Bevrijdingstheologie biedt geen toekomst voor Indianen, volgens stamhoofd

Rechts: Jonas Marcolino Macuxí, stamhoofd van de Macuxi (Foto: Lifesitenews)

In ons land bestaat de perceptie binnen progressieve Katholieke kringen, dat de bevrijdingstheologie aan de kant staat van de inheemse bevolking in Latijns-Amerika. Maar zien Indianen uit de Amazone dit ook zo? 

Helemaal niet, volgens een stamhoofd, geïnterviewd door de conservatief-Katholieke website lifesitenews.com tijdens de conferentie “Amazon: the Stakes”, georganiseerd door het Plinio Correa de Oliveira instituut in de marge van de Amazonesynode te Rome. Jonas Marcolino Macuxí, advocaat, wiskundige en hoofd van de Macuxi stam, ziet in de modernistische priesters, die de bevrijdingstheologie promoten, vooral nostalgici met een overdreven romantische visie op de traditionele inheemse levensstijl, die bescherming nodig zou hebben tegen de “slechte” Westerse beschaving. Volgens Marcolino verliezen ze hierbij een aantal gewelddadige Indiaanse gebruiken uit het oog, zoals de gewoonte om baby’s met afwijkingen te doden of  het kannibalisme te praktiseren. Deze gewoonten verdwenen onder invloed van het Christendom. Marcolino vindt het daarom ongehoord, dat modernistische Katholieke bisschoppen blijven hameren op de terugkeer van Indianen naar hun traditionele levensstijl. Zo worden barbaarse gebruiken, vooral bij teruggetrokken stammen, net aangemoedigd. Dit is één van de redenen waarom Marcolino de Katholieke Kerk verliet, om zich te bekeren tot het Evangelisch Protestantisme. 

De nostalgie van de moderne Katholieke missionarissen naar het verleden staat bovendien in de weg van een duurzame toekomst voor Indianen, volgens Marcolino. “Ik zie de bevrijdingstheologie als een doctrine, die mensen niet bevrijdt van de zonde of leugens, maar van technologie en andere zaken, die hun leven makkelijker maakt en een nieuw pad opent, weg van de barbarij.” Hij betreurde tenslotte het conflictmodel van de bevrijdingstheologie, dat volgens hem de ontwikkeling van de Amazone in de weg staat en Indianen in de armoede houdt. Indianen in de Amazone hebben net belang bij een harmonische relatie met blanken en andere belangengroepen in de streek, concludeerde het stamhoofd. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

4 commentaren op “Bevrijdingstheologie biedt geen toekomst voor Indianen, volgens stamhoofd

 1. Bevrijdingstheologie heeft niets met de leer van Jezus vandoen, de mens wil zichzelf bevrijden maar dat kan de mens zelf niet. Dus het stamhoofd heeft gelijk, bevrijdingstheologie is totaal zinloos.

 2. ☩JMJ☩

  Ze hebben publiekelijk een afgodsbeeld (in de vorm van een naakte vrouw) in de Sint-Pietersbasiliek geplaatst en vereerd deze week; het gevolg is dat velen, helaas, in het paparatzingeristisch schisma aan het treden zijn (dat is wat de esoterische cryptocratie, die Bergoglio geselecteerd had om paus te worden, zelf wil om de chaos nog groter te maken) met de incorrecte en emotioneel gedreven gedachte dat een wettige paus niet zo slecht kan zijn gelijk Bergoglio manifest is.

  De harde realiteit echter is dat de wettige opvolger van Petrus publiekelijk een afgodscultus geïntroduceerd heeft in de kerk die op het Graf van Petrus gebouwd staat, zoals slechte opperpriesters in de oud-testamentische tijd afgodscultussen in de Tempel van Jerusalem lieten geschieden, waartegen de Profeten tekeer gingen.

  De eindstrijd van de post-conciliaire tijd is nu gaande; het “conservatief” liberalisme zoals we het kenden gaat meer en meer wegkwijnen, de tridentijnse rangen zullen aandikken, en uiteindelijk zal de binnenkerkelijke burgeroorlog grotendeels beperkt geworden zijn tot een strijd tussen de tridentijnse Katholieken, schismatieken en de paganisten (de twee laatste groepen gestuurd door de judeo-maçonnieke sekten).

  Om nog verder te illustreren wat er gaande is in Rome: Bisschop Philip Dickmans, afkomstig uit België, heeft tijdens de synode zijn wens ter sprake gebracht ter creatie van een heidense “Amazoneritus”. Hij acht dat nodig omdat hij ooit eens behekst geweest is door Indiaanse vrouwen in Latijns Amerika. De schaamteloze boomerfreude staat in zijn walgelijke volheid tentoongespreid in het artikel “Bisschop Philip Dickmans op Amazonesynode: eerste indrukken” (8 oktober 2019) van Lieve Wouters op Kerknet.

  Wat we publiekelijk in Rome zien is geen “gewoon” liberaalkatholicisme, maar expliciet heidendom; de morbide restanten van het “Groot Compromis” tussen “conservatieven” en “radicalen” uit de tijd van Johannes Paulus II en Benedictus XVI zijn aan het verdwijnen. De “conservatieven” verdedigden bij de vorige pausen sinds het Concilie blindelings de woorden die uit hun mond kwamen, en zij hebben bij Franciscus hardnekkig geprobeerd dat vol te houden, en wanneer zij op dat gebied begonnen te wankelen vroegen zij hem om “klaarheid” en “duidelijkheid” tegenover de meest flagrante aanvallen tegen de Christelijke doctrine, tot grote frustratie van Katholieken die de zaken durfden benoemen zoals zij waren. De laatste overblijfselen van abjecte “conservatief”-liberalistische serviliteit worden heden met harde hand verbrijzeld door Het Gedrocht (Bergoglio) zelf doordat de “conservatief”-liberalistische modus operandi steeds absurder en absurder wordt tegenover de daden van deze paus.

  Het irrationeel “ja, maar hij bedoelt het zus en zo”-discours wordt meer en meer in het gelaat uitgelachen.

  1. De afgod die nu aanbeden wordt in het Vaticaan wordt door de Indianen “Pachamama” genoemd en hun traditionele mening over die afgod is dat die menselijke bloedoffers eist.

  2. In de recentste aflevering van “World Over”* van Raymond Arroyo op EWTN heeft Robert Royal expliciet de vrijmetselarij vernoemd in connectie met de atheïstische kameraad van Bergoglio, Eugenio Scalfari, en heeft de Eerw. H. Gerald Murray expliciet gesproken over de heidense “Pachamama”-cultus in het Vaticaan.

   Deze mensen hadden vroeger steeds de reputatie van vertegenwoordigers van het “gematigd” kamp van de “conservatieven” die op consistente basis vermeden de woorden van in hun tijd regerende pausen te bekritiseren, en het feit dat deze mannen nu zo spreken illustreert hoezeer het kerkelijk landschap verschuivingen ondergaat die ongezien geweest zijn sinds het Concilie. Zaken waarover het spreken vroeger gerestricteerd werd tot wat het “extremistisch” en “reactionair” milieu genoemd werd (bijvoorbeeld het onderwerp van de invloed van de vrijmetselarij) worden heden publiekelijk vernoemd in het “conservatief” milieu van waaruit tridentijnen vroeger voortdurend bespot werden als “aluminiumhoed-dragende complottheoristen”.

   * EWTN heeft de aflevering op YouTube geplaatst in de video “World Over – 2019-10-10 – Full Episode with Raymond Arroyo”.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht