Wij worden beroofd van de bron van onze Hoop

Het wordt in dit Belgenlandje maar al te gortig. Vrijheid van godsdienst is geschrapt, scheiding van Kerk en Staat lijkt niet meer te bestaan, de bisschoppen leggen zich zonder enig protest  klakkeloos neer bij de diktaten van de politieke macht en voor de mainstream media bestaan katholieken gewoon niet meer of  worden zij belachelijk gemaakt. Waarom ook niet, zij zwijgen toch maar!

Tot 15 januari zijn eucharistie, doopsel en biecht verboden. Huwelijken en begrafenissen kunnen nog nauwelijks doorgaan. Terzelfdertijd zijn sinds 1 december de meest uiteenlopende winkels heropend, is het mogelijk om naar een museum te gaan, of zelfs naar een zwembad. Mensen worden aangemoedigd om zoveel mogelijk kerstcadeaus te kopen om Kerstmis te vieren, een heidense kerstmis met de kerstman welteverstaan, waaruit elke verwijzing naar de geboorte van Jezus, zoon van God, verbannen is. De aftakeling van de Belgische katholieke Kerk geraakte na het Tweede Vaticaans concilie in een stroomversnelling. Vele gelovigen haakten af, de katholieke intellectuelen verdwenenen, de katholieke scholen, die ooit zo gestreden hadden voor het behoud van hun identiteit, schaamden zich voortaan voor hun christelijk etiket. Ook de band met de politiek viel weg, zodat de georganiseerde vrijzinnigheid en hun “éminence grise”, de vrijmetselarij, vrij spel kregen om hun maatschappijvisie op te dringen. Dit is nu het resultaat: het verbod op eredienst, met als vals excuus, het bestrijden van Covid-19.

Nochtans zijn er nu al meer dan 10.000 gelovigen(streefcijfer is 25.000) , die een open brief ondertekend hebben gericht aan Alexander De Croo, om de hervatting van de openbare eredienst te vragen. De drie initiatiefnemers zijn Priester Cédric Claessens, Priester Benoît de Baenst en Charles d’Alençon(https://www.pourlamesse-voordemis.be//.Aarzel niet, steun deze actie met uw handtekening!

Andere initiatieven zijn veelbelovend, zoals dat van Wouter J.M.Suenens, dat meerdere rechtszaken wil aanspannen, om de vrijheid van eredienst te herstellen.

Dit zijn allemaal uitstekende initiatieven van jonge katholieken, maar waar blijven de bisschoppen? Hun houding is onbegrijpelijk. Wat zij ook als excuus gebruiken, het is een overgave zonder voorwaarden, een onderwerping aan de politieke macht.

Wat een verschil met Frankrijk! Het is inderdaad niet zomaar, dat Frankrijk de eretitel kreeg van ” Fille ainée de l’Eglise” ! De Heilige paus Johannes-Paulus II bevestigde dit trouwens bij  zijn bezoek aan de Franse katholieken. Ook in Frankrijk was Covid-19 een voorwendsel om de katholieke eredienst stil te leggen. Er kwam echter protest van jonge katholieken, vooral van  traditionele bewegingen. Een rechtszaak voor de Franse Raad van State werd door de conservatieve Vereniging ‘Civitas’ aangespannen. Met  succes! Katholieken moeten de H.Mis kunnen bijwonen! Daarop kwam een maatregel, die het bijwonen van de mis toestond, voor maximum 30 gelovigen! Stel u voor een Franse kathedraal met plaats voor duizend mensen! Belachelijk en een nieuwe kaakslag voor de Franse katholieken. Overal in Frankrijk, werd voor de kerken geprotesteerd. Hoogtepunt was de mis in open lucht op de Place Vauban in Parijs, een initiatief van de Priesterbroederschap Pius X.

Nu schoten de Franse bisschoppen dan toch in actie, bevreesd om weer eens voorbijgestreefd te worden door de de basis. De Franse bisschoppenconferentie starte een juridische procedure en…won! De H.mis wordt terug toegestaan, mits de sanitaire regels gerespecteerd worden. Dit betekent: mondmasker, een afstand van twee stoelen tussen de gelovigen en een tussen afstand van één rij op twee. Waarom kan dit hier niet?

In tegenstelling tot dit ooit zo katholieke Vlaanderen(en ook België), telt Frankrijk dan ook enkele moedige bisschoppen, die met hun priesters en hun gelovigen een echte band hebben opgebouwd. Zo is er Marc Aillet, bisschop van Bayonne. Deze bisschop aarzelt niet om openlijk stelling te nemen in maatschappelijke kwesties, zoals abortus, draagmoederschap, genderwaanzin of homo-activisme. Door de extreme linkerzijde wordt hij dan ook op alle mogelijke manieren ,met inbegrip van de smerigste, aangevallen.

“Als wij aan Caesar terug moeten geven wat van Caesar is, dan moeten wij ook aan God teruggeven wat van God is”(Mt 22:21),zo stelt hij,”en dan behoren wij niet aan Caesar, maar aan God”.

Mgr Aillet komt in enkele zinnen tot de kern van de zaak.Het is de betekenis van de aanbidding die aan God wordt gegeven, die iedereen eraan herinnert, zelfs niet-gelovigen, dat Caesar niet almachtig is. Voor ons katholieken is de volmaakte aanbidding innig verbonden met het offer van Christus, dat aanwezig is in het eucharistisch misoffer dat Jezus ons beval te hernieuwen. Door ons fysiek en samen te verenigen met dit offer kunnen wij aan God onze hele persoon aanbieden als een levend offer, heilig en in staat God te behagen. Dit is de juiste manier om hem een aanbidding te brengen. Als wij God zo aanbidden, dan zal  in deze aanbidding vanzelfsprekend  de zorg voor het welzijn van de anderen, de barmhartigheid en het algemeen welzijn ten volle aanwezig zijn. Daarom is het profetisch en dwingend om de vrijheid van aanbidding te verdedigen. Laten wij ons niet beroven van de bron van onze Hoop!”

Dat zijn woorden van een katholiek bisschop!Wat een verschil met de apostasie, die in Vlaanderen tot absolute waarheid verheven wordt. Vandaag nog, feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, werd op de radio 1 Staatszender het katholieke geloof aangevallen en belachelijk gemaakt. Zij gebruikten daarvoor de gekende narcist, kerkjurist, kortstondig en snel gebuisde politicus, Rik Torfs, die zichzelf  als katholiek laat doorgaan, maar elke geloofswaarheid afbreekt. Hij is dan ook de lieveling van de georganiseerde vrijzinnigheid, omdat hij bij zijn lezingen steevast de katholieke Kerk in de vernieling trapt, op een geniepige, zogezegd ironische wijze. Zo verklaarde hij op deze rabiaat katholiek-vijandige zender dat de maagdelijke geboorte van Christus ‘gelovige onzin’ was…Welk recht heeft de staatszender VRT om zich te bemoeien met geloofskwesties? En hoe gefrustreerd moet iemand zoals Torfs toch wel zijn om steeds weer het katholieke geloof te moeten afbreken? Een goede psychiater zou ons dat eens moeten komen uitleggen. En onze bisschoppen? Kunnen die op deze onzin niet reageren?

 

Auteur:Veroon ter Zee

15 commentaren op “Wij worden beroofd van de bron van onze Hoop

 1. Veroon, U schrijft: “Tot 15 januari zijn eucharistie, doop, biecht, huwelijken en begrafenissen met meer dan een paar gelovigen gewoon verboden.”
  Voor zover ik weet is eucharistie toch compleet verboden? Ook met ‘een paar’ gelovigen? of klopt dit niet?

 2. Uitvaarten mogen met maximum 15 aanwezigen, voorganger,lector, kosten en personeel van de uivaatrtverzorger inbegrepen.
  Huwelijken mogen met vijf aanwezigen: he huwend koppel, twee getuigen en de priester of diaken als voorganger.

  1. Dat was mijn vraag niet. Ik had het over het vieren van het Heilig Misoffer.
   Voor zover ik weet is dat in België toch nog steeds niet toegelaten (met publiek)?

   1. Beter: Het ‘opdragen’ van het Heilig Misoffer. We zijn ondertussen allemaal zo misvormd door het geleuter van eucharistische ‘vieringen’ dat je dat woordje automatisch in de mond neemt…

 3. De Kerk staat niet boven de wet. Priesters die zich niet aan de regels hielden kregen een coronaboete.

 4. @Robbe,
  God eren, staat boven álles, dus ook boven de door mensen gemaakte wetten.

  Geef aan de keizer wat aan hem toekomt en geef God wat aan God toekomt. Zodra de wetten van de keizer(s) proberen te voorkómen dat wij aan God kunnen geven wat God toekomt, dan komt God boven de keizer(s).

 5. Woorden uit de text : “Zo verklaarde hij op deze rabiaat katholiek-vijandige zender dat de maagdelijke geboorte van Christus ‘gelovige onzin’ was…”

  Geloven in het bovennatuurlijke is héél moeilijk voor rationale mensen.

  Geloven in het bestaan van bijvoorbeeld engelen… geloven in de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus…geloven in de Onbevlekte Ontvangenis… geloven in Haar verschijningen zoals bijvoorbeeld te Beauraing, Banneux, Lourdes , Fatima enz enz … geloven in Haar tussenkomsten, Haar raadgevingen, Haar duidingen .. geloven in Haar grote macht én invloed… geloven in mirakelen.. geloven in de mirakelen die Jezus gedaan heeft.. geloven in de waarachtigheid van de Heilige Geest die zich laten zien heeft als een Duif en als Tongen … geloven in de waarachtigheid van het bestaan van Drie-Ene-God…

  t’Is al zo moeilijk voor rationele mensen!

  Maar moest ik kunnen, ik zou gewoon een glasje Banneux-water aan de dhr Torfs aanbieden.
  Wat zou hij zeggen of ervaren?
  Hangt af van de Goddelijke Genade én van de smeek-gebeden van de gelovigen.

  O Maria zonder zonden ontvangen, BID voor ons die onze toevlucht tot U nemen, ook voor diegenen die het niet doen én in het bijzonder voor de bekering van de vrijmetselaars (Heilige Pater Kolbe’s toevoeging)

  1. André, u moet Wikepedia eens open slaan onder ‘maagdelijke geboorte van christus’. Een zeer interessant artikel dat het o.m. heeft over de exegese van de ‘maagdelijke geboorte’. Zelfs Ratzinger, toch niet echt een modernist, laat in zijn uitleg de deur open voor verschillende interpretaties. Torfs verkeert dus in goed gezelschap.

   1. @staf De Laet,
    Ratzinger is ’n rationalist (= iemand die het denken – en dus niet de zintuiglijke ervaring – beschouwt als enige bron van ware kennis.). Hij is dus absoluut niet lichtgelovig (zie hem als apostel Petrus). En dat is prima.

    Echter, God kan álles en Hij maakt nóóit en te nimmer iets stuk. Dus Hij maakt absoluut niets stuk van Zijn aardse moeder. God maakt alleen maar heel. Wie daaraan twijfelt, twijfelt ook aan de Almacht (almachtig = kan álles) van God.

 6. “Door ons fysiek en samen te verenigen met dit offer kunnen wij aan God onze hele persoon aanbieden als een levend offer, heilig en in staat God te behagen. Dit is de juiste manier om hem een aanbidding te brengen. Als wij God zo aanbidden, dan zal in deze aanbidding vanzelfsprekend de zorg voor het welzijn van de anderen, de barmhartigheid en het algemeen welzijn ten volle aanwezig zijn. Daarom is het profetisch en dwingend om de vrijheid van aanbidding te verdedigen. Laten wij ons niet beroven van de bron van onze Hoop!”
  Onze hoop is God. God aanbid je door rechtvaardig te zijn. Eerlijk, vergevingsgezind, opbouwend, vredelievend. God aanbid je door géén rente te vragen, géén woekerwinsten te maken, een ander zijn vrijheid niet af te nemen. Zich beschaafd te gedragen, liefdevol naar de ander toe te zijn, niet egoïstisch.
  Niet een discussie willen winnen, maar de communie in gesprek aan te gaan: wat kan ik voor je doen? Waar twee bidden, daar is Hij aanwezig.

 7. Ter Zee , of te land zo u wilt, Dat doet deugd zeker op het einde nog eens natrappen naar rik Torfs. Hopelijk heeft u dat opgelucht en kunt ge nu weer even verder..

 8. Ja Staf het gaat er hier soms heel ‘katholiek’ aan toe. Discussiëren over de franjes van het geloof, nog erger dan de farizeeën en er tegelijkertijd alles behalve christelijke praktijken op nahouden zoals bijvoorbeeld het uiten van verdachtmakingen en natrappen.

  1. Sara, blijkbaar is dat de gewone manier van communiceren binnen bepaalde fundamentalistische kringen die zich ‘katholiek’ noemen. Of dat iets bij brengt is weer een andere vraag.

 9. Zoals dat wel meer gebeurt, zijn er weer een aantal duidelijke verschillen tussen het Ministerieel besluit (https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/artikel/draaiboek-katholieke-kerk-voor-publieke-vieringen-vanaf-121220?microsite=202) en de interpretatie daaromtrent door de Belgische bisschoppen:
  bv:
  – Het MB heeft het enkel over “de collectieve uitoefening van de eredienst” (Art 1, §1,3°), zonder verder te specifiëren.
  Het zijn de Belgische bisschoppen die in hun draaiboek de toegelaten erediensten beperken tot huwelijken en uitvaarten; “Gelovigen zijn verplicht om vóór, tijdens en na de toegelaten vieringen (uitvaarten en huwelijken) […] “(Titel II, pt. 5); Dezelfde omschrijving vindt men terug onder Titel IV, pt.3; Onder titel VII, bij de rubriek ‘Doopsels’ lezen we “Doopsels worden uitgesteld tot er weer gewone diensten in de kerk kunnen doorgaan.”, hetgeen duidelijk impliceert dat ‘gewone diensten’ in de kerk onder de huidige regels niet kunnen doorgaan.
  – Het MB stelt dat men de voorganger niet meerekent in het maximum aantal personen (Art 1, §3), terwijl de bisschoppen ook de organist niet meerekenen.
  Dat scheelt toch een potentieel boetebedrag van €250,- + €750,- voor de ‘uitbater/organisator’. Wie is trouwens de ‘uitbater/organisator’ bij een uitvaart? De pastoor, de uitvaartondernemer, …?

  Ook hier op dit forum mist men wel eens leesvaardigheid.
  Het biechten is ABSOLUUT NIET VERBODEN maar biecht horen mag niet in de biechtstoel omwille van de afstand die daar, per definitie, minder dan 1,5 meter bedraagt. (zie titel VII. D.in het draaiboek van de Belgische bisschoppen)

  Voor de rest is de zogenaamde versoepeling vooral een lege doos en een doekje voor het bloeden voor het joodse Chanoeka -feest.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht