Aartsbisschop was nauw verbonden met Soros-netwerk !

Nog maar eens een complottheorie, zullen sommigen zeggen…neen geen complottheorie, maar de rauwe werkelijkheid. Een ongelooflijk verhaal, dat heel onlangs naar buiten kwam. Het speelt zich af in Guatemala.

Het is het surrealistische verhaal van de bisschop van Solola-Chimaltanago, Gonzalo de Villa y Vasquez, een jezuïet, die door Bergoglio tot aartsbisschop werd benoemd en sinds gisteren  officieel de functie van aartsbisschop van Santiago de Guatemala en voorzitter van de bisschoppenconferentie uitoefent. Hij wordt zelfs genoemd als mogelijk toekomstig kardinaal…

Nu is uitgelekt, dat hij jarenlang een trouwe medewerker was van de corrupte Joods-Hongaars-Amerikaanse  miljardair Soros (onlangs negentig jaar geworden) , een spil in de migratie- en abortuslobby, die via zijn Open Society Foundation politiek en media infiltreert, de man die elk beleid tegenwerkt, dat gericht is op de verdediging van het gezin, het behoud van zijn eigen identiteit en cultuur en de bescherming van zijn christelijke kultuur. De aartsbisschop was inderdaad de eerste president van de Soros Guatemala Foundation en heeft actief voor de organisatie gewerkt van de jaren negentig tot het begin van het nieuwe millenium !

Hij heeft dit toegegeven en hij betreurt het ook. Hij verdedigt zich door te beweren dat hij de statuten van de organisatie niet goed gelezen had en van niets op de hoogte was…

Bisschop Gonzalo de Villa y Vasquez werd geboren in Madrid in 1954 en werd priester gewijd in 1983. Hij legde zijn eeuwige geloften af  bij de jezuïeten in 1993. Van 1998 tot 2004 was hij rector van de Rafael Landivar universiteit. Na zijn benoeming tot aartsbisschop, werd door enkelen wat dieper ingegaan op zijn persoon en zijn vroegere contacten en al vlug bleek dat er heel wat hiaten in zijn curriculum zaten. Zo bleek dat hij gedurende een behoorlijk aantal jaren hoge posities bekleede in de inmiddels ter ziele gegane Soros Guatemala Foundation, die deel uitmaakte van het toenmalige Open Society Institute(OSI), nu  Open Society Foundations.

In een rapport uit 2002, waarin de naam van pater Gonzalo de Villa als vice-president van de Soros Guatemala Foundation wordt genoemd, beschrijft OSI haar inspanningen om de toegang tot abortus in Europese landen als Kroatië, Letland, Litouwen en Slowakije uit te breiden. Het rapport beklemtoont ” dat er geld is verstrekt om de lokale en regionale lobbycapaciteit te versterken, met name in landen waar het recht op abortus wordt bedreigd”.

In hetzelfde rapport wordt opgemerkt dat in de Verenigde Staten  ” OSI is doorgegaan met het voorlichten van het publiek en met het trainen van medewerkers, die nieuwe opties voor het vroegtijdig afbreken van de zwangerschap moeten propageren (! !). Er werd steun verleend aan Early Options-opleidingscentra voor het opleiden van huisartsen in vroegtijdige abortusprocedures”. In hetzelfde jaar financierde het Open Society Institute de National Action League for Abortion and Reproductive Rights Naral.

In een rapport uit 2003 wordt de toekomstige aartsbisschop van Santiago de Guatemala genoemd als vice-president van de Soros Guatemala Foudation. Daarin merkt OSI op dat het de Planned Parenthood Federation heeft gefinancierd, de beruchte multinationale abortusorganisatie die de afgelopen jaren beschuldigd werd van het verhandelen van organen en weefsels van geaborteerde kinderen in haar centra . Het heeft ook het Center for reproductive rights gefinancierd, dat promotiecampagnes voor vrije abortus financiert  in verschillende landen, zoals El Salvador.

Met betrekking tot deze rapporten verdedigt Mgr Gonzalo de Villa zich op een schijnheilige en cynische wijze:

” Ik kan mij eerlijk gezegd niet herinneren dat deze onderwerpen in onze discussies ter sprake kwamen”.

“Ik heb dat verslag datzefde jaar gelezen of er eerder inzage in gehad, maar ik heb het niet gelezen als iemand die een examen voorbereidt. Ik heb niet naar de details gekeken, ” voegde hij er aan toe. Waar hebben wij dit nog gehoord?

De prelaat verklaarde dat hij niet wist wat Soros deed in de verschillende landen waar hij een stichting had. Hij ontdekte dat pas ” toen ik mij meer begon te betrekken bij mijn werk als bisschop in Guatemala “.

Liegt deze man of is hij een onverbeterlijke naïeveling ? In beide gevallen kan men een groot vraagteken achter zijn benoeming als aartsbisschop plaatsen. De Kerk van Bergoglio schakelt heilige bisschoppen als aartsbisschop Leonard uit en promoveert dubieuze creaturen, die alleen maar dit voor hebben, dat zij tot dezelfde ideologische clan behoren .

Dit is spijtig genoeg de realiteit van onze Kerk in 2020.

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

11 commentaren op “Aartsbisschop was nauw verbonden met Soros-netwerk !

 1. Ik Schaar mij volledig achter de eindconclusie van de laatste zinnen van dit artikel:
  “Liegt deze man of is hij een onverbeterlijke naïeveling ? In beide gevallen kan men een groot vraagteken achter zijn benoeming als aartsbisschop plaatsen. De Kerk van Bergoglio schakelt heilige bisschoppen als aartsbisschop Leonard uit en promoveert dubieuze creaturen, die alleen maar dit voor hebben, dat zij tot dezelfde ideologische clan behoren .

  Dit is spijtig genoeg de realiteit van onze Kerk in 2020.”

  Ikzelf concludeer: dat deze aartsbisschop compleet ongeschikt is als bisschop.
  Reden: hij liegt of hij is te naïef (= te goedgelovig, op ’t kinderlijke af).

  1. Gelukkig hadden we Simonis nog.. Wir haben es nicht …..

   Zo komen in elke geleding foute mensen voor..

 2. Abortus maakt de beschaving kapot, maar die man denkt dat je met geld alles kunt maken en omkopen, en we weten van het Vaticaan moeten we niets verwachten zolang deze paus daar de scepter draagt, en migratie gaaat gewoon verder omdat sommige daar bakken geld mee verdienen, wat noemen we dat ook al weer? Mensensmokkel!!

  1. Maakt de beschaving kapot? Jouw mening over beschaving bedoel je. Tegen abortus zijn maar wel voor de doodstraf. Homoseksuelen geen geluk gunnen. Dat hoort ook bij beschaving. Vrouwen gelijke rechten en behandeling geven dat is ook beschaving…

 3. @Juuls,

  Abortus is ’n mooi woord voor iets lelijks.
  Bij een abortus gaat ‘n ‘arts’ met een tang de vagina binnen en trekt armpje na armpje, beentje na beentje en het hoofd in willekeurige volgorde van de romp.
  Er ZIJN trouwens beelden van een abortus: daarbij trekt de baby zich uit angst terug en opent de mond om (weliswaar geluidloos) te schreeuwen als ’n lichaamsdeel wordt afgerukt.

  Stel voor dat U Uw kind niet láát vermoorden, maar de toestemming krijgt het kind zélf te doden: U krijgt de tang + het benodigde beeldscherm.

  Nu het volgende geval: Stel U krijgt ietsje langer de tijd om Uw eigen kind te doden of te laten doden: Uw kind is nét nét geboren en heeft nog geen kik gegeven.
  U krijgt ’n stok of mes om Uw eigen kind snel en pijnloos te doden.
  Wat zou U doen en waarom?

 4. Juuls is een ongelovige man die zich zo verveelt dat hij niks beters weet te doen dan op deze site te gaan liggen trollen. Ga achter die computer vandaan vent en doe iets nuttigs want uw bijdragen hier worden door niemand geapprecieerd. Dahaaag, eikel.

  1. Het zou de redactie sieren als ze regel 1 van de regels voor reactie ook zouden toepassen! Waarom is het trollen? Ik vertegenwoordig gewoon mijn mening. Als katholiek hoef je het niet eens te zijn met standpunten in de Kerk. Veel reageerders hier op dit forum menen dat dit forum alleen maar bedoeld is voor mensen die voor een Kerk en regels zijn zoals die was voor VAII. En liefst willen ze de vrijheid van meningsuiting de das om doen. Want die geldt niet in de Kerk.

 5. @ Juuls,
  zeer binnenkort ondergaat iedereen boven de zes jaar de Grote Waarschuwing. Je kunt natuurlijk je kop in het zand steken en doen alsof er niets aan de hand is . . . totdat de Waarschuwing je hele geweten verlicht.
  Tijdens de Waarschuwing zul je de film van je hele leven zien, alles wat goed was en wat kwaad was.
  Deze Waarschuwing is totaal dwingend want niemand kan weerstand bieden aan de geestelijke macht van Jezus.

  — Eerste goede raad : bereid je voor op die dag, er rest je nog weinig tijd om dat te doen.
  — Tweede goede raad : onderzoek de waarachtigheid van VatII.
  https://eindtijdklok.org/de-grote-waarschuwing/

  Anna Katharina Emmerick 18de eeuw heeft uitgebreid beschreven hoe grondig de Katholieken misleid zouden worden.
  Sint Franciscus van Assisi 12de eeuw heeft gezegd dat er een valse en onwaardige paus zou komen die zijn naam draagt.
  Een lijst van profetieën van Katholieke heiligen sedert de voorbije 2000 jaren beschrijven de misleidingen en de verschrikkelijke gevolgen:
  — “Profetieën nemen hun tijd”
  http://www.bloggen.be/medjugorje/archief.php?ID=118
  En dan zijn er nog de Katholieke zieners van onze eigen tijd, teveel om op te noemen.
  Bovendien kan men in Jesaja terugvinden wat de onwaardige paus eveneens durft zeggen en verrichten.

 6. @ Juuls,
  zeer binnenkort ondergaat iedereen boven de zes jaar de Grote Waarschuwing. Je kunt natuurlijk je kop in het zand steken en doen alsof er niets aan de hand is . . . totdat de Waarschuwing je hele geweten verlicht.
  Tijdens de Waarschuwing zul je de film van je hele leven zien, alles wat goed was en wat kwaad was.
  Deze Waarschuwing is totaal dwingend want niemand kan weerstand bieden aan de geestelijke macht van Jezus.

  — Eerste goede raad : bereid je voor op die dag, er rest je nog weinig tijd om dat te doen.
  — Tweede goede raad : onderzoek de waarachtigheid van VatII.
  –https://eindtijdklok.org/de-grote-waarschuwing/

  Anna Katharina Emmerick 18de eeuw heeft uitgebreid beschreven hoe grondig de Katholieken misleid zouden worden.
  Sint Franciscus van Assisi 12de eeuw heeft gezegd dat er een valse en onwaardige paus zou komen die zijn naam draagt.
  Een lijst van profetieën van Katholieke heiligen sedert de voorbije 2000 jaren beschrijven de misleidingen en de verschrikkelijke gevolgen:
  — “Profetieën nemen hun tijd”
  —http://www.bloggen.be/medjugorje/archief.php?ID=118
  En dan zijn er nog de Katholieke zieners van onze eigen tijd, teveel om op te noemen.
  Bovendien kan men in Jesaja terugvinden wat de onwaardige paus eveneens durft zeggen en verrichten.

 7. Nou voor de doodstraf is de kerk niet. U bent niet op de hoogte. Maar waarom heeft u het niet over de liefdeloze, hatende islam(fascisme)? De kardinaal liet zich leiden door het Wereldse. Vroeg of laat is dat destructief en een doodlopende weg. Zijn weg is een doorlopende en liefdevolle weg. Niet duidelijk is of hij afstand heeft gedaan van de marxist Soros c.s.en diens propaganda. Deze kardinaal is zo ver van het evangelie geraakt. Meer een politicus. Ergerlijk. Laat de man zich terugtrekken als hij de moed heeft. Hij verkondigd niet de Bijbelse en kerkelijke boodschap.

 8. Juuls, je kan doodstraf niet vergelijken met abortus.
  Doodstraf is een milde dood vergeleken bij abortus.
  Doodstraf wordt uitgevoerd tegen een mens die schuldig wordt bevonden, een ongeboren kind heeft niets gedaan en heeft ook geen stem om zich te verdedigen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht