Congo: Spijtige spijtbetuigingen…

De plaag van de zelfkastijdingen slaat in vele Europese landen op waanzinnige wijze toe, ook in ons land. Koning Filip van België is aan dit virus bezweken of tenminste, men heeft hem daartoe verplicht…Hij heeft dus zijn spijt uitgedrukt “voor de wonden die geslagen werden tijdens de Belgische koloniale periode in Congo.”

Volgens de Franse historicus en Afrikakenner, Bernard Lugan, hadden deze spijtbetuigingen nooit mogen betoond worden, om minstens vier belangrijke redenen:

1) Toen Congo Vrijstaat in 1885 officieel erkend werd, waren de islamitische slavenhandelaars uit Zanzibar het hele oosten van Congo aan het ontvolken. Zij drongen steeds verder door, ver buiten de Congo stroom en voerden eigenlijk een regelrechte genocide uit. Doordat de verschillende stammen elkaar constant bevochten ( juist zoals  in Rwanda het geval geweest is tussen de Hutu’s en de Tutsis…)en vele gevangenen maakten, konden deze gemakkelijk als slaaf verkocht worden aan deze niets ontziende arabische slavenhandelaars, die er niet voor terugschrokken onwillige negerslaven op gruwelijke wijze te verminken of te vermoorden, volledig in overeenkomst met de islamitische sharia. Zo werden handen en voeten afgehakt van diegenen die niet gewillig genoeg waren. De Congo Vrijstaat van Leopld II maakte een einde aan de slavernij, wat niet wegneemt dat op de rubberplantages alles op alles moest gezet worden om de rubberproductie steeds maar op te voeren, wat in bepaalde gevallen tot onmenselijke werkomstandigheden leidde, juist zoals in onze textielindustrie in dezelfde periode of zoals nu in Bangla Desh .

Dat er echter een genocide plaatsgevonden heeft en bij de vleet handjes werden afgehakt is , zoals nu nog beweerd wordt door bepaalde auteurs met een zeer enge ideologische visie, een verhaal dat gretig overgenomen wordt door sommige gebrainwashte politici , is gewoon propaganda, systematisch rondgestrooid  om de Belgische kolonisatie in een slecht daglicht te stellen. De cijfers worden vervalst en situaties worden uit hun verband gerukt.

Het is niet ik die het zeg, het zijn de woorden van Marcel Yabili, een zwarte advokaat uit Lubumbashi, die sinds vijftig jaar verblijft in de Democratische Republiek Congo en die zijn getuigenissen publiceert in talrijke wetenschappelijke en literaire werken. artikelen en blogs. In zijn onlangs verschenen boek “Fake News” haalt hij de leugens onderuit, die door onze weldenkende media en door slaafse politici steeds opnieuw maar worden rondgestrooid . Zo sprak onlangs nog de verlichte geest Joachim Coens over ” de gruweldaden van Leopold II ” en werden volledig onterecht beelden van de koning weggehaald en straten omgedoopt…Van het vele ” fake news” dat over Congo de ronde doet, is er een dat vooral tot de verbeelding speekt: de afgehakte handen…

Yabili zegt hierover dat ” De foto’s van de mensen met één hand werden opgenomen in 1904 en zijn  steeds dezelfde … Er werd hierover een officiële onderzoekscommissie opgericht, die na grondig onderzoek in 1905 een definitief verslag uitbracht, dat formeel ontkend heeft dat van levende mensen de handen werden afgehakt! De Commissie heeft zwart op wit geschreven dat ” uitgezonderd in twee gevallen, de verminkingen nooit het gevolg geweest zijn van folteringen die vrijwillig en doelbewust werden uitgevoerd. Er bestaat geen enkele twijfel over dat de blanke dergelijke verminkingen nooit als straf voor ondermaatse prestaties of enig andere reden  heeft opgelegd of heeft laten opleggen aan levende inboorlingen. Dergelijke feiten werden ons door geen enkele getuige bevestigd en ondanks al ons grondig onderzoekswerk, hebben wij geen enkel geval kunnen ontdekken .” De bevindingen van de Commissie werden nooit weerlegd en zijn nog steeds geldig. Hebben diegenen die deze beschuldigingen  steeds weer oprakelen de bevindingen van deze onderzoekscommissie wel gelezen? Marcel Yabili betwijfelt het. Ik ook.

Waar echter niet of nauwelijks over gesproken wordt, is dat tussen 1890 en 1896 vele van onze landgenoten, met gevaar voor eigen leven, naar Congo trokken om de slavernij te bestrijden.  Onder hen de kapiteins Francis Dhanis, OscarMichaux, Van Kerckhoven, en vele anderen.Wie kent deze namen nog?  Om de Afrikaanse slaven te bevrijden uit de slavenkampen van de islamitische slavenhandelaars uit Zanzibar en het Arabisch schiereiland werden Arthur Hodsiter en zijn manschappen en de vroeger in alle geschiedenisboeken als helden bejubelde luitenant Jozef Lippens en sergant Hendrik De Bruyne afgeslacht. Vooraleer ze te doden, werden eerst hun handen en hun voeten door de slavendrijvers afgehakt…Het zijn deze mensen, die Filip had moeten herdenken, in plaats van zich te verlagen tot platvloerse en ongerechtvaardigde excuses!…Het ethno-masochisme van de Europeanen gaat zover, dat men zelfs de standbeelden opgericht voor deze helden, wel eens zou kunnen verwijderen…als men het miserabel gewauwel van bepaalde Vlaamse politici en mediagoeroes hoort, moet men zich over niets  verwonderen!

2)In Belgisch Congo werkten de openbare diensten voortreffelijk en werd uit het niets een heel net van verkeerswegen opgericht. Spoorlijnen werden aangelegd, rivieren werden bevaarbaar gemaakt, luchthavens en havens gebouwd. Een heel doeltreffend wegennet werd uitgebouwd en zeer goed onderhouden, zodat het land in elk seizoen van oost naar west en van noord naar zuid doorkruist kon worden. Na de onafhankelijkheid verdwenen al deze verbindingswegen, letterlijk ” opgevreten” door de rimboe of het tropenwoud.

3) Nog zo’n hardnekkig fabeltje: België zou Congo geplunderd hebben. Een grove leugen !  Congo was nochtans een van de kolonies waar de winsten het grootst waren. Vanaf 1908 echter werden alle belastingen betaald door de privé sector en de grote ondernemingen in hun totaliteit ter plaatse geïnvesteerd .Belgisch Congo kon dus aan zijn eigen behoeften voldoen, omdat het tienjarig ontwikkelingsplan en de investeringen gefinancierd werden door de opbrengst van de belasting op de grote bedrijven.

4)Onvolprezen, het titanenwerk van de, vooral Vlaamse, missionarissen, Een netwerk van scholen werd door de Katholieke Kerk uit de grond gestampt, in een tijd waarin sanitaire voorzieningen, electriciteit, leidingwater, ontbraken. Vele van deze missionarissen kwamen  met blijvende gezondheidsletsels terug naar België…De keuze werd gemaakt om een degelijk net van lagere scholen uit te bouwen en slechts daarna het secundair en later het hoger onderwijs. Om dit te verwezenlijken, had België  nog twintig jaar langer in Congo moeten blijven. De veel te snel verleende onafhankelijkheid heeft dit proces onderbroken.

Dit zijn slechts vier punten, vier redenen waarom de “spijtbetuigingen” van de koning Filip aan Congo een knieval zijn voor de racistische ideologie en de haatspraak  van de extreem-linkse fanatici van de uit Amerika overgewaaide BLM beweging en een belediging van de nagedachtenis van de talloze edelmoedige mensen, die alles hebben opgeofferd voor België…en voor Congo . Nu maar wachten op de spijtbetuigingen van De Republiek Congo voor de puinhoop waarin zij dit prachtige land hebben herschapen, voor de tomeloze corruptie, de moorden op talloze Belgen , de misdaden tegen de eigen bevolking, enz…een hele opgave !

Auteur:Veroon ter Zee

7 commentaren op “Congo: Spijtige spijtbetuigingen…

 1. Interessante info in dit artikel. Echter. Leopold II en nadien België onderwierpen een volk en land – of volkeren binnen Congo – met de bedoeling zichzelf te verrijken. Laten we dat maar onder ogen zien, ongeacht of er nu handen werden afgehakt of niet. In die zin hoeft voor mij het beleid van de toenmalige Belgische elites ginds niet goedgepraat te worden. Daarover is nu ook al genoeg wetenschappelijk onderbouwde lectuur over verschenen, dacht ik. Wel een feit is de selectieve lezing van de geschiedenis die tegenwoordig gaande is in de mainstream media, waarbij alleen maar in de verf gezet wordt hoe slecht blanken/witten zich gedragen hebben in Afrika. Je leest nooit iets over de toestand voor Europeanen arriveerden in Afrika – zoals in dit artikel – en evenmin lees je iets over de manier waarop Afrikaanse dictators hun eigen volk uitzogen en manipuleerden in de periode na de dekolonisatie. Alle nuance ontbreekt spijtig genoeg en tegenstellingen worden uitvergroot, hoewel men zogezegd racisme bestrijdt.

 2. Ja, België heeft zich in Congo niet van zijn beste kant laten zien, dat is waar, maar om nu alle standbeelden naar beneden te halen is nu ook wat overdreven, het is ook een vorm van kunst en kunstgeschiedenis, en wie daar geen rekening mee wil houden, heeft er ook niet veel van begrepen.

 3. Slaven zijn er áltijd al geweest. Het is België, die daaraan een einde gemaakt heeft. Tevens heeft België een eind gemaakt aan het afhakken van handen. Bovendien heeft België ervoor gezorgd, dat Congo financieel onafhankelijk werd. De rest is allemaal gebazel en geneuzel om het gepeupel nog méér op te jutten.

  Overigens bij mij in de straat woonde óók ’n missionaris (dhr. Franken), die in de Congo is afgeslacht in de jaren ’60 (in de goede tijd (= de tijd van overvolle kerken + processies + knielbanken voor de tongcommunie + Latijnse H. Missen en gezangen, dus vóórdat Vaticanum II zijn desastreuze intrede deed).

  1. De jaren ’60 de goede tijd….???? Met verplichte kerkbezoeken om anders als paria van de gemeenschap te worden bezien. De sociale en kerkelijke druk was immens in die tijd. Maar goed dat er een VAII kwam. Nu kunnen mensen zelf tot een geloofskeuze komen.

 4. In de slavernij wordt van de mens het lichaam en zielekrachten opgeëist ..dat is ook zo bij abortus.. in Nederland meer dan 30.000 per jaar..afgeslacht.. en is zelfs méér dan slavernij van de ongeborene.. feitelijk genocide op het volk..bij wet toegestaan…vanaf de invoering van de wet dus meer dan 1 miljoen Nederlanders geofferd tot -winst-voordeel.

  Wie de HUIDIGE slavenhouders zijn wordt dan gauw duidelijk.
  In het oude testament werd de koning en volk gestraft.. weinigen zijn tegen abortus ..volkeren worden gestraft en gelouterd bij de komende zuivering.
  De volkeren roepen de toorn van God af over zich zelf.

 5. Volledig akkoord met het artikel ‘spijtige spijtbetuigingen’, opgedrongen door onze mainstream politici . Ik ben zelf ancien van Congo en werkte als missieprocurator in Lubumbashi. Voor duidelijke en alomvattende informatie en argumentatie, doe de moeite en lees het recent (april 2020) in het Nederlands uitgegeven boek CONGO IN DE TIJD VAN DE BELGEN. EEN VERSTORENDE WERKELIJKHEID, EEN DIE DE HEERSENDE OPVATTINGEN ONTWRICHT. BALANS EN RESULTATEN 1885-1960, geschreven door 4 auteurs André de Maere d’Aertrycke, André Schorochoff, Pierre Vercauteren en André Vleurinck (+). Uit het Frans (Le Congo au temps des Belges, reeds 3de druk) vertaald door Carine Van Bost, uitgeverij Dynamedia, verantwoordelijke uitgever en redactionele coördinatie Baudouin Peeters, 386 bladzijden. april 2020. En doe het boek cadeau aan koning Filip (met alle respect) en Daniël Coens, zodat ze verstandige taal kunnen spreken.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht