Greta Thunberg: “koloniale, racistische, patriarchale systemen” moeten ontmanteld worden om klimaat te redden. 

Greta Thunberg – Foto: Wikipedia commons

In een open brief gaf activiste Greta Thunberg haar ware agenda eindelijk toe: de klimaatbeweging draait niet enkel om milieubescherming, maar vooral om radicale maatschappelijke verandering. Structuren die het milieu zogenaamd in gevaar brengen, zoals “koloniale, racistische en patriarchale onderdrukkingssystemen” moeten van Thunberg … of de lobbygroepen die haar financieren, het liefst zo snel mogelijk ontmanteld worden. 

Westerse “koloniale, racistische en patriarchale structuren”: vervuilen ze dan echt het milieu?

Dit discours lijkt erg op een terugkeer naar de naïeve vereenvoudigingen, waar oude hippies en salon-progressieven zo van houden, met als favoriete zondebok de “heteroseksuele Christelijke blanke man”. Deze eurocentrische visie heeft echter weinig oog voor de milieu-verantwoordelijkheid van niet-Westerse culturen, die in de wereldeconomie een steeds dominantere rol spelen. Bovendien zijn vervuilers niet enkel “patriarchale” blanke mannen. Volgens het Amerikaans financieel dienstverleningsbedrijf Bloomberg, controleren of beïnvloeden vrouwen wereldwijd niet minder dan 70-80% van alle consumptie. De vervuiling heeft dus geen geslacht of kleur en zal beslist niet eindigen met de ontmanteling van “koloniale en patriarchale” structuren. Integendeel, met de blanke man verdwijnt misschien ook nog de Westerse filosofische en religieuze cultuur, die de milieuverwoestende barbarij onder controle kan houden.  Indien het Westen niet langer een betekenisvolle rol zou spelen op de wereldscène, lijkt het me onwaarschijnlijk, dat we een ernstige ommekeer inzake het milieu kunnen verwachten van bijvoorbeeld de Chinezen of andere opkomende economieën. 

Extinction Rebellion activisten – Foto Wikipedia common

Opgepast voor zwart-wit denken en volkshysterie

Ondertussen, blijft de Westerling zich wentelen in een logica van auto-destructieve zelf-kastijding. Angstcampagnes, zoals het recente rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA), voorspellen tegen 2030 een doemscenario, indien er geen “fundamentele veranderingen” komen aan de manier waarop we produceren en consumeren. Zelfs onze Paus heeft het tegenwoordig over “ecologische zonden”.  Milieu-ingrepen zijn echter geen zwart-wit verhaal op maat van het beperkte intellect van de klimaat-activist, ondanks het recht dat hij zich toeëigent om zijn meningen quasi manu militari op te dringen. Een voorbeeld hiervan: extreme klimaatorganisaties zoals “Extinction Rebellion”, actief in het Verenigd Koninkrijk en een aantal andere landen, willen volkscomités laten beslissen over de hervormingen die nodig zijn om ons te “redden” van een klimaat-armageddon. Deze comités doen denken aan de culturele revolutie onder Mao, waarbij groepjes activisten dissidenten publiekelijk afstraften. Zo’n opwelling van volkshysterie zou de milieuzaak geenszins helpen, en misschien zelfs verergeren door de opstapeling van weinig onderbouwde, chaotische beslissingen. Een milieuvriendelijk beleid is enkel mogelijk, indien het wetenschappelijk onderbouwd en ordelijk verloopt.  Jammer genoeg helt de hedendaagse tijdsgeest momenteel niet in de juiste richting…. 

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

11 commentaren op “Greta Thunberg: “koloniale, racistische, patriarchale systemen” moeten ontmanteld worden om klimaat te redden. 

 1. Wel deze avond hebben we in het op het Canvas praatprogramma de activiste Prinses Marie Esmiralda van België (de dochter van wijlen Koning Leopold III , het derde kind van koning Leopold III en prinses Lilian) aan het woord gehoord en gezien. Ze is journaliste (?) en schrijft ook boeken over haar vader etc… Zij legde uit dat ze een fervent en bewuste activiste is van die Extinction Rebellion activisten. Dat ze een goede verhouding heeft en regelmatig op bezoek is op het Koninklijk Paleis te Brussel en dat haar neef (de huidige Koning Filip) zich ook actief bezig houdt met de klimaat aangelegenheden. De Prinses rijst geregeld tussen Parijs Londen en Brussel. Van waar komt dat geld hiervoor vandaan, vermits ze geen dotatie heeft in België? Dat zullen wel geen sociale appartementjes zijn waar ze aldaar vertoeft.
  Ze verdedigde fervent dat kleine meisje Greta Thunberg en al de jongeren die hierachter staan. Dat kleine meisje Greta is niet in staat om een fatsoenlijk om naar school te gaan zoals een meisje van haar leeftijd (16 jaar oud). Het is belangrijk op te merken dat Greta Thunberg het syndroom van Asperger heeft, een autismespectrumstoornis die vaak wordt gekenmerkt door sociale onhandigheid, moeite met het interpreteren van sociale signalen en een obsessieve preoccupatie met een bepaalde interesse. Zij is niet in staat een brief te schrijven van gelijk welke inhoud.
  Zij stopt dikwijls met eten en gaat niet naar school. Zij is totaal niet in staat om een inhoud van gelijk welke “klimaat wetenschapper” aan te halen, laat staan te begrijpen. Slechts voorgepruimde uitspraken zoals voor de UN.

 2. Ik heb medelijden met Greta. Ze is 16 jaar! Haar ouders beschermen haar niet voor de ” boze” buitenwereld. Ze wordt als boegbeeld voor de klimaathype gebruikt, met toestemming van haar ouders. Dat er geen onderzoek gedaan wordt naar de opvoedingsvaardigheden van deze ouders is mij een groot raadsel. De autoriteiten laten toe dat een kind, want dat is Greta nog steeds, een jaar lang geen onderwijs ontvangt. Dus niet in staat is om naar school te gaan, met leeftijdgenoten om te gaan, huiswerk te maken, voor het eerst uitgaan, kortom normale dingen die een kind van 16 “hoort” te doen. In die zin wordt ze zelfs door de autoriteiten van Zweden misbruikt.
  Nederland was terecht te klein toen Laura alleen een wereldreis met haar zeilboot wilde maken. Zij werd aan allerlei regels gebonden. Haar ouders lagen zwaar onder vuur, terwijl dit kind dat nota bene ook nog eens autistisch is, niet of nauwelijks beschermd wordt tegen alle negativiteit die op haar afkomt. Echt onvoorstelbaar! Ik zou mijn kinderen nooit en te nimmer toestemming hebben gegeven en geven om op deze manier te protesteren tegen het klimaat. Ze hebben er meer aan om naar school te gaan en te leren ontdekken hoe ze dit soort problemen kunnen oplossen.
  De mens is van oudsher al bezig om het klimaat en de omgeving te veranderen. In Nederland zijn de oerbossen ook gekapt, dat resulteerde in heidevelden. Heide groeit op schaarse dorre gronden. Daar groeit weinig voedsel. Hier hoor je niemand over. De Sahel is ook niet zomaar ontstaan. En de ontbossing in Brazillië gaat ook door. Daar ontstaat straks ook een woestenij.

 3. Laten we vooral oppassen om niet in de val te lopen, van het eco taalgebruik, beste Katharina. Van A tot Z, is immers alles gelogen, in de gesubsidieerde fabeltjes fabrieken van de groene leugens, teneinde de mensheid te vangen in het web van het eco-terrorisme. De ecologische heilstaat beoogt ons leven te reguleren vanaf het wiegelied in de baby slaapkamer van het één kind gezin, onze kleding en onze maaltijden, tot en met onze electrisch aangedreven verplaatsingen, in handen van een rovende staats monopolist. Laten we daarom het woord aan een Engelse, katholieke priester. Hij rekent grondig af met het eco-communisme. Want daarom gaat het, cultuurmarxisme, in groene verpakking. Lees het artikel onder de link van “Fortes in Fide” :

  https://fortesinfide.nl/index.php/2019/11/19/invoering-van-een-nieuwe-dreiging-mondiaal-neopaganisme/

  1. Interessant artikel. Het heidendom is inderdaad terug van weggeweest (heb hier op dit forum nog een artikel over geschreven). En ze zijn niet de enige dubieuze groepen, die de milieu-zaak willen wegkapen. Allemaal zeer jammer voor het milieu….

   1. ☩JMJ☩

    Monseigneur Henri Delassus in zijn werk “La conjuration antichrétienne”, over de paganistische, pantheïstische natuuraanbidding van de Franse revolutionairen:

    “”Le grand but poursuivi par la Révolution, disait Boissy-d’Anglas, c’est de ramener l’homme à la pureté, à la simplicité de la nature.” Poètes, orateurs, Conventionnels, ne cessaient de faire entendre des invocations à “la Nature”. Et le dictateur Robespierre marquait en ces mots les tendances, la volonté des novateurs : “Toutes les sectes doivent se confondre d’elles-mêmes dans la religion universelle de la Nature (1).” C’est actuellement ce que veut l’Alliance Israélite Universelle, ce à quoi elle travaille, ce qu’elle a mission d’établir dans le monde, seulement avec moins de précipitation et plus de savoir-faire.
    Rien ne pouvait mieux répondre aux aspirations des humanistes de la Renaissance. Dans la fête du 10 août 1793, une statue de la Nature fut élevée sur la place de la Bastille, et le président de la Convention, Hérault de Séchelles, lui adressa cet hommage au nom de la France officielle : “Souveraine des sauvages et des nations éclairées, ô Nature! ce peuple immense, assemblé aux premiers rayons du jour devant ton image, est digne de toi. Il est libre; c’est dans ton sein, c’est dans tes sources sacrées, qu’il a recouvré ses droits, qu’il s’est régénéré. Après avoir traversé tant de siècles d’erreurs et de servitude, il fallait rentrer dans la simplicité de tes voies pour retrouver la liberté et l’égalité. Nature, reçois l’expression de l’attachement éternel des Français pour tes lois!””

    Ik zet er nog de voetnoot bij: “1. Discours du 7 mai 1794.”

    Nihil sub sole novum.

    Vergelijk hetgeen Mgr. Delassus beschreef met het jaarlijks midzomer-ritueel bij de Bohemian Grove; u zult meteen de continuïteit zien tussen het 18de-eeuws Terreurregime en de huidige wereldleiders met hun “klimaatplannen” en “ecologisme”.

   2. u verwart zoals velen het klimaat met het milieu…. en het is niet heidendom maar een sekte

 4. ☩JMJ☩

  Het kind ziet er zeer ongelukkig uit. Zij wordt schandelijk als mascotte gebruikt door schimmige figuren, ten dienste aan de duistere agenda van de VN die bevelen uitvoert van boze geesten waarmee die organisatie in contact staat via zijn esoterisch-priesterlijke arm, “Lucis Trust”. Die VN-druïden noemen die boze geesten “de hiërarchie” op hun website. De leidende figuren van alle esoterische sekten staan in contact met die geesten, inclusief Aleister Crowley eertijds, en daardoor komt het dat de duistere plannen zo gecoördineerd uitgevoerd worden in de wereld; ondanks de rivaliteit tussen loges en andere groepen ontvangen de opperleiders bevelen van dezelfde wezens.

  Paus Franciscus gedraagt zich als een knecht van de luciferiaanse VN, en figuren van die internationale organisatie zoals de joodse Jeffrey Sachs en Ban Ki-moon lopen heden openlijk over de vloer in het Vaticaan. Een groep priesters exorcisten heeft opgeroepen om morgen (6 december, eerste vrijdag van de maand, dag van eerherstel aan het Heilig Hart dus) te bidden en boete te doen om het kwaad in het Vaticaan te overwinnen.

 5. Er zijn inmiddels 800 wetenschappers die verklaren dat er geen klimaatcrisis is. Onder hen een Nobelprijswinnaar in de natuurkunde en veel emeritus professoren. Prof dr Berkhout uit Delft is een van hen maar hij wordt met de vele anderen monddood gemaakt. Marcel Crok, ook een niet omgekochte wetenschapper, is zelfs ontslagen. Nu is er in Duitsland een meisje van 19 jaar met een IQ van 157 dat durft te zeggen dat we worden voorgelogen ! Petje af ! De klimaatcrisis is om je geld begonnen. Nu weer de stikstofcrisis ,om een zandhagedisje te beschermen . Hoe gek wil je het hebben ?! En de boeren maar verdwijnen… Timmermans is van plan op per 1 april stikstofbelasting te heffen van 6 %. Dan nog de aanschaf van warmtepompen . Korten op pensioenen. Kijk maar eens op sites als : franklinterhorst, die inmiddels 10 artikelen erover heeft geschreven. Het gevaar van tegenwoordig is de Islam, niet het klimaat. We gaan naar een dictatuur : totale controle. Hoe bereik je dat ? Verarm de bevolking, neem hun cultuur af , verdeel en heers .

 6. Katharina Gabriels,

  Wat een goed stuk zeg! Dank je ervoor.

  Ik maak me ook erg druk over al die vreselijke toestanden. Het is eigenlijk heel erg dat de mensen geloven dat het klimaat erg verandert en dat de kinderen op school daarmee wél geïndoctrineerd worden. Maar ja. Ik las al vaker dat de Kerk al die dingen openlijk aanmoedigt. Dan houdt toch alles op? Want wie spreekt er nu waarheid?

  Maar waar ik me ook steeds meer aan irriteer zijn die vreselijke vliegtuigen boven ons huis. Als ze dan zo begaan zijn met het klimaat, waarom stopt die vliegterreur dan niet? Het wordt alleen maar erger. En soms is de zon niet meer te zien door de ‘sporen’ die ze achterlaten, en die wel vervuilt lijken met iets en dan lang blijven hangen als ze als nepwolken verspreid zijn.
  Omdat ik graag fotografeer is me opgevallen dat de luchten vaak niet meer schoon zijn door de uitlaatgassen van de vliegtuigen. Dat vind ik zó erg. Dat de zon wordt afgenomen van ons. Dat is een geboorterecht. Dat is zo érg. En wat ik nog erger vind is dat (bijna) niemand het ziet of zich er druk over maakt. Men lijkt wel in slaap.
  Zie ook linkjes om het beter te zien:
  time lapse foto’s: https://www.youtube.com/channel/UC3UC337OJbJ0KHon8L_HJhQ
  Over geo-engenering: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1256&v=ikkBAWIxqsg&feature=emb_logo

  (Chemtrails ‘mag je niet zeggen als je niet als complotdenker weggezet wil worden. Dus ik noem ze maar vliegtuigsporen.)

  Persoonlijk vind ik het leuk om meningen van deskundigen te lezen op climategate.nl.

  Ik wordt toch soms wat naar als ik al die fanatieke koppies van sommigen van die ‘alarmisten’ zie. Ze zien er vaak ook raar uit. Niet mooi of zo en zo eng kijkend, bijna een beetje slecht soms. Alsof er iets heel slecht is. Ziet niemand dat nou? Zo een meisje kijkt toch raar? Dat is toch geen blij mensje?
  En kijk naar die ‘Extinction Rebellion’. Dat is toch (echt) éng? Dat lijkt wel of ze de slechte zelf hebben leren aanbidden. Het lijkt wel of de seksuele rampspoed die uitgestort wordt over ons samengaat met die rare mensen. Er is vast verband tussen. Het zijn vaak van die seksueel ‘aparte’ types die zo raar doen. Alsof ze erg weinig met ‘goedheid’ en blijheid van doen hebben om het maar zwak uit te drukken. Alsof ze een beetje in bezit genomen zijn met ‘aparte’ denkbeelden?

 7. Mooi artikel. Mee eens ook grotendeels.
  Wat me opvalt is dat niemand die blijvende vliegtuigstrepen ziet in de lucht, maar dit terzijde.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht