Vanaf 18 mei weer publieke H. Missen in Italië – priesters moeten handschoenen dragen

De Italiaanse overheid zal vanaf 18 mei opnieuw publieke H. Missen toelaten, maar er zullen heel wat beperkingen opgelegd worden. En die beperkingen komen neer op totale waanzin. Wellicht ook binnenkort bij ons!

Het hoofd van de Bisschoppenconferentie van Italië, Kardinaal Bassetti, heeft samen met de Italiaanse regering een protocol ondertekend om vanaf 18 mei de publieke H. Missen te hervatten, maar met afgesproken voorwaarden, die onder meer de uitreiking van de H. Communie voorzien met wegwerphandschoenen en mondmaskers.

Kardinaal Bassetti zei in een verklaring dat de nieuwe maatregelen de “vrucht van een diepgaande samenwerking” zijn tussen de overheid, het technisch-wetenschappelijk comité en de Italiaanse bisschoppen.
De voorwaarden die in een verklaring van de Italiaanse minister van Binnenlandse zaken werden uiteengezet, omvatten “bijzondere aandacht” schenken aan de uitreiking van de H. Communie, “zodat de Hostie kan worden aangeboden zonder in contact te komen met de handen van de gelovigen.”

Het protocol stelt dat de uitreiking an de Communie zal plaatsvinden “nadat de celebrant en de uitreiker van de Communie zullen gezorgd hebben voor de hygiëne van hun handen en wegwerphandschoenen zullen hebben aangetrokken.” Ze moeten ook een “masker dragen, en daarbij de grootste zorg in acht nemen om hun neus en mond te bedekken en een veilige afstand te bewaren.”

De maatregelen gelden ook voor voor een huwelijk of een begrafenis. Ook voor het Doopsel en de Ziekenzalving moet de priester een masker en wegwerphandschoenen dragen. Biechten moet gebeuren in een ruime en geventileerde plaats, en er moeten mondmaskers gedragen worden en voldoende afstand bewaard worden.

Het protocol stelt ook dat de kerken “regelmatig moeten ontsmet worden aan het eind van elke viering.” De regulering van toegang tot kerken tijdens liturgische ceremonies moet worden gedaan door vrijwilligers die maskers en handschoenen dragen.

Iedere deelnemer aan de H. Mis moet een masker dragen, en moet de afstand van 1,5 meter bewaren, en in de kerk niet minder dan 1 meter. Deuren moeten open blijven, om het aanraken van deurklinken te vermijden. Bijeenkomsten in de sacristie of rond of vóór de kerk moeten worden vermeden. Ook de vredeswens wordt afgeschaft en Wijwatervaten moeten leeg blijven.Waar deze maatregelen niet mogelijk zijn, kunnen de H. Missen ook buiten worden opgedragen.

Deze maatregelen werden echter door heel wat gelovigen niet goed ontvangen. Luigi Casalani, de auteur van de Italiaanse site Messa in Latino, zei dat deze voorwaarden “onaanvaardbaar zijn”, en het “ergste” vond hij de uitreiking van de Heilige Communie met wegwerphandschoenen.

“Onze Heer Jezus Christus (wiens Bloed, Ziel en Godheid aanwezig zijn in de meest Heilige Hostie) wordt op dezelfde manier behandeld als gelijk welk voorwerp. Dit is ongehoord! Het zou genoeg geweest zijn om de priester zijn vingers te laten ontsmetten (in een kom met alcohol) vóór de uitreiking.”

Casalani wees er ook op dat “de fragmenten van de Hostie nu aan de plastic handschoen zullen blijven plakken.”

“Wij zullen niet toegeven aan deze heiligschennis,” zei hij.

In Nederland mogen vanaf 1 juli opnieuw H. Missen plaatsvinden met maximaal 100 gelovigen. In België is het momenteel nog koffiedik kijken.

Wellicht zullen ook hier gelijkaardige maatregelen opgelegd worden.

Bron: Gloria, NCRegister, via Restkerk

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

6 commentaren op “Vanaf 18 mei weer publieke H. Missen in Italië – priesters moeten handschoenen dragen

 1. Het lijkt wel of dat jezus ook besmet is, priesters met mondmaskers en handschoenen, waar gaan we naartoe, straks zijn priesters nog in een astronautenpak te zien, met een kruisje op hun helm, mensen toch!!!

  1. Als Willy liever corona krijgt, voor mij niet gelaten. Als Willy door zijn dwaas gedrag de priesters eventueel besmet, dan draagt hij een verschrikkelijke verantwoordelijkheid. Een beetje realisme a.u.b. in deze moeilijke tijden.
   Willy moet mij eens proberen uit te leggen, evenals de schrijver van dit artikel, wat hier Godlasterlijk aan is. Wanneer tijdens de oorlog priesters een mis opdragen in een bomput, wanneer ze in de eucharistie voorgaan, anders dan in de voorgeschreven kledij, wat is daar dan mis mee. Sommige mensen zoeken graag spijkers op laag water. sommigen zijn echte muggenzifters. Over deze lieden lezen we in het evangelie en niet in de positieve zin.
   wanneer Willy en anderen aanstoot nemen aan mondmakers en handschoenen, dat ze dan thuis blijven. niemand verplicht hen om naar die viering te gaan!

 2. Te gek voor woorden.
  Zou zoiets dergelijks hier dreigen, dan kunnen wij maar één ding doen: de overheidsoproep massaal(!!!) negeren.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht