Zwarte leiders veroordelen “systemisch” racisme van abortus-organisatie Planned Parenthood

In een open brief veroordeelden Afro-Amerikaanse politici, clerici en advocaten, onder leiding van Dominee Dean Nelson van “Human Coalition Action”,  het “systemisch racisme” van de abortus-organisatie Planned Parenthood. Hoewel Planned Parenthood, de grootste aanbieder van abortussen in de VS, zich openlijk heeft geschaard achter de Afro-Amerikaanse protestbeweging “Black Lives Matter” (BLM), blijft ze volgens de briefschrijvers weinig empathie vertonen voor de ongeboren zwarte levens, die elke dag in haar klinieken geaborteerd worden.

Abortusklinieken strategisch geplaatst in zwarte wijken

Niet minder dan 36% van de zwangerschapsonderbrekingen in de Verenigde Staten worden nog steeds op vrouwen met Afrikaanse roots uitgevoerd, terwijl Zwarte Amerikanen slechts 13% van de bevolking van de VS vertegenwoordigen. “Zwarte vrouwen hebben vijf keer meer kans dan blanke vrouwen om een abortus te ondergaan”, aldus de open brief. “In sommige steden, zoals New York, worden elk jaar meer zwarte kinderen geaborteerd dan levend geboren….Dit is geen toeval aangezien 79% van de chirurgische abortusfaciliteiten van Planned Parenthood zich in of nabij gemeenschappen van kleur bevinden.” De ondertekenaars van de brief vroegen deze organisatie daarom met nadruk om racisme in haar abortus-praktijk aan te pakken en expliciet afstand te nemen van het racistische gedachtengoed van Planned Parenthood stichteres Margaret Sanger.

Geboortebeperking  moet “ongeschikten” elimineren

Margaret Sanger (1879-1966), een Iers-Amerikaanse verpleegster die haar leven wijdde aan het promoten van “reproductieve rechten” voor vrouwen, stond bekend voor haar interesse in eugenetica of rasverbetering. Sanger sprak zich meermaals uit voor geboortebeperking bij armen en etnische minderheden, alsook het gebruik van contraceptie voor het “elimineren van ongeschikten”, een ideeëngoed dat zeer populair was in extreem-rechtse kringen tijdens het interbellum. Sanger’s rol in de “Negro Project” (1939-1942), een grootschalig geboortebeperkingsprogramma binnen de Zwarte gemeenschap, wordt door sommige hedendaagse Afro-Amerikaanse activisten nog altijd gezien als een berekend plan om hun gemeenschap zonder toestemming klein te houden. Hoewel Sanger bij de beruchte racistische Klu Klux Klan voordrachten hield over geboortebeperking bij de Afro-Amerikaanse bevolking, distantieerde ze zich van de brutaliteit van Nazi Duitsland. Als feministe zag Sanger familieplanning en rasverbetering vooral als de individuele verantwoordelijkheid van vrouwen.

Planned Parenthood vandaag: een internationale organisatie met vele tentakels

Planned Parenthood is ondertussen uitgegroeid tot een invloedrijke internationale NGO. De International Planned Parenthood Federation (IPPF) biedt vandaag seksuele en reproductieve “gezondheidsdiensten” in 189 landen. De organisatie wordt gefinancierd door privé-fondsen en regeringen, maar ook door de Europese Commissie en het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (United Nations Population Fund). Er bestaat een actieve samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF), het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daarnaast is Planned Parenthood ook zeer actief in haar lobbywerk op Europees niveau. Het is de enige niet-gouvernementele organisatie, gespecialiseerd in “reproductieve rechten”, die een consultatieve status heeft bij de Raad van Europa en dus toegang krijgt tot parlementaire vergaderingen. Een machtige organisatie dus, met veel tentakels en ditto bedenkelijk agenda. 

Bron: Catholic News Agency

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

40 commentaren op “Zwarte leiders veroordelen “systemisch” racisme van abortus-organisatie Planned Parenthood

 1. Rasverbetering lees ik hier, welk onnozele Duitser is daar ook is mee begonnen, hoe heet hij nu weer? God heeft de mens goed geschapen, man en vrouw schiep hij hen, maar de mens heeft het weer verprutst, wie is het grootste roofdier op aarde geworden? De mens !! Ze willen wijs zijn, maar zijn dwaas geworden kon de grote apostel Paulus schrijven, en de VS is meer en meer aan het afglijden naar links en een burgeroorlog.

  1. Ik zou toch meer willen zeggen dat Amerika verrechtst….. De burgeroorlog is alleen eventueel mogelijk als Trump niet herkozen wordt….

   1. Trump, de Republikeinen en de Democraten zijn allemaal links. Trump en de Republikeinen zijn sansculottisch en de Democraten zijn bolsjewistisch. Het is zinloos om aan de rechts-linksterminologie een betekenis op te dringen die anders is dan de oorspronkelijke betekenis.

    Momenteel zijn de Democraten duidelijk een burgeroorlog aan het voorbereiden, en hun Antifa-voetsoldaten waren reeds rond om Amerikanen die niet op de Democratenpartij stemmen dood te schieten, zoals onlangs met Aaron Danielson geschied is. Dat is hoe burgeroorlogen geïnstigeerd worden. Stemmers op de Republikeinenpartij gaan zich niet vrijwillig laten doodschieten, en van zodra zij zich op een georganiseerde manier gaan verdedigen is de oorlog begonnen.

    De oligarchen van Juda hebben de VS in de twintigste eeuw tot grootmacht opgebouwd, maar nu willen zij de macht overhevelen naar het oosten en daarom breken zij heden de VS af; die afbraak willen zij duidelijk voltrekken via het instigeren van een burgeroorlog.

    1. *TRRR* Wakker worden… U begint te ijlen!
     Bij zo’n onzin reactie hoef je zelfs niet te reageren. Die spreekt voor zich zelf.

     1. De Republikeinen en Democraten zijn beiden slaafkes van de AIPAC; het tweepartijenstelsel in de VS is een systeem van gecontroleerd conflict, gestuurd door de crypto-oligarchen die de feitelijke macht in handen hebben. De Democratenpartij controleert de radicaalste ontaarden in de maatschappij, degenen die het verst gaan in de antimoraal en adepten zijn van het internationalistisch communisme. De Republikeinenpartij controleert de conservatievere vrijzinnigen die een bepaalde graad van moraliteit behouden hebben, maar toch nog steeds in het moeras waden van de vrijgeesterij van de Verduistering en op economisch vlak getekend worden door het sansculottisch kapitalisme. “klassieke liberalisten” noemen die laatsten zich. De genoemde conservatievere vrijzinnigen zijn dus sansculotten maar met meer moraliteit dan de oorspronkelijke Francogallische sansculotten in Europa.

      De Republikeinen zijn links want tegen de confessioneel katholieke Staat, tegen de natuurhiërarchische verhouding tussen man en vrouw, voor economisch sansculottisme en voor de vrije loop van destructieve meningen.

      De Republikeinenpartij en de Democratenpartij worden beiden in de bovenste bestuurslagen bestuurd door satanisten die met dezelfde esoterische genootschappen verbonden zijn en in de beide partijen even boosaardig zijn.

 2. @willy en @Juuls:
  Allereerst maar duidelijk maken wat U links en rechts noemt:
  bijv. :
  pro arbeiders en/of
  pro middenstanders en/of
  pro multinationals en/of
  pro milieu en/of
  meer of minder regels voor de arbeiders en/of
  meer of minder regels middenstanders en/of
  meer of minder regels voor de multinationals
  meer of minder regels voor milieu
  meer of minder overheidsbemoeienis.

  1. Wat raar zijn er mensen die niet pro-milieu zijn? Of tegen arbeiders? Of tegen middenstanders? Of tegen multinationals?

 3. @juuls,
  pro arbeiders is meestal betere arbeidsvoorwaarden/loon (welke werkgever betaalt graag méér?)
  pro middenstanders (krijgen zij méér of minder aftrekposten/voordelen?
  pro multinationals (internationale regels versus nationale regels + vestigingsvoordelen
  milieu wel of niet regels aanscherpen = wel of niet méér regels + kosten
  overheidbemoeienis (vooral de VVD wil minder bemoeienis; alle overige partijen willen méér bemoeienis)

 4. Ik heb het dan vooral over uiterst links en uiterst rechts en alle uitersten zijn niet goed. Het leven is altijd een nemen en geven, socialisme bestaat eigenlijk niet in de VS maak je daarover geen illusies, maar de VS gaat een gevaarlijke kant op, men wil de huidige president weg en men maakt de mensen bang aan als m’n voor de huidige president kiest een burgeroorlog wacht, dat is het smerig spel van de democraten en dan is links en geen democratie.

  1. men wil de huidige president weg! Dat is bij de meeste verkiezingen zo. Het bang maken van mensen gebeurd over en weer.. Dat is niks nieuws. Als je dat niet ziet ben je wel erg blind.. Zelfs de gouverneur van de VS in Nederland erkent dat. Dat je net doet alsof alleen de democraten een vuile campagne voeren dan ben je echt blind. Ook na een eventuele overwinning van Biden zal de democratie in Amerika gewoon blijven bestaan. Waarom zou dan ineens anders zijn?

   1. Na een overwinning van Biden op basis van fraude is de democratie dood en begraven en zullen er nooit nog eerlijke verkiezingen volgen.

 5. Planned Parenthood (PP) is inderdaad een internationale organisatie met vele tentakels, beste Katharina. Daarom is het bredere plaatje nodig, om PP in perspectief te kunnen plaatsen. Zij is onderdeel van de Frankfurter Schule, de uitvinding van de joodse Gramsci (1891-1937), secretaris van de Italiaanse communistische partij, begin jaren 1920. In die tijd werd de Frankfurter Schule opgericht met steun vanuit Moskou. Deze leerling van de joodse leider Lenin, beoogde en bracht in praktijk, het uitroeien van het Christendom. De staat, de media en het onderwijs hebben volgens Gramsci, tot taak het ideologisch conditioneren en formatteren van de publieke opinie. Een algehele verklarende ideologie als, naar we nu weten, de klimaat hysterie en de overige groene leugens, moest worden opgezet ter vervanging van de heersende, Christelijke religie en diverse filosofische stromingen.
  De culturele revolutie van 1968, gaf vleugels aan de subversieve Frankfurter Schule en haar radicale ideologie. Euthanasie en abortus vormen daarvan een essentieel onderdeel. Enkele jaren later, jaren 1970, kwamen die op de agenda te staan van bijna alle regeringen in het Christelijke Westen. Feministische voortrekkers als de jodinnen Helena Blavatsky, Annie Besant en Alice Bailey, waren tijdgenoten, en “pro-choice” bondgenoten van Margaret Sanger (1879-1966), de oprichtster van PP, en waarschijnlijk ook een jodin. Maar zij zijn slechts onderdelen van de grote wereld revolutie die nu speelt. Zij waren Lenin’s nuttige idioten.
  Het algemene uitgangspunt ter realisering van een wereld-autoriteit, werd de draagkracht van de aarde. De mensheid is een last, zij is de kanker van de planeet en verantwoordelijk voor klimatologische catastrofes. De mensheid verstoort de ecologische balans. De omkering van de plaats van de mens in de natuur, heeft grote consequenties meegebracht. Om de aarde te sparen en te beschermen moet de mensheid onder strikte controle worden gesteld. De huidige anti-griep maatregelen brengen de beoogde staats tirannie slechts in praktijk. Zij is een middel, geen doel op zich. Hoofdzaak is dat de wereldpopulatie niet meer mag groeien, maar ver moet worden terug gebracht, desnoods met dwang. Het VN-Verdrag voor de Aarde legt de basis voor de cultuur van de dood. Ondanks de vergrijzing van de wereldbevolking, bevordert de VN, programma’s voor bevolkingsbeperking, sterilisatie en abortus, gedwongen of vrijwillig. De cultuur van het leven, hart van de Christelijke beschaving, is vervangen door de cultuur van de dood. Abortus, euthanasie en de strijd tegen de gezinnen zijn in de westelijke wereld, onaantastbare, progressieve “verworvenheden”. Het traditionele huwelijk en gezin worden ondergraven door de subversieve openstelling voor homosexuelen, inclusief de adoptie van kinderen. De aanslagen tegen het leven en tegen het gezin, zijn de prioriteiten van de wereldelites en de VN, uitgevoerd door de grote, internationale instellingen en de nationale regeringen. Voor hen is de veronderstelde, wereldwijde CO2 aangedreven “klimaat opwarming”, de schuld van de mens. Zij beoogt daarom kinderbeperking naar het Chinese één-kind model, met verplichte abortus programma’s. Het VN rapport van het Bevolkingsfonds heeft het verband gelegd tussen bevolkingsomvang en de zogenaamde “klimaat verandering”. Het rapport bepleit drastische geboortebeperkingsmaatregelen in de derde wereld. Planned Parenthood, past in dit kader. Doel is volledige controle over de wereldpopulatie, o.a. met abortus, waar en wanneer dat maar mogelijk is. Door de regels te schrijven voor de aardse draagkracht en daarmee de regels voor de onderwerping van de mens aan de natuur en de aarde, wordt “in naam van het goede”, de macht van de VN en de wereld elite, onaantastbaar. De zogenaamde griep pandemie, past hierin en dient beide doelen, staatscontrole en staatsheerszucht.
  “Overbevolking” tegenover “draagkracht”, is een onontkoombaar dilemma. De VN en de wereld-elite willen hiermee in naam van het “goede”, de wereld bevolking manipuleren en hun almacht afdwingen. Hier ligt het principe van wereldheerschappij, waarbinnen Planned Parenthood een cruciale plaats inneemt.

 6. Aan Jules van Rooyen en Theudmer..

  Alles goed en wel met al die zeer aannemelijke analyses maar als God niet zou ingrijpen met het reinigingsoordeel van het 6e zegel was de mensheid en de natuur juist door deze wereldmachten verloren.

  Maar wat stelt de in Fatima aangekondigde +\- 40 jaren van Vrede voor ..het symbolisch “1000”jarig vrede ..Openb.20:5 en Isaias 24:21-23.. want daarna gaat in vervulling wat in Daniël 7:12 staat geschreven ..de overgeblevenen van de illuminati-vrijmetselarij zullen dan de laatste troef uitspelen en dat is de antichrist.
  Die in Daniël 7:11 wordt gedood is de valse profeet maitreya… de mensenzoon in vers 13 en 14 is niet Jezus Christus maar de Monarch uit Frankrijk..keizer in Duitsland.

 7. Is het niet schrijnend dat men een werelddrama maakt omdat er anderhalf miljoen ongezonde mensen stierven aan het chinese virus terwijl er dit jaar al 39,8 miljoen gezonde babies werden vermoord.
  De BurnLootMurder marxisten hebben wereldwijd een hetze tegen de blanken opgestart en waarom? Omdat er een zwarte gewelddadige crimineel stierf omdat hij bij zijn arrestatie zijn voorraad fenatanyl inslikte en daardoor niet meer kon ademen. In 2017 stierven ongeveer 200 zwarte criminelen bij een politieoptreden maar men maakte geen drama van de 600000+ gezonde babies, waarvan minstens de helft zwarte babies, die werden vermoord door hun ouders.
  Ik ben een fiere roze, licht gekleurde POC en wij zijn een minderheid in vergelijk met de zwart gekleurde POC´s. De enige witte mensen zijn Albino ´s en zij zijn de enige echte minderheid in de wereld +/- half miljoen.

  1. Het zijn geen babies….Dat ten eerste…Daarbij weet je ook niet of die 39.8 miljoen foetussen wel of niet gezond waren. Ook al weer een foute aanname.
   U heeft geen moeite dat een zwarte crimineel dood gaat bij zijn arrestatie….net als die andere 200 zwarte criminelen….Ik vind uw bijdrage van een zeer verontrustend racistisch nivo.

   1. Juuls schreef: “Het zijn geen babies….Dat ten eerste…”

    U bent een monster, Juuls. Ik walg van u.

    Wat voor een gezicht gaat u trekken indien politiekers, verwijzend naar de uitlatingen van “ethicisten”, gaan beslissen dat ze u een “juridische status” van “niet-menselijk” gaan geven en het bevel laten uitsturen om u in stukken te laten rijten en in een vuilbak aan de straat te zetten omdat u niet hard kunt werken? Er zijn trouwens “ethicisten” die “post-natale abortus” willen, dus kom niet vertellen dat ze niet zouden durven. Zij die ongeboren kinderen aan stukken willen scheuren aarzelen niet om hetzelfde te doen met reeds geboren mensen, want er is in essentie geen verschil tussen.

    Door pro-kindermoordpropaganda te verkopen maakt u zich medeplichtig aan moord. Besef het goed.

    1. Theudmer reageert weer helemaal volgens zijn normale niveau. zijn commentaar beperkt zich tot een scheldtirade tegen Juuls. Verder drukt hij het zeer plastisch en op sensatie belust uit: ‘ongeboren en geboren kinderen aan stukken scheuren…’ Lukt het u nu echt niet om maar één enkele keer op een normale manier in gesprek te gaan ook niet over een zo delicaat onderwerp als abortus? Ik neem aan dat het thema van abortus u, zoals mij en velen zeer nauw aan het hart ligt, maar de manier waarop u hier te keer gaat brengt ons geen stap verder. De benaming ‘kindermoord’ die u gebruikt is trouwens compleet fout. U beschuldigt Juuls van ‘medeplichtigheid aan kindermoord’ maar ook hier bent u belust op sensatie, leugens en grofheid. Het minste dat ik mag verwachten i.v.m. uw repliek op abortus is dat u wetenschappelijke en ethisch correcte argumenten gebruikt. Het zou ons al veel verder brengen, wanneer u op een kalme manier uw argumenten ontwikkelt en ook luistert naar de argumentatie van anderen.

      1. Had ik het niet gedacht, Kurtje is ook van de partij. Ja het doet zeer aan de oren, omdat het niet juist is. Heel mijn reactie lezen is wellicht iets te veel gevraagd voor uw intellectueel vermogen.

       1. U kan gewoon de waarheid niet verdragen. Dat heeft niks te maken met intellectueel vermogen. (Die truuk die ge indertijd uithaalde met uw leerlingen, ze kleineren als ze het niet met u eens waren pakt hier niet hoor. Als we het niet kunnen halen gaan we maar denegrerend doen, niet? Ik heb het vroeger ne keer teveel gezien van uw soort. Dat lukte vroeger misschien toen ge jonge gasten nog volop kon infecteren met uw vergif. Hier op dit forum hebt ge met volwassen mensen te doen die voor zichzelf kunnen nadenken.

        Stuk pretentie.

        1. Kurtje, ik kan mij niet herinneren u ooit in mijn klas gezien te hebben. Dus wat u uitkraamt is louter fantasie, hersenspinsels. vraag is wie hier denigrerend doet. Ik ben ze in mijn leven ook vaker tegengekomen die ‘van uw soort’ Voor de rest moet ik toegeven dat ge zeer goed gelanceerd zijt en wens ik op uw dwaasheden niet langer te reageren. Ga maar gelukkig verder met uw wit – zwart denken. Ge hebt het over ‘de’ waarheid, onjuist: ge hebt het over ‘uw’ waarheid. dat is het kleine verschil. En ik herhaal: mijn hele vorige reactie lezen was dan toch te moeilijk!

         1. Moord is moord. Zo wit zwart is het wel degelijk. Of ge nu iemand in blinde colère doodslaat of ge snijd hem in koelen bloede in mootjes… Het blijft moord. Dat is niet anders met abortus.

          Hoort ge mij hier trouwens vrouwen veroordelen die een abortus ondergingen? Nee. Dat doe ik ook niet. Een groot aantal van hen komt vroeg of laat zichzelf tegen en krijgt psychische problemen. Weet ge waarom De Laet??

          Omdat ze vroeg of laat keihard beseffen: “ik heb mijn kind vermoord!’

          Voor ge komt zeggen dat ik uit mijn nek sta te lullen, doe eens navraag bij een aantal psychologen. Ik weet verdomd goed waarover ik spreek. Het is niet omdat je in sommige gevallen begrip kunt opbrengen voor bepaalde situaties, dat het geen moord meer is.

          De enige die hier dwaasheden lanceert zijt ge zelf.

          1. ge hebt mijn eerste reactie nog steeds niet willen lezen. Dan stopt het hier;

          2. Oh jawel, ik heb ze maar al te goed gelezen. Je maande Theudmer aan om vooral zijn toon aan te passen. Een toon die je duidelijk pijn doet aan de oren. Ik zie niks verkeerd in zijn reactie.
           Maar iedereen die het niet met je eens is ga je maar een beetje zitten neersabelen, nietwaar? Want als Staf De Grote spreekt moeten de andere kindjes zwijgen, nietwaar? Het is niet omdat gij al lang van uw geloof zijt afgevallen, dat wij u blindelings gaan volgen in uw goddeloos gezever.

           En ik zou uw ‘soort’ niet kennen? Jongen toch, ik ken ze verdomd goed. En elke reactie opnieuw bevestig je dat beeld. Groot ego. Eeuwige betweter. Stuk pretentie. En vooral anti-Katholiek. Het is uw soort dat er mede voor gezorgd heeft dat het zo zielig is gesteld met de ‘Katholieke identiteit’ van onze (ahum) ‘Katholieke scholen’. Maar daar gaat U ongetwijfeld ook nog heel prat op.

           Verder mag ik hopen dat het hier stopt. Uw inhoudsloos gezever ‘op de man’ komt me de strot uit.

      2. Kurt schreef: “Dat is het nochtans hoor. U kan nog zoveel rond de pot draaien als U wil, het is en blijft wel degelijk kindermoord…”

       Inderdaad, Kurt; men moet de zaken noemen zoals ze zijn. Subversie van de taal is een centraal onderdeel van de huidige heerschappij van de leugen, en het is dus imperatief om correct taalgebruik te herintroduceren.

        1. staf De Laet,
         “herhalen als een papegaai. een hele prestatie!”, schreef u. Argumentum ad hominem. U laat zien dat u geen argument meer heeft.
         En u doet eigenlijk hetzelfde als dat u Theudmer verwijt.

  2. Waarom ben jij niet wit en de ander wel zwart? Er zijn ook maar heel weinig echt zwarte mensen.

 8. BOvendien is het een leugen. Lees het officiele verslag van de autopsie. Dus het is een leugen wat je schrijft.

  “Hennepin Healthcare – ER
  701 Park Avenue (Hennepin Healthcare – ER)
  Minneapolis, MN 55415
  Cause of death: Cardiopulmonary arrest complicating law enforcement subdual,
  restraint, and neck compression
  Manner of death: Homicide
  How injury occurred: Decedent experienced a cardiopulmonary arrest while
  being restrained by law enforcement officer(s)
  Other significant conditions: Arteriosclerotic and hypertensive heart disease;
  fentanyl intoxication; recent methamphetamine use
  Please direct any media inquiries to Carolyn Marinan, Henn”

 9. Ten eerste vind ik dat ‘BLM’ beter zou gebruikt worden voor Baby Live Matters
  Ten tweede vind je op de wikipedia-pagina: https://nl.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter
  bij Black Live Matters, onderstaand interessant tekstfragment:
  Zwarte leiders van de burgerrechtenbeweging hadden kritiek op de tactieken van BLM, anderen beschuldigen de beweging ervan anti-politie te zijn en trekken de statistieken over zwarte slachtoffers van politiegeweld in twijfel die BLM gebruikt.[24][25] Verder is er kritiek op het (vermeende) gebrek aan aandacht voor geweld binnen de zwarte gemeenschap.[26]
  Volgens critici impliceert de naam Black Lives Matter dat andere levens er niet toe doen. Vanuit die kritiek ontstond er een alternatieve hashtag “#AllLivesMatter”. De aanhangers van All Lives Matter stellen alle mensen gelijk ongeacht ras en beweren dat de maatschappij ‘kleurenblind’ zou moeten zijn.[5] Nadat een zwarte man in 2014 uit wraak voor politiegeweld in New York twee politieagenten doodschoot, startten politiesympathisanten Blue Lives Matter.[5]
  De organisatie wordt geregeld verweten een marxistisch en communistische grondslag te hebben.[27][28][29] Dit na uitspraken van een van de oprichters van BLM die zei dat ze getrainde Marxisten zijn en uit zijn op wraak.[30] Ook wordt de organisatie beschuldigd van antisemitisme, nadat tijdens diverse demonstraties antisemitische uitspraken zijn geuit en Joodse winkels werden geplunderd.[31][32][33][34] De premier van Israel uitte hierover zijn verbazing via sociale media Tevens wordt BLM beschuldigd zelf racistisch, anti-blank te zijn en uit te zijn op een rassenstrijd.[35][36][37] Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in Nederland zouden extreemlinkse groeperingen zich aansluiten bij demonstraties van BLM en/of helpen ze op de achtergrond met het organiseren van demonstraties. Echter is volgens het NCTV de rol van deze linkse groeperingen beperkt.[38] In het Verenigd Koninkrijk trokken de voetbalwereld en de BBC hun handen af van BLM, omdat BLM volgens critici er radicale denkbeelden op nahoud.[37][39]

  Het lijkt me dus verstandig om – zoals gewoonlijk – alle klokken te horen luiden. De heisa over zwarte Piet en de zwarte koning bij de drie wijzen wordt immers ook niet aangezwengeld door mensen van het zwarte ras maar door blanken die er brood in zien om problemen te maken waar er geen zijn door de context te vervalsen.

 10. “De heisa over zwarte Piet en de zwarte koning bij de drie wijzen wordt immers ook niet aangezwengeld door mensen van het zwarte ras maar door blanken die er brood in zien om problemen te maken waar er geen zijn door de context te vervalsen.”,
  zegt u.
  Heisa wordt hoofdzakelijk gemaakt door de pers en andere media. Wie de media beheerst, die beheerst wat de mensen te weten komen en hoe de mensen dan ergens over denken.
  Vergelijk het ‘virus’. Na 8 maanden extreme druk van de media moeten de luisteraars en kijkers er toch wel overtuigd zijn dat er ‘iets’ is. 8 Maanden dag in dag uit mensen hersenspoelen met ‘corona dit, corona dat’ heeft zo zijn gevolgen.
  Dus de media kunnen iets opblazen door er extreem veel aandacht aan te besteden.
  Zo ook met racisme en dat soort onderwerpen. Levensgevaarlijk, want dat ligt zeer gevoelig bij de mens.
  Goed. De pers beheerst dus voor het grootste (schat ik) deel de opinie.
  Wie beheerst de pers (de MSM=mainstream media=volksmedia.)?
  Het bedrijfsleven en de banken.
  Wie beheerst het bedrijfsleven ten slotte: de banken.
  Wie beheersen de banken? Banken zijn prive-instellingen.

  Dus de bank (en) kunnen zo hun invloed op het volk (lees propaganda) via de bedrijven doen gelden en het volk laten geloven wat ze willen.

  Oplossing: alle media weg of de media een banden leggen.
  Gebeurt niet.
  Banken nationaliseren zodat de bank een volksbank wordt en een land of staat zijn eigen geld gaat drukken? Presidenten zijn voor dat idee ‘weggedaan’.
  Kortom, een bijna welhaast onoplosbaar probleem.
  Het probleem is (o.a.) begonnen vanaf dat de banken rente mochten vragen over geld. Denk ook aan de tempeliers in dit kader.
  De R.K. kerk heeft, dacht ik, rente afgewezen maar moest met bepaalde bankinstellingen inbinden (denk ik), mede omdat de Kerk zelf misschien teveel verbonden is met bepaalde instituties?

  De macht over het geld, en vooral de rente erover is het begin van het kwaad en als ik me niet vergis gaat dit kwaad nu in ‘overdrive’ (grote versnelling). Men wil niet alleen de geldmacht, maar nu ook alles regelen. Wakker worden, mensen. Geen discussies over details liever. Er zijn belangrijker onderwerpen, meen ik. Algemene slavernij is er zo een van.

  1. Aanvulling:
   Ik schreef:
   “Geen discussies over details liever.”
   en zie daar de hardheid wel van in.
   Hetgeen boven allemaal bediscussieerd is vind ik heus wel belangrijk, maar. . . er zijn hoofdpunten te vinden in wat er op de wereld gaande is. Ik meen dat sommige zaken misbruikt worden om onrust te zaaien zodat mensen daarmee bezig zijn en de belangrijke ontwikkelingen daarmee niet zien. En geld is daar een tamelijk kernpunt van. Want wat hebben we aan praten over zaken als BLM als dat wellicht een onderwerp is gelanceerd door geldmensen? Of zoiets als het virus? Het gaat snel vind ik, de ontwikkelingen, vooral als ik zie dat bijvoorbeeld zoiets als de medische waardigheid van artsen onder vuur ligt. Dat zijn zeer ernstige zaken, die waarschijnlijk uit dezelfde bron komt als andere punten.
   Ik bedoel, ik heb echt veel respect voor uw discussie, maar ik probeer u te waarschuwen voor te veel afleidingen.

   1. Herstel:
    Dat zijn zeer ernstige zaken, die waarschijnlijk uit dezelfde bron komen als andere punten.

  2. De katholieke godsdienst veroordeelt het innen van interesten als tegenstrijdig met de natuurwet; in de middeleeuwen stonden daar zware straffen op in katholieke staten. Hedendaagse liberaalkatholieke kerkvorsten trekken zich daar niets van aan, maar dat is niet het enige waarin zij ontrouw zijn aan de leer van de heilige Romeinse Kerk.

   De geleerde priester Denis Fahey pleitte in “Money manipulation and social order” voor het vastleggen bij wet dat degene die geld maakt niet ook leningen mag uitgeven, dat de staat het geld maakt en dat bankiers leningen geven, dat die twee zaken dus gescheiden zouden zijn.

   1. “Hedendaagse liberaalkatholieke kerkvorsten trekken zich daar niets van aan, maar dat is niet het enige waarin zij ontrouw zijn aan de leer van de heilige Romeinse Kerk.”.
    Tsja. Als het zó gesteld is? Geld vertegenwoordigd in wezen menselijke energie. Wie dat aftapt van de mens, die neemt levensenergie af. En het kan een middel tot onderwerping zijn.

    1. Geld is eigenlijk gewoon een betaalmiddel, maar het wordt gehanteerd om volkeren in schuldenslavernij te storten, en er wordt nu gezegd dat de architecten van de “Great Reset” kwijtschelding van schulden zullen aanbieden bij de mensen in ruil voor een overdracht van al hun private bezittingen aan hen en voor instemming met vaccinatieprogramma’s. Het is diabolisch.

     De families die de opperste laag van de bankierswereld vormen zijn joods-kabbalistisch, en zij wandelen dus in de waan dat in de tekens van het Hebreeuws alfabet ‘goddelijke’ pantheïstische scheppingskracht schuilt om de wereld vorm te geven zoals degene wil die de kracht hanteert. Elk teken van het Hebreeuws alfabet vertegenwoordigt een letter maar ook een getal; de kabbalistische bankiers geloven dus dat in getallen pantheïstische scheppingskracht schuilt, en zij zijn in de waan dat zij die gepretendeerde kracht hanteren wanneer zij nieuw geld creëren door te woekeren via leningen, en dat zij op die manier de wereld herscheppen volgens hun wil. Het is geen toeval dat in de Apocalyps de identiteit van Antichrist aangeduid wordt met cijfers.

     1. Nog even deze vermelding: “Money manipulation and social order” van de priester Denis Fahey staat op Liberius.net.

 11. Referte hierboven mijn reactie van 11 September, 19,39u..
  Natuurlijk gaat het bij abortus om moord, zelfs massa-moord, of nog erger een genocide, getuige de omvang van de vele, vele honderdduizenden abortussen die jaarlijks begaan worden op de blanke volken, teneinde het Christendom uit te kunnen roeien. U heeft groot gelijk beste Kurt en Benjamin. Pro-choice is de progressieve standaard houding van gewetenloze smeerlappen, satan’s kinderen van de revolutie, die het huidige tijdbeeld bepalen, maar niet op dit voortreffelijke katholieke Forum. Het grote plan is de Christelijke volken, door eigen toedoen, te kunnen vernietigen met vergrijzing om het vacuüm dat getrokken wordt, te kunnen vullen met islamieten en Afrikaanse zwarten. Voor ons Christenen een nachtmerrie, waar alle regeringen sinds de jaren 1970, als vanzelf aan meewerken. De volken werden nooit iets gevraagd. Zowel in NL als in Fr werden de abortus wetten door een meerderheid van ruim 60+ % van de bevolking afgewezen. Maar toch werden de wetten doorgedrukt, door vrijmetselaar pressie uit linkse hoek, versterkt door de joods aangestoken (Marcuse, Cohn Bendit, A. Geismar, A. Krivine) culturele revolutie van de jaren 1960. De abortus wetten uit de jaren 1970, zijn opgezet en doorgedrukt door progressieve vrijmetselaar regeringen. De indieners van de wetvoorstellen waren meestal joodse vrijmetselaars. In NL was dat de joods socialistische PvdA minister Van Thijn, in Frankrijk de joods socialistische mme Weil. De uitvoerders zijn corrupte, criminele artsen gedekt door corrupte wetgeving, ontworpen vanuit progressieve, Gramsci (+1937), joods communistische hoek. (zie verder hierboven)

  1. Nabrander,
   ik weet nog goed, beste lezers, van die joodse mme. Weil (hierboven), haar reactie op de aanname van de abortus wet door het Franse parlement, in 1976.
   “Deze wet en de praktijken die daaruit zullen voortvloeien, zullen het gehele sociale bouwwerk van de Franse samenleving, doen schuiven en omvallen. Dat vind ik fascinerend.”
   Door ingeboren haat tegen het Christendom kon deze verblinde jodin zich verkneukelen. In NL waren het joden, protestanten en socialisten die de wet er door drukten. Verzet kwam uit katholieke hoek, van bisschoppen en vooral van de katholieke minister van Justitie, Van Agt. Deze is nog steeds de meest populaire en gezien politicus in het land. Hij heeft de eer gered. Daarentegen werden in FR de protesten en waarschuwingen vanuit Christelijke hoek, in de wind geslagen. De bisschoppen hebben zich stil gehouden, noch organiseerden zij een mars voor het leven die in die tijd, de regering had doen vallen. De katholieke premier Chirac en de katholieke, sinds kort overleden president Giscard d’Estaing, bleven doof voor de maatschappelijke protesten. Deze schurk president, heeft sindsdien nooit zijn spijt uitgesproken voor de genocide moord op het ongeboren leven in Frankrijk. Dat betreft ongeveer 9 miljoen niet geboren Franse babies. Desalniettemin heeft de lokale bisschop zijn uitvaart Mis verzorgd, hoewel de schurk president, door zijn daad van toen, de facto geëxcommuniceerd is, en dus noch in aanmerking kwam voor een uitvaart Mis, noch op een katholiek kerkhof begraven had mogen worden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht