Bezit van Bijbel of Catechismus binnenkort strafbaar in Schotland?

De Katholieke Bisschoppenconferentie in Schotland vreest dat een nieuw wetsvoorstel rond “haatcriminaliteit” het bezit van een Bijbel of de Katholieke Catechismus zou kunnen strafbaar maken.

De ‘Wet Haatcriminaliteit en Publieke Orde’ zou twee nieuwe misdrijven erkennen: het “aanzetten tot haat” en het “bezit van opruiend materiaal”. De Schotse bisschoppen maakten zich hier ernstige zorgen over. Ze dienden een brief in bij de Schotse overheid waarin ze stellen dat ze bezorgd zijn dat de uitvinding van nieuwe soorten misdaden zouden raken aan burgerlijke vrijheden.

De bisschoppen verdedigden duidelijk de rechten van Katholieken en andere Christenen om publiek hun geloof te belijden in Schotland, toen ze het voorgestelde nieuwe misdrijf: ‘het bezit van opruiend materiaal’, aan de kaak stelden.

De bisschoppen uitten hun bezorgdheid dat Sectie 5 van de Wet, die het bezit van opruiend materiaal verbiedt, ook het bezit van een Bijbel, de Katechismus van de Katholieke Kerk en bepaalde documenten van de bisschoppen kan criminaliseren.

Leiders van andere christelijke gemeenschappen uitten dezelfde bezorgdheden en vrezen dat het bezitten van een Bijbel strafbaar kan worden.

“Gegeven het feit dat mensen aan de politie werden gemeld voor potentiële haatmisdrijven vanwege het uithangen van Bijbelverzen, zouden de seculiere rechtbanken kunnen beslissen dat de Bijbel op zichzelf opruiend materiaal is dat in beslag moet genomen worden en vernietigd moet worden?”, zo stelde de leider van de Presbyteriaanse Kerk.

Bron: LifeSiteNews via Restkerk

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

17 commentaren op “Bezit van Bijbel of Catechismus binnenkort strafbaar in Schotland?

 1. Ik heb de schotten altijd al een raar volkje gevonden, met hun rokken, hun monster van Loch Ness , en nu willen ze de bijbel en de catechismus afpakken de sloebers, maar het is volgens mij het begin van iets groters, zoals die hele heisa rond die pandemie, die sterk overtrokken is, christenen worden nu al het meest vervolgd, we leven in verdrukking, en als je de rozenkrans bidt ben je precies van het stenen tijdperk, neen we staan aan het begin, van iets heel groters.

  1. Lees aub het stuk nog eens.. U bent een raar mens als u daaruit de conclusie trekt die u in uw reactie schrijft. Dat is helemaal niet ter sprake.
   Alleen dat het mogelijk een consequentie zou kunnen zijn van bepaalde incidenten.

   Maar er zullen ongetwijfeld mensen op dit forum zijn die hierin een hand van de vrijmetselarij of Joden zien als onderdeel van een groter complot.

 2. De gehele moderne geschiedenis van Schotland + Europa is door de R.K. Kerk ontstaan.
  Als bijbel, de Katechismus van de Katholieke Kerk en bepaalde documenten van de bisschoppen verboden wordt, dan verbiedt Schotland hun eigen bestaan.

  (Uit een verboden stam kunnen alleen verboden twijgen en vruchten ontstaan.)

 3. @Jo, waarom schrijft U, dat op deze site duidelijk censuur wordt toegepast? Ik ben werkelijk benieuwd.

 4. Als er een positieve kant is aan dit verhaal is dat de Tanach en de Koran dan zeker als absoluut en 100% zeker als felle en klinkklare ”hate speech” moet verbannen worden

  1. De Tenach is wat wij het Oude Testament noemen. Dat dat verboden moet worden vindt u positief?

  2. Theoretisch zou de Koran nu al verboden moeten zijn, omdat het boek rechtstreeks oproept tot moord op ongelovigen (https://www.kuran.nl/kuran/9.html – vers 5) en tot verkrachting van vrouwen die gevangen genomen en tot slaaf zijn gemaakt (https://www.kuran.nl/kuran/4.html – vers 3). Dit delict heet “opruiing” en is strafbaar in elk beschaafd land.

   Maar in al de tijd dat de Koran is uitgegeven, ook in Europese talen, zijn er nooit maatregelen tegen genomen. Als autoriteiten hier al op aangesproken werden, dan werden de critici afgeserveerd met dooddoeners als “tolerantie”, “vrijheid van godsdienst”, en “multiculturele samenleving”.

   Miljoenen moslims worden Europa binengehaald. Hun onevenredig grote hoeveelheid misdaden wordt door de vingers gezien (“tolerantie”).
   Kerkgebouwen werden aan hen beschikbaar gesteld . De media geven hun alle gelegenheid om hun valse leer te verspreiden (“vrijheid van godsdienst”).
   Zij krijgen behalve uitkeringen ook nog eens subsidies om NIET te assimileren. Ondertussen mogen ze hun volksgenoten onder druk zetten om ook mee te gaan doen aan de ramadan etcetera (“multiculturele samenleving”).

   Maar Christenen (en zelfs Joden) die hun kinderen door middel van eigen scholen of thuisonderwijs willen beschermen tegen nihilistische en perverse propaganda worden keihard tegengewerkt. Voor hen geen multiculturele samenleving.
   Katholieken die God op dezelfde manier willen eren als hun voorvaderen hebben gedaan kunnen in geen van de vele honderden leegstaande kerkgebouwen terecht. Zieken mogen tijdens een (schijnbare) epidemie niet eens de Sacramenten ontvangen. Voor hen geen vrijheid van godsdienst.
   En tenslotte mogen mensen die met intellectuele eerlijkheid vanuit de natuur de waarheid over man en vrouw en over seksualiteit kunnen onderscheiden niet meer spreken in het openbaar. Als sluitstuk daarvan moeten nu ook de herinneringen aan Gods Openbaring, in de vorm van Bijbel, Catechismus en Kerken uitgewist. Voor ons dus geen tolerantie.

   1. Beste Silvanus
    In de Knack heeft eens een bijzonder onderzoek gestaan omtrent de Koran en de Bijbel.
    “Wat gebeurt er wanneer je controversiële passages uit de bijbel voorlegt aan mensen in de straat en doet alsof het verzen uit de Koran zijn? Enfin lees het effe zou ik zeggen”

    https://www.knack.be/nieuws/ondertussen/dit-is-echt-ziek-felle-kritiek-op-bijbelteksten-in-veronderstelling-dat-het-koranverzen-zijn/article-normal-632827.html

    Elke religie waar ook ter wereld die oproept tot geweld zou moeten verboden worden. En ik kan alleen maar hopen dat de meeste mensen zich daar nog altijd in kunnen vinden en er zich niet toe laten verleiden.
    Hoe een maatschappij omgaat met religie en hoe men ze toepast op haar onderdanen daar draait het volgens mijn bescheiden mening om. En laten we toch ook nog altijd een onderscheid maken tussen een religie en hoe elke persoon daar mee omgaat.
    Dat men onder Erdogan en zijn AKP volop streeft naar een alsmaar meer dogmatisch streng-religieus georganiseerd bolwerk is duidelijk. Maar dat heeft ook geleid naar veel meer verdeeldheid onder de Turken zelf.
    Kan het zijn dat dogmatische godsdiensten die bijvoorbeeld de menselijke ontplooiing en (pers)vrijheid verbiedt en die er voor zorgt dat mensen niet meer zelfstandig mogen nadenken of zaken opdringt, dat die gewoon niet werkt? Een eerste Turkse staatsgreep lijkt me daar het beste bewijs van.

    Dat dogmatisch is vandaag bij ons niet meer, de invloed van de kerken is verminderd, de kerken lopen leeg en zijn aan herbronning toe maar daarom is het geloof nog niet weg.

    In tegenstelling tot in Turkije kunnen we ons hier vandaag beroepen op onze grondwet:
    Vrijheid van mening en ‘waarheden’ over vb man en vrouw, seks, persvrijheid
    Vrijheid van onderwijs: iedereen mag hier een school oprichten
    Vrijheid van erediensten en verenigen (de bijbel hier verbieden is onmogelijk)
    enz…
    Als het beleven van godsdienst een gevaar is voor de algemene gezondheid van anderen primeert het recht op bescherming. Ik begrijp met dit laatste volkomen de teleurstelling, Maar wat kunnen we (voorlopig) anders?

    Laat ons vooral die vrijheden en rechten koesteren.

    1. An, U maakt één kapitale fout. De passages uit de bijbel uit uw onderzoek van Knack kwamen allen uit het oude testament.

     Christus is gekomen om dit oude testament tot vervulling te brengen, en te verduidelijken.
     “Er staat geschreven: ‘oog om oog, tand om tand’, maar ik zeg U, als men U op de rechterwang slaat, biedt hem ook uw linkerwang aan. (om maar een voorbeeldje te geven uit het NIEUWE TESTAMENT)

     Christus heeft nooit opgeroepen om geweld te gebruiken. Mohammed daarentegen…

     Oud-testamentische uitspraken gebruiken om Christenen te beschuldigen van opruiende taal is compleet (bedoeld??) fout. Meestal gebeurt dit door mensen die geen flauw benul hebben van het Christendom. Of ze doen het net zeer bewust…

     Vraag eens aan pakweg een 20er of 30er vandaag of hij weet of de bijbel is ingedeeld in twee belangrijke stukken. Zelfs jonge onderwijzers weten geen snars meer van het geloof. maar worden wel verondersteld Catechese te geven… En dan krijg je dit soort onnozelheden zoals een ‘onderzoek’ van Knack.

     Martelaarschap voor een moslim is net het tegenovergestelde dan het martelaarschap van een Christen trouwens.

     Uw vergelijking van Koran en Bijbel, van Islam en Christendom is dan ook stuitend. U zou beter moeten weten, voor iemand die toch wel verstandig lijkt.

     1. Beste Kurt
      Het gaat in deze niet eens over een inhoudelijk vergelijk tussen Koran of Bijbel. Je hebt volkomen gelijk dat daar verschil tussen is. Maar de onderzoekers wilden in de eerste plaats aantonen dat de-mensen-in-de-straat veel te snel een mening vormen louter op basis van één bepaald iets.
      Zie je wel “Als je Godsdienst zulke gruwelijke teksten oplegt, dan is het toch logisch dat je Moslim-terrorist wordt’. Terwijl het passages uit het Christendom waren. OT of NT maakt in deze niet uit.
      Men gebruikt vaak in discussie het “Halo-effect”: dit effect zorgt er voor dat de percepties van één element (in dit geval 1 gruwelijke vers uit de koran) hopelijk leidt tot een algemene negatieve indruk over alle Moslims of een geloof (Islam )
      Omgekeerd zou een moslim kunnen zeggen: zie je wel jullie Christenen verwijten ons maar hebben dat ook in jullie Heilige boeken … en we zijn vertrokken. Zowel bij Christenen als bij Moslims zijn er veel mensen die geen flauw benul hebben van wat er in hun Heilige boeken staat. Ook in de Islam zijn er verschillende stromingen die zweven tussen seculier en extreem.
      Daarom mijn oproep; maak aub ook steeds een verschil tussen de mensen en de religie (Islam). Bestrijd vooral hun leiders die Islam misbruiken voor politieke doeleinde.
      Moeten we bang zijn van de oprukkende moslims? Zijn er wel gematigde moslims? De meeste moslims hier ervaar ik als normale brave mensen en gezinnen die zich hier aan de wetten houden.
      Het gevaar voor radicalisering bij jongeren bestaat er o.a. in dat die door bepaalde leraars en (ondergedoken) imams gebrainwasht worden met teksten van de Koran die helemaal niet zo vredelievend klinken als de meeste moslims vermoeden.
      Daar moeten we over waken en zeker bestrijden.

 5. Over de Koran wordt met geen woord gerept. Nochtans is dit de handleiding voor al wie tegen de ongelovigen is en vernietigd moet worden.

 6. Zolang de Schotten hun eigen grondrechten niet schenden, zal de bijbel helemaal niet vernietigd worden en denk ik dat de bisschoppenconferentie of hun leider zijn eigen leden wat in een slachtoffer rol wilt duwen.
  Het gaat hier over het aanzetten van haat. Het authentieke, fundamentele geloofsvuur, dat immuun maakt voor angst door beloften van bijvoorbeeld een martelaarsparadijs. Een geestelijk wapen dat een prominente plek verdient in de geschiedenis van de wapenleer, samen met de handboog, het strijdros, de tank en de splinterbom.
  Als kinderen zouden leren om kritische vragen te stellen en om in hun opvattingen degelijk door te denken, en kennis maken met andere opvattingen, in plaats van te leren dat voetstoots geloven de opperste deugd is, zit het er dik in dat er geen plegers van zelfmoordaanslagen zouden zijn.

  Zelfmoordterroristen doen wat ze doen omdat ze écht geloven wat ze op hun religieuze scholen leerden: dat de plicht jegens God prevaleert boven alle andere prioriteiten, en dat het martelaarschap in zijn naam zal worden beloond in de tuinen van het paradijs. En die ‘catechese” wordt ingepeperd door extremistische fanatici, die de onschuldige hoofdjes doen knikken, terwijl ze elk woord van het Heilige boek leren naprevelen als gestoorde papegaaien.
  Extreme vijandige vormen van religie kunnen heel gevaarlijk zijn en doelbewust geloofsopvattingen zonder enig humaan eigentijds kader zomaar inprenten bij jong (en oud) is schandelijk en laag.

  Elk dorp heeft een fakkel: de onderwijzer.
  En ook een blusapparaat: de geestelijke.
  Victor Hugo

  1. “Elk dorp heeft een fakkel: de onderwijzer. En ook een blusapparaat: de geestelijke.”

   Kan het nog iemand verbazen dat de wereld in brand staat?

 7. Als je er goed over nadenkt zegt dit in basis iets over hoe Schotse bisschoppen over deze boeken denken.

 8. @Rinze U schreef aan @Vandam op 3 augustus 2020 om 13:55 uur:
  “De Tenach is wat wij het Oude Testament noemen. Dat dat verboden moet worden vindt u positief?”

  Het oude verbond staat tot het nieuwe verbond als de belofte staat tot de vervulling.

  Hoe vervulde Jezus Christus, hoe vervult hij nog steeds en hoe heeft Hij de beloften van de oude verbond vervuld? Toen Jezus de zure wijn had genomen, zei Hij hangend aan het kruis: “Het is volbracht.”
  1. alles wat in het O.T. over Hem geschreven stond, heeft Hij volbracht;
  2. Het gaat dienstwerk dat is voleindigd, de schuld van de mensen is afbetaald;
  3. de mensen weten nu hoe zij in de hemel kunnen komen.

  Christenen eren het oude testament als het woord van God, net zoals Jezus dat deed. Maar zij lezen het door de visie van Jezus en de door de heilige Geest-geïnspireerde schrijvers van de boeken en epistels van het nieuwe testament.

  Veel christenen hebben een verkeerde kijk op deze belangrijke zaak, dus komt het niet als een verrassing dat moslims hierop eveneens een verkeerde kijk hebben. Op sommige websites en in artikelen verwijzen naar het oude testament om bijvoorbeeld het executeren van homoseksuelen te rechtvaardigen in de islam. Het staat in de bijbel, dus waarom zouden christenen hierover klagen? De polemisten schijnen te impliceren dat de hele mensheid terug moet gaan tot 1400 jaar voor Christus via de verwaterde en vervormde “ oude-nieuwe” wet van Mohammed om de oude regels voor iedereen opnieuw in te voeren. Maar polemisten begrijpen het verband tussen de oude en nieuwe testamenten niet.

 9. verbetering van:
  2. Het gaat dienstwerk dat is voleindigd, de schuld van de mensen is afbetaald;
  —->
  2. Het gaat dienstwerk dat is voleindigd, de schuld van de mensen is afbetaald; de hemel is dus weer geopend.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht