Schoolboek in China: Jezus is “zondaar”, stenigt overspelige vrouw

De katholieke gemeenschap in China heeft haar verbijstering geuit over een nieuw handboek over professionele ethiek voor jongeren uit het secundair (technisch) onderwijs. In dit boek, gepubliceerd door een staatsuitgeverij, de “University of Electronic Science and Technology Press”, werden Bijbelse verhalen herschreven om het Christelijk geloof in diskrediet de brengen. 

Vooral de herschreven versie van het verhaal van de overspelige vrouw uit het Johannes Evangelie werd door Chinese Katholieken als bijzonder heiligschennend ervaren. In het oorspronkelijke verhaal uit het Evangelie redt Jezus een overspelige vrouw van publieke steniging, door de aanwezigen uit te dagen met de volgende uitspraak: “wie zonder zonde is werpe de eerste steen.” Joh 8, 7  In plaats van de vrouw op het einde van het verhaal weg te sturen met het verzoek niet langer te zondigen, maakt Jezus in de Chinese versie de volgende uitspraak: “Ik ben ook een zondaar. Maar als de wet alleen door mensen zonder smet zou kunnen worden uitgevoerd, zou de wet dood zijn.” Daarna stenigt hij zelf de vrouw. 

Grote bezorgdheid

In anonieme interviews met UCAnews, een belangrijk Aziatisch Katholiek nieuwsnetwerk, uitten Chinese priesters, Christelijke leerkrachten en geëngageerde leken hun grote bezorgdheid uit bij deze nieuwe aanval tegen hun geloof. Ze hopen dat de religieuze autoriteiten op deze leugenachtige herschrijving van de Bijbel zullen reageren. De vraag is of dit zelfs mogelijk is. Bisschoppen van de Katholieke “Patriottische” Kerk worden in China door de regering aangeduid, zonder dat het Vaticaan hier inspraak over heeft. Gelovigen die hiermee niet akkoord gaan, zijn verplicht onder te duiken. In een controversieel akkoord, gesloten in 2018, besloot Paus Franciscus de bisschoppen van de “Patriottische” Kerk alsnog te erkenen. Deze Pauselijke beslissing werd door heel wat ondergrondse Chinese gelovigen als een verraad beschouwd.

Communistische regering bedreigd door groeiend Christendom?

Ondertussen gaat de religieuze vervolging in China met een vernieuwd momentum door. Priesters en geëngageerde leken werden gearresteerd, kerken gesloopt en kerkdiensten verboden voor minderjarigen. Er werden ook plannen aangekondigd om religieuze teksten te herschrijven om ze compatibeler te maken de Chinese staatspolitiek.  Mogelijk voelt de Communistische regering in China zich bedreigd door het snel groeiende Christendom in China. Onafhankelijke studies schatten het aantal Chinese Christenen (zowel Katholieken als Protestanten) tussen 100 en 130 miljoen. Indien de huidige groei zich verderzet, verwacht men 160 miljoen Christenen tegen 2025 and 247 miljoen tegen 2030. Op deze manier zou China mogelijk de grootste Christelijke natie op de planeet kunnen worden. 

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

31 commentaren op “Schoolboek in China: Jezus is “zondaar”, stenigt overspelige vrouw

 1. @Katharina Gabriels,
  Bedankt voor het onder het voetlicht brengen van Uw artikel.

 2. Jezus stenigt een vrouw ❓❓❓

  (als christenmens schrikt ik van niets meer…)

  Hoe moeten we deze omdraaiing interpreteren?
  Eenvoudig antwoord: Met de wijsheid van een kind:

  “Al wat je zegt ben je zelf” zeggen kleine kinderen (*)

  Zij die de zondaar in Jezus zien zijn de zondaar zelf. En zij die de satan in Jezus zien zijn de satan zelf. Een synoniem voor satan is liefdeloosheid.
  De LIEFDELOOSHEID kent zichzelf niet, en ziet dus geen verschil tussen goed en kwaad, d.w.z. al wat hij doet en zegt is dus “goed”.
  Maar de LIEFDE zegt: “Jij die liefdeloos bent, weet niet wat Liefde is”.
  De Liefde kent zichzelf wél. En zijn vergevingsgezindheid is Zuiver.

  Liefde heeft een DOEL, en wil GOED maken wat NIET-GOED is.
  Jezus op Aarde wist als geen ander wat Goedheid betekende. Niet voor niets zei Hij: “Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan GOD alleen”
  Goedheid is de Alpha & Omega en kan zich niet bevinden ergens tussenin.
  Jezus’ STREVEN naar het Rijk Gods werd hem niet gegund. Integendeel… Zijn daden / streven werden door velen verafschuwd. Hij werd niet aanvaard als DE WEG, daarom werd Hij gekruisigd.

  Maar Hij is en blijft de Weg, de Waarheid en het Leven.

  (*) “Al wat je zegt ben je zelf…”
  zeggen kleine kinderen om zichzelf te verdedigen.
  Maar hun “ikje” is nog eerlijk en zodanig klein dat Jezus zei dat zij de grootsten zullen zijn in het Rijk der hemelen.
  Dat staat in schril contrast met het grote EGO (van velen) dat zegt:
  “Al wat IK je ZEG, dat ben JIJ”

 3. @@@@

  Volgens de tv-zender History was de eerste koning van China een buitenaardse.. dus een uit de hiërarchie van de gevallen engelen, hij zou honderd jaar koning zijn geweest.
  Het is bekend dat de bijbelse Melchisedek koning van Salem (in mensen gestalte) een Engel was ; ..volgens A.K.Emmerick was De profeet Maleachi van het laatste oudtestamentische boek Maleachi ook een Engel Gods ..google deze namen en men krijgt de nodige informatie.

  Bij de profeet Ezechiël kunnen we al lezen dat sommigen in de tempel gericht waren op de goden, dus de gevallen engelen “uit” het Oosten. Ook de occulte technologisch beschaving van Atlantis en nog enkele andere beschavingen hadden met de gevallen engelen te maken, alleen Israël als enige stond onder leiding van de Schepper-God.. alle andere volkeren stonden dus onder leiding van de gevallen engelen als goden..het occulte Babylon is voor ons het bekendste maar het schijnt niet het enigste te zijn.

  De buitenaardse redder uit het boek EXO-VATICANA” van Thomas Horn is waarschijnlijk de “kosmische” valse profeet maitreya, zichzelf de Christus noemende.. die op luciferische wijze de dood “overwonnen” heeft en [misschien] wel de oudtestamentische profeet Hom is ..waar A.K.Emmerick over schrijft.

  In oude geschriften uit het Oosten is informatie dat de goden ook onderling oorlog voerden en waarbij zelfs atoomkrachten gebruikt zouden zijn en waar nog sporen van zouden zijn.
  Ook de huidige literatuur maakt melding van.. dat zogenaamde “goede” buitenaardsen ons willen helpen en informeren tegen de kwaden buitenaardsen ..en de mensheid is het slagveld.

  Nostradamus zegt het volgende::
  ▪︎De goden zullen zich aan de mensen vertonen
  ▪︎Als de bewerkers van het }grote conflict{.
  ▪︎Tevoren worden aan de [heldere] hemel degen en lans gezien.
  ▪︎Aan de linkerkant ((de linkse “kerk” en politiek)) zal de grootste toestaat zijn.

  De illuminati-vrijmetselarij heeft dan niet haar satanische wortels alleen in het occulte Babel maar ook in de occulte technologie van Atlantis die in samenhang stond met betreffen buitenaardsen..dus met betreffende demonen inzake technologie .. zie de site pentahof.nl inbijzonder PDF nr.13 ..een verwijzing: .. ofschoon er op die site menigeen verwerpelijk artikel staat.

  Na de Waarschuwing in het 6e zegel oordeel zullen goede wetenschappers in “samenspraak” staan met de goede Engelen van God..
  ………

 4. Dat kun je verwachten in het communistisch China, het totaal anders interpreteren van een Bijbeltekst, dat doen vele christelijke sekten ook. Je moet gewoon lezen wat er staat. En wat de bedoeling was van de schrijver. Dus de Chinezen herinterpreteren de Bijbel op hun manier.

 5. @willy,
  Uw laatste zin kan beter:
  Dus de Chinezen herinterpreteren de Bijbel – met toestemming van ‘paus’ Franciscus – zoals het de machthebbers bevalt.

   1. @juuls,
    Bent U al twee ’n jaar blind?
    Sorry, maar dat geloof ik niet, daar U mijn reactie wél lezen kan.

    Zie bijv. Dagblad Trouw:
    Het Vaticaan doet een stevige concessie en erkent door China benoemde bisschoppen

    1. Dan nog is er geen toestemming van de paus voor deze versie van het bijbel verhaal. Die nog niet eens door een katholiek medium in China is uitgegeven. Maar in een boek is opgenomen voor studenten. Vooropgesteld is het een hele rare draai aan het stukje bijbelverhaal. Die uiteraard niet klopt. Maar dit dan koppelen aan iets wat totaal niet klopt dat dit met toestemming van de paus gebeurd zou zijn. Is een leugen!

     Dat het Vaticaan concessie doet igv Chinese bisschoppen…De publicatie die hier wordt besproken is zeker niet met toestemming van de Paus of Vaticaan uitgegeven en komt volledig op het conto van de Chinese overheid.

 6. @ juuls: ..nav. {3 december 2020 om 13:55},

  Hij, Bergoglio heeft zich gecompromitteerd aan de Chinese overheid met eerdere verdragen, maar als illuminati-vrijmetselaar was dat eigenlijk de bedoeling en [hoeft] hij de Chinezen niet in de gordijnen te jagen.. ook kan hij tactisch zwijgen zonder te protesteren ..wat hij trouwens vaker doet.
  Met zijn zwijgen stemt hij dus feitelijk opzettelijk in…eigen aan een verrader.

  1. Wat een onzin. Als de Paus op elke publicatie die niet klopt zou moeten reageren zou hij geen leven meer hebben. Je zou kunnen zeggen als je de Paus NU zou vragen over deze publicatie en hij zou DAN zwijgen. Dan heb je gelijk!

  2. @juuls,
   Hoe precies wilt U het hebben? U bent toch geen lichtgelovige tiener!!! De tijd van lichtgelovigheid dient U al jaren achter U te hebben.

   De paus moét weten wat er nu in China gebeurt. En … tóch zwijgt hij. Daarmee laat hij de gelovigen in China 100% in de steek. Eerst brengt hij de Chinese gelovigen in de armen van de politieke machthebbers en nú zegt de paus letterlijk helemaal … NIÉTS!!!
   En dát is precies wat @Jo letterlijk meldt: ‘Met zijn zwijgen stemt hij dus feitelijk opzettelijk in … eigen aan een verrader.’

   Voor het geval dat U een en ander nóg niet kunt voorstellen:
   Stel, U woont zélf als gelovige in China. Hoe zou Ú zich dan voelen? Ik garandéér U: U zou zich 100% door het Vaticaan en door de paus verraden voelen.
   Eerst zorgt hij ervoor dat de priesters en zelfs de bisschoppen in China niet te vertrouwen zijn (zelfs de biecht is geen geheim meer voor de Chinese machthebbers). En nu wordt zelfs het R.K. geloof zeer welbewust belachelijk gemaakt.
   ‘Paus’ Franciscus is geen beschermende vader voor de katholieken hij is een verrader!
   @juuls, hoe duidelijk wilt U het hebben?

   (Ik hoop, dat deze reactie ondanks mijn hersenbloedingen duidelijk is.)

   1. Dat is een andere discussie beste Derks. Het gaat om de bewering dat onze Paus toestemming heeft gegeven voor een dergelijk boek met een deze naargeestige wijziging. En dat is gewoon niet zo. Daarbij kan je ook niet zeggen van wie zwijgt stemt toe. Dan zouden heel veel misstanden in de wereld met goedkeuring van de Paus geschieden. Echt een onzin bewering.

    De uitgave waaraan wordt gerefereert wordt is ook nog niet eens een katholieke uitgaven of onder katholiek gezag uitgebracht. Er zullen heel veel meer uitgaven in de wereld zijn waarin de bijbel of het geloof worden aangevallen. Dat is helaas zo.!

 7. @Jo,
  Ik heb waarschijnlijk weer enige hersenbloedingen gehad en daarom moet ik mij tot het hoogstnodige beperken. Daarom nógmaals mijn dank aan U (= 1e keer).

  Als ik mijn opmerking van 3 december 2020 om 13:55 uur (met Uw aanvulling) plaatsen kan, dan moet iedereen met gezond verstand die opmerking 100% kunnen begrijpen OF zelf van kwade wil zijn.

  1. P. Derks,

   Veel helder water drinken, vitamine C en D gebruiken en géén zoetjes of zo.
   Ik zeg het wat bot misschien, maar ik wens u wel beterschap.

   1. @Raphaël,
    Bedankt voor Uw advies. Ik slik trouwens al elke dag algemene vitamines, welke méér dan de dagelijks benodigde vitamines C en D bevatten.

 8. Waarschijnlijk is er geen expliciete toestemming vanuit Rome voor zo’n duivelse leer, maar wel een impliciete. De trouwe katholieken in China zijn verraden en onder bestuur van communistische bisschoppen gesteld. Deze laatsten hebben niet het zieleheil, maar uitsluitend het staatsbelang en hun eigen positie voor ogen. Zij zullen nooit de publicaties van de communistische partij tegenspreken.

  Overigens is het echte evangelieverhaal een paradox die ook voor deze tijd relevant is. De doodstraf wordt namelijk in beginsel goedgekeurd, maar in de praktijk niet ten uitvoer gelegd. De nieuwe leer van Franciscus is dus onjuist. De eerdere leer van JPII was wel verenigbaar met schrift en traditie, maar is inmiddels achterhaald. De hoogste rechters in Europa hebben namelijk levenslange gevangenisstraf zonder uitzicht op vrijlating als onmenselijk veroordeeld. Iedereen moet uiteindelijk de gelegenheid krijgen om opnieuw te moorden. Daardoor is de doodstraf juist weer nodig geworden.

  1. Vreemde stellingname door een persoon die abortus afkeurt. Immers het leven is geschonken door de allerhoogste. Het wordt ook weer genomen door hem en niemand anders. Een kerk die kindermisbruikers met de biecht hun zonde kwijtscheldt. Alleen levenslang gestraften dienen hun straf ook helemaal uit te zitten. Ik vind dat je hier een onterecht verschil maakt. De kerk zou misbruikers en hun verhullers uit de kerk moeten zetten. Zonder uitzondering.

   1. U bent voor het afslachten van kinderen, maar tegen de doodstraf voor degenen die dat moordenaarswerk verrichten. Degene die geen delict gepleegd heeft moet volgens u met de dood geslagen worden, en degene die wel een delict gepleegd heeft moet volgens u gespaard worden. Dergelijke hypocriete, satanische inversie van het recht is eigen aan de moderne wereld, en het toont aan hoezeer de duivel zijn invloed gevestigd heeft in de geesten.

    De Allerhoogste geeft het leven en neemt het weg, en dat wegnemen geschiedt in sommige gevallen door rechters die Hij bekleed heeft met Zijn gezag om de dood te brengen over boosdoeners. Niet zonder reden draagt caesar het zwaard [Romeinen 13, 4].

    Wat kinderschenders betreft; die moeten gelaïciseerd worden door het kerkelijk gezag en vervolgens ter dood gebracht worden door het temporaal gezag. Dat laatste mag extra pijnlijk gemaakt worden, want het verwoesten van kinderen is een zeer gruwelijk delict.

    1. Het is u misschien nog niet opgevallen Theudmer, maar in de katholieke catechismus wordt de doodstraf ten stelligste afgekeurd en verboden. Dit is ook de overtuiging van de laatste pausen. De doodstraf gelukkig – maar veel te laat- afgeschaft binnen de EU, bestaat op dit ogenblik enkel nog in primitieve landen, o.m. binnen de Islamistische landen van het midden oosten en binnen het primitiefste westerse land: de VSA. Uw vriendje Trump presteerde het om als afscheidsgeschenk nog vlug vijf mensen te laten executeren. En opdat toch tijdig zou kunnen uitgevoerd worden heeft hij de elektrische stoel en het vuurpeloton terug ingevoerd. Wanner u voorstander bent van de doodstraf, bent u geen haar beter dan Trump en zijn Islamistische vrienden. De lijst van de ‘vrienden van de doodstraf’ vindt u op het internet en ja, ik weet dat er buiten de door mij genoemde landen nog andere zijn. En voor ik het vergeet: de heer Djalali, u wel bekend, zit op dit ogenblik onschuldig in de dodencel in Iran. Iemand die vandaag nog akkoord gaat met de doodstraf is een bloeddorstig monster;

    2. Wat zijn rechters die bekleed zijn door Zijn gezag? Wat hebben die meer dan andere rechters? Ik ben zeer zeker niet voor het afslachten van kinderen, wie zou dat wel kunnen zijn? Dat is de normale conclusie die je te horen krijgt… Als je niet tegen bent dan ben je voor… Wat een belachelijke stellingname is.

 9. De wereld zit vol met ketters, zelfs de Rooms Katholieke kerk is vergiftigt door ketters. Ketters zijn maoïstische marxistische communistische groepen mensen die van buiten of van binnen uit de kerk ons mooie Rooms Katholieke geloof proberen kapot te maken. In Nederland is bijvoorbeeld het mooie Rooms Katholieke geloof kapot gemaakt door het Tweede Vaticaanse Concilie, een totaal mislukt project, daardoor werden in Nederland, tegen de wettelijke regels (Canon) van het Vaticaan in pastoraal werkers en werksters (die ook nog € 75.000 per jaar kosten) aangesteld die woord en communie vieringen wilden, ter vervanging van de Heilige Mis. Deze pastoraal werkers en werksters zijn echte ketters die veel gelovigen de kerk uit gejaagd hebben en de gelovigen van hun mooie Rooms Katholiek geloof bestolen hebben. Nu het geld in de parochies op is, willen ze zoveel mogelijk kerken sluiten ( de pastoraal werkers en werksters willen ons ook nog onze mooie rooms katholieke kerken afnemen) alleen maar om hun baantje veilig te stellen en te proberen hun werk af te maken en ons ons mooie Rooms Katholieke geloof af te nemen.

  1. Op 6 december 2020 schreef een stukje over de ketters in de Rooms Katholieke kerk. In dit stukje vond ik dat het Tweede Vaticaanse Concilie een totaal mislukt project is. Nu twee dagen later wordt mijn uitspraak dat het Tweede Vaticaanse Concilie een totaal mislukt project is, bevestigd door de website van de redactie van Gloria TV. Die schreef vandaag op hun website dat de bezoekcijfers aan de Tridentijnse Heilige Missen van de Pius X groep stijgen. Ik beleid zelf het universele Tridentijnse Rooms Katholieke geloof van voor het Tweede Vaticaanse Concilie. Op zondag en Rooms Katholieke feestdagen woon ik de Tridentijnse Heilige Mis bij in de Rooms Katholieke kerk. Ik woon ook zeer regelmatig de Heilige Mis van na het Tweede Vaticaanse Concilie bij. In de Heilige Missen van na het Tweede Vaticaanse Concilie zie ik bijna of nooit mensen die jonger zijn dan 40 jaar, vaak is 80% van de bezoekers 70 jaar of ouder. Een uitstervende groep mensen in een uitstervende Rooms Katholieke kerk. In de Tridentijnse Heilige Missen zitten twee totaal verschillende leeftijdsgroepen, sterk gemotiveerde mensen van 70 jaar en ouder en nog sterker gemotiveerde zeer jonge mensen met zeer jonge kinderen. Soms is 25% van de mensen die de Tridentijnse Heilige Mis bijwonen jonger dan 10 jaar, baby’s die enkele maanden oud zijn en tijdens de Tridentijnse Heilige Mis borstvoeding krijgen tot kinderen van 10 jaar oud. Het grote verschil tussen de Heilige Missen van na het Tweede Vaticaanse Concilie en de Tridentijnse Heilige Missen is dat de parochies die uitsluitend vasthouden aan Heilige Missen van na het Tweede Vaticaanse Concilie en hun woord en communie vieringen uitgevoerd door de pastoraal werkers en werksters, dat deze parochies volledig aan het aan het uitsterven zijn. Het zou goed zijn als in alle Nederlandse parochies naast de Heilige Mis van na het Tweede Vaticaanse Concilie ook de Tridentijnse Heilige Missen worden opgedragen. Als de Nederlandse bisschoppen de Tridentijnse Heilige Missen in hun parochies niet stimuleren, dan vrees ik dat we over 20 jaar geen Rooms Katholiek kerk meer hebben in Nederland maar uitsluitend een parallelle Tridentijnse Rooms Katholieke kerk buiten het gezag om van de Nederlandse bisschoppen. Iedere Nederlandse bisschop kan nu nog de keus maken voor de invoering van de Tridentijnse Heilige Mis, over 10 jaar niet meer.

 10. @juuls,
  U schrijft als een onervaren jongere. Anders gezegd: U mist de ervaring om zulke straffe uitspraken te kunnen doen.
  Over ’n jaar of twintig bent U heel wat milder.

 11. Het artikel is ronduit walgelijk. Katharina Gabriels is duidelijk nog nooit in China geweest en kent China niet. Alle reacties op het artikel zijn mensen die China niet kennen en nog nooit in een kerk in China geweest zijn. Ik heb nog maar zelden zoveel onzin en foute berichtgeving over China gelezen als in dit bericht.
  Ik heb zelf jarenlang in China gewoond en ken (door mijn samenwerking met o.a. Ian Johnson) de situatie van de Christenen in China vrij goed. Ik ben in China naar kerken geweest van zowel de SARA (in het artikel de patriottische kerk genoemd), de ex-house kerken, protestantse kerken en andere religieuze instellingen. Ik heb in China de kant gekozen van de Chinese (SARA approved) kerk wegens meerdere redenen. De ex-ondergrondse (naar Rome/Franciscus rapporterende) katholieken zijn mij te moslim-achtig, te artificieel, te liberaal. De Chinese SARA approved Katholieken zijn veel authentieker, meer waarachtig Christen. Zij geven niet in voor de fratsen van Franciscus. De laatste drie jaar zijn precies daarom heel veel Chinese Katholieken overgelopen van de Roomse kerk naar de Chinese Katholieke kerk.

  Ik heb zelf (samen met de Ferdinand Verbiest stichting) uitgebreid onderzoek gedaan naar de situatie van het Christendom in China en er een aantal artikels over geschreven. In mijn boek “Statecraft and Society in China” gaat heel mijn hoofdstuk 24 over Christendom in China.

  Katharina Gabriels verwijst naar een artikel op de website van Council on Foreign Relations, een Rockefeller stichting, nu in handen van (en gesponsord door) de CIA. Alle bestuursleden van de CFR zijn China haviken.

  Er wordt in het artikel (weer maar eens) verwezen naar “Christen vervolging” in China.
  Laat mij heel duidelijk zijn: er bestaat GEEN Christenvervolging in China.
  Wel worden de CIA organisaties, die het Katholicisme als dekmantel misbruiken, hardhandig aangepakt. Terecht. Ik zou zelf niet, zelfs niet bij klaarlichte dag, in de buurt willen komen van “kerken” als die van “Pastor” Wang Yi, laat staan dat ik mijn kinderen daar zou willen mee in contact komen. De “kerk” van Wang Yi had 600 “aanhangers”, had conflicten met zowel Rome als Beijing. Wang Yi is een gevaarlijk individu; bij ons zou zo’n godsdienst als een secte geklasseerd worden. En Katholiek Forum steunt dat soort zwendelaars ???

  Ik vind het aanstootgevend dat Katholiek Forum, met zijn terechte kritiek op paus Franciscus, de Chinese Christenen niet steunt in hun betrachtingen om hun Katholiek geloof zuiver en authentiek te houden, los van de fratsen van Franciscus.

  Ik ben een overtuigd, authentiek, echt Chinese Katholiek en ik ben net als Katholiek Forum anti Franciscus.

  Geloof mij niet, doe zelf wat onderzoek. Of ga zelf naar China, ga daar naar de kerk.
  Of lees eens wat anders dan wat De Standaard, De Morgen of de VRT ons wijsmaken.
  Dit bijvoorbeeld:

  Joshua Wong and the Exodus in China
  http://thesaker.is/joshua-wong-and-the-exodus-in-china/

 12. @juuls, in verband met Uw reactie van 9 december 2020 om 08:52 uur:
  Blijkbaar gaat U nooit naar de kerk en leest U nooit in de bijbel:
  De zin ‘Wie met mij niet is, die is tegen mij’ kunt U lezen in:
  Mt 12,30 + Mc 9,38 40 + Lc 11,23

  Dit is ’n wereldberoemde zin onder christenen.
  @juuls, daarom mijn vraag aan U: Bent U christen?

 13. correctie:
  @juuls, in verband met Uw reactie van 9 december 2020 om 08:52 uur:
  Blijkbaar gaat U nooit naar de kerk en leest U nooit in de bijbel:
  De zin ‘Wie niet met mij is, die is tegen mij’ kunt U lezen in:
  Mt 12,30 + Mc 9,38 40 + Lc 11,23

  De zin (die U ‘belachelijk’ vindt), is ‘n wereldberoemde zin onder christenen.
  @juuls, daarom mijn vraag aan U: Bent U christen?

 14. Het artikel is ronduit walgelijk. Katharina Gabriels is duidelijk nog nooit in China geweest en kent China niet. Alle reacties op het artikel zijn mensen die China niet kennen en nog nooit in een kerk in China geweest zijn. Ik heb nog maar zelden zoveel onzin en foute berichtgeving over China gelezen als in dit bericht.
  Ik heb zelf jarenlang in China gewoond en ken (door mijn samenwerking met o.a. Ian Johnson) de situatie van de Christenen in China vrij goed. Ik ben in China naar kerken geweest van zowel de SARA (in het artikel de patriottische kerk genoemd), de ex-house kerken, protestantse kerken en andere religieuze instellingen. Ik heb in China de kant gekozen van de Chinese (SARA approved) kerk wegens meerdere redenen. De ex-ondergrondse (naar Rome/Franciscus rapporterende) katholieken zijn mij te moslim-achtig, te artificieel, te liberaal. De Chinese SARA approved Katholieken zijn veel authentieker, meer waarachtig Christen. Zij geven niet in voor de fratsen van Franciscus. De laatste drie jaar zijn precies daarom heel veel Chinese Katholieken overgelopen van de Roomse kerk naar de Chinese Katholieke kerk.

  Ik heb zelf (samen met de Ferdinand Verbiest stichting) uitgebreid onderzoek gedaan naar de situatie van het Christendom in China en er een aantal artikels over geschreven. In mijn boek “Statecraft and Society in China” gaat heel mijn hoofdstuk 24 over Christendom in China.

  Katharina Gabriels verwijst naar een artikel op de website van Council on Foreign Relations, een Rockefeller stichting, nu in handen van (en gesponsord door) de CIA. Alle bestuursleden van de CFR zijn China haviken.

  Er wordt in het artikel (weer maar eens) verwezen naar “Christen vervolging” in China.
  Laat mij heel duidelijk zijn: er bestaat GEEN Christenvervolging in China.
  Wel worden de CIA organisaties, die het Katholicisme als dekmantel misbruiken, hardhandig aangepakt. Terecht. Ik zou zelf niet, zelfs niet bij klaarlichte dag, in de buurt willen komen van “kerken” als die van “Pastor” Wang Yi, laat staan dat ik mijn kinderen daar zou willen mee in contact komen. De “kerk” van Wang Yi had 600 “aanhangers”, had conflicten met zowel Rome als Beijing. Wang Yi is een gevaarlijk individu; bij ons zou zo’n godsdienst als een secte geklasseerd worden. En Katholiek Forum steunt dat soort zwendelaars ???

  Ik vind het aanstootgevend dat Katholiek Forum, met zijn terechte kritiek op paus Franciscus, de Chinese Christenen niet steunt in hun betrachtingen om hun Katholiek geloof zuiver en authentiek te houden, los van de fratsen van Franciscus.

  Ik ben een overtuigd, authentiek, echt Chinese Katholiek en ik ben net als Katholiek Forum anti Franciscus.

  Geloof mij niet, doe zelf wat onderzoek. Of ga zelf naar China, ga daar naar de kerk.
  Of lees eens wat anders dan wat De Standaard, De Morgen of de VRT ons wijsmaken.
  Dit bijvoorbeeld:

  Joshua Wong and the Exodus in China
  http://thesaker.is/joshua-wong-and-the-exodus-in-china/

  Vlaamse groeten

 15. Aziaten zijn niet beter of slechter dan Europeanen ENZ.
  MAAR… ook al gaat het slechts om één geval (zoals die éne leerkracht), dan nog kunnen we zeggen: Er is écht wel iets aan de hand met de mensheid.
  Sta eens stil bij die éne Chinese 6-jarige jongen bij wie zijn ogen zijn uitgerukt,
  en blind door het leven moet. Of dat éne (illegaal) plekje in China waar kannibalen embryo-soep kunnen verorberen. Leugen of waarheid? Het doet er zelfs niet toe.
  Er is écht wel iets aan de hand hoor

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht