Sri Lanka: over “Easter worshippers” en andere door politici verzonnen sekten

Eerste communiekanten – Colombo, Sri Lanka

Mijn oog viel deze week op een foto van enkele in het wit geklede lijkjes van slachtoffertjes van de gruwelijke aanslagen op Pasen in Sri Lanka. De kinderen droegen witte kleren, want de dag van het brutale Jihadistische geweld had deze van hun eerste communie moeten zijn. Toch konden condolerende Westerse politici het woord “Christen” zelfs niet over de lippen krijgen. Wanneer men over de slachtoffers van dit zinloos Islamitisch geweld sprak, had men het over “Easter worshippers” of vrij vertaald: Paasaanbidders. Alsof men het niet om vermoorde Christenen ging, maar één of andere anonieme sekte waar nog niemand van gehoord had. 

Zijn Westerlingen dan zo verkrampt over het geloof van hun voorouders, dat ze het woord Christen niet meer kunnen uitspreken? Of hebben ze na jaren van ononderbroken indoctrinatie gewoon angst om in het politiek incorrect vakje verdrongen te worden?  Inderdaad, aan jonge Westerlingen heeft men decennialang, en tot vervelens toe, verteld dat de blanke van nature uit “slecht” is en dat ze daarom extra moeite moeten doen om andere volkeren welwillend te zijn. De Westerling moet afstand doen van zijn verleden en cultuur om een wereldburger te worden, vrij van elk vooroordeel of racisme. Daar hoort ook een breuk met zijn ancestrale religie bij, want Europese priesters, religieuzen en missionarissen, waren volgens de “politiek correcte” ideologie instrumenten van culturele afbraak en het opdringen van de Westerse levenswijze bij intrinsiek “onschuldige” volkeren, de “nobele wilden” van Jean-Jacques Rousseau.  

Dat het Christendom met zijn onderwijssysteem, gezondheidszorg en boodschap van naastenliefde in vele culturen ook tot sociale vooruitgang heeft geleid, wordt de politiek correcte elite voor een groot deel genegeerd. Men kan zich in bepaalde gevallen zelfs terecht afvragen of de culturele afbraak veroorzaakt door het kolonialisme geen goede zaak was, vooral wanneer deze resulteerde in de stopzetting van gruwelijke rituelen of absurde vormen van bijgeloof, die leidden tot angst, uitsluiting of discriminatie. 

De Sri Lankese Christenen zijn voorbeelden van bekeerlingen door Europese missionarissen. Hun absurde en gruwelijke massamoord door Jihadisten, heeft opnieuw een gezicht gegeven aan het Europese en Christelijke beïnvloeding van vreemde culturen. Misschien één van de redenen, waarom het politiek correcte volkje hier ongemakkelijk van wordt? Het voorspelt althans niets goeds voor de toekomstige behandeling van Christelijke gemeenschappen binnen en buiten Europa. Ik vrees, dat ze vanuit Westerse hoek op steeds minder empathie zullen kunnen rekenen.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

2 commentaren op “Sri Lanka: over “Easter worshippers” en andere door politici verzonnen sekten

  1. Europa is nodeloos verkocht aan moslims. Dat begon al 1974; eerste contract om millioenen moslims toe te laten in EU; in 1995 herhaald met de treaty of Barcelona; en in 2005 weer herhaald. Stiekum en stil gehouden voor de NL bevolking; derhalve kunnen die contracten ook genegeerd worden. ieder het zijne, met religies; met een uitzondering: de islam. Want dat is geen religie. het doel van de islam is wereld overheersing, door alle niet-moslims af te maken. de situatie die dan ontstaat noemen moslims “vrede” En ze zijn zeker bereid dit te doen. Eerste klalifaat: 300 millioen doden; dat is meer dan Mao, Hitler, Musolini, Dhengis Khan, Stalin, Lenin bij elkaar. En dat was alleen nog maar het formele kalifaat. Vanaf de dood van Mohammed- werd vermoord met gif door een jodin- tot nu toe: bijna 1 milliard doden door moslims. Note ook 1,5 millioen slaven uit europa en 5 millioen uit Afrika. De mannen werden gecastreerd; een op de vijf overleefde dat. Laatste 100 jaar: genocide op Armeniers en Asyriers , verschillende kleine oorlogjes; maar ook Libanon.Omdat de Palestijnen door Libano werden welkom geheten en daar alle zorg kregen, riepen ze een jihad uit Libanon, een een orgie van moord verkrachting, bestiale martelingen begon. Nu: 130 oorlogen, 96% islam gerelateerd, 92% tussen moslims. Voor mij is de islam puur duivels.Maar hun doelstelling maakt dat islam geen geloof is, maar een terroristische cult. Zonder Christendom zou EU en USA niet bestaan. Toch noemen de politici–die vaak ’s zondags in de kerk zitten de christenen in Sri Lanka “paas aanbidders”om de arme moslims niet te ontgrieven. Zij moesten zich doodschamen. Hun eigen cultuur en geloof ontkennen om in een goed straatje te komen bij een kudde moordlustige woestijnratten! Maar ook de paus; die moet snel vervangen worden. Samengaan met de duivel??? Noem eens iets goeds van de islam??? juist. Niets dus.

  2. Je krijgt bijna het idee dat het christendom langzaam maar zeker aan het oplossen is, maar er is nog hoop hoor, sommige jonge mensen vinden het geloof weer terug en sommigen op hun manier.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht