Paus Franciscus nodigt religieuze en politieke leiders uit om ‘Globaal Pact’ voor ‘nieuw humanisme’ te ondertekenen

Foto (un.org): Paus Francisus en Ban Ki-moon op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties

In een nieuwe zet voor meer globalisme heeft Paus Franciscus een nieuw initiatief gelanceerd, namelijk een “Globaal Pact” om een “nieuw humanisme” te creëren. Het globale evenement zal plaatsvinden op 14 mei 2020 en heeft als titel “Heruitvinden van de Globale Onderwijsalliantie.” Franciscus wil hiermee het onderwijs van de jeugd beïnvloeden. 

Franciscus nodigt vertegenwoordigers van alle grote religies, internationale organisaties en diverse humanitaire instellingen, topfiguren van de politieke, economische en academische wereld, prominente atleten, wetenschappers en sociologen om een “Globaal Pact over Onderwijs” te ondertekenen, om zogezegd de “jongere generaties een verenigd en broederlijk gezamenlijk ‘huis’ door te geven.”

“Er is een globaal onderwijspact is nodig om ons te onderwijzen in universele solidariteit en een nieuw humanisme“, zo zei Bergoglio in een videoboodschap om het initiatief te lanceren. Een speciaal hiervoor opgerichte website voegt daaraan toe: “Onderwijzen van jonge mensen in broederlijkheid, in het leren van het overstijgen van verdeeldheid en conflicten, hospitaliteit promoten, rechtvaardigheid en vrede: Paus Franciscus heeft iedereen die bezorgd is over de educatie van de jonge generatie opgeroepen om een Globaal Pact te ondertekenen, om een globale verandering te creëren van de mentaliteit, door middel van educatie.”

Met andere woorden: Franciscus wil dat onze kinderen worden gebrainwasht met zijn visie over “globalisme.” Want Bergoglio citeerde op een gegeven moment… jawel, zijn “Menselijke Broederlijkheidsdocument” dat hij in februari dit jaar samen met de Groot-Imam van Al-Ahzhar in Abu Dhabi ondertekende, en waarin staat dat “alle religies door God gewild zijn.” Hij zei onder andere dat “broederlijkheid moet bloeien.” Zijn hele boodschap was opvallend seculier.

In de aanloop naar de grote conferentie van 14 mei 2020 zullen “als voorbereiding” kleinere conferenties en evenementen worden georganiseerd.

Reeds in mei 2019 riep paus Franciscus op tot de creatie van ‘supranationale autoriteiten’ om VN-doelstellingen af te dwingen en “het klimaatbeleid af te dwingen,” met andere woorden, hij riep eigenlijk op tot de vorming van een soort ene-wereldregering, iets waartoe hij eerder al had opgeroepen in zijn milieu-encycliek “Laudato Si.”

En tijdens de persconferentie op de terugvlucht van Afrika (Mozambique, Madagaskar en Mauritius) eerder deze maand, zei Franciscus ook nog dat het onze “plicht” is om “internationale instellingen zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie te gehoorzamen.”

Enkele citaten over nieuw humanisme:

“Er is een globaal onderwijspact is nodig om ons te onderwijzen in universele solidariteit en een nieuw humanisme“Jorge Bergoglio, 12 september 2019.

“Ze zijn de beginselen die in onze Grondwet staan geschreven en waarnaar ik – in mijn vele publieke interventies – vaak heb verwezen, hen samenvattend met de formule “nieuw humanisme.”” – Guiseppe Conte, Italiaanse Huis van het Parlement , 9 september 2019

“De Vrijmetselarij van de Italiaanse Groot-Oriënt stelt het opmaken van een project voor richting een “nieuw humanisme”, voor de renaissance van de waarden, als enige weg om het beschaven van de persoon te bereiken, gebouwd op de culturele funderingen van gelijkheid, vrijheid, broederlijkheid en tolerantie… “- Gustavo Raffi, Grootmeester van de Groot-Oriënt van Italië, 15 april 2017

“Kijk zorgvuldig opdat de vijand niet in het veld van de Heer komt en onkruid zaait tussen de tarwe; […] laat geen zeker “gevaarlijk humanisme” zielen van de rechte weg afbrengen, noch een valse doctrine geïntroduceerd worden die het begrip van het Katholiek Geloof verwoest.”- Paus Pius XII, Encycliek Mediator Dei, 20 november 1947

Bron: LifeSite en Vaticannews via Restkerk.net

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

7 commentaren op “Paus Franciscus nodigt religieuze en politieke leiders uit om ‘Globaal Pact’ voor ‘nieuw humanisme’ te ondertekenen

 1. Een nieuw soort humanisme dat buiten het geloof staat is zeer gevaarlijk voor kerk en de toekomst ervan.

 2. Dat vrijmetselaars stellen dat alle religies gelijk zijn en dat ze een super- humanisme willen creëeren —) dat kan ik begrijpen.

  Maar dat diene kwibus Bergoglio, als “paus” van de katholieken, alle religies gelijk stelt en bovenop grote promotor is van een nieuw soort humanisme, maakt van hem de meest valse en gevaarlijke man die er bestaat. Deze man is totaal on-katholiek en geeft een volledig verdraaid beeld van hoe de gelovige moet zijn. Zonder schroom en godsvrees gaat hij nu naar de jongeren toegaan.

 3. André, typisch voor reactionaire katholieken; iedereen die niet in hun kader past als vijand bestempelen. Je taal is daarenboven allesbehalve katholiek.

  1. Ja wat wil je, Samuel. Ik belijd 1 God namelijk God de Vader , God de Zoon (Jezus van Nazareth) en de Heilige Geest.

 4. ☩JMJ☩

  In de negentiende eeuw verdedigden de pauselijke zoeaven de Troon van Petrus tegen de Italiaanse carbonaristen en hun “Risorgimento”. Heden zijn er zoeaven nodig die het Pausdom verdedigen tegen de Paus. Deze strijd is prioritair voor de Katholieke contra-revolutie, want zonder een contra-revolutionair op de pauselijke troon lukt het niet om Europa te herkerstenen, en zodus moet er gestreden en gewerkt worden om een opening te bekomen voor de verheffing van de juiste man tot het pauselijk ambt na het pontificaat van Franciscus.

 5. Deze man kampt met een tekort aan geloof, dat kan bijna niet anders. In al zijn wijsheid kan hij God niet vinden. Het eerste gebod van de tien geboden is er heel duidelijk in: “Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.” Dan kun je niet alle religies op een hoop vegen.
  Het evangelie spreekt over naastenliefde, inderdaad. Het humanisme is een vorm van naastenliefde, maar de liefde die Christus ons gaf had een ander doel. De vergeving van zonden; Christus zocht de mensen aan de zelfkant op om hen te vertellen dat ze ook kinderen van God waren. “Gaat heen en zondig niet meer”. Het evangelie is bedoeld om ons dichter bij God te brengen, om ons te laten zien wat Hij als hemelse Vader van ons verlangt. Wat deze paus doet is het evangelie uitleggen als bestrijding van armoede en onderdrukking maar dat is de essentie niet. Dan zou Christus voor niets zijn gestorven.
  De christelijke leer is gebaseerd op de vergeving van de zonden, deze vergeving is mogelijk omdat de onze zondelast op het kruis is gedragen. Door zelf het kruis op te nemen en de weg van Christus te volgen kunnen we Hem ook volgen in het eeuwig licht, dus met Hem verrijzen uit de dood.
  Ik weet niet anders of dat is de boodschap van het evangelie. Alle humanistische prietpraat te spijt.
  In de oude catechismus stond het nog; Waarom zijn wij hier op aarde? – Om later in de hemel gelukkig te worden. Wat deze paus verkondigt heeft niets met het christelijke geloof te maken. Dit had ook een atheïst kunnen voorstellen of een vrijmetselaar. Ik vind het zelf ook een aanfluiting dat deze man op de stoel van Petrus zit.

 6. Waarom zijn we hier op aarde. Om de hemel op aarde te maken. Er zijn er hier nog veel die een kinderlijk geloof hebben.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht