Chinese Katholieke bisschop op de vlucht voor de Communistische autoriteiten – met dank aan de China-Vaticaan deal!

Foto: Asianews.it

De Chinese Katholieke Bisschop Guo Xijin is naar verluidt op de vlucht voor de Communistische autoriteiten, nadat hij geweigerd had zich te registreren bij Chinese Katholieke Patriottistische Associatie (PA). De sinistere China-Vaticaan-deal, welke eind september 2018 werd beklonken, en waarover Kardinaal Zen niet te spreken was, voorziet dat alle geestelijken zich laten registreren bij de door de Communisten gecontroleerde PA. 

Mgr. Xijin is op de vlucht voor de Chinese autoriteiten, nadat hij geweigerd had zich te laten registreren bij de door de staat gecontroleerde “officiële kerk”. Men denkt dat Xijin zich ergens schuil houdt in het bisdom van Mindong nadat hij zijn residentie van de plaatselijke door de staat gesteunde bisschop had verlaten.

Mgr. Guo Xijin wordt beschouwd als een leider in de Chinese ondergrondse Katholieke Kerk, die weigert zich over te geven aan de staatskerk, die onder supervisie staat van de Chinese Communistische Partij. Priesters in China worden vereist om zich te registreren bij de overheid om in staat te zijn hun ambt openlijk uit te oefenen. Daarbij wordt van hen verwacht dat ze het beleid van de regering inzake ‘sinisatie’ (lees: het meer communistisch maken) erkennen.

Op 9 november werd Xijin onder toezicht geplaatst van twee beambten van staatsveiligheid, en werd hij dagelijks bezocht in een poging om hem te dwingen een akte van registratie te ondertekenen. De meerderhei van de priesters van het bisdom weigerden zich te registreren. Toen Xijin weigerde, werd hij naar de communistische bisschop Zhan Silu gezonden, zodat die hem zou kunnen overtuigen tot onderwerping aan de staatskerk. Maar hij gaf niet toe. Mgr. Guo Xijin was de door het Vaticaan erkende bisschop van het bisdom Mindong, tot aan de sluiting van het China-Vaticaanpact in 2018, waarna het Vaticaan de door de communisten goedgekeurde bisschop Zhan, die voordien als een geëxcommuniceerde schismaticus werd beschouwd, erkende als de rechtmatige diocesane bisschop. Mgr. Guo Xijin werd toen gedegradeerd tot hulpbisschop.

Omdat zijn priesters weigerden zich te onderwerpen, wil hij zich ook niet onderwerpen. De bisschop schreef: “De overheid heeft reeds besloten om de priesters te vervolgen die de aanvraag weigeren te ondertekenen. Indien ik niet in staat ben ze te beschermen, is het mijn tijd niet waard om erkend te zijn als een hulpbisschop. Ik ben bereid om samen met andere priesters vervolging onder ogen te zien.”

Geen dialoog

Kardinaal Joseph Zen schreef in november vorig jaar dat “ondergrondse geestelijken bij hem hebben geweend” sinds het Vaticaan een deal met China ondertekende. “Ze zeggen dat de autoriteiten hen hebben gedwongen om open te worden, om de (schismatieke) Chinese Katholieke Patriottistische Associatie te vervoegen en een priestercertificaat te verkrijgen met als reden dat de paus [Bergoglio] de China-Vaticaan deal heeft ondertekend”, zo vertelde Zen aan Catholic Asian News. Zen voegde eraan toe dat dit wellicht de laatste keer is dat hij zich tot Bergoglio zal richten, omdat hij toch op dovemansoren blijft stuiten. Tot zover de bereidheid tot “dialoog” bij Bergoglio!

Sommige van de moeilijkheden die priesters moeten ondergaan, die Zen in zijn brief heeft opgesomd, omvatten in beslagname van geld, de verwanten van de priester die worden lastiggevallen door de autoriteiten, gevangenneming en zelfs executie. “Maar de H. Stoel steunt hen [de priesters] niet, en beschouwt hen als lastpakken, naar hen verwijzend als problemen veroorzakend, en de eenheid niet steunend. Dit is wat hen het meest pijn doet,” aldus nog Zen.

Onlangs zei een door de overheid goedgekeurde bisschop dat de “liefde voor de Chinese staat groter moet zijn dan de liefde voor de Kerk.”

Bron: Asianews, via Restkerk.net

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

17 commentaren op “Chinese Katholieke bisschop op de vlucht voor de Communistische autoriteiten – met dank aan de China-Vaticaan deal!

 1. “Love for the homeland must be greater than the love for the Church and the law of the country is above Canon law,” Bishop Fang told the Political Consultative Conference on Religions on November 26 in Beijing. Bishop Fang is president of the Chinese Catholic Patriotic Association.
  Using a similar line of reasoning, Bishop Peter Fang Jianping of Tangshan said last year that Catholics should support President Xi’s proposed sinicization of religion “because we, as citizens of the country, should first be a citizen and then have religion and beliefs.”
  https://www.lifesitenews.com/news/chinese-communist-approvedbishop-love-for-homeland-must-be-greater-than-love-for-church

  “I have a clear impression that Parolin is manipulating the Holy Father,” Cdl. Zen told recently.
  Zen said Parolin’s motives are unclear, but suggested that he may be acting out of “vainglory” and a desire for “diplomatic success.” “It’s a real mystery how a man of the Church, given all his knowledge of China, of the Communists, could do such a thing as he’s doing now,” he said.
  Zen concludes the interview by saying, “There’s no hope, no hope at all. No hope.”
  https://newbloommag.net/2019/12/03/cardinal-zen-interview/

  ‘Yes, I told them (his collaborators in the Holy See) not to create another Mindszenty case!'” zo verzekerde Franciscus in januari 2018 nochtans kardinaal Zen. Hoeveel Mindszenty-gevallen zijn er sindsdien echter door toedoen van het Vaticaan gecreëerd, hoeveel kerken en heiligdommen verwoest? Bisschop Guo Xijin is zo’n schrijnend voorbeeld. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat China flink de beurs heeft getrokken om de zielen van de ondergrondse Kerk te bemachtigen. Parolin is de nieuwe Casaroli, oorspronkelijk architect van de Ostpolitik; hij doet er enkel nog een schepje bovenop.

  Tot slot is er nog die andere goelag-fanaat: Bisshop Marcelo Sanchez Sorondo met zijn idiote statement: “Right now, those who are best implementing the social doctrine of the Church are the Chinese.” Je moet toch werkelijk van de pot gerukt zijn om zulke dwaze uitlatingen als hoofd van de pauselijke academie van sociale wetenschappen (!) te durven doen.

  Hoe is het toch mogelijk dat zo’n zooitje ongeregeld in het Vaticaan aan de knoppen draait en ontelbaar vele zielen naar de verdoemenis helpt, althans de onwankelbaren ongelooflijk veel leed aandoet? De meest toegewijde gelovigen worden niet enkel aan hun lot overgelaten; zij worden door het paars en rood crapuul aan hun beul overgeleverd.

  1. 2de hands ? link hem maar gerust aan de Chinese rommel die men op internet aanbiedt, zonder verzendkosten!

 2. De katholieken in China zitten gevangen tussen de communistische heersers in Beijing en de crypto-communistische heersers in Rome. Of – als metafoor – tussen Herodes en Caiaphas.

  In de jaren ’30 en ’40 heeft Bella Dodd, een (toen nog) communistische activiste 1100 amerikaanse jonge mannen, zonder geloof en zonder moraal, gerecruteerd om naar het seminarie te gaan.
  Hun opleiding was zo goed dat niemand ze zou herkennen. Ze leken orthodox, maar zaaiden twijfel.
  https://www.youtube.com/watch?v=WEONEL1TzMc
  https://en.wikipedia.org/wiki/Bella_Dodd

  Natuurlijk is hetzelfde elders en ook later nog gebeurd. Wereldwijd moeten er in de orde van 100.000 communisten als priesters in de Katholieke Kerk zijn geinfiltreerd. Een groot aantal van hen heeft het geschopt tot bisschop. Een aanzienlijk aantal tot kardinaal. Waarschijnlijk twee van hen tot paus. Zij leveren de schapen graag uit aan de wolven.

  Ondertussen wordt het communisme stapje voor stapje doorgevoerd door de Europese Unie en in Nederland nog sneller door de zogenaamde volkspartij voor vrijheid en democratie.

  De weinigen die nu nog openbaar stelling durven te nemen tegen het communisme, zijn vooral diegenen die het eindresultaat zelf van dichtbij hebben meegemaakt en hun geloof behouden hebben: Kardinaal Zen, Bisschop Schneider en vele Polen. Misschien moet de redding van Europa opnieuw (na de Slag om Wenen) van de Polen komen…

 3. Niet bedankt, Bergoglio. Beter: Niet bedankt, bergoglio.
  Wat kunnen wij nog méér verwachten van ‘paus Franciscus’?
  Hij is de ántipaus: in plaats dat de paus de beschermheer is van zijn schapen, brengt bergoglio zijn schapen naar de sláchtbank, terwijl hij die schapen ook nog uitscheldt!
  God, bevrijd ons a.u.b. van ‘paus Franciscus’.

 4. Ik dacht dat dit een katholiek forum is maar als ik hier de jongste bijdragen van Willy en Kor Lander lees ben ik een andere mening toegedaan. Aan deze fulminerende reactionaire reacties heeft niemand iets.

  1. Beste Firmin,
   Willy schreef o.a.: “Wat wil je nu met deze tweedehands paus!!!”
   Ik vraag u, kun je niet om met de waarheid???
   Uw : “Aan deze fulminerende reactionaire reacties heeft niemand iets.” Toch wel! Bergoglio is geen ‘Paus’ . Hij doet zich voor als ‘Paus’ en laat zich zo noemen. Een echte Paus bevestigt zijn schapen in het geloof. Die man doet zich voor als ‘paus’ maar is het niet. Hij is gestuurd door anderen die de ware Katholieke Kerk van altijd willen vernietigen. Meer uitleg nodig???

   1. ☩JMJ☩

    Er bestaat iets dat we misbruik van gezag noemen; dat een gezagdrager door en door slecht is betekent niet dat hij niet werkelijk een gezagdrager zou zijn.

    Het sedevacantisme is in tegenstrijd met de fundamentele dogmatische leer van het Katholicisme, want de sedevacantisten hebben geen pauselijke successie en geen jurisdictionele hiërarchie; beiden bestaan echter vanuit goddelijke institutie in de Katholieke Kerk, en moeten blijven bestaan tot aan de Wederkomst des Heren.

    Door het sedevacantisme te omarmen schiet men zich in de voet, want de modernisten confronteren sedevacantisten met de absentie van een zichtbare bisschoppelijke hiërarchie en van een zichtbaar hoofd in hun anarchische lekenkerk, en toehoorders gaan dan onterecht het anti-modernistisch verzet mentaal associëren met die onkatholieke gedachtegang. Het sedevacantisme is heretisch van aard en leidt naar de eeuwige verdoemenis.

    Wat we moeten doen is streven naar de verwezenlijking van een contra-revolutie via de zichtbare, historische Kerk; dat is de enige legitieme weg.

    1. Benjamin schreef: “ Het sedevacantisme is heretisch van aard en leidt naar de eeuwige verdoemenis. “
     Weer altijd de zelfde aanhalingen.
     “ Wat we moeten doen is streven naar de verwezenlijking van een contra-revolutie via de zichtbare, historische Kerk; dat is de enige legitieme weg.”
     Vele malen is dit hem reeds ter kennis gebracht dat de Vat II modernistische secte geen Katholieke Kerk is.
     Legitime weg??? Welke legitime weg???
     Dit is de legitieme weg!!!
     Paulus zei: “Wie een ander evangelie verkondigt dat welke wij u hebben meegedeeld, hij zij vervloekt.” (Gal. 1:8)
     Lees maar een GOED beste mensen dit belangrijk document vastgelegd voor de EEUWIGHEID. Constitutie Cum Ex Apostolic Officio van February 15, 1559. Uitgevaardigd als EX CATHEDRA; Dit wil zeggen MOET door iedere Katholiek geloofd en aanvaard worden of anders is men BUITEN de Katholieke Kerk. Dus geen Heil!!!
     http://www.dailycatholic.org/cumexapo.htm
     En dan ook nog: de antimodernistische eed!!!!!!!!! Ziehier!

     De eed moest worden afgelegd door:
      
     – iedere toekomstige subdiaken
     – alle priesters, voordat ze een volmacht kregen voor biecht en prediking
     – alle pastoors, kanunniken, etc. om tot hun ambt toegelaten te worden
     – allen werkzaam in een bisschoppelijke curie en de pauselijke curie
     – alle oversten en docenten bij kloosterorden en congregaties.
      
     Ik, N.N., omarm en aanvaard stellig alles wat tezamen en afzonderlijk door het foutloze Leergezag van de Kerk bepaald, uitgesproken en verklaard is, in het bijzonder die leerstellingen die zich rechtstreeks verzetten tegen de dwalingen van deze tijd.
      
     Ten eerste belijd ik dat God, begin en einddoel van alle dingen, met zekerheid gekend kan worden en Zijn bestaan kan bewezen worden door middel van het natuurlijke licht van de rede, “vanuit de dingen die gemaakt zijn geworden” , dit is vanuit de zichtbare werken van de schepping, zoals een oorzaak zeker gekend is door zijn effecten.
      
     Ten tweede erken ik en stem ik in met de externe argumenten voor de openbaring, d.i. de goddelijke feiten, in het bijzonder wonderen en voorspellingen als zijnde de meeste zekere tekenen van de goddelijke oorsprong van de christelijke godsdienst en ik houd mij eraan dat deze volmaakt aangepast zijn aan het inzicht van elke tijd en van elke mens, met inbegrip van deze tijd.
      
     Ten derde geloof ik ook vast dat de Kerk, bewaarder en lerares van het geopenbaarde woord, door de ware en historische Christus zelf, toen Hij bij ons verbleef, rechtstreeks en dadelijk gesticht is geworden en dat dezelfde Kerk gegrondvest werd op Petrus, de prins van de apostolische hiërarchie en op zijn opvolgers doorheen alle tijden.
      
     Ten vierde aanvaard ik oprecht dezelfde geloofsleer in dezelfde zin en met altijd dezelfde betekenis zoals deze aan ons is overgeleverd geworden vanaf de apostelen tot aan de rechtgelovige Vaders; en dus verwerp ik volledig de ketterse notie van de evolutie van de dogma, volgens de welke deze van de éne zin in de andere zin overgaan, onderscheiden van dat wat de Kerk vroeger leerde. Zo ook veroordeel elke dwaling waardoor, in plaats van de goddelijke geloofsschat, door Christus overgeleverd aan Zijn Bruid, de Kerk en door haar getrouw te bewaren, een filosofische uitvinding of een schepping van het menselijk bewustzijn geplaatst wordt die het menselijk pogen geleidelijk verfijnd heeft en in de toekomst door middel van oneindige vooruitgang zich zal vervolmaken.
      
     Ten vijfde houd ik ten zeerste vast aan en belijd ik oprecht dat het geloof niet een blind religieus gevoelen is dat vanuit het verborgen onderbewustzijn opkomt en onder druk van het hart en wil moreel gevormd wordt maar dat het geloof een werkelijke instemming van het verstand met de uitwendige waarheid is, aanvaard vanuit het horen; en waardoor wij geloven dat waar is al wat gesproken, betuigd en geopenbaard is geworden door de persoonlijke God, onze Schepper en Heer, op het gezag van God, de Volmaakte Waarheid.
      
     Tevens, met gepaste eerbied onderwerp ik mij en houdt ik met geheel mijn ziel vast aan alle veroordelingen, verklaringen en richtlijnen, vervat in de encycliek ‘Pascendi’ en het decreet ‘Lamentabili’, vooral betrefffende wat men noemt ‘de geschiedenis van de dogma’s’.
      
     Desgelijks verwerp ik de dwaling van zij die beweren dat het geloof van de Kerk in strijd kan zijn met de geschiedenis en dat de katholieke dogma’s, in de betekenis waarin ze nu verstaan worden, niet kunnen verzoend worden met de ware oorsprongen van de Christelijke godsdienst.
      
     Ik veroordeel en verwerp ook de stelling die zegt dat een meer geleerde christen een tweevoudige persoonlijkheid kan aannemen, nl. één van gelovige en een ander van historicus alsof dit toestaat voor de historicus te beweren datgene wat in tegenstelling is met zijn geloof als gelovige of premissen aan te brengen van waaruit de valsheid of twijfelachtigheid van de dogma’s volgt, op voorwaarde dat deze dogma’s niet rechtstreeks ontkend worden.
      
     Tevens verwerp ik de wijze van bepalen en interpreteren van de Heilige Schrift, die, in het opzij zetten van de traditie van de Kerk, de analogie van het geloof en de normen van de Apostolische Stoel, de principes van de rationalisten aanneemt en met niet minder aanmatiging de tekstkritiek als de enigste en hoogste regel beschouwt.
      
     Bovendien verwerp ik de mening van diegenen die stellen dat iemand die onderwijst in de geschiedenis van de theologie of erover schrijft eerst de voorgevormde begrippen naast zich neer moet leggen over de bovennatuurlijke oorsprong van de katholieke traditie of over de goddelijke bijstand, beloofd voor het altijddurend bewaren van elke, geopenbaarde waarheid; of dat de geschriften van de Vaders enkel dienen geïnterpreteerd te worden door middel van de principes van de wetenschap, afgezonderd van enig welke gewijde autoriteit en met dezelfde vrijheid van oordelen waarmee men gewoonlijke profane monumenten onderzoekt.
      
     Tot slot belijd ik dat ik in het algemeen absoluut ver sta van de dwalingen van de modernisten die stellen dat er in de gewijde traditie niets goddelijks is; of die – wat nog veel ergers is- dit toegeven in pantheïstische zin, zodanig dat er niets overblijft dan een simpel feit zoals de gewone feiten van de geschiedenis, nl. dat een school, begonnen door Christus en zijn Apostelen, door de energie, sluwheid en vermogens van mensen in de volgende eeuwen is voortgezet geworden.
      
     Daarom houd ik ten stelligste vast aan en zal ik tot mijn laatste adem vasthouden aan het geloof van de Vaders over het zekere charisma van de waarheid, het welke is, was en altijd zal verblijven in de opvolging van het episcopaat sinds de apostelen. En dit mag niet zo verstaan worden opdat men kan vasthouden aan wat beter en meer geschikt lijkt voor de cultuur van een bepaald tijdperk maar veeleer opdat men nooit iets anders zou geloven of begrijpen dan de absolute en onveranderlijke waarheid, verkondigd vanaf den beginne door de apostelen.
      
     Dit alles beloof ik getrouw, geheel en oprecht te bewaren en het ongeschonden te bewaken en nooit ervan af te wijken, hetzij in het onderricht, hetzij in woord of geschrift. Dit beloof ik, dit zweer ik, zo waarlijk helpe mij God en zijn Heilige Evangelies.
      
      
      In La Salette zei Onze Lieve Vrouw in 1846 tegen de herderskinderen Maximim Giraud en Mélanie Calvat (vertaald uit het Frans):
     Wee de priesters, de plaatsvervangers van Mijn Zoon, die door hun slecht leven, hun oneerbiedigheid en goddeloosheid bij het vieren van de H. Geheimen, door de liefde voor het geld, de zucht naar eer en genot, riolen van onzuiverheid zijn geworden. Wee de priesters en de aan God toegewijde personen die door hun trouweloosheid en hun slecht leven opnieuw Mijn Zoon kruisigen !
     De zonden van de aan God toegewijde personen schreeuwen om wraak en ziehier de wraak voor hun deuren want er is niemand meer om medelijden en vergeving af te smeken voor het volk. Er is niemand meer die waardig is om het Offer aan de Allerhoogste aan te bieden ten gunste van de wereld…
     Wee de Prinsen der kerk die zich nergens anders mee bezig houden dan met het opstapelen van rijkdom, met het opbouwen van hun gezag of carrière en het hoogmoedig domineren over de hen toevertrouwde schapen. Velen zullen van het geloof afvallen en het getal der priesters en geestelijken die zich van het ware geloof af zullen scheiden zal groot zijn daar zij niet geleid zullen worden door de goede geest van het evangelie, die een geest is van nederigheid, van liefde en van ijver voor de Glorie van God; onder die personen zullen zelfs bisschoppen zijn.
     […]

       En wat verder lezen we:
     Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist. De duivelen der lucht zullen met de Antichrist grote wonderen doen op aarde en in de lucht en de mensen zullen meer en meer ontaarden maar God zal zorg dragen voor Zijn getrouwe dienaren en voor de mensen die van goede wil zijn. De kerk zal verdwenen zijn , de wereld in verschrikking, maar daar zijn Henoch en Elia. Vervuld met de geest Gods preken ze met kracht zodat de mensen die van goede wil zijn in God geloven. Zo zullen veel zielen gered worden. Ze zullen grote vorderingen maken door de deugd van de H.Geest en zullen de duivelse dwalingen van de Antichrist veroordelen. Maar Henoch en Elia zullen ter dood gebracht worden, het heidense Rome zal verdwijnen, het hemelvuur zal neerstorten en 3 steden verslinden, het ganse heelal zal met afgrijzen geslagen zijn.
     […]
     U leest het goed: “Rome zal het geloof verliezen,…” Een gruwelijke boodschap! Maar deze boodschap heeft de kerkelijke goedkeuring gekregen van Paus Pius IX zelf! En deze boodschap is nu, in onze tijd, bewaarheid aan het worden. We moeten onszelf geen blaasjes wijsmaken: laten we de tekenen zien en herkennen.
     Lees verder a.u.b.
     De grote apostasie voorzegd door O.L.Vrouw
     door Michaël Dekee. http://www.katholiekforum.net/2019/11/21/de-grote-apostasie-voorzegd-door-o-l-vrouw/

    2. Paulus zei: “Wie een ander evangelie verkondigt dat welke wij u hebben meegedeeld, hij zij vervloekt.” (Gal. 1:8)

     In La Salette zei Onze Lieve Vrouw in 1846 tegen de herderskinderen Maximim Giraud en Mélanie Calvat (vertaald uit het Frans):
     Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist. De duivelen der lucht zullen met de Antichrist grote wonderen doen op aarde en in de lucht en de mensen zullen meer en meer ontaarden maar God zal zorg dragen voor Zijn getrouwe dienaren en voor de mensen die van goede wil zijn. De kerk zal verdwenen zijn , de wereld in verschrikking, maar daar zijn Henoch en Elia. Vervuld met de geest Gods preken ze met kracht zodat de mensen die van goede wil zijn in God geloven. Zo zullen veel zielen gered worden. Ze zullen grote vorderingen maken door de deugd van de H.Geest en zullen de duivelse dwalingen van de Antichrist veroordelen. Maar Henoch en Elia zullen ter dood gebracht worden, het heidense Rome zal verdwijnen, het hemelvuur zal neerstorten en 3 steden verslinden, het ganse heelal zal met afgrijzen geslagen zijn.

     U leest het goed: “Rome zal het geloof verliezen,…” Een gruwelijke boodschap! Maar deze boodschap heeft de kerkelijke goedkeuring gekregen van Paus Pius IX zelf! En deze boodschap is nu, in onze tijd, bewaarheid aan het worden. We moeten onszelf geen blaasjes wijsmaken: laten we de tekenen zien en herkennen.

     Zo schreef Michaël Dekee
     http://www.katholiekforum.net/2019/11/21/de-grote-apostasie-voorzegd-door-o-l-vrouw/

     Op 13 oktober 1973 zei Onze Lieve Vrouw tegen Zuster Sasagawa:
     […] De inwerking van de duivel zal zelfs langzaam doorwerken in de Kerk zo, dat men kardinalen zich zal zien verzetten tegen kardinalen en bisschoppen zal zien opstaan tegen andere bisschoppen. De priesters die Mij vereren, zullen door hun medebroeders geminacht en bestreden worden. Kerken en altaren zullen worden verwoest. De Kerk zal vol zijn van hen, die compromissen hebben aanvaard. De boze geest zal veel priesters en godgewijde zielen ertoe aanzetten de dienst van de Heer te verlaten. Speciaal tegen de godgewijde zielen zal hij verbeten strijden. Het vooruitzicht van het verlies van talrijke zielen maakt Mij bedroefd. De kelk loopt reeds over, als de zonden in aantal en in ernst toenemen, zal daar weldra geen vergeving meer voor zijn.”
     Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?” (Luc. 18,8)
     Wee de wereld vanwege de ergernissen! Weliswaar is het onvermijdelijk dat er ergernis gegeven wordt, maar wee de mens door wiens toedoen dit geschiedt! (Matt. 18,6-7)
     Een ketter die ketterijen verkondigt staat buiten de Katholieke Kerk en verliest zijn geloof, wie het ook moge zijn!
     Lees ook: Heel belangrijk.
     http://www.dailycatholic.org/cumexapo.htm
     In de tijd van het Concilie van Trente gaf Paulus IV zijn Apostolische Constitutie Cum Ex Apostolische Officio van 15 februari 1559. Deze 223e opvolger van Peter zou zes maanden later op 18 augustus sterven. Zijn vierjarige pontificaat werd benadrukt door zijn bevordering van morele hervormingen. Deze pauselijke stier hieronder richtte zich ook op de geldigheid van een prelaat of paus in het geval ze in ketterij of afvalligheid waren. Omdat het handelt over geloof en moraal en het werd uitgegeven als exathedra (van de voorzitter van Peter) en daarom wordt het niet alleen als onfeilbaar beschouwd, maar ook voor eeuwig gehouden.

 5. Aan duidelijkheid laat U niets te wensen over, beste Ward. We zijn dankbaar om uw bevindingen nogmaals te delen. Stukken van uw bovenstaande teksten zijn reeds eerder verschenen op dit voortreffelijke katholieke Forum. Maar blijven herhalen is noodzakelijk omdat vele lezers geestelijk te traag zijn geworden. Zij raken niet meer gealarmeerd over de satanische aard van de Romeinse revolutie sinds het vervloekte Vaticaan 2 concilie (1965), uitgedragen door alle V2 pausen sindsdien. De gewaardeerde Benjamin doet U te kort. Hij fixeert zich te veel op het “de jure” pausschap van de V2 pausen. Hij heeft daarmee juridisch gelijk, maar vergeet dat er nog een aspect nodig is voor de volheid van de uitoefening van het ambt, namelijk ook de vereiste legitimiteit. Beantwoordt hij nog aan de eisen gesteld aan zijn functie, en heeft hij nog publieke steun. Bij vele regeringsleiders zie je momenteel hetzelfde manco. Ze zitten wel op het pluche, maar worden niet meer door het volk erkend als zodanig, gevolg van herhaalde leugens, manipulaties, bedrog en wangedrag. Door het wangedrag van paus Bergoglio is echter de ban gebroken geraakt, en is publiekelijk de legitimiteit van de bezetter van de Petrus Troon verloren gegaan. De “paus kroning” van Benedictus, op zichzelf, in 2005, was al een satanische aanfluiting. De Tiara was er niet meer, want verkocht in New York door de homosexuele, joodse vrijmetselaar Montini, alias paus Paulus VI, in 1963. Zij zal wel een plek gekregen hebben in een van de vele Joodse vrijmetselaar Loge, in die grootste en machtigste joodse stad ter wereld. De Tiara was een kroon van drie niveau’s, symboliserend, (1) Heerser over Koningen, (2) Regent van de Wereld, en (3) Vicaris van Christus.
  De “kroning” van Benedictus vond plaats met een mijter van geweven goud draad met erop geborduurd verschillende gnostische-vrijmetselaar symboliek, en met een afbeelding van de god Pan. De symboliek is terug te vinden in de satanische Tempel in Padergnone, in Italië. Op die goud geweven mijter is geen enkel Christelijk symbool terug te vinden. De vraag is of Benedictus kennis had van de heidense mijter die assistenten hem opzetten ? Verder was Benedictus uitverkozen (de bedoeling was Bergoglio) om de Pius X Priesterbroederschap in de val te lokken van volledige aansluiting bij de valse leer van de V2 NOM kerk. Zij zou dan alle V2 concilie documenten hebben moeten ondertekenen. Dat lukte bijna in 2012. Maar het feest ging niet door. En Benedictus werd de gebeten hond van de maçonnieke machthebbers achter de schermen. Dus in 2013, werd hij afgezet, en de vrijmetselaar en Rotary man, Bergoglio werd “uitverkozen”. Van een bisschoppelijke insider weet ik dat dat geen verkiezing was, maar een aanwijzing. Toen dat gebeurde sprak hij het satanische adagium met de woorden, ” Mysterium Lunae “. Deze code moet verstaan worden als, (1) de vervanging van de katholieke Kerk door de Joodse Synagoge, en (2) de vervanging van het katholieke geloof en de liturgie door een ” fallisch satanische ” cultus. Op de mijter van Benedictus stond al de symboliek van deze cultus, met parels en schelpen, plus de god Pan afbeelding. Op de mijter van Bergoglio staat eenzelfde satanische symboliek. Hij draagt een grote “fallische afbeelding” op zijn mijter, en Lucifer afbeeldingen in zijn wapen schild, zoals een ochtend maan, plus een Lucifer afbeelding op zijn borst kruis. (gegevens ontleend aan een Pro Fide Catholica publicatie, 2013) (wordt vervolgd).

 6. Nabrander, correctie, lees laatste regel, “” (gegevens ontleend aan een Pro Fide Catholica publicatie (2013) en het boekje, “La mitre satanique de Benoit XVI”, Franco Adessa, ed. ESR) “”

 7. (vervolg met tweede regel van onderen)
  ………..en Lucifer afbeelding in zijn wapenschild, zoals een ochtend ster, plus een Lucifer afbeelding op zijn borst kruis in de vorm van de geest van de god Pan. Bergoglio blijft in nauw contact met vertegenwoordigers van het anti-Christelijke, maçonnieke Judaïsme, die, met zijn aantreden geen geheim maakten van hun instemming. De schijnheilige eenvoud die Paus Bergoglio laat zien, beoogt de satanische symboliek, ontwikkelt in Buenos Aires, in Rome te introduceren. Die pseudo simpelheid en die geveinsde bescheidenheid, staan in schril contrast met zijn ordinaire, grove uitbarstingen tegenover het Vaticaan personeel en zijn naaste medewerkers. Het doel is echter om zo snel mogelijk alle erkenning en alle prestigieuze tekens van het Romeinse Pausdom, opzij te schuiven. De belangrijkste missie van Bergoglio zijn, (1) het verwijderen van ieder zichtbaar spoor van het katholieke Pausdom, en (2) het bevorderen van homosexualiteit, pedofilie, en andere uitwassen van de fallische cultus. Hij onderneemt niks tegen hoge ambtsdragers die ontmaskerd zijn.
  Hij heeft al zijn ambt gereduceerd tot een simpel episcopaat, in woord en daad. Hij moet er nog in slagen om zijn functie radicaal om te bouwen tot leider van al de wereld religies die de mensheid kent. We hebben hem zo aan het werk gezien met de islam, tot en met het primitieve heidendom in de Amazone. Al zijn voorgangers hebben zich daartoe eveneens ingespannen. Wat gebeurde er niet in Assisië, onder de joods Poolse Paus JP II, plus al zijn andere uitwassen, waarvan lijsten in omloop zijn. Met Bergoglio zien we voor onze ogen gebeuren de taferelen uit de Apocalyps profetie van St. Johannes, of van zijn eventuele opvolger als de Hemel niet tijdig ingrijpt.
  Tenslotte nog dit. De wereldwijde oppositie bij de gelovigen en de clerus, en ook uit de hoogste rangen van de clerus, zoals kardinaal Burke en Mgr. Schneider, boekt tot nu toe geen enkel resultaat. Deze laatsten hebben te kennen gegeven dat slechts de Hemel een eind kan maken aan de Gods lastering op het niveau van een gemijterde schurk op de Stoel van Petrus, en dat niemand een effectieve vuist kan maken, zelfs geen vinger kan uitsteken. Maar dan rijst de vraag, waarom werd dat ook niet gezegd toen paus Benedictus opzij geschoven werd in 2013, en de duivel toen wel vrij spel kon krijgen. Niemand stak een hand uit. Waarom kwam er geen verzet in 2013, toen de Bergoglio coup plaats vond, en er een pseudo “verkiezing” plaats kon vinden door de kardinalen, terwijl de zittende Paus levend en wel in functie was, maar kennelijk toch gedwongen werd om “af te treden”. Waarom toen wel, en nu niet ? Deze paradoxale vraag blijft op tafel liggen.

 8. De Heilige Geest leidt de Kerk. Kardinaal Burke en mgr. Schneider zullen de werking van de Heilige Geest niet tegenhouden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht