Congregatie voor de Katholieke Opvoeding neemt standpunt in tegen genderideologie

Beeld: der kleine Aktiv

Katholieke scholen moeten ouders ondersteunen bij het bestrijden van de nefaste gevolgen van de genderideologie, de notie dat genderperceptie (het feit dat men zich man of vrouw voelt) los staat van het biologische geslacht. Scholen moeten eveneens aan kinderen onderwijzen dat ieders geslacht biologisch bepaald en dus onveranderlijk is, als deel van Gods plan voor de schepping. Dit was de kernboodschap van een document, ondertekend door Giuseppe Kardinaal Versaldi, prefect van de Vaticaanse Congregatie voor de Katholieke Opvoeding: ”Male and Female He Created Them: Toward a Path of Dialogue on the Question of Gender Theory in Education” (Als man en vrouw schiep Hij hen: een aanzet tot dialoog over de vraag rond de gendertheorie in het onderwijs). 

Dit document van de Vaticaanse Congregatie voor de Katholieke Opvoeding is een reactie op de steeds agressievere homo- en trans-propaganda in het onderwijs. Ook in Vlaanderen wordt de seksuele opvoeding in Katholieke scholen tegenwoordig door Sensoa verzorgd, een organisatie die oorspronkelijk werd opgericht voor de preventie van seksueel overdraagbare ziekten binnen de holebi-gemeenschap. Sensoa, die het conservatieve Pro Vita in het Vlaamse onderwijs moest vervangen, staat bekend om zijn extreem liberale standpunten, die vaak haaks staan op de kerkelijke moraal. Onder andere het Comité Bezorgde Ouders, protesteerde tegen de expliciete en amorele online communicatie van Sensoa aan het adres van kinderen en jongeren.

Genderideologie negeert complementariteit tussen mannen en vrouwen

De Vaticaanse Congregatie voor de Katholieke Opvoeding waarschuwde leerkrachten en opvoeders voor de genderideologie, die niet alleen ijvert voor de algemene aanvaarding van transseksualiteit, maar ook homo-relaties of relaties tussen meer dan twee personen (polyamorie) als aanvaardbaar beschouwt, zolang er maar sprake is van “liefde”. Volgens de Congregatie negeren zulke denkvormen de “complementariteit tussen mannen en vrouwen”, alsook het verband tussen seksualiteit en voorplanting.  Homo-koppels zijn fysiologisch niet in staat om op natuurlijke wijze kinderen te krijgen, waardoor ze vaak aangewezen zijn op artificiële inseminatie, in-vitro fertilisatie of draagmoeders. Zo worden kinderen al snel tot wetenschappelijke of technologische objecten gereduceerd. Alternatieve gezinsvormen zijn volgens de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding bovendien vaak kwetsbaar, waardoor er economische verarming kan ontstaan, vooral bij vrouwen en kinderen.

Jongeren moeten mondig gemaakt worden tegen “overload aan stimuli”

De Congregatie voor de Katholieke Opvoeding benadrukte dat er vandaag sprake was van een “opvoedingscrisis, vooral inzake liefde en seksualiteit”. Ze bekritiseerde leerplannen, die een “zogenaamd neutrale visie op de mens en het leven communiceren, maar eigenlijk een antropologische visie uitdragen, die haaks staat op het geloof en het gezond verstand.” De Congregatie voor de Katholieke opvoeding riep daarom op tot de vorming van een nieuw onderwijsproject met het accent op een “positieve en voorzichtige seksuele opvoeding”. Katholieke leerkrachten, die in scholen buiten het Katholieke net werken, werden eveneens aangemoedigd, om de Christelijke leer rond seksualiteit te promoten en er actieve getuigen van te zijn. In dit kader was het volgens de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding belangrijk om leerlingen te helpen, een kritische geest te ontwikkelen met betrekking tot de genderideologie, pornografie en “de overload aan stimuli die de seksualiteit kunnen misvormen.” Jongeren mochten met andere woorden niet aan hun lot overgelaten worden, maar moesten voldoende mondig gemaakt worden om weerstand te kunnen bieden tegen de vele ideologieën en nefaste invloeden waaraan ze via de media en maatschappij onderworpen worden. 


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

6 commentaren op “Congregatie voor de Katholieke Opvoeding neemt standpunt in tegen genderideologie

 1. Er zijn maar twee seksen en zo heeft God het gewild en als de mens graag iets anders wil dan gaat hij in tegen een Goddelijk gebod, zo simpel is het feitelijk.

 2. Onze bisschoppen moeten ook maar eens tegen die geflipte genderideologie ingaan. Maar durven ze dat ? Zo bang zijn ze van zich te laten horen, zeker als ze zich echt met een tegendraadse opinie moeten tonen in het publiek .

 3. De jongeren zijn zo slecht ingelicht door al het giftig onderricht van de laatste jaren, dat ze vrije seks met iedereen normaal vinden. Met gevolg geslachtsziektes, aids, ongewenste zwangerschappen, seks met vriendjes en vriendinnetjes, kennissen of met wie dan ook, waar dan depressies, zelfmoorden, agressie op volgen. Ze hebben van preutse jongeren van vroeger – een oversekste jongere generatie/hoeren van gemaakt. Jongeren die trappen in mooie praatjes van pooiers, die seks doen met een vriendje van een vriendje van een vriendje enz.. omdat die beloven dat ze een smartphone of iets anders van materiële onzin zullen kopen. Ik kan nog veel gif opnoemen, wat het onderricht & opvoeding in scholen en instellingen met onze jongeren gedaan hebben. Dat word de generatie die voor anderen moeten gaan zorgen? Julie is verkracht en vermoord door een geestengestoorde man, maar dat verkrachten en misbruiken gebeurd dagelijks achter gesloten deuren van instellingen, internaten, in kamers van jongens en meisjes waar ouders niet meer thuis van zijn, op kampen enz..

  Het vele misbruik van de kerk, is nu verzet naar de maatschappij. Iedereen doet het van jong tot oud. Ik zou bijna durven zeggen dat seksueel misbruik bijna genormaliseerd is in onze maatschappij. Ze roepen dan wel verbaasd op het internet o hoe erg, maar in de realiteit raakt het hun koude kleren niet, want niemand staat er nog versteld van dat de vrije seksuele verkondiging al heel wat jaren uit de hand is aan het lopen. Media en sensoa hebben dit gif massaal verspreid door leugens uit te zenden of uit te dragen in scholen. Iedereen dit deze onzin uitkraait zijn allemaal daders van al die verkrachtingen, misbruiken en losbandigheid bij de jeugd. Door hun nieuws en onderricht is de jeugd losgeslagen en vallen ze van de één doodzonde in de ander en voelen zich doodongelukkig en slecht. De zelfmoorden hebben nog nooit zo hoog gelegen bij de jongeren de laatste jaren! De vraag voor opname rijzen de pan uit, enz.. En hoe zou het komen dat homoseksualiteit een modetrend is geworden? Jullie kunnen dan wel lachen wat ik van die homoseksuelen schreef, maar de doodzonde van losbandige seks zou wel eens één van de vele antwoorden kunnen zijn, dat ze niet meer met het ander geslacht willen omgaan door het gif dat ze via de media en op de schoolbanken door hun strot hebben gekregen of door seksueel geweld op hun zelf. De meeste jongeren hebben angst om nog een vaste relatie aan te gaan, want zijn de jonge mannen en vrouwen nog wel in staat om een gezond en normaal gezin op te bouwen na al dat gif? En als ze toch een vaste relatie aangaan dan mag het zeker niet op papier, want je weet maar nooit.. Hechtingsstoornissen, bindingsangst enz… allemaal gevolgen van gestoord seksueel onderricht op school en het praten over relaties die niet stroken met het Goddelijke onderricht.

  Ook de vele agressie en geweld bij jongeren komt niet zomaar even op de hoek kijken, dat komt ook van die zieke libertijnse vrije gedachten. Ik hoop jongeren die nog een gezond geweten en verstand hebben en niet verknoeid zijn geraakt door het onderricht, dat ze hun stem gaan verheven. Ik weet dat het voor vele jongeren genoeg is, maar ze staan machteloos om op te boksen tegen betweterige volwassenen die niet willen luisteren. Laat jeugd – jeugd zijn.

 4. Beste Lotje,

  Buiten het feit dat onze maatschappij compleet is losgeslagen, mag je zeker niet de invloed onderschatten van porno. Van jongs af aan kunnen kinderen met een paar muisklikken op pornosites terecht. Wat je daar te zien krijgt…

  Spijtig genoeg spreek ik uit ondervinding, zoals ik reeds eerder postte. Ik ben jarenlang verslaafd geweest aan dat vergif. Je kan je niet voorstellen wat een smerig bagger je daar allemaal ziet. En hoe langer hoe meer porno is gewoon gratis en vrij te bekijken vandaag de dag. Als je van jongs af aan niets anders gezien hebt dan deze door en door perverte orgieën waar werkelijk ALLES kan, dan kan het niet anders of je complete wereldbeeld wordt hierdoor misvormd. En vergeet het maar dat je dan nog een ‘normale’ relatie kan aangaan. Laat staan ‘normaal’ seks beleven.
  Iemand die hiervan af wil moet echt keihard tegen zichzelf vechten, en het is echt afkicken, met vallen en opstaan.
  Maar wie wil dit nog?

  De enorme invloed van deze smeerlapperij wordt spijtig genoeg door zowat heel onze maatschappij zwaar onderschat…

  1. Beste Kurt,

   Bij de seksuele opvoeding in jongeren opvangcentra’s, instellingen enz.. daar zit pornografie mee in het pakket. Pornografie is al genormaliseerd voor jongeren onder de – 16 jaar. Ouders die hun kinderen uit noodzaak moeten plaatsen zouden bezorgd moeten zijn, want op één dag tijd kunnen ze verknoeid zijn door giftige geesten van begeleiders, psychologen, psychiaters, leraars enz. die meestal zelf zwaar ‘seksueel’ ontspoord zijn in hun privé-leven, en die hun ontspoorde leven dan projecteren op de kinderen/jongeren Want, begeleiders, psychologen, psychiaters, leraars enz.. die een gezonde volwassen houding hebben naar seksualiteit en relaties en dit ook hebben in hun privé-leven gaan tegen deze giftige opvoeding in. Kinderen en jongeren die dan door onwetendheid of door hun dagelijkse ellende dezelfde weg opgaan van hun begeleiders, psychologen, leraars … die kunnen deze kinderen en jongeren ook niet de goede weg wijzen van vrede, liefde en hoop. En als je dan met deze mensen erover wil praten dan voelen ze het aan als een persoonlijke aanval. Want, je kunt met deze ontspoorde mensen geen gezonde volwassen gesprek aan gaan rond seksualiteit en relaties, want alles word ervaren als aanval op zichzelf.

   Deze volwassenen kunnen dus uiteraard geen gezond seksueel onderricht geven want ze kennen het zelf niet. En wat jezelf niet kent kan je ook niet onderrichten. Dat gebeurd nu ook in het katholiek geloof. Vele denken dat ze katholiek zijn en gaan dan jongeren onderrichten in het geloof, terwijl ze alleen maar dood geloof aan het zaaien zijn. Ze ontnemen daardoor alles van de kinderen/ jongeren om deze gezonde basis op te bouwen om liefde en vreugdevol in het leven te staan. Ze ontnemen dit omdat ze vervreemd zijn van zichzelf, omdat o.a. ontrouw in hun huwelijk, datingsites voor seks, meerdere relaties zelf aan gaan, geen standvastige relatie willen, kijken van pornografie enz.. voor hun dagelijkse kost is geworden en daardoor dan ook de kinderen en jongeren meenemen op de weg van de ondergang. Dode zielen kunnen geen Leven voortbrengen. Doden zielen verspreiden dood, omdat ze niet anders kennen. Ze denken dat het normaal is wat ze doen in hun leven en geven deze abnormaliteit dan ook door aan de volgende generatie. De enige oplossing is ONTWAKEN uit de dood. Want, ontwaken kan terug nieuw leven geven. En jij kurt bent daar een geweldig voorbeeld van. Ik zou zeker jouw getuigenis aan Michael Dekeé geven wat dat gif van pornografie met je heeft gedaan, en het ontwaken heeft teweeg gebracht. Want hij ging een boek publiceren met getuigenissen. En jouw mooie getuigenis kunnen vele helpen die ook van hun giftige stoffen in hun geest willen gered worden.

   Een wereld zonder God, is heel verontrustend!!
   Want, de LIEFDE heeft geen plaats meer in deze wereld.
   En als je de LIEFDE verwijderd krijg het kwade/Satan overal toegang, met de dood van vele jonge zielen als gevolg. Weer een nieuwe generatie van burn-outs, zelfmoorden, depressies, verslavingen, abortussen, euthanasie-aanvragen enz dat eruit voort zal groeien. En zo blijven we telkens opnieuw en opnieuw in een vicieuze cirkel van geweld en verspreiding van de dood in onze maatschappij hangen. Hoe meer gif er in onze wereld verspreid zal worden, hoe meer geweld op kinderen, jongeren, volwassenen, dieren, op onze aarde, in onze maatschappij, en in de ontspoorde ongezonde relaties gecreëerd zal worden.

   Er is heel veel gebed nodig, heel veel, om deze giftige seksueel opvoeding waar zelf pornografie in genormaliseerd is af te weren. Want, dit is een moordwapen dat de maatschappij niets kost, alleen maar gif spugen in de geesten van jongeren. en zo creëren we de volgend generatie die geen enkel probleem zal hebben om elkaar uit te gaan moorden. Heel veel bidden dat mensen massaal mogen ontwaken, want alleen bij het ontwaken van hun verdoofde en bevroren geesten en zielen zal er iets kunnen veranderd worden in deze ontspoorde zieke wereld.

 5. Ik kijk graag naar een (Amerikaanse) nuchtere voorganger op de Nederlandse tv zender Family7. Deze man vind ik geweldig. Omdat hij de bijbel handen en voeten geeft. Het verschil heel duidelijk kan uitleggen tussen het Wereldse- en de Geestelijke weg en waarom het laatste juist is.
  Deze man is van protestantse huize. Voor mij geen probleem. Ben RK maar oecumenisch. Buiten dat. Paulus gaf al aan. Blijf ondanks verschillen bij elkaar. Wat bindt is van belang. En dat is Jezus Christus. Chip Ingram, zo heet hij, geeft dat zo kernachtig weer. Het Wereldse is wat aantrekkelijk lijkt. (je laat je dan leiden door het kwaad (de duivel) Dat zijn 3 dingen. Zoals o.a. in Johannes en verder in de Bijbel, al wordt weergegeven. Die het heeft over “zelfzuchtige begeerte” , d.w.z. van lust, overspel, promiscuiteit, porno. Van “afgunstige inhaligheid”, d.w.z. hebzucht, geldzucht, jalouzie. Van “pronkstuk”, d.w.z. zelfingenomenheid, arrogantie, egoisme, egocentrisme, narcisme. Het geeft direct genot en bevrediging. Maar op den duur, houd je je zelf voor de gek. Het is zonde. Het is een doodlopende, destructieve weg uiteindelijk. Want vroeg of laat vernietig je jezelf, je relaties en omgeving doe je schade aan. Daar staat tegenover de Geestelijke weg. Zoals Jezus zei. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, De Geestelijk of Bijbelse weg is een doorlopende weg. Wanneer je je Hem boven alles stelt, door nederigheid, zachtmoedigheid, geen afgoderij, de ander lief te hebben als jezelf, je bent dus gelijk aan elkaar. Bidt om steeds om Zijn Weg te zijn en te blijven. Dat geeft uiteindelijk vrede en liefde in het hart en daarmee vreugde. Het is niet de gemakkelijkste weg maar een doorlopende weg en wel een die je verder brengt. Het vraagt dat je naar jezelf kijkt en blijft beoordelen of het van het kwaad is of van het Goede wat op je pad komt. Deze Chip Ingram, legt ook uit waarom mensen met de verkeerde intentie trouwen en vaak weer scheiden. In Amerika bijna heel “gewoon”. Dat komt door men verliefdheid en liefde verward. Verliefdheid is aantrekkingskracht, lust, fysiek zijn. Niets mis mee mee(als je nog geen partner hebt) maar niet de juiste reden om te trouwen. Wanneer je die periode voorbij bent, (uiteraard zonder fysiek te zijn geweest) kom je in een andere fase. Die van, als het goed is, van liefde. D.w.z. als je je partner kunt bekijken als een individu, waar je een glimlach van krijgt enz. Wanneer je die fase goed doorkomt en het is nog steeds de partner waar je om geeft. De ander ziet als “mens” en niet alleen fysiek ziet. Elkaar kunt vergeven indien nodig. Samen kunt bidden. Je samen zoveel mogelijk op een lijn zit wat betreft, visie (geloof), opvoeding, financiën. Dan is dat een betere fase om te trouwen dan in de fase van verliefdheid(de roze bril, die je kan misleiden) Dat gaat meestal niet goed. Dit geeft hij ook in seminairs aan jongeren. Ga niet direct over to lichamelijkheid. Voor vrouwen is het nog wel eens hun minderwaardigheid voelen. Waardoor ze snel toegeven. Om de ander te behagen. Maar dat is niet waar je happy van wordt. Chip Ingram heeft een bereik van 1 miljoen mensen per week. Andere onderwerpen kan hij ook heel interessant geven. Alles onderbouwt vanuit de Bijbel. Hij laat zien dat mensen bewust dienen te zijn door naar zichzelf durven te kijken en de Bijbel te volgen. Zo zie je in bijv Hour of Power programma, die verhalen van mensen, die losbandig gedrag vertoonden maar door in aanraking met het evangelie kwamen inzagen dat ze verkeerd bezig waren en het geen vreugde gaf. Wel door wat Jezus ons laat zien. Door het evangelie zich bekeerden
  Volg Hem en Zijn Woord.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht