Dringend: morgen stemming omtrent versoepeling abortuswet in België

Beeld: yourDOST

De abortuswet is volgens de Vrijmetselarij de “hoeksteen van de samenleving.” Dan mag het duidelijk zijn welke machten spelen in België als men de abortuswet wil versoepelen – en voor de pro-life beweging verstrengen. Morgen wordt er opnieuw gestemd in het Parlement. Vandaar deze dringende oproep tot gebed vandaag (en eventueel vasten).

Concreet wil men de termijn van 12 naar 18 weken optrekken. Een abortus bij 18 weken gaat als volgt:

De baarmoederhals wordt verwijd tot 1,5 cm, zodat de grijptang van de aborteur er goed door kan. Vervolgens worden stukjes van de levende foetus getrokken en naar buiten gebracht. De foetus ondergaat gruwelijke pijnen en sterft ten slotte. Het hoofdje wordt verpletterd en zo ook in stukken naar buiten gehaald. Dit wordt in een schaal gelegd om te kijken of alle stukken aanwezig zijn. Vervolgens wordt een echo gedaan om te kijken of er niets is achtergebleven.

Dit is de methode die gehanteerd wordt vanaf 13 tot 23 weken.

De foetus voelt alles, en ondergaat een gruwelijke pijn. Dit is een uitermate gruwelijke foltermoord, die men kan vergelijken met de barbaarse executie door vierendelen van zware misdadigers in de middeleeuwen: de terdoodveroordeelde werd door vier paarden die vastgemaakt werden aan de vier ledematen levend in stukken gereten. In Engeland werd de veroordeelde eerst levend ontdaan van zijn darmen en geslachtsdelen alvorens onthoofd te worden, waarna de beul het lijk in vieren hakte.

History | Robin Engelman

Sp.a, Groen, Open VLD, PS enz… zijn allemaal voorstander. CD&V, Vlaams Belang en N-VA zijn tegen de wetsuitbreiding.

  1. Men wil de termijn verlengen van 12 naar 18 weken
  2. Men wil de bedenktijd verkorten tot 48 uur.
  3. Men wil de verplichting van de arts om alternatieven te vernoemen, afschaffen.
  4. Men wil abortus om medische redenen mogelijk maken tot aan de geboorte.
  5. Het verhinderen van een abortus (door mensen van bvb. pro-life groepen) tot een misdrijf maken met drie maanden gevangenisstraf.
  6. Het voor ziekenhuizen onmogelijk maken om abortussen binnen hun muren te verbieden
  7. Abortus volledig depenaliseren, en tot een gewonde medische ingreep maken.

Bron: Restkerk.net

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.