Covid 19: samen komen we er niet uit!

 

SAMEN KOMEN WE ER NIET UIT
Want samen werden de besluiten niet genomen
Samen staan we bloot aan de dictatuur van de medische wereld
Samen maken we van het lichaam het hoogste goed
Samen worden we dagelijks de stuipen op het lijf gejaagd
Samen zijn we tot alles in staat uit angst
Samen hebben we onze vrijheden opgegeven
Samen laten we onze geliefden eenzaam achter om alleen te sterven
Samen ontzeggen we onze kinderen de school
Samen laten we ons controleren en manipuleren
Samen zien we de economie instorten
Samen zien we mensen afglijden in psychiatrie en hopeloosheid
Samen zijn we ons werk en ons inkomen kwijt

De waarheid is dat we er Samen ellendig aan toe zijn
en het ergste is dat we ons Samen hebben afgekeerd van GOD de énige REDDER van de mensheid. Hem die de mens en het heelal onder controle heeft hebben we buiten spel gezet. Als we Hem samen terug zouden zoeken , Hem zouden aanbidden en Hem samen zouden erkennen als het hoogste gezag en als we samen zijn wetten zouden respecteren dan pas zouden we er samen kunnen uitkomen . Dan zal Hij , zoals Hij belooft in de bijbel (2 Kronieken 7: vers 14-16) acht slaan op onze gebeden en ons land.

Met dank aan Mia Saelens voor deze sprekende bijdrage.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

9 commentaren op “Covid 19: samen komen we er niet uit!

 1. Prachtig van Mia maar ik durf niet beweren dat we bloot staan aan de dictatuur van de medische wereld . Dokters en verplegenden doen toch hun uiterste best om patiênten die met longproblemen te kampen hebben te genezen.
  Wel kunnen we het rijtje nog aanvullen…..
  Samen staan we bloot aan de sanitaire dictatuur van mediageile virologen en zgn experts die elkaar tegenspreken en zelf in het duister tasten.
  Samen worden we extreem zinloos beboet met gasboetes en dus bestolen bij het overtreden van de maatregelen , maar in feite omwille van de altijd lege staatskas , die nooit genoeg heeft.
  Samen worden we 1 jaar na de verkiezingen, bedrogen met dictatoriale volmachten door een ondemocratisch samengestelde nood(lottige) regering.
  Samen worden we slaven van een globale werelddictatuur o.l.v organisaties als de WHO en miljardairs als Soros , Bill Gates , The Rockefellers enz…

 2. Prima gedicht. In tegenstelling tot @Renaat (verder prima reactie) dat wij onder ’t dictatuur van de WHO/Bill Gates (oprichter Microsoft) en de door @Renaat genoemde miljardairs en haar/zijn ‘specialisten’ staan.

 3. Goed artikel, ik denk persoonlijk dat niets nog hetzelfde gaat zijn, ik was vandaag nog in de supermarkt lange rijen met vele een mondmasker en schrik voor hun medemensen, ze moesten eens besmet geraken, dat zou toch erg zijn, terwijl dit nu juist de bedoeling is van de overheid we moeten op één of andere wijze allemaal besmet geraken voor het immuunsysteem, kun je dat nu geloven? Je doet dus alle moeite om niet besmet te geraken, en dan als ze alles gaan lossen, besmet er maar op los, ja watte.

 4. G’d is GEEN factotum of huismeester die op ons verzoek alle voorkomende probleempjes stilletjes maar vakkundig wegwerkt. Alle mensen die de ellende van bijv. de concentratiekampen tijdens WOII hebben overleefd kunnen ervan getuigen dat G’d slechts zichtbaar werkzaam was in mensen als de zalige Titus Brandsma O.Carm, de heilige Max. Kolbe pr. en vele honderden andere religieuze mensen (p. JP II heeft er ruim honderd zalig verklaard!), die innerlijke rust en vrede, godsvertrouwen bleven uitstralen ondanks hetgeen ze moesten doorstaan, en zo voor medegevangenen een voorbeeld en steun waren.
  G’d zelf kennen we slechts bij Naam: JAHWE, d.w.z. de verleden, de tegenwoordige en toekomende tijd van het Hebreeuwse werkwoord ZIJN. Vertaald: “Ik was”, “Ik ben” en “Ik zal er zijn”.
  Hij is er slechts op de achtergrond, want is de Liefde zelve, die zijn geliefde schepselen vrijheid laat, een vrije wil heeft gegeven opdat zij zichzelf mentaal en geestelijk ontwikkelen ‘by trial and error’ en uiteindelijk het goede kunnen kiezen plus de gevolgen daarvan. Fouten maken hoort daar bij. Zij worden vergeven als we ze erkennen en in de toekomst trachten te vermijden.
  G’d eren is uiteindelijk: Hem in rust en stilte innig liefhebben als onszelf én de geboden onderhouden die Hij in ieders hart en verstand heeft gelegd van den beginne. G’d geeft derhalve slechts innerlijke rust, zekerheid, hoop en liefde als wij Hem liefhebben met hoofd, hand en hart. Jezus en Maria als meer concrete figuren waarmee wij ons makkelijk kunnen identificeren, zullen daarbij bemiddelen.

  Hem – G’d – verlaten is onmogelijk, want Hij is ons meer nabij dan wij onszelf nabij zijn! (zie Augustinus’ Belijdenissen, hfdst. 1) Wij kunnen ons hoogstens – en dat is erg genoeg – uit hoogmoed en zelfoverschatting voor Zijn liefde en Geboden afsluiten! Dan ervaar je dus ook geen Hoop, Liefde, innerlijke rust en zekerheid/ stabiel houvast omdat het jou zelf aan liefde, vertrouwen en dankbaarheid ontbreekt.

  Het is bovendien schandelijk en volkomen onchristelijk om – al dan niet in schamele lied- of dichtvorm – overheden van democratische samenlevingen (gesteund toch door soms wisselende meerderheden van parlementariërs, ofwel de representanten van het volk!) als sadisten en dictatoren af te schilderen! De beste stuurlui staan altijd aan wal. Laten wij ons echter niet verlagen tot meedoen met deze onverantwoordelijke en ongedisciplineerde roeptoeters in de marge van de samenleving. Zij zouden zich moeten schamen! Luister liever naar de apostel Paulus, en beter uw leven.

  Romeinen 13

  1 ‘Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagdragers die boven hem staan. Want er is geen gezag dan van God. Ook het bestaande gezag is door God ingesteld. 2 Wie zich dus tegen het gezag verzet, verzet zich tegen Gods verordening, en wie dit doen, roepen een vonnis over zich af. 3 De overheden zijn niet te duchten bij een goede, wel bij een slechte daad. Wilt gij zonder vrees voor het gezag leven, doet het goede, en het gezag zal u prijzen. 4 Want de overheid staat in dienst van God voor uw welzijn. Doet gij echter het kwade, dan moet gij vrezen; zij draagt het zwaard niet voor niets. Zij is een werktuig van God om aan de boosdoener de rechtvaardige straf te voltrekken. 5 Daarom is het nodig dat gij u onderwerpt, niet alleen uit vrees voor straf, maar ook ter wille van een goed geweten. ( )

  11 Bovendien, gij kent de tijd waarin wij leven, gij weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Thans is ons heil dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen. 12 De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met het licht. 13 Laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. 14 Bekleedt u met de Heer Jezus Christus, en koestert geen zondige begeerten meer. ‘

  1 Korintiërs 13

  Het hooglied van de liefde
  ‘1 Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. 2 Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb, ben ik niets. 3 Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb, baat het mij niets. 4 De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets in. 5 Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. 6 Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. 8 De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen, tongen zullen verstommen, de kennis zal een einde nemen. 9 Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. 10 Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het onvolmaakte afgedaan.’

  Wij distantiëren ons derhalve nadrukkelijk van al diegenen die hier en elders pogingen ondernemen en verheerlijken die bestuurders en wetenschappers ten dienste van de gemeenschap werkzaam af te schilderen als onmensen met kwade bedoelingen.

 5. G’d is GEEN factotum of huismeester die op ons verzoek alle voorkomende probleempjes stilletjes maar vakkundig wegwerkt. Alle mensen die de ellende van bijv. de concentratiekampen tijdens WOII hebben overleefd kunnen ervan getuigen dat G’d slechts zichtbaar werkzaam was in mensen als de zalige Titus Brandsma O.Carm, de heilige Max. Kolbe pr. en vele honderden andere religieuze mensen (p. JP II heeft er ruim honderd zalig verklaard!), die innerlijke rust en vrede, godsvertrouwen bleven uitstralen ondanks hetgeen ze moesten doorstaan, en zo voor medegevangenen een voorbeeld en steun waren.
  G’d zelf kennen we slechts bij Naam: JAHWE, d.w.z. de verleden, de tegenwoordige en toekomende tijd van het Hebreeuwse werkwoord ZIJN. Vertaald: “Ik was”, “Ik ben” en “Ik zal er zijn”.
  Hij is er slechts op de achtergrond, want is de Liefde zelve, die zijn geliefde schepselen vrijheid laat, een vrije wil heeft gegeven opdat zij zichzelf mentaal en geestelijk ontwikkelen ‘by trial and error’ en uiteindelijk het goede kunnen kiezen plus de gevolgen daarvan. Fouten maken hoort daar bij. Zij worden vergeven als we ze erkennen en in de toekomst trachten te vermijden.
  G’d eren is uiteindelijk: Hem in rust en stilte innig liefhebben als onszelf én de geboden onderhouden die Hij in ieders hart en verstand heeft gelegd van den beginne. G’d geeft derhalve slechts innerlijke rust, zekerheid, hoop en liefde als wij Hem liefhebben met hoofd, hand en hart. Jezus en Maria als meer concrete figuren waarmee wij ons makkelijk kunnen identificeren, zullen daarbij bemiddelen.

  Hem – G’d – verlaten is onmogelijk, want Hij is ons meer nabij dan wij onszelf nabij zijn! (zie Augustinus’ Belijdenissen, hfdst. 1) Wij kunnen ons hoogstens – en dat is erg genoeg – uit hoogmoed en zelfoverschatting voor Zijn liefde en Geboden afsluiten! Dan ervaar je dus ook geen Hoop, Liefde, innerlijke rust en zekerheid/ stabiel houvast omdat het jou zelf aan liefde, vertrouwen en dankbaarheid ontbreekt.

  Het is bovendien schandelijk en volkomen onchristelijk om – al dan niet in schamele lied- of dichtvorm – overheden van democratische samenlevingen (gesteund toch door soms wisselende meerderheden van parlementariërs, ofwel de representanten van het volk!) als sadisten en dictatoren af te schilderen! De beste stuurlui staan altijd aan wal. Laten wij ons echter niet verlagen tot meedoen met deze onverantwoordelijke en ongedisciplineerde roeptoeters in de marge van de samenleving. Zij zouden zich moeten schamen! Luister liever naar de apostel Paulus, en beter uw leven.

  Romeinen 13

  ‘Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagdragers die boven hem staan. Want er is geen gezag dan van God. Ook het bestaande gezag is door God ingesteld. Wie zich dus tegen het gezag verzet, verzet zich tegen Gods verordening, en wie dit doen, roepen een vonnis over zich af. De overheden zijn niet te duchten bij een goede, wel bij een slechte daad. Wilt gij zonder vrees voor het gezag leven, doet het goede, en het gezag zal u prijzen. Want de overheid staat in dienst van God voor uw welzijn. Doet gij echter het kwade, dan moet gij vrezen; zij draagt het zwaard niet voor niets. Zij is een werktuig van God om aan de boosdoener de rechtvaardige straf te voltrekken. Daarom is het nodig dat gij u onderwerpt, niet alleen uit vrees voor straf, maar ook ter wille van een goed geweten. ( )
  ‘Bovendien, gij kent de tijd waarin wij leven, gij weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Thans is ons heil dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleedt u met de Heer Jezus Christus, en koestert geen zondige begeerten meer.’

  1 Korintiërs 13

  Het hooglied van de liefde
  ‘Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb, baat het mij niets. De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen, tongen zullen verstommen, de kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het onvolmaakte afgedaan.’

  Wij distantiëren ons derhalve nadrukkelijk van al diegenen die hier en elders pogingen ondernemen en verheerlijken die bestuurders en wetenschappers ten dienste van de gemeenschap werkzaam af te schilderen als onmensen met kwade bedoelingen.

 6. G’d is GEEN factotum of huismeester die op ons verzoek alle voorkomende probleempjes stilletjes maar vakkundig wegwerkt. Alle mensen die de ellende van bijv. de concentratiekampen tijdens WOII hebben overleefd kunnen ervan getuigen dat G’d slechts zichtbaar werkzaam was in mensen als de zalige Titus Brandsma O.Carm, de heilige Max. Kolbe pr. en vele honderden andere religieuze mensen (p. JP II heeft er ruim honderd zalig verklaard!), die innerlijke rust en vrede, godsvertrouwen bleven uitstralen ondanks hetgeen ze moesten doorstaan, en zo voor medegevangenen een voorbeeld en steun waren.
  G’d zelf kennen we slechts bij Naam: JAHWE, d.w.z. de verleden, de tegenwoordige en toekomende tijd van het Hebreeuwse werkwoord ZIJN. Vertaald: “Ik was”, “Ik ben” en “Ik zal er zijn”.
  Hij is er slechts op de achtergrond, want is de Liefde zelve, die zijn geliefde schepselen vrijheid laat, een vrije wil heeft gegeven opdat zij zichzelf mentaal en geestelijk ontwikkelen ‘by trial and error’ en uiteindelijk het goede kunnen kiezen plus de gevolgen daarvan. Fouten maken hoort daar bij. Zij worden vergeven als we ze erkennen en in de toekomst trachten te vermijden.
  G’d eren is uiteindelijk: Hem in rust en stilte innig liefhebben als onszelf én de geboden onderhouden die Hij in ieders hart en verstand heeft gelegd van den beginne. G’d geeft derhalve slechts innerlijke rust, zekerheid, hoop en liefde als wij Hem liefhebben met hoofd, hand en hart. Jezus en Maria als meer concrete figuren waarmee wij ons makkelijk kunnen identificeren, zullen daarbij bemiddelen.

  Hem – G’d – verlaten is onmogelijk, want Hij is ons meer nabij dan wij onszelf nabij zijn! (zie Augustinus’ Belijdenissen, hfdst. 1) Wij kunnen ons hoogstens – en dat is erg genoeg – uit hoogmoed en zelfoverschatting voor Zijn liefde en Geboden afsluiten! Dan ervaar je dus ook geen Hoop, Liefde, innerlijke rust en zekerheid/ stabiel houvast omdat het jou zelf aan liefde, vertrouwen en dankbaarheid ontbreekt.

 7. Bij het begrip G’d moet je niet denken aan een soort huismeester die op ons verzoek alle voorkomende problemen stilletjes maar vakkundig wegwerkt. Alle mensen die de ellende van bijv. de concentratiekampen hebben overleefd kunnen ervan getuigen dat G’d slechts zichtbaar werkzaam was in mensen als de zalige Titus Brandsma O.Carm, de heilige Max. Kolbe pr. en vele honderden andere religieuze mensen (p. JP II heeft er ruim honderd zalig verklaard!), die innerlijke rust en vrede, godsvertrouwen bleven uitstralen ondanks hetgeen ze moesten doorstaan. Alleen zij waren voor hun medegevangenen een voorbeeld en steun.
  G’d zelf kennen we slechts bij Naam: JAHWE, d.w.z. de verleden, de tegenwoordige en toekomende tijd van het Hebreeuwse werkwoord ZIJN. Vertaald: “Ik was”, “Ik ben” en “Ik zal er zijn”.
  Hij is er dan ook slechts op de achtergrond, want is de Liefde zelve, die zijn geliefde schepselen vrijheid laat, een vrije wil heeft gegeven opdat zij zichzelf mentaal en geestelijk ontwikkelen ‘by trial and error’ en uiteindelijk het goede kunnen kiezen plus de gevolgen daarvan. Fouten maken hoort daar bij; zij worden vergeven als we ze erkennen en in de toekomst serieus trachten te vermijden.
  G’d eren is uiteindelijk: Hem in rust en stilte innig liefhebben als onszelf én de geboden onderhouden die Hij in ieders hart en verstand heeft gelegd van den beginne. G’d geeft sinds de creatie van de Schepping derhalve slechts innerlijke rust, zekerheid, hoop en liefde als wij Hem liefhebben met hoofd, hand en hart. Jezus en Maria als meer concrete figuren waarmee wij ons makkelijk kunnen identificeren, zullen daarbij bemiddelen.

  Hem – G’d – verlaten is onmogelijk, want Hij is ons meer nabij dan wij onszelf nabij zijn! (zie Augustinus’ Belijdenissen, boek 1) Wij kunnen ons hoogstens – en dat is erg genoeg – uit hoogmoed en zelfoverschatting voor Zijn liefde en Geboden afsluiten; voor ons vermogen om onvoorwaardelijk lief te hebben! Dan ervaar je ook geen Hoop/perspectief, Liefde, innerlijke rust en zekerheid/ stabiel houvast omdat het jou zelf aan liefde, vertrouwen en dankbaarheid ontbreekt. Dat is de consequentie die je over jezelf afroept. Ook de Schepping lijdt dááronder!

 8. Het is schandelijk en volkomen onchristelijk om – al dan niet in schamele lied- of dichtvorm – overheden van democratische samenlevingen (gesteund toch door [soms wisselende] meerderheden van parlementariërs, ofwel de gekozen representanten van het volk!) als sadisten en dictatoren af te schilderen!

  De beste stuurlui staan altijd aan wal. Laten wij ons echter niet verlagen tot meedoen met deze onverantwoordelijke en ongedisciplineerde roeptoeters in de marge van de samenleving. Zij zouden zich moeten schamen!
  Wij distantiëren ons derhalve nadrukkelijk van al diegenen die hier en elders pogingen ondernemen en verheerlijken die bestuurders en wetenschappers ten dienste van de gemeenschap werkzaam af te schilderen als onmensen met kwade bedoelingen.

  Luister liever naar wat de Heer ons zelf voorhoudt:
  ‘Geef de keizer wat des keizers is, en aan God wat God toekomt’. (Mt. 22, 21)

  Naar de apostel Paulus in Romeinen 13, 1-14 en 1 Korintiërs 13, 1-13: Het hooglied van de liefde! En naar het volgende

  Commentaar van de H. Ambrosius, bisschop van Milaan (+ 397), op Psalm 119.
  – In tijden van beproeving is de Hoop een troost –

  ‘Dit is mijn troost in al mijn ellende, dat ik in uw uitspraken nieuw leven vind’ (Ps. 119, vs. 50). Dit is de hoop die mij te beurt valt door uw belofte. Zij troost mij, zodat ik de kwellingen van het ogenblik kan doorstaan. Zij geeft mij tegelijk vertrouwen in de toekomst. Hoe zij ons troost, vernemen wij uit de woorden van de Apostel: ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, levensgevaar of het zwaard? Er staat immers geschreven: om uwentwil bedreigt ons de dood de gehele dag; wij worden behandeld als slachtvee’ (Rom. 8, 35-36). En de reden waarom wij dat alles gelijkmoedig kunnen verdragen, geeft hij erbij: ‘Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk dank zij Hem die ons heeft liefgehad’ (Rom. 8, 37).
  Als iemand dus wil zegevieren over tegenspoed, bij vervolging of levensgevaar, bij dood of zware ziekte, als rovers hem belagen,. als zijn bezittingen verloren gaan, kortom als hem iets overkomt van wat in deze wereld als ’tegenspoed’ wordt aangezien: glansrijk zal hij zegevieren, als er maar hoop is die hem troost. Immers, wat er ook mag gebeuren, niets kan hem deren die zegt: ‘Ik ben ervan overtuigd, dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat’ (Rom. 8, 18). Want wie in belangrijke zaken zijn vertrouwen stelt, laat zich niet door onbelangrijke ontmoedigen.
  Als wij dus in ellende zijn, is er de hoop die troost geeft en ons niet teleurstelt. Tijden van beproeving beschouw ik als tijden van ellende voor onze ziel. Want onze ziel is in ellende als ze overgeleverd wordt aan de bekoorder en bittere kwellingen moet doorstaan: dan moet ze wordstelen en strijden, als ze de aanval ondergaat van het vijandelijke geweld. Maar temidden van deze beproevingen krijgt ze nieuw leven door het Woord van God.
  Want dit is de levenwekkende wezenskracht van onze ziel, de kracht die haar voedt, haar hoedt, haar richting geeft. Niets kan de ziel, die geestelijk beginsel is, tot leven wekken, tenzij het Woord van God. Immers, in de mate dat het Woord van God in onze ziel tot ontwikkeling komt, doordat we het aanvaarden, het met geest en hart ‘begrijpen’, in die mate ontwikkelt zich ook het leven van de ziel. En in de mate dat het Woord van God in onze ziel verschrompelt, in die mate is ook het leven van de ziel aan verschrompeling ten prooi.
  Welnu, zoals ons menselijk samenstel van ziel en lichaam door een levendige geest bezield wordt en gevoed en samengehouden, zo krijgt onze ziel nieuw leven door de belofte van God en de genade van zijn Geest. We moeten ons dus met alle middelen inspannen om, met achterstelling van al de rest, de woorden die God ons toespreekt te vergaren en diep in ons innerlijk op te slaan: in onze gevoelens, in onze bekommernissen, gedachten en daden. Dan zullen onze handelingen overeenstemmen met de woorden van de Schrift. Dan zal geen van onze daden strijdig blijken met het wetboek van de hemelse voorschriften. Zodat ook wij dan kunnen zeggen: ‘dat wij in uw uitspraken leven vinden’ (Ps. 119, vs.50).
  (Getijdenboek – Lectionarium, Paastijd Deel 3 – Jaar II, pag. 86 e.v.)

 9. Uit de commentaren van Basilius Minor, ex-monnik
  “Uw reactie gaat de grens over van betamelijkheid. U dwingt anderen uw KWALIJKE INZICHTEN en LEUGENS te accepteren. Dat én uw HARDLEERSHEID kan ik niet waarderen. U bent NIET VOOR REDE VATBAAR”
  ” Het is SCHANDELIJK en volkomen ONCHRISTELIJK om…”
  ” Laten wij ons echter niet verlagen tot meedoen met deze ONVERANTWOORDELIJKE en ONGEDISCIPLINEERDE ROEPTOETERS in de marge van de samenleving. Zij zouden zich moeten schamen!”
  Telkens als u het niet eens bent met iemand schrijft u ” de beste stuurlui staan aan wal” en steekt u een vermanend en belerend vingertje op, gepaard gaande met verwijten ,gestaafd met ellenlange teksten en wijsheden…
  Blijkbaar acht u zich , Basilius MINOR, niet de minste maar de beste , meest verheven , volmaakte stuurman op dit forum. PROFICIAT !!!De beste stuurlui staan aan de wal . Maar verwijt de pot , de ketel hier niet dat ie zwart ziet ??? 🙂
  Goedenavond van een schandelijke, onchristelijke, onverantwoordelijke ,ongediciplineerde ,marginale roeptoeter (wat een eer om zoveel koosnaampjes te hebben)

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht