Een zware vergissing te denken de wereld beter te maken door mensen met beperking uit te roeien

Ons verblijf van drie weken in de abdij van Postel is vlug voorbij gegaan. Ik ben dankbaar om de grote vriendschap, het begrip en de steun die ik van velen mocht ontvangen. Sinds de blikseminslag op de abdij, dinsdag van vorige week, hebben we gans de week geen internet meer gehad. Wel ben ik als internetbedelaar in de onmiddellijke omgeving af en toe met open armen ontvangen zodat ik toch enkele mails kon versturen. Woensdag morgen vlogen we van Zaventem naar Beiroet.

Vanuit het klooster was er een goede taxidienst voorzien. De chauffeur met een Nederlands journalisten echtpaar stond ons op te wachten.

Vermits Syrische auto’s niet op de luchthaven van Beiroet mogen komen, had onze chauffeur een Libanese wagen voorzien tot juist buiten de luchthaven. Hij was blij en fier dat hij een priester met een kruis in zijn wagen had, wat tevens de controles vergemakkelijkte. Nadat we de Syrische grens gepasseerd waren kregen we zelfs van een Syrische soldaat een roos als teken van welkom. ’s Avonds om half elf arriveerden we in Qâra waar de jongens nog een stevig avondmaal voorzien hadden, ijverig en fier door Firaaz (de jongen die we opvangen) opgediend.

Op zaterdagnamiddag vóór Pinksteren was er nog een laatste presentatie geweest in de mooie Rafaëlzaal van het gasthof de Beiaard te Postel.

De tvmol.be heeft er een opname van gemaakt en beloofde ons het resultaat te sturen zodra het klaar is.

Het Geopolitiek instituut Vlaanderen en Nederland (GIVN) had vele foto’s van hun recent bezoek aan Syrië en aan ons klooster op tafels uitgestald en Rohalt, de bezieler van het GIVN, gaf de nodige toelichting met beelden. Verder waren er nog oude en nieuwe foto’s van het leven van de gemeenschap van Mar Yakub, naast souvenirs en producten. Zelf gaf ik een bondige samenvatting van de inhoud van mijn boekje “De kansen van onze samenleving en het evangelie”, samen met een PowerPoint.

De tijd dat we heftige reacties kregen tegen onze visie op de toestand in Syrië is voorbij. Ondertussen gaat onze aandacht meer naar de grote crisis van onze westerse beschaving zelf. We hopen ons hiervoor in de nabije toekomst steeds meer te kunnen inzetten om een beweging van actieve en positieve weerstand tegen een morele afbraak te steunen. Morele afbraak maakt mensen ongelukkig en herleidt volkeren tot slaven. We zijn geschapen naar Gods beeld om gelukkig te zijn. Om hieraan bij te dragen willen we graag samenwerken met hen die een gelijkaardige bezieling koesteren.

P. Daniel

XIV/23

Vrijdag 14 juni 2019

Terwijl het westen verder slaapt…

De tijd dat ik tijdens mijn lezingen heftige reacties kreeg, schijnt voorbij te zijn. De meesten beseffen dat ze door de media ronduit belogen worden over de oorlog in Syrië. Toch blijven de monsterleugens van het begin nog ruimschoots leven, over een “ongewapende volksopstand”, “bloedig onderdrukt” door een “verschrikkelijke dictator”, waaruit een “burgeroorlog” ontstond… nl. de westerse oorlogspropaganda die zo in de openbare opinie een permanente oorlog wil rechtvaardigen. Al die valse meningen kwamen we terloops weer tegen, ook in eigen midden. Sommigen menen echt dat het hier de godsdiensten zijn die onderling oorlog tegen elkaar voeren en ze beweren dat het beter is alle godsdiensten aan banden te leggen. En onze kranten schreven weer over Idlib precies zoals ze het deden over Aleppo, nl. dat het Syrische leger en de Russen scholen en ziekenhuizen bombarderen en zo onder de bevolking de zoveelste humanitaire crisis veroorzaken. Dat de “internationale gemeenschap” (VS, zionisten, NAVO, golfstaten) op alle mogelijke manieren terroristen steunt om in Syrië gruwelen te blijven plegen om te beletten dat het leger heel het land zou bevrijden, blijft krampachtig verborgen. Een Vlaamse vriend, gehuwd met een Syrische, vroeg een van onze topjournalisten of hij stilaan klaar was om Assad in ere te herstellen… maar zijn inzicht bleek nog lang zo ver niet te zijn. De “internationale gemeenschap” is nog steeds ongevoelig voor haar eigen misdaden in de wereld.

Het westen blijft zich voorlopig wentelen in zijn eigen vooroordelen en de illusie van de Angelsaksische wereldoverheersing, het wilde neokapitalistische kolonialisme en een niet meer bestaande unipolaire wereldorde… Zo ging alle aandacht van de media op 5 juni naar de verjaardag van de D-Day in de Britse havenstad Portsmouth. Trump en de Europese leiders van de NAVO vierden zichzelf als de helden van de vrede, de vrijheid en de democratie. Rusland, die veruit de hoogste prijs betaalde voor deze bevrijding werd niet uitgenodigd. Vooral wilden de westerse leiders hun bereidheid manifesteren om deze waarden te verdedigen tegen de zogenaamde huidige dreigingen (natuurlijk Rusland, China, Iran, Syrië, Venezuela, Noord-Korea). Volgens het politiek correcte denken moeten deze landen bestreden en geïsoleerd worden.

Op dezelfde dag van deze potsierlijke zelfverheerlijking kwamen echter Vladimir Poetin en Xi Jinping in Moskou samen om nieuwe gezamenlijke projecten te tekenen voor een 30 miljard dollar, terwijl ze vorig jaar dit al gedaan hadden voor een 100 miljard dollar. Het gaat over energie, communicatie, spitstechnologie, treinverbindingen, wegen, havens… En vooral, ze engageren zich om eens hun betalingen helemaal in de nationale munten te kunnen verrichten: de roebel en de yan.

Zo werken China en Rusland onverstoord enerzijds aan een gigantische nieuwe Zijderoute (gelanceerd sinds 2013), anderzijds aan een groots Euro-Aziatische economische unie en samen aan een oersterk Euro-Aziatisch partnerschap. Rusland en China delen dezelfde visie inzake strategische veiligheid in de wereld en deze staat haaks op de houding van de VS en de NAVO. Voor deze ontmoeting hadden onze media geen enkele aandacht. Zij waren te gefascineerd door de geweldige outfit die Melania Trump gekozen had. Terwijl de unipolaire wereld van het Amerikaans imperium instort, verkeert het westen nog in zijn winterslaap.

In het Licht van het Kruis

Lijden, kruis en sterven horen bij ons menselijk bestaan. Ieder lijden is “menselijk” en een leven zonder lijden kan zelfs niet menselijk genoemd worden. “Onmenselijk lijden” bestaat dus eigenlijk niet. Er zijn wel onmenselijke handelingen waardoor anderen onrechtvaardig lijden, maar dit lijden zelf is niet onmenselijk. Tenslotte horen geboorte en dood bij het leven zoals de twee oevers van dezelfde stroom. We moeten uiteraard wel alles doen wat mogelijk is om het lijden voor anderen te verzachten, weg te nemen en te vermijden. Wie meent dat lijden en sterven helemaal uit het menselijk leven kunnen en moeten weggenomen worden, maakt een gevaarlijke vergissing. De goede houding is deze: al het mogelijke doen om het lijden te verzachten of weg te nemen en wat overblijft met zoveel zorg als mogelijk is te omringen. Door ons lijden en sterven samen met Christus worden we omgevormd tot de “nieuwe mens” en het Leven van de Verrezen Heer.

Een jong gezin uit onze vriendenkring heeft een baby met het syndroom van Down, trisomie, een chromosomale afwijking, gewoonlijk mongooltje genoemd. Herhaaldelijk, ook in christelijke middens en door gelovige medische diensten werd hen gesproken over de zogenaamde oplossing die nu voor een dergelijke zwangerschap bestaat: het kindje “wegnemen”. De jonge ouders hebben echter bewust gekozen voor dit kindje en willen het behouden. Op alle mogelijk wijzen tonen zij aan het kindje zelf en aan de omgeving dat het geliefd is, zodat het nu al de vreugde van het hele gezin is. Dergelijke kinderen hebben dikwijls ook andere beperkingen (horen, zien…). Verdere onderzoeken wijzen echter uit dat de resultaten eerder goed zijn. Welnu, je hoeft geen profeet te zijn om te beseffen dat een kindje, op die wijze ontvangen en bemind, een grote zegen is voor deze ouders en voor heel het gezin.

Prof. Jérôme Lejeune – de ontdekker van dit syndroom – sloot een van zijn voordrachten ooit af met dit waar gebeurde verhaal, zoals we het zelf hoorden. Op een nacht werden in Oostenrijk twee kinderen geboren die toen nog door de huisdokter ter wereld werden gebracht. De ene baby was een meisje met het Down syndroom, de andere baby was een kerngezonde jongen. De moeder van het meisje werd erg ziek en zorgbehoevend. Het minder valide dochtertje verzorgde haar moeder zo goed zij kon. Moeder is gestorven terwijl deze dochter met al haar beperktheden haar nog een mooie levensavond heeft bezorgd. De dokter die de twee kinderen ’s nachts ter wereld had gebracht, was de naam van de baby met het syndroom van Down vergeten. De naam van de kerngezonde jongen had hij echter onthouden: Adolf Hitler.

Besluit: het is een zware vergissing te denken dat we de wereld beter maken door mensen met een beperking (op onmenselijke wijze) uit te roeien. Ze kunnen een grote zegen zijn. Immers, zoals de hemel verheven is boven de aarde (cf. Jesaja 55, 9), zo zijn Gods gedachten, plannen en mogelijkheden verheven boven de onze. Zo zijn er nog ouders die hun kindje met trisomie vol liefde ontvangen: https://www.lesalonbeige.fr/des-parents-accueillent-avec-joie-des-jumeaux-dont-lun-est-atteint-de-trisomie/

Foto: Le Salon Beige

En dit nog

P. Daniel

P. Daniel XIV/23 Vrijdag 14 juni 2019

U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

6 commentaren op “Een zware vergissing te denken de wereld beter te maken door mensen met beperking uit te roeien

 1. Veelzeggend dat de leiders van Rusland en China als heroisch worden neergezet. Dat ze repressief zijn maakt verder niet uit. Het westen is verre van foutloos of ideaal. Het mogen ontvangen van een zo waardevol geschenk als een kind is een geschenk voor elk ouderpaar. Elk kind is volmaakt. Omdat het het eigen kind is en zou wat mij betreft geen reden voor wegneming kunnen mogen zijn. Alleen is de vraag is of elk ouderpaar wel de zorg aan kan van een ‘niet volmaakt’ kind. Natuurlijk wordt door schrijver alleen de prachtige voorbeelden gegeven waar het wel goed gaat. Maar er zijn ook legio voorbeelden waar het niet goed gaat!

  1. Politieke correctheid = liberaal totalisme = onvrijheid.
   Voorts hebben noch de USSR noch China (na 1953) ooit oorlog gevoerd tegen de VS. Het waren daarentegen steeds troepen uit de machtigste ‘democratie’ ter wereld die sinds haar stichting 124 keer binnenvielen in andermans land, de interventies na 2001 nog niet eens meegerekend.

  2. ☩JMJ☩

   Citaat Erik: “Alleen is de vraag is of elk ouderpaar wel de zorg aan kan van een ‘niet volmaakt’ kind. Natuurlijk wordt door schrijver alleen de prachtige voorbeelden gegeven waar het wel goed gaat. Maar er zijn ook legio voorbeelden waar het niet goed gaat!”

   Elk mensenleven ontmoet pijn en leed; dat hoort bij het aardse leven. Dat geeft iemand niet het recht om mensenlevens reeds in de moederschoot uit te delgen; dat er geleden moet worden in dit leven is integendeel zo beschikt door God, en diegenen die potentieel gehandicapte kinderen doden vooraleer zij geboren kunnen worden verlagen zich tot de diepten van moord om hun kruis af te werpen. Het aardse leven is een beproeving, en wanneer God iemand kinderen geeft, dan is het diens plicht om hen op te voeden voor het Rijk van God; men heeft niet het recht om hen te doden. Kindermoord is monsterlijk en gruwelijk; men vernietigt daarmee het prille leven van een persoon van wie God de Eigenaar is, zonder enig mandaat van Zijnentwege daarvoor te hebben. De doodstraf invoeren voor kinderen met een handicap is tegen de Natuurwet en is dus niet rechtsgeldig; de temporale macht is niet bevoegd om het goddelijk recht te altereren.

   De leiders van Rusland en China zijn ongetwijfeld geen helden, maar vormen een factie binnen de maçonnieke wereld die rivaliseert met die van de VS en Tel Aviv. De Rothschilds en de andere occulte oligarchenfamilies willen een wereldwijde oorlog tussen de Zionistische Partij en de Mahometaanse Partij; Rusland en China staan aan de zijde van die laatste, terwijl Trump en zijn meester, Benjamin Netanyahu, de eerste vertegenwoordigen. Daarover gaat ook de machtsstrijd in Europa tussen de islampartijen (CD&V, PS, O-VLD, Macron zijn partij in Frankrijk, de CDU van Merkel in Duitsland etc.) en de “populisten” (Marine Le Pen, Geert Wilders, Vlaams Belang, de Duitse AfD etc.; de N-VA wordt niet onder de “populisten” gerekend, maar is ook zionistisch, hetgeen zich incarneert in de recente opname van Michael Freilich in de partij) die zionistisch zijn. De gevaarlijke toestand die we momenteel zien betreffende de VS en Iran is de recentste fase in de conflictcreatie gewild door de oligarchenfamilies. De VS is immers zionistisch, en Iran is mahometaans en is een uitgesproken tegenstander van de zionistische plannen in de regio van het Heilig Land, Syrië en Iran. Twee kwade geopolitieke krachten worden dus, beiden gestuurd door de joden, aangezet om elkander te verwoesten ten dienste aan een occulte agenda.

 2. Hallo Erik (17 juni 2019 – 07:16),
  Je schrijft : “Alleen is de vraag is of elk ouderpaar wel de zorg aan kan van een ‘niet volmaakt’ kind. Natuurlijk wordt door schrijver alleen de prachtige voorbeelden gegeven waar het wel goed gaat. Maar er zijn ook legio voorbeelden waar het niet goed gaat!”

  Toch mag dit nooit een reden voor abortus zijn als men vastgesteld heeft dat het kind een gebrek zal vertonen. Overigens heeft de overheid, en mogelijk ook deels de familie, de taak de ouders bij te staan op punten waar deze het niet alleen zouden aankunnen.

 3. ☩JMJ☩

  Gezien het op deze pagina over kinderen gaat plaats ik het hier:

  In deze tijd van het jaar (zonnewende) moeten ouders bijzonder goed op hun kinderen letten, opdat zij niet op straat ontvoerd worden of iets dergelijks, want gedurende de tijd van zonnewende brengen de occultisten mensenoffers en proberen zij aan kinderen te geraken voor hun gruwelijke rituelen. De sekten die dergelijke gruwelen praktiseren worden beschermd door de politiekers en het ‘rechtssysteem’, dus het is zeer noodzakelijk voor ouders om hun kinderen niet uit de ogen te verliezen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht