De Duitse Kerk richting schisma – met de zegen van paus Franciscus

De President van de Duitse Bisschoppenconferentie, Mgr. Georg Bätzing, zakte dit weekend af naar Rome, en had een privé-audiëntie met Franciscus. Deze moedigde hem aan om verder te gaan op de (schismatieke) ‘Synodale Weg’.

“Ik voel mij door het intensieve gesprek met de heilige vader gesterkt om het pad te blijven volgen dat we hebben genomen. De paus waardeert dit project, dat hij nauw verbindt met de term ‘synodaliteit’ die hij bedacht heeft. Ik vond het belangrijk om duidelijk te maken dat de kerk in Duitsland deze kant op gaat en dat ze altijd gebonden is aan de universele kerk“, zo zei Mgr. Bätzing na de privé-audiëntie afgelopen zaterdag.

Mgr. Bätzing werd op 3 maart 2020 verkozen als opvolger van Kardinaal Marx als hoofd van de Duitse Bisschoppenconferentie, om de door Kardinaal Marx in gang gezette ‘Synodale Weg’ voor de Duitse Kerk verder te zetten.

Bätzing is het hoofd van het discussieforum over seksualiteit van de ‘Synodale Weg’, waarvan het voorbereidende document o.a. contraceptie, ongehuwd samenwonen, masturbatie en homoseksuele daden vergoelijkt.

Mgr. Bätzing:

 • was één van de eerste Duitse bisschoppen die in zijn bisdom een werkgroep aanmoedigde die concrete voorstellen uitwerkt voor een “liturgische zegening” voor homoseksuelen en hertrouwde gescheidenen.
 • verdedigde Vader Ansgar Wucherpfennig, de rector van de Jezuïtische Sankt Georgen Post-Graduate School voor Filosofie en Theologie in Frankfurt, die door het Vaticaan op de vingers getikt werd voor het zegenen van homoseksuele koppels en voor het in vraag stellen van het standpunt van de Kerk over vrouwelijke wijdingen. Wucherpfennig werd vervolgens door Bätzing aangesteld om te werken aan een liturgische zegening voor homoseksuelen.
 • is ook grote promotor van “intercommunie” met Protestanten. Hij is de voorzittende bisschop van een oecumenische groep van Protestantse en Katholieke theologen en steunde hun voorstel voor intercommunie, door te beweren dat er nu een “akkoord” is betreffende de “theologische betekenis” van de Eucharistie en het Avondmaal.
 • stelde eind 2019 dat hij “als bisschop, het ernstig moet nemen dat de uitsluiting van vrouwen van de gewijde ambten als fundamenteel onrechtvaardig en ongepast wordt gezien.”
 • wil het priesterlijk celibaat optioneel maken.

Marco Gallina, een journalist van het Duitse Katholieke blad Die Tagepost, zei over de verkiezing van Bisschop Bätzing als hoofd van de Duitse bisschoppen: “De Duitse bisschoppenconferentie heeft het duidelijk gemaakt dat het niet langer Rooms-Katholiek wil zijn.”

Bron: DBK,Via Restkerk

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

24 commentaren op “De Duitse Kerk richting schisma – met de zegen van paus Franciscus

 1. Dit artikel is van hetzelfde kaliber als dat de paus weigert te knielen voor de hostie.
  Mocht dit artikel op waarheid berusten (ik wacht berichtgeving van andere media af), dan is dit een tweede(!) absoluut bewijs dat ‘paus’ Franciscus niet R.K. gelovig is.
  (Hij kan dan nog wel christelijk zijn, maar absoluut niet R.K. – gelovig.)
  Hoeveel bewijzen hebben wij nog nodig + kan/mag een niet – gelovige wel paus zijn?
  Als een niet – gelovige geen paus kan en mag zijn, zijn daar afzettingsprocedures voor?

  1. Het staat letterlijk zo op de site van de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK). Dit hoeft dus geen verdere ‘bevestiging’.

 2. Beminde gelovigen.
  Het is zover, een schisma binnen de Duitse Rooms Katholieke kerk is helaas een feit.
  Het schisma ontstond al voor het Tweede Vaticaanse Concilie en werd door de besluitvorming van het Tweede Vaticaanse Concilie bekrachtigd. Een terugkeer naar een uniforme Rooms Katholieke kerk was toen al niet meer mogelijk, omdat het universele Tridentijnse Rooms Katholieke geloof van voor het Tweede Vaticaanse Concilie werd verboden. Dat was een onherroepelijk besluit en daardoor werd het schisma bekrachtigd. Nu zestig jaar later worden de gevolgen van de besluitvorming van het Tweede Vaticaanse Concilie zichtbaar. De basis verplichting van een Rooms Katholiek is de zondagsplicht om de Heilige Mis op zondag bij te wonen. In 1960 waren dit in geheel Nederland ca. vier miljoen gelovigen die de basisverplichting van ieder Rooms Katholiek om op zondag de Heilige Mis bij te wonen opvolgden, nu zijn dit in geheel Nederland slechts veertigduizend gelovigen die deze verplichting nakomen. Over abortus, euthanasie en het homohuwelijk hoeven we al helemaal niet meer te praten, veel mensen noemen zich Rooms Katholiek en komen om nostalgische redenen alleen met kerstmis nog in de kerk en hebben geen enkel probleem met abortus, euthanasie en het homohuwelijk. Deze gelovigen horen in de synodale modernistische Rooms Katholieke kerk thuis, een puur politiek geïnspireerde synodale modernistische Protestantse Rooms Katholieke kerk.
  Deze nieuwe synodale modernistische Protestantse Rooms Katholieke kerk die volledig leegloopt, omdat het Tweede Vaticaanse Concilie een compleet mislukt project is geworden. Maar bij een schisma zijn er altijd twee groepen gelovigen, anders kan er geen sprake zijn van een schisma. De andere groep gelovigen zijn die gelovigen die nog steeds het universele Tridentijnse Rooms Katholieke geloof belijden. Direct na het Tweede Vaticaanse Concilie waren er al Tridentijnse Rooms Katholieken die het het universele Tridentijnse Rooms Katholieke geloof van voor het Tweede Vaticaanse Concilie trouw bleven, zowel binnen als buiten de organisatie van de Katholieke kerk. Dit is een kleine traditionele groeiende groep gelovigen, gelukkig voelen veel jonge gezinnen zich aangetrokken tot dit universele Tridentijnse Rooms Katholieke geloof. In tegenstelling tot de synodale modernistische Protestantse Rooms Katholiek kerk, waar kinderen een grote uitzondering zijn, worden deze Heilige Missen bij de Tridentijnse Rooms Katholiek kerk bezocht door veel jonge kinderen van onder de twintig jaar. Door het formaliseren van het schisma binnen de Rooms Katholieke kerk komt er meer ruimte voor een kleine traditionele Tridentijnse Rooms Katholieke kerk. Veel gelovigen zullen een schisma in de Rooms Katholieke Kerk als een bedreiging voelen voor het Rooms Katholieke geloof, maar het kan ook een kans zijn om de traditionele Tridentijnse Rooms Katholieke kerk in Nederland verder uit te bouwen. De veertig duizend Rooms Katholieken die in Nederland nog hun zondagsplicht als Rooms Katholiek nakomen zullen zich niet thuisvoelen in een politieke synodale modernistische Protestantse Rooms Katholieke kerk waar abortus, euthanasie, het homo huwelijk en gewijde vrouwelijke priesters deel van uit maken.

  1. Typisch. 4 miljoen mensen die elke zondag naar de kerk gingen. In een tijd waarin het ontzag voor de kerk nog groot was. En het ontzag voor de omgeving was ook groot. Dat had NIKS met geloof te maken. BOvendien waren de meeste ‘gelovigen’ ‘gedoopt’ zonder daar zelf invloed op te hebben. Je kan je kinderen toch prima opvoeden in de RK traditie en ze zelf een keuze laten maken als ze dat zelf weten. Bovendien wat heeft geloof te maken met de wijze waarop je die belijdt of uitvoert. Geloof is geloof. Het is toch logisch dat de Tridentijnse missen meer jongeren trekken. Immers is er een verplichting voor de wekelijkse kerkgang. Het is prima dat deze mensen een eigen geloofsbeweging opstarten. Dan zijn we dat gezeur in de echte RK kerk in elk geval kwijt.

   1. U zou graag hebben dat katholieken de kerkelijke misdaad van schisma zouden plegen door hun eigen ‘kerk’ te beginnen om van hen vanaf te zijn, maar er zal opnieuw een verdediger van de rechte belijdenis op de Troon van Petrus komen, en dan zullen er kerkelijke maatregelen gehanteerd worden tegen mensen zoals u. Dat zal gebeuren, en u zult dat niet kunnen tegenhouden, want de heilige Kerk is eigendom van God en niet van schepselen.

    1. Oei de inquisitie keert terug. Een ding heeft u gelijk in. De Kerk is van God en die zal oordelen. Niet de regels zoals ze door de Kerk door de eeuwen zijn gemaakt en uitgevoerd.

     1. U bent niet bevoegd om aan de Kerk een nieuw ‘geloof’ en nieuwe ‘regels’ te geven. Christus heeft de Geloofsschat toevertrouwd aan de apostelen met de opdracht die Geloofsschat intact te bewaren en door te geven aan hun opvolgers, de bisschoppen. De bisschoppen hebben dus geen gezag om een nieuwe ‘religie’ te stichten in de Kerk, maar hebben als herders de plicht om het ontvangene op onaangetaste wijze te onderrichten aan de kudde des Heren; Christus gaf in het Johannesevangelie aan Petrus de opdracht om Zijn lammeren te voeden, en niet om hen te vergiftigen met nieuwe leringen van mensenhand nadat Hij ten hemel gevaren zou zijn.

      Velen zijn u voorgegaan die in hun waan gedacht hebben dat zij Gods Kerk konden vernietigen, en allen hebben zij gefaald; ook u en uw kompanen zullen falen. Waar de jakobijnen met hun sansculotten niet in geslaagd zijn, daar zullen krankzinnige bietekwieten in het Duits episcopaat met hun Suïcidale Weg ook niet in slagen.

      1. Uit het Eerste Vaticaans Concilie:

       “Neque enim Petri successoribus Spiritus Sanctus promissus est, ut eo revelante novam doctrinam patefacerent, sed ut, eo assistente, traditam per Apostolos revelationem seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent.” [De Ecclesia Christi, Cap. 4: De Romani Pontificis infallibili magisterio.]

       1. Theudemer zegt:
        De bisschoppen hebben dus geen gezag om een nieuwe ‘religie’ te stichten in de Kerk,

        Daar dacht Mgr Levebvre duidelijk anders over.

        En het valt me op dat de mensen van de Kerk van Econe, die beweren dat de kerk van Rome al meer dan 60 jaar, dus praktisch hun hele leven, niet meer de Kerk van Christus is, nu ineens beweren dat zij de enige Rooms Katholieken zijn.

        Dat lees ik tennminste uit deze bijdrage van Jan Joseph:
        Maar bij een schisma zijn er altijd twee groepen gelovigen, anders kan er geen sprake zijn van een schisma. De andere groep gelovigen zijn die gelovigen die nog steeds het universele Tridentijnse Rooms Katholieke geloof belijden. Direct na het Tweede Vaticaanse Concilie waren er al Tridentijnse Rooms Katholieken die het het universele Tridentijnse Rooms Katholieke geloof van voor het Tweede Vaticaanse Concilie trouw bleven, zowel binnen als buiten de organisatie van de Katholieke kerk. Dit is een kleine traditionele groeiende groep gelovigen, gelukkig voelen veel jonge gezinnen zich aangetrokken tot dit universele Tridentijnse Rooms Katholieke geloof.

 3. Volgende bisschoppensynode in 2022 over een synodale Kerk

  De 16de gewone algemene bisschoppensynode zal plaatsvinden in oktober 2022 met als thema: Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en missie.
  Kardinaal Lorenzo Baldisseri, de secretaris-generaal van de Bisschoppensynode, heeft aangekondigd dat paus Franciscus in oktober 2022 een bisschoppensynode laat samenroepen. Het wordt de 16de gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode. Ze zal plaatsvinden in oktober 2022 en krijgt als thema: Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en missie. Het pad van synodaliteit is het pad dat God verwacht van de Kerk van het derde millennium. De paus koos het thema uit verschillende voorstellen die kardinaal Baldisseri hem voorlegde. Twee jaar geleden publiceerde de Internationale Theologische Commissie, geassocieerd met de Congregatie voor de Geloofsleer, een document over synodaliteit in het leven en de missie van de Kerk . Het denken van de paus over synodaliteit inspireerde ook de Synodale Weg, het proces van hervorming van de Duitse katholieke kerk, die in de advent begon.

 4. Om de grote uitdagingen voor de Kerk in Duitsland ten gronde aan te pakken, beslisten de bisschoppen daar de voorbije maanden een zogenoemde synodale weg te gaan met de gelovigen en hen uitgebreid te consulteren over de huidige crisis. De aanleiding is dubbel: het schandaal van seksueel misbruik in de Kerk en het groeiende aantal Duitsers dat een deel van zijn belastinggeld niet langer veil heeft voor de katholieke Kerk. In vier thematische fora, gemengde gespreksgroepen van telkens twintig bisschoppen en evenveel leken, zal worden gepraat over macht, participatie en machtsdeling, seksuele moraal, de levenswijze van priesters en vrouwen in kerkelijke diensten en ambten.
  De Duitse Kerk beschouwt zich niet als los van Rome en wil geen eigen concilie organiseren, maar Rome houdt de Duitse Kerk ook geen stopbord voor. De Duitse bisschoppen organiseren de synodale weg samen met het Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), een lekenorgaan dat onafhankelijk van de bisschoppen opereert. Uit de diocesane lekenverbanden en katholieke organisaties die het ZdK uitmaken werden zeventig leken gekozen die de synodale weg mee zullen gaan. Zij, zowel als de bisschoppen en hun experts, zullen overleggen op basis van vier Arbeitspapiere over de vier hoofdthema’s. Volgens een van die teksten bestaat er een tegenstelling tussen wat de Kerk predikt en haar handelen en moet beslissingsmacht niet langer exclusief gekoppeld blijven aan het gewijde ambt. Onder meer over de besteding van de kerkbelasting moet meer democratische controle komen. Voor de meest prikkelende stelling tekent het forum over de vrouwen: „De Kerk kan het evangelie niet geloofwaardig verkondigen als zij de helft van de mensheid uitsluit van de ambtelijke verkondiging.” „Het proces van de synodale weg dient de gehele wereldkerk”, zeggen de Duitse bisschoppen. „De weg die wij bewandelen is dus ook van belang voor de katholieken in andere delen van Europa. De internationale aandacht voor ons werk toont dat de kwestie niet enkel Duitse katholieken aanbelangt. Het gaat er ons om een uitweg te vinden uit de crisis. Het opnieuw opnemen van deels lang onderdrukte debatten over hervormingen is daarom belangrijk.”

 5. Zouden ze bij aanvang van hun vergaderingen een rozenhoedje bidden?

 6. Als deze paus nog jaren gaat aanblijven, dan is er van de kerk geen sprake meer, dan is het een gesprekgroep geworden in regenboog kleuren zonder inhoud.

 7. Beste Bart,
  Deze priesters geloven al jaren niet meer als ze ooit geloofd hebben en het zijn ook al lang geen priester meer of zijn dit nooit geweest. Ze hebben uitsluitend links politieke ambities.

  Beste Irma,
  U bent voorstander van vrouwelijke priesters. U bent blijkbaar een geëmancipeerde vrouw.
  De pastoraal werksters hebben de afgelopen zestig jaar veel gelovigen de kerk uitgejaagd en door de doorgeschoten emancipatie van de vrouw zijn de kinderen hier het slachtoffer van geworden.
  Over vijftig jaar hebben we de Child lives matter beweging.

 8. Christus was omringd door vrouwen; de beste en liefste was Zijn eigen Moeder: Maria.
  Toch heeft Christus alleen mánnen uitgekozen om Zijn werk als apostel voort te zetten.

  Dat kán geen toeval zijn, zéker in verband met Genesis: De vrouw werd ongehoorzaam aan God en sleepte Adam in haar zonde mee.

 9. Nu moet het omgekeerde gebeuren:
  De vrouw (Maria is dan de nieuwe Eva) is zonder zonde en sleept Adam (= de mannen) mee.

 10. @P.Derks. Laten we niet vergeten dat Adam er bij stond en hij keek er naar, en deed mee. Hij had Eva kunnen berispen en God om vergeving kunnen vragen. Maar nee, het is Adam die zich verhief tegen God toen hij tot inkeer had kunnen komen: “De vrouw die GIJ mij gegeven hebt…” riep hij uit tegen zijn Schepper.

 11. @Bart, Ik kan het volgende verhaal niet laten (is té leuk om niet te vertellen): de mythe van de doos van Pandora:

  Prometheus had alle dieren en tenslotte de man gemaakt in opdracht van de grote Zeus. Daarna moesten ze gaven aan alle levende wezens uitdelen om zich staande te houden in de wereld. Zo kreeg de leeuw zijn kracht, de antilope zijn snelheid en de adelaar zijn vleugels.Helaas was de man als laatste aan de beurt en was er niets meer over.

  Prometheus wilde hem toch iets geven om te overleven en wist het vuur bij de goden weg te smokkelen. Zo kreeg de man het vuur om zich te verdedigen. Zeus was razend toen hij het ontdekte.
  Zeus vond, dat de man gestraft moest worden: de man die kreeg een vrouw.

 12. De mythe gaat verder:
  De vrouw krijgt de naam Pandora. Alle goden geven haar een cadeau, krijgslust krijgt ze van Athena, Hera geeft haar argwaan, Aphrodite geeft haar de schoonheid en (helaas) nieuwsgierigheid is de gift van Hermes.
  Het huwelijkscadeau van Zeus was een doos die ze niet mocht openen.
  Het eerste wat Pandora deed, was op haar huwelijksdag het openen van die doos (door de gave van nieuwsgierigheid).
  In de doos zat alle ellende die de mensheid kon treffen maar bleef het vat gesloten dan was er niets aan de hand.
  Rampen, ziekten, misère en ongelukken troffen de mens. Toen Pandora dit ontdekte sloeg ze geschrokken de doos weer dicht maar het was te laat, alleen de Hoop bleef achter. Het onbezorgde leven van de mens was voorbij.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht