuchter kind dat ik ooit geweest ben. Als ik een weg zou opgaan “om mezelf interessant te maken” met youtube-filmpjes ed., dan maak ik van mezelf een leugenaar. Ik wil helemaal niet “bekend” raken om mezelf financiëel te “verrijken”. Daar waar ik me goed voel, daar wil ik blijven en dat is in de Eenvoud. Trouwens, als ik schrijf dat GELD waardeloos is, dan kan ik niet anders dan te blijven waar ik ben, wil ik een ware christen zijn. Ik wil niet heengaan als een leugenaar. Begrijp dit goed. Ik ben geen zonderling of eenzaat. Neen, ik heb heel wat contacten, ook als wereldburger. Ook met jullie heb ik een band. Als er op wereldvlak iets bijzonders gebeurd, dan zullen jullie me vast en zeker opnieuw horen. Angst is mij vreemd. Ik kan me niet voorstellen dat ik plots als een angstig dier zou beginnen rondlopen.
    God is OVERAL. In alles en iedereen zit een kern van Waarheid.
    Een kindermoordenaar is als een wolf die zijn prooi verorbert. De mens op zijn walgelijkst, maar zeg hem niet dat hij de duivel is want hij zal U niet begrijpen. Wie heeft de moordenaar gemaakt? Dat moeten ego’s zichzelf afvragen, want geen enkel mens maakt zichzelf.
    Een mug als dodelijkste dier ter wereld kan verklaard worden als logisch antwoord op de beestendaden van de mens, dit voor een “gezond evenwicht” van Moeder Natuur.
    Het coronavirus is geen monster, maar een deeltje van Gods Schepping, eveneens voor het behoud van een gezond evenwicht: Wie zichzelf verwaarloost heeft geen eerbied voor zichzelf, noch voor zijn naaste, noch voor God. Mensen verwaarlozen en verminken zichzelf op allerlei manieren, vaak ook ‘’om het leven aan te kunnen’’. Dat mag van God. Alles mag, maar schrik dan niet van de gevolgen.
    Ondertussen worden kinderen geboren met een niet te overziene schuld (denk aan onze staatsschuld !!) en met zicht op mondmaskers. Dat is een onrechtvaardigheid. De ego-mens is onredelijk. Zo zijn ook de Overheden allesbehalve goede huisvaders. Zij die zich daar bewust van zijn, hebben God in zich en zullen weldra gered worden.
    REDELIJK en RECHTVAARDIG is GOD alleen. Jezus die CONSEQUENT is gebleven tot aan Zijn Kruisdood. De WARE aard van GOD is Zuivere Liefde, de Kern waar alles om draait.
    🌻🌻🌻🌻
    JEZUS ZEI:
    🌻🌻🌻🌻
    “Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis. Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen’’. De Liefde verdraagt immers niet dat rijken zich verrijken ten koste van armen. Armen die moeten lijden is voor God onverdraaglijk. Met deze woorden wou Jezus benadrukken dat eeuwige dankbaarheid mogelijk is. Stel U voor: een mens die eeuwig dankbaar is !! Dit is niet zoals een lotto-winnaar. Het is het omgekeerde. Maar Jezus verwachtte niets. Hij wilde in de eerste plaats laten zien wie Hij was, nl. de WEG.
    Wat betekent dit concreet voor ons?
    VEREENVOUDIG UW LEVEN !!
    Maar vooral… DOE WEL EN ZIE NIET OM.
    Sluit uw spaarrekening af, en vergeet vooral deze woorden niet:
    ‘’UW VADER ZIET WAT ER IN HET VERBORGENE GEBEURT EN HIJ ZAL U ERVOOR BELONEN’’.
    Zoek de eenvoudigen en eenzamen op in uw nabije omgeving.
    Stort GEEN bedragen aan grote NGO’s en Wereldorganisaties. Met het allergrootste respect voor zij die er werken of gewerkt hebben. Deze organisaties denken eerst aan ZICHZELF, dan pas aan de anderen. Maak hen niet groter dan ze zijn, De Wereld heeft geen nood aan extra (liefdeloze) internaten, medisch centra, onderwijs, ziekenhuizen, vaccinaties,…
    Trek rond als zwerver en spreek de armsten aan, of geef uw geld aan het Katholiek Forum. Zij zijn er om het Christus te verdedigen en niet om zich te verrijken.
    De eindbestemming van het geld is het Eeuwige Vuur. Maar doe vandaag iets nuttigs. Laat geen geld op een spaarboek staan. Dat is niet Christelijk.
    BEKERING, dat is nodig.
    Kinderen hebben de Liefde van God nodig en horen niet in liefdeloze instellingen te zitten. En ouderen moeten niet ergens “gedumpt” worden.
    De geldduivel houdt niet van grof vuil in zijn buurt. Dat ‘’grof vuil’’ zijn de ouderen van vandaag en de container parken zijn de rusthuizen. Velen blijven geloven in de goedheid van de mens. Neen, wij moeten effectief iets DOEN voor God, willen we op het rechte pad blijven. Verlang je Hem te zien? Kijk dan naar de Hemel. Maar vergeet niet dat Zijn liefde midden onder ons is. De Wereld is een wereld van dwalenden, maar dat wil niet zeggen liefdeloos. Integendeel.
    🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
    Aan diegenen die wat geschrokken zijn van wat hier allemaal geschreven staat wil ik nog dit zeggen: We hebben alvast iets gemeen. Ik schrik ook van mezelf als ik (her)lees wat hier staat. Maar niemand maakt zichzelf. Niets is zonder reden. Velen onder ons hebben het bijzonder moeilijk, en dan heb je steeds de keuze: Doorgaan of opgeven. Doorgaan zonder af te dwalen, dat is de juiste keuze. Vaak denken mensen van zichzelf dat ze geen talenten hebben maar dat is niet waar. Elke mens heeft oneindig veel verborgen talenten in zich (= God in ons) maar onze Schepper wordt genegeerd. Toch zal Hij niet genegeerd blijven. Zijn Almacht zal zichtbaar zijn voor iedereen. De mensen die zich steeds machteloos gevoeld hebben, die mensen zullen de Almacht van God vertegenwoordigen. Dat is de helft van de wereldbevolking. Vijftig (%) is een logisch getal in een Universum van tegenstellingen. Zij zullen sowieso gered zijn. De overige helft zijn de mensen die de anderen steeds gedomineerd hebben. Zij zullen angstig worden. Maar deze ANGST zal liefdevol mee-beleefd worden door de empathische mensen. De wereld zal een Wereld zijn van lijden en mede-lijden. Als een grote pijnlijke, moeilijke bevalling zal de eindtijd aanvoelen, maar met zicht op iets Moois.
    De Aarde wordt op dit moment gedomineerd door de onzichtbare corona. Dit is Waanzin. Even onzichtbaar voor het blote oog zal de Redder zijn bij Zijn Komst. Maar Zijn onzichtbaarheid zal slechts tijdelijk zijn. De dag van de Grote Zichtbaarheid weet GOD alleen.
    ONVERSCHILLIGHEID is de grootste kwaal der kwalen en heerst over de hele Wereld.
    Jongeren ‘’denken’’ heel wat vrienden te hebben, maar er overblijft op de oude dag is slechts een stukje familie, al is zelfs dát niet zeker. Velen sterven helemaal alleen. Over ‘’familie’’ was Jezus heel duidelijk: ‘’Je kunt niet Mij volgen én je familie behouden’’. Neen, loslaten moet je. Alles en iedereen. Zonder familie voelen de meesten zich helemaal verloren. Immers, wat hebben we nog aan onze ‘’naaste’’? Wat ‘’voelen’’ wij voor hen? De ‘’vreemden’’ op straat, op een markt, in een park,… Eerbiedigen of negeren… Er is nauwelijks nog verschil. Maar beeld U eens in:
    Een zuivere begroeting, een zuivere glimlach of een zuiver knipoog van Uw GOD, maar U negeert Hem. Weet dan dat één moment voor God hetzelfde is als een Eeuwigheid.
    Iemand die onverschillig of gevoelloos is als een psychopaat of een moordenaar. Eerbiedig daarom altijd uw medemens. Alleen met God in Uw hart leeft U bewust. Zeer, zeer weinig mensen zijn zich bewust van het ‘’absolute Niets’’ waarin zij leven. Het ‘’Niets’’ dat weliswaar Heilig is, want ook Moeder Gods die verbonden is met elke zondaar bevindt zich hier. Zij midden onder ons, doch zij is niet in staat om mensen te genezen. Alleen God kan genezen, het Hart van het Universum, aanwezig in het diepste-zijn van élke mens die in Hem gelooft.
    Nogmaals, als dit schrijven enige waarde heeft voor U, negeer het niet. Geeft het door, want het is geschreven vanuit een toestand van nederigheid: tranen voor God. Met God bedoel ik de Heilige Heer die bóven ons staat. En dan moet U steeds naar de boven kijken (Zon of Hemel. Ieder emotioneel mens heeft ooit wel eens tranen van vreugde gehad, maar een traan voor God is zo veel meer… Het is een traan die in woorden niet uit te leggen valt. Als één traan uit Uw ogen kan vloeien, voor de Heer, beste lezer, dan bent U gered. En hoe meer tranen, hoe dichter bij Hem.
    Een traan voor God is een zuivere traan = zuiver water = Leven = Liefde.
    🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
    P.S.: THE FORGOTTEN PATIENT:
    Once there was a boy collecting some useful garbage, somewhere on the “Smokey Mountain”. That’s the place of the poorest.
    He was alone and too small for his age.
    He was coughing and had skin infections, head lice, worms and mental health problems. Actually he wasn’t in good health at all.
    FIVE men were sitting together, not far from him.
One of them said to the others. Can you see that little boy over there?
That’s a problem! It’s a shame. He shouldn’t be there!
A man, who called himself an atheist said: “The problem is the boy himself! How many street boys run away from the place they should stay? That boy KNOWS he can get a bed, food and education. We have homes where he could stay day and night, but it’s HIS choice to be there. We can’t do anything!”
ANOTHER man, very religious, was shocked to hear this and said: “No! The parents are responsible! They should do EVERYTHING to keep their children away from the street!” 
A THIRD man replied very self confident: “It’s more complicated than that! The family can be so very poor that it’s just their way to survive. The real cause is the government! They have A CHOICE: they DO something for the poorest or they IGNORE them.”
THE FOURTH man was a monk. He said: “The government can do much, but won’t be able to solve the problem. The WHOLE. WORLD is full of injustice. If all we get on earth was a giant cake, some people have the biggest part, while other people have to survive with just a few crumbles. Injustice is too big to fight against it. If you want to do something well, you should start with yourself and your own family.”
    There was actually another man who appeared. He had been listening to the others and said to them: ‘’The cause of the problem could be very near, even someone of us. At that moment the atheist started laughing! But the monk told him: Just let him talk!
HE SAID:
“I have met a man, not far from here. It’s hard to describe his character, but I can tell you what feeling he gave to me. While he was talking, I wasn’t comfortable. I have been watching him very attentively. At the end I felt suddenly very unwell.
‘’That man…” he said’’…
Would rather damage HIS OWN SKIN,
than heal the skin of that boy,
Would rather damage HIS OWN LUNGS,
    than heal the lungs of that boy,
    Would rather eat too mucb,
    and EAT HIMSELF SICK,
than share with that boy,
Would rather MALTREAT HIS OWN SON,
    than do something well for that boy,
Would rather KILL HIMSELF,
than safe that child’s life.

    1. Beste lezers,
     Mensen willen graag in hun schrijven (1) BEVESTIGD WORDEN. Een bevestiging doet deugd en geeft moed. MAAR… het gekke is: (2) KRITIEK KRIJGEN is altijd beter dan een bevestiging. Iemand die werkelijk God in zich heeft kan met kritiek om. Met kritiek kan iets GEDAAN worden dat nut heeft: nl. de dwalende op zijn/haar plaats zetten. Kritiek moet omarmd worden. Zij die me bekritiseerd hebben binnen dit Forum weten wat ik bedoel. Met God in het hart win je altijd. MAAR… PAS OP !! Beschouw Uzelf nooit als ‘’winnaar’’. U weet heel goed wat Jezus gezegd heeft over winnaars en verliezers. Nogmaals, een Ware Christen moeten vechten tegen de WAANZIN, niet tegen zichzelf (= medemens). Als vechtende voor “eigen-gelijk” is men altijd verliezende.
     Tenslotte dit: (3) Het schrijven dat ONBEANTWOORD BLIJFT doet voor de meesten onder ons geen deugd, want in plaats van erkenning krijgen zij een bevestiging in hun alleen-zijn. Maar voor iemand met een zuiver bewustzijn is deze stilte een bevestiging van de zuiverheid van het bewustzijn. Hoe zuiverder hoe zichtbaarder de angst wordt van zondige mensen. Mensen zijn bang van de eenvoud, liefde, stilte,…
     Maar ook het gedonder en gebliksem zijn zuiver, net zoals aardbevingen, orkanen en tsunami’s. Al wat van GOD komt is zuiver. Maar God wordt niet bemind noch begrepen. Het lijden wordt verafschuwd en het bedrog verafgood. Wordt WAKKER beste lezers, EENVOUD moet het streefdoel zijn. Een Ware Christen heeft geen vijanden en is niet bang van zichzelf (de medemens). Elke mens die gelooft in de Heilige Vader en de Heilige Moeder kan effectief iets doen in het verborgene. Dat wil zeggen: opkomen voor de armsten, de eenzamen, de zieken. Als U iemand kunt opvrolijken, dan is dat een wonder. Schoonheid kan men creëren. En van het ene wonder komt het andere. In elk wonder kunt U God ‘’voelen’’. Dit is de zin van dit zinloos leven.
     Iemand met een zuiver bewustzijn verwacht niets van de andere, maar doet gewoon wat God van ons wil. Als dit schrijven onbeantwoord blijft, dan is dat 100 % goed.
     Uiteraard is iedereen vrij om te reageren. Maar ik verwacht niets. Ik ben me bewust van de eerlijkheid en zuiverheid van mijn eigen schrijven. En wie eerlijk en zuiver is wordt helemaal begrepen door GOD-ZELF. God kan men “voelen”. Dat is veel meer dan “geloof”. De waarheid zal aan het licht komen en Christus is de Waarheid 😇

     1. Beste Jean-Marie,

      Hartelijk dank voor uw tekst, het was een hele berg maar ik heb er heel wat kleine diamantjes in teruggevonden! Ga hem enkele keren moeten lezen om alles te kunnen opnemen.
      Denk niet dat je inzet niet gezien wordt, er zullen velen de tekst gelezen hebben, er respect en waardering voor gevoeld hebben maar toch niet reageren (om welke reden ook).
      Hartelijk dank voor je eerlijkheid en openheid om over alles te reflecteren zonder hierbij beperkt geweest te zijn door alle ballast/leugens/propaganda die we in ons leven aangepraat krijgen. Dat is slechts weinig mensen gegeven denk ik.
      En laat je niet ontmoedigen door degenen die menen dat ze voor elk miniem meningsverschil een vijandige houding moeten aannemen tegenover hun goedbedoelende medemens. Jij doet dit zelf heel duidelijk niet en dat siert je !

     2. OPMERKING betreffende de formule 0 = 1
      ===============================
      0 = het Heilig en Mysterieus getal NUL gelijk aan oneindig.
      1 = ÉÉN
      Kortom: GOD is ÉÉN en ONEINDIG is Zijn Liefde.

      De Illuminati zien het anders. HUN FORMULE is 0 = 2
      =======================================
      Want dit is (kort samengevat) hún redenering:
      0 = 1 + (-1)
      1 en -1 zijn twee volwaardige getallen
      Daarom is 0 gelijk aan 2
      Dus 0 = 2
      Hier KLOPT iets NIET.
      In feite nemen zij hun dromen voor waarheid.
      Wat positief is kan onmogelijk gelijk zijn aan wat negatief is.
      Anders gezegd: Goedaardigheid kan onmogelijk gelijk zijn aan kwaadaardigheid.
      Goedaardig is wat menselijk is (➕)
      Kwaadaardig is wat onmenselijk is (➖)
      (➕) Zij die menselijk zijn hebben God in zich (bewust of onbewust) en zullen op een dag net als God (zuiver) zijn.
      (➖) De onmensen: Zij hebben God NIET in hun hart, maar God IS er wél en geeft hen wél de mogelijkheid om menselijk te worden.

      Uiteraard zullen velen denken: Dit is veel ‘’te kort door de bocht’’
      Of… ‘’te zwart-wit’’.
      Toch niet !! Graag wil ik dit even verduidelijken aan de hand van een YouTube-filmpje.
      Het is maar een voorbeeld, één van de honderd duizenden… Via YouTube laten mensen zich kennen. Vooral via de ‘’comments’’ wordt de ware aard van velen duidelijk zichtbaar.
      Als voorbeeld een ‘’moeder’’ die vanuit het toilet zichzelf volsmeert met chocopasta, dit om de reactie te zien (en te filmen) van haar 4-jarig kind. Terwijl de moeder giechelt, schrikt het kind. Het kind begrijpt niet wat gebeurt en panikeert. Het kan de walg niet verbergen en begint onschuldig en sukkelig met een angstige blik vragen te stellen. Dot ‘’spelletje’’ stopt niet meteen. De moeder geniet zichtbaar en blijft doorgaan met haar ‘’geplaag’’.
      De reacties van mensen kan men exact in TWEE delen.
      (1) Enerzijds zij die meelachen met de vrouw (de goddelozen)
      (2) Anderzijds zij die met het kind meeleven (de menselijken)
      Natuurlijk zal deze moeder zich verdedigen door te zeggen dat ze ‘’onmiddellijk’’ haar kind omarmd heeft met veel liefde. Neen, beste moeder. Dit is pure mishandeling, liefdeloos. Weldra zal deze moeder niet meer lachen maar lijden. Deze vrouw die zich financieel verrijkt met haar honderdduizenden ‘’views’’ en ‘’likes’’ aanbidt het geld terwijl ze God uitlacht. Kindermisbruik en mishandeling gebeurt op elk moment van de dag, waar ook ter Wereld.
      Welke godsdienst of levenshouding we ook hebben, van één ding kunnen we ZEKER zijn: De Mensheid bestaat uit TWEE delen: (1) zij die (bewust of onbewust) de Liefde (God) in zich hebben. En… (2) de liefdelozen.

      De ‘’Heilige Kerk’’ (waar is deze Kerk?) is een Kerk die de Heilige Geest in zich heeft, dus ook de Liefde. Maar wat wil dat zeggen? Een priester die weet wat Heilige Geest betekent, weet als geen ander dat de ‘’lachenden’’ weldra zullen lijden. Daarom heeft hij medelijden met hen (= vijand beminnen). Een Ware Kerk mag zichzelf beschouwen als bevrijd ZOLANG zij beseft dat GOEDAARDIGHEID alomtegenwoordig is, net zoals KWAADAARDIGHEID. Élk land (van welke godsdienst of levenshouding ook) heeft goedaardige mensen. Kwaadaardig zijn de ‘’onwetenden’’ (onbewusten) die zich pas bewust zullen zijn van hun kwaadaardigheid van zodra zij zullen moeten lijden.
      ‘’Vergeef hen want ze WETEN NIET wat ze DOEN’’ moet elke Ware Christen continu in zijn (haar) achterhoofd hebben (of beter gezegd… HOOFD)

      1. SAMENGEVAT:
       ===========
       (1) IEDERE KATHOLIEK heeft de PLICHT om de Huidige PAUS te respecteren als mens, ook al is deze paus dwalend. “Bemin uw vijand” zei Jezus. Respect is daarom het absolute minimum.
       Dwalend is de huidige Paus zeker omdat hij een zichtbare afkeer heeft van al wat met ‘’Heilige Geest’’ te maken heeft, terwijl hij de (onheilige) geest van de zondaar verdedigt.
       ======================================================
       (2) GOED EN KWAAD is niet hetzelfde als goedaardig en kwaadaardig.
       Een ‘’goed’’ mens bestaat niet want GOED is alleen GOD. (Jezus’ Woorden)
       Jezus heeft ZichZelf nooit God genoemd. Dat liet Hij aan de Andere over. Want God is GEEN Ego. God is Liefde en de Liefde laat zich door de Andere Liefde noemen.
       Die ‘’Andere’’ is de ‘’goedaardige van ingesteldheid’’.
       Goedaardigen zijn de mensen die door de Schepper zo gemaakt zijn. Ze zijn niet Zuiver als God maar ze hebben wél een zuiver geweten, een innerlijk besef van goed en kwaad. Omdat ze geloven in de Volmaaktheid (= Goedheid) zijn ze zich BEWUST van hun eigen onvolmaaktheid (d.w.z hun eigen dagelijkse fouten). Zij zijn menselijk en eerbiedigen hun medemens. Deze ‘’goedaardigen’’ kunnen eender wie zijn, van welke religie of levenshouding ook. Zie (*)
       =========================================================
       (3) DE LIEFDEVOLLE GOD kan onmogelijk Almachtig zijn zonder verbondenheid met Zijn Schepping. Of het nu gaat om een embryo, of Gods grootste Vijand, of een virus als Covid19, God is verbonden met ALLES en IEDEREEN op een manier die GEEN ENKEL MENS TER WERERLD kan begrijpen. Mensen moeten met andere woorden niet ‘’denken’’ te kunnen denken als God.
       =========================================================
       (4) JEZUS CHRISTUS heeft NOOIT gesproken over ‘’het leven na de dood’’.
       Vele Katholieken daarentegen hebben het CONTINU over ‘’het leven na de dood’’.
       Jezus heeft gezegd: ‘’Ik BEN het Leven’’ en ‘’Laat de DODEN hun DODEN begraven’’ waarmee Hij wilde zeggen: ‘’Wil je Leven, VOLG Mij dan’’
       Met de ‘’eeuwige pijn’’ bedoelde Hij in de eerste plaats: DENK NIET dat je bóven God kunt staan, want met een dergelijke (eeuwige) ingesteldheid zal de pijn eeuwig zijn.
       De twee ‘’eeuwigheden’’ (van hemel & hel) kunnen onmogelijk met elkaar vergeleken worden. Zondaars die denken dat de ene eeuwigheid ‘’gelijktijdig’’ of ‘’naast’’ de andere eeuwigheid zal plaatsgrijpen, kramen de grootste onzin uit en verdraaien Jezus Woorden omdat deze verdraaiing de zondaar beter uitkomt. HOE kan een GOD VAN LIEFDE (de énige Ware God) zich GOED of VOLDAAN voelen met een eeuwige hel ‘’naast’’ Hem? Dat is onmogelijk. Het Rijk Gods is het uiteindelijk DOEL en dat zal de énige ECHTE Eeuwigheid zijn.
       ========================================================
       (5) EEN WARE KATHOLIEK is een Katholiek die zich BEWUST is van het falen van zijn eigen Kerk. Als de Heilige Geest niet kan doorgegeven worden van paus tot paus, dan is de faling een feit. Punt. Want de Heilige Stoel is waar het om gaat. Als die Stoel niet meer Heilig is, dan is al wat ermee verbonden is dat evenmin en bevindt de Heiligheid zich elders, nl. in de harten van Ware Gelovigen. Dat zijn gelovigen die Jezus Woorden au sérieux nemen:
       Gelovigen die hun eigen familie NIET als heiliger achten dan hun naasten,
       Gelovigen die hun naasten NIET negeren maar (op z’n minst) eerbiedigen,
       Gelovigen die DOEN wat Jezus gezegd heeft:
       Doe wel en zie niet om: (LAAT UW LINKER HAND…enz.)
       Dit kan beangstigend zijn voor Katholieken die LIEVER in hun ‘’VEILIG NEST’’ blijven. Maar de Katholieke Kerk in verval is DOOR GOD VOORSPELD. Een Katholiek die zijn/haar COMFORT wil behouden (of heimwee heeft naar het verleden) bevestigt met deze houding DEEL UIT TE MAKEN van de (zondige) wereld die eveneens maar één ding wil: BEHOUDEN BLIJVEN zoals ze is.
       =========================================================
       (6) PRIESTERS MET MONDMASKERS 😷😷😷, plastieken handschoenen en pincetten zijn hypocriet. Erger, ze zijn het TOPPUNT VAN HYPOCRISIE: In plaats van het Leven (de Liefde) te prediken doen ze mee met de wereld die het Leven (de Liefde) NEGEERT. God negeren of beledigen is het ergste dat bestaat.
       Een WARE priester…
       * BREEKT zijn band met de onheilige Stoel,
       * AANVAARDT GEEN BEPERKINGEN en houdt daarom zijn Kerk gesloten,
       * BEHOUDT de (innige) band met zijn gelovigen in de grootste Eenvoud,
       * maakt zich GEEN ILLUSIES omtrent een volgende ‘’betere’’ paus,
       * en bereidt zich voor op de KOMST van de Liefde.
       God verdraagt geen hypocrisie. Wat Hij wil is Waarheid (Zichzelf). Daarom is Zijn komst ‘’nabij’’. GEEN ENKEL mens is zonder zonde. Dat is nog nooit zo duidelijk geweest als de dag van vandaag. Want als zelfs een PAUS dwalend (zondig) is, tja…
       =========================================================
       (7) WANTROUWEN IS EIGEN AAN DE ZONDAAR en is een logisch gevolg van datgene waar hij(zij) het bijzonder moeilijk mee heeft: de aftakeling van eigen lichaam. De schuldige van de Dood is voor een zondaar steeds ‘’de andere’’. Dit is het ego van de mens door God gekend. God KENT de mens en WEET hoe de mens denkt, terwijl de mens slechts ‘’DENKT’’ te weten… Dat is een verschil van dag en nacht.
       Daarom heb ik begrip voor diegenen die boosaardigheid zien in mijn schrijven, omdat ik mij BEWUST ben van het verschil tussen mens & God. Een zondaar ziet ALTIJD boosaardigheid in ‘’de andere’’, tenzij die andere overeenkomt met de zondaar. Maar wat zijn deze zogenaamde overeenkomsten, vriendschappen, etc. tussen zondaars waard?
       Aan diegenen die mijn schrijven waardeloos vinden zeg ik: Ook dát begrijp ik volkomen. Immers, wie of wat ben ik zélf voor de wereld? Helemaal NIETS !! Als morgen mijn laatste dag zou zijn, dan zal de wereld niet huilen. Neen, de wereld zal er nog zijn (zoals ze is… onverschillig).
       Maar pas op met het woord ZIJN !! Jezus heeft gezegd: ‘’IK BEN’’.
       De wereld ‘’op zich’’ heeft in feite geen betekenis. Wat betekenisloos is,
       is waardeloos. Het BEWUST-ZIJN van de waardeloosheid van de wereld (met haar geld) zal bij de mens pas doordringen met de Komst van de HEER, die er zal ZIJN. Daarom is respect voor onze naaste zo belangrijk. Want God is verbonden met ÉLKE mens, inclusief Zijn grootste Vijand.
       Een mens die zijn naaste eerbiedigt, eerbiedigt God. En wie God eerbiedigt staat aan Gods kant. Wie aan Gods kant staat is sterker dan de onverschillige (d.w.z sterker dan de hele onverschilligheid wereld).
       Een respectloze daarentegen verbreekt de band met God, want wie zich niet kan houden aan het minimum (respect) is goddeloos en gooit het Kind weg met het badwater.
       =========================================================
       BESLUIT:
       =======
       “Weldra’’ zal God een einde maken aan de grootste kwalen der kwalen:
       HAAT & ONVERSCHILLIGHEID:
       DE ONVERSCHILLIGEN (goddelozen, liefdelozen, onmenselijken, respectlozen) zullen zich tegen God keren en daardoor lijden.
       DE MENSELIJKEN (die hun menselijke emoties als haat, afkeer, innerlijke woede etc. nooit hebben kunnen verbergen) zullen vergeven worden indien zij berouw tonen en zich overgeven.
       =========================================================
       (*) Alle kinderen zijn voor God zijn evenveel waard. De armsten en zwaksten onder hen bevinden zich in de armste landen en staan het dichtst bij Hem. Een Katholiek gedoopt kind is dus niet méér waard dan een niet-Katholiek kind. Trouwens, hoe zuiver is de geest van een priester? Geen enkele priester heeft de Zuiverheid van God. Als dat wél zo zou zijn, dan zou hij in staat zijn wonderen te verrichten (net als Petrus, de eerste Paus die de Zuiverheid wél had). Het is niet omdat Christus Zijn volgelingen de Heilige Geest gegeven heeft dat een Katholiek het recht heeft zich Zuiver te voelen, net als God.
       Een Katholiek die geneigd is dit tegen te spreken mag gerust reageren. Ik kijk uit naar zijn (haar) reactie. Maar let op: ik ben een vechter tegen de waanzin. Élke paragraaf, élke zin, élk woord,… zal met een ‘’persoonlijk boek’’ beantwoord worden indien ik dat voor mezelf nodig zou vinden. Aan diegenen die ‘’denken’’ mij klein te kunnen krijgen zeg ik: Jullie kunnen me niet kleiner krijgen dan klein. Klein is niet hetzelfde als zwak. Een zwak iemand is moedeloos. Vele moedelozen zijn geneigd tot zelfdoding, Zelfdoding ligt echter niet in mijn aard.
       ‘’WIE BEN IK?” is de eerste vraag die een mens zichzelf moet stellen.
       ‘’BEN IK ZOEKEND of VECHTEND?’’ is de tweede vraag (als hij de eerste niet weet).
       Een WARE CHRISTEN is een mens die zichzelf GEVONDEN heeft als een ‘’kind van God’’. Ontelbaar vele mensen zijn in staat zichzelf te vinden als kind van GOD. Het probleem echter is de verleiding. Want hoeveel moois heeft de wereld toch te bieden… ?? Waarom zouden we stil moeten staan bij de KERN-vragen terwijl er zo veel ‘’moois’’ is rondom ons?
       Beste lezers, ik heb dit alles niet geschreven om ‘’de wijze uit te hangen’’ of om mezelf interessant te maken, ZOEKEND naar waardering. Waarom zou ik méér waard zijn dan een kind dat zich met woorden niet kan uitdrukken? Kinderen staan sowieso dichter bij God (omdat zij de meest vergevingsgezinden zijn).
       DE WAANZIN VAN DE WERELD. Dát was het thema van mijn schrijven, dat ik met jullie even wilde delen.
       Dank voor jullie aandacht. Maar vooral… Hou jullie goed en gezond, zowel fysiek als geestelijk, met Jezus in jullie hart 😇

       1. PS: Vergevingsgezindheid is de mooiste eigenschap die een mens kan hebben. Geen mens ter wereld is vergevingsgezinder dan een PASGEBOREN kind of een BEROUWVOLLE stervende. Zij zijn de mooiste en meest eerlijke mensen op aarde. Hun vergevingsgezindheid grenst aan die van God.
        Zij die zich hiervan bewust zijn, hebben hun hart op de juiste plaats. En hoe zuiverder het bewustzijn, hoe zuiverder de geest.
        Bijna elke mens denkt hetzelfde niveau van vergevingsgezindheid (als deze twee bovenstaande) in zich te hebben, maar als dat werkelijk zo zou zijn, dan zouden rechtbanken niet bestaan. De biecht is niet zonder reden verdwenen. De ware aard van de mens wordt zichtbaarder met de dag.

 2. @ Jean Marie
  Jezus komt weder “op de wolken”, dus niet lichamelijk.
  Misschien kunt u toch beter een boek schrijven, dan kan een mogelijk publiek vrij kiezen.
  Bidden is altijd beter dan veel babbelen, of is het uw bedoeling om lezers hier te hersenspoelen dan bent u hier aan het verkeerde adres.

  1. Dank voor Uw reactie, beste Eric!
   Ik ben geen auteur. Mijn woordenschat is daar te beperkt voor. Wat ik schrijf is meestal een ramp. Ik ben wel staat om mijn eigen schrijven te verbetern en presentabel te maken voor een publiek. Mijn “boek” is reeds geschreven en U hebt het net gelezen. Een eenmalig (gratis) “boek” dat U niet hoefde te lezen, maar toch gelezen hebt.
   Jezus komt weder “op de wolken”: JA (maar wie begrijpt deze Woorden?)
   En neen, Hij loopt hier niet rond als een wandelende zondaar.

   1. PS: Weldra zal ik dit Forum verlaten omdat ik uitgepraat ben (verlaten wil niet zeggen wegblijven). Als bezoeker van dit Forum heb ik het een en ander van U gelezen. Steeds met bijzonder veel interesse, Eric.
    U schrijft met heel wat inhoud (geen gebabbel dus).
    Het woord “gebabbel” klinkt waardeloos (zoals het zinloos gebabbel en getetter op TV). Pas daar mee op want vóór U het weet bent U een mensenhater: DWZ. iedereen = SLECHT behalve GOD. Deze ingesteldheid doet niet meteen denken aan de bergrede (bemin uw vijand). Vergeet vooral niet dat God is verbonden is met Zijn hele Schepping. Daarom moet U Uw medemens eerbiedigen. Dat is een absolute minimum. Als dát ontbreekt, dan is er iets mis met Uw Christen-zijn. Wat niet wil zeggen dat U geen Christen bent. Neen, als U werkelijk God in Uw hart draagt, dan zult U God krijgen.
    De grote fout die U gemaakt hebt is dat U bent blijven doorlezen terwijl U evengoed had kunnen stoppen. Niemand verplicht U te lezen wat U niet wil lezen. Het Katholiek Forum is in de eerste plaats een verzameling van goede artikels. Artikels waarop eventueel kan gereageerd worden. Maar de reacties zijn eigenlijk bijzaak. Wij moeten als buitenstaander niet denken ‘’het centrum’’ te kunnen zijn van dit Katholiek Forum. Dat het Forum lange reacties toelaat is een bewuste keuze en daar kan ik de redactie alleen maar dankbaar voor zijn. Zo kon ik bij hen mijn verhaal kwijt. Bij Morgue (Illuminati) kan dit niet. Een reactie is daar beperkt tot slechts enkele zinnen. Erger, niet alle ‘’comments’’ zijn daar welkom.
    Lezen is zinloos als het gepaard gaat met ergernis. Dat is niet goed voor lichaam noch geest. U heeft Uzelf dus onnodig stress bezorgd. Mijn hele-zijn afbreken alsof ik een leugenaar zou zijn is ook niet gezond.
    U weet heel goed dat wij op heel wat vlakken goed overeenkomen. Mijn schrijven (sinds mei 2020) hebt U nooit bekritiseerd en wat betreft de virus-waanzin spreken wij helemaal dezelfde taal. Dat wij een meningsverschil hebben omtrent “het Boek der Waarheid” is uiteindelijk maar een detail. Voor de Liefdevolle God zijn wij vrije mensen en kán en mág alles… ZOLANG we het kind maar niet weggooien met het badwater. Dat is jammer genoeg wat wij nu meemaken op wereldvlak: Het Kind dat weggegooid wordt. Met op kop de illuminati.
    Mijn schrijven is een logisch gevolg van wat ik de voorbije twintig jaar gezien, gehoord en gevoeld heb rondom mij. Ik ben op plaatsten geweest waar geen mens wil zijn: Daar waar dwalende psychiaters, tandloze tandartsen en ongehoorzame juffrouwen door elkaar lopen (een dementenafdeling in een rusthuis) en daar waar de armsten der armen zich bevinden (de derde wereld).
    U bent slechts één van de 7,7 miljard “vreemden” maar had U mij gevolgd als een trouwe collega of broeder, dan had U mijn schrijven wellicht niet afgebroken.
    De wereld krioelt van mensenhaters. Dat zijn mensen die met niemand nog overweg kunnen. Mannenhaters en vrouwenhaters zijn in hun diepste-zijn ook mensenhaters. Velen onder hen hebben een hondje of een kat om toch “iemand” bij zich te hebben. Dat is heel zielig, want als het enige wat overblijft WANTROUWEN is, dan staat men heel ver van de bergrede van Jezus.
    Een mens (zoals ik) die zichzelf definieert als “een bewustzijn” dat geld waardeloos vindt wordt niet aanvaard in een Wereld die zich wil behouden zoals ze is.
    Dagelijks zijn er mensen die zich van kant maken, maar we weten het niet (laat staan voelen). En als ik zou beslissen om me via media of youtube (financieel) te verrijken, dan zou U dat normaal vinden.
    Mijn schrijven daarentegen is blijkbaar een doorn in het oog voor velen onder jullie.
    Als kind heb ik nooit begrepen waarom vogels bang zijn van mensen. Ik was gefascineerd door vogels. Zij die zich ergeren aan mijn schrijven doen mij denken aan een leraar die zich geërgerd voelde omdat ik door het raam keek. Wat deze leerkracht niet besefte is dat mijn eerbied en liefde voor de vogel tegelijk mijn eerbied voor hem was.
    Mijn schrijven was in de eerste plaats een reactie op de waanzin van de illuminati. Dat zou U als Katholiek moeten eerbiedigen.

    1. Opm.: ik schreef:
     “Voor de Liefdevolle God zijn wij vrije mensen en “kán en mág” alles… ZOLANG we het kind maar niet weggooien met het badwater”
     Daarom is respect (naar de naaste toe) zo belangrijk, want wie respectloos is gooit óók het kind weg.

 3. Jean-Marie, u publiceert hier een heel boekwerk. Wat is (in max 2 zinnen) uw boodschap?

  1. Beste Paul. Dank voor Uw reactie!
   In één woord: Wijsheid. Dit wil zeggen: best stoppen met lezen als men zich stoort aan iets, omdat het zinloos is in de ergernis te blijven.

   1. Met “stoppen met lezen” bedoel ik “stilstaan” bij het waarom van “die ene ergernis” en U tot God richten. Dat kan via gebed. Voor alle duidelijkheid: God bevindt zich BÓVEN ieder van ons.

 4. De Tridentijnen, de gelovigen die het universele Rooms Katholieke geloof belijden, zijn de nieuwe Rooms Katholieken en nadat de protestantse Hervormde Mis van na het Tweede Vaticaanse Concilie geen enkele gelovige meer trekt, zullen overblijven. Na het Tweede Vaticaanse Concilie werd de Tridentijnse Heilige Mis verboden. Dat 20% van de Franse priesterstudenten Tridentijn is betekent dat het Tweede Vaticaanse een totaal mislukt project is. Dat Paus Franciscus de Tridentijnse Heilige Mis wil verbieden betekent dat Paus Fransiscus een antikatholiek is.

 5. Iemand die hier gewoon een boek overschrijft zou moeten verboden worden, wat een onzin zeg!!! De kern van het geloof is: Jezus is de weg de waarheid en het leven, in zo weinig zinnen kan m’n dat ook zeggen.

 6. Dank U voor Uw reactie, beste Willy. Ik heb hier en daar wat van U gelezen en uw schrijven is absoluut waardevol. Zo wist U te zeggen dat de bergrede te maken heeft met het “hier en nu”, en vermeldt U Jezus’ drie woorden WEG, WAARHEID en LEVEN als kern van het Christelijk geloof, wat helemaal correct is. Ik eerbiedig U als naaste, maar blijkbaar is die eerbied niet wederzijds. Jammer dat ik U niet even kan uitnodigen voor een gesprek, want wat U schrijft is niet correct. Neen, dit is geen overgeschreven boek Willy. Het is helemaal mezelf. Laat me zien van waar het boek komt indien U twijfels hebt.
  Een christenmens die niet bang is, trekt de wijde wereld in, zoals ik. En dit wou ik even neerschrijven, wat mijn recht is. Maar nogmaals, de wereld waarin wij leven is een wereld waar schapen eerder hun lammetjes zullen vertrappelen dan hun “veilige” omgeving te verlaten. Vergeet vooral niet de Ware betekenis van Jezus Woorden
  Als Jezus De WEG is, dan is al wie Niet-Jezus is DWALEND.
  Als Jezus De Waarheid is, dan is al wie Niet-Jezus is BEDROG.
  Als Jezus Het Leven is, dan is al wie Niet-Jezus NIET-LEVEND.
  Kijk eens rondom U: ONVERSCHILLIGHEID alomtegenwoordig.
  Dát is wat Jezus bedoelde met Niet-Levend: “Wij, mensen onder mekaar, we zijn onbestaande voor elkaar. We zijn onverschillig”
  U begrijpt niet dat mijn GEVECHT tégen de WAANZIN van de Illuminatie gelijk is aan mijn EERBIED is voor U.

  1. Correctie: U begrijpt niet dat mijn GEVECHT tegen de WAANZIN van de illuminati tegelijk mijn EERBIED is voor U.
   M.a.w.: Ik eerbiedig U maar U bent er zich niet bewust van.

   1. Ter verduidelijking:
    (want hoe snel worden zaken verkeerd begrepen…)
    (1) DWALEND: (= zij die de Weg negeren)
    (2) BEDROG: (= zij die de Waarheid negeren)
    (3) NIET-LEVEND: (= zij die het Leven negeren)
    Zelfbedrog is ook bedrog. Het grote voorbeeld is Morgue van illuminati die met zijn miljoenen volgers de vernietiging wil van het Christendom en daar ook nog in blijkt te slagen, dit vanwege honderden (verleidelijke) argumenten tégen Christus. Diegenen die mij begrijpen zullen beamen dat mijn “boekje” niets anders is dan een verzameling tegenargumenten: Argumenten tégen hun Leugen, Bedrog, Onzin, Waanzin. Dát en alleen dát was de bedoeling van mijn schrijven.
    Volgens sommigen onder ons zouden de Vrijmetselarij en Illuminati binnen dit Katholiek Forum zitten. Waarom houden deze anti-christenen zich stil? Zij moeten toch aanvoelen dat mijn harde taal tégen hun WAANZIN gericht is?
    Blijkbaar ook stilte onder de dames?
    Beste Willy, U bent geen drugdealer, geen bankovervaller, geen psychopaat, geen moordenaar en walgt, net zoals ik, van al wat met onrechtvaardig (kinder)leed te maken heeft. Dat “voel” ik zo aan. U scoort dus zeer goed wat betreft de 10 geboden. Daarom heb ik het grootste respect voor U als mens, net zoals de meesten trouwens binnen dit Katholiek Forum. Criminelen en psychopaten hebben andere zaken te doen dan reageren op een Katholiek artikel. Emotioneel reageren is menselijk, maar respecteer mij zoals ik U respecteer. Dat is niet veel gevraagd 🙂

 7. Jammer maar helaas is het in het Seminarie de La Castille dioscese Frejus-Toulon van Mgr. Rey voor toekomstige priesters niet meer mogelijk de wijdingen ( onderdiaken, diaken, priesterschap) te ontvangen in de Tridentijnse vorm zoals vroeger wel het geval was. Zelfs de gewone Tridentijnse mis kennen ze niet meer, enkel de alternatieve vorm van de mis Paulus VI nog wel. Soutanes zijn verboden.
  Niet te verwonderen dat jongeren zich aansluiten bij een gemeenschap zoals les Missionnaires de la Miséricorde in Toulon die een groot deel van de nieuwe seminaristen vertegenwoordigen in la Castille doch de wijdingen volgens de oude ritus ontvangen in hun parochiekerk aan Lafayette.
  Ik woon niet zover vandaar en het grote aantal roepingen aldaar is niet te stuiten en er is steeds een grote opkomst ook voor de lagere wijdingen van lector, portier enz.wat toch wel voor zich spreekt.
  De verplichte communie uitreiking op de tong tijdens Tridentijnse missen zijn ook een teken dat meespeelt voor velen.
  Opvallend hoeveel jonge aanwezigen, met missaal, deze diensten en wijdingen mee beleven. Het spreekt duidelijke taal zou ik zeggen…er is hoop.

 8. Was mijn reactie niet oprecht genoeg dat hij niet wordt gepubliceerd?
  Ik ben een Vlaamse, “laïque consacrée” derde ordeling van le Monastère de la Servianne Marseille le Filles du coeur de Jésus ( hun enige in Frankrijk) en ben zeer goed op de hoogte van de toestand terzake hier in Zuid-Frankrijk
  En UDP

 9. Aan Jean Marie

  Je.. of u schreef::
  “Jezus heeft nooit gezegd dat er (vlak) vóór Zijn terugkomst een Grote Waarschuwing zou komen. Hij heeft gezegd dat Hij zou komen ALS EEN DIEF IN DE NACHT, zónder waarschuwing. De Grote Waarschuwing was Zijn Kruisdood. Een Waarschuwing in de eerste plaats gericht naar de Joden”

  In deze tijd heeft Jezus Christus [wel] degelijk gezegd dat er een grote Waarschuwing komt vóór Zijn Wederkomst ..en wel ten tijde van het laatste oordeel – Openb.20:11-15.. 2Thess.2:8.
  Ook blijkt dat die Waarschuwing de inhoud is van het vóórlaatste oordeel dat het 6e zegel is, Openb.6:12-17. etc.

  Ik raad je aan je wat meer te informeren over de grote Waarschuwing.. zij wordt niet alleen aangekondigd door MDM.

  1. Beste Jo,
   Niets op aan te merken (omdat ik geen Bijbelkenner ben)
   In mijn schrijven wou ik vooral een aantal kernwoorden / uitspraken van Jezus benadrukken. Maar het klopt helemaal dat een liefhebbende God ieder mens álle kansen zal geven..

   1. PS: de Bijbel kan men zo kort of zo lang maken als men zelf wil.
    Verzamel alle uitspraken van Jezus en we krijgen een mini-Bijbel: letterlijk Gods Woord. Velen zijn geneigd de Bijbel groter te willen maken dan het al is. God laat ons vrij. Gelukkig maar.
    Eigenlijk is de Bijbel heel moeilijk te definiëren, vooral omdat het OT onvergelijkbaar is met het NT.

 10. Met VAII is er ontsnapping gekomen voor de ‘gelovigen’ die anders willen in de Kerk. De gesel van de geestelijkheid werd afgeworpen. Nu op dit moment blijkt maar weer hoe dictatoriaal het Tridentijnse contigent opereert. Niks geen democratie… Weer strak in de leer en gehoorzamen wat de geestelijkheid u opdraagt. Net zoals het voor VAII. Krijgen we weer situaties dat vrouwen zich weer het breeding orgaan gaan voelen als mijnheer pastoor komt informeren of het huwelijk al geconsumeerd is en waarom er nog geen nakomelingen zijn

  1. @ Juuls,
   Leuk dat u een ontsnapte god bent die alles beter weet dan de Ware God en de Ware Kerk. Maar hoe verklaart u dat zoveel jonge mannen dan toch nog Traditioneel Rooms Katholiek priester willen worden? Niemand heeft hen gedwongen, integendeel, zij kozen in volledige persoonlijke vrijheid!
   Ik denk dat u veel te snel leest en te weinig nadenkt.

   God is geen democraat die naar een wereldse regering moet luisteren : God eist van u gehoorzaamheid, zoals Adam en Eva veel te laat begrepen.

  2. Ja, dat was een mooie tijd, nietwaar Juuls, heb alle begrip voor uw verontwaardiging ! Vrouwen wisten waar ze aan toe waren, en vervolmaakten Gods plan van de Natuurlijke Orde. Zij waren de hoedster van onze Christelijke beschaving. Mannen waren nog echte mannen, hoofd verantwoordelijk voor hun gezin en kostwinner. Doorgaans droegen zij hun vrouw op handen. Begrijp uw heimwee naar de echte, grote gezinnen, toen mannen nog mannen waren en vrouwen, in eerste instantie moeder en echtgenoot. De vergrijzing der volken kwam later met de ontkoppeling van sexualiteit en voortplanting, cultuur product van de neo-marxistische staat van de jaren 1960. De grenzen moesten open voor wilde immigratie van islamieten en andere niet-Europeanen. Chaos en decadentie kregen de overhand. De staats leuze was, “een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.” Vrouwen werden de arbeidsmarkt opgejaagd om de staatsinkomsten te stutten voor de miljarden kostende massa’s immigranten. De gezinnen werden rompgezinnen, van één of hoogstens twee kinderen. Onvoldoende om de generatie opvolging van een volk, te garanderen. Socialistische belasting druk van de roverheid, vernietigde het kostwinner principe. Eén salaris werd ontoereikend gemaakt, om een gezin te voeden, te kleden en te behuizen.
   We weten nog steeds niet waar U staat, beste Juuls. Misschien kunnen we U helpen om los te komen van een ongewis wereldbeeld ? Uit uw doorgaans rancuneuze reacties, vermoed ik dat U nog geen kennis hebt gemaakt met de innerlijke vrede van het katholieke huwelijk, en het diepe geluk van een kinderschaar, en later, als kers op de taart, de zalige koestering van kleinkinderen.

 11. Hoe meer het novus-ordo-milieu verdwijnt, des te beter. Het “gekerstend liberalisme” heeft geen plaats binnen de katholieke Kerk. De vijanden van het Christendom hebben het recht niet om in de heilige Kerk de christelijke religie te vervangen met een monsterlijke parodie, en het is beter om kleinere aantallen van priesters te hebben die wel kwalitatief zijn dan een overvloed aan priesters die anti-katholiek zijn.

  Zolang een seminarie zoals hier het Johannes XXIII-seminarie antichristelijk-revolutionaire lering inlepelt bij seminaristen is het goed wanneer het aantal seminaristen vermindert. De monstrueuze machine van de “nieuwe kerkorde” moet vernietigd worden; het is een afgodsbeeld staande in de heilige plaats dat verwijderd moet worden en aan stukken geslagen. Het is wachten op een makkabeeër die de Troon van Petrus bestijgt om dat heilig sloopwerk te voltrekken.

 12. Aan Jean Marie

  Omdat je alles aan elkaar schrijft en geen gebruik maakt blokalinea’s of inspringalinea’s of andere “soortgenoten” verliest men snel zijn concentratie bij het lezen van je betoog.
  Het hoeft ook niet allemaal zo taalkundig correct te zijn ..trouwens dat zijn mijn reacties zeker ook niet. Maar ik krijg de indruk dat je hier en daar wat ketterse ideeën verwerkt in je betoog.. meer zoals een infiltrant zou kunnen doen zoals een vrijmetselaar.. of ideeën zoals een Jakob Lorber die had…

  Het is in ieder geval een vermoeiend betoog 🤷‍♂️ 🥱

  1. Toch bedankt, beste Jo, mijn ‘’boekje’’ gelezen te hebben. Dat hoefde écht niet hoor! Beeld U even in dat aan mijn schrijven geen einde zou komen, maar U wilt tóch het einde kennen… Wat zou U zichzelf dan aandoen?? 😣
   De terugkomst van De Liefde (Jezus) is één groot Mysterie. Want de Liefde is Volmaakt. Zo ook de taal van de Liefde. Een menselijk stem, met oneindig veel klanken die zuiver klinken, zonder valse noten. Pasgeboren baby’s hebben die zuiverheid, maar omdat het ‘’sterven’’ reeds begint vanaf te geboorte verliezen we die zuiverheid. De zuiverheid die Jezus in Zich had. Toch sprak Hij de (onzuivere) taal van de zondaar. Uiteraard, omdat Hij niet anders kon. Dat hoorde bij Zijn Liefde. Zijn Liefde had een Doel: de Volmaakte Zuiverheid toegankelijk maken voor diegenen die ernaar verlangen.
   Geen enkele taal is volmaakt, noch het Nederlands, noch het Latijn, noch het Chinees, noch het Aramees. De honderd duizenden (of ontelbaar vele) woorden die een taal bevat zijn waardeloos voor een Ware God die Liefde is. De waardeloosheid ervan zal pas duidelijk zijn in het Rijk Gods, een Eeuwige Hemelse toestand van Zuiverheid.
   Tóch (!!) zal God zich moeten kunnen uitdrukken (in de taal van de zondaar) om zich verstaanbaar te maken. Dát is het Grote Mysterie. God heeft dus heel wat geheimen die Hij voor Zichzelf houdt. Geen mens ter Wereld kan God begrijpen. God begrijpen kan alleen God Zelf. Daarom begrijpt Hij ook de Andere.
   Jezus zal komen ‘’met de wolken’’… m.a.w zichtbaar voor iedereen vanuit de Hemel als ‘’een soort breedbeeld televisie’’, voor het oog van élke mens. Ik heb met deze voorstelling geen enkel probleem. Maar in welke taal zal Hij zich uitdrukken?
   God = Mysterie. Maar Hij zál komen, omdat er geen andere logica bestaat.
   Zij die ‘’denken’’ dat virussen en bacteriën de Mensheid zal doen uitsterven zijn bang voor God.
   U spreekt (over mij?) van een ‘’infiltrant’’ zoals een vrijmetselaar…?? Dit is lachwekkend. Want ik ben de eerste die zal beamen dat de Liefde zal terugkomen. Vrijmetselaars ‘’denken’’ de Liefde te kunnen ‘’zijn’’. Dat is toch wel iets anders, niet?
   Als mijn bovenstaand “boekje’’ voor een aantal onder jullie als onvriendelijk, onwijs of on-Katholiek overgekomen is, dan heb ik daar alle begrip voor. Waarom? Omdat het menselijk is emotioneel te reageren op iets dat meer op “een gevecht” lijkt dan op naastenliefde. Wij moeten als Christen vooral leven in stilte en vooral niet de illusie hebben onze naaste te kunnen veranderen. Mensen die in stilte bidden voor de dwalenden doen op zich niks verkeerd en ik zal de eerste zijn om toe te geven dat dit veel “menselijker” is dan mijn schrijven.
   Wat menselijk is, is goedaardig en zal vergeven worden door God. Wat onmenselijk is niet. Onmenselijk zijn de respectlozen, de liefdelozen. Zij zullen geen vergiffenis krijgen, tenzij ze menselijk worden. Als sommigen vinden dat mijn schrijven aan het het ‘’onmenselijke’’ grenst, dan ben ik mij daar helemaal BEWUST van. Maar mijn eerlijkheid moet eerbiedigd worden. Ik schrijf helemaal niet met valse bedoelingen. Mijn harde taal is een logisch gevolg van mijn verleden. Wellicht heb ik veel meer gezien van de wereld dan dat goed is voor een mens. Kinderleed en dierenleed raken mij heel, heel diep. De onwil van mensen om het leed te doen minderen drijven mij tot een gevecht: Een gevecht tegen de WAANZIN, en ik WEET heel goed dat dit voor een aantal onder jullie schokkend overkomt.
   Als ik het heb over een ‘’dementen-afdeling’’ waar tandloze tandartsen en dwalende psychiaters rondlopen, dan lijkt dat helemaal respectloos. Maar zij die mij begrijpen weten dat ik hiermee enkel de waanzin van de wereld wil benadrukken, net uit eerbied voor deze ‘’dementen’’. Zij horen niet thuis in een gesloten afdeling. Dementie bestaat niet eens. Zelfs al heeft iemand deze ‘’ziekte’’ in de hoogste graad, dan nog kan men spontaan een (glim)lach teweegbrengen bij hen. Of haal eens een foto-album tevoorschijn van hen en meteen zult U merken dat deze ‘’zieken’’ veel minder ziek zijn dan we denken. Het grootste deel van hun geheugen mag dan wel volledig weg zijn, maar de meest waardevolle momenten (herinneringen uit hun kinderjaren)… blijken helemaal niet meteen te verdwijnen.
   U ‘’raadt mij aan’’ wat meer in de Bijbel te kijken, of beter gezegd: de Bijbel ‘’en wat er bij hoort’’. Waarom? Wij hebben elkaar niets aan te raden.
   Immers, wie zijn wij voor elkaar? U bent voor mij één van de 7,7 miljard mensen. Het klopt dat wij van mekaar het een en ander gelezen hebben, maar dat wil eigenlijk niets zeggen. Geen enkel mens kan in het hoofd van de andere kijken. Alleen God kan dat.
   Als U spontaan Uw naaste respecteert (vijand of vriend), dan hebben we alvast iets gemeen, want ik doe dat ook. Het Leven eerbiedigen is voor mij niet moeilijk. Als mensen willen leven als een varken, als een wolf of als een (valse) slang, dan vind ik dat heel zielig, even zielig als het leven van de dieren zelf. Dieren hebben een zielig leven door de wreedheden van de mens.
   Gewoon elkaar respecteren, dat is al HÉÉL veel. Hoeveel mooier zou de Wereld zijn als ieder mens dit zou kunnen. Respect wil zeggen: Je mag er zijn!
   Dat kan men tonen met een knipoog, een glimlach of een goede morgen… aan eender wie. Zomaar, helemaal gratis. We moeten onze naaste helemaal niets ‘’aanraden’’. Evenmin moeten wij iets ‘’verwachten’’, noch ‘’vragen’’, noch ‘’verlangen’’. Onze naaste liefhebben, dát moeten we doen, willen we een Ware Christen zijn. Want DÁT is wat Jezus gezegd heeft. Dát en niets anders dan dát is de kern van het Christendom. Dat geen mens daarin kan slagen weet Jezus ook. Daarom is het minimum (respect) zo belangrijk.
   Wie eerbied heeft voor zijn medemens zal God krijgen
   Wie respectloos is zal God niet krijgen.
   Als U God in Uw hart draagt en U eerbiedigt Uw naaste dan ben ik er van overtuigd dat U God zult krijgen😇
   U hebt het over Jakob Lorber. Wie is dat? Als hij een gekend of beroemd individu was en zich niet in de Eenvoud hield (zoals ik), dan heb ik alvast niets gemeen met hem.
   Eigenlijk beseft U niet dat ik bijzonder veel eerbied heb voor U als mens en zelfs bewondering heb voor Uw schrijven. Een mens is iemand die menselijk is.
   Binnen dit Katholiek Forum zijn er zeer, zeer intelligente mensen (inclusief de auteurs), met een rijke woordenschat en met heel wat Wijsheid… Mensen die heel goed weten ‘’waarover het gaat’’. Mensen die ik niet altijd begrijp, zo slim zijn zij. Maar wie wat moeite doet (desnoods met de hulp van een woordenboek) zal tot het besef komen dat in iedere naaste heel wat logica zit.
   Een fijne dag nog gewenst, beste Jo🙂

   1. Correctie: Dieren hebben een zielig leven door de wreedheden van mensen die zich als dieren (beesten) gedragen.

   2. ‘’Er zit heel wat logica in ieder mens’’ schreef ik. Ja, zelfs in de illuminati maar hun logica is datgene waarvan zij zich niet bewust zijn, nl. het toppunt van bedrog, want wat zij willen is steeds ‘’meer en meer… d.w.z. ‘’ten koste van’’. Dat is geen Liefde, terwijl zij net denken ‘’god’’ (liefde) te zijn. De Logica Zelf was Jezus die consequent is gebleven tot aan het Einde/Begin

   3. Correctie: beeldt i.p.v beeld, zullen i.p.v. zal… ENZ, ENZ. Ik ben mij bewust van mijn taalfouten hierboven. Maar wat is dit bewustzijn waard? HELEMAAL NIETS !!

    Zijn wij ons BEWUST van het BESTAAN van de Liefde? En zijn wij er ons bewust van dat de Liefde een eigen taal heeft? Dáár gaan het om.
    Bewustzijn heeft met WETEN en GEWETEN te maken.
    Maar met het woord ‘’WETEN’’ moeten we altijd goed oppassen !!
    In één van Uw reacties schreef U, beste Jo, dat de ‘’Illuminati-vrijmetselarij-… alles weten van hun eigen leugens en bedrog.!!!”
    Als dat zo zou zijn, dan zouden zij zich ellendig moeten voelen. Maar blijkbaar zijn ze dat helemaal niet. Een katholiek die de moed heeft om wat youtube-filmpjes te bekijken van hen zal pijnlijk geconfronteerd worden met hun dynamisme, hun enthousiasme, hun gedrevenheid, hun kracht, hun ‘’warm onthaal’’. De honderd duizenden jongeren die zich aangetrokken voelen zijn vooral ONWETEND van wat hun te wachten staat. Voor de top (de hoogsten onder hen) is God betekenisloos. God negeren zij. Onverschilligheid is geen haat. Neen, wat zij haten is ál wat met God te maken heeft, dus in de eerste plaats zij die God aanbidden. Eigenlijk WEET deze top helemaal NIETS, omdat ze niets WILLEN weten. Ze willen gewoon zélf aanbeden worden. Punt. Als GOD AL-wetend is, dan zijn deze goddelozen ON-wetend.
    Wat wéten wij als mens?
    ZÉLF kunt U onmogelijk WETEN dat Uw (overgeschreven) voorspellingen effectief zullen uitkomen, tenzij U God bent. Mogelijk voel U zich zodanig ÉÉN met de (uw) Heiligen van de Eindtijd dat ál wat U zegt alleen maar JUIST kan zijn. U straalt in elk geval zelfzekerheid uit, en… nogmaals, daar heb ik zelfs bewondering voor. Mensen die zelfzeker zijn, zijn aantrekkelijk. Immers, het ZOU eens allemaal waar moeten zijn… wat U schrijft !! Daarom eerbiedig ik U.
    Eerbied wil zeggen beseffen, aanvoelen,… dat God verbonden is met Zijn hele Schepping en daarom ook in ieder van ons zit, of we Hem nu willen of niet.
    MAAR… waar is Uw nederigheid die zegt: ‘’Zélf kan ik die voorspellingen allemaal niet weten’’ ?!!

    Dát God zal komen staat vast, omdat God het Zélf gezegd heeft. HOE Hij komen zal blijft (volgens mij) één Groot Mysterie.
    ‘’Met de wolken”, JA… maar er zijn oneindig veel wolken. Welke wolken? Misschien is het slechts “een wolk” op een bepaalde plaats. Dan zullen er sowieso ontelbaar vele camera’s op gericht zijn. Camera’s van zondaars, zodat de Mensenzoon te zien zal zijn in elke huiskamer, via TV-schermen er dergelijke. Er zijn ontelbaar interpretaties mogelijk van deze drie Woorden. De liefde liegt niet. Klopt, maar wat de Liefde wél doet is verzwijgen. De Liefde heeft Zijn geheimen en wij moeten als mens vooral niet ‘’denken’’ alles te kunnen weten.
    Als Mensenzoon zal Hij tevoorschijn komen op het juiste moment en als Rechter zal Hij spreken. Dat zal niet in “volmaakt’’ Engels, Hebreeuws of Aramees zijn (of welke taal ook). Neen, geen enkele taal is volmaakt. Hij zal de taal van de Liefde spreken, maar tegelijk onze waardeloze woordenschat gebruiken. Taalkundigen (en anderen) wereldwijd zullen zich doodschamen, ofwel doodsangsten beleven vanwege het besef van de waardeloosheid van hun eigen zondige taal / talen.

    Ik zou kunnen blijven doorgaan met schrijven, maar… Nee hoor! Heel gauw zal ik dit Forum verlaten. Mogelijk zullen vragen of opmerkingen dus niet (meteen) beantwoord worden. Verlaten wil niet zeggen wegblijven.
    Ik wens jullie, beste lezers, alvast een fijne dag toe, met de Liefde (Jezus) in jullie hart.

 13. In februari werd het Benedictijnerklooster Sainte-Marie de la Garde in Saint-Pierre-de-Clairac, Frankrijk, verheven tot abdij; het is een klooster volgens de Oude Ritus.

  Tot abt werd gekozen de pater Marc Guillot O.S.B.

  Moge God de traditionele kloosters vermenigvuldigen; zij zijn steeds de sterke bastions van de heilige Kerk geweest.

 14. Beminde gelovigen,
  Bovengenoemde discussie is een achterhoede gevecht, het gaat niet om de organisatie het gaat om de geloofsontwikkeling van de gelovigen. De gelovigen willen weer de Tridentijnse Heilige Mis van voor het Tweede Vaticaanse Concilie terug. Het Tweede Vaticaanse Concilie met de hervormde Mis is een totale mislukt project, dat wordt voor veel gelovigen steeds duidelijker. De jonge priesterstudenten voelen dat haarfijn aan en kiezen, net als veel jonge mensen met jonge gezinnen, daarom voor het Universele Tridentijnse Rooms Katholieke geloof van voor het Tweede Vaticaanse Concilie. Paus Franciscus wil is de eerste Paus die na het Tweede Vaticaanse Concilie priester is geworden en daarom het beleid van het Tweede Vaticaanse Concilie in een sneller tempo wil uitvoeren. Maar paus Franciscus jaagt daardoor de jonge gepassioneerde priesters de reguliere Rooms Katholieke Kerk uit. De Hervormde Rooms Katholieke kerk met de hervormde Mis voorgegaan door pastoraal werksters en straks vrouwelijke priesters staat helaas op instorten en niemand trekt aan de noodrem.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht