Spaanse bisschop :” Zij willen de christelijke beschaving vernietigen ! “

” Degenen die de beelden omverwerpen, willen de christelijke beschaving vernietigen”…met deze woorden heeft de bisschop van het Spaanse Alcala de Henares, Mgr Juan Antonio Reig Pla,  de revolutionaire situatie samengevat waarin wij ons sinds enkele weken bevinden. Een pre-revolutionaire situatie, die te vergelijken is met de periode van de Franse revolutie voor de grote terreur en de genocide eraan verbonden .

Deze  dappere bisschop is niet de eerste de beste. Eerder al was er al met scherp op hem geschoten, omdat hij gezegd had dat homoseksuelen niet tot de priestervorming  in de seminaries mochten toegelaten worden…Militante homoseksuele groepen hebben hem toen (zelfs fysiek!)bedreigd en zij hadden naar Paus Franciscus geschreven om hem te vragen de bisschop af te zetten…,zonder gevolg blijkbaar…Hij heeft ook voor ophef gezorgd toen hij abortus een stille holocaust noemde en daarvoor voor het gerecht gesleept werd.

Ondanks al deze aanvallen, blijft hij onwrikbaar trouw aan de leer van de Kerk. Hij heeft onlangs nog verklaard dat hij bereid was als martelaar te sterven voor het katholieke geloof! Een heldenmoed, als men weet hoe groot de haat van het republikeinse Spanje tegen de Kerk geweest is, een haat die opnieuw lijkt op te flakkeren.

In tegenstelling tot de meeste andere bisschoppen, zeker in ons land, die schrik hebben van hun eigen schaduw en de ernst van de situatie niet durven inzien, aarzelt hij niet om de revolutionaire gebeurtenissen van de jongste dagen in hun juiste perspectief te plaatsen.Tijdens de zondagsmis in zijn kathedraal, heeft hij  de iconoclastische vernielingszucht gehekeld van de communistische en anarchistische bendes die de geschiedenis willen herschrijven. Vooral het vandalisme tegen de beelden van Isabella de Katholieke en van Fray Junipero Serra ( heilig verklaard in 2015 door Paus Franciscus…) deden hem steigeren.

En hij aarzelt niet om de juiste woorden te gebruiken:

“Beste vrienden en broeders, wanneer men het beeld van Isabella de Katholieke uit het Capitool in Washington verwijdert, wanneer men het beeld van Fray Junipero Serra omverwerpt, dan betekent dat niet meer of niet minder  dan dat de barbaren terug zijn “. ” Men mag deze feiten   niet banaliseren door te zeggen dat ze uit onwetendheid gepleegd zijn…want achter de onwetenden verschuilen zich de echte barbaren, die als enig doel de vernietiging van de christelijke beschaving hebben. “( Er worden nu ook beelden van de H.Maagd Maria vernield…!)

De bisschop benadrukt dat het Christus is, die aan de mens het mysterie van de mens geopenbaard heeft en dat bijgevolg ” de christelijke identiteit aanvallen het ergste is wat ons als christen kan overkomen”.

Bisschop Reig Pla stelt dat ” wij momenteel een diepe crisis van de waarheid ” meemaken , ” een crisis van de intelligentie, die niet meer op zoek durft te gaan naar de waarheid  en die aldus de vrijheid bedreigt, omdat zij uitmondt in chaos “. De bisschop waarschuwt in zijn profetische homelie dat wij een jungle aan het maken zijn, die de mens aanzet om zijn radicale autonomie te doen gelden, tot zelfs in zijn lichaam , om zo alle banden te verbreken die de traditie hem heeft overgeleverd, te beginnen met het huwelijk. Wat daarna moet vernietigd worden is al wat eigen is aan de katholieke traditie: het gezin, de liefde voor zijn identiteit, voor zijn geboortegrond, zijn  land. ..Dit alles uit zich in een diepe crisis.

Hij beklemtoont dat wij een ” profetische stem” nodig hebben , omdat ” naast de crisis van de waarheid, naast het vervormen van de waarheid, naast het uithollen van de vrijheid, datgene komt wat nog erger is: de verduistering van het morele bewustzijn “.

Deze profetische stem zou van de paus moeten komen…spijtig genoeg moeten wij van de huidige groen-rode bevrijdingstheoloog niets in die zin verwachten…

De bisschop richt ook zijn pijlen op de machten die gebruik gemaakt hebben van de corona-crisis, om hun macht nog uit te breiden.” Besef wel dat terwijl u thuis opgesloten was, voor uw eigen welzijn, althans zo hopen wij het, degenen die hiervan echt geprofiteerd hebben, de grote multinationals zijn, Twitter, Facebook, Netflix, al wat zuiver virtueel is. Die hebben gouden zaken gedaan…”

Hij hekelde ook de hypocrisie van  degenen die ” vastbesloten zijn de dood van ouderen in de woonzorgcentra aan de kaak te stellen, maar die terzelfdertijd de wet op de euthanasie willen versoepelen. Het zijn dezelfden die voorstander zijn van de steeds verdere liberalisering van abortus. Het zijn zij die de vrijheid van spreken willen beknotten! “

De bisschop van Alcala besloot met een duidelijke boodschap: ” Vandaag hebben wij niet alleen de stem van de herders nodig. Wij hebben de stem van allen nodig, in het bijzonder de stem van de christelijke leken”!

Ik wil met deze laatste zin besluiten. Het is een oproep, ook tot ons, om niet bij de pakken te blijven zitten, nu de  barbarij reeds volop binnen de muren zit. De vijand is er, hij neemt verschillende gedaantes aan, hij heeft zijn leger van lafaards en collaborateurs, maar kan niet op tegen de waarheid, die ons vanuit de katholieke traditie is meegegeven. Als persoon hebben wij het gebed, als groep moeten wij de wapens smeden, spreken en ons niet laten monddood maken, ons durven uiten en ons verdedigen!

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

4 commentaren op “Spaanse bisschop :” Zij willen de christelijke beschaving vernietigen ! “

 1. Goed gezegd van deze bisschop en ik schrijf dit al jaren, men is het christendom gewoon aan het ondergraven en sommige laffe kerkleiders doen in feite hetzelfde. Dat we meer en meer in een linkse dictatuur terecht komen zien we in de VS en ook hier in dit land, alles moet weg, alles moet vernietigd worden, God moet vergeten worden, zo staan we aan de afgrond. En wie zal eerst vallen???

 2. Mgr. Vigano beschuldigd van schisma!
  Vigano Has Been Accused of Schism
  https://www.youtube.com/watch?v=qo6Rw-g1rY0
  De volgers van Vat2 beschuldigen nu degenen die de rechte weg blijven volgen. Het openen van de vensters van de Kerk ( om beter naar de wereld te kunnen kijken? ) heeft tot gevolg dat de rook van Satan de Kerk binnendringt.

 3. In de U.S. worden nu ook heidense rituelen gehouden in Katholieke kerken door Katholieke priesters, nieuwe sjamanen, en zij leiden Christelijke indianen terug naar vreemde goden onder het voorwendsel dat de Katholieke Europese invloeden aleen geweld brachten waarbij men dan ‘vergeet’ dat de Franciscaanse missionarissen niet in loondienst waren van de toenmalige Spaanse koning maar enkel de zielen beoogden.
  In werkelijkheid willen nu zelfs sommige ‘katholieken’ Christus vernietigen . . . ‘katholieke’ antifa!?!?
  Defending Junípero Serra Answering Objections & Defending His Legacy
  https://www.youtube.com/watch?v=s–l3uJPwMY

 4. Goed gezegd. Hij houdt de mensen een spiegel voor, zoals Jezus dat ook steeds deed. Het lijkt wel zoals in Openbaring staat. De christenen steeds meer in verdrukking zullen komen omdat de wereld een (anti christelijke) ideologie/leider zullen gaan volgen. Maar Hij zegt. Houd vol. Hij zal wederkeren en dan zal er in het 1000 jarige tijd wat volgt, de mensen nog de kans krijgen tot inkeer te komen. Hem als Redder en Heer aannemen. Dan volgt het oordeel voor de wereld.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht