Paus Franciscus prijst non die tehuis opende voor transseksuelen – die hij ‘meisjes’ noemt

Nadat een controversiële non  in Argentinië een residentie opende voor ‘Trans-vrouwen’, heeft paus Franciscus haar werk geprezen, waarbij hij deze mannen “meisjes” noemde.

Zuster Mónica Astorga Cremona, 53, is in Argentinië bekend als de “Non van de Trans”, opende recent een nieuw complex van twaalf kleine appartementen, die uitsluitend dienen om transseksuele mannen en hun ‘partners’ onderdak te geven.

Na het vernemen van het nieuws, antwoordde Franciscus in een communiqué:

“Lieve Monica, God die niet naar het seminarie ging of theologie studeerde, zal jou overvloedig belonen. Ik bid voor u en voor uw meisjes.”

Volgens de non, verwees Franciscus naar de transseksuelen die tussen de 40 en de 70 jaar zijn, duidelijk als “meisjes”.

En paus Franciscus voegde eraan toe:

“Vergeet niet voor mij te bidden. Moge Jezus u zegenen en moge de Heilige Maagd voor u zorgen.”

Zuster Monica heeft sinds 2015 bevestigd dat Franciscus haar en haar werk kende en dat hij het steunt. Haar persoonlijke relatie met Mgr. Bergoglio dateert van lang voordat vader Bergoglio tot bisschop werd gewijd.

In 2015 vertelde Franciscus haar dat “in Jezus’ tijd, de leprozen net zo behandeld werden. Zij [de transseksuelen] zijn de leprozen van deze tijden. Verlaat dit werk aan de frontlinie, dat het jouwe is, niet.”

Zuster Monica zei in een video-interview ter gelegenheid van de opening van het ‘transhuis’ dat “Katholieken mensen die zich presenteren als een lid van het ander geslacht [transgenders en transseksuelen dus] in duisternis hebben doen leven.”

Ze zei dat het een droom was om de transseksuelen een waardig huis te geven, omdat ze daartoe nooit de gelegenheid krijgen, vanwege ‘discriminatie’.

Reeds in 2015 ontving paus Franciscus in het Vaticaan een transseksueel en haar vrouw. Bergoglio bevestigde de transseksueel in haar zonde, door haar een knuffel te geven.

En in mei 2018 zei Franciscus nog tegen een homoseksueel, die vroeger door een pedofiel verkracht is geweest, en zich zorgen maakte over het feit dat hij homo is:  “God maakte je zo en hij houdt van jou zoals je bent, en ik maal er niet om. De paus houdt van jou zoals je bent, je moet gelukkig zijn met wie je bent.

Uiteraard moeten we van de zondaar houden, maar we moeten de zonde of de zondige levensstijl niet vergoelijken! En als iemand homo is omdat hij vroeger door een pedofiel is verkracht, dan moeten we die homo-gevoelens niet aanmoedigen! Dat is valse barmhartigheid!

Verklaring van waarheden

In de Verklaring van de waarheden met betrekking tot enkele van de meest algemene dwalingen in het leven van de Kerk in onze tijd, die door Kardinaal Raymond Burke, Kardinaal Janis Pujats (Aartsbisschop-emeritus van Riga, Letland), Aartsbisschop Tomash Peta van het aarstbisdom van St. Maria in Astana, Kazachstan, Aartsbisschop-emeritus Jan Pawel Lenga van Karaganda, Kazachstan en Hulpbisschop Athanasius Schneider van het aartsbisdom van St. Maria in Astana, Kazachstan gezamenlijk werd gepubliceerd, staat echter:

27.   Het mannelijk en het vrouwelijk geslacht, man en vrouw, zijn biologische werkelijkheden, geschapen door de wijze wil van God (zie Gen. 1, 27; Catechismus van de Katholieke Kerk, 369). Het is daarom een opstand tegen de natuurwet en de goddelijke wet en een zware zonde als een man probeert een vrouw te worden door zichzelf te verminken, of zelfs door simpelweg te verklaren dat hij een vrouw is, of dat een vrouw op eenzelfde manier probeert een man te worden of te menen dat het burgerlijk gezag de plicht of het recht heeft te handelen alsof dit alles mogelijk en wettig is of zou kunnen zijn (zie Catechismus van de Katholieke Kerk, 2297).

Bron: Restkerk.net; LifeSiteNews

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

111 commentaren op “Paus Franciscus prijst non die tehuis opende voor transseksuelen – die hij ‘meisjes’ noemt

 1. Transseksuelen vergelijken met leprozen vindt ik toch een beug te ver, zover ik weet zal niemand ooit gevraagd hebben om melaats te worden, zelfs pater Damiaan niet.
  Toen Jezus de melaatsen genas van hun ziekt zullen de meesten dan toch enorm dankbaar en gelukkig geweest zijn !
  Als men zou zeggen tegen een transseksuele “ ik zal u genezen van uw transseksuele neigingen zou hij dit in dankbaarheid aanvaarden en jubelen ja doe maar ? Ik denk het niet !
  Ik ontwaar hier denk ik een zware fout in het beredeneren van deze problematiek, deze mensen hebben natuurlijk een serieus probleem met hun identiteit en zijn er toch wel erg aan toe. Maar de nadruk zou moeten liggen op bekering en het herontdekken van hun natuurlijke identiteit zonder hen te veroordelen weliswaar.
  Tevens denk ik niet dat deze mensen gebaat zijn met de leugen waarin zij terecht zijn gekomen gewoon te bevestigen door hun in hun dwaling te volgen, dit is zeer erg , goedbedoeld van deze zuster maar een zware misser ‘.

 2. Dit initiatief van de zuster is lovenswaardig.
  Zelfs het initiatief van ‘paus’ Franciscus is correct, maar is niet geloofwaardig, omdat:
  1.
  Hijzelf (conform dit hoofdartikel) gezegd heeft:
  “God maakte je zo en hij houdt van jou zoals je bent, en ik maal er niet om. De paus houdt van jou zoals je bent, je moet gelukkig zijn met wie je bent.”
  2.
  (conform ’n artikel van deze site) Franciscus hekelt conservatieve jonge priesters in soutane.
  Hij noemde die jonge priesters zelfs rigide en verwijfd.

  Ik doe ’n gok: de zuster is onherkenbaar als non (en is daardoor ook onherkenbaar voor mensen die in nood zijn).

  ‘Paus’ Franciscus doet er álles aan om populair over te komen.
  (Net zoals hij knielt om gedetineerden de voeten te wassen (hij mankeert dus niets aan de knieën), maar tegelijkertijd knielt hij NOOIT voor het Allerheiligste.)

 3. Verder:
  3.
  ‘Paus’ Franciscus niet de munus nodig.
  Dit zijn allemaal zaken die zwaar(!) tegen hem pleiten.

 4. Ik zie hier heel duidelijk een non staan op de foto.
  Verder is het zo dat deze meisjes duidelijk al een verandering van man tot vrouw hebben ondergaan. Het is dus niet zo dat dit teruggedraaid kan worden. Ik denk dat de paus dit ook zo ziet. Wij kunnen hier wat van vinden, maar het kwaad is al geschied. Moet je deze mensen dan van hulp afsluiten terwijl ze hulp nodig zijn?

 5. @Francien, U heeft gelijk wat die non betreft: die foto is wat dat betreft duidelijk.

 6. Wellicht verblind door jarenlange homosexuele propaganda, zien kennelijk weinigen hier op dit voortreffelijke katholieke Forum, de perverse insteek van deze activistische “non”. Zij collaboreert met cultuur marxisten die pogen de Natuurlijke Orde van de Schepping der geslachten, — man en vrouw –, te vernietigen. De Schepper heeft niets daartussen gewild. Daartussen zit dus niks, geen waarheid, enkel ongeregeldheden en anormaliteit. De in het wit verklede Bergoglio bekrachtigd zijn subversieve rol als een te boek staande vrijmetselaar. St. Paulus stelt in het Epistel van de 13de Zondag na Pinksteren, dat alles dat buiten de Schrift valt, onder de macht van de zonde is gesteld, “opdat de belofte aan degenen, die geloven, in vervulling zou gaan door het geloof in Jezus Christus;” (Galaten, 3, 16-22) In zijn Romeinen brief is St. Paulus (Rom. 1, 19 – 26), nog duidelijker, “………..Ze noemden zich wijs, en werden dwaas. De glorie van de onsterfelijke God hebben ze verruild voor een beeld dat lijkt op de sterfelijke mens, op vogels, op viervoetige en kruipende beesten. Daarom heeft God, naar de lusten van hun hart, hen prijs gegeven aan aan onreinheid, zodat ze hun eigen lichaam onteren. Zo hebben ze de waarheid van God tegen de leugen ingeruild, en liever het schepsel geëerd en gediend dan de Schepper, die geprezen moet worden in eeuwigheid Amen. En daarom heeft God hen overgelaten aan onterende driften………….”. ((hij gaat verder met de expliciete veroordeling van homosexualiteit, en alle ongerechtigheden die dat met zich meebrengt, (Rom. 1, 26-32))).
  Homosexualiteit is een afwijking die 1% van de mensheid treft. Het zogenaamde transgenderisme betreft een fractie van die 1%. In plaats van die mensen op te vangen ter behandeling door een arts-psychiater, pleegt de “non” een abjecte propaganda door die tragische mensen te bevestigen in hun dwaze, toekomst loze rol. Ook geeft ze niet aan van wie de financiën komen om appartementen voor die ongelukkigen te herbergen ? De meesten van hen plegen op jonge leeftijd zelfmoord. ((Dit lot treft ook vele ongelukkige homosexuelen.)) Alle inspanningen van de “non”, zouden erop gericht moeten zijn om de dwazen te genezen, en niet te bevestigen in een rol die leidt tot zelfdestructie.

  1. Jules, het is misschien nog niet helemaal doorgedrongen in uw geest, maar homofilie is GEEN ziekte en ka dus niet genezen worden, noch door dokters, noch door psychologen, noch door psychiaters.
   Het zou interessant zijn te vernemen hoeveel vrienden/kennissen u hebt en hoeveel mensen u al ontmoet hebt (echt ontmoet, niet van horen zeggen) die homofiel zijn. Waarschijnlijk is het u ook bekend -en misschien gaat u er ook mee akkoord- dat deze mensen in een aantal landen nog altijd de doodstraf krijgen om hun anders-zijn.

  2. Weet je van Rooyen… die zelfmoorden hebben lieden zoals jij op je geweten. Door homosexualiteit af te wijzen en te veroordelen. Dat drijft jongeren tot zelfmoord. Niet het homosexueel zijn! Het is niet te genezen omdat het geen ziekte is en ook geen afwijking. Ik en heel veel mensen met mij worden misselijk van lieden als u.

   1. @Juuls,
    Dan is het volgens U geen afwijking om hun lid in andermans kontgat te steken.
    Nou, ikzelf vind dat maar ’n vies gedoe. Als kleine kinderen met hun handen in de stront gezeten hebben, dan zeg je als ouders: “vieszak, ga je handen wassen.”

    Nu zitten de homo’s met hun lid erin. In het lid zit ’n plasgat. De stront gaat daar letterlijk naar binnen en … binnenin kun je niet schoonmaken.

    Maar … Ú vindt dat géén ziekte + U vindt dat geén afwijking.
    Anders gezegd: U vindt zulk gedrag blijkbaar normaal.
    Ikzelf wordt al onpasselijk bij de gedachte daaraan.

    1. Hier wordt Derks werkelijk veel te grof; zo grof dat het geen naam meer heeft. Met deze schunnige reactie ga ik naar de begeleiding van dit forum. Ik zal daar naam en toenaam vermelden, Derks. De smerige manier waarop u naar uw medemensen, die anders leven dan zijne fundamentalistische heiligheid Derks, kijkt is een ware schande voor dit forum. Uw waanzin moet stoppen!!!!

     1. @staf De Laet,
      Omdat ik de dingen bij de naam noem, vindt U mij grof????
      Kunt U mij zeggen, waarin ik onnodig(!) grof ben met mijn uitleg?

      1. Het strontgat is een uitgang. Dat is nodig om de afvalstoffen van het lichaam kwijt te kunnen.
       Homo’s zitten dus in andermans afval te wroeten.

      2. Derks, ik veronderstel dat u ondanks uw grofheid nog wel kunt lezen wat er staat. De klacht naar de begeleiding van dit forum is al vertrokken.
       Sommige mensen zijn zo blind dat ze zich zelfs niet van hun eigen kwaad bewust zijn. Hopelijk komt er nog meer reactie op uw taalgebruik!!

       1. Ik ga er van uit dat de beheerders van deze draad een minimum aan Christelijke naastenliefde in zich dragen.
        Daarom ook ga ik er van uit dat P.Derks dor hen tegen zichzelf in bescherming wordt genomen en dat zijn ronduit vulgaire en beledigende opmerkingen in deze draad worden verwijderd.

        Ik wil de woorden van Basilius minor in de draad over de verweesde parochianen, naar aanleiding van andere denigrerende opmerkingen van P.Derks hier graag onder de aandacht brengen. als mogelijke verklaring voor de woorden van P.Derks.
        Maar dit is wat mij betreft geen excuus om zijn woorden op dit forum te laten staan.

        Basilius minor schreef op 1 september 2020 om 10:07 :
        Voor de goede orde is het wellicht dienstig om in herinnering te houden dat bepaalde personen nog onlangs hier hebben bekend dat zij in het verleden een hersentrauma hebben opgelopen en ook hersenbloedingen hebben gehad. Dat zijn ingrijpende gebeurtenissen die de kwaliteiten van het menselijk brein aanzienlijk inperken en daarmee iemands persoonlijkheid vrijwel altijd definitief veranderen, en niet steeds in gunstige zin. Hij / zij kan minder dan in het verleden!

        Van mensen die een hersentrauma hebben ondergaan, kan en mag dus niet verwacht worden dat ze altijd in staat zijn om hetzelfde intellectuele en morele niveau plus kwaliteit in discipline op te brengen bij hun waarnemen, denken / overwegen en spreken / schrijven als de niet gehandicapte mens. Elke rechter zou daar rekening mee houden. Ook ons oordeel moet dus milder zijn dan tegenover niet-gehandicapten. Zwijgen kan zelfs geboden zijn.

        Misschien is het goed om daar voortaan rekening mee te houden, al is het soms moeilijk.

        1. @Theo Janssen,
         naastenliefde = de liefde voor je naasten op een eerlijke manier uiten zonder elkaar overbodig pijn of verdriet te doen.

         1. @Theo Janssen,
          De logica van hersenbloedingen is U bekend.
          Aan logica ontbreekt U dus niéts.

          De logica van mijn gezegdes alhier over homo’s ontgaat U echter volledig.
          Is die logica van U onderhevig aan persoonlijke voorkeur of persoonlijke willekeur?

    2. U mag onpasselijk worden bij de gedachte. Daar hebben er meer last van. Anale seks komt ook gewoon in heterorelaties voor. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat veel homo’s helemaal geen of maar zelden anale seks hebben omdat……. Het teveel voorbereiding vergt in verband met hygiene. Juist door vooroordelen en onwetendheid zoals bij u is er veel misvatting. U zou moeten weten dat de uitgang na een stoelgang in principe gewoon schoon is. Daarnaast is vreemd dat u een lid met een urine uitgang niet vies vindt. Ik heb nog nooit zoveel onzin bij elkaar gehoord als in deze reactie…Juist anale seks vergt veel voorbereiding in de zin van spoelen etc…

    3. U draait niet rond de politiek-correcte pot ! U noemt zonder politiek-correct ontaarde eufemismen terecht een kat “een kat” . Uiteraard wekt dat wrevel op bij endeldarm speleologen , sluitspier toeristen en politiek-correct geïndoctrineerden die Vrijheid van Meningsuiting over de Natuurlijke Orde kennelijk willen verstoren….

 7. God heeft maar twee seksen gemaakt, en dat is man en vrouw en niets tussenin. Natuurlijk moet m’n niet altijd met een oordeel klaar staan, maar deze paus zou toch beter moeten weten???

 8. Omdat je in de plasser niet kunt schoonmaken, gaat de stront (ook nog andermans stront) daar broeien. Hierdoor vindt in de plasser ’n enorme aangroei van bacteriën plaats.
  Dan moet U het ook normaal vinden, dat je daar ellendige ziektes van krijgt. Die ziektes zijn overdraagbaar en zijn dus aanstekelijk en veelal zelfs dodelijk.
  Wat MEN (zwaar gepropageerd door de media) normaal vindt is dus letterlijk dood en verderf zaaiend.

  1. en Derks valt nog in herhaling ook met zijn degoutante houding. Zijn vorige reactie was duidelijk geen uitschuiver. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook voor de meesten die conservatief denken er zwaar over is.

   1. @staf De Laet,
    Ik omschrijf slechts in álle eerlijkheid.
    De homo’s doen dat in de praktijk.
    Wat vindt U viezer: over stront práten, of daadwerkelijk in de stront roéren???

 9. @staf De Laet,
  Homo’s willen graag gelijkgesteld worden met man/vrouw – verhouding.
  Hoe kunnen zij gelijkgesteld worden, als je niet daarover mag praten?

  1. Derks, u kunt dus toch niet lezen! Ik heb nergens geschreven dat er niet over homofilie mag gesproken en geschreven worden. Zelfs wanneer u het niet eens bent met hun levenswijze en ik ken toevallig een aantal koppels die hun liefde veel dieper beleven dan hetero-koppels. maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat en dat schijnt niet te (willen) snappen is dat men altijd respectvol met anderen omgaat. Dat u daar geen kaas van gegeten hebt, bewijst u elke keer weer ten overvloede. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat die respectloze houding van u, die tegen elke afspraak van dit forum ingaat, ook door de verantwoordelijken ernstig wordt genomen. U berokkent met uw voortdurende grofheid de conservatieve stem op dit forum enkel maar nadeel en ik geloof niet dat zoiets uw bedoeling kan zijn.

   1. @staf De Laet,
    Kunt U mij aangeven waar ik niet conform de waarheid geschreven heb?

    1. Derks, u bent werkelijk van slechte wil. Het gaat-en dat weet u zeer goed- niet over waarheid. Wanneer dat de norm zou zijn, zouden er nog maar weinig reacties aanvaard worden op dit forum.
     Maar omdat u zich van geen kwaad bewust bent, of doet alsof, verwijs ik naar artikel 1 van de spelregels van dit forum: ‘1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan.’
     Als dat niet op u van toepassing is, is het op niemand van toepassing.

     1. @staf De Laet,
      Dit is geen antwoord op mijn vraag.

      Ik heb geen haatreactie gebruikt, ook heb ik niet gevloekt (= niet op een verkeerde manier Gods Naam gebruikt). Ik heb geen scheldwoorden gebruikt en ik ben niet boos of boos geweest.
      Alleen Ú bent boos.

      Daarom nógmaals: kunt U mij aangeven waar ik niet conform de waarheid geschreven heb?

    2. Het hele stuk over anale seks is niet de waarheid. U fulmineert op basis van aannames en denkbeelden die totaal bezijden de werkelijkheid zijn.

     Ook uw standpunt over als jongen met jongens spelen zijn het homo’s etc… U leeft echt in een wereld van gedachtenkronkels.

 10. Haat de zonde maar heb de zondaar lief. We moeten voorzichtig zijn met onze uitspraken omdat we daarmee eerder mensen afstoten dan aantrekken. Deze paus zal ook wel weten dat gepraktiseerde homosexualiteit, evenals elke, niet op de vruchtbaarheid gerichte vorm van (buitenechtelijke) seks zondig is. Maar hij heet de mensen eerst welkom en dat is goed. Hun weg naar zuiverheid, evenals die van onszelf, mag plaatsvinden in de Kerk.
  Er zijn vele mooie getuigenissen van mensen die, ondanks hun homoseksuele geneigdheid, er toch voor kiezen om volgens God’s gebod te leven. Genezingen gebeuren ook, dat is niet per definitie altijd onmogelijk. Soms ook niet, maar dat wil dan ook weer niet zeggen dat iemand persé een homoseksuele levensstijl moet aannemen. Dat is een keuze waarmee men toch voor of tegen God’s bedoeling met ons kiest. Maar het zal voor deze mensen zeer moeilijk zijn en dat moeten we uiteraard respecteren. Mogen zij wat Jezus hen kan bieden niet onderschatten.

 11. @Bart,
  Daar schrijft U iets, dat ’n waarheid is als ’n koe: Haat de zonde maar heb de zondaar lief.
  Maar dat houdt niet in: niet over de zonde praten, of erger: de zonde doodzwijgen of over de zonde liegen.

 12. @Bart,
  Ieder mens is zondaar.
  Dit houdt in: ieder mens zondigt = doet of zegt iets wat God slecht vindt voor ons geluk.
  Dat is een gevolg van de erfzonde (erfzonde = het léuk/prettig vinden om te zondigen).

 13. @staf De Laet,
  Ik wacht nog steeds op Uw antwoord sinds mijn reactie van 1 september 2020 om 16:19 uur.

  PS: Ik heb het niet over de liefde die homo’s wel of niet voor elkaar voelen. Wél heb ik geschreven over de manier waarop zij de liefde lichamelijk naar elkaar uiten.

  1. Neen Derks, dat hebt gij niet. Ge hebt enkel uw botte en grove gevoelens tegenover deze mensen uitgespuwd. Ik wil u ook nog punt 4 van de regels van her platform in herinnering brengen: ‘het forum wil een BELEEFD platform aanbieden. Ik heb u al vaker geschreven dat u totaal geen manieren hebt, dat u de anderen (hier de homofielen) voor vuil neemt. En nu ga ik even zeer grof worden, met uw eigen woorden: ‘ik hoop dat ge in uw eigen stront verzuipt’. Grof? welnee…

   1. @staf De Laet,
    Over respect voor de medemens gesproken, U heeft blijkbaar geen respect voor MIJ.

    Ik heb op deze site al ‘ns gemeld, dat ik tegen mijn zin gescheiden ben.
    Er valt veel te zeggen over liefde en mijn wel of niet geuite liefde.
    maar geloof mij: Hoewel ik zielsveel van mijn ex-vrouw hield, ben ik nooit aan haar kontgat geweest, noch heb ik daar ooit aan gedacht.
    Dat zou geen uiting van liefde zijn, maar een uiting van: vies en ziekmakend genot zoeken.

    1. Blij niet, Derks. Ik probeer mij aan te passen aan uw eigen woordgebruik. En ik moet toegeven dat kost moeite, maar blijkbaar was het wel raak.

  2. Wil ik nu eens op dezelfde platte manier over hetero-sex schrijven en al wat er komt bij kijken? Ik ga dat niet doen, het is hier teenslotte geen porno-site schreef iemand enkele dagen geleden en tenzij ik mij vergis was dat ene Derks.

 14. Derks, U maakt U schuldig aan discriminatie van homo’s en transsexuelen. Tegen U wordt klacht ingediend bij de gerechtelijke diensten.

  1. @raf
   Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, ofwel zintuiglijk kan worden waargenomen of instrumenteel gemeten.

   Als ik niet de waarheid gemeld heb, toon mij dan wát niet waar is. Ik zal de eerste proberen te zijn om mij te verontschuldigen.
   Echter, ik kan er niets aan doen, als U één of meerdere feiten discriminatie vindt (Uw eigen woorden).

   1. @raf,
    De gerechtelijke diensten werken zeer langzaam óf
    U dreigt alleen maar en heeft (nog) geen actie ondernomen óf
    de gerechtelijke diensten komen niet tussenbeide bij een discussiesite (hetgeen ook logisch is, anders wordt discussie onmogelijk gemaakt; wij hebben in Nederland, gelukkig voor álle partijen, geen verbod op discussie).

    Overigens, ik vind het werkelijk asociaal om te proberen discussie de mond te snoeren middels het dreigen van rechtszaak in een vrije discussiesite.

 15. @staf De Laet,
  U doet werkelijk alsof U diep begaan bent met de homo’s + U doet werkelijk alsof ik niet weet waarover ik het heb (= alsof ik seniel ben) en geen ervaring heb met dat onderwerp.

  Zoals ik al eerder op deze site (bij ’n ánder onderwerp) gemeld heb:
  Éen mijner zonen had zowel homo – als hetero seksuele relaties.
  Hoewel hij wist hoe ik erover dacht, was hij tóch daarmee begonnen.
  Wij hadden elkaar sinds de echtscheiding pakweg 10 jaar niet meer gezien.
  Vóór zijn zelfmoord was een deel van ons laatste gesprek, dat hij doodsbang was voor de homo’s.
  (Hij had zijn zelfmoordplannen niet bij mij of bij ’n ander aangekondigd.)

  1. Tjonge, en ik die indertijd op dit forum ben terechtgekomen om iets op te steken over mijn geloof.

   Kunnen nu alle betweters die eigenlijk niks écht zinnig te zeggen hebben effe gewoon hun bek houden? Dan komt er misschien plaats vrij voor écht interessante reacties. En dan hoef ik niet m’n tijd te verdoen met al die hopeloos overbodige bagger. Tjonge… Nogal wat mensen hier hebben écht te veel tijd, een veel te groot ego en veel te weinig leven.

   Iemand nog iets écht interessants te melden? (Nee Derks en De Laet, jullie dus zeker niet)

   1. @Kurt,
    Het onderwerp van dit artikel is transseksuelen.
    Als U de reacties niet bevallen: dan vraag ik mij af, waarom U bij DIT onderwerp bent gaan zoeken.

   2. Daar zeg je wat Kurt. Het lijken hier wel een stel kibbeltrutjes met erg veel vrije tijd. Derks en De Laet kunnen beter hun emailadressen uitwisselen, dan kunnen ze onder elkaar verder kibbelen.

 16. @staf De Laet,
  Ik heb méér ervaring dan U en menigeen op dit platvorm.
  Verder ben ik ben niet seniel en niet zonder mededogen.

  Het tegendeel is waar.
  Door het onversneden te melden, hoop ik menigeen van homo – gedrag af te houden.

 17. Als je van iemand houdt, dan zul je NÓÓIT gedrag vertonen, waar die ander ziek (zelfs dóódziek) van kan worden.
  Een gevolg is, dat je dus ook nóóit voorbehoedmiddelen hoeft te gebruiken ter voorkoming van zware ziektes.
  Een natuurlijk gevolg van homo – relaties = het niet op een natuurlijke manier kunnen verkrijgen van nageslacht. Nageslacht kan alleen worden verkregen middels de hulp van ánderen (= artsen en/of natuurlijk iemand van het andere geslacht). En dit ook nog na menig onderzoek, die gepaard gaan met zelfbevrediging.
  Dus, in plaats dat het ontvangen van kinderen iets intiems dient te zijn, wordt het bij homo’s ’n groepsgebeuren.
  Daar bijna iedereen (conform de natuur) kinderen wil ontvangen, is dat een zeer zwaar offer dat door homo’s gedragen moet worden.

 18. Beste P. Derks.
  ook al begrijp ik wel dat je niemand haat, toch het lijkt me niet echt een goed idee een zondaar met de neus in zijn eigen afval te drukken. Iedere zondaar beseft zelf wel hoe erg het is. Zelfs de ergsten krijgen met regelmaat momenten van diepe en adembenemende frustraties, en die zijn des te beklemmender naarmate hun graad van diepe grofheid. Dat is een basiselement in de psychologie. Iedere actie leidt onherroepelijk tot reactie. Goede daden zetten aan tot meer en betere daden en hetzelfde kan gezegd over slechte daden zetten aan tot dieper wegzinken in slechtheid.

  Misschien kan je naar die onvermijdelijke momenten van frustratie verwijzen want dat is een bekend feit ondanks daar niemand over durft te spreken. Hetzelfde, maar veel sterker, zal gebeuren binnenkort tijdens de Grote Waarschuwing, ook genoemd “De verlichting van het geweten” vanwege God’s wilsuiting. Beter daar naar te verwijzen en te vermelden wat daarover gezegd werd : sommigen zullen sterven door het verplicht ondergaan, tijdens de dag van de Waarschuwing, door het overmachtig gedwongen aanschouwen van hun veel te grove zondigheid . . . en dat is niet eens een oordeel, slechts Waarschuwing.

  1. Correctie : slechte daden zetten aan tot dieper wegzinken in slechtheid omdat men de frustraties wegduwt, ontkent, minimaliseert. Typisch gedrag van goddeloze of eigenwijze mensen.

   1. Aanvulling : hetzelfde zal voor velen een reden zijn tot groeiende haat tegen God die hen dwong gedurende de dag van de Grote Waarschuwing heel hun geweten te moeten aanschouwen. Misschien een der voornaamste redenen tot het ontbranden van de derde wereldoorlog.

   2. @eric-b-l ,
    Bedankt voor Uw duidelijke aanvulling. Ik zal Uw volgende zinsnede proberen te onthouden:
    Goede daden zetten aan tot meer en betere daden; slechte daden zetten aan tot meer en slechtere daden.

 19. eric-b-l,
  Het is juist dat besef (dat iedereen van nature heeft), dat homo’s zich zo snel aangevallen voelen.
  Het is datzelfde besef dat @staf De Laet zo fanatiek reageert. Dat is uit pure frustratie.

  Frustratie is een vorm van emotie die vaak wordt omschreven als een zeer onaangenaam gevoel. Iemand die gefrustreerd is voelt zich veelal geïrriteerd of teleurgesteld. Frustratie ontstaat wanneer men het gevoel krijgt dat iets niet gaat zoals men het wilt. (DIT is waar vele homo’s last van hebben, naast de hoon en gewelddadigheden van derden.)

  De bijbel vermeld homofilie alleen in het O.T. met de bijbehorende gruwelijke straffen die toentertijd normaal waren. Dus daarheen verwijzen vind ikzelf ’n slecht idee.
  Dreigementen om iets ergs te voorkómen (zoals de hel): daar ben ik geen voorstander van.
  Bovendien krijg je dan discussies van: zo ben ik geboren.

  Men probeert van God te houden of men probeert om juist niét van God te houden.
  En naargelang het innerlijk zal men zich gedragen.
  Ikzelf zie HIV en Aids als een voorproefje van de hel.
  Want, hoe je ’t ook draait of keert: God heeft een hekel aan homofilie.

  Maar, zoals ik ook al gemeld heb op 1 september 2020 om 15:42 uur: elk mens (dus ook wijzélf) zijn zondaars. En gelukkig is God barmhartig voor diegenen die spijt hebben van hun zonden. Maar dan moet je wél SPIJT hebben.

 20. @staf De L. op 1/09, 13.01u
  Of homosexualiteit te genezen valt of niet, beste staf De L. ? Die vraag zou U kunnen laten beantwoorden door de bekende katholieke Dr. v.d. Aardweg, die jaren lang in Haarlem een praktijk als psycho-therapeut uitoefende. Hij heeft successen gekend en natuurlijk ook teleurstellingen. Ook weet ik van een Australisch onderzoek, dat succes in vele gevallen mogelijk is. Maar door mensen zoals U en die andere Juuls, is de therapeutische verzorging van homosexualiteit, in de taboe sfeer geduwd. De geestelijke volks gezondheid is daarmee beschadigd, zoals dat ook met abortus gebeurd is en met het afschuwelijke, dol gedraaide feminisme. Al die tegennatuurlijke aberraties van de progressieve moderniteit leiden tot fataal uitstel van de kinderwens, tot vergrijzing van de bevolking en uiteindelijk tot zelfvernietiging van het volk. Schaamt U zich beiden, om homosexualiteit hier op dit voortreffelijke katholieke Forum te promoten, en als normaal te willen voorstellen. Lees maar eens na wat St. Paulus (zie hierboven de Romeinen brief), bovendien zegt over de schadelijke, neveneffecten die het praktizeren veroorzaakt. Als U de Romeinen brief van St. Paulus niet accepteert, zet U zichzelf buiten de katholieke rand. Het COC in NL heeft vele pogingen tot promotie ondernomen, aangestuurd door progressieve politici die het huwelijk en gezin, willen vernietigen. Het COC mocht zelfs voor schoolklassen propaganda maken. Maar dat bleek niet mogelijk omdat de kinderen er niets van wilden weten, de propagandist belachelijk maakten, en daarmee de klas uit joegen.

  1. Van den Aardweg. U koppelt zijn deskundigheid als psycholoog aan dit vraagstuk. Dat deze mijnheer er op zijn zachtst gezegd hele rare sterotype gedachten op na houdt is duidelijk. Juist mensen zoals hij en U zorgen voor een slechte geestelijke volksgezondheid. Voorstanders en uitvoerders van de conversietherapie. Waarvan bewezen is dat deze er juist voor zorgt dat het ten koste gaat van de geestelijke gezondheid van patienten. Patienten die sowieso in een moeilijke situatie zitten omdat ze met hun gevoelens geen raad weten en ongeaccepteerd zijn binnen hun eigen familie en gemeenschap. Vaak orthodoxe christenen. Hopelijk snel en zeer terecht zal de conversietherapie verboden worden.
   De taboesfeer is ook terecht. De therapie zorgt alleen voor verdere onderdrukking van gevoelens en verlangens. Juist een psycholoog zou moeten weten wat dat met de geestelijke gezondheid van mensen doet. Het COC licht voor beste van Rooyen. En dat is u al een doorn in het oog en noemt het propaganda. Propageren in klassen zou betekenen dat men in de klas leerlingen oproept om homo te worden… En dat gebeurd helemaal niet. Er is niemand die het huwelijk en gezin willen vernietigen. Mensen in vrijheid laten leven en voor gevoelens uit kunnen komen is een individueel recht. Weet u wat normaal is dat mensen vrij zijn en vrij worden gelaten. Alle religie’s zorgen voor onderdrukken hiervan en niet accepteren. Zoals er ook een ongelofelijke haat uitstraalt uit deze reactie. Ik leef met u mee en met uw gezin!

 21. Mgr. J. Bluyssen, de bisschop die mij letterlijk enn figuurlijk heeft gevormd, heeft ons de volegende boodschap nagelaten:

  Jezus Christus heeft een bevrijdende Blijde Boodschap gebracht, voor alle mensen zonder onderscheid. Hij roept allen op zijn boodschap te beluisteren. Wie van goede wil is mag rekenen op de liefdevolle, bevrijdende nabijheid van God zijn Vader.

  God staat naast ieder die naar Hem, of althans naar de goede, juiste manier van leven , op zoek wil gaan. Op grond waarvan zou men dan beweren dat de goede wil bij homofiele mensen minder zou zijn of dat God hen minder nabij zou zijn?

  De wetenschap neemt aan , dat de uitsluitende en blijvende gerichtheid op personen van het eigen geslacht, in het algemeen niet te verklaren is. Men is zo, zonder dat men weet waardoor of waarom en zonder dat men bij machte is daarin verandering te brengen. Deze homofiele aanleg is dus in het algemeen gesproken geen vrij gekozen aanleg en daarom zijn woorden als zondig en schuldig daarop niet toepasbaar.

  Waarom beoordelen wij homofielen niet op de eerste plaats als alle mensen? Als mensen die net als iedereen rechtvaardig kunnen zijn en onrechtvaardig, bekwaam in hun beroep of niet bekwaam, oprecht of onoprecht, geëngageerd of meer afstandelijk, gelovig Christen of meer onverschillig in levenshouding?

  Een homofiel is ook een mens. Natuurlijk.
  Hij wordt dus door God evenzeer met liefde benaderd als wie dan ook. Hij hoort bij de Kerk, als hij dat wil. Wie er op uit is Gods boodschap naar best vermogen te verstaan en te beleven , hem zal de Heer nabij zijn in goede en kwade dagen.
  In feite vindt men onder homofielen veel lijden omdat zij ervaren dat mensen van de Kerk voor hen de toegang naar de Heer verspert achten. Dat moet ons, mensen van de Kerk, een grote zorg zijn!
  De boodschap van de Heer over Gods liefde en barmhartigheid voor allen, zal niets kunnen bieden, zelfs niet verstaan kunnen worden als zijn volgelingen harder willen zijn dan Hij.

 22. Homo’s weten, dat hun gedrag tegennatuurlijk is:
  1.
  Homo’s weten dat zij dus in andermans stront wroeten.
  2.
  Homo’s weten dat zij door hun gedrag hun geliefde ziek (zelfs dóódziek) kunnen maken en dat zij dáárom elkaar moeten beschermen met voorbehoedmiddelen.
  3.
  Homo’s weten dat de bijbel meldt, dat God homoseksueel gedrag verafschuwt.
  4.
  Homo’s voelen zich zó gelukkig dat er zeer veel zelfmoorden plaatsvinden in hun kringen
  5.
  Homo’s weten dat anderen hen honen (= bespotten) en zelfs gewelddadig kunnen worden.
  6.
  Homo’s weten, dat zij niet op een natuurlijke manier nageslacht kunnen verkrijgen.
  Nageslacht kan alleen worden verkregen middels de hulp van ánderen (= artsen en/of natuurlijk iemand van het andere geslacht). En dit ook nog na menig onderzoek, die gepaard gaan met zelfbevrediging.
  Dus, in plaats dat het ontvangen van kinderen iets intiems dient te zijn, wordt het bij homo’s ‘n groépsgebeuren.

  Daar bijna iedereen (conform de natuur) kinderen wil ontvangen, is dat een zeer zwaar offer dat door homo’s gedragen moet worden.

  Voor dit alles schamen zij zich. Het liefst verbergen zij voor hun gedrag (welke niet te verbergen is) en proberen zij de media te beïnvloeden. Dáárom reageren zij – net zoals @staf De Laet – als een gebeten hond op de waarheden van hun gedrag.

  Wij zijn allen zondaars, maar dat betekent niét dat wij de zonde moeten liefhebben en zelfs moeten ontkennen. Wij moeten de zonde haten, maar de zondaar liefhebben.

  1. Uw reactie slaat echt kant noch wal. En dan zegt u verderop dat u niet denigrerend of minachtend bent in uw commentaren. Daarnaast slaat u de plank echt mis in dit commentaar.

   ad1) Dat is nog maar de vraag. Volgens mij heeft het meer te maken met de acceptatie door de maatschappij. Als we elkaar in alle vrijheid laten kiezen of het gevoel kunnen volgen zal NIEMAND welke keuze dan ook als tegennatuurlijk ervaren.
   ad2) Deze zinsnede geldt voor iedereen. Heterorelaties hebben ook anaal seksverkeer. En over welke ziektes hebt u het?
   ad3) ok dat is dan zo
   ad4)Totale onzin. Juist ongeaccepteerd gedrag zoals in deze reactie zorgen er voor dat mensen met homoseksuele gevoelens deze niet durven uiten. Juist niet accepteren en pesten zorgen er voor dat er zelfmoorden volgens onder deze groep. Het ongelukkig zijn hangt niet samen met het ongelukkig zijn over de geaardheid maar over de maatschappelijk acceptatie en acceptatie in het geloof etc/… DAT is de oorzaak en niet anders.
   ad5) dat zorgt er voor dat weer bij punt 4 terecht komen
   ad6) een biologische wetmatigheid. En waarom zou het ontvangen van kinderen niet intiem kunnen zijn bij homoseksuele koppels. Daarnaast vindt de Kerk toch dat seks alleen maar op voortplanting gericht mag zijn. Wat is daar intiem aan? Ook voor heterokoppels die geen kinderen op de natuurlijke manier kunnen ontvangen is de weg naar de dokter gesloten.

   Schamen zij zich? Nee hoor. Als er gewoon acceptatie en geen haat of pesterij is zal het heel anders zijn.
   Dat de kerk homoseksueel gedrag niet accepteerd is een ding maar dergelijke onzin als in deze reactie is werkelijk te erg voor woorden.

   1. @juuls,
    1) Als wij U mogen geloven, leven de meeste homo’s celibatair (=zonder seks te hebben).
    2) Voor hetero’s die hetzelfde gedrag vertonen, gelden mijn bezwaren óók.
    3) Jammer voor hun zielenheil
    4) zie:
    https://relatie.blog.nl/scheiden-lijden/2014/06/04/relatieconflicten-hoofdoorzaak-van-depressies-bij-homos-en-lesbos
    Die site meldt:
    Relatieconflicten hoofdoorzaak depressie bij homo’s +
    Dat homo’s meer aan depressie lijden dan hetero’s staat niet ter discussie. De verklaring ervan staat echter onder druk van politiekcorrecte paradigma’s (= modellen).
    5) ???
    6) Seks: Als U vindt dat seks niets intiems heeft, dan vind ik Uw gedachte ziek. Zo heb ik nog nooit mensen op straat gezien, die ongegeneerd seks hebben met elkaar. Dit is trouwens bij wet verboden.
    Haat en/of pesten komt minder voor dan relatieproblemen. Zie punt 4 alhier.
    Hetero’s die geen kinderen kunnen ontvangen kunnen inderdaad hetzelfde probleem hebben.

 23. Met alle respect voor uw verhaal Theo Janssen, maar deze draad gaat over transseksuelen. Dit zijn mensen die in een verkeerd lichaam zijn geboren. Ze zijn geboren als man en voelen zich een vrouw of andersom. Sommige van deze mensen ondergaan een geslachtsveranderende operatie. Op de foto zie ik diverse vrouwen waarvan ik vermoed dat zij deze operatie al hebben gehad.
  Ik kan me voorstellen dat paus Franciscus ze daarom meisjes noemt. Het is volgens mij ook niet gemakkelijk om een ander geslacht aan te nemen. Nog afgezien dat de familie, vrienden en omgeving van degene die het laat doen hier niet blij van worden. Uitsluiting is denk ik wel het minste wat deze mensen kunnen krijgen. Daarom moeten ze geholpen worden. Ik denk dat deze non het heel goed ziet. Dit zijn de verstotenen van deze tijd. Ongeacht wat wij er persoonlijk ook van mogen denken, deze mensen zijn niet te benijden.
  Of er bisschoppen zijn die hier iets over zeggen weet ik niet. Ze hoeven trouwens naast transseksueel niet op hun eigen geslacht te vallen. Eerlijk gezegd komt het nog best vaak voor dat ze netjes getrouwd zijn en kinderen hebben binnen hun huwelijk. Het is dus niet zo dat een holebi ook meteen transseksueel is.

  1. Francien, ik weet heel goed dat transseksualiteit en homoseksualiteit twee verschillende zaken zijn.
   Maar er zijn ook overeenkomsten.

   En ik denk dat twee daarvan heel prominent in deze draad naar voren komen.

   1) Ze zijn beiden absoluut geen keuze van de persoon, maar zijn net zo aangeboren als de kleur van onze ogen, of de vorm van ons hoofd.
   2) Voor beide problemen hebben een aantal forumleden een heel simpele oplossing.

   Verberg je op een zolderkamer en blijf daar de rest van je leven zitten.
   Wïj wilen jullie alleen zien wanneer je doet zoals wij doen, en wij niet geconfronteerd worden met het probleem dat je hebt of het leven dat je leidt.
   Doe je dat niet, dan ben je voor ons geen achtenswaardig mens, integendeel dan schrijven wij je op de meest groffe wijze af.

   En in “onze” Kerk-gemeenschap heb je al helemaal niets te zoeken wanneer je niet bereid bent je aan-te-passen .

   1. Theo, in tegenstelling van de meeste homo’s is transseksualiteit echt wel van een heel andere orde.

    Het aantal depressies, psychoses en zelfmoorden bij transgenders is enorm hoog. Dit heeft niks te maken met ‘aanvaarding’ van de maatschappij. dit heeft te maken met een verwrongen psyche. in plaats van hen een peperdure operatie en hormonenbehandeling aan te smeren, zouden deze mensen veel beter deftig psychisch begeleid worden.
    Bij de meesten zit het probleem vooral in hun hoofd. En bij de meesten worden de problemen niet beter na hun geslachtsoperatie. Integendeel.

    Ik heb beroepsmatig al gesproken met ouders van transgenders, ik weet waarover ik spreek.

    1. Kurt, ik ben het volledig met je eens dat homo- en transseksualiteit twee verschillende zaken zijn. Mocht ik die suggestie hebben gewekt dan wil ik dat bij deze rechtzetten.

     Wat ik wil zeg en nogmaals herhaal:

     1) Ze zijn beiden absoluut geen keuze van de persoon, maar zijn net zo aangeboren als de kleur van onze ogen, of de vorm van ons hoofd.
     2) Voor beide problemen hebben een aantal forumleden een heel simpele oplossing.

     Precies doen wat wij zeggen, of anders: WEGWEZEN !!
     En dat is een houding die ik wel bij een dibieuze bruine club verwacht, maar niet op een Katholiek Forum.

     Dàt is wat ik heb willen zeggen.

 24. @Francien,
  Prima dat U de gehele discussies omgooit naar het thema.
  Maar mensen weten wél van homo’s, maar weten zich (zéér terecht) geen raad met transseksuelen,

  Voor de duidelijkheid:
  Transseksualiteit is het fenomeen waarbij een persoon zichzelf beschouwt als niet behorend tot het bij de geboorte vastgestelde geslacht en/of het (niet te veranderen) genetische geslacht.

  God vergist zich niet; HIJ en HIJ – ALLEEN weet wat goed is voor ons geluk.
  Door te beweren, dat God ons in een verkeerd lichaam heeft geschapen, tornen wij op ’n stevige manier aan de alwetendheid van God en tornen wij dus ook aan de hemel.
  Met andere woorden: dan wordt ons gehele leven bedrog.

  De non vergist zich stevig, als zij meent de transseksuelen te helpen: zij helpt op deze wijze alleen om het R.K. geloof volledig de nek om te draaien.

 25. Te midden van al de krankzinnigheid moeten katholieken enclaves van gezond verstand bouwen om zich afgezonderd te houden van de geest van de wereld. Oorlog komt steeds dichter om de ongebreidelde waanzin weg te vagen in bloed, en godvrezende katholieken moeten zich voorbereiden op de conflagratie door zelf een verdedigingsstructuur op te bouwen.

  In de VS zien we de aanvang van een burgeroorlog die Soros-goblins, die de blanken willen uitroeien, gestuurd door de rode media aan het doen ontbranden zijn, en datzelfde soort van Soros-goblins waart hier in Europa rond. De aanhangers van Mahomet groeien hier aan met behulp van het geld van occult Juda, en die willen door demografische omwenteling en het bouwen van moskeeën hun heerschappij hier vestigen. De Turken bereiden zich voor op oorlog met de Grieken, en wanneer die oorlog begint zal de Europese Unie de facto rechtstreeks in oorlog verwikkeld zijn. Het maçonniek staatsbestel gaat katholieken hier niet beschermen (dus ook het gecontroleerd pseudo-rechts niet); het is aan katholieken om met de hulp van God zichzelf te beschermen.

  Er vindt echter amper discussie plaats onder katholieken in deze contreien over wat zij in de praktijk kunnen doen om katholieke enclaves op te bouwen; men blijft in het isolement zitten met nefaste gevolgen. Ik ben geen aanhanger van het ratzingeropapalistisch schisma dat Broeder Alexis Bugnolo propageert, maar onlangs lanceerde hij een oproep die hij de “Crusader Option” noemt, een oproep tot katholieke mannen om katholieke versterkte forten op te bouwen om de groeiende vlaag van infernale agressie te trotseren.

  Verwijfde venten moeten eindelijk volwassen worden en doen wat kerels moeten doen; verdedigen wat heilig en rechtschapen is opdat kinderen kunnen opgroeien in christelijke omgevingen.

  1. Theudmer schreef:
   “Te midden van al de krankzinnigheid moeten katholieken enclaves van gezond verstand bouwen om zich afgezonderd te houden van de geest van de wereld. “.
   Katholieke moeten zeker gezond verstand bouwen en zich wat afzonderen van de geest van de wereld. Mee eens.
   En laten we ook niet vergeten dat er nog een aantal andere groeperingen zijn die ook proberen ‘nuchter’, maar toch ook de geestelijke wereld niet vergetend, proberen na te denken en te zijn, gedeeltelijk vrij van de waan van de dag en de hypnotische toestand die dat met zich teweeg brengt. Hoe meer mensen immers aan de innerlijke geestelijke gezondheid werken, hoe beter lijkt mij.

   Maar. Het artikel handelt over de rare situatie dat mensen van man naar vrouw – en anders om – willen omgebouwd worden. Dát is een raar iets. Het lichaam is een bepaald geslacht (zeg als voorbeeld, een man) d.w.z. dat er in een bepaald zeer vroeg stadium in de ontwikkeling van de foetus een hormoon wordt aangemaakt dat bepaalt dat het mensje zich geslachtelijk naar buiten toe moet ontwikkelen. (plasser, testikels e.a. aspecten.)
   Zo, o.a. wordt het dus een man (lichamelijk).
   En dan zou de seksueel volwassen geworden man (even van een man uitgaand) zich later (normaal) tot vrouwen aangetrokken voelen omdat zijn neus dat zo bepaalt. ( In de neus wordt voor een zeer groot gedeelte ‘geproefd’. Zo kan een mens de ander al ruikend verliefd worden. Ook de verschijning van een mens kan die gevoelens oproepen. Dat gebeurt, daar doe je niks aan. (Dat gebeurt automatisch in o.a. het brein, dus het lichaam.) )
   Het lijkt ergens wel normaal dat er homo’s zijn, als die gewoon (normaal) écht verliefd worden op hetzelfde geslacht. Zoiets gebeurt, dat is blijkbaar de natuur.

   Maar ik vind het wel merkwaardig om dan vervolgens het lichaam te laten veranderen. Men is lichamelijk (in dit geval) toch écht een man. En die natuur mág je, denk ik, ( dat is fout wegens dat het verkeert uitpakt, denk ik, het is zonde ) niét met grof geweld of anderszins veranderen. Je moet je neus ook niet veranderen omdat die je niet aan zou staan. Alles van het lichaam hoort bij elkaar. Alles heeft zo zijn maar, bijvoorbeeld. Als je die verandert is dat niet slim. (Ja, als er een afwijking is, dan ligt dat wat anders.)
   Dat onze techniek dat nu toelaat, wil niet zeggen, dat we het dan ook maar meteen moeten doen, die ombouwing!
   De ethiek is wel dun, maar denkelijk haarscherp, meen ik. En de ethiek (moraal) is, meen ik, uiteindelijk rechtvaardig en wijs.

   Verder zou ik eraan willen toevoegen, dat als er twee homo’s of lesbo’s samen zijn, ze wellicht niet zouden moeten willen vrijen? Dat lijkt wat tegennatuurlijk voor wat de grootste gemene deler is. Uit respect voor elkaars ‘zwakte’ (?) wat betreft de seksuele opwinding zouden ze elkaar geen onbeschaamde aanleiding moeten geven. Men zou het spek dus eigenlijk niet op de kat moeten binden. Liefde is o.k., maar lust? Dat is een ander aspect.

   Wellicht gaan ze voor de lust naar de tegenovergestelde sekse?
   Zo blijft het lichaam ‘vrij van zonde’, maar de geest is wel weer een ander aspect, dat ook belangrijk is, laat staan de ziel, die moet zuiver blijven.
   De Bijbel ‘doet’ ergens niet zo heel erg vreselijk moeilijk. Wat is meer zonde?
   Dus dan heeft men een man of vrouw (voor de lust) en daarbij een zeer goede vriendin of vriend voor de geestelijke liefde.
   Beter is misschien waarschijnlijk Platonische liefde; wel de geest is verliefd, maar het lichaam niet.

   En is dit ook de Christelijk moraal? Ik denk dat er best wel een zuiver antwoord zou kunnen zijn over de seksueel aanvaardbare ethiek en wijsheid wat betreft dit aspect.

   En, inderdaad, Theudmer.
   De wereld lijkt wel steeds ‘zotter’ te worden. Het lijkt of ze het er om doen!
   (Zal ook wel.)
   Het is al een hele kunst om niet helemaal meegezogen te worden met de waan van de dag. Maar in deze barre tijden is het des te moeilijker als er mensen niet voldoen aan het geijkte beeld van man en vrouw.
   “Verwijfde venten moeten eindelijk volwassen worden en doen wat kerels moeten doen; verdedigen wat heilig en rechtschapen is opdat kinderen kunnen opgroeien in christelijke omgevingen.”, Schrijft u.
   Er zijn nu eenmaal stoere mannen en verwijfde types. Eenheid is er in de natuur niet. Alles varieert. Er zijn alle soorten mensen. Er zijn een scala van karakters, uiterlijkheden, enzovoorts.
   Dus om nu de stoere man als voorbeeld te stellen? Nee. Niet nodig.
   Beschaafd moeten we allen proberen te zijn. Niet overdreven links of rechts, niet te goed en niet te slecht, niet te stoer en niet te verwijfd. Gewoon wat rustig en normaal, vriendelijk en vergevingsgezind. Niet liegen, bedriegen (ook niet als dat Christelijk zou lijken te zijn), geen overspel en God danken.

   In wijsheid de mens in vrede te laten leven met elkaar, samen alles delend. Gewoon hoe het in een Christelijke samenleving zou kunnen gaan.
   Oorlogen en wapens afschaffend, vergif uitbannend, de samenleving sturend naar geluk i.p.v. economische groei. De rust terugbrengend in de wereld. Bouwend aan een wereld die stiller en zachtaardiger wordt, liefdevoller en menselijker. De AntiChrist die zich verstopt ook in techniek en elektriciteit de mond snoerend, de macht afnemend van de zooitje spelbedervers en ego-trippende geld- en macht-hongerigen.
   De Christelijkheid wordt verstrengeld door de macht van de industrie. De satan zit ook in die walgelijk grote graaf- en andersoortige machines. In grote vliegtuigen, auto’s, computers, televisies, Iphones, drones, camera’s. De meeste van deze ontwikkelingen zouden zó uit de koker van de satan hebben kunnen komen. De aarde lijdt vreselijk onder al deze smerigheid. De luchten worden vies. De mensen krijgen steeds meer stress.

   De geest is zeer sterk gevangen in de hypnotiserende werking van al die techniek. En het gaat maar door en door. En ik noem maar enkele aspecten.
   Dus, nogmaals. In deze tijd zelfstandig denken en filosoferen en leven, wordt steeds meer een probleem. Ook mede dankzij de vermeende ‘epidemie’.

   1. Herstel:
    Alles heeft zo zijn maat, bijvoorbeeld. Als je die verandert is dat niet slim.
    bedoelde ik.

 26. @Theo Janssen,
  Merkt U eindelijk op, dat niemand, maar dan ook niemand hier denigrerend (= minachtend, waardeloos)
  denkt over homo’s en transseksuelen?
  Hier worden écht discussies gevoerd zonder elkaar te beledigen of elkaar belachelijk te maken. Dat kom je in de maatschappij nérgens tegen.

 27. correctie ter betere leesbaarheid:
  @Theo Janssen,
  Merkt U eindelijk op, dat niemand, maar dan ook niemand hier denigrerend (= minachtend, waardeloos) denkt over homo’s en transseksuelen?
  Hier worden écht discussies gevoerd zonder elkaar te beledigen of elkaar belachelijk te maken. Dat kom je in de maatschappij nérgens tegen.

 28. Álle onderwerpen van het dagelijks leven komen op deze site in álle eerlijkheid aan de orde.

 29. Wat ben ik blij dat ik deze zgn. godsdienst, het Rooms Katholicisme, vaarwel gezegd heb!

  1. Frans ik denk dat ik begrijp wat je bedoeld.
   Maar toch wil ik je zeggen
   De inzet van vele werkers in het pastoraat van de Rooms Katholiek kerk die dagelijks in praktijk bregen hoe God mensen nabij is, nog altijd zeer de moeite waard is om je voor in te zetten.

   Het geloof in Christus, zoals ons dat in het Evangelie is aangereikt is beslist geen pleister op een houten been.

   Maar ik ben het roerend met je eens dat er van dat prachtige geloof vrijwel niets terug te vinden is op dit forum.

   1. @Theo Janssen,
    Nogmaals: Hier worden écht discussies gevoerd zonder elkaar te beledigen of elkaar belachelijk te maken. Dat kom je in de maatschappij nérgens tegen.

    Als U vrijwel niets van dat inderdaad prachtige R.K. geloof terug kunt vinden op dit forum, dan vindt U dat nérgens.
    Anders gezegd: Dit is het summum (= het hoogste, de kampioen) van het R.K. geloof in de praktijk met een maximum aan persoonlijke inbreng (waarvoor ik de directie + redactie graag hartelijk voor bedank).

 30. De meeste reacties blijken wereldvreemd ten aanzien van de realiteit. Met name de onmogelijkheid van “ombouw”.
  Medisch psychiatrische hulp, ter genezing van beide categorieën die hier aan bod komen, wordt terzijde geschoven, evenals de weg van kuisheid en celibatair leven. Vooral de algehele misachting van het oordeel van St. Paulus over de a-normaliteit, in zijn Romeinen brief, springt hier in het oog. Dit spoort niet met het strenge oordeel van St. Paulus over hen, die van bijval getuigen of daartoe aanzetten en bevestigen. Verbazingwekkend, hoezeer op deze draad de wereldse geest heerst, die de Waarheid afwijst en bedekt onder het duivelse V2 masker van, “tolerantie”, “begrip”, “mededogen” en “barmhartigheid”. Zelfs wordt beweerd dat, — “de Bijbel ‘doet’ niet zo heel erg vreselijk moeilijk”–. (Raphaël) Hoe krijg je zoiets verzonnen en onwaars neergeschreven op dit voortreffelijke katholieke Forum. Ongetwijfeld heeft ook hier de protestante Geest van Vaticaan II, toegeslagen, en is zij versterkt door de mega hersenspoeling der media en de verscholen judeo-maçonnieke machthebbers.
  Hun subversieve agenda beoogt niet het welzijn van de mensen, maar zij werken toe naar de ondergang van de Kerk en het Christelijke Westen. Homosexuelen hebben daarbij een belangrijke rol toebedeeld gekregen. Dat begon al met Churchill, meer dan een eeuw terug.
  Niemand wil erop letten, maar homosexuelen regeren de wereld in bijna alle hoofdsteden, ondanks het feit dat dezen slechts 1% van de bevolking uitmaken. (Merkel, Rutte, Obama, Macron, May is onduidelijk, en hun evenbeelden in Ierland, Luxemburg, Rome met Conte is onduidelijk) Zij zijn/waren de nuttige idioten van de subversieve, judeo-maçonnieke krachten die de beschaving, Kerk en wereld, willen vernietigen. Dat doen ze met mensen zonder kinderen. Ook de hoogste graden der vrijmetselarij zijn bij voorkeur toegankelijk voor mensen zonder kinderen.
  De homo emancipatie startte daartoe in de jaren 1990. Deze mensen denken anders, zij hebben een ander wereldbeeld, zij zijn ontkoppeld en hebben geen band met de toekomst, via hun kinderen. Dus maken ze zich daar geen zorg over. Het zal hun een worst wezen wat ons te wachten staat. Alsof St. Paulus dit niet voorzien heeft, en alsof de grootste der groten onder de apostelen van de Kerk van altijd, er niet toe doet. Hij nagelt beide categorieën der a-normalen.
  Zijn tekst voor beide categorieën is voor alle tijden, de opbouw is meesterlijk, en lees goed :
  “…..Want zijn onzichtbaar Wezen, zijn eeuwige Macht en zijn Godheid zijn van de schepping der wereld af, bij enig nadenken uit het geschapene duidelijk te kennen. Te verontschuldigen zijn ze dus niet. Immers, ofschoon ze God hebben gekend, hebben ze Hem niet als God geëerd of gedankt ; maar hun bespiegelingen zijn uitgelopen op niets, en hun onverstandig hart werd verduisterd. Ze noemden zich wijs en werden dwaas ; de glorie van de onsterfelijke God hebben ze verruild voor een beeld, dat lijkt op een sterfelijke mens, op vogels, op viervoetige en kruipende beesten. Daarom heeft God naar de lusten van hun hart hen prijsgegeven aan onreinheid, zodat ze hun eigen lichaam onteren. Ze hebben de waarheid van God tegen de leugen geruild, en liever het schepsel geëerd en gediend dan de Schepper, die geprezen moet worden in eeuwigheid. Amen. En daarom heeft God hen overgelaten aan onterende driften. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang met de tegennatuurlijke verwisseld ; ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met de vrouw laten varen, en zijn in lust voor elkander ontvlamd, en mannen plegen ontucht met mannen. Zo hebben ze in zichzelf het verdiende loon voor hun afdwaling ontvangen. En daar ze de kennis van God hebben versmaad, heeft God hen overgeleverd aan hun smadelijke instincten, zodat ze doen wat niet past : vol zijn ze van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, en slechtheid ; vol van afgunst, moordlust, twist, bedrog, en gemeenheid ; lasteraars zijn het, kwaadsprekers, godvergeten, onbeschaamd, verwaand, grootsprekers en zinnend op kwaad ; ongehoorzaam zijn ze aan hun ouders, onbezonnen, onbetrouwbaar, harteloos en onmeedogend. En terwijl ze weten, dat God heeft verordend, dat wie dergelijke dingen doet, de dood verdient, bedrijven zij ze niet alleen, maar schenken hun bijval aan hen, die ze doen.” (Rom. 1, 20-32)

  1. Wereldvreemd? Hmmm toch klinkt dat raar die de maanlanding ontkent en achter elke boom een vrijmetselaar met kwade bedoelingen ziet….In mijn ogen is van Rooyen de wereldvreemde gevangen in eenongelofelijke tunnelvisie.

 31. @Jules van Rooyen,
  U leest @Raphaël verkeerd. Hij hééft geschreven wat U meldt, maar U ziet (nog) niet in welke context.

  1. P. Derks,

   Gij kunt lezen, beste mens!
   Niet invullend lezen is inderdaad een mooie kunst.
   Dank u voor de bijval.

 32. Wat is mannelijkheid?
  Wat is vrouwelijkheid?

  Een Kind van God is OF een jongen OF een meisje. Als het geslacht fysisch niet echt duidelijk is (omwille van een afwijking), dan nog moeten we een lijn kunnen trekken.

  Echter, een man met vrouwelijke gevoelens heeft niets met ziekte of abnormaliteit te maken, evenals een vrouw met mannelijke gevoelens.
  Geen enkele man is 100% zuiver mannelijk, en geen enkele vrouw 100 % zuiver vrouwelijk. Als dat wel zo zou zijn, dan zouden wij de Heilige Vader-Zelf zijn (God), of de Heilige Moeder (Moeder Gods)

  Een macho kan zich 100% stoer gedragen en zeggen dat hij zich 100% mannelijk voelt, maar in werkelijkheid weet hij heel goed dat zijn ‘’onvolwassen en dierlijk’’ gedrag geen teken is van mannelijkheid. Diep vanbinnen weet elke macho dat hij ook zwakke vrouwelijke kantjes heeft.
  Zo kan ook een vrouw zich heel vrouwelijk tonen, terwijl zij zich allesbehalve vrouwelijk voelt.

  Wij zijn zoals we zijn. Fysisch mannelijk of vrouwelijk. Geestelijk moeten wij streven naar de zuiverheid ervan. Wie onder ons kan zich zuiver mannelijk noemen?. En wie zuiver vrouwelijk?
  Kijk eens naar de politici en de machthebbers van vandaag.
  Ruziemakende kinderen zijn het. Oog om oog, tand om tand. Is dat Volwassenheid? Wijsheid? Mannelijkheid? Vrouwelijkheid?
  Jezus Christus was een echte Heer. En Zijn Moeder een echte Vrouw.
  Het dramatische is dat velen liever ‘’de stoute jongens’’ verafgoden (kijk eens naar Amerika, Rusland, Turkije, Filipijnen, enz.). Velen bewonderen hun president, niet uit liefde, maar wel omdat ze zichzelf herkennen in deze ‘’sterke figuren’’, wat hen uiteraard een gevoel van ‘’veiligheid’’ geeft. Geestesgenoten !!

  Dat travestieten het niet makkelijk hebben is een feit.
  Maar waar zit nou precies het Kwade waarvan we zo graag willen verlost worden? De maatschappij zou elk kind moeten aanvaarden zoals het is, maar zij doet dat niet. Speelt de jongen liever in meisjeskleren, laat hem dan doen !!Laat de jongen zichzelf zijn. En speelt het meisje liever in jongenskleren, laat haar dan zichzelf zijn. Neen, uitlachen en wegpesten! Het drama (de zonde) van travestieten zit in elk van ons. ‘’Zwarte schapen’’ zijn er altijd geweest, net als zondebokken. Maar de echte zonde zit in elke mens. Zonder zonde zou de WAANZIN van het (laten) wegsnijden van geslachtsdelen, wat niets anders is dan PURE VERMINKING, niet bestaan.

  Toch blijf ik optimist. Hoewel ik heel wat ‘’vijandschap’’ ervaar, ben ik ervan overtuigd dat we met ons allen het eens zijn over één ding, nl. HOOP doet leven. Die hoop betekent niet voor iedereen hetzelfde. Maar hoop heeft iets moois en vredevol.

 33. Ikzelf speelde vroeger (= pakweg 65 jaar geleden) behalve met auto’s ook met poppen, poppenwagen en ’n keukentje.
  Die dingen kon ik en speelde ze na. Nooit heeft iemand mij daar op aangesproken Naderhand heeft zich dat – volledig vanzelf – bijgetrokken.
  Maar mensen maken tegenwoordig problemen, waar ze niet zijn.

  Ook speelde ik vroeger met jongens en meisjes (lag eraan wie in de buurt was), maar tegenwoordig maakt men overal seks van. Speelt ’n jongen met ’n andere jongen, dan is ie ’n homo; speelt hij met ’n meisje, dan is ie vroegrijp.
  Kinderen zijn kinderen; zij spelen na wat zij kennen; pubers onderzoeken.
  Dat alles heeft niets – maar dan ook niéts – te maken met het volwassen leven.

  Laat kinderen gewoon kind zijn; het volwassen leven (met de bijbehorende verantwoordelijkheden voor zowel jezelf als voor anderen) duurt nog lang.

 34. Ik lees: “Diep vanbinnen weet elke macho dat hij ook zwakke vrouwelijke kantjes heeft”.

  Als U zwakte automatisch koppelt aan vrouwelijkheid…

  Zelfs al man wordt ik hier niet goed van…

  1. Beste P. Derks,
   Beste Kurt,
   Bovenstaande zin ‘’Diep vanbinnen….’. kwam van mij.

   Hiermee wou ik alleen benadrukken dat macho-zijn geen teken is van ‘’sterkte’’.
   In de dierenwereld misschien wel, maar ik ga mezelf niet (als een gorilla) op mijn borst kloppen.
   Ook van de ‘’nieuwe man’’ of de emotionele man die de huishoudelijke taken op zich neemt kunnen we moeilijk zeggen dat hij sterkte uitstraalt. Hoeveel mannen zijn er niet die zich als een deurmat voelen?
   Wij zijn dus minder sterk dan we denken. Op dat gebied zie ik geen verschil tussen man en vrouw.

   1. @Jean Marie,
    Ik denk, dat vele mannen én vrouwen zich als ’n deurmat voelen, dus waarop velen hun vuile schoenen afvegen.
    Maar, het wordt pas ’n probleem, als betreffende dat ’n probleem vindt.
    Maak ’t dus nooit erger dan het is.
    (Dit geldt óók volwassene tegenover kinderen, maar dan in véél zwaardere mate.)

  2. Idd Derks, lezen is een kunst. Als U goed kon lezen dan had U gezien dat ik reageerde op een reactie van Jean Marie. Misschien moet je eens proberen van niet onmiddellijk op iedere reactie te reageren. Enkel wanneer je écht iets toe te voegen hebt…

   Je ego lijkt me heel groot en je zelfbeeld erg klein als ik jouw reacties even random lees.

   Man toch…

   1. @Kurt,
    Dan moet U correct schrijven; schrijven is namelijk óók ’n kunst. Inzake mijn ego en/of zelfbeeld: daarvan mag iedereen denken wat ie wil (denken staat – nóg wel – vrij).

 35. @Kurt,
  Men probeert kinderen – zelfs zeer jonge kinderen – te sturen naar naar gewenste richtingen.
  Ik noem dat: zware(!) geestelijke kindermishandeling.

  \Volwassenen bemoeien zich steeds met kinderen.
  IK zeg: laat ze spelen en grijp pas in als iets letterlijk gevaarlijk dreigt te worden (gewond raken, hoort bij ’t leven en moeten kinderen óók leren).

 36. @Kurt,
  En áls er iets gebeurt, reageer als volwassene te állen tijde rustig (alsof je de rust – zelve bent, zelfs al kook je van binnen).
  Reden: ’n kind kan en zál áltijd gekker doen dan jij als volwassene.

 37. In de discussies die op dit forum plaatsvinden ziet ge de feminisering van het Westen in actie. Dit is niet onschuldig, maar een groot kwaad.

  Mannen moeten aan zichzelf werken om op de bres te springen voor de altaren van hun God, voor hun gezinnen, hun stam en hun land; dat is hun morele plicht.

  Mijn generatie wordt de sneeuwvlokskesgeneratie genoemd. Maar wat had men verwacht, ziende de mentaliteit van de generatie die haar opgevoed heeft?

  Oudere mensen moeten hoogdringend zichzelf corrigeren opdat zij voor de huidige opgroeiende jeugd als bakens van wijsheid kunnen fungeren, wat een noodzakelijk onderdeel is van de menselijke samenleving.

  In 1 Makkabeeërs 2 spreekt Mathathias zijn zonen toe vooraleer hij gaat sterven. Zijn manier van spreken staat in sterk contrast met het hedendaags discours van geëmasculeerde mannen tot hun kinderen, kinderen die opgeleid worden om als schotelvodden te leven terwijl hun omgeving in brand staat. Christenen moeten in gedachten houden dat hun Heer weder zal keren vanuit het Oosten als overwinnende Krijgsvorst Die Antichrist zal doden en zijn legermacht over de kling zal jagen.

 38. @Theudmer,
  sneeuwvlokgeneratie : Ik had er nog nooit van gehoord en heb die term dus opgezocht.
  Als dat waar is (= waaien waarheen de wind je waait, dus geen eigen mening hebben) dan is de benaming zeer correct.
  Ik ben blij dat U zich absoluut niet gedraagt als sneeuwvlok.
  Blijkbaar zijn uw ouders overtuigd christenen (mijns inziens waarschijnlijk R.K.)
  Ben God en Uw ouders natuurlijk dankbaar voor Uw genoten opvoeding,
  Gebruik die opvoeding ten voordele van de gemeenschap en van Uzelf (in dié volgorde).
  Bid, U en de Uwen veel naar de kerk kunt gaan.
  Er zal spoedig veel gebruik van worden gemaakt, waardoor U veel ervaring zult opdoen.

  1. correctie:
   Bid, U en de Uwen veel naar de kerk kunt gaan. moet zijn:
   Bid, dat U en de Uwen veel naar de kerk kunt gaan.

   1. de leraar Nederlands aan het woord. Niet om te verbeteren enkel om iemand onderuit te halen. Steeds dezelfde tactiek van Derks

 39. Wat een smerigheid, vunzigheid en onacceptabel gekwaak van die P. Derks.
  Ik snap niet dat de verantwoordelijken van deze website niet ingrijpen, want dit is een grove schending van mensenrechten. Dit is een aanslag op Jezus Christus, de Kerk en op de maatschappij. Is dit het resultaat van 2000 jaar Christelijke beschaving?
  SCHANDALIG! Christus werd opnieuw gegeseld en gekruisigd! Bah!
  Dat er geen aangifte tegen die man wordt gedaan vind ik medeplichtigheid in misdaad van degenen die dit hebben beluisterd en becommentarieerd.
  Ik ben buitenlander, anders zou ik aangifte gedaan hebben.
  Ik ben hetero met respect voor mensen die dat respect waard zijn, hoe ze ook geaard zijn.

  1. @tony geiss,
   Ook als buitenlander heeft U rechten.
   Een aanklacht tegen mij zou ikzelf toejuichen. Dit om Uw eigen gekwaak te doen beëindigen.
   Dus: aanklacht: absoluut doen; advocaat is gratis.

 40. @tony geiss,
  zie vooral mijn reactie van 3 september 2020 om 21:55.
  Dit toont aan dat ik alleen feiten vermeld. Het noemen van feiten is niet strafbaar.

  Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, ofwel zintuiglijk kan worden waargenomen of instrumenteel gemeten.

  Als ik niet de waarheid gemeld heb, toon mij dan wát niet waar is. Ik zal de eerste proberen te zijn om te verontschuldigen.
  Echter, ik kan er niets aan doen, als U één of meerdere feiten smerig vindt (Uw eigen woorden).

 41. Dit is een vrije discussiesite waarin – zoveel als mogelijk – artikelen welke worden getoond, die R.K. gelovigen (en vijanden van het R.K. geloof) zullen interesseren.

  Ik vind het werkelijk asociaal om te proberen discussie de mond te snoeren middels het dreigen van rechtszaak in een vrije discussiesite.

  1. Derks u moet weten wat u wil. Enerzijds zoudt u een aanklacht tegen u toejuichen, enkele regels verder vindt u het asociaal om met een rechtszaak te dreigen. Gat het niet goed met u, Toch geen corona opgelopen?

   1. @staf De Laet,
    Laat ik ’t bij ’t volgende laten: U bent minder slim dan de gemiddelde Nederlander en dus minder slim dan U zich probeert vóór te doen op deze site.

 42. @P. Derks

  De sneeuwvlokgeneratie waait inderdaad met de wind mee. Maar dat is niet de enige waarom ze zo genoemd wordt. Elke sneeuwvlok is namelijk u n i e k en wil beter behandeld worden dan de grote ijsmassa waarvan het weldra deel zal uitmaken. En tenslotte is de sneeuwvlok doodsbang voor de zon.

 43. @Jean Marie
  “Dat travestieten het niet makkelijk hebben is een feit.”

  Vrouwen hebben het pas moeilijk! Elke ochtend opnieuw uit de hele garderobe een niet eerder gedragen combinatie van kledingstukken en accessoires kiezen. Want het moet wel mooi zijn. Maar ook weer niet te veel de aandacht trekken. Dus trek gewoon een broek aan!

  Maar iets serieuzer:
  De seksuele revolutie heeft het vaderschap en het moederschap gedegradeerd van een roeping en een levensvervulling naar een levensstaat die men beter vermijdt, en anders slechts uitoefent in het weekend. Een van de gevolgen is dat mensen hun mannelijkheid resp. vrouwelijkheid nu vooral zien in biologische zin, als iets dat genoten moet worden.

  Waar vroeger vorsten er heimelijk minnaressen op na hielden en arme vrouwen zich uit noodzaak prostitueerden hebben nu hele generaties geleerd om als macho/player resp. slet te leven. Weer anderen verwerpen niet alleen de ontaarding van de mannelijkheid/vrouwelijkheid, maar ook die gave zelf, en daarme dus ook hun eigen lichaam. Dit is intrinsiek ongeordend.

  Welke kleding door mannen dan wel door vrouwen wordt gedragen verschilt naar tijd en plaats.
  Romeinse soldaten droegen tunieken, een soort lange T-shirts die we nu jurkjes zouden noemen.
  Broeken werden in sommige volkeren al gedragen, maar waren pas echt nodig voor mannen (en later vrouwen) die paard reden. Spijkerbroeken waren bedoeld voor mannen die zittend tussen de ruwe stenen naar goud zochten.

  Mode was eeuwenlang het verschijnsel waarbij de hogere klassen zich onderscheidden van de lagere klassen, en de lagere klassen vervolgens probeerden de hogere klassen na te doen. Was het krijtstreeppak ooit het prerogatief van de directeur, thans draagt ook de 21-jarige bediende het.

  Nochthans is er in alle tijden en culturen wel het idee geweest dat mannen en vrouwen zich ook in kleding moeten onderscheiden, juist omdat God ons hetzij man, hetzij vrouw gemaakt heeft. Wie zich willens en wetens voordoet als een persoon van het andere geslacht begaat een zonde.

 44. @Silvanus

  Dank voor je reactie 🙂
  Ik denk dat je gelijk hebt wat betreft vrouwen & kledij. Als man staan we daar niet gauw bij stil, maar inderdaad… Ik kan me goed voorstellen dat dit dagelijkse “stress” betekent voor velen onder hen.

  Soit, jij weet ook wel… het zijn Gods laatste zorgen. Laten we vooral niet vergeten dat Hij de mens geschapen heeft ZONDER kledij.

  Echter, zonder kledij in een publieke omgeving zouden de meesten onder ons zich DOODschamen.
  Uiteraard… Je wordt meteen bestempeld als:
  1) krankzinnig
  (2) een crimineel
  (3) of een idioot

  Tiens, zo werd Jezus aan het Kruis ook gezien, door velen… tot op de dag van vandaag.

  Ik denk dat we als Christen ons vooral moeten afvragen HOE en DOOR WIE onze kleding gemaakt werd, want er zou wel eens bloed aan kunnen kleven, veel bloed zelfs… zonder het te weten.

  Wat betreft dat dood-schamen…
  Is dat schaamte tegenover de Schepper-Zelf (?) of schaamte tegenover Zijn Schepselen?
  De Schepper is Alwetend en weet dus precies hoe jij en ik er fysiek uitzien. Dat naakt-zijn zal voor Hem dus echt geen probleem zijn. Jezus was ook naakt aan het Kruis. Vooral geestelijk dan. Helemaal puur. Zonder camouflage, zonder masker.

  Maar het geloof in God is voor de meesten zo goed als afwezig, of zodanig klein dat het nauwelijks iets betekent (het mosterdzaadje, je weet wel…)
  Bij atheisten, agnosten, etc. klopt dat natuurlijk helemaal.

  Maar ook bij moslims (die zichzelf als de enige ware-gelovigen zien) is hun geloof kleiner dan dat mosterdzaadje, en dan wel om deze eenvoudige reden: Één verkeerd woord over hun Mohammed en zij worden boos, heel boos zelfs. Deze emotie toont enkel aan hoe ongelovig ze zijn, want moesten zij werkelijk te geloven in de Hemel van hun Allah, dan zouden ze KALM blijven en zeggen: “Wij, gelovigen zitten veilig, maar jullie die tégen zijn “heilige profeet” zijn, zullen dat niet zijn”. Maar die kalmte hebben zij dus duidelijk niet.

  En het geloof bij Christenen?

  Dat het Christendom verdeeld is weet ieder van ons maar al te goed. Persoonlijk vind ik dat niet dramatisch. God weet wat Hij doet en alles heeft een doel.

  Maar vooral… als God bestaat (en Hij bestaat omdat wij zeer persoonlijk in Hem geloven) dan is Hij OVERAL, en dus verbonden met elke emotie. Als een kind lijdt, dan lijdt God mee, en als een kind sterft dan zal Hij het opvangen. Geen enkel dierbare zal Hij in de steek laten.

  Tegenover deze Zuivere Liefde staat de grootste kwaal der kwalen: de onverschilligheid, de gevoelloosheid, de onmenselijkheid.

  Echter, niemand wordt als een gevoelloos monster geboren, noch als pedofiel, noch als homofiel, noch lesbisch, noch transseksueel, noch aseksueel, etc.
  Een homo-baby bestaat niet. Want een baby houdt van de vrouwelijke borst, en zal niet zuigen aan een mannenborst. Dat er een verscheidenheid is aan (seksuele) geaardheden op latere leeftijd is logisch. Immers, hoe kunnen we van een imperfecte wereld perfecte seksuele geaardheden verwachten? En wat is een perfecte seksuele geaardheid? Hetero’s zijn ook zondaars. Natuurlijk wil God dat kinderen geboren worden. D.w.z. man+vrouw en niets anders. Maar een seksuele geaardheid is slechts een “verlangen” vanuit een ziel. Het is niet de ziel zelf.

  Dat betekent natuurlijk wel wat voor iemand die niet-hetero is:
  Als een man zegt “Ik BEN homo”, dan klopt er iets niet.
  Een eerlijker antwoord zou zijn:
  “Ik weet niet wie ik ben” of…
  “ik ben zoekend naar mezelf” of…
  “Heer, vergeef me, want ik hou niet van het andere geslacht”

  Een nederig iemand houdt zijn verlangens voor zichzelf en gaat er niet mee rondlopen in het openbaar. Een verlangen delen met je dierbare is natuurlijk iets anders.
  Je schrijft “Wie zich willens en wetens voordoet als een persoon van het andere geslacht begaat een zonde”
  Ja, deze zonde heeft een naam: ijdelheid. Maar welke mens is niet ijdel? Elke mens heeft een vorm van ijdelheid in zich. IJdelheid wordt verafgood. Alles draait om EGO. En hoe “mooier” het ego, hoe beter. De wereld is egoistisch van aard. Dat is altijd zo geweest, maar vandaag de dag is dat zichtbaarder dan ooit. Men kan er niet meer naast kijken.
  Nederigheid daarentegen wordt niet verafgood, maar wel verpletterd. Voor nederigheid is geen plaats. Zelfs niet binnen dit Katholiek Forum. De meest zuivere ziel op aarde krijgt steeds te maken met “de onverschillige” die zegt: “denk maar niet dat je God bent”. Een nederig iemand is alleen op de wereld maar toch intiem verbonden met de hele schepping, en daarom ook met God-Zelf

  1. @Jean Marie,
   Mooie reactie. U zegt het véél beter, dan waartoe ikzelf in staat ben.
   Als ik Uw reactie mag samenvatten:
   Een mensenleven draait alleen om
   1. liefde naar God én naar de medemens +
   2. nederigheid naar God toe.

   Op het einde is alleen Gód onze Rechter.

 45. @P.Derks

  Dat is mooi samengevat🙂

  Toch graag even onderstaande verduidelijking:

  De Levende God is verbonden met Zijn HELE Schepping,
  Daardoor lijdt Hij mee met élke vorm van lijden.
  sinds het Allerbegin.
  Alles wijst erop dat Hij “weldra” de Mensheid zal raken in het hart.
  TRANEN VAN BEROUW zal Hij teweegbrengen zoals nooit eerder gezien, en Hij zal alle berouwvollen vergeven.
  Echter, de liefdelozen, die zichzelf als Waarheid beschouwen, zullen zodanig in hun allerdiepste-zijn geraakt zijn dat zij de gruwelijkste angsten ooit zullen beleven.

  Wat betreft uw punten 1+2:
  JA, God beminnen kan onmogelijk samengaan met ijdelheid.
  en onze naaste beminnen is onmogelijk zonder God in ons hart.

  Echter, liefde naar de medemens toe betekent ook onze vijand beminnen, INCLUSIEF onze ergste vijand.
  Deze gedachte is zo pijnlijk, zo oncomfortabel, dat velen het opgeven en dus de Waarheid (=Jezus Christus) ontvluchten… met als excuus:

  HOE kan men een kindermoordenaar beminnen ???

  Een zeer MENSELIJKE vraag, maar het antwoord staat ZO DUIDELIJK in de bijbel dat zelfs kinderen het meteen begrijpen.
  Elke Christen weet heel goed dat het beter zou zijn dat sommigen op Aarde meteen zouden VERDWIJNEN (met de molensteen, je weet wel…)… richting GOD als Rechter. Dat “de kindermoordenaar” zich daar dan maar verantwoordt…
  MAAR… de Liefde (naar de vijand toe) wil ook zeggen:
  STILSTAAN en NADENKEN bij wat we doen, op ELK moment van de dag.
  Want het minste onreine woord uit onze mond, de minste foute beweging (zoals kijken naar een andere vrouw = overspel) en de ontelbaar vele andere kleine zondigheden bij mekaar, maken dat vóór we het zelf weten met z’n allen een zoveelste (nieuw) monster gecreëerd hebben. Monsters hebben zichzelf niet gemaakt, noch worden ze gemaakt door God. Monsters worden gecreëerd door zondaars. Niet voor niets voelt de meeste gehate man van België (M. Dutroux) zich “onschuldig”. HOE is het zo ver kunnen komen? Wie waren zijn ouders? Zijn klasgenoten? De liefdelozen uit zijn omgeving? ENZ, ENZ, ENZ, Een vijand beminnen wil zeggen hem niet de Hel toewensen, maar onszelf bepaalde vragen durven stellen. Velen zouden het mooi vinden als hij (M. Dutroux) iets van berouw zou tonen. Maar dat is een illusie. Tegenover HAAT (menselijk, maar ook zondig) wordt geen berouw getoond. Het zal naar mijn gevoel dus niet gebeuren.

  De hele Schepping (inclusief onze ergste vijand) zit heel, heel logisch in mekaar.

  Onze naaste beminnen begint met zelfeerbied. Dat heeft niets met het ego te maken. Wél met het eerbiedigen van ál wat leeft. Gods Schepping dus. Wie Gods Schepping eerbiedigt, eerbiedigt ook zichzelf en zal zichzelf niet verminken, noch verwaarlozen. Alleen zo kan men iets betekenen. Wie geen zelfeerbied heeft kan geen eerbied naar de Andere toe hebben, laat staan beminnen.

  Vriend of vijand (het zijn slechts bewoordingen)… Als U uzelf ziet als een kind van God, en ik zie mezelf ook zo, net als zovele anderen, dan hebben we alvast iets heel moois gemeen. Verzorg uzelf goed, broeder. Dank voor uw reactie😉

  Jean Marie

 46. @Jean Marie,
  Élk mens die zichzelf kent, ziet in de spiegel een persoon, die in potentie (= een aanleg) ’n moordenaar én ’n persoon die instaat is tot liefhebben.
  Wij hebben Gód nodig om de juiste, liefhebbende weg te vinden. Die Weg is zéér smal: Jezus Christus (= buiten Jezus Christus is geen redding mogelijk)..
  Om Jezus te kúnnen vinden, kunnen wij de hulp inroepen (= vriendelijk om hulp verzoeken) van Zijn en ons aller liefhebbende Moeder Maria.

  1. Beste P. Derks,
   U schreef: “Élk mens die zichzelf kent…”
   Ik wist niet meteen wat antwoorden, vandaar die zonnebloemen😉
   Lees daarom mijn “reactie” op het artikel “Dramatische terugval…” op 20 februari 2021 om 16:13
   Als U zich bewust bent van Uw zonden, ook al zijn ze verschrikkelijk, maar U draagt de Heilige Vader en Moeder in Uw hart dan zit U veilig. Daar moet U niet aan twijfelen. Dat is een zekerheid. God is Vergevingsgezind.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht