Gentse studie onthult hardnekkige abortus en euthanasie-mentaliteit in Vlaamse neonatale centra

Een enquête van de Universiteit Gent, gepubliceerd in de “Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica” op 2 augustus 2020, onthulde dat een overgrote meerderheid van het medisch en paramedisch personeel in de Vlaamse neonatale centra akkoord gaan met late abortussen en zelfs euthanasie voor pasgeborenen in geval van een niet-dodelijke, maar ernstige aandoening. “Late abortus” werd gedefinieerd als het doden van een ongeboren kind, dat reeds buiten de baarmoeder kan overleven.  

De onderzoekers van de Universiteit Gent stuurden de enquête via de post naar het medisch personeel van de 8 belangrijkste Vlaamse neonatale centra, waar te vroeg geboren baby’s worden verzorgd, en kregen een respons van 79% van de aangeschrevenen. Deelnemers aan de abortus-enquête waren artsen (51,1%) of paramedici (49,9%). 100% van de deelnemers vonden een late abortus aanvaardbaar in het geval van dodelijke foetale aandoeningen en 95,6% in het geval van ernstige, niet-dodelijke foetale afwijkingen. Niet minder dan 19,8% gingen akkoord met de late abortus van een gezonde foetus, in geval van psychologische problemen bij de moeder en 13,2% vond dat dit ook aanvaardbaar was bij sociaal-economische problemen. De meeste artsen (68.1%) vonden abortus een betere oplossing dan palliatieve zorg voor ernstig zieke pasgeborenen, versus 53.2% van de paramedici. Bijna 9 op de 10 deelnemers (89,1%) vonden, dat actieve euthanasie bij pasgeborenen met een niet-dodelijke, doch ernstige aandoening, een optie zou moeten zijn. Zelfs in klinische situaties, waarbij de diagnose niet éénduidig is, zouden 85.6% van de ondervraagde gezondheidsprofessionals nog steeds het uitvoeren van een late abortus overwegen.  De onderzoekers van de Universiteit Gent concludeerden uit hun studie, dat artsen en paramedici in Vlaanderen een grote tolerantie vertonen voor late abortussen en dat er een verband bestaat met de huidige politieke eisen voor een liberalisering van de abortuswet in België. 

In een interview over de Gentse studie met Catholic News Agency (CNA), sprak Charlie Camosy, professor bio-ethiek aan de universiteit van Fordham, New York, zich vernietigend uit over de abortus-mentaliteit in België. “België is een sprekend voorbeeld van wat er gebeurt wanneer de fundamentele principes van menselijke gelijkheid en waardigheid worden verlaten, ten voordele van een utilitaire berekening van wat een mensenleven waardevol maakt. Desnoods kan deze berekening ervoor zorgen dat een leven, soms met geweld, wordt weggegooid.”  In dit kader vermeldde Camosy eveneens een artikel van de New York Times, waarin werd beschreven, hoe Belgische rusthuisbewoners en andersvaliden tijdens de Covid 19 crisis in ziekenhuizen werden geweigerd, terwijl er voldoende bedden beschikbaar waren. Wanneer men deze mentaliteit naar andere situaties doortrekt, vond Camosy het dus “geen verrassing dat sommige pasgeborenen dus minder ‘meetellen’ en verlaten of vermoord mogen worden. “

Bron: Catholic News Agency

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

13 commentaren op “Gentse studie onthult hardnekkige abortus en euthanasie-mentaliteit in Vlaamse neonatale centra

 1. In de Belgische ziekenhuizen zijn geen rusthuisbewoners of andervaliden geweigerd. De New York Timrd zou zich beter informeren om geen fake news de wereld in te sturen.

  1. Had Trump anders president van de USA geworden. Zonder FakeNews vaart niemand wel en met goede Russische vrienden…Anders belandt je in het ziekenhuis met een vergiftiging.

   1. Ik heb het stuk gelezen. Ook hier is het slechts een zinnetje. Er staat geeneens wie de weigering en waarom doet. Wellicht waren de genoemde gevallen ook geweigerd in ‘normale’ tijden. Omdat er geen reden voor opname is of een opname onnuttig en niet bijdraagt.
    Ook staat er niet in dat het algemene praktijk is of was. Dus het stuk verhelderd geenzins.

 2. We weten dat de universiteit van Gent erg links van opvatting is, dus elke studie van deze universiteit geeft meer een links beeld van Vlaanderen, dit zien we ook als ze het over migranten hebben, dat zijn altijd de grootste sukkelaars, dit terwijl ze de drugstrafiek in Antwerpen in handen hebben.

  1. Volgens mij is dit een ,zoals altijd, ongefundeerde rechtse mening over iets. Het kenmerk van rechtse opvattingen is dat ze altijd klagen over een overheersend links beeld en een tekort aan rechtse meningen of meningsuitingmogelijkheden. Maar zodra ze aan de macht zijn wordt de links mening achter tralies gezet!

  2. Dat de migranten de drugstrafiek in handen hebben is Vlaams Belang taal. De migranten zijn het altijd geweest. Denk eens na man.

 3. Ik wil niet behoren tot dit “katholiek” forum! Toch ben ik ook een tegenstander van de huidige voorstellen tot verruiming van abortus! Mijn zorg is dat jullie taal heel sympathiek overkomt met extreem rechts en naziachtige organisaties; Hebben jullie al voldoende “hun bronnen” nagepluisd? Wie zijn de geheime bronnen van dit forum? Waarom kijken jullie heel zelden naar het positieve dat er gebeurt door zovele pastores en vrijwilligers? Verdienen zij geen aanmoediging? En ook nog dit: hebben jullie al uitgemaakt hoeveel kinderen en pas geborenen er sterven aan armoede ook in ons land?

  1. “Extreem-rechts” krijgt tegenwoordig een zeer brede invulling in de media. Zodra je wat kritisch staat tegenover de (progressieve) eenheidsgedachte, ben je al “extreem-rechts”. Waarom dan nog rekening houden met zulke kortzichtige labels?

   Onze redacteurs hebben diverse meningen en stijlen, maar persoonlijk probeer ik me steeds te baseren op artikels uit de internationale (Katholieke) pers. Bij opinie-artikels gaat het over mijn eigen mening. Geen “geheime” bronnen dus. De meningen in de commentaren onder de artikels komen van derden, en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de visie van het Katholiek Forum.

   Wat betreft de hedendaagse Kerk: deze is al sinds de jaren 70 aan het krimpen. Dat is niets om vrolijk van te worden. Uiteraard zijn er ook toegewijde priesters en vrijwilligers, maar er loopt ook behoorlijk wat fout in de Kerk.

  2. Eric, het antwoord is heel eenvoudig. Al het positieve in deze wereld en in de kerk, of het nu gaat om pastores of vrijwilligers, de armoede in de wereld… past niet in hun kraam en daarom zwijgen velen er over op dit forum, ze zien het niet of willen het niet zien. een open geest op de wereld en de samenleving is ook niet aan hen besteed. Kankeren over verandering, dat is hun stokpaardje.

   1. @Staf: Denk je dan, dat de Kerk in Vlaanderen zo dynamisch of vooruitstrevend is? Dat geloof je toch zelf niet? Trouwens, over welke “verandering” heb je het dan? Vaticaan II? Mei 68? Dat is enkel nog “vernieuwend” als je minstens 70 bent.

  1. Dream on baby!
   Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
   Wat uit God geboren is, zal uw ijdele hoop glansrijk vloeren.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht