Amnesty : de pro-abortus NGO

Het Grondwettelijk Hof van Colombia heeft besloten geen enkele maatregel te nemen om abortus uit de strafwet te halen. Dit is voor de NGO Amnesty International  “een gemiste kans voor de concretisering van de seksuele- en voortplantingsrechten van de vrouw en en van de personen die in het land zwanger kunnen worden “. Zo drukt zij het uit in een communiqué van 2 maart jl.

Erika Guevara Rosas, directrice van Amnesty voor Amerika zegt het heel duidelijk: ” Door deze historische kans te missen om abortus niet meer strafbaar te stellen in Colombia, heeft het Grondwettelijk Hof de vrouwen en hun strijd om een einde te maken aan het geweld en aan de controlemechanismen waarvan zij het slachtoffer zijn, in de steek  gelaten. Wij betreuren dat het Hof beslist heeft de seksuele en voortplantingsrechten van de vrouwen te blijven beperken .”

Amnesty beschouwt het doden van ongeboren leven als een  voorbeeld voor de vrouwen van Latijns Amerika en wil dit overal als een recht doen erkennen, zelfs als er voor de vruchtafdrijving geen enkele geldige reden is. Het is goed dat u het weet!

Nochtans heeft het Colombiaanse Grondwettelijk Hof sinds 2006 abortus uit de strafwet gehaald in gevallen waarin de zwangerschap een risico inhoudt voor de gezondheid of het leven van de vrouw en in geval van misvormingen van de foetus, waardoor deze niet levensvatbaar is. Ook wanneer de zwangerschap het gevolg is van een verkrachting. Is dit niet genoeg? Waarom wil Amnesty steeds maar verder gaan?

Eenmaal abortus uit de strafwet gehaald, wordt deze daad, die de dood van een ongeboren en onschuldig mens in wording tot gevolg heeft, gebanaliseerd en tot mensenrecht verheven. En het gaat steeds verder, zoals nu in ons land, waar partijen  op fanatieke wijze er alles aan doen om de termijn voor het uitvoeren van de vruchtafdrijving te brengen op achtien weken, vier en een halve maand, een leeftijd waarop volgens vele deskundigen reeds van een volwaardig mens kan gesproken worden.

Om toch maar de bevolking voor haar oekazes te doen plooien, aarzelt de abortuslobby niet  fake news te verspreiden. Zo werd in een uitzending van de franstalige RTBF met grote stelligheid beweerd dat in heel Europa de termijn voor de uitvoering van een abortus op 18 weken lag, terwijl dit in feite maximaal 12 weken bedraagt…

In een tijd van omdraaiing van alle waarden, waarin de natuurwetten geweld wordt aangedaan, moet men niet versteld zijn dat zich plotseling onverwachte gebeurtenissen voordoen, die in één klap de ballon van leugen en leegheid uit elkaar doen spatten.

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

7 commentaren op “Amnesty : de pro-abortus NGO

 1. Een leven begint bij het begin. Alle erfelijke informatie is er, het hoeft alleen maar te groeien. Voorstanders van abortus zijn misleid of zijn slechte mensen. Zij die streven naar verruiming van abortus en zij die het uitvoeren zijn hele slechte mensen. Onze regeringen zitten er vol mee. Velen weten niet wat zij doen, sommigen wel. Een ex-satanisch hogepriester heeft ooit verteld dat er veel satanisten werken in abortuscentra. Juist omdat ze weten wat ze doen: een mensenoffer.

 2. waarom word ik zwaar vervolgd ,en jullie niet —-https://youtu.be/IazIf1HgQaU ,laaste kans ,demon hunter

 3. Abortus is en blijft moord op een onschuldig wezen, dat geen recht krijgt tot leven maar wel bij God. Dus abortus is in feite ook het uitmoorden van onschuldige wezens een genocide in feite, ik druk het nogal straf uit, maar toch? ons antwoord: bidden en vasten, dit brengt God in beweging.

 4. AMNESTY INTERNATIONAL protesteert, komt WERELDWIJD op TEGEN DE DOODSSTRAF, BEHALVE als het om het onschuldig ongeboren leven gaat. AMNESTIE voor iedereen ( zelfs voor de zwaarste criminelen) BEHALVE VOOR HET onschuldig ongeboren KIND IN DE MOEDERSCHOOT. Selectieve en schijnheilige amnestie dus .Gelieve de satanische ngo AMNESTY INTERNATIONAL NIET TE STEUNEN.

 5. Het zou kunnen zijn dat Amnesty vreest voor ‘overbevolking’… In meerdere vertrouwensgesprekken diende ik aandachtig te luisteren naar het diepe leed van moeders die een kind lieten aborteren. Wat pro-abortusmensen aanraden is rampzalig én voor de moeder in kwestie én voor het kind én voor onze samenleving. Onze vergrijzende bevolking heeft recht op de vreugde spelende kinderen en jongeren te bewonderen in hun omgeving.
  Onze Belgische wetgeving spreekt zichzelf tegen: een jong kind vermoorden (denk aan M.D.) kost zware gevangenis en terecht. Openbloeiende mensen in de kiem doden zou mogen. wie durft waanzinnige wetten voorstellen en stemmen, met welke gezonde en gegronde motieven?

 6. Over alles worden cijfers bijgehouden.
  Waar zijn de cijfers over moeders (en ook vaders) die in diepe en langdurige depressie terechtkomen en daardoor soms zelfs overgaan tot zelfmoord?
  Ouders worden verleid tot abortus en krijgen in de nieuwe wetsvoorstellen zelfs geen tijd meer om hun, vaak onvrije, keuze te heroverwegen. Een België kost een abortus amper zo veel als een kop koffie. De rest wordt bijgelegd door het ziekenfonds. (Daar hebben ze dus wel geld voor)
  De film ‘unplanned’ werd, wellicht onder druk van de abortuslobby, uit de grote bioscoopketens geweerd.

 7. Gruwelijke beelden. Het zal je kind maar wezen. In deze tijden van alle mogelijke voorbehoedsmiddelen zou abortus moeten verboden worden tenzij om medische redenen waarbij het leven van moeder of kind gevaar lopen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht