Britse Katholieken verwerpen steun van bisschoppen aan “progressieve” seksuele opvoeding in scholen

In een brief aan de Bisschoppenconferentie van Engeland en Wales, vroegen Britse Katholieke lekenorganisaties hun geestelijke leiders om niet langer hun steun te verlenen aan seksuele opvoedingsprogramma’s, die in strijd zijn met de Christelijke moraal. Het gaat om de leiders van drie organisaties: The Society for the Protection of Unborn Children (SPUC), The Latin Mass Society (LMS), en Catholic Man UK (CMUK). De voor alle Britse schoolkinderen verplichte seksuele opvoedingsprogramma’s, door de overheid ingevoerd in 2017 en volledig geïmplementeerd tegen 2021, zouden onder andere holebi-relaties en abortus in een positief daglicht stellen. In het bijzonder, uitten de Britse leken hun verbijstering over de seksuele opvoeding, specifiek ontwikkeld voor het Katholiek onderwijs door het Catholic Education Service (CES).  Als voorbeeld citeerden ze uit een gids voor Katholieke leerkrachten, “Learning to Love” (2017), waarin relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht worden beschreven als een “‘sterke’ en een ‘verheven vorm van liefde’ vergelijkbaar met die tussen man en vrouw in het huwelijk.” De Katholieke leken vreesden, dat het traditionele huwelijk tussen een man en een vrouw onder invloed van “progressieve” leerprogramma’s gereduceerd zou worden tot een optie onder vele andere en op deze manier haar centrale maatschappelijke betekenis zou verliezen. 

In een artikel voor het Amerikaanse Lifesitenews, vergeleek Paul Smeaton, CEO van de Society for the Protection of Unborn Children,  de nalatigheid van de Britse bisschoppen inzake seksuele opvoeding met deze van biologische vaders die hun gezin verlaten. “De sociale, spirituele en psychologische impact van natuurlijke vaders die hun gezin in de steek laten, is tegenwoordig overweldigend, zowel voor de samenleving en het individu”, aldus Smeaton. ”Toch is de sociale, psychologische en spirituele impact van onze spirituele vaders, die onze kinderen overlaten aan de corrupte ideologische agenda van de Britse regering met haar pro-Holebi-visies en seksuele voorlichting, nog overweldigender.” Samen met de andere Katholieke leken, herinnerde hij de Britse bisschoppen aan het feit dat ze ooit “op de dag des oordeels door God ter verantwoording zouden geroepen worden voor de eeuwige zielen van de kinderen die onder hun hoede stonden.”

Ook in Vlaamse scholen krijgt seksuele opvoeding een “progressieve” invulling

Niet alleen het Brits Katholiek onderwijs is onderhevig aan externe, seculiere invloeden bij het ontwikkelen van seksuele opvoedingsprogramma’s. Ook in Vlaanderen wordt de seksuele opvoeding in Katholieke scholen tegenwoordig door Sensoa verzorgd, een organisatie die oorspronkelijk werd opgericht voor de preventie van seksueel overdraagbare ziekten binnen de holebi-gemeenschap. Sensoa, die het conservatieve Pro Vita in het Vlaamse onderwijs moest vervangen, staat bekend om zijn extreem liberale standpunten, die vaak haaks staan op de traditionele kerkelijke moraal. Onder andere het Comité Bezorgde Ouders, protesteerde tegen de expliciete en amorele online communicatie van Sensoa aan het adres van kinderen en jongeren.

Bron: lifesitenews

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

114 commentaren op “Britse Katholieken verwerpen steun van bisschoppen aan “progressieve” seksuele opvoeding in scholen

 1. Als de heldhaftigheid van de Engelse clerus even groot is als bij ons, vrees ik dat protest weinig zal uithalen.

 2. Zeer goed van de Engelse katholieken, hier zal dit niet zo gauw gebeuren, een progressieve opvoeding in seksualiteit werkt niet altijd bevrijdend, en als de Engelse bisschoppen ook nog de moed hebben om daar rekening mee te houden dan is de Engelse kerk op de goede weg.

 3. @Willy,
  De laatste bisschop met lef was mgr. Jo Gijsen († 2007), bisschop van Roermond (1972 – 1993).
  Álle anderen proberen populair te zijn (hetgeen ze net zo mislukt als het doorgeven van ons geloof).
  Toen ik met hem samenwerkte, vroeg ik hem eens, hoe hij het gedurfd had om zonder geld in Kerkrade (Rolduc) een seminarie te beginnen. Zijn antwoord, terwijl hij omhoog keek: “Tja Derks, als HIJ het wil.”
  Toen ik zijn opvolger, mgr Wiertz voor de eerste maal sprak, waren zijn eerste woorden: “Tja, Derks, als er geen geld is, dan houdt het op.”
  Dit was toont het verschil van een gelovige herder en ’n boekhouder als herder.

  Het zal niemand verbazen, dat wij zonder geld met vier man, onder de zeer gelovige mgr. Gijsen, een miljoenen kostende renovatie konden uitvoeren in ’n klein dorp.
  Als wij dat hadden moeten doen onder boekhouder mgr. Wiertz, dan hadden wij daar nooit aan mogen beginnen.

   1. Leg dat eens uit, beste Juuls, waarom zo denigrerend tegenover een bisschop die zich indertijd als een held verzette tegen de kerkelijke en maatschappelijke gekte die heerste in die jaren 1970 en 1980. De jarenlang rond warende “geest” van dat vervloekte Vaticaan 2 concilie, schafte de Waarheid af en verving deze door “tolerantie” en “barmhartigheid”. Die “geest” stak ook het vuur aan van de cultuur marxistische revolutie van Mei 1968, die nog steeds niet is uitgedoofd. Hoewel hij misschien niet precies aangaf waar de schoen wrong, zoals Mgr. Lefèbvre deed, gaf hij wel blijk van verzet, tegenover een totaal losgeslagen kerkelijk kader, inclusief zijn collega’s. Ik ben benieuwd naar zijn biografie ?

   2. “If I were not a Catholic, and were looking for the true Church in the world today, I would look for the one Church which did not get along well with the world; in other words, I would look for the Church which the world hated. My reason for doing this would be, that if Christ is in any one of the churches of the world today, He must still be hated as He was when He was on earth in the flesh. If you would find Christ today, then find the Church that does not get along with the world. Look for the Church that is hated by the world as Christ was hated by the world. Look for the Church that is accused of being behind the times, as our Lord was accused of being ignorant and never having learned. Look for the Church which men sneer at as socially inferior, as they sneered at Our Lord because He came from Nazareth. Look for the Church which is accused of having a devil, as Our Lord was accused of being possessed by Beelzebub, the Prince of Devils. Look for the Church which, in seasons of bigotry, men say must be destroyed in the name of God as men crucified Christ and thought they had done a service to God. Look for the Church which the world rejects because it claims it is infallible, as Pilate rejected Christ because He called Himself the Truth. Look for the Church which is rejected by the world as Our Lord was rejected by men. Look for the Church which amid the confusions of conflicting opinions, its members love as they love Christ, and respect its Voice as the very voice of its Founder, and the suspicion will grow, that if the Church is unpopular with the spirit of the world, then it is unworldly, and if it is unworldly it is other worldly. Since it is other-worldly, it is infinitely loved and infinitely hated as was Christ Himself. But only that which is Divine can be infinitely hated and infinitely loved.” (Fulton J. Sheen)

    Which side are you on, Juuls?

 4. @ Derks : zeer juist, het geloof werkt wonderen in de hand, en je illustratie tussen deze twee herders is zeer goed, de ene een boekhouder zonder geloof, de andere een herder met geloof en deze laatste kan heel veel bereiken.

 5. @juuls,
  Ik heb mgr. Gijsen leren kennen als een aimabel en zeer gelovig man, die het geloof in Limburg een flinke boost gaf. Vele vrijwillige en betaalde medewerkers zijn aan hém te danken, terwijl vele kerkgangers in Limburg hem nú nog dankbaar zijn.
  Hoewel hij omgeven was van vele vijanden (zelfs onder zijn directe ‘mede’werkers), heeft hij – in ieder gevel voor zover ik weet – nóóit een kwaad woord over iemand gezegd. Hij had geen medewerkers: vanaf het begin had hij alleen maar tégenwerkers.

  Mgr. Gijsen werd als kapelaan door Rome benoemd tot bisschop. Hierdoor voelden vele hoger geplaatste geestelijken zich gepasseerd. Bovendien hadden de bisschoppen van Nederland ándere kandidaten aan Rome voorgesteld. Al die voorstellen werden door Rome zeer welbewust terzijde geschoven.
  Bovendien stond dhr. Gijsen al bij de benoeming bekend als ‘orthodox’ katholiek. Daarmee werd bedoeld, dat hij recht in de leer was en niet meeging met alle ‘moderne’ veranderingen (zo waren de bisschoppen in Nederland bijv. voorstander van vrouwelijke priesters).

  De bisschoppen van Nederland waren dus echt niet blij dat mgr. Gijsen in hun midden kwam.

  Van kapelaan (dus als groentje) werd dhr. Gijsen dus ineens tot bisschop gebombardeerd.

  De naaste medewerkers van mgr. Gijsen vertelden mij recht in mijn ogen, dat zij mgr. Gijsen met álle middelen tegenwerkten en met álle middelen – zo zeiden zij mij – bedoelden zij ÁLLE middelen.

  1. Ik hoor alleen maar in de verhalen het woord dus…. en voor zover ik weet etc…. Geen woord over het misbruik… Typisch weer… In de Pius beweging precies hetzelfde… Dat misbruik ook hier wordt verzwegen wordt in de commentaren gewoon verzwegen. Evenals hier weer. Gijsen mag voor de Kerk van veel waarde zijn geweest in bepaalde opzichten. Maar ook op dat dossier schoot hij op zijn zachtst gezegd hevig te kort.. En dat wordt nu ook weer door menigeen hier bij deze commentaren en daar buiten verzwegen, goed gepraat.
   Er is GEEN ENKELE reden om dit goed te praten. Reageerders hier schetsen hem als een soort heilige.. Dat werp ik verre van me af…

 6. Terwijl de kerken al jaren vóór zijn benoeming steeds leger werden, opende mgr. Gijsen als enige bisschop in Nederland ’n seminarie (Rolduc). Al snel daarna deden de verhalen de ronde, dat homosexuelen zich in dat seminarie lieten inschrijven om zoveel mogelijk stennis te veroorzaken.

  Achteraf bezien was er maar één persoon in het seminarie, waarop mgr. Gijsen terecht kon vertrouwen: dat was zuster Teclane.

  Ook achteraf bezien, kon mgr. Gijsen ónmogelijk bevroeden, dat hij was omringd door zóveel vijanden. Bij zijn aanstelling had hij beter álle bisdommedewerkers kunnen ontslaan.
  Maar wat hij dan moeten en kúnnen doen?; hij was zélf nog ’n groentje! Zelfs voor ’n ervaren persoon had dit een bijna onmogelijke taak geweest.

  Bij dit alles komt ook nog, dat de huidige bisschop Wiertz erop gebrand was om zijn voorganger Gijsen neer te sabelen. Weet, dat mgr. Wierts ’n leerling was van de HTP. Dit hield in, dat dhr. Wierts en zijn ouders zoveel tegen de kerk wilden schoppen als zij konden. Zij wilden de kerk van binnenuit veranderen en naar hún hand zetten. Van de conservatieve Gijsen moesten zij absoluut niéts hebben. Zo draaide dhr. Wierts spoedig na zijn aantreden de maatregelen terug inzake katholieke scholen (dhr. Gijsen wilde dat katholieke scholen zich alleen katholiek mochten noemen als zij ook iets aan het geloof deden).
  Dhr. Wierts is dus zeer blij, dat hij mgr. Gijsen iets in de schoenen kan schuiven en dat ook nog publiekelijk kan doen. Mgr. Gijsen is tóch dood en kan zich dus niet meer verdedigen. Dit komt dhr. Wierts (en zijn hulpje, tevens schoolvriendje, dhr. Snackers) fantastisch goed uit.

  Één van de twee seksuele slachtoffers meldt, dat hij vele jaren niet wist bij wie hij vele malen op schoot moest zitten, maar dat hij dat hij nu éindelijk wist, dat dit de vroegere mgr. Gijsen was.
  Tja, hoe weet dat slachtoffer het nú ineens?: omdat mgr. Gijsen beschuldigd is???

 7. Al met al vind ik alle vertelsels over mgr. Gijsen maar vies stinken. Dit vooral, daar elk gezinslid van mij dhr. Gijsen vele malen heeft ontmoet. Hij kwam op ons zeer gelovig en integer over.

  Neem bij dit alles, dat mgr. Gijsen middels de cusus ‘Zekerheid en Vrede’ + middels de jaarlijkse gezinsvakanties te Rolduc tientallen serieuze gelovigen overhield, die zich gratis enorm gingen inzetten voor de kerk. Bij mgr. Gijsen kwam de r.k. kerk in Limburg steeds meer tot leven.
  Toen mgr. Wierts kwam, werd dit alles tegengewerkt. Ondanks die tegenwerking en ondanks door dhr. Wierts aangestelde (zwaar betaalde en intussen wegens onbetaalbaarheid ontslagen) theologen, zijn er in mijn directe omgeving nog twee echtparen die zich met hart en ziel zijn blijven inzetten voor de kerk. Beide echtparen zijn – net als ik – geestelijk gevormd door het gelovig onderricht van dhr. Gijsen en dus product van mgr. Gijsen.

 8. Het 2e verhaal over mgr. Gijsen betrof zijn dagelijkse rondgang ’s avonds in de slaapzaal van het semenarie.
  Hij zou hebben gekeken hebben hoe een van de priesterstudenten zichzelf bevredigde.
  Dit was een volgens de waarheidscommisie een inbreuk op de privacy van de leerling.

  Het andere verhaal had ik al hierboven omschreven: het betrof ’n seksueel ‘slachtoffer’, die vele jaren niet wist bij wie hij vele malen op schoot moest zitten, maar dat hij dat hij éindelijk na vele jaren wist, dat dit de vroegere mgr. Gijsen was.

  Op grond van dié twee verhalen is mgr. Gijsen door de waarheidscommissie ‘veroordeeld’ voor seksuele ‘activiteiten’.

  @juul, voordat U gaat roeptoeteren kunt U zich eerst beter oriënteren over de werkelijke aanklachten tegen mgr. Gijsen.

  1. Wat is er roeptoeteren aan? Nochtans veegt u weer alles onder het karpet. Zoals de kerk al jaren heeft gedaan. Het zijn vaak de liefste ooms en tantes die incest plegen. Wat er nu weer gebeurd is de slachtoffers zwart maken. Geen enkel woord van medeleven of inleving.. Alleen weer uitgaan van complot denken. Alleen de ‘geliefde’ Gijsen verdedigen. Want hij stond voor waar de reageerders hier voor staan… Maar de reageerders hier staan kennelijk vierkant achter de figuren met hun fouten. Zoals de kerk jaren waarschijnlijk zelfs eeuwen heeft gedaan!

 9. Om mijn vorige reactie zo volledig als mogelijk te maken:
  Ik had daar het woordje ‘stiekem’ vergeten.
  De betreffende zin moet dus luiden:
  Mgr. Gijsen zou stiekem hebben gekeken hebben hoe een van de priesterstudenten zichzelf bevredigde.

 10. @juuls,
  Ú heeft alles van de (zeer voor-ingenomen) media gehoord.

  WIJ in Limburg hebben mgr. Gijsen als persoon van zeer nabij meegemaakt, net zoals wij de gevolgen van zijn beleid persoonlijk hebben ondervonden. En dat alles was zéér positief. Zo zijn nog vele vrijwilligers zelfs nú nog een produkt van mgr. Gijsen.
  Of hij een heilige was, laten wij natuurlijk geheel aan God over, maar in veler ogen was hij in ieder geval daarin zeer ver gearriveerd.
  Dat beeld van hem is natuurlijk intussen negatief beïnvloed door alle verhalen van de media.

  Ook hebben wij mgr. Wiertz persoonlijk meegemaakt en net zoals wij de gevolgen van zijn beleid persoonlijk hebben ondervonden. En dat alles was zéér négatief.

  Over seksuele misbruik in de jaren ’60 (ruim voordat mgr . Gijsen bisschop werd) en het toen heersende moraal heb ik al elders op deze site geschreven. Zo heb ik met eigen ogen gezien, dat meerdere personen met jongeren van de basisschool seksueel aan het rotzooien waren. Ook heb ik met eigen oren gehoord, dat politie en justitie daar niét tegen optraden.

  Het heersende moraal en de opkomst in de jaren ’60 van:
  Birgitte Bardot + ‘de pil’ (waarin ouders onder druk van de politiek géén zeggenschap over hun eigen kinderen kregen) + provo- en hippiebeweging + baas in eigen buik – beweging + de internationale(!) erkenning van dhr. Brongersma, Eerste Kamerlid namens de PvdA (propageerde vrije seks met álle leeftijden).

 11. Om die kwestie in de juiste context te kunnen plaatsen, moet gezegd worden dat in die tijd bij de marine het schandaal naar buiten kwam van twee broers onderofficieren van het Korps Mariniers. Zij waren super zweminstructeurs en hadden een jongens zwemteam geformeerd, dat hoog scoorde bij de jeugd kampioenschappen, en voor zover ik me herinner, zelfs NL kampioen geworden is. Zij hebben misbruik gepleegd, maar werden door de leiding overgeplaatst. Verder praatte niemand erover. Ieder slachtoffer is teveel, maar de media heisa hierboven is door een vrijmetselaar krant als de NRC opgestart, de grootste leugenkrant van NL. Zij doet dit bewust om de Kerk schade te berokkenen. Gezwegen wordt over de misbruik gedragingen in de sportwereld of in de onderwijs wereld of elders. Met name de sport wereld is berucht. Tegenover Mgr. Gijsen is ook sprake van een hetze, ik kan me dat nog goed herinneren. De media hebben hem compleet zwart gemaakt, want hij distantieerde zich van de NL gekte in de jaren 1960 en 1970. Nu zeggen we, hij was dissident. In IJsland was hij welkom, daar had de gekte niet zo extreem toegeslagen.

 12. Mgr. Gijsen werd precies op tijd geïnstalleerd als bisschop:
  De seksuele revolutie was op z’n hoogtepunt (of dieptepunt) + het kerkbezoek was minimaal door Vaticanum II + de gehele kerkleiding was stuurloos (van kapelaans tm bisschoppen).
  Het was in dié sfeer, dan Mgr. Gijsen bisschop werd.

  Eind jaren ’80 tot beginjaren ’90 kregen veel kinderen van de jaren ’60 gewetenswroeging van alles wat zich binnen hun gezinnen en bij hun kennissen afgespeeld had. En dáár is volgens mij mgr, Gijsen het onschuldige slachtoffer van geworden.

 13. Het invulhandboek voor het vak godsdienst, Curieus 5, van uitgeverij Van In, wordt momenteel in veel Vlaamse ASO-scholen gebruikt. Ook dat boek bevat teksten en afbeeldingen die, indien niet geduid, impliciet reclame kunnen maken voor abortus.
  Bijvoorbeeld op pagina 20: Naar Dirk Verhofstadt in gesprek met Etienne Vermeersch: een zoektocht naar waarheid: “De Australische ethicus Peter Singer gelooft dat ethiek vooruitgang maakt. (…) Het is een langzaam uitdijen van de cirkels van identificatie en empathie met anderen. Denk maar aan de afschaffing van de slavernij, de burgerrechtenbeweging voor de zwarten in de Verenigde Staten, de afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika, de vrouwenrechten, het zelfbeschikkingsrecht inzake abortus en euthanasie, de rechten van homoseksuelen (…)” Volgende vraag wordt hierbij op pagina 21 aan de leerlingen gesteld: “Wat betekent de zin: het is een langzaam uitdijen van de cirkels van identificatie en empathie met anderen?” Het handboek stelt geen vraag in de zin van: “Waarin verschilt de visie van Peter Singer met die van de traditionele katholieke moraal?” Dat moet de leerkracht zelf bedenken.
  Op pagina 80 in hetzelfde handboek staat een foto van een agressieve Pro-life-actie in de VS met mensen die plakkaten opsteken in de zin van “You’re going to hell.” Het handboek geeft de indruk dat deze zelfde mensen verantwoordelijk zijn voor moord op artsen die abortussen uitvoeren. Dat kan maar is niet bewezen. Er volgt ook geen woord over de meer positieve traditioneel katholieke bewegingen zoals “Family, Tradition, Property” die op een niet gewelddadige wijze op straat in dialoog gaan met voorstanders van abortus om hen met wetenschappelijke, filosofische en theologische argumenten te weerleggen. Op pagina 81 worden de Pro-Life-bewegingen zonder nuancering van de kant van het handboek gecatalogeerd onder “Bronnen van kwaad.” De noodzakelijke nuancering moet ook hier van de kant van de leerkracht komen.

 14. Het is echt ongelofelijk. Als lid van de katholieke gemeenschap schaam ik me dood. Nog steeds wordt er geschermd met … ja maar elders gebeurde het ook en daar veel erger. Steeds maar weer dat afschuiven. Ik wordt er misselijk van. Een van de zaken die me als katholiek hebben weggedreven. Van Rooijen die wederom de schuld legt bij vrijmetselaars. Daders zijn nergens toe aangezet van Rooijen ook niet door vrijmetselaars. Het toedekken en verzwijgen is ook een daad van leden van de Kerk. Gijsen is net zo schuldig als ieder…. Dader of niet… Kennis van eea moet er zijn geweest. En daar niks aan doen is net zo erg!

 15. @juuls,
  Ik heb – zo volledig als mogelijk – de ónmogelijke missie van mgr. Gijsen geschetst.
  Ikzélf vind Uw reactie ongelofelijk (Uw eigen woorden) en zelfs totaal ongevoelig.
  Net zoals wijzelf, had mgr. Gijsen drie handicaps: hij had slechts één hoofd en twéé handen. Álles tegelijk aanpakken is en was ónmogelijk – zelfs achteraf bezien.

 16. @juuls,
  Net zoals wij, was mgr. Gijsen uitdrukkelijk NIÉT aangesteld als aanklager of rechter.
  Hij was aangesteld als de hérder van de Nederlandse provincie Limburg.
  Welnu, dát heeft hij – als groentje(!) – bijna perfect gedaan: bevolking het R.K. geloof teruggegeven (door ’n boek uit te geven + vele cursussen) + bisschoppen van Nederland laten nadenken over hun te volgen koers + terugdringen van pedoseks.

 17. Hierbij ben ik – ocharme – compleet vergeten, dat mgr. Gijsen een seminarie (= een priesteropleiding) heeft opgericht, waaruit diverse bisschoppen zijn voortgekomen, evenals vele vrijwilligers.
  De geest van mgr. Gijsen waait dus door tm heden.

 18. @ juuls,
  wat zou jij er dan aan doen ?

  Bijvoorbeeld alle daders zonder meer in de gevangenis, dan moeten er gevangenissen bijgebouwd worden en meer personeel, niet alleen parochies vallen zonder priester maar ook veel gezinnen vallen zonder vader. En dan hebben we nog alleen maar over het mannenvolk gesproken, als je ook nog over de vrouwelijke misdadigsters begint met of zonder occulte hobby’s zoals de veel voorkomende hekserij tegenwoordig ongekende hoogten bereikt moet je toch stilaan eens gaan nadenken over de totale vrijheid van zeden en geweten zoals de modernisten dat zo graag genieten en verkondigen, en euh, verdedigen, euh, verdedigen . . . dat eigenlijk niet !
  Ik zie slechts haat tegenover ernstige mensen . . . dat is niet hetzelfde als verdedigen van de moderne levensstijl . . .

  Misschien blijken de Traditionelen uiteindelijk heel wat minder kwaadaardig dan de modernisten !!!

  Modernisten, hebben zij betere regeltjes ?
  Betere moraal ?
  BETERE GEHOORZAAMHEID AAN GOD ???

  Juuls, waar haal jij je moraal vandaan ?
  Vertel dat nu eens !
  Als modernist hoef je niet eens echt te gaan biechten !
  Ten zeeeeerste nieuwsgierig hoe het komt dat jij zoveel beter bent.

  1. Eric-b-l schreef: “Bijvoorbeeld alle daders zonder meer in de gevangenis, dan moeten er gevangenissen bijgebouwd worden en meer personeel, niet alleen parochies vallen zonder priester maar ook veel gezinnen vallen zonder vader.”

   De doodstraf voor kinderschenders, op een voldoende schrikwekkende wijze om potentiële andere daders af te schrikken. In het geval van priesters en bisschoppen: Eerst laïciseren en daarna overleveren aan de Staat voor de doodstraf. Voor dergelijke gruweldaden moet de strafroede ijzersterk zijn.

   Gedurende de twintigste eeuw heeft de judeo-maçonnerie veel infiltranten geplant in de seminaries en de kloosters (zie het getuigenis van Bella Dodd), en sommigen daarvan laten zich “traditioneel” en “conservatief” noemen, terwijl zij in werkelijkheid radicale vrijzinnigen zijn, om zoveel mogelijk rottigheid in de rangen van de heilige Kerk te verspreiden.

   De satanisten denken dat zij magische krachten krijgen door kinderen te ruïneren. Sekten zoals de “Ordo Templi Orientis” van Crowley zijn op het walgelijk concept van “seksmagie” gebaseerd.

   Katholieken mogen geen enkele tolerantie hebben voor die geïmporteerde vuiligheid.

  2. Die knul “juuls”, wil er niets van begrijpen, beste Eric. Nogmaals, ieder geval is te veel, maar hij heeft zich hier doen kennen als een starre modernist, verknocht aan : huilie huilie met de wolven in het bos !!
   Mgr. Gijsen was hun doelwit. Nooit meegemaakt dat een bisschop zo onterecht, op zo vele vlakken, door het slijk werd getrokken. De enige die het voor hem flauwtjes opnam, was Mgr Simonis, vanuit Rotterdam, te midden van de turbulente hetzes in de op hol geslagen NL kerk : “ja, zo duidelijk, en recht in de leer, durf ik het niet te zeggen.”
   Als er geen Hemelse zegen had gerust op het seminarie van Mgr. Gijsen, dan was het niks geworden. Het tegendeel blijkt, volgens P. Derks hierboven, er zijn zelfs toekomstige bisschoppen opgeleid.
   Spendeerde de vrijmetselaar krant NRC, indertijd, plus de rest van het cultuur marxistische media kartel, ook aandacht aan de misbruik gevallen in de onderwijswereld, de sportwereld, de protestants geestelijke wereld, of de stuitende Talmud wereld met pedo regels voor mannelijke gezinshoofden ?? Te stuitend voor woorden. Maar, neen dus, die blijven terzijde liggen. Maar de zeldzame gevallen binnen de katholieke clerus vanaf de tijd van WO II, werden uitvergroot. Die relatieve geringheid komt nooit ter sprake. Voor zover ik me kan herinneren ligt dat dicht bij de 1%. Geen andere beroepsgroep benadert dat lage percentage. In de VS, waar alles uit de kast gehaald werd gehaald door de joods maçonnieke media om tegen de katholieke Kerk te ageren, lag dat percentage op ongeveer 0,5% !

 19. P. Derks zegt:
  Mgr. Gijsen werd als kapelaan door Rome benoemd tot bisschop. Hierdoor voelden vele hoger geplaatste geestelijken zich gepasseerd.

  P.Derks je vergist je.
  Ad Simonis was kapelaan op het moment van zijn bisschopsbenoeming.
  Wat waar is:
  Joannes Gijsen, was op het moment van zijn bisschopsbenoeming de rector van een rusthuis voor bejaarde nonnen te Nunhem, en een goede vriend van Simonis.

  P.Derks zegt:
  Terwijl de kerken al jaren vóór zijn benoeming steeds leger werden, opende mgr. Gijsen als enige bisschop in Nederland ‘n seminarie (Rolduc).

  P.Derks, bedoel je dat in 1972 de Limburgse kerken leeg waren en in 1993 weer uitpuilden?

  P.Derks zegt:
  Ook achteraf bezien, kon mgr. Gijsen ónmogelijk bevroeden, dat hij was omringd door zóveel vijanden. Bij zijn aanstelling had hij beter álle bisdommedewerkers kunnen ontslaan.
  Maar wat hij dan moeten en kúnnen doen?; hij was zélf nog ‘n groentje! Zelfs voor ‘n ervaren persoon had dit een bijna onmogelijke taak geweest.

  P.Derks, voor een ervaren man wellicht wel, maar de objectieve waarheid is dat dit groentje zoals jij hem noemt, binnen een jaar vrijwel zijn hele staf en veel medewerkers de bons heeft gegeven, dan wel dat deze mensen heel gauw vertrokken omdat ze niet met deze polariserende man konden samenwerken.

  Voor mensen die een eerlijk(er) verhaal over deze Bisschop willen horen, dan hier over deze voor polarisatie en tweedracht zaaienden herder wordt gegeven:
  https://www.anderetijden.nl/programma/1/Andere-Tijden/aflevering/346/Bisschop-Gijsen

 20. @Theo Janssen,
  U leest wat ik niét geschreven heb.
  Ik heb niét geschreven: Hierdoor voelden vele hoger geplaatste geestelijken zich gepasseerd.
  Wél heb ik geschreven, dat hij kapelaan was.
  Dat klopt toch? want je kunt een rector van ’n klooster niet met een pastoor vergelijken.

  Blijkbaar ken ik mgr. Gijsen véél beter dan U: ik ben niet werkzaam geweest in het bisdom, maar heb in velerlei functies met hem samengewerkt.

  Irma: U oordeelt zonder iemand te kennen. Maar … als ik mij niet vergis, was er ook een Irma ten tijde van de beschuldigingen.

 21. Als ik mij goed herinner, was die Irma ’n homofiel die zich had laten inschrijven als priesterstudent.

 22. Aan P.Derks en Jules van Rooyen …

  Ik ben het 100% geheel met “@”Juul eens ..en wil ik dan ook beginnen met de volgende woorden van Geert Wilders.. en om die dan toe te passen op het onderwerp, ik citeer: “Niemand beledigt de groep Marokkanen meer dan de Marokkanen zelf.. daar hebben ze mij niet voor nodig”.
  (Wel moet ik benadrukken dat ik geen fan van Geert Wilders ben).

  Na de schande voor de kerk van seksuele [misdrijven] door priesters is het overplaatsen van die daders in zekere zin een “mis”daad tegen toekomstige slachtoffers van die priesters.. een schande in de 2e lijn ..de kerkelijke hiërarchie heeft zich: om met de woorden van Geert Wilders te spreken, zichzelf nóg meer te schande gemaakt, want de bisschoppen waren feitelijk rechters over die priesters.

  Als een bisschop een priester zomaar kon overplaatsen ..zo [kon] hij dan ook zo’n priester opleggen zich voor hun [hele leven] terug te trekken in een klooster, omwille van zijn eeuwige behoudenis van zijn ziel. Die kapelaan die zich tot tweemaal toe tegen een boom aanreed toont aan dat hij geen berouw kon opwekken.. tot vergiffenis , want anders had hij zich niet in wanhoop en schaamte het leven genomen.. in een beslotenheid van een klooster was dat misschien wel tot stand gekomen.. en wordt hij niet ?! met de nek aangekeken.

  Én omdat het slachtoffer tegelijkertijd ook een burger is kan hij ook nogeens aangifte doen bij de overheid ..en hoe die verhoudingen.. verdragen zijn, daar ben ik niet van op de hoogte.

  Ik ken zelf een verhaal vanuit de buurt van Valkenburg waar een kapelaan of pastoor met zijn huishoudster, en ik geloof ook nog met geld van de parochie, er vandoor was gegaan.
  Na een zekere tijd ging het kerkbestuur in onderhoud met mgr. Castermans …het kerkbestuur hield zich voor de domme en liet Castermans eerst zijn verhaal doen en dat verhaal hield een verdoezeling van feiten in.. maar toen kwam het kerkbestuur uit de hoek met wel de feiten.

  Het bleek dat ook hij op de hoogte was van die feiten, maar hij draaide er omheen om het kerkbestuur met een kluitje het riet in te sturen. De brave Castermans was dus betrapt op een leugen en toen werd hij op [hun] kwaad ..geuit met een vloek ..omdat ze hem dat eigen verhaal hadden laten vertellen, terwijl zij zelf toch ook al op te hoogte waren van de feiten.. van de waarheid van het gebeuren.. het was dus absurd dat een geestelijke kwaad wordt op anderen alsof zij hem tot een leugen hadden aangezet.. als het niet zo ernstig was moet je er nog om lachen ook.

  Kardinaal Danneels heeft ook zo’n priesters overgeplaatst..in de volksmond ben je dan een smeerlap en een verrader, een crimineel.. want je biedt mogelijkheden aan tot het maken van nieuwe slachtoffers.. Als de kerk streng was opgetreden tegen zo’n priester was dat tevens een signaal aan andere priesters die zo iets dergelijks in gedachten hadden.. (en wat al eeuwen gebeurt) ..de kerk had dan in ieder geval niet zo’n schade opgelopen als nu het geval is.

  Ook wat Jules van Rooyen betreft inzake zijn verhaal over die militair, lijkt mij zo iets dergelijks het geval te zijn ..wat stinkt.

 23. @Juul,
  Als ik ’t goed begrepen heb, heeft U de R.K. kerk verlaten vanwege de vele wel of niet ware roddels over geestelijken. (Mocht ik het verkeerd begrepen hebben, dan is dit stuk óók verkeerd):

  Het geloof is het meest belangrijke en waardevolle bezit in iemands leven.
  U heeft het belangrijkste en meest waardevolle in Uw leven als waardeloos grof vuil weggezet op basis van gehoorde geruchten.

  Dan zat Uw geloof niet diep en lijkt op Mt. 11,8-11,9,19.
  Dit stukje evangelie komt ruwweg neer op:
  Jezus zei: Waar zal Ik dit geslacht vergelijken? Johannes de Doper eet en drinkt niet. Men zegt: “Hij is van de duivel bezeten.”
  Jezus eet en drinkt wél. En men zegt: “Kijk die gulzigaard en wijndrinker, vriend van tollenaars en zondaars.”

  Mijn moeder zei vroeger tegen mij: Ik ga niet naar de kerk vanwege die en die priester. Ik ga naar de kerk omdat ik gelóóf.

 24. @Jo
  Natuurlijk was dat een schandelijke kwestie, betreffende de twee onderofficieren, beste Jo. Ik doe daar niets aan af. Ieder geval is te veel. Maar in die tijd, werd overplaatsing overal toegepast, ook in de “werelden” die ik genoemd heb, sport, onderwijs, en elders. Men praatte daar niet over, men plaatste over, en de boel bleef de boel. Men wilde indertijd rust in de tent en niet alles overhoop halen. Gaat het met de huidige aanpak van openheid soms beter, met homo propaganda, transgenderisme, lbtg vlaggen, enz. ?? Nu kunnen homosexuelen kinderen adopteren, om, zoals een NL komiek van de TV zei, er “goede homo sexuelen van te maken”. Maar de Talmud wereld is de allerergste, want de betreffende pedo regels in de Talmud zijn er de oorzaak van dat alle top feministen, Jodinnen zijn. Dochters die zelf misbruikt zijn geweest. Ik wist dat toen allemaal niet, maar, vermoedelijk, ben ik er zo één tegengekomen. Zij was à-typisch, feministisch, katholiek en tevens joods van top tot teen.

 25. P.Derks ik heb de woorden waarvan jij zegt dat je dat niet gezegd heb, gecopieerd uit jouw bijdrage en in die van mij geplakt.
  Uiteraard mag je ontkennen dat je het geschreven hebt, maar iedereen kan het in deze draad nalezen.
  Dat Jo Gijsen rector van een nonnenklooster was toen hij tot Bisschop werd benoemd mag jij gerust ontkennen, maar daarmee verander je de feiten niet.

  Maar goed als jij er gelukkig van wordt, ga je gang.

 26. @Theo Janssen,
  U heeft 100% gelijk. Echter, de functie van kapelaan verschilt nauwelijks van die van ’n rector in ’n beschermd klooster.
  Ik wist dit niet meer, daar ik allerlei artikelen in de computer heb staan, die ik zeer goed gecontroleerd heb op waarheid (zowel vóór, als ten tijde van de beschuldigingen). Ik had dat stukje ongezien 100% overgenomen van mijn computer-archief,

  Maar afgezien dáárvan, U neemt steeds stukjes van mijn reacties zonder het geheel te (willen) zien.
  Overigens, ik merk tot mijn verrassing de laatste tijd steeds meer Gijsen – volgers (die bijna allemaal de tongcommunie willen (zeker ’n vijf á zes stuks).
  Is dat bij U óók het geval? (Graag heb ik hier antwoord op ten behoeve van mijn archief.)

  1. Voor uw archief, “voor het juiste perspectief” en voor het broodnodige evenwicht mogen in deze reeks ontboezemingen van aanhangers van bisschop Gijsen, de titels van een aantal studies alsmede boeken vol feiten en analyses over ’s mans leven en beleid niet ontbreken. Ik noem hier de tot op heden belangrijkste; lezing/bestudering van harte aanbevolen alvorens te (ver)oordelen:
   – “Johannes Gijsen, omstreden bisschop”, door Richard Auwerda, A’dam 1973;
   – “Wat hier gebeurt is macht: een actueel-theologisch onderzoek” (naar het gedrag van mgr. Gijsen), door A.F.M Engels e.a. van het Utrechts Theologencollectief, Hilversum 1975;
   – “De machtsuitoefening van Mgr. Gijsen: uitgebreide samenvatting van de artikelenreeks over de actueel-theologische doctoraalscriptie ‘Wat hier gebeurt is macht’ in weekblad ‘Op de keper’, door Bert Boelaars, Heythuysen 1975;
   – “De kromstaf als wapen, Bisschopsbenoemingen in Nederland”, door Richard Auwerda, Baarn 1988; (m.n. over de voorgeschiedenis van G.’s benoeming, de bezwaren tegen Rolduc, zoals de slechte screening, enz.)
   – “Rolduc, De laatste dagen van een kleinseminarie”, door Twan Geurts, A’dam 2011;
   (m.n. p. 91 e.v. Jo Gijsen als kwelgeest voor zijn mededocenten)
   – “Bisschop Gijsen, profeet in eigen land, Een journalistiek verslag van 21 jaar kerkgeschiedenis in Limburg 1972-1993, door Ber Crouzen, 2009;
   – “In Gods naam, De affaire Joep Haffmans. Een onthutsend beeld van de katholieke kerk en haar leiders”, door Henk Langenberg en Maarten van Laarhoven, A’dam 2011. (Dit krijg je ervan als je vanwege het verlangen naar succes als bisschop de selectie van priesterkandidaten laat versloffen: een hele jaargang prutsers die de kerk in Limburg grote imagoschade berokkende. ‘Alleingang’ binnen een kerkprovincie; geen boodschap hebben aan collega’s in het ambt en tevens volgzaamheid, gehoorzaamheid en dociliteit eisen van [kandidaat] ondergeschikten, baart natuurnoodzakelijk naïeve, geestelijk en maatschappelijk onrijpe lieden voor het ambt, en uiteindelijk – zoals blijkt – ook grote schade aan mensen en de zaak van Jezus Christus, de verspreiding van het Evangelie via de kerk!)

 27. google ‘ns op:
  Tijd voor diepgaand onderzoek naar misbruik in de kerk – AD.nl
  als U bent geabonneerd op het AD (Algemeen Dagblad) dan kunt U het artikel zélf lezen:

  woensdag 12 januari 2011
  Ter Schure en Jo Gijsen vals beschuldigd
  Ton van Schaik kon het niet beter verwoorden. Hieronder een stukje dat ik geplukt heb van het internet. De vraag rijst of de Redacties van de Nederlandse kranten, die zo hun best gedaan hebben om de beide bisschoppen te beschuldigen, nu ook met een rectificatie zullen komen….Ik vrees van niet.

  “Eind november was er rumoer over seksueel misbruik door de salesiaan en latere bisschop van Den Bosch Jan ter Schure. Wie de nuchtere feiten op zich laat inwerken ziet al snel hoe weinig grond die beschuldiging heeft en hoe groot het risico dat ze bij de categorie ‘Bolderkar’ terechtkomt.

  De twee meest spraakmakende misbruikverhalen tot nu toe gingen elk over een bisschop: Jo Gijsen en Jan ter Schure. Het eerste was een flinterdun surveillantenverhaal van om en nabij 1960, dat binnen de kortste keren aan zijn irrelevantie bezweek. De tweede geschiedenis, die over Ter Schure, speelt nog langer geleden, namelijk eind jaren veertig, begin jaren vijftig. En ze lijkt al even wankel. Tenminste voor wie de moeite neemt de omstandigheden van destijds en het c.v. van de beweerde dader na te gaan”.

 28. De volgende hoogwaardigheidsbekleders hebben állen gestudeerd in het door mgr. Gijsen opgerichte seminarie te Rolduc:
  1. Wim Eijk, Aartsbisschop van Utrecht
  2. Jan Hendriks, Bisschop van Haarlem-Amsterdam
  3. Everard de Jong, Hulpbisschop van Roermond
  4. Jan Liesen, Bisschop van Breda
  5. Bert van Megen, Apostolisch nuntius te Vaticaanstad
  6. Jos Punt, Emeritus-bisschop van Haarlem-Amsterdam
  7. Harrie Smeets, Bisschop van Roermond

 29. @Jules van Rooyen ..

  Ik wil je iets vergelijkbaars vertellen…van waarom mijn stelligheid in mijn denken.

  Eén tijd geleden was ik wandelen en opeens eens hoorde ik een schreeuwend schelden achter mij toen ik omkeek zag ik een vrouw half hangend uit haar auto met haar vuist aan het zwaaien.
  Ze reed achter een man op leeftijd in een sportwagen met open dak, -dus rijk 😂 en toch dakloos-
  Op een paar honderd meter afstand wist ze hem bij een rotonde-overgang klem te rijden en werd de politie gebeld. Én wat bleek: de man was dronken en Daarom was ze bang dat hij iemand aanreed. Zij was verpleegster in een verzorgingshuis aan de betreffende rotonde.

  Dus die verpleegster hield rekening met wat er [eventueel] kon gebeuren door die dronkenschap van die man… en dat zou ook zo moeten zijn met die bisschoppen en kardinalen die met een zaak worden geconfronteerd als misbruik.

  Je schreef: ▪︎Maar in die tijd, werd [overplaatsing] overal toegepast, ook in de “werelden” die ik genoemd heb, sport, onderwijs, en elders. Men praatte daar niet over, men plaatste over, en de boel bleef de boel. Men wilde indertijd [rust in de tent] en [niet] alles overhoop halen.▪︎

  Dat is toch absurd.. dat zij RUST in de tent wilden en dat nieuwe slachtoffers juist de rust in hun innerlijke “tent” verloren ..en dat voor de rest van hun leven.. dus voor het leven getekend en ligt alles overhoop en dan wil ik het nog niet hebben wat voor een impact dat in zo’n gezin heeft in verdriet en vernedering.

  Dat is dus [strafbare verwijtbare nalatigheid] van die mensen die overplaatsing mogelijk maakten en of dat van hogere leidinggevenden van welke vereniging dan ook kwam .. van bisschop Gijsen, paus of welke kardinaal dan ook.. het is meer dan schandalig en ergerlijk.. dat men op zo’n lichtzinnige !!! wijze daarmee omgaat.. de persoon als individu is dan ondergeschikt aan het algemeen belang.. net zoals dat is bij de NWO .. de illuminati-vrijmetselarij en hun satanische bezetenheid.

 30. Een kleinseminarie (ook wel klein seminarie gespeld) is een instelling van secundair onderwijs, waar de leerlingen worden voorbereid op de eigenlijke priesteropleiding in een (groot)seminarie. Kleinseminarie was vooral een opleiding voor jongens in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
  Nedernad kent vier grootseminaries.
  Rolduc herbergt twee grootseminaries. Naast de studenten van het Grootseminarie Rolduc volgen tevens de studenten van het Diocesaan missionair Groot Seminarie Redemptoris Mater (Neocatechumenale Weg) de colleges op Rolduc.

  Rolduc heeft een geschiedenis die teruggaat tot het jaar 1104 en is een omvangrijk en toeristisch complex, welke goed is gerestaureerd in opdracht van mgr. Gijsen. Dit complex is na afspraak te bezichtigen.
  Voor nadere info, zie de sites:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_Rolduc
  https://www.rolduc.com/nl/rondleidingen.html

  Zoals iedereen zal opmerken, had mgr. Gijsen vele talenten, waarvan zwaar gebruik is gemaakt. Zo was hij onder andere Doctor in de Kerkgeschiedenis, docent op de Academie van Bouwkunst te Maastricht (vanaf 1964) en was hij een goed schrijver van vele religieuze boeken. Vooral het boek ‘Zekerheid en Vrede’ was een topstuk, het lezen en bestuderen absoluut waard.

 31. correctie:
  Nedernad kent vier grootseminaries
  Dit moet zijn:
  Nederland kent vier grootseminaries.

 32. Nederland kent vier grootseminaries.
  Een kleinseminarie (ook wel klein seminarie gespeld) is een instelling van secundair onderwijs, waar de leerlingen worden voorbereid op de eigenlijke priesteropleiding in een (groot)seminarie. Kleinseminarie was vooral een opleiding voor jongens in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
  Rolduc kent twee grootseminaries, welke gevestigd zijn in een groot en historisch en toeristisch bezienswaardig complex, waarvan de geschiedenis teruggaat tot het jaar 1104.
  Het is in opdracht van mgr. Gijsen goed gerestaureerd. Hij had vele talenten waarvan zwaar gebruik is gemaakt. Zo was hij onder andere Doctor in de Kerkgeschiedenis, docent op de Academie van Bouwkunst te Maastricht (vanaf 1964) en was hij een goed schrijver van vele religieuze boeken (waarvan ‘Zekerheid en Vrede’ ’n waar topstuk was: de moeite van het lezen en bestuderen absoluut waard

 33. @Jules van Rooyen,
  Bij deze beaam ik dat bij kindermisbruik in die tijd, overplaatsing overal(!)werd toegepast,
  Sterker: politie en justitie grepen zeer welbewust(!) NÍET in.
  Nóg sterker: de politieke partijen wilden seks toestaan voor ÁLLE leeftijden, dus ook voor baby’tjes.
  Zo was dhr. Brongersma (1e kamerlid voor de PvdA) officieel lid van pedovereniging Martin én was hij in Nederland en in Portugal koninklijk gedecoreerd voor al werk om het seks voor álle leeftijden toe te staan.

 34. @ P.Derks ..

  Zo mgr. Gijsen ook voor overplaatsing heeft meegewerkt..zal hij in deze niet aan Gods oordeel zijn ontsnapt ..en is zelfs te vrezen voor zijn eeuwige behoudenis.
  MATTHEÜS 18:6 geldt zeker voor priesters bisschoppen en kardinalen.

 35. @Jo,
  U BLIJFT (vertwijfeld) zoeken waar mgr. Gijsen schuldig aan zou kunnen zijn.
  Ik noem dat uitermate grof schandalig..

 36. @Jo
  Uit uw reactie blijkt, beste Jo, dat er onvoldoende zicht is op de perverse, andere kant van de misbruik medaille. Het misbruik van beschuldiging op onschuldigen, is ook misbruik dat levens kan verwoesten. Vooral katholieke prominenten en katholieke geestelijken zijn kwetsbaar. Zij zijn doelwit, vijanden rondom. Het probleem zijn de getuigen. Bij de Bolderkar affaire in NL, jaren terug, speelde dit ook. Er waren geen getuigen, enkel een beschuldiging. Er zijn zelfs kinderen geweest die vanuit het niets, enkel wraak wilden nemen. Op niets gebaseerd vonden zij gehoor. Kan me nog herinneren dat een dochter de eigen vader wilde pakken. Later bleek de enorme leugen. Ook gevallen bekend geweest van rancuneuze gescheiden vrouwen, die hun ex-man wilden “pakken”. Of zij beschuldigden zelf, of zij zetten kinderen aan dat te doen. Welke verwoestingen voor een geheel gezin. De vroegere aanpak, van overplaatsing en voorkomen van recidive, heeft verreweg de voorkeur. En een beschuldiging moet gepaard gaan aan een getuige, zoals het strafrecht dat in algemene zin eist. Niks geen uitzondering voor een misbruik kwestie. Onschuldig beschuldigde mensen met een levenslang trauma opzadelen, is een gevolg van huidige hysterie aanpak ! Hetzelfde pad is gevolgd bij de me-too affaire. Datzelfde gebeurt nu ook met de “afstand regel”, van de griep hysterie.
  Verdeeldheid zaaien is de crux van het judeo-maçonnieke systeem dat onze beschaving wil vernietigen. Dat is niet uit op uw welzijn of dat van ons allen. Zij willen van ons gedweeë slaven maken. Heeft U daar wel eens aan gedacht, beste Jo ?
  Valse, of ten minste dubieuze getuigenis tegen Mgr Gijsen is ook zo gebeurd.

 37. @Jo,
  Valse beschuldiging van seksueel misbruik heeft grote(!) gevolgen:
  Men kan er maatschappelijk, geestelijk, lichamelijk én financieel vollédig(!) aan kapot gaan. Zodat er werkelijk een wrak overblijft (áls betreffende die beschuldiging al overleeft). Hele familieverbanden worden daardoor voorgoed(!) uit elkaar gerukt.
  Pas dus zeer goed op met valse beschuldiging van seksueel misbruik. Zoiets zou het leven van de beschuldigde én van U volledig kunnen verwoesten.

 38. Aan P.Derks en Jules van Rooyen…

  [Zo] mgr. Gijsen ook voor [[overplaatsing]] heeft meegewerkt…

  Jullie moeten wel goed lezen, ik had het over overplaatsing van priesters en niet over iets anders
  -Zo- mgr. Gijsen.. ..zo impliceert een >> ? Dat wil niet zeggen dat hij het gedaan heeft ….maar als hij voor overplaatsingen heeft ingestemd is hij schuldig ..net zoals kardinaal Danneels..waarvan het wel bekend zou zijn. ….voor [niemand] is er een uitzondering die voor overplaatsing heeft gezorgd.

  Eén kardinaal of bisschop die zich schuldig maakt aan zo’n betreffende overplaatsing moet uit het ambt worden gezet … zonder uitzondering ..ook al is hij op ander gebieden voortvarend geweest.
  Én Nogmaals: .. is dan Mattheüs 18:6 van toepassing.
  Ook moet men een VEEL STRENGER beleid voeren voordat iemand toegelaten wordt ..en dat op ALLERLEI gebieden van de opleiding.
  De Franse Paus en de grootvorst (Jesaja 32) zullen daar voor zorgen na de Grote Waarschuwing van Garabandal. ..onverbiddelijk.

 39. @Jo,
  Ik hoop van ganser harte dat U en ik véél barmhartiger zullen worden ontvangen door onze Heer en Meester dan wijzelf zijn. Zo niet, dan zie ik het duister in voor ons allemaal.

 40. Aan eric-b-l …….inzake 22 september 2020 om 16:23..

  Eric ..wat wil je nu met die verwijzing zeggen ..spreek je toch gewoon uit.

  In de samenleving wordt een mens gestraft bij misbruik.
  Een priester met een zelfde misdrijf komt er mee weg zonder straf en wordt gewoon overgeplaatst
  dat is toch te zot voor aan te horen, absurd.. zijn leven lang uitboeten in een klooster is de enigste optie tot redding van zijn eigen ziel.
  Wie dat niet begrijpt heeft een tekort aan vitamientjes in zijn inlevingsvermogen, in zijn gevoelsleven.

  1. Voor kinderschenderij is er de doodstraf; de doodstraf werd helaas in Europa afgeschaft om misdaad aan te moedigen.

   De meeste kinderschenders hervallen in hun gruweldaden; dergelijke figuren in kloosters wegsteken is gevaarlijk, want een abt is geen cipier en heeft niet voldoende controle over inwoners om de garantie te hebben dat er geen nieuwe slachtoffers zouden vallen.

   Er is iets dat we gerechtigheid noemen. Het is aan caesar gegeven om het zwaard te dragen ter bestraffing van gruweldaden. Priesters die zich aan kinderschenderij schuldig gemaakt hebben moeten door de geestelijke overheid gelaïciseerd worden, en het zou goed zijn als men hen vervolgens door de staatsmacht zou laten uitdelgen, opdat de verwoesting van Gods schepselen, kinderen, en de belediging jegens de eer van God gewroken worden in het bloed van de boosdoeners. Bisschoppen die dergelijke monsters overgeplaatst hebben, waardoor zij nieuwe slachtoffers konden maken, moeten uit hun ambten ontzet worden.

   In seminaries moet ijzersterke controle ingevoerd worden om sodomieten te weren. Geen janetten in de clerus. Wanneer iemand verwijfde trekken vertoont moet hij geweerd worden van het ontvangen van de heilige orden. Een priester moet een vaderfiguur zijn, en janetten gedragen zich zo niet.

   1. Theudmer, vooraleer zo van leer te trekken, moet u eerst het onderscheid leren tussen pedofielen en homofielen di u in uw typische taal denigrerend ‘ jeanetten’ noemt. En als u het allemaal zo goed weet, waarom dient u zich dan niet aan om zelf de doodstraf te voltrekken. u vindt het immers zo spijtig dat in de beschaafde landen de doodstraf werd afgestraft. Misschien kunt u dan als beul nuttiger werk doen om de samenleving te zuiveren!

    1. ik heb er de pers uit vroegere dagen ook nog eens op na geslagen. De media zeggen het unisono -en ik zal het voorzichtig uitdrukken- Bisschop Gysen komt er alles behalve proper uit i.v.m. kindermisbruik. Dat komt bovenop zijn palmares als aartsconservatief die in de Nederlandse kerk veel te veel brokken heeft gemaakt. Maar ja, hij werd nu eenmaal bisschop dankzij een even conservatieve paus. Wat zijn wij in Vlaanderen gelukkige mensen dat wij op Leonard na en het pedofiele even tussen haakjes, dergelijke figuren nooit als bisschop gehad hebben.

    2. Staf, fijn je hier nog een keer te treffen.
     Nu ik weet dat alles dat hier geschreven wordt door leden van de PiusX sekte nauwkeurig wordt genoteerd en gearchiveerd, bijvoorbeeld wie de hostoie op de tong ontvangt, heb ik besloten hier niet meer te posten.

     De In Gods Naam uitgekraamde onzin, zoasl nu door Teudmer, dat de doodstraf is afgeschaft “Om de misdaad aan te moedigen” is van een terurigheid waar weinigen zich bij thuis voelen.
     Alsof in Amerika waar de doodstraf niet is afgeschaftde geen misdaden gepleegd worden.
     Sterker nog alsof dat land niet per hoofd van de bevolking de meeste gedetineerden heeft
     Ieder WEL-denkend mens weet inmiddels dat de doodstraf niet alleen inhumaan is, (fouten kunne niet hersteld worden) maar ook geen enkele afschrikwekkende werking heeft.
     En laten we eerlijk zijn in een land dat geleid wordt volgens de idealen van Trump en zijn ultraconservatieve aanhang zijn de doden toch verrewg het beste af.

     1. Theo, fijn ook weer iets van u te lezen. ik was niet van plan om op dit onzalige forum nog eens iets te schrijven, maar het was mij vandaag weer te sterk. Zoals u schrijft, de onzin die hier uitgekraamd wordt is hemeltergend. Ik lees dat u er mee stopt op dit forum waar grofheid de toon voert. Ik kan u geen ongelijk geven. Misschien moeten we dat allelmaal maar doen. zo kunnen Derks, Theudmer, Eric-B-L onder mekaar in het ronde blijven draaien. Zonder tegenstem kunnen ze dan onder mekaar verder ‘lullen’, om maar eens een woord uit het vocabularium van Derks te gebruiken. Moesten we mekaar verder niet meer horen: het ga u goed en weet dat ons geloof veel meer is dan de fundamentalistische (on)waarheden die we hier te lezen krijgen.
      zeer hartelijk, staf

      1. @staf De Laet,
       Het woord ‘lullen’ bestaat niet in mijn woordenboek. Mij is het dus een compleet raadsel hoe U erbij komt, dat dat woord deel uit zou maken van mijn vocabularium. Ik heb geen etymologie gestudeerd. Waarschijnlijk bedoelt U: vocabulaire.
       Edoch betreffend woord komt ook niet voor in mijn vocabulaire (= van door mij in gebruik zijnde taal).
       Heeft U slecht gedroomd?

       1. Derks, ander woordenboek kopen of eens op het internet zoeken. Misschien ook leren lezen. het is bekend dat u graag alles letterlijk neemt, dus daar zit ik niet mee. Maar ik wil het hier speciaal voor u nog eens verduidelijken. Het werkwoord ‘lullen’ past volledig in de schuttingstaal die u zo graag gebruikt.

      2. @ staf De Laet,
       vreemd toch dat ik ondanks jij en andere ‘modernisten’ nog steeds de overtuiging koester dat jullie tijdens de aanstaande Grote Waarschuwing naar adem zullen snakken wanneer God Zelf je zal dwingen je hele leven te overzien door je geweten te verlichten met een onbestrijdbare GEESTELIJKE overmacht. Ja, ja, ‘onbestrijdbaar’ is een ongebruikt doch bruikbaar en begrijpelijk woord.

       1. waarop u reageert is mij niet duidelijk. Duidelijkheid is blijkbaar niet aan u besteed. Maar ik bibber nu al van schrik voor uw grote waarschuwing. wat dat ook mag zijn. toch eens kijken onder mijn bed vanavond of die grote waarschuwing daar misschien ligt. Mag ik u dan bellen om te komen helpen?

 41. @Jo,

  Ik adviseer U om Jules van Rooyen nog eens te lezen wat hij schreef op 22 september 2020 om 13:21 uur.

  U BLIJFT (vertwijfeld) maar onvermoeid zoeken waar mgr. Gijsen schuldig aan zou kunnen zijn.
  Ik vind U in dezen uitermate grof, schandalig en compleet gevoelloos (ook naar de gelovigen).

  U kunt fulmineren wat U wil, maar Limburg en zelfs gehéél Nederland (en zelfs ver daar buiten) mag blij zijn met de erfenis die mgr. Gijsen ons heeft nagelaten.
  Na zijn voortdurende en keiharde werken moge hij in vrede rusten.

 42. @P.Derks

  Je dwaalt af ..van waar ik het over had ..je maakt omtrekkende bewegingen die dus niet inhoudelijk zijn en die dus ook tot niets leiden, ik heb je al vaker daar op gewezen.
  Én ik herhaal: een bisschop die een foute priester overplaatst waar die priester opnieuw levens ruïneert van kinderen, pubers of jong volwassen, is schuldig in die verantwoordelijk en moet uit zijn ambt gezet worden ..het algemeen belang van de kerk kan en mag niet indruisen tegenover het algemeen belang van elke individuele ziel en zijn eeuwige behoudenis.

  Een bisschop treedt op dat punt dan buiten zijn roeping en opdracht als hij het bovenstaande veronachtzaamd.. en die schuld is zo groot dat hij vrijwillig of gedwongen uit het ambt van bisschop moet. ..en daar blijf ik bij.. het is simpel en redelijk.. logisch.. want hij compromitteerd zich indirect aan het wangedrag van die priester.

 43. Mgr. Gijsen, God hebbe zijn ziel. Maar het is niet verstandig mgr. gijsen als model op te voeren. Hij week niet voor niet uit naar Ijsland. Laat dat potje maar gedekt!

 44. Dat God ons laat geboren worden als afstammelingen van Adam en Eva, dat is tekenend, wij zijn allen zondaars, en nu worden we ook nog eens op de ergst denkbare wijze beproefd in de komende drie jaren, dat betekent dat wij dat aankunnen, we zouden daar anders niet over denken of spreken, we zijn vol verwachting naar de komende vrijheid, beseffende dat het toch na slechts enkele jaren allemaal weer zal mislopen, dit tranendal is een loutering voor de zondaars die tot oprechte spijt komen, is dat dan niet voldoende voor de buigzamen, de anderen komen hoe dan ook voor een oordeel te staan dat bij hen past, wij zijn geheel machteloos maar wij kunnen hopen op God.

  “Ik moet de toorn van Jahwe dragen, omdat ik tegen Hem heb gezondigd, totdat Hij het weer voor mij opneemt en mij recht verschaft. Hij zal mij bevrijden, Hij brengt mij naar het licht, en verheugd zal ik opzien naar zijn gerechtigheid.” — Micha 7:9.

  Mijn vijandin zal dat zien en schaamte zal haar bedekken, haar die tegen mij zei: ‘Waar blijft Jahwe, uw God?’ Mijn ogen zullen op haar neerzien en zij wordt met voeten getreden, als vuil op de straat. — Micha 7:10.

  Hebben we niet allen genoten van onze vijandin, die ons overheerste met massale goederen als geschenken, wie kan nog leven in een lemen huisje, wie kan nog zijn dagen vullen met het meest nederige zwoegen om een stukje brood met wat groenten, God’s eigen volk moest een hele generatie lang door de woestijn dolen, ook vele heidenen leerden eeuwenlang nederigheid, zij het als loutering, zij het als straf, en nu werden zelfs de weinige goede herders machteloos.

 45. @Jo,
  Mgr. Gijsen heeft niet bij mij gebiecht (trouwens, ’n biecht bij mij zou niet geldig zijn, tenzij iemand in directe levensnood is),
  Mij is niét bekend of hij wel of niet geestelijken heeft overgeplaatst wegens seksueel misbruik.
  Omdat hij niet bij mij gebiecht heeft, kan ik ónmogelijk beweren, dat dit wel/niet gebeurd is.

  Maar, nog wat anders @Jo:
  Volgens mij heeft U nog nooit een baan gehad, waarbij U verantwoordelijk was voor vele mensen.
  Dat is de reden, waarom U blijft hakketakken over onbenulligheden, terwijl U op deze pagina heeft gelezen, hoeveel mgr. Gijsen heeft gelezen hoeveel goeds hij gedaan heeft op velerlei godsdienstig gebied.
  Het lijkt echt erop, dat U probeert om hem – bij voorbaat (dus vóórdat U iets weet) – eventuele kleine misstappen zwaar aanrekent, terwijl U zijn werkelijk grootse daden ontkent (of minstens niet erkent). Het lijkt er zelfs op, dat U jaloers op hem en zijn grootse werken bent.
  Maar … hoe dan ook… wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.
  Gezien Uw reacties alhier, neem ik aan dat U zich metéén meldt om die eerste steen te gooien.

  1. Het komt werkelijk niet over uw ‘lippen’ Derks he. Hte blijft vreemd omdat hij zo goed was mocht hij best een misstap begaan. Immers hij was zo ontzettend goed en integer. Iemand die een kunststuk als Rolduc kan voltrekken kan niet zijn stem en gewicht laten gelden in dat vraagstuk? Zoals ik al zei het meest stuitende aan de personen die de Kerk vertegenwoordigen. Die arrogante hautaine houding.
   Van Rooijen die onmiddelijk weer probeert te bagatelliseren. In een bijzin erkennen dat het fout was maar ja elders gebeurde hetzelfde en misschien wel meer..Verwijzen naar zongenaamde andere krachten en de schuld weer weg proberen te schuiven. van Rooyen schiet wederom weer eens door in zijn commentaar. Er moet een getuige zijn. Hij weet net zo goed dat misbruik gebeurd tussen twee mensen omdat je immers niet zo willen dat er getuigen zijn. Dus is het vaak woord tegen woord. Gezien de hierarchie in die tijd zou de geestelijke altijd winnen. Vaak kregen misbruikten thuis nog straf ….Van Rooijen heeft wederom geen oog voor het leed van de slachtoffers maar alleen voor de daders. Blijft ook nog steeds de corona afdoen als een griepje. Dit soort mensen zijn een gevaar voor de samenleving. Als we hadden gehandeld als ware het een griepje dan zouden we met een veelvoud aan gevallen geconfronteerd worden.

   1. En het heeft er op zijn minst de schijn van dat Jules van Rooyen net als anderen uit een bepaalde politiek hoek, de holocaust, als deze al heeft plaatsgevonden, afdoet als hooguit een voetnoot in de geschiedenis, en beslist niet iets waar een mens zich nu nog druk over moet maken.
    In dat licht bezien is het ontkennen van de gevaren van corona en bagatelliseren van de gevolgen van misbruik van kinderen ook wel te begrijpen.

    De hulp vanuit de RKK aan de organisatie ODESSA zal ook vooral geboden zijn door prelaten die zich later in de Pius X sekte meer dan thuis voelden. En nu nog altijd idolen van hun volgelingen zijn.
    Op merkelijk is ook dat P.Derks zich geen Christen of volgeling van Christus, maar van Mgr. Gijsen noemt.

    1. @ Theo Janssen,
     mijn vader vocht nog tegen het Duitse leger in mei 1940 maar heel die compagnie werd door de Duitse overmacht in een uur tijd opgepakt, want Belgen slechts voorzien van armtierige bewapening, en dan vernederd tot drie maanden krijgsgevangenschap, wegens gebrek aan Duits voedsel mochten zij gauw naar huis. De boerderij van zijn ouders functioneerde korte tijd als geheim hoofdkwartier van generaal Patton, de twee grote woonkamers hingen vol plannen en kaarten en wanneer de bewoners noodgedwongen daar doorheen moesten gaan werden zij gedwongen hun ogen naar beneden te richten. Die Amerikanen wisten te vertellen over verborgen Duitse kampen en wapenbedrijven.
     Al mijn voorouders waren Katholiek, sedert vele eeuwen. Hitler van zijn kant had een grote haat tegen traditie gezinde Katholieken en trachtte tevergeefs Pius XII tot overgave te brengen. Begin dat nu eindelijk eens te onderzoeken en stop met je onzinnige veronderstellingen die op geen enkele waarachtige basis steunen. Je daast er net zo op los als Humo dat ook steeds weer hun eigen soortgenoot, de socialist Hitler, ten onrechte als hun vijand voorstelt om vervolgens de Katholieken van fascisme te beschuldigen.
     Stel u voor dat Hitler of Stalin het coronavirus hadden kunnen gebruiken om de kerken te sluiten . . . maar nu is het zo ver.

     1. Eric ik reageer slechts op de adoratie van Jules van Rooyen vor de holocaust ontkenner Wiliamson die in kringen van Pius X hoog aanzien geniet.

      Ook valt niet te lochenen dat er nauwe banden zijn tussen bepaalde uiterst conservatieve Katholieken en ulta rechtse groeperingen waarder ook Neo Nazi’s.

      1. Een mogelijk verband tussen rechts en neonazi ontgaat me. Ik dacht dat bijvoorbeeld de Spaanse generaal Franco met steun van het Vaticaan de Kerk verdedigde tegen het communisme. Wat is ultra-rechts en hoe kunnen daar neo-nazi’s in verzeild raken ? Lijkt me behoorlijk schizofreen, die titel moet ik tot mijn groeiende ontzetting ook stempelen op wikipedia. Ik begrijp wel dat Hitler heel wat te verbergen had en daarom zijn Joodse familie liet uitroeien, maar men mag niet vergeten dat God Zijn vijanden gebruikt om volksgroepen te straffen. “Wie is als God, niemand is als God” : lijfspreuk van de Aartsengel Michael met het Geestelijk Zwaard, daartegen is geen enkel harteloos mens opgewassen, dat Geestelijk Vuur kan nochtans ook zielen genezen, dat mag ook wel eens worden gezegd want ook dat behoort tot de taken van Michael.
       Graag een woordje uitleg a.u.b.

       1. …. maar men mag niet vergeten dat God Zijn vijanden gebruikt om volksgroepen te straffen.

        Erik, bedoel je hiermee nou dat God, Hitler heeft gebruikt, om de Joden te straffen?!?!?

        1. Theo, op het kleine Zilvermeertje in Mol leerde ik ooit om behendig aanvaringen met andere zeilbootjes te vermijden maar jij geeft me telkens het akelige gevoel dat je in de aanvaringenvaart werkt. Je ontwijkt slechts mijn vraag. Moet ik nou angst voor je krijgen omdat jij op zeer grote afstand leeft van God en Zijn Kerk?
         Misschien kun je eerst wat bijbelkennis opdoen:
         Katholiek: https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat
         Protestant: https://bible.hispage.nl
         Neem rustig de tijd om de bijbel te bestuderen en kom na een jaartje of zo nog eens terug op deze website. Afgesproken?

        2. Theo, op het kleine Zilvermeertje in Mol leerde ik ooit om behendig aanvaringen met andere zeilbootjes te vermijden maar jij geeft me telkens het akelige gevoel dat je in de aanvaringenvaart werkt. Je ontwijkt slechts mijn vraag. Moet ik nou angst voor je krijgen omdat jij op zeer grote afstand leeft van God en Zijn Kerk?
         Misschien kun je eerst wat bijbelkennis opdoen:
         Katholiek: –https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat
         Protestant: –https://bible.hispage.nl
         Neem rustig de tijd om de bijbel te bestuderen en kom na een jaartje of zo nog eens terug op deze website. Afgesproken?

         1. Nee Eric niemand hoeft angst voor mij te hebben.
          Ik ben ook geen aanvaringsliefhebber.
          ik ben/was wel een schipper die wist wat zijn bestemming was en daar ook op koerste, dat was niet altijd in een kaarsrechte lijn, want er kan altijd onverwacht een obstakel opdoemen.
          Maar het lijkt er op dat jij bij voorkeur doelloos laveert en alles dat je niet bevalt ontwijkt.

          Toch herhaal ik nogmaals mij vraag: Wat bedoel je te zeggen met: “… maar men mag niet vergeten dat God Zijn vijanden gebruikt om volksgroepen te straffen.” in jouw opmerking
          het deel in jouw opmerking: ” Ik begrijp wel dat Hitler heel wat te verbergen had en daarom zijn Joodse familie liet uitroeien, maar men mag niet vergeten dat God Zijn vijanden gebruikt om volksgroepen te straffen”.?

 46. @Firmin,
  Voor zover ik mij herinner was hij eerst in een rusthuis in Frankrijk.
  Álle bisschoppen waren blij om eindelijk van hem verlost te zijn. (Hij was een echte luis in hun pels.)
  Na zijn rustperiode kreeg hij de kans om in IJsland te werken.
  Welnu, dat heeft hij gedaan.
  Het aantal gelovigen nam daar in zijn periode enorm toe.
  Toen de Lutheranen daar in nood kwamen, heeft hij hen geholpen door ’n kerk te delen met hen. Dit was tot dan toe ongehoord (= buitengewoon afstotend). De Evangelisch-Lutherse Kerk is een nationale kerk en wordt gesteund en beschermd door de overheid.

 47. @firmin,
  Als spuit 11 meent U ook nog iets negatiefs te moeten melden over mgr. Gijsen.

  Spuit elf geeft (ook nog) modder wordt gezegd als iemand nog een (onbeduidende) opmerking maakt nadat verschillende anderen al iets hebben gezegd. In de uitdrukking klinkt door dat degene die nog iets wil zeggen, niet weet waarover hij praat en dus niet serieus genomen wordt.

  Ik neem aan dat U zich metéén aansluit bij @Jo, als zij de eerste steen kan werpen.
  @firmin, U heeft tijd genoeg gehad om de vele uitstékende werken van mgr. Gijsen te kennen. Schaam U.

 48. Als P.Derks een IQ van 155 heeft ..en dan met zo’n slecht weerwoord dan heb ik zeker
  een IQ van 300…
  “Ben jij nu zo dom.. of ben ik nu zo slim”.. misschien ken je dat gezegde al en wat het wil zeggen.

  Aan Theudmer… ik lees nu pas je reactie wat betreft het bannen naar een klooster.. maar dan wel natuurlijk een klooster van volwassen mannen op leeftijd, volwassen in een levend geloof tot God en geen pubers in opleiding.

  Waarschijnlijk had je gelijk gekregen.. in een tijd van eeuwen terug.
  Maar ik ben bang dat wanneer het overplaatsen van zo’n foute priesters begonnen is ..ook al van eeuwen terug is. Het ware hiërarchisch denken in zijn consistentie krijgt pas gestalte bij de komst van de zeer Heilige Franse hogepriester Paus tezamen met de grootvorst naar Zacharia 6:11-13.. middels de Grote Waarschuwing in het 6e zegel oordeel.

  De bisschoppen zijn in hun denken loyaal naar de groep (de kerk) toe, waar ze zich toe bekennen
  als naar moeder.. en vandaar dat ze de openbare schande van enkele van haar kinderen, hun moeder wilden besparen.. en dachten haar daar een dienst mee te bewijzen… terwijl de geslachtofferde individuele ziel er tegelijkertijd [ondergeschikt] mee verklaart wordt.

  Ik heb een eigen voorbeeld: toen ik 18 maanden oud was had ik eens het besef dat mijn moeder ((de vrouw vertegenwoordigt het algemene..zoals ook de kerk als Moeder)) uit de kerk kwam ..en met dat besef beschouwde ik het [bestaan] van de kerk als onafhankelijk van mijn geloof (enz.) ..dus objectief ..het tegenover -zijn-de. Als gedoopte lidmaat was ik dus in de kerk en stond ik dus als individu tegelijkertijd tegenover die sacramentele kerk naar zijn uiterlijke gestalt(e) en die zich dus met haar heil verhield tot mijn persoonlijke individuele ziel.

  Het was dus subject .. object in z’n kennen ..en in die conditie.. hoedanigheid, consistent ….ga ik dat vergelijken met die bisschoppen dan verkeerden die in hun denken nog in een afhankelijk groepsproces ..ze wisten de kerk niet tegelijkertijd te objectiveren, vandaar dat het overplaatsen van foute priesters een geconditioneerd groepsdenken inhield, want het was een algemeen gebruik zoals Jules van Rooyen al zelf aangaf.. en iedereen kon zich als vanzelf verontschuldigen.. het was een algemene vanzelfsprekendheid.. iedereen was ont-schuldigd.

  Zo is het ook met een man-vrouw verhouding.. in die interactie zijn ze een -tegen-over- voor elkaar en hetgeen dus een [distantie] in •onderscheid• impliceert.. en in even-wicht naar elkaar toe is.. door ieders neutrale positie [tegenover] elkaar vanuit het in man-zijn en in vrouw-zijn.. en hetgeen metterdaad -relationeel- overbrugd wordt.

  ‘N bisschop die zich individueel niet weet te [onderscheiden] van het gangbare pad dat andere bisschoppen lopen in zo’n overeenkomstige situatie ..huilt dan ook mee met de andere wolven in het bos.. die zich zoeken te oriënteren.. in het duister.

 49. @Jo, U heeft het al gemerkt: ik ben inzake dit onderwerp Uw geleuter zat, méér dan zat.

 50. @Jo,
  Tóch even een ‘inhoudelijke’ reactie: U bent overduidelijk niet in staat om Uw gedachten om te vormen naar aanleiding van discussies. Anders gezegd: Wat U in gedachte had, BLIJFT Uw gedachte. Nóg anders gezegd: U bent werkelijk onverbeterlijk (= niet te verbeteren).

 51. @Jo,
  Omdat U niet te verbeteren bent, BLIJFT U maar doordrammen.
  Dat moét U vaker gehoord hebben.

 52. In haar uitspraak van 2018 zegt de rechtbank Gelderland over de manier waarop de Klachtencommissie van de Stichting Beheer & Toezicht inzake Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk is omgegaan met misbruikklachten tegen Mgr. Gijsen het volgende. De rechtbank noemt de werkwijze van de Klachtencommissie in een aantal gevallen “niet zorgvuldig”. De commissie hield zich niet aan de eigen procedureregels en schond ten opzichte van de aangeklaagde “enkele fundamentele rechtsbeginselen”. “Daarbij heeft de Klachtencommissie de rechtszekerheid en het beginsel van hoor en wederhoor geschonden. (…) Verder maakte de Klachtencommissie gebruik van een ondeugdelijke bewijsconstructie”, aldus de rechtbank in haar oordeel.
  Ook de uiteindelijke vrijspraak van kard. George Pell toont aan dat de nodige voorzichtigheid is geboden; dat de presumptie van onschuld er niet voor niets is.

  Is dat een vrijbrief om dan alles maar goed te praten? Nee, natuurlijk niet en al zeker geen misbruik. Ik vind Theudmers kwalificatie (‘monsters’) wat dat betreft zeker niet overdreven. Ook de binnen én buiten de Kerk gebruikelijke cultuur om misbruikgevallen (middels herbenoemingen) onder het tapijt te vegen, kon echt niet door de beugel. De zuivering die de Kerk op dit punt doormaakt is even noodzakelijk als heilzaam. Helaas valt er wat dat betreft nog een hele weg te gaan: al ruim twee jaar wachten gelovigen in de VS niettegenstaande de door het Vaticaan gedane toezegging op het McCarrick-rapport.

  Wat mij in deze discussie wel opvalt is dat zij die naar de splinter wijzen in het oog van degenen die ‘de monseigneur’ er dankbaar voor zijn dat hij als eenling dapper durfde in te roeien tegen de brede stroom van geloofsafval(ligen), een niet-juridisch gefundeerd en kwestieus oordeel aangrijpen om iemand geheel af te kraken. Kennelijk zit er nogal wat oud zeer van geheel andere aard.

  Tekenend voor de ontwikkeling in de roerige jaren was dat de aansluiting van de HTP (destijds dé tegenhanger van Rolduc) bij de faculteit van de losgeslagen dominicaan Schillebeeckx haar sluiting niet kon verhinderen. Terwijl dat progressieve instituut al vrij snel wegkwijnde, barstte het seminarie van Gijsen uit zijn voegen. De schreeuwlelijkerds en betweters van destijds – voorzover niet reeds overleden – hebben met hun kroost het Schip massaal verlaten. Het is de voor achterlijk versleten, trouw gebleven ‘kleine rest’ die op een dag de Kerk van morgen vormen zal. Hoe treffend zijn de woorden van de oud-Rolduciën, kardinaal Wim Eijk:
  https://fortesinfide.nl/index.php/2020/09/22/een-crisis-zoals-er-nooit-is-geweest/

 53. @Paul,
  Inzake dat ‘oud zeer’ moet volgens mij gezocht worden bij mgr. Wiertz met z’n vriendje (tevens schoolvriendje) vicaris Hub Snackers.

 54. Aan @……🤔

  In mijn eerste reactie in dit topic (21 september 2020 om 18:51) sprak ik duidelijk in zijn algemeenheid en om de ernst aan te geven wilde ik wat specifieker worden met een voorbeeld in onze eigen omgeving en schreef ik op 22 september 2020 om 11:25: “[Zo] mgr. Gijsen ook voor overplaatsing heeft meegewerkt ..enz. .. zou je kunnen begrijpen als: [stel] dat mgr. Gijsen ook voor overplaatsing (zou) hebben meegewerkt ..dan zou zelfs hij (zonder aanzien des persoon) moeten opstappen.. [ondanks] al het goede dat hij al in de kerk bewerkt had.

  In de reactie op 22 september 2020 om 15:17 heb ik betreffende het -gebruik van het woord ZO- het een en ander nogeens toegelicht .. terwijl jij het in jouw volgende reacties het toch als een persoonlijke aanval op de bisschop bleef beschouwen.
  Maar als jij {de moeite en de tijd} niet wilt nemen om terug te scrollen en je toch wat meer in te lezen en in te leven in de geschreven tekst ..is dat dus niet mijn gebrek en mij aan te rekenen.

  De woorden: U bent overduidelijk [niet in staat] om Uw gedachten om te vormen [[naar aanleiding van discussies]] ..en de woorden: -BLIJFT U maar [doordrammen]- ..zijn dus feitelijk duidelijk toepasbaar op je eigen wijze van reageren.. dus wat meer zelfreflectie kan in deze geen kwaad.

  Zelfs de geletterde Jules van Rooyen slaat op 22 september 2020 om 13:21 de plank totaal mis.
  Én het bovenstaande is dan ook op hem van toepassing.. alhoewel natuurlijk niet alles..hetgeen te herlezen is.
  Mijn toelichtingen zouden eigenlijk dan ook overbodig moeten zijn geweest ..en ik al mijn tijd en mentale energie toen dan ook beter had kunnen invullen.. ik ben voor mijn gevoel duidelijk genoeg geweest.
  ……

 55. @Jo,
  Nu voelt U zich op Uw pik getrapt (of moet ik zeggen: op Uw gat getrapt?) (=zwaar beledigd voelen).
  Dan weet U ’n KLEIN beetje hoe mgr. Gijsen zich moet hebben gevoeld.

 56. @ P.Derks..

  Uitgaande van je woord-keuze veronderstel ik [dan maar] dat je lesbisch bent.

 57. Referte mijn 22/9, 13,21u. “………De vroegere aanpak van overplaatsing en het voorkomen van recidive,…..”
  is een betere oplossing dan het creëeren van hysterie, zoals nu gebeurd, net als met de Me Too hysterie, en de staatsgreep van de leugenachtige griep crisis, onder het motto, verdeel en heers !!
  Over het niet toelaten van homosexuelen in seminaries, waar Benjamin op wijst, is door Paus Benedictus al enkele jaren terug ingevoerd. Voor wat betreft Mgr. Gijsen, uit de bijdrage van Paul, hierboven, blijkt hoe onzorgvuldig de Onderzoek Commissie ten aanzien van Mgr. Gijsen, te werk is gegaan. Voorts, de heroprichting door Mgr. Gijsen, van het Grootseminarie Rolduc, legt eveneens groot gewicht in de schaal. Hij startte als een heilige, zonder iets in handen te hebben. Hij begon een miljoenen operatie, met als enig hulpmiddel de kracht van het gebed, en Rolduc “draagt goede vrucht” ; zie het lijstje hierboven van P. Derks over de bisschoppen die daar hun opleiding hebben gehad ; hij is ook de enige die de Mgr. persoonlijk gekend heeft ! Verzoeke daar rekening mee te houden !!
  Begenadigd met profetische gaven ging Mgr. Lefèbvre, in Zwitserland, net zo te werk als Mgr. Gijsen. Evenals de heldhaftige Mgr. Williamson, in recentere jaren, dat gedurfd heeft in Zuid-Engeland.
  Tenslotte, mag ik al die ketterende modernisten op dit voortreffelijke katholieke Forum, wijzen op het citaat van St. Matteus, 7, 16 : “”Wacht U voor valse profeten, die komen tot U in schaapskleren, maar zijn inwendig roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij ze kennen. Plukt men wel druiven van doornen, of vijgen van distels ? Zo draagt iedere goede boom ook goede vruchten ; maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, en een slechte boom geen goede vruchten. Iedere boom, die geen goede vruchten draagt, zal omgehouwen worden en in het vuur geworpen. Aan hun vruchten dus zult gij ze kennen.””
  Denk dus na, voordat er gestenigd wordt, als Mgr. Gijsen ter sprake komt. Denk zelfs twee keer na, als U zich Christus woorden tegen de Farizeeërs, nog kunt herinneren, “……wie zonder zonden is, gooi de eerste steen.” !!

  1. Evenals de heldhaftige Mgr. Williamson, in recentere jaren, dat gedurfd heeft in Zuid-Engeland.
   Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, en een slechte boom geen goede vruchten.

   Jules van Rooyen, deze bisschop mag vor jou dan een held zijn, het is wel de man die ontkent dat er ooit gaskamers zijn geweest waarin miljoenen mensen op industriele wijze zijn vermoord.

   Je wekt in deze bijdrage op zijn minst de indruk de holocaust, het antsemitisme, en het Naziregime als een goede vrucht te zien.

   Ik was van plan hiet niet meer te posten, maar bij een dergelijke verheerlijking van een verklaarde Nazi sympathisant kan en mag geen fatsoenlijk mens zwegen.

  2. Kard. Simonis zei (tijdens de uitvaart) dat Mgr. Gijsen de hemel als eindbestemming van de vrome gelovige roemde: ”Als we het geloof niet hervinden, gaan we met zijn allen naar de maan!”.

   2020. We zijn er bijna.

 58. @Jules van Rooyen, bedankt voor Uw steun.
  Ik ben gehard door ’t leven.
  Vanaf midden jaren ’60 – vanaf VII – ben ik persoonlijke aangevallen (waaronder bedreiging, geweld en intimidatie) gewend. Ik weet dus niet beter dan dat het gewoon bij strijdlustig geloof hoort.
  Mijn eveneens strijdlustige kennissen – ook product van mgr. Gijsen – vergaat het vanaf VII idem.
  Het R.K. geloof in Limburg is intussen geminimaliseerd. Wij staan (of beter gezegd: wij liggen) en zijn nog steeds springlevend. Beter gezegd: Wij zijn werkelijk de laatste der Mohikanen (= degenen die als laatste iets in praktijk brengen of aanhangen).

  En waarom zou het ons beter vergaan dan Jezus Christus, onze enige Heer en Meester?
  Als het mij teveel wordt, dan maak ik dat echt wel zelf kenbaar, waarna ik mijzelf – indien nodig – even terugtrek.

 59. @Theo Janssen
  Het enige zinnige zinnetje in uw repliek hierboven (24/9,13.54u), beste Theo Janssen,
  is “………als dat al heeft plaats gevonden……..” !
  Midden jaren 1970, werden we met die vraag geconfronteerd, toen de WO II generatie langzaam uit faseerde en de politieke wereld plus de media, in vaste, joods-maçonnieke, handen kwamen. Aan de desastreuze en moorddadige massa vervolging tijdens WO II, is nooit getwijfeld geweest. Maar bewijzen voor wat ons later aan de man werd gebracht, ontbraken en nader historisch onderzoek werd verboden. Iedere discussie werd plotseling onmogelijk gemaakt. Nieuwe helden stonden op, in Frankrijk, in Engeland en in de VS. Politieke processen werden gerenommeerde, professionele historici aangedaan, maar enkele helden hielden hun knieën recht. Zij wonnen proces na proces. Zij bogen niet voor de leugens van het establishment. Intussen werden in de jaren 1990, wetten van kracht, die ieder debat uitsloot, onderzoek verbood en het verder nadenken stop zette. Nieuwe EU/Navo lidstaten moesten die wetten overnemen, op straffe van uitsluiting.
  Wie anders kan zo diabolisch en zo vergaand de vrijheid van denken, spreken, onderzoek en handelen inperken, dan de “Synagoge van satan”, (Ap.2:9,3:9). Zij hebben veel te verbergen, de leiders Talmud baronnen verdragen het licht niet. Zij haten de waarheid, zoals hun meesters, de Farizeeërs, die Christus hebben gekruisigd.
  Nu mijn punt, beste Theo Janssen (TJ), wantrouw alles dat komt uit de koker van de overheid en de media, “…vriendschap der wereld, maakt zich tot vijand van God.” (Jak. 4 : 4). Traditionelen begrijpen dat veel beter dan de protestantiserende NOM adepten. Hun vrijmetselaar en communist, voorman Roncalli, alias Paus Joh. XXIII, heeft de wereld de Kerk ingebracht, de NOM Kerk. Kom uit uw politiek correcte stolp, beste TJ, stop met de “vermoorde onschuld”, en denk na, lees bij Matteus wat Christus de Farizeeën verweet, (Mt. 23, 27-28), “…..Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars. Want gij zijt gelijk aan witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi zijn, maar van binnen vol doodsbeenderen en allerlei vuil. Zo schijnt ook gij van buiten rechtvaardig voor het oog van de mensen, maar van binnen zijt gij vol huichelarij en ongerechtigheid.” En onder (idem, 33) lezen we, “…. Slangen, adderengebroed hoe zult gij de helse verdoemenis ontkomen ?”
  Referte het citaat van Matteus, tot slot, uit de Joods gecreëerde en gedomineerde Sovjet Unie (1917-1989), komen nooit de vele tientallen miljoenen slachtoffers Russische, Poolse, Litouwse, Hongaarse, Slowaakse, en andere Christenen aan bod, in tegenstelling tot de WO II Joodse slachtoffers, enkel hen, waarover we jaar in jaar uit, worden doorgezaagd ! Dit komt voort uit de Talmud regel, dat het lijden van één Jood, het lijden van de mensheid is. Een andere Talmud regel bestempeld ons Goyem, de niet-joden, als dieren.

  1. De pot verwijt de ketel. Van Rooijen schermt met bewijzen ontbreken. Om vervolgens zijn vrijmetselaar complot weer los te laten. Waarvoor de bewijzen ook ontbreken…..

 60. @Theo Janssen inzake Dezelfde reactie van U, dus Uw reactie van 24 september 2020 om 13:53 uur:

  Uw écht domme opmerking: “Op merkelijk is ook dat P.Derks zich geen Christen of volgeling van Christus, maar van Mgr. Gijsen noemt.”

  Het moet zelfs Ú óverduidelijk zijn, dat ik mgr. Gijsen zeer hoogacht als christen en zijn persoonlijke inzet een waar voorbeeld noem voor christenen.
  Mgr. Gijsen was voor ons Limburgers een levend(!) voorbeeld van een waar christen.
  Volgeling van mgr. Gijsen = proberen om zijn extreem bovenmatige inzet een vervolg te geven.

  @Theo Janssen, Ik ben écht een produkt van mgr. Gijsen. Ik hoop dus dat U iéts van die werkelijk tomeloze inzet terugziet aan mijn reacties.

 61. @Theo Janssen,
  Voor het geval, dat U het nóg niet begrijpt:
  U gelooft toch óók in de ene heilige katholieke en apostolische kerk?
  Mgr. Gijsen was voor ons Limburgers een ware katholieke apostel, die in dienst was de door Jezus Christus gestichte kerk.

  1. Derks, ‘Mgr. Gijsen was voor ons Limburgers een ware katholieke apostel’, schrijft u. Misschien kan het een goed idee zijn om een bedevaartsoord op te richten voor de door u vereerde bisschop. Eén of andere verschijning moet toch te regelen zijn om het geheel nog meer in de kijker te plaatsen.

   1. @staf De Laet,
    De R.K. kerk is niet manipulatief (= is niet voor bedrog vatbaar).
    Vanaf het prilste begin was het geloof van de christenen op feiten gebaseerd.
    Laten wij dat a.u.b. zo houden.

  2. P.Derks inderdaad. Ik geloof in de ene heilige katholieke en apostolische kerk?
   Waarin met katholieke bedoeld wordt: Algemene.
   En dat is duidelijk meer dan uitsluitend de ROOMS Katholieke Kerk, en al helemaal iets anders dan de Heilige Restkerk waarin Mgr. Gijsen heilig geloofde en waarvoor hij zich, net als jij het vuur uit de sloffen liep.

   In een TV intervieuw betoogde Mgr. Gijsen eens dat er in Nederland hooguit duizend ECHTE Katholieken waren.
   “Naar die duizend moeten we op zoek om dan samen met een aantal goede priesters, de kerk opnieuw op te bouwen” aldus bisschop Gijsen.

   Christus gaf ons de opdracht: Matteüs 5,38-42

   In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog, tand om tand. Maar Ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht, doch als iemand u op de rechterwang slaat keer hem dan ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. En als iemand u vordert één mijl met hem te gaan, gaat er dan twee met hem. Geef aan wie u vraagt, en wend u niet af als iemand van u lenen wil.”

   Mgr. Gijsen ging er prat op geen milimeter toe te geven.
   In die zijn P.Derks ben je een ware volgeling van Mgr. Gijsen, maar of dat hetzelfde is als een volgeling van Christus…..?

    1. @Theo Janssen,
     Jezus ging oneindig veel verder dan mgr. Gijzen en ik: Jezus verliet zijn Vader om hier op aarde een gruwelijk te sterven. En dat alles, voor ónze zonden.
     Wij kunnen Jezus dus ónmogelijk genoeg bedanken. Hopelijk heeft Jezus ook geleden voor MIJN en UW zonden.

     1. @Theo Janssen,
      Hoe ánderen de H. Communie ontvangen, moeten zijzelf weten. Maar omdat wij Jezus niet genoeg kunnen eren en bedanken, ontvang ik de tongcommunie.
      De tongcommunie is dus uit pure hoogachting voor Jezus en Zijn Offer.

      1. @Theo Janssen,
       Die hoogachting voor Jezus en Zijn Offer is automatisch gegroeid onder leiding van mgr. Gijsen.
       Voor dat onderricht bedank ik graag alsnog postuum † mgr. Gijsen.

       1. @Theo Janssen,
        Bij de voorbereiding van de offerande bedank ik meestal ons aller Moeder Maria, dat zij als ongehuwde haar ten behoeve van álle mensen haar onvoorwaardelijk ja-woord gaf aan de engel.
        Weet U wel, dat ik bij de offerande vaak moet huilen, om wat ik Jezus heb aangedaan?

        1. @Theo Janssen,
         Na afloop van de H. Mis ben ik écht blij, dat de Mis is afgelopen.
         Weet U waarom? De H. Mis vanwege ál het onverdiende lijden van onze Enige Heer en Meester.
         Beseft U wel, hoeveel de H. Mis voor mij betekent?

 62. @ Jules van Rooyen…

  Pater PIO heeft na zijn dood nog 3 dagen voor het altaar een zwaar vagevuur gehad omdat andere mensen oneerbiedig waren tijdens de H.Mis.. en hetgeen toch niets van zijn heiligheid afdeed.

  Denk je nu werkelijk dat als bisschop Gijsen of welke kardinaal of bisschop dan ook die priesters overgeplaatst hebben ..met bepaalde gevolgen dat ze dan zonder “kleerscheuren” na dit leven ervan afkomen..natuurlijk niet.

  Volgens bepaalde informatie heeft bisschop Gijsen ook overgeplaatst, het is natuurlijk te hopen dat die informatie onjuist is ..want niemand wie dan ook gun je het lijden in het vagevuur..of hel.

 63. Misbruik in welke vorm dan ook en zeker in de kerk is niet goed en dient actie tegen genomen worden.. Maar de RK kerk is door het cultuurmarxisme onder een vergrootglas gelegd. Omdat ze anti-christelijk/-katholiek zijn. Maar juist christenen/katholieken ageren eerder tegen de kerk dan verder te kijken waar misbruik in alle lagen van de bevolking, groeperingen (wat denk je van het significant hoge incestcijfer onder islamieten?) en religies, geen religies voorkomt. #MeToo beweging, die bekende sterren aangeven, de sportwereld, de seculieren, enz. Daar hoor je (meestal linkse christenen) niet over. Vreemd en hypocriet. Ze denken Werelds (eenzijdig dus). Zo slaat het onderwijs in Engeland, België, NL en andere landen door. Homosexuelen horen er bij. Homosexualiteit is een gestoorden of afwijkende psycho-sexule ontwikkeling ondergaan. Waar minderwaardigheid een leven gaat leiden. Maar het verheerlijken van promiscuiteit, overspel en van de een naar de ander of zelfs van gelijke geslacht te gaan als normaal te zien. Anaal is daar niet voor, Geen voortplanting, kwetsbaar weefsel, vatbaar voor virussen, bacteriën. Zelfs het gezin als abnormaal te gaan zien, geeft hun gestoorde visie weer. Het is allemaal dan zondig, onchristelijk. Het maakt niet gelukkig. Integendeel. Daarom waarschuwt de Bijbel daarvoor. Niet de mens maar de zonde wordt veroordeeld. Niet ageren tegen de homosexuele mens maar als deze aan losbandigheid inlaat, geldt trouwens ook voor hetero’s, is zij zondig en laten ze zich leiden door het Kwaad. Geluk zal geen deel van hun zijn. Daar komen ze later achter. Zoals de 3 waar Johannes over schrijft, zoals Zelfzuchtige Begeerte (overspel, promiscuiteit, losbandigheid, verslavingen, occultisme) Van Afgunstige Inhaligheid (hebzucht, jaloezie) en van Pronkstuk (zelfingenomenheid, narcisme, egocentrisme) hebben een doodlopende weg(het is Werelds). Zijn weg is een doorlopende weg. Die getuigenissen zie ik nog wel eens langs komen. Waar mensen bijv door een verslaving of losbandigheid vast lopen en (of wedergeboren worden) rust en vreugde vinden door en in het chr. geloof. In mijn vroegere werk in de psychiatrie kwam ik dat ook tegen. Laten de bisschopppen dat eens zien aan de samenleving. Ook christenen/katholieken. Vooral naar jezelf kijken en niet (ver)oordelen.

 64. @Gert,
  Ik vind het LOGISCH dat mensen juist tegen de kerk ageren met kindermisbruik: omdat het juist de kerk is, die men voor de volle 100% moet kunnen vertrouwen, dat zij hen beschermt.
  Als men de KERK al niet kan vertrouwen, dan valt het volledige vertrouwen in de mensheid weg.

  Maar dat neemt niet weg, dat kindermisbruik verreweg het meeste plaatsvindt in de gezinnen – zélf +in de families + in de eigen kennissenkring (in dié volgorde).

  Het misbruik binnen de kerk is vele malen minder dan in de al door mij genoemde groepen.
  Anders gezegd: de kerk en haar medewerkers zijn véél beter te vertrouwen dan de eigen ouders.

 65. @Gert,
  Trouwens dit is ’n prima, geschreven stuk van U, waaraan te merken is, dat U uit ervaring spreekt,
  Zeer weldoordacht en behoedzaam.
  Alle hoogachting.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht