Lamgeslagen Katholieke Kerk zwijgt en onderwerpt zich

Twee belangrijke feiten zijn de afgelopen dagen even in het nieuws geweest en daarna snel weer afgevoerd. Ogenschijnlijk is er geen verband tussen de twee,  terwijl zij integendeel ten gronde met  elkaar verbonden zijn: de aanslag op de kathedraal van Nantes en de omvorming van de basiliek van de Goddelijke Wijsheid (Haga Sophia)in Constantinopel tot moskee .

Beide feiten hebben bij de Westerse bevolkingen voor geen enkele verontwaardiging gezorgd, terwijl zij nochtans een aanval zijn op hun spirituele en historische identiteit .

In het geval van de brandstichting van de kathedraal van Nantes, heeft een Rwandese illegaal, die al acht jaar lang door de plaatselijke parochie onderhouden werd, zonder ooit gewerkt te hebben, de misdaad erkend. Hij was woedend , omdat zijn asielaanvraag geweigerd was, ondanks de actieve tussenkomst van de rector van de kathedraal. Tot op het laatste moment, heeft deze hem nog trachten te verdedigen, tot hij niet meer anders kon dan de realiteit erkennen. Zelfs nadien, riep de rector nog verzachtende omstandigheden in. Nergens toonde hij zich verontwaardigd, nergens repte hij over  het onschatbare verlies van een eeuwenoud religieus katholiek patrimonium, gebouwd met en door vrome katholieken, waar honderdduizenden gebeden hebben, een symbool van de stad Nantes en van de wijde omgeving. De Kerk van Bergoglio moet immers barmhartig zijn, zeker tegenover een Rwandese crimineel…zover gaat die Kerk, die zich op een fataal dwaalspoor bevindt. De migrant, de nieuwe afgod!

In 2008 en 2019 steeg het aantal aanvallen op christelijke symbolen in Frankrijk met 285%! Hoogtepunt, de onopgeloste, waarschijnlijk criminele brandstichting, die leidde tot de verwoesting van de Notre-Dame kathedraal van Parijs. Dit jaar nog, in één maand tijd, nog voor de Sint-Petrus en Pauluskathedraal in Nantes, teisterde een brand de Sint-Petruskathedraal van Rennes, een andere brand vernielde het dak en de sacristie van de Sint-Pauluskerk in Corbeil-Essonnes, vlakbij Parijs; nog een andere brand verwoestte de abdij van Ligugé. En toch wordt er door de Franse Katholieke Kerk niet openlijk geprotesteerd. Moet eerst alles afgebrand worden misschien? Wanneer echter aan een moskee door moegetergde omwonenden een varkenskop wordt opgehangen, dan is er algehele verontwaardiging en komt er een afgevaardigde van de bisschop jammeren over het gebrek aan tolerantie.

Nu schijnbaar totaal iets anders en toch weer niet. Toen de Haga Sophia basiliek in Constantinopel door de Turkse president Erdogan tot moskee werd omgevormd, was er wel hier en daar een schuchter protest, o.a het “verdriet” van Paus Franciscus (zie mijn artikel van 24/7 ), maar geen enkele openlijke verontwaardiging, behalve dan in de orthodoxe wereld. Nochtans is deze daad een provocatie en een kaakslag tegenover de christenen wereldwijd, een aanval op het diepe wezen van het christendom! Vanuit katholieke hoek, niets, zeker niet vanuit België en Nederland, waarschijnlijk om die brave Belgische en Nederlandse Turken niet nodeloos op stang te jagen. Juist zoals in de christelijk-orthodoxe wereld hadden vanuit al onze kerken  de doodsklokken moeten luiden, o, juli jl. heeft  cheikh Sultan bin Muhammed Al-Quasimi, een van de zeven prinsen van de Verenigde Arabische Emiraten geëist dat de kathedraal van het Spaanse Cordoba opnieuw een moskee zou worden. De kathedraal van Cordoba was oorspronkelijk de Sint-Vincentiuskerk, gebouwd in 584, ter ere van de plaatselijke martelaar. Na de verovering van het grootste gedeelte van Spanje door de islamieten in de achtste eeuw, werd op de grondvesten ervan een moskee gebouwd. Alle omliggende kerken werden afgebroken, om de materialen voor de bouw van de moskee te gebruiken. De moskee werd steeds vergroot, om tenslotte de grootste ter wereld te worden, na Mekka. Toen Cordoba in 1236 door koning Ferdinand III van Castilië op de moslims heroverd werd, beval hij de moskee opnieuw tot kerk om te vormen. Wat later werd zij kathedraal. De katholieke eredienst vindt er sinds acht eeuwen ononderbroken plaats.

Met het groeiend aantal moslims in Spanje en de hernieuwde veroveringsdrang van de islam, wordt de vraag om gebedsruimte voor moslims in de kathedraaal steeds luider. In 2008 werd door de Islamitische Commissie van Spanje zelfs een verzoek daartoe gericht aan de UNESCO. De bisschop van Cordoba heeft alle aanvragen in die richting echter verworpen, met de steun trouwens van het stadsbestuur. Hij weet immers goed, dat voor een moslim het feit te bidden in een ruimte, op een bepaalde plaats, automatisch betekent dat deze ruimte onherroepelijk islamitisch wordt..!De islamitische aanspraken worden echter wel gesteund door de uiterst-linkse Spaanse regering van premier Sanchez.

In de arabische versie van zijn toespraak bij de omvorming van de Haga Sophia tot moskee op 24 juli, sprak de Turkse president Erdogan van de eerste stap van een islamitische ” renaissance”, die moet reiken van Boukhara in Oezbekistan, tot Al Andalus (Cordoba), in Spanje. ” Deze renaissance is onze plicht”, zo benadrukte hij. De Turkse president loopt zo in het voetspoor van alle arabische en ottomaanse leiders voor hem, die gestreden hebben voor een uitbreiding van de islamitische wereld. Het is tenminste klare taal!

Zowel het geval van Nantes als dat van de Haga Sophia  zijn een aanklacht tegen het onvermogen van het christendom om te reageren en om zich te verweren  tegenover de culturele en religieuze aftakeling, de zelfkastijding en de aanvallen op de gemeenschappelijke wortels. Dit is in de eerste plaats het gevolg van het onvermogen om de Westerse christelijke wereld te zien als een gemeenschappelijke beschavingsruimte. De Katholieke Kerk, blindgeslagen in haar nieuw NGO-kleedje, werkt volop mee aan de zelfvernietiging.  Het is juist alsof  wij niets anders meer verwachten dan ons aan anderen te onderwerpen…Het christendom staat in brand, sommigen zien het, maar niemand weent en niemand maakt zich ongerust.

Auteur:Veroon ter Zee

38 commentaren op “Lamgeslagen Katholieke Kerk zwijgt en onderwerpt zich

 1. Veroon ter Zee, dat De Paus zich aangaande de Hagai Sopiha niets heeft laten horen is ronduit onwaar.

  Officieel is daarover onder andere het volgende bekend gemaakt.
  De beslissing van Turkije om van de wereldberoemde Hagia Sophia in Istanbul weer een moskee te maken, heeft Paus Franciscus onaangenaam getroffen. Het gebouw was ooit een kerk, daarna moskee en nu een museum. “’Mijn gedachten zijn bij Istanbul. Ik denk aan de Sint-Sophia en het doet me pijn”, zo sprak de rooms-katholieke kerkvorst zondag bij het geven van zijn wekelijkse zegen op het Sint-Pietersplein.

  Maar ja, wanneer je de legitimiteit van Paus Franciscus niet erkent dan zul je tot het einde van zijn pontificaat nooit iets (willen) horen van het hoofd der RKK.

  En de opdracht van Christus aan Petrus: “Steek het zwaard in de schede” mag dan gelden voor Petrus en zijn opvolgers., Paus Franciscus is in jouw ogen geen Paus.
  Een een (in jouw ogen) goed Christen behoort iedereen die anders denkt, de kop af te hakken.

  Tenminste, de conservatieve Katholieken willen ons doen geloven dat dàt de boodschap van het Evangelie is.
  Ten strijde!!!! God Wil Het !!!!!

  1. Volkomen eens Theo,
   Zolang men een religie hanteert waar een Opperwezen van boven naar onder toe zijn volk gebiedt te strijden tegen al wie Zijn ideeën niet volgt, en dat men daarvoor ook nog beloond wordt, die zijn brein zal duister blijven.
   Een vijandige houding niet alleen naar de Islam maar naar iedere andere medemens die niet in de pas loopt van de oer-conservatieve dogma’s en regels, maakt dat religie en geloof het vandaag hard te verduren krijgen. Een nefaste houding die dringend aan herziening toe, wilt men binnen de Kerk nog meer religieuze aftakeling voorkomen.
   Jammer voor die moderne christenen die wél op een eigentijdse geseculariseerde wijze vreedzaam met hun geloof omgaan en daar kracht in vinden. Niet alleen om de tegenslagen des levens aan te kunnen, maar ook om een levenshouding te vinden die harmonie brengt bij hunzelf, in relaties, in gezinnen en in de samenleving. Een goed begrepen religie leidt tot geweldloosheid en nooit tot geweld

   1. Dit is wat Nietzsche in de antichrist noemde het christenDOM. De Turken vormen de belangrijkste basiliek om tot moskee (de culturele waarde van de Agia Sophia is gelijk aan die van het vaticaan), maar opgepast, christenen die zich daar tegen willen verzetten zijn volgens jullie (An en Theo) de kruisvaarders (“ten strijde. god wil het”) en koppensnellers… En dat in een toestand waar de christenen wereldwijd de meest vervolgde groep zijn, met moslims als de belangrijkste vervolgers. Graag wijs ik er ook op dat de islam uniek is onder de wereldreligies wegens zijn doctrine/theologie van oorlog (jihad) en dat de ‘profeet’ Mohammed de gewoonte had om tegenstrevers te onthoofden (met alle jihadi’s door de eeuwen heen in zijn kielzog).

    Jullie verwrongen hersenkronkels zijn de omgekeerde wereld. Een aantasting van elke normale moraal. Nietzsche ontmaskert jullie vorm van christendom aldus: ze hebben niet de moed tot confrontatie, en gaan dan maar als camouflage wat aan naastenliefde doen. Lees: doen alsof de vijand de vijand niet is. De realiteit (van het kwade) afwijzen.

    Paus F oogst in zijn blinde naïviteit wat hij gezaaid heeft: wat gaan bidden in de blauwe moskee, welnu, hij weet nu het antwoord van de Turkse moslims. Hij zou beter een voorbeeld nemen aan zijn naamgenoot de Heilige Farnciscus: die ging naar de sultan van Egypte om hem te bekeren tot de Kerk, niet om wat te gaan bidden in een moskee.

    En mbt “oer-conservatieve dogma’s en regels”, “eigentijdse geseculariseerde wijze”, etc.: de kerk gaat kapot aan dat melige, kwezelachtige sfeertje van jullie: niemand is in jullie oudewijvenhippieversie van het christendom geïnteresseerd. De onstopbare leegloop bewijst het. Het is juist het gebrek aan overtuiging, moed, kracht, traditie dat de kerk kapot maakt.

    1. Elke mening telt Solli, en ik begrijp wel je frustratie.
     Maar kan de leegloop in de kerk van de voorbije 50 jaar vooral te wijten zijn aan het absoluut willen vasthouden van net oer-conservatieve dogma’s en regels? Ik heb nog nooit in geen enkele wetenschappelijke studie een oorzakelijk verband gelezen tussen de ‘Katholieke leegloop’ en Islam. Ik zie geen moslims hier kerken sluiten.
     Ik moet nog de eerste persoon tegenkomen die de Kerk vaarwel heeft gezegd omwille van de Islam.
     Wat ik wel hoor en zie en lees, is dat men de kerk verlaten heeft omdat men een dominante en intolerante kerk op sociaal, politiek en moreel gebied grondig beu was.
     Hoeveel verlichtingsfilosofen moeten er nog volgen om te overtuigen dat elk absoluut staatsgeloof vroeg of laat zichzelf de vernieling zal inrijden?

     Dat er nog altijd een grote achterstand is in het al even dominante en intolerante staatsgeloof in de Arabische wereld, dat klopt!
     Dat er fundamentele religieuze gekken rondlopen, waartegen we moeten strijden, absoluut!
     Dat we elke Christelijke medemens in het buitenland die zijn mensenrechten geschonden wordt moeten verdedigen, zeer zeker!
     Maar alles hier op één hoop gooien omwille van dit trieste voorval is gevaarlijk populisme. Een sluiting trouwens waar ook veel gematigde en een massa Anti-Erdogan-Moslims niet achterstaan. Praat eens met Moslism hier, … het zou wel eens kunnen dat je verrast bent hoeveel er zijn die hetzelfde denken over Erdogan als jij,

     We moeten niet naïef of kwezelachtig zijn, maar een aanval lanceren op elke moslim hier of in het Oosten, zullen de Arabische lentes, snel terug doen kantelen naar kille meedogenloze Jihadistische winters… het vijandsbeeld zal zich terugkeren naar het westen ipv intern. Sommige verlichtingsrevoluties hebben nu eenmaal meer tijd nodig dan anderen.
     Dus denk goed na, wik en weeg, alvorens je iedereen meesleurt in een nieuwe godsdienststrijd, die langs beide kanten alleen maar mensenlevens zal kosten.
     Aan iedereen de keus.

     1. An… Zoveel boeken gelezen. Zo ‘verstandig’. En toch zo naïef wat islam betreft. Zal je het pas beseffen als ook wij hier, net als zovele christenen in het oosten, moeten vluchten voor het kromzwaard? Ga eens praten met jonge moslims, en vraag eens ‘off the record’ hoe zij het toekomstbeeld zien van de islam in Europa…

      Praat eens met vrouwelijke leerkrachten die les moeten geven aan jonge moslimjongens, hoe respectloos ze behandeld worden als vrouw door snotneuzen…

      Ik ken ook goedbedoelende moslims hoor. Laat je echter geen zand in de ogen strooien. Er staat een hele generatie vurige moslimjongeren klaar om hier, al dan niet gewapenderhand het westen te veroveren. het is nog een kwestie van tijd.

      U snapt echt geen bal van de ware ideologie van de islam.

      Als de sharia hiet wet wordt, zal het te laat zijn voor je mooie praatjes…

    2. Solli,

     Het Westen is gefeminiseerd; westerse mannen worden van kleins af aan geconditioneerd om te denken en te spreken gelijk vrouwen. Strijdvaardigheid om wat heilig en dierbaar is te verdedigen vereenzelvigen zij valselijk met haat jegens de naasten. Zij hangen aan de leiband van diegenen die het geld en de media in hun macht hebben en volgen dociel het script waarmee zij voortdurend geïndoctrineerd worden. Zij denken niet rationeel, maar vanuit hun ongeordende emotionaliteit, en zien bijgevolg niet helder.

     De kruisvaart werd ingezet als verdedigingsoorlog tegen de veroveringscampagnes van de islamieten. Toen die veroveringscampagnes begonnen was het Midden-Oosten onder het christelijk Romeins Rijk. De islamieten hebben ook steeds Europa proberen te veroveren; Spanje heeft bijna geheel onder het islamitisch juk gelegen, en zij hebben het Frankenrijk proberen weg te roven maar op Gallische bodem stootten zij op de Frankische legerschare van Karel Martel. In de voormalig christelijke landen die onder de tirannie der ongelovigen zuchtten ondergingen christenen vele en voortdurende kwellingen; terecht en pas laat werd de heilige oorlog door de Romeinse Opperpriester geproclameerd om zijn broeders te hulp te komen in het Heilig Land en omstreken. “Deus vult!” is een heilige oorlogsroep.

     Volgens de katholieke leer is het principe van de kruistocht heilig; katholieken zijn verplicht om dat te erkennen. De bewering van Luther dat het slecht was om ten strijde te trekken tegen de Turken werd veroordeeld door Paus Leo X in “Exsurge Domine”.

     Wat onze toestand in West-Europa betreft: Islamieten bouwen een islamitische parallel-maatschappij. Katholieken moeten hun eigen parallel-maatschappij opbouwen binnen de maatschappij en elkander solidair verdedigen tegen de libertijnen en hun islamitische voetsoldaten. Katholieken moeten zich politiek organiseren, buiten de partijpolitiek om, en hebben in ieder land een politieke leider nodig die niet vasthangt aan het antichrist-systeem. Dit kan zonder staatsmacht te usurperen. Er is geen indicatie zichtbaar dat onze bisschoppen in Vlaanderen op het punt staan om zich tot het katholiek geloof te bekeren, maar om zich op het temporaal domein te organiseren is er voor katholieke leken geen episcopaal “nihil obstat” vereist.

     1. Teudmer, alleen het Boek waar jij je militante inspiratie uit haalt verschilt van de inspiratiebron van de fundamentalisten waar jij bang voor bent.

      Maar verderv is er geen verschil
      Waar moslims hopen op een shariastaat
      Hoop jij op het moment dat wij ze democratie inleveren voor een Rooms Katholieke alleen heerser.
      Overigens hebben onze vorouders dat genoegen hier al gesmaakt en hebben daar, GOD ZIJ DANK!! zo’n vierhonderd jaar geleden een eind aan gemaakt.
      Na een strijd van tachtig jaar.

      1. Hey Theo
       Misschien zit die militante inspiratie wel bij de voorzitter van dit forum (Dries Goethals)
       Of is de retorische Theudmer ook meteen de voorzitter hier van dit ‘Katholiek Forum?
       Kijk eens op dit filmpje en luister vooral naar de inhoud (tenminste als je er naar kan blijven luisteren)

       https://www.youtube.com/watch?v=9OKaYtaOrRI

   2. Opperwezen? Het is het hoofd van onze kerk. Onze kerk is wel conservatief maar de Islam is dan nog 100x meer. De islam wil totale overheersing en de enige religie worden ter wereld. Islam is gewoon altijd al onderwerping en overheersing geweest. Dat is een feit! Dat weet nu al bijna iedereen. Onze paus heeft al toenadering gezocht met de islam om samen in één richting te kijken. Maar de islam kennende zal dat nooit gaan. Islam aanvaard niet dat wij Jezus zien als de aanvaarde zoon van God en erkend de kruisging niet en nog meerdere zaken. Als we tot één religie komen zal dat zijn zoals de islam het ziet en zullen de Christenen moeten inboeten. Dat is zeker! Als je tegenwoordig de beide religies naast elkaar plaatst heeft het Christendom heel wat meer troeven dan de islam; Wel is het spijtig dat de Katholieke kerk vrouwen niet toelaat tot het priesterambt en dat de priesters niet mogen huwen. Daar zit de kerk fout. Maar overal , net zoals bij de Hagia Sophia,, moeten de Christelijke symbolen allemaal wijken. Dat zegt alles! Alleen moskee en alles wat maar iets te maken heeft met het Christendom mager niet naast zitten. Dat is GEEN samenwerking! Het zal altijd de Ilam zijn die zal primeren en overheersen. Ik ben, net zoals zovele mensen gewoon gedegouteerd van de islam.
    .

 2. “Iedereen de kop afhakken” Theo? Is het neerschrijven van een mening gelijk aan fysiek geweld? Daar roept hier niemand ooit toe op. De discussie is soms hard, maar dat mag op een forum als dit. En An, als je benieuwd bent naar authentiek christelijk samenleven dan moet je op zoek naar de praktijk, een goede parochie of andere gemeenschap. Dit is slechts een internetforum waar wat heen en weer gediscussieerd wordt tussen mensen die elkaar niet eens kennen. Het slechtste voorbeeld van een christelijke gemeenschap, maar dat is de bedoeling van dit forum ook niet. Het biedt slechts stof tot nadenken, meer niet. Het gaat bij het geloof om het christelijk samenleven in de praktijk en dat is heel wat anders dan internetggediscussieer.

 3. Theo Janssen i.v.m. Uw reactie van 31 juli 2020 om 16:43 uur:
  Ik ben – zeer zacht gezegd – echt niet kapot van ‘paus’ Franciscus, maar in dit geval heeft U 100% gelijk.

  Inzake conservatieve Katholieken: Ikzelf behoor ook tot die groep, doch ik heb hen nimmer horen zeggen: “ten strijde”.
  Wél hoor ik daar een diep geloof, welke zó dierbaar geacht wordt, dat zij zich dat geloof niet laten afpakken. Dus ook niet door ‘paus’ Franciscus.
  (Overigens: conform de laatste profetieën zou Paus Benedictus de laatste paus zijn.)

 4. Devote katholieken moeten het isolement weten te verbreken en samenwerken, maar wat men moet begrijpen is dat men niet mag spelen volgens de spelregels van de vijand. Men gaat helaas uit van een vrijzinnig-democratisch beginsel van gelijke behandeling voor valse religiën met de katholieke religie, terwijl men zich moet baseren op de Rechten van God door het katholiek principe wederom op te nemen dat de katholieke religie als de enige religie aanwijst die beschermd en verdedigd mag en moet worden door de temporale overheid. Katholieken moeten wederom inzien dat de Staat de plicht heeft om niet-christelijke cultussen uit de publieke arena te verwijderen.

  Door democratische beginselen in te roepen komt men nergens. Die beginselen werden ontworpen door de revolutionairen om de katholieke monarchieën omver te werpen en hen te vervangen met hun eigen heerschappij. Zij laten niet toe dat katholieken nu gebruik maken van die revolutionaire beginselen om zich tot op een bepaalde hoogte te beschermen; zij hebben dat tijdelijk toegelaten om katholieken in slaap te sussen en om hun aanvallen voor te bereiden, maar die status quo is voorbij.

  “Conservatieven” ziet ge voortdurend klagen over een gebrek aan “vrije meningsuiting”, maar de oligarchen lachen daarmee, want zij weten dat “vrije meningsuiting” een list was om eertijds zonder represailles hun gif te kunnen mengen om zo het maatschappelijk organisme te verzwakken en zelf de macht te grijpen. Eens de revolutionair de macht heeft laat hij zijn tactisch discours over “vrije meningsuiting” vallen en hanteert hij zijn eigen censuur. De werkelijkheid is dat neutraliteit niet kan bestaan; wij hadden vroeger terecht onze katholieke censuur en de oligarchen hebben nu hun revolutionaire censuur, en “vrije meningsuiting” was slechts hun tijdelijk middel daartoe.

  De Turkse president is een schoolboekvoorbeeld van een man die het westers democratisme waarin de moderne mens gevangen zit gebruikt om te bereiken wat hij wil en voor de rest daar niks mee te maken wil hebben. De voorspelbare reactie van westerlingen is weer een betoog over gelijke behandeling van religiën waarvoor de status quo tot sinds kort betreffende de Hagia Sophia-kerk als “neutraal” symbool stond. Ik antwoord daarop dat de Hagia Sophia-kerk gebouwd werd als een christelijke tempel en dat het omvormen van dat gebouw tot islamitische moskee een belediging jegens de Allerhoogste is.

  In Vlaanderen is het moeilijk om devote katholieken politiek georganiseerd te krijgen.

  1. Correctie: “een list was om eertijds zonder represailles hun gif te kunnen mengen in het publiek discours om zo het maatschappelijk organisme te verzwakken”

  2. Van democratie terug naar totalitair staatsgeloof Theudmer?
   Ik vrees toch wel dat u staat te roepen in de woestijn en niet veel politieke aanhangers meer gaat vinden.
   De mensheid kent zijn geschiedenis.
   In de vroegere geschiedenis van de mens overheerste vooral het totalitaire principe. Het Staatsgeloof voorzag in volledige, allesomvattende antwoorden op alle vragen, of het nu ging om iemands positie in de sociale hiërarchie of om regels met betrekking tot eten en seks. Slaaf en niet-slaaf, mensen waren eigendom, en de intelligentsia bekrachtigde het absolutisme.
   Wat je ook deed, en hoe voorzichtig je ook was, een zonde waarvan je zelfs geen weet had, kon ieder moment worden verzonnen, zodat je erop betrapt kon worden.
   En dan lag er na je dood nog een eeuwigheid van straf voor je.

   Heeft u uw ideeën misschien gehaald bij de echte totalitaire ‘denkers’ zoals Johannes Calvijn, die op zijn beurt zijn afschuwelijke doctrine aan Augustinus ontleende, waarbij je zelfs al tot de eeuwigdurende straf kon gedoemd zijn voordat je geboren was. Augustinus baseerde zich op zijn beurt dan weer op oude teksten die bepaalde welke zielen waren verkozen of ‘uitverkoren’ en welke niet.
   Het Genève van Calvijn was het prototype van een totalitaire staat, en Calvijn zelfs was een sadist, beul en moordenaar, die Servet (een van de grote denkers en vraagstellers uit zijn tijd) levend liet verbranden.

   Het lijkt misschien of Calvijn iemand uit een ver verleden is, maar zij die uit zijn naam, macht naar zich toe trekken en misbruiken, zijn precies nog altijd onder ons.

   Het extremisme van bepaalde moslims, die evenzeer denken dat alles van tevoren door Allah is geregeld, lijkt er in zoverre op, dat ze de menselijke autonomie en vrijheid volledig ontkennen. Ook zij zijn net zo arrogant en geloven onuitstaanbaar dat hun religie alles bevat wat iemand ooit zou kunnen willen weten.

   “Enkel wij devoten zijn de uitverkorenen; en de rest heeft geen geluk”
   Zij gaan naar hel – dan wordt het in de hemel niet druk.”

  3. Theudmer, ik pik er maar één zinnetje uit, maar wel een belangrijk: ‘De Staat de plicht heeft om niet-christelijke cultussen uit de publieke arena te verwijderen’ De staat heeft in deze geen enkele verplichting. Door geschiedkundige omstandigheden, gevolg van de Franse Revolutie, Is de situatie in België zo dat de bedienaars van de erkende erediensen betoelaagd worden door de staat. Ik veronderstel dat u daar geen graten in ziet. Omdat de staat neutraal wil zijn, zijn er in dit land een aantal godsdiensten erkend. De katholieke godsdienst is er daar één van en daar bent u waarschijnlijk niet rouwig om. voor de rest bemoeit de staat zich niet met de godsdienst. In tegenstelling met de Islamitische landen, die een theocratie zijn, bestaat in het westen scheiding tussen kerk en staat. dat is trouwens een goede zaak, omdat de katholieke kerk in dit land ondertussen een minderheid is. Waarom de katholieke kerk een minderheid geworden is, daar kan lang over gepraat worden, maar één ding is zeker: Rome heeft de boot gemist! U en ik kunnen dit jammer vinden, maar het is wel een feit. Ik vergeet nooit de vergelijking die een prof in Leuven maakte: het perron staat vol reizigers, wachtend op de trein. In de verte komt de trein aan en de reizigers worden ongeduldig. De trein vertraagt, maar blijft rijden, stoppen doet hij niet en vooraleer de reizigers het beseffen is de trein in de verte verdwenen… U moet alleen de wachtende reizigers vervangen door de kerk en de trein door de maatschappij die evolueert. De kerk heeft zolang gewacht om de evolutie binnen cultuur en maatschappij te volgen, laat staan het voortouw te nemen, dat de kerk vandaag, jammer genoeg, te laat komt.
   Een voorbeeld? waarom heeft de kerk zolang gewacht om een sociale encycliek ‘ Rerum Novarum’ te schrijven? Het momentum was voorbij: de arbeidersbeweging had daar al langer werk van gemaakt.

 5. @Theudmer i.v.m. Uw reactie van 31 juli 2020 om 19:10 uur:
  God laat ieder mens vrij; zelfs vrij om Zijn Zoon te martelen en gruwelijk ter dood te brengen.
  Zelfs de duivel is 100% vrij om ons te bekoren en God laat ons 100% vrij om ons wel of niet te láten bekoren
  En zelfs áls wij ons hebben laten bekoren, dan bestaat er ook nog de biecht.
  Dit alles onder het mom: vrijheid/blijheid.

  Het maximaal haalbare (= tegelijkertijd iéder persoon vrij latend): het R.K. geloof zou weer conform het verleden het LEIDEND geloof moeten zijn. Dit heeft Europa geen windeieren (= nep – eieren) gebracht en heeft Europa – ondanks diepe verdeeldheid – tot de huidige democratie en welvaart geleid.

 6. Teudemer je zegt:
  De Turkse president is een schoolboekvoorbeeld van een man die het westers democratisme waarin de moderne mens gevangen zit gebruikt om te bereiken wat hij wil en voor de rest daar niks mee te maken wil hebben

  En de Poolse en Hongaarse machthebers doen dat niet?
  Die zijn niet bij de EU gekomen om zich te evrrijken en vervolgens alles waarden van de EU aan de laars te lappen?
  Met Erdogaan vindt Dud dat verouwen er zijn om mishandelt te worden en het verdrag dat dat daar een rem op zet wordt door beiden opgezegd.

 7. De kerk moet zich niet onderwerpen, waarom luisteren wij niet meer naar Jezus woorden, ga heen en verkondig de blijde boodschap aan gans de schepping, dat is aan iedereen, dus ieder gelovige moet zijn verantwoording nemen, de kerk moet niet buigen voor de Islam, dit is verwerpelijk.

  1. Willy, inderdaad wij moeten luisteren naar de woorden van Jezus.
   “Bemin God boven alles en de naaste als jezelf”.
   Dat is de boodschap die wij moeten uitdragen.

   En wie is onze naaste??
   Voor menigeen het eigen volk, de huisgenoten des geloofs.
   Maar dat is niet overduidelijk niet het antwoord van Jezus op de vraag: “Wie is mijn naaste.
   En de parabel van de Barmhartige Samaritaan.

   De Islam die leert dat:
   – er één God is,
   – tot wie wij regelmatig moeten bidden
   -dat wij moeten zorgen voor de armen onder ons
   -en dat ons na het aardse leven een ander leven wacht.

   Jij mag vinden dat deze uitgangspunten zo ver van de kern van de Rooms Katholiek leer af staan dat de RKK zich verre moet houden van mensen die trachten te leven naar bovenstaande uitgangspunten. Maar de laatste drie Pausen denken daar vanzelfsprekend anders over.
   Ik ben daar blij mee.

   Maar jij, en nog al wat zich Rooms Katholiek noemende gelovigen, vinden dat deze Pausen julie kerk verkwansel(d)en.
   jullie dromen van een kerkgemeenschap op een (apen) rots, die ongenaakbaar door geen enkele buitenstaander beinvloed wordt.
   “Twintig eeuwen eigen gelijk” mogen op geen enkele manier bevraagd, laat staan beinvloed of veranderd worden. De Kerk moet ongeschonden en vooral ongewijzigd de eeuwigheid in gaan.
   Dat is wat ik uit proef uit de woorden van ultra orthoxe Katholieken.

   Jij vindt dat de RKK zich onderwerpt aan de Islam.
   Begrip hebben voor de opvattingen van een ander lijkt voor jou hetzelfde als je onderwerpen aan de opvattingen van die ander.
   Ik denk dat dit niets met onderwerpen te maken heeft, maar alles met interesse en belangstelling, zo je wilt met liefde voor onze medemensen (naaste).

 8. Correctie:
  Het woord niet staat een keer teveel in bovenstaande bijdrage ik bedoel te zeggen

  Maar dat is —- overduidelijk niet het antwoord van Jezus op de vraag: “Wie is mijn naaste.

 9. De modernisten waren bij voorbaat lamgeslagen en onderworpen, gehypnotiseerd a.h.w., maar dat zullen ze niet blijven!

  Zeer korte samenvatting van de voorzeggingen:

  — Eerst kwam Donald Trump op het Amerikaanse wereldpodium. Hij is de eerste Getuige (van God’s macht) zoals menigvuldig maal voorzegd. Hij weerstaat alle aanvallen en hij is tijdens meerdere jaren onaantastbaar. De vijanden van het geloof weten met hem geen raad.

  — Spoedig het eerste wonder: een groot schitterend kruis verschijnt aan de hemel, voor iedere aardbewoner goed zichtbaar.

  — Dan het tweede wonder: de Waarschuwing: de verlichting van het geweten van iedereen boven de zes jaren. Nochtans zullen velen achteraf terug tot vijandschap met God vervallen.

  — Zodra de oorlog begint komt de tweede Getuige (van God’s macht) te voorschijn. Een Rooms Katholiek Europees man die alle anti-Christelijke machten zal verslaan en de hele Christelijke wereld eindelijk tot eenheid zal brengen als een totaal vernieuwde Rooms Katholieke Kerk. Ook deze man is tijdens meerdere jaren onaantastbaar.

  — Ongeveer tegelijk, of weinig later, na de verschijning van de anti-Christelijke werelddictator komt de nieuwe paus en hij zal de Europese machtige man de opdracht geven de Kerk tot eenheid te brengen.

  Na een zekere tijd zullen de twee Getuigen dood komen te liggen in Jeruzalem, maar na drie dagen weer verrijzen en dat betekent het einde van de wereldwijde communistische en antichristelijke dictatuur.

  1. Hier zitten, denk ik, wat foutjes in. Een nieuwe Paus zal er niet meer komen. Nadat Paus Benedictus het Vaticaan ontvlucht, wordt de sleutel van de Petrusstoel aan God terug gegeven. Dit is volgens de boodschappen van MDM.
   Je spreekt ook over kinderen vanaf 6 jaar/ Volgens MDM is het 7 jaar dat ze de grote waarschuwing bewust zullen meemaken én begrijpen. Ik denk elk kind, die zijn eerste Communie heeft ontvangen.
   Er worden 3 wereldleiders vermoord. De namen worden niet meegedeeld aan het grote publiek omdat het te gevoelig ligt. De namen werden wel toevertrouwd aan een of meerdere priesters.
   Van de verrijzenis weet ik niets. Ik ben nog maar aan mijn eerste boek bezig van het Boek der Waarheid.

   1. — Het overkomt mij ook wel dat ik veel te snel lees, er staat: “… iedereen boven de zes”.
    — Men mag niet alles zomaar letterlijk nemen: Bergoglio heeft de Sleutel gestolen, of beter: verduisterd, en de nieuwe paus geeft hem weer terug aan God: d.w.z. alles zal weer volgens God’s Woord verlopen i.p.v. volgens duivelse eigenzinnigheid.
    — Het is niet zeker dat de twee Getuigen letterlijk gedood worden, misschien moeten zij drie dagen lang machteloos zijn zoals Jezus na drie dagen het Nieuwe Verbond begon uit te voeren want de macht van God kan niet vernield worden. Ook moet gezegd dat door de al of niet schijnbare dood de vijanden zich weer gerustgesteld voelen en op hun lauweren menen te mogen rusten want juist dan zijn zij meest kwetsbaar en overvalt hen onverwacht de wrake God’s. In dit geval zou het om de drie duistere dagen kunnen gaan waarbij ontelbare mensen onvoorbereid zijn op de storm van vuur.

  2. Eric…, U geeft een zeer korte samenvatting van ‘de voorzeggingen’. Waar u die zogenaamde voorzeggingen vandaan komen blijft in uw reactie onduidelijk. U geeft geen, bronnen, geen data, gen verwijzingen, niets verifieerbaar. Op die manier kan ik er ook nog wel wat bij fantaseren…

 10. @ theo : Bedankt voor je reactie, maar Jezus zei dat zijn woorden eeuwige waarden hebben, wat je schrijft over de islam is niet altijd juist, wie een zondaar is en een ongelovige( christen, jood) dood zal alsnog in het paradijs komen, dat is een god om schrik van te krijgen, islam wil heersen, Jezus kwam om te dienen en niet om te heersen, en wij moeten ook dienen, de kerk is de dienares van het geloof.

 11. @ eric-b-l : ik zie sommige steeds schrijven over die twee getuigen in Jeruzalem die zullen verrijzen na drie dagen, juist als Jezus, maar nooit lees ik wie dat zijn, daar zijn veel boeken over geschreven, velen denken aan Petrus en Paulus, maar die zijn de marteldood gestorven, of aan Elia die in de hemel werd opgenomen, en de dood niet moest ondergaan en Henoch omdat God hem wegnam( Gen 5-34), maar nooit hoor ik of lees ik, wie zijn ze eigenlijk????

  1. De Twee Getuigen in de Apocalyps van St. Johannes zijn Elias en Henoch, die, zoals de H. Schrift zegt, beiden weggevoerd werden door God. Zij werden naar Eden gebracht door God en zijn tot op heden nog steeds niet gestorven; zij zullen terugkomen om tegen Antichrist te strijden en zullen de martelaarsdood ondergaan. Ecclesiasticus 44, 16 spreekt over de toekomstige opdracht van Henoch, onze voorvader, als boeteprediker.

   Door de komst van Elias zullen de Joden bekeerd worden tot het katholiek geloof. De Joden zeggen dat zij wachten op Elias, en volgens hen zal hij een wegbereider zijn voor degene die zij “christus” noemen en die wij, christenen, “antichrist” noemen. Doordat Elias Jezus de Gekruisigde als de Christus tot hen zal prediken zullen de ogen van de Joden open gaan, en zij zullen zich bekeren.

  2. De eerste Getuige (van God’s macht) zou dus Donald Trump zijn want hetgeen hij presteert is werkelijk ongehoord sedert bijvoorbeeld koning David die immers ook een zondaar was en toch God’s Wil vervulde. Het lijkt me duidelijk dat de vijanden van het Christelijk geloof zich geen raad meer weten door hem. O.a. de Clintons zijn volkomen verslagen en Joe Biden kan nooit aan Trump’s niveau raken.
   De tweede Getuige (van God’s macht) zou een adelijke Fransman zijn, een afstammeling van de laatste Franse koning. Afwachten, niet lang meer, wellicht binnen de zes maanden. Hij zou eerst door Maria moeten bevrijd worden uit gevangenschap. Het zal spoedig duidelijk worden.
   Ik geloof ook dat het Elia en Henoch zijn, maar uiteraard niet in de gedaante die ze in vroegere tijden hadden. De bijbel spreekt immers ook over engelen die in gewone mensengedaante op aarde vertoeven.

 12. Willy, dat wij allen en ook de Kerk moeten ook dienen is absoluut waar.
  Maar helaas zijn er nog al wat leiders en hun volgelingen die door de jaren heen, tot op de dag van vandaag vinden dat zij als machthebbers moeten heersen.

  En ja het is beslist zo dat niet alle Islamieten, en vooral ook; niet alle Islamitische leiders, leven volgens hun geloof.

  Maar dat is helaas ook zo dat er ook weinig verschil is tussen sommige Islamieten en Christenen.
  Immers er zijn ook Christenen die de boodschap om te dienen en niet om te heersen, op een geheel eigen wijze invullen.

  Zolas je in deze draad kunt lezen zijn er mensen die in de kruisgraaiende, ruziemakende, onrechtscheppende, narcistische egoist Donald Trump, een gezant van hun God zien, met in zijn kielzog de presidenten Duda en Orban.
  Maar die hebben overduidelijk een ander Gods- en Kerkbeeld dan ik.

  Maar dat is niet nieuw of verbazingwekkend.
  Wie zich thuisvoelt in een gezelschap met een bisschop die publiekelijk ontkent dat er ooit gaskamers zijn gebouwd waarin miljoenen mensen zijn omgebracht.
  Zo iemand kan toch niet anders dan blij zijn met leiders die naar een land streven waarin iedereen hetzelfde denkt en doet. Die voor zichzelf een land wensen waarin voor andersdenkenden, of voor door huidskleur of lichaamsbouw van hun soort afwijkende mensen geen plaats is?

  Natuurlijk zijn deze mensen blij met een senator de zegt dat de slavernij een noodzakelijke door God gewilde zegen is geweest.
  Natuurlijk hebben deze mensen geen behoefte aan en wet die een extra bescherming biedt tegen geweld jegens vrouwen.
  Een vrouw moet immers gehoorzamen aan de man, en is uiteindelijk slechts een wezen, bedoeld om kinderen te baren.

  Echter de opvattingen van deze mensen hebben volgens mij, niets te maken met de Blijde Boodschap die Christus ons bracht en die de RKK moet uitdragen tot het einde der aarde.

 13. Bij de KRO is te lezen:
  ““Wij zijn een kerk zonder juridische status, dus we kunnen geen advies geven over de interne kwesties van dit land”, zeggen de bisschoppen.
  “Ook al vinden we het wenselijk dat de Hagia Sophia een museum blijft, is het niet aan ons om te interveniëren of zelfs maar onze mening te geven over een besluit dat enkel de Republiek Turkije betreft”, aldus de kerkleiders van de katholieke minderheid.”
  Bij KN digitaal:
  “Het was de Osmaanse sultan Mehmet de Veroveraar die in 1453 zegevierend met zijn leger Constantinopel binnentrok. De Britse historicus Steven Runciman schreef hierover dat “de moslims iedereen die ze op straat tegenkwamen doodden. Mannen, vrouwen en kinderen zonder onderscheid. Het bloed stroomde als rivieren door de straten.”. (Ziet u het voor zich? Zo zijn veel heersers aan de macht gekomen.)
  En verder:
  “Onder de critici van een mogelijke herbestemming is ook Bartholomaios, de orthodoxe patriarch van Constantinopel. Volgens de patriarch zou dat christenen wereldwijd opzetten tegen de islam.”

  Dus:
  De president gebruikt dit volgens geïnformeerde mensen voor de politiek. Het zal volgens mij dus wel weer de politieke agenda van de usual suspects dienen. Niets nieuws onder de zon.

  Dus laat je niet gek maken; het is poppenkast (maar dan wel echt). Het hoort er allemaal bij: het importeren van vele buitenlanders, het verzieken van de maatschappij onder het mom van een heel eng virus, het bang maken van velen met een ‘vreselijke klimaat-crisis’, het zaaien van onvrede en angst. Mensen een ademkapje op te laten zetten, ze een avondklok opleggen, onderwijl stiekem de privacy ondermijnen, het liefst willen proberen te verplichten de lichamelijke integriteit van mens, dier en het al te laten schenden. Het hoort er allemaal bij.

  Het afbouwen van het vrije autoverkeer, het verplichten het openbaar vervoer te nemen, het opzetten van een gigantisch controle-systeem dmv 100.000-den antennes die zenden en ontvangen, gekoppeld aan miljarden prive-computers (o.a. mobiele telefoons) die alles en iedereen, élke aan- of verkoop, elke reis, elk bezoek, het liefst álles, doorgeven aan centrale systemen die daarop kunnen reageren.

  Het ondergraven van het vertrouwen in de wetenschap, het kapot maken van vertrouwen in de medemens, het door media dag in dag uit zeuren en kraaien hoe vreselijk eng die ziekte toch is. Tot de mensen helemaal murw zijn. Kapot, verslagen. Oude mensen gevangen gezet in hun eigen laatste verblijfje verstoken van liefdevolle aandacht van de naasten, eenzaam wegkwijnend als een oud verdord plantje. Jonge mensen geestelijk geïndoctrineerd met beelden teksten en geluiden en verhalen die anderen, – die wij niet kennen, noch, zoals blijkt, kunnen vertrouwen – er in stoppen.

  En ondertussen kleine bedrijfjes slopen, de economie vreselijk schaden, mensen hun bestaanszekerheid afnemen. En dan ook nog het geld afnemen en hier voor in de plaats de computer zetten, zodat mensen verplicht worden die computer te gebruiken. De computer wordt zo ook een onzichtbare onneembare wand tussen het volk en hun heersers. Klagen doe je maar bij de computer. Je wordt verplicht met een zielloos ding te praten. Minder dan een beest.

  Het lijkt er dus een beetje op dat er fervente liefhebbers en lezers van ‘Openbaringen’ aan het werk zijn. Dit is mensenwerk, want al zit er een té sterk luchtje aan.
  Maar wat we ook kunnen denken van de opstellers van de agenda die nu, de laatste jaren (eeuwen?) uitgerold wordt, ze hadden wel goede bronnen om uit te putten bij het opstellen van de plannen.

  Mij hemel! Het allemaal wel wat, als ik het zo wat samenvat. En er is nog véél meer narigheid te noemen.
  Maar ja.
  Overal waar je energie instopt groeit.
  Wil je onrust, propageer dan leugens en listen.
  Wil je vrede, doe dan niets.
  Want vrede is, maar onvrede wordt gemaakt.

  Maar ja. Makkelijk gezegd, moeilijk gedaan. We blijven mensen hè.
  En, mensen die eenmaal gehersenspoeld zijn, die krijg je niet meer uit dat programma. Het probleempje is dat mensen denken dat ze dat programma (ego) zíjn. Das de truk. Dus als je hun programma aanvalt, dan denken ze dat ze zelf aangevallen worden.

  1. Boodschappen van MDM:
   Aanvaard kinderen, dat deze slechte groep strijdt tegen Mijn eigen volgelingen en leiders in de Kerk. Ze zijn er zelfs in geslaagd om in Mijn Kerk te infiltreren van binnen. Hun gif wordt uitgespuwd zoals een stromend beekje dat in allerlei richtingen vloeit. Er is een plan om jullie niet alleen te misleiden, maar om jullie te winnen voor
   – 265 –
   hun manier van denken. Naar buiten toe zullen ze gezien worden de wereld redding te bieden onder de dekmantel van het aanbieden van humanitaire hulp. Hun creatieve oplossingen om het leven gemakkelijker te maken voor jullie zal zijn in de vorm van het verenigen van jullie geld, jullie eten, jullie gezondheid, jullie welzijn en jullie religie, als één. Alles onder één domein. Het domein van de Antichrist. Alsjeblieft, wijs de pogingen van deze boze mensen af die proberen jullie, Mijn onschuldige kinderen, in hun boze plannen mee te sleuren. Ze willen dat jullie, door jullie overeenstemmende mening, God Mijn Almachtige Vader verwerpen. Eens ze jullie controleren, zijn jullie verloren. Zij zullen bepalen wat jullie eten, aan welke religieuze praktijken jullie deelnemen en welke medicijnen ze jullie verschaffen. Bid, bid tot God de Vader dat Hij hun slechte gruweldaden stopt en vraag Hem om hun zielen te verlossen tijdens ‘De Waarschuwing’. Ongeacht wat hun slinkse plannen zijn, zij hebben het meeste van allemaal behoefte aan jullie gebeden. Zij zijn de marionetten van Satan, de arme misleide zielen, en zij weten in veel gevallen niet wat ze doen noch wie hun de orders geeft die ze beantwoorden. Bid Mijn Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid elke dag voor deze zielen als jullie kunnen en zolang jullie kunnen. Help Mij hen te redden.

 14. Ja er mag zeker wel meer aandacht komen en protest uit de christelijke wereld of kerk. T.a.v. de veroveringsdrang van het islamfascisme, het kwaad en ellende voor de mensheid. Die goedschiks dan wel kwaadschiks hun liefdeloze, hatende en gewelddadige ideologie, vermomt als religie ons wil opleggen. We dienen een dam tegen de islamisering en christenvervolging op te trekken. Laat je kritisch horen daartegen. Dat meer mensen daar (vreedzaam) tegen gaan ageren. Meer opkomen voor de christenvervolging in de wereld. die hoofdzakelijk in naam van de islam en het marxisme plaatst vindt. Het zijn onze broeders en zusters, die daar mee te maken hebben. Het begint de mens te wijzen op het cultuurmarxisme wat er nu heerst in o.a. de Westerse wereld. D.w.z. Joden en christenen framen. Die mag je beledigen en bespotten, maar het islamfascisme wordt de hand boven het hoofd gehouden. Die mag je uit alle macht geen kritiek ophebben. Op straffe van demoniseren en je afbranden. Laat de kerk haar gelovigen daar bewust van maken zodat zij meer nadenkend gaan inzien dat zij dienen op te komen voor het Joods,christelijk erfgoed en ONZE vrijheden en waar de kerk voor staat. Vrede en liefde in het hart. Het verschil tussen het Wereldse en het Geestelijke/Bijbelse/Zijn weg, waar het laatste een doorlopende weg is. Nu is de klacht al dat jeugdigen (en vele andere mensen niet of nauwelijks iets weten over het evangelie. Wat het inhoudt. Niet weten waar Pasen en Kerstmis oorspronkelijk voor staat enz. Als je niet je christelijke geluid laat horen gebeurt er niets en kan de islamisering en marxisme/secularisatie zijn gang gaan. Stop hen. Kom op waar je voor staat. Hoe meer bewustwording bij christenen en hoe meer mensen gaan nadenken van wat er gebeurt in de wereld. Zodat men meer kiest voor vrijheid, die er nu nog is.

 15. Ik wil hier even terug de draad opnemen voor het oorspronkelijk artikel.
  De Turkse dictator Recep Tayyip Erdogan heeft van de Hagia Sophia kathedraal officieel een moskee gemaakt. Zo worden de Turken klaar gestoomd voor oorlog! Erdogans jarenlange haatcampagnes zijn altijd succesvol geweest. Veel Turkse moslims staan letterlijk te springen om oorlog te gaan voeren tegen ‘de Joodse en christelijke honden’.

  Het is misschien wel de grootste ‘prijs’ die men in Ankara en Istanbul begeert en dat is Jeruzalem. De schaakstukken voor de grote eindtijdoorlog, WO-3 (of 4?), zijn met de ‘verovering’ van de kathedraal voor de islam weer een stap verder in positie gezet.

  Erdogan heeft een superioriteitsgevoel, en haat tegen alles wat niet Turks is en niet Islamitisch is.
  Eén moslim theoloog, Cemil Kilic, waarschuwde dat het besluit ‘tegen de geboden van de Koran’ ingaat. ‘De profeet Mohammed veranderde nooit een Joods of christelijk gebedshuis in een moskee.’
  Die theoloog staat vrijwel alleen met zijn kritiek.

  De overweldigende meerderheid van reacties van het Turkse volk laten juist een almaar krankzinniger wordend racisme en militarisme zien, aangestookt door vele provocerende uitspraken van de grote leider in Ankara, die zichzelf al heel lang ziet als de nieuwe Sultan, de opvolger van Mehmet II.

  ‘Joodse en christelijke schoften zullen nu begrijpen wie wij zijn,’ schreef een Turk op social media.
  Andere reacties: ‘Hé Joden, leuk hè voor jullie?’ ‘Dit is een dag van rouw voor de kruisvaarders en Joodse bekeerlingen.’
  ‘Huil, jullie Grieken! En wacht maar op jullie beurt, Joden!’ ‘Joodse honden, dit zal ook gebeuren met de Al-Aqsa moskee (in Jeruzalem).’ die overigens niet in het bezit is van Israël, noch van Joden, maar dit terzijde.

  Als u iets van de moderne geschiedenis af weet, dan zult u onmiddellijk eenzelfde proces herkennen als zich bij onze Oosterburen in de jaren 40 heeft afgespeeld. Ook toen kwam er een grote leider op, die het volk aanzette tot haat, militarisme en een misplaatst superioriteitsgevoel, die zich tegen Joden en christenen keerde, en die beloofde om de verloren eer en glorie van het Duitse Rijk te herstellen.

  We kunnen in de toekomst een hevige oorlog verwachten en zeker aan godsdienstoorlogen. Turkije is een kernwapenstaat, niet met één bommeke, maar met een klein arsenaal. De Duitse geheime dienst waarschuwde al jaren geleden dat de Turken in het geheim aan eigen kernwapens werken.
  Turkije is al langer militair actief in het Midden Oosten.

  Het centrum van de islam zal hierdoor definitief verschuiven naar Turkije, en met name naar Istanbul (de Hagia Sophia), dat door een groot aantal islamitische topgeestelijken reeds is verklaard tot de hoofdstad van het toekomstige islamitische wereldrijk;

 16. Wat me triest maakt is de complete stilte van de Unesco, die de Hagia Sophia met subsidies gesteund heeft, en waar ongetwijfeld voorwaarden moeten aan verbonden zijn. Als Erdogan zich roert zwijgt de Unesco?

 17. Het Aya Sophia incident is slechts een detail in de islam geschiedenis en haar essentiële band met SLAVERNIJ, en het besef van ongelijkheid tussen mensen, volken, culturen.
  De slavenhandel speelde een cruciale rol in de veroveringstocht van het Arabische moslimrijk. Veroverde volken werden allemaal gezien als oorlogsbuit en dus slaven. Wanneer deze volken zich bekeerden tot de islam – om aan de slavernij te ontsnappen – en dus werden opgenomen in de umah (wereld moslim-gemeenschap) moesten de Arabieren steeds verder op zoek naar slaven … tot bezuiden de Sahara (Mali).
  Het begon met Nubië. In een akkoord (769 A.D.) dienden elk jaar 360 mensen geleverd aan de gouverneur van Assoean in ruil voor “bescherming van God en het afzien van vijandelijkheden”.
  De Arabieren organiseerden de de slavenroutes door de Sahara om Bagdad te voorzien waar de moerassen dienden drooggelegd en draineringswerken aangelegd over het ganse Arabische rijk.
  De kennis van de “dromedaris” werd door de Berbers overgedragen aan de Arabieren wat te vergelijken is met het “karveel” voor Colombus. Het strategische Timboektoe was knooppunt voor alle karavaanroutes welke vandaag nog worden gebruikt als migrantenroutes langs Caïro waar de trafikanten vrij opereren.
  Geloofsgenoten kunnen niet tot slaaf worden gemaakt. ENKEL ONGELOOF LEIDT TOT SLAVERNIJ; dit is fundamentele islam-doctrine. Buiten de grenzen van de islam zijn het ongelovigen en dus vatbaar voor slavernij (wij dus allemaal ?)
  Op de tocht door de Sahara (30 % haalde het niet) stierven volgens bevoegden meer slaven dan in de periode van de trans-Atlantische handel. Over twaalf eeuwen gaat om meer dan 20 miljoen mensen.
  Toen in 1375 de keizer van Mali, Mensen Mousa, zich op de hadj begaf naar Mekka, vergezeld van 12.000 slaven en met 8à dromedarisladigen goud, bleef dit niet onopgemerkt. het kwam ter ore van de Europeanen (zie Catalaanse landkaart). Vanaf de 14de eeuw komt Europa in beeld; De eerste is Portugal.
  Is de slavenhandel voorbij? Ik denk van niet. je moet het alleen maar willen zien.

 18. Er wordt gesproken over een conflict tussen Griekenland en Turkije over het Grieks-Cypriotisch zeegebied, een conflict dat een militaire vorm kan gaan krijgen. Wanneer een militaire confrontatie tussen de Grieken en de Turken plaatsvindt, dan spreken we over een de facto oorlog tussen de EU en Turkije.

  Ondertussen zwelgen de geëmasculeerde apostaten van het Westen in de rusteloze stroom van de dystopische moderniteit, de voortdurende gedachtenflux van transgenderisme, feminisme, anti-blanke zelfhaat, irreligieus nihilisme, van altijd meer dorsten naar kinderbloed via abortus-mensenoffers en van de obsessieve drang naar het importeren van steeds meer “cultuurverrijkers” om de Europese volkeren etnisch en raciaal te vernietigen.

  1. Een verstandige bisschop zou bekeringswerk onder pro-blanke jongeren als prioritair erkennen; het etnisch en raciaal terrein wordt gekaapt door neo-paganisten en cultuur-marxistische bisschoppen werken dat in de hand.

 19. In deze hele discussie mis ik één belangrijk iets wat steeds over het hoofd gezien wordt: de kerken in het noorden van Cyprus. Zelfs de eens zo prachtige kathedraal van Nicosia is een moskee geworden! Maar hier spreekt niemand van. Steeds het voorbeeld van de kathedraal van Cordoba (één van de weinige voorbeelden van een moskee die tot kerk/kathedraal is verworden). Maar van de zovele kerken (en de kathedraal in het noorden van Cyprus die moskees zijn geworden, dat wordt steeds vergeten…

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht