Het schandaal: Jezuieten omgekocht door Soros

Hallucinant! De corrupte en anti-christelijke miljardair George Soros financiert rijkelijk de Jezuieten met “caritatieve giften”, doorgesluisd via zijn Open Society Foundation. Zoals u weet of niet weet is deze ” Open maatschappij stichting” een dekmantel voor het financieren van groepen of partijen, die een ideologische agenda hebben, die ultra-progressief is:  het volledig liberaliseren van abortus en euthanasie, het opdringen  van de LGBTI-ideologie, het banaliseren van het druggebruik en last but not least de verheerlijking van het “open grenzen” Europa, met massale immigratie en omvolking.

Het nieuws, uitgebracht door het online katholieke nieuwsagentschap Aciprensa en overgenomen door verschillende katholieke nieuwsbladen  in verschillende talen (ACI.Prensa, Kath.net..) sloeg dan ook in als een bom. Op de mainstream gesubsidieerde mediakanalen werd er natuurlijk met geen woord over gerept.

Noch vanuit het hoofdkwartier van de Jezuieten op de Piazza del Gesu, noch van de Casa Santa Marta, de woonplaats van Franciscus, kwam er trouwens enige reactie. Enigszins verwonderlijk, als men weet hoe hevig de reacties zijn wanneer er maar  enige zweem van vermoeden is van donaties of giften die door de Italiaanse maffia zouden kunnen aangewend worden om een processie te ondersteunen of een kapelletje te restaureren.

Hier gaat het echter om veel meer…

De Jesuit Refugee Service Foundation ontving in 2018 niet minder dan 176.452 dollar om “de rechten te ondersteunen van de migranten” in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied.

Soros is niet gierig, vooral niet wanneer hij de ” loopgraven” van anderen wil “binnendringen”…Daarom schonk hij aan de Spaanse SJM( Dienst van de Jezuieten voor de migranten) 75.000 dollar in 2016 en 151.125 in 2018.

Het Jesuit Worldwide Learning(JWL) kreeg van de George Soros Foundation het aanzienlijke bedrag van 890.000 dollar in 2016 en nog eens 410.000 dollar in 2018! Dat is meer dan een aalmoes!

Deze laatste organisatie is de enige die op haar website de rol van ‘ partner ‘ toebedeelt aan de Open Society Foundation. De andere officiële websites hebben de partnerpagina verwijderd of niet vernoemd. In de laatste vier jaar heeft Soros op die manier niet minder dan 1.702.577 dollar aan de Jezuieten en hun werken geschonken.

De feiten die door Aciprensa naar voren zijn gebracht en door vele gezaghebbende katholieke kranten over heel de wereld zijn overgenomen, vereisen een klaar en duidelijk antwoord: is er de facto een alliantie tussen een deel van de katholieke familie en de ” grote weldoener ” , die de katholieke leer over leven en dood, huwelijk en gezin, onderwijs en christelijke moraal wil aanpassen aan zijn vrijzinnige ideologie?

Mag men niet verontrust zijn wanneer men weet dat Soros een corrupt financier is , die geobsedeerd is door de liberalisering van abortus en door de LGBTI ideologie ? Deze Soros is de hoofdrolspeler geweest in de verwoestende relativistische campagne die Ierland van zijn christelijke wortels heeft afgesneden en hij heeft alles gedaan  om hetzelfde plan door te voeren  in Hongarije, wat hem niet gelukt is, omdat Orban tijdig heeft ingegrepen en zijn Open Society Foundation heeft  opgedoekt, ondanks de druk van ‘ Europa’, dat duidelijk bepaalde banden heeft met Soros. Hetzelfde heeft hij ook al trachten te doen in Polen en hij gebruikt dezelfde strategie in Argentinië, Mexico, Colombia, Brazilië, Malta en verschillende Afrikaanse landen. In de aanloop van de Amerikaanse verkiezingen vloeit er ook veel geld naar organisaties die het pro-life beleid van President Trump bestrijden.

In de Catholica geldt nog steeds ” de onverenigbaarheid tussen het christelijk geloof en de vrijmetselarij” . Wie samenwerkt met degenen die ” tegen de Kerk samenzweren ” begaat een “zware zonde” ! Soros is het archetype van de vrijmetselaar, die de fundamenten van het christelijke geloof en moraal wil slopen.

De Kerk en haar leiders moeten op dit schandaal de gepaste reactie hebben!

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

12 commentaren op “Het schandaal: Jezuieten omgekocht door Soros

 1. Een gevaarlijke toestand, elke sponsor heeft inbreng in elke organisatie waarin hij geld geeft. En hoe meer geld hij of zij geeft hoe meer macht hij verkrijgt en zelfs medezeggenschap we zien dat in de sport eveneens, dus Jezuïeten jullie mond zal gesnoerd worden.

  1. Onzin.. Sponsoren zijn sponsoren een hebben geen directe macht. U verwart ze met clubeigenaren zoals bij Chelsea die gewoon een hele club opkopen.
   Ook deze onzin over Soros. Dat hij geld doneert geloof ik. De rest zijn weer beweringen op aannames en door redeneren op basis van wens-waan gedachtes.

   1. Heeft u enkele jaren geleden niets gelezen over de Podesta-mails waarin een oproep stond om het discours binnen de katholieke Kerk te manipuleren? Ze wilden een “Katholieke Lente”, een anti-katholieke revolutie binnen de Kerk. De correspondentie vond plaats in 2012; ’toevallig’ werd het volgend jaar Franciscus Paus van Rome.

    Wanneer oligarchen zoals Soros ergens geld in steken, dan doen zij dat om de betreffende organisaties te beïnvloeden en te instrumentaliseren ten dienste van hun agenda. Het is achterlijk om dat te ontkennen. Het is via geld dat er geheerst wordt in de wereldpolitiek, en Joodse oligarchen zoals Soros zijn de machtige figuren in die schaduwregering. Carl Deconinck publiceerde op 24 februari 2020 het artikel “‘Soros-schandaal’: Linkse NGO’s geïnfiltreerd bij EHRM” op Sceptr; het is belachelijk om te beweren dat die man geen macht heeft. In het werk getiteld “Un homme d’influence : Sir Siegmund G Warburg (1902-1982)” zei de Joodse Jacques Attali, berucht op het Gallisch terrein, dat de geldbaronnen geconnecteerd waren in wat hij noemde een bijna dynastiek netwerk en dat zij een parallelle aristocratie waren die genesteld zit aan het hart van elk regime. Een aristocratie kan het geldbaronnen-netwerk uiteraard niet genoemd worden, gezien dat woord een graecisme is voor “regering van de besten”, terwijl het hier gaat om een heerschappij van de slechtsten. Die Attali gaf trouwens te kennen dat hij wist dat Macron, een voormalige Rothschild-bankier, president ging worden vooraleer deze verkozen werd.

    Door de figuren die de oligarchen in de politiek lanceren te doen participeren in satanische rituelen proberen zij te voorkomen dat hun knechten zich tegen hen zouden keren (doormiddel van chantage met videobeelden en foto’s); die toestanden zijn waar de zaak Dutroux en soortgelijke dossiers over gingen.

    Ik vraag mij af of u niet door anderen op dit forum gestuurd werd, want u heeft duidelijk een agenda om te verhinderen dat lezers hier hun verstand zouden gebruiken.

    1. U strooit nog steeds kwistig met niet bewezen zaken. U linked voor u logische zaken aan elkaar en doet alsof dat de waarheid. Nog steeds geen grammetje bewijs. Dat Soros bepaalde stromingen ondersteund is niks raars. Wat doen de donateurs van een Amerikaanse verkiezingscampagne? Met een donatie aan het WNF zou ik ook aangeven hun doelstellingen en akties te ondersteunen. Er is geen enkel bewijs dat er een DEEP STATE is dat ia allemaal aan elkaar geprate beweringen ondersteund door incidenteel bewijs in de zin van indirect bewijs. Zoals Bill Gates die al jaren geleden een pandemie aankondigde dus zal hij er wel deel van uit maken…..Waarvoor geen enkel bewijs is.

     Ook over uw satanische bewijslast als zijn onderdeel van een groter wereldcomplot is geen enkel bewijs.

     1. Ik heb reeds in het verleden aan u bewezen dat er een satanische NWO bestaat, maar iemand zoals u die zijn verstand niet gebruikt legt alle bewijzen naast zich neer.

      Het bestaan van sekten zoals de Bohemian Club wordt zelfs niet betwist, en als u opzoekt wat voor mensen het jaarlijks druïdisch zomerritueel daar bijwonen, dan heeft u de occulte NWO voor uw neus. De feitelijke machthebbers zijn met elkaar verbonden in occulte rituelen en leringen, en zij spannen samen om de wereld te transformeren volgens hun gedeelde plannen. Dat noemt men, ja, een complot. De geschiedenis is vol van complotten; mensen conspireren immers om te bereiken wat zij willen bereiken. Ook nu is dat zo.

      Maar ik weet, Juuls, dat u hier met een agenda bent, en in het uitvoeren van die agenda laat u zich niet hinderen door de rede.

      En, voor het geval dat u het niet weet, het uilenbeeld dat in de Bohemian Grove aanbeden wordt is een beeltenis van de afgod Minerva (gebaseerd op Semiramis, de Hoer van Babylon), en die afgod was onderdeel van de leringen van de sekte der Beierse “illuministen” van de Joodse Adam Weishaupt (één van de initiatiegraden noemden zij de graad der minervalen). Weigeren de historische continuïteit te zien is gewillige blindheid.

 2. @ Theudmer..

  Je mag dan zeer aannemelijk gelijk hebben met je bijdrage ..maar de bovenlaag van de Jezuïetenorde blijkt [rot] te zijn.
  Ik had als éérste reageerder op deze topic een verwijzing met 2 links naar de site van de evangelische zionist franklinterhorst gedaan ..en hij werd er al binnen ongeveer 5 min van afgehaald.

  Het betrof de bewijzen over de top van de jezuïetenorde als het grote kwaad der kwaden ..feitelijk de synagoge van satan betreffende.. zoek daar bij hem de betreffende onderwerpen en daarin zul je de bewijzen vinden ..ik geloofde dat jaren geleden ook niet.. henrymakow.com geeft aanverwante informatie en aannemende bij je bekend.
  Of het censuur vanuit de redactie betrof of van buiten de site ..dat is alleen maar te gissen.

 3. Aan Veroon ter Zee

  De meeste kwaadaardige leiders van de huidige volkeren zijn dus opgeleid door de bovenlaag van de kwaadaardige jezuïetenorden.. zoals van Rompuy ..Balkenende voormalig minister-president enz. enz. .. blijkbaar ben je (of u) daar niet van op de hoogte.. henrymakow.com kan een hulp zijn.. of op de site van de evangelische zionist franklinterhorst.. ofschoon zionisme Ezau is.. en die heden Israël genomen heeft wat Jacob toebehoort . door uitverkiezing.

 4. Goed dat dit naar boven is gekomen. Maar het laat zien dat gedeeltes van de katholieke kerk en de Jezuieten-orde(n) niet het gevaar zien of, nog erger, bewust hieraan mee hebben gewerkt. Omdat ze (eenzijdig) links, zeg maar Wereldse denken en dat is vroeg of laat destructief of een doodlopende weg. Dan krijg je dit. Ze hadden kunnen weten waar Soros op uit is maar door blindheid van denken het niet zien. Vernietiging van het christendom.

 5. Soros en de Jezuiten zijn één pot nat. Het vaticaan idem, ze zitten in de top van de piramide.

 6. Ben op het moment een boek aan het lezen getiteld:”De verborgen macht achter de wereldpolitiek/ Hoge politici in de greep van ultrageheime vrijmetselaarsloges”, door Robin de Ruiter.
  Op de achterkant staat :
  Superloges regeren de wereld. Alle wereldbeslissingen, of het nu gaat om vluchtelingen, militaire missie’s , oorlogen , economische programma’s of wat voor crisis dan ook, worden eerst besproken en bepaald binnen besloten samenkomsten van ultrageheime transnationale vrijmetselaarsloges, waarvan zelfs vrijmetselaren van de hoogste graden geen kennis hebben. De superloges staan onder supervisie van een elitaire globale elite die gevormd wordt door meerdere zeer exclusieve familiedynastiën. Zij bepalen niet alleen wat politici op de hoogste niveaus van de wereldpoliteik maar ook wat media mogols, financiers, industriëlen en de leiders van terroristische organisties als ISIS moeten doen en laten.Wie een carriere in de politiek ambieert en de top wil bereiken dient lid te worden van één van de superloges. Alle hoge politici uit de VS, Rusland, Israël, Iran, Saoedi-Arabië , China en Europa zijn lid van één of meerdere van de superloges. Niet alleen Emmanuel Macron, Poetin, Merkel, GW Bush, Barack Obama , ook JP Balkenende, Rutte en Dijsselbloem zijn lid van de superloges.
  Dit nooit eerder gepubliceerde informatie in dit boek, waartoe slechts een enkeling toegang heeft, stelt de lezer in staat te doorzien wat zich daadwerkelijk achter de schermen van het wereldtoneel afspeelt en daar de patronen in te herkennen.”
  Zo lees ik op blz 94 dat kardinaal Rocelli, de latere paus Johannes XXIII, vrijmetselaar en rozenkruizer was. Vanaf die tijd werken het Vaticaan en de Ur-loges samen om de vorming van de EU te bevorderen.
  En op blz 33 “Het tweede Vaticaans concilie dat van 1962 tot 1965 werd gehouden, was een uitvinding van de Rothschilds, geleid door hoge graad vrijmetselaar paus Johannes XXIII. De katholieke kerk van voor het Tweede Vaticaans Concilie was, zoals eerder vermeld, een andere kerk dan die we nu hebben. Zoals we hebben gezien waren de vm en de kerk destijds in oorlog met elkaar.Sinds het TVC heerst er vrede en omarmt de kerk de vm volledig. Het Vaticaan is onbeperkt geïnfiltreerd en geneutraliseerd.”einde citaat.

  Dus het is aannemelijk dat Soros, de knecht van de Rothschilds en vrijmetselaar uiteraard, het Vaticaan sponsort en dat het Vaticaan volledig in handen is van de vrijmetselarij, danst naar de pijpen van de vrijmetselarij. dat is dus al jaren aan de gang en niet iets van deze tijd.

  Nog een citaat :”Middels infiltratie probeert de vrijmetselarij de invloed van het katholicisme op het maatschappelijke leven uit te wissen door de structuur van de kerk te gebruiken als een instrument tot
  vernieuwing vooruitgang en verlichting, als een middel om vele van de vrijmetselaars principes en doelstellingen te promoten. “

 7. Er was ooit een paus die het gevaar van de orde inzag.
  De naam van Jezus zouden ze nooit weer in de naam mogen gebruiken en ze zouden nooit weer als orde mogen bestaan.
  En wat zien we nu? De beste orde werkt mee aan het “bestrijden van de zgn ‘klimaat-crisis'”. Waarschijnlijk werkt men ook met volle teugen mee aan het (bestrijden?) van de zgn ‘corona-crisis’, het inzetten de ‘Big-Reset’ en andere zeer belangrijke zaken.

  En de ‘gewone man’ wordt al jaren lang beïnvloed door de media die ook in de handen zijn van het groot-kapitaal, w.o. de orde. En nu de paus ook van de orde is laat de gevolgen zich raden. Veel -zo niet alle- wegen leiden naar Rome. En wie zitten er nóg hoger in de pyramide van macht?
  Maar ja, beste lezer. We kunnen wel zulke kennis opdoen, maar wat doe je ermee?
  Als ik bijvoorbeeld het waag om de crisis (‘corona’) te betwijfelen, wordt ik met kwade blik aangekeken en krijg rare verwensingen naar het hoofd. Want ‘het was immers op de T.V.!’ En dan zou het waar zijn. En op de radio! En in de kranten! En op de reclameborden. ‘En de winkels doen het toch ook niet allemaal voor niks?’!
  Enzovoorts enzovoorts.
  Het woord van de Heer wordt niet (meer) begrepen. Men is het handvat van de moraal kwijt. Ingeleverd voor de media en ‘dat wat “goed voelt”‘.

  Dus daarom is het in de kerk waarschijnlijk zo een belachelijk zooitje. Ze willen hem blijkbaar slopen. Weg met het verleden! (Denken ze?) ‘We willen een nieuwe normaal!’, roepen ze. Géén geld meer, maar de computer. Bijna geen winkels meer maar alles digitaal kopen en verkopen. Wég middenstand. Weg leuke tentjes, gezelligheid. Als je gezelligheid wil, dan zet je je computer maar aan. Dan kun je, net als nu (!) communiceren met elkaar. En vooral 150 cm afstand houden. Enzovoorts enzovoorts.

  Het is wel redelijk fijn dat hier begrijpende lezers zijn, maar wat schieten we er eigenlijk mee op, met al die kennis? ‘Ze’ doen tóch wel hun ding, hún agenda voeren ze uit.
  Nou ja. We zullen wel zien. Het is alleen beangstigend te zien hoe ‘je’ mensen kunt hersenspoelen als leeuwen die getemd zijn. Door bv. dag in-dag uit die coronacrisis op de radio te bespreken. Élk uur! Elke dag, 7 maanden lang al.

  Vind iemand het gek dat mensen rare dingen doen? Ze zijn gewoon zo gehersenspoeld. Geconditioneerd als pavlof-honden.

  Met groet.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht