De aartsbisschop die niet in het nieuws komt

Kerstmis is weer eens voorbij, of liever de commerciële schijnvertoning die er van gemaakt is. Trouwens, is het u ook opgevallen, dat de de kerstmarkten overal omgedoopt worden tot ” winterpret ” marktjes. Vlaanderen misprijst zijn christelijke wortels, waarop zijn hele kultuur nochtans gebaseerd is.

De prachtige Vlaamse kerstliederen zijn nergens meer te horen, behalve in een of andere kerk, waar een min of meer traditiegebonden pastoor dit nog toelaat. Uit de Vlaamse media zijn zij totaal verbannen. Op de Radio 1 VRT-zender,  zijn ze schijnbaar allergisch voor kerstliederen; geen enkel programma wordt er speciaal aan gewijd. Misschien werd er van hogerhand een of andere oekaze uitgevaardigd, om niet-christelijke bevolkingsgroepen niet te kwetsen, in naam van de nieuwe godsdienst van de ” diversiteit”. Nochtans betaalt elke Vlaamse belastingbetaler jaarlijks 41,2 euro voor het in stand houden van de openbare omroep of staatszender. Het minste dat men zou verwachten is dat deze staatszender rekening houdt met de identiteit van haar geldschieters en dus op regelmatige tijd zendtijd vrijmaakt voor evenementen rond Vlaamse en/of Duitse, Franse , Italiaanse , Poolse enz. kerstliederen. Of is dit teveel gevraagd?

Laten wij ons echter niet teveel illusies maken. De openbare omroep is een links ideologisch bolwerk, dat tracht in al zijn programma’s een gekleurde boodschap mee te geven. Dit gaat van het stelselmatig opschroeven of uit zijn verband rukken en daarna overmatig ” duiden” van een of ander zinnetje van een politicus uit ” het slechte kamp” , tot het systematisch weglaten van nieuws dat eens een totaal ander licht werpt op bepaalde gebeurtenissen of evoluties of nog , zoals het bannen uit debatten van wetenschappers, die het niet eens zijn met de nooit bewezen theorie van de klimaatopwarming door toedoen van de mens, wat uiterst boeiend zou zijn…neen , dat mag niet van de groene klimaatfanatici, voor wie het in twijfel trekken van hun dogma’s alleen reeds een misdaad is , waarvoor  zij iemand in de gevangenis zouden laten werpen, mochten zij dit kunnen.

“Diversiteit” en zeer eenzijdige “klimaatduiding”, daar draait het om.Een voorbeeld: in het wekelijkse filmnieuws, wordt systematisch propaganda gemaakt voor een bepaalde levensvisie, die natuurlijk haaks staat op wat een christen als visie heeft. Zo werd onlangs de nieuwe ” starwars ” productie , een louter commercieel gedrocht, zonder de minste diepgang, de hemel in geprezen , omdat het een voorbeeld is van ” diversiteit”…weg met de blanke man, hier zijn alle kleuren en rassen, vrouwen spelen de hoofdrol en…natuurlijk , de pret kan niet op, ook de homoseksualiteit komt aan haar trekken…een prachtige film dus! dat zijn de criteria.Over het verschijnen van christelijk geïnspireerde films, die nochtans in vele landen een groot succes kennen, zal u nooit iets vernemen…Niet politiek en ideologisch correct, weet u…

Wordt er bijvoorbeeld gesproken over de Amerikaanse film Unplanned, die in de VS in meer dan 1100 bioscoopzalen vertoond wordt en een groot succes is? Natuurlijk niet…Het is immers een aanklacht tegen de abortuslobby. Dat een groot deel van de Amerikanen tegen abortus zijn, dat moet zoveel mogelijk verzwegen worden. Intussen is de film ook in Vlaanderen te zien, op welbepaalde data en in beperkt aantal zalen.

Een ander voorbeeld: hebt u iets gehoord  over  de uitspraken van de Poolse aartsbisschop van Krakau, Marek Jedraszewski, die vindt dat de Zweedse activiste Greta Thunberg een gevaar betekent voor het christendom? In een interview met de Poolse zender TV Republika boort hij Greta Thunberg deskundig de grond in. Hij noemt haar zelfs een ” orakel” .

Voor de aartsbisschop wordt de puber ” een orakel voor alle politieke en sociale krachten” , die ” willen breken met de christelijke traditie”. ” Alles wordt plotseling in vraag gesteld; in werkelijkheid is het onze kultuur die in vraag wordt gesteld; de hele wereldorde wordt omvergeworpen, omdat  het bestaan van God, de Schepper, in vraag wordt gesteld. De rol en de waardigheid van ieder menselijk wezen worden in vraag gesteld” , zo stelt hij nog. De Poolse aartsbisschop had ook scherpe kritiek op de ideologie van het milieu, ” een  gevaarlijk fenomeen”, dat volgens hem ingaat tegen alles wat in de Bijbel geschreven staat” .

Zo kunnen talloze voorbeelden worden aangehaald van vooringenomen ideologische beïnvloeding, sluw gebracht, met soms een sentimenteel sausje, om het geheel goed te laten overkomen.

Waarom niet een totaal nieuw,  vrij en democratisch omroepsysteem maken , waarin alle denkrichtingen aan bod kunnen komen, zonder onmiddellijk door een secte van ideologen in de ban geslagen te worden. Politici, zeker van de meestal ” geviseerde” partijen, aan het werk! Wij zijn vandaag in 2020!

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

28 commentaren op “De aartsbisschop die niet in het nieuws komt

 1. Goed artikel, nu moet ik er wel bij schrijven dat je in Engeland in de kerken nog mooie zangkoren heeft met zeer goede kerstliederen gezongen door meestal jonge mensen, maar het is waar kerstliederen hoor je hier nog nauwelijks, maar je moet weten het geloof is aan het oplossen en vele mensen gaan nog alleen naar de kerk als traditie en heeft nog weinig met geloof te maken.

  1. Vroeger gingen de mensen meer , ja, , maar het was ook uit traditie , en uit plicht , anders gingen ze naar de hel;
   Milla

   1. Er zijn hier nog kerstkoren die komen zingen in de kerk, en ook in de eucharistievieringen worden er kerstliederen gezongen, het geloof is niet dood he, er zijn wat minder mensen die naar de kerk komen, maar er is wel veel engagement van mensen voor elkaar door gelovigen.

    Ik heb pas het boek gelezen van Luk Vanmaercke , de hoofdredacteur van kerk en leven .
    IEDEREEN GELOOFT . ik vind het een heel goed geschreven boek , zowel voor gelovigen als ongelovigen en twijfelaars . Daar kunnen we nog iets uit leren, want een mens is niet af, we evolueren voortdurend .
    Milla

 2. Goed artikel. Jammer dat het ook niet op Kerknet komt. Droevig, maar ook de website Kerknet is gekleurd en praat de modernisten naar de mond. Traditie erende katholieken worden er geweerd of beschimpt. Dat zegt veel over de kerkelijke autoriteiten van België. Ik mis bisschop Léonard. Toen was er ten minste één bisschop die wat tegenwicht gaf.

 3. Superdegelijk & beregoed artikel !! De rook van Satan is binnen onze Vlaamse Kerk reeds te snijden ! Met dank ook aan Bergoglio die liever modernisten om zich heen heeft. Onze bisschoppen zijn lafaards tengevolge. Maar die doelbewuste ontkenning van onze christelijke cultuur zal ons als een boemerang in het gezicht ontploffen vroeg of laat !

 4. Belgium has long been a hotbed of Modernism, and nothing illustrates the ongoing apostasy as much as the profanation of churches and anything sacred. Recall that the infamous “dog funeral” a few years back — a bereavement service for the owners and friends of a famous dog — took place in a Belgian church:

  Gone to the Dogs: “Catholic” Bereavement Service for Chihuahua in Belgium
  With all the sacrilege and desecration that has been going on throughout Catholic churches in the past few decades, none of it as bad as that which is perpetrated or sanctioned by the very people who claim to be — and are widely acknowledged to be — the legitimate Roman Catholic authorities. Yet in truth they are “false prophets, who come to you in the clothing of sheep, but inwardly they are ravening wolves” (Mt 7:15) seeking to harm souls.

 5. De Poolse Aartsbisschop Marek J., beste Veroon, zou zich beter kunnen afvragen waarom het zover heeft kunnen komen dat een autistisch, gehersenspoeld kind orakel als Thunberg, “alle politieke en sociale krachten” kan losmaken om te kunnen “breken met de Christelijke Traditie”, de Natuurlijke Orde, de Openbaring, en de Goddelijke oorsprong van de Schepping (Genesis). Nogal goedkoop en zonder gevaar. Hij had ook de hand in eigen bisschoppelijke boezem kunnen steken, zoals zijn collega Aartsbisschop Vigano. Die riskeert zijn leven met het leggen van de link tussen de crisis in Kerk en samenleving, en dat vervloekte, joods aangestuurde Vaticaan 2 Concilie (1965). Als ex-Nuntius op een post in Washington, kent Mgr. Vigano de almacht van geheime diensten als de C.I.A. en/of de gevreesde Mossad. Want de Nieuwe Wereld Orde, de Jew World Order, waarin we nu leven, was niet haalbaar geweest zonder het Vaticaan 2 Concilie, dwz. de capitulatie van het enige bastion ter wereld met een miljard katholieken, dat de NWO, lees JWO, kon weerstaan. Zonder geperverteerd afbraak Concilie had de NWO niet gerealiseerd kunnen worden. Dus een kerkelijke Restauratie, een terugkeer naar de Kerk van altijd, herstel van de liturgie en twee duizend jaar Traditie, is een dodelijke bedreiging voor de NWO. Dit is het levens risico van de moedige Aartsbisschop Vigano. De vijand van altijd, vanaf Mozes en daarvóór, het Farizeeïsme, deinst voor niets terug. De Heilige Don Bosco zei het al, “geschiedenis is de strijd vóór of tegen de Kerk”.
  Het V2 Concilie bracht de langverwachte dijkdoorbraak. Als DE UNIEKE WAARHEID van Christus wordt afgeschaft, zoals toen, in 1965, gebeurd is, als de Kerk van altijd, onder leiding van de praktizerend homosexuele, joodse vrijmetselaar Paus Paulus VI haar unieke claim daarop heeft laten vallen, als de exclusieve Waarheid van Christus wordt gelijkgesteld
  aan menselijke bedenksels en ideologieën als die van de Islam, het Judaïsme, het Protestantisme, of het Hindoeïsme en het Boeddhisme (zie, Nostra Aetate), dan maakt het voor de massa niets meer uit van wat je gelooft, als je maar gelooft. En de nieuwe God heet nu Moeder Gaia, Moeder aarde. Het heeft ongeveer een halve eeuw geduurd, voordat het, zo laag bij de grond, heeft kunnen komen.
  Aanvullend op Nostra Aetate, vervolmaakte het Concilie document Dignitatis Humanae, betreffende de godsdienstvrijheid tegenover God, de ondermijning van de Kerk van altijd. Van de kant van de leidende joodse vrijmetselaar Gerhart Riegner, werd onderkend dat, “Bea begreep dat zonder een tekst over de godsdienst vrijheid, geen enkele verbetering met de andere kerken mogelijk zou zijn geweest.” Kardinaal Cushing van Boston (VS) bevestigde dat, “Zonder de verklaring over de godsdienstvrijheid, zou de oecumenische beweging in elkaar zijn gezakt.” Beide documenten zijn het werk geweest van de joodse vrijmetselaar kardinaal Bea (Behar), samen met zijn joodse staf medewerkers, de Monseignori Baum en Oesterreicher. Behar stond indertijd in nauw contact met de joodse vrijmetselarij B’nai B’rith in New York. Deze wilde toegang tot, en maximale invloed op het op stapel staande V2 Concilie. Behar was de kerkelijke mol. In New York was hij daar kind aan huis. In alle V2 documenten wordt verwezen naar vroegere Kerkelijke documenten en/of de Openbaring, behalve in die van kardinaal Bea, Nostra Aetate en Dignitatis Humanae. Zie verder ook onze inzendingen op “De mokerslag van Vigano”.
  (gegevens ontleend aan het boek van Abbé Olivier Rioult, “De la question Juive, synthese”, ed. Saint Agobard)

 6. Ik heb er geen probleem mee dat kerstmarkten meer en meer omgedoopt worden tot wintermarkten. Het heeft, behalve de periode, toch niets meer met Kerstmis te maken.

 7. De apostel Paulus zegt dat de schepping in barendsnood is (Rom.8:22). Dat heeft twee kanten. Allereerst is er de pijn die een geboorte met zich meebrengt. Maar daarbij is er de verwachting van het nieuwe leven. De schepping wacht op het openbaar worden van de (Zoon) zonen van God. Onze Here Jezus gaat terugkomen. Hij zal alles nieuw maken. Waarom is de aarde zo in nood? Paulus schrijft het duidelijk. Dat is omdat de mensheid zondig staat tegenover de Schepper. (zie hele schriftgedeelte) Terecht wordt gezegd dat de kern is dat men de schepper loochent. Maar wij allen zijn schuldig. Laat ons als christenen daarom in gebed opzien naar Hem en vragen of Hij spoedig wil komen om alles nieuw te maken. Kom Here Jezus, Maranatha

 8. Het is de tijd van cultuurmarxisme waar de mainstream media, de politiek, NGO’s zich van bedienen. Dat is Joden, christenen framen/bashen. D.w.z. die mag je beledigen, bespotten. Maar het islamfascisme wordt de hand boven het hoofd gehouden. Waar het marxisme op een akkoord hebben gegooid. D.w.z. die mag je niet bekritiseren op straffe van demoniseren, bagitaliseren, monddood maken enz. In ruil. Zodat ze diversiteit, globalisme, islamisering, gendergelijkheid (waanzin), klimaatideologie (hype) kunnen doordrukken en ons opleggen. Zo wordt de kerk teruggedrongen. Teleurstellend en onbijbels is dat Paus Franciscus zich meer door een Wereldse weg laat leiden dan de Geestelijke weg. Welke het eerste een doodlopende- en het laatste een doorlopende weg is. Eens zal het weer veranderen. Zo gaat het door de eeuwen heen. Met golfbewegingen. Vertrouw op de Heer en ageer tegen wat Werelds is. Laat de liefde van Hem in je wonen en in je houding doorklinken.

 9. Een aartsbisschop die de LHGBT gemeenschap ziet als een pestplaag. Die een misbruikende collega verdedigd. Nee van dat soort lieden moet je een oprecht verhaal krijgen.
  De film Unplanned wordt ook binnen de Christelijke gemeenschap gezien als een matige tot slechte film. Met een incidenteel voorbeeld wordt getracht de PRO choice beweging omver te werpen. Net zoals bewezen zou zijn dat homoseksualiteit genezen kan worden door een voorbeeld aan te halen van een man die ‘genezen’ zegt te zijn.
  Iedereen is vrij in meningsuiting en voor of tegen abortus te zijn. Bezoekers van de film zijn ontzettend verdeeld over de film…En dat de film een succes is (1100 bioscopen) wil niet zeggen dat daarmee een algemeen heersende mening zou zijn ontstaan van tegen abortus. Pro CHOICE…. Een eigen keuze.

  1. “Die een misbruikende collega verdedigT” . Niet ” die een misbruikende collega verdedigD” Eric.

   Om het je te leren: je vervangt het werkwoord door een ander willekeurig werkwoord. Bijvoorbeeld fnuiken, misbruiken, misleiden. Dit wordt dan zo geschreven: hij fnuikT, hij misbruikT, hij misleidT.

   Nu , om op je verhaal verder te gaan: met of zonder film zoals Unplanned is én blijft abortus een moord. Ja hoor Eric : het is én blijft één geweldige grote zonde. Een zeer grote gruwel in God’s ogen.
   Een gezonde katholieke maatschappij zou zulke praktijken ten strengste moeten verbieden.
   Ik hoop en bid dat je zulks eens zult inzien.

 10. Ik denk dat jullie enorm bang zijn.
  Bemin je naast als jezelf.
  Dus ik denk dat het begint met jezelf te aanvaarden zoals je bent, en dan ook de andere.
  We zijn allemaal anders, we veranderen , evolueren, niet altijd in de goeie zin;
  Maar als we luisteren naar elkaar , zonder mekaar te veroordelen, en erover nadenken,
  en op een goeie manier communiceren, dan komt misschien alles wel ten goede
  VREEST NIET, heeft Jezus gezegd;

 11. (vervolg)
  Het blijft niet bij de genoemde Riegner en Cushing. Zij waren niet de enigen uit de maçonnieke links-liberale hoek. De bekende leidende Franse vrijmetselaar, Yves Marsaudon, van de Grand Loge de France, schreef over het oecumenisme, “dat hij zich feliciteert met de resultaten van het onomkeerbare Concilie”,….. en dat betreffende de godsdienstvrijheid tegenover God, ….”men echt kan spreken van een revolutie, die voortgekomen is uit onze maçonnieke loges, en dat die zich prachtig uitspreidt boven de Koepel van de Sint Pieter.” De vroegere Franse minister van onderwijs, de te boek staande vrijmetselaar Alain Savary, voegde medio jaren 1980, daar aan toe, dat “inderdaad, voor de eerste keer plaatst heeft de Kerk het principe van de vrijheid van godsdienst, geplaatst boven de plicht om de echte godsdienst te verspreiden en te geloven.”
  Mgr. Lefèbvre zei op 10 Oktober 1977, over dat punt van de godsdienstvrijheid, “daartegen sterk te hebben geworsteld, maar dat er niets aan te doen was ! Want de vrijmetselaars vonden die verklaring het allerbelangrijkst. Geen waarheid meer, dus geen Openbaring, en dus geen dogma’s. De Pausen hebben twee eeuwen lang tegen de liberale ideeën gestreden omdat de Kerk, door haar aard, anti-liberaal is. Want als de Kerk gaat zeggen dat zij op hetzelfde plan staat als de andere kerken, het met haar gedaan is, want dan is zij niet meer de enige die de Waarheid uitdraagt, dan is zij niet meer de enige bron van de deugd en de genade. Dat is dus absoluut tegen de natuur van de Kerk. Daarom heeft zij ook nooit de term ‘godsdienstvrijheid’ tegenover de andere religies gebruikt, maar altijd gesproken over de religieuze ’tolerantie’. Men tolereert het kwaad, men tolereert de ondeugd, men tolereert de dwaling, welzeker, men kan niet alles onderdrukken ! De Kerk tolereert, maar zij kan niet dezelfde rechten geven aan de dwaling als aan de waarheid, aan de ondeugd als aan de deugd, aan het kwade als aan het goede ; dat is allemaal niet mogelijk, dat is ondenkbaar. En dat is nu juist precies waar de liberalen ons willen hebben.
  De, “officiële verzoening van de Kerk met de wereld zoals die geworden is sinds de Franse Revolutie van 1789″, (kard. Ratzinger), kan niets anders zijn dan een idee afkomstig uit de hel.
  Daarom schreven Mgr. Lefèbvre en Mgr. de Castro Mayer, in 1985, een brief aan de Pools joodse Paus JP II, waarin zij verklaarden, dat, ” indien de komende Synode niet terugkeert naar het Traditionele Magisterium van de Kerk, op het punt van de godsdienstvrijheid, als zij die dwaling bevestigt, de bron van ketterijen, dan zijn wij gerechtigd om te denken dat de leden van de Synode niet meer het katholieke Geloof uitdragen. …….. Indien de Synode, onder leiding van Uw autoriteit, voortgaat in die richting, dan zult U niet meer de Goede Herder zijn.”

 12. Wat me iedere keer stoort, is dat bisschoppen-emeriti opeens hun mond open doen en (weliswaar meestal terechte) kritiek op de huidige rampzalige kerkelijke situatie onder Franciscus leveren. Dan denk ik: had je mond ook opengedaan, toen je nog iets in de melk te brokkelen had! Het heeft iets lafs en is mosterd na de maaltijd. Eigenlijk zien we hetzelfde soort mechanisme ook bij nog actieve bisschoppen, zoals bijvoorbeeld Mgr. Jedraszewski. Het is goed, dat Jules van Rooyen daar de vinger oplegt.

 13. De bijdrage van Jules Van Rooyen is zeer lezenswaardig. Op YouTube en Bitchute zijn ook gesprekken te beluisteren en te zien van E.Michael Jones die (voor mij althans) een heel aantal verbanden duidelijk gemaakt heeft -zeker wat de zogenaamde “Joodse kwestie” aangaat. Ook de site van The Remnant is zeer interessant https://www.youtube.com/watch?v=rnAgDXk7kss

 14. (vervolg)
  Zoals we hierboven hebben gezien, zijn de twee revolutionaire documenten Nostra Aetate en Dignitatus Humanae, niet van elkaar te scheiden. Zij zijn beide geschreven door de joodse vrijmetselaar kardinaal Bea (Behar), op last van de oppermachtige Joodse vrijmetselarij B’nai B’rith, zetelend in New York.
  Mgr. Lefèbvre heeft verschillende malen aangegeven dat de B’nai B’rith niet enkel bezig is om het antisemitisme te bestrijden en/of het feit dat “de Joden God moordenaars zijn”, terwijl het “toch de Joden zijn geweest die onze Heer Jezus Christus hebben gedood, zoals St. Matheus in het Lijdensverhaal aangeeft : “Zijn bloed komt over ons en onze kinderen.” En de Mgr. vervolgt :
  “Het antisemitisme is juist gekomen omdat de Joden fundamenteel antichristelijk zijn. Zij hebben werkelijk altijd gestreden tegen onze verrezen Heer Jezus Christus. Nadat ze Hem hebben gedood en na Zijn verrijzenis, werd de Kerk geboren. Welnu, vanaf dat eerste moment hebben zij de Kerk aangevallen, dat Mystieke Lichaam van Christus. Vanaf toen werd het een strijd op leven en dood, een eeuwige strijd tegen de Kerk. En daarom was de Kerk verplicht om in de katholieke steden getto’s te stichten, (en met welnemen van de rabbijnen die hun volgers onder hun hoede wilden vast houden, JvR), afgeschermde plekken waar de Joden volgens hun eigen ritus konden leven. En natuurlijkerwijs werden de Joden beperkt in hun handelingsvrijheid, omdat ze er altijd op uit waren om oproer te veroorzaken, want zij weigerden om zich aan de Christelijke wetten te onderwerpen. Zij hebben hun eigen wetten en zij vormen een staat binnen de staat. Niemand kan hun verplichten om aan de burgerlijke wetten van de landen waar ze wonen, te gehoorzamen. Het is dan ook logisch dat die provocerende houding van de Joden het antisemitisme opwekt, dat zijn normale reacties. Zij zijn zelf de oorzaak van het antisemitisme.” (Ecône, 27 Oktober 1983)
  (wordt vervolgd)

 15. Zeer goed artikel.
  De nederlandstalige media in Belgiê staan vol op mainstream en indoctrinering.
  Hun hat op de vlaamse eigenheid en de rijke vlaamse cultuur, en op het aloude katholieke geloof, was voor tientallen jaren reeds bekend en duurt onverminderd voort.
  Suenens, Danneels, de jezuîetenhulpbisschop DeHovre (“AUB meer liederen brengen van Lodewijk Devocht” / sic 1985) en DeKesel hebben inderdaad een geweldige afbraak van het geloof teweeggebracht.
  De vlamingen moeten beschaamd zijn.

 16. Blijkbaar toch niet te best geïnformeerd. Op tweede Kerstdag hebben op tientallen plaatsen in Vlaanderen mensen in volle kerken samen de aloude kerstliederen. Vaak een initatief van het Davidsfonds, soms ook van parochies. In onze kerk in Zandbergen waren er bijna 180 deelnemers, die meer dan een uur lang gezongen hebben. Ik vernam dat er in de Sint-Niklaaskerk in Gent wel 700 mensen kwamen zingen.

 17. For the third time, the Belgian bishops allowed from December 21 to January 5 bombastic theatre performances in their cathedrals (video trailer below).

  The profanation is called Noël des Cathédrales (“Christmas of the Cathedrals”) and is presented as “a magical show” with light effects, theatre, dance, projections and amazing staging.

  Among this year’s performances are “The Christmas Watchmaker,“ “The Journey of the Magi,” and “The Christmas Bell Ringers”.

 18. (vervolg)
  De laatste zin hierboven, “Zij zijn zelf de oorzaak van het antisemitisme”, is zwaar van historisch lood. Ook de beruchte en betreurenswaardige pogroms waren het gevolg van wangedrag door Joodse burgers. Dat betrof niet alleen de roof van piep jonge Christen kinderen, maar vooral handel monopolies (spiritualiën, graan) en leen bank delicten tegenover een arme en kwetsbare platteland bevolking of aan lager wal geraakte adel, bij wie, ter verkrijging, landerijen en onroerend goed de inzet waren. In de Middeleeuwen was het joodse speculanten zelfs gelukt de helft van het Parijse onroerend goed in handen te krijgen. De truc was rente per week te berekenen.
  Het liep voor Koning Philippe de spuigaten uit, hij onteigende de dieven en joeg ze het land uit. Er is geen Europees land, regio of stad geweest waar de Joden niet weggejaagd zijn. In Amsterdam was dat 1444. Vaak vloeide er bloed, en als ik me goed herinner heeft de volkswoede in Trier, tienduizenden slachtoffers gemaakt, ondanks de inspanningen van de lokale bisschop om dat te voorkomen. Het Christelijk euvel is de chronische on-kennis van de geschiedenis en de naïviteit over de Joodse truc van inversie tegenover Christenen. Beschuldig de tegenstander met gejammer en alsmaar meer eisen stellend, van de eigen wandaden. Zo hebben machtige Joodse organisaties als de B’nai B’rith, het Joods Wereldcongres, de ADL, de LICRA en anderen, zich een wereldwijde overhand gecreëerd waartegen westerse regeringen en burger organisaties nauwelijks verweer hebben. In dat licht heeft Mgr. Lefèbvre op 28 Oktober 1985, te Ecône, het volgende gezegd over de machtige, joodse vrijmetselarij B’nai B’rith :

  “”Die B’nai B’rith zijn overal te vinden, en zij heersen over de wereld, want zij hebben alle banken in handen en die Joden hebben ook zeggenschap over alle grote zaken. Zij commanderen zowel in Rusland (1) als in Amerika en overal in de rest van de wereld. Zij delen de medailles uit voor de vrijheid van godsdienst. ……….. Welnu, met hen heeft kardinaal Bea officiële relaties onderhouden……… En dat allemaal voor de godsdienstvrijheid. Waarom ? Omdat de vrijmetselaars niet kunnen verdragen dat alleen de katholieke Kerk de waarheid vertegenwoordigt, met de enige ware godsdienst. Dat hebben ze nooit kunnen verdragen, dat hebben ze nooit gekund, en dat zullen ze ook nooit kunnen verdragen ! “”

  (1) in 1985 was de Muur nog niet gevallen. Hoe het nu is in Rusland is de vraag ? Bekende Joodse speculanten werden toen gevangen gezet. Maar, volgens betrouwbare bronnen, zou het huidige bewind, na alle communistische ellende uit de Joodse Sovjet tijd, Joden uit openbare functies weren. Zo was het overal in Europa, vòòr de Franse Revolutie van 1789. Zo waren ook de kerkelijke regels van talloze Concilies in vroeger tijden. Maar de Joodse infiltratie is vanaf de 19de eeuw op gang gekomen. De prijs is hoog, te hoog is de prijs van zelfvernietiging sinds dat vervloekte Vaticaan 2 Concilie, dat met de roemvolle Kerk geschiedenis gebroken heeft.
  (wordt vervolgd)

 19. (vervolg)
  Nostra Aetate en Dignitatus Humanae, zijn niet te scheiden en werden geaccepteerd op 15 Oktober 1965, door een grote meerderheid van de bisschoppen, 1763 gemijterde stemmen tegenover 250 stemmen tegen en 10 onthoudingen. De revolutionaire kogel was door de Kerk. Felicitaties vanuit Joodse hoek stroomden binnen bij de lobby van de joodse vrijmetselaar scribent kardinaal Bea (Behar). Een nieuwe dynamiek kwam op gang. Een bladzijde in de historisch gegroeide joods – katholieke relatie werd omgeslagen. De Leer van altijd moest en zou in Joodse richting moeten worden gezuiverd, en dat betrof de teksten van de Liturgie maar ook die van de Heilige Schrift. 1763 kardinalen en bisschoppen vonden in 1965, stemden daar vóór. Zij vonden het Farizeese evangelie belangrijker dan de Lijdens Verhalen Evangelies in de Goede Week van St. Johannes, St. Matheus, St. Marcus en St. Lukas.
  1763 gemijterde schurken zetten opzij de eeuwenoude leer van St. Augustinus, St. Jean Chrysostomos, St. Gregorius de Grote, St. Ambrosius, en St. Agobard. Ook zetten zij een streep door St. Paulus, die zegt dat “”eenieder van U die gerechtvaardigd wil worden door de (joodse) WET, dat hij zich dan losmaakt van Christus, en vervallen zijt van de genade.”” (Gal. 5 : 3-4) Datzelfde doen ze ook met St. Petrus, die de Joden aansprakelijk stelt voor de moord op Christus. (Hand. 5 : 30) Het Joodse doel was de gehele Heilige Schrift, de Liturgie en de Catechismus te zuiveren op alle Joods ongewenste teksten. Een totale capitulatie van de Kerk van altijd. Dat verraad aan het Christendom en de bevordering van het judaïsme in de Kerk leek aanvankelijk een scheurtje in de dam, maar werd alras, onder druk van het gejammer en de niet aflatende stroom eisen door de machtige, wereldwijd opererende joodse organisaties met ongelimiteerde financiële middelen, een dam doorbraak. Het werd een niet meer te controleren waterval zonder compromis en zonder eind.
  Een vooraanstaand schrijver van de Joodse lobby (Joshua Jehouda) gaf toe dat, de capitulatie van de V2 Kerk in 1965, het eindpunt was van een eeuwenoude strijd, begonnen met de Renaissance, vervolgens de Reformatie (1517) en als klapstuk de Franse Revolutie in 1789. Drie pogingen gestimuleerd vanuit Joodse hoek om de Christelijke mentaliteit om te buigen in overeenstemming met de zogenaamde, progressieve modernisme van “rede en wetenschap”. Al naar gelang het dogmatische Christendom zichzelf verzwakt bevrijden de Joden zichzelf van de overheersing. Het exclusieve dogmatisme dat het Christendom uitdraagt moet stoppen. De Christelijke volharding, dat zij erfgenaam zijn van het vroegere Israël, het toenmalige uitverkoren volk van het Oude Testament, bevordert, vanuit Joodse hoek gezien, het antisemitisme. St. Paulus zegt hierover, “”Spreekt de Heer : door van een Nieuw Verbond te spreken, heeft Hij het vroegere verouderd verklaard ; welnu, wat verouderd is en afgeleefd, is zijn opheffing nabij””. (Heb. 8:13) (Gal. 2:7-21) (Heb. 4:14) De Evangelisch onderbouwde substitutie leer wordt door de Vaticaan 2 kerk niet meer uitgedragen, maar verdoezeld. Zo graaft zij haar eigen graf. En in tegenstelling tot de laffe bemerkingen van de Poolse aartsbisschop over het orakel Greta, weet aartsbisschop Vigano dat het voor hem alles of niets is geworden. Hem dreigt het lot van Pim Fortuyn. Eenieder die in staat is de Joodse V2 overwinning van 1965, op de Kerk van Christus te bedreigen, is zijn leven niet zeker.

 20. …………. slot bijdrage met conclusie verdwenen…………??

 21. “De prijs is hoog, te hoog is de prijs van zelfvernietiging sinds dat vervloekte Vaticaan 2 Concilie, dat met de roemvolle Kerk geschiedenis gebroken heeft.
  (wordt vervolgd) ”
  Dat is de juiste rede waarom dit alles maar onder het voetmatje van dat vervloekte Vaticaan 2 Concilie moet verdwijnen. Geen andere rede is hiervoor te vinden!!!

  1. …………………Slot bijdrage met conclusie is voor de tweede keer verdwenen ………??

 22. (vervolg, slot)
  De Vaticaan II documenten Nostra Aetate en Dignitatus Humanae, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In tegenstelling tot alle andere V2 documenten, bevatten zij geen enkele verwijzing naar vroegere Concilie documenten of kerkelijke besluiten, noch naar de Natuurlijke Orde of de Openbaring uit Heilige Schrift. Beide documenten zijn ontsproten uit het brein van de joodse vrijmetselaar kardinaal Bea (Behar), en onder druk tot stand gekomen zijdens de exclusief joodse vrijmetselarij B’nai B’rith met hoofd zetel in New York. Behar was daar bij wijze van spreken, kind aan huis. Zoals reeds te voorzien was in die tijd, gingen die revolutionaire documenten een geheel eigen leven leiden. Zij werden de motoriek van de kerkelijke V2 revolutie en “de geest erna”. 1763 kardinalen en bisschoppen stemden op 15 Oktober 1965, vòòr de tekst, tegenover 250 gemijterden die tegen stemden, w.o. Mgr. Lefèbvre, Mgr. Proença, Mgr. Carli ; er waren 10 onthoudingen. De oppositie was fors toegenomen sinds een jaar ervoor. Op 27 Oktober werd de tekst van kracht verklaard. Daarop stroomden de felicitaties binnen uit New York, van Nahum Goldmann, M. Riegner, Gaston Kahn, Marcel Bleustein, Pierre Bloch, dr. Ehrlich, en vele anderen van het Joods Wereldcongres en alle joodse organisaties die er in de wereld toe doen. De kardinaal Bea kreeg in New York het Kruis van Verdienste uitgereikt. Het was de kroon op het werk van de bekende na-oorlogse Joodse leider en schrijver, Jules Isaac. In 1949, profiterend van de nasleep van de verschrikkingen tijdens WO II, had hij al aan Paus Pius XII verzocht om de liturgie te herzien van Goede Vrijdag in de Goede Week voor Pasen. Bij deze grote oorlogs Paus kreeg hij echter geen voet tussen de deur. Dat kwam pas ter sprake bij de communistische vrijmetselaar Paus Johannes XXIII. Hij kreeg een speciale audiëntie door tussenkomst van de Franse President .:. Vincent Aureol. Er ontstond ‘vriendschap’, en plannen konden worden gesmeed om maximale invloed uit te oefenen op het komende Concilie dat toen op stapel stond. Geld werd ingezameld en een studiegroep werd opgericht om de Joodse eisen vast te leggen. Dat betrof het gehele Kerkelijke scala van de tweeduizend jaar oude Leer, de Heilige Schrift, de Kerkvaders, de Liturgie tot en met de inhoud van de Catechismus. Doel was om aan de hand van de WO II tragiek, de Kerk te brengen tot een totale herziening van de Romeinse relatie met de Joden. Deze moest uitgezuiverd worden van twee duizend jaar lang, ‘misprijzen’ en ‘anti-joodse’ attitudes, teksten en veroordelingen, door wie dan ook !! Ook werd iedere Kerkelijke wens of idee tot bekering van de Joden, teneinde hen terug te brengen onder het bannier van Christus, totaal uitgesloten. Daarentegen werd deelname geëist aan het Concilie. De verhoudingen stonden op scherp. Kardinaal Bea, gesteund door zijn Joodse staf met de Monseignori Baum en Oesterreicher, konden zich niet alles permitteren.
  Maar op 15 Oktober 1965, was het zover. De voorstemmende meerderheid van 1763 gemijterden gaven voorrang aan het evangelie van Jules Isaac, boven die van St. Matheus, St. Marcus, St; Johannes en St. Lucas, en vooral boven de Epistels van St. Paulus, de allergrootste ‘antisemiet’ in Joodse ogen. Al die kardinalen en bisschoppen erkenden ook dat het onderricht van St. Chrysostomos, St. Augustinus, St. Gregorius de Grote, St. Ambrosius en St. Agobard, uitgezuiverd en zelfs gerectificeerd moesten worden door de instructies van Jules Isaac. Dat verraad van het Christendom en de aansporing tot judaïsering van de Romeinse Kerk in het Nieuwe Jeruzalem, leidde als vanzelf tot de apostasie, de ketterij van de V2 Kerk. Want zoals St. Paulus zegt, “….en aan ieder van U, die gerechtvaardigd wil worden door de (joodse) Wet, dat gij U los maakt van Christus, en vervallen zijt van de genade.” (Gal. 5 : 3-4)
  Nostra Aetate lijkt voor de leek als een scheur in de dam. Zij lijkt onschuldig en van geen belang. Maar uiteindelijk, onder druk van de machtige Joodse organisaties, zal uiteindelijk de gehele dam in storten en een waterval op gang brengen van totale vernietiging, zonder limiet en zonder einde.
  Zover zijn we nu gekomen. Mgr. Vigano brengt nog enige licht, in een verder uitzichtloze situatie.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht