Rassenrellen en culturele zuivering: enkele begrippen

Beeld van de H. Junipero Serra vernield in San Francisco – Bron: lifesitenews

 

Sinds de recente moord op George Floyd door de Amerikaanse politie en de rassenrellen die er in verschillende Westerse landen uit voortvloeiden, staan racisme en kolonialisme weer centraal in de kijker. Symbolen, beelden, films en culturele gebruiken, die – al dan niet vermeend – verwijzen naar ons koloniale verleden worden gevandaliseerd, weggenomen of gecensureerd. Deze beweging, die ik de “nieuwe beeldenstorm” zal noemen, begon met standbeelden van sleutelfiguren uit de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) of dichter bij huis: standbeelden van Leopold II. Ondertussen ziet men ook een evolutie naar de vernietiging van alle kunst die niet past in de extreem-progressieve identiteitspolitiek, inclusief  alle “witte” religieuze kunst. Deze nieuwe beeldenstorm wordt niet alleen gevoerd door organisaties à la Black Lives Matter of het extreem-linkse Antifa. Ook traditionele partijen willen hun steentje bijdragen in de door de nieuwe beeldenstormers geëiste culturele “zuivering”, door alle elementen weg te nemen, die minderheden, of tenminste hun meest luide of extremistische vertegenwoordigers, als beledigend zouden kunnen ervaren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de recente stemming in het Europese parlement tegen Zwarte Piet, een personage dat voor vele (buitenlandse) activisten al langer een doorn in het oog is.

Voor Europeanen, die weinig in contact komen met de Amerikaanse progressieve media, is de nieuwe beeldenstorm verbijsterend en moeilijk te begrijpen. Waarop is hij gebaseerd en wat betekent het allemaal? Ik zet een aantal begrippen voor u op een rij.

Identiteitspolitiek

Heel wat nieuwe beeldenstormers zien de wereld door de bril van de extreem-linkse en progressieve identiteitspolitiek, die de maatschappij verdeelt in groepen die volgens hen op verschillende manieren onderdrukt worden: mensen van kleur, mensen met een migratieachtergrond, holebi’s, mensen met een beperking, vrouwen. Verschillende vormen van onderdrukking kunnen gecombineerd worden, om tot nog zwaardere onderdrukking te komen. Bijvoorbeeld: als je een zwarte lesbienne met een beperking bent, word je automatisch meer onderdrukt, dan bijvoorbeeld een heteroseksuele “witte” vrouw of een “witte” vrouw met een beperking. Hoe meer je wordt “onderdrukt”, hoe meer men volgens de nieuwe beeldenstormers rekening met jou en je gevoelens moet houden. Worden helemaal niet onderdrukt: “witte”, vooral Christelijke mannen. Zelfs een “witte” man, die elke nacht onder een brug slaapt, heeft volgens deze theorie nog altijd meer privileges, dan een rijke zwarte. Want een “witte” krijgt van de maatschappij meer krediet of geloofwaardigheid dan een zwarte. Blanken moeten zich in dit wereldbeeld vooral nederig gedragen en alles bekijken door de bril van hun vermeend “privilege”. Zij hebben geen recht op een eigen mening of het uitoefenen van kritiek, tenzij het zelf-kritiek is. In dit kader zijn alle vormen van racisme verboden, behalve dan racisme tegen de “witte man”. 

Oom Tom (Uncle Tom)

Toch is er één type zwarte die de beeldenstormers met passie haten, en dat is een “Oom Tom”. Hierbij wordt verwezen naar het hoofdpersonage van de roman “De negerhut van oom Tom” (1852) door Harriet Beecher Stowe, die een aanklacht vormde tegen de slavernij in Amerika. Oom Tom is in deze roman een doodbrave, Christelijke zwarte man, die verschillende malen wordt doorverkocht en dus gescheiden van zijn gezin, om uiteindelijk een vreselijke dood te sterven aan de hand van zijn atheïstische meester. Deze laatste wil het geloof van Oom Tom breken, nadat deze weigert om een andere slaaf een lijfstraf te geven. Ondanks de vreselijke folteringen die hij moet ondergaan, weigert Tom om zijn geloof af te zweren en blijft hij overtuigd, dat God hem in het hiernamaals opwacht. Dit imago van Oom Tom als de “brave zwarte” werd zwaar bekritiseerd, onder andere door de Afro-Amerikaanse activist Malcolm X (1925-1965), die de Amerikaanse zwarten verdeelde onder huisslaven en veldslaven. Hij drukte hierbij zijn minachting uit voor de huisslaven, die vaak een goede band hadden met hun meesters. Volgens hem hadden veldslaven deze luxe niet. De minachting voor zwarte mensen als “Oom Tom” wordt door hedendaagse beeldenstormers verder gezet. Daarom moeten alle boeken, films die zachtaardige, vriendelijke zwarten uit het verleden voorstellen, het liefst gecensureerd worden. Vandaar ook de vraag om de iconische film “Gone with the Wind” niet meer aan te bieden bij online providers, omdat ook hier stereotiepe huisslaven in optreden, die om hun meesters geven. Daarnaast wordt o.a. het logo van het bekende rijstmerk “Uncle Ben’s” geviseerd, omdat daar opnieuw het stereotype van de sympathieke oude zwarte man op voorkomt. 

Bron: wikipedia commons

Culturele toe-eigening (cultural appropriation) en Black Face

Een heikel punt in de identiteitspolitiek van de beeldenstormers is niet alleen de strijd tegen de al dan niet vermeende raciale stereotypering, maar ook tegen culturele toe-eigening. Onder culturele toe-eigening wordt begrepen, dat een bevoorrechte meerderheidsgroep culturele elementen van een “onderdrukte” minderheidsgroep gaat overnemen. Meestal gaat het om typisch “zwarte” of niet-blanke cultuur-elementen, kapsels of kleding, die overgenomen worden door blanke mensen. In Amerika kan een blanke hiervoor op straat als racist uitgescholden worden. Dichter bij ons, werden de Egyptische kostuums van popgroep K3 onlangs in vraag gesteld, omdat deze ongepast zouden zijn voor “witte” artiesten.   

Ook bij folkloristische evenementen, is het volgens de hedendaagse beeldenstormers en hun progressieve vrienden voor “witte” mensen absoluut “not done”, om zich te verkleden als bijvoorbeeld Indiaan, Arabier, Chinees of enige andere ethnische groep. In Noord-Amerika zijn er ware heksenjachten rond de verkleedpartijen van kinderen bij Halloween.  In onze streken, moet Zwarte Piet er dan weer aan geloven, want als er een “verkleed-zonde” bestaat, dan is het wel “Black Face”, een blanke die zich als zwarte verkleedt. 

Het taboe tegen “Black Face” komt oorspronkelijk van de nu verboden Amerikaanse “minstrel shows”, waarbij blanke acteurs zich als zwarte verkleedden voor het vermaak van een blank publiek. Voor vele Amerikaanse zwarten waren de raciale stereotypen, waarmee er tijdens de “minstrel shows” gelachen werd, uitermate kwetsend en vernederend. Daarom bestaat er in Amerika vandaag een nul tolerantie voor “Black face”, een standpunt dat onder invloed van de globalisering en het Internet de laatste jaren losgelaten werd op de niets vermoedende Benelux. Het feit dat er helemaal geen historisch of cultureel verband bestaat tussen de nu verdwenen “minstrel shows” uit Amerika en Zwarte Piet wordt door de beeldenstormers buiten beschouwing gelaten. Geschiedenis en cultuur zijn voor deze lieden namelijk enkel belangrijk, indien deze passen binnen hun eigen “gevoelens” en doelstellingen. 

Haatspraak 

Een laatste concept, waarover ik in dit artikel zal uitweiden, is de zogenaamde hate speech of haatspraak. Haatspraak gaat in de eerste plaats over expliciete uitingen van haat door blanken aan het adres van andere rassen of minderheidsgroepen. Toch wordt dit begrip door de beeldenstormers van vandaag en hun progressieve medestanders steeds breder geïnterpreteerd.   Ook zogenaamde “microagressie” valt tegenwoordig onder dezelfde noemer als haatspraak. Hierbij gaat het niet langer over expliciet racisme, maar over de subjectieve interpretatie van iemands “toon” of “intentie”. Voorbeelden van “microagressie” zijn onachtzame verwijzingen naar raciale stereotypen, het vragen waarom de niet-blanke persoon zo goed Nederlands spreekt of waar hij/zij oorspronkelijk vandaan komt, zich te vriendelijk of zich net passief-agressief gedragen. Soms wordt lichaamstaal als racistisch geïnterpreteerd, vb oogcontact vermijden of net boos kijken, zich ongemakkelijk voelen, naar de handtas grijpen. Ook het behoren tot blanke nationalistische verenigingen of het oprichten van etnocentrische, rechts-georiënteerde platformen op social media wordt gezien als een inherente vorm van “haatspraak” en dus steeds meer gecensureerd. 

Wat hierover te denken?

Zoals hierboven al wordt gesuggereerd, is de hedendaagse raciale politiek een zeer complex en ideologisch geïnspireerd verhaal. Het vormt een mengsel tussen een traumatisch verleden van raciale onderdrukking en hedendaagse progressieve of extreem-linkse ideologieën. Dit bizar ideologisch allegaartje leidt niet alleen tot vervreemding bij vele “witte” mensen, die omwille van de nieuwe beeldenstorm alle sympathie voor een legitieme strijd tegen het racisme dreigen te verliezen. Ook vele mensen met Afrikaanse roots vragen zich af hoe het gedachtengoed van de nieuwe beeldenstormers het racisme uit de wereld zal helpen. Veelal gaat het om zwarten met een eerder conservatief of Christelijk profiel, die zich kritisch opstellen tegen het gewelddadig, extreem-progressief, racistisch, segregationistisch en antireligieus karakter van de nieuwe beeldenstorm. Zij kunnen zich bovendien niet herkennen in het maatschappelijk model van deze groepen, dat vaak anti-gezin, pro-genderideologie en pro-klimaatbeweging is. Dit zijn allemaal thema’s die niets met ras te maken hebben, maar toch door de beeldenstormers en eerdere progressieve bewegingen werden opgedrongen, vaak ten nadele van de zwarte gemeenschap. Ten slotte, hebben conservatieve zwarten een probleem met de slachtofferrol die hen door links wordt aangepraat, waardoor hun zelfredzaamheid in het gedrang komt. Het is dan ook belangrijk, om vanuit een Christelijk perspectief, het kaf van het koren te scheiden. Moet de strijd tegen racisme dan echt vanuit een extreem-progressief of links oogpunt gestreden worden? Een levenswijze zonder verleden, religie, gezin of enige tolerantie buiten deze voor “alternatieve levensvormen”, kan men moeilijk duurzaam noemen. Het Christelijk principe van de universele naastenliefde vormt daarom een superieur alternatief om de rassenhaat eens en vooral uit de wereld te helpen. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

28 commentaren op “Rassenrellen en culturele zuivering: enkele begrippen

 1. Rechts doet niets tegen het racisme. Het versterkt het alleen maar met zijn wij-zij denken.

  1. Links versterkt eveneens het wij-zij denken met haar identiteitspolitiek. Als je mensen in schuifjes onderbrengt, is dit ook een vorm van racisme.

  2. Beste Marcel, U laat me lachen. Typisch voor iemand met het linkse gedachtengoed, 1 kort zinnetje met een beschuldiging die U ingegeven werd door linkse politici en linkse groeperingen maar waar U zelf nog nooit over heeft nagedacht.
   Naar mijn weten zijn het de linksdenkenden en in navolging de amorfe politici die mensen in hokjes, lees minderheidsgroepen, indelen en speciale rechten verlenen om ze dan tegen elkaar uit te spelen. De “verdeel & heers” tactiek welke in dit land al sinds het ontstaan van Belgique wordt toegepast.
   Ik zou U aanraden om ook eens te luisteren naar zwarte Amerikanen die het beu zijn om door de linkse groeperingen steeds in een slachtofferrol geduwd te worden. BLM is een marxistische groepering gefinancierd door George Soros met als doel chaos te veroorzaken. Indien deze 3 queers het goed zouden menen met de zwarte amerikanen dan zouden ze elke dag makkelijk 5 protesten kunnen organiseren voor elk onschuldig zwart leven welk gedood wordt door een crimineel zwart leven. Maar dat levert natuurlijk geen geld op. Kijk maar eens naar hun bankrekening, op nog geen 10 jaar tijd zijn de 3 dames miljonairs geworden door het misbruiken van de goedgelovigheid van velen en het veroorzaken van rellen.

 2. De huidige mens is vervreemd van zijn eigen identiteit, cultuur en godsdienst, en doet iets anders als het ware herboren worden ‘ de nieuwe mens’ niet naar Bijbelse of Paulijnse normen, maar naar zijn zelf geschapen normen van vrijheid van alles dat tot dwang zou kunnen leiden. velen lopen in de val om de huidige tijd te bestempelen als progressief en het katholiek denken als oubollig en niet meer van deze tijd. Mensen die nu nog in God geloven zijn wat simpele mensen geworden. Zo denken deze links progressieve God loopt hen in de weg en ruimen ze op. Wat abnormaal is zal normaal worden, en wat normaal is abnormaal. we zien duidelijk te tekenen van deze tijd. we gaan op in een Multi culturele samenleving die men als verrijking beziet, maar in feite een verarming is want velen verliezen hun identiteit. Blank staat voor onderdrukking, gekleurd voor de regenboog. We staan aan de vooravond van apocalyps 13 , daar waar de Maagd Maria in al haar verschijningen hopeloos voor gewaarschuwd heeft, blijft alert in deze bizarre tijden.

 3. En dan nog iets : racisme vloeit altijd voort uit ongelijkheid, zoals armoede, uitbuiting, slavernij, haat, en zelfverheerlijking, moesten mensen Jezus woorden letterlijk nemen van ‘ we zijn allen broeders’ en heb ‘ elkander lief’ en wees dienstbaar, want ook Jezus kwam om te dienen. Zouden we dan geen betere wereld krijgen? Maar dat willen we juist niet, aan armoede is geld te verdienen.

 4. De ontstane ophef in Europa, over vermeend “racisme”, een inhoudsloos vuilnisbak begrip, waar alles wat sommigen niet bevalt, in ondergebracht kan worden, komt niet uit de lucht vallen. De joodse satanist en te boek staande vrijmetselaar, Saul Alinsky (+1972), was de architect, met zijn boek “Rules for Radicals” (1971). Hij droeg zijn boek op aan Satan. De Clintons en de latere president Obama waren in hun jonge jaren in Chicago, zijn navolgers. Hij adviseerde om Amerikaanse tegenstellingen, uit te buiten, en te exploreren als voer voor psychologen. De massa media van aanvankelijk enkel de linkse kerk, waren zijn boodschappers. Met de gewelddadige dood van de crimineel Floyd, is dit nu overgewaaid naar Europa, en benut door de progressieve massa media, om de bevolking uiteen te drijven en de verschillende groepen tegen elkaar uit te spelen. Massa immigratie en verandering van de etniciteit van de autochtone bevolking is een voorwaarde vooraf. Alinsky’s evangelie van subversie, agitatie en het opstoken van onrust, is een theologie zonder God. Hij is vervangen door Marx en Lenin, en een latere navolger als de Franse marxist Derrida (+2004).
  Alinsky heeft actie modellen opgesteld. Centraal staat de linkse focus op ras, als ontwrichtend wapen, dus niet op klasse, noch het feminisme. Zijn meester recept luidt, ” zoek het doel, bevries het, maak het persoonlijk, en polariseer, zonder ophouden.” Zoek op alle mogelijke fronten, de confrontatie. Alle middelen heiligen het doel, zoals het vernietigen en plunderen van winkelstraten, het omver trekken van standbeelden, en het besmeuren van helden uit het verleden. Misstanden van het kolonialisme moeten selectief worden uitvergroot. Films, literatuur, kunst, geschiedenis, dienen gezuiverd te worden op blank prestige. Als eenmaal de culturele basis vernietigd is, als de geschiedenis van een land te schande gebracht is, blijven er geen ankerpunten meer over. Het doel is, volken en naties volgens het recept van Alinsky te ruïneren. Politie en leger moeten in diskrediet worden gebracht. Het geweld monopolie moet aan zwarte revolutionairen worden overgeleverd, zoals in een Amerikaanse stad gebeurd is. Al diegenen die zich verzetten zijn racisten en moeten aan de schandpaal worden genageld. Patriotten moet het zwijgen worden opgelegd, of zo nodig vermoord (1). Zover dreigt het te komen als de boel de boel gelaten wordt, en de autochtone bevolking als het ware versteend, enkel toekijkt, zonder te begrijpen wat er aan de hand is. (zie ook mijn reacties, bij “Litanieën van de Heilige Maagd……..”)

  (1) Dit kader verklaart het onderduiken van Mgr. Vigano. Hij beseft als geen ander de staat van oorlog waar het Westen, inclusief de katholieke Kerk, in gestort dreigt te worden.

  1. Goh je had maar 3 zinnen nodig om bij vrijmetselaar te komen…Vigano kan gerust over deze wereld lopen. Die onzin over moeten onderduiken. Hij heeft dat uit voorzorg gedaan. Wat een dramaqueen.

 5. Ik denk dat die Floyd niet echt dood is. Hij leek de tweekoppige adelaar van de Schotse ritus-vrijmetselarij op zijn borst te dragen, en in het beeldmateriaal van zijn “dood”, ligt hij in het één beeld aan de ene zijde van de auto, en in het ander aan de andere zijde; dat indiceert een mise-en-scène, want waarom zou men hem van de ene zijde naar de andere zijde (de straat op dan nog!) verplaatst hebben? Iemand kan trouwens niet minutenlang zeggen dat hij niet kan ademen terwijl hij aan het stikken is.

  Larry Johnson, een ex-NFL-speler, vond op de Instagram van Stephen Jackson, de kompaan van Floyd, een bericht van 17 april 2016 met een foto van zijn vaders vrijmetselaarsschort en een korte tekst waarin hij zei dat hij in de voetsporen van zijn vader ging treden. Hetzelfde bericht staat op zijn FB.

  Zo spelen ze met mensen hun hoofden. Het “Floyd”-gebeuren was geen politiegeweld op straat, maar het zoveelste geval van crisisacteurs.

 6. Dat het om een mise en scène gaat, is zeer plausibel. We hebben dat ook gezien met de Boston marathon, enige jaren terug, de Bataclan schietpartij in Parijs, (zonder ambulances) en tenslotte, de aanval op Charlie Hebdo redactie in Parijs, (eveneens zonder ambulances en verkeerde politie auto’s). Onthullende beelden verbergen niets, dankzij het moderne mobieltje. Maar hier bij Black Lives Matter, (BLM), is er meer aan de hand. Het gaat niet om aanslagen maar om een groots opgezet plan van ex-communisten. BLM is ontstaan als opvolger van de Communistische partij in de VS. We spreken over een gewelddadige Amerikaanse variant van Groen Links, dat in NL in 1992 werd opgericht op de puinhoop van de Communistische partij CPN, in 1992. In andere Europese landen zien we hetzelfde patroon. Maar het gevaar van BLM is de enorme financiële ondersteuning, wereldwijd van joodse, cq. vrijmetselaar instellingen als de Rockefeller Foundation en de Ford Foundation, plus steun van de joods Hongaarse Amerikaanse miljardair Soros. Bekend van de Groene gekkies in Amsterdam, enige tijd terug, betaalt hij 400E per week per persoon, voor actie voerders, die ook van stad tot stad worden vervoerd om ingezet te kunnen worden. We zien hetzelfde patroon terug in de geschiedenis, met de joodse revolutie van Bolsjewieken in Rusland in 1905, 1915, 1916, en de grote doorbraak in 1917, toen de Tsaar werd afgezet en later met zijn familie werd vermoord door joodse communisten. Judaïsme is communisme. Het Talmud idee van joodse werelddominantie komt telkens terug als de veelkoppige draak uit de Apocalyps van St. Johannes. Daar ligt de bron van de talloze revoluties in het recente verleden, te beginnen met de Franse revolutie (1789). Het gaat om de laatste, joods communistische stuiptrekking voor het uitroeien van de blanke Christelijke beschaving, dat alle Christelijke, blanke landen en volken treft, in Noord Amerika en Europa. Zolang niet iedere niet – joodse identiteit vernietigd is, zullen de Talmud baronnen niet rusten om de wereld in dood en verderf te storten. Dit volgt uit de Talmud, het pseudo oude testament geschreven door Farizeese rabbijnen in de 2de en 3de eeuw : “De Messias zal de dominantie van de wereld aan de Hebreeuwen geven, en alle volken zullen hen ondergeschikt zijn.” (traîté Schabb en traîté Sanhedrin) De Talmud vermeld ook dat, “U, Israëlieten worden mensen genoemd, want de naties in de wereld verdienen niet de naam mensen, maar die van dieren.” ….. en voorts, ” Het nageslacht van een vreemde is het nageslacht als van een dier.” Tenslotte, “Wat is een prostituee ? Iedere vrouw die niet Israëliet is.” Of, “het geld van een niet-jood is geld zonder meester, dus behoort het de joden toe.” Nog verder lezen we, “De Allerhoogste praat als volgt tegen de Israëlieten : u hebt mij als de enige dominante heerser van de wereld erkend, daarom maak ik van U de enige heerser van de wereld.” En zolang die heerschappij niet bereikt is, moeten de joden volgens de Talmud uitroepen, “wat een schande, wat een vernedering.” Maurice Pinay (Spaans/Mexicaanse pater SJ, penvoerder van kard. Ottaviani) wijst diverse malen in zijn standaardwerk, “2000 ans de complot contre l’Eglise”, op de grote vergissing van de Christenen, dat de joodse godsdienst hetzelfde zou zijn als andere godsdiensten. “Maar in wezen gaat het om een kleine, geheime sekte die alles in het werk stelt om de Christelijke godsdienst te vernietigen. De sekte stopt nooit om Christus te haten als de dood, om Zijn Kerk te vernietigen, en om te wereld te domineren en de volken als slaven voor henzelf in te zetten.” (dl. I, blz. 150) Om op BLM terug te komen, daartoe worden nu de zwarten ingezet, als wapen van geweld, om de blanke Christen volken te beroven van hun geschiedenis, teneinde hun identiteit en hun toekomst te kunnen vernietigen. Vergeet nooit, beste lezers, ‘diegene die de geschiedenis beheerst, bepaalt het heden en bepaalt ook de toekomst’. Daar gaat het om, met het omtrekken van standbeelden, de razzia’s in de musea, en het herbenoemen van grote figuren uit onze geschiedenis.

  1. Uit de mond van de tegenstander, de Joodse schrijver Maurice Samuel in zijn werk “You Gentiles”, horen we het volgende:

   “A century of partial tolerance gave us Jews access to your world. In that period the great attempt was made, by advance guards of reconciliation, to bring our two worlds together. It was a century of failure. Our Jewish radicals are beginning to understand it dimly.
   We Jews, we, the destroyers, will remain the destroyers for ever. Nothing that you will do will meet our needs and demands. We will for ever destroy because we need a world of our own, a God-world, which it is not in your nature to build.”

   Islamieten, Antifa en “BLM” zijn de hersenloze golems van occult Juda tegen blank Europa. In Amerika werden zelfs stenen om te werpen afgeleverd op plaatsen waar rellen gepland waren.

  2. jules beter kon ik het niet verwoorden.de joodse demonen zijn het grootste gevaar voor ons.

 7. Volgens de lijkschouwing had G. Floyd cannabis producten, met-amphetamine en fentanyl in zijn bloed.
  Uit een analyse van de bodyscans , audio opnames van de agenten klaagde G. Floyd ,toen hij nog rechtop, stond dat hij niet meer kon ademen ( een bijwerking van fentanyl en doorgaans de doodsoorzaak van een overdosis aan dit product) en uit de audio bleek dat na grondige analyse absoluut geen sprake was van racisme.(dit uit “Pallieterke 01-07-2020”)
  De grote verantwoordelijkheid van die massahysterie ligt bij een bepaalde pers ,wereldwijd, manipulaties van sommigen die de maatschappij kapot willen maken zoals met hun BLM , klimaat , corona enz. en die de Katholieke Kerk en Leer compleet negeren.

 8. Dank U wel, beste André, maar het probleem is dat de meeste Christenen er weinig van willen weten, behalve die binnen de Traditie. De Vaticaan 2 sekte binnen de katholieke Kerk heeft gecapituleerd en het missaal aangepast, met censuur op alle anti-Farizeese Evangelie en Epistel teksten. Zelfs verwijzingen zijn verdwenen. De linkerkant van de redactie van dit voortreffelijke katholieke Forum, had daar een tijd terug ook moeite mee. Laat staan dat er politici zijn die de joodse koe bij de horens wil pakken. Enkele Joodse schrijvers daarentegen ageren wel, zoals Adam Shamir, Shlomo Sand en Henry Makow. Zij bepleiten een assimilatie van alle Joodse mensen wereldwijd, in de bevolking, waartussen zij leven. Zij willen een stop op alle bedrog en subversieve acties. Ook zijn er joodse bewegingen in de VS, als “Jews for Christ”. Maar ja, dat is allemaal goedbedoeld randgebeuren. De Farizeese Talmud baronnen zullen hun eeuwenoude strijd tegen Christus niet opgeven en doorgaan met hun subversieve acties om alles te vernietigen dat tot Hem teruggaat, naar Hem verwijst, en op Hem steunt. Geen identiteit heeft bestaansrecht, behalve die van het Talmud jodendom. Zij willen complete overheersing, zoals in het communistische Oostblok (1917-1989) bijna gelukt was, ten koste van naar schatting 100 miljoen slachtoffers. Diezelfde Talmud baronnen hebben ook kunnen tegenhouden een Tribunaal in 1989, na het vallen van de Muur, om alle communistische misdadigers te veroordelen. Integendeel, de allergrootste moordenaar, de jood Kaganovitch, rechterhand van Stalin’s opvolger, de joodse Kroetchev, met geschat 10 miljoen slachtoffers op zijn geweten, stierf in 1992, in zijn bed in Moskou. Die hele Sovjet top was een joodse bende, vanaf het allereerste begin eind 19de eeuw. Onderlinge twisten om de macht, zoals die van Stalin (die de joodse leider Lenin vermoordde), werden gewelddadig afgerekend met show processen, maar worden nu veelal “verkocht” als vervolging van joodse burgers. De communistische geschiedenis is één horror geschiedenis, maar zelfs de Vopo’s (politie), die Duitse burgers dood schoten, die de Spree over wilden zwemmen of de Muur in Berlijn wilden beklimmen, hadden, na de val van de Muur, geen haar te vrezen.
  Enkel een nieuwe echte Paus kan de handschoen oppakken van Paus Gregorius IX en Paus Leo X, 16de eeuw. Zij veroordeelden de Talmud diverse malen. Zij trachtten de Talmud te verbieden. En in 1553 werden alle opgespoorde Talmud boeken in Rome verbrand. Helaas konden enkele exemplaren in het protestant/joodse Amsterdam worden opgespoord, alwaar een herdruk tot stand kwam. Maar een echte nieuwe Paus zal moeten beginnen met een toewijding aan de Heilige Maagd Maria, van Rusland, om Rusland en de wereld, echt te kunnen bekeren. Pas dan is er een kans op een door Haar beloofde lange periode van Vrede in de wereld.
  Maurice Pinay zegt daarover, “dat het bestrijden van alle subversieve sektes als de vrijmetselarij, anarchisten en communisten, geen zin heeft zolang de kop van het Beest, het Judaïsme, onaangetast blijft. Daarmee behoudt de kop van de draak al zijn strijdlust, zodat zijn tentakels van vrijmetselaars, anarchisten en communisten, zonder mededogen, alle Christelijke religieuze, — politieke en — sociale instituties, in de hele wereld kunnen blijven bestrijden.”

  1. U weet niet wat U zegt. U bent net zo radicaal als de nazi’s e.d., fascisten in het verleden. Anno 2020 is een heropleving daarvan toch voor elk gezond en weldenkend mens onacceptabel, beste Jules van R.

   U wilt de facto het denken en discussiëren van mensen over de uitleg, interpretatie van m.n. de Schrift (Thora én andere geschriften door God en de menselijke intuïtie en ratio geïnspireerd) vernietigen om uw eigen, nimmer vrij, eerlijk en openhartig te kritiseren dogma’s oppermacht te verlenen c.q. het Laatste en definitieve Woord te laten zijn.

   Dat is geweld toegepast op ons cultureel erfgoed, op de geestelijke/spirituele erfenis van onze voorouders. Dat moeten we met alle geestkracht en liefde in ons afwijzen.

   Wat ooit gedacht is kan nooit als ondenkbaar worden beschouwd ook al wissen we de getuigen ervan. Wat ooit gedacht is, kan altijd opnieuw gedacht worden en opnieuw gehoord!

   U wint met uw pleidooi dus hoogstens tijd; tijd waarin U de hoofden van onwetenden kunt vullen met rabiate complottheorieën en fake news. Als het kon zou ik U toch graag doorverwijzen naar een psychiater annex deprogrammeur, maar ik vrees dat U onverbeterlijk bent. Moge de Heer t.z.t. over zijn hart strijken als U nadert tot Zijn Rijk, en ons vergeven dat mensen U blijkbaar ooit hebben verminkt door U – net als P. Derks – te onderwerpen aan traumatische gebeurtenissen. Helaas kan ik de geschiedenis evenwel niet terugdraaien. Indien ik aan zo’n trauma medeschuldig ben, kan ik slechts ion commissie nederig vragen om vergeving voor mijn/onze zonden.

   Maar, ziet U ook echt uw eigen aandeel (uw schuld) in de conflicten die tot uw traumatisering aanleiding gaven? Niemand van ons is onschuldig. Ik geloof daarom dat wij allen slechts nederig kunnen en mogen uitzien naar Gods vergevende Barmhartigheid. Niet op onszelf, maar uitsluitend op Hem kunnen en mogen we dus roemen. Bescheidenheid zou wellicht dus onze grootste deugd moeten zijn!

 9. “U weet niet wat u zegt”, zegt Basilius tegen Jules. Vervolgens komt hij met een van geweldige argumenten voorzien betoog om het tegendeel van Jules’ bijdrage onomstotelijk te bewijzen. Ga zo door Basil, geweldig…..Of misschien kunt u uw tijd toch beter besteden, elders, ergens, zie maar, maakt niet uit…doei!

 10. Basilius minor :”U weet niet wat U zegt. U bent net zo radicaal als de nazi’s e.d., fascisten in het verleden. Anno 2020 is een heropleving daarvan toch voor elk gezond en weldenkend mens onacceptabel”

  U hebt blijkbaar nog niet begrepen dat Hitler een linkse dictator was. Daarbij spreekt u dan ook net zulk een opruiend taaltje als de schijn-nederige Bergoglio, schijn-objectief Humo en de geheel communistisch geworden media met haar leugenachtig verdraaien in nep-christendom. U verplaatst mensen naar de wereld van de benauwende film “Brazil” van 1985.

  U bent te sluw om onbewust modernist te zijn en in werkelijkheid voert u oorlog tegen het feit dat de mens voor twee derde uit geest bestaat: lichaam, ziel en geest.

  Hoe zal het u vergaan op de nu zeer nabije dag van De Waarschuwing? Ik hoop dat u de benauwenis van die dag zult overleven en u dan alsnog zult be-keren tot de oprechte Waarheid.

 11. De ondergang van Jeruzalem, beste Bart en Eric, en de vernietiging van de Tempel en het Joodse volk, in het jaar 67, door het Romeinse leger onder Titus, was al door onze Heer Jezus Christus voorzien en wenend betreurd.
  Na Golgotha is het “uitverkoren volk” verworden tot het “vervloekte volk”, (‘2000 ans de complot contre l’Eglise’, dl. I, blz. 167). De vernietiging van Jeruzalem en de ondergang van het joodse volk was ook voorzien in de Hemelse uitspraken in het Oude Testament (OT). Enerzijds de beloningen bij gehoorzaamheid aan Gods wetten, die van Mozes, en anderzijds de straffen als de Joden, Gods geboden zouden weigeren. Lees daarvoor het boek Deutéronome, hfdst. XXVIII, vers 1, 2, met de hemelse beloningen, versus de hemelse straffen in de verzen. 15 – 25, 43, 45, 48, 54 – 62. (Zie ook het boek Leviticus hfdst. XXVI, vers 14 – 39).
  Ter illustratie, de tekst van paragraaf 48 : “Je zult je vijand die God tot je zendt, dienen als slaaf, met honger, dorst, ongekleed, en met gebrek aan alles ; en die zal op je schouders een juk van ijzer leggen, zodat je overdekt raakt met wonden” ; voorts nr 16, “je zult vervloekt worden in de stad, en vervloekt op het land.” En zo gaat dat maar door. Verschrikkelijk, maar het is allemaal uitgekomen, en het eind is nog niet in zicht.
  De Profeten waarschuwden voor die verschrikkelijke straffen, en zij wezen voortdurend op de komst van de Messias.
  Maar de Joden wilden niet luisteren en de profeten werden bijna allemaal vermoord. De straffen begonnen met de grote vernietiging van Jeruzalem en de Tempel, in het jaar 67.
  Van de Tempel bleef niets over en 1,1 miljoen Joden in Jeruzalem, vielen door het Romeinse zwaard. Ongeveer 100 jr. later werd dit herhaald, een tweede keer.
  Intussen waren alle kusten van de Midd. Zee gekerstend, vòòr de grote vernietiging van Jeruzalem. Dat was wonderlijk. Overal waren benoemde bisschoppen te vinden, aangesteld door enkelen van de 12 Apostelen, en de 72 Leerlingen, maar vooral door St. Petrus en St. Paulus. Vanuit Rome zijn zij gekomen tot in Griekenland, Spanje, Midden Frankrijk (Bourges, Besançon, Bordeaux), en tot in Engeland.
  De grote vernietiging van Jeruzalem was de Hemelse straf voor het plegen van de Godsmoord op Golgotha.
  Het is al eerder naar voren gebracht, maar van het oorspronkelijke Joodse volk is niets meer over. Diegenen die “zich nu Joden noemen, zijn het niet, maar een Synagoge van satan”, (Ap. 2:9, en 3:9), en zij zijn “alle mensen vijandig” (1 Tess, 2:15). Dus de verdoemenis bepaalt eeuwig het lot van de mensen van die categorie, die zich als joden voordoen, maar het niet zijn, ze zijn nazaten van Turks Russische Kazars. Ze worden nu “politiek correct” de hemel in geprezen, ze zijn de allerrijksten op de aarde, en de allermachtigsten. Zij deinzen nergens voor terug om de Christenheid te vervolgen met oorlogen, revoluties en crises, vanaf de Franse revolutie (1789). (Amerikaanse burgeroorlog, FR-Duitse oorlog in 1870, Wereldoorlog I, Italiaanse revolutie, Russische Bolsjewieken revolutie in 1917, Spaanse revolutie 1936, Wereldoorlog II, Koreaanse oorlog, enz. enz. ) 1789 was het jaar van de grote doorbraak, met de joodse emancipatie in September 1791. Die fout kostte bijna alle latere monarchen de kop, nadat die van Lodewijk XVI al onder de guillotine gelegen had. En aan die ellende van oorlogen en crises komt geen eind, zolang Rusland niet is toegewijd aan de Heilige Maagd. Zodra dat gedaan is zal zij zorg dragen voor de grote ontmaskering en zal de openstaande, afschuwelijke eind rekening van de Rothschilds, de Warburgs, de Schiffs, de Sorossen, de Bill Gatesen en vele, vele anderen vereffend worden. Dat is geen zaak voor ons katholieken, maar een zaak van de Heilige Maagd tegenover de Synagoge van satan. Met “haar voet zal zij de kop van de slang verpletteren”. Wij hebben enkel de rozenkrans om ons te weer te stellen.

  1. Dit is het zoveelste intellectualistische exposé dat de Geest van Christus negeert. U denkt te werelds, te calvinistisch, te fundamentalistisch. Ook U heeft nog steeds niets begrepen van wat Jezus zei tegen Petrus toen deze laatste kleinmenselijk bezwoor dat Jezus moest lijden en ter dood gebracht moest worden. ‘Zo iets mag U nooit overkomen! ( ) Dat verhoede God, Heer’, sprak deze toen. Maar Jezus draaide zich om en zei tot Petrus: ‘Ga weg, satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.’ Daarna zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen.’ (Mat. 16, 20-24 enz.)
   Ook Paulus betoog over de Wet en de gaven van de Geest – ik heb dat dezer dagen hier helemaal geciteerd – begrijpt U blijkbaar volstrekt niet. Ik raad U aan het toch eens goed te lezen en bestuderen om het goed, onbevooroordeeld te begrijpen (zie: Romeinen 8, 1-11) want ‘het is de Geest die levend maakt!’

   1. @ Basilius minor. Ik ben werkelijk onder de indruk van uw woorden dat door middel van “intellectualistisch exposé” het Katholiek Traditionalisme “de Geest van Christus negeert.” Straffe kost! Ik vroeg me al sedert enkele jaren af op welke wijze de vervolging zou beginnen, met in het achterhoofd de bijbelse woorden over de antichrist “. . . en hij zal het doen”. Gelukkig slechts gedurende 3,5 jaren waarbij de snelheid van de tijd sterk verhoogd is zoals iedereen nu wel zal beseffen. Denkt u nu werkelijk dat u hier nog iemand zal kunnen misleiden ? . . . of is het uw bedoeling ons te beschuldigen dat wij u trachten te vervolgen ? Met welke middelen dan wel ? Hier zijn in het geheel geen wapens en de media bieden geen enkele toegang. Uw soortgenoten daarentegen beschikken over middelen om de hele aarde meer dan tien maal te vernietigen.

 12. Referte hierboven ; na Golgotha is het “uitverkoren volk” verworden tot het “vervloekte volk”, en “alle mensen vijandig”. Dit is een historisch feit. De vreselijke gebeurtenissen in 2000 jaar geschiedenis, die overeenkomen met de voorzeggingen der profeten, illustreren de hellevuur bestemde afgang van het joodse volk. De allergrootste misdaad ooit, de kruisiging van Christus, Gods Zoon, blijft de huidige joden vervolgen, “die zich zo noemen, maar het niet zijn, maar de Synagoge van satan”. De Talmud maakt hen medeplichtig. Dit boek, hun belangrijkste boek, heeft voorrang op het Oude Testament (OT). Geschreven door Farizeese rabbijnen in de 2de en 3de eeuw, legt de Talmud de onverbrekelijke band vast tussen het joodse heden en Golgotha.
  Talmud volgers blijven dus medeverantwoordelijk. Het Vaticaan II document, Nostra Aetate dat met elastiek, de verantwoordelijkheid op de “mensheid” tracht af te schuiven, kan daar niets aan veranderen. Talmud volgers stemmen in met de Godsmoord van 2000 jaar terug.
  In het OT, bij Isaïas LXV, vers 12, lezen we, ” Voor de afrekening van uw fouten zult U door het zwaard omkomen en U zult allen vermoord worden ; omdat ik geroepen heb en U niet geantwoord heeft, heb ik gesproken en U heeft niet geluisterd. U heeft gedaan wat in Mijn ogen fout is. U heeft datgene gekozen, dat ik niet gewild heb.” Bij Ezechiël VIII, vers 18, lezen we, “Ik zal dus handelen in woede ; mijn oog spaart niets, en ik zal geen medelijden hebben ; en ook al schreeuwt U in mijn oren, ik zal niet luisteren.”
  Bevrijding van die afschuwelijke vervloeking voor joden, is enkel mogelijk door bekering tot de katholieke Kerk.

  1. Basilius Minor durft zijn eigen mening geven, die niet strookt met die van het gezamenlijk gepeupel hierboven. Het gevolg: hij wordt door de hele meute afgemaakt. weliswaar in echt katholieke geest, zouden ze ze zeggen. Wanneer ik dat allemaal lees moet ik gewoonweg kotsen. zoveel haat, zoveel slechtheid, zoveel waanzin zag ik slechts één keer in mijn lange leven, toen een meute wilde honden hun prooi verscheurden, het schuim op hun smerige bek.
   Ik dacht daarbij onwillekeurig aan een bijbels citaat, maar bij nader inzien is het niet gepast. deze meute weet heel goed wat ze doet.

   1. Beste staf De Laet, indien u meent hier haat te vinden dan raad ik u dringend aan van christelijke woorden te gaan schrijven in commentaren op websites van goddelozen. Ik heb het enkele maanden volgehouden want hun zeer zwaar wegende haatvloeden bstonden enkel uit geschreven woorden. Uiteindelijk begon men te dreigen. Echt waar! Tenslotte werd mijn computer herhaaldelijk gesaboteerd, vermoedelijk had men een computerhacker onder de arm genomen. Ik kon dat telkens wel herstellen maar lang houd men zulke grove uitingen van haat niet vol.
    Men gunt aan Traditie-gezinden zelfs niet meer ‘het recht’ om zich te verdedigen, dat wordt nu al aangezien als haat. Blijft slechts over niets meer te zeggen zoals Jezus deed en de vijanden te vergeven want zij weten klaarblijkelijk niet meer waar het allemaal om gaat.
    Maar het grootste probleem voor Basilius zelf is dat hij zeer goed weet wat hij doet, namelijk het modernisme bepleiten.

    1. Wat u schrijft, Eric, zal wel waar zijn, maar doet hier niets ter zake. Natuurlijk kunt u zich verdedigen en opkomen voor uw eigen waarden. daar gaat het ook niet over. Het gaat over de manier waarop, het gaat over het verketteren, verwensen en vernietigen (zo las ik in één reactie) van wie het niet met uw denkbeelden eens zijn. Die toon is dikwijls zeer hatelijk. Dat u en uw kompanen zich verzetten tegen het feit dat de aarde rond de zon draait, daar heb ik geen moeite mee. dat u die visie als waarheid verkondigt, ligt al wat moeilijker, maar het behoort allemaal tot de ‘vrijheid van de kinderen Gods’. Eén feit kunt u niet ontkennen: dat hier, op dit ‘Katholiek’ forum wel uitwisseling van gedachten mogelijk is tussen mensen die het niet over alles met elkaar eens zijn, zou uw eigen benadering toch tot denken moeten aanzetten. Weet u, het is enorm moeilijk van gedachten wisselen met fundamentalistische opvattingen die geen tegenspraak dulden, maar historisch en/of wetenschappelijk niet kloppen.
     De titel van dit forum is ‘Katholiek forum’ Wat mij betreft staat dit forum dan ook voor iedereen open en niet enkel voor diegenen die zichzelf als de ‘goede Katholieken’ beschouwen. Waarom kan dit forum niet uitgroeien tot een wederzijdse bevruchting van ideeën? Niets daarvan op deze bladzijden. Het moet en zal grof en hatelijk zijn en ik geef toe ik heb lang moeten oefenen om op die denigrerende wijze te communiceren.

  2. Jules van Rooyen,
   Onder dankzegging voor het delen van jouw visie op de geschiedenis en de situatie waarin we ons nu bevinden, maar één ding: ik zou je willen voorstellen de volgende link eens te bekijken. Daarin wordt het verschil uitgelegd tussen ‘het volk van Jacob’ (Hebreeuwen, of te wel het huis Israël) en ‘de andere volkeren’. Het lijkt mij tamelijk essentieel voor de discussie én om een beter licht te werpen op de bijbel zelf. Maar soms (nou ja, eigenlijk altijd, maar nu welzeker) is het nodig zelfs één woord duidelijk te definiëren.
   ( Ik laat er liever de conclusie buiten, dat hij meent dat de Angelsaxen wel eens de Israëlieten zouden kunnen zijn. Hoewel ik die natuurlijk wel intrigerend vind.)
   Het verschil zoals beste man uitlegt, met de schrift als bewijs en gezag, moet denk ik, gemaakt worden om een zuiver beeld van de zaken te krijgen. Dwz, als hij zich niet vergist.
   Deze link: https://www.youtube.com/watch?v=MCphuicYt0M

 13. Beste Katharina, ik dank U voor dit artikel en wil het ook graag delen op een ander social media maar spijtig genoeg wordt er hier enkel verwezen naar het linkse Twitter, het hypocriete Facebook of naar Linkedin en Pinterest welke sowieso onbelangrijk zijn. Voor alle conservatieven, rechts denkenden, patriotten, …dus mensen met gezond verstand is er nu “Parler” het social media waar de vrije meningsuiting nog een recht is voor iedereen. Ik zal een alinea vertalen naar het engels en op Parler posten en dan de lezers door verwijzen naar het Katholiek forum.

 14. Wat is dit voor een Forum?

  Omdat enkele weken geleden het Forum van Rorate, door achterstallige betalingen aan de provider off line is gegaan, vroeg ik me af of er ergens een alternatief was.
  Ik werd toen geattendeerd op dit forum. Waarvan ik wat artikelen en postings lezend niet echt enthousiast werd. Maar, zo dacht ik, wanneer je wat langer in een groep verblijft raak je er wel thuis.

  -Maar ik ben geen antisemiet.
  -Ik houd er niet van de geschiedenis te verdraaien.
  -Ik geloof niet in wereldwijde complotten.
  -Ik ben er zeker van dat in Parijs, in het stadion, in de Bataclan, bij Charlie Hebdo gruwelijke aanslagen zijn gepleegd.
  -Ik ben er zeker van dat Geord Floyd op straat onder de knieen van een agent is vermoord.
  -Ik denk dat Indianen en Innuit de oorspronkelijke bewoners van Amerika en Canada zijn en dat blanke Christenen dat land hebben ingenomen en gekolonialiseerd.
  -Ik ben van mening dat De Rooms Katholieke Kerk de afgelopen 60 jaar is geleid door zes Pausen, en beslist niet de eerste de beste, want drie van hen zijn inmiddels heiligverklaard.
  -Ik weet dat een Franse Bisschop zich niet kon vinden in de uitkomsten van het 2e Vaticaanse Concillie en een eigen geloofsgemeenschap heeft gesticht.
  -Ik weet ook dat er binnen die gemeenschap uitgesproken twijfels zijn over de holocaust die aan miljoenen mensen waaronder ruim zes miljoen Joden het leven heeft gekost.

  Zodoende krijg steeds meer de indruk dat mensen met dit gedachtengoed op dit Forum, ondanks de titel “Het Katholiek Forum” helemaal niets te zoeken hebben omdat dit Forum mij de spreekbuis van die Franse sekte lijkt te zijn.

  Al bespeur ik in de bijdragen van staf De Laet wel een duidelijke geestverwant.

  En twee zinnen uit bijdragen in deze draad spraken mij ook heel erg aan, al; vrees ik dat ze anders bedoeld zijn dan ik zou wensen:

  Bisschop Reig Pla stelt dat ” wij momenteel een diepe crisis van de waarheid ” meemaken , ” een crisis van de intelligentie, die niet meer op zoek durft te gaan naar de waarheid en die aldus de vrijheid bedreigt, omdat zij uitmondt in chaos “.

  En deze geeft mij op deze 18e zondag door het jaar waarin delen, volhouden en elkaar verdragen, centraal in staan, vertrouwen dat, denkend aan dit forum:

  “Maar in wezen gaat het om een kleine, geheime sekte die alles in het werk stelt om de Christelijke godsdienst te vernietigen. De sekte stopt nooit om Christus te haten als de dood, om Zijn Kerk te vernietigen, en om te wereld te domineren en de volken als slaven voor henzelf in te zetten.”

  Maar…. ik laat me graag overtuigen van mijn ongelijk.

  1. Theo, ik ben nog eens gaan grasduinen in enkele oudere reacties op dit Katholieke (?) forum. Ik vind de laatste zin in uw betoog interessant: ‘Maar…. ik laat me graag overtuigen van mijn ongelijk’…
   Toch veel beduidend dat daar niet op geantwoord wordt. De toestand doet mij een beetje denken aan een passage uit het NT: ‘zij gingen beschaamd heen…’

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht