Groeiende weerstand tegen de christofobie van Europa

Het woord fobie, zeker wanneer het gekoppeld wordt aan de naam van een godsdienst of bevolkingsgroep, wordt dikwijls  gebruikt om een afkeer of haat tegenover deze bepaalde godsdienst of groep aan te klagen. Ten onrechte. Fobie duidt integendeel op een diepgewortelde, soms irrationele angst voor bepaalde godsdiensten of groepen .

De moslims en degenen in media en politiek die hen onderworpen zijn, gebruiken  het begrip islamofobie voortdurend om critici de mond te snoeren en zo is het woord fobie bijna het synoniem geworden van een viscerale afkeer tegen de islam. De taal als ideologisch strijdwapen dus.

Waar echter nooit of nauwelijks over gesproken wordt is de christofobie, die over de hele wereld en zeker ook in Europa, in opmars is. Europa zwijgt, wanneer christenen vervolgd, gefolterd en gedood worden om hun geloof: in Nigeria, Pakistan, het Midden-Oosten, om er maar enkele te noemen en zeker ook in Turkije. Het is nog steeds wachten op de “Speciale Europese afgevaardigde voor de godsdienstvrijheid in de wereld”, die door de Europese Raad zou benoemd worden… Intussen worden in Europa zelf  de wetten, die een christelijke grondslag hebben, onder druk van radicale laïcisten, steeds meer uitgehold, of het nu gaat om abortus, de agressieve en ziekelijke  LGBT -ideologie, de business van het draagmoedershap “à la carte”, keuze van geslacht inbegrepen…De Katholieke kerk, laten wij er over zwijgen…zij kijkt gewoon de andere kant op…

En toch , er is hoop…Er zijn landen in Europa, die een andere koers varen, weerstand bieden en handelen.

Hongarije, Polen en Roemenië, drie Europese landen die het meest worden bespot en beledigd door het mediacircus, zijn een voorbeeld van ernst en toewijding als het gaat over de verdediging van het Europees christelijk erfgoed en de solidariteit met de vervolgde christenen over heel de wereld. Zou het vanwege deze inzet voor de christenen kunnen zijn dat de dagelijkse aanvallen op deze drie landen en hun leiders zo hevig en vol razernij is? De verdenking is niet zo maar vrijblijvend. Degenen, die een samenleving koesteren zonder identiteit( een “open ” of liever gezegd “langzaam  verdwijnende ” maatschappij), kunnen immers niemand verdragen die het christendom verdedigt.

Hebt u zich nooit de vraag gesteld waarom er in onze weldenkende media, ik noem ze leugenmedia, de VRT, De Standaard en De Morgen op kop,  nooit een uitzending of een artikel gewijd wordt aan positief nieuws uit Hongarije of Polen, waarom alle nieuws eenzijdig gefilterd wordt om zuiver ideologische redenen? Het zijn dezelfden, die de mond vol hebben over ” fake news”, die door niet te spreken over wat wel goed is, de beeldvorming volledig vervalsen.

Op 17 augustus jl. heeft de Hongaarse regering een memorandum met Polen ondertekend. De slechte” anti-democraten en anti-Europeanisten”, zoals zij beschreven worden in de mainstream leugenmedia  en door de Europese instellingen zelf, kwamen daarin overeen om het christendom te beschermen, vooral waar het bedreigd wordt en niet enkel in het Midden-Oosten. Het memorandum is heel concreet en werkt gemeenschappelijke en/of gecoördineerde projecten en initiatieven uit in alle delen van de wereld waaruit berichten komen over vervolgde christenen, van het Midden-Oosten tot Afrika, maar ook in Europa.

Het Hongarije van  de ” verschrikkelijke” Orban stopt echter niet bij de vervolgde christenen alleen. Sinds begin augustus werden er zowel op diplomatiek als op financieel vlak stappen ondernomen om de Syrische Yazidi gemeenschap een veilig onderkomeno te bieden. Herinner u de Yazidi-vrouwen, die werden ontvoerd en verkracht door de islamitische criminelen van ISIS en de internationale mediacampagne die erop volgde. Nu het rumoer verstomd is, blijft er alleen Hongarije om daadwerkelijk iets te ondernemen en zo te vermijden dat deze bevolkingsgroep het zelfde lot beschoren wordt als de 275 Nigeriaanse studentes ontvoerd door Boko Haram. Polen en Hongarije hebben dus hun verklaarde vriendschap in daden omgezet. Zij staan echter niet alleen.

Een ongeziene verrassing komt uit Roemenië, een land, dat geen deel uitmaakt van de Visegrad- groep. Na de val van de socialistische regering, wordt het land nu geleid door een meerderheid van conservatieve partijen. Welnu, met uitzondering van de nieuwe liberale PLUS-partij, gefinancierd door de machiavellistische Soros, hebben al deze partijen de eerste nationale dag van de herinnering aan de vervolgde christenen overal ter wereld ingesteld en die dag ook gevierd. Het land, dat nog niet zo lang geleden kreunde onder het bloedige atheïstische regime van Ceaucescu, stelt nu een dag van de herinnering aan de vervolgde christenen in …een bijna miraculeuze ommekeer!

Op zondag 16 augustus vierde de overwegend orthodoxe natie dus zijn eerste dag van “bewustwording van geweld tegen christenen”, niet allleen om Roemeense christelijke martelaren te eren, maar ook om het bewustzijn van wereldwijde christelijke vervolging te versterken. De nationale feestdag is bedoeld om het publiek en in de eerste plaats de jongeren te informeren over de rol die het christendom heeft gespeeld in de geschiedenis van Roemenië en om een licht te werpen op de aard en de omvang van de vervolgin,gen waarvan de christenen nu het slachtoffer zijn. De keuze van 16 augustus valt samen met het orthodoxe feest ter herdenking van de martelaren van Brancoveanu, die in 1992 door de orthodoxe Kerk heilig werden verklaard. Het waren de zonen van Prins Constantin Brancoveanu, die in 1714 door de Turken in Istanbul werden gemarteld en onthoofd omdat zij hun christelijk gelof niet wilden afzweren.

Deze beslissing van Roemenië en de vastberadenheid waarmee het land  handelt, zou een signaal moeten zijn voor iedereen, vooral dan voor de Europese instellingen. Europa is tegenwoordig ” doof, stom en blind ”  voor de Turkse expansionnistische chantage en provocaties in alle landen van de Middellandse zee en voor de aanvallen op de symbolische plaatsen van de christenheid. Volgens Mgr Luigi Padovese, apostolisch vicaris in Anatolië, vermoord in 2019, is Turkije het echte “Heilige Land van de Kerk”. De apostelen  doorkruisten het land en predikten er overal het evangelie. Antiochië, nu Antakya, toen de derde metropool van het Romeinse rijk, na Rome en Alexandrië, werd door Paulus geëvangeliseerd. In Nicea, nu Iznik, werd het eerste oecumenische concilie in de geschiedenis gehouden. De Aya Sophia was de grootste basiliek van de christenheid enz…enz…Is men dit allemaal vergeten of lijdt Europa aan georganiseerd geheugenverlies?…

Deze spectaculaire vermenigvuldiging van initiatieven, samenwerkingsakkoorden en vaste afspraken tegenover de vervolgde christenen, op initiatief eerst van Orban, dan van Polen en nu van Roemenië, bewijst hoe diep het christendom er nog stevig geworteld is, in schrille tegenstelling tot onze landjes, die beschaamd zijn over hun identiteit en elke verwijzing naar hun christelijke wortels verwerpen.

Auteur:Veroon ter Zee

6 commentaren op “Groeiende weerstand tegen de christofobie van Europa

 1. Goed artikel. maar véél te lang en daardoor onoverzichtelijk. Bovendien mis ik de vervolging van christenen sinds (door?) Vaticanum II.

 2. Er is al veel over geschreven, maar wie de Bijbel leest mag dat geen verrassing wezen, ze hebben Jezus gehaat zonder reden, welnu zegt Jezus ook jullie zullen ze haten. Dus ik kijk daar niet meer van op. Jezus heeft ons een veilige haven voorzegt maar geen veilige tocht, het hangt dus niet alleen van ons zelf af, en toch kon Paulus schrijven: overwin het kwade, door goed te doen.

 3. Er is ook goed christelijk nieuws uit Montenegro waar sterke man Djukanovic na 30 jaar ten val is gebracht en zijn partij in de minderheid gesteld. Hij had zijn land vorig jaar in de NATO gebracht ook al wou de meerderheid van de bevolking neutraliteit. Maar toen hij de gebouwen van de orthodoxe kerk wilde aanslaan en er een Montenegrijns-orthodoxe kerk van maken die naar zijn pijpen moest dansen, was het hek van de dam. Reuzebetogingen in het land van amper 600000 inwoners. Verschillende orthodoxe priesters en monniken werden gemolesteerd. Nu ligt hij er hopelijk uit, deze maffiosi die in de jaren 80 met zijn netwerken fortuin maakte met de sigarettensmokkel (en wie weet wat al nog!) naar Italië.

 4. Goed artikel. In West Europa maar ook nu in de VS en verder het Westen lijkt het cultuurmarxisme, d.w.z. Joden en christenen framen, die mag je bespotten en beledigen. maar het islam(fascisme)wordt de hand uit alle macht boven het hoofd gehouden.Die mag je niet bekritiseren op straffe van demoniseren. Maar goed dat de Visegrad landen en Roemenië daar tegen ingaan. Prettig. Las dat Orban eerder financiële hulp geeft in Afrika waar hij een hulppost heeft opgericht voor hulp aan de bevolking. Zeker de islamfascist Erdogan is bezig het christendom in zijn land uit te roeien. Zelfs bang voor het zeer kleine percentage christenen in Turkije. Het lijkt er ook op zoals in Openbaring staat. Dat de christenen steeds meer in de verdrukking komen. De verdrukking en richting de eindtijd. Die niemand weet wanneer die komt. Maar dat christenen dienen vol te houden en vast te houden aan de hoop en vertrouwen die de Bijbel/evangelie steeds wordt voorgehouden. Eens wordt het anders. Dan triomfeert Hij.
  .

 5. Ik deel de bezorgdheden. Christenen staan in veel landen in de verdediging. Maar het helpt de Christenen niet vooruit met veralgemenende overdrijvingen.
  Iedereen moet in de spiegel kijken. Dit forum zou aan invloed winnen indien men de eigen fobieën herkent en de zaken met meer respect behandeld.
  Bijvoorbeeld : ‘agressieve en ziekelijke LGBT -ideologieën’ ?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht