Het boek van de stigmatisering en het misprijzen…

In een nieuw boek, dat op 1 december wordt voorgesteld- Een tijd om te veranderen-, geeft paus Franciscus ons zijn visie op de wereld, zoals zij er zou moeten uitzien na Covid-19. Zijn visie wellicht, maar ook die van de Britse journalist Austen Ivereigh, die het boek mee heeft helpen schrijven.

Het boek van 150 bladzijden is een opsomming van overwegingen, die een nieuwe post-pandemie-maatschappij moeten schetsen, die ” economisch en ecologisch rechtvaardiger” is. Iedereen heeft zo zijn eigen kijk op Covid-19 en de gevolgen ervan voor de economie en de gezondheidszorg. Vanzelfsprekend mag een paus die ook hebben.

Wat echter niet kan, is dat een paus christenen, katholieken, groepen en personen op een agressieve en beledigende manier gaat aanvallen, alleen omdat zij zijn eenzijdige, ultra-progressieve visie inzake politiek en migratie niet delen.

Zo hekelt Bergoglio” de landen met een christelijke meerderheid, waar de nationaal-populistische regeringsleiders het christendom willen verdedigen tegen ingebeelde vijanden.”. Het is een nauwelijks verholen kritiek op het Amerika van Trump en wordt regelrecht schandalig wanneer Franciscus de, in zijn ogen, populistische regeringsleiders vergelijkt met de steeds weer geïnstrumentaliseerde ” jaren dertig” . Letterlijk staat er: “Wanneer men vandaag luistert naar bepaalde populistische regeringsleiders, moet ik terugdenken aan de jaren dertig, toen bepaalde democratieën ogenschijnlijk van de ene op de andere dag dictaturen geworden zijn.(…). Wij zien dit nu gebeuren in samenkomsten, waarin de populistische leiders de massa’s met hun toespraken ophitsen , om zo hun wrok en hun haatgevoelens aan te wakkeren tegen een ingebeelde vijand en om zo hun aandacht af te leiden van de echte problemen.”  

Eigenlijk is dit communistische oorlogsrethoriek…niet voor niets heeft Mélancheon, de Franse communistische voorman van de partij ” Les Insoumis” deze aanval onmiddellijk toegejuichd . Hij merkte zelfs op dat ” hij het niet beter had kunnen zeggen”.

Het houdt daarbij niet op. Bergoglio spreekt zijn onvoorwaardeliijke steun uit voor het racistische Black Lives Matter en zijn gewelddadige manifestaties, met de talloze brandstichtingen en plunderingen in vele Amerikaanse steden deze zomer, waarbij vele onschuldige slachtoffers vielen…Als u denkt dat dit alles is, dan hebt u het mis. Paus Franciscus veroordeelt de christenen, die weigeren deze beweging te ondersteunen, met de volgende stigmatiserende woorden: “Zij hebben, wat in feite een inspanning was om het leven te beschermen, omgevormd tot een culturele strijd”. Voor deze christenen, die BLM niet steunen of  aanhangers zijn van ” populistische regeringsleiders”, kunnen zijn woorden niet hard en hatelijk genoeg zijn. Ik denk dat al die Amerikaanse christenen, die opkomen voor de bescherming van het leven en door president Trump gesteund werden, dit zeker zullen appreciëren!…

Hij gaat zelfs zover hun geloof in twijfel te trekken :” Oppervlakkige gelovigen stemmen voor populisten om hun godsdienstige identiteit te beschermen, zonder er zich om te bekommeren dat de angst en de haat voor de andere onverenigbaar zijn met het evangelie.” Pak vast, geloofsgetrouwe katholieken, die vinden dat de ongebreidelde immigratie een groot, en zelfs levensbedreigend probleem vormt, een probleem waarover ons door politiek en media deskundig wordt voorgelogen !…

In het boek staan natuurlijk hele passages over het thema immigratie, een thema waar hij wel mee behekst schijnt te zijn. Het is gewoon de aanbidding van ” Big Other”, de ” Andere”, waar iedereen moet voor knielen en waarvoor men zichzelf en zijn cultuur moet laten wegcijferen, om tenslotte te verdwijnen! Ik zal het hier verder niet over hebben. Een voorbeeld slechts: hij wil “corridors” , waarbinnen de illegale immigranten zich op een veilige manier van hun thuislanden naar het Europese Eldorado kunnen verplaatsen, om er zich dan volledig legaal te gaan vestigen….

Zijn afkeer voor christenen die van hun katholieke en culturele identiteit houden, in het bijzonder wanneer het gaat om de Europese cultuur, neemt ziekelijke proporties aan. Hij zegt  letterlijk: ” Een van de waanbeelden van het nationalisme in de landen met een christelijke meerderheid, is de ” christelijke beschaving” te willen verdedigen tegen ingebeelde vijanden, of het nu gaat om de islam, de joden, de Europese Unie of de Verenigde Naties(…). Eigenlijk zijn zij geen christenen meer, zij beschouwen alleen maar de erfenis van hun natie als een soort identiteit . Hun angsten en hun verlies aan identiteit zijn toegenomen, terwijl er steeds minder volk in de kerken zit”. Wat kraamt deze oude man toch uit? Dit is geen geloof meer, het is een verstarde ideologie!

In één ding heeft hij wel gelijk: er is steeds minder volk in de kerken . Maar waarom zou er volk in een kerk zitten, wanneer een paus vijandig staat tegenover  gelovigen, die vragen om de H.mis te kunnen bijwonen en hen zelfs uitkaffert? Wanneer een toekomstig kardinaal, door hem persoonlijk uitgekozen, deze gelovigen schoffeert en hen ” geestelijke analfabeten” noemt?

De kerken en kloosters zijn leeg. Hoeveel kerken worden nog effectief gebruikt voor de eredienst in de ooit zo katholieke Vlaamse Westhoek? Een op tien?…Ondertussen worden volop moskeeën bijgebouwd…wat tenslotte normaal is, wanneer men ziet hoe snel de moslimpopulatie groeit, door haar krachtige demografie, de gezinshereniging, de import van islambruiden en de door Bergoglio zo gewenste illegale immigratie uit de islamitische landen.

In de geschiedenis zijn veel boeken verschenen, waarvan de inhoud bepaalde groepen stigmatiseerde. Liefst moesten die mensen maar verdwijnen. Franciscus haalt graag de jaren dertig aan. Tien jaar ervoor waren er echter boeken, waarvan hij niets schijnt te weten en die geleid hebben tot de grootste massamoorden uit de geschiedenis: de boeken van Lenin en Trotski. Een bewuste vergetelheid? Of toch niet?…

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

184 commentaren op “Het boek van de stigmatisering en het misprijzen…

 1. Goed artikel. Onze Paus heeft zich opnieuw laten kennen als een seniele oude hippie, die ervan houdt om extreem-linkse clichés uit te braken. En zeggen dat onze nonkel missionarissen vroeger zo dweepten met Latijns-Amerika. Misschien er een reden waarom het daar zo slecht ging/gaat?

  1. Ge moet het maar kunnen in drie lijntjes zoveel venijn spuien. Of het vandaag in zuid Amerika zo slecht gaat, durf ik te betwijfelen, zeker in vergelijking met twintig jaar geleden. Chili: dictatuur onder de moordenaar Pinochet; Argentinië: dictatuur onder Videla. Tot op vandaag lopen elke week nog de ‘madres locas’ voor de Casa Rosa (presidentieel paleis) met de vraag waar hun vaders, broers, zonen gebleven zijn. Paraguay: dictatuur onder Alfredo Stroessner. Dictatuur onder generaal Gustavo Rojas Pinilla. Allemaal waren he rechtse dictaturen. Zo kunnen we nog wel even verder gaan. Is het op dit ogenblik allemaal peis en vree in de Zuid Amerikaanse landen? Het verschil tussen rijk en arm is nog veel te groot, maar mensen ‘verdwijnen’ niet zomaar meer, zoals in het verleden veel te vaak het geval was. Hebt u al eens op de plaatselijke kerkhoven gewandeld in die vele landen? Muren vol met foto’s van verdwenen en vermoorde mensen door de rechtse dictaturen die te vaak door de plaatselijk kerkelijke hiërarchie gesteund werden. Hebt u al eens gelezen over de ‘rode bisschop’ zoals hij door de machtigen genoemd werd: dom Helder Camara.
   Maar ik wil eindigen op een positieve noot. Hebt u al eens een eucharistieviering bijgewoond in één van die kleine dorpjes, gelijk waar op het continent? Daar is de eucharistieviering een feest. Zo slecht gaat het daar. Al wat ik hier schreef komt niet uit propagandakrantjes, het is mijn eigen persoonlijke ervaring, terplaatse.

   1. @Staf Het gaat me niet om rechts of links. Het gaat me vooral om de vele gewelddadige regimes en extreme ideologieën in Latijns-Amerika. En dan heb ik het nog niet over de armoede, criminaliteit, chaos etc. Toegeven, de Latijns-Amerikaanse cultuur is er zeer rijk en aantrekkelijk, maar wil je die mensen echt aan de macht? Ik weet dat Helder Camara etc iconische figuren waren, maar dat is ook grotendeels te wijten aan de positieve reclame die men er in Europa over maakte. Waren ze echt zo geweldig in de werkelijkheid? Ik begin hier almaar meer aan te twijfelen.

  2. mijn opmerkingen waren illustratief bedoeld, dwz, hoe niet gelovigen ons zien, en ook hoe slecht gevormde katholieken elkaar bejegenen.

   Echter ik ga niet een paus van Heilige Moederkerk een seniele oude hippie noemen, zeker niet omdat hij ook als temporaal persoon spreekt, en niet altijd als paus. Ik benader dat aspect voorzichtiger dan u, ik geef dat toe.

   De reden hoe het komt dat het zo slecht gaat met de kerk, het lichaam en hoofd, de bruid en bruidegom, staat hieronder vermeld, en waarnaar met name de heer dr. E Michael Jones verwijst, een geest van revolutie van Christus ontkenners, joden dus, die met Nostra Aetate toe werd gelaten door verkeerde interpretatie daarvan door clerici destijds. Dat begint te keren, omdat de waarheid, het goede en schone boven komt drijven nu. We staan voor de taak zoals onze kardinaal Eijk zegt eerst de kerk op orde te brengen alvorens we weer kunnen evangeliseren. En dat door in de boot van St Petrus te blijven.

    1. @ mw Gabriels …en wat ik met domineren bedoelde was, wij als katholieken dienen op aarde ook ruimte in te nemen, ook binnen de staat, we dienen dus niet allemaal mooie gebedsgroepjes en apotolaten ter boekenvespreiding te beginnen, we dienen als kerk militant (in samenhang met de kerk lijdend en kerk triomfant) het arbeids- en politiek apostolaat op te nemen, dwz zo chrsitelijk mogelijk en trouw stemmen, en goede politici (kan dat wel?), dwz politici van het goede nieuws te steunen, naast priesters opvoeden in het gezin, militairen en zorgemederkers en bovenal, goede ambachts mannen en vrouwen. Minder intellectualiteit van de corrupte universiteiten, zend u kinderen daar niet meer heen, laat ze een beroep uit oefenen, totdat er weer katholieke univ zijn, waar het eens startte, maar nu zijn overgenomen door communisten. U leest het goed, de koude oorlog is niet over, slechts territoriaal verplaatst, en terug van weggeweest technish verbeterd en met een kleuren revolutie terug, op zoek naar identiteitsdiefstal daarmee. Zoals de protestanten deden destijds, stelen roven moorden en vrouwenhandel bedrijven.

     1. @mw Gabriels, het systeem van bescherming komt niet meer van de vs, dat staat nu onder de rechter, ongeschikt om te functioneren nu, de cultuur hier in katholiek Europa dient te worden omgevormd tot een middel van bescherming tegen communisme, wat staats-oligarchisch-kapitalisme is, kortom de error van amerikanisme, samen met Rusland, Polen en Hongarije, want die weten wat ze niet meer willen, en wat ze wel willen, die willen families bouwen.
      Er dient onderwijs te komen over de geschiedenis van Rusland, opdat we elkaar beter begrijpen, we hebben meer gemeen met de sacramenten daar, dan het protestantisme van het amerikanisme, wat veroordeeld werd door de pausen, tsja en communisme, wel dat weet u zelf wel.

 2. Als ..een land zijn criminelen niet meer straft afgewogen naar de aard van de misdaad,
  Zijn anarchisten hun gang laten gaan,
  Zijn jeugd geen Christelijke moraal meer aanleren,
  De bevrijdingstheologie de kerken is binnengeslopen,
  Het gezin niet meer aks hoeksteen van de samenleving wordt beschouwd,
  Deze landen overstelpt worden door seksueel verwrongen geesten,
  Waar niemand nog zijn plaats weet en zichzelf verheffen in al hun dwalingen,
  Dit land gaat ten onder in de grootste chaos !

  Rechtse christelijke dictaturen hebben dit willen voorkomen ( denk aan Franco in Spanje) en toegegeven niet altijd op een koosjere wijze maar dikwijls is het in de wereld nou eenmaal zo dat dit zonder geweld niet mogelijk is !
  Als de linkse goddeloze dictaturen aan de macht zijn verbleken de misstappen van deze rechtse dictaturen in het niet ! Dat heeft de geschiedenis al genoeg bewezen ! De massamoorden van de communistische heersers zijn nooit meer te evenaren en begin niet over Het nazisme want dat heette nationaal socialisme en was ook Goddeloos !

  1. correct, overigens heette het in Spanje nationaal katholicisme, wat men nu dan denigrerend rechts noemt, en inderdaad nationaal socialisme met de intentie internationaal te worden, dus dan communisme, wel dat was dat, weg.

 3. “Eigenlijk zijn we als Kerk weer waar we moéten zijn!”
  — Uitspraak van + Katholieke Actie Vlaanderen +
  –[https://kavlaanderen.blogspot.com/]–

  Een vervolgde christen is een ware Christen, een biddende Kruisdrager die een innerlijke vreugde kent die we iedere moderne onwetende ziel toewensen en die door de vervolging beetje bij beetje wordt losgeweekt van te wereldse banden.

  Op dit ogenblik in de geschiedenis zijn de meeste zielen sterk aan de aarde gebonden door weelde en zijn niet meer in staat zich er op eigen kracht van te bevrijden.

  — De Belgische bisschoppen werden “Judas Iscariotes” en “zij spugen als volwaardige judassen de gelovigen én Christus in het gezicht!” (K.A.Vlaanderen).

  Eigenlijk collaboreert iedere mondmaskerdrager nu met de vrijmetselarij, en is bijgevolg ook deelgenoot aan de spontane moorpartijen in rusthuizen en ziekenhuizen. Vroeger kon ik niet begrijpen hoe heel het Joodse volk van God tot zulke uitwassen kwam dat God de Vader hen profeten moest zenden en zij uiteindelijk massaal werden geoordeeld.

  Heden stelt heel Vlaanderen zich spontaan op het podium van Goddelijk oordeel wegens instemming met de ongebreidelde moordpartijen van de vrijmetselarij.

  De Belgische bisschoppen werden inderdaad ‘kots-waardig’ en zij verschaffen grote eer aan hun ware vader ‘aartsbisschop’ en ‘kardinaal’ Danneels.

  1. Klopt Eric: De Belgische bisschoppen werden “Judas Iscariotes” en “zij spugen als volwaardige judassen de gelovigen én Christus in het gezicht!”

   Het is vreselijk hoe ze goede en trouwe katholieken die hun hart gericht hebben op God behandelen, uitspugen, negeren en aan hun lot overlaten. Als ze zo bezorgd zouden zijn voor de kerk, het katholiek geloof en hun schapen dan zouden ze allang gestreden hebben dat ze de Heilige mis terug aan hun parochianen in levende lijve konden aanbieden, maar nee ze zitten liever voor hun scherm. De leken moeten een petitie starten en dan nog negeren ze hun schapen? Omgekeerde wereld is het in de kerk van België. Normaal zouden de priesters moeten strijden zodat ze hun werk als herder snel terug kunnen uitvoeren, maar nee ze zwijgen.

   Als ik zo zou reageren als volgeling van Christus, ik zou me doodschamen, ik zie mijn patiënten niet behandelen voor een scherm, ik ga er heen, ook al is er kans op besmetting. En als volgeling van Christus is dat ook de enigste juiste weg. Onze bisschoppen en vele priesters in België zijn dat wel roepingen?

   Zulke laffe houding aannemen tijdens een crisis kun je alleen doen als je leeft in doodzonde, dan keer je je aangezicht van God af. Als je Godsaanschijn aanschouwt dan kan je niet meer anders in actie over te gaan, want dan is het zielenheil belangrijker dan besmet worden door corona. Vele Heiligen hebben hun leven opgeofferd voor het heil van de zielen. Maar, wat is Heiligheid nog in kerk van België waard? Niets meer.. Hoe lauwer, hoe ijdeler, hoe hoogmoediger, hoe beter voor de kerk, hoe meer je met jezelf bezig bent, hoe meer de clericus je liken en bejubelen. Maar, als je bezield over het katholiek geloof begint dan spugen ze je uit en krijg je de deur op je neus.

   De corona vergroot het probleem in kerken alleen maar uit.. Er moeten dringend nieuwe initiatieven en gemeenschappen komen in België zonder bisschoppelijk of pauselijke goedkeuring. Want, als ze een goedkeuring gaan vragen dan worden ze toch niet aanvaard.
   Want al wat katholiek is dan gruwelen ze van en proberen ze met spoed te sluiten.
   Arm België.. Arme kerk,

   1. Lotje schreef: “Er moeten dringend nieuwe initiatieven en gemeenschappen komen in België zonder bisschoppelijk of pauselijke goedkeuring.”

    Het kerkrecht verbiedt niet aan mensen om de facto gemeenschappelijk te leven volgens monastieke levenswijze zonder kerkelijke oprichting als een kloostergemeenschap; zij mogen dan wel niet het religieus habijt dragen, noch zich presenteren alsof zij de canonieke status van religieuzen hebben. Zij kunnen echter wel private geloften afleggen en in essentie religieus leven; belangrijk is het dan om dit in de buurt van een kerk te doen waar de tridentijnse Mis wettig opgedragen wordt opdat men gemakkelijk de H. Mis kan bijwonen. Voor zo een groep is het wel nodig dat de leider ervan een verstandig iemand is die gevorderd is op de weg van het geestelijk leven.

    Ik zie dat en een kluizenaarsleven als de enige opties voor monastiek leven in België momenteel. Het is trouwens niets nieuws, want Sint Antonius Abt is ook aan zijn monastiek leven begonnen zonder canonieke status als monnik, en Sint Paulus de Hermijt, die hem voorafging, ook.

 4. De paus heeft in het boek helemaal niet gezegd/geschreven dat hij de geweldadige kant van de BLM protest acties steunt. Dat is een conclusie die de schrijver van dit artikel zelf trekt omdat de paus zijn steun geeft aan de BLM beweging. Een mens met geweten en gezond verstand zou achter de BLM moeten staan. Helaas zit er een geweldadige kant aan die niet goed te praten is. Maar daardoor zeggen dat de BLM een geweldadige organisatie is gaat veel te ver.

  1. nee heer Juuls, BLM is in usa door katholieken beoordeeld en afgewezen als een partij waarmee te spreken valt, het geweld gebruikt tot heden tekent de beweging die door de geest van revolutie wordt gedreven. Ik kan mij niet voorstellen dat een weldenkend persoon las u dit kan steunen, koude oorlog vergeten? De Paus was daarin echt mis, hier had hij neutraal of katholiek moeten blijven.

 5. Wansmakelijk artikel op dit anti-katholiek forum. Lees eerst het boek en oordeel dan. Het anti-paus liedje raakt stilaan afgezaagd bende gefrusteerden.

  1. @Heer Rene, het is geen anti-paus liedje, het is om waardigheid van de zetel van St Petrus te waarborgen, ook de paus is een broeder die naar de senus fidelium dient te luisteren, ook indien dat vermaningen zijn. Bovendien is de canonnieke status nu niet 100% volgens die sensus fidelium.

   We houden van een paus die de kerk leidt, daartoe roepen we op.Nogmaals het wachten is op een Paus Ambrosius.

 6. Deze in naam zijnde paus hekelt de menselijke identiteit en komt op voor wereldburgerij, we zijn geen Belgen meer maar wereldburgers. Hij hekelt nationalisme, hij hekelt de menselijke persoonlijkheid, hij verheerlijkt de islam, en breekt het christendom totaal af met de grond: eindconclusie, hij is een valse profeet.

 7. Dat Paus Franciscus een vijand van het Christendom is komt bij niemand meer als een verrassing. Hij werd door de maffia van Sankt-Gallen geselecteerd als sloophamer om de oorlog tegen de christelijke religie binnen de christelijke Kerk naar de volgende versnelling over te schakelen, wat ook gebeurd is. Dat hij daartoe geselecteerd werd toont zeer duidelijk de toespraak van de pervert McCarrick aan bij de Villanova University in 2013, waarin hij sprak over een Italiaan die hem aanspoorde om met de Argentijn te spreken opdat hij zou aanvaarden om tot paus gekozen te worden om het katholicisme te bestrijden.

  Alleen radicaal-vrijzinnigen verblijden zich over het sloopwerk van die man; alle tot op variërende hoogten redelijke mensen beschrijven hem als een ramp, en ook buiten de Kerk is het momenteel bekend dat hij de katholieken tegen zich heeft. Deze paus is echter zo erg dat velen tot op bepaalde hoogte wakker geschud zijn omtrent de situatie van de Kerk sinds de dood van Pius XII, en dat wakker worden is een lichtpunt te midden van de donkere nevel.

  1. *gaap*…. steeds weer hetzelfde verhaal. Deze paus is de enig echte wettig gekozen paus. Volgens alle regels van de kerk.
   Wat mij betreft een prima paus die oog heeft voor de noden van de wereld. In plaats van de noden te bestrijden met gebed
   De tridentijnen denken dat de wijze waarop we bidden van invloed is op de wijze waarop we boven worden ontvangen. De wijze waarop we bidden is een door mensen opgesteld ritueel. Dat noemen we dan de regels van de Kerk…Hopelijk kunnen we het Christus en Zijn Vader eens vragen……Ik ben er van overtuigd dat onze houding naar de medemens veel belangrijker is. Dan de taal waarin we bidden…

   1. *gaap*???
    Wat kunnen sommigen toch in hun eigen gelijkje blijven plakken. Jammer hoor. *zucht*
    Probeert u toch eens te analyseren wat de goede Theudmer schrijft.
    En u mag best weten: ik ben het ook niet 100 procent met de goede man eens en zeg hem dat dan ook. Maar komt u alstublieft met argumenten? Geef de man toch kans op een eerlijke discussie? Strijd met open vizier, maar laat toch de al te vrouwelijke emoties er buiten?
    Bestrijdt hem nu dus eens met keiharde argumenten? Dát vind ik sportief. Alleen maar blijven aangeven dat hij maar ‘een drol van een meninkje’ heeft, schiet écht niet niet op, lijkt mij. Zó maakt u geen medestanders. denk ik.

   2. Juuls: Je kunt de noden niet bestrijden zonder gebed. Daar heeft de Heilige Moeder Teresia over geschreven en ook vele anderen Heiligen. Moeder Teresia nam een priester aan haar zijde om iedere dag de Heilige Mis te hebben om zo te noden en de miserie van anderen in liefde te blijven benaderen.

    Zonder gebed had ze die vele ellende nooit kunnen volhouden en blijven dragen. En dat zien we nu tijdens de coronacrisis ook. Personeel in de zorgsector roepen dat ze het niet meer aan kunnen, en hoe komt dat? Eén antwoord geen gebed.

    De Heilige Damiaan zei met zijn zending: Hij voelde de nabijheid van Christus op een bepaalde manier in de eucharistische viering en aanbidding. Zonder die constante aanwezigheid aan zijn zijde zou zijn leven ondraaglijk zijn geweest! M.a.w. had zijn missionarissen taak nooit kunnen volbrengen zonder de aanwezigheid van gebed.

    Er is geen liefde en zorg naar je medemensen zonder gebed, want dan doe je het op eigen krachten en wij zijn niet in staat om zoveel liefde te geven aan onze naaste als we niet verbonden zijn met Christus. Wat je dus zegt is dus larie en toont ook van heel weinig geloof.

    1. Misschien komt dat dan vekeerd over. Gebed is goed. Maar ALLEEN maar gebed is niet goed. Er moeten ook daden zijn. God lost de zaken niet voor ons op. We moeten dat zelf doen. Dat we ter mis willen gaan is uitstekend. Maar de vorm waarin slaat echt nergens op! En ik weet zeker dat God en zijn Zoon daar geen verschil in maken. Als je alleen maar je voldoening kan halen omdat een eredienst in het latijn is dan is er iets grondig mis. De wrevel zit niet zozeer in het feit dat sommige groepen die eredienst bevoorkeuren. Alleen die groep veroordeelt de andere.. En dat steekt. Laat elkaar vrij in het vereren van onze Lieve Heer. En accepteer Franciscus als onze wettige verkozen Paus. Want dat is hij tenslotte.

    2. JA VINDT !!IK OOK !!8WAAR IS JULLIE GELOOF MENSNEN?ONZE VIJANDEN ZIJN DIE DIE VERDEELDHEID SCHEPPEN EN NIET BIDDEN OM VERDER HELDERHEID IN DE ZAKEN TE ZIEN!!!!aLS WE SAMEN IN LIEFE ELKAAR STEUNEN UIT DANKBAARHEID WAT gOD GAF KUNNEN WE IN ALLE PROBLEMEN DE STAP ZETTEN WAAR ALLE CHRISTENEN (en ook alle anders denkende)VAN HOUDEN DAT IS VREDE,VREUGDE EN VERDRAAGZAAMHEID?LIEFDE VOOR IEDEREEN DIE ER NAAR SNAKT!!! Mensen we moeten onze eigen verzorgende niet daardoor in de rug te schieten en overbelasten door angstsituaties,door allerhande onbewezen complottheorieën te lanceren zonder “alles” verstandig te bestuderen !!

 8. @juuls,
  God lijkt op ons mensen. Dit is logisch, want Hij heeft ons geschapen naar ZIJN Beeld (Gn 1,27).
  Hoe denkt U, dat God Zich zal voelen, als wij vriendelijk voor elkaar zijn, maar God volkomen negeren?
  Daarom dat Jezus de Wet en de Profeten (het Oude Testament; het OT) heeft samengevat:
  1e gebod: Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand
  2e gebod: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.
  Het 2e gebod is gelijkwaardig (= evenveel waard) aan het 1e gebod.

  Dus: van je medemens houden, is evenveel waard als van God houden.
  Van God houden zonder van je medemens te houden, kan niet.
  Andersom: Van je medemens houden zonder van God te houden, kan niet.
  Het éne is dus niet mogelijk, zonder het ándere te doen.

  ‘Paus’ Franciscus brengt letterlijk nóóit eer aan de hostie (lees: hij knielt nóóit voor de hostie).
  Wegens vorengeschrevene mag correct(!) beweerd worden, dat ‘paus’ Franciscus de mensen niet eert en dus ’n (dé???) antipaus is (antipaus = niét degene die de mensen op de nauwe Weg naar God leidt).

 9. @juuls (27 november 2020 om 15:07)
  “De tridentijnen denken dat de wijze waarop we bidden van invloed is op de wijze waarop we boven worden ontvangen.”

  Inderdaad! De farizeeer bad met opgeheven hoofd, maar de tollenaar bleef op een afstand staan, boog zijn hoofd en klopte op zijn borst. Deze laatste nu ging gerechtvaardigd naar huis, maar de eerste niet. Zie Lucas 18:9-14.

  In de Tridentijnse Mis wordt de eerbied die we verschuldigd zijn aan God ook tot uitdrukking gebracht in de fysieke werkelijkheid. De priester staat niet tegenover ons, als een van ons die toevallig een andere rol heeft. Hij staat er in de persoon van Christus, en hij gaat ons voor naar het Koninkrijk der Hemelen. Wij volgen hem op gepaste afstand. Wij buigen het hoofd en ook de knieen. (Filippenzen. 2:19). En wij wagen het niet het Heilige met onze handen aan te raken.

  Juist deze uiterlijke eerbied helpt ons ook de innerlijke eerbied te bewaren.

  Het helpen van de armen (uit eigen middelen!) is weliswaar goed, maar kan nooit belangrijker zijn dan de eerbied voor God.

 10. @juuls (7 november 2020 om 08:11)
  “Een mens met geweten en gezond verstand zou achter de BLM moeten staan.”

  Nee.
  BLM is een actiegroep verbonden aan de Democratische Partij in de VS. Deze partij zet zich al decennia in voor het vernietigen van zwarte levens door middel van abortus.

  Behalve door abortus komen er in de VS ook veel zwarte levens ten einde als gevolg van geweld. Het grootste deel van dat geweld wordt echter gepleegd door andere zwarten.

  Slechts een klein deel van het geweld is gepleegd door de politie. Het is heel goed mogelijk dat (blanke) agenten in dezelfde soort situaties eerder tot aanhouding van een zwarte dan van een blanke verdachte over gaan. Maar als de aanhouding eenmaal begint, dan lopen blanke verdachten evenveel kans te worden doorgeschoten als zwarte verdachten.

  De organisatie BLM houdt blanken verantwoordelijk voor alle problemen waar zwarten mee te maken hebben en intimideert blanken om hen in het openbaar schuld te laten belijden. BLM is dus racistisch.

  1. Het is overduidelijk dat u niet weet waar BLM over gaat. Anders zou u niet zo reageren.

 11. Juuls schrijft: “Wat mij betreft een prima paus die oog heeft voor de noden van de wereld. In plaats van de noden te bestrijden met gebed”

  Met die tweede zin geeft Juuls zelf exact de kern van het probleem aan. Wie goede werken boven het gebed laat prevaleren, die zit als gelovige op een doodlopend spoor. Ziedaar het verschil tussen een Moeder Teresa en de bevrijdings’theoloog’ Leonardo Boff, die zijn prioriteiten als volgt verwoordt: “Il faut libérer la Terre crucifiée car elle est la maison commune de toute l’humanité”.
  In het belang van de mensheid moet de gekruisigde Aarde worden bevrijd. Van Jezus geen spoor, Hij is simpelweg uit het gezichtsveld verdwenen.

  Dat juist de paus Boff op het sprekersgestoelte hijst opdat hij zijn binnenwerelds heilsplan nognekeer kan orakelen, is zeer zorgwekkend.
  Ik vind het verbazingwekkend hoe de Kerk haar Goddelijke zending uitholt, zichzelf feitelijk overbodig maakt. Als het zout zijn kracht verliest, een behouden thuiskomst in de hemel er niet meer zo toe doet, het zielenheil onderdoet voor ’n virus, tja dan kun je de kerk inderdaad beter sluiten. Per slot van rekening heb je voor donaties aan NGO-gelieerde organisaties de Kerk niet nodig. Wie toch graag even naar buiten wil, kan dan beter met een BLM- of viezevuilezwartepiet manifestatie meelopen.

  Fijn weekend, beste mensen!

  1. Paul,

   Hetgeen u citeert van Juuls manifesteert de gnostische aard van het modern wereldbeeld; het is een wereldbeeld dat een door de mens zelf gestuurd evolutionair proces verkondigt richting een zelfvergoddelijking, een antropologische apotheose, in een climax die gnostici als een ultiem einde van de geschiedenis beschouwen. De “Great Reset”-gedachte van de transhumanistische oligarchen is doordrongen van die gnostische geest van “zelfredding”. Het gnosticisme erkent niet de bovennatuurlijke God Die boven tijd en ruimte staat, maar beweert dat de materie in haar diepste kern een godheid is, en daarom manifesteert het gnosticisme zich politiek in naturalistische utopismen; het darwinisme is een integraal onderdeel van dat denksysteem, en vanuit die gedachtegang elimineert de gnostische “elite” de zwakkeren binnen de mensheid om hun gewaand evolutionair proces, hun “vooruitgang”, te bevorderen. Dat is de mentaliteit achter de systematische massamoord op ongeboren kinderen. Het darwinisme is de antropologie van het gnosticisme, want het verkondigt een autonomische oorsprongsmythe van organismen zonder de scheppende handeling van een externe Kracht en een voortdurende evolutie richting een “perfectie”.

   De “Great Reset”-oligarchen willen hun gewaand evolutieproces versnellen door technocratie en door technologische ontwikkeling; zij wandelen in de waan dat de mens kan geabsorbeerd worden in computertechnologie en dat zijn biologisch leven grotendeels omgebouwd kan worden naar een post-menselijk, computergestuurd machinaal leven. Dat is absurd, maar het is een centraal thema in hun gnostisch transhumanisme, en zij denken dat de mensheid op die manier zelfvergoddelijking kan bereiken.

   De Heilige Schrift tekent een beeld van het strijdperk tussen het Christendom en het gnosticisme; in de Apocalyps zegt Christus dat Hij de werken van de gnostische nikolaïeten haat [Apocalyps 2, 6], en Sint Paulus streed tegen wat hij in de H. Schrift noemde een gnosis valselijk zo genoemd [1 Timotheüs 6, 20], en Simon Magus, de tegenstander van de H. Apostel Petrus, was een gnosticist. In de patrologie is de Adversus Haereses van Sint Irenaeus van Lyon een getuige van de christelijke strijd tegen het gnosticisme. De gehele geschiedenis na de dood van de Laatste Apostel, Johannes, is een verslag van die strijd tussen het Christendom en het gnosticisme die doorheen de eeuwen gewoed heeft tot op heden. Dat gnosticisme is de duistere erfenis van de mysterieschool van Babylon in Mesopotamië en is het mysterium iniquitatis (het mysterie van de ongerechtigheid) waarover de Apostel der Volkeren schreef [2 Thessalonicenzen 2, 7], het mysterium iniquitatis dat uiteindelijk Antichrist aan de macht zal brengen in Jerusalem, de zoon des verderfs die zich als afgod zal laten aanbidden in het huis van God.

   De rebel Lucifer was de eerste gnosticist; hij waande zichzelf inherent goddelijk en gelijk met God. Hij bedroog zichzelf met de waangedachte dat God niet eeuwig God geweest was, maar dat Hij een goddelijke status bereikt had en dat hij, de rebel, hetzelfde kon bereiken indien hij de Troon van God zou usurperen. Diezelfde absurditeit heeft hij achteraf aan zijn dwaze dienaren, de luciferianen, meegegeven, en daardoor komt het dat luciferianen blasfemisch beweren dat God en Lucifer goden zouden zijn die afwisselend machtiger of zwakker kunnen worden in strijd tegen elkaar, en dat zij beweren dat zij onder de banier van Lucifer sterk genoeg kunnen worden om de christelijke God te kunnen onttronen in de Hemel. Zij beweren dus gnosticistisch dat de christelijke God louter iemand is die ooit zelfvergoddelijking bereikt heeft en dat zij hetzelfde kunnen bereiken. Gruwelijke godslasteringen die door alle christenen gehaat en verworpen moeten worden. De christelijke God is de enige God en was goddelijk in alle eeuwigheid, voor het begin der tijden, almachtig en onoverwinnelijk.

   Gezien Lucifer de rebel een gnosticist was is het geen toeval dat de hedendaagse gnostische sekten (de vrijmetselaarsloges etc., die openlijk zeggen dat het gnosticisme de kern van hun leer is) aan de top bestuurd worden door expliciete luciferianen; bij de middeleeuwse gnostische katharen was dat ook het geval.

   De moderne mens is vergiftigd door de gnostische valse belofte van de slang in Eden, de valse belofte die aan onze proto-ouders voorloog dat zij zoals goden zouden zijn indien zij van de verboden vrucht zouden eten [Genesis 3, 5], valse belofte waardoor de mensheid ten val gekomen is waarvan Christus de Verlosser ons later kwam bevrijden door Zich te slachtofferen op het altaar van het Heilig Kruishout.

   1. Correctie: “De Heilige Schrift tekent een beeld van de strijd tussen het Christendom en het gnosticisme”.

 12. Aan @ Theudmer: ▪︎28 november 2020 om 14:26▪︎..

  Wat jij (en de kerk) zegt over 2Thess.2:3-[7] is zeer gebrekkig, de persoon in vers 3 en 4 is NIET de antichrist maar zijn voorloper, te weten de valse profeet (maitreya).. het 2e beest in Openb.13:11-12-

  De weerhouder (katechon) in vers 7 betreft de latere Monarch.. uit Zebulon-Nederland, de voorloper van de toekomstige afstammeling van Lodewijk XVII die pas zal regeren op het [einde] van het tijdperk van Vrede aangekondigd in Fatima.

  De priester Charvoz ging naar Naundorff in Londen als vertegenwoordiger van de Franse katholieke kerk met de opdracht Lodewijk XVII voor de keus te stellen tussen zijn bekering of zijn ellende .. Lodewijk XVII wilde niet toegeven aan de chantage van de religieuze overheid die hem altijd verraden had. Hij was getrouwd met een protestantse van adellijke afkomst.
  De kerk koos voor de graaf van Chambord..
  Of Naundorff nu Lodewijk XVII is of niet, maar via de zieners weten we dat Lodewijk XVII later getrouwd is en nakomelingen heeft.

  De persoon in vers 3 en 4 is dus de valse profeet en de daar vermelde tempel Gods betreft de St-Pieter in het vaticaan. ..maitreya de bijbelse valse profeet..zichzelf de Christus noemende, heeft dus niets te maken met een eventuele tempel in Jerusalem; ..zouden de joden.. en in dit geval met de hulp van de illuminati-vrijmetselarij een tempel in Jeruzalem bouwen, heeft dat dan niets te maken met de tempel Gods in 2Thess.2….ook zou die tempel dan klaar moeten zijn vóór het 6e zegel en ook dan klopt het niet met hetgeen 2Thess.2 bedoeld te zeggen.
  Het een en ander heb ik al eerder uiteengezet.

  Alle valse heilsleren en leringen krijgen hun “verpersoonlijking” in de valse profeet ..zoals alle kwaad in de antichrist..om het simpel te zeggen.
  ……

  1. @heer Jo: de heer dr E Michael Jones acht Fatima vervult met christelijk Rusland, verder is uw profetie niet aanvaardt kerkelijk, dus speculatie, prudentia dus.
   Een “terugkeer” naar monarchaal Europa is gewenst, daartoe zijn diverse bewegingen actief, uit dat midden kan een monarch komen. Charles A Coloumbe kan u hierin bijstaan.

 13. Het geloof zonder de werken is dood. Als je buurman in nood is op het ogenblik dat je naar de Mis vertrekt moet je je buurman helpen ook al mis je daardoor de Mis.

 14. het lijkt alsof een vorm van acceptatie van social engineering ge-internaliseerd werd door de kerkleing, die wellicht het contact met de basis heeft verloren.
  Alleen een prachtige katholieke identiteit waarborgt beschaving in een land, staat, natie, rijk.

 15. kerkleiding werd bedoeld.
  De wereld, het vlees en de satan, de geest van revolutie door Christus ontkenners, bedreigt wel degelijk de geest van de Christus Orde, nu 2020 jaar al, en wenst zelfs de anno mundi van Christenen uit te wissen.

  Ik meen dat een mondiale social engineering operatie gaande is, gelijkend op de situatie na wo 2 in Duitsland, door dezelfde oligarchie, die nu openbaar werd, en waarop de kerkleiding onvoldoende antwoord heeft door internalisering van gedrag door haar onderdrukkers. Nostra Aetate en de dubbele interpretatie ervan ligt aan de basis hiervan, dit dient besproken te worden en daarover gepubliceerd.

  Het is wellicht nu wijsheid al hetgeen onze Paus schrijft of laat schrijven te beschouwen als persoonlijke levens-ervaringen van hem, en publicaties niet meer te behandelen in fora, en ons te richten op opbouw van Zijn Kerk vanaf de basis.

  1. er werd immers nog geen nieuw dogma geformuleerd, de geloofsschat is nog intact.
   Alleen wanneer ex-cathedra wordt gecommuniceerd, dan is het zinvol dat in detail te bestuderen, en daarop te handelen.

     1. et Sub Tuum Preasidium in Memorare, Heilige Aartsengel Michael, bescherm ons in de strijd tegen de listen van de duivel, die ronddwaalt op aarde ter verderf van zielen.

 16. Het is jammer dat Theudmer hier zo ageert tegen de gnostiek. Ook paus Franciscus heeft dat enkele jaren terug gedaan maar de kerk en velen gaan in hun kritiek op de gnostiek nog steeds teveel uit van polemieken die vroegere kerkvaders, zoals Irenaeus, tegen het gevaar van de gnostiek schreven. Zij keken naar de gnostiek door een gekleurde bril en als men zich er verder niet in verdiept blijft men bij hun mening hangen. Dat is helemaal niet erg maar geef er dan ook geen kritiek op, zou ik willen zeggen.

  Ook Paulus ageerde tegen de gnostiek, zoals Theudmer terecht opmerkt in zijn brief aan Timotheus maar het is niet zeker dat deze brief door Paulus zelf is geschreven. Kortom ik zou
  zou Theudmer willen verwijzen naar het boek van professor Roelof van den Broek “Gnosis in de Oudheid”. Professor Roelof van den Broek is een nationaal en ook internationaal bekend iemand op dat gebied en waarin hij uitvoerig de bedoeling van de gnostiek uitlegt. Het is niet makkelijk om dat boek zomaar even te lezen en daarom plaats ik hier een samenvatting van de gnostiek geschreven door diezelfde professor Roelof van den Broek over hoe hij de gnostiek ziet:

  “De overtuiging dat de wezenskern van de mens uit een goddelijke wereld van licht en vrede afkomstig is en daarnaar naar moet terugkeren, maar op allerlei manieren wordt vastgehouden in de materiële wereld waarin hij verstrikt is geraakt. Dit inzicht in de herkomst, huidige situatie en bestemming van de mens betekent gelijk zijn bevrijding uit de omklemming van het materiële bestaan en zijn terugkeer naar de goddelijke wereld reeds nu in beginsel, en zeker na de dood. Die kennis is niet het gevolg van rationele redenering maar van een innerlijke verlichting die berust op een openbaring uit de goddelijke wereld”.

  Hij vulde deze visie aan met logion 84 uit het Thomasevangelie:

  “Als jullie je gelijkenis in de spiegel zien, scheppen jullie daar behagen in. Maar als jullie je evenbeelden aanschouwen, die ontstaan zijn lang voor jullie geboren werden, die niet sterven en nu nog niet zichtbaar zijn, hoeveel vreugde zullen jullie dan ervaren!”

  Ik heb met de Rozekruis Pers over de kritiek en de waarschuwingen van de paus tegen de gnostiek gemailed.. Uit ontzag voor de paus worstelde ik er mee en vroeg hen daarom wat zij daarvan vonden en zij mailden:

  Wat vinden wij van de waarschuwingen tegen het hedendaags gnosticisme? Ach, die zijn al zo oud als de kerk van Rome. Door de eeuwen heen zijn gnostieke bewegingen altijd vervolgd door de kerk omdat ze een bedreiging vormden voor het instituut kerk. Niet omdat de gnostici de kerk wilden aanvallen – gnostici zijn vredelievend en tolerant – maar gewoon omdat hele groepen kerkleden zich aansloten bij gnostieke bewegingen omdat die iets te bieden hadden wat werkelijk bij hen resoneerde, waar ze geen stenen voor brood kregen.

  Grote gnostieke groeperingen zijn in het verleden door de kerk van destijds vervolgd en uitgemoord: gnostieken, manicheën, oudierse christenen, bogomielen, katharen, noem maar op. Hierin kunnen we een zaligspreking van Jezus herkennen.

  ‘Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.’ (Mattheüs 5:10-12)

  Misschien kunt u hier iets mee zonder direct met een veroordeling, als zouden gnostici arrogant en betweterig zijn, te komen. Met de beste bedoelingen wilde ik dit toch weergeven.

  Overigens snap ik de idee dat men gnostici arrogant noemt wel want dat is volgens mij gebaseerd op de “Verzoeningsleer”. Als kind werd ik op een RK school al opgezadeld met een groot schuldgevoel. Mede door mijn zonden zou ik ook schuld hebben aan het vreselijke lijden en dood van Jezus. Vooral in de Goede Week trok ik mij dat erg aan. Buiten de vraag of men kinderen daar al mee mag confronteren, dacht ik later: klopt dit wel met een God die Liefde is? Was er voor het eten van de appel van de kennis van goed en kwaad door Adam en Eva zo’n vreselijk zoenoffer nodig?

  En wat als het christendom bijvoorbeeld nog tweeduizend jaar langer bestaat? Moet men dan nog steeds geloven dat mensen die dan leven alleen maar zalig kunnen worden door dat ene kruisoffer? Weet men dan nog wel wat dat inhoudt? Bestaat Israël dan nog wel? Etc.

  In de gnostiek staat de leer van Jezus centraal en niet Zijn kruisdood. Verlossing houdt in dat men gericht op God moet leven en dat men in dit aardse leven bezit, eer, rijkdom etc. als vergankelijke waarden moet zien. Graag zou ik u willen verwijzen naar het gnostische “Lied van de Parel”waarin dat wordt uitgelegd. Men kan zelfverlossing zoals het spijkeren van je eigen ego belang aan deze wereld en daaruit verrijzen als een nieuw mens in dienst van God en mijn naasten zoals René ook schrijft, als arrogant zien maar dat gevoel heb ik nooit gehad.

  Het brengt mij dichter bij God. Meer dan bijvoorbeeld een evenement als The Passion waar men van een vreselijk lijden een soort happening maakt in mijn ogen. Als Jezus onverhoopt aan het kruis is gestorven dan volgens mij niet door de wil van de Vader maar door de hardheid van de mensen. Misschien kunt u hiervoor waardering opbrengen. Het gaat u allen goed.

    1. J.A.W. van Ettinger, wanneer gaat u uw naam eer aan doen, bent u geen verloren zoon zo, wat een blah blah verhaal verpakt in wetenschap?

     Gideon Krols.

     waar haalt u het vandaan, wat zit er onder uw kurk, of bierdopje, wordt eens wakker Herr Ettinger.

  1. geen waarhied beavattend, helaas, Gideon Krols.

   Wacht maar niet tot u me kan pakken, ik pak u, in uw belang, namens Christus onze Heer, voor wie schrijft u?

  2. heer Van Ettinger, u bent zowel uw J.A.W, als Van en Ettinger onwaardig zo zeg ik u nu, wat zegt u daarop via Theudmer en katholiek forum?

   Gideon Krols.

   dat is wat dit is, een joust.

   1. Ik zou niet weten hoe ik op uw vreemde en hatelijke bijdragen zou moeten reageren? Maar ik heb echt medelijden met u.

    1. mooi u hebt gereageerd, en die woorden gebruikt die algemeen als onwenselijk worden gezien, ik ben niet vreemd, aangezien ik zondaar ben en dus gedeeltlijk u nabij, ik gan niet in, in heel uw zonden, u dient dus te biechten, bent onwaardig katholiek momenteel, en uit woorden uw naam onwaardig, wat zegt u.

     Gideon Krols, en waarom zou ik dit voor u doen?.

    2. leugenaar was bedoelt, wat is nu uw boodschap?

     Bent u wel katholiek? om te beginnen?

     Houdt u van Onze Lieve Heer?

     Nee, dan oorlog, duidelijk.

     Gideon Krols.

    3. dan weet u het nu, oorlog.

     Gideon Krols, u had andere woorden kunnen kiezen, ik meld u aan bij het gezag, u reaktie is niet katholiek, dus vijandig, u bent toch geen vervallen priester hier of daar he, effe melden, dan helpen we u daarmee.

     Gideon Krols.

     bijvoegelijke naamwoorden, vermijd die.

     Ik stop de discussie met u en ga de strijd aan met u.

    4. u dient te biechten, want u bent uw naam J.A.W. van Ettinger, nu, momenteel, onwaardig, dat is de waarheid, schoonhed en goedheid, dus doe nu maar wat ik u zeg, want u kunt dat niet meer.

     Gideon Krols

     naar de priester en biechten met die handel.

  3. enorme onzin, de waarheid verwerpend, heer Ettinger u dwaalt, ik wens u terecht te wijzen in uw pseudo wetenschap, gaat u die reis met mij aan?

   Bent u van belgische adel misschien?

   Dan dient u zich te hernemen.

  4. Wat is de leer van de kerk over de kruisiging?

   En er is maar 1 kerk, Christus’ kerk, wat is de leer van die kerk daarover, u wenst dat de kerk zich aan u aanpast, u dient zich te voegen naar de kerk, dat is de leer.

 17. veel tekst op de uitdaging, wat is de inhoud daarvan?

  Ga eens in op de woorden die ik aan u toevertrouwde.

  U durft dat niet.

  Ik domineer dit forum, niet U?

   1. wat is dit nu een forum(?) voor katholieken, christen dus, of een gnostisch, new age websteck forum, blah, voor uitwisseling van katholieke doctrine, schoonheid, goedheid en dus waarheid?

    Al overgenomen nu, Jules van Rooyen ruimt ook al het velt nu?

    Gidoen Krols.

    Heren en vrouwen Van, wat is dat waard, indien u zo reageert, waar is uw loyaliteit in royaliteit, verpest door p..r..n..o, seksueel wangedrag, het huwelijk niet meer indachtig?

    Dr. E. Michael Jones, u bekend, verder studeren dus allen.

    1. zo, mooi, dit forum eens gedomineerd te zien door katholieken.

     Dat komt dit forum zeker ten goede.
     Gideon Krols.

     laten we elkaar eens aftasten zo, zien wat ervan komt?

     1. heer Jules van Rooyen,

      waar bent u nu met uw inlichtingen-dienst-deelname, wat heeft u dan gedaan dat tegen te gaan, welke theologie werpt u nu op?

      Show yourself, and be counted.

      Gideon Krols.

  1. een “forum” voor katholieken, staat bepaalde Van’s toe voor gnosticisme te spreken? Geeft te denken he, katholiek.

   Wordt eens wakker, u hebt mogelijk ook al het gedrag van uw onderdrukker ge-internaliseert.

   Gideon Krols.

 18. dit is een forum voor mannen, dat zijn katolieken en christenen dus, wat hebben we met vrouwen te doen alsmede gnosis en andere sh…t.

  Wij zijn katolieken die een forum scheppen voor debat, maar wel met Logos, wat leidt tot waarheid, goedheid en schoonheid, de rest is b..ll,sh..t.

  Gideon Krols, wat is u het huwelijk waard, dat zich ten dienste dient te stellen aan de monnik/celibaticus?

  Waren niet uw zonen en dochters eerst “zuiver”.

  bah, katholiek forum, de naam niet waard, debate that, met argumenten eens, zonder emotie.

  Gideon.

 19. u bent allen communist, internationaalsocialist, tot het tegendeel is bewezen.

  U bent dus anti-kerk, christus, huwelijk en paus hier op dit forum, wat zegt u?

  1. Van de wartaal en het gebazel van ene Gideon Krols begrijp ik niets. Zal wel aan mij liggen.
   wat ik wel begrijp is dat deze Gideon een verschrikkelijke vrouwenhater is. Misschien voelt hij zich beter thuis in de Islam. ik hoop voor Gideon dat hij nog ergens een slaafse vrouw gevonden heeft die haar plaats kent en zo niet de slaag van deze vrouwenhater in dank zal ondergaan!

   1. uw woorden, niet de mijne, de heer Staf de Laet, was te laat bij vrouwen en haat die daardoor, dat is de logische conclusie, nog meer heer Staf?

    Warmt u nu op?

    Gideon Krols.

   2. staf de laat en heer Van Ettinger, hebt u een intieme relatie misschien als mannen(?) onderling?

    Dan is al wat u zegt vertroebeld geweest en van geen waarde in die zin.

    Dank u, voor uw outcoming hier op dit forum,

    Gideon Krols

   3. ik ben niet ene Gideon Krols, mijn naam is Gideon Krols, (Rooms) Katholiek , gehuwd, dienst gedaan, en vader.

    De heer staf de laet is ene???

    1. Ja, Krols, na uw opvattingen gelezen te hebben over vrouwen, heb ik innig medelijden met de uwe.

     1. nogmaals mijn naam is Gideon Krols in samenhang, En wat is de uwe? De beschermer van Van Ettinger?

      Ik houd niet van vrouwen die ik niet ken, ik houd van mijn vrouw die ik ken, u bent afgedwaald, u projecteert vrouwen, daarmee bent u van de mannenliefde, homo dus, onwaardig tot het geven van een mening, hoewel, wel een mening, maar geen getuigenis. Is dit een homo forum nu?

      Gideon Krols.

     2. Geachte staf De Laet. Ik lijk Gideon Krols boos gemaakt te hebben met mijn bijdrage. Dat was totaal niet mijn bedoeling maar wilde mijn visie naar voren brengen en daar hoeft niet iedereen het eens mee te zijn. Daar leer ik dan van maar de manier waarop Gideon Krols dat doet … daar kan ik niets mee. Verder ben ik geen homo maar getrouwd en heb drie kinderen hoewel ik nooit aan iemand zou vragen of hij homo is. Dat maakt mij totaal niets uit. Iedereen is gelijk Maar schijnbaar niet bij Gideon Krols want hoe hij alleen al tegen vrouwen aankijkt, komt mij zeer beschamend over. En Gideon ik ben niet van adel en ben geen Belg maar een Nederlander. Aan de moderator van deze site zou ik vriendelijk willen vragen om dan maar mijn bijdragen te verwijderen als dat mensen in verwarring brengt. Het spijt mij Gideon wanneer ik u een vervelende dag heb bezorgd maar ga ook eens bij u zelf te rade.

      1. indien u drie kinderen hebt, wat twijfelachtig werd hierdoor, hoe kunt dan het woorde hatelijk, of haat gebruiken, dat geeft aan dat u vertroebeld bent als geest en persoon, minder katholiek, u dient te biechten heer Ettinger, roept u nu alweer uw schildknaap aan?

       Gideon Krols.

       1. Nog een keer dan Gideon: ik gebruikte het woordje hatelijk omdat u dat was tegenover mij. U noemde mij herr Ettinger en het woordje Van zou niet bij mij horen etc. etc. Dat vind ik hatelijk van uw kant maar ik ben niet hatelijk geweest, nergens niet, tegenover u. Waarvan akte.

        1. meerder malen haten, u bent een persoon die haat verspreidt, dus anti christen en ati katholiek daarmee, aangetoond, Moet ik het woord homo seksueel nu op u toepassen, of gaat u het zelf toegeven?

      2. u hebt niet mij boos gemaakt, alleen u zelf.

       En boosheid is niet iets verkeerds, indien gericht op een goed doel, en ik ben geen doel voor u, slechts een persoon u geleidend naar de waarheid, goedheid, en schoonheid van het katholicisme.

      3. gnostiek en de kerk aanroepen in 1 zin, hoe geloofwaardig is dat Van Ettinger, ergeet dat Van maar, dat is verworpen door U.

       Gideon Krols

      4. niet iedereen is gelijk, helaas, en ik ging bij mijzelf te rade en diende u dit te vermanen, daartoe, alllemaal mosterd na de maaltijd.

       Er zijn homo, dwz mannne die mannen in hun achterste nemen, dus vertroebeld zijn op dit forum het is beter dat te weren, voor de kinderen, de paus en het geloof van Christus en zijn heiligen. Dat is de waarheid, goedheid en schoonheid, die joden wensen te verstoren.

      5. J.A.W. van Ettinger, u hoeft zich niet te verontschuldigen dat u kKrols boos gemaakt zoudt hebben. Het woord ‘homo’ is voor sommigen op dit forum nog het minste scheldwoord. U hoeft zich ook niet te verantwoorden tegenover een potentaat die zulke hatelijke taal gebruikt tegenover vrouwen. Voor lieden als de ‘vernietiger’ heeft het geen enkel belang wat u zegt of schrijft of wie of wat u bent. dat hij een vrouwenhater is, lijkt mij duidelijk en het zegt veel over de manier waarop hij in het leven staat. Iemand die mensen wil domineren heeft ze niet alle vijf op een rij. Laat u a.u.b. niet intimideren door zulke sujetten die zich dan ook nog katholiek noemen. zeer hartelijk!

       1. Dank u vriendelijk staf De Laet voor uw bemoedigende woorden. Ik was al van plan om nooit meer op deze site terug te komen maar gelukkig zijn er ook mensen als u. Nogmaals dank!

        1. u bent alweer verbonden in de mannenliefde dat wat de kerk al jaren dwarszit, en nu word geopenbaard, u bent door deze woorden en dit gesprek niet katholiek.

 20. rozekruis en thomas evangelie? en u staat uitingen van Ettinger toe, u bent daarmee van de orde der vrije metselaren geworden via de rosekruizers, katholiek kunnen we dat niet meer noemen, helaas, katharina gabriels, wat zegt u nu allemaal?

  we zijn de heer Van Rooyen kwijt, daar hij onvolledig was, en dat is waarheid, schoonheid en goedheid.

  1. Willen we dan dit forum maar sluiten en verder Gideon solo slim laten spelen. Ik had in het verleden al verschillende keren mijn bedenkingen bij uitlatingen op dit forum, maar nog nooit zag ik iemand die dit forum wou domineren en monopoliseren. Zo leer ik elke dag weer wat bij.

   1. helaas een staf te laet, u bent gedomineert zo, niet tussen de regeltjes frummelen, gewoon uit komen waar je voor staat, heb ik iets gemeld wat niet waar is dan, medestander van de Van Ettinger, schildknaap?

    natuurlijk gaat het mij daar niet om, maar gelooft u dat een katholiek gesprek hier mogelijk is dan?

    1. Gideon, ge hebt uw naam niet gestolen. Betekent letterlijk: ‘de vernietiger’. 2. ge moet lezen : de Laet en niet TE Laet een heel flauw grapje dat de onderwijzer 70 jaar geleden al af en toe gebruikte om de flauwe plezante uit te hangen. Of ik medestander of schildknaap ben van iemand anders doet hier niks ter zake. Wie ik ben, moet u maar p dit forum uitvlooien. Jammer voor u, laat ik mij door niemand domineren, zeker niet door warhoofden al de ‘vernietiger’ een onbescheiden vraag misschien: uit welke instelling bent u ontsnapt?

     1. dat is precies het bewijs dat u van het padje bent en daardoor gedomineerd door mij.

      Nee mijn naam werd me geschonken, ik ken de oudtestamentische betekenis, Sint Gideon, namelijk aangever van de heilige maagdschap van Maria,

      U bent iemand, niet aan mij uit te vlooien, u dient mijn naam hoog te houden, zoals ik respect betrachtte eerst tot u, u bent wellicht gewoon van de mannenliefde, kom dan daarvoor uit.

      Gidoen Krols.

     2. @ iedereen: Gideon Krols compleet negeren. Zo heel af en toe verschijnt ie eens om de meest waanzinnige blubber te verkondigen, zoals nu. Heeft dat hier in ’t verleden nog gedaan. Beste remedie is gewoon compleet negeren. Heb geen idee wie hier achter zit of wat de bedoeling is. Mss moet de redactie even ingrijpen en toch maar eens iemand blokkeren? Fijne avond verder aan iedereen!

      1. Kurt, voor één keer ben ik het met u eens. Dat zouden we moeten vieren. maar ja, coronatijden laten dat voorlopig niet toe.

      2. Heer Kurt, zit niemand achter, gewoon de waarheid en schoonheid en goedheid, nu weet ik waar u vandaan komt, ook een schildknaap van Ettinger samen met staf de laet. lekker he, wat een argumenten kunt u produceren Kurt, wat wil je nu eenmaal melden?

       Gideon Krols.

       Ik ben een echt persoon, jij een algorithme?

      3. Dank Kurt !! Hopelijk voor hem komt Gideon Krols spoedig tot de ontdekking waar het christendom echt voor staat. Liefde en eerbied tot God en respect en behulpzaam zijn voor de naasten. Dat wens ik hem van harte toe.

       1. en u weet waar dat voor staat dan, met uw stukje over gnostiek, wat leert de christen daarvan dan? Dit is behulpzaam voor u want duidelijk.

  1. ik zal u helpen, zeg mij na: ‘hocus, pocus, pats’ gelukkig hebt ge ook nog humor, vernietiger.

 21. ik domineer alle zogenaamde Van’s, dan weet u dat alvast, en dit forum domineer ik ook.

  In Christus, Gideon Krols, vanwege het huwelijk In Christus.

  Ik beheers deze websteck, forum, want wij zijn katholieken, christenen dus.

  Wat zegt u nu?

 22. Van Ettinger, waar is dat gefundeerd?

  waar komt dat vandaan?

  Mijn naam is van Karolus Magnus, uw voorvader, vanwaar u uw Van kreeg, ga naar een priester, u bent mis met uw woorden, u pleegt bleu on bleu.

  Gideon Krols. u stuk op dit forum was niest waard, het spijt me dat zo te beoordelen.

  1. Van Ettinger, wat zegt u nu, na uw woorden van zojuist en de bijval door ue staf?

   Gideon Krols

   nog ergens berouw ergens over misschien?

 23. dit was een forum voor katholieken, en als katholiek neem ik al mijn verkeerd gebruikte woorden of woorden die verkeerd kunnen worden gebruikt, uitgelegd dus, terug.

  Ik geloof dat katholieken zich tot dit forum wenden, maar niet kunnen uistluiten dat anti-christenen, de duivel dus, satan, de wereld en het vlees, zich er ook van bedienen, dus wat zijn onze uitspraken hier waar in de ogen van Onze Heiland, indien niet in praktijk gebracht?

 24. Heer Ettinger en Laet, aangezien u beiden het woord haat bezigde, geloof ik dat u niet thuishoort op dit forum voor katholieken.

  Gideon Krols

 25. al degenen nu, die niet homo seksuelen zijn, dus geen vertroebelde geest hebben, maar katholiek, kunt u zich melden aub voor Logos Rising ?

  1. ik las in één van uw reacties dat ik homo ben en ik heb ook een vertroebelde geest, wel katholiek. Kan ik daar ook bij terecht?

   1. nee , een katholiek is helder, een homo seksueel niet, alleen wanneer u uw handelingen staakt, boete doet, biecht en tot inkeer komt dat homoseksuele handelingen tegennatuurlijk zijn, dus tegen god zijn, en kuis of monastiek leeft, dan bent u welkom bij Hem.

    Dus een homo (waar we een man en vouw verstaan die met gelijke sekse wenst te seksen) die prakiseert is minder katholiek dan gehuwden en die zich onthouden, eigenlijk kunt u zich onder uw argumenten geen katholiek noemen, het spijt me.

    1. Het spijt me, ‘vernietiger’, u hebt het niet door, jammer. Ik heb niet gezegd dat ik homo ben, ik haalde enkel uw eigen woorden aan. Maar daarmee kennen we niet enkel uw oordeel over vrouwen, maar ook uw mening over homoseksuelen. uw reacties zijn echt leerzaam.

     1. het is niet mijn mening, het is wat de kerk ons leert. U tracht de ander woorden in de mond te leggen zonder in te gaan op de argumenten, we weten waarvan u komt daardoor.

   2. verder nog iets met uw opmerkingen wellicht, heeft u nog iets inhoudelijks theologisch of voor de kerk of het geloof wellicht, voor Christus Jezus misschien, de heiligen, de paus zelfs, wat heeft u nu?

    Waar staat u nu voor?

 26. en homoseksualiteit is een perversie van de jood die revolutionair in geest is, die omverwerping van Christus Orde ten doel heeft, dus al degenen op dit forum katholiek zijn aannemend, kunt u zich melden aub?

  Gideon Krols

 27. zo, nu hebben we ons geopenbaard, en nu dienen we dat te ondergaan, samen, met alle sprekers en schrijvers op dit forum, niemand uitgezonderd.

 28. Gideon Krols, heeft u uw pilletje al gehad vandaag, is het doosje leeg of hebben ze u in de PC-ruimte opgesloten?
  Have a break, have a Kit 🐈 and leave us alone.

  1. En wat schetst de verbazing, daar hebben we st paultje weer. Inhoud, substantie willen we, inderdaad . En wat kan paultje alleen maar, commentaartje leveren, en niet iets uitdiepen, opdat we er iets aan hebben.

   Ik startte het gesprek met een onderwerp, dat bleef onbesproken.

   1. Over ‘uitdiepen’ gesproken, als u meer dan 100 commentaren nodig heeft om uw ei te leggen, dan vrees ik dat van de inhoudelijke substantie niet veel overblijft.
    Zo werkt dat gewoon niet, beste Gideon.

     1. @hr Paul, bedankt voor het tellen, dat had ik nog niet gedaan, mooie camo toch zo?
      Nogmaals bedankt, zal een poging doen uw commentaren inhoudelijk te benaderen indien nodig. Houd u goed in deze tijden, memento mori.

 29. het is niet mogelijk om met meningen informatie over te brengen, een katholiek forum dient katholieke leer en doctrine te onderrichten en daaraan de informatie te toetsen die wordt gedeeld. Meningen verworden al snel to wat we hierboven zien, identiteitsdiefstal, of althans een poging daartoe, door projectie en attributie.

  1. ik geef toe, ik reageerde belachelijk vanwege belachelijke opmerkingen in reakties van heer De Laet en Heer Van Ettinger en Heer Paul, zoals gezegd: ik trek al mijn verkeerd gebruikte woorden of woorden die verkeerd kunnen worden uitgelegd in en terug hiermee.
   Ik raadpleeg dit forum om katholieke doctrine te toetsen aan berichten over onze kerk, ons geloof en onze Lieve Heer Jezus Christus, die de leden van dit forum naar voren brengen. Dit om te bezien of dat bijdraagt of juist afdoet aan de voortgaande geschiedenis van Zijn(Christus’) Kerk.

  2. en ja, ben een tijd verwijderd geweest van dit forum, zonder opgaaf van redenen, en daarvoor nam ik nu de gelegenheid daarop eens te reageren, dat heb ik nu gedaan, en nu wens ik datgene te doen wat ik hieronder schreef, zolang het me gegunt wordt. Memento Mori.

 30. LS, grotendeels ben ik het eens met de analyse/diagnose van de heer J. van Rooyen, behalve met zijn sedevacantisme. De visie van de heer Van Rooyen is meen ik afdoende aangetoond door de heer dr. E.Michael Jones van Culture Wars, en verder uitgelegd in Logos Rising, zijn meest recente boek.
  Verder beveel ik aan:
  1-The meaning of Catholic
  2-Complete Christianity
  3-Gloria Dei
  4-Fortes in Fide
  5-Tumblar House
  6-Sensus Fidelium
  7-Restoring the faith

 31. De zotten zijn de wereld nog niet uit. Dat is mijn enige reactie op Gideon Krols

 32. Neen, dat klopt niet hierboven, laat dat duidelijk zijn, beste lezers, ik ben geen sedevacantist. Te beginnen met Johannes XXIII, zijn alle Vaticaan 2 pausen, piraten pausen, weliswaar de bekleders van de Stoel van St. Petrus, maar onrechtmatig verkregen, dan wel ketters, in strijd met de Kerkleer van altijd, en iedere legitimiteit verloren, of wel beide gevallen samen. De huidige opvolger van Mgr. Lefèbvre in de strijd tegen de Vaticaan 2 strijd, de Aartsbisschop Vigano, tracht de NOM sekte ook te weerstaan, en honderden miljoenen katholieken de ogen te openen, voor de staatsgreep door “wolven in schaapskleren”, die indertijd in de jaren 1960, heeft plaats gevonden. “De boom herkent men aan zijn vruchten”, dat waren de woorden van Christus, zie Mt. 7 : 16-20.
  Tenslotte, zie ook mijn jongste reactie op de griep actualiteit, onder aan de draad, bij “Hoe onze vrijheid versmacht wordt”.

  1. @hr Van Rooyen, goed, dan was ik mis, waarschijnlijk niet goed gelezen of begrepen voorheen.
   Ik trek dus in dat ik de heer J.van Rooyen sedevacantist benoemde, excuses voor de foutieve aanname/interpretatie.
   In Christo, Gideon Krols.

    1. @her Van Rooyen, mag ik u wel verwijzen naar de heer dr. E.Michael Jones, zijn visie op vat 2 documenten, die de leer van altijd, volgens hem dan, niet tegenspreken, maar wel vraagtekens stelt bij de uitleg ervan door volgens hem falende jesuiten, met name, maar niet uitgezonderd.

      1. @ hr Raphael, de heer E Michael Jones, is katholiek, thomist, en een persoon met wortels in de lage en dietstalige landen.

       Vader van 5, echtgenoot, en controversieel.

       Een man naar Zijn Hart dus.

       In Christo Gideon, dank u voor uw reaktie hr. Raphael.

  2. @Hr Van Rooyen,

   als lid van de ver. voor Latijnse Liturgie en Pro Petri Sede zoek ik met u naar het schone, goede en ware, en hetgeen in de kerk nu openbaart, verbaasd mij meer en meer. Om enige orde daarin te brengen raadpleeg ik uw geschriften oa. Het is niet ordo ab chao, er was al orde en chaos tracht dat te verstoren, en de verstoorders zijn de Christus verwerpers/ontkenners, de uitwissers van historie, de geest van revolyie door joden, althans zo vertaal ik “the jewish revolutionary spirit” en ” Logos rising” van de heer dr. E. Michael Jones.
   Zo benader ik dat nu, in de hoop Onze Lieve Heer meer nabij te zijn.
   Daar staan we, zou ik zeggen als katholieken.
   Ik maakte mijn voorkeur voor dhr Trump kenbaar op de site van het “White House(?)”, want met de democratische partij doen we zaken met communistisch China, dus satan, dat wijs ik af en heb dat via die website van democraten kenbaar gemaakt, hoewel dus niet stemgerechtigd.
   De veiligheid onder die “schijnende stad op een heuvel” Capitol Hill, ofwel Decapitation Capitol, is verdwenen, en ik geloof dat we een diepere band dienen aan te halen met huidig Rusland, Polen en Hongarije, want die weten wat het betekent om families af te breken, dus die willen bouwen daaraan. We dienen “Europa” als cultuur te katholiceren, opdat beschaving in Christus behouden blijft, daar sta ik nu, daar stond ik al, we vochten en vechten in deze koude oorlog voor het vieren van de H. Mis, aan beide zijden van de rivier, Christus was de winnaar.

   1. @hr Van Rooyen, overigens hebben nederlands talige militairen nimmer de status van veteraan gekregen voor hun bijdrage aan de koude oorlog, en onze nato partners wel, hiertoe correspondeer ik nu nog met de heer, ridder, Marco Kroon, van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, die verschuilt zich achter ” de politiek”. Het onderdeel waarvan ik deel uitmaakte komt daarvoor zeker in aanmerking geloof ik, gezien de terroristen acties van Bader Meinhof en Rote Armee Fraction destijds. We dienden met de “yanks” toen, en die namen dat wel serieus, ik acht dat tot heden een schande van de Koninklijke Krijgsmacht/Landmacht.

    Maar goed we zijn katholieken, genereus en gewend aan lijden, geduldig bovendien.

    In Christo Gideon Krols.

    ps wel kreeg ik van onze krijgsmachtsbisshop een wapenschild van het ordinariaat, wellicht kunt u uitleggen op dit forum wat dat andere Bisdom is, en voor staat.

 33. @Michel Dekee, ik tracht mijn plichten tot herstel uit te voeren, dank u voor uw correspondentie daartoe, die is goed aangekomen.

  In Christo Gideon Krols

  Benedicat Tibi Dominus et Custodiat Te.

 34. @algemeen, dwz u allen van het katholiek forum.

  Wij zijn het forum voor katholieken, waar staat U?

  Gideon Krols, In Christo de catholica.

  het predicaat “katholiek” is hier de discussie, terwijl bevordering van Christendom dat zou moeten zijn?

 35. @Gideon Krols,
  U hoeft niet meer te kijken bij dit onderwerp van dit forum: want U bent ongeveer de enige die hier reageert.

 36. @@@@@

  Misschien oud nieuws voor de Belgen…maar voor mij nieuw…!!!

  Marc Van Ranst, de ‘Belgische Jaap van Dissel’, geeft niet alleen de regering advies over corona, maar vertelt ook de burger wat hij moet doen en laten. Hij heeft dus een grote invloed op het coronabeleid.

  Er is nu een video opgedoken uit {2019} waarin Van Ranst uitlegt hoe je een verhaal over een pandemie in de markt moet zetten. Volgens professor Mattias Desmet van de Universiteit Gent is deze video een must-see. “Ik kan hem ten zeerste aanbevelen, hij is interessant voor iedereen.”

  Van Ranst legt onder andere uit hoe je mensen angst kunt aanjagen door sterfgevallen te voorspellen die sowieso elk jaar vallen (vanaf minuut 7). Hij legt daarnaast uit hoe je bij een pandemie de aandacht naar je toe moet trekken en de spreekbuis moet worden. Hij doet ook uit de doeken wat je de mensen moet wijsmaken om ze onder de duim te houden.

  Eindelijk valt hij door de mand
  Desmet kreeg op zijn Facebookpagina uiteenlopende reacties op de video. Sommige mensen vragen zich af hoe de Belgische Van Dissel zo zelfvoldaan kan demonstreren hoe hij mensen om de tuin leidt. Anderen zeiden dat ze altijd al hadden geweten dat hij de boelt belazert en het nu bevestigt. “Eindelijk valt hij door de mand,” zegt iemand.

  Er zijn ook mensen die vinden dat de viroloog niets uitzonderlijks doet of dat je een dergelijke video beter niet kunt laten zien. Zelf zegt Desmet dat hij het juist noodzakelijk vindt voor de samenleving dat dergelijke video’s onder de aandacht gebracht worden. De maatschappij reageert namelijk primair op een verhaal, geconstrueerd door bijvoorbeeld Van Ranst, en niet zozeer op feiten over het virus, aldus de professor.

  1. In Vlaanderen weten we al langer dat Van ranst een enorm ego heeft. Dat is voor ons niets nieuws. Hij is al maanden niet meer van het scherm weg te slaan. Op dit forum gebruikt men graag de titel communist. Als die naam op één persoon toepasselijk is, is het op deze viroloog. Dat betekent niet dat hij zijn filosofische overtuiging verwart met zijn virologen-job, maar hij steekt die overtuiging ook niet weg. Hij bemoeit zich niet alleen met Belgenland, maar heeft ook al zijn ongezouten waarheid over het coronabeleid in Nederland ten beste gegeven? Toch moet gezegd dat het licht van Van Ranst steeds zwakker schijnt. Heel wat mensen hebben genoeg van zijn opdringerige optreden. Gelukkig zijn er naast het grote ego van Van Ranst heel wat andere bekwame virologen werkzaam in ons landje. Zij brengen de corona-boodschap op een veel menselijkere manier.
   Uit het optreden van Van Ranst mogen we zeker niet besluiten dat er niks aan de hand is of dat corona niet bestaat. De ernst van de crisis wordt alle dagen duidelijker. In Belgenland zijn tot op heden meer dan 16.000 mensen aan corona gestorven. Dit is geen fabeltje. Van al deze mensen weet men zeker dat ze aan corona gestorven zijn. Ondertussen verloopt de evolutie van de crisis gunstig en ik las net dat de eerste vaccins vanaf 5 januari zouden toegediend worden. Eindelijk een beetje licht. Interessante opmerking: de inenting is niet verplicht. Dus alle negationisten hoeven geen schrik te hebben dat ze bij hun nekvel gepakt zullen worden om een vaccin te krijgen.

   1. Onzin, staf.
    Je kunt niet hardmaken wat je zegt. Een virus is nog nóóit, ik herhaal, nog nóóit geïsoleerd en er is dus nog nooit aangetoond dat het bestaat, zodat men dus nooit kan zeggen dat er iemand aan zoiets is overleden. Wel is men overleden aan symptomen die men covid noemt. Dát kan niemand ontkennen.
    Dat er dus mensen gestorven zijn met vreselijke klachten is waar. Tenminste, als we sommige dokters en wetenschappers mogen geloven.
    Maar luchtwegklachten, staf, worden o.a. óók veroorzaakt door:
    Luchtverontreiniging, gifstoffen, em-straling, bacteriën, schimmels, slecht eten en drinken. Dat kunt u niet ontkennen
    Vóórdat deze oorzaken goed bekeken zijn is het niet nodig om naar een virus te wijzen. Sterker nog; het wijzen naar het virus houdt misschien juist áf van het kijken naar de wáre oorzaken. Het is dan een doekje voor het bloeden.

    Verder is de kans heel groot, of eigenlijk weten we dat dat zo is, als men zich tenminste ingelezen heeft, dat er een (verdien-machts) agenda zit achter het omgaan met deze pandemie, die eigenlijk niet eens een pandemie is, ware het niet dat de definitie laatst veranderd is. Ook dat laatste zou men kunnen weten.

    Mensen zijn overleden. Waar. Ook aan zeer nare ziektebeelden. Waar. Maar men kán weten, als men tenminste de ‘wat kritischer websites’ bezoekt, dat er zélfs gemanipuleerd is met het labelen van de oorzaken van overlijden. Ja, het klinkt vreselijk, maar het ‘blijkt’ (zeker weet ik weinig, vandaar de ‘ ‘ ).

    Nu kan men zeggen: dan kijkt men toch níet naar andere bronnen, zoals die op het internet te vinden zijn. Immers, wat niet weet, dat deert ook niet!
    Dat kan.
    En als iemand zich zo opstelt, dan is dat zijn goed recht. En die gelooft dus veel van wat de officiële media laten zien.
    Kijk, staf. In de wereld gebeurt veel onrecht. Maar er zijn nu eenmaal mensen die geen onrecht kunnen verdragen. En dat zijn m.i. vaak Christenen. Of Israëlieten.
    De God van de Bijbel háát dan ook onrecht. Wie God liefheeft, die haat dus ook onrecht. Want de vrees voor God is het onrecht haten.
    Voorbeeld Psalm 63/64:
    Hoor, o God! mijn stem in mijn geklaag; behoed mijn leven voor des vijand’s schrik. Die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen [als] hun pijl om in verborgen plaatsen den oprechte te schieten; haastig schieten zij naar hem, en vrezen niet.
    Zij sterken zichzelf een boze zaak; zij houden spraak hoe valstrikken te verbergen; zij zeggen: Wie zal ze zien? Zij beramen euveldaden, en houden het geheim; zij zijn loos, en hebben listige streken. Maar God zal hen ook onverhoeds treffen met een pijl, zodat het hun pijn zal doen; Hun tong doet hen struikelen; alwie hen aanziet schudt het hoofd. En alle mensen zullen vrezen en zeggen: Dat heeft God gedaan! en merken, dat het zijn werk is. De rechtvaardigen zullen zich in den Heer verheugen, en op Hem vertrouwen; en alle vromen van hart zullen zich beroemen.

    Zo nu dus het schandelijke complot tegen de mensheid bestaande uit meerder fracties. Zal dat onbesproken blijven? Is niet de Bijbel juist geschreven om de misdaden bloot te leggen? Is dat geen inspiratiebron om verder te kijken dan de neus lang is? En zo ja, gebruikt men deze inspiratie dan ook in het leven of legt men het naast zich neer als ‘weetjes’?
    Nee hoor. God lééf je door je leven. Dát is de boodschap.
    En die boodschap leef je m.i. dus ook door soms zéér kritisch te zijn.
    En zuinig op de tempel die God jou gaf.
    Wie wérkelijk in Hem gelooft, die heeft, naar ik denk, weinig kunstmiddelen nodig. Integendeel zou ik zelfs willen stellen.
    En wie dat niet als waarheid ziet, of niet begrijpt? Die moet de leider volgen. En nu maar hopen dat díe dan tenminste wél Heilig is.
    En veel bidden.

    1. Raphaël, Onze zienswijze wat betreft corona is duidelijk verschillend. Samen met zowat de hele wereld ben ik ervan overtuigd dat het coronavirus over heel onze wereld ronddwaalt met verschrikkelijke gevolgen. U houdt het op een complottheorie, maar uiteindelijk als er geen virus is, heeft de complottheorie ook geen zin. Dat er heel wat andere omgevingsfactoren een invloed kunnen hebben op de menselijke gezondheid, zal niemand betwisten. Het is wel eigenaardig dat al die factoren op een één bepaald ogenblik samenspannen en al de miserie veroorzaken die we op dit ogenblik mee maken.
     Dat zijn twee overtuigingen die niet met mekaar te verzoenen zijn. Het is wat het is. Wie uiteindelijk gelijk heeft of krijgt, is mijn minste zorg. Mijn grootste zorg is dat wat nu gebeurt ophoudt. Als een vaccin daarbij kan helpen, zoveel te beter.
     Dat er op de wereld veel onrecht gebeurt, hoeft u mij niet te vertellen en ik ben gelukkig dat ik lang geleden een opvoeding kreeg met een zeer sterk rechtvaardigheidsgevoelen. Dat dit soms botst met andere opvattingen is misschien jammer, maar voor mij is recht recht, zo ga ik door het leven. Ik zal dan ook nooit zwijgen of wijken voor toestanden die onrechtvaardig zijn. Daarin kunnen we mekaar wel vinden. U hebt gelijk, de bijbel en de God van de bijbel en de profeten komen op tegen al wat onrechtvaardig is. Ik geloof niet in een complottheorie wat betreft corona. Ik vind het wel onrechtvaardig dat mensen lijden en sterven door corona. Maar er bestaan op deze wereld onrechtvaardige toestanden, waar we niets kunnen tegen doen. Dat is misschien het moeilijkste om als mens te verdragen en te verwerken. Ik kan hier voorbeelden geven, maar dat kunt u evenzeer en het zou ons te ver leiden. Tegen corona kan men iets doen. Een vaccin kan daar bij helpen.
     Ik ga het in elk geval halen. Gelukkig speelt hier ook de persoonlijke vrijheid. Wie niet wil, kan ook, niet gedwongen worden.

     1. staf De Laet,

      Dan zijn we het (gelukkig vind ik) wat boven-besproken zaken betreft, over het algemeen wel eens.

      We zullen zien of er nog meer klaarheid komt in de zaken van het virus en het vaccin.
      Er zijn, in mijn ogen, zeer geleerde en ook zeer betrouwbare mensen die het aandurven en aangedurfd hebben, deze twee zaken uiterst kritisch te bekijken en zelfs de mensheid menen te moeten waarschuwen om vreselijke misstappen wat die twee zaken betreft te voorkomen.
      En zolang er wetenschappers zijn op dat vakgebied, ook al is het er maar één, die andere geluiden laat horen dan de meerderheid, is er reden tot voorzichtigheid. Want wetenschap is immers géén democratie waar de stem van de meesten telt. Integendeel: één tegenstem kan een bevinding, theorie of hypothese ongegrond verklaren en verwerpen.
      Dat de waarheid moge zegevieren.
      Maar, als u me toestaat, nogmaals: mijn informatie (en die is tamelijk oud en diepgaand, ik spreek over decennia, als het wat waard is, mijn mening tenminste) geeft aanleiding om zeer voorzichtig met het lichaam om te gaan en geen onnodige tegennatuurlijke handelingen (injecties) toe te passen.

      Het inbrengen van een lichaamsvreemde stof in de bloedbaan is zeer onnatuurlijk en tegenstrijdig. De geschiedenis leert ons dat we er te weinig van af weten en dat er soms vreselijke fouten zijn gemaakt om er te gemakkelijk mee om te gaan.

      En als er heel veel geld te verdienen is, dan is dat alleen al reden om voorzichtig te zijn.

      1. Raphaël, als ik het goed begrijp is uw wantrouwen niet speciaal gericht tegen een coronavaccin, maar tegen vaccins in het algemeen. In België is tot op dit ogenblik één vaccin verplicht: polio. In verband met mijn vele individuele reizen kreeg ik in de loop van de jaren heel wat vaccins van tetanus tot gele koorts en al wat daartussen ligt en soms ook verplicht is om bepaalde landen binnen te komen. Wij hebben als westerling het geluk al die vaccins te kunnen krijgen. Er sterven in Zuid-Amerika en Zuid-Oost- Azië veel te veel autochtonen die dat geluk niet hebben. Ik meen ook dat wij als mens en zeker als christen goed moeten zorgen voor ons lichaam en onze gezondheid. Medicijnen en vaccins zijn daar één element van.

       1. staf De Laet,
        U schrijft: “Medicijnen en vaccins zijn daar één element van.”.
        Medicijnen zijn in orde, mits het natuurlijke medicijnen zijn zoals kruiden en etenswaren. Veel ziektes blijken vaak, hoe vreemd dit ook moge klinken, nutriënten-te-korten te zijn. Of/en een gebrek aan zuiver water. Voedsel is de beste medicijn, blijkt uit mijn kennis hierover.
        Vaccins echter, zijn totaal iets anders.
        Dan spreken we niet meer over een medicijn maar over een manier om het afweersysteem iets te leren over een eventueel in aantocht zijnd virus. Dat is de theorie. Een theorie die wetenschappelijk niet ‘af’ is. Waar nog wat onzekerheden gelden.
        Dat geeft reden tot voorzichtigheid. We weten dat veel mensen nu nog vreselijk ziek worden door verkeerde injecties vroeger gegeven toen men inentte met een vervuild vaccin. Denk aan het SV40-virus en het Cytomegalo virus. Heel velen zijn zo ziek geworden. Dit zijn gedocumenteerde bevindingen.
        Daarom alleen al is voorzichtigheid geboden. De stoffen zijn zo klein dat ze onzichtbaar zijn en een mutagene cel is zó verspreid. En dat is heel naar.
        Vandaar vind ik dat uiterste voorzichtigheid geboden is.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht