Vrijheid brokkelt af: 62% van de Amerikanen bang om politieke mening te uiten

In de zogenaamde “vrije” wereld lijkt de vrijheid van meningsuiting een verworven recht. Toch worden de drempels om dit recht in de praktijk te brengen volgens recent onderzoek almaar hoger. Een in juli gevoerde studie van het Cato Institute onthulde dat 62% van de Amerikanen ervoor vrezen om hun politieke mening in het openbaar te uiten. Vooral conservatieven (77%) voelen zich verplicht om aan autocensuur te doen, versus 64% van de centristen en 52% van de links-progressieven (liberals). Het valt hierbij op dat vooral conservatieven zich bedreigd voelen. Ook de etnische verdeling is opmerkelijk. De meest angstigen om hun mening te uiten zijn burgers met een Latijns-Amerikaanse achtergrond (65%), gevolgd door blanke Amerikanen (64%) en Afro-Amerikanen (49%). Opmerkelijk dat mensen met een donkere huidskleur zich nog zo vrij voelen in een maatschappij, die door organisaties als Black Lives Matter, als structureel racistisch wordt beschreven.  Ten slotte, doen vooral mannen aan autocensuur (65%) t.o.v vrouwen (59%), 65 plussers (66%) t.o.v. van jongeren onder de 35 (55%) en gelovigen (71%) t.o.v. niet-gelovigen (56%). Opnieuw toont dit aan hoe bepaalde, voornamelijk seculiere en progressieve strekkingen in de Amerikaanse maatschappij een dominante rol zijn gaan spelen, ten nadele van religieus-conservatieve meningen.

Ontslag wegens “foute” mening?

Maar het gaat nog verder dan dat: een groot deel van de Amerikanen vindt het normaal dat mensen hun job verliezen omwille van een “foute” politieke mening. Ongeveer een vierde van de bevraagde conservatieven, vonden het aanvaardbaar om een leidinggevende binnen een bedrijf te ontslaan voor campagne-donaties aan de democratische presidentskandidaat Joe Biden, terwijl 31% van de links-progressieven een bewonderaar van President Donald Trump aan de deur zouden zetten. Bij de extreem-progressieven gold deze mening zelfs voor 50% van de bevraagden. Jongeren tussen 18-30j (44%)  waren trouwens vaker voorstanders van politiek gemotiveerde ontslagen dan 55 plussers (22%).  Het is dan ook logisch dat 32% van de bevraagden vreesden voor hun eigen job of promotie, indien hun politieke mening bekend zou geraken.

Ook bij ons?

Ook in ons land, staat de vrije meningsuiting steeds meer onder druk. Politieke correctheid en de strafbaarheid van bepaalde meningen hebben ertoe geleid, dat een aantal  thema’s onbespreekbaar zijn geworden. Harde, ongezouten meningen worden door een hoogopgeleide elite verworpen ten voordele van meer “verbloemde” uitspraken, die een  “genuanceerde” indruk moeten geven. Heel wat internationale bedrijven zien het bovendien als hun taak om hun werknemers of klanten te heropvoeden door opleidingen of marketing-activiteiten rond o.a. “diversiteit”, de gender-ideologie of het klimaat te organiseren. Op deze manier worden ze als het ware missionarissen van de nieuwe seculiere eenheidsgedachte. Ook de media in het algemeen krijgen vaak een moraliserende, om niet te zeggen propagandistische, ondertoon. Centraal staan niet langer journalistieke onafhankelijkheid, maar stemmingmakerij en het muilkorven van ongewenste meningen door de bewuste framing van politiek incorrecte persoonlijkheden. Men beslist dus voor ons hoe we moeten denken en ons moeten voelen, of wie we al dan niet sympathiek of antipathiek moeten vinden. Dit bereikte zijn hoogtepunt in het huidige Covid 19 beleid, waarbij de media ons niet langer informeren, maar ons aan de hand van ongenuanceerd cijfermateriaal, steeds wisselende meningen van “experts” en angstcommunicatie doen conformeren. Het is in dit kader hallucinant, hoe men de bevolking van de vrije wereld op slechts enkele maanden tijd heeft gereduceerd tot een gewillige kudde, die zich, voor een ziekte met een globaal sterftecijfer van minder dan 1%, zonder significant protest naar de sociaal-economische slachtbank laat brengen. Deze dynamiek is op z’n minst verontrustend en toont eens te meer hoe kwetsbaar we zijn voor massamanipulatie. Waarom is er zo weinig protest? Heeft dit te maken met angst voor sociale afstraffing en de hieruit resulterende autocensuur?  Het is belangrijk om dit te bestuderen en aan te pakken.

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

340 commentaren op “Vrijheid brokkelt af: 62% van de Amerikanen bang om politieke mening te uiten

 1. @ Katharina Gabriels, het is moedig van u zulk een tekst te schrijven.
  Daarstraks was ik sedert lange tijd nog eens naar de supermarkt durven gaan, zeer tegen mijn zin. Mondmasker alleen over de mond, niet over de neus. Een jonge man aan de kassa werd woedend. Uiteindelijk trok ik het masker dan toch maar over de neus. Buiten stond een schijnbaar vriendelijke oudere dame bij de karretjesstalling en wees me er op dat daar een tafeltje stond met ontsmettingsmiddel voor de handen. Ik vertelde haar mijn mening over die komedie en toen herinnerde ik me dat zij enkele weken geleden daar ook stond en hetzelfde zei. Akelig! Overal camera’s. Wordt ik nu geregistreerd als a-sociaal of misschien wel gevaarlijk? Ik word zeventig dit jaar, ik kan op geen enkele wijze nog agressief zijn, als ik het al ooit zou wensen te zijn. Het meest absurde is dat ik nog steeds het statuut van gewetensbezwaarde heb, daterende van mijn meest duistere socialistische periode in de jaren 1973-76, een waardeloos geworden feitje van niks, maar hallucinant.

  1. Een paar maanden geleden waren mondmaskers nog “nutteloos” en nu flipt men over een “neusmasker”. We leven in irrationele tijden…

 2. Katherina, je zegt: Opmerkelijk dat mensen met een donkere huidskleur zich nog zo vrij voelen in een maatschappij, die door organisaties als Black Lives Matter, als structureel racistisch wordt beschreven.

  Ik vind dat niet vreemd. Wanneer je niets meer te verliezen hebt, als je geen baan, geen huis en geen toekomst heb, waar zou je dan nog bevreesd voor moeten zijn?
  Het zijn de blanken en in minder mate de Latino’s die iets te verliezen hebben.
  Daarom zijn zij het meest bevreest, zij heben immers wat te verliezen.

  En de Amerikanen hebben op dit moment als voorbeeld voor alle “bazen” in het land, een president die alles en iedereen die zijn mening niet deelt uitscheldt en afschrijft.
  Ministers worden per tweet ontslagen omdat ze niet precies doen wat de BAAS wenst.
  Terwijl diezelfde baas het bijvoorbeeld normaal vindt dat wordt onderzocht of het niet handig is om covid19 patienten met bleekwater in te spuiten. Dus iedereen mag van deze man denken watt hij/zij wil voor mij is hij niets anders dan een gevaarlijk, narcistisch, onberekenbaar, ongeleid projectiel.

  Over de Nederlandse situatie zeg je:
  Ook de media in het algemeen krijgen vaak een moraliserende, om niet te zeggen propagandistische, ondertoon.
  Karterina, het feit dat de media niet uitsluitend jouw mening, of de mening van conservatieve Christenen op de voorpagina zetten, wil niet zeggen dat die mening niet vertolkt mag worden, sterker nog, die mening wordt vertolkt.
  Ten aanzien covid19 zijn alle meningen, varierend van:
  Het is een gewone griep (wat jij lijkt te vinden) tot Er moet weer een volledige en nu heel strenge lock down komen, elke dag te horen en te lezen.

  En een figuur als Geert Wilders eist, al naar gelang zijn publiek en de plaats waar hij staat, van het kabinet dan het ene, dan het andere uiterste of iets er tussenin.

  En van dat alles is voor en door het hele Nederlandse volk middels diverse media volkomen klaar en helder kennis te nemen.

  Katharina, jouw opmerking:
  Men beslist dus voor ons hoe we moeten denken en ons moeten voelen, of wie we al dan niet sympathiek of antipathiek moeten vinden, vind ik ruiken naar demagogie en volksmennerij.
  Iedereen in Nederland mag denken , en binnen de gernzen van de wet zeggen wat hij /zij vindt.

  Wij leven niet meer in de tijd dat het antwoord op de vraag : Wat moeten wij geloven, was voorgedrukt in de Kathechismus.
  Wij dragen nu zelf de verantwoording voor een juist antwoord op die vraag.
  Waarbij we moeten accepteren dat niet iedereen op dezelfde vraag hetzelfde antwoord heeft.

  Dat is anders dan momenteel in Polen, Hongarije, Tsjechie, Rusland, Turkije en alle andere landen die bestuurd worden door regime’s die er van overtuigd zijn dat hun opvattingen de enige juiste zijn.

  Bestuurders die, net als een aantal mensen op dit forum, van mening zijn dat democratie, waarin de meerderheid rekening houdt met de opvatingen van de minderheid, een gedrochty is, en zo het ergens bestaat zo snel mogelijk afgeschaft moet worden door een regime voor: één volk, met één leider, en één religie.

  1. “Men beslist dus voor ons hoe we moeten denken en ons moeten voelen, of wie we al dan niet sympathiek of antipathiek moeten vinden, vind ik ruiken naar demagogie en volksmennerij.
   Iedereen in Nederland mag denken , en binnen de gernzen van de wet zeggen wat hij /zij vindt.”

   We mogen inderdaad in principe zeggen wat we willen, maar de commerciële media willen wel bepalen wat of wie “politiek correct” is. Ik denk dat de burger geen nood heeft aan een “voorgekauwde” opinie over “stoute jongens” als Vladimir Putin, Donald Trump of Geert Wilders, en “brave jongens en meisjes” als de vertegenwoordigers van traditionele partijen.

   Tussen haakjes, voor mij is Covid 19 geen “gewoon griepje”. Dit neemt niet weg, dat de huidige maatregelen in België buiten proportie lijken voor een sterftecijfer onder de 1%.

  2. Oops, een marxist die het Katholiek Forum leest? Wel, als Trump verliest zal je blij zijn, want dan krijgen de globalisten wat ze al lang willen en waar ze met Obama bijna in geslaagd waren, een marxistisch USA. Democratie betekent dat je rekening houdt met iedereen maar ook dat je een minderheid niet de wet laat voorschrijven aan de meerderheid. Het linkse programma wordt al jaren door onze strot geduwd terwijl hun partij slechts een minderheid van de bevolking vertegenwoordigd.
   En wij worden bestuurd door de globalisten van de EU, welke ook overtuigd zijn dat hun opvattingen de enige juiste zijn en zelfs andere landen waar men tegenstribbelt zelfs bedreigen.
   Uit heel Uw commentaar blijkt Uw haat voor al wat rechts en patriotisch is. Nochtans zijn dat wel diegenen die hun leven gaven om Europa te bevrijden van socialist Hitler.

   1. Conny Van den Bosch, ik ga volledig akkoord met uw reactie op Theo Janssen. Ik vind het ergerlijk dat deze man, zoals zovelen die politiek correct zijn, zijn tegenstanders bijna automatisch als fascisten catalogeert, alhoewel het grote merendeel het kwade van het fascisme inziet en er zeker niet wil naar terugkeren. Ik kan natuurlijk ook niet uitsluiten dat er nog enkelingen toch nog hierin geloven. Net zoals er wel terug zovelen zijn, die het communisme onder een populair links sausje als oplossing voor onze maatschappelijke problemen zien. En deze richting is heden ten dage zo dwingend geworden, dat andersdenkenden hun mening niet meer durven te zeggen. Arme wereld, arm Europa, arm Vlaanderen.

 3. Ik merk in mijn omgeving dat de doorsnee Vlaming toch nog erg hardnekkig gelooft wat de burgermeester en meneer pastoor allemaal zegt. Ja knikken en schoudertjes laten zakken.

  1. Bart, mag ik eens vragen waar u ergens woont? Met die gemeenschap, die zich -volgens u- laat dicteren door burgemeester en pastoor, zou ik echt eens graag kennismaken.
   Als uw bewering al juist zou zijn, als! dan zegt dat meer over de mensen dan over de burgemeester en de pastoor. En vermits u daar zelf, volgens uw schrijven ook woont, staat er u een hele emancipatietaak te wachten.

 4. Eric en Bart , jullie hebben volkomen gelijk.
  Het is absoluut onredelijk om van mensen te vragen bijvoorbeeld in een winkel een mondkapje te dragen en je handen te ontsmetten.

  Tenslotte werken die mesnen in een winkel daar uit vrije keuze en louter voor hun eigen plezier.
  Hun inzet heeft geen enkel nut of noodzaak voor het dagelijks bestaan, of het welzijn van mensen in het algemeen en jullie welzijn in het bijzonder.

  Bovendien is het schromelijk overdreven om zo’n zwaar offer van jullie te vragen,allleen maar om te voorkomen dat deze of andere mensen ziek worden of sterven.
  En het is ook daarom absoluut en aantoonbaar onredelijk want, laten zieken zijn er altijd geweest en dood gaan we allemaal.
  En bovendien is het vanuit de beleving van jullie geloof, een daad van naastenliefde wanneer je er voor zorgt dat mensen spoedig overlijden.
  De dood is immers het begin van een eeuwig leven dat is wat jullie alle mensen gunnen.
  Dat jullie in opstand komen tegen die linkse ongelovigen die jullie weldaad jegens de mensheid willen verhinderen is echt schandelijk!

 5. Correctie waar staat:
  En het is ook daarom absoluut en aantoonbaar onredelijk want, laten zieken zijn er altijd geweest en dood gaan we allemaal.
  Moet gelezen worden:
  En het is ook daarom absoluut en aantoonbaar onredelijk want laten we eerlijk zijn, iedereen weet: zieken zijn er altijd geweest en dood gaan we allemaal.

  1. Mijnheer Theo Janssen, ik volg dit forum niet alle dagen. En vandaar mijn late reactie.
   Ik heb zelden zo ’n negatieve (ik wil dan nog een aanvaardbaar adjectief gebruiken) uitspraken als de uwe gelezen. Ik roep dan iedereen dan ook op niet meer op uw vuilspuiterij te reageren.
   Ik zal het in elk geval niet meer doen. En ik hoop voor uzelf dat u ooit nog eens tot prachtige inzichten zult komen.

 6. @ kameraad Theo Janssen:
  ik had moeten melden dat de woedende jongeman bij de kassa een klant was die voor mij aanschoof en grote angst vertoonde toen ik hem ook nog te dicht naderde. De jongedame van de kassa was gelukkig veel intelligenter. Vlak voorafgaande aan dit pijnlijk moment melde de radio in de winkel dat in Limburg meer en meer gewelddadige reacties worden opgemerkt, ook reacties gericht tegen de politie.
  Sedert jaren heb ik nooit ook maar de minste angst gevoeld voor griep of coronaversies omdat enerzijds ook vandaag de werkelijke percentages zeer gering zijn en blijven en anderzijds ik me veilig weet in God’s aandacht ook indien ik voor het geloof word vervolgd zoals u nu doet, en dat ook nog ondanks de grove leugens van de Nieuwe Communistiche Dictatuur, hé kameraad Theo Janssen!

  Bestudeer a.u.b. de zeer belangrijke boodschap van Ons Aller Moeder Maria in Fatima in 1917 toen zij het beroemde grote zonnewonder verrichte voor 70.000 toeschouwers waaronder zeer vele ongelovigen en sceptici die zich vooraf verheugden dat nu de Katholieke Kerk op haar bek zou gaan want zodanige voorzegging van zulk een groot wonder zou onmogelijk zijn! Toch gebeurde het! Daar op die plaats beschreef Maria onder welke omstandigheden het Communisme de hele wereld kan veroveren en dat is waar we nu beland zijn.

  Het heiligdom van Fatima werd tegen 13 mei 2020 volledig afgezet door soldaten waarmee de Communisten nog maar eens duidelijk hun angst voor de Waarheid tonen.
  En, kameraad Theo Janssen, hoe kwaadwillig u zich ook moge opstellen om al die grove leugens van de Communisten te verdedigen, het Heilig Hart van Maria zal overwinnen zoals 2000 jaren lang bleek en ook nu weer spoedig zal blijken!

  Ondertussen hoeft u voor mij geen angst te hebben want in plaats van dat idealistisch en dwaas statuut van gewetensbezwaarde volg ik liever de Woorden van Jezus: “Wie het zwaard opneemt zal door het zwaard vergaan!”. Behoudt dus de vrede en respecteer a.u.b. de Waarheid!
  Het zijn de Communisten die het volk willen verdelgen en zielen willen vernietigen met de onmiskenbare steun van verschrikkelijke vijanden van de Waarheid zoals o.a. Bill Gates en Joe Biden.

 7. @Theo Jansen. Dat ik mijn vraagtekens heb bij het beleid wil nog niet zeggen dat ik me niet aan de afspraken houd. Ik draag mijn mondmasker waar het moet en neem geen onnodige risico’s. Al was het alleen maar uit fatsoen.

 8. Katharina
  Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid, zijn er zoveel mogelijkheden geweest om vandaag je mening niet alleen echt vrij te mogen geven, maar om die ook snel te kunnen delen met desnoods heel de wereld. Misschien is die sterkte ook meteen een zwakte?

  We komen van ver, want het is nog niet zolang geleden dat de oproepen tot het beperken van de vrije meningsuiting en censuur vooral vanuit de religieuze rechterzijde kwam. Moralisten en schijnheiligaards wensten dat bepaalde dingen niet gezegd werden, en nog minder in vraag gesteld. Prekerige puriteinen eisten zich de macht toe om te bepalen wat op televisie kwam, naar welke muziek anderen mochten luisteren, welke boeken fout waren, wie er zeker niet beledigd mocht worden enz…
  Die tijd is voorbij.
  De wet op de vrijmeningsuiting bepaalt vandaag de grenzen; aanzetten tot haat, geweld, discriminatie… hoort daar niet in thuis, dat weten we wel.

  Maar het verbaast me net daarom me dat je stelt dat sommige thema’s vandaag niet kunnen besproken worden? Ik ervaar dat bij het minste akkefietje in de pers iedereen meteen er zijn soms zeer ongezouten mening over heeft. De ene poll na de andere, voor- en tegenstanders in de media…
  Heb je voorbeelden van bij ons waar er “journalistiek à la Erdogan” moet gebeuren? Want ik ervaar dat niet zo meteen.
  Dat politici meningen willen fraimen in hun ideologisch denkpatroon, daarvoor zijn ze net verkozen en als burgers die meningen niet lusten dan kunnen zij die wegstemmen. Graag ook een antwoord wat je bedoelt met een ‘politiek incorrecte persoonlijkheid? ‘
  Ik mis in je artikel (buiten Covid) welke thema’s vandaag zoal niet kunnen besproken worden. We kunnen ze al zeker hier bespreken 😉
  U schrijft tevens:
  “Men” beslist dus voor ons hoe we moeten denken en ons moeten voelen, of wie we al dan niet sympathiek of antipathiek moeten vinden.”
  Nou, dit is wel een zeer ongezouten opinie. Wie is ‘men’: de regering, de journalisten, de linkerzijde, lobbygroepen, volgens Jules natuurlijk de Illuminatie 🙂

  Alles kan beter en zeker ook in onze strijd tegen Covid 19.
  Misschien is net een aandachtspunt dat er téveel meningen zijn in de periodiek te nemen maatregelen, waardoor een beslissing nemen alleen maar complexer wordt.
  Ik zou eerlijk gezegd niet graag de verantwoordelijke zijn die weegschaal tussen economie en gezondheid in deze moet afwegen. Maar iemand moet ze nemen en ergens zullen we ook moeten vertrouwen hebben.
  De beslissingsnemer zijn dan ook meteen maar al te makkelijk de schietschijf van al diegenen die een ander mening hadden vooral als de maatregelen niet meteen het gewenste resultaat opleveren voor de eigen winkel.
  En soms terecht maar daar kunnen we dan uit leren. Maar de huidige Corona-aanpak hier poneren als massa-manipulatie is me eerlijk gezegd iets te simplistisch maar ook te populistisch want ze kan leiden tot nog meer verdeeldheid en druk.
  Ik heb ook geleerd dat als je niet akkoord bent met een andere mening, je ook goed moet staven waarom niet ?
  In de toch wel moeilijke onvoorspelbaarheid van dit ongekend en ongeziene wereldwijd virus duiken er na de feiten altijd veel ‘waarheidsprofeten’ op die je vooraf niet hoorde.
  Iemand die op de dag, na de dag des oordeels, zijn voorspelling doet, die zit immers altijd goed.

  1. Ik wil hier geen reclame maken voor een bepaalde politicus, maar ik zal u een concreet voorbeeld geven van framing :

   https://www.youtube.com/watch?v=-F3cWIsSY1o

   Kathleen Cools is trouwens veel vriendelijker met politici, die ze wel “politiek correct” vindt. Nu gaat ze gewoon ongenuanceerd in de aanval. Ik vind dit verre van professioneel en verwacht meer van journalistiek dan dit soort vertoningen van “goodthink”.

   1. Ik denk kern van het interview hier:
    Dries Van Langenhove zegt dat er geen plaats is voor racisme bij Schild & Vrienden maar treedt niet op wanneer er in de geheime chatgroepen racistische boodschappen worden geplaatst. Hij moedigt dat zelfs eerder aan. En het gaat niet alleen over racisme maar ook over seksisme, laatdunkende commentaren over dikke mensen en ideeën die op zijn minst heel relativerend staan tegenover het nazisme.
    Dat zijn redelijk fundamentele dingen en het is dan ook de taak van de journalistiek om dat na te gaan en daar op te wijzen, niet?
    Maar zeker ook om kritisch na te gaan of iemand die de ambitie heeft om een rol te spelen in het maatschappelijke debat, zowel voor en achter de schermen wel dezelfde waarden hanteert.
    Helaas het interview ontaarde in een hatelijk welles-nietes-spelletje… daarom een zeer slecht interview; de eindredactie van Cools had zich duidelijk niet goed voorbereid, want achteraf waren er wel degelijk veel betere bewijzen. Volgens mij een misser van formaat.
    Niet meer ook niet minder ‘framing’ moet je volgens mij uit dit interview analyseren?

    Natuurlijk wou Cools in haar biologische afkeer voor racisme DVL het vuur aan de schenen leggen en was er weinig schijn van objectieve afstandelijkheid, en kan je het interview aanschouwen als een kruisverhoor en een huiselijke twist.
    Maar nét voor die houding en verkeerde aanpak beste Katerina, krijg Cools haast de hele Vlaamse media-mainstream over haar heen. Want iedereen die wat kan schrijven moest er zijn mening over kwijt. En (oh ironie) net door dit interview (ook dat van Pano) kreeg de voorman van Schield en Vrienden een enorme boost meer bepaald in de onderstroom en kringen waar de publieke omroep sowieso al ‘persona non grata’ was.
    Moest er dan al een framings-plan geweest zijn bij de VRT- om het Vlaamse Belang te demoniseren, dan toch een heel slecht manipulatieplan, temeer zie de verkiezingsresultaten.

    We zullen allemaal weleens aan framing doen, geen enkel journalist is absoluut “framing-vrij en ik kan me inbeelden als je te maken krijgt met racisme en seksisme er meer kans is op een vooringenomenheid bij een vrouwelijke journaliste. Kan je haar dat verwijten?.

    Ook hier op dit forum, verschijnen bewust heel wat titels en beelden die volgens mij een mening rond een topic daarover lijken te propageren bij de lezers
    Op zich vind ik het niet zo erg, een goed lezer kijkt daar wel doorheen.

    Echter uw conclusie Katarina: dat “men” (de mainstream-media dan?) voor ons beslist hoe wij burgers moeten denken en ons moeten voelen, en wie we al dan niet sympathiek of antipathiek moeten vinden”… ?? Ik vraag me toch af hoe goedgelovige zielen daar mee omgaan hier op het forum.
    Het zou een naar demagogie-ruikende zin kunnen zijn uit het manifest van “Schild & Vrienden.”

    1. Men moet de zaken in perspectief durven plaatsen. Die “geheime” chatrooms, zijn gewone chatrooms op een gamer platform, waar er wellicht duizenden zulke privé-chatrooms gecreëerd worden. Zet een paar studenten samen, en je krijgt onmiddellijk foute memes en ander bedenkelijk materiaal. Men moet nu niet flauw en hypocriet gaan doen: ik kan me goed voorstellen, dat het management van de Universiteit Gent in hun studententijd ook de beest hebben uitgehangen tijdens cantussen, dopen en dergelijke meer. Mogelijk kwamen daar ook politiek incorrecte, grove handelingen en taal in voor.

     Men kan Dries Van Langenhove misschien terecht bekritiseren voor het slecht management van de chatrooms waarvoor hij verantwoordelijk was. Maar moest hij daar zonodig voor weggestuurd worden van zijn universiteit? Hij heeft immers geen ernstige feiten gepleegd, in tegenstelling tot studentenvereniging Reuzegom aan de KU Leuven, die wel degelijk een jonge man van kleur hebben omgebracht in wat er almaar meer gaat uitzien als een racistische moord. En wat krijgen die “fils à papas”? Strafwerk.

     Voor mij is het dus duidelijk dat de beoordeling “racisme” op z’n minst subjectief is en afhangt van hoe het gesteld is met je sociale achtergrond en politieke sympathieën. Indien er van demagogie sprake is, dan gebeurt dit wel degelijk in de mainstream media met de bereidwillige medewerking van “professionele journalisten”.

     1. Slecht management? Als de frontman van die chatroom zelf ook volop meedoet met het aanleveren van dergelijke racistische bagger en als een rechtenstudent verkozen in het Parlement zelf nergens maar ook nergens oproept op zijn chat tot afkeuring, moet u niet verbaasd zijn dat er op zijn minst enige vooringenomenheid bij de pers ontstaat. DVL is vooral goed getraind om de grenzen tussen radicalisme, extremisme, racisme juridisch nog wat af te dekken, of het te verpakken als ‘Respect voor vaderlandse liefde’.
      Racisme subjectief beoordelen? In hoeverre kan je hier nog spreken over subjectiviteit als DLV zelf (geheime) tweetberichten lanceert vol van “zandnegers”, “bruinzakken”, “zuivering van Halal”?
      Zou u het zelf niet goed vinden dat een politicus racisme op zijn minst keihard afwijst wanneer dat overduidelijk opduikt in interne kringen?. Is dit in de eerste plaats geen zaak van democratisch fatsoen? Van Grieken is daar voor de schermen beter in; de vraag is of hij het achter de schermen ook meent. Dries moet nog wat trainingssessies krijgen van hem.

      Ik vroeg me af hoe jij als ‘Katholiek’ bij Dries van Langenhove komt en stuitte ( per toeval) op een toespraak ( strijdrede) van de voorzitter (Dries Goethals) van dit forum.
      https://www.youtube.com/watch?v=9OKaYtaOrRI

      Het staat u vrij om achter deze ‘waarheidsprediker’ te staan, maar kom niet klagen als zulke boodschappen morgen een inspiratiebron geweest zijn voor een nieuwe ‘Katholieke’ of Islamitische ‘Anders Breivik’. Lees zijn manifest maar eens.

      Ik heb ook eens uw secretaris van dit forum Katrijn Caekaert nader bekeken. Klopt het dat zij directrice is van de de Vzw Sint-Ignatius school? Een fundamentalistisch project waar oa de zogenaamde Mechelse catechismus die begin zeventiende eeuw werd geschreven, wordt gehanteerd.
      Apache ging eens op nader onderzoek.
      Ik ben voorzichtig met zichzelf verklarende onafhankelijke journalistiek bronnen als ‘Apache’
      Maar zelf al is nog maar de helft waar van onderstaande onderzoek, mijn maag keert er van om.

      https://www.apache.be/2018/03/08/een-school-met-heimwee-naar-het-derde-rijk/?sh=2a1c284c5928ba10f90c0-1300422322
      Het begint me wat duidelijker te worden waar dit Katholiek forum vooral voor staat.

      1. U bent duidelijk zwaar geïndoctrineerd en bevooroordeeld. Ik denk niet dat we hoeven te vrezen voor enfants terribles als Dries Van Langenhove of de bestuursleden van Katholiek Forum, die u, zonder ze te kennen, reduceert tot een karikatuur. Wel maak ik me zorgen om mensen als u, die geen enkele weerstand zullen bieden, wanneer onze vrijheid almaar verder wordt beknot (allemaal voor onze gezondheid en onze veiligheid, natuurlijk!). Ik heb medelijden met u.

       1. Ik zal de eerste zijn om op de barricade te springen als iemand hier onze mensenrechten komt schenden.
        Maar vanwaar toch die paranoia? Zeg me waar en door wie onze vrijheden hier vandaag worden beknot of door wie ze in zulke maten worden bedreigd dat we ten strijden moeten trekken?
        Nog nooit is er wereldwijd zo weinig oorlog geweest als in de tweede helft van de 20e eeuw. Sta je daar wel eens bij stil? Wereldwijd worden in de meeste gebieden oorlogen alsmaar zeldzamer dan ooit. In de eerste agrarische gemeenschappen was menselijk geweld debet aan zo’n 15 % van alle sterfgevallen, in de 20 eeuw veroorzaakte geweld nog maar 5% en in het begin van 21e is het verantwoordelijk voor zo’n 1% van de wereldwijde sterfte.
        Suiker is inmiddels gevaarlijker dan buskruit, en voor de gemiddelde Europeaan is Coca-Cola gevaarlijker dan een terroristische bedreiging.
        Dat we waakzaam moeten blijven zéér zeker! En uiteraard is er nog gigantisch veel werk om tot universele wereldvrede te komen.
        Wat nog belangrijk is, is dat een groeiend segment van het mensdom door heeft dat oorlog iets volkomen onvoorstelbaar zinloos is. Volkeren laten zich niet zomaar meer leiden naar het veroveringsfront ter glorie van het Vaderland of de eerzucht van een of andere dictator.
        Voor het eerst in de geschiedenis denken regeringen (Ja ook de Turken), bij het plannen van hun directe toekomst niet meer dat oorlog een waarschijnlijke gebeurtenis zal zijn. Zo hebben ook de kernwapens oorlogen tussen supermachten veranderd in een krankzinnige daad van collectieve zelfmoord, waardoor de machtigste naties op aarde zich gedwongen zagen hun conflicten op te lossen met eerder vreedzame middelen.
        Regeringen en supermachten hebben dan wel geleerd zich in te houden, maar terroristen hebben minder moeite om verwoestende wapens in te zetten. Dat is wel een verontrustende mogelijkheid, maar denk goed na vanwaar die haat komt. In hun eentje zijn terroristen te zwak om ons hier te laten afglijden naar de middeleeuwen en de wet van de jungle terug te brengen. Ze kunnen ons wel provoceren en af en toe onze maatschappij flink pijn doen, maar uiteindelijk hangt alles af van onze gepaste reactie. Een open oorlogsverklaring vanuit het westen naar alles wat onder de Islam valt, zal de wet van de jungle snel in ere herstellen, en dan zal het niet alleen de schuld van enkele doorgedraaide Islam-terroristen zijn.

        1. “Maar vanwaar toch die paranoia? Zeg me waar en door wie onze vrijheden hier vandaag worden beknot of door wie ze in zulke maten worden bedreigd dat we ten strijden moeten trekken?”
         Ik denk dat ik hierover al duidelijk genoeg ben geweest. Niets aan toe te voegen. “Zalig de armen van geest”, zei onze Heer Jezus Christus. Ik zal dus voor u bidden….

         1. Het klassieke antwoord van velen op dit forum. ‘Zalig de armen van geest’ haalt u als citaat aan uit de Bergrede van Mattheus. Te pas en te onpas citaten gebruiken, losgemaakt uit hun context. Of is het echt slechte wil? Is het spottend bedoeld. Bedoelt u dat An niet goed wijs is? Want dat is wat u zegt. Ik weet niet of An behoefte heeft aan uw gebed, ik in deze omstandigheden zeker niet. Ik geef u een ander citaat ter overweging: ‘vooraleer te bidden, verzoen u dan eerst met uw broer en/of zuster…’ U antwoordt zelfs niet meer op een vraag. De meester die zegt: ‘ik heb het al eens uitgelegd, en zwijgen nu’

 9. Katharina,
  Je artikel ademt een sfeer van een uitroep; hoe is dit toch mogelijk?
  “hoe men de bevolking van de vrije wereld op slechts enkele maanden tijd heeft gereduceerd tot een gewillige kudde, die zich, voor een ziekte met een globaal sterftecijfer van minder dan 1%, zonder significant protest naar de sociaal-economische slachtbank laat brengen.”
  en
  “Waarom is er zo weinig protest? Heeft dit te maken met angst voor sociale afstraffing en de hieruit resulterende autocensuur? Het is belangrijk om dit te bestuderen en aan te pakken.”.

  Waarom is er zo weinig protest?
  Weet je, ik ben al zo een 20 jaar bezig met onderzoek betreffende het ‘zelf’ (de geest) van de mens. Wie of wat ben ik, vooral geestelijk gezien. Wat is bewustzijn, wat is onderbewustzijn. Hoe ontstaat dat bewustzijn? Wat is zelfbewustzijn en waar komt het vandaan. Wat zijn de factoren die ons denkende en soms zelfbewuste mensen maakt? Wat is intuïtie en wat is geloof. Wat is waarheid en wat is leugen. Wat is Goed en wat is kwaad. Dat heeft er allemaal mee te maken. Maar ook: ben ik gelukkig en zo nee, waarom niet? Wat is mij doel op deze aarde, is er wel een doel? Wie zitten er toch eigenlijk te knoeien met de menselijke geest?
  Twee van de aspecten die bij dit onderzoek naar voren kwamen zijn het belang van de opvoeding en de cultuur waarin we opgroeien. Hier kwam ook het begrip conditioneren in het daglicht te staan. Waarom doet een oudervogel voor hoe een jong zich moet gedragen? (Om te overleven) Doen mensen dat ook? Wat is taal eigenlijk? Wanneer werd het schrift ontdekt en gebruikt? Wat zijn de gevolgen van een vereeuwigd geheugen? (Via het schrift). Enzovoorts enzovoorts.
  Bij de mens is taal een belangrijk werktuig. Het is goed om met taal op een vijand te wijzen. Of op eten. De taal was dus eerst erg beperkt.
  Om het kort te maken concludeer ik dat de taal een belangrijke voorwaarde is voor ons zelfbewustzijn met als belangrijkste woordje ‘ik’. Onze geest is dus (gedeeltelijk) talig. Het is een fijn gereedschap om gelukkig te zijn. Mits, mits het niet tégen ons gebruikt wordt. Taal kan een verbod opleggen; regels opleggen; wetten opleggen. En de mens is zich meestal totaal onbewust dat één van de mooiste dingen: de taal, tegen hem gebruikt wordt. Vooral via de media. Gekoppeld aan beelden en vaak ook muziek, welke de taal versterken, kan zo de mens geïndoctrineerd worden. Het is er in de vorm van reclame, propaganda, verleiding enzovoorts.
  Vooral kinderzielen zijn weerloos tegen de macht van de taal. Als men die op jonge leeftijd beïnvloedt met taal, beelden en geluid, dan is men het hele leven a.h.w. betoverd.

  Het is dus mogelijk om door middel van de media de geest van de mens te beïnvloeden. Eén van de eersten die dit fenomeen financieel uitbuitte was de neef van S. Freud. Men had ontdekt dat men d.m.v. de media de mensen zeer veel kon wijsmaken, iets dat de verkoop van bepaalde producten zeer deed verhogen. Niet alleen de fabrikanten maken gebruik van deze technieken. Ook de politiek heeft er baat bij om het volk bepaalde meningen aan te leren. Op dat vlak wordt gebruik gemaakt van de aller-modernste, maar ook oeroude ontdekkingen betreffende de werking van de menselijke geest.
  Omdat men heden ten dage de beschikking heeft over computers, mobieltjes, televisie’s enzovoorts, geeft het een niet al te grote moeite om de mensen via die media te beïnvloeden.
  Op deze wijze (o.a.) is het mogelijk een volk, ja wereldwijd blijkbaar, op een gewenste manier te beïnvloeden. Met angst, met name, is het niet lastig meningen een beetje de gewenste richting op te manoeuvreren. Vooral niet als de meningen tot in het oneindige bijna, herhaald worden.

  Dus dat er geen protest komt, is omdat de mensen geloven wat de media vertellen. Ze hebben geen andere (grote) bron van informatie, maar verslaafd als men bijna is, zoekt men elke dag het ‘nieuws’, oftewel de nieuwe propaganda van die dag. Om zichzelf a.h.w. te laten betoveren.
  Daarom heeft het geen enkele zin om met een doorsnee mens te spreken over belangrijke zaken. Men komt nooit door de in het onderbewustzijn aangelegde ‘kennis’. En als men daar wél aankomt, dan doet dat voor de ander pijn. Hij verwart zijn beïnvloedde onderbewustzijn met zijn ware geest. Hij heeft van deze zaken die ik nu schrijf niet de minste notie, en als hij het wel zou hebben, dan zou het het niet geloven noch begrijpen.

  1. herstel:
   “Eén van de eersten die dit fenomeen financieel uitbuitte was de neef van S. Freud.”
   moet zijn
   Eén van de eersten die dit fenomeen zou hebben begrepen en wist te gebruiken, was, volgens de gegevens die ik zag, de neef van de heer S. Freud.

  2. Raphaël, ik ga er geen lange uitleg voor gebruiken. Het heeft mij ook al verwonderd dat ‘men’ er blijkbaar in slaagt om mensen willoos in de rij te doen lopen. Eén kort verhaal: het moet ver 50 jaar geleden zijn en ik werd als soldaat opgeroepen om nog eens 14 dagen een kamp te gaan doen in Leopoldsburg. Ik ben er toen van geschrokken dat de legerleiding er in lukte om al die volwassen mannen, getrouwd en met kinderen, op een half uur tijd in het gelid deed lopen als waren het pubers van zestien jaar.
   Ik heb daar achteraf lang over nagedacht, maar de uitleg die ik eraan kon geven is dat men die mensen niet geleerd heeft om kritisch te denken en zich zo een eigen mening te vormen. En tot mijn spijt moet ik zeggen dat ik daarvoor op dit forum ook geen lichtpuntje zie. Veel te veel mensen spreken hier in slogantaal, zonder één kritische noot. Een bepaald segment van de kerk, de mensen die in het verleden leven en daar zijn blijven stilstaan, mensen die zelfs de meest normale dingen niet aannemen, zij die de vooruitgang en de wetenschap afwijzen (u weet wel: de zon draait rond de aarde…). Wanneer mensen zo opgevoed worden, kan men ook niet verwachten dat ze een eigen mening leren ontwikkelen. Jammer, maar helaas. De enige manier om tot een zelfdenkend mens op te groeien is door open te staan voor al wat er rondom ons gebeurt, door kritisch te kijken ook naar de wereld rondom ons. Van zo’n open houding vind ik hier weinig of niets terug.

   1. staf De Laet
    “De enige manier om tot een zelfdenkend mens op te groeien is door open te staan voor al wat er rondom ons gebeurt, door kritisch te kijken ook naar de wereld rondom ons. Van zo’n open houding vind ik hier weinig of niets terug.”, schrijf je.
    Gedeeltelijk waar misschien. Want laten we de werking van de geest zélf niet vergeten? Vergelijk de geest met een gereedschap.
    Voorbeeld: als iemand een bepaald instrument, zeg een gereedschap, bezit, dan is een gebruiksaanwijzing erg prettig. Het liefst een goede, natuurlijk. Pas dan is een begin gemaakt met het goed gebruik van het apparaat: men moet het leren kennen om het goed te gebruiken. Daarboven moet het schoon zijn, scherp als het nodig is en een beetje bot misschien ook. Soms moet een gereedschap niet te scherp zijn immers. En er moet geleerd worden om er mee te werken. Eerst een beetje oefenen op een waardloos object of zo. En men moet leren waarvoor het precies is. Met een hamer is het lastig zagen.
    Maar goed. Hoe ingewikkelder en hoe ‘mystieker’ het apparaat, des te moeilijker het te gebruiken is. Zélfs als je het gereedschap gedeeltelijk zélf bent! Natuurlijk zijn er leraren die de mensen aan het denken zetten, maar de vragen zijn of die leraren dat wel mógen leren en of het wel goede leraren zijn en of de leerlingen wel zitten te wachten op zulke lessen.
    Zo ook met de geest. Men zou de geest gedeeltelijk beschouwen als, of vergelijken met, een instrument.
    Dus in principe zou je kunnen zeggen dat een zelfdenkend mens open moet staan voor zijn omgeving en kritisch te kijken naar de wereld om hem. Dat lijkt een open houding.
    Maar, nogmaals. Een gereedschap kan wel veel gebruikt worden en open staan voor invloeden en dergelijke, maar ik denk toch dat het eerder van belang is om het gereedschap, de geest dus, te leren gebruiken. Immers, is het niet zo dat de geest (o.a.) denkend is? Dus het denkende moet eerst zichzelf goed gaan bedenken en begrijpen, het leuk vinden om zichzelf te ontdekken en bijvoorbeeld zo de woorden van wijsheid misschien een heel klein beetje te gaan begrijpen en wellicht ook toepassen?
    En te leren begrijpen dat de wereld op dit moment nogal onderhevig is aan de uitwerking van een ‘coup’ door een bepaalde kliek. En daar dus op te anticiperen. Zo bezien is de bijbel een prima gebruiksaanwijzing hoe de geest zich zou kunnen gedragen: lieg niet, wees aardig, vergevingsgezind en dank God. Als je uitgedaagd wordt, bijt niet. Als je vernederd wordt, draag het, als je de meeste wilt zijn, wees de nederigste. Of: maak je niet té druk. En: kinderen luister naar je vader en je moeder: respecteer ze voor wat ze zijn: jouw levens gevers. Jouw evenbeeld in twee geesten en lichamen. Een-geworden in jou. Jij bént je ouders en als je van ze houdt, dan hou je van jezelf. Je bent letterlijk je moeders vlees. 1 op 1. (Als ik me niet vergis natuurlijk, ik weet ook niet alles hè?)
    Ergo, het ligt dus, denk ik, tamelijk ingewikkeld, dat denken. En bovendien, áltijd: Wat is de inténtie van het denken? Heb je lief of wordt je betaald om ‘lief’ te hebben bijvoorbeeld.
    Als de intentie en de integriteit van de geest Heilig is?
    Dan is de hemel nabij wellicht.

    Jezus zegt: vraag en u zal gegeven worden. En als u iets bidt, dan is de truc het ook te geloven. Dat zegt Hij, meen ik. Hoe het werkt weet ik niet, maar de resultaten zijn soms heel raar. Alsof het leven ‘vanzelf’ gaat. En je moet natuurlijk gewoon bidden. Vragen dus. Mediteren en het herhalen van dingen is ook goed, maar gewoon vragen aan de Vader in de hemel kan ook, zegt de schrift.
    Maar dit is het hemelse aspect, vind ik.
    Maar, dat neemt, denk ik, niet weg, dat het voor sommigen (die dat willen en/of kunnen) nodig en fijn is om wat meer ‘zelfkennis’ te hebben. Voorbeeld: Als ik blij ben, ook al zit het me tegen, dan gaat de wereld net zo goed verder, alleen ben ik minder verdrietig. De geest hóeft dus geen ‘slachtoffer’ te zijn van de waargenomen ‘realiteit’. Dat is een beetje ‘zelfkennis’. Weten dat je geest op je emoties reageert en andersom. De wisselwerking tussen lichaam en geest.
    En tja, als je hier een ‘ouderwetse’ sfeer proeft (bij de Katholieken), dat kan dat natuurlijk. De R.K. is meer van de gezelligheid, vind ik. Niet zo met het woord bezig enzo. En het kan dat dat lijkt op een minder open houding. Het is wellicht inherent aan de R.K. Niet te veel nadenken maar liever gewoon volgen.
    Maar dat gééft niks. De meeste mensen willen ook helemaal niet zo diep nadenken maar gewoon goed en fijn leven.

    Dat de wereld zoveel problemen aanbiedt, is niet hun schuld. Maar ze leven er wel in en worden bestookt met narigheid. En dan is het niet vreemd dat men verbanden gaat proberen te leggen, ook al zij ze soms foutief, die verbindingen.

    En inderdaad het leger is zoiets dat de mensen drilt tot instrumenten die al helemaal niet zelf mogen nadenken! Logisch.
    Maar ja. Ik denk dat nadenken in je aard moet zitten. We horen als groep van zo een man of 300 te leven, denk ik. En dan heb je een denker of twee, een aantal jagers, vissers, bakkers, vrouwen, enzovoorts nodig. Niet iedereen moet HSP zijn om de vijand aan te voelen komen.
    Ik vrees dat zulks tamelijk evolutionair gevormd is. Vrij logisch allemaal. Alleen jammer dat de maffia’s op deze wereld ook bepaalde kennis hebben en daar gebruik van maken.

 10. Neem een propere zakdoek.
  Spuw erin, nies erin en spuw er nogmaals in.
  Hou deze zakdoek vervolgens een paar uur voor je neus en mond.
  En adem vervolgens goed diep in en uit.

  Succes ermee.
  Capito?

 11. Eric-B-l dat jij kennelijk iemand die het niet met je eens is “kameraad’ noemt moet jij weten, maar ik wil je nadrukelijk zeggen jij bent wel mijn naaste maar zeker niet mijn kameraad.

  Overigens snap ik ook wel dat je door mij “kameraad’ te noemen je de indruk wil wekken dat ik een communist ben en derhalve, in jouw opvatting, liefst snel (mond)dood te amken en in elk geval niet waardig om serieus genomen te worden.
  En dat, wanneer argumenten ontbreken het neersabelen van de boodschapper altijd nog een optie is snap ik ook heel goed,

  Maar misschien kun je eens aangeven waaarom jij net geroepen bent om te proberen je medemens tegen ziekte en ongemak te beschermen

  Ik stel wel vast dat die jonge man in de winkel een stuk meer verantwoordelijk jegens de medemens aan de dag heeft gelegd dan jij.
  Op mij wek je in elk geval de indruk dat je er prat op gaat dat jij, na zeventig jaren levensjaren nog steeds van mening bent dat jij het middelpunt van de schepping bent.
  Die alle covid19 ellende, cijfers, besmettingen, en doden afdoet als leugens of minstens als een ver van jouw bed show.

  1. Theo Jansens wat kom jij hier doen op deze site ? Heibel schoppen ? Ok Ik draag een mondkapje waar het moet opdat de wet dit voorschrijft . Of dit enig soelaas brengt om besmetting te voorkomen laat ik in het midden .Wat ik wel weet is dat dit hele covid gedoe serieus over het paard getild werd. Men heeft een monster in het leven geroepen en men kan niet meer terug krabbelen uit misplaatste trots of om geen gezichtsverlies te leiden
   Ook een gewone griep kan dodelijk zijn en vooral voor ouderen weet u wel en sowieso zal iedereen uiteindelijk besmet raken met covid en zal de natuur zijn werk moeten doen .Het enige voordeel van de veiligheidsmaatregelen is om de ziekenhuizen zogezegd niet te overbelasten.
   Maar aan uw reactie te zien behoort u duidelijk tot de orde van de azijnpissers die bij alle tegenspoed uit alle macht een verantwoordelijke wil aanduiden. De rokers , vuurmakers, uitlaatgassen zijn de schuldigen als je kanker krijgt, alle bierdrinkers voor de verkeersongevallen, de achteloze die zijn deur vergeet te sluiten is schuldig als men hem besteelt! Iedere actie die je wil uitvoeren wordt omgeven met een web van veiligheidsmaatregelen die als je nog serieus werk wil uitvoeren totaal onuitvoerbaar wordt en dit als er iets misloopt je raad het … om een schuldige aan te duiden. Men is zover gekomen hier als men naar een oorlog zou trekken er niemand mag sneuvelen ! Dit is de krankzinnigheid van een totaal losgeslagen maatschappij die persoonlijk gemak en genot vooropstelt aan het algemeen belang met als gevolg een maatschappij waar het ieder voor zich is, waar de rijken leven in omheinde villa’s en de minder gegoeden nors en nijdig door het leven kruipen en enkel met moeite en tegen hun zin het werk doen waar ze voor betaald worden .
   Ten slotte nog “wie zijn leven wil redden zal het verliezen maar wie zijn leven verliest om mijnentwil zal in eeuwigheid niet sterven “ zegt u dat iets deze woorden van Christus ?

   1. Sergeant, ik weet niet of dit uw naam of uw beroep is. Met welk recht ontzegt u anderen, in casu Theo, om hier zijn mening te verwoorden. Wat de inhoud van uw tussenkomst betreft, u bent dus één van de negationisten, die niet gelooft dat corona onder ons woekert. Voor mij niet gelaten, maar wanneer u zich christen of katholiek wilt noemen, zoudt u alleen al uit respect voor uw medemensen de maatregelen moeten volgen. maar neen, egoïsme is voor u belangrijker. Uw laatste paragraaf is totaal van de pot gerukt, compleet uit zijn verband gerukt. Vooraleer u dit soort uitspraken doet zou een cursus exegese u beslist ten goed komen om verzen uit het NT in hun verband te bekijken. Dat u anderen op dit forum bestempelt als ‘azijnpisser’ zegt veel over uw morele niveau. En een oorlog zonder slachtoffers is voor u ook maar niets. En heel uw gemekker over rijken in villa’s en armen die door het leven kruipen staat ook wel in het evangelie. Wil zo goed zijn mij de juiste verwijzing door te sturen, zodat ik die tekst kan opzoeken. Mag ik hopen dat u geen corona krijgt door uw asociaal gedrag? Maar één troost hebt u dan door uw leven te verliezen, zult u in eeuwigheid niet sterven.

     1. Yves, uw antwoord is naast de kwestie. Ik heb nergens uw vrije meningsuiting in vraag gesteld; Het is natuurlijk wel zo dat iemands vrije meningsuiting daarom nog geen evangelie is. Ik had het enkel over uw asociaal en egoïstisch gedrag inzake corona. Uiteraard mag u verkondigen dat het coronavirus een complot is een uitvinding van mensen… Zoals ik vroeger al schreef is negationisme in deze niet strafbaar. Het enige dat ik vraag is om rekening e houden met die vele mensen die wel weten dat er corona is en dat het virus ‘levens’gevaarlijk is.

   2. Beste Theo
    Een ander mening hebben, lijkt me toch iets ander als heibel schoppen, Vanwaar die aanvallende toon?
    Het Coronavirus is nieuw, is onvoorspelbaar en is over vrijwel heel de wereld. Het voordeel van dat laatste is dat er wereldwijd een vrij algemene consensus over de aanpak is. Er zijn afwijkende variaties in de maatregelen tussen landen,die vooral te maken hebben met de afweging tussen de dramatische belangen van economie en gezondheid. Maar is er één land bij waar men zegt: u doet maar naar uw eigen believen? Wat stelt u dan voor?

    Misschien weet u een beter aanpak dan die miljoenen wetenschappers, maar ikzelf ga er nu toch maar mijn geld (leven) op inzetten. Dus heb wat vertrouwen en geduld. Net zoals elke dag mensen vertrouwen moeten hebben in levensreddende zware operatie.

    Wereldwijd zijn er studies die vertellen dat ‘in het zwaarste scenario’ in korte tijd 50 tot 60 procent van de bevolking ziek wordt.
    Hoogleraar virologie aan het Rotterdamse Erasmus MC Marion Koopmans gaf in de NOS weer wat dat zou betekenen voor Nederland
    Stel dat 50 procent van de Nederlandse bevolking Covid-19 krijgt, dan betekent dat 8,5 miljoen zieke Nederlanders. 14 procent wordt zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moeten. Dat zijn 1,19 miljoen Nederlanders. 6 procent moet waarschijnlijk naar de intensive care. Dat zijn 510.000 ic-bedden, terwijl er in Nederland in totaal 1150 ic-bedden zijn. Dan de sterftekansen. Die liggen volgens de WHO op 3,4 procent. Omgerekend voor Nederland betekent dit 289.000 doden.
    Het zijn cijfers voor een rampenfilm met een scenario waarbij in een totaal losgeslagen maatschappij mensen elkaar vermoorden om gered te kunnen worden.
    Laat ons er alles aan doen om de toestand onder controle te houden, zodat we hier geen dramatische Italiaanse noodsituaties krijgen.

     1. An Desat, mijn moeder zou zeggen waar het van volis loopt de mond van over. haha
      Ik begreep gelijk de vergissing maar het is goed dat je het even corrigeert.

      Wat de gevolgen van en coronabsmetting KUNNEn zijn horde ik vandaag van een dokter Schellkens in één vandaag.

      Zelfs bij patienten die door een milde vorm van covid19 zijn getroffen stelt men nu vast dat een behoorlijk aantal ook jonge patienten een pemanente beschadiging van alle organen, longen, nieren, hart, lever en ook in de hersenen hebben opgelopen.

      Een 46 jarige colega is in april aan covid19 gestorven. Eeen kennis van rond de 50 zit nu, maanden na de covid19 besmetting in een revaluidatiecentrum en kan nog steeds niet lopen.

      Maar het lijkt er op dat dit voor een aantal fotrumleden de gebruikelijke gevolgen van een gewone griep zijn.
      Ik vraag me af welke feiten er nog meer moeten plaatsvinden voordat deze mensen in overweging nemen dat covid19 iets is dat we zeer serieus moeten nemen.

 12. De mondpampers zijn verplicht voor iedereen geen genade zei de gouverneur van Antwerpen een zogenaamde christen democraat. Vrije meningsuiting bestaat dat nog, we leven al maanden in een dictatuur. Prof Van Gucht verklaarde voor VTM dat we volgend jaar terug ‘ normaal kunnen leven’ wat verstaat hij onder normaal? Paulus schreef onder het bezette Romeins Rijk, wees niet ongehoorzaam aan de overheid, want ze zijn door God ingesteld ( Rom 13 ). wat is het probleem dan voor en christen?

 13. Inzake Covid 19:
  De “deskundigen” komen tot op heden niet verder dan een omschrijving welke 100%(!) overeenkomt met een omschrijving van griep.
  Bovendien zijn er vele gevallen bekend, waarbij iemand die covid – patiënt was en vervolgens overleed aan een ándere ziekte (of ongeval, of zelfmoord) werd aangemerkt als overleden covid – patiënt.

  Anders gezegd: het aantal overleden covid-patiënten wordt dus zwaar overtrokken.
  Dit alles bevordert niet het vertrouwen in de deskundigen. Ook bevordert dit alles niet de medewerking van de mensen met de genomen overheidsmaatregelen.

 14. De coronamaatregelen zijn genomen in functie van het algemeen belang en wie zich daar niet aan houdt is asociaal. De coronamaatregelen hebben niets maar dan ook niets met beperking van vrijheid of vrije meningsuiting te maken.

  1. @Sara U heb recht op deze mening. Het probleem is dat de COVID-19 maatregelen een precedent scheppen. Wees dus niet verbaasd, indien u in de toekomst ook nog een chip in de arm krijgt of een camera in uw living…allemaal voor uw gezondheid en veiligheid, uiteraard….

   1. @Katrina
    Bent u ook zo een complotaanhanger? In dit geval dat Bill Gates microchips via vaccins wil verspreiden om alzo de wereld te veroveren? Zelfs bij redactieleden kan de uniek menselijke eigenschap om patronen te herkennen en theorieën te formuleren, kan behoorlijk uit de hand lopen,
    Complotdenkers allerhande, zowel in de marge van de samenleving als hogergeplaatste leiders van vooral totalitaire staatsstructuren à la Noord Korea verspreiden de meest waanzinnige verklaringen voor de huidige crisis.
    De Russen, China, de Joden, Bill Gates, een nieuwe wereldorde tot zelfs kwaadaardige kabouters zouden achter deze crisis zitten en daarbij de meest grimmige technieken niet schuwen.
    Anderen menen dat er helemaal geen virus rond de wereld reist. Nog erger: weer anderen weigeren hun mondmaskers en handschoenen op te zetten of aan zorgverleners te doneren, omdat ze menen dat dit onderdeel uitmaakt van een duistere machten die de bevolking willen uit dunnen.
    Tijdens deze crisis die de hele samenleving treft, achten deze lui het blijkbaar nuttig om verdeeldheid te zaaien en paranoia te verspreiden.
    Wie denkt dat de hoeveelheid angst en paranoia in de samenleving op een maximum zit, vermijdt beter het parallelle universum van de complotdenkers en andere onzin verspreiders.
    In Zuid-Korea worden corona-uitbraken meer en meer gelinkt aan het gedrag van sektes die het niet zo nauw namen met de maatregelen.

    We hebben onze handen al vol genoeg om verspreiding van het virus onder controle te krijgen, het verspreiden van onzin gaat dit alleen maar bemoeilijken

    1. Mijn verwijzing naar de chip is slechts een boutade. Ik ben zeker geen complottheoreticus, die achter elke hoek een vrijmetselaar of Jood denkt te zien (ben trouwens tegen antisemitisme). Wel heeft de geschiedenis ons geleerd, dat vrijheidsbeperkingen zelden makkelijk teruggedraaid worden. Het zou naïef zijn om de democratie als een onaantastbaar feit te zien. Eerlijk gezegd is het virus, ondanks het leed van de enkele ongelukkigen die er ernstig ziek van worden, het minste van onze zorgen in deze crisis.

 15. @sara
  Er is dus vrijheid, maar … wie zich daar niet aan houdt is ineens asociaal!!!

  Lees mijn reactie van 5 augustus 2020 om 12:32 uur.

 16. @sara,
  De covid 19 – deskundigen moeten eerst eens duidelijk maken wat het verschil is tussen covid 19 en griep.
  Tegelijkertijd moeten de overheden duidelijk maken, dat er geen misbruik gemaakt kán worden met bijvoorbeeld ’n chip of vaccin.
  Tot nu toe maken de overheden misbruik van de onwetendheid van mensen inzake de gevaren bij een ‘kansrijk’ geachte vaccins (lees: de farmaceutische industrie is vrijgesteld van eventuele gezondheidsrisico’s).

  1. P.Derks, omdat het covid19 virus tot voor kort onbekend was kende men aanvankelijk de verscillen tussen covid19 een andere “griepvirussen” niet.
   Gelukkig zijn er over de hele wereld deskundige artsen en onderzoekers die 24 uur per etmaal onderzoek doen op het virus en op patienten.

   Maar waarschijnlijk zal alle wetenschappelijke, en uit de praktijk opgedane kennis, voor jou en je geestverwanten, geen enkele reden om je mening dat het slechts een griepje is te heroverwegen.

   Maar men WEET nu dat het covid19 virus zich niet, zoals andere griepvirussen, beperkt tot de bovenste luchtwegen en zoals gewone griep, in het ergste geval een longontsteking veroorzaakt.

   Het covid19 virus gaat dieper het lichaam in.
   Behalve de longen tast covid19 ook alle andere organen aan en met name de nieren.
   Bovendien veroorzakt het bloedstolsels die met name in de hersenen fatale schade kunnen aanrichten.
   De meeste covid19 doden zijn dan ook niet gestorven als gevolg van longfalen, maar vooral door de uitval als gevolg van bloedproppen in andere organen.
   Ook kan het virus direct op de spieren inwerken.
   Dat is de reden dat, ook vrij jonge mensenn van 30-40-50 jaar, regelmatig als gevolg van covid19 uiteindelijk maanden van revalidatie nodig hebben om een eenvoudige trap in huis naar de 1e etage op te kunnen komen. En het is nog niet zeker dat iedere overlevende van het virus zo ver zal kunnen revalideren.

   Maar niemand hoeft zich van deze feiten wat aan te trekken. We leven in een vrije wereld.
   Iedereen die met Donals Trump van mening is dat covisd19 niet meer is dan een stevige griep mag dat rustig roeptoeteren.
   Dat gebeurd ook op grote schaal en het valt me wel op dat dit vaak ook de mensen zijn die klagen dat ze beperkt worden in hun vrijheid (van meningsuiting).

   Bemin uw naaste als u zelf, wordt door hen kennelijk uitgelegd als:
   IK HEB MALING AAN MIJN EIGEN GEZONDHEID en dus ook aan alles en iedereen die ik ontmoet.

   1. Beste Theo,
    Anarchisme en geweld (fysiek of verbaal) zijn onchristelijk en nooit goed te praten. Ik denk dat we allen het hierover eens zijn.
    Wat betreft de vele mensen, wereldwijd, die vinden dat ze onterecht beperkt worden in hun vrijheid wil ik graag even dit kwijt:

    (1) ten eerste: Niet iedereen (van deze mensen) klaagt. Velen aanvaarden hun lot en eerbiedigen de regels.
    /2) ten tweede: Niet iedereen (van deze mensen) heeft maling aan eigen gezondheid.

    Bemin uw naaste als uzelf, schrijft u.
    Inderdaad, dat betekent in de eerste plaats: GOED ZORGEN voor uw (fysieke en geestelijke) gezondheid: Dit wil zeggen:

    (1) Eet niet meer dan nodig: Een (volwaardige) gezonde voeding is puur natuur en
    pure eenvoud: Wat fruit, een wortel, een aardappel, bonen, etc.
    Maar wat steken wij allemaal onze mond?
    (2) Beschadig uw lichaam niet met roken, drugs, slechte drank, zonnebank,
    onnodige medicatie, botox, etc.
    (3) Wees niet lui en doe nuttige zaken. Beweeg voldoende!
    (4) Hou uw hart op de juiste plaats, en geloof in de Liefde (God). Zonder geloof in de
    Liefde kan men onmogelijk beminnen.

    Hopelijk zijn we allen wijs genoeg om te beseffen dat streven naar een vaccin (of streven naar de vernietiging van een virus) niets te maken heeft met eerbied voor het leven, of eerbied voor eigen lichaam, maar wel álles te maken heeft met angst voor de dood en ”redden wat te redden valt”.

   2. Het zou kunnen zijn dat de ziekte een combinatie is van een bacterie en een ander pathogeen. Of een combinatie van en met andere factoren.
    Algemeen:
    Ik zou graag nog willen wijzen op een toespraak over al deze de malaise maar nu vanuit medisch-psychiatrische hoek. Zie:

    https://www.youtube.com/watch?v=1Aev8J7_2hw

    Maar, de hogere politieke doelen zijn niet altijd geweten. Het kan zijn dat Nederland zich slim door de slangenkuil manoeuvreert.
    Dan is kan het voorstelbaar zijn dat men het volk verder weinig kan mededelen.

 17. Ik was vroeger als kind een zware patiënt: ik kreeg iedere griep of ziekte die voorbij kwam.
  Ondanks dat ik op pakweg 1,5 meter van mijn vijf huisgenoten lag, heb ik letterlijk nooit iemand besmet.

  De oplossing:
  Bij iedere toiletgang ontsmette mijn moeder het toilet + toiletbril (ontsmetten kan met medicinale alcohol of met azijn of met chloor).
  Verder mocht ik niet staand plassen om spetteren te voorkómen + als ik afspoelde, moest de toiletbril omlaag (óók om spetteren te voorkomen),

  Eventueel zou een ontsmettingsgoedje bij het toilet geen overbodige luxe kunnen zijn.

 18. @Theo Janssen,
  longontsteking behoort ook tot de griep.
  Jongeren die aan covid sterven hebben een gebrek aan hun DNA.
  Dus nógmaals: wat is het verschil tussen covid en griep? (is een eerlijke en zeer terechte vraag).
  Dat U denigrerend “roeptoeteren” gebruikt, verandert niets aan mijn eerlijke vraag.

 19. P.Derks van griep krijg je geen nierfalen, leveruitval, bloedstolsels, hersenbeschadigingen/of uitval en spierbeschadigingen.
  Bij een covid19 patient zijn dit allemaal te verwachten problemen.
  Dit inzicht zal helpen om een covid19 besmetting bij minder mensen fataal te laten zijn. De artsen weten inmiddels dat ze op als deze gevaren moeten letten en kunnden deze dan mogelijk in de kiem smoren.

  Maar P.Derks als jijj denkt dat je met wat paracetamolletjes en een paar dagen bedrust dit virus met gemak te boven komt dan wil ik jou die illusie echt niet ontnemen.

  Echter wanneer er mensen aan jouw zorgen zijn toevertrouwd wil ik je wel vragen om jegens hen je verantwoordelijkheid te nemen. En daar hoort in mijn opvatting ook bij dat je er alles aan moet doen om anderen zoveel als mogelijk is te vrijwaren voor dit virus.

  1. P.Derks ik lees nu van uw hand:
   Dat U denigrerend “roeptoeteren” gebruikt, verandert niets aan mijn eerlijke vraag.

   Welnu uw eerleijk vraag heb ik om 19.27 uur al uitgebreid beantwoord en om 21.09 nog eens in essentie herhaalt.

   Maar wat baten kaars en bril……

  2. Hmmm.
   En als het nu eens geen, of niet alleen een virus is, maar een bacteriële besmetting die op de een of andere manier geactiveerd wordt? Maar denk aan belastende factoren van het immuunsysteem zoals daar zijn milieuvervuiling, aethervervuiling (radiostraling), slecht eten (kleurstoffen, transvetten, teveel suiker), stress, te weinig zonlicht (vliegverkeer binnen blijven), enzovoorts.
   Het zou een combinatie van virus en bacterie kunnen zijn.
   Maar, als men dus de bacterie kan bestrijden, dan neemt men i.i.g. een groot aantal narigheden weg.
   Zie voor achtergronden: https://principia-scientific.org/cv-19-autopsies-show-blood-clots-a-bacterial-not-viral-disease/
   En, als het (dus) een bacterie betreft ( Chlamydia pneumonia ), welke (ook o.a.) trombose kan veroorzaken is een aspirientje helemaal niet zo een gek idee. Plus natuurlijk vitamine’s en evt. een goede antibiotica. (Zie tekst in linkje.)
   Dus, ik zou zeggen; het is nog niet helemaal duidelijk.
   Laten we afwachten. Maar in ieder geval weten nu meer zodat we wat eventueel kunnen (laten) doen.

 20. @Theo Janssen,
  Bedankt voor ’t E I N D E L I J K beantwoorden van mijn vraag.
  Uw antwoord van 19.28 uur was geen antwoord; Dat was hooguit neerbuigend zeggen: “Waar bemoeit U zich mee?”
  U kunt echter blijkbaar (is niét hetzelfde als SCHijnbaar), kunt U niet normaal antwoorden; het moet bij U blijkbaar zeer ruw en denigrerend (= neerbuigend) zijn.
  Ter checking van uw hopelijk deskundig antwoord: Mag ik hoogbuigend vragen welk beroep u heeft + hoelang U dat beroep uitoefent?
  Daarna zal ik de covid – deskundigen afwachten of zij hetzelfde antwoord als U geven.

 21. @Theo Janssen,
  Mocht U écht deskundig zijn, dan moet ik desondanks kwijt, dat U allereerst fatsoen moet aanleren.
  Ook deskundigen dienen zich te verantwoorden. Dit geldt des te meer, omdat deskundigen ook heel wat van de bevolking vragen, zoals – zelfs bij wet verplicht – opgeven van hun tientallen jaren als normaal geachte vrijheden.

  1. Ik vrees dat Derks duidelijk (niet schijnbaar of blijkbaar) door het virus overvallen is. Hij die vraagt aan iemand anders op het forum om beleefd en fatsoenlijk te zijn. Dit is toch wel de beste mop die ik de laatste weken gehoord of gelezen heb!

 22. @ Heer kameraad Theo Janssen:
  sedert vele jaren lees ik over Mariaverschijningen en blijkt dat er niets nieuws is onder de zon: altijd weer wordt hetzelfde geschiedenis-patroon gevolgd.

  Na de zoveelste eindtijd-oorlog komen de mensen weer tot rust en verheugen zich in de vrede maar die vrede betekent ook dat zij niet meer alert zijn en het gebed beginnen te verwaarlozen. De duivelse machten uit de hel rusten niet, zij krijgen dan weer vat op de laks wordende christenen zoals duidelijk aangetoond door de modernisering van de Kerk.

  Maria en vroegere pausen hebben daar ontelbare keren voor gewaarschuwd. Ondanks de duidelijke waarschuwingen heeft het Communisme nu de hele aarde veroverd volgens het bekende recept dat de kikker in de traag opgewarmde ketel te laat (of niet) beseft dat het water al kookt.

  En vermits u ook zelf volledig veroverd bent door dat regime bemerkt u nog altijd niet dat het kookpunt bereikt is en u het niet zult overleven, noch geestelijk , noch lichamelijk, zoals voorzegd.

  U hebt nog een kans: meer dan vermoedelijk zal de reeds lang aangekondigde dag van de Grote Waarschuwing plaatsvinden in de tweede helft van September. Dan beschikt u nog over ca. veertig dagen om u te bekeren en eindelijk geestelijk tot leven te komen zoals de hemelse machten u dat met eindeloos geduld toewensen. Het ziet er naar uit dat in November de hel zal losbreken en de goddelozen zullen dan hun ware aard tonen. U ook?

  1. Eric-b-l,
   Ik wil je zeggen dat ik de aanspreektitel “Kameraad” die jij en P. Derks jegens mij menen te moeten/mogen gebruiken absoluut misplaatst als uiterst onprettig ervaar.

   Natuurlijk mogen jullie in iedereen die jullie opvattingen niet deelt een communist zien.
   Maar daarom zijn mensen met een andere mening dat nog niet vanzelfsprekend, laat staan dat ze gevaarlijk zijn.

   Dat u beiden grote moeite hebt met het acceepteren en naleven van andere dan uw eigen regels regels is duidelijk.
   Echter, op dit forum zijn Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden niet toegestaan.
   Welnu ik wil hier heel duidelijk zijn : Wat jullie in deze precies met “kameraad” bedoelen kan ik alleen maar vermoeden. Ik ervaar het in deze context in ieder geval als een beledingend scheldwoord.

   Ik plaats mijn bijdrage hier in alle openheid en oprechtheid onder mijn eigen naam en toenaam, iets dat ik persoonlijk op een Katholiek Forum vanzelfsprekend vind.
   Ik zou het dan ook zeer waarderen wanneer jullie het op zouden kunnen brengen om mij gewoon Met Theo aan te spreken.

   Dat dit, vanwege de betekenis van mijn naam, die jullie als echte Rooms Katholieken vrijwel zeker zullen kennen, moeilijk is kan ik begrijpen.
   Maar God schrijft nu eenmaal recht op kromme lijnen.

   En mocht Theo voor jullie toch te moeilijk zijn; Janssen is ook goed.
   Tenslotte was Petrus ( Simon Bar Jona) ook de zoon van Jan.

   P.Derks, je vraagt:
   Ter checking van uw hopelijk deskundig antwoord: Mag ik hoogbuigend vragen welk beroep u heeft + hoelang U dat beroep uitoefent?

   Wanner je werkelijk geinteresseert bent in mijn afkomst, opleiding en loopbaan, dan ben ik graag bereid aan je verzoek te voldoen verzoek te voldoen.

   Maar wanneer het alleen bedoeld is om aan te tonen dat ik niet in staat ben om deskundigen op dit vlak te begrijpen en te citeren, Indachtig Matt. 7:6, lijkt me dit niet erg zinnig.

 23. @Raphaël inzake Uw reactie van 5 augustus 2020 om 23:48 uur:
  Bedankt voor de verwijzing van de site.
  Betekent dit, dat covid nimmer door de natuur veroorzaakt is, doch door mensen gemaakt is?

  1. P. Derks,
   Ik weet dat niet. Ik heb wel begrepen dat er soms geen absolute zekerheid is over de oorzaak en het gevolg van bepaalde ziekteverschijnselen.
   Daarom vind ik zelf, dat ik het beste maar goed kan eten en drinken, met de juiste vitamines en minerale bronnen erin, en als daar te weinig van is in het eten en drinken, die eventueel aan te vullen. En natuurlijk af en toe in de zon gaan. En weet u? Dat vind in deze tijd best wel moeilijk, dat gezond te eten en drinken. Veel is niet meer zo goed als het van nature was. Sommige mensen hebben het eten juist verslechterd.

 24. Referte het YouTube filmpje hierboven bij Raphaël, fantastisch dat U het gevonden heeft en hier plaatst op dit voortreffelijke katholieke Forum. Dat was de 1 Augustus demonstratie op het Malieveld in Den Haag met ongeveer 5000 deelnemers. Ik was erbij. Mijn fiets stond tegen een boom, onder de neus van een twaalftal paarden van de bereden politie, die zich in de schaduw schuil hielden, om de massa mensen niet op te juinen. Ook de motor politie bleef op afstand. Het was fantastisch al die jonge mensen die het door hebben, die zich verzetten tegen de NL staatsterreur middels het kweken van een sanitaire angst psychose. De vrouwelijke psychiater en haar honderden collega’s artsen die via internet en brieven aan de regering, de mensen trachten in te lichten over het mega bedrog dat gepleegd is. De artsen redden het aanzien van de medische stand, hun artsen eed/belofte zijn ze niet vergeten, die werkt ; tegen de staatsterreur, wereldwijd. In Berlijn op dezelfde dag, kwamen 1,3 miljoen Duitsers bijeen om de protesteren tegen de staats terreur. Sommige berekeningen wezen op 1,7 miljoen. Op 29 Augustus komt er een herhaling. Beste lezers, de regeringen krijgen ons er niet onder. Komt in verzet, ook in dat suffe België, en het nog suffere Brussel. Wie er achter zitten en wie de terreur aanstuurt, bewaren we voor een volgende keer !

 25. Theo Janssen inzake Uw reactie van 6 augustus 2020 om 12:53 uur:
  Nu gebruik ik ook nog bij U de aanspreektitel ‘kameraad’.
  Heeft U slecht gedroomd?

  Verder:
  U kunt alleen minderwaardig reageren naar anderen toe. En nu weigert U te melden of U inzake covid deskundig bent.
  U bent blijkbaar iemand die niet gewend is, dat iemand naar Uw bevoegdheid vraagt.
  Wen er maar aan: op deze site wordt niet zomaar alles voor zoete koek geslikt wat iemand beweert.

  1. P.Derks, u heeft gelijk, ik heb u onterecht aangesproken op het gebruik van het woord “kameraad”.
   Daarvoor wil me bij deze verontschuldigen.

   En wat mijn “deskundigheid” met betrekkking tot covid19 betreft.
   Ik heb geen ander opleiding dan vijfjaren lagere school op een Schippers Internaat, bij de Broeders van Maastricht (FIC)
   i
   Ik volg lang niet alles wat er over covind19 wordt gezegd en geschreven, maar ik volg het wel in grote lijnen.
   Maar wanneer ik van meerdere artsen hoor wat hen in de afgelopen weken duidelijk is geworden, en het lijkt me plausibel, cq ik zie om me heen dat wat ze zeggen ook plaatsvindt, dan heb ik geen reden om de deskundigheid en de ervaringen van deze mensen in twijfel te trekken.

   1. Theo, ga u a.u.b. niet minderwaardig voelen omdat Derks u in de hoek wil drukken. Het doet er niets toe welke studies u wel of niet gedaan hebt. En misschien, heel misschien is Derks net iets langer naar school geweest dan u, maar daar merk ik in zijn reacties niks van. Wat ik bij u enorm waardeer is dat u zich een eigen mening gevormd hebt over vele dingen. Derks en zijn kompanen kunnen enkel in vastgeroeste slogantaal spreken, ondanks hun zogezegde intellectuele bagage. Is het u trouwens al opgevallen hoe deze heerschappen wel altijd vragen hebben naar anderen toe, maar dat zij over hun eigen persoontje NOOIT iets loslaten. De meesten durven zelfs hun eigen naam niet gebruiken op dit forum, wat naar mijn bescheiden mening niet zou mogen kunnen.

    1. staf De Laet, heb maar geen zorg over mij.
     Ik heb 12 jaar ervaring op het Nederlandse Rorate Forum.

     Ook daar waren de fundamentalisten luidkeels aanwezig en kreeg je ook nooit antwoord op serieuze vragen.
     Het woord gedachtenwisseling stat niet in hun woordenboek.
     Uitsluitend het woord indoctrinatie.
     En daarom zien ze ook achter elke boom een vijand.

     1. Maar, weet wel dat ikm, toch blij ben met je reactie.
      Ik ben ook maar een mens en kan af en toe een steuntje gebruiken.

 26. @Raphaël,
  Bedankt voor Uw reactie van 6 augustus 2020 om 11:31 uur.
  U lijkt mij een eerlijk mens en Uw hoogwaardige naam waardig.

  Redactie:
  Deze site werkt niet meer correct: de tijdstippen staan door elkaar.

 27. @Theo Janssen, bedankt voor Uw vriendelijke reactie van 18:00 uur.
  Ook ikzelf heb ’n paar artsen in de familie/bij kennissen: drie denken hetzelfde als ik, terwijl één net zo voorzichtig is als U.

 28. @Theo Janssen,
  U bent duidelijk en open bent geweest; nu vind ik het MIJN beurt:
  Ik heb ’n aantal HEAO – studies afgerond en ben pakweg 25 jaar vrijwilliger geweest in diverse functies voor plaatselijke kerken (van onderhoud tm secretaris kerkbestuur en heb 25 jaar kindernevendiensten gegeven.
  Menigeen zal mij conservatief gelovige of zelfs ’n fundamentalist vinden.
  Kenmerken:
  1. ik zie ‘emeritus’ paus Benedictus als onze paus
  2. “paus’ Franciscus zien ik als ‘valse profeet’. die de R.K. kerk zijn eigen godsdienst probeert op te leggen
  3. ik acht tongcommunie de enig juiste manier van communiegang
  4. ik ben voorstander van priester met gezicht naar tabernakel (= met rug naar gelovigen)
  5. ik ben tegenstander van gezangen van ex – priester en gescheiden Hub Oosterhuis en ben voorstander van Latijnse gebeden en gezangen
  6. enz. enz.

  1. P.Derks. Ik vind het fijn om iets meer van jouw achtergrond en kijk op ons geloof in God te weten.
   Dat helpt mij om je standpunten beter te kunnen begrijpen, al blijf ik natuurlijk wel met vragen zitten waar ik, naar ik vrees nooit een antwoord op zal krijgen.
   Natuurlijk weet ik vanuit mijn geloof dat wij wanneer we in de eeuwigheid of, zoals men ook wel treffend zegt, “uit de tijd zijn ‘ alles duidelijk wordt.

   Christus heeft ons immers beloofd dat er in het Huis van Zijn Vader voor iedereen die God bemint en de naaste als zichzelf. een woning is..

   Maar of wij elkaar dan treffen?? In het huis van de Vader zijn vele woningen.
   Ik schat in dat jij, net als ik, bij voorkeur een woning betrekt waar je zielen ontmoet waarmee jij je meer verbonden voelt.

   Ik hoop een plekje te krijgen bij voor mij inspirerende mensen als Paus Franciscus en Bisschoppen Bluyssen, Muskens, priesters als Daens, Brandsma, Don Bosco en vele religeuzen en leken die zich met mij, door deze mensen gesterkt en gesteund wisten of weten op de pelgrimstocht van het Gods Volk onderweg.

   Het is duidelijk dat wij niet dezelfde “inspiratoren” (beGEESTeraars) hebben.
   En daarmee zijn we terug IN de tijd waarin ik inmidels 69 jaar deel van uit maak.
   Geboren en getogen op een binnenschip heb ik dus maar 5 jaren onderwijs genoten.
   In 1919 toen de Leerplicht werd ingevoerd waren met name de conffesionele partijen er fel op tegen dat deze wet ook van toepassing zou zijn op kinderen van “trekkende” ouders. Eerst in 1969 accepteerde men dat ook kinderen van schippers- kermis- en circusouders RECHT kregen op onderwijs.
   Ik prijs mezelf dan ook elke dag gelukkig dat de Broeders van Maastricht (FIC) in tegenstelling tot de RK politici uit die tijd, vonden dat er ook voor schipperskinderen onderwijs zou zijn. Maar uitsluitend de kosten vor het onderwijs werden betaald door de overheid. Huisvesting en verzorging kwam voor rekening van de ouders. Daarom was het zaak dat de schooltijd zo kort mogelijk zou blijven. De Broeders hebben daarom een onderwijssysteem ontwikkeld waarbij in vier jaar tijd de stof van de lagere school ruimschoots behandeld was. En later, midden jaren vijftig, kwam daar, volgens dezelfde methode een jaar voorbereidend beroeps onderwijs bij.
   Met acht jaar ging je naar het internaat, want dan kon jejjezelf wassen aankleden en je eigen bed opmaken. Er was één broeder op een zaal met ruim 100 jongens. Dus was het wel zaak dat, voordat de hormoontjes gingen werken, je van school ging en aan het werk.

   Kern van dat onderwijs was niet het leren van uitkomsten, maar leren inzien waarom en hoe dingen en processen werken en ook hoe alles met elkaar verbonden is.
   Natuurlijk kregen wij vakken als godsdienst, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis en (begrijpend) lezen. Maar waar dat op een reguliere school duidelijk aparte vakken waren, moesten wij na het lezen van een tekst als:
   Willem van Oranje is in 1582 door de Spaanse Koning vogelvrij verklaard en in 1584 in Delft doodgeschoten.
   Antwoord kunnen geven op de volgende vragen.
   -Waarom werd WvO vogelvrij verklaard
   -Hoelang is hij vogelvrij geweest
   -Waar ligt Delft

   Sinds de 17e eeuw hebben mijn voorouders zonder onderbreking op het water gewoond en gewerkt. Al die jaren hebben ze het Rooms Katholieke geloof beleeft en doorgegeven. Zelfstandig want er was geen steun van een Parochie, laat staan van een parochhieleven.
   Ook hierin werden wij door de Broeders, vorbereid op het leven dat ons wachtte.
   “Inzake Geloof en Liturgie gaat het om de essentie. Al het andere is franje!”
   Nuttig, maar zeker niet noodzakelijk.

   Mijn in 1928 overleden grootvader had de bijnaam “de Pater”. Niet zo vreemd, want het was bekend dat wanner hij zondags ergen met zijn schip lag en niet naar een kerk kon, hij de buren uitnodigde om samen het Evangelie van de dag te lezen en daarna samen over die tekst van gedachten te wisselen.

   Ik ben door prive omstandigheden op mijn dertigste gestopt met varen.
   Inmiddels ben ik jaren koster. En ga al meer dan dertig jaren voor in avondwake’s aan de vooravond van een uitvaart. Het zit kennelijk in de genen.

   P.Derks nu weet je een beetje meer over wie ik ben en wat mij drijft.
   Voel je vrij om hier al dan niet op te reageren.
   En mocht het zo zijn dat je het niet erg vindt wanneer ik jou een paar vragen het (persoonlijke) geloof betreffende stel, dan hoor/lees ik dat graag.

   GRTZ Theo

  2. Beste Derks
   Om elkaars standpunten beter te kennen mag ik je eens een wat meer filosofische vraag stellen.
   Stel (puur hypothetisch); een grote komeet is ingeslagen op onze planeet. Verwoesting alom, (nieuwe) zondvloed, vrijwel iedereen dood kortom een ware apocalyps…
   Uitgezonderd een groep mensen hebben het overleefd en die elk in hun bootje of vlot hopeloos rondtobben in de immense oceaan. Bij toeval spoelen ze alle drie aan op het laatste nog intacte eiland waar voldoende voedsel, dieren , water is,… kortom je kan er nog eeuwen verder leven.

   In boot 1 zitten alleen diepgelovige Christenen die in deze verwoesting de hand van God zagen.
   In boot 2 zitten enkel Atheïsten die het houden bij: ‘we hadden gewoon kosmische pech’.
   In boot 3 zitten Moslims die de ramp zien in het werk van de Djinns.

   Geloof je dat er een basismoraal zou kunnen ontstaan op het eiland om al deze mensen met verschillende geloofsovertuiging harmonieus te laten samenleven?
   En op wie zijn fundamenten moet deze basismoraal dan wel gebaseerd zijn?

 29. Volgens Marie-Julie Jahenny, stigmatiste en profetes, die accuraat de islamisering van Frankrijk voorzegd heeft, ging de maçonnieke regering in Frankrijk ernaar streven om werkloosheid te bevorderen onder de bevolking. Zij voorzei dit in het kader van haar profetieën over de komende revolutie. We zien dit nu voor onze ogen uitgevoerd worden, en niet alleen in Frankrijk. Hoe meer werkloosheid onder de mensen, hoe gemakkelijker het is om hen op te hitsen tot bloederige conflicten die het maatschappelijk weefsel verder ontwrichten. Frustratie opwekken om die te instrumentaliseren voor de oligarchische agenda is dus wat hier gaande is, en de mondpampers dragen met hun psychologische impact op het dagdagelijks leven van mensen bij tot die frustratie. Mondmaskers waren in het verleden niet bedoeld om altijd en overal gedragen te worden en belemmeren de normale toevoer van zuurstof. Er wordt nu al gezegd dat er hier en daar geweld gepleegd wordt omtrent de mondpampers.

  Marie-Julie Jahenny: “Tous les ouvriers, dont l’emploi fournissait chaque jour une occupation qui les empêchait de se livrer au mal. Les desseins de ceux qui dirigent la France ont résolu d’enlever à l’ouvrier tout travail, tout emploi.”

  Tegelijkertijd hebben de oligarchen hun malthusiaanse gifspuit paraat. Zij denken dat alles volgens hun plannen zal gaan; dat hebben zij echter verkeerd gedacht, want God zal ingrijpen wanneer de chaotische duisternis het dikst zal zijn.

  Wat de ingebeelde ziekte betreft: De serie “The Dead Zone” was daar al over bezig in 2003 (de aflevering “Plague”). “China”, “chloroquine”, “corona”, “maskers”, het geheel jargon van het huidig door de media gestuurd maatschappelijk debat stak erin. De beelden zijn te zien op de YT-video “Chloroquine – Dead Zone – Plague”, geplaatst door “OMAR369” op 5 mei 2020. Predictieve programmering. De huidige maatschappelijke platlegging werd al jaren op voorhand gepland.

 30. Hierboven (6/08, 08.46u), heb ik al aangegeven dat de volgende keer de vraag opkomt wie de motor is achter de staats terreur m.b.t. de valse, opgefokte, Chinese griep “pandemie”. Verwezen wordt naar het Malieveld en de Virus-waanzin demonstrerende, vrouwelijke psychiater die keihard het mega bedrog ontmaskert. Voor het YouTube filmpje kijk bij (Raphaël, 5/08, 23.48u). Echter, het bleef niet alleen bij demonstreren, beste lezers. De duizenden mensen ondertekenden ook een petitie tegen de corrupte directeur van het bekende NL chemie bedrijf DSM, de vrijmetselaar Feike Sijbesma. Hij staat te boek als lid van de loge, “Le Préjugé Vaincu”, in Deventer. Wat is zijn rol ?

  We hebben hier al eerder aangegeven, dat vrijmetselaar initiatieven op het politieke vlak altijd gepaard gaan aan het grote geld. Welnu de regering van de vrijmetselaar Rutte heeft de aanbesteding voor het anti-virus vaccin, ondershands geregeld. De regering heeft Feike Sijbesma opdracht gegeven zich vrij te maken, om te bemiddelen voor de aanschaf van een nog te ontwikkelen vaccin “tegen het virus”. En wie denkt U dat de honderden miljoenen kostende order kreeg, het vaccin laboratorium van de broer van Feike Sijbesma, in Duitsland. Vermoedelijk hij heeft daar zelf financiële belangen in.
  Tegen die corruptie van belangenverstrengeling, hebben duizenden mensen op het Malieveld een petitie van protest ondertekend. Maar dit is nog niet alles. Als we naar het uitgebreide CV van Feike S. aankijken, dan blijkt dat hij deel uitmaakt van een groot internationaal netwerk. Dat wijst meestal op het vrijmetselaar netwerk. Hij is lid van het Economic Forum in Davos, dat bekend staat als het doorgeefluik van de besluiten van internationale vrijmetselarij aan de internationale pers en politieke persoonlijkheden, over wat er staat te gebeuren. Verder is hij lid van de Nutrition Mouvement Directie, van het vrijmetselaar bolwerk, de Verenigde Naties. Hij is persoonlijk benoemd door de Secretaris Generaal Ban Ki Moon. Voorts is hij benoemd tot, “Climate Leader”, door de Wereld Bank, en hij is lid van het Internationale Advies Comité dat de Eerste Minister van de communistische Chinese regering adviseert. En tenslotte is hij lid van het Advies Comité dat regeringen en bedrijven adviseert over de in te voeren Carbon Belasting, in gewone taal CO2 belasting. Deze dreigt ook de individuele mens te gaan knevelen ! Welnu, de gehele maçonnieke, opgefokte regering– en media– hysterie betreffende het “virus”, het klimaat, de CO2 belasting, de aard van de VN en de EU, en nog veel meer, is hiermee bloot komen te liggen.

  Dus, beste mensen, kijk uit wie en wat hier op dit voortreffelijke katholieke Forum geschreven wordt. Hierboven herhaalt An Desat het vrijmetselaar evangelie van de “gevaren” van de vals griep pandemie. Haar betoog werkte nog misschien voor de massa, in het begin van dit jaar, in Maart, maar nu is het achterhaald. Hoogst waarschijnlijk heeft An Desat haar pleidooi deels aangereikt gekregen van haar bazen achter de schermen. Maar nu, nu de cijfers bekend zijn (en zie ook het geciteerde YouTube filmpje, hierboven) klopt er niks van haar analyse. De cijfers wijzen op totaal andere eind resultaten. In NL zijn er 80 patiënten, enkel en alleen aan het griep virus overleden, op een bevolking van 17 miljoen. In geen van de landen is er sprake van pandemie rampen. Dat rechtvaardigt nooit het opsluiten van de bevolkingen in hun huizen en het stil leggen van de economie, wereldwijd. De hamer van An Desat (op 6/08, 11.01u.) , blijkt dus een boomerang te zijn die recht op haar zelf afkomt, op dit voortreffelijke katholieke Forum, waar zij absoluut niet thuis hoort. Zij heeft hier een enkele medestander van hetzelfde houtje, maar zij is vooral ontmaskerd als onderdeel van het vrijmetselaar complot, waarvan F. Sijbesma deel uitmaakt en een grote rol speelt.

  1. Beste Jules, waarom hoor ik niet thuis op dit forum? U ziet mij graag verdwijnen waarom? Ik geef maar een mening als een ander, toch? Staat u niet open voor andere meningen?

   Een van de sterke elementen van complotverzinsels (zoals dat van u), is dat als iets
   onwaarschijnlijk moet klinken, maar zeker niet onmogelijk klinkt, je altijd mensen zult hebben die er in meegaan.
   Covid 19 veroorzaakt meer dan ooit duizenden internetfilmpjes op het internet die de goedgelovige kudde achter zijn oren laten krabben. Zou het kunnen?, vragen mensen zich dan af. Vroeger geloofden mensen ook wel in complottheorieën, maar dat was een beetje beperkt tot kleine, sektarische groepjes. Dankzij het internet echter verspreiden zulke verhalen zich nu als een olievlek. Je zou haast denken het verspreidt zich sneller dan het virus zelf’. Iemand die vroeger eenzaam in een hoekje zat te twijfelen voelt zich nu meteen gesterkt, want zie je wel steeds meer mensen denken zoals ik. Meteen een zwakte van het internet.
   Maar Jules er is echter een logica-probleem. Moesten alle complotdenkers enkel geloven in jouw vrijmetselaars-complottheorie dan zat er misschien nog iets in.

   Volgens Jules is Covid 19 uiteraard onderdeel van het Satanische plan van het groot internationaal vrijmetselaars bolwerk uiteraard. (wat had je gedacht na 12 jaar onderzoek omtrent de “duistere sluiproutes van de macht”)
   De Covid 19-crisis komt je Jules inderdaad goed uit. Ga je ook Jules (als we hier hopelijk uitgeraken) dan toegeven dat jjj je toch vergist had? Ik vrees ervoor, er zal opnieuw een ander broodjeaapverhaal gelanceerd worden of er zal een verklaring komen dat de vrijmetselaar hun plan nu nog niet gelukt is, maar wacht maar….

   Je kan dit doemdenken wat vergelijken met alle einden-der-tijd-voorspellingen:
   Er is een site waarop iemand 6000 dagen-des-oordeels verzameld heeft.
   Vermits we nog allemaal ademen is éen ding al wel onweerlegbaar zeker..; ze zaten er allemaal naast. En een ander ding is ook vrijwel zeker; er zullen er nog 6000 nieuwe volgen.
   Wat logisch gezien niet uitsluit dat we vroeg of laat wel eens kunnen getroffen worden door een wereldwijde natuurramp, kern-terreuroorlog, of pandemie zoals nu…

   Ik denk echter dat Jules er met zijn “vrijmetselaars-beweringen” totaal naast zit en wel om de volgende reden:
   Er zijn honderden andere complottheorieën over covid 19. Dus waarom zou die van hem de juiste zijn? Ik som er enkel op maar u vindt honderden nog vele beter.

   • Bill Gates die reeds een patent heeft op het virus
   • Dean Kootz een Amerikaanse thrillerschrijver die in 1981 het in zijn boek voorspeld had,
   • Chinees spionnen die het virus hebben gestolen uit het Nationaal Labo in Winnipeg
   • De Salafisten die met oliegeld in geheime labo’s het virus hebben ontwikkeld in de stap naar de islamisering.
   • Een “corrupte” medewerker van De Chinese overheid die het wapen niet wou inzetten tegen de opstanden in Hongkong
   • De Mossad, de moslims, de Chinezen, George Soros of 5G., .zelfs ik ben onderdeel van het Satanische plan (aldus Jules)

   Een veelzeggende verhaaltje is ook de deze: een vrouw die in het logo van een Covid 19 testmobiel de afbeelding van Anubis herkende (De Egyptische afgod van de dood) en dit op haar website lanceerde heeft ondertussen al 20.000 volgers. lees het ff
   Bron https://www.knack.be/nieuws/factchecker/factcheck-nee-deze-complottheorie-over-corona-klopt-niet/article-longread-1625227.html

   Twijfelaars moeten zich ook de vraag stellen: al die mensen die zogezegd‘liegen’ over de cijfers, -naast het feit dat ze dan deel van het complot moeten zijn-…waarom doen die dat?
   Dat in een schurkenstaat als Noord-Korea je nog zou kunnen verklaren dat georganiseerde desinformatie zinvol is voor de schurken zelf, OK. Maar die logica hier zonder ook maar énig bewijs doortrekken op wereldschaal, is niet meer dan een zoveelste bewuse of onbewust poging tot misleiding.
   Dat er discussie is over de interpretatie van de juiste cijfers, daar zit logica in. Dat de maatregelen mogelijk te streng zijn, daar wordt elke week over getwist tussen de wetenschappers en beleidsmensen. Ik hou het nu op : liever iets te streng maar alles in de hand, dan totaal uit de hand gelopen toestanden.

   Maar dat de cijfers doelbewust (wereldwijd) gemanipuleerd worden… (door wie dan, want velen zijn hier precies voor geroepen)… teneinde onze samenleving om te vormen tot een soort van slavenstaat, is niet meer dan een bewuste of onbewuste verspreiding van paranoïde, schadelijke desinformatie.
   Daarom de vraag. Hoe breng je iemand die voor zulke verhalen is gevallen weer terug naar de werkelijkheid? ‘Hardcore gelovigen (zoals Jules) breng je volgens mij nooit meer van hun stuk. Een Jehovah’s Getuige ga je ook zelden kunnen overtuigen dat Jehovah niet bestaat.
   Ook Facebook, twitter en andere mediabronnen zien het negatief effect van hun mediakracht en zeggen er alles aan te doen om “de verspreiding van desinformatie en schadelijke inhoud over het virus te beperken”. Facebook zal overigens ook misleidende advertenties aanpakken voor producten die mensen lichamelijk moeten beschermen tegen het coronavirus.
   Voor sommigen zal het helpen voor de believers is facebook … wacht dacht u onderdeel van het plan.
   Dus al kan ik maar er een twijfelden medeburger hier op dit forum overtuigen dan is elke poging van mij de moeite geweest.

   https://www.quest.nl/maatschappij/taal/a32329391/5g-complot-coronavirus-uitleg/
   https://www.parool.nl/wereld/de-5-meest-krankzinnige-complottheorieen-over-corona~b1c72387/

  2. Hey Jules
   Waarom moet ik nu plots weg van dit forum? Er staat toch dat elke (beleefde en niet-haatdragende) mening telt?
   Bent u het niet eens dan met die regel? Je kan toch niet op dit voortreffelijk open forum tegen iemand zeggen; je mag vrij denken, maar alleen maar hoe ik denk?”.

   Nu ik ook al word beschuldigd als een ‘onderdeel van je vrijmetselaars complot’, kan ik natuurlijk niet anders dan dat er nog een uitgebreide reactie volgt op je Illuminatie-hysterie en de link met Covid 19.
   Dus de ‘boomerang’ is onderweg!

 31. Jules van Rooyen, je zegt:
  In NL zijn er 80 patiënten, enkel en alleen aan het griep virus overleden, op een bevolking van 17 miljoen.
  Dat zou heel goed kunnen. Griep is inderdaad en gelukkig niet altijd dodelijk.

  Het aantal geregistreerde doden als gevolg van civid19 bedraagt in Nederland nu ruim 6000.
  Het getal van de oversterfte in de eerste elf weken van de pandemie bedraagt ruim 10.000
  (oversterfte is het aantal mensen dat er meer sterven dan op basis van ene langjarig gemiddelde in dezelfde periode van het jaar.)

  Maar Jules, wanneer jij en je geloofsgenoten , net als de presidenten Trump en Bolsanoro”, er van overtuigd zijn dat alle berichten over covid19 doden EEN GROTE WERELDWIJDE VOLKSVERLAKKERIJ is, dan kan ik je alleen maar zeggen, geniet er van en ik hoop oprecht dat het virus jouw deur en die van je dierbaren voorbij gaat.

  1. Ja, beste Theo, in NL sterven ongeveer 3000 mensen per week ; over 11 weken is dat 33.000 overledenen. De oversterfte zegt niet zoveel, want daarna komt er een periode van onder sterfte. Pas aan het eind van het jaar kan de echte balans worden opgemaakt. De 6000 geregistreerde griep overledenen zijn met de griep overleden, niet door de griep. In België werd zelfs een verongelukte motorrijder als griep dode geregistreerd. In sommige VS/NY ziekenhuizen gebeurde in de eerste maanden hetzelfde valse beeld, de directies werden zelfs betaald voor iedere griep dode. Ik hoop dat U het YouTube filmpje met de arts psychiater tijdens de Malieveld manifestatie hebt beluisterd en gezien. Dat was fantastisch, een buitengewoon moedige vrouwelijke arts, en voorts al die jonge mensen die het bedrog door hebben. Het systeem kan dit niet winnen. En in Berlijn was de anti-griep maatregelen manifestatie nog vele vele vele malen groter, zie hierboven.

   1. Jules, ik ken de situatie in Belgie niet in detail.
    Ik weet zeker dat er in nederlan mensen direct en/of indirect aan covid19 zijn overleden maar die niet getste zij en dus NIET als Covid19 dode zijn gereistreed.
    Maar als zou de oversterfte in Nederland in dit jaar significant hoegr liggen dan in andere jaren, dan nog zul jij dat als een griepje afdoen.

    De beelden van de massa graven in Brazilies zijn in jouw ogen ook vrijmetselaars propagandan en in werkelijkheid kuolen waar in doeken gewikkelde etalage poppen in zijn verborgen.

   2. Jules, u speelt een beetje met cijfers en getallen. Welnu, in België zijn tot op dit ogenblik sedert maart 2020 ongeveer 10.000 mensen gestorven door het virus. Dat staat intussen wetenschappelijk vast. Maar uiteindelijk is deze redenering volledig naast de kwestie. Elke mens die door dit virus sterft, is er één te veel, tenminste wanneer u aanneemt dat mensen als persoon belangrijk zijn. Uw fantasie dat directies betaald werden om van een dode een coronadode te maken, staaft u met geen enkel bewijs. Uw uitlating is dan ook totaal ongeloofwaardig.
    Tot nader bericht is -gelukkig voor u- negationisme i.v.m. corona niet strafbaar. Wat kan mij dat schelen dat u beweert dat er gemanipuleerd wordt, dat corona een complot is of een uitvinding van de satan. Dat interesseert mij geen bal.
    Wat mij wel bezighoudt is dat het virus zich over de hele platte (!) wereldbol verspreidt. Dat mensen sterven door het egoïsme dat u en uw kompanen ten toon spreiden.
    Het minste wat de gemeenschap van u, de negationisten, mag verwachten is dat u eerbied hebt voor het leven van de anderen en dat u de maatregelen volgt om anderen niet te besmetten. Dat u er zelf aan ten onder kunt gaan, dat is uw eigen keuze en daar lig ik da ook niet van wakker

  2. “wanneer jij en je geloofsgenoten , net als de presidenten Trump en Bolsanoro”, er van overtuigd zijn dat alle berichten over covid19 doden EEN GROTE WERELDWIJDE VOLKSVERLAKKERIJ is, dan kan ik je alleen maar zeggen, geniet er van en ik hoop oprecht dat het virus jouw deur en die van je dierbaren voorbij gaat.”
   Dat laatste lees ik wel vaker. Het heeft niet veel met een discussie te maken, maar wordt gebruikt om op een dwingende manier de discussie naar de hand te zetten. Je hebt blijkbaar geen argumenten meer en gaat op de emotionele toer. Jammer.

   1. Raphaël, je zegt: Dat laatste lees ik wel vaker. Het heeft niet veel met een discussie te maken, maar wordt gebruikt om op een dwingende manier de discussie naar de hand te zetten. Je hebt blijkbaar geen argumenten meer en gaat op de emotionele toer. Jammer.

    Ik heb nog heel veel argumenten, maar wanneer keiharde feiten een en ander maal ontkent worden, wat heeft een verder discussie dan nog voor zin?
    Dan kan ik mijn gesprekspartner toch niet beter dan het allerbeste wensen en hem rustig in zijn waan laten.

    Jules en zijn geestverwanten, zijn er kennelijk helemaal zeker van dat covid19 een verzinsel is, en dat er absoluut niets aan de hand is.
    Nou we leven in een vrij land en iedereen mag dat vinden, maar ik hoop wel dat hij en zijn geloofsgenoten tenminste anderhalve meter uit de buurt van mij en ieder ander die hun mening niet deelt blijft.

    1. Maar nu wat anders.
     Raphaël, wat betekend God geneest, en de engel die bovendien onze gids bij uitstek is, jij hebt me geadviseerd om het op te brengen om 17 minuten naar je geestverwanten op het Malieveld te luisteren.

     Dat heb ik gedaan.
     Ik hoorde een zich psycholoog noemende vrouw een aantal dingen zeggen die bij mij wat vragen oproepen.
     Wanneer ik die vragen stel, zou jij of een van je geestverwanten mij daar dan antwoord op kunnen geven?

     Ik weet dat een gek meer kan vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden, maar ik schat in dat er zijn op dit forum meer dan 10 mensen het roerend eens met de stelling dat covid19 een griepje is. Iets waar ik uit eigen waarneming en uit publikaties moeilijk in kan geloven, zoals je gemerkt zult hebben.

     1. Je spreekt mij teveel in vaagheden, beste Theo Janssen: “en je geestverwanten”, bijvoorbeeld, duwt me in een vak. Wees dus duidelijker en vergeet groepsidentificatie of anderszins graag.
      verder:
      Ik denk ook dat de (jaarlijkse) griep op e.e.o. manier versterkt is. Te denken is aan vervuiling – in welke vorm dan ook – en/of een combinatie ‘virus’ (want zoals je kunt weten zijn virussen wetenschappelijk niet aangetoond, vandaar ‘virus’) en een (ander) pathogeen zoals een e.o.a. stam van de chlamydia bacterie, bijvoorbeeld. We zijn nog aan het onderzoeken.

      Maar, één ding zou iemand zich kunnen beseffen: de media zijn onbetrouwbaar gebleken in vele opzichten. Zouden we ze nu wel kunnen vertrouwen? Nee. Wie niet betrouwbaar is in het kleine, die kun je het grotere beter ook niet laten beheren.

      Dus: alles wat men weet via ‘de media’ kan men als onbetrouwbaar kunnen beschouwen. Wie soms jokt, is eigenlijk nooit meer te geloven, want je kunt moeilijk elke uitspraak controleren.

      Maar, als je een vraag hebt, dank kun je die rustig stellen. Eén tegelijkertijd, graag. Ik kan niet twee dingen tegelijkertijd doen.

   2. En, mocht iemand dokters willen horen die nog vrijuit durven spreken, luister en kijk eens naar deze artsen. Misschien gaat iemand begrijpen dat e.e.a. nogal ‘politiek’ geladen is. Eenvoudig gezegd: er klopt iets niet. Er is iets héél ernstig aan de hand. En dat is niet meteen een ziekte, misschien. Het is wellicht de behandeling? Een behandeling die tegengehouden wordt door niet-dokters? Raar hè? Niet-dokters spelen voor dokter en schrijven dokters de wet voor? Nét zoals niet-priesters de kerk de les gaan lezen als men ze verplicht rare maatregelen te nemen?

    Kom nou. Laat de mensen met rust en maak ze niet belachelijk. Politici zijn ook maar mensen hoor. Ook al krijgen ze veel geld en macht en zijn wellicht gelieerd aan clubs die niet meteen het geluk van het volk nastreven, het blijven gewone mensen.
    En daarom zouden ze zich niet met gezondheid bezig moeten houden anders dan luisteren naar dokters, voedingsexperts, en andere deskundigen die de politici haarfijn uit kunnen leggen waarom bepaalde dingen ongezond zijn en wat juist wél gezond is en dan vervolgens met deze kennis politiek maken.

    Dus: vergif de wereld uit, eten niet meer als industrie zien, genen-manipulatie verbieden, vergif verbieden, luchtverontreiniging, waterverontreiniging, geluidsverontreiniging verbieden, enzovoorts.
    Ze zouden gezondheid en het geluk van een ieder na moeten streven als ze welwillende goede mensen zouden zijn. En zolang ze voor het geld en de macht gaan is het zaak ze nooit (NOOIT) met belangrijke onderwerpen te laten bemoeien. Dus niet bemoeien met zaken waar ze geen verstand van hebben. Kijk:
    https://off-guardian.org/2020/08/03/americas-frontline-doctors-website-removed-after-viral-video-censored/

 32. @Theo Janssen,
  Vragen staat te allen tijde vrij.
  Het is prettig om Uw achtergrond te kennen, Jammer genoeg heb ik nul ervaring in het schippersleven.
  Als ik het goed tussen de regels doorkijk, zat Uw vader met massagoederen op de binnenvaart.
  Dan moet U ook de familie van de vrouw van mijn overleden broer kennen. Zij noemde zich toen Boelsma.
  Ik kan Uw verhalen van de binnenschippers inderdaad bevestigen. U overdrijft niet en U houdt zich aan de pure waarheid zoals U die beleefd hebt. Kortom: welkom op deze site.

  Verder is het prettig voor U, om te weten dat op deze site echte bollebozen zijn (= mensen die veel weten). Maar deze site wordt ook geïnfiltreerd door mensen met boze bedoelingen. Wie dat zijn, komt U vanzelf achter.

  1. P.Derks, de naam Boelsma zegt mij zo niets. Het doet vermoeden dat die familie uit Friesland komt en wij komen uit het Gelderse rivieren gebied langs Rijn en Waal, ten oosten van de lijn Arnhem Nijmegen. Maar wanneer je een scheepsnaam hebt dan is de kans op herkenning in elk geval groter. Schippers (her)kennen de schepen veel beter/sneller dan dat ze schippers kennen.

   Ik ben blij met je opmerking vragen staat te allen tijde vrij.
   Want er is iets waar ik mij al heel lang over verwonder en nooit antwoord op heb gekregen.
   Je zegt van jezelf een conservatieve gelovige te zijn.
   Voor mij betekend dat, dat je graag zou willen dat alles binnen de RKK nog was zoals het was in de tijd voor het Tweede Vaticaanse concilie.
   Jouw uitgesproken voorliefde voor de liturgie uit die jaren bevestigd dat beeld.

   Mocht dit anders zijn, dan kun je de rest van deze bijdrage ter kennisneming lezen.
   Wanneer mijn indruk van jouw Kerkbeeld echter klopt dan hoop ik dat je me duidelijk kunt maken waarom het anders is dan ik denk.

   Wanneer ik uit de tijd vóór Vat II en als gevolg van het toenmalige kerkbeeld twee dingen mag noemen die muurvast verankerd waren in de Leer dan was dat (volgens mij) wel.
   1) De paus van Rome is gekozen op inspiratie van de Heilige Geest, is de Plaatsbekleder van Christus op aarde en wordt aangesproken met “Zijne Heiligheid”.
   2) “Wat wij moeten geloven leert ons onze moeder de Heilige Kerk”.

   Wat ik me nu afvraag is: Hoe kan het dat mensen met heimwee naar deze strikte uitleg van de Leer, nu, evenals jij Paus Franciscus sowieso niet erkennen, en velen die de traditie aanhangen zelfs alle Pausen na Pius XII niet. Terwijl het toch ook en vooral volgens jullie, de Kerk is die ons leert wat wij moeten geloven?
   Alle concilie vaders van het Tweede Vatikaanse Concilie waren prelaten die volgens de oude (dus juiste) regels waren opgeleid en opgegroeid. Deze prelaten hebben gezamenlijk besloten tot de (uiterlijke) veranderingen ten opzichte van de tijd daarvoor. “Wat wij moeten geloven leert ons onze moeder de Heilige Kerk”. En de kerk was zeker in die tijd de Kerk van de hoge prelaten dat wil zeggen de Concilievaders.

   Geboren in 1951 is het toch de Kerk van na Vat II waarin ik ben opgegroeid. Is dát de Kerk waaraan ik vol overtuiging, gedurende tientallen jaren vele uren heb gespendeerd, is dát de Kerk waarin ik me thuisvoel en is dát de Kerk die mij lief is. En het is ook de Kerk die, door de kracht van de Heilige Geest, volgens eeuwen oude riten en volkomen legitiem, thans wordt geleid door Paus Franciscus.

   Dat mensen in het verleden, en ook nu, afscheid nemen van de Geloofsgemeenschap waarin zij zich niet meer thuisvoelen kan ik wel goed begrijpen.
   Wat ik niet kan begrijpen is; waarom mensen inmiddels bijna zestig jaar leven en werken in een gemeenschap die het volgens jou/ jullie helemaal bij het verkeerde eind heeft.
   Hoe kun je, volgens de standaarden van voor Vat II leven in een gemeenschap die in jullie ogen geleid wordt door een valse profeet?
   En dat, terwijl er in Econe een gemeenschap is gesticht die volgens als ik de mensen uit de traditie mag geloven de enige Leer en Geloof verkondigd.
   P.Derks begrijp me goed, ik ben blij met iedereen die met mij het leven in onze kerkgemeenschap wil delen. Maar wanneer ik teksten van zich Priesters als Vigano, Schneider en Mennen s.s.t.t. en nog zo wat geestelijken lees dan denk ik wel eens , Geloof, Hoop en Liefde, en deze laatste is de grootste..afwezige.
   GRTZ Theo Janssen

   1. Theo, van de mensen die u opnoemt, had ik ooit het (on)geluk kennis te maken met pastoor Mennen uit noord Brabant. Ik ontmoette hem in een buitenlandse Benedictijnerabdij en hebben een paar uur van gedachten gewisseld. Alhoewel, ‘van gedachten wisselen’ is veel te hoog gegrepen en misplaatst. Ik moet toegeven dat ik in mijn lange leven zelden iemand ontmoet heb die zo fundamentalistisch, legalistisch en onverzoenlijk in het leven staat als Cor Mennen. Barmhartigheid en liefde voor de naaste staan gewoon niet in zijn woordenboek. Als dit de mensen zijn die het Christelijk geloof moeten verkondigen is het erg, zeer erg gesteld met onze samenleving. Zeer hartelijk!

    1. Staf, het is heel triest dat deze priester ooit door Mgr ter Schure is aangesteld als docent moraaltheologie bij de Priesteropleiding in Den Bosch. Van Mgr ter Schure was dat overigens te verwachten. In al de jaren dat Mennen op het St Janscentrum zijn gang kon gaan, heeft hij heel wat aankomende priester ge- of beter gezegd misvormt. Daar plukken we inmiddels overal de wrange vruchten van.
     Dat Mgr Hurkmans bij zijn aantreden, hem niet onmiddellijk buiten de deur gezet heeft, en jarenlang door Mennen is tegengewerkt, heeft deze bisschop met zijn gezondheid moeten bekopen
     waardoor hij vroegtijdig moest terugtreden.
     Enkelen hoopten en velen in het Bossche Bisdom vreesden dat hulpbisschop Mutsaerts hem op zou volgen. Gelukkig heeft Gods Geest de Paus anders ingegeven en is Mgr. de Korte onze Bisschop geworden.
     Cor Mennen heeft jaren een eigen site gehad waarop hij “Vrijmoedige commentaren” gaf waar, zoals te verwachten was, de honden geen brood van lusten maar waar een bepaalde groep Rooms Katholieken van smulden.
     Toen de benoeming van Mgr de Korte bekend werd heeft Cor Mennen zijn mening over zijn nieuwe bisschop, zoals te verwachten was, in een ongezouten column aan ons medegedeeld.
     Dat deed hij trouwens ook op de dag de Mgr. Bluyssen werd uitgevaren en bijgezet. Zelfs op die gedenkwaardige dag kon hij het niet nalaten om de bisschop door wiens handen hij de priesterwijding heeft gekregen een trap na te geven. (Overigens waren dat ook de Bisschoppelijke handen door welke ik op 2 februari 1963 het Heilig Vormsel mocht ontvangen).

     Mgr. De Korte wist echter wat voor vlees hij in de kuip hat en heeft Cor Mennen binnen de kortste keren ontheven van als zijn functies, inclusief die van Pastoor in Oss.
     Cor Mennen heeft zich daarop verbonden aan, en teruggetrokken op, het hoofdkwartier van Civitas Christiana. Soort zoekt soort en het vindt zich altijd.

     Volgens mij heeft hij op last van de Bisschop ook zijn site met “Vrijmoedige commentaren” moeten stoppen. Nu loost hij zijn onverdraagzame ideeën en bagger van geloofsgenoten via deze site.

     https://fortesinfide.nl/ (pas wel op de teksten kunnen misselijkheid en walging opwekken)

     1. Dag Theo, Goed weer iets van u te lezen. Ik heb het allemaal van nabij gevolgd. Toen ik Cor Mennen ontmoette in die buitenlandse abdij werd hij geflankeerd door Mutsaerts. Ik heb gelezen hoe Cor Mennen bloeiende katholieke gemeenschappen naar de duivel heeft geholpen. Mennen was de man die ook de prachtige liederen van Oosterhuis naar de verdoemenis heeft geholpen en verboden heeft om ze nog langer in de liturgie te gebruiken. Die ‘vrijmoedige commentaren’ van Mennen waren inderdaad vrijmoedig, maar vooral steriel en afstotend. Dat Mennen kerkjurist was (is), maakte hem nog enger van geest. Hopelijk is intussen de rust in bisdom Den Bosch wat weergekeerd. Gelukkig voor ons kunnen wij in Vlaanderen in een vrijere kerk leven, waar echt rekening gehouden wordt met ‘ de vrijheid van de kinderen Gods’. Ik volg ook van ver wat bisschop De korte doet in zijn bisdom. Op die manier krijgt een mens hoop dat het toch nog allemaal goed komt.

      1. Staf, zoals velen krijg ik deze dagen de beelden van Beiroet en Hiroshima niet echt van mijn netvlies.
       Je zegt: Hopelijk is intussen de rust in bisdom Den Bosch wat weergekeerd.
       Welnu zoals in Beiroet en Hiroshima is het nu inderdaad rustig. Zie je ook weer hoopgevende dingen gebeuren.
       Maar de aangerichte schade zal ook hier nog tientallen jaren,cq enkel generaties duren voor deze overwonnen is.

 33. @Jules van Rooyen,
  U heeft natuurlijk gelijk: pas als de ondersterfte bekend is, kunnen het aantal covid – doden berekend worden. Ik verwacht dat dat pas begin 2021 (dus iets later dan door U gemeld) bekend zal worden.
  Een goede kennis van mij heeft ’n hoge functie van het CBS, waardoor wij snel zullen weten of er met de cijfers gegoocheld is.

  Overigens: een familielid die arts is en verbonden met verpleeghuizen, bevestigt het verhaal van Maurice de Hond: álle(!) covid – doden kwamen door het ventilatiesysteem, welke geen verse lucht aanzoog maar alleen de binnenlucht rondpompte. (Mij is niet bekend of zij al of niet ook aan ándere zware ziektes leden.)

 34. Holocaust wordt ontkend, klimaatverandering wordt ontkend, seksueel misbuik in katholieke ‘sektes’ wordt ontkend, covid-19 wordt ontkend. Toch opvallend dat de ontkenningen altijd uit dezelfde hoek komen.

 35. @Theo Janssen,
  Dat ‘paus’ Franciscus legitiem zou zijn gekozen, is op deze site al vaker bij diverse onderwerpen besproken.

  Met betrekking tot het Petrusambt (munus petrinum), heeft Christus zelf zich in feite verbonden aan de officiële daden van de Roomse Paus en diens woorden. Hij heeft dus gewild als God, om niet te handelen indien de Roomse Paus Hem dit niet toestaat, en om te handelen wanneer de Roomse Paus Hem toestaat dit te doen.
  Want een man zijn verkiezing of acclamatie tot Paus aanvaardt, verleent Christus aan die man het ambt en de gave van de genade (munus) die Hij aan Sint Petrus gaf, en die doorgegeven moet worden aan de bisschoppen van Rome tot het einde der tijden.
  De Kerk, in haar wijsheid, heeft dit ambt en deze gave van genade met het enige Latijnse woord aangeduid, dat zowel ambt als gave betekent: “munus.”

  Benedictus heeft herhaalde keren benadrukt dat hij vrijwillig aftrad, dat zij aftreden geldig is enz… maar verandert niets aan het feit dat hij GÉÉN afstand deed van de Munus. Benedictus deed in zijn toespraak op 11 februari, en op 28 februari 2013 afstand van het “ministerium” of de uitoefening van het ambt, maar niet van de munus of het ambt zelf.

  Vandaar dat hij ook verder als “Zijne Heiligheid” wilde aangesproken worden, witte gewaden, het Pauselijk pectoraalkruis enz wilde blijven dragen, en het Pauselijk wapenschild wilde blijven gebruiken.

  1. P.Derks je bedoeld te zeggen Paus Franciscus is slechts een zetbaas van Bendictus XVI.
   Prima dat is me duidelijk.

   Maar dan vraag ik me wel af of er in jouw en Gods ogen, een nieuw conclaaf moet komen om een echte Paus te kiezen Of verliest Paus Franciscus dan zijn valsheid en wordt (in jouw ogen) een echte profeet?

   Overigens kijk ik uit naar de antworoden op mijn andere meer principiele vragen die ik je hen voogelegd.
   Tenslotte hebben zes Pausen waaronder drie heilig verklaarde, de documneten van het Tweede Vaticaanse concilie tot de Leer der RKK verklaard, Inclusief de Novus Ordo Mis.

 36. inzake pastoor Cor Mennen:
  Deze pastoor is eerlijk en duidelijk. Tegelijkertijd zegt hij de zonden af te wijzen, maar niét de zondaar af te wijzen.
  Dit geldt ook voor de homo’s.
  Wat is daaraan verkeerd?

  Wij zijn allemaal zondaars, maar … letterlijk niémand wordt afgewezen.
  Nóg sterker:
  Als wij God opnieuw gekruisigd hebben door zonden (welke wij kunnen begaan door iets te zeggen/iets te denken/iets te doen/iets niét te doen) dan worden wij allemaal uitgenodigd om te biechten.
  Als iemand géén spijt heeft, dan is dat jammer voor de verstandhouding tussen betreffende zondaar en God én is een biecht niet van toepassing.

  1. Derks, ik weet niet of u Cor Mennen persoonlijk kent, het interesseert mij verder ook niet. Wat ik wel weet is dat u hier een karikatuur maakt van de man die zoveel kapot gemaakt heeft in het bisdom den Bosch. Dat u de man beschouwt als bijna heilig (zo blijkt toch uit uw schrijven) is uw verantwoordelijkheid. Ik ben een heel andere opvatting toegedaan. Maar ik begrijp dat hij in uw kraam past.

 37. Theo Janssen,
  Niemand is zetbaas.
  Het is volledig onbekend wát zich precies heeft afgespeeld in het Vaticaan.
  Wél is duidelijk dat paus Benedictus de numus niet heeft teruggegeven.
  Dit houdt vele dingen in: als een ánder dan Benedictus zich uitgeeft voor paus, dan liegt ie (= bewust, dus willens en wetens niet de waarheid vertellen).

  1. het sterke woord van Derks: ‘hij liegt’. Schitterend toch hoe de man steeds in hetzelfde scheldwoord vervalt.

 38. @Theo Janssen,
  Of een en ander gevolgen heeft of moet hebben inzake Uw geloofsleven, dat is geheel Úw zaak.
  Ú (en niémand anders) moet zich straks voor God verantwoorden inzake het door U gevoerde leven.

  Overigens; het woord ‘godsdienst’ betekent: op welke manier probeert iemand God te dienen.

  1. P.Derks je zegt:
   Of een en ander gevolgen heeft of moet hebben inzake Uw geloofsleven, dat is geheel Úw zaak.
   Ú (en niémand anders) moet zich straks voor God verantwoorden inzake het door U gevoerde leven.

   Overigens; het woord ‘godsdienst’ betekent: op welke manier probeert iemand God te dienen.

   Mag ik vragen waarop deze opmerking betrekking heeft??

 39. @Theo Janssen,
  Die opmerking heeft betrekking op het volgende gezegde van U op 7 augustus 2020 om 14:17 uur:

  Geboren in 1951 is het toch de Kerk van na Vat II waarin ik ben opgegroeid. Is dát de Kerk waaraan ik vol overtuiging, gedurende tientallen jaren vele uren heb gespendeerd, is dát de Kerk waarin ik me thuisvoel en is dát de Kerk die mij lief is. En het is ook de Kerk die, door de kracht van de Heilige Geest, volgens eeuwen oude riten en volkomen legitiem, thans wordt geleid door Paus Franciscus.

 40. P.Derks, dat brengt me toch bij een volgende vraag.,

  Waarom denk jij dat Jezus voor zijn terugkeer naar de Vader, ons een kerk heeft nagelaten?
  -Ter meedere eer en Glorie van God, dus na zijn Hemelvaart in feiet ook van zichzelf?
  Of
  -Als een trouwe steun en hulp op onze perlgrimstocht door het aardse leven?
  Ik denk het laatste .

 41. Heren,
  Zouden we terug kunnen keren naar het onderwerp?
  “Het is in dit kader hallucinant, hoe men de bevolking van de vrije wereld op slechts enkele maanden tijd heeft gereduceerd tot een gewillige kudde, die zich, voor een ziekte met een globaal sterftecijfer van minder dan 1%, zonder significant protest naar de sociaal-economische slachtbank laat brengen. “, lijkt mij meer het onderwerp dan of de paus nu wel of niet legaal op zijn zetel zit.
  Ook het gepraat over anderen die er niet bij zijn lijkt mij ongewenst.

  Dus zullen we ons (weer) richten op het hoe en waarom de bevolking zich op een perverse manier ‘laat’ manipuleren? Iets met de ‘media’? Met machtspolitiek? NWO? Rijke lieden die de aarde op willen kopen en nu hun wil ook nog eens aan de bevolking gaan opleggen? Omdat ze zo rijk zijn?
  Hoe houden we de wil van de 1% rijksten buiten de deur?
  En laten we niet meer op de persoon spelen a.u.b? Geef liever argumenten één voor één. En bestrijd argumenten met betere argumenten. Graag?

  1. Raphaël,
   U heeft gelijk.
   In het begin van de ‘pandemie’ werd verteld hoeveel doden door die ‘pandemie waren;
   Toen er géén doden meer te betreuren waren, werd verteld hoeveel ziekenhuisopnames er waren;
   Toen er geen ziekenhuisopnames waren, werd verteld hoeveel besmettingen er waren.

   En steeds stond de televisie + kranten vol om de mensen maar bang te maken en/of bang te houden.
   En tja, de mensen zijn die bangmakerij poepie-zat. Wij zijn geen kleine kinderen!
   Vooral daar die ‘pandemie’ slechts gevaarlijk is voor mensen die tóch al spoedig dood zouden gaan.

 42. Ik kreeg net een bericht onder ogen van en zeevarende. Zit al vier manden vast op zijn schip en mag het land niet uit en de aflossing mag er niet in.
  Zij zouden graag een mondkapje aan hun gezicht lijmen wanneer ze daardoor het land uit zouden mogen.
  Hebben julie vanavond die verpleegkundige gezien die waarschuwt dat zij en haar collega’s nog niet zijn hersteld van de topsport die ze maanden hebben moeten bedrijven?
  Fysiek maar vooral mentaal. Mensen die onder hun handen en ogen stierven in enzaamheid en waarbij ze ook zelf geen troost konden bieden omdat de kans op besmetting levensgroot en accuut was.

  Iedereen die klaagt over de “beperkingen waar wij hier in Nederland aan zijn ONDERWORPEN, moet zich gewoon effe helemaal doodschamen!.

  1. Beste Theo,
   Uw laatste zin vind ik bijzonder interessant vanwege deze twee woorden:

   (1) KLAGEN
   (2) DOODSCHAMEN

   (1) KLAGEN:
   Klagen is naar mijn gevoel één van de hoofdredenen waarom het zo slecht gaat in de wereld. Zoveel tijdverlies, zonder vergeving!
   Geklaag, dikwijls om futiliteiten, vind je niet alleen binnen het gezin, maar ook op wereldvlak. Denk maar aan bewegingen als MeToo etc.
   Geklaag is uiteraard nooit zonder reden. Een verkrachting is gruwelijk. Dat weet elke normale mens. Maar de énige Christelijke houding hieromtrent is de aanranding niet te zien als een duivelse daad, maar als een daad gepleegd door afwezigheid van menselijk bewustzijn.
   Dat is wat Jezus bedoelde met ”Vergeef hen want ze weten niet wat ze doen”
   Omdat ze (zich niet bewust zijnde) zich verlaagd hebben tot het niveau van een dier, zijn ze niet meer menselijk. Heb daarom medelijden met hen en vergeef, hoe afschuwelijk het ”ongeluk’ ook was. Wie dát kan, zónder te streven naar schadevergoedingen is heilig en heeft een Christen-hart, zoals het hoort. Bovendien wordt je nog beloond ook, omdat je op deze manier er geen trauma aan overhoudt.

   Maar wat zien wij tegenwoordig? Een nog nooit eerder geziene slachtoffercultus. De daders worden gezien als de DUIVEL in eigen persoon, en de “slachtoffers” als NIEUWE HELDEN. Echter, dat zijn ze helaas niet, want iedereen weet dat met deze nieuwe cultus alleen maar haat en verdeeldheid gezaaid wordt.

   (2) DOODSCHAMEN
   ,Akkoord dat “klagenden” zich zouden moeten schamen.

   Zij die zich schamen doen wat God vraagt.
   Laat ons daarom eens stilstaan bij de (voor de media niet-zichtbare) ARTSEN (PSYCHIATERS ed.), wereldwijd, die zich schamen, niet omdat de maatregelen niet ver genoeg gaan, maar WEL om de Covid19-WAANZIN. Zij klagen niet. Zij protesteren, OMDAT ze zich schamen !!

   (zie bovenstaand youtube-filmpje van Raphaël, op 5 augustus 2020 om 23:48)

   Natuurlijk is men geneigd te zeggen dat dit slechts de “minderheid” is van artsen. Zo lijkt het inderdaad. Logisch ook, want voor overheden en media zijn ze niet gewenst. Maar mijn persoonlijke overtuiging is dat het om minstens 50% van de artsen moet gaan, wereldwijd. Wie voor geneeskunde kiest is waarschijnlijk (meer dan een viroloog) erg begaan met mensen. Als de preventiemaatregelen te ver gaan en onmenselijk worden, dan zeggen zij: Stop, hier klopt iets niet meer !!

   Arme (derde wereld) gezinnen opgesloten houden in hutten, en mensen (kinderen) de toegang weigeren tot hun eigen (stervende) ouders is niet menselijk. Is dit onze ware aard als mens? Zijn wij zo ON-MENSELIJK? Neen dat kan niet. Mijn geloof in God is mijn geloof in menselijkheid. Zonder geloof in menselijkheid is het geloof in God niets waard.

 43. @Theo Janssen,
  Tja, daar vraag je me wat.
  Jezus was als Méns (dus met een beperkte levensduur) op aarde + Hij wist dat de Joodse leiders alles deden om Hem te kunnen doden. Gevolg: Hij zou niet lang hier op aarde zijn.
  Maar God wil álle mensen redden (lees: alle mensen van goede wil). Daarom moet Zijn Reddingswerk voortgezet worden, totdat er niemand meer is die gered wil worden.

 44. Al bladerend door dit voortreffelijke forum, waar de vonken zelfs overdag vanaf vliegen, kom ik tot mijn verbazing warempel nog authentieke adepten van Mgr. Bluyssen c.s. tegen. Het is nog nét niet Edward Schillebeeckx zelf die vanuit zijn graf met de aftandse Nieuwe Katechismus zwaait, in een ultieme poging om de vrijwel uitgestorven Acht-Mei-generatie met zijn heilloos gezever nieuw leven in te blazen. AMAZING! Voorzover niet zelf uitgetreden, staan hun kloosters leeg en zijn hun priesteropleidingen al jaren geleden opgedoekt. Soort zoekt soort inderdaad, al wordt de spoeling in deze zwaar vergrijsde hoek wel héél erg dun. Als dát de lijn van Mgr De Korte is, ja dan kan hij – als het even meezit – wellicht zelf nog de laatste kaars in zijn bisdom uitblazen.

  Neenee, ik ben heus geen sedevacantist of iets van dien aard, maar het is zeker niet het àl te humanistische genre van Oosterhuis en zijn bondgenoten dat de Kerk kon redden, integendeel. Zij hebben de heilige Kerk van binnenuit uitgehold, haar sacraliteit ontwijd en de verticale kruisbalk die ons met de hemel verbindt, gesloopt. Mercy without justice, heet dat tegenwoordig. Hun credo: “a God without wrath brought men without sin into a Kingdom without judgment through the ministrations of a Christ without a cross”.

  De brokstukken van deze nefaste onzin-theologie uit de zestiger jaren zien we tegenwoordig alom om ons heen. Jesus Christ superstar is passé, zo is het geloof in de opgestane Heer (toch Edward?). Godzijdank zijn er nog priesters als Mennen en bisschoppen als Rob Mutsaerts, die net als Mgr Léonard jonge mensen weten te boeien en WEL durven zeggen waar het op staat. Maar dat mag tegenwoordig niet meer, da’s niet lief, niet inclusief genoeg. Het doet me denken aan de pater op leeftijd die warempel tijdens de nachtmis met Kerst uitbraakte: “het doet er niet toe of je in Jezus gelooft, als je er maar bent.” En och, wat vonden de mensen dat fijn! Maar of hun zielenheil daar iets mee opschiet?

  Tot slot een sublieme preek van pater Henri Boulad, naar aanleiding van de brand in de Notre Dame verleden jaar. L’Eglise renaîtra autrement… Merci Seigneur!
  https://www.youtube.com/watch?v=y1FO7aAZVAs

  1. @Paul,
   Bovendien is de kerk geen schouwburg, waar iedereen van elk gezindte van harte welkom is.
   Iedereen die begeleid wil worden door ons aller Moeder Maria + geréd wil worden door Jezus, is welkom.

   Ieder die ’n biertje wil drinken, is 100% vrij om naar ’n café te gaan.

   1. Wel derks, ik denk dat ik met Maria ergens een biertje ga drinken. We zullen het dan samen hebben over de onverdraagzaamheid van een aantal fundamentlisten, die bijna denken zelf de Zoon van God te zijn. En als ge u fatsoenlijk en beleefd gedraagt, moogt ge meedoen. ik zal voor u een trippele trappist bestellen van de abdij van westmalle

  2. Paul schreef: “Het is nog nét niet Edward Schillebeeckx zelf die vanuit zijn graf met de aftandse Nieuwe Katechismus zwaait, in een ultieme poging om de vrijwel uitgestorven Acht-Mei-generatie met zijn heilloos gezever nieuw leven in te blazen.”

   Ze laten nog van zich horen, de soixante-huitards. En hier op dit forum schrijven ze op een dergelijke agressieve toon dat men nog zou gaan denken dat zij zich nog in de jaren zestig wanen te leven. Het is een potsierlijk zicht, en ik kan mij de hilariteit indenken die zou teweeggebracht worden indien deze figuren geconfronteerd zouden worden met de internetlegers van katholieke twintigers op het anglofoon internet.

  3. Beste paul
   De kerken lopen leeg. Na VC2 is de kerk ondanks progressieve intenties alsnog te ver achtergebleven en kon zij een snelle gemoderniseerde maatschappij niet bijbenen. Wat mij hier op dit forum opvalt en vooral stoort is dat net diegenen die tegen elke vorm van modernisme zijn, altijd en overal de schuld van deze kerkelijke “exodus” bij iedereen behalve zichzelf leggen.

   Laat nu net, beste Paul één van uw coryfeeën Mgr Leonard het nog levende bewijs zijn van een ferme boost van die dramatische leegloop. Vooral zijn controversiële uitspraken over homoseksualiteit, en “aids als een soort ‘immanente gerechtigheid’”, waren net een toonvoorbeeld van een kerkleider die perfect zou passen in uw dogmatische visie, maar die totaal niet mee was met zijn tijd. Hij wist de jongeren zo fel te ‘boeien’ dat ze (samen met veel ouderen) definitief het kerkportaal dichttrokken.

   Voor VC2 was het ook niet alles: Mijn grootvader zaliger vertelde me vroeger met een verbitterende toon hoe de Kerk hem en zijn gezin immer ‘klein’ heeft gehouden. Dat je als jonge knaap dagelijks een rozenhoedje moest bidden in de mis en het lof, volgens de oude Latijnse ritus, luisterend naar een mummelden pastoor, hij zelf totaal niet beseffende waar het overging. We waren een kudde schapen. Later werd zijn gezin onder druk gezet door een dreigende pastoor die nog eens duidelijk kwam maken wat men verstond onder onkuisheid en zoveel ander zonden.
   Nu nog altijd trouwens: zie ff
   https://cruxavespesunica.org/2020/05/10/catechese-door-pater-de-clercq-over-de-7-hoofdzonden-5-onkuisheid/
   U mag dan wel geen sedevacantist zijn maar pleit u dan voor de terugkeer van de Mechelse Catechismus? (laatste druk 1954) Gaan we jonge mensen 200 jaar terug katapulteren in de tijd? Bent u er al uit of u dan de evolutietheorie zal doceren? Gaat u jongeren terug opzadelen met hel, hemel, engelen en duivels? Met de erfzonden? Geen seks voor het huwelijk? De bloemen en bijen? Hoe gaat u homoseksuele jongeren benaderen, nu dit algemeen aanvaard is? Toch niet meer met de visie zoals in dit filmpje van uw andere hogepriester Mennen? zie

   https://www.youtube.com/watch?v=m3kZgrjmwlU

   Wat vindt u het meest humane beste Paul: medemensen (LBTG) die zeggen ‘ wij zijn zo en wij eisen dat op”. Of de Eerwaarde Heer Mennen die zegt: “mijn geloof bepaalt hoe u moet zijn”? (basta!).
   Is dat laatste geen vorm van hedendaagse slavernij? Heeft ooit iemand deze “wijze” man verteld over de gulden regel: “doet niet bij een ander wat gij zelf niet wilt?

   U wenst toch geen jongeren meer te ontwikkelen die totaal vervreemd gaan geraken van de voornaamste sociale, wetenschappelijke evoluties en humane verworvenheden in de hedendaagse maatschappij en dat enkel en alleen omdat u smacht naar een preconciliaire tijdperk van een eeuw geleden?
   Mag ik u een tip geven: laat kinderen vooral leren dat er verschillende religies zijn, laat ze voor zichzelf vaststellen dat die niet altijd door één deur kunnen en laat ze zelf hun eigen conclusies trekken over de gevolgen van die incompatibiliteit. En wat betreft de vraag wat ‘de waarheid’ is: laat die kinderen dat zelf uitmaken als ze daar oud genoeg voor zijn.
   Leer ze niet zozeer “wat” te denken maar ‘hoe’ te denken!

 45. De @ ‘staf de Laet”, schreef hierboven over de Eerwaarde Heer Cor Mennen, “………de man die zoveel kapot gemaakt heeft in het bisdom Den Bosch.”

  Het is me al vaker opgevallen, beste ‘staf de L…,’, U strooit uw bevindingen als muizenkeutels, op dit voortreffelijke katholieke Forum, maar laat telkens na, de onderbouwde argumenten te vermelden. Dat is uw zwakke kant. Maar hier betreft het een geëngageerde geestelijke, uit traditioneel hardhout gesneden. Dat hoeft uw jaren 1960, smaak niet te zijn. Maar dat neemt niet weg dat U loze, zware beschuldigingen uit tegen een geestelijke, een man Gods. Het is meer dan onbetamelijk, ja zelfs laakbaar, om ongefundeerd, zware beschuldigingen tegen een gewijd persoon, lasterlijk en publiekelijk, hier naar voren te brengen.
  Hij voert strijd tegen “de geest” van dat vervloekte Vaticaan 2 concilie (1965). Daar hoeft U het niet mee eens te zijn als een jaren 1960, modernist. Maar U wordt wel verzocht, ofwel uw beschuldigingen in te trekken, ofwel de beschuldigingen te onderbouwen. Misschien kan de in het paars verklede dominee die nu de scepter zwaait in Den Bosch, U daarbij helpen. Een enkele echte dominee, achtte enkele jaren terug, Mgr. de Korte, “de meest dominee gelijkende bisschop van NL”. In zijn kringen en daarbuiten in V2 kringen, gold dat nog als een compliment. Nu is dat over. Sinds de geschreven, en onderbouwde verhelderingen van de Mgrs. Vigano, Schneider en Sara, is de beer los. De keer heeft ingezet, tegen de kerkelijke afbraak en de V2 decadentie. De Traditie van de Kerk van altijd, wint op alle fronten.
  Overigens, ik miste uw commentaar, beste ‘staf de L.’, op mijn verslag van het Malieveld gebeuren op 1 Augustus, (zie hierboven, 7/08, 08.08u.), de speech van de vrouwelijke arts psychiater tegen het bedrog van de virus waanzin, plus de ontmaskering van de corrupte vrijmetselaar Rutte regering, en de ex- DSM-directeur, de vrijmetselaar F. Sijbesma.

  1. @Jules
   Weet je wat ik onbetamelijk en laakbaar vind; historische figuren die zo hard hun nek hebben uitgestoken voor meer welzijn voor de mens, ( u had misschien anders nu tot Allah moeten bidden) hier bewust neerzetten als satanische sekteleden en ‘de verlichting’ op een totale absurde en onwetenschappelijk onderbouwde manier proberen te verkopen als een ‘verduistering’.
   Daar zijn woorden voor zoals negationisme. Maar uw Illuminatie-argumenten voor uw verduistering zijn gelukkig zo idioot dat zelfs een klachtencommissie er geen tijd gaat willen in steken.
   Ik ga niet opnieuw alle argumenten bovenhalen die u keihard tegenspreken inzake de ‘Duivelse” Wieshaupt tot de Franse Staatsman Clemenceau die een vechter was tegen oa de onderdrukking van arme boeren en die u hier in een pennenstreek neerzet als een Satanist omdat hij zogezegd rechtopstaande begraven wilde worden. Ik moet er verdorie een filmpje bij halen van zijn horizontale eenvoudige staatsbegrafenis maar die zijn in scene gezet zeker? Wie gelooft u 12 jarig onderzoek nog denkt u?

   Ik ken de heer Mennen niet maar als ik enkel zijn uitspraken hoor over homoseksualiteit, dan beschuldig ik hem al minstens van homofobie. Zijn al even homofobe vriend Mgr Leonard, ken ik wel. Die wist de jongeren hier inderdaad zo hard ’te boeien’ dat ze massaal het kerkportaal dichttrokken.
   Ik dank alvast de Eerwaarde Heer Mennen als ook Leonard voor zulke inhumane, achterhaalde houding naar medemensen, Het zal ‘het verzet van het gezond verstand’ bij de bevolking alleen nog maar doen toenemen.

 46. @ An Desat,
  @ Theo Janssen,
  @ staf de Laet,

  de aardse wereld waarin Adam en Eva werden geplaatst na hun zondeval is een wereld van KLAGEN en DOODSCHAMEN.

  Maar het is God’s grootste wens dat jij eindelijk de tijd neemt en de moeite doet om in je EIGEN zieltje te kijken.

  Als je daar kunt toe komen kun je van God ook vergiffenis krijgen. Dan begint een heel nieuw leven met grote hoop . . . niet alleen voor jezelf maar uitendelijk ook voor je naasten.

  Want niemand kan de wereld redden.
  Sterker: de WERELD kan en zal nooit gered worden !!!

  God verlangt eerst en vooral jouw zieltje te redden.
  Dat kan alleen indien jij bereid bent te luisteren naar dat o zo fijne stemmetje binnen in je ziel, je hartje dat zo naar pure liefde verlangt.
  En pas nadat je dat fijnste aller stemmetjes gevonden hebt kun je andere zielen hoop geven, niet eerder.

  Maar . . . indien je de eigen ziel onbelangrijk vindt zal je eindeloos blijven klagen en doodschamen en daar help je uiteindelijk NIEMAND mee.

 47. @Jules van Rooyen,
  Het beste wat U kunt doen met ‘staf de Laet”: compleet negeren.

   1. Oei, oei… Ik merk hier enkele woorden op die jullie beter hadden vermeden:
    (1) COMPLEET NEGEREN (P.Derks)
    (2) DÉ WAARHEID (Staf D.L)

    (1) Emotioneel reageren is menselijk, en ik denk dat dhr. Derks die als katholiek elke
    mens als zondig ziet zich wel bewust is van zijn fouten.

    (2) Met “DÉ waarheid” moeten we oppassen, Staf. Ik dacht dat ik dit van u
    geleerd had, zeker als we ons met de Waarheid gaan vereenzelvigen:

    Ik schrik soms van wat ik hier (binnen dit forum) te lezen krijg. Het lijkt wel alsof ik me op oorlogsgebied bevind. Maar zo is “het leven” nu eenmaal.
    ‘k Zou zeggen: Zolang wij de Andere aanvaarden zoals hij/zij is, is er niets ergs aan de hand.
    .
    Graag wil ik ook even benadrukken dat ik als eenvoudige man veel bewondering heb voor sommigen van jullie wat betreft intelligentie en kennis, en natuurlijk ook voor “het Katholiek Forum” in het algemeen.
    Mijn overtuiging is dat de hele Schepping zeer intelligent in mekaar zit. In elk levend wezen zit intelligentie. Ik geloof m.a.w niet in “domheid”. Ik geloof wel dat onze intelligentie gezond of ziekelijk kan zijn. Als mens kunnen we onmogelijk een “Volmaakt Gezonde Intelligentie” hebben, want dan zouden we God-Zelf zijn.

    Brokkelt onze vrijheid af?
    Uiteraard! Maar de gezondheid gaat voor, zegt men dan. Welke gezondheid?
    Hoe gezond is onze geest? Zonder GEZONDE GEEST, geen gezond lichaam. Is iedereen van jullie het daar mee eens? En wie GOED is voor zijn naaste heeft een gezonde geest. Ook correct?

    Maar wat is goedheid?

    Ik schrijf jullie vanuit Antwerpen, waar men in een bubbel van maximum 5 moet blijven. Toevallig kwam ik met een 6de persoon in contact. Wat moet ik nou doen om mijn geest gezond te houden? Moet ik naar het politiekantoor gaan (met 250 EUR op zak) opdat mijn zonden zouden vergeven worden? Of mag ik “mijn zonde” geheim houden?
    Of zal ik vanaf heden best dagelijks in plaats van wekelijks naar pastoors Van Ranst en De Gucht luisteren om op de hoogte te blijven van wat WEL en NIET mag?

    OEI… Te biecht gaan, en vooral luisteren (met verbod op een eigen mening), is dat niet iets van vroeger, uit een ver verleden ???

    Begrijp me niet verkeerd! Ik respecteer elke “pastoor”, en ik respecteer ieder van jullie. Soms echter val ik bijna achterover (vanwege de lectuur op dit forum). Maar dan denk ik steeds “alles heeft een doel. God weet wat Hij doet”.

    “De meeste mensen willen ook helemaal niet zo diep nadenken maar gewoon goed en fijn leven” schreef dhr. Raphaël onlangs nog. Ja, daarom geloof ik dat ik met ieder van jullie een fijn gesprek zou kunnen hebben. Je moet me wel nemen zoals ik ben, want “domweg” geloven wat “het Nieuws” mij vertelt, kan ik niet. Zo zit ik niet in mekaar.
    Laten we vooral streven naar Eenvoud. Daar kunnen we niets mee misdoen. En laten we wat meer naar de Hemel kijken, want zonder Hemel was er geen Aarde.

 48. Beste mannenbroeders. Bedankt voor jullie reacties op Staf de Laet. Toen ik zijn commentaar op EH. Mennen las stond ik zo perplex dat ik niets wist te schrijven. Wat een schaamteloze brutaliteit. En idd Jules, geen enkel argument, maar dat kunnen we van dergelijke vrijzinnig protestantse quatholieken ook niet verwachten.

 49. Mennen is terecht op zij geschoven. Wat hij nu nog doet is natrappen net als vigano en consoorten. Het zijn pure nestvervuilers. Zij bewijzen de Kerk geen dienst. Geluklig vinden ze alleen gehoor bij hun eigen kliekje.

 50. @René,
  Kom met bewijzen; algemene blabla verhalen vinden wij méér dan genoeg in roddelbladen.

 51. Cor Mennen kwam naar onze parochie om een voordracht te geven over het ware geloof maar onze pastoor hield de kerk gesloten en stuurde de acht opgedaagde belangstellenden naar huis.

 52. @Firmin,
  Ook voor Ú geldt: Kom met bewijzen; algemene blabla verhalen vinden wij méér dan genoeg in roddelbladen.
  Trouwens: hoeveel gelovigen komen er normaliter in Uw kerk?

 53. Derjks, en onze pastoor wordt op handen gedragen. Hij maakt nu al meer dan 50 jaar lang zijn eigen vieringen die mensen erg aanspreken. Hij heeft sinds zijn wijding nog nooit een missaal gebruikt.
  Na de viering komen er geregeld parochianen om zijn erg inspirende teksten vragen.

  1. ‘Un bricoleur’ noemen ze zo iemand in België 🙂
   Je hebt knutselaars die hun eigen thuishuisje of kippenren bouwen, anderen knutselen hun eigen mis in elkaar, de durfals liefst met eigen instellingswoorden. Misviering noemen ze het, gezellig breken en delen, zeg maar. ‘Wij zijn de Kerk!” zeggen ze dan trots of hevig verongelijkt (als de bisschop, de kardinaal of ‘Rome’ er iets van durft vinden). Aan leergezag en traditie hebben ze een broertje dood, want ZIJ hebben in Noordwijkerhout na eeuwen van verduisterd verstand eindelijk het licht gezien. ‘Mensen veel geluk’ zingt Trijntje dan..

   Het is een beetje als met An Desat, die in haar streven naar tolerantie “al minstens” beschuldigt (sic!) wie het tegenwoordig nog aandurft om gewoonweg de kerkelijke leer omtrent homoseksualiteit aan te hangen en uit te dragen. Zo, toe maar zeg! Is die houding niet juist o zo kenmerkend voor de dictatuur van de tolerantie, of het relativisme, waar Benedictus XVI voor waarschuwde?
   Nee An, de vermeende homofobie waarvan u kerkelijke bedienaars beschuldigt, is niet de reden waarom UW jongeren zo massaal het kerkportaal dichttrokken. De reden daarvoor is dat het geloof dat zij van hun ouders hebben geërfd, in de kern al morsdood was. “We’ve portrayed God as a nice, sweet, adorable guy – so nice and sweet, in fact, that we couldn’t really bring ourselves to adore Him.” Such a God is quite boring and not worth living for indeed.

   L’Eglise renaîtra autrement, oui! Dankzij een groeiende, jonge gemeenschap die weer knielen wil, en in aanbidding een God ontwaart, veeleisend en groter dan het eigen ik, een God die je uitdaagt en Die de moeite waard is om voor te leven én te sterven. Dát is de Kerk van morgen. “Peut-être il faut retourner aux catacombes et je le crois” zei Henri Boulad sj in de hierboven aangehaalde link. Hoe dramatisch en profetisch tegelijk! Ja, de Kerk van morgen zal dankbaar zijn voor de profeten van vandaag, die u c.s. met uw vinger nawijst en verkettert. Zij zijn het die de lampen brandend hielden, de fakkel aan ons doorgaven. Zij, de dwazen van God, dronken van een Liefde die de wereld niet vatten wil, maar niet vatten kan.

   1. @Paul
    Geef mij dan toch maar de wereld van de ‘dictatoriale tolerantie’ ipv uw dogmatische kerkleer die eeuwen lang het hoogste goed van ieder mens heeft ontnomen nl: “het recht op zelfbeschikking en het recht om zichzelf te zijn”

    U mag in uw kerk van morgen die ‘hoogstaande’ moraal indoctrineren aan uw kinderen, die geestelijke ‘verrijking’ kan ik niet tegenhouden.
    Maar gelukkig hebben we, weliswaar na een lange strijd, het zover gekregen, dat we uw verheerlijking van het lijden (zelfs na de dood), uw onderdrukking van erfzonden, en de angst voor het hellevuur, niet meer moeten ondergaan.

    U zegt: “Seul le futur nous le dira…”?
    Uw dogmatische verleden heeft al genoeg doen lijden, de toekomst zal er alleen maar nog beter op worden.

    “Over zichzelf, over zijn eigen lichaam en geest, is ieder mens zijn eigen meester’
    John Stuart Mill

    1. Beste An,
     Uw reactie begint en sluit met ‘zichzelf’. Het ‘zelf’ vormt de kern van uw antwoord, van uw hierboven geformuleerde gedachtegoed. Tja, dan kan ik mij inderdaad voorstellen dat je met de Ander bitter weinig aanvangen kunt.

     Uw reactie brengt mij de homilie in herinnering van Mgr De Jong, Rome 2016 in St Paulus buiten de muren (the Year of Mercy!). Hij sprak over de allereerste zin van het boek ter initiatie in de vrijmetselaarsloge: “denk eens wat meer aan jezelf”.

     Lucas 9:23-25 Zie, het zijn Jezus’ woorden. Die volstaan.

     1. Lucas 9,23-25
      Het Woord van God
      In die tijd zei Jezus tot allen en zei: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en door elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil die zal het redden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen als hij zichzelf hierdoor zijn ondergang en dood berokkent?”

      Paul, heb je alle klimaat en coronaontkenners ook al eens deze tekst voorgehouden?

      Als er geroemd moet worden zal ik roemen op mijn zwakheid, maar wie van jullie weet welk kruis ik ELKE dag op mij neem?

      Goede zondag aan allen!

     2. Beste Paul
      Ik heb hier vooral geleerd hoe fundamentele gelovigen zoals u met de ‘Anderen’ omgaan en dan in het bijzonder met diegenen die niet de dogmatische kerkleer van uw ‘liefhebbende’ God volgen; van een Goddeloos wezen, een lege ziel, een blind schaap, een haatdragend iemand, een atheïst met een rotbrein enz…
      Een vrijmetselaar die enkel aan zichzelf denkt, kan er ook nog wel bij hoor.
      Dank alvast voor uw mensenkennis, maar die reikt niet verder dan Lucas 9:23-25.

      Zolang uw verkrampt en angstig blijft vasthouden aan een extreem geloof (ik zie geen verschil met extreme moslims), waarbij de enige weg naar het heil is, dat men Jezus als redder aanvaardt en iedereen anders verdoemd is tot het eeuwige vuur, zolang moet u mij niet de les spellen komen spellen over naastenliefde.
      Dat is mogelijk uw godsbeeld maar ikzelf (die met elk ander open-mind wezen wél kan samenleven) vind het dan niet meer dan een afgrijselijke dictator.

      Ik mag dat nu in alle vrijheid zeggen, ik krijg dan wellicht de zoveelste scheld tirade over me. heen, ik kan dat verdragen.
      Het is in het verleden ooit veel erger geweest; van brandstapel, tot geestelijke foltering.
      “het is Jezus woord of de dood en zoals u zelf zegt: “dat volstaat.” Al de rest hebben wij niets mee te maken, die zijn immers toch gedoemd.
      “und willst du nicht mein bruder sein so schlag ich dir den schädel ein”

      Zeg tegen uw Mgr De Jong uit Rome dat ik als zo gezegde ‘vrijmetselaar’ de hand kan reiken aan elk Andere en vraag hem dan ook meteen of hij dat ook kan?

      “Echte naastenliefde komt vooral voort uit de menselijke inspiratie, niet zozeer uit gedwongen regels uit een Heilig boek”.

 54. @firmin,
  Ik vroeg: aantal gelóvigen (is niet hetzelfde als: aanwezigen)
  180 gelovigen ben ik hooguit gewend in de jaren vóór Vatcanum II.
  Bovendien: viert Uw priester alleen de H. Mis voor ’n X – aantal aanwezigen?
  In MIJN kerk komen pakweg 10 aanwezigen (tegelijkertijd gelovigen).
  (terwijl er in ‘mijn’ mooie oude kerk plaats is voor pakweg 400 mensen)

  Ik verwacht dat Uw populaire pastoor ook goede carnavalsmissen en rockmissen houdt.
  Nou, dan moét die pastoor wel goed zijn.

 55. P.Derks, Teudmer, Jules eric en Bart,
  Ik begrijp jullie verontwaardiging.
  Cor Mennen is als geen ander, voor jullie een iconische pastoor.
  Hij is een van de weinigen die, geheel naar jullie hart, predikt dat men eerst de wet en de kerk moet gehoorzamen en dat er daarna pas een mogelijkheid tot vergeving en toelating in de kerk is.

  Wie daar (nog) niet toe in staat is, heeft in jullie kerk van heilige mensen, helemaal niets te zoeken.
  Dat is de teneur van vele preken die van Cor Menne op het internet zijn te vinden en waarvan ik veel gelezen heb.
  Dat is ook de houding die volgens jullie de toon van de Kerk moet zijn.
  Je hoeft bij wijze van spreken maar te bukken en je kunt ze zo oprapen.
  “Bovendien is de kerk geen schouwburg, waar iedereen van elk gezindte van harte welkom is”
  En
  “Het beste wat U kunt doen met ( mensen die onze mening niet delen) : compleet negeren.

  Mensen als ik maar ook An desat krijgen openlijk te verstaan dat ze op jullie Katholiek forum niets te zoeken hebben.

  Jezus sprak: “Komt tot mij, ALLEN, die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.

  Die WOORDEN zijn ook jullie en Pastoor Mennen uit het hart gegrepen, maar wel in iets andere volgorde.

  Iedereen kan objectief vaststellen dat een rode draad in depreken van Pastoor Mennen is :

  “Neemt het juk van Mij (de Kerk) op! Leer van mij. Wordt zachtmoedig en nederig van hart.
  Dan komt je ziel tot rust. En dan ben je welkom in onze gemeenschap.

  Voor het uitspreken van de Geloofsbelijdenis hebben wij geen tekstblad nodig, die kennen we allemaal uit ons hoofd.
  Maar in ons hoofd worden soms begrippen anders ervaren, en in de snelheid waarme we spreken worden soms dingen samengetrokken.
  -Ik geloof in de Ene Heilige katholieke (=algemene) en apostolische Kerk.
  -De gemeenschap van de Heiligen

  En wie zich daar niet heel erg van bewust is zal gemakkelijk en van harte geloven
  In de Ene Heilige Rooms Katholieke en apostolische Kerk de gemeenschap van de Heiligen.

  En ja ik ben letterlijk en figuurlijk gevormd door Mgr. Bluyssen en blij met Mgr. de Korte.
  Dat waren/zijn herders die op zoek gaan naar het ene schaap dat verloren loop en niet pochen op 99 schapen en de herder die geen bekering nodig hebben.

  1. Theo Janssen,

   Ik probeer van de christelijke religie geen personencultus te maken rondom die of die priester, zoals de libertijnen binnen de Kerk met de huidige Paus doen die als een pseudo-messias van de libertinage te werk gaat en daarom op handen gedragen wordt door de vijanden van God en de heilige Kerk.

   U bestookt Cor Mennen echter omdat hij geen typische acht-en-zestigaard is zoals uzelf, wat ronduit bespottelijk is. Ik verwees dan ook naar de katholieken op het anglofoon internet omdat daar over huichelaars zoals u voortdurend grappen gemaakt worden.

   Uit de Heilige Schrift:

   “Aderant autem quidam ipso in tempore, nuntiantes illi de Galilaeis, quorum sanguinem Pilatus miscuit cum sacrificiis eorum. Et respondens dixit illis : Putatis quod hi Galilaei prae omnibus Galilaeis peccatores fuerint, quia talia passi sunt? Non, dico vobis : sed nisi poenitentiam habueritis, omnes similiter peribitis. Sicut illi decem et octo, supra quos cecidit turris in Siloe, et occidit eos : putatis quia et ipsi debitores fuerint praeter omnes homines habitantes in Jerusalem? Non, dico vobis : sed si poenitentiam non egeritis, omnes similiter peribitis.” [Lucas 13, 1-5]

   Een straffende God, tegenstrijdig met uw ‘gekerstend’ antinomisme. Waarom is het volgens u dat onze vader Adam en onze moeder Eva in het begin der tijden van hun oorspronkelijke staat van geluk gevallen zijn? Zij vielen omdat zij het goddelijk gebod overtraden. Het vals idee van een opheffing der morele wet was onderdeel van de afgrijselijke leer van de pseudo-messias Shabbatai Tzevi, geestelijke voorvader van de huidige luciferiaanse machthebbers in de wereld. De klerikale libertinage die heden de Kerk teistert is het werk van de pedosatanisten die in naam van de occulte machthebbers de rangen van de clerus geïnfiltreerd hebben. Ik heb op dit forum reeds in het verleden vernoemd wat het voormalig Brussels parlementslid Albert Mahieu gezegd heeft betreffende zijn gesprek met de libertijnse Godfried Danneels, discipel van de vrijmetselaar Leo Suenens, over een videotape bij de Gentse loge waarop de satanisch-rituele moord op door Dutroux ontvoerde kinderen stond. In de samenvatting van het politiedossier over de zaak Dutroux, gepubliceerd door Wikileaks, wordt ook de organisatie “Opus Dei” vernoemd in de context van het satanisme, organisatie die ook weer het liberaalkatholicisme verkondigt, ook al is het een “conservatieve” vorm ervan.

   En, Theo Janssen, herinnert u zich nog, indien u er ooit iets over gehoord had, de “Oecumenische Werkgroep Pedofilie”? Dat was een gedrocht dat voortgekomen is uit de beruchte antinomistische acht-en-zestigaardse revolutie waarvoor u militeert.

   De christelijke religie is integralistisch en niet verenigbaar met het filosofisch liberalisme van de Verduistering. Noch u, noch An Desat, noch Paus Franciscus heeft de bevoegdheid om de religie aan te passen aan de beginselen van dat liberalisme. Liberaalkatholieken denken in hun eigenwaan dat zij aan de Kerk, na een eeuwenlang dwalen, de authentieke leer van Christus schenken, de Kerk die door Christus gesticht is als onfeilbaar in haar dogmatische leer. Wie denkt u dat u bent, hoogmoedige? De waarachtige godsdienst moet van God afkomstig zijn en kan niet het product zijn van moderne denkers.

   1. “Mensen zoals C. Mennen en klaar duidelijk uzelf,die vandaag ethische waarden nog altijd letterlijk op de bijbel willen baseren, hebben het ofwel niet begrepen ofwel niet gelezen”.
    Dat zijn woorden die komen niet van mij maar van de Anglicaanse Bisschop John Selby Spong. En ik kan deze gelovige perfect begrijpen.

    Eerlijk nu. Wie denkt dat in de 21 eeuw, met al onze wetenschappelijke kennis, je heilige boeken nog altijd in de letterlijke betekenis kunt blijven opleggen aan mensen? … ik wens hem veel succes. Maar wél zonder dwang hé! Want dat kan toch niet meer de bedoeling zijn in een beschaafde wereld?

    Ik ben geen theoloog maar kan de intentie in die tijdsgeest van VC2 wel inzien nl dat onze huidige kennis conflicteert met zaken als: een straffende, belonende, scheppende God, de tien geboden, de maagd Maria, Adam en Eva, duivels, hel, hemel, vagevuur engelen, geboren in erfzonde, zoenoffers en consecratie… niet langer verkocht kan blijven bij de kudde.
    Ik spreek niet van afschaffen maar breng het op een andere manier.

    Zelf heb er ik er moeite mee dat men kinderen vandaag nog altijd opvoedt met soms letterlijk te nemen Bijbelse mythes, maar ieder ouder heeft het recht zijn kinderen op zijn manier op te voeden. (Tenminste zolang men daarbij het kind fysiek en geestelijk niet schaadt)…

    Richard Dawkins stelde: als we nu eens een nieuwe manier uitvonden om uiting te geven aan ethische regels, waarmee iedereen instemt; een soort van ‘nieuwe 10 Geboden’
    Zou de mens en de wereld niet beter worden?
    Ik vond zijn voorstel hieronder nog zo slecht niet:

    1. Doe een ander niet aan wat je niet wilt dat jou zou worden aangedaan.
    2. Streef er naar in alles wat je doet om geen leed te veroorzaken
    3. Respecteer andere menselijke wezens, en levende dingen. Benader de wereld met in het algemeen met liefde, oprechtheid, getrouwheid en eerbied
    4. Discrimineer of onderdruk niemand op basis van geslacht, ras, geloof
    5. Zie kwaad niet door de vingers en deins niet terug voor het doen gelden van gerechtigheid, maar wees altijd bereidt misstappen te vergeven.
    6. Indoctrineer je kinderen niet. Leer hen zelf nadenken, wijs te beoordelen en ook om het niet altijd eens te zijn.
    7. Geniet van je eigen seksleven (zolang niemand anders daar schade van ondervindt) en laat anderen in de privésfeer genieten van het hunne, ongeacht hun geaardheid, want dat zijn jou zaken niet?
    8. Ontwikkel onafhankelijke meningen op basis van je eigen rede en ervaring en stel je bij alles vragen
    9. Probeer altijd nieuwe dingen te leren en te ervaren.
    10. Stel alles op proef en toetst je opvattingen altijd aan feiten en stel bij alles vragen.

 56. @Theo Janssen,
  Ik bem echt sprakeloos van Uw haat. Bent U wel R.K. -gelovig?

  1. @Derks
   Weet je wat ik nu toch zo een rare hersenkronkel vind. nl Dat je mensen uitsluit omdat ze niet passen in je geloofsovertuiging, jammer voor mij, maar het zei zo.
   Maar dat je Theo die openstaat voor iedereen (gelovig, ongelovig, anders-gelovigen) en die daarbij het woord van Jezus predikt ‘komt tot mij Allen’… die vind je zo haatdragend dat je zelfs de vraag durft stellen bent u wel RK?

   Trouwens ik wacht nog op een antwoord van mijn onderstaande vraagje:

   Stel (puur hypothetisch); een grote komeet is ingeslagen op onze planeet. Verwoesting alom, (nieuwe) zondvloed, vrijwel iedereen dood kortom een ware apocalyps…
   Uitgezonderd een groep mensen hebben het overleefd en die elk in hun bootje of vlot hopeloos rondtobben in de immense oceaan. Bij toeval spoelen ze alle drie aan op het laatste nog intacte eiland waar voldoende voedsel, dieren , water is,… kortom je kan er nog eeuwen verder leven.

   In boot 1 zitten alleen diepgelovige Christenen die in deze verwoesting de hand van God zagen.
   In boot 2 zitten enkel Atheïsten die het houden bij: ‘we hadden gewoon kosmische pech’.
   In boot 3 zitten Moslims die de ramp zien in het werk van de Djinns.

   Geloof je dat er een basismoraal zou kunnen ontstaan op het eiland om al deze mensen met verschillende geloofsovertuiging harmonieus te laten samenleven? En zo ja, op wie zijn fundamenten moet deze basismoraal dan wel gebaseerd zijn?

  2. Theo Jansen lijkt een typische sixties-seventies quatholiek. Meer vrijzinnig protestant dan katholiek gelovig. Als hij al niet wil zien dat iemand als EH Mennen juist de liefde en de barmhartigheid laat zien vanuit een authentiek verstaan van de geloofsleer en liever van de leer wegloopt alsof die in zichzelf onbarmhartig zou zijn , vervolgens zijn heil zoekt bij hen die het wat dat betreft zo nauw niet nemen onder het mom van barmhartigheid, dan interesseert hij zich niet voor de kerkelijke leer. Hij wil er de stem der waarheid niet in herkennen. “Wie u hoort, hoort mij”, zei Jezus, daarmee doelend op het magisterium. Velen kunnen dat niet goed aan. Ze zien liever een Jezus als lamme goedzak en God als Sinterklaas. Maar als katholiek moet je een flinke vent zijn, zoals Cor Mennen of ook Leonard, Burke, Sarah, Schneider, Eijk, Mutsaerts etc. Om te durven knokken voor de Kerk en flink van leer te durven trekken tegen die flauwe mietjesbende zonder katholieke ruggegraat. Die hebben al sloopwerk genoeg geleverd, hun tijd is voorbij. De groei van het aantal jonge traditionele gelovigen is het schitterend bewijs.

  3. P.Derks je zegt:
   Ik ben echt sprakeloos van Uw haat. Bent U wel R.K. -gelovig?

   Ik zou heel graag willen weten waardoor jij uit mijn teksten de indruk hebt gekrehgen dat ik iemand haat?
   Of is het voor jou vanzelfsprekend dat iemand waarmee je van mening verschilt,of niet alle geloofspunten deelt haat?

   Maar dat lijkt mij dan toch meer op de houding van fundamentalistische Moslims
   dan op het in praktijk brenegn van het Evangelie van Christus.
   Of is dit een punt van overeenkomst tussen alle fundamentalistische gelovigen?

   En dan vraagt je aan mij: Ben je wel RK gelovig?
   Dat is moeilijk te zeggen want wanneer ben je Rooms Katholiek?
   P.Derks, laat ik je dit zeggen.

   -Ik zelf vind van wel.

   -En wanneer ik mij, op beschuldiging van het aanhangen van het Rooms Katholieke geloof voor een onafhankelijke rechtbank zou moeten verantwoorden, dan denk ik dat de Officier van Justitie (in België de Procureur des Konings) ruim voldoende bewijsmateriaal zal kunnen aandragen om een veroordeling aan m’n broek te krijgen.

   -Maar wanneer vervolgens een hof van cassatie; met pastoor Mennen, jijzelf en een aantal door jullie geselecteeerde leden uit dit forum als leden van de meervoudige kamer zich over het vonnis en de processtukken zou buigen dan verwacht ik niet anders dan dat er van het eerdere vonnis geen letter bekrachtigd zal worden.

 57. @An Desat,
  1.
  Mijn rare hersenkronkel:
  Ik sluit niemand uit die voor rede vatbaar is. Wel sluit ik die mensen uit, die met algemene blabla verhalen komen. Voor prietpraat (= onbeduidend geklets) kan ik op elke straathoek terecht. Dit kunt U raar + een hersenkronkel vinden, maar ik ga mijn hersens niet onnodig pijnigen.
  Noem dit: economisch denken.
  2.
  Mijn vraag aan @Theo Janssen:
  Hij kan wel R.K. opgevoed zijn, maar mijn vraag is: Is hij nog stééds R.K.?
  De reden van mijn vraag heb ik meteen duidelijk gemaakt: Ik ben sprakeloos van zijn haat.
  3.
  inzake Uw hypothetische vraag:
  Natuurlijk zou ik voor boot 1 kiezen.
  Maar … ik heb echt niet de illusie dat betreffende inzittenden een hernieuwde Schepping beter zouden behandelen als Adam en Eva + hun nakomelingen.
  Dus, mijn verwachting: dan zou Jezus opnieuw moeten komen om hun nakomelingen te redden. En dát wil en kán ik Jezus niet aandoen (trouwens wie ben ik om dat van Jezus te verlangen?).
  Jezus is één keer naar de aarde gekomen en dat moet genoeg zijn. Dus naar mijn inschatting blijft Uw
  hypothetische vraag ten eeuwige dagen hypothetisch.

 58. Kerken lopen steeds verder leeg. Sacrale gebouwen worden verkocht. ‘Wat anders zijn deze tempels nog dan de graven en de mausolea van God’, vroeg Nietsches dolle mens, die de dood van God kwam aankondigen en het Requiem aeternam Deo aanhief. Is zijn profetie vandaag niet in vervulling gegaan?Inderdaad, nostalgisch triomfalisme, klerikalisme en fundamentalisme blijven over van een mausoleum van een dode religie/.

 59. U bent een beproeving die u zelf niet zou kunnen verdragen van anderen !
  Waarom vervolgt u ons ???
  Om geen andere dan wereldse redenen !
  Alsof waarachtig Geestelijk Leven een vorm van misdaad zou kunnen zijn !
  Alsof men Geestelijk Leven ooit kan vervangen door filosofie !
  Hebt u nu al vergeten wat ‘paus’ Franciscus ging doen in China ?
  Hebt u al vergeten wat China uitrichte in Tibet ?
  Alle Boedhistische kloosters werden vernietigd, sommige vervangen door moderne nep en de kloosterlingen vervangen door toneelspelers om de toeristen te amuseren.
  Hetzelfde lot heeft nu de hele Christelijke wereld ondergaan.
  U verdedigt nog slechts een mislukte want moderne namaak van de oorspronkelijke apostolische heilige Rooms Katholieke Kerk.
  Weg met dat holle en lege modernisme !
  Weg de moderne nep !
  Weg met dat toneelspel dat men ‘viering’ noemt !
  Weg met de leugen die men ‘vernieuwing’ durft te noemen !
  De Heer Jezus vernieuwde alles 2000 jaren geleden.
  Keer terug naar de Oorsprong.
  Terug naar de Levende Heer Jezus,
  — voor Wie men met ontzag knielt
  — voor Wie men zich met het grootste respect bekruist
  — Wiens Rechterlijke macht men vreest
  — Wiens allerzuiverste Geestelijke Liefde men verlangt
  — Wiens Allerheiligste Bloed we willen offeren aan de Vader
  — aan Wiens lijden we daadwerkelijk deel willen hebben.
  De Traditie zal straks wederom vernieuwd in Zijn Oorsprong heropleven en modernisme totaal verdwijnen.

   1. God is een waarlijk levende God die uw gedachten kent voordat ze in uw verstand opkomen.

    U zult God spoedig ervaren: weldra zal de reeds lang voorzegde dag van de Grote Waarschuwing plaatsvinden en iedereen boven de zes jaren zal de film van het eigen leven moeten ondergaan. Voor goddelozen zal dat ontzettend benauwend uitvallen. Ik zou niet in uw plaats willen zijn tijdens die dag. Daarna beschikt u nog over veertig dagen om u te bekeren. Dat is definitief.

    U denkt tegen God opgewassen te zijn op die dag ?
    Geen mens kan dat.
    Uw enige alternatief op uw bekering is uw haat, (schijnbare) neutraliteit wordt uitgesloten en iedereen zal gedwongen worden om te kiezen, niet met woorden maar met levensechte daden.

    Aanvallers, zoals u, zijn ten volle antichristelijk en hun sarcasme is ook terug te vinden in Frankrijk in de Franse Revolutie, in Frankrijk (La Salette 1864) negentiende eeuw, in Rusland 1917, in Duitsland 1933, in de vernietigers van Syria heden en wereldwijd globaal vanwege de volgelingen van Satan.

 60. Tjonge, wat kan Cor Mennen goed en mooi schrijven, zeg!
  Neem alleen dit al: https://mennenpr.nl/het-modernisme-in-de-kerk-een-beproeving-of-een-dodelijke-ziekte/
  Nou, men hoeft geen licht te zijn om te zien dat deze man, om het koeltjes uit te drukken in deze warme tijd, zeer goed nagedacht heeft.
  Met dank aan diegenen die zijn naam genoemd hebben.
  In deze bijzondere tijden waar het kwaad zich steeds meer manifesteert is een grote geest, ook al hoef je het niet altijd eens te zijn met dat wat hij schrijft, een soort zalving voor de ziel.

  1. Ja, dat kan hij bijzonder goed, beste Raphaël.
   Ik was erbij op die Catholica dag, 30 Oktober 2010, in Utrecht. Zo’n dag missen we, en de Forum redactie geeft nog steeds geen blijk, van plannen in die richting. Een Catholica dag in Antwerpen. Daar zouden veel gelovigen op af komen, vooral jongeren, en zeker als pastoor Mennen weer een lezing kan houden. In deze steriele nadagen van het V2 modernisme, dat uitgewerkt is, zou hij een toekomst perspectief kunnen geven !
   Ik eindig met de laatste alinea, van zijn lezing op 30/10 :
   “…………Al die modernistische stromingen tezamen, vormen een geloof dat, hoewel het zich katholiek noemt, het in de verste verte niet meer is. Dat zie je ook aan de afkeer die men in bepaalde kringen heeft van de normale liturgische boeken en zeker van de traditionele liturgie. Ook de voorliefde die men heeft voor vage, dichterlijke, zogenaamd ‘diepe’ liederen. De bezwaren die men maakt als men die vage liederen afkeurt : er staat toch niets verkeerds en wij beleven er zo veel aan. Het is wijd verbreid, zo wijd verbreid dat ik wel eens denk aan de heilige kerkvader Athanasius, grote voorvechter van het katholieke geloof in de Ariaanse strijd. Zo lijkt nu het modernisme. Het is de grootste beproeving van de Kerk in onze tijd, omdat ze als een kanker haar leden besluipt en voor zich inneemt. Het is een beproeving, vergelijkbaar met het Arianisme indertijd. Dergelijke beproevingen laat God in Zijn Kerk toe. Maar het is geen dodelijke ziekte. Misschien een straf voor al te triomfalistisch katholicisme uit het verleden, een straf voor de hoogmoed van de mensen die in die modernistische hoogmoed hun geloof en daarmee hun eeuwige toekomst verliezen. Misschien is het een beproeving waarin God laat zien, dat het vooral Zijn Kerk is die menselijkerwijs ten ondergaat, zoals alle menselijke instituties, maar die juist omdat ze van God is, en op Petrus gegrondvest, door de diepste crisis heen komt, want de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. In Zijn plan heeft Hij, indertijd, Athanasius gebruikt. Moge Hij nu in Nederland en België ons gebruiken, die onwrikbaar vasthouden aan de katholieke Kerk, de Catholica met haar onwankelbare leer en haar onvervreemdbare tradities.”

 61. We leven in 2020 en niet meer in 1920. De Kerk is geen musem maar een levende gemeenschap van gelovigen. die staat in de wereld van vandaag. Veel succes voor hen die van de Kerk een oubillig museum willen maken.

 62. @Theo Janssen,
  Het is het feit dat wij van mening verschillen; het is een feit dat U de zogeheten “orthodoxen” (of “fundamentalisten” of gewoon “antiekelingen”) haat. In ieder geval spreidt U dit haat ten toon.
  OF
  Wilt U beweren dat de volgende door U gemelde zin vriendelijk bedoeld is:
  “Maar wanneer vervolgens een hof van cassatie; met pastoor Mennen, jijzelf en een aantal door jullie geselecteerde leden uit dit forum als leden van de meervoudige kamer zich over het vonnis en de processtukken zou buigen dan verwacht ik niet anders dan dat er van het eerdere vonnis geen letter bekrachtigd zal worden.”

  Het spijt mij, maar ik kan daarin niets vriendelijks ontdekken. Wél ontdek ik daarin een haat.

  1. P.Derks ik kan niet anders zeggen dan dat je volgens mij een bijzondere definitie van het begrip haat hebt.
   Om bij het aangehaalde voorbeeld te blijven.
   Jij denkt kennelijk dat een rechter elke verdachte die hij schuldig spreekt haat.

   Volgens jou moeten Petrus en Paulus, waarvan de fundamentele meningsverschillen die er tussen hen waren, duidelijk in de handellingen beschreven zijn elkaar hebben gehaad.

   Ik weet niet of jij gehuwd bent of samenwoont. Maar als je langere tiojd met iemand samenwoont dan kan het niet anders of je hebt van tijd tot tijd en stevig meningsverschil. En zodra dit speelt haten jullie elkaar dan ook?

   Ik kan dit echt niet begrijpen.
   Ik kom pas enkele weken op dit forum.
   Je hebt me eerst als onaangenaam beschreven.
   Vervolgens werd ik welkom geheten.
   En nu ben ik ineens een hater.

   Maar ik helemaal vreemd is het voor mij niet.
   Zoals gezegd ben ik 12 jaren op het rorate Forum aktief geweest.
   Ook daar werd door de mensen van de tradite kwistig met haat stempelds gestrooid en kreeg je zelden antwoord op concrete vragen.
   Wan nogmaals waaruit leid je af dat ik iets of iem,and zoeu haten?
   Waaruit leid je af dat ik niet Rooms katholiek zou zijn?

   Maar

  2. Zoals altijd opnieuw op dit forum en het wordt doorzichtig is manier van redeneren van Derks eigenlijk zeer simpel en eenvoudig. wanneer iemand een andere mening heeft en daar durft voor uitkomen wordt hij/zij van haat beschuldigt. een andere mening tolereert Derks gewoonweg niet.
   Zelf ziet de man/vrouw er geen graten in om met de meest grove taal naar buiten te komen. Argumenten gebruikt hij zelden of nooit. steeds spreekt hij in slogans, vaak op gezag van één of andere tekst en dan nog liefst zonder een bron te vermelden. Derks beslist in hoogsteigen persoon of iemand wel of niet gelovig is, of iemand wel of niet katholiek is.
   Er wordt wel eens geopperd dat Moslims fundamentalisten zijn. uiteraard zijn er fundamentalistische moslims. Maar één ding wordt op dit forum wel duidelijk: fundamentalisme vinden we niet enkel bij moslims terug.

 63. Katholiek Forum beweert een beleefd, doch ongecensureerd platform aan te bieden. De realteit is anders. Niet fundamentalistische standpunten worden binnen de kortste keren verwijderd. Dat is de openheid van de katholieken. Nog geen greintje veranderd. Succes heilige restkerk.

 64. @ Theo Janssen,
  @ An Desat,

  kijk, nu je zegt:
  “Ik kan dit echt niet begrijpen. Ik kom pas enkele weken op dit forum.”
  —( Theo Janssen, 8 augustus 2020 om 22:08 )

  nu blijkt duidelijk dat je over de Kerk van 2000 jaren oud niets weet.
  Dat geldt ook voor de anderen die modern willen denken.

  De vraag is dus: wil je eigenlijk wel iets weten van de 2000 jaren oude Kerk ?

  Want de meesten hier op dit forum zijn eveneens misleid geweest door het modernisme.
  De wil van God is niet de eigen wil.
  God wil ons in De Waarheid zien groeien,
  maar de moderne mens wil eigen regeltjes opstellen.

  “Maar gelukkig hebben we, weliswaar na een lange strijd, het zover gekregen . . .”
  —( An Desat, 8 augustus 2020 om 14:39 )

  Dat is het punt waar we met elkaar en met God in aanvaring komen.

  Kunnen jullie althans met deze visie over de oorzaken van onze onderlinge aanvaringen akkoord gaan?

  Daar kan dan misschien aan gewerkt worden ?
  Ik reken op jullie goede wil.

  1. Eric, dank vor je zorg en waarschuwing.

   Maar weest gerust. Dat ik pas kort op dit forum kom wil niet zeggen dat ik bijna zeventig jaar onder een steen heb geleeft.

   Ofschoon ik eigenlijk groot ontzag voor je wijsheid en kennis zou moeten hebben, vertrouw ik vooralsnog meer op de woorden van Jezus zoals opgetekend door Mattheus.

   In Mattheus 24: 36 “Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan de Vader.”
   Matteüs 25:1-13
   Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.’ ‘

   Daar om draag ik elke dag mijn werken en mijn pogen op aan God die mijn Vader is, en ik laat de rest maar aan Hem over.

   1. @ Theo Janssen,
    je hoeft geen ontzag voor mij te hebben want daar zou ik geen raad mee weten en ook mijn wijsheid en kennis zijn zeer beperkt.

    Je hoeft je niet vreemd te voelen op dit forum. Je vermelde eerder dat je in 1951 bent geboren, ik ben van 1950. Dus heb jij toch eigenlijk ook nog de Tridentijnse Mis gekend. Daar moet je toch nog herinneringen aan hebben.

    Je hoeft je ook niet aan te passen aan dit forum in de zin van opportuun te moeten zijn, neen, het gaat hier om de onaantastbare Waarheid die voor iedereen openlijk toegankelijk is. Wie onjuistheden ziet mag en moet dat opmerken en daar moet men dan vrij over kunnen spreken om tot de juiste conclusie te kunnen komen zonder aanziens des persoons. Uiteraard komt respect voor God en de H.Schrift voor alles.

    Omdat de Traditie voortdurend aangevallen wordt voelen velen zich in een hoek gedrumd, ik soms ook! Wel graag enig begrip daarvoor a.u.b.

    Blij dat je God’s Woord leest.
    Misschien komen we nu tot beter begrip.

  2. Eindelijk eens een ‘open vraag’. best Eric. Dat doet me deugd.

   Ik strijd niet tegen u als mens, Eric (we zouden misschien de beste vrienden kunnen worden; bijna wou ik schrijven: “we zouden zelfs misschien verliefd kunnen worden’… in theorie kan alles zegt men dan gauw 😉
   Ik strijd zelfs niet tegen de moslim-mens die zich hier komt opblazen met een splinterbom teneinde zoveel als mogelijk ‘ongelovige honden’ naar de wereld van de ‘Djinns’ te sturen.

   Mijn strijd gaat naar de ‘verspreiders’ van religies en ideologieën die mensen zo ver drijft dat ze zelfs bij moord nog denken goed te doen, louter in naam van God x,y,z …vul zelf maar in.

   Mijn strijd gaat ook tegen elke groep van politici of leidende groepering, die de ‘niet-beter-wetende-mensen’ zover krijgt dat ze niet meer inzien dat ze louter ingeschakeld worden en misbruikt worden voor de belangen van vooral hun ‘hoogpriesters-aanstuurders’, ipv die van hun ware godsdienst.
   Mijn strijd gaat tegen religieuze haatpredikers (zowel Moslim als Christenen) die zo laf zijn om jongeren geestelijk om te vormen tot zelfmoordwapens teneinde zelf hier nog wat te kunnen rondlopen.
   Ik strijd niet tegen u Eric als diepgelovig mens, omdat ik besef van waar uw diep christelijke overtuiging komt. U bent in wezen niet slecht. Geen enkel mens is dat vanaf zijn geboorte Erfzonde werd u van wellicht al op jeugdige leeftijd opgedrongen. Door uw ouders, of door uw predikende coryfeeën.
   Ik strijd niet tegen mijn grootmoeder die het schandelijk vond dat haar eerste klein-kind niet gedoopt werd. Ik heb het geluk ‘vrij’ opgevoed te zijn, zodat ik gelukkig humanitair verder kan denken en mijn kinderen daarom juist wel laat dopen. Ik realiseer mij waarom mijn groot-moeder zo teleurstellend en verbitterd denkt, ik zal nooit haar geestelijke indoctrinatie kwalijk nemen.

   Ik strijd niet tegen de seculiere gelovigen als Theo of Staf, waarom zou ik? Temeer omdat zij mij net kunnen overtuigen dat er een positieve, humane meerwaarde zit in een liefdevolle en vreedzame geloof. Ik moedig dat zelfs aan.

   Ik strijd niet tegen de goddelozen, de vrijmetselaars, de Joden, noch vrijmetselaars,…zelfs niet tegen Jules VR…omdat ik weet dat Jules mij uit het water zou redden als ik dreig te verzuipen in mijn auto die in een diepe sloot is geraakt.

   Neen beste Eric mijn strijd is wél tegen religiën en ideologieën die een voedingsbron zijn voor (zelfs in de 21-eeuw) mensen die ‘ blind’ ervan overtuigd zijn dat omwille van ‘ dé waarheid ‘, zij het absolute recht hebben om een andere ‘waarheid’ te bestrijden, te onderdrukken, zelfs te willen overheersen.
   Ook u Theudmer; zolang je strijdliederen ipv vredesliederen blijft verspreid zal je alleen jezelf en de volgende generaties verder wegdrijven van het ‘Aards paradijs’

   Mijn strijd is tegen het totaal immorele idee nl : ander mensen het fundamenteel recht ontnemen om gewoon zichzelf te kunnen zijn.
   Elke religie (als is het die van de Elfenkoning) die twee mensen gelukkiger en vreedzamer doet samenleven zal ik ondersteunen…
   De dag dat u dat ook kan, is voor mij ‘de dag des oordeels’

   Denk daar eens goed over na.

   1. Beste An, zo voel ik je inderdaad aan diep in mijn hart: alsof ik weer doodverliefd was als een tiener en desondanks goed beseffende dat het niet kon zijn toch die ellendige aanslepende hartpijn om jouw.

    “We’re All Alone” as written by William R. Royce Scaggs
    Close the window
    Calm the light
    And it will be alright
    No need to bother now
    Let it out
    Let it all begin
    Learn how to pretend ! ! !
    . . . tot het niet meer alright zal zijn . . !
    ( Boz Scaggs — born June 8, 1944, American singer, songwriter, and guitarist )

    An, je zult het zeer hard te verduren krijgen tijdens de nu zeer nabije dag van de Grote Waarschuwing omdat dit een absoluut ernstig te nemen voorproef is van het laatste oordeel voor iedere aardbewoner boven de zes jaar. Tegen God’s overmacht kan geen mens zich verzetten. Maar iedereen krijgt ‘veertig dagen’ de tijd om zich te bekeren, betekent vermoedelijk ‘vervulling van de gerechtigheid’, God’s gerechtigheid, niet gerechtigheid van mensen.

    1. het orakel heeft gesproken. Voor de rest denk ik niet dat iemand hier een boodschap heeft aan de verliefdheid van Eric..; Laat het ons houden bij een puberale oprisping…

     1. staf De Laet, doe niet zo flauw. Je weet drommels goed dat Traditie-gezinde mensen echt hartpijn krijgen wanneer ongelovigen zonder ook maar in het minst een en ander te onderzoeken tegen God in opstand komen.
      Hoeveel voorbeelden heeft de geschiedenis niet voortgebracht waarbij opstandig geworden volkeren volledig werden weggevaagd in een minimum van tijd, nadat zij gedurende lange tijd grondig werden verwittigd zoals nu weer sedert decennia herhaaldeijk wordt gedaan.

      THE GREAT RESET: Davos & the Plot to Cancel Trump
      https://www.youtube.com/watch?v=sb9jRqgDOJ8

      Laat deze video a.u.b. goed tot u doordringen:
      — De Grote Reset —
      Dat is niets minder dan de totale wereldoorlog met atoomwapens.

 65. @Theo Janssen,
  Terwijl U haat zaait: heeft U niet in de gaten dat U volledig van het onderwerp afwijkt en dat velen(!) Uw en ons Reddingswerk naar elkaar toe blijven voortzetten?
  Niet alleen de vrijheid van Amerikanen brokkelt af: de vrijheid van de orthodoxen onder ons, is al af aan het kalven sinds Vaticanum II.
  Als wij die vrijheid ook nog op deze site verliezen, staan de orthodoxen helemáál zonder medium.
  En tóch heeft orthodoxie (de) toekomst: hoewel wij het sinds kindsbeen af bijna zonder hulp van de media moeten stellen, is de orthodoxie nog steeds springlevend. Dat is een wonder op zich.

  1. P.Derks mag ik je heel vriendelijk maar daarom niet minder drinegnd vragen om van twee dingen één te doen.
   1) Of je stopt met jouw (in mijn ogen volkomen misplaatste verwijten) dat ik op dit forum of elders haat-zaai.
   2) of je geeft mij aan welke bijdragen van mijn hand, naar jouw mening, aanzetten tot haat.

   Ik moet namelijk zeggen dat ik haat mischien wel de lelijkste van alle zonden vind.
   Zeker wanneer deze zich direct richt tegen een medemens, het belangrijkste schepsel Gods.
   Wanneer ik dus werkelijk aantoonbaar teksten met kiemen van haat zou verspreiden, dan zou zelfhaat de eerste vorm van haat zijn waaraan ik me, maar dan wel heel bewust, zou aanzetten.

   In dit verband wil ik graag een citaat van Boeddha onder de aandacht brenegen. “Het vasthouden aan haat is als het vasthouden van een heet stuk steenkool, met de intentie om het tegen iemand aan te gooien; jij bent degene die zich brandt.”

   Hieronder een aantal definities van haat, die het je wellicht vergemakkelijken om aan te geven welke in jouw ogen de haat is die ik zou zaaien.

   Ik kijk met grote belangstelling uit naar je reactie, en naar ik hoop duidelijke antwoord

   Haat is agressie die geen uitweg vindt. Het is boosheid en frustratie waar je geen kant mee uit kunt en die je dan bij iets of iemand, in ieder geval buiten jezelf, neerlegt. Haat is naar buiten gerichte onmacht.Als je iets of iemand haat, zie je die ander of dat andere als oorzaak van datgene waarmee je worstelt.
   Haat is een sterke emotie, die wordt ervaren als een gevoel van afstoting een gevoel van vijandschap tot iets of iemand (het object respectievelijk subject dat men haat) met een neiging tot het kwetsen of vernietigen van het onderwerp.

   In het dagelijks spraakgebruik wordt het woord “haat” vaak gebruikt om afschuw uit te drukken of gebruikt bij het mopperen. Het heeft dan een minder zware en minder projectieve betekenis.

   1. @Theo Janssen,
    Lees Uw eigen reacties en beoordeel die, als zijnde van ’n ánder.
    Dan komt U erachter wie haat zaait (en wie haat zaait , zal haat oogsten).
    U Lijkt mij een goed mens, maar U neemt teveel hooi op Uw vork. Al dat hooi kunt U niet verwerken. Dit moét U al vaker in Uw leven gehoord hebben.
    Mijn ongevraagd advies aan U: neem minder hooi op de vork + laat eventuele reacties rustig op U inwerken alvorens U daar weer op reageert.

  2. Derks, als uw vrijheid afbrokkelt, is dat enkel en alleen aan uw eigen persoontje te wijten. U hebt het over ‘de’ orthodoxie. wees toch voor één keer eerlijk en zeg gewoon dat ge over ‘uw’ orthodoxie spreekt. zoals steeds: holle frasen. allemaal woorden in de wind, zoals gewoonlijk, geen enkele verduidelijking!

 66. De kern van de huidige ortodoxie zit ‘m volgens mij in de numus:
  Het is volledig onbekend wát zich precies heeft afgespeeld in het Vaticaan.
  Wél is duidelijk dat paus Benedictus de numus niét heeft teruggegeven.

  1. Het moet zijn MUNUS en niet NUMUS: betreft de Volmachten die volgens het kerkrecht toekomen aan een RESIDEREND bisschop. Heeft m.n. betrekking op het toekennen van aflaten, toelaten en verwijderen uit het bisschops- c.q. priesterambt e.d.

   Benedictus XVI is sinds zijn terugtreden als bisschop van Rome géén residerend bisschop meer, en leverde met zijn daad van aftreden (waarvan een officiële, rechtsgeldige acte is opgemaakt!) de Munus die toekomen aan de bisschop van Rome annex paus – primus inter paris ofwel eerste onder zijns gelijken – in!

 67. Ben U schreef op 8 augustus 2020 om 21:52 uur:
  Katholiek Forum beweert een beleefd, doch ongecensureerd platform aan te bieden. De realteit is anders. Niet fundamentalistische standpunten worden binnen de kortste keren verwijderd. Dat is de openheid van de katholieken. Nog geen greintje veranderd. Succes heilige restkerk.

  Dit is (alwéér) ’n ongefundeerde aanval op deze site.
  Ikzelf heb niéts gemerkt dat standpunten verwijderd worden.
  Natuurlijk heeft deze site ’n limiet qua opslagruimte, maar dat heeft niets te maken met standpunten. Wel kan dit te maken hebben met Akismet om spam te verminderen.

  Kom met bewijzen en kom dus niet aan met een algemene blabla – aanval.

 68. @ An Desat schreef: 9 augustus 2020 om 08:22

  Oeps, jeetje An! We raken met onze discussie wat achterop in dit voortkabbelende voortreffelijke forum, maar ‘verkrampt en angstig’ 😂🤣😂 vasthoudend ‘aan een extreem geloof’ wil ik gelijk een extreme moslim als indoctrinerende ‘fundamentele gelovige’ vanuit mijn ‘dogmatische kerkleer die eeuwenlang het hoogste goed van ieder mens heeft ontnomen’ graag nog iets opmerken, als het even mag. Dat doe ik overigens onder oprechte dankzegging voor de (aangehaalde) fijngevoelige kwalificaties welke u mij lieflijk toedicht. Ik voel me vereerd, zóveel decoraties zou zelfs Brejnev niet hebben aangekund.
  (By the way: who’s judging whom? 🧐)

  Ik heb hierboven simpelweg geduid waar de door u verwoorde antropocentrische gerichtheid (8 augustus 2020 om 14:39) mij spontaan aan herinnerde. Ik heb u geen vrijmetselaar genoemd, dat speldje steekt u zichzelf op; u kunt mij bezwaarlijk tegenwerpen als het prikt. Es ist mir übrigens völlig Wurst of u vanochtend de heilige Mis hebt bijgewoond, hoeveel tientjes u vandaag al gebeden heeft, of u de plaatselijke Rotary-club sponsort, het humanistisch verbond adviseert, of u de Nederlandse tak van Maria 2.0 of de parochieclub voorzit, uw eigen mis leest of dat u nu heerlijk relaxed met uw voeten aan het zwembad ligt. Het punt dat ik heb willen maken is dat in het hart dat zichzelf zoekt en dat vol is van zichzelf geen ruimte is voor God. Dat is géén beschuldiging aan uw adres, maar een simpele waarheid als een koe. Daar is niks dogmatisch aan, tenzij u het eerste gebod – dat nu eenmaal aan het tweede voorafgaat – als een verstikkend, vermaledijd en oubollig keurslijf ervaart. Alsdan echter bent u niet ANDERSgelovig – d.w.z. niet angstig, bekrompen en slaafs volgend als ik – maar dan zitten we simpelweg op een andere golflengte. (Oei, nou hoop ik maar dat het niet wéér gaat prikken.)

  Mevrouw Desat, indien en voor zover O.L. Heer niet de eerste plaats mag innemen in uw hart en u menselijke inspiratie boven Goddelijke wijsheid prefereert, hoe komt u dan in godsnaam uit bij het Katholiek Forum? (Tis niet dat ik u wil wegjagen hoor.)

  Tot slot het volgende. Ik zie dat u gisteren al vroeg in de pen klom: (uw bijdrage/reactie 05.14u). Ziet u, ik weet dat het vroeger heus niet allemaal koek en ei was, ook vóór VII. Die ballast heb ik niet. Terug naar vroeger gaat niet en hoeft wat mij betreft ook niet. Waar ik echter wel van overtuigd ben is dat men het kind met het badwater heeft weggespoeld en dat Nederland daar mede de voorhoede in nam. (Terwijl tijdens de openlijke polarisatie in Nederland de vlammen het dak uit sloegen, smeulde het in België ondergronds.) De gevolgen zijn inmiddels desastreus en waar in de Goddelijke liturgie het heiligste der heiligen tot uitdrukking zou moeten komen, wordt er op eigen houtje kennelijk nog altijd maar wat aangerotzooid. De sacraliteit is geheel verdampt en dat heeft Benedictus in zijn Motu Proprio, Summorum Pontificum, nog net op tijd onderkend en proberen te kenteren.

  U schrijft over geloofsopvoeding en stelt daarnaast het volgende: “En wat betreft de vraag wat ‘de waarheid’ is: laat die kinderen dat zelf uitmaken als ze daar oud genoeg voor zijn.”
  Lieve hemel An, kinderen zijn met een “Abu-Dhabi-aanpak” qua geloofsopvoeding helemaal niet gebaat. Kijk naar de fijne vruchten die de moraal-vrije opvoeding in de hippiejaren hebben opgeleverd en je weet genoeg. Goed ouderschap betekent niet dat je je kinderen enkel suikerspinnen of chocola toestopt, omdat ze dat lekkerder vinden. “Ik ben de waarheid, de weg en het leven” zegt Jezus. Kinderen begrijpen dat héél goed, maar overbrengen wat je als ouder zelf bent geraakt, tja dat valt niet mee.

  Life’s not that complicated. Het is wat wij ervan maken. De wetenschap heeft, zijn vruchten ten spijt, als maakbaarheidsgeloof allang afgedaan: één virus en de wereld is in volledige paniek en zit in zak en as. Nee, wie eenvoudigweg de heiligen tot voorbeeld neemt, Maria’s bescherming zoekt en in Gods hart zijn meerdere erkent, die komt behouden thuis. Is dat nu werkelijk zo extreem?

 69. Helemaal niet erg als u mij wel of niet de titel van vrijmetselaar hebt willen toekennen. Misschien zelfs jammer gezien het genootschap ook streeft naar onderlinge verdeling en wederzijdse hulp.

  Maar wat bedoelt u dan met uw boodschap aan mij gericht: ik citeer u:
  ‘Het ‘zelf’ vormt de kern van UW antwoord en van UW gedachtegoed, waardoor IK met de Ander bitter weinig kan aanvangen?

  Of ‘corrigeert u zich nog snel door te melden?’; dat het punt dat u wilt maken is: “dat in het hart dat zichzelf zoekt, en dat vol is van zichzelf, geen ruimte is voor God. ”
  Gaat het hier dan plots niet meer over mij? of is dat een algehele wijsheid (een waarheid als een koe) aan de mensheid?
  Het punt dat ik wil maken is : dat als het hart vol is van enkel UW God, dan is er geen plaats meer voor een andere god en al zeker niet voor een andersdenkende mens.
  Alleen al het feit dat u de vraag stelt: “wat komt u hier zoeken?” Is daar een mooi bewijs van.

  Wat bedoelt u met de gevolgen zijn desastreus? Voor wie? Voor u? of voor de wereld? of voor mij?
  U misschien niet, maar ik geniet alleszins nog elke dag volop van de vruchten sinds de bevrijding van ‘een dogmatische God’ en al helemaal van de verlossing van aangeboren zonden’.
  Als ik rondom mij kijk den ik dat de meesten van ons best blij zijn met onze computers, vrije tijd, auto’s, vaccins, antibiotica, gezinsplanning, vrije seksbeleving, en al zeker de universele rechten van de mens. En uiteraard kan alles beter, maar ik denk niet dat het medicijn daarvoor in uw ‘absolute waarheid’ zit. Of is dat een extreem gedacht van mij?
  Geen probleem als u geniet van de verheerlijking van het lijden, en uw kinderen wilt inspireren met ‘een moraal’ dat we allemaal geboren zijn in zonden en ons best moeten doen want anders kan je wel eens de kans lopen om eeuwig te branden. Probeert u wel minsten die moraal wat te verbloemen bij jonge kinderen teneinde de psychische schade te beperken.

  Tenslotte zal ik morgen onze regeringsleiders op de hoogte brengen van uw voorstel nl: dat we best stoppen met de ongeloofwaardige wetenschap en allemaal volop tot Maria gaan bidden, zodat we eindelijk verlost raken van het virus.

  Ik denk dat niet dat men dat een extreem voorstel gaat vinden.

 70. De Openbaring is geen afgesloten hoofdstuk. God openbaart zich nog steeds. Dogma’s zijn niet eeuwig en onveranderlijk . Wie dogmatisch denkt verstart . En sommige encyclieken zoals Humanae Vitae zijn al jaren achterhaald. Gods’ Geest leidt zijn Kerk. Hij zal de Kerk nieuwe wegen doen gaan of sommigen dat graag willen horen of niet.

 71. Over de vraag, of U vrijmetselaar bent, of niet, beste An Desat, heb ik nog twijfels. Het enige dat dit tegen spreekt is uw vrouwelijke empathie en het bloot geven van gevoelens. In de subversieve vrijmetselarij sekte is daar geen plaats voor. De leugen regeert, de leden kennen de bazen niet, en iedere vrijmetselaar draagt een klem. Hij weet als geen ander dat “de bazen” in zijn nek, mee kijken en mee luisteren.
  Maar daar wil ik het niet over hebben. Het gaat om de meest voorkomende ondeugd, het euvel van de hoogmoed, vaak waar te nemen bij afvalligen, (ja, ook van dichtbij meegemaakt in mijn familie) ! De Eerwaarde Heer Mennen verwoordt de hypothese, hierboven, zeer direct, “……….de crisis…..is de straf voor mensen die in de modernistische hoogmoed hun geloof en daarmee hun eeuwige toekomst verliezen.” Gezien uw 3 denkmeesters hierboven, is de link snel gelegd. Zij stimuleren de ondeugd, zij zijn zelfs de personificatie van de hoogmoed. Dat lijkt U aan te trekken.
  Te beginnen met de simpelste, Richard Dawkins (1)(+ recent), de virulente atheïst, de man van het heelal en zijn theorie van de zwarte gaten plus het uitdijen. Enkele jaren terug heb ik zijn boek gelezen. Een “wetenschappelijk” opgetuigd sprookjesboek. Hij verkoopt zijn theorie alsof het om de realiteit gaat, maar ieder bewijs ontbreekt. Hij neemt grote risico’s. U weet, beste An Desat, een theorie staat of valt, als ook maar het minste onderdeel niet deugt. Dus enige bescheidenheid zou op zijn plaats zijn. Maar het tegendeel blijkt. Hij wil zelfs ook nog de Natuurlijke Orde (de Decaloog, Sinaï) op de mestvaalt gooien en vervangen door zijn eigen ’tien geboden’. Welk een zelfoverschatting. Hij claimt Gods werk over te kunnen doen. Daarmee lijkt hij op de joodse, te boek staande vrijmetselaar, directeur van de machtigste bank ter wereld, Goldman Sachs. Deze verkondigde enkele jaren terug, tijdens de financiële crisis, “Gods werk te doen”.
  Uw volgende denkmeester, betreft John Stuart Mill (1806-1874) (2), een Schotse empirist, tevens agnost of atheïst. Vermoedelijk het laatste meer dan het eerste, want de duivel blijft een leven lang trekken. De mens wordt geboren, totaal leeg van binnen, met een verstand, leeg als de woestijn. De wereld is niet te kennen dan door tastbare ervaring gegevens. Iedere à priori, dus ieder voorafgaand bestaand gegeven is uitgesloten. De erfzonde, aangeboren aanleg, erfelijkheid, aangeboren karakter, intelligentie, en beschaving, zijn onbestaanbaar. Hoe verzin je de onzin !! Logica zou een kwestie van psychologie zijn. Met een totale leegheid van binnen, ontkent Stuart Mill o.a. de feitelijkheid van de aangeboren Natuurlijke Orde in ieder mens. Hij ontkent zelfs aangeboren raciale en culturele kenmerken, en erfelijke kwaliteiten. Het empirisme heeft het Anglo-Amerikaanse denken sterk beïnvloed. Mijn vraag is, beste An Desat, waarom gaat U in zee met dergelijke dwazen. Waarom prefereert U dergelijke sterfelijke idioten, en wijst U af de Openbaring en de Waarheid van Christus, de Godmens, vertegenwoordigd in de katholieke Kerk van altijd ?
  Tenslotte, de dominee, de Anglicaanse bisschop John Shelby Spong (3). Hij wijst Christus af als de Zoon van God, maar ziet hem als een mens in wie, en door wie, God handelt. Zoals iemand op dit voortreffelijke katholieke Forum zei, een tijd terug, ‘God in mens’. Hij gelooft ook niet in Pasen, de Opstanding, de Verrijzenis van Christus.
  Hij is geen Christen maar een deïst, beste An Desat. Wellicht heeft U empathie met die Amerikaanse Anglicaan (geboren 1931), door zijn afwijzing van de Christelijke geschiedenis, de Heilige Maagd Maria en de Onbevlekte Ontvangenis, de Evangelies, de verrichte wonderen en de opstanding uit de doden van meerdere personages. Op het modernistische vlak is hij het feminisme toegedaan, de “rechten” van homosexuelen, en raciale gelijkheid in de kerk en in de maatschappij. Kortom hij is een “soixantehuitard”, op leeftijd.
  In zijn modernistische rebellie tegen het Christelijke geloof en de beschaving, beste An Desat, ziet U kennelijk een geestverwant. Daarom houd ik vast aan mijn constatering dat U hier op dit voortreffelijke katholieke Forum, niet thuis hoort, omdat U niet katholiek bent. U bent Christelijk geïnitieerd, maar net zo goed als U niet een beetje zwanger kunt zijn, kunt U niet een beetje katholiek zijn. “Wie niet vòòr Mij is, is tegen Mij”, zei Christus. Dit forum is bedoeld als, “platform voor verschillende katholieke meningen”. Die van U zit daar niet tussen.

  1. Dit forum is bedoeld als, “platform voor verschillende katholieke meningen”. Die van U zit daar niet tussen.

   Vanuit traditioneel oogpunt wordt dat geluid ook ten aanzien van mij gebezigd.
   Jule zou het kunnen dat jullie eigenlijk vinden dat dit een exclusief forum voor FSSPX, Pius X en de Sedesvacantisten zou moeten zijn?

   1. De vermelde definitie voor het katholieke Forum, beste Theo Janssen, komt van Katharina, lid van de redactie. Dus er is ook ruimte voor katholieken die in het modernistische vangnet, rond spartelen, en geen uitweg meer zien dan nog meer hutspot liberalisme. Dit voortreffelijke katholieke Forum is uitermate geschikt voor katholieke liberalen. Zo lezen ze ook de andere kant van de medaille. Zo kunnen ze geholpen worden met de eeuwige, onveranderlijke Waarheid van de katholieke Kerk van altijd. Want die onveranderlijke claim op de Waarheid van Christus, is het enige dat ons overeind houdt, en ons beschermt tegen de decadentie, tegen de zelf vernietiging van de “moderne” mens, en de depressies van de bekende “filosoof” Nietsche, zoon van een Lutherse dominee. Uit wanhoop maakte hij een eind aan zijn leven, in 1900, evenals Luther die zich ophing aan zijn hemelbed in 1546.

    1. De zoveelste oproep Jules om mij hier weg te krijgen?
     Van waar toch die onverdraagzaamheid?
     Wilt u mij monddood maken? Weg met An Desat !

     De katholiek kerk was in een nog niet zolang geleden periode zeer gedreven in het soms letterlijk monddood maken van al wie haar ‘waarheid’ ook maar het minste in twijfel zou trekken.
     Het doet me denken aan de ban op Spinoza’s werk, want de man had ‘de onsterfelijkheid van de ziel’ ter discussie gesteld en om scheiding van kerk en staat gevraagd. Weg met hem ! Hij is moest onderduiken.
     Ik hoop dat voorlopig nog niet moet doen, maar het is interessant in de geschiedenis om te zien hoe vooral wetenschappers zich moesten behoeden voor wrede vervolging omdat zij de natuur beter konden verklaren dan religie.
     Het is goed dat de lezer beseft hoe de grote denkers uit de 18 eeuwse verlichting die dezelfde gedachten hadden, zeer behoedzaam hun meningen met elkaar moesten delen.
     Zo werd Montesquieu door de kerkelijke autoriteiten verplicht zijn werk publiekelijk af te wijzen en te verklaren dat hij in een christelijke schepper geloofde.
     Het is in het licht van die terreur die religie eeuwenlang op wetenschap en eruditie heeft uitgeoefend en het feit dat de meeste intelligente mensen vreesden voor hun leven, dat zij het verstandig vonden, om best toch wat de taal van de kerk te spreken.
     ‘Goddeloze’ denkers en filosofen moesten in eerste instantie vaak in quasi-vrome bewoording hun ideeën tot uitdrukking brengen.
     Een ‘mooi’ voorbeeld was Benjamin Franklin, die de bliksemafleider had uitgevonden. Het had wel een probleem; want het was immers enkel God die de mensen intervenieerde door ons regelmatig met bliksemschichten te straffen.
     Toen hij zijn uitvinding publiek maakte schreef hij:
     “Het heeft God in al zijn Goedheid eindelijk behaagd aan de mens te onthullen hoe hij zijn woning en andere gebouwen kan beveiligen tegen het onheil van donder en bliksem..” Einde citaat.
     Dit laat haarscherp zien hoe hij zich destijds voor zijn eigen veiligheid onderwierp aan de Anglicaanse Kerk. Zijn motief voor zijn ‘terughoudendheid’ was doodgewoon angst.

     Polemist C. Hitchens zei ooit; Ik heb niet het recht dode verlichtingsfilosofen als veronderstelde voorouders van het atheïsme op te eisen. Maar ik heb wel het recht te betogen dat we door religieuze onverdraagzaamheid uit die tijd niet kunnen weten wat zij privé nou werkelijk dachten en het had geen haar had gescheeld of wij hadden zelfs niet kunnen lezen wat ze hebben geschreven. Tot zover Hitchens.

     Die dreigende monddood-tactiek is gelukkig voorbij, alhoewel we bij de fundamentele Moslims anno 2020 nog heel voorzichtig onze woorden moeten wikken.

     Maar Jules, hoe kan je nu de andere kant van de medaille kennen als je ze nooit omdraait??
     Of hoe kan ik ooit geholpen worden om de onveranderlijke Waarheid van de KK van altijd te kennen als u mij gewoon verwijdert?

 72. Iedereen zou dit dringend moeten bekijken en beluisteren:
  Totale lockdown, verplichte inenting op straffe van volledig uitgesloten worden van de samenleving en tenslotte een chip laten inplanten op straffe van het verliezen van al uw bezittingen.

  THE GREAT RESET: Davos & the Plot to Cancel Trump
  https://www.youtube.com/watch?v=sb9jRqgDOJ8

  Laat deze video a.u.b. goed tot u doordringen:
  — De Grote Reset —
  Dat is niets minder dan de totale wereldoorlog met atoomwapens.

  1. eric-b-l
   Dank voor je informatie. Ik keek naar je linkje en dacht, weet je wat, ik ga eens een negatief commentaar na, onder dat youtube-je.
   ( Dat doe ik wel vaker, als er wat interessants vermeld wordt, dat wat verder zoeken op het internet. Van negatieve commentaren leer ik vaak het meest, vandaar dat ik naar negatieve commentaren kijk. )

   En dan, na wat comments gelezen te hebben ging ik naar het volgende linkje. Van ene dominee Norman Vincent Peale.
   Deze man zou, zo kwam ik te weten, de dominee van de jonge Trump geweest zijn!
   Hij leerde zijn luisteraars “positief” (of eerst eigenlijk “zelfbewust”) denken. Nu kan ik misschien begrijpen dat Trump (nu) doet wat hij doet.

   https://www.youtube.com/watch?v=dCXlRSK7eI0

   1. En na nog wat verder kijken kwam ik uit bij drie zeer grote bedrijven, die voor het allergrootste deel het zakelijk Amerika bezitten en daarom een lockdown niet al te moeilijk mogelijk hebben kunnen maken. Immers, als je de baas bent schrijf jij de regels.
    “the Vanguard Group, State Street en BlackRock.”. (Bron: https://theconversation.com/these-three-firms-own-corporate-america-77072
    Deze bedrijven zijn in handen van de oeroude welbekende ‘elite’. De oeroude Europese royals; koningen, prinsen, baronnen en hoe ze men hen nog meer benoemt hebben hun vermogen ook gestoken in de allergrootste bedrijven ter wereld en werken zo o.a. hun agenda af.
    Het is belangrijk om te begrijpen dat als een groep mensen het grootste aantal aandelen van bedrijven in een land heeft, men ook het beleid van die firma’s en dus het land op zakelijk gebied, kan bepalen.
    Men kan m.a.w. dus stellen dat het stuur van meeste Amerikaanse bedrijven in handen is van 3 mensen en die daarom het beleid van het land op zakelijk gebied kunnen bepalen, zonder dat een regering zich ermee kan bemoeien. Zij kunnen bijvoorbeeld de mondkapjes verplichten voor hun miljoenen werkers. Of de 1,5 meter. En natuurlijk gaat de invloed veel verder dan alleen Amerika. De firma’s zitten wereldwijd en zijn zéér belangrijke spelers.
    Wanneer nu ook de medische bedrijven beïnvloed worden door de grote drie, dan wordt de invloed nóg groter. Wanneer ze de media in America bezitten dan wordt de invloed nóg groter. Enzovoorts.
    De drie CEO’s zijn kapiteins van het zakelijk schip. Echter, de aandeelhouders van de bedrijven zijn de ware eigenaars. En die aandeelhouders zijn dus de allerrijksten der aarde. En die bepalen het beleid.

    Iets waar Trump zich openlijk tegen verzet. Of het alleen voor de bühne is weet ik niet. Hij zegt wél merkwaardige dingen. Wanneer Trump Amerika wil redden uit de zuigende krachten van de armen van de gigantische octupus die grote mega-bedrijven eigenlijk zijn, dan is het de redder van de eigenheid van de mensen daar.

    1. Herstel:
     “Deze bedrijven zijn in handen van de oeroude welbekende ‘elite’. De oeroude Europese royals; koningen, prinsen, baronnen en hoe ze men hen nog meer benoemt hebben hun vermogen ook gestoken in de allergrootste bedrijven ter wereld en werken zo o.a. hun agenda af.”
     Moet zijn:
     “Deze bedrijven zijn volgens sommige onderzoekers in handen van de oeroude welbekende ‘elite’. De oeroude Europese royals; koningen, prinsen, baronnen en hoe ze men hen nog meer benoemt hebben zoals men verondersteld hun vermogen ook gestoken in de allergrootste bedrijven ter wereld en werken zo o.a. hun agenda af. E.e.a. zou uitgezocht kunnen worden en de juridische consequenties en implicaties zouden ook bekeken moeten worden.”.

 73. Nabrander,
  hierboven, lees, in het midden, “………….Goldman Sachs, Goldfein. …………….”

  1. Jules
   Ik denk dat je hierboven ook moet corrigeren en Richard Dawkins verwart met Stephen Hawking. Hawking de man in de rolstoel. De man die iedereen kent als een van de briljantste geesten in een verlamd lichaam. Voor zover je zijn boek echt gelezen hebt; maar een van ’s werelds grootste denkers wegzetten als een ‘simpele’ dat kan natuurlijk niemand beter dan JVR.
   Laat nou een ding duidelijk zijn: de man zijn publicaties teerden alleen op bewijs en hij keert zich nu om in zijn graf.
   Er zijn andere boeken waar wetenschappelijk bewijs totaal zoek is, denk ik.
   Mooi citaat van hem was:
   “God kan misschien bestaan, maar de wetenschap kan het heelal uitleggen zonder de behoefte aan een schepper.”

   Richard Dawkins is de al even gekende wereldberoemde Britse etholoog en evolutionaire bioloog.
   Alvorens je ook deze geleerde wegzet als een ‘sprookjesverteller’; Prospect Magazine hield een wereldwijde enquête waarbij Dawkins uit bus kwam als een van de ’s werelds top-3 intellectuelen. Ik denk dat hij ondertussen wel een tiental Internationale bestsellers op zijn naam heeft.
   Tijd voor eens wat nieuwe lectuur zou ik zeggen.

   1. Dan is er een naamsverwarring in het spel, beste An Desat, en trek ik mijn woorden over Richard D. terug. Ik doelde inderdaad op de man in de rolstoel. Excuses !

    1. Nog een nabrander.
     De hierboven vermelde Richard Dawkins (1941), (zo’n defect figuur kende ik niet, beste lezer), is nog erger dan Stephen Hawkins, de rolstoel geleerde). Hij blijkt een militante atheïst te zijn, een ziekelijk, figuur geplaagd door obsessies, die kosten noch moeite blijkt te hebben gespaard, om ieder Gods idee, ieder spoor van de Schepper, de wereld uit te rammen. Hij staat ook bekend als de stormram van Darwin. We hebben inmiddels geleerd, sinds de Franse Revolutie (1789) waartoe dat kan leiden. De 18de eeuwse periode van de grote Verduistering met deïsten als Voltaire, Diderot en consorten, was de lange aanloop. Thierry Baudet, noemt de FR revolutie, in zijn nieuwe boek, het begin van de zelfmoord van Europa. En deze aanloop was door Luther opgestart. Hij heeft vooruit gezien, wat er ging gebeuren, en wat hijzelf heeft aangericht. Uit wroeging heeft hij zichzelf opgehangen aan zijn hemelbed (+1546). Het breken van de geestelijke macht van de katholieke Kerk met de Reformatie in Luther’s tijd, heeft afschuwelijke gevolgen gehad, voor Kerk en wereld, sindsdien.
     Het militante atheïsme in onze tijd, is de uitloper van die Revolutie. Zij is een maatschappelijk gevaar, dat duivels voortbrengt ter vernietiging van de mens, ter vernietiging van schoonheid, kunst en wetenschap, ter vernietiging van ieder volk, huwelijk en gezin, eigendom en iedere autoriteit en tenslotte, ter vernietiging van ieder spoor van de Christelijke beschaving. De atheïstische voorbeelden zijn talrijk, bijna allemaal Talmud joden, Rousseau, Mirabeau (+1792), Spartacus Weishaupt (+1830), Robespierre (+1793), Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Roosevelt (start WOII), Kroetchev, Stalin, Churchill (start WOII, gestorven als atheïst in 1964), Hitler, Mao, Pol Pot, en nog vele, vele anderen, minder bekenden.
     Naar aanleiding van de Russische Revolutie in 1917, schreef Churchill hierover in de Sunday Herald (8-02-1920), “” Vanaf Spartacus Weishaupt tot Karl Marx en Trotsky, van Bela Kun, Rosa Luxemburg en Emma Goldman, is de wereldwijde samenzwering tot omverwerping van de beschaving steeds sterker geworden. De Revolutie heeft een totalitaire samenleving gebracht, met jaloerse boosaardigheid en onmogelijke gelijkheid. Dat complot speelde wel degelijke een rol bij de Franse Revolutie (1789). Het was ook de motor van de subversieve bewegingen in de 19de eeuw………..””.

     1. Jules, Jules toch…
      van obsessie gesproken;
      Ik zal een op jou toepasselijk citaat van ‘dit ziekelijk defect figuur’ geven
      Dawinks zei:
      “vergissen is menselijk, maar blijven volharden in de vergissing is des duivels”

      Nu je ook al Dawkins linkt aan de Franse Revolutie (en natuurlijk uw wereldwijde samenzwering) denk ik dat ik meerdere reden hebt dan u om de term ‘ziekelijk’ toe te passen.

      Doe me eens een plezier Jules, en lees aub eens echt een boek van hem.
      Misschien dat je dan zal moeten vaststellen dat de evolutietheorie (Dawkins zijn vakgebied) ongeveer net zo ’twijfelachtig’ is als de theorie dat de aarde rond de zon draait.

 74. Dag An,
  Ik reageer(de) naar aanleiding van uw woorden, die naar ik gevoeglijk aanneem uw persoonlijke mening weergeven. Lezen wat er staat is evenwel geen sinecure: ik heb u niet botweg gevraagd wat u hier komt zoeken, noch heb ik gesteld dat de wetenschap als zodanig ongeloofwaardig of overbodig is. Intellegere is niet lezen wat er NIET staat.

  We zitten op een andere golflengte, waarbij ik als katholiek op dit Katholiek Forum de vigerende tekst van de wereldwijde Rooms Katholieke Catechismus aanvaard. Mag dat of ben ik dan een slaafse dombo? Persoonlijk ervaar ik niet de geneigdheid om het beter te weten dan de rijkdom die de bijbel en het leergezag mij in lijn van de traditie aanbieden, eerlijk gezegd.
  Hoewel ik geïnteresseerd ben in wat anderen wel of niet geloven, is er in mijn hart inderdaad maar plek voor één God, drie personen nog wel! Theistische polygamie is aan mij niet besteed, helaas. Wilt u daaruit concluderen dat ik bijgevolg niet tolerant ben voor andersgelovigen of andersdenkende mensen. Sorry, daar kan ik geen chocola van maken, het verband ontgaat me volledig. Jezus’ innige verbondenheid met de Vader weerhield Hem er niet van om de wereld op het kruis te omarmen (foei, wéér dat lijden) en om zich over de Samaritaan en de overspelige vrouw te ontfermen.

  Dan nog even die angst voor het hellevuur. Tjongejonge, u komt er hier wéér mee aandraven. Waar zit de pijn, waar haalt u het toch allemaal vandaan? Maakt u zich over mij en de mijnen in ieder geval maar geen zorgen, ondanks dat wij in hemel en hel geloven zitten wij daar heus niet zo mee hoor. De jeugdzorg heeft het in onze losgeslagen, vrijgevochten maatschappij, het ongeziene welvaartsniveau ten spijt, drukker dan ooit met jongeren die tussen wal en schip geplet worden, juist omdat zij elke houvast in hun leven moeten missen. Misschien kunt u hún schade wat beperken.

  Zoals gezegd, wij zitten zeer duidelijk op een geheel andere frequentie, An. Daarom eindigt op dit Katholieke Forum wat mij betreft hier onze publieke gedachtewisseling. Het ga u goed.

  1. Neen Paul fantastisch man we zitten op dezelfde golflengte!
   Zalig om te lezen dat u tolerant bent naar andersgelovigen en andersdenkende mensen. Zo moesten er nog meer zijn op dit forum.
   Ik hoop dat ik weer niet lees wat er niet staat en ik hoop vooral dat we het begrip tolerantie op dezelfde manier hanteren en dat het verder reikt dan overspelige vrouwen en Samaritanen, …
   Vooral ook namens de LBGT-mensen, bedankt, het gaat U ook goed !

 75. Theo Jansen heeft geen “last” van niet zijn mening kunnen uiten. Logisch want zo te lezen, denkt hij zoals de seculiere maatschappij denkt. Daarom ondervindt hij geen enkele weerstand. Maar als je zegt dat je chr. gelovig bent of neit denkt als de meerderheid. (ik heb het niet over mij zelf, maar constateer het in de media, in de omgeving, bij andere mensen, zelfingenomen mensen, jongeren, elite (precies waar de bijbel voor waarschuwt, dat dat een doodlopende weg is) die op reflexmatige wijze populiere seculiere taal heeft aangenomen, om diegene die het christendom serieus nemen te bestoken. In veel zie je het cultuurmarxisme . D.w.z. Joden en christenen framen, die mag je beledigen en bespotten, maar het islamfascisme wordt uit alle macht de hand boven het hoofd gehouden. Die mag je niet bekritiseren op straffe van demoniseren. Links, seculier gedachten goed is “populier” anders sta je er buiten met demoniseren aan toe. Wilders, Fortuyn weten/wisten ervan. De kerk moet meer en meer met het Woord “inschikken”. Want genderideologie, losbandigheid, egoisme is wat de klok slaat. Terwijl de Schrift laat zien dat dat een doodlopende weg is en Zijn weg een doorlopende weg. Een taak voor de kerk. Die niet veel durft te zeggen. Chesterton (een Britse schrijver die zich bekeerde tot het katholicisme) begin 20 eeuw al zei; We hebben geen kerk nodig die met de wereld meegaat, maar een kerk die de wereld in beweging zet. Daar het evangelie nauwelijks tot niet wordt onderwezen, niet of negatief te sprake komt in het gezin, omdat momenteel het marxisme wil dat het Joods, christelijk erfgoed naar een eenheidsworst van secularisme gaat, vervaagt het Joods, christelijk humanistisch erfgoed. Men weet niet eens meer waar Pasen en Kerstmis voor staat. Men mag het daar niet meer overhebben. Secularisme van leegte, nihilisme en onverschilligheid is de samenleving aan het worden. Een “doodse” en liefdeloze maatschappij tot gevolg. Een kans voor het chr. onderwijs en de kerk om, ondanks verzet van de elite en tegen de stroom in, een ander geluid te laten horen. Zijn Woord, Zijn weg. Dat brengt vrede en liefde in het hart.

 76. @Jules van Rooyen,
  Bedankt voor Uw – mijn inziens waardevolle en informatieve – bijdrages alhier.

  Voor ’t geval deze site nog ’n bestuurslid zoekt: ik ken nog twee uiterst betrouwbare priesters (een is nog geen 40 jaar en komt uit ’t buitenland + een is ’n Nederlander maar loopt tegen z’n levenseinde aan).
  Beiden zijn volgens mij heilige priesters.
  Dan ken ik nog een pas afgestudeerde priester, maar die moet zich nog volop bewijzen.

 77. De voorzegde bode in de onderstaande evangelische profetie is dus een Nederlander.. uit de stam Zebulon-Nederland 9:5 ….er wordt ook verwezen naar de vrijmetselarij}..in nu Nederland.

  Woord van God aangaande Nederland :
  Profetisch woord – Sylvia Bakker​
  10 september 2005

  En GOD zegt;
  IK zal Nederland bezoeken en de kerken en gemeentes langs gaan om te doorzoeken wat uit MIJ is opgebouwd of met mensenhanden. IK zal omverwerpen dat wat niet gebouwd is op het fundament van liefde en van MIJN GEEST zegt de HERE . Want IK heb onder u gevonden een geest van beschuldiging, en IK verlang ernaar om Nederland in geestelijke en koninklijke orde te brengen want IK heb een plan met u zegt de HERE. IK zal doen opleven het stof der aarde waarvan men dacht dat het opgebrand was, IK zal MIJN GEEST blazen over een ieder die hongerig is en vurig om MIJ te dienen. Degenen die nu nog alleen thuis zitten zal IK vergaderen om samen met anderen het vuur in elkaar wakker te maken. Want de vertrapten zal IK oprichten en de verwonde zal IK herstellen zodat MIJN werk volvoerd zal worden. En een ieder die opstaat om MIJN kinderen te stoppen zal IK vergelden .

  Want zie ●IK zal zenden een bode● die recht zal spreken in de naties en zal uitgaan naar de vier uithoeken der aarde om de weg te bereiden voor het leger dat komen gaat. Stop de opwekking niet want wie dooft zal IK doven en wie stopt zal IK stoppen. Veroordeel niet en kijk niet neer op je broeder of zuster maar neem elkaar bij de hand. Kijk niet naar muren want IK zal iedere muur van traditie neerhalen met MIJN machtige hand ; zo spreekt de HERE . IK zal bulderen en MIJN stem zal uitgaan over de gehele aarde en IK zal Nederland schudden want genoeg is genoeg . Stop met veroordeling en keer terug naar uw vaderland , naar uw eerste liefde! Want als u dat doet zal IK u geven de beloftes die IK eertijds al aan MIJN kinderen beloofd hebt.

  Een profetisch woord van Josie Hagen
  “Op bevrijdingsdag, de 5e van de 5e maand van het jaar 2005, zat ik in de trein van Zwolle naar Amsterdam. Het was een zonnige dag en overal waar je keek hingen vlaggen. In die trein gebeurde er iets in me door de Heilige Geest en plotseling begon ik te huilen. Ik ging bidden voor Nederland en de Heer sprak tot me en zei: ‘Het is niet alleen bevrijdingsdag in het natuurlijke, het is ook bevrijdingsdag in het gebied van de geest voor dit land.’”

  Aan het woord is Josie Hagen, die dit jaar op verscheidene plaatsen in ons land haar profetische boodschap bracht. Josie: “Eén en twintig jaar geleden gaf een profeet mij een woord: ‘De tijd komt dat God je gaat terugbrengen naar je land, naar België en Duitsland. Als de Heer je terugbrengt naar Nederland, zal Nederland staan op de rand van de opwekking en daar zul je worden gebruikt als een speerpunt, als een stem om profetische te spreken.’”

  Eindtijdkerk
  “Nederland is uniek in de ogen van God. Maar er zijn krachten aan het werk in dit land, in de geest, die jullie identiteit willen overnemen. Maar ik geloof dat God niet toestaat dat dat gebeurt. Want het unieke en de kracht van het volk van Nederland wil God ongetwijfeld gebruiken voor de rest van Europa. Ik geloof dat Nederland een soort doorgangspoort is voor een eindtijduitstorting van Zijn Geest in Europa. De bevrijding in de geest geschiedt door Gods leger, in Zijn kerk. Wij zijn de eindtijdkerk, wij zijn Zijn Lichaam, Zijn volk. Het is tijd om te komen tot een krachtig Christendom, om in het vuur van de Heilige Geest te komen. Het is ons mandaat om Nederland geestelijk terug te winnen voor het Koninkrijk van God. De ongelovigen zullen het niet doen, wij hebben die opdracht van God.”

  Toekomstvisie van God
  “De 5e van de 5e maand van 2005. In die dag zitten drie vijven en dat heeft een diepe profetische betekenis. De 3 betekent Goddelijke volmaaktheid en éénheid. De 5 betekent genade, hemelse gunst, liefde, volkomenheid, het is volbracht; dat betekent het voor onze kerk. Ik geloof dat er een hemelse gunst komt voor dit land.

  Ik wil een visioen dat God me gaf aan u doorgeven. Ik kreeg dit in Melbourne en een tweede keer in mei van dit jaar op het eiland Patmos. Ik zag Nederland als een landkaart en op hetzelfde moment zag ik ook de rechterhand van God, die naar beneden kwam, naar Nederland. Die hand kwam naar die landkaart toe en ging de grond in, dieper en dieper, tot Gods hand daar was, waar de wortels zitten, de geestelijke wortels. En ik zag Gods hand Nederland losschudden. Nederland werd langzaam losgemaakt met zijn wortels, vrijgemaakt. Sommige wortels zaten heel diep, geestelijke geschiedenis van eeuwen terug. Sommige waren korter, er waren er veel, maar de kracht van God maakte Nederland los van die slechte geestelijke geschiedenis. Het was zoveel geschiedenis dat het als het ware een bolwerk vormde tegen de toekomstvisie van God. Er stonden dingen op die wortels geschreven: religie, heidendom, toverij en al die zaken welke te maken hebben met koninkrijken die anti-God gebouwd werden. Oude tradities, religies, methodes, overspel en vrijmetselarij die ingebed waren in de geestelijke geschiedenis van dit land.”

  Schudden
  “Het is bevrijdingstijd voor Nederland. Geestelijk Nederland, sta op, kom uit je lauwheid en je tradities en je systemen van mensen en van het eerder je eigen koninkrijk bouwen dan het Koninkrijk van God. Religie heeft Nederland lang genoeg in haar greep gehouden, maar God legt het bloot. Het vuur van God gaat vallen, dit zijn de dagen waarin de Heilige Geest het kaf van het koren gaat scheiden, wat echt is en wat niet. Het is een apostolische uitstorting van Gods gunst, genade en barmhartigheid; het komt en het komt snel. Want God gaat dit land nog een keer schudden om de vreze Gods terug te brengen in Nederland.

  In Amsterdam gaf de Heer mij enkele dromen over dit land.Ik zag Nederland helemaal onder water, alleen de daken van de huizen waren nog zichtbaar en soms een topje van een molen. Ik zei: ‘Heer, wat is dit?’ Toen ik die vraag stelde leek het water steeds helderder te worden, met zoveel glorie dat –in de droom- ik niet eens meer naar het water kon kijken; het werd kristalhelder. Toen sprak de Heilige Geest tegen mij: ‘Het is de uitstorting van het levende water en het licht in Nederland.’

  In een andere droom zag ik een twaalfstedentocht, 12 steden in plaats van 11! Ze waren aan het schaatsen, één man met een heel wit pak aan, met een fakkel in z’n hand. Hij ging door alle provincies. Er was zoveel vuur in deze man dat het ijs van de kanalen veranderde in water en hij kwam in elke provincie. De laatste provincie was Limburg; daarna ging hij naar de hemel en mijn droom was voorbij.”

  Eindtijdglorie
  “God heeft Zijn overblijfsel klaar, verspreid over geheel Nederland, dat alleen maar Hem zal aanbidden in Geest en in waarheid. We moeten bidden: Heer, geef barmhartigheid voor Nederland, barmhartigheid voor rebellie, voor slechtheid, voor de regering en de koninklijke familie, we staan op de bres. Vragen om vergeving voor dit land, voor zijn geschiedenis, de vele generaties. We moeten de weg des Heren bereiden, want er is iemand op komst, zoals Johannes de Doper zei: ‘Er is één die na mij komt.’ De eindtijdglorie komt. Zijn we er klaar voor? We hebben evenals Johannes de Doper een confronterende zalving nodig, die overheden en de wereldse heersers in Nederland confronteert. Wij moeten de religieuze systemen, de denktrant, tradities, valse koninkrijken, het overspel en de tolerantie in dit land confronteren.

  In een andere droom zag ik boven Groningen een open deur. Het was in de richting van Noord-Holland en ik zag de Heer staan in die opening en Hij liet stromen van glorie los. Het raakte Groningen en al de provincies in het noorden. De glorie bezocht gemeenten en samenkomsten en kleine gebedsgroepen, bij hen waar we het ’t minst verwachten.”

  Echtheid
  “God wil de heerschappij terug over Zijn kerk in Nederland, het bloedgekochte lichaam van de levende God. We moeten in dit land opstaan in waarachtige éénheid, niet in een zogenaamde eenheid. Eén van de geesten, waarvan ik geloof dat de Heer mij die toont, is de geest van kritiek, veroordeling van elkaar, elkaar bekritiseren, geklets over elkaar. Als we net zoveel tijd zouden besteden aan het met elkaar bidden als aan het roddelen, dan zouden we in die opwekking komen, zodat de mensen Christus in en onder ons zouden kunnen zien. Ze zullen komen naar het licht, want wij zijn het licht der wereld! Nederland wil realiteit, echtheid zien, ze zien geen echtheid meer in de kerk.

  Velen hebben de Heer verlaten omdat ze het leven van Christus niet in de kerk zien. Maar God wil Zijn kracht en Zijn glorie openbaren in de kerk van Nederland. Sta op! Laten we samen profeteren tot Nederland, dat de geestelijke doden zullen opstaan en tot geestelijk leven komen. Zoals Ezechiël bevolen werd te profeteren over de vallei met de dode beenderen, zo moeten wij profeteren over geestelijk-dood Nederland. Want de adem van God komt en wat dood is wordt opnieuw levend.”

  Ik roep Mijn gemeente in Nederland op om één te zijn in Mij, om voor elkaar te bidden, om van elkaar te houden en voor elkaar te zorgen, zodat de wereld kan zien dat Ik in jullie midden ben.
  “Als de wereld geen éénheid ziet in de gemeente, hoe kunnen ze dan de liefde van de Vader zien?”

 78. Woorden van Jesus:

  “Ik houd jullie in Mijn Heilig Hart.

  Als een Volk streeft om op Mijn Weg te blijven, denk er dan aan dat “Mijn Koninkrijk niet van deze wereld is.” (Joh 18:36)

  Als jullie Mij zoeken met menselijke logica, zal je Mij niet vinden, en zal je verward raken. Ik toon Mij in wat onbegrijpelijk is voor de wereld. Ik ben gekomen om zielen te transformeren, om te zoeken wat de wereld veracht om de kostbare steen te vinden en een licht ervan te maken voor zijn broeders en zusters. Kinderen, als jullie zoeken naar Mij op het oppervlakkig niveau dat je ziet met mensenogen, zal je Mij niet vinden. Ik word gevonden verborgen in de zielen van de nederigen en eenvoudigen van hart, niet in degenen die beweren de absolute waarheid te bezitten.

  Word wakker!”

  Luz de Maria –30 juli 2020
  http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3229641

  1. Ik word gevonden verborgen in de zielen van de nederigen en eenvoudigen van hart, niet in degenen die beweren de absolute waarheid te bezitten.

   Eric weten ze dat bij FSSXP en Pius X ook?

   1. @Theo Janssen,
    Neen, dát wisten ze nog niet bij de FSSXP en Pius X. 🙂
    @Theo Janssen, hoe lang wist Ú dat al.
    Sorry, ik kon Uw minderwaardig denken over FSSXP en Pius X niet over mijn kant laten gaan.

   2. Ik mag in dezen – denk ik- namens de FSSXP en Pius X zeggen:
    Hartelijk bedankt voor deze reminder. De FSSXP en Pius X zouden niet weten wat te denken als ze U niet hadden als adviseur. 🙂

   3. @ Theo Janssen,
    God is Waarheid. De doctrines van de Traditie-gezinde Kerk weerspiegelen op aarde de Waarheid van God. Sommige goede mensen bestuderen de Waarheid naar vermogen, anderen trachten de Waarheid te omzeilen of leugens te verspreiden omdat zij zich gekwetst voelen door God’s Waarheid.
    Zo is het ook met de Liefde: echte Liefde is zuiver en geestelijk in de kern, terwijl degenen met de opgezwollen harten hun ziel verduisteren met leugens en hun eigen en des anderen geestelijke toekomst vernietigen.

 79. Des te minder men te zeggen heeft, des te méér woorden gebruikt men.

  @Jo, heel vreemd allemaal: ik woon in Zuid – Limburg en heb uitstekende contacten met goede priesters en echt gelovige R.K mensen, maar van ’n profetes Sylvia Bakker​ heb ik nóóit gehoord.
  Als iemand vanuit ‘mijn’ groep ooit daarvan gehoord had, dan zou ik het weten (of het binnen of buiten de groep R.K. mensen zou zijn).

 80. Aan P.Derks..

  Ik ‘ken’ een Derks die +/- 55 jaar geleden in Tilburg bij de missionarissen van het H.Hart een opleiding tot broeder of pater volgde ..misschien is er een verband. Wat Silvia Bakker betreft.. zij is evangelisch.

  1. @Jo, U begrijpt mij verkeerd.
   Dan zal ik het U nu onomwonden zeggen:
   Sylvia Bakker​ bestaat inderdaad (heb ik opgezocht), Zij geeft zich uit als profeet, maar zij IS het niet.

   1. Net zoals MDM, de Ierse zieneres is een valse profetes. Ik ontving vorige week een bundel van 30 blz volgeschreven bewijzen, die MDM volledig met de grond gelijk maakte.
    Ze werd beoordeeld door een groot team van theologen, geestelijken die hun studies hebben voltooid in de Mariologie.
    In BE Limburg hebben we een echte gestigmatiseerde. Die helpt de mensen al 40 jaar. Ze heeft nooit pers toegestaan. Een Indische jonge priester heeft haar visioenen aangenomen en onderzocht. Hiermee heeft hij de titel behaald van doctor in de Mariologie.
    MDM moet nog al rijk geworden zijn met haar boeken, die in 38 talen zijn vertaald. Zij heeft nooit haar zogezegde visioenen laten onderzoeken op waarheid. Zelfs de zegel van de levende God is satanisch. Ik vond het wel goed dat ik het onderzoek in handen heb. Zo weet ik ook hoe het zal gaan met onze Offerziel. De Indische jonge priester houdt hierover voordrachten bij de bisschoppen.
    Michaël, jij kent mijn mailadres en als je echt wil ook mijn telefoonnr. Ik wil je eens spreken of schrijven.

 81. Volgens mij is het tijd voor actie:
  De verplichte vaccinatie zal er mijns inziens komen.
  Wat kunnen burgers ondernemen om de – door mij verwachte – verplichte vaccinatie te ontduiken?

 82. Aan P.Derks ..

  Jij bent dus een Limburger ..ik ben geen profeet maar ik heb wel profetische inzicht en daarom ga ik je dE droom van Josie Hagen profetische duiden.

  ●In een andere droom zag ik een twaalfstedentocht, 12 steden in plaats van 11! Ze waren aan het schaatsen, één man met een heel wit pak aan, met een fakkel in z’n hand. Hij ging door alle provincies. Er was zoveel vuur in deze man dat het ijs van de kanalen veranderde in water en hij kwam in elke provincie. De laatste provincie was Limburg; daarna ging hij naar de hemel en mijn droom was voorbij.”●

  Om te beginnen met het [ijs van de kanalen].. de Kanalen zijn de denominaties van de reformatie, ze zullen zich bekeren tot het katholicisme, zoals aangegeven in La Salette.

  De man in het [witte] pak betekent de [zichtbare uitwendige] lichamelijke uitstraling, voorafbeeldende glorieglans van de komende gereinigde aarde ..de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde.. door de werking van de Waarschuwing, in het 6e zegeloordeel, het Voorlaatste oordeel.

  Hij gaat uit van Limburg en keert er naar terug, een Limburger die in Malakias 3:1 de bode is voor de komst van Jezus Christus in het 6e zegel, Openb.6:12-17. De twaalf steden zijn symbolisch een beeld van de 12 stammen van Israël. De fakkel is de getransformeerde lans van Longinus die het Hart van Jezus Christus, het Hart van liefde opende voor de gehele mensheid.
  De komst van die speer is aankondigd bij Vassula Ryden.. en wel door de Apostel Paulus.

  Dus we hebben een bijbels personage in Limburg wonen.

  Én dan een correctie van wat de kerk beweert en leert ..en de gehele christenheid .. namelijk dat Jeremia 23:5-6 en 33:15-16 Jezus Christus zou betreffen, maar dat kan niet omdat die koning pas in onze tijd geboren wordt, is, want Israël komt tot bekering door de Waarschuwing in het 6e zegel.
  …..

  1. Dat zijn dus TWEE profeten waar ‘mijn’ groep nog nooit van gehoord heeft: Sylvia Bakker + Josie Hagen.
   Limburg krijgt het maar druk.
   Limburgers zijn verhoudingsgewijs nog behoorlijk katholiek (te danken aan † Mgr. J. Gijzen), maar dat houdt niet in: lichtgelovig of dom.
   De gelovigen van ‘MIJN’ groep zijn zelfs uiterst kritisch.

 83. Aan P.Derks..

  Ik bespeur onmacht in je reactie ..je gaat niet in op de inhoud, deze persoon wordt ook bij katholieke zieners aangekondigd..honderden profetieën.
  Jesaja 49:4 >> vers 8 >> ook niet begrepen.

  1. @Jo, ik pijnig min hersens niet met onzinnige zaken.
   Noem het: economisch denken.

 84. P.Derks..

  Je noemt [die] zaken van God wel onzinnige zaken, daar zal God blij mee zijn.
  Ik raad je aan Jesaja 11:3 te overdenken.. dat betreft wel een consistent economische denken.

  1. Jo, zaken van God zijn xijn NIMMER onzinnig..
   De door U genoemde ‘profeten’ zijn WÉL onzinnig, larie, want volledig verzonnen.
   Ik laat in het midden, of ze zijn verzonnen door U of door anderen.

 85. Ook in Nederland.De nieuwe wet om b escherming van de LHBTI groep gaat naar de eerste kamer.Het volk heeft daar niets van vernomen.De wet heeft de 2 de kamer reeds gepasseerdHet schijnt dat het CDA*(christelijk?)het daar mee eens is.Niets van vernomen!! Zelfs het KAtHOLIEK weekblad geeft daar niet eens een melding van.Moeten wij dat allemaal maar ongeweten maar slikken?.Als men zo de grondwet verandert,mag er ook wel eens ingezet worden dat de christenen ook niet gediscrimineerd worden(zie de Nederlandse kranten soms maar eens……..

  1. JG Tomeij, troost je ook Islamieten treft wat in jouw ogen discrininatie is.
   Die mogen straks hun kinderen die weigeren in therapie te gaan om genezen te worden van hun geaardheid, ook niet meer op straat zetten.

   Coming-out in orthodoxe cultuur
   In meer orthodoxe geloven is nog veel onbegrip tegenover de LHBTI+ gemeenschap, omdat het volgens het geloof niet zou mogen. Hoe arrogant is het eigenlijk als jij zegt dat je beter weet dan de Schepper, wie je op aarde zet? Dit is wie wij zijn. Dus als je dan toch gelooft in een schepper, dan ben jij zo geschapen. Dus wie is dan een mens om te zeggen dat jij er niet mag zijn?”

   Mounir werd uit huis gezet omdat hij homo is. Helaas is hij niet de enige wie dit overkwam: “Dit komt aan de lopende band voor”, zegt Astrid Oosenbrug, voorzitter van COC Nederland, in De Nieuws BV.
   Zijn ouders zagen nog liever dat hij zelf een einde aan zijn leven zou maken, dan dat hij bij hen onder één dak bleef wonen.

   Nadat de deur achter hem dicht werd geslagen, volgde een kil berichtje van zijn vader dat hij een week had om zich uit te schrijven, op het ouderlijk adres in de gemeente, zijn telefoonabbonnent op eigen naam te zetten en zich zelf aan te melden bij een zorgverzekereraar.

   Te lezen in deze link.
   https://www.nporadio1.nl/binnenland/25773-mounir-werd-uit-huis-gezet-omdat-hij-homo-is-dit-komt-aan-de-lopende-band-voor

 86. Aan Theo Janssen..

  Zelfs de zonde van onkuisheid in het huwelijk wordt door God gestraft ..niemand komt in de hemel of hij moet totaal rein zijn, vandaar het vagevuur voor de Christenen.

  Én denk je dan werkelijk dat de on-natuurlijk daar van homo’s door God wordt getolereerd ?! Na dit leven.

 87. Én denk je dan werkelijk dat de on-natuurlijk daar van homo’s door God wordt getolereerd ?! Na dit leven.

  Jo ik denk niet dat er in het leven na de dood sprake zal zijn van seksualiteit zoals wij die kennen.

  Ik geloof wel dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis.
  Ik geloof ook dat elk mens van God een aantal talenten heeft meegekregen die hij/zij in het aardse bestaan
  naar beste vermogen moet gebruiken.
  Ik geloof ook dat God van geen enkel mens meer vraagt dan waartoe deze in staat is.

  Er is een tijd geweest, en de Bijbel spreekt daarover, dat de mensen er van overtuigd waren dat, blindheid of verlamming, melaatsheid of overspanneheid, straffen van God waren, omdat de betreffende persoon of zijn/haar vorouders geen Godvruchtig leven hebben geleid.
  Jo, het is natuurlijk mogelijk dat jij nog altijd die mening bent toegedaan.

  In dat geval begrijp ik dat jij een mens die zich niet aangetrokken voelt tot mensen van het andere geslacht, met de Bijbel in de hand, slechts een gegarandeerde toekomst in de Hel te bieden hebt.

  Maar GOD-ZIJ-DANK zijn verreweg de meeste weldenkende mensen tot het inzicht gekomen dat een handicap geen straf van God is, maar een opdracht aan de gehandicapte en de maatschappij om, ieder naar vermogen, God te dienen en daardoor hier en hiernaamaals gelukkig te zijn.

  Ik vind het altijd merkwaardig dat de mensen haarfijn weten te vertellen dat volgens de Bijbel “homo’s een gruwel Gods zijn” .
  Maar; dat in diezelfde Bijbel meer dan eens staat dat het oordeel aan God is en dat wij mensen ons verre moeten houden van het oordelen over medemensen daarover wordt door hen niet gerept.

 88. Kent iemand de normale wereld van de homo’s?
  Ik ken alleen homo-gezelschappen vol van haat, intriges , bedreigingen, veel zelfmoord en een ik-cultuur.

  1. Kent iemand de normale wereld van de homo’s?

   Ik ken alleen homo-gezelschappen vol van haat, intriges , bedreigingen, veel zelfmoord en een ik-cultuur.

   P.Derks,
   Wat je feitelijk zegt is: De wereld van de homo’s, verschilt in niets van de wereld van de hetero’s.
   Ik denk dat je daarin volkomen gelijk hebt.

 89. Aan Theo Janssen..

  [Dom gezwets] aangaande seksualiteit na de dood, ben je soms een vrijmetselaar of een internet trollen ?!

  Én over blindheid en die andere handicaps daar is de bijbel duidelijk over en als gelovigen daar iets anders van maken dan kennen ze het evangelie niet.
  Ik heb al eerder geschreven: het gericht zijn op anderen van het zelfde geslacht heeft zijn oorzaak in de zondeval van lucifer, want lucifer was daarin op zichzelf gericht ..los van God.

  Van oordelen over de medemens.. heeft daar niets mee van doen ..de tijd komt er aan dat preken over de zonde een strafbaar feit wordt.. met andere woorden je spreekt zonder inhoud.. iemand die zich niet wil informeren en verdiepen in Gods Woord.

  1. . met andere woorden je spreekt zonder inhoud.. iemand die zich niet wil informeren en verdiepen in Gods Woord.

   Jo, ik heb kennis genomen van dit, jouw doorwrochte OORDEEEL over mij.
   Sta mij toe, er niet van onder de indruk te zijn.
   Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

   Natuurlijk mag jij alles dat tegennatuurlijk is afwijzen, maar want vind jij dan van iemand die over water kan lopen?

 90. Het modernistische gedachtengoed past U als een aangemeten jas, beste Theo Janssen. Het zou me ook niet verbazen als U zelf een geestelijke bent. Want die hebben de rekening al jaren terug, opgemaakt, te beginnen met het afschaffen van de Natuurlijke Orde (Decaloog). Zij zijn niet meer gericht op de realiteit, zij zijn gewend het Evangelie te censureren zoals dominees, zij verkondigen hun eigen evangelie, en blijven blind voor de contra-revolutie die gaande is !
  Over homosexualiteit heeft St. Paulus (Rom. 1, 21-32) het volgende, vernietigende oordeel geschreven, dat betreft dus ook de modernistische zwendel met allerlei sexuele variëteiten :
  “”…………maar hun bespiegelingen zijn uitgelopen op niets, en hun onverstandig hart werd verduisterd. Ze noemden zich wijs, en werden dwaas ; de glorie van de onsterfelijke God hebben ze verruild voor een beeld, dat lijkt op een sterfelijk mens, op vogels, op viervoetige en kruipende beesten. Daarom heeft God naar de lusten van hun hart prijs gegeven aan onreinheid, zodat ze hun eigen lichaam onteren. Ze hebben de waarheid van God, tegen de leugen geruild, en liever het schepsel geëerd en gediend dan de Schepper, die geprezen moet worden in eeuwigheid. Amen ! En daarom heeft God hen overgelaten aan onterende driften. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang met de tegennatuurlijke verwisseld ; ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met de vrouw laten varen, zijn in lust voor elkaar ontvlamd, en mannen plegen ontucht met mannen. Zo hebben ze in zichzelf het verdiende loon voor hun afdwaling ontvangen. En daar ze de kennis van God hebben versmaad, heeft God hen overgeleverd aan hun smadelijke instincten zodat ze doen wat niet past : vol zijn ze van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid ; vol van afgunst, moordlust, twist, bedrog en gemeenheid ; lasteraars zijn het, kwaadsprekers, godvergeten, onbeschaamd, verwaand, grootsprekers en zinnend op kwaad ; ongehoorzaam zijn ze aan hun ouders, onbezonnen, onbetrouwbaar, harteloos en onmeedogend. En terwijl ze weten dat God heeft verordend, dat wie dergelijke dingen doet, de dood verdient, bedrijven zij ze niet alleen, maar schenken hun bijval aan hen die ze doen.”

 91. Jules, laat duidelijk zijn: ik ben geen geestelijke.
  Met een opleiding van slechts vijf jaren lagere school kom je daar ook niet voor in anmerking.
  Ik heb ook de decaloog, wij noemen dat gewoon de Tien Geboden, heb ik niet afgeschaft,
  sterker nog, ze zijn voor mij de belangrijkste leidraad in mijn leven.

  Bovenal bemin één God.
  Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
  Heilig wel de dag des Heren.
  Vader en moeder zult gij eren.
  Dood niet, geef geen ergernis.
  Doe nooit wat onkuisheid is.
  Mijd het stelen en bedriegen.
  Ook het lasteren en het liegen.

  De tekst van St. Paulus is mij genoegzaam bekend.
  Maar ook is mij een parabel van Jezus bekend.
  De parabel waarin hij spreekt van een landeigenaar die zijn overijverige dienaren er van weerhoudt om eigenmachtig en voortijdig een oordeel te vellen wat onkruid is en wat niet.
  De wijze landeigenaar weet zijn dienaren er van te overtuigen geduld te oefenen en zo al wat gezaaid is tot wasdom en bloei te laten komen.

  Maar Jules voor jou hoeft er niet gewacht te worden op de tijd van de oogst.
  Jij weet haarfijn te oordelen over mensen die je absoluut niet kent, mensen die je nooit gezien of gesproken hebt.
  In jouw overtuiging zijn mensen die denken zoals ik, niets anders zijn dan ongerechtige, boze, hebzuchtige, slechte, afgunstige, moordlustige, twistzieke, bedriegers.
  Gemene lasteraars kwaadsprekende, godvergeten, onbeschaamde, verwaande, grootsprekers. Zinnend op kwaad en ongehoorzaam aan hun ouders, onbezonnen en onbetrouwbaar, harteloos en onmeedogend.
  Kortom: het leven niet waard zijn en daarom de dood verdienen.

  Jules mag ik vragen ben jij wellicht een Ayatollah uit Iran?
  Want die weten ook wel raad met mensen die onkuisheid doen.
  Hoge gebouwen en galgen genoeg het lijkt dat je je in zo’n cultuur echt thuisvoelt.

  Jules ik ken jou niet maar uit jouw stellige reactie krijg ik de indruk dat je de studie over de DECALOOG halverwege gestaakt bent.

  Bovenal bemin één God. Zweer niet ijdel, vloek noch spot. Heilig wel de dag des Heren. Vader en moeder zult gij eren. Doe nooit wat onkuisheid is. Mijd het stelen en bedriegen.
  Dat is je wel toevertrouwd

  Maar dat andere:

  Dood niet, geef geen ergernis. Doe nooit wat onkuisheid is. Mijd het stelen en bedriegen. Ook het lasteren en het liegen. Ook het lasteren en het liegen.
  dat lijkt me niet echt jouw ding, of vergis ik me?

 92. Als ik dat hier allemaal lees kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat er hier veel fundamentalische standpunten worden ingenomen. De fundamentalist is iemand die zich opsluit in de bunker van het eigen gelijk. Het wederwoord glijdt van hem af als water van een eend. Hij hoeft niet meer naar anderen te luisteren, hij weet alles al. Voor de fundamentalist is de wereld eenvoudig en onveranderlijk. Alles is in steen gebeiteld, niets evolueert. De nuance is des duivels. De fundamentalist is de gevangene van zijn eigenwaan. Eenzamer dan dat kan een mens niet worden.

  1. Vandaag is iedereen “fundamentalist” voor een ander. Zelfs de officiële eenheidsgedachte van de straat is in wezen intolerant.

 93. Volgens mij kan men Theo Janssen een goed christen noemen omdat hij oprecht interesse lijkt op te brengen en zelfs goed thuis is in de bijbel. Hij komt hier volgens mij niet om de traditie aan te vallen zoals anderen dat dikwijls wel doen.
  Van protestanten leerde ik in 1976 dat men gemakkelijk de schapen van de wolven kan onderscheiden en volgens mij is Theo geen wolf.
  Daarom stel ik voor om hem meer tegemoetkomend aan te spreken.

  1. Aan dat oordeel waag ik me niet, beste Eric. In plaats van hier (tegenover Paulus) te zwijgen, hebben we te maken met een modernist, die enige pedantie niet schuwt, een leslezer zonder voetnoot, kennelijk een soixantehuitard, die, zo te lezen, emotionele weerzin koestert tegen iedere vorm van Restauratie en de boodschapper meeneemt. Dat is een vorm van leven.
   Zij verdragen St. Paulus niet, evenals protestanten.
   St. Paulus stond midden tussen het grote kwaad, in zijn tijd van algehele decadentie, wreedheden en corruptie. Bij wijze van spreken, hij zag het kwaad, ‘recht in de ogen’. Hij kende dus ook het onderscheid tussen oorzaak en gevolg. In onze tijd van algehele decadentie, corruptie, leugens en bedrog, zie je hetzelfde beeld, als je de politiek correcte bril afzet. In verreweg de meeste hoofdsteden hebben homosexuelen de politieke touwtjes in handen. Die kinderlozen terroriseren de volken, met waanzin ideeën, afpersingen en leugens : in Parijs, Berlijn, Den Haag, Luxemburg, Dublin ; Londen met PM mevrouw May was kinderloos ; Rome (met Conte) is niet duidelijk. Ottawa in Canada, is op dit vlak wel omstreden, maar niet duidelijk. De baas van het VN instituut, Pedros van de private Wereldgezondheid organisatie, die ons allen de boom heeft ingejaagd met zijn Chinese griep leugens, staat ook te boek als homosexueel. Brussel met .:. Michel was een uitzondering. Hij is vader van 2 kinderen.
   Ook de grote sex schandalen in de top van de Kerk zijn van hetzelfde laken een pak. Eén kardinaal (naam niet paraat) signaleerde dat enkele jaren terug. Hij wees op de oververtegenwoordiging van homosexuelen in de top van de Kerk, en hij legde de link met pedofilie. Andere bronnen wezen op een ring van homosexuelen in het Vaticaan. Denk ook aan de geschreven aanklacht van Mgr. Vigano, betreffende een VS kardinaal.
   We moeten niet de ogen sluiten, beste Eric, voor wat er werkelijk speelt en niet gedrag goedpraten dat absoluut fout is. Paus Benedictus XVI heeft homosexuele kandidaten de toegang tot seminaries verspert. In de militaire dienst zou die toegang ook teruggedraaid en verspert moeten worden, gezien de problemen die dat geeft. De hoofdredacteur van de NL Gay krant, hangt vele jaren gevangenis straf boven het hoofd, vanwege pedofiele schandalen. Hij was in die functie niet de eerste.
   St. Paulus zou nu aangeklaagd worden met zijn uitspraak en hoogst waarschijnlijk veroordeeld. Onze tijd verdraagt de waarheid niet, en lijkt steeds meer op de tijd van St. Paulus.

  2. Eric dank voor je reactie.
   Een gedachtenwisseling tussen mensen met (totaal) verschillende opvattingen kan voor beiden een verrijking zijn. Dat is voor mij de reden geweest om twaalf jaar op het Rorate forum actief te zijn, maar nu uit de lucht is. en ik vond het een gemis dat dat forum uit de lucht is.
   Omdat ik dat forum mis, ben ik toegetreden tot dit forum.

   Onder de knop “Over ons” lees ik voldoende zaken die ik ook essentieel vind.
   Zaken waar ik ten diepste geloof, en die ik in mijn dagelijks leven probeer waar te maken.
   Het lukt niet altijd, maar ook daarin, zo heb ik gemerkt, ben ik niet de enige.

   Want waar het forum zegt trouw te blijven aan de traditionele katholieke leer en het gezag van de paus, wordt door een aantal forumleden, een deel van de Katholieke Leer openlijk afgewezen en wordt de Paus uitgemaakt voor valse profeet en antichrist en worden clerici die de paus ronduit een ketter noemen, op handen gedragen.

   Waar het forum streeft om geen verzuurde strijders in een achterhaalde denkwereld te zijn, maar in de diepste betekenis van het woord “gelukzoekers” en met Gods hulp ook “gelukbrengers”.
   Zien een aantal forum leden het verleden toch met groot vertrouwen tegemoet.
   Ze doen mij denken aan het volk dat morde tegen Mozes omdat ze er beter bij de vleespotten van Egypte waren gebleven.

   Dat een ware christen ook zijn geestelijke tegenstrevers of vervolgers niet als vijanden beschouwt, vind ik vanzelfsprekend, daar je Christen voor, al moet ik helaas vaststellen van een aantal bijdragen deze Christelijke deugd niet echt afspettert.

   En ook op de nadrukkelijke uitnodiging om “Na lezing van onze teksten, de vragen te stellen die bij u opkomen”. Want: “Het behoort tot onze taak als katholieke leken in de media en op alle mogelijke discussieniveaus om mee te getuigen van de geestelijke rijkdom, bron van diep geluk, waaraan wij door ons geloof deelachtig werden”. zijn de reacties helaas ook niet altijd prettig.

   Maar wat mij betreft gaan we elkaar niet bestrijden maar blijven we in een open dialoog met elkaar in gesprek.
   We behoren immers allen tot het Gods Volk Onderweg en hebben een heel leven de tijd om te groeien naar waartoe wij op aarde zijn.
   Ik zie de/onze toekomst met vertrouwen tegemoet.

 94. Aan Theo Janssen..

  Citaat:: Natuurlijk mag jij alles dat tegennatuurlijk is afwijzen, maar want vind jij dan van [iemand] die over water kan lopen?

  Over water lopen was niet tegen-natuurlijk maar [boven]natuurlijk.
  Tegen-de-natuur is de homo-seksuele [praktijk].. en die andere verachtelijke praktijken. Zo ken ik iemand die zich van man tot vrouw had laten opereren.. hij praatte er openlijk over alsof het inder-daad normaal is.. maar ook ik was openlijk en normaal en ik zei hem dan ook dat hij nu dan ook geen man meer was maar ook geen vrouw ..feitelijk niets.. hij aapte het vrouwzijn na want hij kon geen kinderen krijgen.. lucifer bleek, ook een na-aper te zijn, en nog is.

  De tactiek is gewenning.. programmerend steeds herhalen ..homo-parades is opgedrongen (opgebouwde) gewenning doorheen de tijd ..((wij kijken ook niet meer om als we een jongen of meisje met een hanenkam zien))..de huidige jeugd wordt al vanaf de kleuterschool geprogrammeerd voor wat [feit]elijk zonde is; men behoort psychisch begrip te hebben ..tolerant te zijn.. voor hun innerlijk ontwikkelingsstoornis.

  Het is norm-aal om 2 ouders van het zelfde geslacht te hebben, eenmaal goed geïndoctrineerd, ingedramd gaan de kinderen het inderdaad normaal vinden.
  En ontstaat er ook [geen bezwaar] om dat “normale” in hun eigen leven toe te laten, zo een gebeurtenis dat faciliteerd.

  Ik [be-]oordeel je dan ook als een wolf in schaapskleren.. terwijl het oordeel aan God is.
  Het is zeer duidelijk jij en An Desat afwijken van de gezonde leer.

 95. Aan eric-b-l

  CITAAT:: Volgens mij kan men Theo Janssen een goed christen noemen omdat hij oprecht interesse lijkt op te brengen en zelfs goed thuis is in de bijbel. Hij komt hier volgens mij niet om de traditie aan te vallen zoals anderen dat dikwijls wel doen.
  Van protestanten leerde ik in 1976 dat men gemakkelijk de schapen van de wolven kan onderscheiden en volgens mij is Theo geen wolf.
  Daarom stel ik voor om hem meer tegemoetkomend aan te spreken.

  Ik vraag me af of je dezer dagen te lang in de zon heb gelegen.
  Je bent geen goed christen als je instemt met die nieuw[licht]erij.. dan ben je een dwaal[licht].. ze maken zichzelf tot wolven in schaapskleren, van die naam behoef ik hun dus niet te betichten, ze zijn het in praktijk en daarin brengen ze dat virus over op anderen..om het zo te duiden.

  Je moet hun juist NIET tegemoet komen, dan wordt je zelf ook een “rattenvanger van hamelen” ..een dwaallicht.

  Én wat die protestanten betreft.. ook zij verdraaien de H.Schrift.
  Eén voorbeeld wil ik maar geven, de Apostelen kregen van Jezus Christus de mogelijkheid om zonden te vergeven..maar volgens hun is dat alleen aan Jezus Christus, ze verdraaien dus Gods woord.

  Theo Janssen is beïnvloed door andere nieuwlichters en is nu zelf ook een dwaallicht voor anderen geworden.. helaas.

  1. @Jules en @Jo
   Ik heb mijn motivatie om dit forum te bezoeken zojuist uitgebreid aan Eric laten weten.
   Dus mochten jullie toch geinteressseerd zijn in mijn beweegredenen dan verwijs ik daar graag naar.

   Dat jullie het ten diepste met mij oneens zijn is me duidelijk.
   Dat jullie mij afschrijven als mens en als Christen vind ik jammer maar niet meer dan dat.

   Dat jullie echter hele groepen mensen, waaronder mede ProtestanteChristenen afschrijven, is niet alleen in strijd met de doelstelling van dit forum, het is ook niet in overeenstemming met het Evangelie van Christus.

   En dat voor jullie een vrouw pas vrouw is wanneer zij een kind gebaard heeft, is een ongelofelijke miskenning van het leed dat veel vrouwen in stilte dragen: ongewilde kinderloosheid.

   Ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat jullie ook vinden dat; “De vrouw een wezen is, slechts bedoeld om kinderen te baren”.

 96. Jo,
  Mooie man lijkt mij, die Makow. Ik lees hem al jaren.
  Maar we moeten áltijd zelf blijven nadenken. Vertrouw in feite niemand. Zelfs, jammer genoeg, Makow niet 100 %. Ik heb hem ook nooit ontmoet. Pas bij een onmoeting kun je iemand in de ogen kijken. De diepte van de ziel. Niet dat ik hem niet zou waarderen of zo. Dat is het niet. Maar de vijand (de slechte mens) is zó verdraaid slim soms, ze hebben zoveel geld en macht. Miljoenen mensen dansen naar de pijpen van de allerergste mafia. Die syndicaten (het zijn er meer) zijn zó machtig ook omdat ze bijvoorbeeld intellect kunnen kopen. Ik kan me voorstellen dat ze zelfs de kerk gekocht hebben. Maar ja.
  Het meest droevig vind ik nog dat goede mensen als slecht worden weergegeven door de machten zoals de media. Dan wordt het beetje kracht dat onder het volk is versmaad.

  Wie teveel praat over zichzelf, die is daar vol van. Ook als je Paulus heet, trouwens.

 97. Sint Paulus werd van zijn paard gebliksemd. Hij kreeg geen millimeter ruimte meer. Gesteld dat ik de macht had om Theo van hier weg te bliksemen dan nog zou ik hem eerst zeer goed moeten kennen. Vermits geduld de liefde zelf is wil ik dus Theo ruimte en tijd geven zodat hij een beter zicht kan krijgen op het verschil tussen modernisme en traditie. Het lijkt me duidelijk dat hij het verschil niet kent, noch het waarom.

  Jezus had Maria Magdalena ook zonder meer kunnen veroordelen. Vermits ik zelf ooit vanwege het modernisme in de diepste duisternis terechtkwam ga ik geen onbewuste modernist veroordelen.

  @ Theo Janssen,

  alles begint volgens mij met respect voor het geslachtofferde Lam Jezus.
  We knielen bij het binnenkomen van een kerk en maken daarbij een kruisteken, eveneens bij het verlaten van de kerk. Trek u niets aan van het gehoon en gelach van de modernisten om u heen !

  Waarom is dit belangrijk ?
  Vroeg of laat komt Jezus bij u op bezoek in uw ziel. Verreweg de meeste mensen, ook vele traditie-gezinden, zijn daar niet op voorbereid. Wanneer Jezus plots bij u komt, zij het in de gedaante van uw liefste kleinste broertje of misschien als een liefdevolle en wijze oudere broer, dan zou het wel eens kunnen dat je daar totaal verrast en zelfs verdwaasd staat en dan ben je niet in staat om Hem respectvol en nederig te begroeten. Dat is wat mij overkwam nadat ik toch al ruim vijf maanden leefde als een strenge christelijke kluizenaar (een unieke maar tijdelijke kans in mijn leven). Het was een visioen en het eindigde met de komst vanaf de rechterzijde: een priester, in echt Romeinse tunica, naderde mij en gebaarde dat ik God respectvol zou tegemoetkomen. Toen ik ook daar als een slapende ijsblok op reageerde eindigde het visioen en het was alsof ik uit de hemel werd verdreven. Ik was als de dwaze maagden die geen oliereserve bijhadden en was diep onder de indruk.

  Daarom, Theo, doe a.u.b. alles wat in je vermogen ligt om de misleidingen van het modernisme te begrijpen.
  Ik smeek het u voor uw eigen goed.

  1. Eric, ik besef heel goed dat je geen ander doel voor ogen hebt als mijn zieleheil. dat waardeer ik meer dan ik met woorden kan zeggen.

   Dat er door de eeuwen heen binnen de RKK in meer of mindere mate golven van panische angst voor elke verandering (modernisme) heeft bestaan, is mij bekend.
   En ook dat de strijd tegen dat modernisme, al vanaf de vroegste tijd na Christus, al naargelang de wind die er op dat moment waaide, meer of minder heftig is geweest is mij ook bekend.

   Ik ben er van overtuigd dat zowel de mensen van de Traditie als de Modernisten door God in zijn Vader armen worden gesloten. Want we zijn allemaal geschapen in Zijn Beeld en gelijkenis.

   Ik ben er van overtuigd dat wij ons niet hoeven te verantwoorden over het feit of we Hem als Traditionele of Modernistische gelovige gediend hebben.
   Waar ik wel zeker van ben is dat wij ons moeten verantwoorden hoe we met onze naaste zijn omgegaan.

   Ik heb zelf drie, inmiddels volwassen kinderen..
   Die zijn alle drie totaal verschillend in opvattingen.
   Ik houd van alle drie evenveel al ben ik het zeker niet altijd met hen eens.
   Ze zijn volwassen, ze mogen hun eigen mening hebben.
   Maar zodra er de één de ander afwijst vanwege een opvattingen waar de ander een andere opvatting over heeft dan trapt men op mijn ziel en grijp ik in.
   Ik wil niet dat één van mijn kinderen wordt afgewezen omdat hij niet doet wat de ander voor juist houdt.

   En zo Eric denk ik dat onze Hemelse Vader ook ons zal oordelen.
   Hoe ben je omgegaan met je broeder en je zuster die niet jouw mening over Mij deelde.

   Iedereen mag van mij in Kardinaal Burke, met zijn sleep van ruim zeven meter, Christus in persoon zien. Hoe theatraler, weelderiger en ingewikkelder de Liturgie hoe beter.

   Maar, mag ik dan Christus vooral in een eenvoudige Liturgie gelijk het Onze Vader, ervaren?

   Eerder heb ik aan P.Derks gevraagd waarvoor heeft Christus ons zijn kerk nagelaten?

   Is de kerk er om God te eren?
   of
   Is de kerk er als troost en steun voor ons, het Gods Volk onderweg naar Hem?

   Van P.Derks heb ik daar geen duidelijk antwoord op gekregen, maar wellicht dat jij of iemand anders dat alsnog kan doen.

 98. @Jo,
  Lucifer aapt inderdaad na:
  het LIJKT steeds op, maar IS het niet. Bijvoorbeeld:
  1. man bouwt zich om als vrouw (die ‘vrouw’ kan geen kind ontvangen)
  2. homo’s (het gat lijkt op vagina, maar is gewoon ’n anus, dus roeren zij letterlijk in stront
  3. homo’s trouwen, maar niet heus, (seksualiteit is puur spel, wat daaruit kunnen geen kinderen geboren worden
  4. protestanten lijken op katholieken, maar zijn het niet (de belangrijkste verschillen: zij erkennen hostie niet en geven niet de eer die Maria toekomt; anders gezegd: zij zijn uitgeklede katholieken.
  5. Vaticanum II: op z’n liefst gezegd: de katholieke mis in de eigen (dus te begrijpen) landstaal, maar intussen de rug keren naar Jezus (in het tabernakel) en veel eer toekennen aan de aanwezigen.

 99. homo’s (het gat lijkt op vagina, maar is gewoon ‘n anus, dus roeren zij letterlijk in stront
  Homo’s trouwen, maar niet heus, (seksualiteit is puur spel, wat daaruit kunnen geen kinderen geboren worden

  P.Derks;
  heb je dat uit eigen ervaring?
  eigen waarneming?
  of van horen zeggen?

  1. P.Derks ja ik denk, nee ik weet zeker, dat homo’s het sleutelgat gebruiken om hun woning binnen te komen,
   En wat er daarna gebeurd gaat ons helemaal niets aan.

   Ik zie nu jouw ander reactie.
   Ik vind dat heel erg voor uw zoon.
   Ik ga niet speculeren over de reden van zijn suicide.

   Ik weet wel dat het leven voor anders geaarden in orthodox Islamitische en Christelijke kringen extra zwaar is.
   Het verhaal van Mounhir die deze week op 18 jarige leeftijd op straat werd gezet dor zijn vader en als zoon afgeschreven is helaas geen uittzondering.

   P,Derks ik hoop echt dat je de dood van je zoon een plekje in je leven hebt kunnen geven.
   Ik weet dat God Zijn scheppng en dus ook jouw zoon nooit zal loslaten.

   Hij is onze Vriend die ons wil dragen: Alle dagen en alle nachten, Hij laat ons nooit alleen.
   Zelfs als mensen dat wel doen.

   1. @Theo Janssen,
    Ik had die zoon ’n tien jaar niet meer gezien na ’n oorlogsechtscheiding.
    Toen hij ten einde raad was na vele(!) escapades van hem, nam hij contact met mij op.
    Ik heb hem vier maal gesproken (waren zeer open gesprekken).
    Hij was doodsbang voor de homo’s.
    Geloof mij, ik heb echt heel wat meer meegemaakt dan die zelfmoord, welke ik al bijna meteen ’n plaats heb kunnen geven.
    Één troost heb ik: bij z’n laatste gesprek bemerkte ik, dat hij absoluut geloofde;
    hij meldde alleen niet, dat hij aan zelfmoord dacht (dat vond hij waarschijnlijk te heftig voor mij).

    Om eventuele misverstanden met personen te voorkómen, had ik U al eens eerder geschreven om eerst ‘ns na te denken alvorens U wat schrijft (doe dat a.u.b.).
    U had mijn ervaring kunnen weten als U mijn reactie van 14 augustus 2020 om 15:50 uur had gelezen.

 100. @Theo Janssen,
  Denkt U lollig te zijn met Uw reactie van 15 augustus 2020 om 13.48 uur?
  Ik had ’n inmiddels overleden zoon (zelfmoord) die in zulke kringen verkeerde.

 101. Vaticanum II:
  Het is ’n feit, dat ik de gebeurtenissen van de jaren ’60 met mijn eigen ogen gezien en met mijn eigen oren gehoord heb, dat kan niemand mij afnemen. Ik heb geheel zelf bemerkt wat de gevolgen waren van bepaalde akties, zoals Vat. II.
  En werkelijk, het was Vat. II die desastreuze gevolgen had voor de kerkgang; de aan de gang zijnde seksuele revolutie zorgde er alleen maar voor, dat vele geestelijken ná invoering van Vat. II op sexueel gebied dezelfde fouten gingen maken als hun voormalige kerkgangers. Het was dus niét zo, dat de plotse welvaart + de wetenschap + de sexuele revolutie zorgden voor de plotse mindere kerkgang. Neen, het was werkelijk Vat. II die daarvoor zorgde. Dat was in ieder geval zo in Zuid Limburg. (Mijn beste kennissen woonden toentertijd in Noord Holland en hebben hetzelfde geconstateerd.)

  1. P.Derks, stel dat het waar is dat Vat II de grootste oorzaak is van zo ongeveer alle ellende in de wereld, zoals ik uit jouw woorden begrijp.
   Ik weet niet of veel mensen jouw opvatting in deze delen, ik in elk geval niet.
   Kijk, mij maakt het niet zo veel uit wat jij vindt, maar ik vind het niet prettig dat de Kerk waarvan ik deel uit maak en die ik al jaren naar vermogen dien, wordt beschuldigd van dingen die gewoon niet waar zijn.
   Ik zal de eerste zijn die zegt dat er in de RKK grote fouten zijn gemaakt en nog steeds gemaakt worden. Ik vind ook dat men deze ruiterlijk zou moeten erkennen en proberen eventuele schade te herstellen.

   Maar de mening van drie, inmiddels Heilige Pausen, en ook van em. Paus Benedictus XVI en Paus Franciscus dat de Concilie documenten van Vat II een onvervreemdbaar deel van de Leer der RKK zijn kunnen en mogen Rooms Katholieken niet afdoen als een grote fout.

   En vor wie van mening is dat Vaticanum II volkomen overbodig was is het weeliicht goet om te weten dat Paus Pius XI het al de hoogste tijd vond voor een Concilie, om zaken bij de tijd te brengen. Echter hij voelde zich te oud en vond dat iets voor zijn opvolger.

   Die opvolger, Pius XII, werd in het eerste jaar van zijn pontficaat geconfronteerd met WOII.
   Na de oorlog toen Europa in puin lag was een Concilie niet het eerste waar behoefte aan was.

   Ook na de oorlog bezocht de Poolse priester Karol Wojtyla (de latere Paus J-P II)Nederland.
   Hij was diep onder de indruk van de fantastische Rooms Katholieke infrastuctuur van verenigingen en instellingen die tot in de haarvaten van de samenleving aanwezig was.

   Maar hij stelde ook vast, en dan hebben we het over einde jaren veertig, dat het geloof van het Rooms Katholieke kerkvolk vooral aande buitenkant zat en absoluut niet diep in het hart.

   In 1954 hebben de Nederlandse Bisschoppen met hun Bisschoppelijke Mandement het tij nog proberen te keren, maar dat was toen al een absoluut verloren zaak. Dat is later ook ruiterlijk toegegeven.
   Er moest iets veranderen in de RKK. Pius XII was daar net als zijn voorganger niet meer toe in staat. Dat Joannes XXIII zich niet te oud zou voelen om dit broodnodige concillie bijeen te roepen hebben een aantal deelnemers van het conclaaf uit 1958 misschien onderschat.
   Er werd wel gezegd dat Joannes XXIII een tussenpaus was en dat het een complete verrassing was dat er hij een concillie bijeen riep, dat kan best zijn.
   Maar dat doet niets af aan het feit dat de RKK heel erg aan een concillie toe was.

   Dit hoeft niemenad met mij eens te zijn, maar het zijn wel de feiten zoals ze objectief zijn vast te stellen.

 102. Onze bouwpastoor moest wegens hogere leeftijd vervangen worden; er kwam een nieuwe pastoor.
  De H. Missen werden plots in de landstaal gevierd (Vaticanum II); de oude altaren waar de priester met het gezicht naar het tabernakel vierde (terwijl de H. Mis is, om Gód te eren en dan draai je niet de rug naar Hem). Ineens werden die oude altaren niet meer gebruikt: er werden nieuwe altaren vóór het oude altaar gezet en de priester ging aan het nieuwe altaar met het gezicht naar de mensen toe (dus met de rug naar het tabernakel) de H. Mis vieren.; de communiebanken werden verwijderd; de hostie werd ineens op de hand gegeven.
  Bij een van de eerste H. Missen zei de nieuwe pastoor vanaf de kansel (tijdens zijn preek), dat het werkelijk prijzenswaard dat de mensen naar de kerk gingen, maar zij hoefden écht niet elke zondag te komen. Ik zag, dat de eerst áltijd overvolle kerk binnen slechts enkele weken tijd bijna volledig leegstroomde. Er ging bijna niemand meer naar de kerk. Enige weken later maande de pastoor de mensen, dat hij het logisch vond dat zij niet meer elke zondag ter kerke gingen, maar zij moesten wel betálen, de kerk leefde tenslotte ook niet van de lucht.
  Bij een van de eerste(!) H. Missen zei de nieuwe pastoor vanaf de kansel (tijdens zijn preek), dat hij het werkelijk prijzenswaard vond dat de mensen naar de kerk gingen, maar zij hoefden écht niet elke zondag te komen.
  De gevolgen van die preek waren meteen zichtbaar:
  Ik zag, dat de eerst áltijd zo volle kerk binnen slechts enkele weken tijd bijna volledig leegstroomde. Er ging bijna niemand meer naar de kerk.
  Toen maande de pastoor de mensen, dat hij het logisch vond dat zij niet meer elke zondag ter kerke gingen, maar zij moesten wel betálen, de kerk leefde tenslotte ook niet van de lucht. Vlak erna vertelde de pastoor tijdens de preek, dat hij echt geen processie hield; hij was toch geen sinterklaas!
  De pastoor had in het begin nog twee kapelaans. De kapelaans organiseerden toentertijd nog bijeenkomsten met de jeugd. Ineens begonnen zij dansavonden te organiseren voor de tieners (de tieners waren toen tussen pakweg 12 en 17 jaar). De ouders gingen ’n tijdje met hun kinderen mee naar die dansavonden. En werkelijk bijna iedereen vond het fantastisch, dat die kinderen (en naderhand ook veel van die ouders) lekker close met de geestelijken gingen dansen; de borsten van de meisjes moesten werkelijk strak tegen de geestelijken en de meisjes moesten de plasser van de priester tegen zich aanvoelen; dát was pas leuk. Iedereen (= de ouders + de jeugd + de priesters) vond het prachtig. Mijn moeder hoorde een kapelaan praten met een moeder in onze straat. Mijn moeder kreeg toevallig het gezegde van die kapelaan mee: “Wat is dat vrijen toch iets lekkers.”
  Alles ging zó snel, dat een ándere – nét nieuw gebouwde kerk (waarin 1500 mensen passen) –
  veel en veel te groot was geworden.

  1. U had mijn ervaring kunnen weten als U mijn reactie van 14 augustus 2020 om 15:50 uur had gelezen.
   P.Derks, sorry, maar daar zou ik dan toch echt helderziende voor moeten zijn.
   Ik weet niet eens of je man, vrouw, homo, hetero, lesbisch, getrouwd of alleengaand bent.

   Hoe zou ik dan uit jouw opmerking dat jij alleen homo-gezelschappen kent vol van haat, intriges , bedreigingen, veel zelfmoord en een ik-cultuur moeten wat jouw ervaringen zijn?
   Je wilt toch niet zeggen dat er geen hetero’s zijn met prcies dezelfde negatieve eigenschappen?

  2. P.Derks, Wanneer de mensen in die overvolle kerk, net zo’n vreugde aan de kerkgang beleefden als jij en ik dat deden/doen, dan waren ze gewoon alleemaal naar de kerk blijven komen.

   De leegloop van de kerken is niets anders dan de uiting van hetgeen de priester Wojtyla eind jaren 40 in Nederland vaststelde.

   En wat die veranderingen in de liturgie betreft, wellicht zouden deze, wanneer ze zoasl eiegnlijk noodzakelijk was, tijdens het pontificaat van Paus Pius XI waren doorgevoerd minder ingrijpend en meer geleidelijk zijn geweest.

   En wat dat Ad Orientem betreft.
   Ik denk dat God in het tabernakel meer kijkt naar de innerlijke gesteldheid van de priester dan naar zijn rug.

   En dan nog iets. Zoals gezegd ben ik geen helderziende, maar ik moet zeggen ik krijg de indruk dat jij van mening bent dat de RKK er is voor God en niet voor de mensen.
   Maar ik kan me vergissen, echter zolang ik op mijn eerlijke vraag geen antwoord krijg, ga ik uit van deze attitude.

   1. @Theo Janssen, U praat in raadselen:
    1. ik weet niet waarom de mensen tevoren naar de kerk gingen (ik ben geen profeet of iets dergelijks)
    2. Wat zei priester Wojtyla eind jaren ’40?
    3. Ik weet niet of er veranderingen noodzakelijk waren + ik kan onmogelijk weten wat Paus Pius XI wel/niet gedaan zou hebben. Nógmaals: ik ben geen profeet.
    4. Ad Orientem heeft met algemeen fatsoen te maken:
    Als U met Uw gastheer praat, keert U hem/haar óók de rug toe?
    Bovendien: een priester wordt enorm afgeleid door de aanwezigen (= wel/niet gelovigen).
    En dit, terwijl de priester op dat moment bezig is met het belangrijkste deel van zijn roeping.
    (Als Uzélf met iets belangrijks bezig bent, dan wil U toch óók niet afgeleid worden?)

    Bovendien, waren en zijn er uitstekende luidspreker-mogelijkheden, om zich vanuit het oude altaar goed verstaanbaar te maken voor de aanwezigen.
    Dus wat is de noodzaak om God de rug toe te keren?
    5. Uw laatste opmerking maakt mij boos: God doet letterlijk niéts voor Zichzelf (Hij heeft aan Zichzelf genoeg om algelukkig te zijn (algelukkig = volmaakt gelukkig, gelukkiger kan niet).
    Jezus heeft de kerk dus opgericht om de mensen – ook ná Zijn aardse dood – óók de Weg naar Zijn Vader te wijzen.

    1. De H. Mis heeft in feite twee doelen:
     1. God eer te bewijzen
     2. voor de aanwezigen: God ontvangen (= de H. Communie)

     1. @Theo Janssen,
      Daarom nógmaals wat was de noodzaak om God de rug toe te keren.

      Zelfs ikzelf wordt in de H. Mis afgeleid door de aanwezigen; als ik écht wil bidden, dan moet ik dat in alle stilte thuis doen. Alleen tijdens de offerande kan ik mijn aandacht meestal 100% bij God houden.

     2. De H. Mis heeft in feite twee doelen:
      1. God eer te bewijzen
      2. voor de aanwezigen: God ontvangen (= de H. Communie)

      P.Derks ik denk dat wij het hierover in de kern volledig eens zijn.
      Het is alleen de vorm waar jij en ik misschien anders tegenaan kijken.

      Want hoe bewijs je God eer?
      Ik denk vooral; door Hem bovenal te beminnen en de naaste als mezelf.

      En door door te doen wat Jezus ons heeft voorgedaan, en waarbij Hij ons vroeg dit voortaan ook te doen.
      Hij brak het Brood, deelde het en liet de Beker rondgaan…
      en zo dikwijls gij dit zult doen zult ge het doen om mij te gedenken.

      Ook zei Hij:
      Waar twee of meer in mijn naam aanwezig zijn, DAAR ben ik in hun midden.
      (Het was niet Christus, maar het zijn mensen geweest, die later bedacht hebben dat Christus zich (ook) in het Tabernakel bevindt, maar dat wil niet zeggen dat Hij niet meer (ook) tussen de mensen zit.

      En ja de Eucharistie is de ultieme (en ook intieme) ontmoeting met Christus door Hem te nuttigen. Mysterium fide – Geheim van het Geloof.
      Niemand kan het uitleggen, je moet het geloven.
      Ik geloof het.

      Net zoals ik geloof wat Marinus van den Berg in “Open uw hart” schreef:

      Ik geloof ook dat God bij ons is,
      zoals een vader voor zijn kinderen,
      zoals een moeder die zorg en liefde schenkt
      en dat Hij wil dat niemand tekort komt.

      Ik geloof dat God bij iedere mens is,
      vooral bij de mens die zwak is en kwetsbaar,
      bij de mens die lijdt en achtergesteld wordt
      en dat Hij wil dat iedere mens gelukkig kan leven.

      Ik geloof dat God is als een Herder diemmom ons geeft,
      die ons blijft zoeken,
      die zorg heeft om het heil van elke mens.

      Ik geloof dat wij Gods liefde mochten leren kennen
      dankzij zijn Zoon, Jezus Christus,
      die mens met de mensen is geworden.

      Ik geloof dat God ons hoop geeft,
      dat Hij ook de toekomst is,
      dat zijn Liefde sterker is dan onrecht en dood.

      Ik geloof dat Gods Geest ook vandaag nog met ons mee bouwt
      aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
      waar het goed is om te wonen, Amen

 103. De kerken waren eerst overvol; het zondags waren er drie missen (en de mensen stonden zelfs voor de kerkdeur)(die mensen volgden de H. Mis dus op straat). Hetzelfde was het geval bij álle overige kerken.

  Die terugval was zó indrukwekkend (ik begreep toen al de historiciteit van de gebeurtenissen), dat ik mij voornam om alles goed te onthouden, ook de volgorde van dit alles.
  (één geluk had ik: mijn geheugen was toentertijd bijna fotografisch.)

 104. Men tovert de illusie dat de segregatie van na ca. 1840 zou overwonnen zijn. Niets daarvan ! De segregatie werd versterkt door groeiende kunstmatigheid, niet slechts voor de toenmalige armen, hokkende in konijnenkotten, maar voor iedereen. Dit is eindtijd op grotere schaal. Letterlijk alles draait nu om kunstmatigheid.

  We zijn terecht gekomen in een ghetto van waaruit geen terugkeer meer mogelijk is.

  Bewijs: over enkele weken volgt de totale lockdown, en ik heb het niet eens over virussen maar over de gehele afsluiting tot de heilige Geest op last van de UNO en VaticaanII en alle duivels daar achter schuilende.

  Had ik toch slim willen zijn dan was ik modern priester geworden, de meest intrigerende job ooit.

  Want dit is ouderwets en volledig achterhaald: “Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, Mijn discipel kunnen zijn.” — Luc.14:33 — Wie heeft daar nog het lef om getrouw trachten te zijn aan wat hij of zij het onveranderlijke, dus traditiegetrouwe, woord van een onbestaande god durft noemen ???

  1. eric-b-l ,
   U schrijft onder andere:
   Had ik toch slim willen zijn dan was ik modern priester geworden, de meest intrigerende job ooit.

   Daar heb ik maar één antwoord op: dom, dom. 🙂

 105. Aan Theo Janssen..

  CITAAT..
  Ook na de oorlog bezocht de Poolse priester Karol Wojtyla (de latere Paus J-P II)Nederland.

  Hij was diep onder de indruk van de fantastische Rooms Katholieke [[infrastuctuur van verenigingen en instellingen die tot in de haarvaten van de samenleving aanwezig was]].

  Maar hij stelde ook vast, en dan hebben we het over einde jaren veertig, dat het geloof van het Rooms Katholieke kerkvolk vooral aande buitenkant zat en absoluut niet diep in het hart.

  In 1954 hebben de Nederlandse Bisschoppen met hun Bisschoppelijke Mandement het tij nog proberen te keren, maar dat was toen al een absoluut verloren zaak. Dat is later ook ruiterlijk toegegeven.

  Dat het geloof van het Rooms Katholieke kerkvolk vooral aan de buitenkant zat en absoluut niet diep in het hart.. werd juist door dat amendement nog eens extra versterkt.. want het meer van het zelfde >> op de al bestaande infrastuctuur van verenigingen en instellingen die tot in de haarvaten van de samenleving aanwezig waren.. en hetgeen de buitenkant was.

  Dat het geloof van het volk niet diep zat impliceert dat de doorsnee katholiek geen persoonlijke relatie ((Een term die vooral bij de evangelische wordt gebezigd)).. met Jezus Christus had.

  Die band zie wel vooral bij de begenadigde zieners en natuurlijk in het verborgene.. maar zeker niet bij de “massa”.
  Het amendement was juist de schakel naar de nieuw-lichterij dat de volgende bisschoppen verder uitwerken.

  Bij de komende rampspoed zal de mens in zijn nood de noodzaak inzien om zich persoonlijk tot de verlosser-Messias te richten om niet ten onder te gaan in zijn wanhoop als gevolg van de komende verschrikkingen..die verschrikkingen zal de gelovige opeens actueel in de H.Schrift terugvinden, die dan hun interesses zal trekken..

  De huidige bisschoppen die tot nieuwlichters behoren zijn uitgepraat omdat ze geen diepgang hebben te bieden ..veel mensen die nog wat geloven creëren hun eigen geloofsopvattingen..wat ook nog verwaterd tot onverschilligheid ..of af en toe een kaarsje opsteken..

  Die bisschoppen waar jij weg van bent, “fan” van bent, zijn in mijn ogen DORRE bomen.

  1. De Nederlandse bisschoppen zijn helemaal geen nieuwlichters. Met uitzondering van de bisschop van Den Bosch zijn het allemaal oerconservatieven.

 106. Aan Jules van Rooyen.. naar aanleiding van (14 augustus 2020 om 19:25)

  CITAAT naar aanleiding van Rom 1:23 ● en daar ze de kennis van God hebben versmaad, heeft God hen [overgeleverd] aan hun smadelijke instincten zodat ze doen wat niet past : vol zijn ze van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid ; vol van afgunst, moordlust, twist, bedrog en gemeenheid ; lasteraars zijn het, kwaadsprekers, godvergeten, onbeschaamd, verwaand, grootsprekers en zinnend op kwaad ; ongehoorzaam zijn ze aan hun ouders, onbezonnen, onbetrouwbaar, harteloos en onmeedogend. En terwijl ze weten dat God heeft verordend, dat wie dergelijke dingen doet, de dood verdient, bedrijven zij ze niet alleen, maar schenken hun bijval aan hen die ze doen.”●

  Betreft het volgende niet de passage in het Onze Vader: ▪︎en leidt ons niet in bekoring▪︎
  {en heeft God hen [overgeleverd] aan hun smadelijke instincten zodat ze doen wat niet past : vol zijn ze van allerlei ongerechtigheid}.. en komt dat niet overeen met hetgeen gebeurde met de Farao van Egypte toen hij het joodse volk niet wilde laten vertrekken.

  En waarom wijst pastoor Mennen Radio Maria niet terecht als ze bidden:: [en leidt ons niet in beproeving] ..terwijl door beproeving men geheiligd kan worden.
  Ook in deze moet men de usurpator paus NIET volgen.

  Omdat ik mij steeds erger aan het Onze Vader door Radio Maria ..gebruik ik de DAB radio niet meer die ik speciaal daarvoor had gekocht.

  1. Jules, ik kan me bijna niet voorstellen dat jij niet zou weten waarom de tekst van het Onze Vader gewijzigd is.
   Maar ik begrijp heel goed dat het jouw goed uitkomt dat dit ten tijde van het pontificaat van paus Franciscus zijn beslag heeft gekregen. “Kan je hem mooi de schuld geven”

   Want de werkelijke reden voor de verandering van de teksts in het Onze Vader is dat de conservatieve curieprelaten in Rome, wellicht op aandringen van de Pausen Joannes Paulus II en zijn raadsheer en latere Benedictus XVI al VELE DECCENNIA vinden dat er in eenzelfde taal maar één tekst van het Onze Vader gebruikt zou moeten worden in de liturgie.

   Voor het Nederlandse taalgebied betekende dat, dat de Bisschoppen conferenties van Belgie en Nederland het eens moesten worden over een tekst, die dan uiteindelijk na goedkeuring door de Curie, voor dat hele taalgebied zou moeten gelden.
   De Belgen en de Nederlanders hebben daar onder voorzitterschap van Aartsbisschop Leonard en Kardinaal Eijk, naar ik heb vernomen vele jaren aan gewerkt, maar dat hebben ze natuurlijk niet zelf en al heelmaal niet met z’n tweeen alleen gedaan.

   En dan kom ik ook bij het antwoord op jouw vraag waarom pastoor Mennen deze tekst niet verbied. Welnu de ZEH Mennen was in de Nederlandse kerkprovincie onder de Kardinalen Simonis en Eijk de deskundige op het gebied van Liturgie en liturgische teksten. Op zijn voordracht is ook het verbod op het in de liturgie gebruiken van teksten en liederen van Oosterhuis is gekomen.
   Hij zal ongetwijfeld een van de “deskundigen” zijn geweest die de Bischoppen in deze heeft geadviseerd. Want toen deze nieuwe tekst werd vastgesteld zat Mgr. de Korte nog in Groningen, was Mgr Hurkmans ziek en werd het Bossche Bisdom bestuurd dor Mgr Mutsaerts en zijn geestverwant, de ZEH C. Mennen.

   Overigens mogen wij ons gelukkig prijzen dat er slechts enkel worden veranderd zijn.
   Ik heb ook begrepen dat er wereldwijd meer da vijftig Engelsetalige versies in omloop waren.
   Die mensen waren helemaal niet blij met de opdracht uit Rome, ver voordat paus Franciscus daar paus werd. De opdracht hiertoe komt echt uit de koker van de curie uit de jaren rond de eeuwwisseling.

   Sterker nog, Paus Franciscus streeft naar en Christendom waarin taal en cultuur van de lokale bevolking kan integreren. Ik denk dat hij beslist niet blij is geweest met deze erfenis uit het verleden.
   Alleen ook paus Franciscus moet roeien met de riemen (riempjes) die hij heeft.

   1. Jules, nu ik het bericht terug lees krijg ik de indruk dat niet jij maar Jo zich beklaagde over het Onze Vader.
    In dat geval oprecht excuus voor de vergissing.
    Bovenstaand bericht is dan bestemd voor Jo.

 107. P.Derks..

  Xandernieuws lees ik bijna iedere dag en ook hij verwijst naar de site van Martin Vrijland.
  De visie van Martin Vrijland is in Nederland uniek.. maar niet in het buitenland.

  1. Ik kijk al jaren niet meer op de eerstgenoemde site. Die tweede kijk een wel op om vooral de commentaren te lezen. Henry Makow lees ik wel soms.

   Altijd zélf blijven nadenken mensen. 16 Zie, ik zend u als schapen onder wolven; weest dan omzichtig als de slangen en argeloos als de duiven.

 108. @Theo Janssen, ik schreef U op 15 augustus 2020 twee maal om 22.40 uur +
  dezelfde datum om 22:58 uur.
  Ik wacht nog steeds op Uw antwoord.
  (Ikzelf heb – zelfs zeer intiem – steeds antwoord op Úw vragen gegeven.)

 109. P.Derks, sorry maar en wellicht vind je dat vreemd ik lig om uiterlijk 23.00 uur op bed!.
  Dus jouw berichten van 22.40 en 22.48 heb ik op de gedenkwaardige dag 15 augustus helemaal niet gezien.

  En vandaag was het zondag. Ik ben om 08.00 opgestaan, gewassen, geschoren, aangekleed, ontbeten, mijn vrouw geholpen met de afwas, (wij doen dat nog met een borstel in een bak water en met een teedoek afdrogen) ons bed opgemamakt en toen was het tijd voor mijn zondagsplicht.

  Ik ben koster op het Kerkschip in Nijmegen en dat is ruim een half uur rijden. Bovendien wilde ik vandaag vroeg zijn om de airco’s de aula op een wat comfortabelere temmperatuur te brengen.

  Na de Eucharistie alles netjes aan kant maken, kopje koffie drinken wat praten met de mensen, (alles op 1.50 meter) toen naar huis, koel biertje gedronken, tafel klaargemaakt lekker gegeten, afgewassen, mijn vrouw moest wat mailtjes beantwoorden en toen de computer vrij was, las ik je bericht maar vond ik dat ik eerst Jules of Jo even uit zijn/hun bange droom helpen.

  Nu ga ik werken aan een gedegen antwoord op jouw vragen,
  Ik neem jou bloedserieus, en zal je niet vergeten.

 110. @Theo Janssen,
  Mijn excuses. Ik was vergeten dat je koster bent
  (de enige baan, welke ik nimmer vervuld in de kerk … en nu kán het niet meer na een
  (hersentrauma, jaren later gevolgd door wat hersenbloedingen.

  1. @Theo Janssen,
   betreft het Onze Vader:
   Ik zelf bid steeds: ‘sta niet toe dat wij bekoord worden, maar verlos ons van de duivel en alle kwaad dat in ons zit.
   Overigens: In de kerk waar ik heenga, wordt nog het oude Onze Vader gebruikt +
   wordt nog steeds de tongcommunie en worden communiebanken gebruikt,

 111. @Theo Janssen, U praat in raadselen:
  P.Derks, dat doen er meer op dit forum, dus ik ben WAT DAT BETREFT in goed gezelschap.
  Maar je hebt je vragen mooi genummerd ik zal telkens je vraag herhalen en dan het antwoord op die specifieke vraag of dat deel van de vraag geven.

  1. ik weet niet waarom de mensen tevoren naar de kerk gingen (ik ben geen profeet of iets dergelijks)
  ThJ: Daar hoef(de) je geen profeet voor te zijn dat was een plicht, op straffe van doodzonde die uitsluitend bij de eigen pastoor of een Bisschop, gebiecht kon worden.

  Bij een aantal mensen was en is de kerkgang geen plicht maar veel meer een uiting van een diepgevoelde behoefe om Christus te ontmoeten. En die zijn nooit weggebleven uit de kerk. Het gaat hen niet om de priester of de liturgie, het gaat hen om de omnmoeting met Christus in het Sacrament en de ontmoeting met mensen als zijnde Gods mooiste Schepping.

  Weer anderen waren gefacineerd door het sacrale, mystieke, theatrale, de overdaad, warmee die oude Liturgie omgeven is, Zij voelen zich niet thuis in een viering waarin dat ontbreekt. En als deze mensen alleen voor “het plaatje” naar de kerk kwamen, en niet voor hetgeen waar dat plaatje voor stond, dan hoefde het voor hen niet meer en bleven weg uit de Kerk of stichtten een eigen kerk.

  2. Wat zei priester Wojtyla eind jaren ’40?
  ThJ: Met name, dat hij bij de meeste Nederlandse kerkgangers wel kennis van de van buiten geleerde opgelegde Leer, maar geen doorleeft geloof vaststelde.

  3. Ik weet niet of er veranderingen noodzakelijk waren + ik kan onmogelijk weten wat Paus Pius XI wel/niet gedaan zou hebben. Nógmaals: ik ben geen profeet.
  ThJ:Dat kan iedereen in de vele boeken uit of over die tijd, en in memoires van tijdgenoten lezen.

  4. Ad Orientem heeft met algemeen fatsoen te maken:
  Als U met Uw gastheer praat, keert U hem/haar óók de rug toe?
  Dus wat is de noodzaak om God de rug toe te keren?
  ThJ: De werkelijke aanwezigheid van Christus in de H.Hostie wil niet zeggen dat Christus ons vanuit het Tabernakel met mensenogen aankijkt zoals wij slechts kunnen kijken. Christus “ziet” ons op een heel andere manier.
  Christus/God is overal en met name in het toppunt van Zijn schepping, de mens. In iedere mens is iets van God aanwezig. Dus een Priester die mensen ziet, die oog heeft voor mensen, keert God beslist niet de rug toe, integendeel.

  vervolg vraag 4: Bovendien: een priester wordt enorm afgeleid door de aanwezigen (= wel/niet gelovigen).En dit, terwijl de priester op dat moment bezig is met het belangrijkste deel van zijn roeping.
  (Als Uzélf met iets belangrijks bezig bent, dan wil U toch óók niet afgeleid worden?)
  ThJ: Ik ben geen priester, maar ik ben al meer dan dertig jaar en nog altijd, voorgegaan in heel wat vieringen, waarvan inmiddels honderden keren in avondwake’s aan de voravond van een uitvaart.
  P.Derks, ik kan je verzekeren dat is niet altijd gemakkelijk, maar de grootste steun en kracht krijg je dan juist door het ZIEN en het contact met de vaak diepbedroefde familie. Dat leidt niet af, dat motiveert.

  vervolg vraag4: Bovendien, waren en zijn er uitstekende luidspreker-mogelijkheden, om zich vanuit het oude altaar goed verstaanbaar te maken voor de aanwezigen.
  ThJ: P.Derks het is/was helemaal niet de bedoeling dat de teksten van de priester door de gelovigen gehoord worden. Gedurende de H.Mis werden een aantal teksten door de priester wat luider gezegd omdat de misdienaar daar op moest antwoorden. Maar de belangrijkste teksten, zeker rond de consecratie mogen door de priester slechts gepreveld worden. Het is/was de bedoeling dat het volk eerst letterlijk opkijkt naar de priester, en het tafereel op de rug van het kazuifel, (de vioolkist) en dat vervolgens als absoluut hoogtepunt, de geconsacrerde Hostie wordt getoond, Christus die nog hoger is dan de priester. Dàt beeld, daar gaat het om (woorden wekken, beelden strekken).
  Vergeet niet dat die Liturgie is ontstaan in een tijd dat het gewone volk nauwelijks maar veel vaker niet kon lezen. Darom waren er ook glas in loodramen, zodat het verhaal zichtbaar was en beter bleef hangen.

  5. Uw laatste opmerking maakt mij boos: God doet letterlijk niéts voor Zichzelf (Hij heeft aan Zichzelf genoeg om algelukkig te zijn (algelukkig = volmaakt gelukkig, gelukkiger kan niet).
  Jezus heeft de kerk dus opgericht om de mensen – ook ná Zijn aardse dood – óók de Weg naar Zijn Vader te wijzen.
  P.Derks, ik vind het jammer dat je boos wordt en dat is ook nergens voor nodig.
  Of wordt je soms boos omdat we het een keer ergens volledig over eens zijn??
  De Kerk is er dus om mensen voortdurend te HELPEN die weg te vinden.
  En alle wetten, maatregelen en daden van die Kerk waardoor mensen al tijdens hun leven worden uitgesloten van de genademiddelen die Christus aan Zijn Kerk de Kerk geschonken heeft zijn dus MENSEN werk en hebben niets met God en Gods liefde voor de mens te maken.

  Bijvoorbeeld wie op Zondag zonder geldige reden niet naar de Kerk ging, hoorde er (even) niet meer bij.
  Stierft hij voordat hij bij de eigen pastoor (controle moet er zijn) gebiecht had, dan kon hem de Kerkelijke uitvaart worden geweigerd, werd hij niet in gewijde grond begraven, en zou waarschijnlijk ook niet in de Hemel komen.

  P.Derks, daarom zaten in Nederland (en zeker in Brabant en Limburg), de kerken zo vol.
  Het was niet het geloof, maar het was de angst en de vrees die de mensen was ingepepert.
  Dàt was precies wat de jonge, maar uiterst schrandere priester Wojtyla, eind jaren veertig tijdens een verblijf in Nederland vaststelde.

 112. @Theo Janssen,
  bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen.
  1, inzake de vroegere sterke kerkgang:
  ’n sterk antwoord van U:
  Daar hoef(de) je geen profeet voor te zijn dat was een plicht, op straffe van doodzonde die uitsluitend bij de eigen pastoor of een Bisschop, gebiecht kon worden.
  2. Wat zei priester Wojtyla eind jaren ’40?:
  Met name, dat hij bij de meeste Nederlandse kerkgangers wel kennis van de van buiten geleerde opgelegde Leer, maar geen doorleeft geloof vaststelde.
  Ook dit is ’n sterk antwoord van U.
  3. Ik weet niet of er veranderingen noodzakelijk waren:
  Ik heb letterlijk nergens gelezen waarom veranderingen noodzakelijk waren.
  Wél vind ik het correct dat de schuldbelijdenis + de geloofsbelijdenis + de communieritus in de landstaal worden gebeden. Dit opdat de mensen precies weten wát ze bidden.
  Alleen vind ik het jammer, dat de Tridentijnse Mis lange tijd verboden was. De verbondenheid met de wereldkerk is daardoor teloor gegaan. Ook zijn de Gregoriaanse gezangen (die letterlijk iédereen kon, eveneens grotendeels verloren gegaan en veelal vervangen door liedjes van ex-priester en gescheiden Hub Oosterhuis.
  (Hoe kan je God eren met liedjes van een ex-priester, die tegelijkertijd ex-eega is?)
  Ik zou het beter vinden om afwisselend Tridentijnse Missen en Missen in de landstaal te houden. Dit om de sterke kanten van beide Missoorten vast te houden.
  Nu zijn dingen van bovenaf opgelegd, terwijl het voor de devotie beter was geweest, om mensen de vrije keus te laten en vervolgens de werking van de H. Geest af te wachten.
  4. Ad Orientem:
  hier geldt hetzelfde als voor de Hostie (dus geconsacreerd):
  De rug naar God wenden, wekt een verkeerd beeld op. Dus ik BEN en BLIJF sterk voorstander van Ad Orientem.
  5. de kerk is er voor de ménsen, om de mensen de Weg te wijzen naar God de Vader:
  Dit kan maar op één manier: door God allereerst álle eer te bewijzen (dit wordt absoluut niet gedaan door God je rug toe te keren) en vervolgens de offerande met de communiegang.

  Toegift:
  In vele kerken worden zanger toegelaten op het gebied rondom het altaar.
  Ikzelf vind dat uitermate verstorend werken en wekt slechts een theatraal gebeuren op (met het áutomatisch verlangen om te klappen voor: de goede zang + de goede kapsels en kleding.)

  Recapitulatie:
  Wij hebben respect voor elkaars mening, behalve voor Ad Orientem + Hub Oosterhuis. Maar …. dit zijn wél kernpunten (= punten waar de verschillen zich om draaien).
  Verder blijft één groot geschil hier onbesproken: de numus.

 113. @Theo Janssen,
  Ik wil U wél graag nog apart bedanken voor Uw waardevolle antwoorden. Die antwoorden kunnen een bijdrage leveren voor wederzijds begrip en voor verzachting van elkaars standpunten.
  Wél ben ik nog in afwachting van mijn laatste punten (zie mijn vorige reactie onder: recapitulatie).

 114. P.Derks bedoel je de opmerkingen en de visie op de Eucharistie?
  Daar heb ik ook op geantwoord en dat staat onder jouw vraag van 15-8 22:58

 115. @Theo Janssen,
  Dat beantwoord in het geheel niet mijn resterende vragen.
  1. Een H. Mis dient om állereerst eer aan God bewijzen
  2. ten behoeve van de gelovigen: de offerande met bijgevolg de communie.

  Hoe kan iemand God eren door Hem tegemoet te treden met liedjes van een ex-priester, die tegelijkertijd ex-eega is?
  Bovendien: Ik zou het beter vinden om afwisselend Tridentijnse Missen en Missen in de landstaal te houden. Dit om de sterke kanten van beide Missoorten vast te houden.
  Nu zijn dingen van bovenaf (lees: Rome) opgelegd, terwijl het voor de devotie beter was geweest, om mensen de vrije keus te laten en vervolgens de werking van de H. Geest af te wachten.
  U zegt zélf omtrent de hostie: Christus die nog hoger is dan de priester. Dàt beeld, daar gaat het om (woorden wekken, beelden strekken).
  Echter, inzake Ad Orientem + inzake gezangen vindt U dat beeld ineens niét belangrijk. Daar wordt dus met twee maten gemeten.
  Het is zeer eenvoudig: beelden wekken een bepaald geloof en eerbied op. Die eerbied wordt automatisch en dus véél sneller opgewekt bij Ad Orientem.
  Mijns inziens dient de H. Mis bij álles ‘eer aan God te tonen’, zelfs bij de inrichting van de kerk..

  Inzake God eer brengen, vind ik zangers rondom het altaar uitermate verstorend werken. Dit bevordert wel de eer aan de zangers maar doet enorm afbreuk aan het brengen van eer aan God.

  1. P.Derks hier het begin van mijn antwoord op jouw vragen/opmerkingen.
   je zegt: Dat beantwoord in het geheel niet mijn resterende vragen.
   1. Een H. Mis dient om állereerst eer aan God bewijzen
   2. ten behoeve van de gelovigen: de offerande met bijgevolg de communie.
   Hoe kan iemand God eren door Hem tegemoet te treden met liedjes van een ex-priester, die tegelijkertijd ex-eega is?

   ThJ: Als dit werkelijk een probleem zou zijn, lijkt het me de hoogste tijd om de psalmen van David uit de Bijbel te halen. Voor zover de zonden van anderen mij ook maar iets aangaan, betwijfel ik toch of de zonden van Oosterhuis werkelijk zoveel zwaarder zijn dan die van Koning en Psalmist David.

   P.Derks:
   Bovendien: Ik zou het beter vinden om afwisselend Tridentijnse Missen en Missen in de landstaal te houden. Dit om de sterke kanten van beide Missoorten vast te houden.
   Nu zijn dingen van bovenaf (lees: Rome) opgelegd, terwijl het voor de devotie beter was geweest, om mensen de vrije keus te laten en vervolgens de werking van de H. Geest af te wachten.

   ThJ:
   Lange tijd, tot 7 juli 2007, heb ik dit ook gedacht. Ik begreep ook a-b-s-o-l-u-u-t niet waarom de TR, door en voor mensen die deze vorm aanspreekt, niet meer gevierd zou mogen worden.

   Ik dacht toen Paus Benedictus XVI het Motu Proprio Summorum Pontificum afkondigde: Nu zullen en kunnen de voorstanders van deze ritus in alle rust en openheid laten zien en ervaren wat de waarde is die zij ervaren in deze liturgie.

   Maar in plaats van verheugd en dankbaar de geboden ruimte te benutten en vreedzaam te zoeken naar mogelijkheden om de twee goedgekeurde vormen gestalte te geven, waarschuwden ze iedereen dat dit het begin was en dat ze niet zouden rusten voordat de totale UITROEÏNG van alles wat met Vat. II, inclusief de liturgie, te maken had.
   Toen begreep ik dat deze onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden, die ten tijde van Vat.II beslist niet minder was dan nu, een vreedzaam naast elkaar bestaan van de beide vormen onmogelijk maakte.

   En al zegt de traditie dat de roep om TR missen enorm is, ik begrijp dat er in de Agneskerk, de enige in het hele land, nauwelijks meer gelovigen de H.Mis bijwonen dan bij ons in het dorp met een paar duizend inwoners.

   En persoonlijk, zeg ik heel eerlijk, als kind vond ik het schouwspel van de TR wel interessant. Maar de Dominicaanse pater Dupont, die bij ons op het Internaat dagelijks de H.Mis opdroeg, deed dat iedere vrijdag (toen al !) aan een verrijdbaar rustaltaar, zodat wij als kinderen konden zien wat er gebeurde. Dat sprak mij toen al heel veel meer aan. De betrokkenheid bij het mysterie die voelde ik als kind op die vrijdagen.
   Maar op de andere dagen, inclusief de zondag waarop om half acht een stille Mis met communie uitreiking, en om tien uur de Latijnse Hoogmis was, deed ik wat ik doen moest; de H.Mis bijwonen.

   Het enige mooie was het uit volle borst zingen. En dan zondags vooral het antwoorden op het: Domine Salvam fac Reginam nostram: Et exaudi nos……
   Vooral zo mooi omdat de Hoogmis dan bijna was afgelopen.

   De rest van mijn reactie volgt

   1. ThJ.: Wat ik gedurende de H.Mis op het Schippersinternaat wel mooi vond, wij zongen iedere dag een aantal Nederlandse gezangen.
    Die stonden in 3 gestencilde boekjes, in elk boekje stonden voor tien missen gezangen. Helaas heb ik nooit meer exemplaren kunnen bemachtigen of inzien.
    Een aantal melodieën en flarden van teksten zitten nog in mijn hoofd.

    Van een lied dat direct na de consecratie gezongen werd herinner ik me nog goed de melodie omdat ik die nog altijd mooi vind en dus nog wel eens neurie of fluit als ik doop het bos loop en dat begon met deze zin:

    Gij die Maria ons bracht, kwaamt op dit altaar thans neer…..
    En het lied eindigde met …heerlijk loon U t’ aanschouwen op deez’ troon.

    P.Derks: U zegt zélf omtrent de hostie: Christus die nog hoger is dan de priester.
    Dàt beeld, daar gaat het om (woorden wekken, beelden strekken).

    Echter, inzake Ad Orientem + inzake gezangen vindt U dat beeld ineens niét belangrijk. Daar wordt dus met twee maten gemeten.
    Het is zeer eenvoudig: beelden wekken een bepaald geloof en eerbied op. Die eerbied wordt automatisch en dus véél sneller opgewekt bij Ad Orientem.

    ThJ. Ja inderdaad “Christus die nog hoger is dan de priester” dat schreef ik, maar niet omdat dat voor mij het doel van de Eucharistie is. Ik noem het uitsluitend omdat ik die verklaring ben tegengekomen, toen ik me jaren later ging verdiepen in de achtergronden van de TR.
    Ik wilde antwoord op de vraag:
    “Wat is het, dat anderen zo enthousiast maakt voor deze ritus, terwijl ik het me slechts herinner als een vorm van religieus theater?”. Het doel/gevolg van het Ad Orientem is het mysterie versterken.
    Natuurlijk is mijn kerkgang ook het tonen van eer en respect voor God.
    Maar ik deel niet jouw mening wanneer je zegt:

    P.Derks: Mijns inziens dient de H. Mis bij álles ‘eer aan God te tonen’, zelfs bij de inrichting van de kerk..
    Inzake God eer brengen, vind ik zangers rondom het altaar uitermate verstorend werken. Dit bevordert wel de eer aan de zangers maar doet enorm afbreuk aan het brengen van eer aan God.
    ThJ. Na het ontvangen van mijn Eerste Heilige Communie op 22 novenber 1959 zongen wij:
    Welkom Jezus, welkom Jezus,
    welkom allerbeste vrind
    Niemand maakt mij zo gelukkig
    Niemand heeft mij zo bemind

    En nog altijd is voor mij het vieren van de Eucharistie, de ontmoeting met mijn allerbeste vriend. Die ontmoet ik niet in een sacrale, hoogverheven, ontzagwekkende, mysterieuze, letterlijk afstand scheppende liturgie.
    Samen met anderen doen zoals Hij deed, breken en delen om Hem te gedenken en letterlijk incorporeren.
    De Zoon van je Vader is je broer, die houd je niet op afstand, die sluit je in je armen.

    En wat de plaats van het zangkoor betreft:
    Zouden in de hemel de koren van engelen en heiligen, die zonder ophouden zingen Heilig Heilig, de Heer de God der Hemelse machten, niet bij Zijn troon staan maar ook zijn weggestopt op de zolder boven de Hemelpoort? Ik denk het niet.

    Maar laat vooral duidelijk zijn, ik wens vooral dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om deelgenoot te zijn van Eucharistievieringen, waarin hij/zij werkelijk Gods aanwezigheid mag ervaren. Dat geluk heb ik regelmatig, in vieringen volgens de NOM.

    1. @ Theo Janssen,

     Allereerst: U vermijdt te praten dat ‘paus’ Franciscus de numus ontbeert.

     Verder vind ik het vreemd dat U koning David – die door God-Zélf was uitgekozen tot koning van Israël – in feite door U compleet wordt afgeschoten en zelfs vergeleken met een ex-priester en ex-eega Hub Oosterhuis.
     De plaats van het koor – vooraan in het centrum van de kerk – vindt U eveneens geloof opbouwend.

     Tja, U heeft de tijd voorlopig mee.
     Ik zal U maar niet vragen naar vervanging in de bijbel van de woorden man en vrouw door het woord gender. Ook zal ik U niet vragen wat God in het OT over homoseksualiteit meldt en hoe het zich verhoudt met de zichzelf in stand houdende natuur.

     Sorry, maar ik zou NIMMER naar Uw kerk toegaan. Dit alles druist volledig in tegen mijn geloofsovertuiging. Maar zoals gezegd: ik heb de tijd voorlopig tegen.
     U verkondigt ’n ander geloof dan ik. Heeft de kerkafscheiding feitelijk al plaatsgevonden?

     1. P.Derks je zegt: Allereerst: U vermijdt te praten dat ‘paus’ Franciscus de numus ontbeert.

      ThJ.: Ik vond het niet nodig om op jouw “numus” stokpaardje in te gaan, maar nu je er expliciet naar vraagt wil ik je mijn kijk daarop niet onthouden.
      Ik vind het niet belangrijk om te weten of Paus Franciscus een munt van 100 sestertiën bezit. Immers; Nummus of numus – in het algemeen geldstuk, in het bijzonder de sestertius. De (nummus) aureus of solidus was gelijk aan 100 sestertiën. Nummi adulterini = valsch geld. ( https://www.ensie.nl/betekenis/nummus-of-numus)
      Overigens waag ik te betwijfelen of Em. Paus Benedictus XVI wel zo’n munt op zak heeft/had.

      En mocht het zo zijn dat je de MUNUS bedoeld dus een kerkelijk ambt dat in canon 145 van het wetboek van 1983 aldus wordt gedefinieerd: „Een kerkelijk ambt (officium) is iedere taak (munus) krachtens hetzij goddelijke hetzij kerkelijke ordening duurzaam ingesteld, uit te oefenen tot een geestelijk doel”. Een voorbeeld van een krachtens goddelijke ordening ingesteld ambt is dat van bisschop.
      Dan denk ik dat dit toch slechts een stok is om een hond te slaan. Ik kan me niet vorstellen dat wanneer de emeritus Paus zou overlijden, en er geen nieuw conclaaf komt, dat jij dan in de voormalige kardinaal Bergoglio, de huidige Paus en Bisschop van Rome, iets anders dan een valse profeet gaat zien, en je hem dan wel erkent als Paus.

      P.Derks Verder vind ik het vreemd dat U koning David – die door God-Zélf was uitgekozen tot koning van Israël – in feite door U compleet wordt afgeschoten en zelfs vergeleken met een ex-priester en ex-eega Huub Oosterhuis.

      ThJ.: Is dat vreemd? Ik heb de indruk dat de persoon Huub Oosterhuis niet door zijn teksten maar door zijn daden door jullie is afgeschreven is afgeschreven.

      En wanneer jij vind dat de teksten van de machtmisbruiker, echtbreker, en overspeler David, wel geschikt en stichtend zijn, omdat hij door God zelf is uitgekozen, dan heb ik nog wel een voor mij verduidelijkende vraag:
      Is het dan onzin wat er in Johannes 15:16 en de kapel van een Groot-Seminarie boven de absis staat/stond: “Niet gij hebt Mij maar Ik heb u gekozen”
      En je hebt het steeds over de EX priester.
      Is het onzin om te zeggen dat het Priesterschap een wijding tot in eeuwigheid is?

      En als dat geen onzin is, wat is er dan WEZENLIJK anders aan de roeping van David dan de roeping van Oosterhuis?

      P.Derks De plaats van het koor – vooraan in het centrum van de kerk – vindt U eveneens geloof opbouwend.
      ThJ.: Ik zeg niet dat het specifiek geloofopbouwend is, ik zeg wel dat het mijn geloof beslist niet hindert laat staan afbreekt.

      P.Derks Tja, U heeft de tijd voorlopig mee.

      ThJ.: Ja inderdaad het lijkt er op dat er aan tijd van restauratie naar de traditie, die op 29 december 1970 in Nederland is begonnen, op 13 maart 2013 (voorlopig) een einde is gekomen.
      Een einde aan ruim 40 jaar woestijn, maar waarin ik geen dag getwijfeld heb aan mijn geloof in Christus.

      P.Derks Ik zal U maar niet vragen naar vervanging in de bijbel van de woorden man en vrouw door het woord gender.

      ThJ.: Nee dat moet je mij inderdaad niet vragen, ik ga niet over de inhoud en de teksten van de Bijbel.

      P.Derks Ook zal ik U niet vragen wat God in het OT over homoseksualiteit meldt en hoe het zich verhoudt met de zichzelf in stand houdende natuur.

      Ach je mag het me gerust vragen hoor. Ik heb diverse Bijbels hier zo bij me staan, en ik kan lezen, dus dat is geen moeilijke opgave.
      Maar daarom weet ik ook dat er naast en NA het oude testament ook een Nieuw Testament is. En daarin is te lezen dat Christus niet is gekomen om de Wet (het Oude Testament) af te schaffen maar wel te volmaken. Daarom mogen wij nu bijvoorbeeld ook varkensvlees eten.
      Van Christus zelf is geen enkel woord,laat staan oordeel over homoseksualiteit bekend.

      En in dat Nieuwe Testament is ook te lezen dat Christus ons een Kerk heeft nagelaten, onder de leiding van Petrus en zijn opvolgers, als hulp en steun voor de mensen op weg naar het Huis van de Vader waar, voor wie dat wil, na het aardse bestaan een woning wacht. En de Catechismus van Zijn Kerk zegt::

      “Onder homoseksualiteit verstaat men de betrekkingen tussen mannen of tussen vrouwen die zich seksueel exclusief of overwegend aangetrokken voelen tot personen van hetzelfde geslacht. Homoseksualiteit kent, door de eeuwen heen en binnen de veelheid van culturen, verschillende verschijningsvormen. De psychische oorsprong is moeilijk op te helderen.
      God heeft de mens als man en vrouw geschapen en ook lichamelijk voor elkaar voorbestemd. De kerk neemt mensen die homoseksuele gevoelens hebben zonder voorbehoud op. Ze mogen daarom niet gediscrimineerd worden. Tegelijkertijd zegt de kerk van alle vormen van gelijkgeslachtelijk seksueel contact dat ze niet overeenstemmen met de scheppingsorde”.(einde citaat)

      En waar Christus niemand veroordeelt en Zijn Kerk ZEGT mensen met homoseksuele gevoelens ZONDER VOORBEHOUD op te nemen, daar denk ik dat de mening van Theo Jansen absoluut irrelevant is. Al weet en ervaar ik dat er binnen de kerk nog al wat mensen zijn die moeilijk of geen onderscheid weten te maken tussen de zonde en de zondaar. En vooral; die op grond van hun eigen (vunzige) gedachten, precies menen te weten welke zonden mensen allemaal (kunnen) plegen.

      P.Derks je zegt: ik zou NIMMER naar Uw kerk toegaan.

      ThJ.: Welnu de gedachte dat IK een KERK zou hebben doet me eerst even blozen en dan heel hard en heel lang lachen. Dank daarvoor! Lachen is gezond!

      Dat jij de Paus van Rome en belangrijke documenten van Vat.II, waaronder de vrijheid van iedere mens in de keuze van godsdienst, betekend inderdaad dat jij een andere geloofsovertuiging hebt dan ik. Logisch want jouw vraag of de kerkafscheiding feitelijk al heeft plaatsgevonden, kan ik volmondig met JA beantwoorden. En meer precies; Deze heeft in juni 1988 plaatsgevonden in Econe.

      Overigens moet ik je zeggen dat ik deze gedachtewisseling tussen ons toch wel waardeer.
      Het dwingt mij ook weer om goed na te denken over mijn eigen geloofstandpunten.

      Maar ik weet uit ervaring, gesprekken met andersdenkenden zijn vaak verfrissender dan met gelijkgestemden. Het verkleint ook het risico dat ik ga zwelgen in eigen gelijk, omdat ik telkens moet nadenken over het waarom van mijn standpunten.

      1. Correctie in de derde alinea van onderen mist het woord AFWIJST.
       Er moet staan :
       Dat jij de Paus van Rome en belangrijke documenten van Vat.II, waaronder de vrijheid van iedere mens in de keuze van godsdienst AFWIJST, betekend inderdaad dat jij een andere geloofsovertuiging hebt dan ik.

 116. @Jo, 16/08, 08.26u.
  Uw vragen gelezen, beste Jo, valt niet mee tussen al te veel overbodig, persoonlijk geleuter op dit voortreffelijke katholieke Forum. Maar om op uw eerste vraag terug te komen, het vernietigende citaat van St. Paulus betreffende homosexualiteit en homosexuelen : dat heeft in algemene zin niets te maken met “bekoring”, omdat het een ingebakken afwijking is, een levenswijze, dat 1% van de mensheid treft. Velen kunnen genezen, en indertijd trachtte een katholieke psycho therapeut in Haarlem, Dr. v.d. Aardweg, patiënten daar van af te helpen. Uw tweede punt betreft de Farao die het gevangen joodse volk niet wilde laten vertrekken uit Egypte : dit is van een totaal andere orde. In eerste instantie was het joodse volk in slavendienst van de Farao, die wilde hij niet kwijt. Na de passage van Jaweh’s doods engel langs de Egyptische huizen met kinderen, wilde het Egyptische volk maar al te graag de joden kwijt. Zij betaalden zelfs het vertrek met goud en juwelen. Toen ze waren vertrokken ontdekte de Farao de enorme afkoop som. Hij wilde het goud en de juwelen terug hebben. De Farao ging het joodse volk achterna, en verdronk met zijn cavalarie leger, in het opkomende zeewater van de Rode Zee, toen Mozes zijn arm liet zakken.
  Uw derde vraag betreft de EH Mennen en de verandering (bekoring/beproeving) in het Onze Vader. Hij denkt vermoedelijk net als wij, en zal het zelf niet zo bidden. Maar zo iets zeggen, kan hij niet, en zeker niet aan Radio Maria, die ongetwijfeld financieel afhankelijk is van bisschoppelijke subsidie, evenals het KN weekblad. De EH Mennen is een soldaat van de bisschoppen, hij gehoorzaamt. Zelf doen we dat niet, we vertrouwen hen niet, we verafschuwen dat afschuwelijke V2 concilie, we verafschuwen de Lutherse tafeldienst, verkocht als een “Eucharistie viering”, en we gaan enkel naar het Heilig Misoffer van altijd, in NL, en waar we ook zijn. Het gepleegde V2 bedrog is duivelswerk geweest, inclusief de liturgische veranderingen. Het V2 bedrog is de oorzaak van het failliet van de katholieke Kerk in NL en elders.
  Mgr Vigano heeft dat nu eindelijk erkend en daarmee op het hoogste kerkelijk niveau een dijkdoorbraak geforceerd.
  Dat failliet is wereldwijd, en te gigantisch om als falend mensenwerk beschouwd te kunnen worden. Dat duivelswerk is ons compleet boven het hoofd gegroeid. Zij is omvangrijker dan het Arianisme in de 3de en 4de eeuw. Enkel hemels ingrijpen kan de Restauratie van de Kerk van altijd, inzetten en bevorderen. Velen bidden daarvoor.

  1. @Jules VR
   Jules Vr zegt: betreffende homoseksualiteit en homoseksuelen : dat heeft in algemene zin niets te maken met “bekoring”, omdat het een ingebakken afwijking is, een levenswijze, dat 1% van de mensheid treft. Velen kunnen genezen, en indertijd trachtte een katholieke psycho therapeut in Haarlem, Dr. v.d. Aardweg, patiënten daar van af te helpen.

   Dat zulke mensonwaardige uitspraken hier anno 2020 nog kunnen, baart mij zorgen. Gelukkig dat we zulke onzin per definitie ook perfect kunnen kaderen in een ‘ingebakken afwijking.’

   Homoseksueel gedrag maakt evengoed deel uit van de natuurlijke variëteit en komt ook bij andere diersoorten voor. Hoeveel studies moeten dat nu nog bevestigen?
   Is verliefd worden op een ander mens een levenswijze Jules? Kan je dat aanleren? Of kan je verliefdheid afleren? Ja er zijn geloven waar men mensen dwing om hun geliefden te kiezen of niet te kiezen. Vreselijk, toch?
   Homoseksualiteit is aangeboren, homofobie is duidelijk aangeleerd, en kadert perfect binnen racisme.
   Geef me 4 baby’s gedurende hun eerste 12 levensjaren en ik maak er 4 verschillende wreedaardige racisten van. U kies maar in welke cultuur ik hen moet onderrichten en onderbrengen:

   • Bij de IS-Jihad-strijders die met het Heilige kromme zwaard van Allah zonder moeite ‘ongelovige honden’ kunnen onthoofden?
   • Of in het rijk van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jung-un die zijn onderdanen van wieg tot graf continue verplicht te herinneren aan de dreigende “gruweldaden van de Amerikaanse imperialisten”?
   • Of in de ideologie van Nazie Duitsland van de jaren dertig? Waarbij “ de Jood” als een soort archetype van het kwaad werd voorgesteld?
   • Of in uw ‘ware Traditionele Kerkleer’; waarin trouwens verschillende andersdenkende mensen duidelijk worden weggezet als ‘onmensen’ onnatuurlijke wezens, mensen die geen liefde kennen…enz?
   Je zou dat laatste vandaag maar moeten lezen als opgroeiend anders-geaarde kind of tiener.

   Houdt uw ‘kerkleer van de traditie’ ook nog altijd vast aan regels van de 19e eeuw, waarbij zwakzinnige patiënten via een stelsel van beloning en straf enkel konden inzien dat hun gedrag niet deugde? Vooral de Kerk van die tijd was meester in psychische en morele beïnvloeding, waardoor krankzinnigen hun ‘dwaling’ via vb exorcisme konden gaan inzien.
   Zo heeft de kerk heel lang rood haar als een “teken van de duivel” beschouwd. Van Hitler mochten roodharige dan weer niet met elkaar trouwen want dat zou voor afwijkende kinderen zorgen.

   Het waren allemaal heel simpele kudde-boodschappen, die louter tot doel hadden macht te bekomen of om andere volkeren te onderdrukken of te vernietigen en die er keer op keer werd ingehamerd. Herhaling is bijzonder belangrijk in deze.
   Zeker vanaf het moment dat leiders doorhadden dat mensen makkelijk gemanipuleerd kunnen worden en dat onze hersenen vatbaar zijn voor sterke beïnvloeding. Vroeger was het nog makkelijk om een massa op die manier achter een verwerpelijk geloof of een idee te krijgen. Vandaag keert die waanzin zich gelukkig tegen die enkelen die nog altijd zo (bewust of onbewust) immoreel willen blijven denken en handelen.

   Elk geloof of ideologie die nog altijd de ambitie heeft om boven alles en iedereen te staan en de ‘echte werkelijkheid’ weet te kunnen verklaren, en hierdoor andere mensen niet aanvaardt, is onverzoenbaar met de ethische richtlijnen die worden beleden in de Universele Verklaringen van de mens.
   Ook uw ‘ware geloof’, beste Jules, is inzake homoseksualiteit in het zelfde bedje zwaar psychisch gestoord. Dat uw “kerk van de traditie” het vandaag nog altijd zo moeilijk heeft met (homo)seksualiteit, bewijst in mijn ogen net het totale failliet van uw ‘katholiek metafysica’. De stijging van het universele gezond-humaan verstand zal er alleen maar door gaan toenemen.
   En zelfs als nu toch daadwerkelijk zou blijken dat uw uitspraken de ware boodschap is van uw schepper, mag ik hem dan aanschouwen als een immorele en inhumane God, waarvoor ik nooit zal kunnen knielen?

   Daarom is het zo belangrijk om te blijven nadenken.
   We kennen allemaal de onmenselijke daden van de zwaar extremistische moslims, de holocaust en zoveel andere moorden in de naam van de ware God of de ware ideologie.

 117. @@Theo Janssen,
  Ik wacht nog steeds op antwoord.
  Trek U niets aan van de reactie van @Jules van Rooyen aan @Jo:
  Dat is ZIJN manier van intimidatie.

  1. P.Derks, dat antwoord komt, maar laat mij even tijd om jouw argumenten te overwegen.

   En waarom zou ik de reactie van ander forumleden moeten negeren?
   Iedere opmerking is waard om eerst overwogen, en pas daarna beoordeeld te worden.

   Ik proef nogal dikwijls een houding van:
   TE WAPEN!
   TREKT UW ZWAARDEN
   VERDELG EEN IEDER DIE ANDERS DENKT DAN WIJ!
   HOOP EN VERWACHT EEN ALLES VERNIETEGENDE DIJKDOORBRAAK!

   maar ik ben nog steeds op zoek naar wat deze houding met de Blijde Boodschap van Christus te maken heeft.

 118. @Theo Janssen,
  Ik denk dat het te maken heeft met de ongekend snelle teruggang van het kerkbezoek na bekendmaking van Vaticanum II. De teruggang ging werkelijk binnen slechts enkele weken.
  Het ging tegelijkertijd gepaard met teruggang van het bewijzen van eer aan God. welke vrijwel meteen opgevolgd werd door de opkomst van de evolutietheorie.
  Het was alsof de ogen van de mensen geopend werden (in werkelijkheid gingen hun ogen dicht voor God).
  Maar de clou is, dat de aanzet daartoe door Vaticanum II werd aangereikt (zo heb ikzelf het óók ervaren en opgemerkt).
  En nu hebben we een ‘paus’ die weigert om voor de hostie te knielen.
  De mensen op deze site zijn écht bezorgd voor de nog steeds bezig zijnde teruggang. (Wel bemerk ikzelf plaatselijk een langzaam toenemende kerkgang bij behoudende priesters.)

 119. Beste Theo Janssen,
  je stelt daar een zeer goede vraag: “HOOP EN VERWACHT EEN ALLES VERNIETEGENDE DIJKDOORBRAAK!”
  Bestudeer a.u.b. even Mattheus 10:28-39.
  Midden daar in staat:
  “34. Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde;
  Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.”
  Maria heeft sedert vele jaren duidelijk gemaakt dat Satan het Vaticaan zou binnendringen.
  — Wist je dat niet ?
  — of vergat je het ?
  — of lig je daar niet van wakker ?
  En ook de apostel maakt het duidelijk: Efeziers 6:11: “Doet de wapenrusting Gods aan”.
  Theo, het is een GEESTELIJKE strijd.
  Ca. 1960 worden de ramen van Vaticaan opengesmeten, daarna het bizarre Vaticaan II ‘concilie’, en daarna zegt Paulus VI dat de rook van Satan de Kerk binnendrong.
  Is het dan echt zo moeilijk om te zien dat ‘paus’ Franciscus ons niets anders dan wereldse vrede OPDRINGT ten koste van alles dat Geestelijk en Waarheid is ??? Daarmee gaat hij nog eens recht tegen de bijbel in: namelijk Mattheus 10:28-39.
  Mensen staan echt te trappelen van ongeduld,
  om te zien hoe je ogen eindelijk opengaan.
  Waar wacht je nog op?
  Geef je ziel niet gewonnen aan de vijand, Theo, het is een GEESTELIJKE strijd.

 120. @An Desat,
  In de 19e eeuw tot pakweg 1960, was de kerk de enige(!!!) instantie die voor zwakzinnigen zorgde.
  En tja, de medische wetenschap was nog niet zover als ie nu is.
  De kerk heeft gewoon haar uiterste best gedaan.
  Overigens, de zwakzinnigen ging het bij de kerk véél beter af dan dat ze (noodgedwongen) thuis, dus bij de ouders waren gebleven.

  Achteraf, dus met de kennis van nú, is zeer zeer gemakkelijk praten. Datzelfde geldt ook voor het met een beschuldigende vinger wijzen naar de kerk. Toentertijd was iedereen (= van bevolking tm de regering) maar wát blij dat de kerk die opvang bood.
  Ikzelf had in mijn straat óók ’n zwakzinnige. Toen zij de volwassenheid naderde, was ze écht niet meer thuis te houden. Haar ouders kónden niet meer zonder hulp (zij waren ten einde raad) en waren enorm opgelucht dat de kerk haar opving.

  1. @An Desat,
   Begrippen als ´gay´ en ´lesbisch´ bij dieren zijn niet van toepassing zijn, omdat deze woorden betrekking hebben op het seksuele gedrag van mensen. Naast genetische en hormonale factoren maken daar echter ook levensstijl, seksuele voorkeur en cultuur deel van uit.

   Dieren hebben niets te maken met levensstijl, seksuele voorkeur en cultuur. Daarom ook, dat je het gedrag van dieren niet kunt vergelijken met het gedrag van mensen.

   Dat U diéren gebruikt om het gedrag van mensen te verklaren, is minderwaardig ten opzichte van de mens en zeer ouderwets gedacht van U. Heeft U nog méér van zulke vergelijkingen?

   1. @Pderks
    Wat brabbel je nu allemaal? Als wetenschap vaststelt dat ook dieren homoseksueel gedrag vertonen dan zegt men enkel dat ook bij dieren een seksuele voorkeur is, niet meer en niet minder. Gay, Lesbisch zijn termen die gebruikt worden door mensen.
    Jij mag gerust vinden dat anders-geaarde mensen een ‘verkeerde’ levensstijl of ‘foute’ cultuur hebben. Net zoals veel mensen anno 2020 vinden dat een celibataire mannelijke priester in een vrouwenjurk er een ‘niet-natuurlijke’ levensstijl op na houdt.
    Of net zoals veel mensen het moreel en menselijk gezien totaal verkeerd vinden dat er in de maatschappij ‘culturele’ groeperingen zijn die zeggen dat je wel homoseksueel mag zijn maar het niet mag toepassen.
    Wat altijd een gevoelig punt blijft is het ontstaan van de mens. Voor de conservatievere gelovigen is een link van de mens met de dierenwereld ondenkbaar. Zelfs sommige aanhangers van theologische evolutie proberen voor de mens toch nog een speciale plaats te reserveren, gescheiden van de dieren. Hiermee begaan ze echter een stap die wetenschappelijk niet te rechtvaardigen is. Ook de mens heeft namelijk vele evolutionaire voorgangers gehad, net als de rest van de levende wezens.
    Er is geen gapend gat tussen de mens en de rest van het dierenrijk; die indruk wordt alleen gewekt doordat alle voorgangers van de mens nu niet meer leven. Hoe meer fossiele voorgangers opgegraven worden, des te meer wetenschappers beseffen dat de mens niet fundamenteel, maar gradueel verschilt van de andere dieren (levend en uitgestorven). Er is geen (plotse) grens tussen de moderne mens en zijn evolutionaire voorgangers.
    Misschien wel het meest kenmerkende aspect van de moderne mens, beschaving, is het resultaat van culturele ontwikkeling, niet biologische. Er zijn immers nog steeds volkeren die biologisch niet van ons verschillen, maar toch nog in het stenen tijdperk leven.
    Deze scheiding tussen de mens en andere dieren gaat vaak gepaard met een overdreven en onterecht antropocentrisme. De mens wordt de maatstaf waaraan de onvolledigheid van andere dieren wordt afgemeten. Dieren worden verdierlijkt en mensen vermenselijkt om het vermeende gat maar zo groot mogelijk te doen lijken (een overdreven antropomorfisering is overigens evenmin terecht).
    Mensen zouden de enige wezens zijn met verstand, empathie, een (rijk) emotioneel leven, altruïsme, moraal, cultuur, identiteit, wil en taal. Toch zijn al deze kenmerken in meer of mindere mate ook bij andere dieren aanwezig, vooral bij de mensapen, zoals bijvoorbeeld de boeken van Frans de Waal duidelijk laten zien.
    Maar ik heb er beste vriend geen moeite mee als jij nog altijd kikt op dat ouderwets idee van ‘de mens als hoogtepunt van de schepping.’

  2. @P-Derks
   De vraag is in hoeverre het religieus handelen in het verleden de wetenschap heeft vertraagd, en bijgevolg een rem op vooruitgang heeft gezet.
   Als de ‘Katholieke traditie van het verleden’ aan de macht was gebleven, waren we mogelijk vandaag nog altijd homoseksuelen aan het wegsteken als ziekelijke geestesgestoorden. Als Jules VR aan de macht zou komen zou hij dat, vrees ik, zeker toepassen.
   Het Katholiek geloof heeft er àlles aan gedaan om het voortschrijdend inzicht te belemmeren.
   Want religie pretendeert destijds alle waarheid in pacht te hebben.
   Net daarom kwam wetenschap in de middeleeuwen maar moeilijk van de grond.
   Hoeveel wetenschappers zijn moeten vluchten, durfde zich niet uiten, of hebben het moeten bekopen met hun leven? Hoeveel wetenschappelijk werk werd vernietigd of verworpen door religieuze leiders.
   Uit de loop der geschiedenis is duidelijk geworden dat wetenschap steeds minder ruimte heeft gelaten voor goddelijk ingrijpen. 2000 jaar geleden liep Jezus nog over water, genas de doden, veranderde water in wijn, tegenwoordig verschijnt Hij nog hooguit op een aangebrande toast.

   Vanaf de zeventiende eeuw heeft bij ons de wetenschap zich steeds verder proberen los te maken van religie. Dat ging bijzonder moeizaam en niet zonder slag of stoot, en daar heeft de kerk van toen haar best in gedaan. De ‘verlichting’ (verlossing) is daar een goed voorbeeld van. Het heeft nog twee eeuwen geduurd eer we konden genieten van de Universele Rechten van de Mens.

   Wij hebben hier nog veel geluk gehad want vandaag zijn er nog 72 landen waar zware straffen staan op homoseksualiteit waarvan in een 10-tal landen de doodstraf.
   Staat u er soms wel eens bij stil dat vandaag in dertien landen, allemaal moslimlanden, mensen in continue angst leven of met een trauma zitten omdat er nog altijd de doodstraf staat op afvalligheid (het verlaten van een bepaalde religie). Er zijn nog landen waar mensen gestenigd worden omdat ze homoseksueel zijn. Dat is in mijn ogen 2000 jaren blijven stilstaan, tja de wetenschap staat hier nog niet zover.
   De verlichting moet overduidelijk in veel moslimlanden nog gebeuren. Echter in sommige landen zijn de Arabische Lentes alvast een positief en overduidelijk begin.
   Het zijn trouwens niet altijd moslimlanden; kijk naar de VS waar Creationisten pogingen ondernomen hebben om een ‘6000-jaar oude aarde-theorie’ terug in het onderwijs te krijgen.
   Mag ik dat minstens een zoveelste geloofspoging tot een afremming noemen.
   Het voortschrijdend inzicht voor jonge generaties blijven blokkeren, is een heikel principe dat ook vandaag nog volop wordt toegepast.

  1. Beste Jo
   Je kan me geloven of niet geloven maar ik heb niets te maken met de Rothschild-mafia.
   Ik ben gewoon een simpel kritisch denkend mens, dat probeert mensen gelukkiger te maken en vreedzaam dichter bij elkaar te brengen,
   Ik hoop dat je geen giften betaalt voor deze website die oeverloos gevuld is met ‘onthullend en bewustmakende onzin ipv nieuws’. Ik vrees dat je anders betaalt om je onwetendheid in stand te houden, alsook enkel portemonnee van de bedenkers van die nieuwsbron alleen dikker maakt.

   Dit vind ik nu net een voorbeeld van een negatieve ontwikkeling van het internet.
   Dergelijke site desoriënteert kinderen, jongeren, ouderen van de realiteit en maakt ze paranoïde voor het gekste eerst.
   Mag ik je in alle eerlijkheid eens vragen: al die honderden zo gezegde “schokkende onthullingen”; hoe komt het toch dat de wereldpers daar totaal geen aandacht aan besteedt?
   De wereld ziet het niet, vandaag niet gisteren niet, morgen niet? De universele wetenschap blijft blind, doof en stom.?
   Kortom heel de wereld is gek, behalve sommige profeten hier op het voortreffelijk forum.

   Ik ga hier niet verder op in.

 121. @An Desat,

  U zegt, dat ik slechts brabbel.

  In een commentaar in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature spreken twee biologen zich uit tegen het overdragen van dierlijk seksueel gedrag op mensen.
  “Elke studie kan ons slechts iets vertellen over het seksuele gedrag van één enkele soort” schrijven Andrew Barron van de Macquarie University in Sydney en Mark Brown van de Royal Holloway University in Londen. Meestal staat ook in de wetenschapsjournalistiek sensatie op de voorgrond, die alleen maar de stereotypes versterkt.

  De beide biologen menen dat begrippen als ´gay´ en ´lesbisch´ bij dieren niet van toepassing zijn omdat deze woorden betrekking hebben op het seksuele gedrag van mensen. Naast genetische en hormonale factoren maken daar echter ook levensstijl, seksuele voorkeur en cultuur deel van uit.

  1. @Derks
   Ik zal het dan anders formuleren: als God de dieren geschapen heeft, dan heeft hij blijkbaar ook homoseksuele dieren geschapen? Zijn deze dan on-natuurlijk of zij ze niet aan zijn schepping onderworpen? Of hoe zit dat juist? Ik begrijp daar niets van?

   Bij mensen vind ik het nog veel complexer; God creëert eerst mensen die het niet kunnen onderdrukken dat ze verliefd worden op mensen van hetzelfde geslacht en vervolgens moeten diezelfde mensen, die (door God ingegeven?)menselijke gevoelens, op straffe van eeuwige verdoemenis onderdrukken, afzweren, of laten behandelen.
   Ik zou maar de moeder zijn van een kind hebben dat hier aan ‘lijdt.’

   Kan je begrijpen dat ik zo een soort God, dan niet dankbaar kan zijn?
   Maar ook hier geen probleem als jij dat wel kan. Zolang je die goddelijke wijsheid maar niet opdringt aan mij.

   1. @An Desat,
    Nu doet U alsof U dat door wetenschappers(!) geschreven artikel niet begrijpt:
    Er bestaan geen homoseksuele dieren, omdat dieren geen levensstijl, seksuele voorkeur en cultuur hebben.

   2. @An Desat,
    Er bestaat een oneindige variëteit aan ziektes, afwijkingen enz.
    Dit gaat van geestesziektes en lichamelijke ziekte. afwijkingen enz.
    Geeft U God daar allemaal de schuld van?
    Wij hebben geleerd, dat dat allemaal kwam door de zondeval van de eerste mensen (Door ons Adam en Eva genoemd).

 122. An Desat,
  Verder schrijft U:
  “De vraag is in hoeverre het religieus handelen in het verleden de wetenschap heeft vertraagd, en bijgevolg een rem op vooruitgang heeft gezet.”
  Het is onbetwistbaar dat het R.K. geloof een enorme push heeft gegeven aan de vooruitgang.
  (Maastricht is daar nú nog een levend voorbeeld van. Zie de directe woonomgeving van André Rieu)

  1. @An Desat,
   Álle armenzorg (naderhand vervangen door de bijstand) + Zelfs de ziekenzorg (van thuisverzorging tm ziekenhuizen) + alle scholen ) van kleuters beroepsopleiding zijn verzorgd door de kerk tot pakweg 1965.
   Dit alles is nog niet lang geleden. Dat moét U zich nog kunnen herinneren.

   1. @An Desat,
    verbetering i.v.m. diverse fouten:
    Álle armenzorg (naderhand vervangen door de bijstand) + Zelfs de ziekenzorg (van thuisverzorging tm ziekenhuizen) + alle scholen ( van kleuterschool tm beroepsopleiding zijn verzorgd door de kerk tot pakweg 1965.)
    Dit alles is nog niet lang geleden. Dat moét U zich nog kunnen herinneren.

    1. @An Desat,
     Bijna élke oudere die nu 65 jaar of ouder is, heeft op een broederschool c.q. zusterschool gezeten.

  2. @Derks
   Dat van Adré Rieu moet je me maar eens argumenteren.
   Uiteraard waren er in de geschiedenis tal van grote wetenschappers ongeneeslijk religieus en zijn er vandaag ook gelovige wetenschappers die momenteel op deze wereld actief zijn.
   Ondanks het feit dat de wetenschap ons veel leert over hoe het leven en de werkelijkheid in elkaar zit, kent wetenschappelijke kennis beperkingen. En die beperking ligt vooral bij de ‘waarom’ vraag.

   De wetenschap vertelt veel over het ‘wat’ en regelmatig over het ‘hoe’. Zo kan de wetenschap vertellen wat een bepaalde ziekte inhoudt en hoe die ziekte ontstaat. Maar de wetenschap vertelt niet ‘waarom’ iemand die ziekte heeft. Het waarom is niet wetenschappelijk te achterhalen.
   Wie dat wel beweert, maakt van de wetenschap ‘een orakel van Delphi’.
   Stel een vraag en er komt altijd wel een antwoord uit, ook op levensbeschouwelijke vragen.

   Dat wetenschap de enige manier zou zijn om kennis over het wat, hoe én waarom te geven, is geen wetenschappelijke uitspraak, maar een levensbeschouwelijke.
   En ja, dat gaat botsen met een religieuze overtuiging. Maar dat is geen botsing tussen geloof en wetenschap, maar een botsing tussen levensovertuigingen.

   1. @An Desat
    Blijkbaar bent U niet op de hoogte van de enorme geschiedenis van het woonadres van het woonadres van André Rieu.
    Daar zie en proef je de ontstaansgeschiedenis van Maastricht. Geheel Maastricht is van daaruit opgebouwd. En die geschiedenis toont, dat de kerk in álle facetten van ’t leven dé cruciale rol heeft gespeeld in de opbouw en ondersteuning van de inwoners.

    1. @An Desat,
     Mocht U Maastricht met Uw eigen ogen willen zien:
     Adres van André Rieu = Adres van Huis de Torentjes = Lage Kanaaldijk 63 6212 AJ te Maastricht. (Daar zie je ook de zeer kleine huisjes van vroeger,)

     Aan de andere kant van zijn huis (dus op die hoge berg) ligt de prachtige kerk de ‘Sint-Pieter op de Berg’.
     Adres van die kerk: Ursulinenweg 1 (of 1 A?), 6212 NC Maastricht.
     Daar ligt ook het voormalige klooster van de zusters Usulinnen.
     Op die berg hebben de zusters wijn verbouwd.

     Als je rijdt vanuit het huis van André Rieu naar die prachtige kerk, dan ben je ook vlakbij het gebied van de Enci, waarop ook ligt: de historische Hoeve Lichtenberg.

     1. @An Desat,
      Aan de zeer kleine arbeidershuisjes zie je met eigen ogen hoe arm de bevolking was toen de zusters zich daar vestigden. Daar moesten de arbeiders wonen met hun veelal grote gezinnen.

      Dus: in Maastricht kun je met eigen ogen zien hoe de kerk zich volop heeft ingezet voor armenzorg + ziekenzorg + opleiding + wetenschap.

      1. Wie is/zijn hier DE kerk? Wie organiseerde e.e.a. en wie betaalde er uiteindelijk voor?

       Vergeet niet de verdelingseconomie die onder die z.g. kerkelijke arbeid ligt. De rijken en heersers – zeker vanaf Constantijn – pikten eerst land en goederen van hun tegenstanders, en gaven vervolgens land, inkomsten uit het bewerken en bewonen ervan (beneficiën) aan bisschoppen, priesters, religieuzen. Bisschoppen en abten/abdissen werden zo wereldlijke leiders/heersers met veel bezit en vaste inkomsten uit verpachtingen, landbouw, veeteelt enz. Ze streken eer enz. op over de rug van …. Geen wonder dat bijv. Teresia van Avila vanwege haar vele kloosterstichtingen voor contemplatieve nonnen door menige stadsbevolking als een soort parasiet werd beschouwd die de gemeenschap op hoge kosten (belastingen) joeg zonder een nuttige bijdrage te leveren aan de plaatselijke economie. De vrome en rijke elite hield haar echter meestal de hand boven het hoofd.

       Vergeet ook niet de offertheologie die er reeds in Kanaän, zo’n 4 à 5000 jaar en meer geleden bij de mensen is ingeramd: God(en) c.s. moest(en) gerustgesteld worden middels offers. Priesters enz. aten na de ceremoniën legitiem van die meel-, toonbrood- en vleesoffers de buik rond. In de afgelopen eeuwen ging nog steeds het beste van de oogst en slacht allereerst naar meneer pastoor, want die moest voor het gelovige volk de vereiste rituelen voltrekken opdat de oogst zou lukken, leed enz. zou worden afgeweerd, de ziel van de doden in de hemel zou belanden enz.

       Pastoors en bisschoppen zorgden er ook voor dat de gelovigen hun plicht nakwamen. Wie niet aan zijn zondagsplicht voldeed en of de kerk weersprak, werd niet alleen met naam en toenaam genoteerd (zie de visitatierapporten van inspectiebezoeken door de bisschop in parochies van het bisdom Roermond in de 17e en 18e eeuw: https://bisdomroermond.mediafiler.net/bisdomroermond/start/ ) , maar kon ook een baan in bijv. het onderwijs, de mijnen plus industrie wel vergeten.

       Priester-wetenschappers bemoeiden zich soms ook met volksopvoeding, o.a. in Maastricht. Met negatieve gevolgen voor het zelfwaarde gevoel van de betrokkenen, omdat ze door een gekleurde, ideologische blik werden bekeken en beoordeeld. (zie: https://www.historischnieuwsblad.nl/de-mislukte-heropvoeding-van-onmaatschappelijken/ )

       De meeste mensen blijven tegenwoordig weg uit de kerk omdat ze zich niet meer bang laten maken, noch zich op pad laten sturen met een boodschap waarmee ze het niet eens zijn, en er ook niets over te zeggen hebben. Komt er geen open dialoog over de boodschap van de kerk / Christus, dan kan de kerk de medewerking van leken ook in de toekomst vergeten!

       Daarmee is niet gezegd dat gelovigen en priesters altijd slecht werk hebben geleverd. Veel was goed, maar dankzij het feit dat de ambtskerk gemakkelijk aan inkomsten kon komen en lange tijd alle juris dictie in de samenleving en kerk succesvol claimde. Alleen zo kon de idee hooggehouden worden als zou de volkskerk zoveel goeds hebben gedaan. Het gelovige volk kreeg echter een koekje van eigen deeg, met de corpulente clerus als lachende derde! Geef mij dan maar een open en transparante organisatie voor het gezamenlijk handen en voeten geven aan Jezus Boodschap, zoals ze nu in Duitsland proberen te realiseren tegen alle verdrukking en onbegrip in.

   2. @An Desat,
    Mede daarom dat religie en wetenschap elkaars áánvulling zijn.
    Het is juist de hedendaagse wetenschap die van religie haar vijand gemaakt heeft.
    Religie heeft juist de wetenschap bevórderd, conform de opdracht van God:
    Gn 1,28: bevolk de aarde en onderwerp haar.

 123. Wat ik in deze discussie mis, is de ethische component. Ik zie daarentegen (minstens een impliciete) overwaardering van het biologische, existentiële dat tot norm wordt verheven. De Griekse wijsgeer Aristoteles (367-348 BC) en de Duitse wijsgeer E. Kant (1724-1804) onderstreepten beide dat de mens een ‘Animal Rationale’ is. Hij/zij kan denken, en terwille van een vreedzaam voortbestaan van zijn soort is hij/zij ook genoodzaakt (imperatief) om van zijn dierlijke inborst (dus van zijn/haar denken en gedrag) m.b.v. de rede / geestkracht iets typisch humaans te maken middels (zelf)discipline. Doet hij dat niet, dan gelden in de in beginsel nog slechts een ‘wereld van mensen’ te noemen omgeving dezelfde wetmatigheden als in de dierenwereld: de Wet van de Jungle ofwel het recht van de sterkste. Voor de wereld van Kapitaal en Arbeid geldt dat laatste ook zeker als men hen aan zichzelf overlaat. Dat er echter mensen in en onder moeten leven dwingt ons om daar toch een andere, humane orde in aan te brengen. Het is daarom de macht van politiek en religie die terecht de kaders bepaalt van wat binnen ons rechtsgebied geoorloofd is en wat niet. Ik meen (de kritiek van foute, want naar ‘Blut und Boden’ c.q. fascisme neigende filosofen en mensenhaters daargelaten) dat hierover weinig verschil van mening zal bestaan in onze kontreien.

  De vraag rijst echter: waarom inzake seksualiteit dan niet óók erkennen dat de ethiek (nadenken over rechtvaardige verdeling van wel-zijn, geluk en lasten zodat eenieder tot zijn/haar recht kan komen) hier ook rechtmatig iets over te zeggen mag, ja moet hebben? Zonder enige (zelf)discipline komt ook hier namelijk van recht en rechtvaardigheid, eerlijk delen, weinig terecht! (Zie pedofilie, vrouwen- en mensenhandel c.q. uitbuiting van arbeiders, uitputting van het milieu en grondstoffen voorraden enz.) I.t.t. dieren kunnen we streven naar waarheid, goedheid en schoonheid. Waar mogelijk moeten we dat dan ook nastreven omdat het de humane leefbaarheid van de beperkte aarde juist ten goede komt, en daarmee ons aller welbevinden.

  De redelijkheid gebiedt dus te zeggen dat wij als mensen uit welbegrepen eigenbelang (zelf)discipline in denken en handelen / gedrag nooit moeten afwijzen op straffe van verlies van humaniteit; we blijven c.q. worden anders weer beesten in ‘denken’ en handelen!

  Per slot van rekening: er zijn ook mensen die menen dat hun natuur hen dwingt om te doden, te vernietigen wat voor hun voeten komt of te stelen waar hun begerige oog op valt, net zoals hun natuur hen dwingt om te roken, overmatig alcoholische dranken te nuttigen, drugs te consumeren enz. We zeggen dan ook niet: goed meneer of mevrouw, u gaat uw gang maar want u volgt de norm van De Natuur, hier van uw sacrosancte natuur waar wij in woord en daad vanaf moeten blijven!

  Seksualiteit (toch een aspect van mens-zijn bij uitstek waarin het niet mag gaan om louter bevrediging van egocentrisme of zelfzucht, maar ook en vooral om het gericht zijn op het welzijn van de ander!) wil ze menswaardig zijn en blijven, kan m.i. dus nooit zonder orde(ning) of (zelf)discipline in ons denken plus spreken erover én in ons gedrag!

  Spreken over seksualiteit kan hier dus niet zonder wijsgerige ethiek (vanuit geloof nadenken en spreken) een hartig woordje mee te laten spreken. Mijn vrijheid als mens eindigt immers waar deze de vrijheid van een ander benadeelt, beschadigt, tekort doet, vice versa. Van zelfordening, zelfdiscipline kan de met rede begaafde mens bij nader inzien dan ook nimmer afzien!

 124. Aan: An Desat ..wegens reactie op 18 augustus 2020 om 08:43

  CITAAT:: ▪︎ Mag ik je in alle eerlijkheid eens vragen: al die honderden zo gezegde “schokkende onthullingen”; hoe komt het toch dat de wereldpers daar totaal geen aandacht aan besteedt?
  De wereld ziet het niet, vandaag niet gisteren niet, morgen niet? De universele wetenschap blijft blind, doof en stom.?
  Kortom heel de wereld is gek, behalve sommige profeten hier op het voortreffelijk forum.
  Ik ga hier niet verder op in.▪︎

  Je schetst zelf je dramatische karakter van je beoordelingsvermogen.. van je eigen schuld aan jouw eigen verblinding.. staat het niet in de H.Schrift.. van het hebben van de geest des onderscheids !! ..hoe vaak is hier al niet geschreven over het bedrog en verraad van de media, met bewezen feiten.. en nu geven die [Rot]hschilds in hun zelfvoldaanheid zelf hun bedoelingen weer en dan ben je nog niet overtuigd.. dat is struisvogel”politiek”, je bent een illusi-onist, tegen zoveel onredelijkheid is geen kruid tegen gewassen…
  …..http://www.beyondthematrix.nl/nieuws-analyses/doden-en-gewonden-bij-aanslag-luchthaven-zaventem-en-metrostation-maalbeek-in-brussel/ link eventueel zelf plakken.

 125. @Theo Janssen, 18 augustus 2020 om 13:52 uur:
  ik zag nét pas Uw bovenvermelde reactie.
  1. Munus:
  Inzake de Munus (voluit munus petrinum): zie https://pausfranciscus.net/zijn-verkiezing/
  (die site meldt dit onderwerp beter dan ik zou kunnen).
  2. Hub Oosterhuis:
  Wat ik nog vergat te zeggen: die man is protestánt (hij gelooft niet in de transsubstantiatie).
  Dus hij is ex-priester + ex-eega + hertrouwd + protestant (geworden).
  Anders gezegd: hij is volkomen onbetrouwbaar als mens; zijn beloftes breekt hij aan de lopende band; zelfs zijn beloftes aan God breekt hij; dit doet hij tm heden (nu hij vlak voor zijn dood staat als 86 jarige.) Hij noemde de H. Mis: “truc der trucs” tegen mgr, Wiertz.

  Als Hub Oosterhuis zich opnieúw bekeerd zou hebben, zou hij ’t voordeel van de twijfel kunnen krijgen.
  Verder kunt U koning David denken wat U wilt, maar … hij geloofde.
  Oosterhuis is op z’n best te betitelen als; de eeuwige twijfelaar.
  Het is zelfs te betwijfelen of hij in God gelooft.

  1. P.Derks, jammer dat je niet inhoudelijk ingaat op mijn zorgvuldig onderbouwde reactie, en je beperkt tot je stokpaardjes: “Paus Franciscus is een Paus zonder gezag” en Huub Oosterhuis deugd niet”.
   Maar dat is jouw keuze en die respecteer ik.
   Je hebt me een link aangereikt over de Munus: https://pausfranciscus.net/zijn-verkiezing/
   Dit vind ik een prachtig voorbeeld van “Wij van WC eend, adviseren WC eend.”

   Ik heb geprobeerd te achterhalen wie of wat deze site vertegenwoordigd maar heb niet kunnen vinden.
   Wel heb de links doorgelezen en er niet één positief bericht over de Paus op kunnen vinden.

   Schande wordt er gesproken over een man die gevangenen en Moslims de voeten wast.
   Een man die medelijden, matigheid en nederigheid niet slechts predikt, maar voorleeft.
   Zo’n man kan nooit rechtmatige Paus, plaatsbekleder van Christus op aarde zijn.

   Een echte Paus, gaat gekleed in de duurste rijk versierde gewaden.
   Laat zich kronen met een zilveren tiara.
   Zet geen voet op aarde maar laat zich, letterlijk verheven boven het volk, dragen in een draagstoel.
   Daaraan herken je volgens de orthodoxie de echte Paus.

   En ik begrijp dat de tekst: , “Niet gij hebt Mij, maar ik heb u gekozen” (Joh;15:16) zo ongeveer de grootste leugen is die er in de Bijbel te vinden is.
   Of is dat: het verhaal dat Jezus op Witte Donderdag de voeten waste van zijn leerlingen, inclusief Judas die hem zou verraden en daarbij de opdracht gaf: “Ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Jullie moeten hetzelfde doen als Ik” (Joh.13:15)?

   Wat mij op dit forum ook opvalt;
   De mensen die spreken over protestanten alsof het een soort uitschot en minderwaardige schepsels zijn, PROTESTEREN tegen zo ongeveer alles wat de Paus van Rome zegt denkt en doet.

   Kortom zijn zelf de hele dag en tot op het hoogste niveau: “protestant”.

 126. Aan Theo Janssen..

  CITAAT: ▪︎En ik begrijp dat de tekst: , “Niet gij hebt Mij, maar ik heb u gekozen” (Joh;15:16) zo ongeveer de grootste (dus zijn er ook nog kleinere) leugen is die er in de Bijbel te vinden is.
  Of is dat: het verhaal dat Jezus op Witte Donderdag de voeten waste van zijn leerlingen, inclusief Judas die hem zou verraden en daarbij de opdracht gaf: “Ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Jullie moeten hetzelfde doen als Ik” (Joh.13:15)?■

  ▪︎Je hebt het dus over -ongeveer de grootste leugen- in Joh;15:16.

  Wat voor vlees wij in de kuip hebben is nu toch overduidelijk.
  Dit accepteren is ongepaste verdraagzaamheid.
  Je krijgt er mentale braakneigingen van.
  Groetjes aan de redactie…

  PS. Het wassen van de voeten was alleen voor de Apostelen bedoeld en niet voor leken. De usurpator paus verraadt niet Jezus Christus..zoals judas maar daar bijkomend ook nogeens zielen van de gelovigen, hij is dus meer dan een smeerlap. Hopelijk kan ik heb dan ooit zelf zeggen.
  …….

  1. Jo, het is P.Derks die meer dan de indruk wekt dat niet, zoals in het Evangelie staat, Jezus mensen tot het priesterschap roept, maar dat roeping een zaak is van de priestrekandidaten zelf.
   Bovendien wekt P.Derks de indruk dat de priesterwijding geen wijding tot in eeuwigheid is.

   Dat mag hij vinden, maar ik meen hem daarover op dit forum te moegen bevragen.

   Net zo goed als ik jou mag vragen waarom jij vindt dat je, conform de regels van dit forum, Paus Franciscus, de opvolger van Petrus, trouw blijft en hem toch publiekelijk een smeelap noemt.

 127. CORRECTIE:: usurpator paus verraadt niet Jezus Christus.. Moet zijn: usurpator paus verraadt niet ▪︎alleen▪︎ Jezus Christus.. (maar ook de gelovigen)

 128. Zij sturen de maatschappij aan via hun goed opgeleide pionnen uit studentenverenigingen als het Leidse [Minerva], ●(verwijzing Thierry Baudet bij zijn behaalde zetels, de uil van Minerva..cq.vrijmetselarij)● die het ▪︎voorportaal zijn▪︎ van de genootschappen. Het is niet zo moeilijk om je daarin te verdiepen en te ontdekken dat je dit niet kunt afdoen als een complotgedachte.

  Deze genootschappen positioneren de haar trouw zwerende pionnen binnen de maatschappij in ruil voor carrière en flinke welvaart. Zijn zij ontrouw en breken zij hun eed, dan is het op alle vlakken einde oefening en dat geeft een sterke machtsbasis. Ons koningshuis en het Britse koningshuis hebben samen met de Katholieke Kerk een ▪︎eeuwenoude machtsbasis wereldwijd opgebouwd▪︎. ▪︎Alle wereldleiders en alle mensen op belangrijke posities in de maatschappij zijn gecorrumpeerd binnen dit machtssysteem▪︎, vanwege het [[simpele feit dat je anders niet hogerop komt, zoals vrijmetselaar Mark Rutte]]. Zij doen dit via hun (zogenoemde) ridderorde’s. De •Maltezer orde• waarin de Oranje’s topposities bekleden, is één van die genootschappen. Bron:: Martin Vrijland.nl

 129. Aan Theo Janssen..

  Deze site en de site: restkerk.net geven genoeg informatie over het wangedrag van de usurpator paus ..trouwens onlangs zag ik een zeer duidelijke foto van de Duitse paus waar hij het satansteken maakte.. en hou ik toch maar rekening met het gegevene dat je een foto kunt bewerken en ja dat hij zelfs gedwongen werd ofschoon dat geen excuus kan zijn..om dat dwingen niet te weerstaan.

  Wat ik al zei.. de usurpator paus is meer dan een smeerlap.
  Én P.Derks [wekt] de indruk .. indruk wekt, is dus jouw “vertaling” ..Het ontgaat mij trouwens waar die passage staat.

  En stel dus eens dat die Duitse paus zodanig dement was dat hij een kip niet wist te onderscheiden van een paard, dan nog kon zijn functioneren alleen waarnemend overgenomen worden en bleef hij toch paus.. en wel nu..ze hebben een nieuwe gekozen.. en waarom dan hebben de kardinaal zich voor de kar laten spannen.. ze hadden toch kunnen weigeren om aan dat toneelstuk hun bijdrage te doen.

  Van herders werden de kardinalen tot schapen die geleid werden..door samen[zweer]ders.. zie de maffia club van kardinaal Danneels.. zoals hij het trouwens zelf al zegt.. zo zeker was hij al, dat hij wist dat de geesten rijp waren om daar niets kwaads in te zien…middels de kenmerkende manier van denken en handelen van het merendeel van de bevolking..in en door hun geloofsarmoede, of moet ik niet zeggen in hun geloofsafval.

  Gelukkig komt met het 6e zegel die hoog heilige Franse Paus die ook in de H.Schrift geduid wordt..Zacharia 6:11 en de grote Monarch in vers 12 ..geboren in onze tijd zoals Jeremia 23 en 33 doet begrijpen.

 130. Jo je zegt over de passages van de voetwassing en de ( priester)roeping :
  “Het ontgaat mij trouwens waar die passage staat.”
  Welnu zoals ik bij de teksten heb aangegeven kun je die vinden in het Joannes Evangelie.

  Maar Jo ik begrijp goed wanneer een Katholiek van de oude stempel, de oude Leer der RKK volgt, die aan katholieken het lezen van de Bijbel eerst verbood, en dit later verzachtte in: “Het lezen van de Bijbel is voor een Katholiek nuttig maar niet noodzakelijk” helaaml niet beschikt over een Bijbel.

  Ik vind het overigens wel fideel van je dat je erkend geen lid (meer) te zijn van de Rooms Katholieke kerk, maar bent overgegaan naar de Restkerk van Em. pastoor Mennen.
  Ik zal daar in mijn volgend reacties op jouw bijdragen zeker rekening mee houden.
  Immers de regels en de Leer van de RKK gelden uitsluitend voor Rooms Katholieken.

  Waarbij ik het overigens altijd wel waardeer wanneer buitenstaanders zich niet te zeer in detail met een instiutuut, organisatie, of vereniging bemoeien waarvan ze zelf geen lid of deelgenoot zijn.

  Om die reden beperkt mijn commentaar op jouw Restkerk zich dan ook vrijwel uitsluitend tot de bewezen vaststelling dat de Restkerk iets anders is dan de Rooms Katholieke Kerk.
  Overigens zijn veel ex. Rooms Katholieken, waaronder prelaten lid van de club, waardoor zij op een antal punten onmiskenbaar Rooms Katholiek trekken heeft.
  Met name het verketteren, uitschelden en afschrijven en verdoemen van mesnen die anders denken dan de Restkerk is herkenbaar als relict uit het “Oude Rijke Roomsche leven”.

 131. Aan Theo Janssen..

  Ik vroeg niet naar de passage in de bijbel maar naar de reactie van P.Derks waar de betreffende passage in voorkomt, CITAAT:: Jo, het is P.Derks die meer dan de [indruk wekt]▪︎enz. en de volgende passage..en dan Bovendien ▪︎[wekt] P.Derks de [indruk]▪︎ dat de priesterwijding geen wijding tot in eeuwigheid is.
  Ik had het dus over jouw indruk ..en dus in hoeverre die objectief zou zijn.

  Én wat voor iets [on]zinnigs schrijf je hieronder ..waar ik Helmaal niet naar vraag..je trekt alles uit zijn verband.. diabolis::
  CITAAT:: IK vind het overigens wel fideel van je dat je erkend geen lid (meer) te zijn van de Rooms Katholieke kerk <> WAT BEWEER JE HIER NU WEER VOOR EEN ONZIN,..EN HIER <> maar bent overgegaan naar de Restkerk van Em. pastoor Mennen.

  Gebruik jij soms drugs ?!!! ..ik [verwees] naar DEZE SITE en de SITE restkerk.net

  Trouwens de profetie van de heilige Franciscus van Assisie heeft het over een paus met zijn naam die de kerk aan de rand van afgrond brengt ..en is op deze site te vinden. Jij reageert met ergerlijke onzin en de dat zal ook jouw bedoeling en ben je een internet troll.

  Er is ook een verbazingwekkende profetie over moderne christenen die de ware christenen zullen vervolgen ..en meer.
  Je komt hier alleen om het traditionele geloof van 2O00 jaar te hinderen en om het verloop van een zinvolle diepgang te frustreren.

  1. Jo, alle indrukken zijn subjectief, ook de uwe. Voor de rest lees ik in uw repliek alleen maar het gewone gescheld: ‘onzin’, ‘gebruik jij soms drugs’ en ‘jij komt hier alleen om het traditionele geloof van 2000 jaar te hinderen…..’ Wat die ‘zinvolle diepgang’ betreft waar u het over hebt, daar merk ik op dit forum niet veel van.
   Over Mennen heb ik et vroeger reeds gehad en daar ga ik hier niet verder op in. Ik heb toen wel geschreven dat ik met Cor Mennen meerdere keren een gesprek had en dat ik duw weet waarover ik het had. De meesten op dit forum kennen wellicht de naam van de man (hij haalt immers regelmatig de kranten) maar of iemand hem ook persoonlijk kent, mocht ik tot o vandaag niet lezen.

 132. Aan Staf De Laet …

  De volgende [rake klappen van woorden] van Katharina Gabriels zijn ook op jou van toepassing::

  Ik Citeer: ..Harde, [[ongezouten]] meningen worden door een [hoogopgeleide elite] verworpen ten [[voordele]] van meer [[“verbloemde”]] uitspraken, die een ●“genuanceerde” indruk moeten geven●. Heel wat internationale bedrijven zien het [bovendien] als hun taak om hun werknemers of klanten te [[heropvoeden]] door opleidingen of marketing-activiteiten rond o.a. “diversiteit”, de gender-ideologie of het klimaat te organiseren. Op deze manier worden ze als het ware missionarissen van de nieuwe seculiere [[eenheid]]sgedachte.

  Jo, ▪︎alle indrukken zijn subjectief▪︎, ook de uwe. Voor de rest lees ik in uw repliek alleen maar het •gewone gescheld:• [[‘onzin’]], [[‘gebruik jij soms drugs’]] en [[‘jij komt hier alleen om het traditionele geloof van 2000 jaar te hinderen]]…

  Het woord -On-zin (on = niet, dus niet zinnig, of flagrant onjuist) is dus geen gescheld, ..dus hier begin je al te verdraaien.
  –Gebruik je soms drugs– heeft ook niets met schelden te maken maar met het totaal zoek geraakte verband.. zoals bij iemand die door drugs de kluts kwijt is.
  >>‘jij komt hier alleen om het traditionele geloof van 2000 jaar te hinderen<<… is ook geen gescheld.. maar voor jou pijnlijk.. dat toon je in enkele reacties ..en dat je héél, héél, héél veel moeite hebt met pastoor Mennen.. en zijn staan in wat de kerk van Petrus al 2000 jaar leert.

  -De Harde, [ongezouten] meningen worden door een [hoogopgeleide elite] verworpen ten [voordele] van meer –“verbloemde”– uitspraken, die een ●“genuanceerde” indruk● moeten geven.. -zoals Katharina Gabriel dat zo goed formuleert.. dewelke hun snode en smerige plannen op de achtergrond moeten verbergen.

  In je verzet.. cq. protest voel je de gemanipuleerde woordkeuze feilloos aan, omdat je dezelfde gesteldheid hebt als van de linkse kerk en de linkse "kerk" in de politiek… de dagen komen steeds dichterbij dat de afvallige katholieken andere katholieken met geweld zullen vervolgen.. zoals isis in de islam. ..

  Die valse (humanistische) eenheid impliceert de eenheid in de antichrist.
  Terwijl de juiste eenheid in Christus is.
  Ook verkondigt pastoor Mennen dus niet zijn persoonlijkheid maar de leer van de katholieke kerk.

  1. JO, ik heb gepoogd om in uw repliek een lijn te vinden, maar uw tekst is zo chaotisch dat ik er met de beste wil van de wereld niets van kan maken. Dus in het vervolg graag iets duidelijker en meer geordend als u wilt dat ik daar een antwoord op geef. Wanneer uw schrijfsel enkel dient om wat gemeenplaatsen te spuien, ga ik daar ook iet op antwoorden

 133. Jo, je schreef op 20 augustus 2020 om 09:42

  “PS. Het wassen van de voeten was alleen voor de Apostelen bedoeld en niet voor leken. De usurpator paus verraadt niet Jezus Christus..zoals judas maar daar bijkomend ook nog eens zielen van de gelovigen, hij is dus meer dan een smeerlap. Hopelijk kan ik heb dan ooit zelf zeggen.”

  Je bent niet de enige die met de beschuldigende vinger naar de Paus Franciscus wijst om aan te tonen hoezeer hij breekt met de traditie.
  Jij noemt het zelfs het verraden van Jezus en van zielen en bovendien: “Hopelijk kan ik heb dan ooit zelf zeggen” wat dit laatste dan ook moge betekenen.
  Jo, dat zijn behoorlijk stevige beschuldigingen waarvan ik me afvraag waar ze op gebaseerd zijn.
  Volgens mij ieder geval niet niet op enige traditie.
  Immers:
  In deel 23 van de DKE (De Katholiek Encyclopaedie) uitgegeven in1938 met een Evulgetur van Prof,Dr. Titus Brandsma O.Carm. lees ik in kolom 585:

  De Liturgische voetwassching* is en plechtigheid op Witte Donderdag, waarbij in navolging van Christus, die uit ootmoed de voeten zijner apostelen wiesch**, paus bisschop of klooster overste (vroeger ook de koningen) de voeten wassen van 13 armen of onderhoorigen.
  Het getal 13 vindt zijn oorsprong in en wonder, dat zou hebben plaatsgehad in het leven van paus Gregorius de Grooten, die dagelijks 12 armen de voeten wiesch** en hen aan tafel bediende; op zekeren dag zou een engel in de gedaante van een arme zich bij het twaalftal gevoegd hebben. Liturgisch wordt de voetwassing genoemd Mandatum, naar het beginwoord der eerste antiphone, die bij deze plechtigheid na het Evangelie gezongen wordt.

  *Dit citaat is letterlijk overgenomen uit de DKE vandaar deze spelling.
  **= waste.

  Jo de DKE, uitgegeven tussen 1933 en 1936 bevat naast de gebruikelijke lemma’s in een encyclopedie tevens, bij elk relevant onderwerp zoals hier voetwassching, de officiële Leer der Roomsch Katholiek Kerk. Het citaat dat ik hierboven geef is dus het officiel standpunt van de RKK ten tijde van de pontificaat van paus Pius XI.

  Dus Jo, ik ben erg benieuwd naar de basis waarop jij jouw beschuldiging aan het adres van paus Franciscus baseer. Ik kijk met belangstelling uit naar je reactie.

  Uiteraard zaL ik op jouw andere opmerkingen spoedig de gevraagde achtergronden geven.

 134. ik ontdek tocj nog twe fouten in boven staande tekst
  De Liturgische voetwassching* is en plechtigheid
  moet zijn: De Liturgische voetwassching* is EEN plechtigheid
  En:
  Het getal 13 vindt zijn oorsprong in en wonder
  moet zijn:
  Het getal 13 vindt zijn oorsprong in een wonder

 135. Jo je schreef op 20 augustus 2020 om 15:34 onder andere:

  Ik vroeg niet naar de passage in de bijbel, maar naar de reactie van P.Derks waar de betreffende passage in de voorkomt, dat de priesterwijding geen wijding tot in eeuwigheid is.
  Ik had het dus over jouw indruk ..en dus in hoeverre die objectief zou zijn.

  Welnu:
  P.Derks schrijft op 19 augustus 2020 om 02:24 waar hij schrijft . Hub Oosterhuis:
  Wat ik nog vergat te zeggen: die man is protestánt (hij gelooft niet in de transsubstantiatie).
  Dus hij is ex-priester + ex-eega + hertrouwd + protestant (geworden).

  Kijk jo, zelfs als dit allemaal waar is, dan nog blijft het feit dat een Priesterwijding NOOIT ongedaan gemaakt kan worden. Zelfs al wordt de priester (wat zelden gebeurd) niet slechts van zijn ambt ontheven, maar terug gezet in de lekenstand (laïcisatie)
  Door laïcisatie verliest een geestelijke zijn ambt en alle klerikale rechten en verplichtingen.
  De wijding tot priester zelf kan men NOOIT verliezen.

  En dat kerkrechtelijke feit vind ik niet terug in het oordeel van P.Derks over Huub Oosterhuis.

 136. Aan staf De Laet …vanwege(21 augustus 2020 om 12:23),

  De lijn is: dat ik met de tekens om een woord wilde benadrukken ..hun speciale betekenis in samenhang van het geheel.. ondanks dat drukke van die tekens.. ook om een heel lang verhaal met toelichting te vermijden, het (Een reactie) vraagt altijd een zekere mate van inleving.

 137. Aan Theo Janssen >> ivm. 21 augustus 2020 om 14:00

  CITAAT:: de wijding tot priester zelf kan men NOOIT verliezen……. daar kan ik kort over zijn.. dat is mij bekend

  1. Maar daar denkt P.Derks anders over. Van mij mag dat hoor, maar om de visie/wens van P.Derks mogelijk te malen, moeten we wel even de teksten uit het Joannes Evangelie en de Leer der RKK, naast ons neer leggen.

   Dat wilde ik zeggen.

 138. Én wat voor iets [on]zinnigs schrijf je hieronder ..waar ik Helmaal niet naar vraag..je trekt alles uit zijn verband.. diabolis::

  -Jo, laat ik je dit zeggen; Ik doe mijn uiterste best om op dit forum wat – in mijn ogen- zinnigs te zeggen.
  -Voordat ik tot dit forum toetrat heb ik eerst de “huisregels”gelezen en daar staat niet in dat ik alleen maar datgene zou mogen schrijven waar jij om gevraagd heb.
  – Dat je mij vanwege het overtreden van een niet bestaande regel, diabolis (= duivels) noemt, is misschien wel tekenend voor de manier waarop jij tegen mensen met een andere mening aankijkt.
  Ik herken dat ook uit de “Vrijmoedige commentaren” van CM. ‘Wie niet voor mij is, is tegen mij” en wie tegen mij is zal er van lusten.

  Jo, Dat wilde ik eerst even kwijt nu terzake:

  Ik kan begrijpen dat mijn opmerking:

  “- Ik vind het overigens wel fideel van je dat je erkend geen lid (meer) te zijn van de Rooms Katholieke kerk (RKK) maar bent overgegaan naar de Restkerk van Em. pastoor Mennen-”
  voor jou misschien te kort door de bocht was, maar ik wil dat graag verduidelijken

  De RKK kent een eeuwenoude hiërarchische gezagsstructuur die er zo uit ziet.
  Aan het hoofd staat als eerste onder de gelijken, en als dienaar der dienaren
  -De Paus.
  Met daaronder (-kort gezegd-)
  -De Bisschoppen
  -De Priesters
  -De Leken

  Deze structuur is onderdeel van de Leer der RKK die gestoeld is op:
  -het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus,
  -op de Bijbel
  -en op de traditie, zoals die is bepaalt door het magistrum (De paus samen met de curie) van de RKK.

  Ooit heeft het magistrum bepaalt dat een Rooms Katholiek deze leer moet onderschrijven om zich voluit Rooms Katholiek te kunnen/mogen noemen.
  Tot de Leer van de RKK behoren o.a. ook de Conciliedocumenten van het Tweede Vaticaanse Concilie.

  Het is een historisch feit dat de Bisschop Levebvre, de teksten en de daarbij behorende verklaringen van VAT.II niet kon accepteren. Daarop heeft hij met een aantal geestverwanten een gemeenschap gesticht onder de naam FSSPX, in Nederland ook wel de Restkerk genoemd.

  Herhaaldelijk is gepoogd de tegenstellingen tussen het magistrum van de RKK en de Restkerk te overbruggen maar alle pogingen zijn tot nu toe vruchteloos gebleven.

  De FSSPX/Restkerk is formeel geen onderdeel van de RKK, al is de scheidslijn in de praktijk niet zo scherp. Er zijn priesters en gelovigen die in beide kerken praktiseren. Wellicht met het lijf in de ene, en met het hart in de andere kerk. Dat weet ik niet. En zo een priester is met name de Em.pastoor Mennen.

  Hij heeft bij zijn priesterwijding in de RKK door Mgr. Bluyssen, gehoorzaamheid aan deze bisschop, de bisschop van Rome en al hun opvolgers beloofd. Maar daarna heeft hij geen kans onbenut gelaten om Vaticanum II een ramp te noemen en het gedachtegoed van Mgr. Levebvre van te man te brengen, met name op de diverse priesteropleidingen in Nederland. Slechts enkele bisschoppen deug(d)en, de rest zijn in zijn ogen vijanden van de Kerk, Paus Franciscus en de Bisschop die hem gewijd heeft voorop.

  Jo, na deze noodzakelijke maar voor een Troll, -wat ik in jouw ogen naast duivel ben-, toch best wel grondige onderbouwing, kom ik tot mijn conclusie waarom ik vind dat jij meer een lid van de restkerk dan van de RKK bent.

  -Iemand die de paus van Rome niet als zodanig erkent.
  -Voor de onderbouwing van zijn standpunten niet verwijst naar bijvoorbeeld https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/ maar naar de site van de restkerk of dit forum,

  Zo iemand kan best een heel goed mens zijn, maar is beslist niet eerst en vooral Rooms Katholiek.
  En al helemaal niet volgens de door jullie zo geprezen regels van vóór Vaticanum II.

 139. Aan Theo Janssen ..vanwege(21 augustus 2020 om 11:40),

  Ik denk dat de voetwassing van de Apostelen [niet alleen] om de nederigheid gaat en dat Jezus dienen wilde [uit en door] liefde (Johannes 13) ..maar het ook is om de haast onvermijdelijke dagelijkse zonde, die zonde klevende als stof, oplopende iedere dag gaande over de aarde en dat het speciaal bestemd is voor het ambt van de bisschop en het Petrusambt ..kort daarop verloochend Petrus de Heer..

  In vers 8 zegt de Heer Jezus: zo ik u niet was hebt ge geen gemeenschap met Mij. Mijn geheugen is bar slecht maar ik vermoed dat ik die uitleg (ongeveer) heb “opgedaan” bij Anna Katharina Emmerick.. maar dat maakt ook niet uit.. ik heb die boeken opgeborgen dus ik ga niet zoeken .. dat mag je zelf doen via de googlepagina.. emmerick emmanuel.. met ook een link naar die betreffende Belgische site.

 140. Jo. Ik vind het mooi dat je, een verband ziet tussen paus Franciscus en de nederigheid van Jezus.
  Maar volgens mij was dat nu niet het gespreksonderwerp.

  Jij beweerde:
  Het wassen van de voeten was alleen voor de Apostelen bedoeld en niet voor leken.
  De usurpator Paus verraadt niet Jezus Christus..zoals judas maar daar bijkomend ook nog eens zielen van de gelovigen, hij is dus meer dan een smeerlap.

  Ik heb je, onderbouwd aangegeven hoe en wat de traditie van de voetwassing door pausen van Rome is. En ook hoe dat in de RKK ten tijde van het pontificaat van Pius XI onderdeel was van de Witte Donderdag liturgie.

  Jo, ik wil je vragen; hoe kijk je daar nu tegenaan.

  Ook beweer je door het gebruik van het woord usurpator, zonder een snipper bewijs, dat Paus Franciscus, een paus is die op een illegale wijze de bevoegdheden en de zetel van Paus Benedictus XVI, of is het Pius XII?, in bezit heeft genomen.

  Jo mijn eerlijke vraag aan jou is nu: Blijf je paus Franciscus een smeerlap en usurpator vinden, of vind je bij nader inzien dat dit toch echt een onjuiste bejegieng van onze Paus is?

 141. Is Franciscus de paus van de rebellie? Kerkelijke tradities, theologische conventies en liturgische voorschriften – Benedictus’ opvolger lijkt er niet altijd even zwaar aan te tillen. Gisteren ontfermde hij zich in Rome over de voeten van vrouwelijke en islamitische gevangenen.

  Robin de Wever29 maart 2013, 12:58. ((TROUW))
  Pausen voeren hun jaarlijkse voetwassing doorgaans uit op priesters. Het Vaticaan maakte vorige week al bekend dat Franciscus die traditie naar zijn hand ging zetten; net als tijdens zijn periode als kardinaal in Argentinië zou hij knielen voor de bewoners van een Romeinse jeugdgevangenis.

 142. Én wat voor iets [on]zinnigs schrijf je hieronder ..waar ik Helmaal niet naar vraag..je trekt alles uit zijn verband.. diabolis:: .

  Toen ik diabolis .. (moet diabolisch zijn) schreef dacht ik aan het onderstaande

  Het woord stamt van het Griekse Διάβολος, Diábolos, letterlijk “doorelkaargooier” in de betekenis van “iemand die zaken verwart”, “iemand die de feiten verdraait”, “lasteraar”, samengesteld uit διά, dia, “uit elkaar” en βάλλειν, bállein, “gooien”, samengevoegd tot διαβάλλειν, diabállein, “uit elkaar halen”, “door elkaar gooien” en als afgeleide .. Wikipedia

  1. Jo, het zal wel. Je schreef diabolis, en dat betekend duivels.
   En in plaats van je voor deze, wat ik als een zware en persoonlijke belediging ervaar te verontschuldigen al zou deze per abuis zijn gedaan, probeer jij er nu een draai aan te geven waardoor je, geweldig en erudiet, alle stof van je voeten kunt kloppen.
   Ik hoop dat je er gelukkig van wordt.

 143. Robin de Wever29 maart 2013, 12:58. ((TROUW))
  Het Vaticaan maakte vorige week al bekend dat Franciscus die traditie naar zijn hand ging zetten

  Jo, wat ik ook zeg je blijft consequent doorgaan met het doorgeven van lasterlijke leugens.

  Wanneer Paus Franciscus AANTOONBAAR terug grijpt op een gebruik zoasl een van zijn grootste Heilige voorgangers gewoon was te doen, dan wordt dat uitgelegd als breken met een traditie.
  Hoe verhard kan een mens zijn in het afwijzen van mensen die niet precies denken als zij.

  Mannen als paus Pius XI, Titus Brandsma, en zelfs paus Gregorius de Grote bohren niet tot de traditei waar de Restkerk zo prat op gaat als enige in te staan.

  Hieronder geef ik nog maar een keer de feiten.

  In deel 23 van de DKE (De Katholiek Encyclopaedie) uitgegeven in1938 met een Evulgetur van Prof,Dr. Titus Brandsma O.Carm. lees ik in kolom 585:

  De Liturgische voetwassching* is en plechtigheid op Witte Donderdag, waarbij in navolging van Christus, die uit ootmoed de voeten zijner apostelen wiesch**, paus bisschop of klooster overste (vroeger ook de koningen) de voeten wassen van 13 armen of onderhoorigen.
  Het getal 13 vindt zijn oorsprong in en wonder, dat zou hebben plaatsgehad in het leven van paus Gregorius de Grooten, die dagelijks 12 armen de voeten wiesch** en hen aan tafel bediende; op zekeren dag zou een engel in de gedaante van een arme zich bij het twaalftal gevoegd hebben. Liturgisch wordt de voetwassing genoemd Mandatum, naar het beginwoord der eerste antiphone, die bij deze plechtigheid na het Evangelie gezongen wordt.

  *Dit citaat is letterlijk overgenomen uit de DKE vandaar deze spelling.
  **= waste.

  Paus Gregorius I
  De heilige Gregorius, bijgenaamd de Grote, was de 64e paus van de Katholieke Kerk. Hij bekleedde het pontificaat van 590 tot aan zijn dood in 604 en geldt als een van de kerkvaders. Paus Bonifatius VIII verleende hem in 1295 de eretitel van kerkleraar.

 144. @ Theo Janssen,
  voordat je de voetwassing door Christus vergelijkt met willekeurige sociale voetwassingen door en van willekeurige personen moet je wel eerst begrijpen wat Christus bedoelde met het wassen van de voeten van de apostelen. De liturgische voetwassing is slechts symbolisch en wordt niet door iedereen begrepen.

  Want als je dat begrijpt dan zul je wel moeten verklaren waarom ‘paus’ Franciscus moedwillig onzinnige voetwassingen verricht.

  Het is duidelijk dat je er nog nooit over nagedacht hebt, laat staan dat het voor jou ooit onderwerp van meditatie was.

  Het wordt nu toch werkelijk de hoogste tijd dat je jezelf eens duidelijk verklaart.
  Ik wacht met ongeduld op je verklaring.
  Eerste tip : dit onderwerp wordt voor zover ik weet nooit verklaard in een encyclopedie.
  Tweede tip : onze Heer Jezus is geen socialist, Hij speelt dus geen socialistisch spel.
  Derde tip : de geheimen van het Christendom zijn niet verborgen, tenminste niet voor de eenvoudigen, wel voor vele anderen.
  En als je niet weet waarover het gaat, waarom kom je ons dan uitdagen met onzin ?

 145. Aan Theo Janssen (21 augustus 2020 om 21:02)

  Niet diabolis maar diabol[u]s schijnt duivel of duivels te zijn.. en dan ook nog vanuit het religieuze.
  Maar het klopt ook niet in de samenhang van de zin.
  Het zou al te dik zijn aangezet.. alsof je bezeten was. .en dan kon ik me jouw verontwaardiging wel voorstellen.

 146. Aan Theo Janssen ..

  Met al mijn slecht geheugen was mijn vermoeden toch juist over de voetwassing dat mijn informatie van Anna Katharina Emmerick was.

  op u mijn Kerk bouwen en de poorten van de helzullen haar niet overweldigen. Ook zal mijn machtbij uw opvolgers blijven tot het einde van de wereld.”Op Petrus wijzend zei Jezus ook nog tot de anderen:“Petrus zal mijn plaats innemen, wanneer Ikzelf vanU zal zijn weggegaan, hij zal het bestuur van de Kerkwaarnemen, de missionering regelen en uuitzenden.”Petrus echter (nog immer onthutst over Jezus’ handeling als wasHij een dienaar en slaaf), sprak: “Nooit zult Gij mij de voetenwassen!” Doch Jezus hervatte: “Indien Ik u de voetenniet mag wassen, zult gij geen deel met Mij hebben.”(Betekenis van deze uitdrukking, zie fasc. 19, nr. 814, voetnoot406). Toen reageerde Petrus: “Heer, was dan niet enkel mijnvoeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!” En eindelijksprak Jezus: “Wie een bad genomen heeft, is geheelrein en moet nog slechts zijn voeten wassen. Zo is hetmet u, gij zijt rein, doch niet allen.” Hiermeebedoelde Hij Judas.In zijn onderrichting had Jezus over de voetwassinggesproken als over een reiniging van dagelijksezonden, daar de voeten noodzakelijk met de vuile enstofferige aarde in aanraking komen en zich telkensopnieuw bezoedelen. De voetwassing waszinnebeeldig, had een geestelijke kracht en was eensoort absolutie. In zijn ijver en liefde zag Petrus echter daarinniets anders dan een te verregaande vernedering van zijn Meester.Hij wist nog niet dat de Heer om hem te helpen en zalig te makenzich morgen uit liefde zou laten verguizen en zichzelf tot desmadelijke kruisdood zou vernederen.Terwijl Jezus nu de voeten van Judas reinigde, wasHij buitengewoon teder en vriendelijk. Hij drukte zijnaangezicht op Judas’ voeten en vermaande hemFascikel 2952

  1. Jo je weigert consequent het feit te accepteren dat de voetwassing zoals Paus Franciscus die practiseert, geen breuk maar juist en aantoonbaar ren herstel van traditie is.

   Dat je met een grote omhaal van woorden, je naast bijbelcitaten, ook beroepend op allerlei occulte fenomenen doet daar niets aan af.

   Ik krijg de indruk dat jouw bijdragen op dit forum niet zo zeer de bedoeld zijn om door uitwisseling van gedachten, de kracht en de schoonheid van het geloof in Jezus Chrsitus te vergroten.
   Het heeft er alle schijn van dat je vooral paus Franciscus en zijn werken zwart probeert te aken, om daarmee zieltjes te winnen voor de Restkerk van mensen die van oordeel zijn is dat de toekomst van het geloof in Christus en zijn Kerk, achter ons ligt.

    1. Eric ik dacht dat ik de smerige insinuaties omtrent de bedoelingen van paus Franciscus die door zijn tegenstrevers in het Vaticaan en ook op dit forum worden verkondigd, voldoende had weerlegd. Maar als je het mij zo op de man af vraagt wil ik het graag nog en keer uitleggen.

     Ik doe dat op basis van de tips die je mij gegeven heb.
     Eerste tip : dit onderwerp wordt voor zover ik weet nooit verklaard in een encyclopedie.
     Eric ik kan goed begrijpen dat jij dat denkt. Maar dat wil niet zeggen dat dit zo is.

     De Katholieke Encyclopaedie (DKE) is uitgegeven tussen 1933 en 1936.
     Zij bevat naast de gebruikelijke lemma’s in een encyclopedie tevens, bij elk relevant onderwerp zoals hier voetwassching, de officiële Leer der Roomsch Katholiek Kerk.

     Daarom is elk van de 26 delen namens de Bischoppen, voorzien van een evulgetur van Prof,Dr. Titus Brandsma O.Carm. , wat mij betreft zeker niet de eerste de beste, maar Eric, daar zul jij beslist anders over denken.
     Het evulgetur, later imprimatur genoemd, betekend de officiële toestemming van een RK Bisschop dat een boek gedrukt mag worden, omdat het niet in strijd is met het geloof en de Katholieke doctrines, zodat gelovigen het zonder bezwaar kunnen lezen.

     In deel 23 van de DKE staat in kolom 585:

     De Liturgische voetwassching* is en plechtigheid op Witte Donderdag, waarbij in navolging van Christus, die uit ootmoed de voeten zijner apostelen wiesch**, paus bisschop of klooster overste (vroeger ook de koningen) de voeten wassen van 13 armen of onderhoorigen.
     Het getal 13 vindt zijn oorsprong in en wonder, dat zou hebben plaatsgehad in het leven van paus Gregorius de Grooten, die dagelijks 12 armen de voeten wiesch** en hen aan tafel bediende; op zekeren dag zou een engel in de gedaante van een arme zich bij het twaalftal gevoegd hebben. Liturgisch wordt de voetwassing genoemd Mandatum, naar het beginwoord der eerste antiphone, die bij deze plechtigheid na het Evangelie gezongen wordt.
     *Dit citaat is letterlijk overgenomen uit de DKE vandaar deze spelling.
     **waste.

     Eric van mij mag jij dit allemaal onzin vinden, maar dit wat ik in in mijn onderricht in de de RKK over de Liturgische voetwassing heb geleerd.

     Sta mij dan ook toe niet onder de indruk te zijn van jouw opmerking:
     Voordat je de voetwassing door Christus vergelijkt met willekeurige sociale voetwassingen door een van willekeurige personen moet je wel eerst begrijpen wat Christus bedoelde met het wassen van de voeten van de apostelen.

     Tweede tip : onze Heer Jezus is geen socialist, Hij speelt dus geen socialistisch spel.

     Ik zou het zo formuleren onze Heer Jezus is niet uitsluitend socialist. Jezus is God en God is alles en God is goed. God heeft ieder mens geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, inclusief zijn hersenen, en God wordt zichtbaar in alles waarin een mens goedheid toont.
     In elke mens Conservatief, Progressief, Liberaal, Socialist, Communist, Humanist, Zwart, Wit, Geel Bruin Rood, Jood, Christen, Samaritaan, of Moslim, heeft God het leven geblazen, en mogen wij dus iets van God zien.
     Het afwijzen van mensen is daarom in mijn opvatting, dan ook een afwijzen van God.

     Eric, dat is voor mij ook precies wat je in jouw Derde Tip noemt:
     Een van de geheimen van het Christendom niet verborgen voor de eenvoudigen, wel voor vele anderen.

     En ik houd er rekening mee dat deze bijdrage van mij,voor jou opnieuw een bewijs is dat ik niet tot de eenvoudigen, maar tot wat jij “die vele anderen” noem behoor.

     Want Eric, in tegenstelling tot wat ik van jou MOET:
     Verklaar ik nog steeds niet dat paus Franciscus moedwillig onzinnige voetwassingen verricht, omdat ik dit op niets gebaseerde laster vind, en wel omdat deze voetwassing,naar het voorbeeld van Jezus, aantoonbaar een eeuwenoude traditie van de RKK is. Paus Gregoruius de Grote de heilige kerkleraar uit de zesde eeuw waate al dagelijks 12 armen de voeten, bood hen een maaltijd en bediende hen aan tafel.

     Eric ik vrees in jouw ogen dus niet tot de eenvoudigen te behoren:
     – omdat ik jouw mening niet deel en volgens jou DUS nooit heb nagedacht, laat staan over dit soort zaken heb gemediteerd.
     -omdat jij vind dat ik niet weet waar het over gaat.
     -omdat jij vind dat ik mensen op dit forum uitdaag met onzin
     -omdat ik niet begrijp waarom het nu toch werkelijk de hoogste tijd wordt dat ik mezelf dat je jezelf tegenover jou een duidelijk verklaart.

     Eric, je zegt met ongeduld op mijn verklaring te wachten.
     Ik vrees dat deze bijdrage te weinig en te laat is om daarmee aan jouw (in mijn ogen on)GERECHTVAARDIGDE EISEN in te voldoen.

     Groet Theo

 147. Erratum:
  Eric van mij mag jij dit allemaal onzin vinden, maar dit IS wat ik in in mijn onderricht in de de RKK over de Liturgische voetwassing heb geleerd.

  -omdat ik niet begrijp waarom het nu toch werkelijk de hoogste tijd wordt dat ik mezelf tegenover jou eens duidelijk verklaart.

  Ik vrees dat deze bijdrage te weinig en te laat is om daarmee aan jouw (in mijn ogen on)GERECHTVAARDIGDE EISEN te voldoen.

 148. Theo,
  iedereen die armen en bedelaars de voeten wil wassen en hen persoonlijk voedsel toedienen mag dat uiteraard in alle vrijheid doen.
  Daar gaat het hier niet om.

  — 1. De apostelen waren de eerste priesters. Bovendien was Jezus al minstens drie jaren voorbereid op het meest beroemde en belangrijkste Paasfeest aller tijden en de apostelen kregen de allerbeste priesteropleiding die men zich kan indenken.
  Ik denk dat je tot hier wel akkoord gaat ?

  — 2. Priesters zijn de uitverkorenen omdat niet iedereen priester kan zijn.
  Het is dus absoluut niet de bedoeling om op dat moment aan sociale zorg te doen t.a.v. de apostelen.
  Het gaat niet om de vuile voeten van de apostelen, ook omdat die meer dan waarschijnlijk toch al gewassen zijn bij het binnentreden van de zaal.
  Ben je hier nog mee akkoord ?

  — 3. Iedere eenvoudige christen kan dit uit zichzelf ontdekken door simpelweg dagelijks ernstig te bidden en vooral regelmatig de kruisweg te overwegen, liefst ook dagelijks. Bij ons noemde men dit vroeger “de kruisweg DOEN”. In de Traditionele en dus Tijdeloze RKK kan men een grote rijkdom aan kruiswegen vinden, zowel in fysieke vorm als wat gebeden betreft. De GEESTELIJKE vruchten van dit soort eenvoudige christelijke oefeningen zijn niet te overzien.
  En ik herhaal dit met nadruk : de gewoonte om met regelmaat een ernstige kruisweg “te doen”, te BELEVEN, leidt tot grote GEESTELIJKE rijkdom. Het gaat hier werkelijk om “DOEN”.
  Nog steeds akkoord ? (waarom heb ik nu het gevoel dat dit vreemd voor u is?)

  — 4. Ontelbare heiligen sedert de prilste christelijke gemeenten DEDEN dit soort GEESTELIJKE arbeid. Dat dit ook alles te maken heeft met het ontstaan van de structuren van de Tridentijnse h.Mis lijkt mij althans vanzelfsprekend, u niet ?

  — 5. Omdat zovelen buiten de Kerk, maar spijtig genoeg zelfs binnen de Kerk, niets anders zien dan de uiterlijkheden van liturgie en diverse toediening van Sacramenten spreken we van de geheimen van het christendom terwijl deze geheimen toch niet verborgen zijn en ten allen tijden voor iedereen zonder voorbehoud toegankelijk.
  Akkoord ?

  — 6. Anno ca. 1959 komt er een persoon te voorschijn die onverwacht de ramen van de Kerk meent te moeten opengooien. Er volgt een druk besproken concilie en vervolgens komt er een nieuw persoon melden dat de rook van Satan de Kerk binnendrong.
  Theo, dit gaat over twee ‘pausen’, waarbij men zich de vraag moet stellen waar deze twee grote heren eigenlijk mee bezig waren ???
  Waarschijnlijk bent u niet meer helemaal akkoord ?

  — 7. Uiteindelijk zitten we opgescheept met een zich ‘paus’ noemende grote heer in een hof van plaisantie, een genotstuin, die zich omringt met circusartiesten van alle mogelijke pluimage, die een heidense geneesheer aanhoudt, die NOOIT KNIELT VOOR HET UITGESTALDE SACRAMENT, maar die WEL KNIELT VOOR EEN MOSLIMVROUW IN EEN GEVANGENIS om notabene haar voeten te wassen en dat bovendien in de Paastijd !!! en die ook nog het lef heeft te gaan buigen voor UNO en voor communistische leiders in China.
  We kennen uw commentaar terzake.

  — 8. Door het modernisme sedert 1962 verloor ik mijn geloof, kwam terecht in geestelijke duisternis en liberalisme en occultisme. Ik kan u feiten vertellen over het wassen van voeten waar uw oren zouden van tuiten en uw tenen krullen want mij werd een occulte inwijding opgedrongen zonder dat ik werd voorbereid.
  En nu komt daar die ‘paus’, van wie het zo overduidelijk is dat hij een hekel heeft aan het allerheiligste Sacrament, hij AMUSEERT ZICH door heidense occulte daden te plegen VOOR DE CAMERA ten aanzien van de hele wereld. Denk nu niet dat dit alleen voor mij als occult bestempeld wordt, o neen, zeer velen begrepen onmiddellijk waar deze ‘paus’ ons naartoe stuurt.

  Conclusie : deze ‘paus’ kan niemand anders zijn dan de valse profeet die wellicht volgend jaar al de grote werelddictator zal verwelkomen.

 149. Eric ofschoon je dus, zoals te verwachten was, met geen woord rept over de inhoud van mijn reactie op jouw eerdere relaas, Wel zenden, niets ontvangen, wil ik je toch niet laten zitten met je vragen.

  1) helemaal mee eens.

  2) ja priesters zijn uitverkoren door God, maar dat maakt ze niet verheven boven anderen.
  Je kent toch ook het verhaal van Jezus zelf over de priester, de leviet en de Samaritaan.

  3) ik stel vast dat jij ten aanzien van mij, vreemde gevoelens hebt.

  4) zou best kunnen voor mij is het geloof veel meer dan de vorm en de liturgie van de H.Mis.

  5) hier spreek je voor mij onbegrijpelijke orakeltaal

  6) Eric ten aanzien van deze stelling zeg je: waarschijnlijk bent u niet meer helemaal akkoord?
  Afgezien van het feit dat je gerust jij tegen mij mag zeggen, klopt de rest ook niet.
  Het is niet “niet helemaal” maar “helemaal niet”, want zoals jij (en jouw estkerk) het brengt is het pure
  geschiedvervalsing.
  Wie bereid is objectief naar de historie van de RKK gedurende de 20e eeuw te kijken kan niet anders dan vaststellen dat dit concilie absoluut niet uit de lucht kwam vallen.
  Misschien voor de gewone gelovigen, maar onder het pontificaat van Pius XI, en sommige bronnen zeggen zelfs al ten tijde van paus Benedictus XV was de werd de wens en het gevoel van noodzaak om een concilie bijeen te roepen, onder de bisschoppen wereldwijd gevoeld echt al wel gevoeld.

  Pius XI voelde zich uiteindelijk daarvoor te oud, Pius XII werd geconfronteerd met WO II en de nasleep daarvan. Het was dan ook geen verrassing dat het Vaticaan een Concilie aankondigde. Het was wel een verrassing dat de “tussenpaus” zoals Joannes XXXIII vanweg zijn leeftijd werd gezien, dit al lang bestaande plan tot uitvoering bracht.

  Eric je vraagt je af waar de twee concilie ‘pausen eigenlijk mee bezig waren.
  Nou dat is best veel maar als het je werkelijk interesseert dan heb ik hier een link voor jou.

  https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=650&dos=4

  7 Pure laster, blijft pure laster, en dat geldt ook voor het tweede deel van 8

  Eric ik vind het jammer dat je deze slechte ervaringen heb moeten ondergaan en je geloof bent kwijtgeraakt. Maar vind het oneerlijk om de oorzaak daarvan louter bij de RKK te leggen.
  Miljoenen mensen over de hele wereld hebben ondanks, (of juist door) de post conciliaire kerk hun geloof behouden en ontwikkeld.

  De conclusie die je trekt is wat mij betreft voor een Rooms Katholiek en op dit forum onwaardig.

 150. Aan eric-b-l. Vanwege {22 augustus 2020 om 15:05}

  De huidige usurpator paus, zijnde een verschrikkelijk mens kan NIET de bijbelse valse profeet zijn, in Openb.13:12-17 zien we de valse profeet (maitreya); in Isaias 46:11 éérste versregel zien we maitreya als de ROOF-vogel uit het Oosten, in de 2e versregel zie je een andere profeet die de komst van Jezus Christus voorafgaat ..Zijn komst in het VÓÓR-laatste oordeel het 6e zegel als de dag des Heren in 2Thess.2:2

  In de RKK is er nog nooit een zo’n grote valse profeet geweest als de huidige usurpator paus…
  Maar hij is NIET dé bijbelse valse profeet …toen ik op de site: restkerk.net dat toelichtte werd ik de deur verwezen.
  De voor de katholieken meest valse profeet in hun geschiedenis..de huidige nep paus, kan nooit die werken doen naar Openb.13:12-17 die bijbelse valse profeet wel kan en zal doen … maitreya, ![zichzelf de Christus > noemende] kan dat wel en uit verschillende bronnen blijkt dat de illuminati-vrijmetselarij hem het eerste zullen inzetten en later pas de antichrist.

  Wel is de valse profeet een “andere” antichrist en daarom spreekt Jezus Christus in zijn boodschappen aan de zieners over de komst van de antichrist …alsof Zijn komst bij het LAATSTE oordeel al nabij is, en dit terwijl Hij impliciet Zijn komst in het VÓÓR-laatste oordeel bedoeld, het 6e zegel oordeel zijnde als de DAG DES HEREN.. zoals aangegeven in 2Thess.2:2.
  Dat 6e zegel oordeel zie je op meerdere plaatsen, passages begrepen zoals onder andere in Openb.20:4 ..waarop het symbolische “1000”jarig Vrederijk begint ..in Fatima het tijdperk van Vrede..van ongeveer 40 jaar .

  Bij Vassula Ryden wordt dat aangekondigd, het duizend jarig rijk… waarom dan ook zij als een valse profeet wordt begrepen …. maar het is de RKK in het vaticaan die het weldegelijk [mis] heeft.
  ..dat is gemakkelijk aan te tonen, niet alleen vanuit de H.Schrift maar ook uit allerlei boodschappen.
  …….

 151. Mag ik zo vrij zijn om voor te stellen niet meer op deze webpagina verder te gaan maar op de laatste nieuwe verder te gaan vermits de opdeling over meerdere webpagina’s echt te groot wordt. (340 comments is vermoedelijk een record)

  Ik vrees dat het voor Michaël Dekee een zware job is dit allemaal te moeten monitoren.
  Het spijt me dat ik deze en volgende maand geen donatie kan schenken.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht